část I. - analytická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "část I. - analytická"

Transkript

1 Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku, MBA, primátrem města Brna Zhtvitel: AF-CITYPLAN s.r.., Jindřišská 17, Praha 1 Zastupený: Ing. Milanem Kmínkem ve věcech smluvních Autrský klektiv: Ing. Jiří Landa, technický ředitel Ing. Petr Hfhansl, Ph. D., náměstek TŘ pr dpravní plánvání Ing. Mnika Blahvá Michal Prsek Kntrla: Ing. Petr Hfhansl, Ph. D. Čísl zakázky zhtvitele: Datum: Říjen 2014

2 OBSAH 1 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH KOMUNIKACÍ A SLEDOVANÉHO OKOLÍ Dálnice D Dálnice D Rychlstní kmunikace R Rychlstní kmunikace R Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ MEZNÍ HODNOTY HLUKOVÝCH UKAZATELŮ SOUHRN VÝSLEDKŮ HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ Odhad pčtu sb expnvaných hlukem Kritická místa STANOVENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE VLIVEM EMISÍ ZE SILNIČNÍ DOPRAVY VÝPOČET EMISÍ Z DOPRAVY AUTOMATICKÝ IMISNÍ MONITORING AIM A MODELOVÉ IMISNÍ VÝPOČTY Autmatický imisní mnitring AIM Mdelvý výpčet imisníh zatížení Suspendvané částice PM Suspendvané částice PM 2, Oxid dusičitý NO Benzen Benz(a)pyren Prvnání výsledků AIM a mdelvých výpčtů Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 1

3 1 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY Pzemní dprava je hlavní příčinu vyských hladin hluku ve venkvním prstru Brna, a t v přímé suvislsti s intenzitu dpravy. Nadměrné zatížení hlukem pstihuje především klí hlavních dpravních tras. Zatížení území města hlukem z dpravy kpíruje intenzity dpravy v síti kmunikací i železničních tratí. Lze však knstatvat, že zvyšvání intenzit dpravy není dprvázen shdným nárůstem intenzit hluku, a t v důsledku kvalitnějších vzidel, pvrchů vzvek neb mdernizace tramvajvých a železničních tratí. Ke snížení hladin hluku na některých místech přispěla i změna rganizace dpravy. Pdél nejzatíženějších dpravních tras a jejich křižvatek (Kliště, Křenvá, Svatplukva, Králvplská, dálnice D1 a D2, velký městský kruh apd.) je dsahván hlukvé hladiny db v denních hdinách. Zatímc pdél dpravních tras mim zastavěné území lze respektvat hlukvá pásma neb budvat prtihlukvé stěny, btížně řešitelná je situace v zastavěných, histricky vzniklých územích. Hlukvá mapa z pzemní dpravy pr území statutárníh města Brna byla sestavena z intenzit dpravy platných pr rk V následujícím bdbí aktualizvána nebyla. Výsledky strategické hlukvé mapy ptvrdily, že nejvýznamnějším zdrjem hluku na území města Brna je silniční dprava. Hluk ze železniční dpravy může být místně významný, vzhledem k rzsahu železniční sítě a jejíh vedení ve vztahu k chráněné zástavbě je však zřejmé, že na území města představuje celkvě méně významný zdrj imisí hluku. Pdbný závěr se ptvrdil i pr hluk z leteckéh prvzu. Na přízené strategické hlukvé mapy navazují tzv. akční plány, které shrnují všechna již prvedená prtihlukvá patření a navrhují priritní výhledvá patření k mezení hluku v živtním prstředí. Psuzení hlukvé zátěže z dpravy vychází z hlukvé mapy z rku 2004 a následně přízenéh Akčníh hlukvéh plánu pr hlavní pzemní kmunikace v aglmeraci Brn z července Akční plán řeší puze hluk ze silniční dpravy, psuzení hluku ze železniční dpravy není k dispzici. Akční plán aglmerace Brn sleduje hlavní pzemní kmunikace uvnitř aglmerace Brn, kde hdncené území je definván na základě vyhlášky č. 561/2006 Sb. stanvení seznamu aglmerací pr účely hdncení a snižvání hluku. 1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH KOMUNIKACÍ A SLEDOVANÉHO OKOLÍ Dálnice D1 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem mezinárdní páteřní ve směru SZ JV na území aglmerace Brn prchází KÚ: Ppůvky u Brna, Trubsk, Bsnhy, Ostpivice, Starý Lískvec, Bhunice, Hrní a Dlní Heršpice, Brněnské Ivanvice, Tuřany, Slatina, Bedřichvice, Pdlí u Brna Dálnice D1 prchází jižní krajvu částí aglmerace Brn. Sledvaný úsek začíná na západní straně aglmerace v k.ú. Ppůvky u Brna a knčí na výchdní straně v k.ú. Pdlí u Brna. Hdncený úsek dálnice Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 2

