Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití"

Transkript

1 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu Asijská revoluce v místní dopravě

2 tec.news 16: Úvodník Philip F.W. Harting Podpora výkonové schopnosti Technologická skupina HARTING pokračuje v přecházení do ofenzivy. Cílem je ještě lepší výkon, ještě výkonnější a efektivnější procesy a řešení, zvětšení hodnot v procesu jejich tvorby ku prospěchu našich zákazníků v odvětví průmyslu. Nové výroby v Rumunsku a Číně, logistické centrum pro Asii v Číně a dceřiná společnost v Austrálii představují jednu stranu. K tomu ještě přibývá rozšíření aktivit na Vietnam a Střední východ. Tím to ale ještě nekončí: Pomocí stále většího množství lokálních distributorů si firma HARTING zpřístupňuje celosvětové trhy, také a právě i v oblasti průmyslových perspektivních trhů. Firma HARTING na celosvětové trhy nastupuje v ještě větší šíři, s ještě větší účinností, s ještě větším stupněm zdokonalení a s ještě větší orientací na zákazníky. Cílem je vybudování podstatných ústředních trhů a zpřístupnění nových trhů ve světě, který se stále více propojuje do sítě. Krátké cesty S rozšířením globální sítě firmy HARTING určené k prodeji, výrobě a vývoji se cesty k našim zákazníkům stále více zkracují. Jsme tím blíže k jejich požadavkům a můžeme jejich představy zrealizovat lépe, s účelovým postupem k dosažení cíle a ku prospěchu zákazníků. Zákazníci firmy HARTING pocházejí z různých oblastí průmyslové výroby: Všude tam, kde se jedná o výrobu a přenos energie, ovládací řízení strojů a výrobních zařízení i o strategický provoz průmyslových komunikačních sítí, se používají výrobky firmy HARTING. Jsou spolehlivé a na nejvyšší technické úrovni. Včasné zapojení expertů firmy HARTING do vývoje nových výrobků se vyplácí: u výkonu výrobků, u souladu řešení s požadavky, u minimalizace nákladů a výdajů v přípravné fázi, při projektování i při servisu a údržbě. 2 harting tec.news 16 (2008)

