VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY POČET ABSOLVENTŮ ŠKOL, KTEŘÍ NASTOUPILI DO ŠKOLY NA MÍSTO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA POČET NEKVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ 6 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ SOUHRNNÝ ÚDAJ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (CELKOVÝ POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ) 7 5 ÚDAJE O POČTECH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ, ROČNÍKŮ A TŘÍD DLE STAVU K PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE K POČET VYLOUČENÝCH ŽÁKŮ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ SOUHRNNÝ ÚDAJ O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP 11 6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STUDIUM K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 13 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY SOUTĚŽE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PREZENTACE SOUVISEJÍCÍ SE ZÍSKÁVÁNÍM NOVÝCH ŽÁKŮ PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY AKTIVITY DOMOVA MLÁDEŽE 19 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Z FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY ZÁMĚR PRO DALŠÍ OBDOBÍ Příloha č. 1 - Vyjádření školské rady k výroční zprávě o činnosti školy 2

3 1 Základní údaje o škole Název: Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Sídlo: Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 Zřizovací listina: č. j.: 14732/SM/2009 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Druh školy: Střední škola Činnosti školy: Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Kapacita 400 žáků IZO: Domov mládeže Kapacita DM: 79 lůžek IZO: Školní jídelna Kapacita ŠJ: 290 jídel IZO: Zřizovatel: Ředitelka: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové IČ: Ing. Petra Jansové Meziměstí, 5. května 95 Adresa pro dálkový přístup: Školská rada (od ) Vajsarová Renáta, Ing., předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky Drobná Vlasta, Mgr., zvolena pedagogickými pracovníky Hencl Jiří, zvolen žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Stillerová Naděžda, Bc., zvolena žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Brandejs Milan, jmenován Radou KHK Zapalač Karel, jmenován Radou KHK. Školská rada (od ) Vajsarová Renáta, Ing., předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky Drobná Vlasta, Mgr., zvolena pedagogickými pracovníky Sýkorová Michaela, zvolena žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Kubiš Michal, zvolen žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Brandejs Milan, jmenován Radou KHK Zapalač Karel, jmenován Radou KHK. 3

4 Datum účinnosti posl. rozhodnutí: Datum vystavení posl. rozhodnutí: Číslo jednací posl. rozhodnutí: 323/SM/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Obory vzdělání: L/504 denní /2 roky Společné stravování L/504 dálkové /3 roky Společné stravování** L/51 Denní/2 roky Gastronomie H/01 denní/3 roky Cukrář** H/01 denní/3 roky Kuchař-číšník M/01 denní/4 roky Hotelnictví * dobíhající obor ** obor není v současné době otevřen Ve školním roce 2011/2012 se ve Střední škole hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují vzdělávali podle ŠVP žáci oboru M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví pro život), žáci oboru H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař, ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman). Žáci nástavbového oboru L/501 Společné stravování pokračovali podle dokumentů schválených MŠMT č. j / s účinností nejpozději od 1. září Počet tříd Celkový počet žáků* Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele /FO/ k k ,8 170, ,67 15,0 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Učební plány a ŠVP Kód oboru Název oboru Učební dokument vydal č. j. Platnost od H/01 Kuchař-číšník SŠHSS Teplice nad Metují 101/2009/Ř 102/2009/Ř L/504 Společné stravování MŠMT 13907/ M/01 Hotelnictví SŠHSS Teplice nad Metují 72/2008/Ř

5 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících školy Nejvyšší dosažené vzdělání délka praxe splňuje předpoklady pro stav k (let + odborné pedagogické měs) č. zařazení MA BA MZ VL VŠ VO SŠ SP FS učí UVVP UOP UPV UOV V 1 ŘŠ A A A OP,VVP A ZŘTV A A A OP A 12 3 ZŘPV A A A A OP A A A U A A VVP A U A A VVP N 2 7 U** A A VVP A U* A VVP N U A A A OP A A A U A A VVP A U A A A OP N A A U A A VVP A U A VVP N 4 15 U A A VVP A UOV A A A ODV A A UOV A A A A ODV N A A UOV A A A ODV A A UOV A A A ODV A A V A A VY A V A A VY A 15+6 VŠ - vysoká škola OP - odborné předměty UVVP - učitel všeob. vzděl. předmětů VO - vyšší odb. škola VVP - všeob. vzděl. předm. UOP - učitel odborných předmětů SŠ - střední škola ODV - odborný výcvik UPV - učitel praktického vyučování FS - funkční studium VY - vychovatel UOV - učitel ODV MA - magisterské BA - bakalářské MZ - maturitní zkouška VL - výuční list SP - studium pedagogiky (všechny formy platné podle zák. 563/2004 Sb.) * odchod na MD v průběhu školního roku ** zahájení pracovního poměru v průběhu roku 5

