Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000"

Transkript

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

2 Česká rafinérská, a. s., Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/ , Fax: +420/35/ Česká rafinérská, a. s., Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 809, Czech Republic Tel.: +420/205/ , Fax: +420/205/ E mail: Internet:

3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

4 Politika ochrany životního prostředí České rafinérské Česká rafinérská, nejvýznamnější zpracovatel ropy na území České republiky, považuje ochranu životního prostředí za jeden ze svých prvořadých úkolů. Chce proto svoji průmyslovou činnost provozovat se zřetelem na ochranu a s péčí o životní prostředí a tím zároveň chránit budoucí zájmy společnosti. V oblasti ochrany životního prostředí se Česká rafinérská zavazuje při všech svých činnostech dodržovat následující zásady: 2 1) Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a další požadavky, ke kterým se společnost zavázala. 2) Snažit se o neustálé zlepšování ochrany životního prostředí. 3) Preferovat při ochraně životního prostředí prevenci před odstraňováním následků ekologických dopadů. 4) Minimalizovat rizika úniků vyplývajících z provozování rafinérské výroby, usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat takovým způsobem, aby došlo k minimalizaci dopadů na životní prostředí. 5) Hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin, chemikálií a produkce odpadů a vést své zaměstnance k minimalizaci negativních dopadů jejich činností na životní prostředí. 6) Posuzovat při změnách a zavádění nových výrobků, výroby, technologie a při přípravě budování nových zařízení jejich možný vliv na životní prostředí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. 7) Zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí formou školení jak u svých zaměstnanců, tak i u kontraktorů. Vyžadovat od partnerů a kontraktorů společnosti šetrný přístup k životnímu prostředí. 8) Vytvářet podmínky pro odstraňování starých ekologických zátěží, které jsou na území užívaném společností. 9) Při svých činnostech brát v úvahu názory zainteresovaných stran a preferovat otevřený přístup k veřejnosti. 10) Informovat zákazníky o zásadách ochrany životního prostředí ve vztahu k přepravě, používání a likvidaci rafinérských výrobků. Všichni zaměstnanci České rafinérské odpovídají za plnění zásad environmentální politiky. Environmentální politika vyplývá z mise a vize České rafinérské, a. s., a environmentálních politik akcionářů: Unipetrol, Shell, Agip, Conoco

5 Obsah Slovo generálního ředitele 4 Historie v datech 6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 7 Soulad se zákony 8 Integrovaný system řízení 8 Procesy, suroviny, výrobky a energie 9 Technologie zpracování ropy 9 Suroviny, výrobky a jejich přeprava 9 Vlastní zdroje energie 10 Externí zdroje energie 10 Zlepšování environmentální výkonnosti 10 Monitoring vlivů na životní prostředí 10 Výchova k ochraně životního prostředí 11 Skupinové úkoly ochrany životního prostředí 11 Kontroly pracovišť 11 Ozónová vrstva Země 12 Externí audity 12 Kontraktoři a životní prostředí 12 EIA 12 Investiční činnost 13 Responsible Care 13 Výrobky a služby 16 Ochrana ovzduší 18 Spalovací procesy 19 Těkavé organické látky (VOC) 20 Emise těkavých uhlovodíků z rozptýlených zdrojů 21 Sirovodík 23 Hospodaření s vodou 24 Hospodaření s odpady 25 Komunikace 26 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 26 Modernizace monitorovacích stanic 26 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 27 Provozní náklady 28 Investiční náklady 29 Indikátory ochrany životního prostředí 32 Závěrečné slovo vedoucího technologické sekce 33 Kontaktní osoby 34 3

6 4 Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, milí přátelé, rok 2000 znamenal pro Českou rafinérskou úspěch nejen ekonomicky, ale i v oblasti ochrany životního prostředí. V předkládané zprávě o vlivu na životní prostředí jsme kvantifikovali změny sledovaných indikátorů v časovém průběhu pětiletého působení České rafinérské jako samostatného podnikatelského subjektu, který provozuje největší české rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Dokumentované úspěchy environmentálního působení České rafinérské jsou dány nejen objemem investovaných finančních prostředků, ale zejména efektivitou zvolených postupů i použitých metod. Zde jsme s výhodou využili zkušeností našich akcionářů.

7 Ing. Ivan Ottis 5 I když uplynulých pět let znamenalo významné zlepšení v oblasti snížení emisí, ochrany půdy i vod, hospodaření s odpady, bude příští dekáda bezesporu ve znamení gradujících požadavků na integritu výrobních zařízení, ale zejména na kvalitu ropných produktů. Zkušenosti uplynulých pěti let mne však naplňují přesvědčením, že Česká rafinérská odpoví na vývoj právě zahájené dekády a v ekonomické soutěži obstojí se ctí jako dosud. Váš Ing. Ivan Ottis předseda představenstva a generální ředitel

