ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011"

Transkript

1 Akce školy v roce 2010/ Turnaj v malé kopané v Novém Bydžově Drakiáda Okresní turnaj ve stolním tenisu v Městci Králové Turistický výlet Prosinec 2010 Besedy Občanské poradny Nymburk Letecký den Dětská rally Lysá nad Labem Mistrovství ČR ve stolním tenisu v Hradci Králové Mikulášská besídka Soutěž Já už to znám, umím Vánoční besídka Březen 2011 Turnaj ve stolním tenisu Duben 2011 Den Země Květen 2011 Dopravní soutěž Květen 2011 Lehkoatletický čtyřboj Červen 2011 Škola v přírodě Červen 2011 Turnaj ve vybíjené Červen 2011 Turnaj v kopané ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011

2 Občanské sdružení Čert a Mikuláš V pátek dne nás po roce navštívil ve škole čert. Na podzim uběhl rok od založení občanského sdružení Ruku v ruce, o.s. Během tohoto roku jsme dokončili všechny úkony spojené se založením a registrací našeho sdružení (registrace na finančním úřadu, založení bankovního účtu). Občanské sdružení uspořádalo několik úspěšných akcí. Ke Dni dětí bylo uspořádáno sportovní odpoledne. V září proběhl první ročník Drakiády. Chtěli bychom z této akce vytvořit tradici a v příštím ročníku přivítat i rodiče a sourozence našich žáků. Na podzim se také uskutečnil Letecký modelářský den s ukázkami modelů letadel. Podařilo se zajistit odměny na soutěže od sponzora Nadace Nova. Vytváření kontaktů a vyhledávání sponzorů bude jedním z dalších průběžných úkolů sdružení. Občanskému sdružení byla přidělena finanční dotace od města Městec Králové. Přijatá finanční částka byla využita k nákupu kostýmů na romský kroužek, hudebních nástrojů na dramatický kroužek, nákup odměn pro vítěze okresních turnajů ve stolním tenise a hrazení cestovného pro žáky reprezentující školu. Za sponzorské dary i za přidělenou dotaci velmi děkujeme. Doufáme, že v započaté spolupráci budeme pokračovat. Některým se tajil dech z toho, jak byl strašidelný. Ve velikém pytli měl přichystané balíčky. Děti recitovaly básničky a čert je patřičně odměnil. Žádného zlobivce nám naštěstí neodnesl. Po čertí nadílce byly pro děti připraveny hry např. foukání do čertů, namotávání čertů, nošení brambor na hlavě, chytání ryb a dalších. Celé dopoledne se děti příjemně bavily. Těšíme se, až k nám čert zase za rok přiletí. Olga Chrástecká

3 Závěrem k zakončení roku 2010 a s přáním pro všechny: Příspěvky stažené z internetu žáky 6. a 8. ročníku v hodinách informatiky Nový rok už tady je, Nesu Vám lidičky, nesu Vám novinu, každý si ho užije. starý rok překročil osudnou hodinu. Přeji šťastné prožití, Nesu Vám lidičky, nesu Vám vzkaz, hodně peněz na žití. že ten rok letošní, začíná včas. Hodně štěstí, hodně lásky, David Gašpar, 8. ročník ať na poli rostou klásky. Václav Šmerda, 8. ročník Andělsky krásné Vánoce a čertovsky dobrý rok Vám přeje Marek Vraný, 8. ročník PF 2011 = (zdraví + láska + peníze + štěstí). Všem přeje Vašek Šmerda Veselého Silvestra chceme přát, aby měl člověk člověka rád. Aby jeden druhému štěstí přál, aby nový rok za to stál. Vanessa Hejnová, 8. ročník

4 Skvělý start v lednu, lásku v únoru, Nechme stranou starosti, je tu doba radosti. harmonii v březnu, žádné starosti v dubnu, Odšpuntujme lahvičky, nadělujme pusinky. legraci v květnu, štěstí od června do listopadu A pak ať se zpívá, ať se slaví. a radost v prosinci. V novém roce štěstí zdraví. Přejeme skvělý rok. David Gašpar, 8. roč. Bára Dunková, 6. roč. Přeji štěstí, protože je ho málo, přeji zdraví, protože je ho třeba. Přeji lásku, protože je krásná. Nikola Mrázová, 8. roč. a Adéla Brzáková, 6. roč., Bára Dunková, 6. roč. Milí moji přátelé, píšu vám zas vesele. Rok 2010 je za námi. Začíná nové desetiletí, to to letí, to to letí. Do nového roku přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Všem přeje Petra Šimůnková, 6. roč. Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje David Gašpar. K přání žáků se připojuje i celý kolektiv zaměstnanců ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303. Romana Tůmová, ředitelka