6 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících školy poř. čís. pracovní zařazení vyučení 1. Ekonom, rozpočtář Maturita, Bc. odborná kvalifikace délka praxe k odborné vysokoškolské, ÚSO jiné roků měs. Obchodní akademie, Textilní univerzita Liberec technický pracovník Vyučen vedoucí stravování Gymnázium mzdová účetní SVVŠ účetní, kontrola ÚSO - střední průmysl Asistentka, sekretářka** 6. Maturita SPŠT Jilemnice uklízečka, myčka zákl uklízečka, myčka zákl uklízečka, myčka zákl Provozář-školník Vyučen topič* vyučen 41 2 Bezpečnostní pracovník v DM 12. SZTŠ 35 2 Zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do 1. až 5. platové třídy, je možno podle 6 nařízení vlády 564/2006 Sb. a vnitřní platové směrnice přiznat 12. platový stupeň. Funkce mzdové účetní a sekretářky je pouze na částečný úvazek. 3.3 Počet absolventů škol, kteří nastoupili do školy na místo pedagogického pracovníka Školní rok Počet absolventů 2011/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2011/2012 pedagogických 3 nepedagogických 1 Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků se v porovnání s předchozím obdobím o tři snížil. Jedna nekvalifikovaná pracovnice na pozici učitelky odešla na MD a jeden pracovník na pozici UOV odešel do starobního důchodu, oba byli nahrazeni kvalifikovanými pracovními sílami. Jedna pracovnice (vychovatelka) si doplnila pedagogickou způsobilost ukončením programu Pedagogika B v Centru vzdělávání HK. 6

7 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 /do 1. ročníku/ 1. kolo další kola Kód oboru H/ H/ H/01 Název oboru přihlášek přijatých doručených ZL přihlášek přijatých doručených ZL Celkem nastoupilo Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař) Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman) Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař, číšník) M/01 Hotelnictví L/51 Gastronomie Celkem Nabídka školy byla pro přijímací řízení 2012/2013 rozšířena o dva ŠVP. Pro obor Kuchař číšník byl vytvořen ŠVP s názvem Gastronomie pro život Kuchař, číšník, který doplňuje ŠVP zaměřený čistě na kuchaře či číšníka, barmana. Nový ŠVP si vybralo 45% uchazečů o vzdělávání v oboru Kuchař číšník. Uchazeči o vzdělávání v nástavbovém oboru Gastronomie se budou vzdělávat podle nového ŠVP Gastronomické služby. V kritériích pro přijímací řízení 2012/2013 bylo stanoveno, že uchazeči do oborů s maturitní zkouškou budou konat přijímací zkoušku formou testu všeobecných studijních předpokladů. Uchazeči do učebního oboru, kteří měli špatný prospěch na ZŠ (pro obor Kuchař- číšník nedostatečná), budou konat přijímací pohovor. Tento trend si chce škola zachovat i pro další období. Nová legislativní úprava přijímacího řízení (systém 2 přihlášek do prvního kola, nemožnost uplatnit zápisový lístek vícekrát, zveřejňování seznamu přijatých uchazečů pouze na úřední desce) přispěl pozitivně k odstranění administrativní náročnosti celého přijímacího řízení. 7

8 5 Údaje o počtech a výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Členění podle oborů, ročníků a tříd dle stavu k Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkový počet žáků Počet tříd celkem H/01 Kuchař - číšník , M/01 Hotelnictví , L/504 Společné stravování denní , L/504 Společné stravování dálkové L/51 Gastronomie ,50 Celkem , Prospěch žáků ve škole k ročník počet žáků vzdělávání s výučním listem prospěl s vyznam. prospěl neprospěl z toho bude opakovat 1. ročník ročník ročník celkem vzdělávání s maturitní zkouškou 1. M M H H H H celkem celkový počet žáků SŠHSS

