Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití"

Transkript

1 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu Asijská revoluce v místní dopravě

2 tec.news 16: Úvodník Philip F.W. Harting Podpora výkonové schopnosti Technologická skupina HARTING pokračuje v přecházení do ofenzivy. Cílem je ještě lepší výkon, ještě výkonnější a efektivnější procesy a řešení, zvětšení hodnot v procesu jejich tvorby ku prospěchu našich zákazníků v odvětví průmyslu. Nové výroby v Rumunsku a Číně, logistické centrum pro Asii v Číně a dceřiná společnost v Austrálii představují jednu stranu. K tomu ještě přibývá rozšíření aktivit na Vietnam a Střední východ. Tím to ale ještě nekončí: Pomocí stále většího množství lokálních distributorů si firma HARTING zpřístupňuje celosvětové trhy, také a právě i v oblasti průmyslových perspektivních trhů. Firma HARTING na celosvětové trhy nastupuje v ještě větší šíři, s ještě větší účinností, s ještě větším stupněm zdokonalení a s ještě větší orientací na zákazníky. Cílem je vybudování podstatných ústředních trhů a zpřístupnění nových trhů ve světě, který se stále více propojuje do sítě. Krátké cesty S rozšířením globální sítě firmy HARTING určené k prodeji, výrobě a vývoji se cesty k našim zákazníkům stále více zkracují. Jsme tím blíže k jejich požadavkům a můžeme jejich představy zrealizovat lépe, s účelovým postupem k dosažení cíle a ku prospěchu zákazníků. Zákazníci firmy HARTING pocházejí z různých oblastí průmyslové výroby: Všude tam, kde se jedná o výrobu a přenos energie, ovládací řízení strojů a výrobních zařízení i o strategický provoz průmyslových komunikačních sítí, se používají výrobky firmy HARTING. Jsou spolehlivé a na nejvyšší technické úrovni. Včasné zapojení expertů firmy HARTING do vývoje nových výrobků se vyplácí: u výkonu výrobků, u souladu řešení s požadavky, u minimalizace nákladů a výdajů v přípravné fázi, při projektování i při servisu a údržbě. 2 harting tec.news 16 (2008)

3 Je to možné, protože firma HARTING se svojí odbornou způsobilostí pro oblast průmyslové výroby vyvíjí dlouhodobá a otevřená komplexní řešení pro nové aplikace. Přitom firma HARTING využívá i nejnovější technologie, software a koncepce řešení, jež se prosadily v oblasti kancelářských aplikací, a tyto koncepce přizpůsobuje pro průmysl. Otevřenost myšlenkám a nápadům a odborná způsobilost myšlenky a nápady převést do praxe jsou největší předností firmy HARTING. A otevřenost pro partnerská spojení s velkou výkonovou schopností: Ve spolupráci s našimi zákazníky a s partnery v průmyslu se stávají možnými taková řešení, která by každý ze společných partnerů takto samostatně nemohl vyvíjet. Příklady z loňského roku: řešení komunikace a ovládacího řízení pro technické vybavení decentralizovanými pohony na velkých letištích (kooperace s firmou Siemens), výkonná a spolehlivá řešení s úrovní propojovacího pole pro ultrazvukové přístroje firmy GE Heatlhcare, přesná měřicí místa pro technické vybavení železnice, řešení sítí Ethernet v příměstské dopravě v JIžní Koreji a Rakousku, přenosová technika pro živá vysílání TV, technické vybavení pro měření a ovládací řízení v drsném prostředí na moři a při využívání větrné energie. Firma HARTING osvědčuje odbornou způsobilost pro univerzální řešení. Bezproblémově hladké propojení do sítě Zvláštní pozornost firma HARTING věnuje automatizaci IT, nezadržitelnému slučování komunikace na úrovni kancelářských aplikací a na úrovni výrobních závodů. Celosvětové využití sítě Ethernet a protokolu TCP/IP v oblasti kancelářských aplikací rozšiřuje horizonty vývoje, jež v oblasti průmyslu až dosud tušili jen nemnozí výhradně proto, že procesy kancelářských aplikací a výrobní procesy se stále intenzivněji slučují ve všech oblastech průmyslu. Automatizace IT s inovačními výrobky a řešeními představuje hnací sílu tohoto procesu: integrovaná řešení pro celou výrobu, propojení procesů do sítě, integrace dat vztahujících se k procesu do systémů ERP (plánování zdrojů podniku), bezproblémově plynulé propojení do sítě v oblasti správy, organizace, plánování a projektování i výroby se stanou možnými prostřednictvím automatizace IT. Hudba budoucnosti? Ne, firma HARTING nejenže na minulých průmyslových veletrzích představila a projednávala takové integrované koncepce. Firma HARTING tuto koncepci od nynějška vzorově realizovala a vyzkoušela v praxi v novém čínském závodě v Zhuhai. Veškeré technické vybavení ovládacího řízení a komunikace v Zhuhai přitom není omezeno výhradně na samotný závod. Firma HARTING navíc čínský závod napojila do celosvětové komunikace svých závodů. Vývoj s nesmírně ohromnými možnostmi. Orientace na zákazníky Tím to ale nekončí: Firma HARTING vždycky zdůrazňovala důležitost orientace na zákazníky a v neposlední řadě té vděčí za dlouhodobý trvalý úspěch. Vědět, co zákazníci potřebují, a tomu se dostatečně včas a flexibilně přizpůsobit je nevětší předností firmy HARTING. Firma HARTING tato úsilí a snahy nyní dále zintenzivňuje: Vytvoření vlastního specializovaného oddělení v rámci skupiny HARTING představuje dokonalejší hnací sílu vývoje vpřed při řešeních zaměřených na specifická přání zákazníků. Dalším stěžejním bodem zájmu firmy HARTING jsou výzkum a vývoj: Ty tvoří základnu pro inovace v technologické skupině HARTING. Výzkum a vývoj nejen dále pokračuje, ale nepřetržitě se i zintenzivňuje. Novými výrobky a řešeními, budováním a rozšiřováním sortimentu výrobků a vývojem nových technologií. Proč to všechno? Je to zcela prosté. Pro naše zákazníky. Všechny zkušenosti, které jsme nashromáždili, a všechny vývojové novinky, jež firma HARTING představuje, slouží jedinému cíli: zdokonalení procesu tvorby hodnot a zvýšení spokojenosti našich zákazníků. 3