5 Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest Sv. Františka z Assisi, který celý svůj život Vánoční besídka ve 14:30 se konala vánoční besídka, na kterou byli pozváni rodiče zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Tento svátek má dětem i dospělým účinkujících žáků. připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by Žáci se naučili mnoho básniček, zazněly i písničky a zvuky flétny. Děvčata mělo být ohleduplné. předvedla orientální tance, romské tance a lambadu. Také nechyběla vtipná Žáci si tento svátek připomněli také. Nejprve si vyplnili vědomostní test o zvířatech a doplnili ho kresbou savce. Dále proběhla beseda na téma domácí mazlíček a o tom, jak nám zvířátka pomáhají a obohacují náš život. Závěrem žáci shlédli DVD Svět zvířat. Vědomostní test byl pro všechny žáky stejný. Nejvíce znalostí a pěkný obrázek měl za mladší žáky Karel Nový a za starší žáky Adéla Brzáková. Odměnou za vítězství jim byly drobné věcné ceny v podobě zvířátek. Citát: Zvířata jsou tak příjemní přátelé - na nic se neptají, nic nekritizují. G. Eliot scénka O rybáři. Hojná účast svědčila o tom, že rodiče byli zvědaví na vystoupení svých dětí. Besídka se všem líbila. Účinkující: Filip Jílek, Venda Březovský, Bára Dunková, Nikola Mrázová, Vanessa Hejnová, Kateřina Koukalová, Petra Šimůnková. Všem dětem moc děkuji!!!! Vyučující romského dramatického kroužku Lucie Cinová.

6 Škola se proměňuje Projekt Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem Během hlavních prázdnin se prostory školy částečně změnily. K novému osvětlení, které je ve všech třídách, přibyla akumulační kamna. Ta byla dodatečně instalována ve zbývajících dvou třídách, ve sborovně a v ředitelně. Zahájení obměny akumulačních kamen začalo již v roce Naše škola byla zapojena do projektu Středočeského kraje Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem, v rámci kterého byla vybavena interaktivní tabulí s ozvučením, počítačem, softwarem, data-video projektorem, digitálním vizualizérem a videorekordérem. Ve všech prostorech chodeb byla položena nová keramická dlažba, která je pestrá, veselá a hlavně bezpečná. Nahradila původní dlažbu z 50. let, již zcela nevyhovující. Jedná se o první interaktivní tabuli, kterou naše škola získala. Proto jsme velmi ocenili, když současně s dodáním této tabule proběhla krátká instruktáž pedagogických pracovníků, jak s dodaným softwarem Smart notebook pracovat. Sborovna s ředitelnou byly vymalovány, stejně tak, jako strop v PC učebně. V letošním roce bychom chtěli vymalovat některou další třídu. Čeká nás však hlavně celková rekonstrukce sociálních zařízení. Toalety jsou staré a nehezké, stejně jako umývadla a bojler. Veškeré přívody vody nejsou již příliš bezpečné. Na WC dívek zatéká do stropu. Vše je opět původní, včetně obkladů. Doposud je to velké bolavé místo, které se musí léčit. A já pevně doufám a věřím, že to zvládneme a v novém školním roce budou i tyto prostory mnohem příjemnějšími, než dosud. Bohužel mě velmi mrzí, že jsou mezi námi stále tací, kteří si ničeho neváží. Naše prostředí ve škole nám neustále ničí, nenechají nic na pokoji. Likvidují i výrobky a výzdobu ostatních na chodbách i ve třídách. Nic jim není svaté, a to i přes neustále vykonávaný dohled vyučujících ve třídách. Pokud bych si měla představit, že se nejmenovaní žáci řídí příslovím Chovej se k cizímu jako k vlastnímu tak jejich rodiče upřímně lituji. Romana Tůmová Interaktivní tabule byla umístěna do I. třídy, neboť se zde vzdělávají žáci různých ročníků speciální a praktické školy s různými handicapy. Třída je také snadno uzamykatelná. Při výuce jednotlivých předmětů se snažíme prostřednictvím práce na IT nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Výuka na IT je koncipována tak, aby děti zaujala. Žáci již pak nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávaní. Děti střídají různé činnosti, které mají přímou souvislost s praktickým životem. Všechny tyto činnosti jsou postaveny tak, aby odpovídajícím způsobem motivovaly školáčky k samostatné tvořivé práci. Tempo je přizpůsobeno věku a respektuje individuální schopnosti dětí. Veškeré dění ve vyučovacích hodinách směřuje k tomu, aby každé dítě zažilo každý den ve škole pocit úspěchu. Lze konstatovat, že práce s interaktivní tabulí je pro žáky velmi přitažlivá. Již po několika praktických činnostech si osvojili základní návyky při práci s ní a nadále vyhledávají činnostní učení, které jim právě práce na IT umožňuje. Tento projekt zcela jistě přispěl ke zkvalitnění podmínek vzdělávání na naší škole. I nadále budeme pokračovat v trendu modernizace multimediální didaktické techniky, rádi bychom se stali úspěšnými realizátory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Romana Tůmová

