KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU."

Transkript

1 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení str. 2 Neplacená inzerce str. 4 Příloha str. I až IV: Obsah příloh v Kováku Mzdy v kovoprůmyslu za 3. čtvrtletí Předloni jsem přestal kouřit, loni chlastat a letos, když je ta krize, asi přestanu jíst OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU Koncem loňského roku došlo k několika významným jednáním, která stála u startu OS KOVO do nového roku. Účastníkem těchto jednání byl i předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Kovák se na něho v této souvislosti obrátil s několika otázkami. Výsledkem jednání mezi ČMKOS na jedné straně a Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů na straně druhé, které se odehrálo 13. prosince, byla dohoda o společném postupu proti nastupující ekonomické krizi. V čem konkrétně by mohli zaměstnavatelé a odbory spojit své síly? V tomto případě došlo k iniciativě ČMKOS, která společný postup považuje za nutný, a to zejména v době hrozícího propuknutí nové vlny krize. Proto jsme vyzvali zaměstnavatele k jednání. Žádná opatření proti krizi totiž nebudou účinná, dokud se na tom nedohodnou zaměstnavatelé a odbory a pokud se taková věc nestane společným požadavkem vůči vládě. Odbory také navrhly, aby na jednání tripartity 15. prosince byl zařazen bod Aktuální situace v ekono- (Pokračování na str. 3) Pracovníci brněnského pracoviště (zleva): sedící: E. Hložková, P. Behancová, K. Kaláb, stojící: F. Kocáb, J. Grim KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE O zakládání odborů na brněnském regionálním pracovišti OS KOVO Brněnské regionální pracoviště pomáhalo v loňském roce založit sedm nových základních organizací. Je to nejvíc ze všech regionů, přesto jeho zaměstnanci nepropadají euforii. Odborové organizace vznikají zejména v průmyslových zónách na okraji Brna, kam přišli noví investoři nejčastěji v oboru elektrotechniky a výroby speciálních strojů. Založení odborů tam iniciují často zaměstnanci, kteří už mají v tomto ohledu nějaké zkušenosti ze svých dřívějších působišť. Motivem jim bývá zjištění, že jejich noví zaměstnavatelé sázejí na faktor levné pracovní síly a dávají svým zaměstnancům jen to, co jim předepisuje zákon. Lidé chtějí zkrátka lepší pracovní podmínky. Potlesk není vždy na místě Někdy však jejich motivem bývá snaha zajistit se vůči zaměstnavateli vzhledem k jejich osobním problémům. V takových případech to pak většinou nedopadne dobře, upozorňuje vedoucí regionálního pracoviště Mgr. Jiří Grim. Když přijdou zájemci o založení odborů, tak si povídáme, seznámíme je se stanovami OS KOVO, ptáme se, co je k jejich kroku vede, co očekávají, a dáme jim tak 14 dní na rozmyšlenou, aby měli čas se odpovědně rozhodnout, zamýšlí se. Zpracujeme jim návrh kolektivní smlouvy, všechno jim uděláme, a oni pak také někdy řeknou, že si to rozmysleli a že do toho nepůjdou. To pak člověka mrzí, posteskne si specialista regionálního pracoviště pro kolektivní vyjednávání ing. František Kocáb. Problémem se často stává i samotný výběr členských příspěvků. Firmy takovou povinnost nemají a lidé si neradi šahají do peněženky. Proto dnes už při vzniku nových organizací automaticky netleskáme, konstatuje J. Grim. Pokud totiž v nich nenaroste členská základna v dohledné době na desítky, tak má organizace problém přežít, protože nedosáhne dostatečného respektu u zaměstnavatele. Nějaký rapidní nárůst členů OS KOVO zaměstnanci regionálního pracoviště nečekají. Spíš se zaměřují na vyčištění stávajících základních organizací, aby si tak všechny plnily své povinnosti. Brněnské pracoviště jich obhospodařuje celkem 64. Snažíme se jednou za čas setkat s každým předsedou, seznámit se, v jakých podmínkách pracuje, a zasadit se o to, aby