Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j /11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen ČD ), prodává organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), část podniku označenou jako Obsluha dráhy, představující ucelenou organizační složku sloužící k zajištění obsluhy dráhy a dispečerského řízení, s čímž je spojen přechod všech práv a závazků souvisejících s částí podniku a SŽDC kupuje od ČD část podniku a přebírá všechny závazky související s částí podniku. Z uvedeného důvodu vydávám Dodatek č.1 Kvalifikačního katalogu. Pro organizační složky SŽDC: Ekonomicko personální servis, Centrální dispečerské pracoviště, Regionální centrum provozu Brno, Regionální centrum provozu Hradec Králové, Regionální centrum provozu Ostrava, Regionální centrum provozu Plzeň, Regionální centrum provozu Praha, Regionální centrum provozu Ústí nad Labem a ředitelství SŽDC se uplatňují následující zaměstnání. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ /16

2 PŘEHLED KZAM KZAM Náměstek GŘ KZAM Ředitel OJ KZAM Náměstek ředitele OJ KZAM Ředitel odboru KZAM Přednosta PO KZAM Manažer KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště KZAM TS Dozorčí provozu KZAM Náměstek přednosty PO KZAM TS 16,S Vedoucí oddělení KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ KZAM TS Specialista KZAM TS Systémový specialista KZAM TS Vedoucí skupiny KZAM TS 14 Ústřední dispečer KZAM TS 15-16,S Odborný poradce KZAM TS 15-16,S Oborový specialista KZAM TS 16,S Podnikový právník KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky KZAM TS Traťový dispečer KZAM TS IŽD ŽST KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený KZAM TS 9-11 Výpravčí KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě KZAM TS 9-11 Mistr KV KZAM TS 13 Vedoucí dispečer KZAM TS 12 Provozní dispečer KZAM TS 6-9 Obchodní referent KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent KZAM TS 2 Spisový referent KZAM TS 2-5 Skladník KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy KZAM TS 9-10 Komandující KZAM TS 5-8 Signalista KZAM TS 3-4 Výhybkář KZAM TS 4-7 Staniční dozorce KZAM TS 5 Dozorce výhybek KZAM TS 3 Závorář KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů KZAM TS 1 Pracovník dozoru KZAM TS 1-3 Staniční dělník 2

3 KZAM Ředitel OJ Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky. KZAM Náměstek ředitele OJ Zastupování ředitele organizační jednotky v rozsahu a působnosti stanovené organizačním řádem organizační jednotky. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM Ředitel odboru Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru ředitelství. KZAM Přednosta PO Organizace, řízení a odpovědnost za činnost provozního obvodu. KZAM Manažer Zastupování ředitele odboru ředitelství na svěřeném úseku ve stanoveném rozsahu a působnosti. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku. KZAM TS 14-16,S Vedoucí regionálního pracoviště TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště s rozsáhlou nebo odborně náročnou problematikou. TS 16 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou nebo odborně zvlášť náročnou problematikou. 3

4 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť rozsáhlou a zároveň odborně zvlášť náročnou problematikou. KZAM TS Dozorčí provozu TS 11 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání složitých prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Kontrola a řízení prací při vykonávání dopravní služby v železničních stanicích a přidělených obvodech, komplexní šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání nejsložitějších prací jednotlivých technologických obvodů železničních stanic s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS. KZAM Náměstek přednosty PO Zastupování přednosty provozního obvodu. Organizace a řízení činností svěřeného úseku. KZAM TS 16, S Vedoucí oddělení TS 16 Řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Řízení a odpovědnost za činnost oddělení se složitou odbornou koncepční problematikou. KZAM TS Vedoucí oddělení OJ a VJ TS 12 TS 13 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s odborně náročnou činností. TS 14 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně náročnou činností. TS 15 Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně nejnáročnější činností. 4

