VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY POČET ABSOLVENTŮ ŠKOL, KTEŘÍ NASTOUPILI DO ŠKOLY NA MÍSTO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA POČET NEKVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ 6 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ SOUHRNNÝ ÚDAJ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (CELKOVÝ POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ) 7 5 ÚDAJE O POČTECH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ, ROČNÍKŮ A TŘÍD DLE STAVU K PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE K POČET VYLOUČENÝCH ŽÁKŮ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ SOUHRNNÝ ÚDAJ O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP 11 6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STUDIUM K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 13 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY SOUTĚŽE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PREZENTACE SOUVISEJÍCÍ SE ZÍSKÁVÁNÍM NOVÝCH ŽÁKŮ PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY AKTIVITY DOMOVA MLÁDEŽE 19 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Z FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY ZÁMĚR PRO DALŠÍ OBDOBÍ Příloha č. 1 - Vyjádření školské rady k výroční zprávě o činnosti školy 2

3 1 Základní údaje o škole Název: Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Sídlo: Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 Zřizovací listina: č. j.: 14732/SM/2009 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Druh školy: Střední škola Činnosti školy: Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Kapacita 400 žáků IZO: Domov mládeže Kapacita DM: 79 lůžek IZO: Školní jídelna Kapacita ŠJ: 290 jídel IZO: Zřizovatel: Ředitelka: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové IČ: Ing. Petra Jansové Meziměstí, 5. května 95 Adresa pro dálkový přístup: Školská rada (od ) Vajsarová Renáta, Ing., předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky Drobná Vlasta, Mgr., zvolena pedagogickými pracovníky Hencl Jiří, zvolen žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Stillerová Naděžda, Bc., zvolena žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Brandejs Milan, jmenován Radou KHK Zapalač Karel, jmenován Radou KHK. Školská rada (od ) Vajsarová Renáta, Ing., předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky Drobná Vlasta, Mgr., zvolena pedagogickými pracovníky Sýkorová Michaela, zvolena žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Kubiš Michal, zvolen žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků Brandejs Milan, jmenován Radou KHK Zapalač Karel, jmenován Radou KHK. 3

4 Datum účinnosti posl. rozhodnutí: Datum vystavení posl. rozhodnutí: Číslo jednací posl. rozhodnutí: 323/SM/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Obory vzdělání: L/504 denní /2 roky Společné stravování L/504 dálkové /3 roky Společné stravování** L/51 Denní/2 roky Gastronomie H/01 denní/3 roky Cukrář** H/01 denní/3 roky Kuchař-číšník M/01 denní/4 roky Hotelnictví * dobíhající obor ** obor není v současné době otevřen Ve školním roce 2011/2012 se ve Střední škole hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují vzdělávali podle ŠVP žáci oboru M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví pro život), žáci oboru H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař, ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman). Žáci nástavbového oboru L/501 Společné stravování pokračovali podle dokumentů schválených MŠMT č. j / s účinností nejpozději od 1. září Počet tříd Celkový počet žáků* Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele /FO/ k k ,8 170, ,67 15,0 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Učební plány a ŠVP Kód oboru Název oboru Učební dokument vydal č. j. Platnost od H/01 Kuchař-číšník SŠHSS Teplice nad Metují 101/2009/Ř 102/2009/Ř L/504 Společné stravování MŠMT 13907/ M/01 Hotelnictví SŠHSS Teplice nad Metují 72/2008/Ř

5 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících školy Nejvyšší dosažené vzdělání délka praxe splňuje předpoklady pro stav k (let + odborné pedagogické měs) č. zařazení MA BA MZ VL VŠ VO SŠ SP FS učí UVVP UOP UPV UOV V 1 ŘŠ A A A OP,VVP A ZŘTV A A A OP A 12 3 ZŘPV A A A A OP A A A U A A VVP A U A A VVP N 2 7 U** A A VVP A U* A VVP N U A A A OP A A A U A A VVP A U A A A OP N A A U A A VVP A U A VVP N 4 15 U A A VVP A UOV A A A ODV A A UOV A A A A ODV N A A UOV A A A ODV A A UOV A A A ODV A A V A A VY A V A A VY A 15+6 VŠ - vysoká škola OP - odborné předměty UVVP - učitel všeob. vzděl. předmětů VO - vyšší odb. škola VVP - všeob. vzděl. předm. UOP - učitel odborných předmětů SŠ - střední škola ODV - odborný výcvik UPV - učitel praktického vyučování FS - funkční studium VY - vychovatel UOV - učitel ODV MA - magisterské BA - bakalářské MZ - maturitní zkouška VL - výuční list SP - studium pedagogiky (všechny formy platné podle zák. 563/2004 Sb.) * odchod na MD v průběhu školního roku ** zahájení pracovního poměru v průběhu roku 5

