(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)"

Transkript

1 Certifikace ECM podle Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce IV) prostřednictvím [...certifikátora ECM ] a odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) V rámci odborně technického posouzení bylo přihlédnuto k zadání/podkladům směrnice 2008/110/ES Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne o změně směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic ve Společenství a doporučení orgánu ERA (European Railway Agency) pro certifikaci dílen pro údržbu (ERA/REC/ NT). Pro přípravu odborného technického posouzení je dílna povinná, shromáždit podklady (v německém jazyce) podle seznamu uvedeného v části B pro odborné technické posouzení - potřebné podklady a doklady a předat, resp. zaslat je předem (3-4 týdny) před posouzením na místě. Odborné technické posouzení a schválení se provádí pro vyhodnocení kompetence provádění údržby / oprav na nákladních vozech a komponentech v souladu s přiloženým přehledem v podobě tabulek. Při posuzování se kontroluje implementace zadání pokynů o údržbě, resp. její rozvržení. Obsah pokynů o údržbě se v rámci odborného technického posouzení neprověřuje. Odborné technické posouzení a schválení zahrnuje oblasti 1. Organizace Informace (zaměstnanci) Zaměstnanci Zajištění kvality / systém řízení kvality 2. Technické vybavení 3. Měřící a zkušební zařízení 4. Systém údržby / základní technická pravidla 5. Kvalifikace ve spojovací technice 6. Kvalifikace pro nedestruktivní zkoušku 7. Rozsah odborného technického posouzení 8. Provedení odborného technického posouzení 9. Výsledek zkoušky 10. Odchylky, opatření a doporučení 11. Doba trvání Údržba zařízení vyžadujících sledování a kontrolu podle 33 nařízení EBO (nařízení o stavbě a provozu železnic) není předmětem tohoto odborného technického posouzení a schválení. Odborně technicky posouzený a schválený závod pro údržbu podléhá - s ohledem na dodržení kritérií pro údržbu nákladních vozů - kontrole ze strany držitele vozidla, resp. jeho zástupce a dalším požadavkům ze strany držitele vozidla. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 1 z 14

2 Pro odborné technické posouzení a schválení závodu pro údržbu musí být splněny následující požadavky: 1. Organizace / informace / zaměstnanci Organizace závodu pro údržbu vykonávajícího odborné technické posouzení a schválení (organizační schéma) Vysvětlení účinného systému řízení kvality / předloha certifikátu a příručky QM Jmenování jednatele / vedoucího provozovny / technického vedoucího Jmenování technických dozorů pro příslušné oblasti údržby Jmenování dalších odpovědných osob: osoba odpovědná za nebezpečný náklad a osoba odpovědná za základní pravidla Jmenování odpovědné osoby za konečnou kontrolu / výstup z dílny (převod odpovědnosti za přejímku podle 32 EBO a podepsání dokladu o poskytnutém výkonu) Doklad o absolvování příslušného školení jako mechanik brzd Doklad, že odpovědnost technického dozoru byla písemně přenesena (na základě jmenovacích dokumentů nebo popisů práce) Systém školení pro vzdělávání / kvalifikaci / další vzdělávání / rekvalifikaci v oblastech, pro které byla dílna posouzená a schválená, dokumentace vzdělávacích opatření Pojistná částka min. 5 milionů EUR (odpovědnost za výrobek / zákonná provozní odpovědnost) 2. Technické vybavení Zajištění údržby prostorovým a technickým vybavením, které musí být k dispozici v souvislosti s objektem a podle rozsahu opatření údržby Přehled nejdůležitějších strojně-technických zařízení 3. Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení musí vykazovat požadované metrologické charakteristiky potřebné pro zamýšlené použití a účel (např. přesnost, stabilitu měření a rozsah měření, jakož i rozlišení) Musí být k dispozici systém pro kontrolu zkušebních prostředků Provedení kalibrace akreditovanou zkušebnou a kalibračním místem Pro zákonem stanovenou oblast platí příslušné předpisy ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 2 z 14

