Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen ČD ), prodává organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), část podniku označenou jako Obsluha dráhy, představující ucelenou organizační složku sloužící k zajištění obsluhy dráhy a dispečerského řízení, s čímž je spojen přechod všech práv a závazků souvisejících s částí podniku a SŽDC kupuje od ČD část podniku a přebírá všechny závazky související s částí podniku. Z uvedeného důvodu vydávám Dodatek č.1 Kvalifikačního katalogu. Pro organizační složky SŽDC: Ekonomicko personální servis, Centrální dispečerské pracoviště, Regionální centrum provozu Brno, Regionální centrum provozu Hradec Králové, Regionální centrum provozu Ostrava, Regionální centrum provozu Plzeň, Regionální centrum provozu Praha, Regionální centrum provozu Ústí nad Labem a ředitelství SŽDC se uplatňují následující zaměstnání. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ /16

2 PŘEHLED KZAM KZAM Náměstek GŘ KZAM Ředitel OJ KZAM Náměstek ředitele OJ KZAM Ředitel odboru KZAM Přednosta PO KZAM Manažer KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště KZAM TS Dozorčí provozu KZAM Náměstek přednosty PO KZAM TS 16,S Vedoucí oddělení KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ KZAM TS Specialista KZAM TS Systémový specialista KZAM TS Vedoucí skupiny KZAM TS 14 Ústřední dispečer KZAM TS 15-16,S Odborný poradce KZAM TS 15-16,S Oborový specialista KZAM TS 16,S Podnikový právník KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky KZAM TS Traťový dispečer KZAM TS IŽD ŽST KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený KZAM TS 9-11 Výpravčí KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě KZAM TS 9-11 Mistr KV KZAM TS 13 Vedoucí dispečer KZAM TS 12 Provozní dispečer KZAM TS 6-9 Obchodní referent KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent KZAM TS 2 Spisový referent KZAM TS 2-5 Skladník KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy KZAM TS 9-10 Komandující KZAM TS 5-8 Signalista KZAM TS 3-4 Výhybkář KZAM TS 4-7 Staniční dozorce KZAM TS 5 Dozorce výhybek KZAM TS 3 Závorář KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů KZAM TS 1 Pracovník dozoru KZAM TS 1-3 Staniční dělník 2

3 KZAM Ředitel OJ Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky. KZAM Náměstek ředitele OJ Zastupování ředitele organizační jednotky v rozsahu a působnosti stanovené organizačním řádem organizační jednotky. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM Ředitel odboru Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru ředitelství. KZAM Přednosta PO Organizace, řízení a odpovědnost za činnost provozního obvodu. KZAM Manažer Zastupování ředitele odboru ředitelství na svěřeném úseku ve stanoveném rozsahu a působnosti. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště s rozsáhlou nebo odborně náročnou problematikou. TS 16 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou nebo odborně zvlášť náročnou problematikou. 3

4 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou a zároveň odborně zvlášť náročnou problematikou. KZAM TS Dozorčí provozu TS 11 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání složitých prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání nejsložitějších prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS. KZAM Náměstek přednosty PO Zastupování přednosty provozního obvodu. Organizace a řízení činností svěřeného úseku. KZAM TS 16, S Vedoucí oddělení TS 16 Řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Řízení a odpovědnost za činnost oddělení se složitou odbornou koncepční problematikou. KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ TS 12 TS 13 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s odborně náročnou činností. TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně náročnou činností. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně nejnáročnější činností. 4

5 KZAM TS Specialista TS 10 Řešení složitých úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Řešení složitých specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. TS 11 Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Samostatné řešení nejsložitějších specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. KZAM TS Systémový specialista TS 12 Normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace činností a koncepčních úkolů. TS 13 Tvůrčí, koncepční, normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace náročných činností a zásadních koncepčních úkolů. Koordinace náročných systémů. Zpracovávání a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. TS 14 Koordinace nejnáročnějších systémů. Komplexní zpracování a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. Vedení samostatného referátu. Výkon činnosti vnitropodnikového auditu. KZAM TS Vedoucí skupiny TS 14 Řízení prací skupiny zaměstnanců, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 15 Řízení prací skupiny zaměstnanců, se složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 16 Řízení prací skupiny zaměstnanců s velmi složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení. 5