9 Porovnáním výsledků vzdělávání se školním rokem 2010/2011 se zvýšil počet neprospívajících žáků v prvním ročníku učebního oboru způsobený přijetím žáků s velmi špatným prospěchem ze základní školy, jejich špatnou pracovní morálkou a sklonem k záškoláctví. Z celkového počtu 4 neprospívajících povolila ŘŠ opakování dvěma žákům. Ostatní zanechali vzdělávání nebo přestoupili na jinou školu. Opakuje se také trend špatného prospěchu žáků nástavbového studia. K maturitní zkoušce nebyli na jaře z důvodu neprospěchu připuštěni 2 žáci, kteří se ani během prázdnin řádně na opravné zkoušky nepřipravili a zanechali vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 se také po dvou letech poprvé objevili 3 žáci oboru Hotelnictví, kteří měli celkový prospěch: Prospěl s vyznamenáním. 5.3 Počet vyloučených žáků Ve školním roce 2011/2012 byli ze školy vyloučeni 2 žáci (1 žák nástavbového studia za opakované porušování ŠŘ a 1 žák oboru Kuchař-číšník za odcizení peněžní hotovosti na pracovišti ODV). Dále bylo podmíněně vyloučeno 9 žáků z důvodu velkého množství neomluvených hodin. 5.4 Počet zameškaných hodin Ročník Počet zameškaných hodin na žáka Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v obou pololetích 87 hodin, z toho je na žáka průměrně asi 4,3 hodin neomluvených. Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 poklesl průměrný počet neomluvených hodin na žáka ze 6-ti hodin na 4,3 hodiny. Výraznější odchylku od průměru je možné sledovat v prvním ročníku oboru vzdělání s VL a v prvním ročníku čtyřletého oboru. Odchylka je způsobena přijetím žáků se sklonem k záškoláctví. Za zmínku stojí také zvýšení omluvené absence u žáků třetího ročníku čtyřletého oboru způsobená dlouhodobou zahraniční stáží 6 žáků. Při srovnání prvního a druhého pololetí je ve většině tříd viditelné zvýšení průměrného počtu omluvených i neomluvených hodin. Výjimku tvoří třídy posledních ročníků, kde klesl v 2. pololetí průměrný počet zameškaných hodin téměř na polovinu (pravděpodobně z důvodu intenzivnější přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky). Výrazné rozdíly v průměrných počtech neomluvených hodin v prvním ročníku oboru s VL, prvním a druhém ročníku čtyřletého maturitního oboru je způsoben žáky, kteří se vyhýbají studiu, řádně svoji absenci neomlouvají. Z toho důvodu s nimi bylo zahájeno správní řízení či zanechali vzdělávání. 9 Počet neomluvených hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Vzdělání s výučním listem První 86,55 132,00 4,30 22,39 Druhý 69,00 68,44 2,22 0,17 Třetí 78,89 57,96 4,49 10,76 Vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté studium První 103,25 115,67 8,50 0 Druhý 82,75 92,17 4,17 3,33 Třetí 94,64 133,29 0,57 0 Čtvrtý 93,35 49,10 3,0 3,23 Vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium První 79,71 86,10 2,95 0,45 Druhý 88,69 52,54 6,92 0,09 celkem za školu 86,31 87,47 4,12 4,49

10 5.5 Snížený stupeň z chování Ročník Snížený stupeň z chování 1. pololetí Snížený stupeň z chování 2. pololetí Vzdělání s výučním listem První Druhý Třetí Vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté studium První Druhý Třetí Čtvrtý Vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium První Druhý Celkem Nejčastějším důvodem pro snížený stupeň z chování byla neomluvená absence a opakované porušování školního řádu. Počet snížených známek z chování je srovnatelný se školním rokem 2010/ Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkouška Maturitní zkouška k za školní rok 2011/2012 Kód oboru Název oboru Počet žáků (po podzimním termínu) Počet žáků prospěl L/504 Společné stravování celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl po jarním termínu K jarnímu termínu MZ bylo připuštěno 9 žáků, z nichž 8 neuspělo u PP z ČJ, 1 neuspěl z DT z matematiky. Všichni žáci, kteří neuspěli z PP z ČJ, využili možnost podat žádost o přezkum výsledků, avšak neúspěšně. Opakovali tedy zkoušku v podzimním termínu. Druh zkoušky, u kterých žáci neuspěli po podzimním termínu: Společná část MZ Profilová část MZ Žák 1 PP z ČJL Žák 2 PP z ČJL Žák 3 PP z ČJL + PP z ANJ Blok EKO a ÚČE 10

