část I. - analytická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "část I. - analytická"

Transkript

1 Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku, MBA, primátrem města Brna Zhtvitel: AF-CITYPLAN s.r.., Jindřišská 17, Praha 1 Zastupený: Ing. Milanem Kmínkem ve věcech smluvních Autrský klektiv: Ing. Jiří Landa, technický ředitel Ing. Petr Hfhansl, Ph. D., náměstek TŘ pr dpravní plánvání Ing. Mnika Blahvá Michal Prsek Kntrla: Ing. Petr Hfhansl, Ph. D. Čísl zakázky zhtvitele: Datum: Říjen 2014

2 OBSAH 1 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH KOMUNIKACÍ A SLEDOVANÉHO OKOLÍ Dálnice D Dálnice D Rychlstní kmunikace R Rychlstní kmunikace R Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ MEZNÍ HODNOTY HLUKOVÝCH UKAZATELŮ SOUHRN VÝSLEDKŮ HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ Odhad pčtu sb expnvaných hlukem Kritická místa STANOVENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE VLIVEM EMISÍ ZE SILNIČNÍ DOPRAVY VÝPOČET EMISÍ Z DOPRAVY AUTOMATICKÝ IMISNÍ MONITORING AIM A MODELOVÉ IMISNÍ VÝPOČTY Autmatický imisní mnitring AIM Mdelvý výpčet imisníh zatížení Suspendvané částice PM Suspendvané částice PM 2, Oxid dusičitý NO Benzen Benz(a)pyren Prvnání výsledků AIM a mdelvých výpčtů Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 1

3 1 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY Pzemní dprava je hlavní příčinu vyských hladin hluku ve venkvním prstru Brna, a t v přímé suvislsti s intenzitu dpravy. Nadměrné zatížení hlukem pstihuje především klí hlavních dpravních tras. Zatížení území města hlukem z dpravy kpíruje intenzity dpravy v síti kmunikací i železničních tratí. Lze však knstatvat, že zvyšvání intenzit dpravy není dprvázen shdným nárůstem intenzit hluku, a t v důsledku kvalitnějších vzidel, pvrchů vzvek neb mdernizace tramvajvých a železničních tratí. Ke snížení hladin hluku na některých místech přispěla i změna rganizace dpravy. Pdél nejzatíženějších dpravních tras a jejich křižvatek (Kliště, Křenvá, Svatplukva, Králvplská, dálnice D1 a D2, velký městský kruh apd.) je dsahván hlukvé hladiny db v denních hdinách. Zatímc pdél dpravních tras mim zastavěné území lze respektvat hlukvá pásma neb budvat prtihlukvé stěny, btížně řešitelná je situace v zastavěných, histricky vzniklých územích. Hlukvá mapa z pzemní dpravy pr území statutárníh města Brna byla sestavena z intenzit dpravy platných pr rk V následujícím bdbí aktualizvána nebyla. Výsledky strategické hlukvé mapy ptvrdily, že nejvýznamnějším zdrjem hluku na území města Brna je silniční dprava. Hluk ze železniční dpravy může být místně významný, vzhledem k rzsahu železniční sítě a jejíh vedení ve vztahu k chráněné zástavbě je však zřejmé, že na území města představuje celkvě méně významný zdrj imisí hluku. Pdbný závěr se ptvrdil i pr hluk z leteckéh prvzu. Na přízené strategické hlukvé mapy navazují tzv. akční plány, které shrnují všechna již prvedená prtihlukvá patření a navrhují priritní výhledvá patření k mezení hluku v živtním prstředí. Psuzení hlukvé zátěže z dpravy vychází z hlukvé mapy z rku 2004 a následně přízenéh Akčníh hlukvéh plánu pr hlavní pzemní kmunikace v aglmeraci Brn z července Akční plán řeší puze hluk ze silniční dpravy, psuzení hluku ze železniční dpravy není k dispzici. Akční plán aglmerace Brn sleduje hlavní pzemní kmunikace uvnitř aglmerace Brn, kde hdncené území je definván na základě vyhlášky č. 561/2006 Sb. stanvení seznamu aglmerací pr účely hdncení a snižvání hluku. 1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH KOMUNIKACÍ A SLEDOVANÉHO OKOLÍ Dálnice D1 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem mezinárdní páteřní ve směru SZ JV na území aglmerace Brn prchází KÚ: Ppůvky u Brna, Trubsk, Bsnhy, Ostpivice, Starý Lískvec, Bhunice, Hrní a Dlní Heršpice, Brněnské Ivanvice, Tuřany, Slatina, Bedřichvice, Pdlí u Brna Dálnice D1 prchází jižní krajvu částí aglmerace Brn. Sledvaný úsek začíná na západní straně aglmerace v k.ú. Ppůvky u Brna a knčí na výchdní straně v k.ú. Pdlí u Brna. Hdncený úsek dálnice Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 2