3 Je to možné, protože firma HARTING se svojí odbornou způsobilostí pro oblast průmyslové výroby vyvíjí dlouhodobá a otevřená komplexní řešení pro nové aplikace. Přitom firma HARTING využívá i nejnovější technologie, software a koncepce řešení, jež se prosadily v oblasti kancelářských aplikací, a tyto koncepce přizpůsobuje pro průmysl. Otevřenost myšlenkám a nápadům a odborná způsobilost myšlenky a nápady převést do praxe jsou největší předností firmy HARTING. A otevřenost pro partnerská spojení s velkou výkonovou schopností: Ve spolupráci s našimi zákazníky a s partnery v průmyslu se stávají možnými taková řešení, která by každý ze společných partnerů takto samostatně nemohl vyvíjet. Příklady z loňského roku: řešení komunikace a ovládacího řízení pro technické vybavení decentralizovanými pohony na velkých letištích (kooperace s firmou Siemens), výkonná a spolehlivá řešení s úrovní propojovacího pole pro ultrazvukové přístroje firmy GE Heatlhcare, přesná měřicí místa pro technické vybavení železnice, řešení sítí Ethernet v příměstské dopravě v JIžní Koreji a Rakousku, přenosová technika pro živá vysílání TV, technické vybavení pro měření a ovládací řízení v drsném prostředí na moři a při využívání větrné energie. Firma HARTING osvědčuje odbornou způsobilost pro univerzální řešení. Bezproblémově hladké propojení do sítě Zvláštní pozornost firma HARTING věnuje automatizaci IT, nezadržitelnému slučování komunikace na úrovni kancelářských aplikací a na úrovni výrobních závodů. Celosvětové využití sítě Ethernet a protokolu TCP/IP v oblasti kancelářských aplikací rozšiřuje horizonty vývoje, jež v oblasti průmyslu až dosud tušili jen nemnozí výhradně proto, že procesy kancelářských aplikací a výrobní procesy se stále intenzivněji slučují ve všech oblastech průmyslu. Automatizace IT s inovačními výrobky a řešeními představuje hnací sílu tohoto procesu: integrovaná řešení pro celou výrobu, propojení procesů do sítě, integrace dat vztahujících se k procesu do systémů ERP (plánování zdrojů podniku), bezproblémově plynulé propojení do sítě v oblasti správy, organizace, plánování a projektování i výroby se stanou možnými prostřednictvím automatizace IT. Hudba budoucnosti? Ne, firma HARTING nejenže na minulých průmyslových veletrzích představila a projednávala takové integrované koncepce. Firma HARTING tuto koncepci od nynějška vzorově realizovala a vyzkoušela v praxi v novém čínském závodě v Zhuhai. Veškeré technické vybavení ovládacího řízení a komunikace v Zhuhai přitom není omezeno výhradně na samotný závod. Firma HARTING navíc čínský závod napojila do celosvětové komunikace svých závodů. Vývoj s nesmírně ohromnými možnostmi. Orientace na zákazníky Tím to ale nekončí: Firma HARTING vždycky zdůrazňovala důležitost orientace na zákazníky a v neposlední řadě té vděčí za dlouhodobý trvalý úspěch. Vědět, co zákazníci potřebují, a tomu se dostatečně včas a flexibilně přizpůsobit je nevětší předností firmy HARTING. Firma HARTING tato úsilí a snahy nyní dále zintenzivňuje: Vytvoření vlastního specializovaného oddělení v rámci skupiny HARTING představuje dokonalejší hnací sílu vývoje vpřed při řešeních zaměřených na specifická přání zákazníků. Dalším stěžejním bodem zájmu firmy HARTING jsou výzkum a vývoj: Ty tvoří základnu pro inovace v technologické skupině HARTING. Výzkum a vývoj nejen dále pokračuje, ale nepřetržitě se i zintenzivňuje. Novými výrobky a řešeními, budováním a rozšiřováním sortimentu výrobků a vývojem nových technologií. Proč to všechno? Je to zcela prosté. Pro naše zákazníky. Všechny zkušenosti, které jsme nashromáždili, a všechny vývojové novinky, jež firma HARTING představuje, slouží jedinému cíli: zdokonalení procesu tvorby hodnot a zvýšení spokojenosti našich zákazníků. 3

4 tec.news 16: Obsah harting tec.news 16 (2008)

5 Obsah Úvodník: Philip F.W. Harting: Podpora výkonové schopnosti _2 Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera: Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití _6 Účast firmy HARTING na veletrzích 2008 _86 Efektivnost díky automatizaci Ethernet znamená efektivnost _10 Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu _13 Je to rytmus! Automatizace IT je vhodná a způsobilá pro decentralizované lokální aplikace _46 Zkrocení dvou tančících lvů _50 Zase jeden dobrý nápad k napodobení! _66 Energetické sběrnice snižují náklady _76 Vedoucí postavení v technologiích Světové mistrovství RoboCup _18 Inovační konektory pro MicroTCA _26 Integrita signálů: vysokorychlostní kanály _37 Nové technologie v železniční dopravě _56 Simulace elektromechanických vlastností na příkladu elektronického konektoru _70 Bezpečnost Nejvyšší přesnost a rychlost na měřicích místech železniční infrastruktury _20 Dvojité propojení ve vagonech vlaku redundantním kabelovým vedením Ethernet speciální řešení s konfigurovatelnými přepínači HARTING _34 Ethernet na palubách vlaků _42 Systémová řešení firmy HARTING pro větrnou energii _62 Historie spínače pro ponoření do velkých hloubek _74 Zábava Asijská revoluce v místní dopravě _60 Voláme přenosové vozy (PV)! _78 Han v opeře _82 Systémové partnerství Ultrazvuková avantgarda _31 Univerzální systémy MicroTCA v průmyslových aplikacích _40 Globalizované hospodářství vyžaduje silné partnery _54 Údaje o publikaci. Vydal: HARTING KGaA, M. Harting, P.O. Box 1133, Espelkamp (Německo), telefon , fax: , Internet: Šéfredaktor: A. Bentfeld Zástupce šéfredaktora: Dr. H. Peuler Celková koordinace: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností, A. Bentfeld Design a grafická úprava: Contrapunkt Visuelle Kommunikation GmbH, Berlín Výroba a tisk: Druckerei Meyer GmbH, Osnabrück Náklad: celosvětově výtisků (němčina, angličtina a 11 dalších jazyků) Zdroj: Pokud máte zájem o pravidelné bezplatné zasílání tohoto magazínu, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti HARTING, prodejce společnosti HARTING nebo jednoho z lokálních distributorů společnosti HARTING. Můžete si také objednat tec.news on-line na Přetisk: Kompletní přetisk a citace z příspěvků jsou možné jen se souhlasem editora. To platí i pro zadávání do elektronických databází a reprodukování na elektronických médiích (např. CD-ROM a Internet). Veškerá použitá označení produktů jsou obchodní známky nebo názvy produktů patřící společnosti HARTING KGaA nebo jiným firmám. I přes pečlivou redakční práci není možné zcela vyloučit tiskové chyby nebo změny specifikací produktů, provedené v krátkých lhůtách. Z tohoto důvodu je společnost HARTING KGaA vázána pouze podrobnostmi v příslušném katalogu. Vytištěno ekologickým způsobem na papíře běleném zcela bez chlóru a s vy sokým podílem recyklovaného papíru HARTING KGaA, Espelkamp. Všechna práva vyhrazena. 5

