Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen ČD ), prodává organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), část podniku označenou jako Obsluha dráhy, představující ucelenou organizační složku sloužící k zajištění obsluhy dráhy a dispečerského řízení, s čímž je spojen přechod všech práv a závazků souvisejících s částí podniku a SŽDC kupuje od ČD část podniku a přebírá všechny závazky související s částí podniku. Z uvedeného důvodu vydávám Dodatek č.1 Kvalifikačního katalogu. Pro organizační složky SŽDC: Ekonomicko personální servis, Centrální dispečerské pracoviště, Regionální centrum provozu Brno, Regionální centrum provozu Hradec Králové, Regionální centrum provozu Ostrava, Regionální centrum provozu Plzeň, Regionální centrum provozu Praha, Regionální centrum provozu Ústí nad Labem a ředitelství SŽDC se uplatňují následující zaměstnání. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ /16

2 PŘEHLED KZAM KZAM Náměstek GŘ KZAM Ředitel OJ KZAM Náměstek ředitele OJ KZAM Ředitel odboru KZAM Přednosta PO KZAM Manažer KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště KZAM TS Dozorčí provozu KZAM Náměstek přednosty PO KZAM TS 16,S Vedoucí oddělení KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ KZAM TS Specialista KZAM TS Systémový specialista KZAM TS Vedoucí skupiny KZAM TS 14 Ústřední dispečer KZAM TS 15-16,S Odborný poradce KZAM TS 15-16,S Oborový specialista KZAM TS 16,S Podnikový právník KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky KZAM TS Traťový dispečer KZAM TS IŽD ŽST KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený KZAM TS 9-11 Výpravčí KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě KZAM TS 9-11 Mistr KV KZAM TS 13 Vedoucí dispečer KZAM TS 12 Provozní dispečer KZAM TS 6-9 Obchodní referent KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent KZAM TS 2 Spisový referent KZAM TS 2-5 Skladník KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy KZAM TS 9-10 Komandující KZAM TS 5-8 Signalista KZAM TS 3-4 Výhybkář KZAM TS 4-7 Staniční dozorce KZAM TS 5 Dozorce výhybek KZAM TS 3 Závorář KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů KZAM TS 1 Pracovník dozoru KZAM TS 1-3 Staniční dělník 2

3 KZAM Ředitel OJ Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky. KZAM Náměstek ředitele OJ Zastupování ředitele organizační jednotky v rozsahu a působnosti stanovené organizačním řádem organizační jednotky. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM Ředitel odboru Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru ředitelství. KZAM Přednosta PO Organizace, řízení a odpovědnost za činnost provozního obvodu. KZAM Manažer Zastupování ředitele odboru ředitelství na svěřeném úseku ve stanoveném rozsahu a působnosti. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště s rozsáhlou nebo odborně náročnou problematikou. TS 16 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou nebo odborně zvlášť náročnou problematikou. 3

4 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou a zároveň odborně zvlášť náročnou problematikou. KZAM TS Dozorčí provozu TS 11 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání složitých prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání nejsložitějších prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS. KZAM Náměstek přednosty PO Zastupování přednosty provozního obvodu. Organizace a řízení činností svěřeného úseku. KZAM TS 16, S Vedoucí oddělení TS 16 Řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Řízení a odpovědnost za činnost oddělení se složitou odbornou koncepční problematikou. KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ TS 12 TS 13 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s odborně náročnou činností. TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně náročnou činností. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně nejnáročnější činností. 4

5 KZAM TS Specialista TS 10 Řešení složitých úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Řešení složitých specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. TS 11 Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Samostatné řešení nejsložitějších specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. KZAM TS Systémový specialista TS 12 Normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace činností a koncepčních úkolů. TS 13 Tvůrčí, koncepční, normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace náročných činností a zásadních koncepčních úkolů. Koordinace náročných systémů. Zpracovávání a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. TS 14 Koordinace nejnáročnějších systémů. Komplexní zpracování a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. Vedení samostatného referátu. Výkon činnosti vnitropodnikového auditu. KZAM TS Vedoucí skupiny TS 14 Řízení prací skupiny zaměstnanců, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 15 Řízení prací skupiny zaměstnanců, se složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 16 Řízení prací skupiny zaměstnanců s velmi složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení. 5