4 vede především průmyslvu zástavbu, zemědělskými plchami a v menší míře mezi zástavbu převážně rdinných dmků Dálnice D2 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru JV na území aglmerace Brn prchází KÚ: Chrlice, Mdřice, Hlásky, Dlní Heršpice Sledvaný úsek dálnice D2 prchází v jižní části aglmerace Brn čtyřmi katastrálními územími aglmerace. V k.ú. Dlní Heršpice se napjuje na dálnici D1. Oklí sledvanéh úseku je využíván především průmyslvě a zemědělsky. D těsnéh kntaktu s bytnu zástavbu se psuzvaný úsek téměř nedstává Rychlstní kmunikace R43 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Ivanvice, Česká Hdncený úsek rychlstní kmunikace prchází dvě katastrální území aglmerace Brn. Oklí rychlstní kmunikace je využíván především zemědělsky a nacházejí se zde i lesní prsty. D bližšíh kntaktu s bytnu zástavbu přichází rychlstní kmunikace především v bci Česká. Dalším zdrjem hluku v klí kmunikace je suběžně vedená železniční trať v blasti bce České Rychlstní kmunikace R52 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Mdřice Sledvaný úsek rychlstní kmunikace prchází na území aglmerace Brna katastrálním územím Mdřice. Oklí úseku je využíván především průmyslvě. D bližšíh kntaktu s bytnu zástavbu rdinných dmů se rychlstní kmunikace dstává v blasti bce Mdřice. Dalším zdrjem hluku v klí kmunikace je suběžně vedená železniční trať Silnice I/23 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem reginální ve směru S JZ na území aglmerace Brn prchází KÚ: Starý Lískvec, Nvý Lískvec, Pisárky Kmunikace I/23 prpjuje v jihzápadní části aglmerace dálnici D1 s městským kruhem I/42. Hdncený úsek prchází třemi katastrálními územími. Kmunikace se dstává d kntaktu s bytnu Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 3

5 zástavbu převážně panelvéh typu v k.ú. Starý Lískvec a s bytnu zástavbu rdinných dmů v k.ú. Nvý Lískvec. V k.ú. Pisárky je kmunikace vedena v Pisáreckém tunelu Silnice I/41 čtyřpruhvá, busměrná; dvupruhvá, busměrná reginální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Hrní Heršpice, Kmárv, Trnitá Silnice I/41 prpjuje v jižní části aglmerace dálnici D1 a D2 s městským kruhem I/42. V k.ú. Hrní Heršpice a v jižní části k.ú. Kmárv se v klí psuzvané kmunikace vyskytuje průmyslvá zástavba. D kntaktu s bytnu zástavbu se kmunikace dstává v k.ú. Kmárv a Trnitá. Jedná se především bytnu zástavbu panelvých a rdinných dmů Silnice I/42 čtyřpruhvá a dvupruhvá kmunikace, busměrná městský kruh na území aglmerace Brn prchází KÚ: Pisárky, Staré Brn, Trnitá, Černvice, Židenice, Malměřice, Husvice, Černá Ple, Králv Ple, Žabvřesky Kmunikace I/42 přichází d kntaktu jak s bytnu zástavbu panelvých a rdinných dmů, tak i se zástavbu průmyslvu. V jižní a jihvýchdní části aglmerace silnice kpíruje řeku Svratku Silnice I/43 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Králv Ple, Řečkvice, Česká, Kuřim Silnice I/43 tvří dva úseky navazující v severní části aglmerace na rychlstní kmunikaci R43. V klí kmunikace se nachází bytná i průmyslvá zástavba a také lesní prsty. Obytná zástavba je především panelvéh typu a v menší míře se zde vyskytuje i zástavba rdinných dmů. V suběhu se silnicí I/43 vede železniční trať Silnice I/50 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace nadreginální radiální ve směru Z V na území aglmerace Brn prchází KÚ: Pdlí u Brna, Slatina, Černvice, Židenice Kmunikace I/50 prpjuje ve výchdní části aglmerace dálnici D1 s velkým městským kruhem. V k.ú. Pdlí u Brna je klí kmunikace využíván především k zemědělským účelům. V k.ú. Slatina se nachází v klí kmunikace zejména průmyslvá výrba. Obytná zástavba se v k.ú. Slatina vyskytuje v mezené Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 4