6 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících školy poř. čís. pracovní zařazení vyučení 1. Ekonom, rozpočtář Maturita, Bc. odborná kvalifikace délka praxe k odborné vysokoškolské, ÚSO jiné roků měs. Obchodní akademie, Textilní univerzita Liberec technický pracovník Vyučen vedoucí stravování Gymnázium mzdová účetní SVVŠ účetní, kontrola ÚSO - střední průmysl Asistentka, sekretářka** 6. Maturita SPŠT Jilemnice uklízečka, myčka zákl uklízečka, myčka zákl uklízečka, myčka zákl Provozář-školník Vyučen topič* vyučen 41 2 Bezpečnostní pracovník v DM 12. SZTŠ 35 2 Zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do 1. až 5. platové třídy, je možno podle 6 nařízení vlády 564/2006 Sb. a vnitřní platové směrnice přiznat 12. platový stupeň. Funkce mzdové účetní a sekretářky je pouze na částečný úvazek. 3.3 Počet absolventů škol, kteří nastoupili do školy na místo pedagogického pracovníka Školní rok Počet absolventů 2011/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2011/2012 pedagogických 3 nepedagogických 1 Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků se v porovnání s předchozím obdobím o tři snížil. Jedna nekvalifikovaná pracovnice na pozici učitelky odešla na MD a jeden pracovník na pozici UOV odešel do starobního důchodu, oba byli nahrazeni kvalifikovanými pracovními sílami. Jedna pracovnice (vychovatelka) si doplnila pedagogickou způsobilost ukončením programu Pedagogika B v Centru vzdělávání HK. 6

7 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 /do 1. ročníku/ 1. kolo další kola Kód oboru H/ H/ H/01 Název oboru přihlášek přijatých doručených ZL přihlášek přijatých doručených ZL Celkem nastoupilo Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař) Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman) Kuchař-číšník (ŠVP Gastronomie pro život Kuchař, číšník) M/01 Hotelnictví L/51 Gastronomie Celkem Nabídka školy byla pro přijímací řízení 2012/2013 rozšířena o dva ŠVP. Pro obor Kuchař číšník byl vytvořen ŠVP s názvem Gastronomie pro život Kuchař, číšník, který doplňuje ŠVP zaměřený čistě na kuchaře či číšníka, barmana. Nový ŠVP si vybralo 45% uchazečů o vzdělávání v oboru Kuchař číšník. Uchazeči o vzdělávání v nástavbovém oboru Gastronomie se budou vzdělávat podle nového ŠVP Gastronomické služby. V kritériích pro přijímací řízení 2012/2013 bylo stanoveno, že uchazeči do oborů s maturitní zkouškou budou konat přijímací zkoušku formou testu všeobecných studijních předpokladů. Uchazeči do učebního oboru, kteří měli špatný prospěch na ZŠ (pro obor Kuchař- číšník nedostatečná), budou konat přijímací pohovor. Tento trend si chce škola zachovat i pro další období. Nová legislativní úprava přijímacího řízení (systém 2 přihlášek do prvního kola, nemožnost uplatnit zápisový lístek vícekrát, zveřejňování seznamu přijatých uchazečů pouze na úřední desce) přispěl pozitivně k odstranění administrativní náročnosti celého přijímacího řízení. 7

8 5 Údaje o počtech a výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Členění podle oborů, ročníků a tříd dle stavu k Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkový počet žáků Počet tříd celkem H/01 Kuchař - číšník , M/01 Hotelnictví , L/504 Společné stravování denní , L/504 Společné stravování dálkové L/51 Gastronomie ,50 Celkem , Prospěch žáků ve škole k ročník počet žáků vzdělávání s výučním listem prospěl s vyznam. prospěl neprospěl z toho bude opakovat 1. ročník ročník ročník celkem vzdělávání s maturitní zkouškou 1. M M H H H H celkem celkový počet žáků SŠHSS