6 tec.news 16: Příspěvek hosta 6 harting tec.news 16 (2008)

7 Herbert Kraibühler Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití V důsledku nezadržitelného přemísťování výroby levných dílů a jednoduchých výrobků ze zemí s vysokými mzdovými náklady do zemí s nízkými mzdovými náklady unikají velké objemy zakázek. Aby se aktivně zabránilo tomuto trendu a aby i v zemích s vysokými mzdovými náklady byla možná hospodárná a konkurenceschopná výroba, je nutno zvýšit komplexnost konstrukčních dílů a automatizovat jejich výrobu. Integrace funkcí Jedna z perspektivních tendencí v odvětví vstřikovacího lití je integrace komplexních funkcí do výrobního cyklu. Jak se tento trend dá realizovat inteligentním projektováním nástroje a procesu, s velkým úspěchem ukázala na špičkovém světovém veletrhu K 2007 v Düsseldorfu firma Arburg společně s firmou Oechsler, která pro ni jako partner zajišťuje inovace. Lišta LED diod v jedné výrobní operaci Pomocí komplexní výrobní buňky je možno vyrobit plně funkčně způsobilou lištu LED diod v jedné výrobní operaci. Ústřední částí zařízení je stroj pro vstřikovací lití tří součástí Allrounder 370 S se systémem robotu Multilift V a rotačním nástrojem se třemi stanicemi, který elektrický servopohon pootáčí vždy o 120º k následující stanici. Tento proces bylo možné realizovat použitím nově vyvinutého vodivého speciálního plastu a obstříknutím vysoce choulostivého konstrukčního dílu s LED diodami vnějším pláštěm. Z toho vyplývají vysoké požadavky na stroj pro vstřikovací lití, nástroj i systém robotu. Celý výrobní proces probíhá v sériích a na první pohled vypadá opravdu jednoduše: Nejprve se vstřikovacím litím zhotoví pouzdro, pak následuje nastříknutí čoček do příslušných prohloubených míst. Pomocí systému robotu se vloží odpor a tři LED diody. Pak se vstřikovacím litím dokončí horní kryt nastříknutím třetí vodivé součásti z PA a výrobek se odebírá. Realizace dílčích procesů nástrojem jsou velice náročné. V procesu vstřikovacího lití tří součástí vznikají pouzdro a čočky, vysoce vodivý plast je s využitím technologie horkého kanálu injektován do nástroje a elektronické součástky jsou opatřeny vnějším pláštěm a vytvoří se jejich kontaktní spojení. Časový interval cyklu k výrobě kompletního konstrukčního dílu činí okolo 40 sekund. Průběh realizace celého procesu je řízen ze stroje Allrounder výkonným ovládacím řízením s displejem Selogica, založeným na grafice. V každé operaci cyklu jsou současně prováděny všechny tři operace výrobního procesu. Čočky vstřikované pro vkládané LED diody jsou z průhledného polyamidu, pouzdro světlovodiče je z plastu ABS. Vodivé dráhy jsou zhotoveny ze speciálně vyvinutého vodivého PA. Všechny tři plasty pro tři součásti se 7

