ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011"

Transkript

1 Akce školy v roce 2010/ Turnaj v malé kopané v Novém Bydžově Drakiáda Okresní turnaj ve stolním tenisu v Městci Králové Turistický výlet Prosinec 2010 Besedy Občanské poradny Nymburk Letecký den Dětská rally Lysá nad Labem Mistrovství ČR ve stolním tenisu v Hradci Králové Mikulášská besídka Soutěž Já už to znám, umím Vánoční besídka Březen 2011 Turnaj ve stolním tenisu Duben 2011 Den Země Květen 2011 Dopravní soutěž Květen 2011 Lehkoatletický čtyřboj Červen 2011 Škola v přírodě Červen 2011 Turnaj ve vybíjené Červen 2011 Turnaj v kopané ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011

2 Občanské sdružení Čert a Mikuláš V pátek dne nás po roce navštívil ve škole čert. Na podzim uběhl rok od založení občanského sdružení Ruku v ruce, o.s. Během tohoto roku jsme dokončili všechny úkony spojené se založením a registrací našeho sdružení (registrace na finančním úřadu, založení bankovního účtu). Občanské sdružení uspořádalo několik úspěšných akcí. Ke Dni dětí bylo uspořádáno sportovní odpoledne. V září proběhl první ročník Drakiády. Chtěli bychom z této akce vytvořit tradici a v příštím ročníku přivítat i rodiče a sourozence našich žáků. Na podzim se také uskutečnil Letecký modelářský den s ukázkami modelů letadel. Podařilo se zajistit odměny na soutěže od sponzora Nadace Nova. Vytváření kontaktů a vyhledávání sponzorů bude jedním z dalších průběžných úkolů sdružení. Občanskému sdružení byla přidělena finanční dotace od města Městec Králové. Přijatá finanční částka byla využita k nákupu kostýmů na romský kroužek, hudebních nástrojů na dramatický kroužek, nákup odměn pro vítěze okresních turnajů ve stolním tenise a hrazení cestovného pro žáky reprezentující školu. Za sponzorské dary i za přidělenou dotaci velmi děkujeme. Doufáme, že v započaté spolupráci budeme pokračovat. Některým se tajil dech z toho, jak byl strašidelný. Ve velikém pytli měl přichystané balíčky. Děti recitovaly básničky a čert je patřičně odměnil. Žádného zlobivce nám naštěstí neodnesl. Po čertí nadílce byly pro děti připraveny hry např. foukání do čertů, namotávání čertů, nošení brambor na hlavě, chytání ryb a dalších. Celé dopoledne se děti příjemně bavily. Těšíme se, až k nám čert zase za rok přiletí. Olga Chrástecká

3 Závěrem k zakončení roku 2010 a s přáním pro všechny: Příspěvky stažené z internetu žáky 6. a 8. ročníku v hodinách informatiky Nový rok už tady je, Nesu Vám lidičky, nesu Vám novinu, každý si ho užije. starý rok překročil osudnou hodinu. Přeji šťastné prožití, Nesu Vám lidičky, nesu Vám vzkaz, hodně peněz na žití. že ten rok letošní, začíná včas. Hodně štěstí, hodně lásky, David Gašpar, 8. ročník ať na poli rostou klásky. Václav Šmerda, 8. ročník Andělsky krásné Vánoce a čertovsky dobrý rok Vám přeje Marek Vraný, 8. ročník PF 2011 = (zdraví + láska + peníze + štěstí). Všem přeje Vašek Šmerda Veselého Silvestra chceme přát, aby měl člověk člověka rád. Aby jeden druhému štěstí přál, aby nový rok za to stál. Vanessa Hejnová, 8. ročník