11 Maturitní zkouška k za školní rok 2011/2012 Kód oboru Název oboru Počet žáků (po podzimním termínu) Počet žáků prospěl M/01 Hotelnictví celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl po jarním termínu Druh zkoušky, u kterých žáci neuspěli po podzimním termínu: Žák 1 Žák 2 Žák 3 Žák 4 Žák 5 Společná část MZ DT z MAT DT z MAT DT z MAT DT z MAT DT z MAT Profilová část MZ Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška za školní rok 2011/2012 po opravném termínu stav k Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl H/001 Číšník, servírka * H/01 Kuchař - číšník *NEDOSTAVIL SE KE ZKOUŠCE zkouška přísluší ke školnímu roku 2010/2011 Žáci, kteří neprospěli, budou konat opravnou zkoušku v prosinci Z výše uvedených výsledků závěrečné zkoušky vyplývá, že SŠHSS Teplice nad Metují neslevuje ze svých požadavků na výstupní kompetence žáků a vzhledem k tomu, že stále více žáků podceňuje přípravu na zkoušky, je počet žáků neúspěšných u závěrečné zkoušky (písemná část) stále vysoký. 5.7 Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP V SŠHSS Teplice nad Metují se vzdělávání podle ŠVP ve školním roce 2011/2012 realizovalo čtvrtým rokem (pro obor Hotelnictví) a třetím rokem pro obor Kuchař-číšník. Plnění vzdělávacích cílů stanovených v ŠVP sleduje ZŘTV, která vždy v závěru školního roku obdrží od jednotlivých vyučujících podklady s přehledem: splněných vzdělávacích cílů, připomínek k učebním osnovám, výstupů, které dokládají naplňování klíčových a odborných kompetencí, poznámek ke struktuře ŠVP. Podklady od učitelů slouží jako materiál k případným drobnějším úpravám ŠVP. Zásadní úpravy ŠVP budou prováděny až po doběhnutí čtyřletého (resp. tříletého) vzdělávacího cyklu. Ve školním roce 2011/2012 byl zpracován na základě připomínek získaných shromažďováním poznámek od vyučujících u ZŘTV nový ŠVP 11

12 pro obor Kuchař číšník s názvem Gastronomie pro život Kuchař, číšník. Dále byl vytvořen ŠVP pro nástavbové studium s názvem Gastronomické služby. V závěru školního roku byla provedena komparace obou ŠVP s RVP pracovníky ČŠI, bez připomínek. 6 Údaje o prevenci rizikového chování žáků SŠHSS Teplice nad Metují využívá pro prevenci rizikového chování následující školní dokumenty: strategický plán prevence, Krizový plán prevence, Plán prevence šikany a kyberšikany. Tyto dokumenty slouží školní metodičce prevence (ŠMP) jako strategické východisko pro tvorbu minimálních preventivních programů /MPP/, které jsou vytvářeny pro jednotlivé školní roky v součinnosti s třídními učiteli. Ve školním roce 2011/2012 vykonávala činnost školní metodičky prevence již 2 rokem (ŠMP) nová pracovnice. Jejím hlavním úkolem bylo vypracovat MMP, zajistit preventivní a poradenské programy pro žáky a zpracovat a podat projekt týkající se prevence. ŠMP vypracovala projekt s názvem Všichni táhneme za jeden provaz, který měl podobu adaptačního kurzu. Byl zaměřen na třídní kolektivy 1. ročníků, tedy na nejmladší rizikovou populaci střední odborné školy. Tato skupina je nejvíce náchylná k rizikovému chování, jako je alkohol, tabákové výrobky a drogy. Cílem projektu je během začátku školního roku posílit pozice všech žáků prvních ročníků v třídním kolektivu a současně udržet konsolidovaný a sehraný kolektiv. Kurz byl realizován v září Adaptační kurz Janovičky Ve školním roce 2011/2012 proběhly ve spolupráci s preventivně informačním oddělením Policie České republiky přednášky zaměřené na projevy rizikového chování zaměřené na aktuální témata jako např.: Problémy s příjmem potravy, Návykové látky, Záškoláctví a trestní činnost, Padělatelství. Další přednášky na téma: Sex a partnerský život, Promiskuita a nemoc AIDS, Drogy a já, byly vedeny kněžími, kteří se osobně setkávají a pracují s lidmi majícími osobní zkušenost s rizikovým chováním, anebo se pohybujícími v tomto prostředí. ŠMP zpracovala pro daný školní rok na základě spolupráce s třídními učiteli Minimální preventivní program, v průběhu roku koordinovala spolu s výchovnou poradkyní charitativní akce. Žáci SŠHSS se již tradičně zapojují do charitativních sbírek Světluška, Šance, Květinový den, fond Sidus. Dalším důležitým článkem v prevenci rizikového chování žáků je působení třídních učitelů. Je závislé na jejich tvůrčím a důsledném přístupu při řešení problémových situací se žáky. Poradenskou pomoc a preventivní výchovné programy zajišťovalo ve školním roce 2011/2012 školské poradenské středisko Varianta (pobočka Police nad Metují), Policie ČR a další organizace. Součinnost v prevenci rizikového chování žáků mezi žáky ubytovanými v DM a školou zajišťuje v SŠHSS Teplice nad Metují školní metodička prevence a výchovná poradkyně. Jako nástroj využívají výchovnou metodickou komisi, dále pedagogické rady a porady s třídními učiteli. 12

