Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:"

Transkript

1 Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

2 CENY THÁLIE 2008 NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA 28. března 2009 ve 20 hodin v přímém přenosu CT1 ˇ VYHLAŠOVATEL A PRODUCENT GENERÁLNÍ SPONZOR PARTNEŘI PARTNEŘI

3 1 Obsah Editorial Editorial 1 Nákladní doprava v roce Infrastruktura a nákladní doprava 4 Sledování pohybu nákladních vozů zasedání znalců RID 8 Železniční nostalgie trochu jinak 9 Nákladní doprava v Libereckém kraji 11 V Brně dopravovali víno, dnes obilí a vojsko 16 Dřevo, slad a jaderné palivo 17 Správné nakládání a zajištění zboží 18 Informace z evropského železničního prostředí 20 Zubatá cesta přes Jizerské hory 21 Vážení přátelé, v ČD Cargo Bulletinu, který právě berete do rukou, se kromě jiného dočtete o hospodářských výsledcích ČD Cargo za první rok samostatného fungování. I když po letech slibného růstu došlo v minulém roce k menšímu poklesu objemu přeprav, ČD Cargo nakonec podle předběžných čísel dosáhne zisku ve výši 714 milionů korun. Domnívám se, že i přes řadu nepříznivých okolností v roce 2008, jakými byly nejdříve rostoucí kurz koruny a zvyšující se ceny energií či v druhém pololetí dopady celosvětové krize, staronová značka ČD Cargo obstála a dosažené výsledky jsou v tomto kontextu vcelku uspokojivé. V časopise Vám mohu dále doporučit k přečtení článek o nákladní dopravě ve vztahu k infrastruktuře nebo inspirativní text o systémech sledování pohybu nákladních vozů. Zavádění aplikací, které umožňují rychlejší výměnu dat a v důsledku i optimalizaci časovaných přeprav just in time, jsou pro nás samozřejmě prioritou. Jsou tak příkladem dalšího zkvalitňování služeb pro zákazníky, na něž se nyní chceme soustředit, abychom obstáli ve stále více zostřeném konkurenčním prostředí. Okénko cestovatele - železnice v Peru 24 Autobusy do Rumunska 27 Zprovozněn úsek tratě Aktuality 23 Vlády dnes při svých úvahách nad řešením krize přemýšlejí, jak podpořit podnikatelskou sféru, aby znovu nabrala dech v době krize. Je otázka, zda právě nyní nepřichází vhodná doba pro systémové změny. Mám na mysli například zavedení ještě větší harmonizace zpoplatnění infrastruktury mezi obory či výstavbu řady moderních veřejných logistických center otevřených více dopravním modům pro účelnou spolupráci. V době krize je taková podpora vhodným způsobem stimulace průmyslu i dopravy a zároveň důmyslnou a ekologickou investicí pro budoucí období opětovného hospodářského vzestupu. Josef Bazala předseda představenstva a generální ředitel ČD Cargo, a. s.

4 2 Nákladní doprava v roce 2008 Závěr roku je nejen obdobím vánočních svátků a silvestrovských oslav, ale také příležitostí k bilancování. V našem případě příležitostí o to významnější, že v prosinci loňského roku oslavila akciová společnost ČD Cargo první rok své existence. Domnívám se, že bez dlouhých úvodů se můžeme směle pochlubit, že výsledky dosažené v roce 2008, vzhledem k mnoha okolnostem, nejsou špatné. Bohužel slibně nastartovaný růstový trend přeprav nepříznivě ovlivnila celosvětová finanční krize propuknuvší u nás v druhé polovině roku. Celkem bylo v roce 2008 přepraveno vlaky ČD Cargo 86,2 milionů tun zboží, což oproti roku 2007 představuje pokles o 5,5 milionů tun, procentuálně pak o 6 %. Ačkoli v době uzávěrky tohoto čísla Bulletinu nejsou ještě známy definitivní ekonomické výsledky, podle předběžných údajů poklesly provozní tržby ČD Cargo pouze o 1% na 17,6 miliardy korun. Pokud by nenastala krize, jistě bychom ambiciózně postavený podnikatelský plán splnili. Podívejme se nyní ve stručnosti, jak se vyvíjela situace v jednotlivých komoditách. Krizí byly nejvíce zasaženy přepravy automobilů, hutních výrobků a také například řeziva. Až do srpna loňského

5 3 roku dosahovaly přepravy v komoditě automotive zhruba stejných objemů, poslední čtyři měsíce roku však představovaly obrovský propad. Vřadě automobilek byla výroba omezena nebo na určité období dokonce zastavena. Tato omezení se projevila především v tranzitu, ale omezena byla samozřejmě i nakládka u tuzemských výrobců, nejvíce pak ve výrobních závodech automobilky Škoda. Ještě výraznější propad nastal v závěru roku v přepravě hutních výrobků a s hutnictvím souvisejících komodit - železné rudy, železného šrotu, dolomitických vápenců nebo koksu. Jen pro ilustraci můžeme uvést údaje o prosincovém objemu přeprav v této komoditě: v prosinci 2007 jsme přepravili 1,7 milionu tun rud, šrotu a hutnických a strojírenských výrobků, v prosinci 2008 to bylo jen 742 tisíc tun tohoto zboží. Situace v tomto odvětví zůstává i nadále kritická. Přepravy řeziva byly prvními, na kterých se již v polovině roku začal projevovat vliv krize. Nižší zájem o výstavbu v zámoří, především v USA, znamenal pokles zájmu o řezivo z České republiky, a samozřejmě i pokles zájmu pil o dodávky kulatiny. Řada dřevozpracujících podniků, především papíren, byla také předzásobena dřevem z kalamitního roku Úspěšně se ale rozvíjely přepravy dřevní štěpky, které jsou zajišťovány ve spolupráci s dceřinou společností ČD Logistics, a. s. Mnohem pozitivněji lze hodnotit vývoj přeprav hnědého uhlí, kterého jsme v roce 2008 přepravili dokonce o téměř 100 tisíc tun více než v roce 2007, a to i přesto, že v elektrárně Chvaletice proběhla v říjnu generální oprava výklopníku a na přepravě se negativně projevily i další investiční akce. Podařilo se realizovat i některé nové obchodní případy. Příznivá byla i situace v oblasti kombinovaných přeprav, kde se v části roku podařilo navýšit počet vlaků kombinované dopravy a díky předvánočnímu boomu nebyl vliv krize tak markantní. Výše přepravních objemů a tržeb v roce 2009 bude zásadně ovlivněna průběhem finanční a výrobní krize, zvláště pak v některých odvětvích. A prognózy nejsou nikterak optimistické, spíše naopak. Rozsah krize z pohledu plošného také nedává příliš mnoho nadějí na růst ekonomiky. Výrazný vliv na hospodaření ČD Cargo bude mít rovněž pohyb cen elektrické energie, nafty a dalších vstupů. Zároveň se dá předpokládat zostření konkurenčního prostředí, kdy v důsledku krize dochází k přetlaku nabídky autodopravců, a také soukromí dopravci na železnici chtějí krize využít k navýšení podílu na dopravním trhu. Rok 2009 nebude jednoduchý, to ostatně zaznělo i z úst prezidenta České republiky Václava Klause při jeho novoročním projevu. Toto nelehké období je však i výzvou. Výzvou ke zkvalitnění služeb, k vyšší efektivitě i k větší razanci při získávání nových přeprav. Protože obstojí jen ti nejlepší. Text: Josef Bazala předseda představenstva a generální ředitel ČD Cargo, a. s. Foto: Martin Boháč, Jiří Maurenz