7 Učíme se interaktivně Mistrovství ČR ve stolním tenisu V měsíci září jsme dostali v rámci projektu Středočeského kraje Modernizace škol, zřizovaných Středočeským krajem, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru interaktivní tabuli, včetně ozvučení, počítače (softwaru), data-video projektoru, digitálního vizualizéru a videorekordéru. Tato tabule byla nainstalována v I. třídě. Byl to nelehký úkol se seznámit s touto novou technikou. Práce s tabulí se pro učitele i žáky stala zajímavou formou výuky ve všech vyučovacích předmětech. A to zejména v českém jazyce, matematice, prvouce, zeměpise a angličtině. Žáci jsou zapojeni do výuky nenásilnou a zábavnou formou, která dokonale upoutá jejich pozornost. Co to ta interaktivní tabule vlastně je? Je to velká nástěnná obrazovka řízená počítačem. Elektronické pero plně nahrazuje myš. Tato tabule je dotyková, kde žáci svým dotykem prstu přemísťují, píší do výukových souborů a tím se učivo učí nebo procvičují. Přijďte se podívat, do vyučovacích hodin a zavzpomínat na školní léta, kde vám žáci předvedou, jak s tabulí pracují. Chrástecká Olga Žáci a absolventi naší školy, konkrétně Pavel Brzák, Bára Fidrmucová, Martin Kohoutek a Michal Buchar, se zúčastnili 18. Mistrovství České republiky ve stolním tenisu, které se konalo v Hradci Králové. Pořadatelem tohoto tradičního sportovního klání je ČSMPS, organizátorem SK INTEGRA Hradec Králové a MĚDDM Hradec Králové. Díky poctivému tréninku v kroužku stolního tenisu, který pracuje na naší škole a současně funguje jako pododdíl SK Městec Králové, dosáhli naši účastníci vynikajících výsledků. Někteří obsadili i medailová umístění Martin Kohoutek a Michal Buchar získali 3. místo ve čtyřhře v kategorii muži/chlapci. Bára Fidrmucová obsadila ve velké konkurenci skvělé 4. místo v kategorii žen, Pavel Brzák skončil na 14. místě v kategorii chlapců. Gratuluji a děkuji za účast. Bc. Eva Mužíková

8 K činnosti školní družiny Já už to znám, umím Chtěla bych i touto cestou pochválit děti, které se aktivně a se zájmem účastní výtvarného tvoření, přírodovědných, literárních a všech ostatních činností školní družiny. Máme mezi sebou i děti, kterým se do žádné činnosti nechce a které je velmi obtížné čímkoliv zaujmout. Mohu ale konstatovat, že i v těchto případech se posunujeme k lepšímu. Jde nám to sice pomaloučkými krůčky, ale JDE a to je pro nás důležité! Naučit se hrát si není vždy tak jednoduché, jak by se mnohým mohlo zdát! Dagmar Pecnová vychovatelka je název soutěže, kterou pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol pořádá Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo více než tři sta žáků základních škol. Žáci soutěžili v oborech automechanik, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, kuchař, cukrář, krejčí, řezník, zahradník a truhlář. Cílem soutěže bylo mimo srovnání dovedností jednotlivých žáků, poznat prostředí SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112 ve výukovém centru Hlušice 1, která je připravena žákům nabídnout v budoucnu potřebné technické vzdělání, a náplň oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných v SŠGS Nová Paka a SŠZa Kopidlno. Naše škola se letos této akce zúčastnila v rekordním počtu žáků. Naši žáci soutěžili ve třech oborech: Mladý automechanik Zdeněk Karlas, Patrik Šorm a Václav Šmerda Mladý opravář zem. strojů Marek Vraný, Jiří Láska a Pavel Brzák Mladá cukrářka Nikola Mrázová, Veronika Jiroutová a Vanessa Hejnová V oboru automechanik se nejlépe umístil Patrik Šorm. Obsadil 10. místo a byl při slavnostním nástupu vyhlášen a odměněn. V oboru opravář zem. strojů si nejlepší umístění vybojoval Pavel Brzák 14. místo a ani děvčata soutěžící v oboru cukrářka se nedala zahanbit a Nikola Mrázová se umístila na 13. místě. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a umístěným gratulujeme!