4 tec.news 16: Obsah harting tec.news 16 (2008)

5 Obsah Úvodník: Philip F.W. Harting: Podpora výkonové schopnosti _2 Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera: Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití _6 Účast firmy HARTING na veletrzích 2008 _86 Efektivnost díky automatizaci Ethernet znamená efektivnost _10 Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu _13 Je to rytmus! Automatizace IT je vhodná a způsobilá pro decentralizované lokální aplikace _46 Zkrocení dvou tančících lvů _50 Zase jeden dobrý nápad k napodobení! _66 Energetické sběrnice snižují náklady _76 Vedoucí postavení v technologiích Světové mistrovství RoboCup _18 Inovační konektory pro MicroTCA _26 Integrita signálů: vysokorychlostní kanály _37 Nové technologie v železniční dopravě _56 Simulace elektromechanických vlastností na příkladu elektronického konektoru _70 Bezpečnost Nejvyšší přesnost a rychlost na měřicích místech železniční infrastruktury _20 Dvojité propojení ve vagonech vlaku redundantním kabelovým vedením Ethernet speciální řešení s konfigurovatelnými přepínači HARTING _34 Ethernet na palubách vlaků _42 Systémová řešení firmy HARTING pro větrnou energii _62 Historie spínače pro ponoření do velkých hloubek _74 Zábava Asijská revoluce v místní dopravě _60 Voláme přenosové vozy (PV)! _78 Han v opeře _82 Systémové partnerství Ultrazvuková avantgarda _31 Univerzální systémy MicroTCA v průmyslových aplikacích _40 Globalizované hospodářství vyžaduje silné partnery _54 Údaje o publikaci. Vydal: HARTING KGaA, M. Harting, P.O. Box 1133, Espelkamp (Německo), telefon , fax: , Internet: Šéfredaktor: A. Bentfeld Zástupce šéfredaktora: Dr. H. Peuler Celková koordinace: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností, A. Bentfeld Design a grafická úprava: Contrapunkt Visuelle Kommunikation GmbH, Berlín Výroba a tisk: Druckerei Meyer GmbH, Osnabrück Náklad: celosvětově výtisků (němčina, angličtina a 11 dalších jazyků) Zdroj: Pokud máte zájem o pravidelné bezplatné zasílání tohoto magazínu, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti HARTING, prodejce společnosti HARTING nebo jednoho z lokálních distributorů společnosti HARTING. Můžete si také objednat tec.news on-line na Přetisk: Kompletní přetisk a citace z příspěvků jsou možné jen se souhlasem editora. To platí i pro zadávání do elektronických databází a reprodukování na elektronických médiích (např. CD-ROM a Internet). Veškerá použitá označení produktů jsou obchodní známky nebo názvy produktů patřící společnosti HARTING KGaA nebo jiným firmám. I přes pečlivou redakční práci není možné zcela vyloučit tiskové chyby nebo změny specifikací produktů, provedené v krátkých lhůtách. Z tohoto důvodu je společnost HARTING KGaA vázána pouze podrobnostmi v příslušném katalogu. Vytištěno ekologickým způsobem na papíře běleném zcela bez chlóru a s vy sokým podílem recyklovaného papíru HARTING KGaA, Espelkamp. Všechna práva vyhrazena. 5

6 tec.news 16: Příspěvek hosta 6 harting tec.news 16 (2008)