6 4 Infrastruktura a nákladní doprava Akciová společnost ČD Cargo je objemem plateb nejvýznamnějším zákazníkem SŽDC, a stejně tak i naši konkurenti přinášejí SŽDC nemalé tržby za použití dopravní cesty. Z tohoto důvodu je potřebné si uvědomit, že nákladní dopravci mají ve srovnání s osobními výrazně odlišné požadavky na infrastrukturu. Zatímco v osobní dopravě je jednoznačnou prioritou zvyšování traťové rychlosti, nákladní dopravci požadují spíše vyšší únosnost svršku. Z pohledu možného rozvoje intermodálních přeprav je důležitá úprava dalších tratí pro průjezdný profil kombinované dopravy P/C 78/402. Síť hlavních tratí by zcela určitě měla Průjezdným profilem je bohužel omezena doprava vlaků kombinované dopravy splňovat parametry traťové třídy D4 (zatížení na nápravu 22,5 t, zatížení na po pravém labském břehu mezi stanicemi Všetaty a Boletice nad Labem a také běžný metr 8 t). Kritická místa jsou při modernizacích tratí odstraňována, i přesto zbývají některé traťové úseky, které (57/381). Tato místa omezují možnost trať mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem by bylo potřebné upravit na třídu D4. přepravy výměnných nástaveb a silničních návěsů. Společnou potřebou osob- Jedná se např. o úseky Nymburk Poříčany, Chomutov Most, Týniště nad ních i nákladních dopravců je pak odstranění pomalých jízd, např. na neza- Orlicí Hradec Králové a Brno Přerov. Jen díky maximálnímu vytěžování železničních vozů může být železniční doprava drahách. Každé zpomalení a zrychlení bezpečených přejezdech na regionálních cenově a kvalitativně konkurenční alternativou k dopravě silniční. Průjezdné pro- spotřeby trakční energie nebo pohon- nákladního vlaku se promítá do zvýšené fily tratí jsou limitující pro zásilky kombinované dopravy. Hlavní tratě jsou dnes bilitu železniční dopravy. ných hmot a nepříznivě ovlivňuje renta- ohodnoceny kódem 78/402, který umožňuje přepravu intermodálních jedno- lze jen těžko představit bez výluk, které Modernizaci železniční infrastruktury si tek téměř bez omezení. Zbývá odstranit bohužel mají výrazný dopad na kapacitu některá kritická místa, která např. na železniční sítě. V loňském roce byla výluková činnost velice rozsáhlá a nejméně 1. tranzitním koridoru představují tunely mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí. stejný rozsah se předpokládá i v roce Při výlukách má vždy prioritu osobní doprava. Je však potřebné si uvědomit, že rychlík nebo osobní vlak lze v kapacitně omezeném úseku nahradit autobusem, nákladní vlaky nikoliv. Vedení nákladních vlaků po objízdných trasách zhoršuje kvalitu jízdy a samozřejmě zvyšuje provozní náklady. Nerealizování některých obchodních případů nebo nedostatečné pokrývání požadavků zákazníků může být mnohdy spojené s trvalým odlivem obchodních partnerů. Prodlužuje se oběh vozů, zhoršuje se efektivita využití hnacích vozidel, strojvedoucích a čet manipulačních vlaků. Velkým problémem je pak souběh výluk na dvou variantně využitelných tratích. Navíc v průběhu roku je ve výlukovém plánu prováděna řada změn. Z porovnání plánu výluk a skutečně konaných výluk vyplývají značné rozpory. V souvislosti s finanční krizí je reálný nadbytek kapacit silničních dopravců, kteří se své služby snaží prodat i zákazníkům využívajícím železniční dopravu. Pokud nebudeme schopni nabídnout kvalitní služby za odpovídající cenu, hrozí reálné nebezpečí, že po modernizovaných tratích se budou prohánět pouze rychlíky nebo osobní vlaky a nákladní doprava bude realizována po silnicích. Zajišťování přeprav po objízdných trasách v případě opravy silnice má jen minimální dopad na dobu jízdy nákladního automobilu a výrazněji se neprojevuje ani na přepravních nákladech. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá potřeba koordinace výlukové činnosti i s ohledem na potřeby nákladních dopravců. Nákladní doprava není realizována jen po koridorových tratích, ale také po dalších celostátních a regionálních drahách. I vedlejší tratě, resp. místa na nich ležící, mohou skrývat potenciál pro nákladní

7 5 kladem může být možné využití tratě Nymburk Kopidlno Dolní Bousov Mladá Boleslav město pro návoz souprav prázdných patrových vozů na přepravu automobilů do automobilky Škoda při nedostatečné kapacitě tratí Všetaty/Nymburk Mladá Boleslav. Dnes jsou ve všech pádech skloňovány výrazy optimalizace a racionalizace. Ve vztahu k nákladní dopravě je však nutno tyto činnosti provádět uvážlivě. Je potřeba udržet potřebný počet veřejných vykládkových a nakládkových kolejí ve stanicích po celé síti, a to včetně potřebných ploch pro silniční a manipulační techniku a bočních a čelních ramp. Ty jsou nezbytně nutné pro zachování možnosti nabízet celosíťově služby železniční Pro nákladní dopravu má velký význam udržování provozuschopnosti seřaďovacích nádraží. Jednou z nejrozsáhlejších akcí ukončených v loňském roce byla modernizace a elektrizace tratě Letohrad Lichkov, při které byla celá trať, včetně navazujícího přechodu do Polska, vyloučena. Snímek zachycuje stav prací u Jamného nad Orlicí v srpnu dopravu a jejich nedostatečná kapacita může být překážkou rozvoje železniční nákladní dopravy a také příčinou kolizních situací s osobní dopravou. Za všechny lze jmenovat případ tratí Častolovice Solnice nebo Otrokovice Vizovice. VSolnici byla jako společná investice vybudována moderní přesuvna na nakládku automobilů Škoda a také modernizována vlečka. Potřeby ČD Cargo, resp. zákazníka, nyní kolidují s požadavky Českých drah, resp. kraje, na základní dopravní obslužnost. V tomto případě by zcela jistě byla na místě investice do zvýšení kapacity tratě. Na druhé jmenované trati se v Lípě nad Dřevnicí nachází kontejnerový terminál akciové společnosti Metrans. Z důvodu vysoké hlučnosti je omezen noční provoz nákladních vlaků. Velká frekvence osobních vlaků v denní době je pak v kolizi s požadavky ČD Cargo a zákazníka na obsluhu terminálu. Vedlejší tratě také v řadě případů umožňují alternativní, příp. i kratší spojení mezi důležitými železničními uzly. Lze je využívat především pro dopravu lehkých vyrovnávkových vlaků s nižšími provozními náklady, mimo jiné i s ohledem na stoupající ceny elektrické energie. Také při rozhodování o rušení tratí je nutné vzít v úvahu možnost jejich potenciálu pro nákladní dopravu tak, jak SŽDC učinila v případě tratě Oldřichov u Duchcova Děčín, na které by se v dohledné době měly objevit vlaky s vojenskými zásilkami a pravděpodobně také vyrovnávkové vlaky s vozy po přepravě sklářských písků. Regionální dráhy lze využít i v případě, kdy nestačí kapacita tratí hlavních. Přínákladní dopravy, neboť řada menších zákazníků nedisponuje napojením železniční vlečkou. Nelze snižovat kapacitu stanic rušením dopravních kolejí na úkor výstavby nových nástupišť apod. Každý projektový záměr je potřebné posuzovat individuálně. Důležité je i zachování dostatečného počtu kolejí v seřaďovacích stanicích s možností shromažďovat zde zásilky do systémových vlaků produktů, které svými parametry (rychlostí jízdy, dobou dodání apod.) mohou být vhodnou alternativou k silniční dopravě. Investice do seřaďovacích nádraží se neprojeví ihned, ale dlouhodobě nárůstem železniční dopravy. Rád bych v tomto článku zmínil i konkrétní příklady spolupráce SŽDC s ČD Cargo. V závěru roku 2006 byla dokončena obnova dlouhodobě vyloučeného úseku regionální dráhy Hostivice Středokluky. Při rozhodnutí o obnově hrál velkou roli požadavek Letiště Praha na zajištění variantní trasy pro návoz leteckých pohonných hmot. Po trati bude také realizována obsluha logistického areálu Dobrovíz. Obnovenou trať dnes využívají i vlaky dalších nákladních dopravců. Dalším konkrétním případem je rozhodnutí o modernizaci a zkapacitnění tratě Frýdek-Místek Český Těšín v souvislosti s výstavbou automobilky v Nošovicích. Spolupráce je nastartována a nezbývá než doufat, že se bude rozvíjet i v dalších letech. Akciová společnost ČD Cargo má rozhodně zájem aktivně se podílet na tvorbě strategického plánu pro rozvoj železniční dopravy v České republice. Důležitost železniční nákladní dopravy a potřeby přizpůsobovat jejím poža-