5 KZAM TS Specialista TS 10 Řešení složitých úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Řešení složitých specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. TS 11 Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru. Samostatné řešení nejsložitějších specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení. KZAM TS Systémový specialista TS 12 Normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace činností a koncepčních úkolů. TS 13 Tvůrčí, koncepční, normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace náročných činností a zásadních koncepčních úkolů. Koordinace náročných systémů. Zpracovávání a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. TS 14 Koordinace nejnáročnějších systémů. Komplexní zpracování a posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. Vedení samostatného referátu. Výkon činnosti vnitropodnikového auditu. KZAM TS Vedoucí skupiny TS 14 Řízení prací skupiny zaměstnanců, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 15 Řízení prací skupiny zaměstnanců, se složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti SŽDC. TS 16 Řízení prací skupiny zaměstnanců s velmi složitou odbornou koncepční problematikou, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení. 5

6 KZAM TS 14 Ústřední dispečer TS 14 Vedoucí směny dispečerského aparátu, vrcholové řízení provozní práce na celé síti SŽDC, projednávání provozních záležitostí s cizími železničními správami, řešení nejsložitějších mimořádných provozních situací na síti SŽDC s cizími železničními správami a nedrážními organizacemi. Vedení dispečerů osobní dopravy ve směně, koordinace opatření v osobní dopravě při mimořádnostech, komunikace s příslušnými odbory Ř SŽDC a zahraničními dopravci, řazení vlaků dálkové dopravy, vedení dokumentace. KZAM TS 15-16,S Odborný poradce TS 15 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení a organizace SŽDC. TS 16 Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení, koncepce a organizace SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny. KZAM TS 15-16,S Oborový specialista TS 15 Činnosti při analyzování a posuzování složitých řešení vyžadující vysokou odbornou úroveň a samostatnost při plnění úkolů. Koordinační činnost v rámci útvaru, mimo přímé řízení. Odpovědnost za škody vzniklé z realizace konkrétních řešení. TS 16 Analyzování a posuzování nejsložitějších řešení a činností zasahující napříč více odbornými útvary SŽDC vč. závěrů a návrhů dalších postupů. Tvůrčí koordinační a koncepční řešení nejsložitějších oborových činností problematiky řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. Komplexní odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nesložitějších oborových činností, koncepcí a koordinací při řízení SŽDC. Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení. KZAM TS 16, S Podnikový právník TS 16 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů. 6

7 Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak složitých právních případů na centrální úrovni. KZAM TS 11 Odborný ekonom ŽST TS 11 Řízení a zajišťování odborných agend ekonomického charakteru. KZAM TS 5-7 Operátor výpočetní techniky TS 5 Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání. Zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat. Zajišťování zálohovaných dat. TS 6 Obsluha operačních systémů počítačů vyšších tříd. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle zavedených projektů, zejména u složitějších výpočetních systémů a sítí počítačů. TS 7 Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systému a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracovávání dat. KZAM TS Traťový dispečer TS 11 Přímé řízení vlakové práce jednoho složitého obvodu železniční stanice pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 12 Přímé řízení vlakové práce na přiděleném uceleném traťovém úseku pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení, obsluhuje informační systémy a vyhodnocuje získané informace v místě Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Koordinace činností s provozním dispečerem. KZAM TS IŽD ŽST TS 11 Řízení rozsáhlých a navazujících činností s regionální a podnikovou působností. Řízení a organizace provozních procesů nebo postupů, úkonů za svěřený úsek. TS 12 Koordinace, řízení a kontrola stanovených provozních, technologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů s odpovědností za kvalitní a včasnou provozní a statistickou dokumentaci (evidenci) s regionální a podnikovou působností. 7