je zaměstnavatel v případě potřeby zlepšil. Asi dvě třetiny předsedů je neuvolněných pro svou funkci. Hluboce si vážím, že jsou ochotni v takových podmínkách pracovat. Přitom je běžné, že když se neuvolněný funkcionář účastní nějaké schůze, třeba konference regionálního sdružení OS KOVO, tak nedostane bonus za odpraco- (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo ledna 2012 NOVINKY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Několik změn v důsledku novely zákoníku práce Novela zákoníku práce přinesla mj. změnu v cestovních náhradách. Tato problematika je řešena hned několika změnami. Je zde například řešeno krácení stravného při poskytnutí stravy na pracovní cestě, dále pak maximální rozsah místa pravidelného pracoviště a další. Vtuto chvíli podáváme informaci ve stručném výčtu základních změn: Končí tzv. právní domněnka ve vztahu k pravidelnému pracovišti. Pravidelné pracoviště nemůže být sjednáno v širším rozsahu, než je jedna obec. Neznamená to ale, že výkon práce nemůže být mimo hranice této obce (například práce z domova), a pak by k vyslání na pracovní cestu mohlo být jako výchozí jakékoliv místo výkonu práce. Krácení stravného je dáno ustanovením 176 zákona, tj. stravné pro zaměstnance v nepodnikatelské sféře jednoznačně. V podnikatelské sféře může být sjednáno například v kolektivní smlouvě krácení nižší, ale za podmínky, že u zaměstnance se bude jednat o zdanitelný příjem rozdílu a taktéž zde bude odváděno sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Současně je zde nově také stanoveno, kdy stravné zaměstnanci nepřísluší vůbec, a to je tehdy, kdy dostane v případě pracovní cesty 5-12 hodin 2 jídla, hodin 3 jídla. Za jídlo se nepovažuje pro tyto účely občerstvení, strava poskytovaná formou občerstvení v dopravních prostředcích. Za jídlo se ale jednoznačně považuje snídaně poskytnutá jako součást ubytování například v hotelu. a kolik tobě dávají jako cestovní náhradu? Problematika mezilidských vztahů se nese celým životem. Tvoří naši oblíbenost nebo neoblíbenost u spolupracovníků, známých i přátel. Funguje v rodinném i partnerském životě. Při jednáních jakéhokoliv druhu pomáhá, nebo škodí. Prostě sympatie nebo antipatie mezi lidmi jsou jednoznačnými příčinami úspěchu i neúspěchu. Každý z nás je jistě rád, když se setkává s uznáním a důvěrou svého okolí. V podstatě se o ni opírá a modeluje své životní kroky. Schopnost odhadnout nálady v terénu, cesty vyjednávání i kulisy her protistrany jsou, de facto, součástí každodenní rutiny. Funkcionáři Odborového svazu KOVO, členové vyjednávacích týmů, úsekoví důvěrníci i členové výboru si bezesporu uvědomují, že musí soustavně pěstovat svůj projev, dbát na kvalitu vystupování a stále pracovat na jeho zlepšování. Hospodaří totiž s důvěrou spolupracovníků a členů organizace. Limity pro poskytnutí stravného jsou dány pro rok 2012 následovně (zákoník práce a vyhláška č. 429/ Sb.). Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ve státní sféře zaměstnanci stravné ve výši: 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Pokud se bude v těchto hranicích pohybovat zaměstnavatel v podnikatelské sféře, který má stanovenou jen spodní hranici, nebude se na straně zaměstnance jednat o zdanitelný příjem. Pokud ale například v kolektivní smlouvě budou dohodnuty vyšší částky, bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance a stejně tak bude odváděno sociální a zdravotní pojištění. Výrazné změny se týkají i poskytování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách. JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO POZVÁNKA NA PRVNÍ KURS V ROCE 2012 Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech Přijměte pozvánku na první kurs v roce 2012 K1, který se koná ledna v Praze Na Květnici, a to na