4 vede především průmyslvu zástavbu, zemědělskými plchami a v menší míře mezi zástavbu převážně rdinných dmků Dálnice D2 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru JV na území aglmerace Brn prchází KÚ: Chrlice, Mdřice, Hlásky, Dlní Heršpice Sledvaný úsek dálnice D2 prchází v jižní části aglmerace Brn čtyřmi katastrálními územími aglmerace. V k.ú. Dlní Heršpice se napjuje na dálnici D1. Oklí sledvanéh úseku je využíván především průmyslvě a zemědělsky. D těsnéh kntaktu s bytnu zástavbu se psuzvaný úsek téměř nedstává Rychlstní kmunikace R43 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Ivanvice, Česká Hdncený úsek rychlstní kmunikace prchází dvě katastrální území aglmerace Brn. Oklí rychlstní kmunikace je využíván především zemědělsky a nacházejí se zde i lesní prsty. D bližšíh kntaktu s bytnu zástavbu přichází rychlstní kmunikace především v bci Česká. Dalším zdrjem hluku v klí kmunikace je suběžně vedená železniční trať v blasti bce České Rychlstní kmunikace R52 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Mdřice Sledvaný úsek rychlstní kmunikace prchází na území aglmerace Brna katastrálním územím Mdřice. Oklí úseku je využíván především průmyslvě. D bližšíh kntaktu s bytnu zástavbu rdinných dmů se rychlstní kmunikace dstává v blasti bce Mdřice. Dalším zdrjem hluku v klí kmunikace je suběžně vedená železniční trať Silnice I/23 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem reginální ve směru S JZ na území aglmerace Brn prchází KÚ: Starý Lískvec, Nvý Lískvec, Pisárky Kmunikace I/23 prpjuje v jihzápadní části aglmerace dálnici D1 s městským kruhem I/42. Hdncený úsek prchází třemi katastrálními územími. Kmunikace se dstává d kntaktu s bytnu Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 3

5 zástavbu převážně panelvéh typu v k.ú. Starý Lískvec a s bytnu zástavbu rdinných dmů v k.ú. Nvý Lískvec. V k.ú. Pisárky je kmunikace vedena v Pisáreckém tunelu Silnice I/41 čtyřpruhvá, busměrná; dvupruhvá, busměrná reginální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Hrní Heršpice, Kmárv, Trnitá Silnice I/41 prpjuje v jižní části aglmerace dálnici D1 a D2 s městským kruhem I/42. V k.ú. Hrní Heršpice a v jižní části k.ú. Kmárv se v klí psuzvané kmunikace vyskytuje průmyslvá zástavba. D kntaktu s bytnu zástavbu se kmunikace dstává v k.ú. Kmárv a Trnitá. Jedná se především bytnu zástavbu panelvých a rdinných dmů Silnice I/42 čtyřpruhvá a dvupruhvá kmunikace, busměrná městský kruh na území aglmerace Brn prchází KÚ: Pisárky, Staré Brn, Trnitá, Černvice, Židenice, Malměřice, Husvice, Černá Ple, Králv Ple, Žabvřesky Kmunikace I/42 přichází d kntaktu jak s bytnu zástavbu panelvých a rdinných dmů, tak i se zástavbu průmyslvu. V jižní a jihvýchdní části aglmerace silnice kpíruje řeku Svratku Silnice I/43 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace se středním dělícím pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Králv Ple, Řečkvice, Česká, Kuřim Silnice I/43 tvří dva úseky navazující v severní části aglmerace na rychlstní kmunikaci R43. V klí kmunikace se nachází bytná i průmyslvá zástavba a také lesní prsty. Obytná zástavba je především panelvéh typu a v menší míře se zde vyskytuje i zástavba rdinných dmů. V suběhu se silnicí I/43 vede železniční trať Silnice I/50 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace nadreginální radiální ve směru Z V na území aglmerace Brn prchází KÚ: Pdlí u Brna, Slatina, Černvice, Židenice Kmunikace I/50 prpjuje ve výchdní části aglmerace dálnici D1 s velkým městským kruhem. V k.ú. Pdlí u Brna je klí kmunikace využíván především k zemědělským účelům. V k.ú. Slatina se nachází v klí kmunikace zejména průmyslvá výrba. Obytná zástavba se v k.ú. Slatina vyskytuje v mezené Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 4