7 Herbert Kraibühler Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití V důsledku nezadržitelného přemísťování výroby levných dílů a jednoduchých výrobků ze zemí s vysokými mzdovými náklady do zemí s nízkými mzdovými náklady unikají velké objemy zakázek. Aby se aktivně zabránilo tomuto trendu a aby i v zemích s vysokými mzdovými náklady byla možná hospodárná a konkurenceschopná výroba, je nutno zvýšit komplexnost konstrukčních dílů a automatizovat jejich výrobu. Integrace funkcí Jedna z perspektivních tendencí v odvětví vstřikovacího lití je integrace komplexních funkcí do výrobního cyklu. Jak se tento trend dá realizovat inteligentním projektováním nástroje a procesu, s velkým úspěchem ukázala na špičkovém světovém veletrhu K 2007 v Düsseldorfu firma Arburg společně s firmou Oechsler, která pro ni jako partner zajišťuje inovace. Lišta LED diod v jedné výrobní operaci Pomocí komplexní výrobní buňky je možno vyrobit plně funkčně způsobilou lištu LED diod v jedné výrobní operaci. Ústřední částí zařízení je stroj pro vstřikovací lití tří součástí Allrounder 370 S se systémem robotu Multilift V a rotačním nástrojem se třemi stanicemi, který elektrický servopohon pootáčí vždy o 120º k následující stanici. Tento proces bylo možné realizovat použitím nově vyvinutého vodivého speciálního plastu a obstříknutím vysoce choulostivého konstrukčního dílu s LED diodami vnějším pláštěm. Z toho vyplývají vysoké požadavky na stroj pro vstřikovací lití, nástroj i systém robotu. Celý výrobní proces probíhá v sériích a na první pohled vypadá opravdu jednoduše: Nejprve se vstřikovacím litím zhotoví pouzdro, pak následuje nastříknutí čoček do příslušných prohloubených míst. Pomocí systému robotu se vloží odpor a tři LED diody. Pak se vstřikovacím litím dokončí horní kryt nastříknutím třetí vodivé součásti z PA a výrobek se odebírá. Realizace dílčích procesů nástrojem jsou velice náročné. V procesu vstřikovacího lití tří součástí vznikají pouzdro a čočky, vysoce vodivý plast je s využitím technologie horkého kanálu injektován do nástroje a elektronické součástky jsou opatřeny vnějším pláštěm a vytvoří se jejich kontaktní spojení. Časový interval cyklu k výrobě kompletního konstrukčního dílu činí okolo 40 sekund. Průběh realizace celého procesu je řízen ze stroje Allrounder výkonným ovládacím řízením s displejem Selogica, založeným na grafice. V každé operaci cyklu jsou současně prováděny všechny tři operace výrobního procesu. Čočky vstřikované pro vkládané LED diody jsou z průhledného polyamidu, pouzdro světlovodiče je z plastu ABS. Vodivé dráhy jsou zhotoveny ze speciálně vyvinutého vodivého PA. Všechny tři plasty pro tři součásti se 7

8 tec.news 16: Příspěvek hosta na stroji Allrounder dají bez problémů zpracovávat společně. V následně zařazených pracovních operacích lze pak vyrobené horní kryty s příslušnými spodními díly a s 9V baterií smontovat do hotové světelné lišty. S tímto zařízením a výrobou světelné lišty z LED diod jako předváděcího dílu mohly partnerské firmy projektu Oechsler a Arburg na veletrhu K 2007 působivě předvést, co je dnes možné dokázat pomocí vstřikovacího lití strojem a nástrojem při procesech výroby, vkládání, integrace funkcí a montáže. Integrace následných procesů Další možností výroby vstřikovaných dílů s vysokým stupněm komplexnosti a tím dosažení nákladových a kvalitativních výhod je integrace procesů, které následují za vstřikovacím litím. Patří sem např. montáž, balení nebo povlakování, natírání a dekorace povrchových ploch. Tyto výrobní operace budou v budoucnosti ještě intenzivněji napojeny přímo za cyklus vstřikování. Tím se dá vyloučit poškození a znečištění při vřazené přepravě a především se výrazně zkrátí čas, během kterého budou výrobky k dispozici. Toto zkrácení časového intervalu průchodu a uchovávání na skladě bude mít bezprostředně za následek snížení vázaného kapitálu, a na základě toho poskytne více volného prostoru pro investice. Obr. 2: Odebírání hotového dílu zhotoveného vstřikovacím litím systémem robotu Vstřikovací lití kartáčků na zuby s tříděním podle barev Příkladem pro integraci následně napojených výrobních operací je vstřikovací lití kartáčků na zuby s tříděním podle barev, realizované na stroji pro pět a v mezidobí dokonce pro šest součástí. Na stroji pro pět součástí se základní tělesa kartáčků na zuby v jedné pracovní operaci opatřují stříkaným pláštěm ve čtyřech různých barvách; za jeden cyklus se tak vyrobí 16 zubních kartáčků ve čtyřech různých barevných skladbách. Důvodem tohoto relativně vysokého nákladu na technickou část stroje je logistika: Díky komplexnosti stroje a procesu vstřikovacího lití se dají následné procesy, jako je osazování štětin a balení, zdokonalit tak, že se celkový časový interval od výroby přes balení až po dodání vždy čtyř různých barev v každé obalové jednotce zkrátí z několika dní na několik málo hodin. Obr. 1: Příprava odporu a LED diod vkládaných do nástroje Napojení předřazených výrobních operací Kromě úvah o následných procesech se v budoucnosti pozornost intenzivně zaměří i opačným směrem. Intenzivně se musí uvažovat také o výrobních operacích předřazených vstřikovacímu lití. Patří sem např. procesy lisování, ražení a ohýbání nebo přivádění dílů opatřovaných stříkaným pláštěm. Výrobci dílů zhotovovaných vstřikovacím litím se těmto procesům často příliš nevěnují a považují je za procesy, které nepatří k hlavní části obchodu. Ale je zřejmé, že i samotné rychle probíhající výrobní procesy, pro něž se cyklus vstřikování zdá být na první pohled příliš pomalý, mohou mít při celkovém posouzení procesu za následek podstatná 8 harting tec.news 16 (2008)

