ČSN ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel"

Transkript

1 ČSN ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., Technická ústředna dopravní cesty,

2 Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost je nutno zajistit potřebné parametry příčná admitance ZPOD podélná impedance šuntová citlivost přechodový odpor mezi kolem a kolejnicí RŠ YPŘÍČ RKK 2/15

3 ZPOD Svod vlastnosti svršku ČSN ed. 2 RŠ YPŘÍČ yb 0,33 x 0,67 S.km-1 RKK dnešní stav snížení míry škodlivých vlivů na izolační vlastnosti svršku inspirace v okolních státech ČSN ed. 3 vhodné je snížení limitu pro provozovaný svršek na 0,5 S.km-1 týkalo by se tratí rekonstruovaných v poslední době (svršek UIC 60) možnost zvýšení šuntové citlivosti, snížení spotřeby doplnění požadované y mezi kolejí a zemí (1,5 S.km-1) 3/15

4 Svod izolační podložky, výplně přejezdů ČSN ed. 2 pouze požadavek dostatečné izolační schopnosti ČSN ed. 3 doplnění o konkrétní požadované elektrické vlastnosti prvky pro izolaci kolejnice Riz > 10 MΩ (do 500 V DC) výplně železničních přejezdů Riz > 3kΩ.m (pro f = 10 khz a 50 khz) 4/15

5 ZPOD Podélná impedance RŠ ČSN ed. 2 tabulka minimální a maximální zpod YPŘÍČ tabelováno pro vybrané f ( Hz) RKK současný stav měření tohoto parametru se neprovádí, výrobci kolejnic čas od času měří pouze odpor výrobci mění složení kolejnic aktuální přístup: kolejové obvody jdou nastavit, tento problém tedy netřeba řešit zvážit, zda vytvořit metodiku měření impedance kolejnic a začít ji vyžadovat 5/15

6 ZPOD Šuntová citlivost RŠ ČSN ed. 2 YPŘÍČ požadavek mezní šuntové citlivosti PKO RMC 0,06 Ω (KO nasazeny do 2006) RMC 0,1 Ω (KO nasazeny od 2007) RKK ČSN ed. 3 u nově nasazovaných KO požadavek RMC 0,2 Ω zvýšení ochrany před ztrátou šuntu 6/15

7 ZPOD Odpor dvojkolí RŠ hodnota beze změny YPŘÍČ u nových 0,01 Ω RKK u opravovaných 0,05 Ω problém způsob měření výrobci, provozovatelé: metodika VÚŽ (konstantním proudem 50 A) podmínky při měření se liší od reálných vlastností TSI CCS: konstantním napětím (naprázdno 1,8-2 V) vhodné by bylo stanovit minimální požadovanou impedanci dvojkolí (v závislosti na frekvenci) a způsob jejího měření při měření je potřeba simulovat provozní podmínky (proudy v řádu jednotek A) 7/15

8 ZPOD Přechodový odpor kolo kolejnice úvod mezní velikost není v ČSN ed. 2 stanovena RŠ YPŘÍČ využívá se ustanovení ČSN EN RKK ochrana před nebezpečným dotykem hnací vozidla a osobní vozy < 0,05 Ω nákladní vozy < 0,15 Ω měřeno konstantním proudem 50 A, napětí do 50 V tato metodika je pro účely stanovení šuntovací schopnosti soustavy dvojkolí-kolej zcela bezcenná tytéž výhrady, jako u odporu dvojkolí TSI CCS rovněž nestanovuje požadavky na přechodový odpor 8/15

9 ZPOD Přechodový odpor kolo kolejnice rozdělení strana vozidla problematika lehkých vozidel RŠ YPŘÍČ RKK použití nekovových brzdových špalíků pískování mazací zařízení na vozidlech strana tratě koroze pojížděné plochy kolejnic stacionární mazníky 9/15

10 Přechodový odpor kolo kolejnice strana vozidla lehká vozidla zůstává požadavek na zařízení k odstranění nečistot z jízdních ploch dvojkolí samostatně jezdící vozidla lehčí než 38 t nekovové brzdové špalíky ČSN neřeší TSI CCS otevřený bod dosavadní (nevelké) zkušenosti z OP na vozidlech ř. 814 zatím nepůsobí problémy nasazení nekovových špalíků zejména na lehká vozidla je třeba sledovat z hlediska funkce 10/15

11 Přechodový odpor kolo kolejnice strana vozidla písek použito řešení naznačené v ČSN ed. 2, tj. obecný požadavek na zajištění vodivého spojení alespoň jednou nápravou mazací zařízení řeší ČSN EN , nezabývá se kompatibilitou s kolejovými obvody otázka elektrického odporu maziva vlastnosti maziva v tenké vrstvě po stlačení dvojkolí nikdo se jimi nezabývá vhodné by bylo provést měření např. odporu kolo-kolejnice+mazivo měření šuntovacích schopností vozidla řady 840 potvrzeno, že mazání okolků u těchto vozů zhoršuje šuntovací vlastnosti 11/15

12 Přechodový odpor kolo kolejnice strana tratě koroze pojížděné plochy kolejnic v ČSN se řeší velikostí fritovacího napětí požadavek na UF zůstává v ed. 3 nezměněn ( 1,1 V) stacionární mazníky taktéž ČSN EN z hlediska ovlivnění pouze odkaz na ČSN EN na tratích s kolejovými obvody zatím nejsou velké zkušenosti chystá se nasazení do žst. Praha Libeň + následné sledování KOA elektrický odpor maziva ~ 100 kω.mm při 100 V odpor v mikroskopické vrstvě mezi kolem a kolejnicí? otázka množství a umístění maziva 12/15

13 Příliš mnoho maziva 13/15

14 Příliš mnoho maziva 14/15

15 Asymetrie vozidel I1 ZA ZC I3 I1 : I2 I3 : I4 I2 ZB ZD I4 z praxe narušení činnosti KO ASAR jednotkou řady 471 ČSN ed. 2 pouze požadavek symetrického propojení ložiskových domků, popř. provedení nápravových uzemňovačů u vozidel lehčích než 30 t ČSN ed. 3 doplnění požadavků na symetrii vozidla a způsobu jejího měření 15/15

16 Děkuji za pozornost

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu,

Více

PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH

PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH Ing. Lubor Hrubeš SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Pardubice 1. Úvod Správa dopravní cesty Pardubice, Správa tratí Pardubice má ve svém obvodu úseky, které

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Fotbalovým králem Dopravního podniku se již podruhé stali učni Dramatické situace,

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více