6 KZAM TS 14 Ústřední dispečer TS 14 Vedoucí směny dispečerského aparátu, vrcholové řízení provozní práce na celé síti SŽDC, projednávání provozních záležitostí s cizími železničními správami, řešení nejsložitějších mimořádných provozních situací na síti SŽDC s cizími železničními správami a nedrážními organizacemi. Vedení dispečerů osobní dopravy ve směně, koordinace opatření v osobní dopravě při mimořádnostech, komunikace s příslušnými odbory Ř SŽDC a zahraničními dopravci, řazení vlaků dálkové dopravy, vedení dokumentace. KZAM TS 15-16,S Odborný poradce TS 15 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení a organizace SŽDC. TS 16 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. KZAM TS 15-16,S Oborový specialista TS 15 Činnosti při analyzování a posuzování složitých řešení vyžadující vysokou odbornou úroveň a samostatnost při plnění úkolů. Koordinační činnost v rámci útvaru, mimo přímé řízení. Odpovědnost za škody vzniklé z realizace konkrétních řešení. TS 16 Analyzování a posuzování nejsložitějších řešení a činností zasahující napříč více odbornými útvary SŽDC vč. závěrů a návrhů dalších postupů. Tvůrčí koordinační a koncepční řešení nejsložitějších oborových činností problematiky řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. Komplexní odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nesložitějších oborových činností, koncepcí a koordinací při řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. KZAM TS 16, S Podnikový právník TS 16 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů. 6

7 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů na centrální úrovni. KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST TS 11 Řízení a zajišťování odborných agend ekonomického charakteru. KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky TS 5 Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání. Zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat. Zajišťování zálohovaných dat. TS 6 Obsluha operačních systémů počítačů vyšších tříd. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle zavedených projektů, zejména u složitějších výpočetních systémů a sítí počítačů. TS 7 Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systému a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracovávání dat. KZAM TS Traťový dispečer TS 11 Přímé řízení vlakové práce jednoho složitého obvodu železniční stanice pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 12 Přímé řízení vlakové práce na přiděleném uceleném traťovém úseku pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Koordinace činností s provozním dispečerem. KZAM TS IŽD ŽST TS 11 Řízení rozsáhlých a navazujících činností s regionální a podnikovou působností. Řízení a organizace provozních procesů nebo postupů, úkonů za svěřený úsek. TS 12 Koordinace, řízení a kontrola stanovených provozních, technologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů s odpovědností za kvalitní a včasnou provozní a statistickou dokumentaci (evidenci) s regionální a podnikovou působností. 7

8 KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD TS 7 Vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zpracování podkladů pro technickou a rozpočtovou dokumentaci včetně sledování dodržování technologických postupů při provozu, údržbě a opravách vozidel. Samostatné zajišťování provozně technických agend železničního provozu a správy majetku. TS 8 Samostatné vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zabezpečení provozuschopnosti a hospodárného využití přidělených železničních kolejových vozidel, technických a technologických zařízení. Organizace práce a řízení provozních zaměstnanců. Samostatné zajišťování odborných provozně technických agend správy majetku. Dispečerské operativní zajišťování styku s provozními středisky v železničním provozu. TS 9 Řízení provozních celků, vedení složitých provozních a technických agend případně koordinace prací na úseku řešení problematiky násilného poškozování a rušení železničních kolejových vozidel. Vyhodnocování provozních a technických rozborů o stavu a činnosti přiděleného úseku, zabezpečení racionální organizace práce, kontrola dodržování předpisů, postupů, norem apod. Samostatné vedení složitých odborných agend v železničním provozu a při správě majetku. Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem, opravami železničních kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Vyšetřování příčin a důsledků nehodových událostí. KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený TS 12 Komplexní zajišťování technologií. Provádění rozborů a koordinace činností. KZAM TS 9-11 Výpravčí TS 9 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s nízkou intenzitou provozu, na odbočce, výhybně a na vlečce, (popř. i v určeném úseku trati), s odpovědností za dodržování technologie, zajišťování plnění GVD, včetně případné doplňkové činnosti v rámci osobní a nákladní přepravy. Plnění úkolů na všech pracovištích pohotovostních výpravčích při dálkovém ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 10 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s vysokou intenzitou provozu a odpovědností za dodržování technologie a zajišťování plnění GVD. Do tohoto TS lze zařadit pracoviště splňující některou z těchto podmínek: - jedná se o železniční stanici, jež zpracuje plán obsazení dopravních kolejí, podle kterého je efektivně jízdou vlaků využito šest a více dopravních kolejí. - jedná se o železniční stanici s intenzitou dopravy alespoň 100 vlaků za 24 hod. - z pracoviště jsou řízeny více než tři vzdálené dopravny s kolejovým rozvětvením. - v obvodu je organizován posun, při rozřazení 500 a více nákladních vozů anebo při 60 a více svěšení osobních vozů (u osobních vlaků), za 24 hod. 8