6 míře, jedná se převážně zástavbu rdinných dmů. V k.ú. Židenice a Černvice se nachází v klí kmunikace bytná zástavba panelvých a rdinných dmů a průmyslvá zástavba Silnice I/52 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace s tramvajvým pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Mdřice, Přízřenice, Dlní Heršpice, Hrní Heršpice, Štýřice Kmunikace I/52 prpjuje v jižní části aglmerace dálnici D1 a rychlstní kmunikaci R52 s městským kruhem I/42. V blasti k.ú. Mdřice přechází silnice I/52 v rychlstní kmunikaci R52. Sučástí kmunikace je tramvajvé těles vedené středem kmunikace, které dděluje jízdní směry. V klí psuzvané kmunikace se nachází především průmyslvá zástavba. Obytná zástavba se vyskytuje v mezené míře zejména v k.ú. Mdřice. 1.2 MEZNÍ HODNOTY HLUKOVÝCH UKAZATELŮ Mezní hdnty pr strategické hlukvé mapvání ČR jsu dány vyhlášku č. 523/2006 Sb. hlukvém mapvání, 2, dst. 3. Pr hlukvé ukazatele pr den večer nc (L dvn ) a pr nc (L n ) jsu stanveny tyt mezní hdnty: L dvn = 70 db L n = 60 db Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 5

7 1.3 SOUHRN VÝSLEDKŮ HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ Obrázek 1 Strategická hlukvá mapa aglmerace Brn Zdrj: Akční hlukvý plán Odhad pčtu sb expnvaných hlukem V následujících tabulkách je uveden celkvý dhadvaný pčet sb žijících ve stavbách pr bydlení v klí všech hdncených kmunikací na území města Brna a vně města Brna (brněnská aglmerace) vlivněný puze hlukem ze silniční dpravy. Odhad byl vypracván pr výšku 4 m nad zemí pr vybrané hdnty hlukvéh ukazatelepr den večer nc L dvn a ukazatele pr nc L n. Tabulka 1 - Celkvý dhadvaný pčet sb v jedntlivých pásmech L dvn [db] (zakruhlen na stvky). Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 6

8 Tabulka 2 - Celkvý dhadvaný pčet sb v jedntlivých pásmech L n [db] (zakruhlen na stvky). Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn Kritická místa Na základě strategických hlukvých map byly vyhdnceny lkality, které byly analyzvány jak kritická místa ( ht spts ). Jedná se lkality, kde dchází k překračvání mezních hdnt v některém ze zvlených ukazatelů ve vztahu k pčtu zasažených byvatel. V rámci analýzy byly pr hdncená území stanveny dvě pririty pr další rzhdvání řešení: Pririta I. (červená) vymezuje území, ve kterém je překrčena mezní hdnta a sučasně je zde hustta byvatel 10 byvatel/1000 m 2. Řešení tht území by vzhledem k vyské husttě byvatelstva měl být v c nejkratším časvém hrizntu. Pririta II. (žlutá) vymezuje území, ve kterém je překrčena mezní hdnta a sučasně je zde hustta byvatel 1 byvatel/1000 m 2. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 7

9 Tabulka 3 - Odhad pčtu sb vystavených hdntám hlukvéh ukazatele L dvn v kritických místech nad mezní hdntu. Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 8

10 Tabulka 4 - Odhad pčtu sb vystavených hdntám hlukvéh ukazatele L n v kritických místech nad mezní hdntu. Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn. Při analýze zjištěných kritických míst je patrné, že mnžina kritických míst pr ukazatel L dvn je shdná s kritickými místy pr ukazatel L n, pr který je těcht míst více, resp. identifikvané blasti jsu pr ukazatel L n zpravidla větší. Tabulka 4 prt uvádí puze kritická místa zjištěná průnikem kritických míst pr L dvn a L n v priritě I. Pdíl nákladní dpravy a teda i míru, jaku se nákladní dprava pdílí na zatížení klí kmunikace hlukem, uvádí pentagram intenzit dpravy přilžený v grafické části. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 9