9 Porovnáním výsledků vzdělávání se školním rokem 2010/2011 se zvýšil počet neprospívajících žáků v prvním ročníku učebního oboru způsobený přijetím žáků s velmi špatným prospěchem ze základní školy, jejich špatnou pracovní morálkou a sklonem k záškoláctví. Z celkového počtu 4 neprospívajících povolila ŘŠ opakování dvěma žákům. Ostatní zanechali vzdělávání nebo přestoupili na jinou školu. Opakuje se také trend špatného prospěchu žáků nástavbového studia. K maturitní zkoušce nebyli na jaře z důvodu neprospěchu připuštěni 2 žáci, kteří se ani během prázdnin řádně na opravné zkoušky nepřipravili a zanechali vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 se také po dvou letech poprvé objevili 3 žáci oboru Hotelnictví, kteří měli celkový prospěch: Prospěl s vyznamenáním. 5.3 Počet vyloučených žáků Ve školním roce 2011/2012 byli ze školy vyloučeni 2 žáci (1 žák nástavbového studia za opakované porušování ŠŘ a 1 žák oboru Kuchař-číšník za odcizení peněžní hotovosti na pracovišti ODV). Dále bylo podmíněně vyloučeno 9 žáků z důvodu velkého množství neomluvených hodin. 5.4 Počet zameškaných hodin Ročník Počet zameškaných hodin na žáka Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v obou pololetích 87 hodin, z toho je na žáka průměrně asi 4,3 hodin neomluvených. Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 poklesl průměrný počet neomluvených hodin na žáka ze 6-ti hodin na 4,3 hodiny. Výraznější odchylku od průměru je možné sledovat v prvním ročníku oboru vzdělání s VL a v prvním ročníku čtyřletého oboru. Odchylka je způsobena přijetím žáků se sklonem k záškoláctví. Za zmínku stojí také zvýšení omluvené absence u žáků třetího ročníku čtyřletého oboru způsobená dlouhodobou zahraniční stáží 6 žáků. Při srovnání prvního a druhého pololetí je ve většině tříd viditelné zvýšení průměrného počtu omluvených i neomluvených hodin. Výjimku tvoří třídy posledních ročníků, kde klesl v 2. pololetí průměrný počet zameškaných hodin téměř na polovinu (pravděpodobně z důvodu intenzivnější přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky). Výrazné rozdíly v průměrných počtech neomluvených hodin v prvním ročníku oboru s VL, prvním a druhém ročníku čtyřletého maturitního oboru je způsoben žáky, kteří se vyhýbají studiu, řádně svoji absenci neomlouvají. Z toho důvodu s nimi bylo zahájeno správní řízení či zanechali vzdělávání. 9 Počet neomluvených hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Vzdělání s výučním listem První 86,55 132,00 4,30 22,39 Druhý 69,00 68,44 2,22 0,17 Třetí 78,89 57,96 4,49 10,76 Vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté studium První 103,25 115,67 8,50 0 Druhý 82,75 92,17 4,17 3,33 Třetí 94,64 133,29 0,57 0 Čtvrtý 93,35 49,10 3,0 3,23 Vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium První 79,71 86,10 2,95 0,45 Druhý 88,69 52,54 6,92 0,09 celkem za školu 86,31 87,47 4,12 4,49

10 5.5 Snížený stupeň z chování Ročník Snížený stupeň z chování 1. pololetí Snížený stupeň z chování 2. pololetí Vzdělání s výučním listem První Druhý Třetí Vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté studium První Druhý Třetí Čtvrtý Vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium První Druhý Celkem Nejčastějším důvodem pro snížený stupeň z chování byla neomluvená absence a opakované porušování školního řádu. Počet snížených známek z chování je srovnatelný se školním rokem 2010/ Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkouška Maturitní zkouška k za školní rok 2011/2012 Kód oboru Název oboru Počet žáků (po podzimním termínu) Počet žáků prospěl L/504 Společné stravování celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl po jarním termínu K jarnímu termínu MZ bylo připuštěno 9 žáků, z nichž 8 neuspělo u PP z ČJ, 1 neuspěl z DT z matematiky. Všichni žáci, kteří neuspěli z PP z ČJ, využili možnost podat žádost o přezkum výsledků, avšak neúspěšně. Opakovali tedy zkoušku v podzimním termínu. Druh zkoušky, u kterých žáci neuspěli po podzimním termínu: Společná část MZ Profilová část MZ Žák 1 PP z ČJL Žák 2 PP z ČJL Žák 3 PP z ČJL + PP z ANJ Blok EKO a ÚČE 10