8 tec.news 16: Příspěvek hosta na stroji Allrounder dají bez problémů zpracovávat společně. V následně zařazených pracovních operacích lze pak vyrobené horní kryty s příslušnými spodními díly a s 9V baterií smontovat do hotové světelné lišty. S tímto zařízením a výrobou světelné lišty z LED diod jako předváděcího dílu mohly partnerské firmy projektu Oechsler a Arburg na veletrhu K 2007 působivě předvést, co je dnes možné dokázat pomocí vstřikovacího lití strojem a nástrojem při procesech výroby, vkládání, integrace funkcí a montáže. Integrace následných procesů Další možností výroby vstřikovaných dílů s vysokým stupněm komplexnosti a tím dosažení nákladových a kvalitativních výhod je integrace procesů, které následují za vstřikovacím litím. Patří sem např. montáž, balení nebo povlakování, natírání a dekorace povrchových ploch. Tyto výrobní operace budou v budoucnosti ještě intenzivněji napojeny přímo za cyklus vstřikování. Tím se dá vyloučit poškození a znečištění při vřazené přepravě a především se výrazně zkrátí čas, během kterého budou výrobky k dispozici. Toto zkrácení časového intervalu průchodu a uchovávání na skladě bude mít bezprostředně za následek snížení vázaného kapitálu, a na základě toho poskytne více volného prostoru pro investice. Obr. 2: Odebírání hotového dílu zhotoveného vstřikovacím litím systémem robotu Vstřikovací lití kartáčků na zuby s tříděním podle barev Příkladem pro integraci následně napojených výrobních operací je vstřikovací lití kartáčků na zuby s tříděním podle barev, realizované na stroji pro pět a v mezidobí dokonce pro šest součástí. Na stroji pro pět součástí se základní tělesa kartáčků na zuby v jedné pracovní operaci opatřují stříkaným pláštěm ve čtyřech různých barvách; za jeden cyklus se tak vyrobí 16 zubních kartáčků ve čtyřech různých barevných skladbách. Důvodem tohoto relativně vysokého nákladu na technickou část stroje je logistika: Díky komplexnosti stroje a procesu vstřikovacího lití se dají následné procesy, jako je osazování štětin a balení, zdokonalit tak, že se celkový časový interval od výroby přes balení až po dodání vždy čtyř různých barev v každé obalové jednotce zkrátí z několika dní na několik málo hodin. Obr. 1: Příprava odporu a LED diod vkládaných do nástroje Napojení předřazených výrobních operací Kromě úvah o následných procesech se v budoucnosti pozornost intenzivně zaměří i opačným směrem. Intenzivně se musí uvažovat také o výrobních operacích předřazených vstřikovacímu lití. Patří sem např. procesy lisování, ražení a ohýbání nebo přivádění dílů opatřovaných stříkaným pláštěm. Výrobci dílů zhotovovaných vstřikovacím litím se těmto procesům často příliš nevěnují a považují je za procesy, které nepatří k hlavní části obchodu. Ale je zřejmé, že i samotné rychle probíhající výrobní procesy, pro něž se cyklus vstřikování zdá být na první pohled příliš pomalý, mohou mít při celkovém posouzení procesu za následek podstatná 8 harting tec.news 16 (2008)