3 4. Systém údržby, základní technická pravidla Použití existujících a platných technických základních pravidel: - EBO - použitelné normy EN / DIN / vyhlášky UIC (např. UIC 700) - pokyny o údržbě VPI - uznaná technická pravidla, která jsou obsažena v použitelném systému údržby - základní pravidla pro údržbu, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (např. pokyny k revizi cisternových vozů společnosti VTG, odborné technické pokyny společnosti GATX atd.) 5. Kvalifikace ve spojovací technice Pro oblast spojovací techniky (např. svařování) je potřebný doklad o kvalifikaci výrobce. Proto je pro uznání svařovacího podniku potřebná kvalifikace doložená osvědčením o prokázání vhodnosti pro svařování nákladních vozů a jejich komponentů podle DIN EN , vydaným autorizovaným místem. Při svařování zařízení, která vyžadují kontrolu, a cisteren na nebezpečné věci, je třeba dodržovat zvláštní předpisy. Kontrolní dozorčí orgán musí mít odpovídající pravomoc a nezávislou rozhodovací pravomoc nezávislou na technických výrobních omezeních. 6. Kvalifikace pro nedestruktivní testování V oblasti nedestruktivního testování je zásadně potřebný doklad o uznání Odborně Způsobilého Orgánu (OZO). Na uznání provádění nedestruktivního testování podle normy DIN se musí podílet OZO. Pro údržbářská centra se sídlem v Německu poskytuje DIN , která vyžaduje zapojení odborně příslušné stanice, vhodný podklad. VPI předpokládá, že všechny údržbářské stanice sídlící v Německu, které jsou činné v oblasti nedestruktivního testování a požádají o odborně technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI / DB Schenker, mohou předložit také schválení, vystavené odborně způsobilým orgánem podle DIN V zásadě stejné technické požadavky platí i pro údržbářské stanice se sídlem v zahraničí. Přitom je však nutné v oblasti NDT (metoda nedestruktivního testování) na základě místních praxí nebo právních předpisů, uznat jiná schválení. Také je třeba zajistit požadavek školení personálu při NDT v železničním sektoru pouze tam, kde příslušná organizace NDT (v Německu DGZfP) zřídila takovéto odvětví. Ve všech ostatních zemích uzná VPI dlouholeté zkušenosti s NDT nebo vnitropodnikové další vzdělávání v železničním sektoru. Tam, kde nejsou implementovány všechny postupy schválení avšak se má zakázka zákazníka zpracovat podle pokynů VPI musí se pověřit německé odborné způsobilé orgány pro získání schválení podle DIN (stejná úroveň bezpečnosti). Údržbářská stanice musí k tomu předložit doklady. V případě pochybností o tom, zda předložené podklady jsou dostatečné pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti, je také třeba pověřit německý odborně příslušný orgán. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 3 z 14

4 7. Rozsah odborného technického posouzení od (hodící se prosím zaškrtněte) Údržbářská opatření v souladu s normou EN / DIN, ISO 9000, vyhláškami UIC, pokyny VPI o údržbě, základními pravidly o údržbě, resp. pokyny o údržbě držitelů vozidel Přezkoumání podle 32 EBO, odst. 2, 3 a 4 (revize) G 4.0 G 4.2 G 4.8 Mobilní údržba prostřednictvím dílenského vozu Revize brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržba (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí ve stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídelí dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací ventil) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez prací na cisterně a vybavení) cisternových vozech (řady Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 4 z 14

5 8. Provedení odborně-technického posouzení nur ECM nur VPI ECM und VPI gemeinsam Poř. č. (445/11) Požadavek Realizace / doklady / opatření Datum posouzení Podnik / úplná adresa Bankovní spojení / DIČ Účastníci posuzování: Pánové: Podnik: [Název podniku / závodu] Pan: Podnik: ECM] [Orgán udělující osvědčení Pan: Podnik: VPI Pan: Podnik: DB Schenker Rail AG Profil podniku (obecná ustanovení o struktuře podniku, jeho založení, počet zaměstnanců, nabízený rozsah údržby, zákazníci, reference atd.) 1. Organizace / Personál 1.1 Organizační schéma podniku (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5) 1.2 Jednatel / vedoucí provozovny Technický vedoucí Kontaktní osoba Telefon: Fax: ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 5 z 14