9 TS 11 Řízení a organizace vlakové dopravy v železničních stanicích s velmi vysokou intenzitou provozu nebo obsluhou zvláště složitého zabezpečovacího zařízení. Zařazení do tohoto TS je možné pouze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního. Návrh k zařazení do tohoto TS je možné podat za obvod, který zajišťuje řízení provozu a přímé stavění vlakových cest na delším uceleném traťovém úseku, případně za obvod, který současně splňuje následující podmínky: - organizuje vlakovou dopravu na více než tři směry (včetně sousedních staničních obvodů), - v obvodu železniční stanice je více než 5 nástupištních hran, - intenzita dopravy v řízeném obvodu přesahuje 200 pravidelných vlaků za 24 h. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 10, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o jeden TS. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 11, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o dva TS, u pracovišť výpravčích jen pro výpravu vlaků kde je vysoká intenzita provozu lze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního snížit jejich zařazení pouze o jeden TS. KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny TS 10 Vedení směny dopravního provozu železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 11 Vedení směny dopravního provozu významných železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání složitých prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Vedení směny dopravního provozu nejvýznamnějších železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Koordinace se sousedními obvody. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS nebo kde použití tohoto TS výslovně povolí příslušný odborný náměstek generálního ředitele. KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě TS 4 Příprava k samostatnému výkonu činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03, a to v rámci splnění kvalifikačních předpokladů na zaměstnání výpravčí. Použije se do doby složení odborné zkoušky D-03. Získání teoretických znalostí a praktických poznatků potřebných pro výkon této činnosti. Výkon činnosti v zaměstnáních s nižší kvalifikací. TS 5 Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03 (minimálně v rozsahu potřebném jako odborný předpoklad pro složení odborné zkoušky D-07). Teoretická a praktická příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-03 do doby složení odborné zkoušky D-07. 9

10 TS 8 Příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Samostatná aplikace teoretických a praktických znalostí při výkonu činnosti výpravčího. Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-07 do doby provedení změny pracovní smlouvy po složení odborné zkoušky D-08. KZAM TS 9-11 Mistr KV Charakteristika prací : TS 9 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně TS 10 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. TS 11 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. KZAM TS 13 Vedoucí dispečer TS 13 Vedoucí směny dispečerského aparátu RCP, vrcholové řízení provozní práce v celém obvodu RCP, spolupráce s vrcholovým dispečerským aparátem SŽDC a ostatních RCP, řešení nejsložitějších mimořádností v provozu, zajištění součinnosti s nedrážními organizacemi (odstranění havárie, logistika armády), zajištění vyšetřování mimořádných událostí a mimořádností s policií ČR, Drážní inspekcí a vyšetřujícími složkami SŽDC. Zajišťování operativních opatření pro nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích v dálkové dopravě, evidence snížení rychlosti vlaků dálkové dopravy, řízení přípojových vazeb vlaků dálkové dopravy, operativní opatření pro nasazení vlakových čet v dálkové dopravě, komunikace s vlakovými četami, evidence zpoždění vlaků dálkové dopravy, uplatňování požadavků na kapacitu dráhy programem ISOŘ-KADR, distribuce informací o mimořádnostech v osobní dopravě. KZAM TS 12 Provozní dispečer TS 12 Řízení provozní práce v přiděleném obvodu RCP, koordinace a schvalování směnového plánu, spolupráce s ostatními dispečerskými aparáty dopravců, řešení mimořádných složitých provozních situací, vedení Směnového plánu provozní práce, koordinace činnosti při řízení provozu. Na centrálním dispečerském pracovišti zajišťuje činnosti vyplývající ze Směnového plánu provozní práce a mimořádností. Zpracovává podklady pro informační systémy dispečerského řízení. 10

