Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním Maršově bude místem konání odborného sympozia s názvem Dřevěné uhlí, které pořádá Regionální muzeum Vysoké Mýto Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Škola pro udržitelný život - podpořeno ke 30 nových projektů V průběhu října a listopadu 2010 budou po celé republice probíhat návštěvy škol, které získaly podporu na realizaci svých projektů pro zlepšení životního prostředí v rámci jarní výzvy. Celkem bylo podpořeno 29 projektů ve 13 krajích celkovou částkou Kč. Školy mají možnost konzultací od odborníků či například asistence facilitátorů pro setkání s veřejností. Krajští koordinátoři ve spolupráci s lektory budou v říjnu také připravovat nový běh vzdělávacího kurzu Škola pro udržitelný život, jehož semináře v jednotlivých krajích ČR začnou v listopadu 2010 a potrvají až do února Podrobné informace budou na a na sever.ekologickavychova.cz. Bližší informace: Lucie Munzarová, Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování environmentálních pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, vytvoření interaktivního webu či vytvoření metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce s různými školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. V říjnu na středisko ekologické výchovy SEVER do Horního Maršova přijedou žáci z Gymnázia mezinárodních veřejných vztahů Praha (4. 10.) a žáci ze Základní školy Pouchov Hradec Králové (18.10.). Bližší informace: Ing. Jaromír Kvasnička, , Putování prostorem a časem po stopách hledačů zlata, dřevorubců a horských budařů se uskuteční 1. setkání všech škol zapojených do tohoto projektu financovaného v rámci ESF Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na setkání do Horního Maršova přijede cca 80 žáků s jejich pedagogy. Žáci představí své regiony z různých úhlů pohledu. Poté se vypraví na vycházku prostorem i časem. Nebude to obyčejný výlet - vydáme se po stopách dávných hledačů zlata, dřevorubců či horských budařů. Dozvíme se, jak krkonošská krajina vypadala, než do ní přišli lidé, a jak se pak krajina postupně pod vlivem člověka měnila až do dnešní podoby. Zodpovíme si otázku, jak spolu souvisí oba regiony zapojené do projektu.

2 V září bylo vypsáno výběrové řízení na tvorbu webových stránek projektu a e-learnigu. Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programy zaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko. Na těchto školách budou do vyučování zapojeny aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a aktivity k posílení vztahu žáků k místu, kde žijí. V rámci environmentálního vzdělávání budou využity moderní komunikační a informační technologie. Předpokládáme, že do projektu bude zapojeno 400 žáků a 30 pedagogů ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt začal v listopadu 2009 a potrvá do ledna Do Projektu jsou zapojeny tyto školy: ZŠ Horní Maršov, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Žacléř, ZŠ Úpice Lány, ZŠ Jana Václava Sticha Punta a MŠ Žehušice, ZŠ Zbraslavice, ZŠ Vrdy, ZŠ Starý Kolín, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná hora, 2. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova, ZŠ Čáslav, Sadová. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , SIEU - Schools for Inteligent Energy Use (Školy pro inteligentní využívání energie) Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horní Maršov je partnerem mezinárodního projektu Školy pro inteligentní využívání energie SIEU. V rámci projektu, do něhož je zapojeno 11 partnerů a 90 středních odborných škol z 9 zemí Evropské unie, studenti řeší aktuální a skutečné zadání týkající se úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Studenti středních odborných škol za podpory odborných konzultantů hledají řešení energetických problémů v praxi např. v místních firmách, úřadech či neziskových organizacích. Druhé kolo studentských prací se rozběhne během podzimu Projektu se mohou za Českou republiku zúčastnit ještě 4 SOŠ. V tuto chvíli jsou přihlášeny Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín a Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Žáci budou navrhovat nejefektivnější řešení vytápění pro místnosti kostela v Úpici. Během školního roku bude SEVER zprostředkovávat komunikaci se zadavatelem a s odborníky na úspory a alternativní zdroje energie. Závěrečná konference projektu se bude konat v květnu 2011, kde žáci představí své výstupy. Další schůzka všech zapojených partnerů proběhne v říjnu v Maďarsku, této schůzky se zúčastní i zástupci SEVERu Horní Maršov. Projekt je podpořen Evropskou komisí, SEVER je zde partnerem. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Carbon Detectives Europe V rámci projektu Carbon Detectives Europe budou v říjnu pokračovat přípravné práce související se spuštěním webových stránek projektu včetně jejich české verze. Během října budou pro pedagogy uspořádány tři semináře věnované tématu klimatických změn, projektu Carbon Detectives a možnostem jeho využití při výuce. První dva semináře proběhnou v rámci setkání pedagogů Libereckého kraje v Sedmihorkách třetí seminář bude součástí setkání pedagogů Královéhradeckého kraje přímo v Hradci Králové dne Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-14 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Bližší informace: Dita Gollová, , V rámci projektu Evnironmentální vzdělávání v technických oborech proběhne na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Jičíně během října 5 výukových programů vedených pracovníky SEVERu s tématikou odpadů a možností jedince zapojit se do ochrany životního prostředí. Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů

3 SEVER zajišťuje jeden ze 7 paralelních běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO, studium pro pedagogy z regionu NUTS II Severovýchod (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj). Všech 26 přijatých pedagogů absolvuje 250 vyučovacích hodin. Studium bude ukončeno v říjnu 2011 zkouškou a obhajobou závěrečné práce. V termínu je připraven další seminář studia, který proběhne v ekocentru Veronica Hostětín v Bílých Karpatech a bude zaměřen na ekologicky šetrné spotřebitelství a ekologický provoz školy. Studium se koná v rámci projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy podpořeného ESF v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je SSEV Pavučina a SEVER zajišťuje toto studium dodavatelsky. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. V rámci tohoto projektu proběhne terénní exkurze pro pedagogy 2. stupně a SŠ Co skrývá podzimní les aneb vzhůru na houby (určování rozmanitých druhů hub, rostlin a jiných živých organismů v novohradských lesích a v okolí rybníků u Hradce Králové. Následuje komentovaná prohlídka tradiční výstavy stovek druhů hub v Muzeu východních Čech v Hradci Králové). Odjezd a návrat: Hradec Králové. Lektor a průvodce: RNDr. Věra Samková, PhD., Muzeum východních Čech se v Pardubicích uskuteční seminář Co si pamatuje krajina pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ (představení krajiny jako mezioborového tématu, aktivity do vyučování, instruktáž k interaktivnímu CD, které si účastníci odnesou). Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Další akce a projekty Sympózium Dřevěné uhlí se bude konat října v prostorách SEVERu v Horním Maršově. Spolupořadatelem je Regionální muzeum Vysoké Mýto. Akce je určena pro odborníky z celé ČR zabývající se výrobou dřevěného uhlí a souvisejícími lesními řemesly (z hlediska praktického, historického, z hlediska vlivu těchto řemesel na krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie). Středisko SEVER pro přítomné zajistí exkurzi k milíři u fary (Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK) v Horním Maršově a prohlídku místních technických památek. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Královéhradecký kraj: Hlavní aktualita: se uskuteční již 11. ročník KAPRADÍ setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu. Čtěte níže. Škola pro udržitelný život Ve školním roce 2010/2011 byly v Královéhradeckém kraji podpořeny následující školy: ZŠ a MŠ Česká Čermná bude pokračovat ve zvelebení prostranství v blízkosti školy, které i přesto, že vloni příspěvek nezískala, začala upravovat svépomocí. SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánkova pomůže díky podpoře zbudovat v lesoparku na místě vyšlapaných živelných stezek upravenou křižovatku jako místo setkávání návštěvníků lesoparku, doplněnou lavičkami, hracími prvky a dalším vybavením. Tyto dva projekty byly podpořeny z prostředků Nadace Partnerství o.p.s. Následující tři projekty byly podpořeny finančními prostředky od KH kraje: ZŠ a MŠ Kocbeře se v projektu obrací na školní zahradu, ze které se stane místo setkávání obyvatel obce a kde budou umístěny i naučné tabule o Kocbeři a herní prvky pro děti. ZŠ a MŠ Machov chce školní zahradu zpřístupnit veřejnosti, založit malý sad se starými

4 odrůdami jabloní a dokončit další prvky zahrady, která bude sloužit jak odpočinku občanů, tak i vzdělávání. ZŠ Vrchlabí, Školní se letos zaměřila na osvětu a propagaci Fair Trade výrobků, bioproduktů a regionálních komodit a jejich začlenění do spotřeby ve škole i v čajovně při DDM. Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, Hradec Králové, , Projekt Environmentální vzdělávání pedagogů Projekt určený na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK, podpořeného Evropským sociálním fondem), pořádá právě probíhající specializační studium pro koordinátory EVVO na školách. Studium probíhá formou vícedenních seminářů na různých místech s důrazem na využitelnost nabytých poznatků v praxi - studující se zúčastní řady praktických aktivit, práce v terénu, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu. Informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, Hradec Králové, , Výhled na další měsíce v rámci tohoto projektu: proběhne další seminář specializačního studia v Ekocentru Sluňákov proběhne v Horním Maršově pobytový seminář pro tým pedagogů z Gymnázia a Střední odborné školy Hořice. Tématem budou rozvojové země, rozvojová pomoc, problematika bohatého severu a chudého jihu, globální problémy. Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER Hradec Králové, se v prostorách ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové uskuteční KAPRADÍ - Konzultace A PRAktické Dílny, již 11. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu. Letošní téma: Příroda ve městě. Účastníci se mohou těšit na 10 dílen, mezi nimiž zaujme i živě komentované video RNDr. Petra Rybáře Šanghaj velkoměsto, které se učí dýchat, přibližující nejen život v tomto velkoměstě, ale i světovou výstavu EXPO 2000, zásluhou které byla v tomto městě zavedena mnohá ekologická opatření Program i přihláška na Výhled na listopad: se v Hradci Králové uskuteční setkání pedagogů mateřských škol, rozvíjejících ekologickou výchovu, KPARADÍČKO SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pokračuje v práci hlavního koordinátora projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Královéhradeckém kraji. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , Putování prostorem a časem SEVER se jako partner podílí na projektu zaměřeném na praktické výukové programy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií k dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, mj. též v Královéhradeckém kraji. (podrobnosti vizte výše Česká republika). Projekt trvá od do ledna Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , proběhne první z pěti seminářů pro manažery NNO, pořádaný v rámci projektu Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO, realizovaného v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