6 míře, jedná se převážně zástavbu rdinných dmů. V k.ú. Židenice a Černvice se nachází v klí kmunikace bytná zástavba panelvých a rdinných dmů a průmyslvá zástavba Silnice I/52 čtyřpruhvá, směrvě dělená kmunikace s tramvajvým pásem nadreginální radiální ve směru S J na území aglmerace Brn prchází KÚ: Mdřice, Přízřenice, Dlní Heršpice, Hrní Heršpice, Štýřice Kmunikace I/52 prpjuje v jižní části aglmerace dálnici D1 a rychlstní kmunikaci R52 s městským kruhem I/42. V blasti k.ú. Mdřice přechází silnice I/52 v rychlstní kmunikaci R52. Sučástí kmunikace je tramvajvé těles vedené středem kmunikace, které dděluje jízdní směry. V klí psuzvané kmunikace se nachází především průmyslvá zástavba. Obytná zástavba se vyskytuje v mezené míře zejména v k.ú. Mdřice. 1.2 MEZNÍ HODNOTY HLUKOVÝCH UKAZATELŮ Mezní hdnty pr strategické hlukvé mapvání ČR jsu dány vyhlášku č. 523/2006 Sb. hlukvém mapvání, 2, dst. 3. Pr hlukvé ukazatele pr den večer nc (L dvn ) a pr nc (L n ) jsu stanveny tyt mezní hdnty: L dvn = 70 db L n = 60 db Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 5

7 1.3 SOUHRN VÝSLEDKŮ HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ Obrázek 1 Strategická hlukvá mapa aglmerace Brn Zdrj: Akční hlukvý plán Odhad pčtu sb expnvaných hlukem V následujících tabulkách je uveden celkvý dhadvaný pčet sb žijících ve stavbách pr bydlení v klí všech hdncených kmunikací na území města Brna a vně města Brna (brněnská aglmerace) vlivněný puze hlukem ze silniční dpravy. Odhad byl vypracván pr výšku 4 m nad zemí pr vybrané hdnty hlukvéh ukazatelepr den večer nc L dvn a ukazatele pr nc L n. Tabulka 1 - Celkvý dhadvaný pčet sb v jedntlivých pásmech L dvn [db] (zakruhlen na stvky). Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 6

8 Tabulka 2 - Celkvý dhadvaný pčet sb v jedntlivých pásmech L n [db] (zakruhlen na stvky). Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn Kritická místa Na základě strategických hlukvých map byly vyhdnceny lkality, které byly analyzvány jak kritická místa ( ht spts ). Jedná se lkality, kde dchází k překračvání mezních hdnt v některém ze zvlených ukazatelů ve vztahu k pčtu zasažených byvatel. V rámci analýzy byly pr hdncená území stanveny dvě pririty pr další rzhdvání řešení: Pririta I. (červená) vymezuje území, ve kterém je překrčena mezní hdnta a sučasně je zde hustta byvatel 10 byvatel/1000 m 2. Řešení tht území by vzhledem k vyské husttě byvatelstva měl být v c nejkratším časvém hrizntu. Pririta II. (žlutá) vymezuje území, ve kterém je překrčena mezní hdnta a sučasně je zde hustta byvatel 1 byvatel/1000 m 2. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 7

9 Tabulka 3 - Odhad pčtu sb vystavených hdntám hlukvéh ukazatele L dvn v kritických místech nad mezní hdntu. Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 8

10 Tabulka 4 - Odhad pčtu sb vystavených hdntám hlukvéh ukazatele L n v kritických místech nad mezní hdntu. Zdrj: Akční hlukvý plán pr hlavní pzemní kmunikace aglmerace Brn. Při analýze zjištěných kritických míst je patrné, že mnžina kritických míst pr ukazatel L dvn je shdná s kritickými místy pr ukazatel L n, pr který je těcht míst více, resp. identifikvané blasti jsu pr ukazatel L n zpravidla větší. Tabulka 4 prt uvádí puze kritická místa zjištěná průnikem kritických míst pr L dvn a L n v priritě I. Pdíl nákladní dpravy a teda i míru, jaku se nákladní dprava pdílí na zatížení klí kmunikace hlukem, uvádí pentagram intenzit dpravy přilžený v grafické části. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 9

