KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU."

Transkript

1 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení str. 2 Neplacená inzerce str. 4 Příloha str. I až IV: Obsah příloh v Kováku Mzdy v kovoprůmyslu za 3. čtvrtletí Předloni jsem přestal kouřit, loni chlastat a letos, když je ta krize, asi přestanu jíst OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU Koncem loňského roku došlo k několika významným jednáním, která stála u startu OS KOVO do nového roku. Účastníkem těchto jednání byl i předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Kovák se na něho v této souvislosti obrátil s několika otázkami. Výsledkem jednání mezi ČMKOS na jedné straně a Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů na straně druhé, které se odehrálo 13. prosince, byla dohoda o společném postupu proti nastupující ekonomické krizi. V čem konkrétně by mohli zaměstnavatelé a odbory spojit své síly? V tomto případě došlo k iniciativě ČMKOS, která společný postup považuje za nutný, a to zejména v době hrozícího propuknutí nové vlny krize. Proto jsme vyzvali zaměstnavatele k jednání. Žádná opatření proti krizi totiž nebudou účinná, dokud se na tom nedohodnou zaměstnavatelé a odbory a pokud se taková věc nestane společným požadavkem vůči vládě. Odbory také navrhly, aby na jednání tripartity 15. prosince byl zařazen bod Aktuální situace v ekono- (Pokračování na str. 3) Pracovníci brněnského pracoviště (zleva): sedící: E. Hložková, P. Behancová, K. Kaláb, stojící: F. Kocáb, J. Grim KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE O zakládání odborů na brněnském regionálním pracovišti OS KOVO Brněnské regionální pracoviště pomáhalo v loňském roce založit sedm nových základních organizací. Je to nejvíc ze všech regionů, přesto jeho zaměstnanci nepropadají euforii. Odborové organizace vznikají zejména v průmyslových zónách na okraji Brna, kam přišli noví investoři nejčastěji v oboru elektrotechniky a výroby speciálních strojů. Založení odborů tam iniciují často zaměstnanci, kteří už mají v tomto ohledu nějaké zkušenosti ze svých dřívějších působišť. Motivem jim bývá zjištění, že jejich noví zaměstnavatelé sázejí na faktor levné pracovní síly a dávají svým zaměstnancům jen to, co jim předepisuje zákon. Lidé chtějí zkrátka lepší pracovní podmínky. Potlesk není vždy na místě Někdy však jejich motivem bývá snaha zajistit se vůči zaměstnavateli vzhledem k jejich osobním problémům. V takových případech to pak většinou nedopadne dobře, upozorňuje vedoucí regionálního pracoviště Mgr. Jiří Grim. Když přijdou zájemci o založení odborů, tak si povídáme, seznámíme je se stanovami OS KOVO, ptáme se, co je k jejich kroku vede, co očekávají, a dáme jim tak 14 dní na rozmyšlenou, aby měli čas se odpovědně rozhodnout, zamýšlí se. Zpracujeme jim návrh kolektivní smlouvy, všechno jim uděláme, a oni pak také někdy řeknou, že si to rozmysleli a že do toho nepůjdou. To pak člověka mrzí, posteskne si specialista regionálního pracoviště pro kolektivní vyjednávání ing. František Kocáb. Problémem se často stává i samotný výběr členských příspěvků. Firmy takovou povinnost nemají a lidé si neradi šahají do peněženky. Proto dnes už při vzniku nových organizací automaticky netleskáme, konstatuje J. Grim. Pokud totiž v nich nenaroste členská základna v dohledné době na desítky, tak má organizace problém přežít, protože nedosáhne dostatečného respektu u zaměstnavatele. Nějaký rapidní nárůst členů OS KOVO zaměstnanci regionálního pracoviště nečekají. Spíš se zaměřují na vyčištění stávajících základních organizací, aby si tak všechny plnily své povinnosti. Brněnské pracoviště jich obhospodařuje celkem 64. Snažíme se jednou za čas setkat s každým předsedou, seznámit se, v jakých podmínkách pracuje, a zasadit se o to, aby je