téma Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. Kurs, který koncepčně připravil OS KOVO, má několik cílů: rozšířit poznatky o psychologická hlediska tvořící osobní image, ukázat některá úskalí bránící životnímu úspěchu, mapovat osobnostní charakteristiku protistrany i svou vlastní. Pocvičit si schopnost čelit různým typům jednání a posléze i řešit konfliktní situace. Metody předávání poznatků můžeme charakterizovat jako optimální pro vzdělávání dospělé populace. Využívají maximálně stávající fond znalostí, staví na něm, orientují se na problematiku, s níž se odboroví funkcionáři i členové setkávají. Součástí je samozřejmě otevřená diskuse a angažování se v modelových situacích. Informace o přihlášení najdete v Katalogu vzdělávání OS KOVO 2012, který je k dispozici u každého předsedy ZO OS KOVO. PhDr. DANUŠE HOŘEJŠOVÁ,CSc. Někteří odboroví funkcionáři budou nově účastni nemocenského pojištění Dnem nabylo účinnosti velké množství změn v sociální oblasti. Jednou z těchto změn je i rozšíření okruhu osob, které jsou pro účely nemocenského pojištění považovány za zaměstnance. K dosavadnímu výčtu zaměstnanců přibývají (v 5 odst. 1 pod bodem 18. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění novely č. 470/ Sb.) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. To znamená, že od vznikla základním organizacím, v nichž působí neuvolnění funkcionáři pobírající od odborové organizace odměny (funkční požitky) ve výši dosahující minimálně částky 2500 Kč měsíčně, řada povinností. Jedná se například o oznamovací povinnosti, odvody sociálního pojištění, případně povinnost výplaty nemocenských dávek. Podrobněji budeme v časopise Kovák o vzniklé situaci informovat. Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Chválíme manažerský kurs PŘESVĚDČIL NÁS, ŽE MŮŽEME MÍT VYŠŠÍ CÍLE Do akreditovaného kursu Manažer, který se pořádal v posledním čtvrtletí roku v Praze Na Květnici, jsme vstupovali s velkým očekáváním. Jak s napětím a strachem z něčeho neznámého, tak i s chutí, zvědavostí a odhodláním naučit se mnohé dovednosti, poznat nové lidi a zjistit, jací jsme. Kurs naplnil naše očekávání. Poznali jsme kolegy z OS KOVO, lektory, kteří nám předali své zkušenosti, dověděli jsme se něco o sobě. A byly to informace jednak pozitivní, které je třeba dále rozvíjet, ale i negativní, na kterých bychom měli pracovat. Lektor pro manažerské dovednosti Mgr. Ladislav Peterka všechny zúčastněné aktivně zapojoval do různých problémů a modelových situací. Vysvětlil nám jak problémy aktivně a asertivně vyřešit. Přesvědčil nás, že jsme schopni změny a můžeme mít vyšší cíle, a nastínil jak jich dosáhnout. Tato skupina byla skvělá a výjimečná. Začala fungovat na mimoúrovňovém vnímání a častokrát, aniž by se něco řeklo, každý z nás věděl, o co jde a co máme dělat. Doufáme, že tyto pro nás nové informace budeme schopni zařadit do pracovního procesu i osobního života. Moudrými se nerodíme, moudrými se můžeme pouze stát, záleží pouze na nás, máme-li k tomu chuť a vůli. Za skupinu posluchačů vypracovali: RADIM TYLŠAR, ZO OS KOVO Brano JAN JETMAR, ZO OS KOVO Ocelové konstrukce

3 mice a rovněž ve zdravotnictví. Zájem ze strany zaměstnavatelů je zřejmý, otázkou ale zůstává, jestli najdeme shodu. 