9 zjednodušení, snížení nákladů a zlepšení kvality. Velmi dobrá výchozí situace zde existuje v oblasti opláštění plechů a ražených nebo lisovaných dílů, které se často používají např. v mobilních telefonech, přepínačích a spínačích nebo u dekoračních dílů, které se používají v odvětví automobilového průmyslu. Výhody spočívají ve zkrácení dodací lhůty a snížení dodávaných množství, což bude mít automaticky za následek snížení nákladů a spolehlivost logistiky. Je zřejmé, že nákladově výhodné výroby se dosahuje nejen cenově výhodnými stroji, periferními zařízeními a materiálem, ale mnohem intenzivněji i vysokým stupněm pohotovostní připravenosti a použitelnosti výroby, spolehlivou realizací logistických procesů a snížením časů prostojů. Komplexnější zařízení jednodušší ovládací řízení Zejména u kompletních výrobních buněk se nápadně projevuje řádová hodnota centrálního ovládacího řízení. Přes stoupající komplexnost je nutné, aby možnost obsluhy a ovládání zařízení a procesů nejen zůstala zachována, ale aby se ještě zjednodušila. Personál obsluhy a ovládání může zasahovat pouze do centrální obsluhy a ovládání a centrální pracovní plochy. Proto jsou požadována ovládací řízení, která integrují periferní zařízení a poskytují rovněž jednotnou filozofii obsluhy a ovládání, snadné programování a přehledné zobrazení realizace komplexních procesů se všemi důležitými parametry, vysokou spolehlivost procesu a rozsáhlé funkce hlídání a kontroly k zajištění kvality tedy inteligentní řízení a správu výroby na pozadí. Obr. 3: S komplexním zařízením pro vstřikovací lití a třídění podle barev, určeným k výrobě zubních kartáčků, se dá výrazně zdokonalit celý výrobní proces, včetně balení. S inteligencí do budoucnosti Inteligence je důležitým klíčovým slovem pro budoucnost technologie vstřikovacího lití. Výrobci nabízející stroje a jejich uživatelé musejí inteligentnějšími stroji a procesy, jakož i posuzováním stroje, nástroje, materiálu a procesu jako celku, vytvořit výrobu, která bude spolehlivější, snadnější pro obsluhu a ovládání a hospodárnější. Zejména pro země s vysokými mzdovými náklady spočívá budoucnost v intenzivnější snaze o synergii jednotlivých výrobních technologií v rámci inteligentnějších výrobních buněk s centrálním řízením. Herbert Kraibühler Managing Director Technology and Engineering ARBURG GmbH + Co. KG, Loßburg Infobox Arburg Firma Arburg celosvětově patří k předním výrobcům strojů pro vstřikovací lití ke zpracování plastů s uzavíracími silami v rozsahu 125 kn až kn. Oblastí použití je například výroba plastových dílů automobilů, komunikační a zábavní elektroniky, přístrojů a technického vybavení pro lékařství, přístrojů pro domácnost a výroba obalů. Výrobní program je doplněn systémy robotů, dalšími periferními zařízeními a komplexními projekty. V oblasti projektování má firma Arburg vlastní oddělení, které vytváří a realizuje koncepce celkových řešení šitých na míru v souladu se specifickými přáními zákazníků. Tím zákazník získává ústředního kontaktního partnera pro koncepci, realizaci, uvedení do provozu, certifikaci CE a poprodejní služby. V rámci integrovaného systému řízení má firma Arburg certifikaci podle DIN EN ISO 9001 a Firma Arburg je vlastními organizacemi zastoupena ve 23 zemích a 31 lokalitách a prostřednictvím obchodních partnerů ve více než 50 zemích. Výroba však probíhá výhradně v kmenovém závodě ve městě Loßburg v Německu. Z celkového počtu více než zaměstnanců firmy Arburg je přibližně lidí zaměstnáno v Německu, dalších asi 330 pracuje v celosvětových organizacích firmy Arburg. 9

10 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Ken Kotek Ethernet znamená efektivnost Dilema: další nové technologie a prudký technologický vývoj na jedné straně, výraznější využívání standardních řešení na straně druhé. Používání standardních komunikačních řešení a ethernetu v průmyslu neromezuje technický vývoj, ale naopak je základem, na kterém se může mnohonásobně rozvíjet šíře variací nových technologií a rychlost, se kterou jsou nová řešení realizována. 10 harting tec.news 16 (2008)