zaměstnavatel v případě potřeby zlepšil. Asi dvě třetiny předsedů je neuvolněných pro svou funkci. Hluboce si vážím, že jsou ochotni v takových podmínkách pracovat. Přitom je běžné, že když se neuvolněný funkcionář účastní nějaké schůze, třeba konference regionálního sdružení OS KOVO, tak nedostane bonus za odpraco- (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo ledna 2012 NOVINKY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Několik změn v důsledku novely zákoníku práce Novela zákoníku práce přinesla mj. změnu v cestovních náhradách. Tato problematika je řešena hned několika změnami. Je zde například řešeno krácení stravného při poskytnutí stravy na pracovní cestě, dále pak maximální rozsah místa pravidelného pracoviště a další. Vtuto chvíli podáváme informaci ve stručném výčtu základních změn: Končí tzv. právní domněnka ve vztahu k pravidelnému pracovišti. Pravidelné pracoviště nemůže být sjednáno v širším rozsahu, než je jedna obec. Neznamená to ale, že výkon práce nemůže být mimo hranice této obce (například práce z domova), a pak by k vyslání na pracovní cestu mohlo být jako výchozí jakékoliv místo výkonu práce. Krácení stravného je dáno ustanovením 176 zákona, tj. stravné pro zaměstnance v nepodnikatelské sféře jednoznačně. V podnikatelské sféře může být sjednáno například v kolektivní smlouvě krácení nižší, ale za podmínky, že u zaměstnance se bude jednat o zdanitelný příjem rozdílu a taktéž zde bude odváděno sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Současně je zde nově také stanoveno, kdy stravné zaměstnanci nepřísluší vůbec, a to je tehdy, kdy dostane v případě pracovní cesty 5-12 hodin 2 jídla, hodin 3 jídla. Za jídlo se nepovažuje pro tyto účely občerstvení, strava poskytovaná formou občerstvení v dopravních prostředcích. Za jídlo se ale jednoznačně považuje snídaně poskytnutá jako součást ubytování například v hotelu. a kolik tobě dávají jako cestovní náhradu? Problematika mezilidských vztahů se nese celým životem. Tvoří naši oblíbenost nebo neoblíbenost u spolupracovníků, známých i přátel. Funguje v rodinném i partnerském životě. Při jednáních jakéhokoliv druhu pomáhá, nebo škodí. Prostě sympatie nebo antipatie mezi lidmi jsou jednoznačnými příčinami úspěchu i neúspěchu. Každý z nás je jistě rád, když se setkává s uznáním a důvěrou svého okolí. V podstatě se o ni opírá a modeluje své životní kroky. Schopnost odhadnout nálady v terénu, cesty vyjednávání i kulisy her protistrany jsou, de facto, součástí každodenní rutiny. Funkcionáři Odborového svazu KOVO, členové vyjednávacích týmů, úsekoví důvěrníci i členové výboru si bezesporu uvědomují, že musí soustavně pěstovat svůj projev, dbát na kvalitu vystupování a stále pracovat na jeho zlepšování. Hospodaří totiž s důvěrou spolupracovníků a členů organizace. Limity pro poskytnutí stravného jsou dány pro rok 2012 následovně (zákoník práce a vyhláška č. 429/ Sb.). Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ve státní sféře zaměstnanci stravné ve výši: 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Pokud se bude v těchto hranicích pohybovat zaměstnavatel v podnikatelské sféře, který má stanovenou jen spodní hranici, nebude se na straně zaměstnance jednat o zdanitelný příjem. Pokud ale například v kolektivní smlouvě budou dohodnuty vyšší částky, bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance a stejně tak bude odváděno sociální a zdravotní pojištění. Výrazné změny se týkají i poskytování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách. JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO POZVÁNKA NA PRVNÍ KURS V ROCE 2012 Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech Přijměte pozvánku na první kurs v roce 2012 K1, který se koná ledna v Praze Na Květnici, a to na