9 zjednodušení, snížení nákladů a zlepšení kvality. Velmi dobrá výchozí situace zde existuje v oblasti opláštění plechů a ražených nebo lisovaných dílů, které se často používají např. v mobilních telefonech, přepínačích a spínačích nebo u dekoračních dílů, které se používají v odvětví automobilového průmyslu. Výhody spočívají ve zkrácení dodací lhůty a snížení dodávaných množství, což bude mít automaticky za následek snížení nákladů a spolehlivost logistiky. Je zřejmé, že nákladově výhodné výroby se dosahuje nejen cenově výhodnými stroji, periferními zařízeními a materiálem, ale mnohem intenzivněji i vysokým stupněm pohotovostní připravenosti a použitelnosti výroby, spolehlivou realizací logistických procesů a snížením časů prostojů. Komplexnější zařízení jednodušší ovládací řízení Zejména u kompletních výrobních buněk se nápadně projevuje řádová hodnota centrálního ovládacího řízení. Přes stoupající komplexnost je nutné, aby možnost obsluhy a ovládání zařízení a procesů nejen zůstala zachována, ale aby se ještě zjednodušila. Personál obsluhy a ovládání může zasahovat pouze do centrální obsluhy a ovládání a centrální pracovní plochy. Proto jsou požadována ovládací řízení, která integrují periferní zařízení a poskytují rovněž jednotnou filozofii obsluhy a ovládání, snadné programování a přehledné zobrazení realizace komplexních procesů se všemi důležitými parametry, vysokou spolehlivost procesu a rozsáhlé funkce hlídání a kontroly k zajištění kvality tedy inteligentní řízení a správu výroby na pozadí. Obr. 3: S komplexním zařízením pro vstřikovací lití a třídění podle barev, určeným k výrobě zubních kartáčků, se dá výrazně zdokonalit celý výrobní proces, včetně balení. S inteligencí do budoucnosti Inteligence je důležitým klíčovým slovem pro budoucnost technologie vstřikovacího lití. Výrobci nabízející stroje a jejich uživatelé musejí inteligentnějšími stroji a procesy, jakož i posuzováním stroje, nástroje, materiálu a procesu jako celku, vytvořit výrobu, která bude spolehlivější, snadnější pro obsluhu a ovládání a hospodárnější. Zejména pro země s vysokými mzdovými náklady spočívá budoucnost v intenzivnější snaze o synergii jednotlivých výrobních technologií v rámci inteligentnějších výrobních buněk s centrálním řízením. Herbert Kraibühler Managing Director Technology and Engineering ARBURG GmbH + Co. KG, Loßburg Infobox Arburg Firma Arburg celosvětově patří k předním výrobcům strojů pro vstřikovací lití ke zpracování plastů s uzavíracími silami v rozsahu 125 kn až kn. Oblastí použití je například výroba plastových dílů automobilů, komunikační a zábavní elektroniky, přístrojů a technického vybavení pro lékařství, přístrojů pro domácnost a výroba obalů. Výrobní program je doplněn systémy robotů, dalšími periferními zařízeními a komplexními projekty. V oblasti projektování má firma Arburg vlastní oddělení, které vytváří a realizuje koncepce celkových řešení šitých na míru v souladu se specifickými přáními zákazníků. Tím zákazník získává ústředního kontaktního partnera pro koncepci, realizaci, uvedení do provozu, certifikaci CE a poprodejní služby. V rámci integrovaného systému řízení má firma Arburg certifikaci podle DIN EN ISO 9001 a Firma Arburg je vlastními organizacemi zastoupena ve 23 zemích a 31 lokalitách a prostřednictvím obchodních partnerů ve více než 50 zemích. Výroba však probíhá výhradně v kmenovém závodě ve městě Loßburg v Německu. Z celkového počtu více než zaměstnanců firmy Arburg je přibližně lidí zaměstnáno v Německu, dalších asi 330 pracuje v celosvětových organizacích firmy Arburg. 9