4 Skvělý start v lednu, lásku v únoru, Nechme stranou starosti, je tu doba radosti. harmonii v březnu, žádné starosti v dubnu, Odšpuntujme lahvičky, nadělujme pusinky. legraci v květnu, štěstí od června do listopadu A pak ať se zpívá, ať se slaví. a radost v prosinci. V novém roce štěstí zdraví. Přejeme skvělý rok. David Gašpar, 8. roč. Bára Dunková, 6. roč. Přeji štěstí, protože je ho málo, přeji zdraví, protože je ho třeba. Přeji lásku, protože je krásná. Nikola Mrázová, 8. roč. a Adéla Brzáková, 6. roč., Bára Dunková, 6. roč. Milí moji přátelé, píšu vám zas vesele. Rok 2010 je za námi. Začíná nové desetiletí, to to letí, to to letí. Do nového roku přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Všem přeje Petra Šimůnková, 6. roč. Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje David Gašpar. K přání žáků se připojuje i celý kolektiv zaměstnanců ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303. Romana Tůmová, ředitelka

5 Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest Sv. Františka z Assisi, který celý svůj život Vánoční besídka ve 14:30 se konala vánoční besídka, na kterou byli pozváni rodiče zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Tento svátek má dětem i dospělým účinkujících žáků. připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by Žáci se naučili mnoho básniček, zazněly i písničky a zvuky flétny. Děvčata mělo být ohleduplné. předvedla orientální tance, romské tance a lambadu. Také nechyběla vtipná Žáci si tento svátek připomněli také. Nejprve si vyplnili vědomostní test o zvířatech a doplnili ho kresbou savce. Dále proběhla beseda na téma domácí mazlíček a o tom, jak nám zvířátka pomáhají a obohacují náš život. Závěrem žáci shlédli DVD Svět zvířat. Vědomostní test byl pro všechny žáky stejný. Nejvíce znalostí a pěkný obrázek měl za mladší žáky Karel Nový a za starší žáky Adéla Brzáková. Odměnou za vítězství jim byly drobné věcné ceny v podobě zvířátek. Citát: Zvířata jsou tak příjemní přátelé - na nic se neptají, nic nekritizují. G. Eliot scénka O rybáři. Hojná účast svědčila o tom, že rodiče byli zvědaví na vystoupení svých dětí. Besídka se všem líbila. Účinkující: Filip Jílek, Venda Březovský, Bára Dunková, Nikola Mrázová, Vanessa Hejnová, Kateřina Koukalová, Petra Šimůnková. Všem dětem moc děkuji!!!! Vyučující romského dramatického kroužku Lucie Cinová.

6 Škola se proměňuje Projekt Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem Během hlavních prázdnin se prostory školy částečně změnily. K novému osvětlení, které je ve všech třídách, přibyla akumulační kamna. Ta byla dodatečně instalována ve zbývajících dvou třídách, ve sborovně a v ředitelně. Zahájení obměny akumulačních kamen začalo již v roce Naše škola byla zapojena do projektu Středočeského kraje Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem, v rámci kterého byla vybavena interaktivní tabulí s ozvučením, počítačem, softwarem, data-video projektorem, digitálním vizualizérem a videorekordérem. Ve všech prostorech chodeb byla položena nová keramická dlažba, která je pestrá, veselá a hlavně bezpečná. Nahradila původní dlažbu z 50. let, již zcela nevyhovující. Jedná se o první interaktivní tabuli, kterou naše škola získala. Proto jsme velmi ocenili, když současně s dodáním této tabule proběhla krátká instruktáž pedagogických pracovníků, jak s dodaným softwarem Smart notebook pracovat. Sborovna s ředitelnou byly vymalovány, stejně tak, jako strop v PC učebně. V letošním roce bychom chtěli vymalovat některou další třídu. Čeká nás však hlavně celková rekonstrukce sociálních zařízení. Toalety jsou staré a nehezké, stejně jako umývadla a bojler. Veškeré přívody vody nejsou již příliš bezpečné. Na WC dívek zatéká do stropu. Vše je opět původní, včetně obkladů. Doposud je to velké bolavé místo, které se musí léčit. A já pevně doufám a věřím, že to zvládneme a v novém školním roce budou i tyto prostory mnohem příjemnějšími, než dosud. Bohužel mě velmi mrzí, že jsou mezi námi stále tací, kteří si ničeho neváží. Naše prostředí ve škole nám neustále ničí, nenechají nic na pokoji. Likvidují i výrobky a výzdobu ostatních na chodbách i ve třídách. Nic jim není svaté, a to i přes neustále vykonávaný dohled vyučujících ve třídách. Pokud bych si měla představit, že se nejmenovaní žáci řídí příslovím Chovej se k cizímu jako k vlastnímu tak jejich rodiče upřímně lituji. Romana Tůmová Interaktivní tabule byla umístěna do I. třídy, neboť se zde vzdělávají žáci různých ročníků speciální a praktické školy s různými handicapy. Třída je také snadno uzamykatelná. Při výuce jednotlivých předmětů se snažíme prostřednictvím práce na IT nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Výuka na IT je koncipována tak, aby děti zaujala. Žáci již pak nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávaní. Děti střídají různé činnosti, které mají přímou souvislost s praktickým životem. Všechny tyto činnosti jsou postaveny tak, aby odpovídajícím způsobem motivovaly školáčky k samostatné tvořivé práci. Tempo je přizpůsobeno věku a respektuje individuální schopnosti dětí. Veškeré dění ve vyučovacích hodinách směřuje k tomu, aby každé dítě zažilo každý den ve škole pocit úspěchu. Lze konstatovat, že práce s interaktivní tabulí je pro žáky velmi přitažlivá. Již po několika praktických činnostech si osvojili základní návyky při práci s ní a nadále vyhledávají činnostní učení, které jim právě práce na IT umožňuje. Tento projekt zcela jistě přispěl ke zkvalitnění podmínek vzdělávání na naší škole. I nadále budeme pokračovat v trendu modernizace multimediální didaktické techniky, rádi bychom se stali úspěšnými realizátory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Romana Tůmová