téma Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. Kurs, který koncepčně připravil OS KOVO, má několik cílů: rozšířit poznatky o psychologická hlediska tvořící osobní image, ukázat některá úskalí bránící životnímu úspěchu, mapovat osobnostní charakteristiku protistrany i svou vlastní. Pocvičit si schopnost čelit různým typům jednání a posléze i řešit konfliktní situace. Metody předávání poznatků můžeme charakterizovat jako optimální pro vzdělávání dospělé populace. Využívají maximálně stávající fond znalostí, staví na něm, orientují se na problematiku, s níž se odboroví funkcionáři i členové setkávají. Součástí je samozřejmě otevřená diskuse a angažování se v modelových situacích. Informace o přihlášení najdete v Katalogu vzdělávání OS KOVO 2012, který je k dispozici u každého předsedy ZO OS KOVO. PhDr. DANUŠE HOŘEJŠOVÁ,CSc. Někteří odboroví funkcionáři budou nově účastni nemocenského pojištění Dnem nabylo účinnosti velké množství změn v sociální oblasti. Jednou z těchto změn je i rozšíření okruhu osob, které jsou pro účely nemocenského pojištění považovány za zaměstnance. K dosavadnímu výčtu zaměstnanců přibývají (v 5 odst. 1 pod bodem 18. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění novely č. 470/ Sb.) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. To znamená, že od vznikla základním organizacím, v nichž působí neuvolnění funkcionáři pobírající od odborové organizace odměny (funkční požitky) ve výši dosahující minimálně částky 2500 Kč měsíčně, řada povinností. Jedná se například o oznamovací povinnosti, odvody sociálního pojištění, případně povinnost výplaty nemocenských dávek. Podrobněji budeme v časopise Kovák o vzniklé situaci informovat. Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Chválíme manažerský kurs PŘESVĚDČIL NÁS, ŽE MŮŽEME MÍT VYŠŠÍ CÍLE Do akreditovaného kursu Manažer, který se pořádal v posledním čtvrtletí roku v Praze Na Květnici, jsme vstupovali s velkým očekáváním. Jak s napětím a strachem z něčeho neznámého, tak i s chutí, zvědavostí a odhodláním naučit se mnohé dovednosti, poznat nové lidi a zjistit, jací jsme. Kurs naplnil naše očekávání. Poznali jsme kolegy z OS KOVO, lektory, kteří nám předali své zkušenosti, dověděli jsme se něco o sobě. A byly to informace jednak pozitivní, které je třeba dále rozvíjet, ale i negativní, na kterých bychom měli pracovat. Lektor pro manažerské dovednosti Mgr. Ladislav Peterka všechny zúčastněné aktivně zapojoval do různých problémů a modelových situací. Vysvětlil nám jak problémy aktivně a asertivně vyřešit. Přesvědčil nás, že jsme schopni změny a můžeme mít vyšší cíle, a nastínil jak jich dosáhnout. Tato skupina byla skvělá a výjimečná. Začala fungovat na mimoúrovňovém vnímání a častokrát, aniž by se něco řeklo, každý z nás věděl, o co jde a co máme dělat. Doufáme, že tyto pro nás nové informace budeme schopni zařadit do pracovního procesu i osobního života. Moudrými se nerodíme, moudrými se můžeme pouze stát, záleží pouze na nás, máme-li k tomu chuť a vůli. Za skupinu posluchačů vypracovali: RADIM TYLŠAR, ZO OS KOVO Brano JAN JETMAR, ZO OS KOVO Ocelové konstrukce

3 mice a rovněž ve zdravotnictví. Zájem ze strany zaměstnavatelů je zřejmý, otázkou ale zůstává, jestli najdeme shodu. 