11 2 STANOVENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE VLIVEM EMISÍ ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2.1 VÝPOČET EMISÍ Z DOPRAVY Emise z dpravy se bilancují jak hrmadně sledvané mbilní zdrje a zjišťují se na základě statistických údajů sptřebách phnných hmt a emisních faktrů. Mezi hrmadně sledvané mbilní zdrje patří: Spalvací emise ze silniční, železniční, vdní a letecké dpravy Nespalvací emise těry pneumatik a brzdvéh blžení, abraze vzvky Emise z mtrů nedpravních strjů zemědělské a lesnické strje Emise z hrmadně sledvaných mbilních zdrjů autmbilvá dprava byly mdelvě stanveny z pdkladů dpravních statistik, údajů prdeji phnných hmt, skladbě vzvéh parku a dhadech rčních prběhů jedntlivých kategrií vzidel. Emise byly vypčteny pmcí pdílu na sptřebě phnných hmt jedntlivých kategrií vzidel a příslušných emisních faktrů. Emise ze silniční dpravy na kmunikacích pkrytých sčítáním dpravy byly pr statutární měst Brn vyčísleny pr 356 km silnic. Emisní výpčet byl pr jedntlivé kmunikační úseky prveden emisním mdelem MEFA 13 pr výpčtvý rk 2011 a dpvídající schéma vzvéh parku. Samtný výpčet emisí z linivých zdrjů byl prveden pr všechny hdncené znečišťující látky, přičemž v případě suspendvaných částic PM10 a PM2,5 a benz[a]pyrenu byly samstatně vyčísleny primární emise a resuspenze. Tabulka 5 - Celkvá emisní bilance stacinárních a mbilních zdrjů znečišťvání vzduší v členění dle kategrie zdrje pr rk Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 10

12 Obrázek 2 - Emise sledvaných škdlivin (tun/rk, resp. kg/rk), stacinární a mbilní zdrje. Zdrj: Rzptylvá studie Brn AUTOMATICKÝ IMISNÍ MONITORING AIM A MODELOVÉ IMISNÍ VÝPOČTY Autmatický imisní mnitring AIM V rámci aglmerace Brn se na měření kvality vzduší pdílí 3 rganizace, které mají autrizaci k měření stavu venkvníh vzduší. Jedná se Český hydrmeterlgický ústav (mdré lkality na br. níže), statutární měst Brn (zelené lkality na br. níže) a Zdravtní ústav se sídlem v Ostravě (červené lkality na br. níže). Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 11

13 Obrázek 3 - Přehled lkalit imisníh mnitringu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 6 - Měřící prgramy a měřené škdliviny v místech mnitringu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 12

14 2.2.2 Mdelvý výpčet imisníh zatížení Výpčet krátkdbých i průměrných rčních kncentrací znečišťujících látek a dby překrčení zvlených hraničních kncentrací byl prveden pdle metdiky SYMOS 97 (Systém mdelvání stacinárních zdrjů znečišťvání vzduší SYMOS 97 verze 2006), která byla vydána MŽP ČR v r Metdika SYMOS'97 však musela být prti půvdní verzi upravena, tak aby byla v suladu s legislativu EU. Pr výpčet imisní charakteristiky byl vytvřen zájmvé území se sítí uzlvých bdů v pčtu s krkem 130 x 130 m ve městě Brně. Další sítí referenčních bdů byla výpčtvá síť pdél kmunikací. Tat síť byla utvřena tak, aby ve vzdálensti 10 a 50 m lemvala kmunikaci. Síť uzlvých referenčních bdů pr ptřebu výpčtu rzptylvé studie je vytvářena nezávisle na zeměpisných suřadnicích dané lkality. Imisní situace byla pdrbně hdncena pmcí maximálních imisních hdinvých kncentrací a průměrných rčních kncentrací. Výstupními údaji jsu: - Maximální imisní krátkdbé kncentrace: udávají maximální hdntu vypčtenu v daném referenčním bdě s uvedením třídy stability, třídy rychlsti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní kncentraci dchází. Hdnty jsu uvedeny v mikrgramech/m 3 (μg.m -3 ). - Průměrná rční kncentrace: udávají rční zatížení území. Hdnty jsu uvedeny v mikrgramech/m 3 (μg.m -3 ). - Intervaly imisních hdinvých kncentrací: udávají četnst výskytu kncentrací nad zadanu hdntu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrgramů/m 3 ). Hdnty jsu uvedeny v % rčníh časvéh fndu (rční časvý fnd činní 8760 hdin) Suspendvané částice PM 10 Částice bsažené ve vzduchu lze rzdělit na primární a sekundární. Primární částice jsu emitvány přím d atmsféry, ať již z přírdních (např. spečná činnst, pyl neb mřský aersl) neb z antrpgenních zdrjů (např. spalvání fsilních paliv ve stacinárních i mbilních zdrjích, těry pneumatik, brzd a vzvek). Sekundární částice jsu převážně antrpgenníh. Z důvdu různrdsti emisních zdrjů mají suspendvané částice různé chemické slžení a různu velikst. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 13