8 6 davkům infrastrukturu si uvědomují i zástupci Evropské unie. Podle dostupných informací chce Evropská komise zavázat členské státy k tomu, aby se podílely až třemi koridory na plánované prioritní síti pro nákladní dopravu. Každý členský stát by poté měl lhůtu tří let na zřízení jednoho nákladního železničního koridoru. V zemích, kde roční přepravní výkon přesahuje 30 miliard tkm, pak dva koridory, nad 70 miliard tkm koridory tři. Cílem návrhu Evropské komise je nabídnout železničním dopravcům výkonnou infrastrukturu umožňující dopravu delších a těžších vlaků. Na koridorech by také měly být lokalizovány překladištní terminály. V závěru roku 2008 se konaly dvě zajímavé akce zaměřené na železniční infrastrukturu. Šlo o 13. ročník železniční konference ŽELEZNICE 2008 a 14. kolokvium s mezinárodní účastí ŽelAktuel. Obou akcí se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty (tj. správce železniční infrastruktury), zástupci stavebních firem a samozřejmě i železničních dopravců. Na první zmíněné akci zaujal všechny účastníky příspěvek Ing. Jiřího Pohla z firmy Siemens s.r.o. zaměřený na systém vysokorychlostní železniční dopravy. Hovořil v něm Obnovu úseku Hostivice Středokluky lze z pohledu nákladní dopravy hodnotit jako pozitivní krok ze strany SŽDC. o možnostech využití vysokorychlostních tury, státní správa musí snažit především o udržení stávajícího přepravního tratí pro nákladní dopravu, o nových ucelených jednotkách s uzavřeným a aerodynamicky krytým ložným prostorem, maximalizaci především na úkor dopravy objemu na kolejích a o jeho postupnou pevným mezivozovým spojením, elektrodynamickou brzdou a dalšími prvky silniční. běžně užívanými jen u vozidel pro přepravu osob. Do budoucna jistě velice zají- Foto: Martin Boháč, Michal Roh, Text: Michal Roh mavé téma. Vtuto chvíli se však všichni Michal Roh ml. železniční dopravci, správce infrastruk- Aby bylo možné využívat síťový efekt železniční nákladní dopravy, je potřebné zachovat možnost nakládky v co nejvíce místech. Manipulační koleje nelze bezmyšlenkovitě rušit.

9 7 Sledování pohybu nákladních vozů Železniční nákladní přeprava prochází nyní velkou řadou změn, které souvisí s procesem liberalizace tohoto druhu dopravy. Významně se změnilo postavení vlastníka železničního vozu a s tím souvisí i zvýšený zájem o sledování pohybu vozů a činností, které jsou s vozem během přepravy prováděny. Systémy umožňující sledování vozů jsou v rámci Evropy budovány v podstatě od počátku zavádění výpočetní techniky, ale až doposud byly vždy vztaženy k činnosti konkrétní železnice. V současné době se rozvíjí spolupráce železničních podniků v oblasti větší a rychlejší výměny dat, které tak dávají možnost získat přehled o vlastním voze z jednoho místa, i když se vůz pohybuje po sítích různých států. Přesto tu zůstávají velké rezervy, které nedovolují vlastníkovi vozu nebo vlastníkovi zásilky zjistit rychle potřebné informace. Důvody jsou v podstatě dva. Pořád ještě existují i velké železniční podniky, které nemají žádný systém pro sledování nákladních vozů a nebo nejsou systémy jednotlivých železnic propojeny v rámci mezinárodní spolupráce. Samostatnou skupinu problémů patřící do druhé zmiňované skupiny je sledování vozů a zásilek na železničních sítích v zemích s rozchodem 1520 mm. Určitá řešení pro výše zmiňované problémy se již na trhu objevují a jednou z firem, která patří k průkopníkům v hledání řešení pro sledování vozů a zásilek patří firma JERID z Olomouce. Vnabídce této firmy jsou systémy pro sledování vozů a kontejnerů v zemích SNS a Pobaltí i možnost sledování pomocí satelitního systému GPS. Systém na sledování vozů a kontejnerů v zemích SNS a Pobaltí je založen na spolupráci s výpočetními centry některých železnic z tohoto území, které předávají na základě automaticky vygenerovaného dotazu jednorázovou odpověď o poloze vozu či kontejneru nebo začnou posílat pravidelné informace po celou dobu přepravy nebo časového úseku, který je do dotazu zadán. Pro uživatele tohoto systému je obsluha velmi snadná díky zadávací obrazovce, kde je vyžadováno pouze několik základních informací. Veškeré informace o poloze jsou pak zobrazovány v železniční mapě. Druhý způsob řešení výše popisovaných problémů je využití zmíněného systému GPS. Jednotky vybavené tímto modulem se připevní na železniční vůz a v předdefinovaných intervalech odesílají svou přesnou polohu na server poskytovatele služby. Tato možnost sledování především odstraňuje územní bariéry. Není tedy problém sledovat mezinárodní přepravy vlastního vagonu napříč celou Evropou. GPS Schéma sledování polohy vozů Společnost JERID nabízí svým zákazníkům jeden systém, který je v podstatě obslužným aparátem pro oba výše zmíněné druhy sledování. V tuto chvíli je možné se pomocí tohoto systému dotazovat na informace o poloze v zemích SNS a Pobaltí, ale také získávat informace ze sledovacích jednotek. Ovládání a správa systému sledování probíhá jednoduše přes internetový prohlížeč. Každý zákazník obdrží klientský certifikát pro ověření a bezpečné přihlášení do systému. Systém nabízí tři základní funkčnosti. Seznam a správu sledovaných objektů, zobrazení aktuální polohy objektů a v neposlední řadě vyhledávání v historii pohybu. Polohy jsou prezentovány v podrobné železniční mapě s tabulkovým výpisem názvu a čísla nejbližší železniční stanice společně s datem a časem pořízení informace o poloze. Podle typu sledování jsou k jednotlivým polohám podávány doplňující informace. V případě sledovacích jednotek získává zákazník navíc informaci o rychlosti vagonu v okamžiku odeslání zprávy, o směru pohybu a informaci o stavu baterií sledovací jednotky. V případě sledování na území SNS a Pobaltí jsou navíc dostupné informace o čísle a indexu SMS SMS Internetový prohlížeč mobilní operátor internet internet dotaz odpověď RailMap.net uživatel železniční stanice centrum železnice vlaku, hmotnosti a druhu naloženého zboží, číslu a názvu odesílací stanice a stanice určení. Mezi významné zákazníky využívající tento systém patří také Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. Ta používá sledovací jednotky pro monitorování pohybu souprav ucelených kontejnerových vlaků odesílaných z Mladé Boleslavi do překládkových stanic na širokorozchodnou železnici Malaszewicze (Polsko) / Brest (Bělorusko) a zpět. Škoda Auto a.s. pracuje s minimálními skladovacími zásobami metodou JUST IN TIME a proto jsou pro ni důležité informace o pohybu vlakových souprav a pravděpodobném návratu souprav s prázdnými kontejnery k nakládce do Mladé Boleslavi. Každá větší nepravidelnost vla-