11 Maturitní zkouška k za školní rok 2011/2012 Kód oboru Název oboru Počet žáků (po podzimním termínu) Počet žáků prospěl M/01 Hotelnictví celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl po jarním termínu Druh zkoušky, u kterých žáci neuspěli po podzimním termínu: Žák 1 Žák 2 Žák 3 Žák 4 Žák 5 Společná část MZ DT z MAT DT z MAT DT z MAT DT z MAT DT z MAT Profilová část MZ Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška za školní rok 2011/2012 po opravném termínu stav k Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl H/001 Číšník, servírka * H/01 Kuchař - číšník *NEDOSTAVIL SE KE ZKOUŠCE zkouška přísluší ke školnímu roku 2010/2011 Žáci, kteří neprospěli, budou konat opravnou zkoušku v prosinci Z výše uvedených výsledků závěrečné zkoušky vyplývá, že SŠHSS Teplice nad Metují neslevuje ze svých požadavků na výstupní kompetence žáků a vzhledem k tomu, že stále více žáků podceňuje přípravu na zkoušky, je počet žáků neúspěšných u závěrečné zkoušky (písemná část) stále vysoký. 5.7 Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP V SŠHSS Teplice nad Metují se vzdělávání podle ŠVP ve školním roce 2011/2012 realizovalo čtvrtým rokem (pro obor Hotelnictví) a třetím rokem pro obor Kuchař-číšník. Plnění vzdělávacích cílů stanovených v ŠVP sleduje ZŘTV, která vždy v závěru školního roku obdrží od jednotlivých vyučujících podklady s přehledem: splněných vzdělávacích cílů, připomínek k učebním osnovám, výstupů, které dokládají naplňování klíčových a odborných kompetencí, poznámek ke struktuře ŠVP. Podklady od učitelů slouží jako materiál k případným drobnějším úpravám ŠVP. Zásadní úpravy ŠVP budou prováděny až po doběhnutí čtyřletého (resp. tříletého) vzdělávacího cyklu. Ve školním roce 2011/2012 byl zpracován na základě připomínek získaných shromažďováním poznámek od vyučujících u ZŘTV nový ŠVP 11

12 pro obor Kuchař číšník s názvem Gastronomie pro život Kuchař, číšník. Dále byl vytvořen ŠVP pro nástavbové studium s názvem Gastronomické služby. V závěru školního roku byla provedena komparace obou ŠVP s RVP pracovníky ČŠI, bez připomínek. 6 Údaje o prevenci rizikového chování žáků SŠHSS Teplice nad Metují využívá pro prevenci rizikového chování následující školní dokumenty: strategický plán prevence, Krizový plán prevence, Plán prevence šikany a kyberšikany. Tyto dokumenty slouží školní metodičce prevence (ŠMP) jako strategické východisko pro tvorbu minimálních preventivních programů /MPP/, které jsou vytvářeny pro jednotlivé školní roky v součinnosti s třídními učiteli. Ve školním roce 2011/2012 vykonávala činnost školní metodičky prevence již 2 rokem (ŠMP) nová pracovnice. Jejím hlavním úkolem bylo vypracovat MMP, zajistit preventivní a poradenské programy pro žáky a zpracovat a podat projekt týkající se prevence. ŠMP vypracovala projekt s názvem Všichni táhneme za jeden provaz, který měl podobu adaptačního kurzu. Byl zaměřen na třídní kolektivy 1. ročníků, tedy na nejmladší rizikovou populaci střední odborné školy. Tato skupina je nejvíce náchylná k rizikovému chování, jako je alkohol, tabákové výrobky a drogy. Cílem projektu je během začátku školního roku posílit pozice všech žáků prvních ročníků v třídním kolektivu a současně udržet konsolidovaný a sehraný kolektiv. Kurz byl realizován v září Adaptační kurz Janovičky Ve školním roce 2011/2012 proběhly ve spolupráci s preventivně informačním oddělením Policie České republiky přednášky zaměřené na projevy rizikového chování zaměřené na aktuální témata jako např.: Problémy s příjmem potravy, Návykové látky, Záškoláctví a trestní činnost, Padělatelství. Další přednášky na téma: Sex a partnerský život, Promiskuita a nemoc AIDS, Drogy a já, byly vedeny kněžími, kteří se osobně setkávají a pracují s lidmi majícími osobní zkušenost s rizikovým chováním, anebo se pohybujícími v tomto prostředí. ŠMP zpracovala pro daný školní rok na základě spolupráce s třídními učiteli Minimální preventivní program, v průběhu roku koordinovala spolu s výchovnou poradkyní charitativní akce. Žáci SŠHSS se již tradičně zapojují do charitativních sbírek Světluška, Šance, Květinový den, fond Sidus. Dalším důležitým článkem v prevenci rizikového chování žáků je působení třídních učitelů. Je závislé na jejich tvůrčím a důsledném přístupu při řešení problémových situací se žáky. Poradenskou pomoc a preventivní výchovné programy zajišťovalo ve školním roce 2011/2012 školské poradenské středisko Varianta (pobočka Police nad Metují), Policie ČR a další organizace. Součinnost v prevenci rizikového chování žáků mezi žáky ubytovanými v DM a školou zajišťuje v SŠHSS Teplice nad Metují školní metodička prevence a výchovná poradkyně. Jako nástroj využívají výchovnou metodickou komisi, dále pedagogické rady a porady s třídními učiteli. 12