14. prosince se uskutečnilo setkání zástupců ČMKOS a České národní banky (ČNB). Vyplynulo z diskuse, jaké kroky má ČNB připravené pro zmírnění dopadů krize, vůči hrozícímu nedostatečnému úvěrování výrobních podniků, a jestli hodlá nějak řešit transfery zisků fi rem ve vlastnictví zahraničních koncernů mimo ČR? Jednání bylo velmi otevřené. My jsme tam pojmenovali velice přesně problémy, které máme z ekonomiky. Informoval jsem o tom, co se děje v kovoprůmyslu, jaké máme předpoklady, jak hodnotíme současnou situaci. Vyjádřili jsme obavy stran budoucího vývoje, protože poklesy jsou v některých firmách opravdu vážné a očekávají se ještě větší propady. ČNB má z titulu zákona určité povinnosti, zejména sleduje infl aci. Ale my si myslíme, že inflace by v roce 2012 nemusela být tak vysoká, pokud by nebyl realizován například takzvaný druhý pilíř v důchodovém systému. My chceme se zaměstnavateli nalézt takové nástroje, které pomohou stabilizovat ekonomiku, včetně zavedení kurzarbeitu. Uvedli jsme, že se nám nelíbí situace kolem zadlužování obyvatelstva, a nabídli jsme spolupráci na téma zadlužených občanů. Dohodli jsme se, že o tom dál povedeme jednání. Jsou totiž velmi časté případy, kdy si lidé napůjčují peníze a pak nejsou schopni své dluhy splácet. To vypovídá o nedostatečné finanční gramotnosti. Na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody 15. prosince odbory i zaměstnavatelé kritizovaly návrh novely zákona o úrazovém pojištění z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V čem konkrétně je tento návrh z pohledu odborů špatný? Myslíme si, že se jedná o systémový problém, protože celá oblast úrazového pojištění není postavena v návrhu zákona dobře. Proto jsme požadovali zásadní přepracování jeho podoby. Úrazové pojištění se už řeší více než 15 let a není možné, aby se na nedořešenou situaci lepila nová zákonná norma. Jedná se mimo jiné o východisko, kdo je vlastně pojištěn, jestli zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, a tak dále. Legislativní proces je na počátku a byl bych rád, aby se v návrhu řada věcí změnila. Odbory společně se zaměstnavateli na tomto jednání tripartity očekávaly konkrétní návrhy vlády jak pomoci skomírající ekonomice. Ničeho se však nedočkaly. Proto se sejde tripartita na mimořádném zasedání na přelomu ledna a února. Jaká konkrétní opatření by odbory uvítaly? Ministr financí Kalousek na tripartitě poprvé připustil, že situace je opravdu vážná a že existují různé scénáře. My jsme z médií zachytili informace KOVÁK číslo ledna 2012 OS KOVO na startu do nového roku (Dokončení ze str. 1) Dobrý muži, komu se tady vlastně odevzdávají ty daně? o takzvaných 41 opatřeních, o nichž se ministr financí vyjádřil, že jde jen o takové návrhy, které se ani pořádně neprojednaly. My jsme vládě řekli, že jsme připraveni o těchto věcech diskutovat, a požádali jsme o mimořádnou tripartitu, kde se to bude projednávat, a uvidíme, jak se v této věci vláda zachová. Sama vláda s žádnými návrhy nepřišla, žádné nenabídla, a to nás samozřejmě zaráží, a proto jsme řekli, že o návrzích chceme jednat a být zapojeni. Další jednání tripartity na toto téma bylo přislíbeno. Jaký dopad může mít na zaměstnance a hospodářství ústup vlády od jejího slibu zvýšit od příštího roku minimální mzdu o několik set korun? Vláda formálně neslíbila, že minimální mzdu zvýší. Na jednání tripartity ale došlo ke společnému závěru, že ministr práce a sociálních věcí bude navrhovat její zvýšení na 8400 až 8500 Kč. Sociální partneři s tím souhlasili s tím, že se na konci prvního pololetí roku 2012 k tomu vrátí. Ministr práce to takto prosazoval, ale ministr financí k tomu řekl, že byl zásadně proti, protože nevidí důvod v době krize zvyšovat minimální mzdu. Řekl jsem k tomu, že považuji za naprosto nedůstojné, aby se lidem, kteří pracují, nenavýšila minimální mzda, která tak zůstává na 8000 Kč. A že za takové peníze je naprosto ostudné pracovat a že je to hodně špatný obraz o tom, co si myslí vláda o lidech, kteří poctivě pracují. KDO CHCE, TAK CESTU (Dokončení ze str. 1) vané hodiny a přijde třeba o 1000 až 3000 korun. Přesto se návštěvnost na konferencích zvýšila z 50 na 60 procent, upozorňuje J. Grim. V kvantitě to není A snaží se na jihu Moravy aktivně iniciovat vznik nových organizací? To už máme za sebou. Stáli jsme před branou, rozdávali letáky, mluvili