10 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Ken Kotek Ethernet znamená efektivnost Dilema: další nové technologie a prudký technologický vývoj na jedné straně, výraznější využívání standardních řešení na straně druhé. Používání standardních komunikačních řešení a ethernetu v průmyslu neromezuje technický vývoj, ale naopak je základem, na kterém se může mnohonásobně rozvíjet šíře variací nových technologií a rychlost, se kterou jsou nová řešení realizována. 10 harting tec.news 16 (2008)

11 Průmyslový ethernet je zde. Dokazuje to celosvětové přijetí tohoto protokolu. Doby, kdy kabelová síť byla zaplavena uzavřenými specifickými protokoly jednotlivých firem, je již za námi. Protokoly jako PROFINET, DeviceNet nebo ModBus TCP si pro sebe zabírají stále větší kus datové dálnice. Tyto protokoly jsou sice potřebné pro určité přístroje, pro komunikaci mezi přístroji a systémovými částmi různých proveniencí na průmyslové úrovni však vhodné nejsou. Aby byla možná volná kombinace různých komponent, je nutné najít univerzální komunikační standard. A to je ethernet. Jak může další protokol ethernet přispět k osvobození kabelové sítě od jejích omezení? Vysvětlení začíná v základech, tedy zcela dole. Krása ethernetového protokolu spočívá v tom, že ethernet pracuje na dolních třech vrstvách sedmivrstvé struktury. Cestou vzhůru může být zpracováván a členěn do segmentů, které definují Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP atd. Dolní vrstva tohoto stohu se označuje jako fyzikální. Je tvořena především kabely a konektory. Protože kabely a konektory používají všechny protokoly, je síť tím silnější, čím robustnější a normovanější jsou tyto složky. Na cestě vzhůru pak všechny ostatní protokoly využívají tuto fyzikální síť. Pokud tato fyzikální síť zůstane nezměněna, bude přijímání ostatních protokolů jednoduché. Proto je ethernet označován jako přizpůsobivý a otevřený. Otevřenost znamená mnohostrannost Četné aplikace a průmyslové obory tento otevřený protokol nadšeně přivítaly. V kombinaci s kapacitami Full Duplex průmyslového ethernetu jsou přenosové časy nejen kratší, ale jsou i deterministické. Tato otevřenost, bezproblémové užívání a rostoucí obliba ethernetu vedou k novým nápadům a možnostem využití. Zatímco přepínače pro průmyslový ethernet vedly technologický vývoj od typu Plug-&-Play až ke komplexním funkcím managementu sítě, vzrostla na průmyslových trzích enormně poptávka právě po těchto přepínačích. Trhy, které se dosud převážně orientovaly na sběrnice, rychle přecházejí na novou technologii. A jedná se přitom o velmi mnohostranné trhy větrná energie, kolejová doprava, farmaceutický i automobilový průmysl dnes patří k nejdůležitějším novým uživatelům. Větrná energie Využití obnovitelných energií je naše budoucnost. Snížení emisí CO 2 patří k nejdůležitějším úlohám budoucích energetiků. Větrná energie se prosadila již v celém světě a její podíl růstu a inovací je dnes největší v celém průmyslovém sektoru. Protože větrné elektrárny nabývají na velikosti a rozšiřuje se i jejich technologický profil, prodlužuje se současně délka kabelu od paty ke špici. Standardní je dnes více než 100 m kabel a limity mědi již byly několikanásobně překročeny. Proto začíná být atraktivní alternativa skelného vlákna s limitem vzdálenosti m. S rozšířeným jmenovitým teplotním výkonem je výrobní série firmy HARTING econ 3062 adekvátní variantou právě pro výrobu energie z větru. Přepínače se používají zejména pro přenos dat mezi jednotlivými větrnými elektrárnami a centrálně umístěným kontrolním zařízením. Kolejová doprava Řídicí sítě slouží k tomu, aby přeprava cestujících probíhala bezvadně, spolehlivě a pohodlně. Dnes je tento cíl reálnější než před několika málo lety. Jedním z důvodů je to, že přední výrobci kolejových vozidel stále více využívají pro komunikační protokoly právě ethernet. Bezpečnost, kontrola provozu, řízení teploty a rádiový provoz přitom patří k hlavním oblastem jeho využití. Paleta produktů firmy HARTING econ, scon a mcon propojených do jednoho systému představuje výraznou podporu na bázi průmyslového ethernetu. Farmaceutický průmysl Léky podléhají přísné kontrole kvality, pečlivě se sledují jednotlivé šarže. Tyto úlohy mohou spolehlivě vykonávat přepínače pro ethernet, jako jsou econ a mcon. 3 11