13 Plánem pro ŠMP na další období je zahájení specializačního studia pro výkon školního metodika prevence, součinnost s výchovnou poradkyní a vedením školy, proškolení pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně je v SŠHSS Teplice nad Metují zaměřena na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, organizaci charitativních akcí zabezpečovaných školou a další činnosti související s volbou povolání a uplatněním absolventů na trhu práce. Výchovná poradkyně vypracovala Plán výchovného poradenství, na nástěnce byly vyvěšeny konzultační hodiny a další aktuální informace. Žákům byla opakovaně připomenuta nutnost aktualizovat a doložit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, pokud přetrvávají poruchy učení nebo chování. V případě potíží u žáků studijních oborů i nutnost konkrétního zařazení do skupiny pro uzpůsobení podmínek při společné části maturitní zkoušky. Dále jim byla nabídnuta možnost vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Podstatnou částí náplně práce výchovné poradkyně je zajištění akcí souvisejících s náborem žáků (výstavy škol, rodičovské schůzky, organizace gastrodne). Výchovná poradkyně zajišťuje besedy tematicky zaměřené na aktuální problematiku na trhu práce, výběr pracovního místa, odpovědný přístup k financím, zdravý životní styl, apod. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo vzdělávání ve školním roce 2011/2012 takto: 7.1 Studium k získání kvalifikačních předpokladů o zahájení vzdělávání - 1 pracovnice zahájila akreditované studium v navazujícím magisterském programu Historie na UHK o pokračování ve vzdělávání o dokončení vzdělávání 1 pracovník dokončil magisterský studijní program na pedagogické fakultě UHK obor Matematika, informatika, 2 pracovníci dokončili program pro získání pedagogické způsobilosti pro vychovatele - Pedagogika B, 1 pracovnice dokončila program pro získání pedagogické způsobilosti pro učitele SŠ Pedagogika A, 1 pracovnice dokončila funkční studium pro ředitele škol 7.2 Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů o 1 pracovnice pokračuje ve studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (studijní program TV pro 2. st. ZŠ a pro SŠ R Tv) 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci Název kurzu, semináře 13 Počet účastníků Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce 10 E - learningový kurz. Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího 1 E-learningový seminář pro Zadavatele pro žáky s PUP MZ 1 Emoční potřeby pedagoga 1 Gastronomie v oboru 1 Inter Gast Live Cooking, Konvektomat, Holdomat 1 Interaktivní tabule (tvorba didaktického materiálu) 2