11 2 STANOVENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE VLIVEM EMISÍ ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2.1 VÝPOČET EMISÍ Z DOPRAVY Emise z dpravy se bilancují jak hrmadně sledvané mbilní zdrje a zjišťují se na základě statistických údajů sptřebách phnných hmt a emisních faktrů. Mezi hrmadně sledvané mbilní zdrje patří: Spalvací emise ze silniční, železniční, vdní a letecké dpravy Nespalvací emise těry pneumatik a brzdvéh blžení, abraze vzvky Emise z mtrů nedpravních strjů zemědělské a lesnické strje Emise z hrmadně sledvaných mbilních zdrjů autmbilvá dprava byly mdelvě stanveny z pdkladů dpravních statistik, údajů prdeji phnných hmt, skladbě vzvéh parku a dhadech rčních prběhů jedntlivých kategrií vzidel. Emise byly vypčteny pmcí pdílu na sptřebě phnných hmt jedntlivých kategrií vzidel a příslušných emisních faktrů. Emise ze silniční dpravy na kmunikacích pkrytých sčítáním dpravy byly pr statutární měst Brn vyčísleny pr 356 km silnic. Emisní výpčet byl pr jedntlivé kmunikační úseky prveden emisním mdelem MEFA 13 pr výpčtvý rk 2011 a dpvídající schéma vzvéh parku. Samtný výpčet emisí z linivých zdrjů byl prveden pr všechny hdncené znečišťující látky, přičemž v případě suspendvaných částic PM10 a PM2,5 a benz[a]pyrenu byly samstatně vyčísleny primární emise a resuspenze. Tabulka 5 - Celkvá emisní bilance stacinárních a mbilních zdrjů znečišťvání vzduší v členění dle kategrie zdrje pr rk Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 10

12 Obrázek 2 - Emise sledvaných škdlivin (tun/rk, resp. kg/rk), stacinární a mbilní zdrje. Zdrj: Rzptylvá studie Brn AUTOMATICKÝ IMISNÍ MONITORING AIM A MODELOVÉ IMISNÍ VÝPOČTY Autmatický imisní mnitring AIM V rámci aglmerace Brn se na měření kvality vzduší pdílí 3 rganizace, které mají autrizaci k měření stavu venkvníh vzduší. Jedná se Český hydrmeterlgický ústav (mdré lkality na br. níže), statutární měst Brn (zelené lkality na br. níže) a Zdravtní ústav se sídlem v Ostravě (červené lkality na br. níže). Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 11

13 Obrázek 3 - Přehled lkalit imisníh mnitringu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 6 - Měřící prgramy a měřené škdliviny v místech mnitringu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 12

14 2.2.2 Mdelvý výpčet imisníh zatížení Výpčet krátkdbých i průměrných rčních kncentrací znečišťujících látek a dby překrčení zvlených hraničních kncentrací byl prveden pdle metdiky SYMOS 97 (Systém mdelvání stacinárních zdrjů znečišťvání vzduší SYMOS 97 verze 2006), která byla vydána MŽP ČR v r Metdika SYMOS'97 však musela být prti půvdní verzi upravena, tak aby byla v suladu s legislativu EU. Pr výpčet imisní charakteristiky byl vytvřen zájmvé území se sítí uzlvých bdů v pčtu s krkem 130 x 130 m ve městě Brně. Další sítí referenčních bdů byla výpčtvá síť pdél kmunikací. Tat síť byla utvřena tak, aby ve vzdálensti 10 a 50 m lemvala kmunikaci. Síť uzlvých referenčních bdů pr ptřebu výpčtu rzptylvé studie je vytvářena nezávisle na zeměpisných suřadnicích dané lkality. Imisní situace byla pdrbně hdncena pmcí maximálních imisních hdinvých kncentrací a průměrných rčních kncentrací. Výstupními údaji jsu: - Maximální imisní krátkdbé kncentrace: udávají maximální hdntu vypčtenu v daném referenčním bdě s uvedením třídy stability, třídy rychlsti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní kncentraci dchází. Hdnty jsu uvedeny v mikrgramech/m 3 (μg.m -3 ). - Průměrná rční kncentrace: udávají rční zatížení území. Hdnty jsu uvedeny v mikrgramech/m 3 (μg.m -3 ). - Intervaly imisních hdinvých kncentrací: udávají četnst výskytu kncentrací nad zadanu hdntu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrgramů/m 3 ). Hdnty jsu uvedeny v % rčníh časvéh fndu (rční časvý fnd činní 8760 hdin) Suspendvané částice PM 10 Částice bsažené ve vzduchu lze rzdělit na primární a sekundární. Primární částice jsu emitvány přím d atmsféry, ať již z přírdních (např. spečná činnst, pyl neb mřský aersl) neb z antrpgenních zdrjů (např. spalvání fsilních paliv ve stacinárních i mbilních zdrjích, těry pneumatik, brzd a vzvek). Sekundární částice jsu převážně antrpgenníh. Z důvdu různrdsti emisních zdrjů mají suspendvané částice různé chemické slžení a různu velikst. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 13