6 KZAM TS 14 Ústřední dispečer TS 14 Vedoucí směny dispečerského aparátu, vrcholové řízení provozní práce na celé síti SŽDC, projednávání provozních záležitostí s cizími železničními správami, řešení nejsložitějších mimořádných provozních situací na síti SŽDC s cizími železničními správami a nedrážními organizacemi. Vedení dispečerů osobní dopravy ve směně, koordinace opatření v osobní dopravě při mimořádnostech, komunikace s příslušnými odbory Ř SŽDC a zahraničními dopravci, řazení vlaků dálkové dopravy, vedení dokumentace. KZAM TS 15-16,S Odborný poradce TS 15 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení a organizace SŽDC. TS 16 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. KZAM TS 15-16,S Oborový specialista TS 15 Činnosti při analyzování a posuzování složitých řešení vyžadující vysokou odbornou úroveň a samostatnost při plnění úkolů. Koordinační činnost v rámci útvaru, mimo přímé řízení. Odpovědnost za škody vzniklé z realizace konkrétních řešení. TS 16 Analyzování a posuzování nejsložitějších řešení a činností zasahující napříč více odbornými útvary SŽDC vč. závěrů a návrhů dalších postupů. Tvůrčí koordinační a koncepční řešení nejsložitějších oborových činností problematiky řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. Komplexní odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nesložitějších oborových činností, koncepcí a koordinací při řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. KZAM TS 16, S Podnikový právník TS 16 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů. 6

7 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů na centrální úrovni. KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST TS 11 Řízení a zajišťování odborných agend ekonomického charakteru. KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky TS 5 Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání. Zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat. Zajišťování zálohovaných dat. TS 6 Obsluha operačních systémů počítačů vyšších tříd. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle zavedených projektů, zejména u složitějších výpočetních systémů a sítí počítačů. TS 7 Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systému a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracovávání dat. KZAM TS Traťový dispečer TS 11 Přímé řízení vlakové práce jednoho složitého obvodu železniční stanice pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 12 Přímé řízení vlakové práce na přiděleném uceleném traťovém úseku pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Koordinace činností s provozním dispečerem. KZAM TS IŽD ŽST TS 11 Řízení rozsáhlých a navazujících činností s regionální a podnikovou působností. Řízení a organizace provozních procesů nebo postupů, úkonů za svěřený úsek. TS 12 Koordinace, řízení a kontrola stanovených provozních, technologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů s odpovědností za kvalitní a včasnou provozní a statistickou dokumentaci (evidenci) s regionální a podnikovou působností. 7

8 KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD TS 7 Vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zpracování podkladů pro technickou a rozpočtovou dokumentaci včetně sledování dodržování technologických postupů při provozu, údržbě a opravách vozidel. Samostatné zajišťování provozně technických agend železničního provozu a správy majetku. TS 8 Samostatné vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zabezpečení provozuschopnosti a hospodárného využití přidělených železničních kolejových vozidel, technických a technologických zařízení. Organizace práce a řízení provozních zaměstnanců. Samostatné zajišťování odborných provozně technických agend správy majetku. Dispečerské operativní zajišťování styku s provozními středisky v železničním provozu. TS 9 Řízení provozních celků, vedení složitých provozních a technických agend případně koordinace prací na úseku řešení problematiky násilného poškozování a rušení železničních kolejových vozidel. Vyhodnocování provozních a technických rozborů o stavu a činnosti přiděleného úseku, zabezpečení racionální organizace práce, kontrola dodržování předpisů, postupů, norem apod. Samostatné vedení složitých odborných agend v železničním provozu a při správě majetku. Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem, opravami železničních kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Vyšetřování příčin a důsledků nehodových událostí. KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený TS 12 Komplexní zajišťování technologií. Provádění rozborů a koordinace činností. KZAM TS 9-11 Výpravčí TS 9 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s nízkou intenzitou provozu, na odbočce, výhybně a na vlečce, (popř. i v určeném úseku trati), s odpovědností za dodržování technologie, zajišťování plnění GVD, včetně případné doplňkové činnosti v rámci osobní a nákladní přepravy. Plnění úkolů na všech pracovištích pohotovostních výpravčích při dálkovém ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 10 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s vysokou intenzitou provozu a odpovědností za dodržování technologie a zajišťování plnění GVD. Do tohoto TS lze zařadit pracoviště splňující některou z těchto podmínek: - jedná se o železniční stanici, jež zpracuje plán obsazení dopravních kolejí, podle kterého je efektivně jízdou vlaků využito šest a více dopravních kolejí. - jedná se o železniční stanici s intenzitou dopravy alespoň 100 vlaků za 24 hod. - z pracoviště jsou řízeny více než tři vzdálené dopravny s kolejovým rozvětvením. - v obvodu je organizován posun, při rozřazení 500 a více nákladních vozů anebo při 60 a více svěšení osobních vozů (u osobních vlaků), za 24 hod. 8