13 Plánem pro ŠMP na další období je zahájení specializačního studia pro výkon školního metodika prevence, součinnost s výchovnou poradkyní a vedením školy, proškolení pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně je v SŠHSS Teplice nad Metují zaměřena na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, organizaci charitativních akcí zabezpečovaných školou a další činnosti související s volbou povolání a uplatněním absolventů na trhu práce. Výchovná poradkyně vypracovala Plán výchovného poradenství, na nástěnce byly vyvěšeny konzultační hodiny a další aktuální informace. Žákům byla opakovaně připomenuta nutnost aktualizovat a doložit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, pokud přetrvávají poruchy učení nebo chování. V případě potíží u žáků studijních oborů i nutnost konkrétního zařazení do skupiny pro uzpůsobení podmínek při společné části maturitní zkoušky. Dále jim byla nabídnuta možnost vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Podstatnou částí náplně práce výchovné poradkyně je zajištění akcí souvisejících s náborem žáků (výstavy škol, rodičovské schůzky, organizace gastrodne). Výchovná poradkyně zajišťuje besedy tematicky zaměřené na aktuální problematiku na trhu práce, výběr pracovního místa, odpovědný přístup k financím, zdravý životní styl, apod. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo vzdělávání ve školním roce 2011/2012 takto: 7.1 Studium k získání kvalifikačních předpokladů o zahájení vzdělávání - 1 pracovnice zahájila akreditované studium v navazujícím magisterském programu Historie na UHK o pokračování ve vzdělávání o dokončení vzdělávání 1 pracovník dokončil magisterský studijní program na pedagogické fakultě UHK obor Matematika, informatika, 2 pracovníci dokončili program pro získání pedagogické způsobilosti pro vychovatele - Pedagogika B, 1 pracovnice dokončila program pro získání pedagogické způsobilosti pro učitele SŠ Pedagogika A, 1 pracovnice dokončila funkční studium pro ředitele škol 7.2 Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů o 1 pracovnice pokračuje ve studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (studijní program TV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ R Tv) 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci Název kurzu, semináře 13 Počet účastníků Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce 10 E - learningový kurz. Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího 1 E-learningový seminář pro Zadavatele pro žáky s PUP MZ 1 Emoční potřeby pedagoga 1 Gastronomie v oboru 1 Inter Gast Live Cooking, Konvektomat, Holdomat 1 Interaktivní tabule (tvorba didaktického materiálu) 2