6 Odpovědný 1.3 Technický dozor Údržba nákladních vozů Příprava komponentů Dvojkolí / ložisek dvojkolí Mechanická brzda 1.4 Ostatní odpovědné osoby Osoba odpovědná za nebezpečný náklad Osoba odpovědná za dodržování základních pravidel Osoba odpovědná za měřící a zkušební prostředky 1.5 (6) (8c, 9c) (9a) Závěrečná kontrola / výstup z dílny / provozní schválení (závěrečná zkouška vozidla a provozní schválení) (kontrola provedených prací podle údržbářských zakázek) Realizace / doklady / opatření 1.6 Certifikováno ECM? (předložení certifikátu uvedené. resp. akreditované stanice a příp. výsledek zkoušky) Systém řízení kvality Certifikováno podle DIN EN ISO 9001? (certifikát a předložení příručky QM) Jméno manažéra QM a (realizace požadavků normy ISO) jméno osoby pověřené QM (roční přehled řízení) Účinnost systému QM (zkontrolovat při namátkových kontrolách) Certifikováno podle DIN EN ISO 14001? Pokud je certifikát ECM, odpadá kontrola procesu bodů 1.11 až 1.16 a 3 (kontrola měřicích prostředků)! 1.7 Doklad o převodu odpovědností (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5.1 a 5.3) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 6 z 14

7 1.8 (8d) Doklad o vzdělání (základní vzdělání) brzdový zámečník Doklad o zavedení/školení VPI 07, předložení prokazatelného povolení/označení zámečníka brzd (VPI 07, číslice 2(1)) (proces vzdělávání a odborné přípravy pro zámečníky brzd, praktická zkouška v dílně) Jmenování znalce pro nádoby (VPI 07, dodatek 9, číslice 3.1(2)), včetně dokladu o vzdělání (např. podle TRBS 1203) Realizace / doklady / opatření 1.9 Doklad o pojištění 1.10 příp. je k dispozici schválení EBA a / nebo jiných železničních správ (informativně) 1.11 Řízení kompetence (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 1h a 6) - Plán kvalifikace (matice kompetencí, plán školení) - Plán kvantifikace (regulace zastupování) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (2a-c) 1.13 (3a-b) 1.14 (3a-b) Postup pro výběr dodavatelů, přehled nejdůležitějších dodavatelů, včetně hodnocení dodavatelů (používání, skladování, doprava, přijímací zkoušky, vázaný sklad) Postupy pro dodržení národních bezpečnostních předpisů a předpisů pro ochranu zdraví (existující procesy v souladu se směrnicí 89/391/EHS) Informační procesy - Chyby a nedostatky související s bezpečností Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. náhradní díly VPI/materiály, vstupní zkouška, vázaný sklad.) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. revize cisteren, okolí pracoviště atd.) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (10a) a) Postupy pro stanovení činností, souvisejících s bezpečností (nařízení EU 445/2011, dodatek III, část I, číslice 2 a 2.1) b) Doklad(y) o tom, jak zaměstnanci vykonávající úkony, které souvisejí s bezpečností, jsou instruováni o důsledcích porušení bezpečnostních předpisů (vedení dokladů o pravidelných školeních a instruktážích - preventivně) c) Kontrola rizik, procesů a postupů k identifikaci nebezpečí, posouzení rizik, stanovení strategií pro omezení škod, prověření účinnosti, záznamy o každé akci/aktivitě (ERA/REC/ NT) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. zkouška kvality hotových vozů.) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 7 z 14

8 1.16 (10a) (10b) (10c) (10d) (10e) Procesy dokumentace a) Informace o zařízeních, vybaveních, nástrojích pro činnosti související s bezpečností b) Informace o personálu, nástrojích, náhradních dílech, materiálu při údržbářských pracích c) Informace o kontrolních opatřeních týkajících se schválení provozu d) Dokumentace výsledků kalibrací a kontrol / ověřování e) Dokumentace opatření / rozhodnutí po zjištění odchylek kalibrace a ověřování Realizace / doklady / opatření Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. 2 Technické vybavení (5) 2.1 (2b, 8d) (7) Údržba nákladních vozů (praktická realizace v rámci inspekce v dílně (např. brzdy, manipulace s komponenty atd.)) a) Kontrola bezpečnosti na pracovišti b) Zvedací zařízení, vázací prostředky atd. c) Dílna (závodní hala a zařízení dílny) d) Měřicí stanoviště pro podvozek, resp. vhodné měřicí prostředky spodek, resp. vhodné měřicí prostředky vozovou skříň, resp. vhodné měřicí prostředky e) Brzda kolej s prohlížecí jámou f) Zkušební přístroj brzd Pdr 3 Pdr 4 Pdr 5 Pdr 6 (nebo zařízení se stejnou funkcí) g) Nabídka mobilní údržby nákladních vozů prostřednictvím dílenských vozů h) Stanoviště dílny / detašovaná pracoviště (informace důležité také pro orgán udělující ECM, protože je třeba zkontrolovat procesy pro detašovaná pracoviště) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 8 z 14