12 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Plynulá práce a prostorově úsporné koncepce mají neocenitelné výhody zejména v čistých prostorách. Poptávka po lécích neklesá a tedy ani poptávka po průmyslovém ethernetu. Automobilový průmysl Pro výrobce automobilů a jejich výrobní systémy je životně důležité sledovat nejnovější technický vývoj tlak konkurence i cen zde vedou k maximální snaze po inovacích. Jedna z předních amerických automobilek převzala před nedávnou dobou Ethernet/IP jako svůj standard pro komunikaci v rámci celé své výroby. Technologické postupy, jako je vizualizace, používání robotů, lakování a svařování, jsou dnes sledovány a řízeny právě pomocí ethernetu. Průmyslové přepínače firmy HARTING, zejména řada mcon 3100, tyto aplikace doplňují a podporují, a to s výraznými výhodami pro zákazníka: procesy lze sledovat v reálném čase, data se v procesu zjišťují samostatně, všechny procesy i komunikace jsou řízeny protokolem. Přitom sama instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Průmyslové konektory a kabely HARTING se osvědčily i za velmi složitých podmínek automobilové výroby. Důvodem je v neposlední řadě i to, že firma HARTING vždy přizpůsobuje konkrétní řešení potřebám zákazníka. Uvedli jsme pouze několik málo sektorů, v nichž HARTING v posledních letech působí. Přitom velká část ostatních trhů průmyslových i se službami se zatím novému trendu neotevřela, a proto je před námi obrovský potenciál. Všude tam, kde dochází k přenosu dat a komunikaci, dnes ethernet hraje nebo bude hrát prvořadou úlohu. HARTING proto nenabízí pouze rozsáhlý sortiment přepínačů pro průmyslový ethernet, ale navíc robustní kabely a konektory určené pro náročné průmyslové podmínky od přepínačů Plug-&-Play až ke komplexně řízeným přepínačům. Kromě kvality produktů v oblasti průmyslového ethernetu je nejdůležitějším tržním argumentem firmy HARTING technika orientovaná na hodnotu (Value Based Engineering). Protože produkt může být jen tak dobrý, jak dobré jsou hodnoty, ze kterých vychází: kvalita, integrita, support a know-how. HARTING podporuje své zákazníky prostřednictvím Cisco Certified Network Analysts. Tito síťoví technici certifikovaní podle Cisco jsou u zrodu a vývoje těch řešení, která jsou nejvhodnější pro konkrétní zákazníky, a svým nasazením přispívají k posílení důvěry v produkty a ethernetovou síť. Ethernet odkryl aplikace a procesy, které dosud existovaly samostatně vedle sebe nebo se nemohly projevit z důvodu nedostatečných komunikačních možností. Průmyslový ethernet otevřel zcela nové obzory, a realizoval tak odvážné vývojové skoky, jaké se dosud zdály být nemyslitelné. Umožňuje navíc úsporu nákladů, rozšiřuje komfort uživatelů, přináší robustní přístroje a vysokou spolehlivost. Průmyslové využití ethernetu jako budoucí standard S nezadržitelným rozšiřováním ethernetu dochází k jeho stále novému využívání i za nejsložitějších podmínek. Důvodem pro vývoj speciálního průmyslového ethernetu je skutečnost, že kabely, konektory, přepínače a jimi podporovaný protokol mohou být jen tak spolehlivé, jak spolehlivý je příslušný hardware. Spojující hardware poskytuje maximální ochranu proti teplu, prachu, vlhkosti, vibracím a extrémním teplotám: to je důvod pro koncepci průmyslového ethernetu. Ken Kotek Senior Product Manager, USA HARTING Technology Group 12 harting tec.news 16 (2008)

13 Matthias Fritsche & Andreas Huhmann Schopnost propojení zařízení a přístrojů v celkovém kontextu Narůstající komplexnost nových síťových systémů lze zvládnout pomocí standardizace rozhraní. Nové technologie, jako je Ethernet, se tím stanou příjemnějšími pro uživatele. Definice rozhraní zařízení a přístrojů, tedy schopnost propojení zařízení a přístrojů, by proto měla být stanovena přesně právě zde. Aby v průmyslové automatizaci bylo možné mluvit o všeobecné schopnosti propojení zařízení a přístrojů v síti, musejí být vyjasněny a zajištěny síť, instalace i schopnost propojení zařízení a přístrojů. Jako první je nutno zřídit systém sítě poskytující připojení pro všechny hlavní prvky umožňující provozní automatizaci (data, signály, napájení). Přitom jsou zdroj energetického napájení 400 V, komunikace i rozvod napájecího napětí k přístrojům a zařízením na stejné úrovni důležitosti. Při instalaci existují dvě možnosti: na jedné straně instalace předem, tedy souběžně s vytvářením určité funkční jednotky (např. stroje) na základě využití 3 POWER SIGNAL DATA 13