9 TS 11 Řízení a organizace vlakové dopravy v železničních stanicích s velmi vysokou intenzitou provozu nebo obsluhou zvláště složitého zabezpečovacího zařízení. Zařazení do tohoto TS je možné pouze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního. Návrh k zařazení do tohoto TS je možné podat za obvod, který zajišťuje řízení provozu a přímé stavění vlakových cest na delším uceleném traťovém úseku, případně za obvod, který současně splňuje následující podmínky: - organizuje vlakovou dopravu na více než tři směry (včetně sousedních staničních obvodů), - v obvodu železniční stanice je více než 5 nástupištních hran, - intenzita dopravy v řízeném obvodu přesahuje 200 pravidelných vlaků za 24 h. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 10, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o jeden TS. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 11, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o dva TS, u pracovišť výpravčích jen pro výpravu vlaků kde je vysoká intenzita provozu lze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního snížit jejich zařazení pouze o jeden TS. KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny TS 10 Vedení směny dopravního provozu železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 11 Vedení směny dopravního provozu významných železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání složitých prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Vedení směny dopravního provozu nejvýznamnějších železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Koordinace se sousedními obvody. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS nebo kde použití tohoto TS výslovně povolí příslušný odborný náměstek generálního ředitele. KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě TS 4 Příprava k samostatnému výkonu činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03, a to v rámci splnění kvalifikačních předpokladů na zaměstnání výpravčí. Použije se do doby složení odborné zkoušky D-03. Získání teoretických znalostí a praktických poznatků potřebných pro výkon této činnosti. Výkon činnosti v zaměstnáních s nižší kvalifikací. TS 5 Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03 (minimálně v rozsahu potřebném jako odborný předpoklad pro složení odborné zkoušky D-07). Teoretická a praktická příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-03 do doby složení odborné zkoušky D-07. 9

10 TS 8 Příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Samostatná aplikace teoretických a praktických znalostí při výkonu činnosti výpravčího. Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-07 do doby provedení změny pracovní smlouvy po složení odborné zkoušky D-08. KZAM TS 9-11 Mistr KV Charakteristika prací : TS 9 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně TS 10 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. TS 11 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. KZAM TS 13 Vedoucí dispečer TS 13 Vedoucí směny dispečerského aparátu RCP, vrcholové řízení provozní práce v celém obvodu RCP, spolupráce s vrcholovým dispečerským aparátem SŽDC a ostatních RCP, řešení nejsložitějších mimořádností v provozu, zajištění součinnosti s nedrážními organizacemi (odstranění havárie, logistika armády), zajištění vyšetřování mimořádných událostí a mimořádností s policií ČR, Drážní inspekcí a vyšetřujícími složkami SŽDC. Zajišťování operativních opatření pro nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích v dálkové dopravě, evidence snížení rychlosti vlaků dálkové dopravy, řízení přípojových vazeb vlaků dálkové dopravy, operativní opatření pro nasazení vlakových čet v dálkové dopravě, komunikace s vlakovými četami, evidence zpoždění vlaků dálkové dopravy, uplatňování požadavků na kapacitu dráhy programem ISOŘ-KADR, distribuce informací o mimořádnostech v osobní dopravě. KZAM TS 12 Provozní dispečer TS 12 Řízení provozní práce v přiděleném obvodu RCP, koordinace a schvalování směnového plánu, spolupráce s ostatními dispečerskými aparáty dopravců, řešení mimořádných složitých provozních situací, vedení Směnového plánu provozní práce, koordinace činnosti při řízení provozu. Na centrálním dispečerském pracovišti zajišťuje činnosti vyplývající ze Směnového plánu provozní práce a mimořádností. Zpracovává podklady pro informační systémy dispečerského řízení. 10