14. prosince se uskutečnilo setkání zástupců ČMKOS a České národní banky (ČNB). Vyplynulo z diskuse, jaké kroky má ČNB připravené pro zmírnění dopadů krize, vůči hrozícímu nedostatečnému úvěrování výrobních podniků, a jestli hodlá nějak řešit transfery zisků fi rem ve vlastnictví zahraničních koncernů mimo ČR? Jednání bylo velmi otevřené. My jsme tam pojmenovali velice přesně problémy, které máme z ekonomiky. Informoval jsem o tom, co se děje v kovoprůmyslu, jaké máme předpoklady, jak hodnotíme současnou situaci. Vyjádřili jsme obavy stran budoucího vývoje, protože poklesy jsou v některých firmách opravdu vážné a očekávají se ještě větší propady. ČNB má z titulu zákona určité povinnosti, zejména sleduje infl aci. Ale my si myslíme, že inflace by v roce 2012 nemusela být tak vysoká, pokud by nebyl realizován například takzvaný druhý pilíř v důchodovém systému. My chceme se zaměstnavateli nalézt takové nástroje, které pomohou stabilizovat ekonomiku, včetně zavedení kurzarbeitu. Uvedli jsme, že se nám nelíbí situace kolem zadlužování obyvatelstva, a nabídli jsme spolupráci na téma zadlužených občanů. Dohodli jsme se, že o tom dál povedeme jednání. Jsou totiž velmi časté případy, kdy si lidé napůjčují peníze a pak nejsou schopni své dluhy splácet. To vypovídá o nedostatečné finanční gramotnosti. Na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody 15. prosince odbory i zaměstnavatelé kritizovaly návrh novely zákona o úrazovém pojištění z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V čem konkrétně je tento návrh z pohledu odborů špatný? Myslíme si, že se jedná o systémový problém, protože celá oblast úrazového pojištění není postavena v návrhu zákona dobře. Proto jsme požadovali zásadní přepracování jeho podoby. Úrazové pojištění se už řeší více než 15 let a není možné, aby se na nedořešenou situaci lepila nová zákonná norma. Jedná se mimo jiné o východisko, kdo je vlastně pojištěn, jestli zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, a tak dále. Legislativní proces je na počátku a byl bych rád, aby se v návrhu řada věcí změnila. Odbory společně se zaměstnavateli na tomto jednání tripartity očekávaly konkrétní návrhy vlády jak pomoci skomírající ekonomice. Ničeho se však nedočkaly. Proto se sejde tripartita na mimořádném zasedání na přelomu ledna a února. Jaká konkrétní opatření by odbory uvítaly? Ministr financí Kalousek na tripartitě poprvé připustil, že situace je opravdu vážná a že existují různé scénáře. My jsme z médií zachytili informace KOVÁK číslo ledna 2012 OS KOVO na startu do nového roku (Dokončení ze str. 1) Dobrý muži, komu se tady vlastně odevzdávají ty daně? o takzvaných 41 opatřeních, o nichž se ministr financí vyjádřil, že jde jen o takové návrhy, které se ani pořádně neprojednaly. My jsme vládě řekli, že jsme připraveni o těchto věcech diskutovat, a požádali jsme o mimořádnou tripartitu, kde se to bude projednávat, a uvidíme, jak se v této věci vláda zachová. Sama vláda s žádnými návrhy nepřišla, žádné nenabídla, a to nás samozřejmě zaráží, a proto jsme řekli, že o návrzích chceme jednat a být zapojeni. Další jednání tripartity na toto téma bylo přislíbeno. Jaký dopad může mít na zaměstnance a hospodářství ústup vlády od jejího slibu zvýšit od příštího roku minimální mzdu o několik set korun? Vláda formálně neslíbila, že minimální mzdu zvýší. Na jednání tripartity ale došlo ke společnému závěru, že ministr práce a sociálních věcí bude navrhovat její zvýšení na 8400 až 8500 Kč. Sociální partneři s tím souhlasili s tím, že se na konci prvního pololetí roku 2012 k tomu vrátí. Ministr práce to takto prosazoval, ale ministr financí k tomu řekl, že byl zásadně proti, protože nevidí důvod v době krize zvyšovat minimální mzdu. Řekl jsem k tomu, že považuji za naprosto nedůstojné, aby se lidem, kteří pracují, nenavýšila minimální mzda, která tak zůstává na 8000 Kč. A že za takové peníze je naprosto ostudné pracovat a že je to hodně špatný obraz o tom, co si myslí vláda o lidech, kteří poctivě pracují. KDO CHCE, TAK CESTU (Dokončení ze str. 1) vané hodiny a přijde třeba o 1000 až 3000 korun. Přesto se návštěvnost na konferencích zvýšila z 50 na 60 procent, upozorňuje J. Grim. V kvantitě to není A snaží se na jihu Moravy aktivně iniciovat vznik nových organizací? To už máme za sebou. Stáli jsme před branou, rozdávali