15 Obrázek 4 - Srvnání zprůměrvaných hdnt průměrné rční kncentrace PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Imisní limit pr 24 hdinvu kncentraci PM 10 činí 50 μg.m -3 a může být za kalendářní rk 35x překrčen. Ve vyhdncení se tedy uvažuje 36. nejvyšší 24hdinvá kncentrace, která pkud je vyšší než 50 μg.m -3, je překrčen imisní limit. Obrázek 5 - Srvnání zprůměrvaných hdnt 36. nevyšší 24 hdinvé kncentrace PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Pr překračvání imisníh limitu je v aglmeraci Brn charakteristické, že k němu dchází puze v chladné části rku, tedy během tpné sezóny. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 14

16 Obrázek 6 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 15

17 Tabulka 7 - Vypčtená kncentrace v jedntlivých městských částech pr PM 10. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Suspendvané částice PM 2,5 Pdle rčníh chdu kncentrací PM 2,5 ve vztahu k překrčení rčníh imisníh limitu lze knstatvat, že vyské znečištění vzduší tut látku se vyskytuje zejména v chladném bdbí rku (měsíce listpad až únr). Vyšší kncentrace tét látky v chladném bdbí rku jsu zejména důsledkem emisí z vytápění a hrších rzptylvých pdmínek. Na dpravních lkalitách je pměr PM 2,5 /PM 10 nejnižší. Při spalvání paliva z dpravy se emitvané částice nalézají především ve frakci PM 2,5 a pměr by měl být tudíž u dpravních lkalit vyský. T, že tmu tak není, zdůrazňuje význam emisí větších částic z těrů pneumatik, brzdvéh blžení a ze silnic. Zastupení hrubé frakce na dpravních stanicích narůstá i v důsledku resuspenze částic ze zimníh psypu. K navýšení kncentrace PM 10 může djít i v důsledku zvýšené abraze silničníh pvrchu psypem a následnu resuspenzí brušenéh materiálu. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 16

18 Obrázek 7 - Průměrné rční kncentrace PM 2,5 na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Obrázek 8 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací PM 2,5. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 17

19 Tabulka 8 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr PM 2,5. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Oxid dusičitý NO 2 Při sledvání a hdncení kvality venkvníh vzduší se pd termínem xidy dusíku (NO x ) rzumí směs xidu dusnatéh (NO) a xidu dusičitéh (NO 2 ). Imisní limit pr chranu zdraví lidí je stanven pr NO 2, limit pr chranu eksystémů a vegetace je stanven pr NO x. Více než 90 % z celkvých xidů dusíku ve venkvním vzduší je emitván ve frmě NO. NO2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním znem. K překrčení rčníh imisníh limitu NO 2 dchází puze na mezeném pčtu stanic, a t na dpravně expnvaných lkalitách aglmerací a velkých měst. V případě průměrné rční kncentrace NO 2 dchází k překračvání imisníh limitu na nejzatíženějších dpravních lkalitách (Brn-Svatplukva, Brn-střed, Brn-Úvz (ht-spt)) téměř pravidelně. Na statních dpravních lkalitách se překrčení vyskytuje puze výjimečně, na pzaďvých lkalitách k překračvání nedchází. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 18