s lidmi, a výsledek takřka nulový. Dnes se snažíme působit spíš přes konkrétní lidi, V poslední době proběhla jednání mezi OS KOVO a některými dalšími odborovými svazy o možnostech sloučení, konkrétně s OS zdravotnictví a sociální péče ČR a s OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství ČR. Jaké jsou vyhlídky na sloučení s těmito svazy? Obě ta jednání mne příjemně překvapila. Jedno jsem měl možnost vést přímo s paní předsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou a s místopředsedou Ladislavem Kucharským. Poté se celé vedení OS KOVO sešlo se zástupci komise pro slučování OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství. Obě jednání byla ve velmi pozitivním duchu. Nemohu říct, jestli OS KOVO bude tím svazem, s nímž budou nakonec jednat o sloučení, ale dali jsme najevo, že si to přejeme, rozebrali jsme hodně oblastí, a myslím si, že OS KOVO má co nabídnout oběma odborovým svazům. Bude ale záležet na tom, jak se tyto svazy rozhodnou. Já osobně bych si přál, aby se rozhodly zahájit jednání o sloučení. Velmi by mě to potěšilo, byl by to důležitý krok, který by mohl pomoci zlepšit poskytování služeb členům odborů. 7. a 8. prosince se Ústřední výbor Mezinárodní federace kováků (IMF) v indonéské Djakartě mimo jiné zabýval účinností boje odborů s takzvanou prekérní prací. Jaká je v tomto ohledu situace konkrétně v Indonésii a jak se v této zemi obyčejným lidem žije? Srovnávat podmínky takovéto země s evropskými není jednoduché. Jsou to úplně jiné tradice. A právě otázka prekérní práce je velice citlivá. Na jednání bylo množství zástupců z indonéských odborových svazů v kovoprůmyslu a myslím si, že tu situaci nemají vůbec jednoduchou. Když se člověk dostane do takovýchto destinací, tak má silný dojem, že máme štěstí, když jsme se narodili v té lepší a bohatší části světa. Dokumenty IMF jsou zřejmé. My jsme se rozhodli bojovat po všech stránkách proti prekérnímu zaměstnávání, abychom tak napomohli zlepšení situace. Hlavním tématem tohoto jednání bylo ale sloučení tří světových federací kováků, dále federace zaměstnanců v chemickém, hornickém a naftovém průmyslu a konečně federace textiláků. Ústřední výbor jednoznačně řekl, že se rozhodl pro svolání mimořádného kongresu IMF, a to v červnu 2012 v dánské Kodani, kde dojde ke zrušení IMF a k vytvoření nové Světové průmyslové federace. Stejný proces probíhá také na evropské úrovni. Je to dobrá zpráva, že se kováci na světové i evropské úrovni slučují do silnějších celků a budou s ostatními všechny kroky koordinovat. Čtenáři Kováku se mohou k dalším informacím dostat i přes stránky OS KOVO na stránky IMF, je tam i automatický překladač textů. (ben) známé a jejich známé, vysvětluje J. Grim. Vyvážet revoluci řečeně obrazně - se neosvědčilo, musí to jít zevnitř. Když mají lidé problémy, když sami chtějí, tak k nám cestu najdou, my jim pomůžeme odbory založit a funguje to, jinak ne. Nejde nám totiž o kvantitu, ale o kvalitu, zdůrazňuje vedoucí regionálního pracoviště. A ve kterých firmách loni na Brněnsku nové organizace vznikly? Jde o DEUFOL, Mikrobiologický odborový klub, HONEYWELL TU- ŘANKA 96, Inventec (Czech), Plastik, LINDEN Hustopeče, Mart Hodonín (základní organizace již zanikla). Text a snímek MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Neplacená inzerce Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám.w. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 2, České Budějovice KOVÁK číslo ledna 2012 Požadujeme: VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B služební cesty zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost Aj, Nj výhodou Pracovní náplní bude zejména: poradenská a metodická činnost pro odborové organizace ve firmách ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv ve firmách lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou odpovídající mzdové zařazení možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 2 nástup po dohodě V případě zájmu zašlete profesní životopis na některý z uvedených kontaktů: na adresu: RP OS KOVO, Senovážné náměstí 2, České Budějovice, na nejpozději do Bližší informace na tel. čísle: nebo (PhDr. Hraše, vedoucí RP) KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk si ještě nevytvořil ideál, pro který by stálo za to umírat,... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je polský literární kritik, prozaik a dramatik Karol Irzykowski ( ), od roku 1933 člen Polské literární akademie. Je autor průkopnického psychologického románu-eseje Pałuba (Manekýn), prací o fi lmové estetice (Dziesiąta muza) a literárně kritických studií, v nichž prosazoval kritiku jako rovnocenný literární druh. (jk) Vyluštění z Kováku č. 41/ (výrok J. Eckharta): Láska je božská, avšak milování... samo není více než živočišné. 4

5 PRÁVO: Právní novinky leden, č. 5, 11. února Právní servis, Může zaměstnavatel nařídit vyplácení mzdy bezhotovostním způsobem?, č. 7, 25. února Změny v pracovním právu pro rok, č. 7, 25. února Právní servis, Má policie právo odebrat mi zbrojní průkaz?, č. 9, 11. března Právní novinky únor, č. 10, 18. března Právní novinky březen, č. 14, 15. dubna Právní servis, Lze zrušit pracovní poměr ve zkušební době, když nebyla sjednána?, č. 16, 29. dubna Právní servis, Mohu odmítnout dechovou zkoušku u zaměstnavatele?, č. 19, 27. května Právní novinky duben, č. 19, 27. května Právní servis, Jaká práva a povinnosti mají spoluvlastníci nemovitosti?, č. 21, 10. června Právní novinky květen, č. 22, 17. června Právní servis, Jaký je rozdíl mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou?, č. 25, 8. července Právní novinky červen a červenec, č. 26, 26. srpna Právní servis, Může mi zaměstnavatel nařídit práci přesčas?, č. 27, 2. září Právní servis, Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?, č. 28, 9. září Změna výše soudních poplatků, č. 28, 9. září Právní servis, Byla chyba ukončit pracovní poměr dohodou?, č. 33, 21. října Právní novinky srpen a září, č. 33, 21. října Právní servis, Mohu si vybrat dovolenou u nového zaměstnavatele?, č. 34, 27. října Jaký bude zákoník práce?, č. 34, 27. října Právní servis, Kdo uhradí poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace?, č. 35, 4. listopadu Právní servis, Je možné odhlásit dceru z místa trvalého pobytu?, č. 36, 11. listopadu Právní servis, Jak přimět syna ke změně adresy?, č. 36, 11. listopadu Právní novinky říjen, č. 37, 18. listopadu Právní servis, Trestal mne zaměstnavatel dvakrát?, č. 40, 29. prosince Právní servis, Je uklouznutí s kaprem na ledě pracovní úraz?, č. 41, 16. prosince Právní novinky listopad, č. 41, 16. prosince KOVÁK číslo ledna 2012/příloha OBSAH (ZEJMÉNA) PŘÍLOH V KOVÁKU ROKU UVÁDÍME NÁZEV ČLÁNKU, ČÍSLO KOVÁKU, DATUM VYDÁNÍ A STRANU (POKUD JE ČLÁNEK MIMO PŘÍLOHU). A TO TEMATICKY V 9 ODDÍLECH EKONOMIKA, DANĚ A MZDY: Mzdové údaje za leden až září 2010 v územním a odvětvovém členění, č. 1, 14. ledna Závod ke dnu: Ekonomická krize a trendy zaměstnanosti ve světě, č. 2, 21. ledna Vývoj inflace v prosinci 2010, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mají si zaměstnanci udělat daňové přiznání sami?, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mohu manželku uplatnit jako vyživovanou osobu?, č. 4, 4. února Daňová odpovědna, Mohu uplatnit na syna slevu na dani?, č. 4, 4. února Změny v hospodaření odborových organizací po 1. 