10 8 Nový typ jednotky umistěné pod vozem kové dopravy a výpadky práce v překládkových stanicích Malaszewicze / Brest využívá informace ze systému sledování Dispečerský aparát firmy Škoda Auto mají za následek dopady do výroby v závodech společnosti Škoda Auto a VW Rus. kontrole plynulosti vlakové dopravy ke kontrole práce překládkových stanic, na polském území a kontrole plnění týdenního plánu vlakové dopravy. Zjištěné nedostatky jsou bez prodlení projednávány s dispečerským aparátem překládkových stanic, zástupci polských drah, dispečerským aparátem českých drah a kontejnerovým operátorem zajišťujícím přepravu. Pravidelné používaní systému sledování poskytuje mocný nástroj pro eliminování zbytečných prostojů vozů, předpovídání příjezdů do stanice určení a lepší koordinaci zásilky v přeravním řetězci. Procházením historie pohybu vozů je navíc možné sledovat zajímavé statistické údaje v určitém období jako jsou prostoje, oběhy, doby nakládky a vykládky, poměr jízd / stání, relační pohyb a v neposlední řadě poměr odeslaných zpráv při pohybu / stání vozu. Text a foto: Miroslav Klapka 46. zasedání Znalců RID Od 21. do 23. října 2008 se uskutečnilo v zasedacím sále Spolkového úřadu pro námořní dopravu a hydrografii v Hamburku 46. zasedání Znalců RID. Pořadatelem byl ústřední úřad OTIF ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem dopravy SRN. Předsedou zasedání byl opět zvolen Dr. Helmut Rein ze SRN, jeho místopředsedkyní se opět stala Caroline Bailleux z Belgie. Prvním pracovním bodem bylo projednání zprávy pracovní skupiny, která se sešla na počátku července 2008 ve Vídni a která zde řešila problémy vznikající na styku z důvodu rozdílů mezi ADR a RID při označování a polepování vozů v systému kombinované přepravy silničních vozidel. Z tohoto zasedání byl vypracován dokument s návrhy některých změn ustanovení RID, jež mají tyto přepravy ulehčit. Přestože se na první pohled zdálo, že by dokument (a tudíž drobné změny) mohl být přijat, po dlouhé diskusi, kdy nedošlo ke konsensu, bylo rozhodnuto, aby předkladatel UIC a UIRR dokument ještě jednou přepracoval a předložil jeho novou podobu pro příští zasedání. Hlavním bodem jednání bylo projednávání nových návrhů na změny RID. Z nich vybíráme následující: 1. Návrh sekretariátu OTIF, který požadoval zapracování norem do kapitoly 6.8, a to nové EN 13094:2008 do pododdílu , byl po krátké diskusi přijat. 2. Návrh SRN, který v rámci harmonizace s ADR navrhoval zavedení do RID písemných pokynů pro strojvedoucího, které mu mají sloužit v případě mimořádné události spojené s přepravovanými nebezpečnými věcmi. Zároveň návrh obsahuje povinnou výbavu (obdobně jako v ADR), která by měla být na každém hnacím vozidle. 2.1 K tomuto dokumentu předložilo UIC doplňující dokument, který vylučoval zásahy strojvedoucího při požáru nebo úniku nebezpečných věcí. Při té příležitosti se UIC odvolávalo i na Směrnici EU 2007/59/ES. 2.2 Protože tento bod jednání zabral velký časový úsek a bylo třeba ještě projednat řadu dalších důležitých úkolů, předsedající rozhodl, projednávání tohoto návrhu ukončit s tím, že SRN pro příští zasedání předloží nový přepracovaný návrh (zohledňující diskusi a změny) a na příštím zasedání bude s konečnou platností rozhodnuto o obsahu písemných pokynů, jakož i o tom, co bude povinnou výbavou na hnacím vozidle, když již nebude diskutováno, zda pokyny ano, či ne. Následovala informace o výsledcích práce pracovní skupiny Technika cisteren a vozidel, která zasedala v květnu 2008 a zabývala se těmito tématy: detektor vykolejení, telematika a přeprava nebezpečných věcí, ochranná vzdálenost, úkapy, riziko vykolejení u dvounápravových vozů a kontrola vzduchu v brzdovém potrubí. Zástupci CIT a UIC byla podána pomocí prezentace informace k projektu e-rail- Freight, když vysvětlili počátky, právní prostředí a budoucí vývoj v této oblasti. Cílem je bezpapírová přeprava včetně náhrady průvodních listin. Připravuje se i elektronický nákladní list CIM/SMGS. Na úplný závěr zasedání poděkoval předsedající J. D. Denervaudovi za dlouholetou, třicet let trvající práci při těchto zasedáních, jakož i v sekretariátu OTIF. Ten se zúčastnil zasedání naposled, v roce 2009 odchází do důchodu. Text: Stanislav Hájek

11 9 Železniční nostalgie trochu jinak Železniční doprava je oborem s více než stopadesátiletou tradicí. Široká veřejnost však železnici často vnímá jen jako dopravní prostředek pro přepravu osob. Železnice, to však nejsou jen dálkové rychlíky nebo příměstské panťáky, ale také nákladní vlaky. V závěru roku 2007 byla nákladní doprava Českých drah vyčleněna do samostatné společnosti ČD Cargo. Ta se vhodným způsobem snaží prezentovat jak dosažené výsledky, tak širokou škálu nabízených služeb. Billboardy, inzeráty nebo články v médiích vhodně doplňuje účast nebo finanční podpora různých akcí se železniční tematikou. Jedna z takových akcí proběhla o víkendu září Jednalo se o oslavy 150 let provozu na tzv. Kladenskonučické dráze (KND) dříve významné železniční trati, určené však především pro nákladní dopravu. Nejprve ale malý exkurs do historie. První vysoká pec byla v Kladně zapálena v roce 1855, další o rok později. Různými fúzemi pak v roce 1875 vznikla Pražská železářská společnost zabývající se těžbou uhlí, železné rudy, výrobou surového železa, kolejnic a dalších výrobků. Pro zabezpečení dopravy železné rudy z nučických dolů a vápence z tamních lomů bylo již v roce 1854 požádáno ministerstvo obchodu o předběžné povolení k výstavbě dráhy z Kladna do Nučic s odbočkou do Chotče. To přišlo o rok později, ale až 20. října 1857 bylo uděleno definitivní stavební povolení s tím, že když na dráze nebude provozována veřejná doprava, není zapotřebí vydání koncese. A 7. ledna 1858 se rozjely první nákladní vlaky mezi Kladnem a Nučicemi a zanedlouho i po tachlo- Zvláštní vlak s lokomotivou zbrojí před posledním nedělním odjezdem z Mořiny do Nučic. vické odbočce. Síť KND se postupně rozšiřovala. Přibývaly odbočky v kladenské průmyslové aglomeraci k nově otevíraným uhelným dolům a hutním provozům, odbočky k nově vznikajícím vápencovým a železnorudným dolům. Jižním směrem byla KND prodloužena Také o svezení vláčkem s motorovou lokomotivou byl velký zájem T u Mořiny k vápencovým lomům na Mořině, čímž hlavní trať dosáhla délky 32,5 km. Vroce 1908 byla dokončena spojka mezi stanicí KND Hořelice a stanicí ČSD Nučice. Po změně politických a hospodářských poměrů na konci 2. světové války začaly být československé hutě zásobovány železnou rudou ze Sovětského svazu. To znamenalo konec těžby na nučickém ložisku. V roce 1968 pak byla zastavena doprava mezi Kladnem a Hořelicemi, úsek Hořelice Mořina zůstal zachován jako vlečka Rudných a nerudných dolů Ejpovice spolu se spojkou do stanice Nučice. Dnes je vlečka v majetku společnosti Lomy Mořina, která se zabývá těžbou vápenců v této lokalitě. Oslavy u příležitosti 150. výročí zahájení provozu na Kladensko-nučické dráze pořádala Společnost Barbora o.s. a Lomy Mořina spol. s r.o. ve spolupráci se společností ZABABA, skautským oddílem Plantážníci a Montánní společností. Do