14 Interaktivní trénink lektorských dovedností 1 Interní auditor 3 Jak vyučovat odborný výcvik 4 Jsme v EU, buďme v obraze 1 Kdy je učení efektivní 1 Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka 1 Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí 1 Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 1 Kurz sushi 2 Language and background to language learning and teaching 1 Lesson planning and use of resources for language teaching 1 Managing the teaching and learning process 1 Nové trendy v moderním vaření V 2 Olat - návod na používání systému OLAT Všichni PP Proměna školy-etická výchova v (post)moderní době 1 Semináře pro vedoucí a hl. kuchařky školních jídelen 1 Učební styly v praxi 2 Workshopu pro pedag. prac. škol s gastronomickým zaměřením 2 Začínáme s učením na míru 1 Zadavatel, společná část maturitní zkoušky 5 Základy sociální patologie 2 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 3 Nepedagogičtí pracovníci Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Metodický kurz TKT (Teaching Knowledge Test) Počítačové sítě - Routování Počítačové sítě - Základy počítačových sítí Seminář pro získámí osvědčení pro samostatnou činnost - zapojování elektrospotřebičů Spisová služba Změny v důchodovém pojištění v r a 2012 Součástí dalšího vzdělávání bylo rovněž školení řidičů referentských vozidel, BOZP a PO, školení pracovníků školy pro nakládání s nebezpečnými látkami. Tabulky obsahují pouze akreditované kurzy nebo školení pořádaná v rámci národních projektů (Koordinátor S, Koordinátor AE, CISKOM). S pedagogickými pracovníky, kteří se vzdělávají podle bodu 7. 1., je uzavírána kvalifikační dohoda / 231 až 235 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce/. Smyslem je zvýšit kvalifikovanost sboru a stabilizovat ho. Škola umožnila 3 pracovnicím vycestovat v rámci projektu mobility Leonardo na týdenní zahraniční stáž. Ředitelka školy absolvovala roční kurz pro vedoucí pracovníky s názvem Management moderní doby. Pro příští období bude hlavním tématem vzdělávání pedagogických pracovníků získání další odborné kvalifikace zaměřené na metodiku a didaktiku výuky, používání didaktické techniky v hodinách, osvojení si předlékařské první pomoci. 14

15 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 8.1 Soutěže Odborné soutěže na úrovni školy a okresu Gastroden Ukaž, co umíš - soutěž pro žáky prvního ročník Gastroden 2011 Sportovní soutěže na úrovni školy a okresu Školní kolo ve stolním tenise Soutěž ve střelbě Turnaj tříd ve fotbale, florbale Orientační běh pro 2. ročníky Silový víceboj krajské kolo Soutěže v ostatních předmětech na úrovni školy či okresu Matematika pro SOŠ Logická olympiáda Soutěž středoškolák roku v účetnictví 2012 Přírodovědný klokan Literární soutěž na téma "SOUCIT", organizátor: A Kluby České republiky o.p.s., Brno Literární soutěž - organizátor: Muzeum F. Šrámka, Sobotka 15

16 3. místo Gastrohradec Soutěže na úrovni regionů a republiky GASTRO JUNIOR NOWACO CUP Regionální kolo v Praze Gastro Hradec 3. místo Valášek Martin 2. A Z Generation cup Chrudim barmanská soutěž - 1. místo Jana Pavelková 2. M Mimoškolní aktivity tvoří především příprava a účast na soutěžích. Většinou se jedná o odborné či sportovní soutěže, protože soutěže ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou zatím pro žáky naší školy nedosažitelnou metou. Žáci se umísťují většinou v polovině startovního pole. 1. místo Z Generation cup Další důležitou aktivitou školy je zajišťování společenských akcí, pořádání vzdělávacích kurzů apod. 8.2 Vzdělávací programy Vzdělávací programy pro žáky SŠHSS Teplice nad Metují kurzy, semináře, projekty, přednášky sportovně-turistický kurz pro 2. ročník lyžařský výcvikový kurz Barmanský kurz pan Karel Zapalač Kurz studené kuchyně - pan Vladimír Picka Kurz studené kuchyně Vzdělávací kurz v Itálii, Cesenatico Italská gastronomie Kurz první pomoci projektová výuka v rámci předmětu Hotelový provoz a Management hotelu pro žáky posledních ročníků oboru Hotelnictví a Společné stravování Workshopy v rámci projektu Učíme se interaktivně 1. Workshop Molekulární mixologie, , Lektor - Achim Šipl, člen CBA 16