7 Učíme se interaktivně Mistrovství ČR ve stolním tenisu V měsíci září jsme dostali v rámci projektu Středočeského kraje Modernizace škol, zřizovaných Středočeským krajem, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru interaktivní tabuli, včetně ozvučení, počítače (softwaru), data-video projektoru, digitálního vizualizéru a videorekordéru. Tato tabule byla nainstalována v I. třídě. Byl to nelehký úkol se seznámit s touto novou technikou. Práce s tabulí se pro učitele i žáky stala zajímavou formou výuky ve všech vyučovacích předmětech. A to zejména v českém jazyce, matematice, prvouce, zeměpise a angličtině. Žáci jsou zapojeni do výuky nenásilnou a zábavnou formou, která dokonale upoutá jejich pozornost. Co to ta interaktivní tabule vlastně je? Je to velká nástěnná obrazovka řízená počítačem. Elektronické pero plně nahrazuje myš. Tato tabule je dotyková, kde žáci svým dotykem prstu přemísťují, píší do výukových souborů a tím se učivo učí nebo procvičují. Přijďte se podívat, do vyučovacích hodin a zavzpomínat na školní léta, kde vám žáci předvedou, jak s tabulí pracují. Chrástecká Olga Žáci a absolventi naší školy, konkrétně Pavel Brzák, Bára Fidrmucová, Martin Kohoutek a Michal Buchar, se zúčastnili 18. Mistrovství České republiky ve stolním tenisu, které se konalo v Hradci Králové. Pořadatelem tohoto tradičního sportovního klání je ČSMPS, organizátorem SK INTEGRA Hradec Králové a MĚDDM Hradec Králové. Díky poctivému tréninku v kroužku stolního tenisu, který pracuje na naší škole a současně funguje jako pododdíl SK Městec Králové, dosáhli naši účastníci vynikajících výsledků. Někteří obsadili i medailová umístění Martin Kohoutek a Michal Buchar získali 3. místo ve čtyřhře v kategorii muži/chlapci. Bára Fidrmucová obsadila ve velké konkurenci skvělé 4. místo v kategorii žen, Pavel Brzák skončil na 14. místě v kategorii chlapců. Gratuluji a děkuji za účast. Bc. Eva Mužíková