letáky, mluvili s lidmi, a výsledek takřka nulový. Dnes se snažíme působit spíš přes konkrétní lidi, V poslední době proběhla jednání mezi OS KOVO a některými dalšími odborovými svazy o možnostech sloučení, konkrétně s OS zdravotnictví a sociální péče ČR a s OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství ČR. Jaké jsou vyhlídky na sloučení s těmito svazy? Obě ta jednání mne příjemně překvapila. Jedno jsem měl možnost vést přímo s paní předsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou a s místopředsedou Ladislavem Kucharským. Poté se celé vedení OS KOVO sešlo se zástupci komise pro slučování OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství. Obě jednání byla ve velmi pozitivním duchu. Nemohu říct, jestli OS KOVO bude tím svazem, s nímž budou nakonec jednat o sloučení, ale dali jsme najevo, že si to přejeme, rozebrali jsme hodně oblastí, a myslím si, že OS KOVO má co nabídnout oběma odborovým svazům. Bude ale záležet na tom, jak se tyto svazy rozhodnou. Já osobně bych si přál, aby se rozhodly zahájit jednání o sloučení. Velmi by mě to potěšilo, byl by to důležitý krok, který by mohl pomoci zlepšit poskytování služeb členům odborů. 7. a 8. prosince se Ústřední výbor Mezinárodní federace kováků (IMF) v indonéské Djakartě mimo jiné zabýval účinností boje odborů s takzvanou prekérní prací. Jaká je v tomto ohledu situace konkrétně v Indonésii a jak se v této zemi obyčejným lidem žije? Srovnávat podmínky takovéto země s evropskými není jednoduché. Jsou to úplně jiné tradice. A právě otázka prekérní práce je velice citlivá. Na jednání bylo množství zástupců z indonéských odborových svazů v kovoprůmyslu a myslím si, že tu situaci nemají vůbec jednoduchou. Když se člověk dostane do takovýchto destinací, tak má silný dojem, že máme štěstí, když jsme se narodili v té lepší a bohatší části světa. Dokumenty IMF jsou zřejmé. My jsme se rozhodli bojovat po všech stránkách proti prekérnímu zaměstnávání, abychom tak napomohli zlepšení situace. Hlavním tématem tohoto jednání bylo ale sloučení tří světových federací kováků, dále federace zaměstnanců v chemickém, hornickém a naftovém průmyslu a konečně federace textiláků. Ústřední výbor jednoznačně řekl, že se rozhodl pro svolání mimořádného kongresu IMF, a to v červnu 2012 v dánské Kodani, kde dojde ke zrušení IMF a k vytvoření nové Světové průmyslové federace. Stejný proces probíhá také na evropské úrovni. Je to dobrá zpráva, že se kováci na světové i evropské úrovni slučují do silnějších celků a budou s ostatními všechny kroky koordinovat. Čtenáři Kováku se mohou k dalším informacím dostat i přes stránky OS KOVO na stránky IMF, je tam i automatický překladač textů. (ben) známé a jejich známé, vysvětluje J. Grim. Vyvážet revoluci řečeně obrazně - se neosvědčilo, musí to jít zevnitř. Když mají lidé problémy, když sami chtějí, tak k nám cestu najdou, my jim pomůžeme odbory založit a funguje to, jinak ne. Nejde nám totiž o kvantitu, ale o kvalitu, zdůrazňuje vedoucí regionálního pracoviště. A ve kterých firmách loni na Brněnsku nové organizace vznikly? Jde o DEUFOL, Mikrobiologický odborový klub, HONEYWELL TU- ŘANKA 96, Inventec (Czech), Plastik, LINDEN Hustopeče, Mart Hodonín (základní organizace již zanikla). Text a snímek MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Neplacená inzerce Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám.w. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 2, České Budějovice KOVÁK číslo ledna 2012 Požadujeme: VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B služební cesty zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost Aj, Nj výhodou Pracovní náplní bude zejména: poradenská a metodická činnost pro odborové organizace ve firmách ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv ve firmách lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 2 nástup po dohodě V případě zájmu zašlete profesní životopis na některý z uvedených kontaktů: na adresu: RP OS KOVO, Senovážné náměstí 2, České Budějovice, na nejpozději do Bližší informace na tel. čísle: nebo (PhDr. Hraše, vedoucí RP) KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk si ještě nevytvořil ideál, pro který by stálo za to umírat,... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je polský literární kritik, prozaik a dramatik Karol Irzykowski ( ), od roku 1933 člen Polské literární akademie. Je autor průkopnického psychologického románu-eseje Pałuba (Manekýn), prací o fi lmové estetice (Dziesiąta muza) a literárně kritických studií, v nichž prosazoval kritiku jako rovnocenný literární druh. (jk) Vyluštění z Kováku č. 41/ (výrok J. Eckharta): Láska je božská, avšak milování... samo není více než živočišné. 4

5 PRÁVO: Právní novinky leden, č. 5, 11. února Právní servis, Může zaměstnavatel nařídit vyplácení mzdy bezhotovostním způsobem?, č. 7, 25. února Změny v pracovním právu pro rok, č. 7, 25. února Právní servis, Má policie právo odebrat mi zbrojní průkaz?, č. 9, 11. března Právní novinky únor, č. 10, 18. března Právní novinky březen, č. 14, 15. dubna Právní servis, Lze zrušit pracovní poměr ve zkušební době, když nebyla sjednána?, č. 16, 29. dubna Právní servis, Mohu odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele?, č. 19, 27. května Právní novinky duben, č. 19, 27. května Právní servis, Jaká práva a povinnosti mají spoluvlastníci nemovitosti?, č. 21, 10. června Právní novinky květen, č. 22, 17. června Právní servis, Jaký je rozdíl mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou?, č. 25, 8. července Právní novinky červen a červenec, č. 26, 26. srpna Právní servis, Může mi zaměstnavatel nařídit práci přesčas?, č. 27, 2. září Právní servis, Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?, č. 28, 9. září Změna výše soudních poplatků, č. 28, 9. září Právní servis, Byla chyba ukončit pracovní poměr dohodou?, č. 33, 21. října Právní novinky srpen a září, č. 33, 21. října Právní servis, Mohu si vybrat dovolenou u nového zaměstnavatele?, č. 34, 27. října Jaký bude zákoník práce?, č. 34, 27. října Právní servis, Kdo uhradí poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace?, č. 35, 4. listopadu Právní servis, Je možné odhlásit dceru z místa trvalého pobytu?, č. 36, 11. listopadu Právní servis, Jak přimět syna ke změně adresy?, č. 36, 11. listopadu Právní novinky říjen, č. 37, 18. listopadu Právní servis, Trestal mne zaměstnavatel dvakrát?, č. 40, 29. prosince Právní servis, Je uklouznutí s kaprem na ledě pracovní úraz?, č. 41, 16. prosince Právní novinky listopad, č. 41, 16. prosince KOVÁK číslo ledna 2012/příloha OBSAH (ZEJMÉNA) PŘÍLOH V KOVÁKU ROKU UVÁDÍME NÁZEV ČLÁNKU, ČÍSLO KOVÁKU, DATUM VYDÁNÍ A STRANU (POKUD JE ČLÁNEK MIMO PŘÍLOHU). A TO TEMATICKY V 9 ODDÍLECH EKONOMIKA, DANĚ A MZDY: Mzdové údaje za leden až září 2010 v územním a odvětvovém členění, č. 1, 14. ledna Závod ke dnu: Ekonomická krize a trendy zaměstnanosti ve světě, č. 2, 21. ledna Vývoj inflace v prosinci 2010, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mají si zaměstnanci udělat daňové přiznání sami?, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mohu manželku uplatnit jako vyživovanou osobu?, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mohu uplatnit na syna slevu na dani?, č. 4, 4. února Změny v hospodaření odborových organizací po 1. 