12 10 historických vlaků, provozovaných již zmíněnou společností ZABABA, resp. Výtopnou Zlíchov, mohli cestující nastoupit ve stanici Nučice, odkud vlaky pokračovaly přes úvraťovou stanici Hořelice a nákladiště Kuchař do areálu Lomů Mořina, kde je vlečka ukončena. Tři páry vlaků byly vedeny parní lokomotivou řady , vyrobenou v ČKD v roce 1947, další páry dnes již také historickou motorovou lokomotivou T Křižování vlaků se odbývalo v nákladišti Kuchař. Počasí akci přálo, a tak není divu, že všechny vlaky byly po oba dny zaplněny cestujícími. V čekárně v Nučicích byla instalována výstava o historii Kladensko-nučické dráhy, v areálu Lomů Mořina se mohli návštěvníci seznámit s historií i současností těžby vápence v této lokalitě. Opravdovou lahůdkou byla návštěva podzemní části lomu Mořina. Téměř všechny návštěvníky kromě poutavého výkladu o historii a způsobech těžby vápence zaujaly pohledy z podzemních chodeb na vodní hladinu lomu Malá Amerika. A kdo se chtěl o těžbě a dopravě vápence v Českém krase dozvědět ještě více, mohl navštívit nedaleký skanzen Solvayovy lomy. Oba víkendové dny pendloval mezi lomy historický autobus Praga. O týden později, v sobotu 27. září 2008, se za přispění ČD Cargo konala další akce, tentokrát v západních Čechách. Své 110. narozeniny tu s mírným předstihem slavila Tepelská dráha, od roku 1898 spojující lázeňská města Mariánské Lázně a Karlovy Vary. S její historií se Lokomotiva řady 742 ČD Cargo byla trvale obležena malými i velkými účastníky oslav. účastníci akce mohli seznámit na výstavě na tzv. Muvce, vozidle používaném při umístěné v areálu tepelského kláštera opravách a údržbě tratí. Historický autobus z dopravního podniku Karlovy Vary nebo ve výroční publikaci vydané při této příležitosti Klubem M Sokolov, zajišťoval kyvadlovou dopravu mezi stanicí Teplá a klášterem, kde se konala již který byl ve spolupráci s Českými drahami i jedním z hlavních organizátorů výše uvedená výstava. V kolejišti stanice akce. Největším lákadlem byla samozřejmě jízda parního osobního vlaku prohlédnout soudobá i historická želez- Mariánské Lázně si účastníci oslav mohli vedeného lokomotivou Ten niční vozidla. Zaslouženou pozornost odjížděl z dolního karlovarského nádraží budily i lokomotivy ČD Cargo v novém poměrně brzy, a tak si císař František modrém nátěru elektrická lokomotiva Josef I. s manželkou Sisi museli přivstat. řady 230, známá mezi veřejností jako V Tepličce u Karlových Varů byl císař laminátka, i motorová lokomotiva řady s chotí a doprovodem přivítán starostou 742. Dvojici lokomotiv pak vhodně a byla mu nabídnuta snídaně. Středem doplnil krytý vůz řady Kils jako ukázka pozornosti pak byla tato historická dvojice i na dalších zastávkách. Součástí moderního ložného prostoru. oslav byla řada doprovodných akcí. Text: Michal Roh V Bečově nad Teplou se děti mohly svézt Foto: Michal Roh, Michal Roh ml. Odjezd slavnostního vlaku z dopravny Teplička u Karlových Varů

13 11 Nákladní doprava v Libereckém kraji Kraj, jehož symbolem je bezesporu unikátní dílo architekta Karla Hubáčka televizní vysílač Ještěd, nepatří v oblasti nákladní dopravy k nejsilnějším. Je to dáno jak charakterem regionu, tak strukturou průmyslu, kde jednoznačně převažuje lehký průmysl. Nejprve si ale kraj trochu představíme. Rozloha kraje je 3163 km 2, žije zde cca 434 tisíc obyvatel. Rozlohou je Liberecký kraj po Praze druhý nejmenší v České republice, naopak hustotou obyvatel převyšuje republikový průměr. Největším sídlem je samozřejmě krajský Liberec se 105 tisíci obyvateli, dalšími významnějšími sídly jsou pak Jablonec nad Nisou, Česká Lípa nebo Semily. Železniční síť Libereckého kraje není příliš rozsáhlá. Délka všech tratí dosahuje 356 km, z toho je 270 km tratí celostátních a 86 km tratí regionálních. Všechny tratě jsou jednokolejné, bohužel žádná není elektrizovaná, což je s ohledem na horský charakter oblasti poměrně nepříznivý faktor rentability železničního provozu. Poloha Libereckého kraje na trojmezí České republiky, Polska a Německa přímo vybízí k realizaci zajímavých mezinárodních projektů. Ty jsou však zaměřeny spíše na osobní dopravu. Tím nejznámějším je asi projekt Regiotram NISA systém pro zajištění regionální dopravy na principu vzájemného propojení tramvaje a železnice. Mnohem zajímavější z pohledu nákladní dopravy je projekt tzv. V. koridoru Praha Liberec, který je však teprve v přípravné fázi a s jeho realizací se uvažuje až po roce Výstavba V. koridoru zahrnuje vybudování řady Dvojice brejlovců vyráží s uceleným vlakem uhlí z Liberce do Raspenavy... nových traťových úseků, včetně nových tunelů mezi Turnovem a Libercem. Trať z Prahy do Liberce a dále přes Frýdlant do Polska je také uváděna jako terciální trať systému AGTC pro kombinovanou...kde bude uhlí pracovníky střediska logistických služeb ČD Cargo vyloženo a dopraveno k odběrateli. dopravu a její modernizace by mohla přinést navýšení přepravních objemů. Řada hraničních přechodů byla zrušena po skončení 2. světové války a dnes je pro pravidelnou nákladní dopravu využíván pouze přechod z Frýdlantu v Čechách do Zawidówa s napojením na síť PKP PLK do stanic Zgorzelec, Lubań Śląski a Węgliniec. Přes tento přechod putují do Polska zásilky s vápencem, chemickými produkty, hutními výrobky a také s automobily značky Škoda. Zpět do České republiky se tudy převážejí např. pohonné hmoty, chemické produkty a přechod je v hojné míře využíván i pro návrat prázdných železničních vozů. Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Zittau je pro nákladní dopravu využíván jen příležitostně, a to spíše soukromými dopravci. Je to dáno především filozofií navazujícího dopravce, Railion Deutschland, který preferuje předávání zásilek v Děčíně a navíc