8 K činnosti školní družiny Já už to znám, umím Chtěla bych i touto cestou pochválit děti, které se aktivně a se zájmem účastní výtvarného tvoření, přírodovědných, literárních a všech ostatních činností školní družiny. Máme mezi sebou i děti, kterým se do žádné činnosti nechce a které je velmi obtížné čímkoliv zaujmout. Mohu ale konstatovat, že i v těchto případech se posunujeme k lepšímu. Jde nám to sice pomaloučkými krůčky, ale JDE a to je pro nás důležité! Naučit se hrát si není vždy tak jednoduché, jak by se mnohým mohlo zdát! Dagmar Pecnová vychovatelka je název soutěže, kterou pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol pořádá Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo více než tři sta žáků základních škol. Žáci soutěžili v oborech automechanik, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, kuchař, cukrář, krejčí, řezník, zahradník a truhlář. Cílem soutěže bylo mimo srovnání dovedností jednotlivých žáků, poznat prostředí SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112 ve výukovém centru Hlušice 1, která je připravena žákům nabídnout v budoucnu potřebné technické vzdělání, a náplň oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných v SŠGS Nová Paka a SŠZa Kopidlno. Naše škola se letos této akce zúčastnila v rekordním počtu žáků. Naši žáci soutěžili ve třech oborech: Mladý automechanik Zdeněk Karlas, Patrik Šorm a Václav Šmerda Mladý opravář zem. strojů Marek Vraný, Jiří Láska a Pavel Brzák Mladá cukrářka Nikola Mrázová, Veronika Jiroutová a Vanessa Hejnová V oboru automechanik se nejlépe umístil Patrik Šorm. Obsadil 10. místo a byl při slavnostním nástupu vyhlášen a odměněn. V oboru opravář zem. strojů si nejlepší umístění vybojoval Pavel Brzák 14. místo a ani děvčata soutěžící v oboru cukrářka se nedala zahanbit a Nikola Mrázová se umístila na 13. místě. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a umístěným gratulujeme!

9 Turistický výlet Letecký den Ve čtvrtek 4. listopadu jsme šli na turistický výlet. Bylo krásné podzimní počasí, sluníčko svítilo, jen nám poněkud dost foukalo. Z Městce Králové jsme vyšli po Jiráskově stezce do dymokurského lesa. Chodili jsme po lese, sbírali jsme houby, viděli jsme jehličnaté i listnaté stromy. V lese jsme také svačili. Seděli jsme na kládách, kluci jezdili na kládách jako medvídkové, někteří z nás stavěli domečky z mechu a trávy. Bylo to moc zábavné. Po svačině jsme se zase vydali na cestu. Lesem jsme došli do Velenic. Ve Velenicích jsme v ohradě pozorovali daňky a muflony. Někteří se nechali i krmit chlebem. Cestou zpět jsme viděli také řepnou kampaň. Odpoledne jsme se unavení, ale spokojení vrátili ke škole. Bylo to dobré, že jsme se neučili, ale někam vyrazili! Petra Šimůnková, 6. třída a Nikola Staňková, 7. třída V pondělí 15. listopadu, když jsme přišli do školy, jsme se dozvěděli, že jedeme do Běrunic na letadla. Jeli jsme vlakem. Nejdřív jsme se šli podívat na koně a pak jsme šli na hřiště. Na hřišti bylo vystaveno asi 6 modelů letadel, od nejmenšího po největší. Nejlepší bylo to největší, ale to nemohlo vzlétnout, protože bylo po opravě. Ke každému letadlu nám něco řekli, pak nám ukázali, jak létá a přistává. Líbily se nám i ty, co lítají jen ve větru, bez motoru. Nakonec jsme všichni dostali malý model letadla, který jsme si sami sestavili a mohli jsme si ho pouštět po hřišti a pozorovat, jak nám létá. Moc se nám to líbilo, užili jsme si hezké dopoledne. Marek Vraný, 8. třída a Pepa Klicpera, 9. třída