17 2. Workshop Káva 2. Workshop Káva, , Lektor: Mgr. Renáta Kopecká, Italy Gastro Promotion 3. Workshop Legenda V + W, Divadélko pro školy, Hradec Králové 4. Workshop Himálajská strava indická kuchyně, Lektor: Pavel Hanák 5. Workshop Finger foods ve studené kuchyni, Lektor: Marek Svoboda, člen AKC 6. Workshop Italská gastronomie, Lektor: Mgr. Renata Kopecká, Italy Gastro Promotion, šéfkuchař Pavel Lánský 7. Workshop Šumivé víno, Lektor: Alexandr Mikšovic Vzdělávací akce - Láska ano, děti ne Přednáška PČR - padělání peněz divadelní představení Don Guijote de la Ancha Přednáška z úřadu práce Exkurze Exkurze Pivovar Trutnov 2. H Exkurze Hotel Four Seasons Praha 1. M Exkurze Hotel K-Triumf Velichovky 4. H Exkurze Pivovar Trutnov 2. A Exkurze léčebna Košumberk 1. M Exkurze Vitana, a. s. Exkurze Státní vědecká knihovna Hradec Králové 1. H, 2. H Exkurze Clarion Hotel Praha 3. H Exkurze - SVK Hradec Králové 4. H, 2. M Exkurze - Planeta Země známá neznámá Čína celá škola Exkurze - Hotel Golebiewski Karpacz 1. H, 2. H, 1. M Putování za lehkými vojenskými objekty OH 3. H Exkurze Jinolické rybníky 3. A Beseda v knihovně v Teplicích nad Metují 1. H Odborná exkurze do pivovaru Primátor v Náchodě 2. A Velikonoční výstava v Teplicích nad Metují 1. M, 2. M 3. Workshop Legenda V + W 4. Workshop Himálajská strava 5. Workshop Finger foods Vzdělávací programy pro učitele SŠHSS Teplice nad Metují Předmětem programů pro učitele byla aktualizace v oblasti autoevaluace, BOZP a PO, novinky v hygienických předpisech a systému HACCP, dále opakované proškolení o Školním řádu, Instruktáž pro předsedy DIK, informace k novým maturitám a závěrečným zkouškám, kurz pro interaktivní prostředí OLAT Workshop Šumivé víno Exkurze Toulky Českým rájem

18 Vzdělávací programy pro základní školy Programy Zdravá výživa a Základy stolování jsou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a patří již k tradičním vzdělávacím akcím, které pořádá SŠHSS. Na přípravě pokrmů pro žáky základních škol a jejich učitele se podílejí žáci oboru kuchař, obsluhu zajišťují číšníci a servírky. Úspěšnost kurzu vyplývá mimo jiné z toho, že žáci-hosté a žáci-hostitelé mají k sobě věkem blízko. Plánujeme pokračování i v příštím školním roce. Tradičně k nám jezdí na tyto kurzy Základní škola Hradební z Broumova, Základní a speciální škola, Broumov a Základní škola Teplice nad Metují. Vzdělávací programy pro dospělé Prezentace škol a vzdělávání na Pedagogické fakultě UHK, vzdělávání dospělých spolupořádání (s NIDV) akreditovaného kurzu pro PP Jak vyučovat ODV a Výuka na IA tabuli Rekvalifikační kurz Studené kuchyně pro dospělé Externí testování Žáci maturitních oborů se účastnili externího testování výsledků a podmínek vzdělávání. Žáci i zaměstnanci se dále účastnili auditního a dotazníkového šetření v rámci projektu Hodnocení kvality škol Královéhradeckého kraje. září/říjen 11 listopad 11 duben 12 testování Vektor 2011 (1. H a 4. H) firma Scio auditní a dotazníkové šetření zaměstnanců a žáků školy firma Attest Liberec 1. fáze auditní a dotazníkové šetření zaměstnanců a žáků školy firma Attest Liberec 2. fáze 8.3 Zajištění společenských akcí Raut pro město Teplice nad Metují Večeře a raut pro TS města Adršpach LEDEN 2012 Rekvalifikační Kurz studené kuchyně v rozsahu 40 hodin zajištění schůze AKC Hradec Králové zajištění semináře Jak vyučovat odborný výcvik Večeře a raut pro firmu General Bottlers s.r.o., Teplice nad Metují Zajištění workshopu Finger foods M. Svoboda- NOWACO, Praktická maturitní zkouška příprava rautu Slavnostní zakončení projektu Učíme se interaktivně Raut Vernéřovice květen 2012 Teplický jarmark zajištění kurzu Základy stolování pro ZŠ Broumov zajištění závěrečného rautu v rámci kurzu studené kuchyně Praktická maturita Teplický jarmark 18