14 12 Na vlečce DIAMO ve Stráži pod Ralskem výměna zboží mezi sousedními regiony po roce 1989 výrazně poklesla. Také kapacita tratě mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou je téměř vyčerpána vlaky osobní dopravy. Proto zde není příliš velký potenciál pro nákladní dopravu. Živější ruch vládne pouze ve stanici Chrastava, kde lesní společnosti nakládají dřevo. Liberecko bylo vždy známé jako kraj textilek, skláren nebo výroby bižuterie. Výroba ve většině textilek byla z konkurenčních důvodů zastavena, finanční krize se projevuje i na sklářské výrobě. I dnes zde převažuje lehký průmysl, jehož výrobky jsou přepravovány spíše automobily. Proto nezanedbatelný podíl na nakládce železničních vozů v kraji představují nerostné suroviny, především sklářské písky. V Libereckém kraji, konkrétně v Provodíně, se nacházejí ložiska velice kvalitních sklářských a slévárenských písků, které mají široké uplatnění. Ze stanice Jestřebí odjíždějí jak ucelené vlaky, tak jednotlivé vozy s písky k odběratelům v České republice i v zahraničí na Slovensko nebo do Slovinska. V závěru měsíce ledna byla ve spolupráci s firmou Samago zahájena nakládka těchto písků do modernizovaných železničních vozů řady Talls výsypných vozů s otevíratelnou střechou. Písek z Jestřebí v nich putoval do sklárny v tuzemsku i zahraničí. Pro nakládku nerostných surovin byla ještě v nedávné minulosti důležitá stanice Brniště. Štěrk těžený v mediálně známém lomu v hoře Tlustec odtud putoval na řadu koridorových staveb. Z charakteristiky kraje je zřejmé, že další nakládanou komoditou je dřevo. Nejvíce se ho ročně naloží v Hrubé Skále, Mimoni, Srní u České Lípy nebo Novém Městě pod Smrkem. Vedle stanice Srní u České Lípy by do roku 2010 měla vzniknout nová modernizovaná pila společnosti KIMOS pila, s.r.o., a je zde předpoklad pokračování úspěšné spolupráce mezi dřevozpracujícím závodem a dopravcem ČD Cargo. Podobně jako v každém kraji je významná i nakládka kovového odpadu. Vúvodu tohoto odstavce jsem konstatoval, že značná část výrobků firem z kraje se realizuje po silnici. Je ale zapotřebí zdůraznit, že obchodním zástupcům ČD Cargo se daří získávat i nové přepravy. Příkladem může být prosincové zahájení přeprav FAME (biopaliva na bázi rostlinných olejů) z firmy Oleo Chemical, resp. jejího výrobního závodu v Liberci- Rochlicích. Také oleje pro výrobu FAME jsou do Liberce dopravovány vlaky ČD Cargo. Pro vlečku do bývalého areálu Benzina se tak opět podařilo najít smysluplné využití. S přepravou uhlí je úzce spjata nabídka logistických služeb v Liberci, resp. Raspenavě. Pro příjemce SLEZAN ve Frýdlantu v Čechách (závod na potisk tkanin) přepravilo ČD Cargo v loňském roce téměř 15 tisíc tun hnědého uhlí. To je do Raspenavy dopravováno zpravidla v ucelených vlacích. Zde se pracovníky Střediska Ucelený vlak s automobily Škoda je připraven k odjezdu z Frýdlantu v Čechách ke státní hranici.

15 13 Nakládka modernizovaných vozů řady Talls na vlečce Provodínských písků logistických služeb překládá na nákladní automobily a odváží přímo do areálu závodu v cca 9 km vzdáleném Frýdlantě v Čechách. Dá se říci, že vykládka uhlí v Libereckém kraji je celkově poměrně silná. V hojné míře se do Liberce dopravují také topné oleje pro různé příjemce. Z hlediska dodeje zásilek jsou velice zajímavé přepravy realizované pro příjemce státní podnik DIAMO, pro odštěpný závod Těžba a úpravna uranu ve Stráži pod Ralskem. Ten je na železniční síť napojen několikakilometrovou vlečkou zaústěnou do již zmiňované stanice Brniště. V okolí Stráže pod Ralskem probíhala jak hlubinná, tak chemická těžba uranu. S ohledem na fakt, že chemickou těžbu nelze ukončit ze dne na den, probíhá ještě v současnosti dotěžování vrtů. Po železnici se do úpravny přepravují kyseliny sírová a dusičná, čpavek, v nádržkových kontejnerech chlor a největší množství je mletého vápence. Jako zajímavost je možné zmínit, že v roce 1989 byla zprovozněna tzv. žízníkovská spojka umožňující přímou jízdu nákladních vlaků od Nymburka a Bakova nad Jizerou do Brniště. Využívána byla právě pro dopravu ucelených vlaků s uranovou rudou nebo uranovým koncentrátem, pro návoz cisternových vlaků s kyselinami a také pro vojenské vlaky mířící do / z vojenského výcvikového prostoru Ralsko využívaného Sovětskou armádou. Ve stejném období však nastal útlum těžby kém kraji je nezbytné zmínit ještě jednu a také bratrská vojska byla odsunuta. informaci. Od 24. května 1998 provozovala osobní i nákladní dopravu na Od té doby je tato téměř nová trať využívána jen sporadicky. Použita mohla být tratích Liberec Tanvald Železný i pro přepravy bahna z Máchova jezera. Brod, Smržovka Josefův Důl a Tanvald V projektu na odbahnění Máchova jezera, Kořenov společnost Jizerská dráha, v souvislosti s ozdravěním jeho sinicemi resp. dopravce GJW Praha. V osobní zamořených vod, se totiž počítalo s vytěžením kontaminovaného bahna, jeho krok, ale v nákladní k žádnému drama- dopravě to byl bezesporu pozitivní nakládkou ve stanici Doksy do vhodných tickému nárůstu přeprav, i přes počáteční optimismus, nedošlo. Věřme však, železničních vozů a odvozem po železnici do již zmiňovaného areálu DIAMO ve že objem zboží na železnice se v tomto Stráži pod Ralskem k dalšímu zpracování. K realizaci této akce nakonec cích letech i postupně navyšovat. kraji podaří nejen udržet, ale v následují- nedošlo. Ve vztahu k nákladní dopravě v Liberec- Text a foto: Michal Roh Zima v Jizerských horách dokáže železničáře pěkně potrápit stanice Smržovka v únoru 2006.

16 14 Liberecký kraj - přeprava zboží ČD Cargo Dodej v železničních stanicích v roce 2008 Černousy Frýdlant v Č. předm. Nové Město pod Smrkem Raspenava Dodej v žst. dle druhu zboží - podíly % 25,5 Nový Bor Jablonné v Podještědí Česká Lípa hl. n. Brniště Jestřebí Mimoň Ostašov Liberec Liberec-Rochlice Dolní Polubný Smržovka Tanvald Nová Ves n. N. Velké Hamry Hodkovice nad Mohelkou Malá Skála Sychrov Železný Brod 13,4 13,0 Turnov Semily Karlovice-Sedmihorky Hrubá Skála Hrabačov 10,3 Hnědé uhlí Výkony žst - dodej tis. tun Prázdné vozy přepravců Tekutá a plynná paliva ,8 Železo, ocel, výrobky ze železa Ostatní Podej v železničních stanicích v roce 2008 Frýdlant v Čechách Hajniště Nové Město pod Smrkem Podej v žst. dle druhu zboží - podíly % Česká Lípa hl. n. Srní u České Lípy Nový Bor Jestřebí Jablonné v Podještědí Brniště Mimoň Křižany Chrastava Ostašov Liberec Liberec-Rochlice Josefův Důl Jablonec n. N. Kořenov Jablonec nad Jizerou Rychnov u Jablonce n. N. Hodkovice nad Mohelkou Hrabačov Turnov 51,9 Hrubá Skála 19,7 Písek, štěrk Výkony žst - podej tis. tun Lomnice nad Popelkou 9,5 9,3 9,7 Železný šrot Dřevo a výrobky ze dřeva Prázdné vozy přepravcù Ostatní

17 15 Liberecký kraj - přepravní výkony ČD Cargo v roce 2008 Dodej v železničních stanicích včetně výkonů pohraničních přechodových stanic Kraje - přepravní výkony tis. tun Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Liberecký kraj - přepravní výkon v dodeji včetně výkonů pohraničních přechodových stanic 560 tis. tun Podej v železničních stanicích včetně výkonů pohraničních přechodových stanic Kraje - přepravní výkony tis. tun Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Liberecký kraj - přepravní výkon v podeji včetně výkonů pohraničních přechodových stanic 664 tis. tun Zdroj: Statistika ČD Cargo, a. s. Zpracoval: Milan Koska Zdroj: Statistika ČD Cargo Zpracoval: Milan Koska