8 KZAM TS 7-9 Samostatný technik ŽD TS 7 Vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zpracování podkladů pro technickou a rozpočtovou dokumentaci včetně sledování dodržování technologických postupů při provozu, údržbě a opravách vozidel. Samostatné zajišťování provozně technických agend železničního provozu a správy majetku. TS 8 Samostatné vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových vozidel. Zabezpečení provozuschopnosti a hospodárného využití přidělených železničních kolejových vozidel, technických a technologických zařízení. Organizace práce a řízení provozních zaměstnanců. Samostatné zajišťování odborných provozně technických agend správy majetku. Dispečerské operativní zajišťování styku s provozními středisky v železničním provozu. TS 9 Řízení provozních celků, vedení složitých provozních a technických agend případně koordinace prací na úseku řešení problematiky násilného poškozování a rušení železničních kolejových vozidel. Vyhodnocování provozních a technických rozborů o stavu a činnosti přiděleného úseku, zabezpečení racionální organizace práce, kontrola dodržování předpisů, postupů, norem apod. Samostatné vedení složitých odborných agend v železničním provozu a při správě majetku. Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem, opravami železničních kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Vyšetřování příčin a důsledků nehodových událostí. KZAM TS 12 IŽD jinde neuvedený TS 12 Komplexní zajišťování technologií. Provádění rozborů a koordinace činností. KZAM TS 9-11 Výpravčí TS 9 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s nízkou intenzitou provozu, na odbočce, výhybně a na vlečce, (popř. i v určeném úseku trati), s odpovědností za dodržování technologie, zajišťování plnění GVD, včetně případné doplňkové činnosti v rámci osobní a nákladní přepravy. Plnění úkolů na všech pracovištích pohotovostních výpravčích při dálkovém ovládání zabezpečovacího zařízení. TS 10 Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice s vysokou intenzitou provozu a odpovědností za dodržování technologie a zajišťování plnění GVD. Do tohoto TS lze zařadit pracoviště splňující některou z těchto podmínek: - jedná se o železniční stanici, jež zpracuje plán obsazení dopravních kolejí, podle kterého je efektivně jízdou vlaků využito šest a více dopravních kolejí. - jedná se o železniční stanici s intenzitou dopravy alespoň 100 vlaků za 24 hod. - z pracoviště jsou řízeny více než tři vzdálené dopravny s kolejovým rozvětvením. - v obvodu je organizován posun, při rozřazení 500 a více nákladních vozů anebo při 60 a více svěšení osobních vozů (u osobních vlaků), za 24 hod. 8

9 TS 11 Řízení a organizace vlakové dopravy v železničních stanicích s velmi vysokou intenzitou provozu nebo obsluhou zvláště složitého zabezpečovacího zařízení. Zařazení do tohoto TS je možné pouze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního. Návrh k zařazení do tohoto TS je možné podat za obvod, který zajišťuje řízení provozu a přímé stavění vlakových cest na delším uceleném traťovém úseku, případně za obvod, který současně splňuje následující podmínky: - organizuje vlakovou dopravu na více než tři směry (včetně sousedních staničních obvodů), - v obvodu železniční stanice je více než 5 nástupištních hran, - intenzita dopravy v řízeném obvodu přesahuje 200 pravidelných vlaků za 24 h. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 10, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o jeden TS. Na pracovištích zařazených podle všech výše uvedených ustanovení do TS 11, ale kde výpravčí zajišťuje pracovní činnosti spojené jen s výpravou vlaků bez řízení jejich sledu, se sníží zařazení takovéhoto pracoviště o dva TS, u pracovišť výpravčích jen pro výpravu vlaků kde je vysoká intenzita provozu lze po souhlasu příslušného náměstka generálního ředitele, na návrh příslušného ředitele odboru Ř SŽDC prostřednictvím odboru personálního snížit jejich zařazení pouze o jeden TS. KZAM TS Dozorčí provozu - vedoucí směny TS 10 Vedení směny dopravního provozu železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 11 Vedení směny dopravního provozu významných železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání složitých prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. TS 12 Vedení směny dopravního provozu nejvýznamnějších železničních stanic v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v určeném obvodu s komplexní odpovědností za provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy. Koordinace se sousedními obvody. Použití tohoto TS je možné pouze v obvodu, kde je výpravčí zařazen v nejvyšším TS nebo kde použití tohoto TS výslovně povolí příslušný odborný náměstek generálního ředitele. KZAM TS 4-5, 8 Výpravčí v přípravě TS 4 Příprava k samostatnému výkonu činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03, a to v rámci splnění kvalifikačních předpokladů na zaměstnání výpravčí. Použije se do doby složení odborné zkoušky D-03. Získání teoretických znalostí a praktických poznatků potřebných pro výkon této činnosti. Výkon činnosti v zaměstnáních s nižší kvalifikací. TS 5 Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03 (minimálně v rozsahu potřebném jako odborný předpoklad pro složení odborné zkoušky D-07). Teoretická a praktická příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-03 do doby složení odborné zkoušky D-07. 9