11 Průmyslový ethernet je zde. Dokazuje to celosvětové přijetí tohoto protokolu. Doby, kdy kabelová síť byla zaplavena uzavřenými specifickými protokoly jednotlivých firem, je již za námi. Protokoly jako PROFINET, DeviceNet nebo ModBus TCP si pro sebe zabírají stále větší kus datové dálnice. Tyto protokoly jsou sice potřebné pro určité přístroje, pro komunikaci mezi přístroji a systémovými částmi různých proveniencí na průmyslové úrovni však vhodné nejsou. Aby byla možná volná kombinace různých komponent, je nutné najít univerzální komunikační standard. A to je ethernet. Jak může další protokol ethernet přispět k osvobození kabelové sítě od jejích omezení? Vysvětlení začíná v základech, tedy zcela dole. Krása ethernetového protokolu spočívá v tom, že ethernet pracuje na dolních třech vrstvách sedmivrstvé struktury. Cestou vzhůru může být zpracováván a členěn do segmentů, které definují Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP atd. Dolní vrstva tohoto stohu se označuje jako fyzikální. Je tvořena především kabely a konektory. Protože kabely a konektory používají všechny protokoly, je síť tím silnější, čím robustnější a normovanější jsou tyto složky. Na cestě vzhůru pak všechny ostatní protokoly využívají tuto fyzikální síť. Pokud tato fyzikální síť zůstane nezměněna, bude přijímání ostatních protokolů jednoduché. Proto je ethernet označován jako přizpůsobivý a otevřený. Otevřenost znamená mnohostrannost Četné aplikace a průmyslové obory tento otevřený protokol nadšeně přivítaly. V kombinaci s kapacitami Full Duplex průmyslového ethernetu jsou přenosové časy nejen kratší, ale jsou i deterministické. Tato otevřenost, bezproblémové užívání a rostoucí obliba ethernetu vedou k novým nápadům a možnostem využití. Zatímco přepínače pro průmyslový ethernet vedly technologický vývoj od typu Plug-&-Play až ke komplexním funkcím managementu sítě, vzrostla na průmyslových trzích enormně poptávka právě po těchto přepínačích. Trhy, které se dosud převážně orientovaly na sběrnice, rychle přecházejí na novou technologii. A jedná se přitom o velmi mnohostranné trhy větrná energie, kolejová doprava, farmaceutický i automobilový průmysl dnes patří k nejdůležitějším novým uživatelům. Větrná energie Využití obnovitelných energií je naše budoucnost. Snížení emisí CO 2 patří k nejdůležitějším úlohám budoucích energetiků. Větrná energie se prosadila již v celém světě a její podíl růstu a inovací je dnes největší v celém průmyslovém sektoru. Protože větrné elektrárny nabývají na velikosti a rozšiřuje se i jejich technologický profil, prodlužuje se současně délka kabelu od paty ke špici. Standardní je dnes více než 100 m kabel a limity mědi již byly několikanásobně překročeny. Proto začíná být atraktivní alternativa skelného vlákna s limitem vzdálenosti m. S rozšířeným jmenovitým teplotním výkonem je výrobní série firmy HARTING econ 3062 adekvátní variantou právě pro výrobu energie z větru. Přepínače se používají zejména pro přenos dat mezi jednotlivými větrnými elektrárnami a centrálně umístěným kontrolním zařízením. Kolejová doprava Řídicí sítě slouží k tomu, aby přeprava cestujících probíhala bezvadně, spolehlivě a pohodlně. Dnes je tento cíl reálnější než před několika málo lety. Jedním z důvodů je to, že přední výrobci kolejových vozidel stále více využívají pro komunikační protokoly právě ethernet. Bezpečnost, kontrola provozu, řízení teploty a rádiový provoz přitom patří k hlavním oblastem jeho využití. Paleta produktů firmy HARTING econ, scon a mcon propojených do jednoho systému představuje výraznou podporu na bázi průmyslového ethernetu. Farmaceutický průmysl Léky podléhají přísné kontrole kvality, pečlivě se sledují jednotlivé šarže. Tyto úlohy mohou spolehlivě vykonávat přepínače pro ethernet, jako jsou econ a mcon. 3 11