18 16 V Brně dopravovali víno, dnes obilí a vojsko Brněnská provozní jednotka ČD Cargo patří svou rozlohou k největším v republice. Region, který obhospodařuje, zhruba odpovídá bývalému Jihomoravskému kraji. Přes její oblast probíhají nejdůležitější dopravní koridory do Rakouska a na Slovensko. Přesto počtem pracovníků patří k průměrně velkým. Celkem zajišťuje provoz okolo 1100 zaměstnanců, z toho v administrativě je pouhých 29. Celkem 330 strojvedoucích obsluhuje kolem 90 lokomotiv, z čehož 70 je vždy současně v provozu, ostatní jsou na plánovaných nebo mimořádných opravách a údržbách. Celá rozloha oblasti je členěna do 6 provozních pracovišť. Tři z těchto pracovišť jsou zcela zásadní pro nákladní přepravu v ČR Brno, Břeclav a Havlíčkův Brod, ale i další - Jihlava, Veselí nad Moravou a Znojmo mají své nezastupitelné místo. Pro zákazníky nabízí provozní jednotka 150 tarifních bodů což jsou místa, kde je umožněna nakládka a vykládka zboží. Toho se v rámci provozní jednotky Brno naloží okolo 3 miliónů tun zboží ročně. Regionem navíc prochází jedna z hlavních tranzitních tras a nádraží Břeclav je jednou z našich největších přechodových stanic do zahraničí. Železnice má pro mnohé firmy příchuť pomalé a nespolehlivé přepravy. Vedoucí PJ Brno Ing. Zdeněk Škvařil se snaží tenhle falešný mýtus vymazat. Pokud má zákazník požadavek na spěšnou přepravu, jsme ji samozřejmě v rámci kapacity schopni řešit. Vše je jen otázkou dohody a přesné specifikace, navíc jsme schopni zajistit skutečně přepravu z bodu A do bodu B bez ohledu na to, že k cílovým bodům nevedou koleje. Pokud je to přání zákazníka, dojednáme i silniční přepravu od nejbližšího železničního bodu, včetně nakládky a vykládky. Typickým příkladem může být například brněnské Výstaviště, kam sice koleje vedou, ale mnohdy několikatunové exponáty je třeba dopravit od vlečky do pavilonů nebo na venkovní výstavní plochy. Zákazník prostě může přijít sem k nám jen s adresami nakládky a vykládky a my jsme mu schopni, spolu s našimi spolupracujícími partnery, vše zajistit, říká Zdeněk Škvařil. Zcela speciální přepravy tvoří obilí. Jižní Morava je naším největším producentem, a tak u zdejších zemědělských podniků jsou uloženy i jejich státní rezervy. Pokud stát dostane zakázku na vývoz obilí, můžete si být jisti, že tři čtvrtiny se budou nakládat u nás, směje se Zdeněk Škvařil. Jde o obrovské objemy, kdy během několika měsíců vypravíme až 300 vlaků. Je to dost náročná přeprava, protože je nutné vše koordinovat s ostatními dopravci, v případě zámořských zákazníků především s termíny odplouvajících lodí. Také si musíme zapůjčit speciální vagóny, které většinou poskytuje náš rakouský partner. A protože je PJ Brno ve středu naší nejznámější vinařské oblasti, nelze se nedotknout rovněž tohoto tématu. Ještě tak před deseti lety jsme vozili i víno, velké vinařské podniky měly dokonce své vlečky. Většina vlaků mířila na východ, dnes je už ale zcela jiná situace. Existuje velké množství malých producentů a místo kvantity se dbá na kvalitu. Takže víno, pokud se dopravuje, tak v menších množstvích a pochopitelně v lahvích.. Místo vína dnes brněnská provozní jednotka vozí jiné speciální přepravy. Brněnská firma Alstom vyváží speciální, až 50 metrů dlouhé konstrukce do Ruska. Vždy je třeba vypravit celý technologický celek najednou, takže jednotlivé části průběžně nakládáme na neprovozní vagóny, na kterých jsou uskladněny v našem areálu. Když je dodávka kompletní, vše přeložíme a vypravíme vlak, osvětluje jednu ze zajímavých přeprav Zdeněk Škvařil. Text a foto: Pavel Hanuška Provozní jednotka Brno Ředitel Ing. Zdeněk Škvařil Sekretariát Skupina provozní Skupina přepravní PP Brno Maloměřice PP Břeclav PP Havlíčkův Brod PP Jihlava PP Veselí nad Moravou PP Znojmo

19 17 Dřevo, slad a jaderné palivo Dřevo, uhlí, jaderné palivo, vojenská technika to jsou jen některé komodity, jejichž dopravu po železnici zajišťuje provozní jednotka ČD Cargo v Českých Budějovicích. Provozní jednotka České Budějovice zajišťuje nákladní železniční přepravu v oblasti Jihočeského kraje s malým přesahem do krajů Středočeského a Plzeňského. Je nejmenší provozní jednotkou ČD Cargo. Služby v celé oblasti zajišťuje 5 provozních pracovišť (Horní Dvořiště, Veselí nad Lužnicí, Protivín, Strakonice, České udějovice). Pod působnost provozní jednotky spadají i dvě přechodové železniční stanice do Rakouska (Horní Dvořiště a České Velenice). Celková délka kolejí v oblasti provozní jednotky je 926 km. Provoz má na starosti přes 680 pracovníků, z čehož je okolo 20 v administrativě na provozní jednotce a 229 strojvedoucích. Provozní jednotka disponuje celkem 35 dieselovými lokomotivami. Asi nejstřeženější a nejutajenější přepravou v oblasti provozní jednotky je zásobování jaderné elektrárny Temelín palivem. Přibližně jednou za půl roku vozíme do Temelína vlak se speciálními kontejnery s jaderným palivem. Celá trasa a časy přeprav jsou poměrně utajované. My jako provozní jednotka zajišťujeme pouze strojvedoucí a vedoucí obsluhy vlaku, říká velice opatrně Petr Vejs, protože hodně informací v tomto směru není určeno pro veřejnost. Při přeshraniční přepravě vlaků je nutné přepřahat na území ČR. Tratě na obou stranách hranice jsou elektrifikovány, ale bohužel v ČR a v Rakousku jsou rozdílné systémy napájení, takže naše lokomotivy nemohou jezdit na rakouské straně. Ještě před vznikem ČD Cargo, v srpnu 2004, byla uvedena do provozu první dvousystémová lokomotiva řady 340, která může jezdit u nás i v Rakousku, konstatuje vedoucí provozní jednotky. Při rekonstrukci starého stroje byla sestrojena pracovníky lokomotivního depa ve spolupráci se Škodou Plzeň. Přeshraniční provoz přináší nutnost dobré komunikace s rakouskými železnicemi. Kontakt máme výborný i díky tomu, že jsem léta sloužil jako přednosta železniční stanice v Horním Dvořišti, směje se Petr Vejs. Jednou za tři měsíce máme s rakouskými kolegy společnou provozní poradu. Jinak problémy se vždy řeší na místě a rychle. Jazyková bariéra na rakousko-české hranici není žádnou překážkou, a to proto, že na poradách se mluví i česky! Úředním jazykem na hraničním přechodu Horní Dvořiště Summerau je dle místních ujednání čeština, a to platí dodnes, říká Petr Vejs a pokračuje: Takže přednosta stanice Summerau se naučil velmi dobře česky a úřední jednání probíhají i v našem jazyce. Ujednání je ovšem jedna věc, a praxe druhá; v běžném provozu spolu strojvedoucí a další provozní pracovníci mluví většinou německy. Nikoliv proto, že by rakouská strana nechtěla mluvit česky, ale čeští zaměstnanci ČD Cargo se rádi procvičí v němčině. Text a foto: Pavel Hanuška Provozní jednotka České Budějovice Ředitel PJ Ing. Petr Vejs Sekretariát Skupina přepravní PP Č. Budějovice PP Horní Dvořiště PP Protivín PP Strakonice PP Veselí nad Lužnicí