10 TS 8 Příprava k samostatnému výkonu činnosti výpravčího. Samostatná aplikace teoretických a praktických znalostí při výkonu činnosti výpravčího. Výkon činnosti v zaměstnáních s odbornou zkouškou D-03. Použije se po úspěšném vykonání odborné zkoušky D-07 do doby provedení změny pracovní smlouvy po složení odborné zkoušky D-08. KZAM TS 9-11 Mistr KV Charakteristika prací : TS 9 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně TS 10 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. TS 11 Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku. KZAM TS 13 Vedoucí dispečer TS 13 Vedoucí směny dispečerského aparátu RCP, vrcholové řízení provozní práce v celém obvodu RCP, spolupráce s vrcholovým dispečerským aparátem SŽDC a ostatních RCP, řešení nejsložitějších mimořádností v provozu, zajištění součinnosti s nedrážními organizacemi (odstranění havárie, logistika armády), zajištění vyšetřování mimořádných událostí a mimořádností s policií ČR, Drážní inspekcí a vyšetřujícími složkami SŽDC. Zajišťování operativních opatření pro nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích v dálkové dopravě, evidence snížení rychlosti vlaků dálkové dopravy, řízení přípojových vazeb vlaků dálkové dopravy, operativní opatření pro nasazení vlakových čet v dálkové dopravě, komunikace s vlakovými četami, evidence zpoždění vlaků dálkové dopravy, uplatňování požadavků na kapacitu dráhy programem ISOŘ-KADR, distribuce informací o mimořádnostech v osobní dopravě. KZAM TS 12 Provozní dispečer TS 12 Řízení provozní práce v přiděleném obvodu RCP, koordinace a schvalování směnového plánu, spolupráce s ostatními dispečerskými aparáty dopravců, řešení mimořádných složitých provozních situací, vedení Směnového plánu provozní práce, koordinace činnosti při řízení provozu. Na centrálním dispečerském pracovišti zajišťuje činnosti vyplývající ze Směnového plánu provozní práce a mimořádností. Zpracovává podklady pro informační systémy dispečerského řízení. 10

11 KZAM TS 6-9 Obchodní referent TS 6 Dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv podle sortimentních skupin. Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence. Zpracovávání stanovisek k cenovým nabídkám jednotlivých obchodních případů. Zajišťování a provádění přepravy dovozních nebo vývozních zásilek. Evidence zákazníků podle typů zakázek, sídel a způsobů úhrady. Příprava podkladů pro vymáhání pohledávek. TS 7 Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy. zpracovávání rozborů prodeje a navrhování obchodně-technických opatření ke zvyšování jeho efektivnosti Samostatné navrhování a realizace tržních akcí a prodejních výstav. Zajišťování složitých a rozsáhlých zakázkových a subdodavatelských činností. Jednání s orgány celní správy a s finančními úřady. Zajišťování reklamačního řízení. Vymáhání pohledávek a uzavírání příslušných dohod a smluv. TS 8 Zajišťování obchodní agendy a její koordinace s ostatními úseky činnosti. Koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska. Řízení rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování služeb. Analýza obchodní činnosti. Zajišťování a koordinace nákupů zboží, surovin a výrobků a uzavírání hospodářských smluv. TS 9 Komplexní zajišťování obchodních činností včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, jejich analýza a návrhy opatření. KZAM TS 5-9 Hospodářsko-správní referent TS 5 Běžné odborné a podkladové práce ve správě majetku. Zajišťování běžných odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 6 Složité odborné hospodářsko-správní práce. Zajišťování složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře. TS 7 Specializované odborné hospodářsko-správní práce, správa méně rozsáhlých majetkových souborů. Zajišťování specializovaných a velmi složitých odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře a RCP. TS 8 Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů (např. jednotlivých administrativních, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů apod.) nebo práce při správě rozsáhlých majetkových souborů. TS 9 Komplexní správa značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, které mohou být rozmístěny po celém území státu nebo v zahraničí. 11