11 KZAM TS 6-9 Obchodní referent TS 6 Dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv podle sortimentních skupin. Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence. Zpracovávání stanovisek k cenovým nabídkám jednotlivých obchodních případů. Zajišťování a provádění přepravy dovozních nebo vývozních zásilek. Evidence zákazníků podle typů zakázek, sídel a způsobů úhrady. Příprava podkladů pro vymáhání pohledávek. TS 7 Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy. zpracovávání rozborů prodeje a navrhování obchodně-technických opatření ke zvyšování jeho efektivnosti Samostatné navrhování a realizace tržních akcí a prodejních výstav. Zajišťování složitých a rozsáhlých zakázkových a subdodavatelských činností. Jednání s orgány celní správy a s finančními úřady. Zajišťování reklamačního řízení. Vymáhání pohledávek a uzavírání příslušných dohod a smluv. TS 8 Zajišťování obchodní agendy a její koordinace s ostatními úseky činnosti. Koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska. Řízení rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování služeb. Analýza obchodní činnosti. Zajišťování a koordinace nákupů zboží, surovin a výrobků a uzavírání hospodářských smluv. TS 9 Komplexní zajišťování obchodních činností včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, jejich analýza a návrhy opatření. KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent TS 5 Běžné odborné a podkladové práce ve správě majetku. Zajišťování běžných odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 6 Složité odborné hospodářsko-správní práce. Zajišťování složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 7 Specializované odborné hospodářsko-správní práce, správa méně rozsáhlých majetkových souborů. Zajišťování specializovaných a velmi složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře a RCP. TS 8 Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů (např. jednotlivých administrativních, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů apod.) nebo práce při správě rozsáhlých majetkových souborů. TS 9 Komplexní správa značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, které mohou být rozmístěny po celém území státu nebo v zahraničí. 11

12 KZAM TS 2 Spisový manipulant Charakteristika prací : TS 2 Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolů, doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkov. oběhu spisů a tiskovin, zakládání a uchovávání běžných písemností a jednoduchá obsluha kopír. a rozmnož. strojů. KZAM TS 2-5 Skladník TS 2 Jednoduché práce ve vnitropodnikových skladech. Příjem, skladování a výdej drobných strojních nebo elektrotechnických součástí, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, nářadí nebo jiných drobných předmětů úzkého sortimentu pod vedením odpovědného pracovníka. Práce v dílenských skladech. Příjem, skladování a výdej výrobků, nástrojů, přípravků a měřidel. Příjem, skladování a výdej plynu v bombách o hmotnosti do 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti. Samostatný příjem, skladování a výdej strojních součástí, nářadí, pracovních oděvů apod. s vedením předepsané evidence. TS 3 Samostatná práce ve vnitropodnikových skladech. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího poštu druhů ve velkých množstvích. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur. TS 4 Řízení prací ve skladech a velkoskladech, popř. s využíváním výpočetní techniky. Řízení prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Vedení předepsané evidence a provádění inventur. TS 5 Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem. Řízení a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav. Provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence. KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy TS 5 Vykonávání provozních a technických prací v řízení vlakové dopravy. Vedení statistických podkladů. Obsluha rozhlasu a informačních systémů pro cestující veřejnost. Vedení dopravní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu působnosti železniční stanice ve spolupráci s výpravčím, popř. dispečery. Zpracovávání provozních údajů a obsluha příslušných informačních systémů - výpočetní techniky. TS 6 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) a současné zabezpečování prodeje jízdenek (činnosti osobního pokladníka). 12

13 TS 7 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) na CDP centrálním dispečerském pracovišti. KZAM TS 9-10 Komandující TS 9 Hospodaření se zaměstnanci staniční služby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. TS 10 Hospodaření se zaměstnanci spolu s metodickým vedením a řízením zaměstnanců hospodařících s fondem pracovní doby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. KZAM TS 5-8 Signalista TS 5 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích regionálních tratí. TS 6 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích, případně na pracovištích regionálních tratí s vyšší intenzitou vlakové dopravy, nebo ve stanicích odbočných. TS 7 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích s vyšší intenzitou vlakové dopravy, a to ve stanicích, které jsou současně odbočné, nebo v obvodu vlastního pracoviště jsou (po převážnou dobu jeho obsazení), zaměstnanci posunové čety s posunovací lokomotivou, nebo ve stanicích které mají 5 a více dopravních kolejí. Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. TS 8 Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. Řízení a koordinace činnosti dvou a více současně pracujících posunovacích čet a posunovacích hnacích vozidel při rozřazování vozů přes svážný pahrbek a následné sestavě vlaků ve stejném obvodu seřaďovací 13