15 Obrázek 4 - Srvnání zprůměrvaných hdnt průměrné rční kncentrace PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Imisní limit pr 24 hdinvu kncentraci PM 10 činí 50 μg.m -3 a může být za kalendářní rk 35x překrčen. Ve vyhdncení se tedy uvažuje 36. nejvyšší 24hdinvá kncentrace, která pkud je vyšší než 50 μg.m -3, je překrčen imisní limit. Obrázek 5 - Srvnání zprůměrvaných hdnt 36. nevyšší 24 hdinvé kncentrace PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Pr překračvání imisníh limitu je v aglmeraci Brn charakteristické, že k němu dchází puze v chladné části rku, tedy během tpné sezóny. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 14

16 Obrázek 6 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 15

17 Tabulka 7 - Vypčtená kncentrace v jedntlivých městských částech pr PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Suspendvané částice PM 2,5 Pdle rčníh chdu kncentrací PM 2,5 ve vztahu k překrčení rčníh imisníh limitu lze knstatvat, že vyské znečištění vzduší tut látku se vyskytuje zejména v chladném bdbí rku (měsíce listpad až únr). Vyšší kncentrace tét látky v chladném bdbí rku jsu zejména důsledkem emisí z vytápění a hrších rzptylvých pdmínek. Na dpravních lkalitách je pměr PM 2,5 /PM 10 nejnižší. Při spalvání paliva z dpravy se emitvané částice nalézají především ve frakci PM 2,5 a pměr by měl být tudíž u dpravních lkalit vyský. T, že tmu tak není, zdůrazňuje význam emisí větších částic z těrů pneumatik, brzdvéh blžení a ze silnic. Zastupení hrubé frakce na dpravních stanicích narůstá i v důsledku resuspenze částic ze zimníh psypu. K navýšení kncentrace PM 10 může djít i v důsledku zvýšené abraze silničníh pvrchu psypem a následnu resuspenzí brušenéh materiálu. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 16

18 Obrázek 7 - Průměrné rční kncentrace PM 2,5 na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Obrázek 8 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací PM 2,5. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 17

19 Tabulka 8 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr PM 2,5. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Oxid dusičitý NO 2 Při sledvání a hdncení kvality venkvníh vzduší se pd termínem xidy dusíku (NO x ) rzumí směs xidu dusnatéh (NO) a xidu dusičitéh (NO 2 ). Imisní limit pr chranu zdraví lidí je stanven pr NO 2, limit pr chranu eksystémů a vegetace je stanven pr NO x. Více než 90 % z celkvých xidů dusíku ve venkvním vzduší je emitván ve frmě NO. NO2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním znem. K překrčení rčníh imisníh limitu NO 2 dchází puze na mezeném pčtu stanic, a t na dpravně expnvaných lkalitách aglmerací a velkých měst. V případě průměrné rční kncentrace NO 2 dchází k překračvání imisníh limitu na nejzatíženějších dpravních lkalitách (Brn-Svatplukva, Brn-střed, Brn-Úvz (ht-spt)) téměř pravidelně. Na statních dpravních lkalitách se překrčení vyskytuje puze výjimečně, na pzaďvých lkalitách k překračvání nedchází. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 18

20 Obrázek 9 - Srvnání zprůměrvaných hdnt průměrné rční kncentrace NO2 pr dpravní a pzaďvé stanice. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 9 - Vypčtené kncentrace NO 2 v jedntlivých městských částech. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 19