11 KZAM TS 6-9 Obchodní referent TS 6 Dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv podle sortimentních skupin. Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence. Zpracovávání stanovisek k cenovým nabídkám jednotlivých obchodních případů. Zajišťování a provádění přepravy dovozních nebo vývozních zásilek. Evidence zákazníků podle typů zakázek, sídel a způsobů úhrady. Příprava podkladů pro vymáhání pohledávek. TS 7 Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy. zpracovávání rozborů prodeje a navrhování obchodně-technických opatření ke zvyšování jeho efektivnosti Samostatné navrhování a realizace tržních akcí a prodejních výstav. Zajišťování složitých a rozsáhlých zakázkových a subdodavatelských činností. Jednání s orgány celní správy a s finančními úřady. Zajišťování reklamačního řízení. Vymáhání pohledávek a uzavírání příslušných dohod a smluv. TS 8 Zajišťování obchodní agendy a její koordinace s ostatními úseky činnosti. Koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska. Řízení rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování služeb. Analýza obchodní činnosti. Zajišťování a koordinace nákupů zboží, surovin a výrobků a uzavírání hospodářských smluv. TS 9 Komplexní zajišťování obchodních činností včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, jejich analýza a návrhy opatření. KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent TS 5 Běžné odborné a podkladové práce ve správě majetku. Zajišťování běžných odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 6 Složité odborné hospodářsko-správní práce. Zajišťování složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 7 Specializované odborné hospodářsko-správní práce, správa méně rozsáhlých majetkových souborů. Zajišťování specializovaných a velmi složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře a RCP. TS 8 Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů (např. jednotlivých administrativních, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů apod.) nebo práce při správě rozsáhlých majetkových souborů. TS 9 Komplexní správa značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, které mohou být rozmístěny po celém území státu nebo v zahraničí. 11

12 KZAM TS 2 Spisový manipulant Charakteristika prací : TS 2 Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolů, doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkov. oběhu spisů a tiskovin, zakládání a uchovávání běžných písemností a jednoduchá obsluha kopír. a rozmnož. strojů. KZAM TS 2-5 Skladník TS 2 Jednoduché práce ve vnitropodnikových skladech. Příjem, skladování a výdej drobných strojních nebo elektrotechnických součástí, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, nářadí nebo jiných drobných předmětů úzkého sortimentu pod vedením odpovědného pracovníka. Práce v dílenských skladech. Příjem, skladování a výdej výrobků, nástrojů, přípravků a měřidel. Příjem, skladování a výdej plynu v bombách o hmotnosti do 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti. Samostatný příjem, skladování a výdej strojních součástí, nářadí, pracovních oděvů apod. s vedením předepsané evidence. TS 3 Samostatná práce ve vnitropodnikových skladech. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího poštu druhů ve velkých množstvích. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur. TS 4 Řízení prací ve skladech a velkoskladech, popř. s využíváním výpočetní techniky. Řízení prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Vedení předepsané evidence a provádění inventur. TS 5 Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem. Řízení a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav. Provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence. KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy TS 5 Vykonávání provozních a technických prací v řízení vlakové dopravy. Vedení statistických podkladů. Obsluha rozhlasu a informačních systémů pro cestující veřejnost. Vedení dopravní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu působnosti železniční stanice ve spolupráci s výpravčím, popř. dispečery. Zpracovávání provozních údajů a obsluha příslušných informačních systémů - výpočetní techniky. TS 6 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) a současné zabezpečování prodeje jízdenek (činnosti osobního pokladníka). 12

