Centrální vozový informační systém Českých drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální vozový informační systém Českých drah"

Transkript

1 Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních správ, které vstoupily na síť ČD sledování pohybu vlaků, na které jsou tyto vozy přivěšeny sledování základních technických charakteristik objektů a vybraných množin provozních událostí. v návaznosti na Centrální databázi zásilek (CDZ) tento systém eviduje a sleduje zásilky pohybující se na síti Českých drah.

2 Sledované objekty VLAK CEVIS sleduje všechny druhy vlaků mimo vlaků osobních, lokomotivních a vlaků sestavených z vozů pro speciální účely. U dálkových nákladních vlaků kategorií Pn (průběžný nákladní vlak) a vyšších sleduje vybrané provozní události, které nastanou během jejich jízdy ze stanice výchozí do stanice cílové. Vybrané vlaky kategorií Mn (manipulační vlak) a Pv (přestavovací vlak) sleduje buď plně (jako vlaky kategorií Pn a vyšších), nebo pouze částečně VŮZ CEVIS trvale sleduje a eviduje vozy ČD a přechodně vozy cizích železničních správ, které vstoupily na síť ČD. Sleduje vybrané provozní události vozu a prostřednictvím pohybu vlaku, ke kterému je vůz přivěšen, jeho pohyb. Vzhledem k tomu, že není systémem sledována většina Mn a Pv vlaků, nelze přesně lokalizovat místo výskytu vozu v případě, že se vůz pohybuje na těchto vlacích.

3 ZÁSILKA Zásilka je sledována úlohou CDZ (Centrální databáze zásilek) prostřednictvím vzájemné vazby CEVIS a CDZ, kterou představuje relační propojení objektů zásilka, vůz a vlak. ŽIVOTNÍ CYKLUS Životní cyklus představuje souhrn událostí a stavů, kterými objekt (vůz, vlak, zásilka) prochází od svého vzniku po svůj zánik. Pro jednotlivé sledované objekty je typická vždy určitá množina událostí, které se do systému dostávají ve formě informace na tento objekt. Každá informace má svoje číselné označení a název.

4 Výstupní sestavy Výstupní sestavy jsou jednou z možností využití CEVISu. Liší se obsahovou formou a způsobem jejich získání. Podle obsahového zaměření jednotlivých sestav lze rozlišit jejich hlavní okruhy. Jedná se o sestavy na: POBYT -informace o skutečném a průměrném pobytu vybraných objektů, POHYB -historie pohybu vozů podle událostí, historie pohybu vlaků podle časového průběhu jízdy nebo podle událostí, včetně konkrétních informací o sledovaných objektech, POLOHA -informace o poloze vlaků, souprav a vozů podle místa a času poslední události, PŘECHOD -sumární a výčtové informace o přechodu objektů mezi vybranými lokalitami nebo přes konkrétní bod či skupinu bodů, STAV -sumární a výčtové údaje o stavu vybraných objektů nebo skupin objektů v určitých lokalitách.

5 Pohyb vlaku - seznam událostí Sestava vypíše historii pohybu vlaku zadaného čísla. Při zadávání dotazu lze omezit požadovaný stav vlaku na neukončený (vlak, který ještě nedojel do své cílové stanice). Vlaky ukončené systém eviduje 72 hodiny. Dále lze zvolit rozšířený formát výstupní sestavy. V případě nedostatečné identifikace se zobrazí pouze seznam vlaků. Pro pohyb daného vlaku je nutno zadat dotaz s parametrem IV nebo omezit výběr na pouze neukončené vlaky.

6

7 POHYB VLAKU ČÍSLO VLAKU: INTERNÍ ČÍSLO VLAKU: SOUPISOVÉ ÚDAJE VLAKU Datum a čas soupisu: :05 Číslo vlaku: Stanice soupisu: Hradec Králové hlavní nádraží OSTATNÍ ÚDAJE VLAKU: Počet vozů: 6 Délka vlaku [m]: 94 Počet náprav: 14 Hmotnost vlaku [t]: 123 Počet vozů ložených: 6 Hmotnost nákladu [t]: 10 Počet vozů prázdných: 0 Brzdící hmotnost [t]: 129 Počet vozů cizích: 0 Lomené číslo vlaku: Stav vlaku: 3 Stanice cílová: Praha-Bubny UDÁLOSTI VLAKU: Číslo Stanice Typ Stanice Datum a čas ICI vlaku cílová PO : : : : : : :

8 Pohyb vozu - seznam událostí Sestava poskytuje informace o pohybu zadaného vozu. Při zadání čísla vozu bez dalších parametrů jsou vypsány pohyby za posledních 37 dní. Dále lze zadat konkrétní den či vybrané období pohybu vozu (maximálně dva měsíce) v rozsahu posledních 13-ti měsíců. Parametr "Vlakové události" umožňuje zvolit výběr údajů včetně událostí týkajících se pouze pohybu vlaku (odjezd, průjezd, odstavení, rozjezd po odstavení, přečíslování).