9 Realizace / doklady / opatření 2.2 (2a-b) Příprava komponentů Dvojkolí a ložiska dvojkolí Mechanická brzda (Stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) 2.3 (8c) (8e) Údržba cisteren, nádrží, nádob a cisternových kontejnerů (kontrola vozidla) (speciální oblasti) Pravidla a postupy pro práce na nevyčištěných / naložených cisternových vozech v dílnách a u mobilního dílenského servisu Možnost čištění vnitřku cisterny a nádrže cisternové vozy na minerální oleje cisternové vozy na chemikálie cisternové vozy na stlačené plyny Revize nádob, nádrží, cisteren a cisternových kontejnerů - Pokyn pro revizi a výstup - Test osvědčení s popisem typu měřeni a stavem vnitřku cisterny? - Pokyn k provedení měření? (kyslíkové měřicí zařízení, přístroj k měření indikátoru hořlavých plynů, trubičky DRÄGER) - Jaké informace jsou k dispozici ohledně provedení měření? (informace o výrobku, bezpečnostní datový list) - Osoba odpovědná za schválení? - Je krizový plán, krizový tým a/nebo záchranná organizace k dispozici? - Krizová cvičení ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 9 z 14

10 3 Měřící a zkušební prostředky / nástroje Realizace / doklady / opatření (4a-e) (5, 10d) (10e) Kontrola zkušebních prostředků (metody, dokumentace, manipulace, skladování, kontrola, označení) Zkušební a kalibrační místo(a) (akreditace podle DIN EN ISO / IEC 17025) Možnost zpětného sledování měření (realizace) Minimální zásoby měřicích a zkušebních prostředků Měřidlo rozchodu Měřidlo pro nárazníky, resp. vhodné měřicí prostředky Měřidlo profilu kola Momentový klíč další měřicí prostředky podle potřeby Měřicí prostředky pro zjištění průměru styčné kružnice Číselníkový úchylkoměr (výstředné otáčení dvojkolí) pro (potřebné pro dílny bez dílny pro dvojkolí v rámci G 4.8) Vhodné měřicí prostředky pro měření podvozku/spodku (nevhodná jsou pásma, resp. článková měrka/skládací metr) Měřítka pro měření vzdálenosti středů čepů na nosných pružinách, resp. vhodné měřicí prostředky (rev.) Kolejová váha Vhodná měřítka pro kontrolu pouzder a čepů (válečkové kalibry, třmenový kalibr) Zkušební stroj na pružiny Opotřebení talíře nárazníku Je-li certifikace ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. Měřidlo zarážek Výměna stojanů nosných pružin Měřicí tyče pro výměnu držáků nápravy, resp. měřidla pro výměnu koníku pružnice (Weikmannova měřící lišta) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 10 z 14