12 KZAM TS 2 Spisový manipulant Charakteristika prací : TS 2 Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolů, doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkov. oběhu spisů a tiskovin, zakládání a uchovávání běžných písemností a jednoduchá obsluha kopír. a rozmnož. strojů. KZAM TS 2-5 Skladník TS 2 Jednoduché práce ve vnitropodnikových skladech. Příjem, skladování a výdej drobných strojních nebo elektrotechnických součástí, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, nářadí nebo jiných drobných předmětů úzkého sortimentu pod vedením odpovědného pracovníka. Práce v dílenských skladech. Příjem, skladování a výdej výrobků, nástrojů, přípravků a měřidel. Příjem, skladování a výdej plynu v bombách o hmotnosti do 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti. Samostatný příjem, skladování a výdej strojních součástí, nářadí, pracovních oděvů apod. s vedením předepsané evidence. TS 3 Samostatná práce ve vnitropodnikových skladech. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího poštu druhů ve velkých množstvích. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur. TS 4 Řízení prací ve skladech a velkoskladech, popř. s využíváním výpočetní techniky. Řízení prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Vedení předepsané evidence a provádění inventur. TS 5 Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem. Řízení a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav. Provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence. KZAM TS 5-7 Operátor železniční dopravy TS 5 Vykonávání provozních a technických prací v řízení vlakové dopravy. Vedení statistických podkladů. Obsluha rozhlasu a informačních systémů pro cestující veřejnost. Vedení dopravní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu působnosti železniční stanice ve spolupráci s výpravčím, popř. dispečery. Zpracovávání provozních údajů a obsluha příslušných informačních systémů - výpočetní techniky. TS 6 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) a současné zabezpečování prodeje jízdenek (činnosti osobního pokladníka). 12

13 TS 7 Vykonávání výše uvedených činností operátora železniční dopravy (viz. text u TS 5) na CDP centrálním dispečerském pracovišti. KZAM TS 9-10 Komandující TS 9 Hospodaření se zaměstnanci staniční služby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. TS 10 Hospodaření se zaměstnanci spolu s metodickým vedením a řízením zaměstnanců hospodařících s fondem pracovní doby. Sestavování služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola sestavení služebních rozvrhů (turnusů) a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Kontrola při vykonávání dopravní a přepravní služby zaměstnanců svěřeného úseku, šetření stížností a závad v železničním přepravním provozu i s dopadem na kvalitu poskytování služeb pro cestující. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS), zpracování oběhů MT a odpovědnost za jejich hospodárné využití. KZAM TS 5-8 Signalista TS 5 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích regionálních tratí. TS 6 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích, případně na pracovištích regionálních tratí s vyšší intenzitou vlakové dopravy, nebo ve stanicích odbočných. TS 7 Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích na celostátních tratích s vyšší intenzitou vlakové dopravy, a to ve stanicích, které jsou současně odbočné, nebo v obvodu vlastního pracoviště jsou (po převážnou dobu jeho obsazení), zaměstnanci posunové čety s posunovací lokomotivou, nebo ve stanicích které mají 5 a více dopravních kolejí. Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. TS 8 Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti. Řízení a koordinace činnosti dvou a více současně pracujících posunovacích čet a posunovacích hnacích vozidel při rozřazování vozů přes svážný pahrbek a následné sestavě vlaků ve stejném obvodu seřaďovací 13

14 stanice. Plnění úkolů s nároky na schopnost řešit složité provozní situace, vedení podřízených zaměstnanců. KZAM TS 3-4 Výhybkář TS 3 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun, (na pracovištích kde je výhybkář řízen dozorcem výhybek), ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. TS 4 Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně nebo místně ovládanými výměnami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností. Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vlastní výkon výhybkářské činnosti, čištění výměn. KZAM TS 4-7 Staniční dozorce TS 4 Zabezpečování odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 5 Zabezpečování složitých odborných prací v železničním provozu při poruchách technických zařízení (výhybek, návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.). Doprovodné a doplňkové činnosti pro řízení provozu včetně nejnutnější drobné údržby, úklidu i vytápění objektů sloužících řízení provozu. TS 6 Odborné práce provozního procesu. Souhrn pracovních činností provozního procesu podle potřeb železniční stanice až po činnost dozorce výhybek. Odborné práce v provozu železniční stanice a přilehlých úsecích. Komplexní zajišťování provozních činností, např. zpracování a vyhotovení náležitostí pro odjezd vlaků, zpracování podkladů provozní dokumentace, případně i pomocí výpočetní techniky. Řízení a provádění posunu z důvodů technologie provozu, zajišťování provozních opatření v železniční stanici i na přilehlých traťových úsecích. TS 7 Složité odborné práce v železničním provozu v železničních stanicích neobsazených výpravčím. Provádění veškerých výše uvedených provozních činností v rámci zkoušky N-02. Složité odborné práce v železničních stanicích včetně zajišťování činností obsluhy vlaku nákladní i osobní dopravy v mimořádných případech a v souladu s mandátními smlouvami. 14