14 Interaktivní trénink lektorských dovedností 1 Interní auditor 3 Jak vyučovat odborný výcvik 4 Jsme v EU, buďme v obraze 1 Kdy je učení efektivní 1 Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka 1 Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí 1 Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 1 Kurz sushi 2 Language and background to language learning and teaching 1 Lesson planning and use of resources for language teaching 1 Managing the teaching and learning process 1 Nové trendy v moderním vaření V 2 Olat - návod na používání systému OLAT Všichni PP Proměna školy-etická výchova v (post)moderní době 1 Semináře pro vedoucí a hl. kuchařky školních jídelen 1 Učební styly v praxi 2 Workshopu pro pedag. prac. škol s gastronomickým zaměřením 2 Začínáme s učením na míru 1 Zadavatel, společná část maturitní zkoušky 5 Základy sociální patologie 2 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 3 Nepedagogičtí pracovníci Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Metodický kurz TKT (Teaching Knowledge Test) Počítačové sítě - Routování Počítačové sítě - Základy počítačových sítí Seminář pro získámí osvědčení pro samostatnou činnost - zapojování elektrospotřebičů Spisová služba Změny v důchodovém pojištění v r a 2012 Součástí dalšího vzdělávání bylo rovněž školení řidičů referentských vozidel, BOZP a PO, školení pracovníků školy pro nakládání s nebezpečnými látkami. Tabulky obsahují pouze akreditované kurzy nebo školení pořádaná v rámci národních projektů (Koordinátor S, Koordinátor AE, CISKOM). S pedagogickými pracovníky, kteří se vzdělávají podle bodu 7. 1., je uzavírána kvalifikační dohoda / 231 až 235 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce/. Smyslem je zvýšit kvalifikovanost sboru a stabilizovat ho. Škola umožnila 3 pracovnicím vycestovat v rámci projektu mobility Leonardo na týdenní zahraniční stáž. Ředitelka školy absolvovala roční kurz pro vedoucí pracovníky s názvem Management moderní doby. Pro příští období bude hlavním tématem vzdělávání pedagogických pracovníků získání další odborné kvalifikace zaměřené na metodiku a didaktiku výuky, používání didaktické techniky v hodinách, osvojení si předlékařské první pomoci. 14

15 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 8.1 Soutěže Odborné soutěže na úrovni školy a okresu Gastroden Ukaž, co umíš - soutěž pro žáky prvního ročník Gastroden 2011 Sportovní soutěže na úrovni školy a okresu Školní kolo ve stolním tenise Soutěž ve střelbě Turnaj tříd ve fotbale, florbale Orientační běh pro 2. ročníky Silový víceboj krajské kolo Soutěže v ostatních předmětech na úrovni školy či okresu Matematika pro SOŠ Logická olympiáda Soutěž středoškolák roku v účetnictví 2012 Přírodovědný klokan Literární soutěž na téma "SOUCIT", organizátor: A Kluby České republiky o.p.s., Brno Literární soutěž - organizátor: Muzeum F. Šrámka, Sobotka 15

16 3. místo Gastrohradec Soutěže na úrovni regionů a republiky GASTRO JUNIOR NOWACO CUP Regionální kolo v Praze Gastro Hradec 3. místo Valášek Martin 2. A Z Generation cup Chrudim barmanská soutěž - 1. místo Jana Pavelková 2. M Mimoškolní aktivity tvoří především příprava a účast na soutěžích. Většinou se jedná o odborné či sportovní soutěže, protože soutěže ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou zatím pro žáky naší školy nedosažitelnou metou. Žáci se umísťují většinou v polovině startovního pole. 1. místo Z Generation cup Další důležitou aktivitou školy je zajišťování společenských akcí, pořádání vzdělávacích kurzů apod. 8.2 Vzdělávací programy Vzdělávací programy pro žáky SŠHSS Teplice nad Metují kurzy, semináře, projekty, přednášky sportovně-turistický kurz pro 2. ročník lyžařský výcvikový kurz Barmanský kurz pan Karel Zapalač Kurz studené kuchyně - pan Vladimír Picka Kurz studené kuchyně Vzdělávací kurz v Itálii, Cesenatico Italská gastronomie Kurz první pomoci projektová výuka v rámci předmětu Hotelový provoz a Management hotelu pro žáky posledních ročníků oboru Hotelnictví a Společné stravování Workshopy v rámci projektu Učíme se interaktivně 1. Workshop Molekulární mixologie, , Lektor - Achim Šipl, člen CBA 16