14 tec.news 16: Efektivnost díky automatizaci Obr. 1: Technické vybavení pro připojení desek plošných spojů prvků kabelového propojení s upravenou délkou a osazených konektory, nebo na straně druhé zřízení sítě na daném místě na základě využití technického vybavení pro snadné připojení. V každém z těchto případů je nutno instalaci optimálně přizpůsobit dané aplikaci. V obou případech je však nutno brát v úvahu další integrované funkční jednotky (zařízení a přístroje pro automatizaci). Tato zařízení a přístroje mají specifická rozhraní v závislosti na konkrétním systému. Rozhraní jsou definována sítí. Z této úvahy vyplývá následující: teprve když síť, instalace a schopnost propojení zařízení a přístrojů vytvoří sladěný systém, bude z hlediska funkčnosti a instalace dosaženo optimálního řešení. Výsledkem komplexního systematického náhledu na celkovou souvislost jsou tedy funkční koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů, jež výrazně usnadní řešení detailních problémů. Schopnost propojení zařízení a přístrojů u firmy HARTING Stejně jako jsou rozmanitá zařízení a přístroje v průmyslové elektronice, jsou mnohostranná i možná řešení schopnosti propojení zařízení a přístrojů. Pro průmyslovou elektroniku nabízí firma HARTING široký sortiment standardního vybavení zajišťující schopnost propojení zařízení a přístrojů pře- nosu dat, signálů i energetického napájení. Na základě toho se dá snadno a rychle realizoivat většina řešení schopnosti propojení zařízení a přístrojů. Specifické požadavky právě na rozhraní vznikají z trendů na trhu, jako jsou minimalizace konstrukční velikosti, zvýšení výkonu zařízení a přístrojů a využití komunikace po síti Ethernet se stále vyššími rychlostmi přenosu. Koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů, kterou firma HARTING vyvinula a v níž jsou zahrnuty celková odborná způsobilost i zkušenosti podniku, však otevírá možnosti, aby se při řešení propojení bral v úvahu příslušný celkový systém a aby byly optimálně splněny zvýšené (a dále stoupající) požadavky. Tak se spojovací konektor MicroTCA pocházející z oblasti schopnosti propojení zařízení a přístrojů v telekomunikacích a sloužící k propojení desek plošných spojů v poslední době používá v zařízeních a přístrojích technického vybavení pohonů, ovládacího řízení a výpočetní techniky. I nejnovější generace zásuvných spojovcích konektorů PushPull se v obou segmentech trhu využívá jako robustní řešení kabelového propojení na desku s krytím IP 67. Tím se potvrzuje trend ke konvergenci v oblasti technického vybavení připojení zařízení a přístrojů s využitím synergií, které z toho vyplývají. To má dalekosáhlé dopady na pozici firmy HARTING na trhu. Firma HARTING nabízí více než jen inovační zásuvné spojovací konektory pro zařízení a přístroje, totiž celkové koncepce schopnosti propojení zařízení a přístrojů od zásuvných spojovacích konektorů přes jednotky s upravenou délkou kabelů a osazené konektory až po úroveň kompletního propojovacího pole. Firma HARTING je v oblasti schopnosti propojení zařízení a přístrojů partnerem v procesu návrhu a projektování To ve svých důsledcích sahá do oblasti rozsáhlé spolupráce firmy HARTING se zákazníky: poměr mezi firmou a zákazníky přestává být konvenčním vztahem dodavatele ke svým zákazníkům. Zákazník firmu HARTING stále víc a více zapojuje do dalšího vývoje svých výrobků a výrobních zařízení. Kromě styku se zákazníkem má proto zákazník k dispozici znalosti a odbornou způsobilost expertů: od technické podpory 14 harting tec.news 16 (2008)

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Dopravní systémy. Specifické požadavky

Dopravní systémy. Specifické požadavky Dopravní systémy Silniční dopravní prostředky Kolejové dopravní prostředky Přeprava materiálů Dálková správa komunikací Monitorování dopravy Informační systémy v hromadné dopravě Dopravní systémy Specifické

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE Online datový list M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Systémový díl Výrobek č. Vysílač M20S04130A222 10121

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZELTWANGER GRUPPE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MAURO DE SIMON ZELTWANGER AUTOMATION GMBH LISTOPAD 2016 DATA & FAKTA SKUPINA ZELTWANGER Založení 1982 Společnosti ve skupině 5 Zaměstnanci 340 Skupinový obrat

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH

Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH Engineering passion 2 GXH Multinject Data a fakta 3 Přidaná hodnota při použití více komponent Oblasti použití elektro / elektronika obaly

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz Profesionální management pro každý provoz ŘÍZENÍ JAKOSTI Naše řešení pro dokumentaci, monitorování, vyhodnocení a analýzu Q-Data od strany 92, Q-Sys od strany 96 90 www.lorch.eu www.lorch.eu 91 DOKUMENTACE

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

On-line datový list. C4P-SA06030A detec4 Prime BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

On-line datový list. C4P-SA06030A detec4 Prime BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY On-line datový list CP-SA0600A00000 detec Prime CP-SA0600A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Systémový díl Použití Rozlišení Výška ochranného pole

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 750 XTR Řada 750 XTR extrémně odolný vůči teplotám od 40 C do + 70 C extrémně odolný vůči napětí do 5 kv extrémně odolný vůči vibracím zrychlení až 5g EN 60870-2-1 EN 60068-2-6

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Numerické sériové přístroje

Numerické sériové přístroje Doporučená čtecí vzdálenost 38 mm 60 mm 100 mm čtecí vzdálenost v metrech Hlavní kritéria ovlivňující čitelnost Čitelnost je závislá na dvou faktorech Vliv v závislosti na znacích Druh písma Velikost písma