20 Obrázek 9 - Srvnání zprůměrvaných hdnt průměrné rční kncentrace NO2 pr dpravní a pzaďvé stanice. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 9 - Vypčtené kncentrace NO 2 v jedntlivých městských částech. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 19

21 Obrázek 10 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací NO 2. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Benzen Odhaduje se, že více než 90 % emisí benzenu pchází z lidské činnsti. Hlavním zdrjem emisí benzenu jsu mbilní zdrje, které představují cca 85 % celkvých antrpgenních emisí armatických uhlvdíků. Největší znečištění vzduší benzenem se vyskytuje v blastech s vysku husttu byvatelstva a tedy s vyským dpravním zatížením. Dalšími zdrji je vytápění dmácnstí, pužití rzpuštědel, chemický průmysl a rpné rafinérie, ztráty vypařváním při manipulaci, skladvání a distribuci benzinů. V rámci aglmerace Brn dsahvala v rce 2011 pdstatná většina území nízkých kncentrací benzenu pd 2 μg.m -3, puze dpravně zatíženější lkality (cca 13 % území) se phybvaly v intervalu kncentrací d 2 d 3,5 μg.m -3. Imisní limit nebyl překrčen. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 20

22 Obrázek 11 - Průměrné rční kncentrace benzenu na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Tabulka 10 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr benzen. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 21

23 Obrázek 12 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací benzenu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Benz(a)pyren Jeh antrpgenním zdrjem, stejně jak statních plycyklických armatických uhlvdíku (PAH), je jednak nedknalé spalvání fsilních paliv jak ve stacinárních (dmácí tpeniště a spalvání dpadu) tak i v mbilních zdrjích (mtry spalující naftu), ale také výrba kksu a celi. V České republice dmácí tpeniště prdukují více než 60 % z celkvých emisí benz(a)pyrenu. Mbilní zdrje (zejména naftvé mtry) jsu druhým nejvýznamnějším zdrjem emisí benz(a)pyrenu v České republice. Je třeba mít na zřeteli, že dhad plí rčních průměrných kncentrací benz(a)pyrenu je zatížen, ve srvnání s statními mapvanými látkami, největšími nejisttami, plynucími z nedstatečné hustty měření. Ve sledvaném bdbí měřily na území aglmerace Brn 3 lkality. Přestže je lkalita Brn-Masná značena jak pzaďvá, je nutn ji brát jak dpravně vlivněnu, nebť leží v těsné blízksti Velkéh městskéh kruhu a v blízksti rvněž leží parkviště. Imisní limit pr benz(a)pyren je dluhdbě překračván na dpravu zatížených lkalitách. Pzaďvá lkalita Brn-Líšeň napak imisní limit nepřekračuje, přestže má trvale rstucí trend. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 22

24 Obrázek 13 - Průměrná rční kncentrace benz(a)pyrenu na měřících lkalitách. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Obrázek 14 - Mapa vypčtených průměrných rčních kncentrací benz(a)pyrenu. Zdrj: Rzptylvá studie Brn 2016 Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 23

25 Tabulka 11 - Vypčtené kncentrace v jedntlivých městských částech pr benz(a)pyren. Zdrj: Rzptylvá studie Brn Prvnání výsledků AIM a mdelvých výpčtů Při prvnání výsledků mdelvých výpčtů s měřením ve staniční síti je patrná celkvá shda výsledků, až na určitá mezení. Zejména pr suspendvané částice je charakteristické jisté pdhdncení imisníh mdelu prti hdntám reálně měřeným na stanicích imisníh mnitringu. V případě xidu dusičitéh, u nějž má rzhdující pdíl na imisní zátěži autmbilvá dprava, se bjevují vyšší hdnty v některých bdech, pr něž je charakteristický vliv lkálních dpravních situací (např. zvýšené emise na křižvatkách). Velmi dbru shdu měření a mdelu je mžné knstatvat u benzenu. Plán udržitelné městské mbility města Brna analytická část 24

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách Název prjektu: Pdpra invativních metd a frem výuky přírdvědných předmětů na středních šklách Prjekt je realizván Ostravsku univerzitu v Ostravě a sedmi partnerskými středními šklami, jednu z nich je i

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022 ARCADIS CZ a.s. divize Getechnika ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Karviná PZ Nad Barbru Psuzení průzkumu Čísl zakázky 140337Z022 Praha duben 2014 http://mapy.cz / http://kntaminace.cenia.cz/ Název zakázky: Čísl zakázky:

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více