19 zajištění kurzu Základy stolování pro ZŠ Broumov-Kladská ročník M. D. Rettigové Litomyšl pomoc při akci AKC Raut Vinum et Cetera Broumov zajištění kurzu Zdravá výživa pro ZŠ Broumov Raut - občerstvení pro MAS Broumov Svatba raut Montana Zdoňov 8.4 Prezentace související se získáváním nových žáků Výstava a přehlídka středních škol, Náchod Výstava a přehlídka středních škol, Trutnov Gastroden SŠHSS, Teplice nad Metují Prezentace škol a vzdělávání na VŠ pedagogické, Hradec Králové, vzdělávání dospělých Výstava a přehlídka škol, KC Aldis, Hradec Králové Prezentace školy na ÚP v Náchodě Setkání s rodiči budoucích prvních ročníků informativní schůzka Dny otevřených dveří - ve vyučovací dny denně od 8 hodin do 15 hodin, v jinou dobu probíhaly po dohodě. Výstava škol v TU 8.5 Publikační činnost Publikační činnost byla zaměřena na místní a regionální tisk především se záměrem informovat o aktuálním dění ve škole, o realizovaných projektech a o výsledcích v soutěžích. Mgr. Vlasta Drobná společně se žáky školy dále publikují v regionálním tisku (Echo, Náchodský deník, Teplické ozvěny a další) seriál na téma: Víte že. Seriál vychází od ledna S médii spolupracovala také Mgr. Šrůtková v rámci publicity projektu Učíme se interaktivně. 8.6 Spolupráce s dalšími subjekty Tradičně probíhala spolupráce s ÚP Náchod, Regionální hospodářskou komorou, Městem Teplice nad Metují, CBA, AKC, Vitanou Byšice, a. s. a zaměstnavateli. Žáci školy se aktivně a úspěšně zapojili do charitativní sbírky Květinový den, Šance, Světluška a Fond Sidus. 8.7 Aktivity domova mládeže V domově mládeže jsou ubytováni žáci všech oborů i ročníků. Ubytovaným žákům byla umožněna účast na plánování, organizování i hodnocení vlastní činnosti. Na začátku školního roku byli žáci seznámeni s Vnitřním řádem DM, s BOZ žáků a PO, se základy první pomoci, oblastmi ŠVP pro DM. ŠVP je rámcovým programem pro práci vychovatele. Stanovuje výchovné cíle, postupy, formy a metody pro výchovněvzdělávací činnost. Je podkladem pro tvorbu ročního a týdenních plánů. Výsledkem činností v jednotlivých oblastech jsou kon- 19 Vycházka za bledulkami

20 krétní výstupy žáků rozvíjející jejich klíčové kompetence. Pravidelně se opakující aktivity: Minimální preventivní program šikana, drogová problematika, rizikové sexuální chování, mezilidské vztahy, záškoláctví, zdravý životní styl, xenofobie, kriminalita a delikvence, patologické hráčství, syndrom týraných a zneužívaných dětí. Sport: Výšlapy na běžkách Posilovna, stolní tenis, kondiční cvičení v tělocvičně školy, Fotbal, tenis v kryté hale a na kurtu u školy, Kondiční běh, badminton, fotbal, pétanque, frisbee, haki-sak, minikulečník, Plavání v bazénu v Trutnově, Bobování na stráni u DM, Výšlapy na běžkách. Ruční a výtvarné práce Recyklohraní Vyhotovení vánočních přání zaměstnancům školy, Akce Miss panenka výroba panenek pro humanitární účely, Účast na vyhodnocení Miss panenka v Hradci Králové, Malování na sklo, Ubrousková technika na květináčích, Výroba billboardu ke dni učitelů, Výzdoba pokojů vlastní malba na zeď, Výroba nástěnek do pokojů a DM, Výroba a zdobení vánočních perníků a perníkové chaloupky, Malování na těla s tématikou podzim. Plnění úkolů ekologického projektu pro školy, Vycházky do okolí zaměřené na ekologii, Beseda zaměřená na extrémní turistiku v přírodě, Vyhledání materiálů souvisejících s problematikou těžby břidlicových plynů. České tradice a historie Zdobení květináčů Diskuse se žáky a vyhledávání faktů z webových stránek, novin a časopisů k různým tématům (Velikonoce, Vánoce, stravovací a hygienické návyky, pranostiky, platidla apod.), Praktická ukázka pletení pomlázek a následná vlastní výroba žáky. Exkurze a výlety Kulturní akce Biofarma Teplice n/m, Výstavy v infocentru Vánoce, Velikonoce, fotografie k ekologii apod.), Poznávací vycházky adršpašské a teplické skály, Křížový vrch, Lysý vrch, Bučnice, kopec Lada, apod. Hraní na kytaru a zpěv, Účast žáků DM na akci městské knihovny Teplice čtou dětem, 20 Poznávací vycházky

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více