21 Obrázek 10 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací NO 2. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Benzen Odhaduje se, že více než 90 % emisí benzenu pchází z lidské činnsti. Hlavním zdrjem emisí benzenu jsu mbilní zdrje, které představují cca 85 % celkvých antrpgenních emisí armatických uhlvdíků. Největší znečištění vzduší benzenem se vyskytuje v blastech s vysku husttu byvatelstva a tedy s vyským dpravním zatížením. Dalšími zdrji je vytápění dmácnstí, pužití rzpuštědel, chemický průmysl a rpné rafinérie, ztráty vypařváním při manipulaci, skladvání a distribuci benzinů. V rámci aglmerace Brn dsahvala v rce 2011 pdstatná většina území nízkých kncentrací benzenu pd 2 μg.m -3, puze dpravně zatíženější lkality (cca 13 % území) se phybvaly v intervalu kncentrací d 2 d 3,5 μg.m -3. Imisní limit nebyl překrčen. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 20

22 Obrázek 11 - Průměrné rční kncentrace benzenu na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 10 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr benzen. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 21

23 Obrázek 12 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací benzenu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Benz(a)pyren Jeh antrpgenním zdrjem, stejně jak statních plycyklických armatických uhlvdíku (PAH), je jednak nedknalé spalvání fsilních paliv jak ve stacinárních (dmácí tpeniště a spalvání dpadu) tak i v mbilních zdrjích (mtry spalující naftu), ale také výrba kksu a celi. V České republice dmácí tpeniště prdukují více než 60 % z celkvých emisí benz(a)pyrenu. Mbilní zdrje (zejména naftvé mtry) jsu druhým nejvýznamnějším zdrjem emisí benz(a)pyrenu v České republice. Je třeba mít na zřeteli, že dhad plí rčních průměrných kncentrací benz(a)pyrenu je zatížen, ve srvnání s statními mapvanými látkami, největšími nejisttami, plynucími z nedstatečné hustty měření. Ve sledvaném bdbí měřily na území aglmerace Brn 3 lkality. Přestže je lkalita Brn-Masná značena jak pzaďvá, je nutn ji brát jak dpravně vlivněnu, nebť leží v těsné blízksti Velkéh městskéh kruhu a v blízksti rvněž leží parkviště. Imisní limit pr benz(a)pyren je dluhdbě překračván na dpravu zatížených lkalitách. Pzaďvá lkalita Brn-Líšeň napak imisní limit nepřekračuje, přestže má trvale rstucí trend. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 22

24 Obrázek 13 - Průměrná rční kncentrace benz(a)pyrenu na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Obrázek 14 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací benz(a)pyrenu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 23

25 Tabulka 11 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr benz(a)pyren. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Prvnání výsledků AIM a mdelvých výpčtů Při prvnání výsledků mdelvých výpčtů s měřením ve staniční síti je patrná celkvá shda výsledků, až na určitá mezení. Zejména pr suspendvané částice je charakteristické jisté pdhdncení imisníh mdelu prti hdntám reálně měřeným na stanicích imisníh mnitringu. V případě xidu dusičitéh, u nějž má rzhdující pdíl na imisní zátěži autmbilvá dprava, se bjevují vyšší hdnty v některých bdech, pr něž je charakteristický vliv lkálních dpravních situací (např. zvýšené emise na křižvatkách). Velmi dbru shdu měření a mdelu je mžné knstatvat u benzenu. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 24

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Přílha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Metdika pr zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v aktualizaci ÚAP ORP Jihlava vychází z metdiky zpracvané na ÚÚP v rce 2012 brázky kartgramů mají

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace v Ústeckém kraji a v aglomeraci Ústí nad Labem - Teplice ve správě ŘSD ČR - NÁVRH

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace v Ústeckém kraji a v aglomeraci Ústí nad Labem - Teplice ve správě ŘSD ČR - NÁVRH EKOLA grup, spl. s r.. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akční plán prtihlukvých patření pr hlavní pzemní kmunikace v Ústeckém kraji a v aglmeraci Ústí

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 Akční plán snižvání hluku pr aglmeraci Praha 2008 Zprávu sestavili: Ing. Jsef Nvák, CSc. Ing. Václav Vlejník Ing. Karel Šnajdr Akustika Praha s. r.., Thákurva 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více