1., č. 5, 11. února Daňová odpovědna, Máme vůči finančnímu úřadu oznamovací povinnost?, č. 7, 25. února Daňová odpovědna, Máme jako plátci daně z příjmů podat daňové přiznání?, č. 8, 4. března Vývoj inflace v lednu, č. 8, 4. března Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Lze jednostranně změnit přílohu kolektivní smlouvy?, č. 9, 11. března Daňová odpovědna, Musíme platit silniční daň?, č. 10, 18. března Vývoj inflace v únoru, č. 10, 18. března Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Je náš pracovní režim v pořádku?, č. 13, 8. dubna Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jsem povinen čerpat přestávku na jídlo?, č. 13, 8. dubna Mzdové údaje za rok 2010 v územním a odvětvovém členění, č. 13, 8. dubna Ta Spravedlnost se mi vůbec nelíbí! Aby na nás nakonec nevytasila meč Novela zákona o dani z přidané hodnoty, č. 14, 15. dubna Daňová odpovědna, Jak se vypočítá u věcí amortizace?, č. 14, 15. dubna Vývoj inflace v březnu, č. 15, 22. dubna Daňová odpovědna, Kdy dostanu vyplacen přeplatek na dani?, č. 15, 22. dubna Daňová odpovědna, Jak Ústavní soud rozhodl o stavebním spoření?, č. 19, 27. května Daňová odpovědna, Jak postupovat po zrušení srážkové daně u stavebního spoření?, č. 19, 27. května Vývoj inflace v dubnu, č. 19, 27. května Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Máme nárok na příplatek za práci v noci?, č. 20, 3. června Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Mám nárok na volno při pohřbu babičky?, č. 20, 3. června Daňová odpovědna, Je nárok na vyúčtování daně po zemřelém zaměstnanci?, č. 21, 10. června Vývoj inflace v květnu, č. 25, 8. července Daňová odpovědna, Můžeme uchovávat veškeré dokumenty na CD disku?, č. 25, 8. července Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Na co mám nárok při práci ve svátek?, č. 25, 8. července I

6 KOVÁK číslo ledna 2012/příloha Mzdové údaje za 1. čtvrtletí v územním a odvětvovém členění, č. 26, 26. srpna Vývoj inflace v červnu a červenci, č. 26, 26. srpna Vývoj inflace v srpnu, č. 30, 23. září Daňová odpovědna, Chystají se změny u dohod o provedení práce?, č. 32, 14. října Mzdové údaje za I. pololetí v územním a odvětvovém členění, č. 33, 21. října Daňová odpovědna, Jsme povinni odhlásit se z daně z nemovitostí?, č. 34, 27. října Vývoj inflace v září, č. 34, 27. října Rostoucí nerovnost příjmů v zemích OECD, č. 35, 4. listopadu Průměrný výdělek pro pracovněprávní vztahy, č. 35, 4. listopadu Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jakou budu mít náhradu za dovolenou při zkrácení úvazku?, č. 38, 25. listopadu Vývoj inflace v říjnu, č. 38, 25. listopadu Daňová odpovědna, Jaký dar můžeme poskytnout k Vánocům?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Musíme dar funkcionářům k Vánocům zdanit?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Jak se mění slevy na dani z příjmů pro rok 2012?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Daní se u pracujících seniorů jejich důchod?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Je třeba zdanit sociální podporu?, č. 39, 2. prosince Mzdy a konto pracovní doby: Jak to upravuje novelizovaný zákoník práce, č. 40, 9. prosince BYDLENÍ: Příspěvek na bydlení se zvýšil, č. 6, 18. února Příspěvek na bydlení bude vyšší, č. 40, 9. prosince SOCIÁLNÍ OBLAST: Sociální rubrika, Kdy dostanu podporu v nezaměstnanosti?, č. 4, 4. února Podpora v nezaměstnanosti od 1. 1., č. 6, 18. února Sociální rubrika, Jaké mám nároky při péči o závislou osobu?, č. 8, 4. března Sociální rubrika, Zvýší mi starobní důchod?, č. 9, 11. března Sociální rubrika, Mohu utéct novele důchodového zákona?, č. 11, 25. března Sociální rubrika, Kdy budu mít znovu nárok na nemocenské?, č. 11, 25. března Do důchodu podle vlády v 67 letech, č. 11, 25. března Vládní důchodové harakiri, č. 14, 15. dubna Vláda na ně zapomněla?, č. 15, 22. dubna Sociální rubrika, O jaký důchod si mám požádat?, č. 15, 22. dubna Ukřižování veřejných služeb?, č. 15, 22. dubna Jak vypočítat starobní důchod od , č. 20, 3. června Kdy odejít do starobního