13 TS 7 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) na CDP centrálním dispečerském pracovišti. KZAM TS 9-10 Komandující TS 9 Hospodaření se zaměstnanci staniční služby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. TS 10 Hospodaření se zaměstnanci spolu s metodickým vedením a řízením zaměstnanců hospodařících s fondem pracovní doby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. KZAM TS 5-8 Signalista TS 5 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích regionálních tratí. TS 6 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích, případně na pracovištích regionálních tratí s vyšší intenzitou vlakové dopravy, nebo ve stanicích odbočných. TS 7 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích s vyšší intenzitou vlakové dopravy, a to ve stanicích, které jsou současně odbočné, nebo v obvodu vlastního pracoviště jsou (po převážnou dobu jeho obsazení), zaměstnanci posunové čety s posunovací lokomotivou, nebo ve stanicích které mají 5 a více dopravních kolejí. Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. TS 8 Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. Řízení a koordinace činnosti dvou a více současně pracujících posunovacích čet a posunovacích hnacích vozidel při rozřazování vozů přes svážný pahrbek a následné sestavě vlaků ve stejném obvodu seřaďovací 13

14 stanice. Plnění úkolů s nároky na schopnost řešit složité provozní situace, vedení podřízených zaměstnanců. KZAM TS 3-4 Výhybkář TS 3 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun, (na pracovištích kde je výhybkář řízen dozorcem výhybek), ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. TS 4 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vlastní výkon výhybkářské činnosti, čištění výměn. KZAM TS 4-7 Staniční dozorce TS 4 Zabezpečování odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 5 Zabezpečování složitých odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 6 Odborné práce provozního procesu. Souhrn pracovních činností provozního procesu podle potřeb železniční stanice až po činnost dozorce výhybek. Odborné práce v provozu železniční stanice a přilehlých úsecích. Komplexní zajišťování provozních činností, např. zpracování a vyhotovení náležitostí pro odjezd vlaků, zpracování podkladů provozní dokumentace, případně i pomocí výpočetní techniky. Řízení a provádění posunu z důvodů technologie provozu, zajišťování provozních opatření v železniční stanici i na přilehlých traťových úsecích. TS 7 Složité odborné práce v železničním provozu v železničních stanicích neobsazených výpravčím. Provádění veškerých výše uvedených provozních činností v rámci zkoušky N-02. Složité odborné práce v železničních stanicích včetně zajišťování činností obsluhy vlaku nákladní i osobní dopravy v mimořádných případech a v souladu s mandátními smlouvami. 14

15 KZAM TS 5 Dozorce výhybek TS 5 Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, včetně vlastního výkonu výhybkářské činnosti, obsluha pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti. KZAM TS 3 Závorář TS 3 Základní odborné práce při obsluze závor. Obsluha závor a střežení přilehlých úseků tratí s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel a čištění svítidel. KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek TS 4 Obsluha závor a střežení úseků trati s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel, nástupišť, čištění svítilen, podávání informací, prodej jízdenek, příjem a výdej zavazadel. KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař TS 3 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků na trati s vyšší intenzitou dopravy, obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel včetně prodeje jízdenek. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů TS 3 Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. TS 4 Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. 15

16 TS 5 Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t nebo silničních motorových vozidel s nástavbou, případně přídavným zařízením (a to i u vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t). KZAM TS 1 Pracovník dozoru TS 1 Dozorování a střežení určených pracovišť v přiděleném obvodu. Sledování a kontrola činnosti technických a technologických zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, signalizační zařízení, atd.) včetně okamžité reakce a aktivaci dalších činností dle technologických postupů a dalších příslušných předpisů a nařízení, včetně aktivace činností za účelem vyrozumívání zaměstnanců dle podmínek sjednaných v PKS. KZAM TS 1-3 Staniční dělník TS 1 Základní práce v provozu dopravy a přepravy v ŽST. Avizování provozních pracovníků a zásilek, úklid staničních prostorů a kanceláří. Práce prováděné např. převzetí zavazadel od cestujícího a přenášení předmětů. Nakládání, vykládání, překládání zásilek. Vymývání vozidel, odstraňování sněhu, ledu a nečistot z provozních ploch. TS 2 Jednoduché práce v provozu dopravy, např. čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn. Rutinní práce v provozu osobní přepravy, práce při úschově zavazadel a předmětů, dozor na nástupištích, vestibulech. TS 3 Vedení úschovny zavazadel s odpovědností za vybrané hotovosti, prodej jízdenek a odbavení zásilek v omezeném rozsahu, odvádění tržeb na zastávkách. 16

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více