17 2. Workshop Káva 2. Workshop Káva, , Lektor: Mgr. Renáta Kopecká, Italy Gastro Promotion 3. Workshop Legenda V + W, Divadélko pro školy, Hradec Králové 4. Workshop Himálajská strava indická kuchyně, Lektor: Pavel Hanák 5. Workshop Finger foods ve studené kuchyni, Lektor: Marek Svoboda, člen AKC 6. Workshop Italská gastronomie, Lektor: Mgr. Renata Kopecká, Italy Gastro Promotion, šéfkuchař Pavel Lánský 7. Workshop Šumivé víno, Lektor: Alexandr Mikšovic Vzdělávací akce - Láska ano, děti ne Přednáška PČR - padělání peněz divadelní představení Don Guijote de la Ancha Přednáška z úřadu práce Exkurze Exkurze Pivovar Trutnov 2. H Exkurze Hotel Four Seasons Praha 1. M Exkurze Hotel K-Triumf Velichovky 4. H Exkurze Pivovar Trutnov 2. A Exkurze léčebna Košumberk 1. M Exkurze Vitana, a. s. Exkurze Státní vědecká knihovna Hradec Králové 1. H, 2. H Exkurze Clarion Hotel Praha 3. H Exkurze - SVK Hradec Králové 4. H, 2. M Exkurze - Planeta Země známá neznámá Čína celá škola Exkurze - Hotel Golebiewski Karpacz 1. H, 2. H, 1. M Putování za lehkými vojenskými objekty OH 3. H Exkurze Jinolické rybníky 3. A Beseda v knihovně v Teplicích nad Metují 1. H Odborná exkurze do pivovaru Primátor v Náchodě 2. A Velikonoční výstava v Teplicích nad Metují 1. M, 2. M 3. Workshop Legenda V + W 4. Workshop Himálajská strava 5. Workshop Finger foods Vzdělávací programy pro učitele SŠHSS Teplice nad Metují Předmětem programů pro učitele byla aktualizace v oblasti autoevaluace, BOZP a PO, novinky v hygienických předpisech a systému HACCP, dále opakované proškolení o Školním řádu, Instruktáž pro předsedy DIK, informace k novým maturitám a závěrečným zkouškám, kurz pro interaktivní prostředí OLAT Workshop Šumivé víno Exkurze Toulky Českým rájem

18 Vzdělávací programy pro základní školy Programy Zdravá výživa a Základy stolování jsou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a patří již k tradičním vzdělávacím akcím, které pořádá SŠHSS. Na přípravě pokrmů pro žáky základních škol a jejich učitele se podílejí žáci oboru kuchař, obsluhu zajišťují číšníci a servírky. Úspěšnost kurzu vyplývá mimo jiné z toho, že žáci-hosté a žáci-hostitelé mají k sobě věkem blízko. Plánujeme pokračování i v příštím školním roce. Tradičně k nám jezdí na tyto kurzy Základní škola Hradební z Broumova, Základní a speciální škola, Broumov a Základní škola Teplice nad Metují. Vzdělávací programy pro dospělé Prezentace škol a vzdělávání na Pedagogické fakultě UHK, vzdělávání dospělých spolupořádání (s NIDV) akreditovaného kurzu pro PP Jak vyučovat ODV a Výuka na IA tabuli Rekvalifikační kurz Studené kuchyně pro dospělé Externí testování Žáci maturitních oborů se účastnili externího testování výsledků a podmínek vzdělávání. Žáci i zaměstnanci se dále účastnili auditního a dotazníkového šetření v rámci projektu Hodnocení kvality škol Královéhradeckého kraje. září/říjen 11 listopad 11 duben 12 testování Vektor 2011 (1. H a 4. H) firma Scio auditní a dotazníkové šetření zaměstnanců a žáků školy firma Attest Liberec 1. fáze auditní a dotazníkové šetření zaměstnanců a žáků školy firma Attest Liberec 2. fáze 8.3 Zajištění společenských akcí Raut pro město Teplice nad Metují Večeře a raut pro TS města Adršpach LEDEN 2012 Rekvalifikační Kurz studené kuchyně v rozsahu 40 hodin zajištění schůze AKC Hradec Králové zajištění semináře Jak vyučovat odborný výcvik Večeře a raut pro firmu General Bottlers s.r.o., Teplice nad Metují Zajištění workshopu Finger foods M. Svoboda- NOWACO, Praktická maturitní zkouška příprava rautu Slavnostní zakončení projektu Učíme se interaktivně Raut Vernéřovice květen 2012 Teplický jarmark zajištění kurzu Základy stolování pro ZŠ Broumov zajištění závěrečného rautu v rámci kurzu studené kuchyně Praktická maturita Teplický jarmark 18