11 4 Řízení informací Realizace / doklady / opatření (1a) (1a) Informační proces, základní pravidlo (-a) údržby, a) EBO, EN / DIN normy, které musí být k dispozici pro použití VPI-IHLF (VDE-TB 461 & 462), DIN EN (náhrada za UIC 700), AVV (v případě pověření ze strany EVU) b) Proces, jako novelizace a realizace národních a mezinárodně uznávaných norem? (členství ve sdružení, zpravodaj EBA atd.) Je-li certifikováno ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se kontrola procesu provádí v souladu s Nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. Kontrola realizace se provádí v souladu s nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. (1a) c) Pokyny o údržbě VPI (číslo zákazníka) (1b) (1a) (1a) (1c, 1d) (1d, 1d) (9a) (10d) (9a, 9b) (10b) d) Kvalita překladu EN 15038) e) Změny, aktualizace, updaty a oběžníky VPI (oznámení, příp. překlad, zapracování a použití) f) Základní pravidla, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (uvedení v platnost/pověření prostřednictvím ECM) g) Výskyt systému pro aktualizaci, distribuci a řízení základních pravidel a údržbářsko-technických pokynů držitelů vozidel (prokazatelně) h) průvodní výrobní podklady, jako jsou seznamy pracovního plánu (kdo (kdy) vykonal jakou práci)), pokyny týkající se pracoviště, měrné listy (podvozek), zkušení protokoly (revize brzd), protokoly o přijmu práce a o konečné přejímce vozidla atd. i) Výskyt informačního systému o držiteli vozidla (ECM) o všech poznatcích a opatřeních v rámci pobytu v dílně (zpětný tok provozních zkušeností) j) Postupy pro archivaci, uchovávání výkresů a dokumentů o údržbě (VPI 01, dodatek 9) k) Zachování autorských práv základních pravidel o údržbě a pokynů příslušných držitelů vozidel (pokud zadavatel použije pokyny VPI, musí je také mít, zpětné dotazy zhotovitele v kanceláři VPI, resp. přes webové stránky VPI) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 11 z 14

12 5 Kvalifikace ve spojovací technice Realizace / doklady / opatření (8a) Potvrzení svařovny o svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle normy DIN EN a DIN uznaným orgánem pro třídy součástí CL1 CL2 CL3 CL4 příp. souhlas ke svařování cisteren podle RID národním úřadem à základem je certifikace svařování podle DIN EN ISO 3834 (předtím EN 729) a HP0 (v Německu) uznaným orgánem (TÜV/Stanice technické kontroly, DE- KRA, SLV atd.) (německým dílnám se tento souhlas udělí prostřednictvím EBA ve spojení s GGVSEB 15 odst. 1) 6 Kvalifikace pro nedestruktivní testování Realizace / doklady / opatření (8b) Doklad o uznání odborně způsobilého orgánu (OZO) v souladu s normou DIN (pro NDT součástí souvisejících s bezpečností) pro zkušební postupy: VT UT MT PT ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 12 z 14

13 9. Výsledek zkoušky Na základě odborného technického posouzení závod údržby odborně technicky schválí (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla včetně stanovišť dílny / detašovaných pracovišť) pro (hodící se prosím zaškrtněte) Revize (prohlídky) zkratka dílny: XXX G 4.0 G 4.2 G 4.8 Údržbu podle EN / DIN, pokyny o údržbě VPI atd. Mobilní údržbu prostřednictvím dílenského vozu Revizi brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržbu (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí v stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídele dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez práce na cisterně a vybavení) Cisternové vozy (řada Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 13 z 14

14 10. Odchylky, opatření a doporučení Vyhrazujeme si právo neohlášeně navštívit dílnu během schvalovací lhůty a zkontrolovat realizaci uvedených opatření a doporučení 11. Doba platnosti (první 3 roky s pravidelným prověřováním) do x Změny jmenovaných a zde uvedených osob se musí oznámit.... (místo / datum) (podpis) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 14 z 14

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI s přihlédnutím k Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce I a IV) (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ŽÁDOST O CERTIFIKÁT DLE EN ISO 9712 (státem neregulovaná oblast) ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE Směrnice 97/23/EG (PED) (regulovaná oblast)

ŽÁDOST O CERTIFIKÁT DLE EN ISO 9712 (státem neregulovaná oblast) ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE Směrnice 97/23/EG (PED) (regulovaná oblast) Strana 1 z 3 Büro Campus Deutz, Siegburger Str. 229c, 50679 Köln www.sector-cert.com Amtsgericht Siegburg HRB 3952 USt.-Id: DE159849331 Geschäftsführung: Markus-Friedrich Hagen. Christian Kockler Bankverbindung

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ 14. 4. 2009 v ATG Praha od 8:00 hod ZAHÁJENÍ krátké shrnutí metody; metodika VT podle EN 13018 PROBLEMATIKA ZAŘAZENÍ VT DO METOD NDT dělení na přímá a nepřímá

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD Vladislava SEKERÁŠOVÁ Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ, ČD, a.s., Technická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více