9

10 POHYB VOZU OD DO ČÍSLO VOZU: POSLEDNÍ VÝSKYT KE DNI ZPRACOVÁNÍ SESTAVY: Ve stanici: 6130 Břeclav OSTATNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE: Stanice odesílací: Petrovice u Karviné st.hr. Stanice určení: 6130 Břeclav Provozní stav: V provozu Stav ložení: Prázdný vůz TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Počet náprav: 2 Vlastní hmotnost [t]: 12.0 Délka [m]: 10.0 Únosnost [t]: 0.0 SEZNAM UDÁLOSTÍ ZA ZADANÉ OBDOBÍ: Typ Stanice Datum a čas ICI S PO KU Údaje z pohybu : : Výs: NHM: : : St.cíl: : : Vst: NHM: : : : St.cíl: :

11 Mezinárodní pátrání po voze Sestava poskytuje informace o posledním pohybu zadaného vozu na území požadované železniční správy. Doba odezvy systému na tento dotaz je z důvodu komunikace s informačními systémy zahraničních železničních správ v mnoha případech delší než u standardních dotazů. Po uplynutí určité doby již není vždy zaručeno zobrazení výstupní sestavy na obrazovku. Pro příjem sestavy proto doporučujeme využít nabízené možnosti odeslání sestavy em. České dráhy neručí za správnost údajů poskytnutých zahraničními železničními správami.

12 Formát sestavy : Pátrání po voze na železnici 80 Stav vozu Ložený Z železnice 54 Na železnici 80 Vůz je ve stanici Čas události :00 Stanice HAMBURG-WALT

13

14 Přehled podaných vozových zásilek pro přepravce Sestava poskytuje seznam vozů (zásilek) přihlášeného uživatele. V dotazu můžete zvolit omezení na zásilky, ve kterých vystupujete pouze jako odesílatel nebo naopak jako příjemce. V těchto případech se vybírají pouze nedodané zásilky, tedy zásilky na cestě. Rovněž můžete vybrat pouze zásilky, které již vystoupily ze sítě ČD na zahraniční železnici a ve kterých tedy vystupujete jako odesílatel. Do sestavy jsou vybrány vozy, které mají shodné IČO přepravce na nákladním listě zásilky s Vaším IČO (přihlášeného uživatele). Výběr údajů můžete omezit parametry, například můžete požadovat pouze zásilky z vybrané stanice (železnice) odesílací nebo stanice (železnice) určení. Věta (řádek) v sestavě obsahuje kromě informace o zásilce i údaje o posledním pohybu vozu. Parametr Počet dní sledovaného období omezí výběr zásilek (vozů) do sestavy podle času události posledního pohybu vozu. Hodnota uvádí počet dní k okamžiku zpracování dotazu. Vozy s posledním pohybem starším než zadaný počet dnů nebudou vybrány.

15

16 Záhlaví: Přehled aktuálních přeprav vozových zásilek - podaných přepravcem (odesílatelem) /dotaz za odesílatele - k dodání přepravci (příjemci) /dotaz za příjemce - podaných přepravcem, které byly předány sousedním železnicím /dotaz na zásilky předané zahr.železnici - za přepravce (odesílatele nebo příjemce) /dotaz za odesílatele i příjemce - počet dnů sledovaného posledního pohybu vozu: XX Dotaz na zásilky za odesílatele nebo na zásilky, které vystoupily na zahraniční žel.správu: ÚDAJE ZA ODESÍLATELE Stan. Datum Stan. Žel. Hmotnost Poslední událost Číslo vozu nakl. nakl. určení urč. Zboží zboží/celk. typ stanice datum a čas XX XX XXXX XXX-X XXXXXX dd.mm XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX/XXXXX XXXX XXXXXX dd.mm hh:mi : : XX XX XXXX XXX-X XXXXXX dd.mm XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX/XXXXX XXXX XXXXXX dd.mm hh:mi

17 Uskutečněné přepravy pro přepravce Sestava poskytuje seznam vozů (zásilek) přihlášeného uživatele. Do sestavy jsou vybrány vozy, které mají shodné IČO přepravce na nákladním listě zásilky s Vaším IČO (přihlášeného uživatele). V dotazu můžete zvolit omezení na zásilky, ve kterých vystupujete pouze jako odesílatel nebo naopak jako příjemce. Vybírají se pouze zásilky, které mají datum nakládky (požadavek za odesílatele) nebo datum dodeje (požadavek za příjemce) v zadaném intervalu (parametr "Za období"). Výběr údajů můžete omezit parametry, například můžete požadovat pouze zásilky z vybrané stanice (železnice) odesílací nebo stanice (železnice) určení.

18

19 I.Záhlaví Přehled uskutečněných přeprav vozových zásilek - podaných přepravcem (odesílatelem) /dotaz za odesílatele - dodaných přepravci (příjemci) /dotaz za příjemce - za přepravce (odesílatele nebo příjemce) /dotaz za odesílatele i příjemce : : pro další zadané parametry dotazu se vygenerují příslušné hlášky Dotaz na zásilky za odesílatele: ÚDAJE ZA ODESÍLATELE Nakládka Stan. Žel. Stan. Hmotnost Podací Číslo Číslo vozu stanice datum výst. urč. urč. Zboží zboží/celk. číslo dohody XX XX XXXX XXX-X XXXXXX dd.mm XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX/XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX : : XX XX XXXX XXX-X XXXXXX dd.mm XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX/XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více