12 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Plynulá práce a prostorově úsporné koncepce mají neocenitelné výhody zejména v čistých prostorách. Poptávka po lécích neklesá a tedy ani poptávka po průmyslovém ethernetu. Automobilový průmysl Pro výrobce automobilů a jejich výrobní systémy je životně důležité sledovat nejnovější technický vývoj tlak konkurence i cen zde vedou k maximální snaze po inovacích. Jedna z předních amerických automobilek převzala před nedávnou dobou Ethernet/IP jako svůj standard pro komunikaci v rámci celé své výroby. Technologické postupy, jako je vizualizace, používání robotů, lakování a svařování, jsou dnes sledovány a řízeny právě pomocí ethernetu. Průmyslové přepínače firmy HARTING, zejména řada mcon 3100, tyto aplikace doplňují a podporují, a to s výraznými výhodami pro zákazníka: procesy lze sledovat v reálném čase, data se v procesu zjišťují samostatně, všechny procesy i komunikace jsou řízeny protokolem. Přitom sama instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Průmyslové konektory a kabely HARTING se osvědčily i za velmi složitých podmínek automobilové výroby. Důvodem je v neposlední řadě i to, že firma HARTING vždy přizpůsobuje konkrétní řešení potřebám zákazníka. Uvedli jsme pouze několik málo sektorů, v nichž HARTING v posledních letech působí. Přitom velká část ostatních trhů průmyslových i se službami se zatím novému trendu neotevřela, a proto je před námi obrovský potenciál. Všude tam, kde dochází k přenosu dat a komunikaci, dnes ethernet hraje nebo bude hrát prvořadou úlohu. HARTING proto nenabízí pouze rozsáhlý sortiment přepínačů pro průmyslový ethernet, ale navíc robustní kabely a konektory určené pro náročné průmyslové podmínky od přepínačů Plug-&-Play až ke komplexně řízeným přepínačům. Kromě kvality produktů v oblasti průmyslového ethernetu je nejdůležitějším tržním argumentem firmy HARTING technika orientovaná na hodnotu (Value Based Engineering). Protože produkt může být jen tak dobrý, jak dobré jsou hodnoty, ze kterých vychází: kvalita, integrita, support a know-how. HARTING podporuje své zákazníky prostřednictvím Cisco Certified Network Analysts. Tito síťoví technici certifikovaní podle Cisco jsou u zrodu a vývoje těch řešení, která jsou nejvhodnější pro konkrétní zákazníky, a svým nasazením přispívají k posílení důvěry v produkty a ethernetovou síť. Ethernet odkryl aplikace a procesy, které dosud existovaly samostatně vedle sebe nebo se nemohly projevit z důvodu nedostatečných komunikačních možností. Průmyslový ethernet otevřel zcela nové obzory, a realizoval tak odvážné vývojové skoky, jaké se dosud zdály být nemyslitelné. Umožňuje navíc úsporu nákladů, rozšiřuje komfort uživatelů, přináší robustní přístroje a vysokou spolehlivost. Průmyslové využití ethernetu jako budoucí standard S nezadržitelným rozšiřováním ethernetu dochází k jeho stále novému využívání i za nejsložitějších podmínek. Důvodem pro vývoj speciálního průmyslového ethernetu je skutečnost, že kabely, konektory, přepínače a jimi podporovaný protokol mohou být jen tak spolehlivé, jak spolehlivý je příslušný hardware. Spojující hardware poskytuje maximální ochranu proti teplu, prachu, vlhkosti, vibracím a extrémním teplotám: to je důvod pro koncepci průmyslového ethernetu. Ken Kotek Senior Product Manager, USA HARTING Technology Group 12 harting tec.news 16 (2008)

13 Matthias Fritsche & Andreas Huhmann Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu Narůstající komplexnost nových síťových systémů lze zvládnout pomocí standardizace rozhraní. Nové technologie, jako je Ethernet, se tím stanou příjemnějšími pro uživatele. Definice rozhraní zařízení a přístrojů, tedy schopnost propojení zařízení a přístrojů, by proto měla být stanovena přesně právě zde. Aby v průmyslové automatizaci bylo možné mluvit o všeobecné schopnosti propojení zařízení a přístrojů v síti, musejí být vyjasněny a zajištěny síť, instalace i schopnost propojení zařízení a přístrojů. Jako první je nutno zřídit systém sítě poskytující připojení pro všechny hlavní prvky umožňující provozní automatizaci (data, signály, napájení). Přitom jsou zdroj energetického napájení 400 V, komunikace i rozvod napájecího napětí k přístrojům a zařízením na stejné úrovni důležitosti. Při instalaci existují dvě možnosti: na jedné straně instalace předem, tedy souběžně s vytvářením určité funkční jednotky (např. stroje) na základě využití 3 POWER SIGNAL DATA 13