15 KZAM TS 5 Dozorce výhybek TS 5 Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, včetně vlastního výkonu výhybkářské činnosti, obsluha pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti. KZAM TS 3 Závorář TS 3 Základní odborné práce při obsluze závor. Obsluha závor a střežení přilehlých úseků tratí s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel a čištění svítidel. KZAM TS 4 Závorář s prodejem jízdenek TS 4 Obsluha závor a střežení úseků trati s bezpečnostním dozorem, osvětlování návěstidel, nástupišť, čištění svítilen, podávání informací, prodej jízdenek, příjem a výdej zavazadel. KZAM TS 3-4 Hradlař - hláskař TS 3 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků na trati s vyšší intenzitou dopravy, obsluha návěstidel. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. KZAM TS 4 Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek TS 4 Běžné odborné práce při řízení pohybu vlaků a obsluha návěstidel včetně prodeje jízdenek. Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled vlaků, obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, případně další práce. KZAM TS 3-5 Řidič osobních automobilů TS 3 Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. TS 4 Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. 15

16 TS 5 Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t nebo silničních motorových vozidel s nástavbou, případně přídavným zařízením (a to i u vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t). KZAM TS 1 Pracovník dozoru TS 1 Dozorování a střežení určených pracovišť v přiděleném obvodu. Sledování a kontrola činnosti technických a technologických zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, signalizační zařízení, atd.) včetně okamžité reakce a aktivaci dalších činností dle technologických postupů a dalších příslušných předpisů a nařízení, včetně aktivace činností za účelem vyrozumívání zaměstnanců dle podmínek sjednaných v PKS. KZAM TS 1-3 Staniční dělník TS 1 Základní práce v provozu dopravy a přepravy v ŽST. Avizování provozních pracovníků a zásilek, úklid staničních prostorů a kanceláří. Práce prováděné např. převzetí zavazadel od cestujícího a přenášení předmětů. Nakládání, vykládání, překládání zásilek. Vymývání vozidel, odstraňování sněhu, ledu a nečistot z provozních ploch. TS 2 Jednoduché práce v provozu dopravy, např. čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn. Rutinní práce v provozu osobní přepravy, práce při úschově zavazadel a předmětů, dozor na nástupištích, vestibulech. TS 3 Vedení úschovny zavazadel s odpovědností za vybrané hotovosti, prodej jízdenek a odbavení zásilek v omezeném rozsahu, odvádění tržeb na zastávkách. 16

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010 Katalog povolání Typ interní normy Směrnice Označení PERs40-A-2010 Nahrazuje Katalog prací ČD, a.s. Změna č. - Účinnost od 1.10.2010 Datum vydání Platí do Odvolání Navrhovatel Zpracovatel Ing. Milan Trbušek

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12.

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12. Katalog povolání Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. Změna č. -1.změna Účinnost od 1.10.2010/1.1.2012 Datum vydání 28.12.2011 Platí do Odvolání Navrhovatel

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005 České dráhy, akciová společnost; nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1; IČO: 70994226 DIČ: 001-70994226 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8039 Uzlová železniční stanice

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

SW podpora dopravcov EVAL

SW podpora dopravcov EVAL Strečno, 22.marec 2012 SW podpora dopravcov EVAL Ing. Slávka Klepková, obchodná riaditeľka, OLTIS s.r.o. Obsah prezentace 1. OLTIS Group (OG) Stručné představení Produktové portfolio 2. EVAL Základní funkcionality

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad , 45 a), 83 b), 83 d), 102, 142 Výklady z předpisových porad 02/09 Otázka: Kdo může vykonávat odborné zkoušky D-30 pro zaměstnance s odbornou zkouškou D-03, D-04, D-04a - podle předpisu ČD Ok2 to provádí

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více