14 stanice. Plnění úkolů s nároky na schopnost řešit složité provozní situace, vedení podřízených zaměstnanců. KZAM TS 3-4 Výhybkář TS 3 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun, (na pracovištích kde je výhybkář řízen dozorcem výhybek), ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. TS 4 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vlastní výkon výhybkářské činnosti, čištění výměn. KZAM TS 4-7 Staniční dozorce TS 4 Zabezpečování odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 5 Zabezpečování složitých odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 6 Odborné práce provozního procesu. Souhrn pracovních činností provozního procesu podle potřeb železniční stanice až po činnost dozorce výhybek. Odborné práce v provozu železniční stanice a přilehlých úsecích. Komplexní zajišťování provozních činností, např. zpracování a vyhotovení náležitostí pro odjezd vlaků, zpracování podkladů provozní dokumentace, případně i pomocí výpočetní techniky. Řízení a provádění posunu z důvodů technologie provozu, zajišťování provozních opatření v železniční stanici i na přilehlých traťových úsecích. TS 7 Složité odborné práce v železničním provozu v železničních stanicích neobsazených výpravčím. Provádění veškerých výše uvedených provozních činností v rámci zkoušky N-02. Složité odborné práce v železničních stanicích včetně zajišťování činností obsluhy vlaku nákladní i osobní dopravy v mimořádných případech a v souladu s mandátními smlouvami. 14

15 KZAM TS 5 Dozorce výhybek TS 5 Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, včetně vlastního výkonu výhybkářské činnosti, obsluha pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti. KZAM TS 3 Závorář TS 3 Základní odborné práce při obsluze závor. Obsluha závor a střežení přilehlých úseků tratí s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel a čištění svítidel. KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek TS 4 Obsluha závor a střežení úseků trati s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel, nástupišť, čištění svítilen, podávání informací, prodej jízdenek, příjem a výdej zavazadel. KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař TS 3 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků na trati s vyšší intenzitou dopravy, obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel včetně prodeje jízdenek. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů TS 3 Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. TS 4 Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. 15

16 TS 5 Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t nebo silničních motorových vozidel s nástavbou, případně přídavným zařízením (a to i u vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t). KZAM TS 1 Pracovník dozoru TS 1 Dozorování a střežení určených pracovišť v přiděleném obvodu. Sledování a kontrola činnosti technických a technologických zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, signalizační zařízení, atd.) včetně okamžité reakce a aktivaci dalších činností dle technologických postupů a dalších příslušných předpisů a nařízení, včetně aktivace činností za účelem vyrozumívání zaměstnanců dle podmínek sjednaných v PKS. KZAM TS 1-3 Staniční dělník TS 1 Základní práce v provozu dopravy a přepravy v ŽST. Avizování provozních pracovníků a zásilek, úklid staničních prostorů a kanceláří. Práce prováděné např. převzetí zavazadel od cestujícího a přenášení předmětů. Nakládání, vykládání, překládání zásilek. Vymývání vozidel, odstraňování sněhu, ledu a nečistot z provozních ploch. TS 2 Jednoduché práce v provozu dopravy, např. čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn. Rutinní práce v provozu osobní přepravy, práce při úschově zavazadel a předmětů, dozor na nástupištích, vestibulech. TS 3 Vedení úschovny zavazadel s odpovědností za vybrané hotovosti, prodej jízdenek a odbavení zásilek v omezeném rozsahu, odvádění tržeb na zastávkách. 16

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 V kolonce povolání jsou v souladu s Kvalifikačním katalogem zahrnuty i funkce. Provozuschopnost dráhy (příloha 4) Činnosti a povolání na železničním

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 tratě Šluknov Mikulášovice dolní nádraží

Více

K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s.

K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s. K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s. Účinnost od 01.01.2017 Schváleno předsedou představenstva ČD, a.s., a místopředsedou představenstva ČD, a. s., dne 3. ledna 2017 (č. j. 59 868 / 2016 O10) Úplné

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Centrální dispečerské pracoviště Praha. Ing. Miroslav Jasenčák

Centrální dispečerské pracoviště Praha. Ing. Miroslav Jasenčák Centrální dispečerské pracoviště Praha Ing. Miroslav Jasenčák Praha, 19.5.2016 OBSAH 1) Budova CDP PRAHA Obsazení dispečerských sálů Vizualizace dispečerských sálů 2) Centralizace řízení provozu Tratě

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Datum: 24. 6. 2014 GVD 2013/2014 Zpracovatel: Rostislav Lampart Telefon: +420 972 244 624 Fax: e-mail: lampart@szdc.cz

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

ŽD P1. Předpis o systému organizace pro provozování dráhy a drážní dopravy. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.