19 zajištění kurzu Základy stolování pro ZŠ Broumov-Kladská ročník M. D. Rettigové Litomyšl pomoc při akci AKC Raut Vinum et Cetera Broumov zajištění kurzu Zdravá výživa pro ZŠ Broumov Raut - občerstvení pro MAS Broumov Svatba raut Montana Zdoňov 8.4 Prezentace související se získáváním nových žáků Výstava a přehlídka středních škol, Náchod Výstava a přehlídka středních škol, Trutnov Gastroden SŠHSS, Teplice nad Metují Prezentace škol a vzdělávání na VŠ pedagogické, Hradec Králové, vzdělávání dospělých Výstava a přehlídka škol, KC Aldis, Hradec Králové Prezentace školy na ÚP v Náchodě Setkání s rodiči budoucích prvních ročníků informativní schůzka Dny otevřených dveří - ve vyučovací dny denně od 8 hodin do 15 hodin, v jinou dobu probíhaly po dohodě. Výstava škol v TU 8.5 Publikační činnost Publikační činnost byla zaměřena na místní a regionální tisk především se záměrem informovat o aktuálním dění ve škole, o realizovaných projektech a o výsledcích v soutěžích. Mgr. Vlasta Drobná společně se žáky školy dále publikují v regionálním tisku (Echo, Náchodský deník, Teplické ozvěny a další) seriál na téma: Víte že. Seriál vychází od ledna S médii spolupracovala také Mgr. Šrůtková v rámci publicity projektu Učíme se interaktivně. 8.6 Spolupráce s dalšími subjekty Tradičně probíhala spolupráce s ÚP Náchod, Regionální hospodářskou komorou, Městem Teplice nad Metují, CBA, AKC, Vitanou Byšice, a. s. a zaměstnavateli. Žáci školy se aktivně a úspěšně zapojili do charitativní sbírky Květinový den, Šance, Světluška a Fond Sidus. 8.7 Aktivity domova mládeže V domově mládeže jsou ubytováni žáci všech oborů i ročníků. Ubytovaným žákům byla umožněna účast na plánování, organizování i hodnocení vlastní činnosti. Na začátku školního roku byli žáci seznámeni s Vnitřním řádem DM, s BOZ žáků a PO, se základy první pomoci, oblastmi ŠVP pro DM. ŠVP je rámcovým programem pro práci vychovatele. Stanovuje výchovné cíle, postupy, formy a metody pro výchovněvzdělávací činnost. Je podkladem pro tvorbu ročního a týdenních plánů. Výsledkem činností v jednotlivých oblastech jsou kon- 19 Vycházka za bledulkami

20 krétní výstupy žáků rozvíjející jejich klíčové kompetence. Pravidelně se opakující aktivity: Minimální preventivní program šikana, drogová problematika, rizikové sexuální chování, mezilidské vztahy, záškoláctví, zdravý životní styl, xenofobie, kriminalita a delikvence, patologické hráčství, syndrom týraných a zneužívaných dětí. Sport: Výšlapy na běžkách Posilovna, stolní tenis, kondiční cvičení v tělocvičně školy, Fotbal, tenis v kryté hale a na kurtu u školy, Kondiční běh, badminton, fotbal, pétanque, frisbee, haki-sak, minikulečník, Plavání v bazénu v Trutnově, Bobování na stráni u DM, Výšlapy na běžkách. Ruční a výtvarné práce Recyklohraní Vyhotovení vánočních přání zaměstnancům školy, Akce Miss panenka výroba panenek pro humanitární účely, Účast na vyhodnocení Miss panenka v Hradci Králové, Malování na sklo, Ubrousková technika na květináčích, Výroba billboardu ke dni učitelů, Výzdoba pokojů vlastní malba na zeď, Výroba nástěnek do pokojů a DM, Výroba a zdobení vánočních perníků a perníkové chaloupky, Malování na těla s tématikou podzim. Plnění úkolů ekologického projektu pro školy, Vycházky do okolí zaměřené na ekologii, Beseda zaměřená na extrémní turistiku v přírodě, Vyhledání materiálů souvisejících s problematikou těžby břidlicových plynů. České tradice a historie Zdobení květináčů Diskuse se žáky a vyhledávání faktů z webových stránek, novin a časopisů k různým tématům (Velikonoce, Vánoce, stravovací a hygienické návyky, pranostiky, platidla apod.), Praktická ukázka pletení pomlázek a následná vlastní výroba žáky. Exkurze a výlety Kulturní akce Biofarma Teplice n/m, Výstavy v infocentru Vánoce, Velikonoce, fotografie k ekologii apod.), Poznávací vycházky adršpašské a teplické skály, Křížový vrch, Lysý vrch, Bučnice, kopec Lada, apod. Hraní na kytaru a zpěv, Účast žáků DM na akci městské knihovny Teplice čtou dětem, 20 Poznávací vycházky

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují listopad 2012 1. Úvod Koncepce rozvoje školy je vyjádřením manažerského záměru ředitele, patří mezi nejvýznamnější

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více