9 Turistický výlet Letecký den Ve čtvrtek 4. listopadu jsme šli na turistický výlet. Bylo krásné podzimní počasí, sluníčko svítilo, jen nám poněkud dost foukalo. Z Městce Králové jsme vyšli po Jiráskově stezce do dymokurského lesa. Chodili jsme po lese, sbírali jsme houby, viděli jsme jehličnaté i listnaté stromy. V lese jsme také svačili. Seděli jsme na kládách, kluci jezdili na kládách jako medvídkové, někteří z nás stavěli domečky z mechu a trávy. Bylo to moc zábavné. Po svačině jsme se zase vydali na cestu. Lesem jsme došli do Velenic. Ve Velenicích jsme v ohradě pozorovali daňky a muflony. Někteří se nechali i krmit chlebem. Cestou zpět jsme viděli také řepnou kampaň. Odpoledne jsme se unavení, ale spokojení vrátili ke škole. Bylo to dobré, že jsme se neučili, ale někam vyrazili! Petra Šimůnková, 6. třída a Nikola Staňková, 7. třída V pondělí 15. listopadu, když jsme přišli do školy, jsme se dozvěděli, že jedeme do Běrunic na letadla. Jeli jsme vlakem. Nejdřív jsme se šli podívat na koně a pak jsme šli na hřiště. Na hřišti bylo vystaveno asi 6 modelů letadel, od nejmenšího po největší. Nejlepší bylo to největší, ale to nemohlo vzlétnout, protože bylo po opravě. Ke každému letadlu nám něco řekli, pak nám ukázali, jak létá a přistává. Líbily se nám i ty, co lítají jen ve větru, bez motoru. Nakonec jsme všichni dostali malý model letadla, který jsme si sami sestavili a mohli jsme si ho pouštět po hřišti a pozorovat, jak nám létá. Moc se nám to líbilo, užili jsme si hezké dopoledne. Marek Vraný, 8. třída a Pepa Klicpera, 9. třída

10

11

12 Sportovní úspěchy našich žáků I v loňském roce se žáci naší školy zúčastnili celé řady sportovních soutěží. Na mnoha z nich dosáhli skvělých úspěchů. Všem našim sportovcům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že se stanou vzorem pro další žáky Oblastní dopravní soutěž mladých cyklistů v Nymburce 1.kategorie 2.místo (A.Brzáková, M.Karlas, N.Staňková, K.Řěháčková) 2.kategorie 1.místo ( P.Brzák, P.Pšenička, P.Šorm, V.Hejnová) Okresní kolo SHM (lehkoatletický čtyřboj) Lysá nad Labem Mladší žáci 3.místo P.Šimůnková běh 60m 3.místo D.Havíř hod míčkem Starší žáci 1.místo V.Hejnová skok daleký 2.místo V.Hejnová hod míčkem Turnaj ve vybíjené Nymburk 2.místo naše družstvo P.Šimůnková, B.Dunková, M.Koubová, K.Řeháčková, N.Staňková, P.Brzák, Z.Karlas, J.Klicpera, V.Hejna, P.Landfeld, P.Pšenička, F.Jílek, M.Karlas Turnaj v kopané a vybíjené Chlumec nad Cidlinou 7.místo hoši kopaná F.Jílek, P.Brzák, Z.Karlas, P.Šorm, J.Klicpera, V.Hejna, P.Pšenička 4.místo dívky vybíjená P.Šimůnková, M.Koubová, K.Řeháčková, N.Staňková, V.Jiroutová, N.Mrázová, V.Hejnová Turnaj v kopané Poděbrady 3.místo F.Jílek, O.Novotný, M.Karlas, P.Brzák, Z.Karlas, P.Šorm, J.Klicpera, V.Šmerda, V.Hejna, P.Pšenička Turnaj v kopané Nový Bydžov 2.místo V.Hejnová běh 60m 6.místo O.Novotný, F.Jílek, J.Zemánek, R.Zemánek, M.Karlas, Z.Karlas, J.Klicpera 3.místo V.Hejnová běh 800m Okresní kolo ve stolním tenise Městec Králové 1.místo V.Hejna skok daleký 2.místo P.Šorm 3.místo V.Hejna běh 60m 3.místo P.Brzák Krajské kolo SHM Vlašim 1.místo družstev V.Hejnová, V.Hejna Finále SHM Valašské Meziříčí 4.místo družstev naši školu reprezentovala V.Hejnová MČR ve stolním tenise Hradec Králové 14.místo P.Brzák 4.místo B.Fidrmucová 11.místo M.Buchar 9.místo M.Kohoutek

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

http://www.zssenov.cz

http://www.zssenov.cz http://www.zssenov.cz V nedávné době se jednomu z Čechů podařil doslova husarský kousek. Stal se totiž výhercem pohádkové sumy cca 2,5 miliardy korun. Naši osmáci se zamýšleli, jak by oni s tolika penězi

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více