14 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Obr. 1: Technické vybavení pro připojení desek plošných spojů prvků kabelového propojení s upravenou délkou a osazených konektory, nebo na straně druhé zřízení sítě na daném místě na základě využití technického vybavení pro snadné připojení. V každém z těchto případů je nutno instalaci optimálně přizpůsobit dané aplikaci. V obou případech je však nutno brát v úvahu další integrované funkční jednotky (zařízení a přístroje pro automatizaci). Tato zařízení a přístroje mají specifická rozhraní v závislosti na konkrétním systému. Rozhraní jsou definována sítí. Z této úvahy vyplývá následující: teprve když síť, instalace a schopnost propojení zařízení a přístrojů vytvoří sladěný systém, bude z hlediska funkčnosti a instalace dosaženo optimálního řešení. Výsledkem komplexního systematického náhledu na celkovou souvislost jsou tedy funkční koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů, jež výrazně usnadní řešení detailních problémů. Schopnost propojení zařízení a přístrojů u firmy HARTING Stejně jako jsou rozmanitá zařízení a přístroje v průmyslové elektronice, jsou mnohostranná i možná řešení schopnosti propojení zařízení a přístrojů. Pro průmyslovou elektroniku nabízí firma HARTING široký sortiment standardního vybavení zajišťující schopnost propojení zařízení a přístrojů pře- nosu dat, signálů i energetického napájení. Na základě toho se dá snadno a rychle realizoivat většina řešení schopnosti propojení zařízení a přístrojů. Specifické požadavky právě na rozhraní vznikají z trendů na trhu, jako jsou minimalizace konstrukční velikosti, zvýšení výkonu zařízení a přístrojů a využití komunikace po síti Ethernet se stále vyššími rychlostmi přenosu. Koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů, kterou firma HARTING vyvinula a v níž jsou zahrnuty celková odborná způsobilost i zkušenosti podniku, však otevírá možnosti, aby se při řešení propojení bral v úvahu příslušný celkový systém a aby byly optimálně splněny zvýšené (a dále stoupající) požadavky. Tak se spojovací konektor MicroTCA pocházející z oblasti schopnosti propojení zařízení a přístrojů v telekomunikacích a sloužící k propojení desek plošných spojů v poslední době používá v zařízeních a přístrojích technického vybavení pohonů, ovládacího řízení a výpočetní techniky. I nejnovější generace zásuvných spojovcích konektorů PushPull se v obou segmentech trhu využívá jako robustní řešení kabelového propojení na desku s krytím IP 67. Tím se potvrzuje trend ke konvergenci v oblasti technického vybavení připojení zařízení a přístrojů s využitím synergií, které z toho vyplývají. To má dalekosáhlé dopady na pozici firmy HARTING na trhu. Firma HARTING nabízí více než jen inovační zásuvné spojovací konektory pro zařízení a přístroje, totiž celkové koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů od zásuvných spojovacích konektorů přes jednotky s upravenou délkou kabelů a osazené konektory až po úroveň kompletního propojovacího pole. Firma HARTING je v oblasti schopnosti propojení zařízení a přístrojů partnerem v procesu návrhu a projektování To ve svých důsledcích sahá do oblasti rozsáhlé spolupráce firmy HARTING se zákazníky: poměr mezi firmou a zákazníky přestává být konvenčním vztahem dodavatele ke svým zákazníkům. Zákazník firmu HARTING stále víc a více zapojuje do dalšího vývoje svých výrobků a výrobních zařízení. Kromě styku se zákazníkem má proto zákazník k dispozici znalosti a odbornou způsobilost expertů: od technické podpory 14 harting tec.news 16 (2008)

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více