1., č. 5, 11. února Daňová odpovědna, Máme vůči finančnímu úřadu oznamovací povinnost?, č. 7, 25. února Daňová odpovědna, Máme jako plátci daně z příjmů podat daňové přiznání?, č. 8, 4. března Vývoj inflace v lednu, č. 8, 4. března Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Lze jednostranně změnit přílohu kolektivní smlouvy?, č. 9, 11. března Daňová odpovědna, Musíme platit silniční daň?, č. 10, 18. března Vývoj inflace v únoru, č. 10, 18. března Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Je náš pracovní režim v pořádku?, č. 13, 8. dubna Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jsem povinen čerpat přestávku na jídlo?, č. 13, 8. dubna Mzdové údaje za rok 2010 v územním a odvětvovém členění, č. 13, 8. dubna Ta Spravedlnost se mi vůbec nelíbí! Aby na nás nakonec nevytasila meč Novela zákona o dani z přidané hodnoty, č. 14, 15. dubna Daňová odpovědna, Jak se vypočítá u věcí amortizace?, č. 14, 15. dubna Vývoj inflace v březnu, č. 15, 22. dubna Daňová odpovědna, Kdy dostanu vyplacen přeplatek na dani?, č. 15, 22. dubna Daňová odpovědna, Jak Ústavní soud rozhodl o stavebním spoření?, č. 19, 27. května Daňová odpovědna, Jak postupovat po zrušení srážkové daně u stavebního spoření?, č. 19, 27. května Vývoj inflace v dubnu, č. 19, 27. května Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Máme nárok na příplatek za práci v noci?, č. 20, 3. června Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Mám nárok na volno při pohřbu babičky?, č. 20, 3. června Daňová odpovědna, Je nárok na vyúčtování daně po zemřelém zaměstnanci?, č. 21, 10. června Vývoj inflace v květnu, č. 25, 8. července Daňová odpovědna, Můžeme uchovávat veškeré dokumenty na CD disku?, č. 25, 8. července Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Na co mám nárok při práci ve svátek?, č. 25, 8. července I

6 KOVÁK číslo ledna 2012/příloha Mzdové údaje za 1. čtvrtletí v územním a odvětvovém členění, č. 26, 26. srpna Vývoj inflace v červnu a červenci, č. 26, 26. srpna Vývoj inflace v srpnu, č. 30, 23. září Daňová odpovědna, Chystají se změny u dohod o provedení práce?, č. 32, 14. října Mzdové údaje za I. pololetí v územním a odvětvovém členění, č. 33, 21. října Daňová odpovědna, Jsme povinni odhlásit se z daně z nemovitostí?, č. 34, 27. října Vývoj inflace v září, č. 34, 27. října Rostoucí nerovnost příjmů v zemích OECD, č. 35, 4. listopadu Průměrný výdělek pro pracovněprávní vztahy, č. 35, 4. listopadu Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jakou budu mít náhradu za dovolenou při zkrácení úvazku?, č. 38, 25. listopadu Vývoj inflace v říjnu, č. 38, 25. listopadu Daňová odpovědna, Jaký dar můžeme poskytnout k Vánocům?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Musíme dar funkcionářům k Vánocům zdanit?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Jak se mění slevy na dani z příjmů pro rok 2012?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Daní se u pracujících seniorů jejich důchod?, č. 39, 2. prosince Daňová odpovědna, Je třeba zdanit sociální podporu?, č. 39, 2. prosince Mzdy a konto pracovní doby: Jak to upravuje novelizovaný zákoník práce, č. 40, 9. prosince BYDLENÍ: Příspěvek na bydlení se zvýšil, č. 6, 18. února Příspěvek na bydlení bude vyšší, č. 40, 9. prosince SOCIÁLNÍ OBLAST: Sociální rubrika, Kdy dostanu podporu v nezaměstnanosti?, č. 4, 4. února Podpora v nezaměstnanosti od 1. 1., č. 6, 18. února Sociální rubrika, Jaké mám nároky při péči o závislou osobu?, č. 8, 4. března Sociální rubrika, Zvýší mi starobní důchod?, č. 9, 11. března Sociální rubrika, Mohu utéct novele důchodového zákona?, č. 11, 25. března Sociální rubrika, Kdy budu mít znovu nárok na nemocenské?, č. 11, 25. března Do důchodu podle vlády v 67 letech, č. 11, 25. března Vládní důchodové harakiri, č. 14, 15. dubna Vláda na ně zapomněla?, č. 15, 22. dubna Sociální rubrika, O jaký důchod si mám požádat?, č. 15, 22. dubna Ukřižování veřejných služeb?, č. 15, 22. dubna Jak vypočítat starobní důchod od , č. 20, 3. června Kdy