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla NOVINKA! Akumulátory Bosch S3 - S4 - S5 Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla Správný akumulátor Bosch pro všechna vozidla S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy S4: energie

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

On-line datový list. FLOWSIC100 Process PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍHO PROUDU

On-line datový list. FLOWSIC100 Process PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍHO PROUDU On-line datový list FLOWSIC100 Process B C E F Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC100 Process Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita «šrouby ecosyn -fix kombi nují mnoho funkcí a jsou vysoce efektivní» ECOSYN -FIX Spolehlivost a efektivita Šrouby ecosyn fix zkracují dobu montáže, snižují celkové

Více

Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116

Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116 Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116 Polohové spínače PS116 Kompaktní Na první pohled zřejmé přednosti nových polohových spínačů: kompaktní konstrukce umožňuje montáž s velmi

Více

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE Firma Trimos jako jedna z mála na světě vyrábí komplexní program kontrolních a nastavovacích přístrojů. Jsou nezbytným pomocníkem při kontrole, seřízení a nastavení nástrojů a jejich

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

POWERVE. Mobilní kolejová váha

POWERVE. Mobilní kolejová váha POWERVE (PSPR v italštině), je inovativním systémem měření, plně přenosná, zkonstruovaná k statickému měření rozložení hmotnostních sil působících na kolejnici u každého kola kolejového vozidla. Ve skutečnosti

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ uspořádání komponentu 30-75 90-200 201-500 4 Odlučovací systém 1 Air Control (řídicí jednotka) 2 Hnací systém 3 Kompresor 4 Chladicí

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY www.parskomponenty.cz ČESKÁ STROJÍRENSKÁ A TECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST ZALOŽENO 1998 TRADICE VÝROBY 115 LET RODINNÁ FIRMA

Více

KATALOG. automatické pohony bran. www.automaticgates.cz. E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz

KATALOG. automatické pohony bran. www.automaticgates.cz. E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz KATALOG automatické pohony bran KOVÁRNA SVOBODA s.r.o. Komenského 674, 281 61 Kouřim Tel. : +420 721 862 600 E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz www.automaticgates.cz Úvod Úvod OBSAH 1

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

(R)evoluce v softwaru Budoucnost je fl exibilní: modulární technické vybavení požární signalizace ESSER

(R)evoluce v softwaru Budoucnost je fl exibilní: modulární technické vybavení požární signalizace ESSER NEWTON21 Váš specializovaný podnik: Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2 41469 Neuss Tel.: +49 2137 17-0 (správa) Tel.: +49 2137 17-600 (středisko péče o zákazníky) Fax: +49 2137 17-286 Internet:

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com Nová i řada...beyond your expectations... preciamolen.com NOVÁ i ŘADA beyond your expectations VÝKON NA VYSOKÉ ÚROVNI A JEDINEČNÁ NABÍDKA* METROLOGIE 6 Schváleno pro 2 x 6000 dílků s Vmin na úroveň = 0,5

Více

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out MAXI nebo MINI? MAXI - vysoký s velkou kapacitou, překvapivě malé rozměry, ergonomický design. MINI - lze umístit kdekoliv, mimořádně kompaktní; můžete ho umístit na stůl nebo na speciální vozík. Oba modely

Více

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí 2 Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Řada výrobků systému veřejného ozvučení a

Více

On-line datový list. RFMS Pro SYSTÉMY TRACK AND TRACE

On-line datový list. RFMS Pro SYSTÉMY TRACK AND TRACE On-line datový list RFMS Pro A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Frekvenční pásmo MTBF MTTR Aplikace Oblast použití Výkon Počet kódů na čtecí bránu Objednací informace

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení. technologie starlight

Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení. technologie starlight Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení technologie starlight 2 technologie starlight Dokonalé kamery pro nepřetržité snímání Nebylo by skvělé, kdybyste měli jistotu, že za jakýchkoli

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

Bezpečný způsob příležitostného dobíjení

Bezpečný způsob příležitostného dobíjení Advanced Contact Technology Bezpečný způsob příležitostného dobíjení Miloš Kamaryt Obsah Multi-Contact, kdo jsme? Novinka: Konektor pro automatické nabíjení Výhody Projekty 2 Předmět činnosti podnikání

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect.

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Technologie elektronického rozhraní - Remote I/O ve třídě IP 20 Snadná instalace Úsporná a flexibilní konfigurace

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

Výrobky vysokého napětí. UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Výrobky vysokého napětí. UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka Výrobky vysokého napětí UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec a superior switchgear range UniSec špičková řada rozváděčů Rozváděče UniSec jsou výsledkem

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Trolejová vedení PRB0800-0002e-CZ Jednopólově izolovaná trolejová vedení Program 0812 Typ 081217 081211 081212 Jmenovitý proud [A] 25 80 140 Impedance 1) [Ω/m]

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

On-line datový list. Combiprobe CP100 SYSTÉMY CEMS

On-line datový list. Combiprobe CP100 SYSTÉMY CEMS On-line datový list Combiprobe CP100 B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Combiprobe CP100 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více