10

11

12 Sportovní úspěchy našich žáků I v loňském roce se žáci naší školy zúčastnili celé řady sportovních soutěží. Na mnoha z nich dosáhli skvělých úspěchů. Všem našim sportovcům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že se stanou vzorem pro další žáky Oblastní dopravní soutěž mladých cyklistů v Nymburce 1.kategorie 2.místo (A.Brzáková, M.Karlas, N.Staňková, K.Řěháčková) 2.kategorie 1.místo ( P.Brzák, P.Pšenička, P.Šorm, V.Hejnová) Okresní kolo SHM (lehkoatletický čtyřboj) Lysá nad Labem Mladší žáci 3.místo P.Šimůnková běh 60m 3.místo D.Havíř hod míčkem Starší žáci 1.místo V.Hejnová skok daleký 2.místo V.Hejnová hod míčkem Turnaj ve vybíjené Nymburk 2.místo naše družstvo P.Šimůnková, B.Dunková, M.Koubová, K.Řeháčková, N.Staňková, P.Brzák, Z.Karlas, J.Klicpera, V.Hejna, P.Landfeld, P.Pšenička, F.Jílek, M.Karlas Turnaj v kopané a vybíjené Chlumec nad Cidlinou 7.místo hoši kopaná F.Jílek, P.Brzák, Z.Karlas, P.Šorm, J.Klicpera, V.Hejna, P.Pšenička 4.místo dívky vybíjená P.Šimůnková, M.Koubová, K.Řeháčková, N.Staňková, V.Jiroutová, N.Mrázová, V.Hejnová Turnaj v kopané Poděbrady 3.místo F.Jílek, O.Novotný, M.Karlas, P.Brzák, Z.Karlas, P.Šorm, J.Klicpera, V.Šmerda, V.Hejna, P.Pšenička Turnaj v kopané Nový Bydžov 2.místo V.Hejnová běh 60m 6.místo O.Novotný, F.Jílek, J.Zemánek, R.Zemánek, M.Karlas, Z.Karlas, J.Klicpera 3.místo V.Hejnová běh 800m Okresní kolo ve stolním tenise Městec Králové 1.místo V.Hejna skok daleký 2.místo P.Šorm 3.místo V.Hejna běh 60m 3.místo P.Brzák Krajské kolo SHM Vlašim 1.místo družstev V.Hejnová, V.Hejna Finále SHM Valašské Meziříčí 4.místo družstev naši školu reprezentovala V.Hejnová MČR ve stolním tenise Hradec Králové 14.místo P.Brzák 4.místo B.Fidrmucová 11.místo M.Buchar 9.místo M.Kohoutek

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2009/2010

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2009/2010 Akce školy v roce 2009/2010 24.9.2009 Turnaj v malé kopané v Novém Bydžově 9.10.2009 Kopidlenské poupě 15.10.2009 Okresní turnaj ve stolním tenisu v Městci Králové 20.10.2009 Turistický výlet 26.10.2009

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2015/2016

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2015/2016 Specifická prevence Akce školy v roce 2015/2016 Beseda na téma: Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů. Výuka na dopravním hřišti v Nymburce, 1. stupeň Přednáškový den na téma

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ. POTENCIONÁLNÍCH UCHAZEČŮ PRO STUDIUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH REGION NOVÝ BYDŽOV rok Odbor školství, Nový Bydžov

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ. POTENCIONÁLNÍCH UCHAZEČŮ PRO STUDIUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH REGION NOVÝ BYDŽOV rok Odbor školství, Nový Bydžov VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ POTENCIONÁLNÍCH UCHAZEČŮ PRO STUDIUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH REGION NOVÝ BYDŽOV 11 Odbor školství, Nový Bydžov leden 11 Město Nový Bydžov je spádovým centrem v oblasti Novobydžovska, krom

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2013/2014

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2013/2014 Akce školy v roce 2013/2014 6. 9. 2013 - Návštěva kina v Městci Králové 23. 9. 2013 - Turistický výlet do Poděbrad 24. 9. 2013-4. ročník Drakiáda 25. 9. 2013 - Den otevřených dveří ZS Sloveč, a.s. 2. 10.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více