20 18 Správné nakládání a zajištění zboží (19. pokračování) V průběhu tohoto roku budou zveřejněny dlouho očekávané změny Nakládacích směrnic UIC, které byly pracovní skupinou UIC Nakládací směrnice připravovány již od roku Jak bylo na stránkách našeho seriálu dříve oznámeno, dotknou se chystané změny také vázacích prostředků určených k uvázání, resp. přivázání zboží na železničních nákladních vozech. Připravenými změnami bude završen přechod od dříve bezkonkurenčně nejvíce používaných ocelových vázacích prostředků ve prospěch umělohmotných zajišťovacích pásek a popruhů, které uživatelům poskytují nesporně více výhod než dosud používané vázací prostředky. Tradiční drát zůstane jako vázací prostředek zachován jen zcela výjimečně v případech, kdy se umělohmotné vázací prostředky kvůli svým nemnohým nevhodným vlastnostem zatím neosvědčily. Vpraxi to bude znamenat, že v převážné většině nakládacích směrnic budou uvedeny jako vázací prostředky pouze zajišťovací pásky nebo tkané popruhy, resp. upínací popruhy. Zde je nutno upozornit, že tato změna se dotkne nejen již dříve avizovaných druhů zboží zařazených do kapitoly dříví (např. kmenového dříví a řeziva), ale téměř všech druhů zboží, u nichž lze umělohmotné vázací prostředky vhodně použít jak ke spojení jednotlivých kusů do větších ložných jednotek, tak i k vlastnímu zajištění nákladu. Zvláště připomínáme, že změna se dotkne také hutních výrobků, u nichž ocelový drát jako vázací prostředek v minulosti jednoznačně dominoval. S přihlédnutím k těmto okolnostem považuje autor seriálu za potřebné poskytnout zejména k velmi rozšířeným nevratným umělohmotným vázacím prostředkům nezbytné doplňující informace a včas upozornit na úskalí, která jsou s jejich použitím v praxi spojena. Některým z nich jsme se již věnovali v několika předchozích článcích, ale není na škodu si je znovu připomenout a doplnit novými, z hlediska bezpečnosti velmi závažnými poznatky. Následující řádky přinášejí praktické rady, které zpravidla dodavatelé vázacích prostředků zákazníkům neposkytují a které by měl ten, kdo tyto vázací prostředky používá k zajištění zboží na dopravních prostředcích, rozhodně znát a řídit se jimi. Přejeme si, aby obsah tohoto a následujících článků nezůstal bez povšimnutí a našel odpovídající odezvu hlavně při praktickém použití vázacích prostředků k zajištění nákladu. Nejprve si zopakujme, k jakým účelům jsou obecně umělohmotné nevratné vázací prostředky určeny a které vázací prostředky k nim vlastně patří. Umělohmotné vázací prostředky se mohou použít ke svázání více ložných jednotek do jediné - větší ložné jednotky, k zajištění ložných jednotek přivázáním nebo uvázáním a také ke svázání protilehlých klanic při nakládce válcovitých předmětů. Svázání neomítaného řeziva do balíku Ke spojení zboží jsou vhodná převázání vázacími prostředky o síle při přetržení nejméně: 500 dan pro paletované zboží přibližně do hmotnosti 500 kg, 700 dan pro paletované zboží o hmotnosti nad 500 kg, řezivo (hrubě řezané), krajinky a odřezky, balíky celulózy atd., 1000 dan pro řezivo (hoblované), dřevěné pražce, kamenné a betonové desky atd., 1400 dan pro balíky plechu, jednotlivé svitky plechu, svazky ocelových rour, tvarovou a tyčovou ocel, svitky válcovaného drátu, pásovou ocel, sochory, stohy z překližky a lisovaných desek, kamenné bloky atd., 2000 dan ke svázání několika svitků plechu do jediné ložné jednotky, 4000 dan ke svázání ocelových rour, u kterých leží jedna sedlaná vrstva na jedné zaklínované vrstvě. Zajištění stohů řeziva přivázáními nevratnými PES popruhy Při přivázání je vázací prostředek upevněn na voze ve 2 místech a je veden přes náklad, aniž by byl s nákladem spojen. Náklad je tak napnutým vázacím prostředkem tlačen na ložnou plochu. Tím se zvýší přítlačná síla nákladu a omezí se jeho posuvy v podélném směru vozu, kromě toho se zlepší stabilita ložných jednotek. K přivázání se použijí vázací prostředky (včetně jejich spojovacích prvků) o síle při přetržení v přímém tahu od 1000 dan do 4000 dan, předepnutí nejméně 300 dan, vždy podle hmotnosti, délky, povrchu zboží a úhlu úvazu α. Zajištění konstrukce uvázáními nevratnými PES popruhy U zboží, které je zajištěno jen uvázáním, musí uvázání působit ve všech směrech namáhání, tzn. v podélném, příčném směru i svislém směru. Zásadně jsou

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy 2 Obsah Kolejová vozidla Zaměstnanci Osobní přeprava Nákladní přeprava Dopravní výkony Hospodaření Schéma sítě Identifikační a kontaktní údaje 2 4 5 6 9 12

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy 2014 S TAT I ST ICK Á ROČENKA Skupiny České dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 Dopravní výkony 9 Hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 547/548 nákladní pro tratě Liberec Zawidów Bílý Potok pod Smrkem Raspenava Frýdlant v Čechách Jindřichovice pod Smrkem Liberec Hrádek

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy Ing. Josef Schrötter Úvod Pokud se podíváme do historie železnic, pak vidíme, že postupně byla kontrola

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod.

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel :

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel : Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2015 počet kolejových vozidel : 31 478 Lepší cesta každý den. 1 2 Obsah 3 kolejová vozidla strana 02 ZaměStnancI strana 04 osobní PřePRava strana 05 4 5 6 nákladní

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád Michal Drábek 6. února 2013 Švýcarsko země, kde vlaky odlehčují silnicím - 70. léta 20. století: rozvoj automobilové dopravy, dopravní zácpy

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

# Závěry / Témata / Úkoly

# Závěry / Témata / Úkoly Organizace ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Datum jednání 5.1.2017 v 9.30 11.30 Místo jednání: Konviktská 292/20, 110 00 Praha 1-Staré Město, č.dv. 501 Důvod / téma jednání: Fakulta dopravní: Téma jednání:

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb Příprava technologických staveb Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb České Budějovice 10.-12.11.2015 Příprava staveb CO? JAK? KDY? ZA KOLIK? 2 Příprava 2011-2015 3 Specifika technologických staveb Většinou

Více

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Multimodální přístup v sektoru dopravy Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie 9. listopadu, 2016 přeprav a strategie jejich rozvoje / Koncepce nákladní

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016 Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018 Ladislav Velechovský, SŽDC, s.o., Odbor smluvních vztahů Praha, prosinec 2016 NOVÝ CENOVÝ MODEL (2018

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie 21.11.2013 Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Základní informace o přepravách a potenciálu kontejnerových přeprav Evropa Asie a zpět

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod.

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod. - 1 - Výluky na období 11.11.2012-18.11.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Žatec - Žatec západ Datum konání: 08.11.2012 08:00 hod. - 12.11.2012 14:00 hod., 15.11.2012 08:00 hod. - 19.11.2012

Více

DATABÁZE GREENFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE STATISTICKÉ ÚDAJE

DATABÁZE GREENFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE STATISTICKÉ ÚDAJE STATISTICKÉ ÚDAJE V databázi Greenfields Libereckého kraje evidujeme celkem 18 rozvojových lokalit o celkové rozloze 487ha. Tento počet se mění v závislosti na změnách územních plánů jednotlivých územních

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2010 Červenec 2010 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu Cíl tohoto projektu: Podle nedávno zveřejněných statistik má přeprava po silnicích v celé Evropě do roku 2015 zaujmout 60%

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více