KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014"

Transkript

1 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání: zasedací místnost KEEZ, DFJP, Univerzity Pardubice Termín konání: a) Obsah a stručný popis workshopu: celá akce byla zaměřena na elektrotechnická zařízení v dopravě. Přednášky byly zaměřeny na následující témata: Problematika imobilizérů aplikovaných na osobních automobilech Využití UWB radarů pro silniční vozidla Radary v dopravě Vliv průrazu diod v napájecí stanici na rekuperující vozidla soustavy 3kV DC Nadřazený řídicí systém experimentálního kolejového vozidla Vývoj SW pro železniční kolejová vozidla b) Přínosy a závěry z účasti: Jako přínosné považují účastníci seznámení s jednotlivými velmi zajímavými a různorodými tématy. Přednášející jsou odborníky na danou problematiku, a proto mohli studenty podrobně seznámit s jednotlivými technickými řešeními. Část programu workshopu byla vyhrazena dotazům, kde jednotliví přednášející odpovídali na dotazy studentů, které daná problematika zaujala. Pan doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. při zahájení workshopu

2 Pohled do přednáškového sálu KLÍČOVÉ AKTIVITY- 3 ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH KONFERENCÍCH Název veletrhu a konference: Mezinárodní veletrh INNOTRANS 2014 Jména účastníků: Ing. Ondřej Sadílek, Ing. Tomáš Lelek Místo konání: Berlín Termín konání: a) Obsah a stručný popis veletrhu: Ve dnech se uskutečnil mezinárodní dopravní veletrh InnoTrans na výstavišti Berlin Messe. V letošním ročníku se představilo více než vystavovatelů - dopravních a strojírenských firem z oblasti železničních vozidel a jejich komponentů, vozidel městské hromadné dopravy či konstrukce infrastruktury ze 43 zemí světa. Součástí veletrhu jsou i bloky odborných přednášek. b) Přínosy a závěry účasti: Hlavní přínos spatřujeme v poznání nových technologií a výrobků ve sledované problematice. Na veletrhu bylo možné se seznámit se zajímavými technickými řešeními speciálních napájecích výkonových zdrojů pro drážní vozidla. Tato problematika je velkým přínosem pro Ing. Ondřeje Sadílka vzhledem k tomu, že odpovídá jeho tématu dizertační práce.

3

4 Název konference: The Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems (8EC2014) Jméno účastníka: doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. Místo konání: Tallinn Termín konání: a) Obsah a stručný popis akce: Ve dnech jsem se aktivně zúčastnil konference the 14th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems (8EC2014) v Tallinnu s příspěvkem The sophisticated routing control ot the bogie". Konference měla hlavní nosná témata z oblastí: 1. Semiconductor devices and analog electronics, 2. Digital and Embedded Systems, 3. Test, verification and dependability, 4. lnstrumentation, Communication, Signal Processing and RF Solutions, 5. Cyberphysical and Cognitive systems 6. Power Electronics. b) Přínosy a závěry z účasti: Publikace na významné zahraniční konferenci s výstupem do databází Odborné konzultace výše uvedené problematiky s předními odborníky Konzultace a pracovní setkání k rozšíření další spolupráce Posílení znalostí v dané oblasti, nové trendy a vize KLÍČOVÉ AKTIVITY - 5 PRACOVNÍ SETKÁNÍ Název pracovního setkání: Trakční energetika Účastníci: Studenti základního a dalšího studia Název akce: Trakční energetika Místo konání: Univerzita Pardubice, DFJP Termín konání: a) Obsah a stručný popis akce: Přednáška byla zaměřena na napájecí systémy využívané pro železnici ve vztahu k možnostem využití těchto systémů pro hybridní drážní vozidla. Parametrizace drážních hybridních vozidel. Možnosti nasazení hybridních drážních vozidel pro příměstskou dopravu na elektrifikovaných železnicích s využitím již existujících technických řešení elektrických regionálních jednotek.