důchodu?, č. 20, 3. června Do starobního důchodu v sedmdesáti a déle, č. 21, 10. června Sociální rubrika, Nedlužím na pojistném?, č. 28, 9. září Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU, č. 28, 9. září Malá důchodová reforma od , č. 31, 30. září Flexibilita její základní rysy, č. 36, č. 11. listopadu Důchody v otázkách a odpovědích, č. 38, 25. listopadu ; (II.). č. 39, 2. prosince Co je to důstojná práce, č. 39, 2. prosince ; (II.) č. 40, 9. prosince ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ PO- JIŠTĚNÍ: Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce (I.), č. 3, 28. ledna ; (II.), č. 4, 4. února ; (III.), č. 5, 11. února ; (IV.), II č. 7, 25. února ; (V.), č. 8, 4. března ; (VI.), č. 9, 11. března ; (VII.), č. 10, 18. března Standardy zdravotní péče, č. 13, 8. dubna Cestovní pojištění, č. 24, 1. července Rady léčitelky na dovolenou, č. 24, 1. července Šetřit se má i na zdravotně postižených, č. 34, 27. října Zdravotní okénko, Jak se změnilo poskytování lázeňské péče?, č. 40, 9. prosince Nemocenské dávky v roce 2012, č. 40, 9. prosince Pojištění zimních sportů a 2012, č. 41, 16. prosince BOZP A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zraková zátěž při práci, č. 1, 14. ledna Novinky v evidenci úrazovosti, č. 6, 18. února Voda, sociální zařízení a biologické riziko, č. 16, 29. dubna Osvětlení pracoviště, č. 17, 6. května Nový seznam nemocí z povolání, č. 19, 27. května Požadavky na prostory pracovišť, č 19, 27. května Malování a úklid pracovišť, č. 20, 3. června Poskytování ochranných nápojů, č. 21, 10. června Zátěž teplem a chladem, č. 22, 17. června Mikroklimatické podmínky na pracovišti, č. 23, 24. června ; (II.), č. 25, 8. července Fyzická a psychická zátěž na pracovišti, č. 25, 8. července Na slovíčko s bezpečákem, Máme nárok na příplatky za ztížené pracovní prostředí?, č. 27, 2. září Olovo, karcinogeny a azbest, č. 27, 2. září Na slovíčko s bezpečákem, V jaké výšce má být ve výrobní hale teplotní čidlo?, č. 32, 14. října Na slovíčko s bezpečákem, Je možné si v práci zapálit svíčku?, č. 37, 18. listopadu SPOTŘEBITELSKÁ OBLAST: Předváděcí akce a senioři, č. 16, 29. dubna Rizika uzavírání smluv na ulici, č. 25, 8. července Rady zákazníkům-spotřebitelům, Náklady na reklamaci zaplatí prodávající, nebo kupující?, č. 25, 8. července Reklamace počítačů, notebooků a jejich příslušenství, č. 37, 18. listopadu Mobilní operátoři jak nás dohánějí k šílenství, č. 38, 25. listopadu ZAHRANIČÍ: I na Slovensku se chystají změny zákoníku práce, č. 7, 25. února Krize jako příležitost, č. 12, 1. dubna Zpravodajství EMF a IMF, č. 12, 1. dubna Tripartitní dohoda ve Španělsku, č. 12, 1. dubna Program Erasmus a Finsko (I.), č. 17, 6. května ; (II.), č. 19, 27. května ; (III.), č. 20, 3. června Odbory ve Francii (I.), č. 22, 17. června ; (II.), č. 23, 24. června ; (III.), č. 24, 1. července Evropský hospodářský a sociální výbor, č. 32, 14. října RŮZNÉ: Obsah (zejména) příloh v Kováku roku 2010, č. 1, 14. ledna Proč metalurgická sekce OS KOVO iniciovala Petici za vznik povinných zaměstnaneckých penzijních fondů; Co předcházelo; Petice za vznik povinných zaměstnaneckých fondů otázky a odpovědi, č. 2, 21. ledna Kdy se polidští roboti?, č. 16, 29. dubna Psychologie a kolektivní vyjednávání, Oponent není démon!, č. 36, 11. listopadu Psychologie a kolektivní vyjednávání, Jak úspěšně vyjednávat?, č. 36, 11. listopadu

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Tragédie a její transformační souvislosti

Tragédie a její transformační souvislosti Bulletin č.9-10 září - říjen 23. 10. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz Tragédie a její transformační souvislosti Milé kolegyně, milí kolegové, psát úvodník do

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více