ŽD P1. Předpis o systému organizace pro provozování dráhy a drážní dopravy. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4. Předpis o systému organizace pro provozování dráhy a drážní dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: 2 ŽD P1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí České dráhy, a.s., GŘ O 11/114 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Lovosice STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE LOVOSICE Příloha

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF č.j.: 1043 / 2006 Zpracovatel: Holub (IŽD 972

Více

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD PRO NÁKLADIŠTĚ VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ Účinnost od 1. 7. 2002 Ivan Hrdlička v.r. Václav Červenka v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Organizačně-řídící předpis Úroveň přístupu: A R1 Organizační řád Účinnost od 1. září 2016 Schváleno generálním ředitelem Ing Pavel Surý, v. r. č. j. S 35743/2016 - SŽDC O10 V Praze dne 31. 8. 2016 SŽDC

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí: České dráhy, a.s., GŘ O 11/15 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Žatec STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC Příloha č.21 Platí

Více

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk M Í S T N Í P Ř Í P O J O V Á S M L O U V A pro železniční ní hraniční ní přechod Vlárský průsmyk - Nemšová uzavřená mezi organizacemi České dráhy, a.s. Sídlo : Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek Oddíl 2_K 1 Obsah Obsah......... Obsah... 2 Seznam příloh )... Chyba! Záložka není definována. Seznam zkratek... 4 Záznam o změnách *)... 6 Rozsah znalostí...

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa 9. Pracovní náplň systemizovaného místa koordinátor veřejných zakázek II. T13 - vte:.raiv.' ~ Číslo z katalogu prací: 1.04.02.13.1 řediteli Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek

Více

Hodnoticí standard. Výhybkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Výhybkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Výhybkář (kód: 37-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční dopravní cesty Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 3. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OSOBNÍ DOPRAVĚ A PŘEPRAVĚ Změna č.

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 3. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OSOBNÍ DOPRAVĚ A PŘEPRAVĚ Změna č. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 3 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OSOBNÍ DOPRAVĚ A PŘEPRAVĚ Změna č. 1 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ČÁST PRVNÍ - ZÁVAZNÁ KVALIFIKACE PODLE

Více

ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. RCP Brno č.j. 3/ /9/2H

ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. RCP Brno č.j. 3/ /9/2H ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD RCP Brno č.j. 3/2006 11/9/2H pro dráhu-vlečku OTIS, akciová společnost odbočující ve stanici Břeclav Účinnost od: 1. 2. 2006 Ing. Libor Semorád, v. r. vrchní přednosta

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3.

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Cukrovary TTD a.s. Dobrovice Účinnost od 15.8.2004 v.z. J.Felkr v.r. vrchní přednosta UŽST J.Merta

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 4 Kurzy k OZ D-07 Číslo jednací 36 754/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Část 1. Provozní jednotka Olomouc

Část 1. Provozní jednotka Olomouc Část 1. Provozní jednotka Olomouc Oddíl 1_U Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc Obsah Všeobecná část 7 1.1. Charakteristika

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Aktuální údaje NSK. OS Doprava, logistika, pošta a OS Polygrafie Milan Sloup

Aktuální údaje NSK. OS Doprava, logistika, pošta a OS Polygrafie Milan Sloup Aktuální údaje NSK OS Doprava, logistika, pošta a OS Polygrafie 25. 11. 2015 Milan Sloup Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SR pro dopravu, logistiku,

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1146/03-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 pro dráhu-vlečku KOVOŠROT Děčín, a.s., provozovna Mělník odbočující

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215-120 /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-263 /03 pro dráhu-vlečku AGROTEC a.s.

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 22. 2.

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 1482/00-21/2.) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ nad Labem č. j. 1006/ 2003 - S pro vlečku LUNA přístav Vaňov odbočující ve

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účel organizačního řádu 1. Organizační řád jako základní norma zasahuje do všech oblastí a činností v procesu řízení

Více

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

Místní přípojová smlouva

Místní přípojová smlouva Místní přípojová smlouva pro železniční hraniční přechod Horní Lideč - Lúky pod Makytou mezi ČESKÉ DRÁHY, a.s. Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, Generální ředitelství, pracoviště OSTRAVA a Železnice Slovenskej

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 č.j. 48954/2014 O12 Správa železniční dopravní cesty,

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010 Katalog povolání Typ interní normy Směrnice Označení PERs40-A-2010 Nahrazuje Katalog prací ČD, a.s. Změna č. - Účinnost od 1.10.2010 Datum vydání Platí do Odvolání Navrhovatel Zpracovatel Ing. Milan Trbušek

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více