5 b) Přínosy a závěry účasti: Studenti byli seznámeni hybridními drážními vozidly. Toto řešení pohonu drážních vozidel se stává novým směrem, který se začíná prosazovat v elektrické trakci. Prosazuje se zejména tam, kde není možno krátké úseky tratě pokrýt výstavbou trolejového vedení ať už z technického nebo ekonomického hlediska. Fotodokumentace ze setkání: Přednášející pracovníci katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě, DFJP Univerzity Pardubice

6 Pohled do přednáškového sálu Název pracovního setkání: Alternativní energetické zdroje Účastníci setkání: členové ZS, studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, areál společnosti Pars Nova a.s. Termín konání: a) Obsah a stručný popis workshopu: Dne proběhla exkurze ve firmě Pars Nova v Šumperku. Této exkurze zúčastnili studenti a členové zrcadlové skupiny Energie v rámci projetu IRICoN. Společnost Pars Nova a.s., patří mezi nejvýznamnější firmy, které se zabývají modernizací, opravami a výrobou kolejových vozidel v ČR. Exkurze byla zahájena úvodním slovem pracovníků firmy a po krátkém představení výrobního programu následovala samotná exkurze do výrobních prostor podniku. Měli jsme možnost sledovat proces modernizace kolejových vozidel od jejího počátku do finální podoby inovovaného vozidla. V podvečer poté následovala odborná diskuze mezi členy ZS Energie, pracovníky Univerzity Pardubice a jejich studenty. Dne následovala exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v působnosti Skupiny ČEZ, kde jsme se dozvěděli, že hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy v zemi, pro kterou je nezbytné udržení rovnováhy mezi aktuální spotřebou elektrické energie a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Elektrárna tak několikrát denně přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita elektrizační soustavy. Proto v poslední době elektrárna

7 přechází do čerpadlového režimu i během dne, zatímco v nedávné minulosti přecházela do tohoto režimu nejčastěji v nočních hodinách, kdy byl přebytek energie. Leží na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má tři "nej": největší reverzní vodní turbínu v Evropě MW, elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. b) Přínosy a závěry z účasti: Studenti měli možnost nahlédnout do výroby firmy Pars Nova a.s., což pro ně bylo velkým přínosem z hlediska spojení teorie, které se učí ve škole a reality které je dosahováno ve výrobních podnicích. Při exkurzi se studentům věnovali kvalifikovaní pracovníci firmy, kteří se podílejí na návrhu a výrobě železničních vozidel. Studentům byla také nabídnuta možnost spolupráce na diplomových pracích. Ve vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně viděli studenti řízení energetické soustavy v praxi. Exkurze byla hodnocena velmi kladně, jak ze strany studentů tak i zástupců obou zainteresovaných firem Pars Nova a ČEZ. Fotodokumentace: Produkce Pars Nova a.s. Známá Regionova Řídící vůz 960

8 Jednotka Desná Fotodokumentace z exkurze v PVE Dlouhé Stráně Letecký pohled na vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně

9 Pohled do srdce přečerpávací vodní elektrárny

10 Název akce: Společná hodnotící konference ZS Účastníci konference: členové ZS, studenti a akademičtí pracovníci Zařazení KA: Pracovní setkání a výměna zkušeností Termín konání: Místo konání: Restaurace Cartellone Pardubice a) Přednesené příspěvky. V průběhu pracovního setkání byly mimo jiných, předneseny následující zajímavé příspěvky Zkušenosti z aplikace TSI subsystému energie Ing. Ivan Dobeš Ing. Dobeš ozřejmil účastníkům setkání problematiku TSI ENE z hlediska požadavků interoperability. Každý subsystém se skládá z jednotlivých prvků interoperability. V TSI ENE je definován pouze jeden prvek a to trolejové vedení. Akumulátorové napájení experimentálního kolejového vozidla Ing. Ondřej Sadílek Ing. Sadílek ve svém vystoupení poukázal na to, proč je nutné se problematikou tohoto způsobu napájení kolejového vozidla zabývat. Objasnil základní principy a poukázal na problémy využití tradičních Pb akumulátorů a nověji nasazovaných Li-ion akumulátorů. b) Přínosy a závěry: Konference Zrcadlové skupiny Energie se konala Téma konference bylo zaměřeno na elektrickou trakci a zároveň byla příležitost podívat se s odstupem času na akce, které proběhly v minulosti a nastínit akce připravované. Časový plán konference probíhal podle stanoveného programu. Přednesené příspěvky vyvolaly mezi studenty řadu otázek, které se řešily v diskusním bloku. Velmi přínosné bylo zařazení témat, které se věnovaly reálným a aktuálním problémům. Dále byly kladně hodnoceny proběhnuvší akce i výběr témat, která se budou realizovat v roce 2015.

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 12. 9. 2013 Brožura vznikla v rámci projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více