odejít do starobního důchodu?, č. 20, 3. června Do starobního důchodu v sedmdesáti a déle, č. 21, 10. června Sociální rubrika, Nedlužím na pojistném?, č. 28, 9. září Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU, č. 28, 9. září Malá důchodová reforma od , č. 31, 30. září Flexibilita její základní rysy, č. 36, č. 11. listopadu Důchody v otázkách a odpovědích, č. 38, 25. listopadu ; (II.). č. 39, 2. prosince Co je to důstojná práce, č. 39, 2. prosince ; (II.) č. 40, 9. prosince ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ PO- JIŠTĚNÍ: Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce (I.), č. 3, 28. ledna ; (II.), č. 4, 4. února ; (III.), č. 5, 11. února ; (IV.), II č. 7, 25. února ; (V.), č. 8, 4. března ; (VI.), č. 9, 11. března ; (VII.), č. 10, 18. března Standardy zdravotní péče, č. 13, 8. dubna Cestovní pojištění, č. 24, 1. července Rady léčitelky na dovolenou, č. 24, 1. července Šetřit se má i na zdravotně postižených, č. 34, 27. října Zdravotní okénko, Jak se změnilo poskytování lázeňské péče?, č. 40, 9. prosince Nemocenské dávky v roce 2012, č. 40, 9. prosince Pojištění zimních sportů a 2012, č. 41, 16. prosince BOZP A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zraková zátěž při práci, č. 1, 14. ledna Novinky v evidenci úrazovosti, č. 6, 18. února Voda, sociální zařízení a biologické riziko, č. 16, 29. dubna Osvětlení pracoviště, č. 17, 6. května Nový seznam nemocí z povolání, č. 19, 27. května Požadavky na prostory pracovišť, č 19, 27. května Malování a úklid pracovišť, č. 20, 3. června Poskytování ochranných nápojů, č. 21, 10. června Zátěž teplem a chladem, č. 22, 17. června Mikroklimatické podmínky na pracovišti, č. 23, 24. června ; (II.), č. 25, 8. července Fyzická a psychická zátěž na pracovišti, č. 25, 8. července Na slovíčko s bezpečákem, Máme nárok na příplatky za ztížené pracovní prostředí?, č. 27, 2. září Olovo, karcinogeny a azbest, č. 27, 2. září Na slovíčko s bezpečákem, V jaké výšce má být ve výrobní hale teplotní čidlo?, č. 32, 14. října Na slovíčko s bezpečákem, Je možné si v práci zapálit svíčku?, č. 37, 18. listopadu SPOTŘEBITELSKÁ OBLAST: Předváděcí akce a senioři, č. 16, 29. dubna Rizika uzavírání smluv na ulici, č. 25, 8. července Rady zákazníkům-spotřebitelům, Náklady na reklamaci zaplatí prodávající, nebo kupující?, č. 25, 8. července Reklamace počítačů, notebooků a jejich příslušenství, č. 37, 18. listopadu Mobilní operátoři jak nás dohánějí k šílenství, č. 38, 25. listopadu ZAHRANIČÍ: I na Slovensku se chystají změny zákoníku práce, č. 7, 25. února Krize jako příležitost, č. 12, 1. dubna Zpravodajství EMF a IMF, č. 12, 1. dubna Tripartitní dohoda ve Španělsku, č. 12, 1. dubna Program Erasmus a Finsko (I.), č. 17, 6. května ; (II.), č. 19, 27. května ; (III.), č. 20, 3. června Odbory ve Francii (I.), č. 22, 17. června ; (II.), č. 23, 24. června ; (III.), č. 24, 1. července Evropský hospodářský a sociální výbor, č. 32, 14. října RŮZNÉ: Obsah (zejména) příloh v Kováku roku 2010, č. 1, 14. ledna Proč metalurgická sekce OS KOVO iniciovala Petici za vznik povinných zaměstnaneckých penzijních fondů; Co předcházelo; Petice za vznik povinných zaměstnaneckých fondů otázky a odpovědi, č. 2, 21. ledna Kdy se polidští roboti?, č. 16, 29. dubna Psychologie a kolektivní vyjednávání, Oponent není démon!, č. 36, 11. listopadu Psychologie a kolektivní vyjednávání, Jak úspěšně vyjednávat?, č. 36, 11. listopadu

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

praktická/všeobecná sestra

praktická/všeobecná sestra tel. 547 139 458, e-mail: a.hemalova@dsmin.cz vhodné adepty/ adeptky na pracovní pozici praktická/všeobecná sestra Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici Hledáme pracovníka/ci

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více