5 Hradec Králové: Hlavní aktualita: se v prostorách ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové uskuteční KAPRADÍ - Konzultace A PRAktické Dílny, již 11. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu. Letošní téma: Příroda ve měst. Podrobnosti vizte výše, Královéhradecký kraj. Akce pro veřejnost proběhne brigáda pro širokou veřejnost, zaměřená na pravidelnou údržbu několika biotopů v přírodní památce Na Plachtě, organizovaná AOPK ČR, Muzeem Východních Čech v Hradci Králové s materiální podporou střediska SEVER a Města Hradec Králové. Sraz v 9:00 na hrázi rybníka u Brněnské. Krkonoše, Trutnovsko: Hlavní aktualita: Sympozium Dřevěné uhlí proběhne v Horním Maršově , další informace vizte výše, Česká republika v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER od 13:00 do 17:00 proběhne dílna pro veřejnost, výroba slaměných ozdob. Cena kurzu je 100 Kč, přihlášky nejpozději 2 dny předem na telefonu nebo mailem se v Horním Maršově uskuteční Sympozium Dřevěné uhlí - vizte informace výše (Česká republika). Pobytové programy v říjnu Na pobyt do Horního Maršova přijedou v říjnu žáci Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Žáci Základní školy Pouchov. Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov 54226, , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Ústecký kraj: Hlavní aktualita: Pro pedagogy z Ústeckého kraje je přichystáno nškolik zajímavých seminářů. Čtěte níže. Škola pro udržitelný život Školy, podpořené v letošním školním roce, začínají pracovat na realizaci svých projektů. Informace: a Bc. Martin Vlček, SEVER, Litoměřice, , sever- SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pracuje jako hlavní koordinátor projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Ústeckém kraji (podrobnosti vizte výše Česká republika). V rámci projektu proběhne seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ Co se skrývá za bludným kořenem (seznámení s celoročním projektem, při kterém děti poznávají les i jeho

6 obyvatele. Účastníci získají celoroční kalendář s metodikou pro učitele a pracovní listy pro žáky). Lektorka: Mgr. Jana Modrá, místo konání: SEVER, Masarykova ul. (malá budova ZŠ Na Valech proti Fin. úřadu), Litoměřice. Bližší informace: Ivana Poláčková, Přihlášky: Šárka Lepší, SEVER, Litoměřice, , , 961, Vzdělávání pedagogů proběhne seminář Škola pro život. Pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje získají informace, jak začlenit ekologickou výchovu do praxe ve výuce. Výhled na listopad: se uskuteční krajská konference k ekologické výchově pro pedagogické pracovníky a všechny příznivce ekologické výchovy, KAPRADÍ Projekt Ekoškola SEVER je krajským koordinátorem tohoto mezinárodního programu v Ústeckém kraji. Na počátku bylo do programu v kraji zapojeno 12 škol, od listopadu 2009 se podařilo zapojit dalších 5 škol, takže v současné době pracuje v programu na území našeho kraje 17 škol (13 základních a 4 školy střední). Školy pracovaly na sestavení ekotýmů, vytvoření školních ekokodexů a na analýzách stavu škol při vstupu do programu proběhne úvodní seminář pro Ekoškolu. Bližší informace: Bc. Martin Vlček, SEVER, Litoměřice, , Litoměřice: Hlavní aktualita: Litoměřická veřejnost bude seznámena s prací neziskových organizací ve svém městě na akci 30 dní pro neziskový sektor. Akce pro veřejnost dní pro neziskový sektor v litoměřickém regionu - akci pod záštitou starosty Mgr. Ladislava Chlupáče pořádá nestátní neziskový sektor ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice, Sociálním a Zdravotním odborem MěÚ Litoměřice. V rámci akce proběhne vernisáž výstavy fotografií ze života neziskových organizací v Litoměřicích. Celou výstavu bude doprovázet kulturní program (dětské divadelní vystoupení, hudební a taneční vystoupení, večerní divadelní vystoupení pro dospělé). Výukové programy Po celý měsíc říjen poběží výukové programy pro MŠ na téma vodní ekosystém. Výukový program nese název PUTOVÁNÍ KAPKY. Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: ,

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více