8 Historie v datech Tradice rafinérského zpracování ropy v českých zemích je více než stoletá. Výroba petroleje na svícení a mazacích prostředků se postupně změnila na výrobu motorových paliv, topných médií a petrochemických surovin. Významnou součástí historie tohoto průmyslového odvětví jsou obě rafinérie společnosti. Při výročí pětiletého působení kralupské i litvínovské rafinérie v České rafinérské připomíná některé důležité události na cestě k dnešní podobě tato tabulka: 6 Litvínov Kralupy nad Vltavou 1939 na jaře zahájena výstavba továrny na syntetická paliva 1941 do provozu uvedeny karbonizační pece 1942 v listopadu uveden do provozu první hydrogenační stupeň prosince odjíždí první cisternový vlak benzinu 1944 v květnu první letecký nálet v říjnu částečně obnovena výroba ledna nejtěžší letecký nálet, továrna zničena nebo těžce poškozena ze 70 % 8. května továrna osvobozena Rudou armádou, stává se válečnou kořistí SSSR v červnu vyroben první benzin 1946 SSSR v červenci daroval továrnu československému lidu 1951 zpracována první ropa 1954 ministerská komise navrhla umístit závod na výrobu syntetického kaučuku do Kralup nad Vltavou 1961 roční zpracování ropy překročilo milion tun 1963 v lednu zahájeno najíždění závodu na výrobu kaučuku 1967 v květnu uvedena do provozu jednotka AVD 1972 ukončeno zpracování uhlí karbonizací 1974 v září puštěna první ropa do zásobníkového pole 1975 do provozu uvedeny všechny soubory rafinérie 1978 rafinérie zpracovala prvních 10 mil. tun ropy 1981 v červenci uvedena do provozu destilace ropy KB NRL v červnu zahájen provoz výroby MTBE 1982 uvedeny do provozu další jednotky KB NRL 1983 v lednu najetím izomerizace dokončeno najíždění KB NRL nejlepším výrobkem roku určen benzin Super BA 96A 1984 v březnu vyrobeno, zatím pokusně, 50 m 3 bezolovnatého automobilového benzinu 1987 do provozu uvedena vakuová destilace nového hydrokraku 1987 historicky nejvyšší roční zpracování ropy přes 4,85 mil. tun 1988 do provozu uvedena reaktorová část nového hydrokraku v únoru vyrobeny první tuny benzinu BA 91C 1992 v červnu namíchán bezolovnatý benzin BA 95 Natural pro obchodní síť 1994 do provozu uveden reforming CCR 1995 v březnu zahájena výstavba jednotky izomerizace 1995 do provozu uvedeno centrální tankoviště ropy, obě rafinérie napojeny i na ropovod IKL založena akciová společnost Česká rafinérská ledna včleněny obě rafinérie do České rafinérské 1997 v lednu dokončena výstavba izomerizace, jednotka najeta 1998 do provozu uveden blending, VRU a nové plnění ŽC a AC rekonstrukce incinerátoru výroby síry 1999 do provozu uvedena jednotka visbreakingu a nový incinerátor zahájena výstavba jednotky FCC 2000 ukončena výstavba jednotky Claus IV provedena intenzifikace výroby síry (Sulfreen) V roce 1901 byla založena komanditní společnost Kralupská rafinérie minerálních olejů Lederer a spol. na výrobu petroleje a ostatních paliv. Náletem v roce 1945 byla zničena a provoz nebyl po válce obnoven.

9 Zpráva o vlivu na životní prostředí Česká rafinérská, a. s., Litvínov byla založena v roce 1995 a je registrována u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společnost je členem skupiny Unipetrol a provozuje dvě největší české rafinérie ropy, a to v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Je největším tuzemským zpracovatelem ropy, výrobcem a prodejcem ropných produktů. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a tří významných nadnárodních ropných společností Conoco, Shell a AgipPetroli. Jejím cílem je být i v ochraně životního prostředí jednou z nejlepších středoevropských rafinérií. Důkazem je i tato zpráva. Zpráva metodicky vychází z postupů Směrnice pro vykazování výsledků v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, kterou vydala Evropská rada chemického průmyslu CEFIC (Health, Safety and Environmental Reporting Guidlines, November 1998). Environmentální data jsou uváděna pro každou rafinérii společnosti samostatně, neboť úroveň i hloubka zpracování ropy v jednotlivých rafinériích se liší. Tato zpráva, která je předkládána akcionářům společnosti, orgánům státní správy i samosprávy, kompetentním orgánům ochrany životního prostředí i dobrovolným občanským sdružením a iniciativám, odborníkům i široké veřejnosti, shrnuje výsledky společnosti v péči o životní prostředí za rok 2000 i za uplynulé pětileté období. 7 Majetková účast 51 % Unipetrol, a. s / 3 % AgipPetroli International B. V / 3 % Conoco Central and Eastern Europe Holdings B. V / 3 % Shell Overseas Investments B. V.

10 Soulad se zákony 8 První rok podnikatelského působení společnosti probíhal v době masivního působení nových environmentálních zákonných norem. Spolu s jejich tlakem působil i zájem zahraničních akcionářů, aby obě rafinérie společnosti splňovaly nejen požadavky českých právních norem, ale aby se začaly připravovat na působení environmentálních požadavků Evropské unie. Proto proběhla revize všech dříve připravených projektů, která byla dokončena po více než jednoroční intenzivní práci. Některé projekty, např. rekuperace par uhlovodíků, byly téměř od základu změněny. Bylo okamžitě řešeno odstranění potenciálního sirovodíkového nebezpečí litvínovské rafinérie, spočívající v provozování řady meziproduktových nádrží pod ochrannou atmosférou plynu s vysokým obsahem jedovatého sirovodíku. Výsledkem razantního přístupu bylo dokončení on-line technologie hydrorafinace vakuových ropných frakcí na zařízení tzv. starého hydrokraku ještě v roce Významný podíl environmentálních investic v roce 1997 spolu s faktem, že v následujících letech převládaly z celého objemu investic environmentální investice dopomohl k tomu, že se společnost v relativně krátké době vyrovnala s přísnými podmínkami české legislativy ochrany životního prostředí a u některých výrobků šla nad rámec zákonných povinností. Dobrovolně se připojila k iniciativě České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a s předstihem začala zásobovat trh výrobky se zpřísněnými jakostními znaky. Konečné řešení se připravuje u zařízení tzv. starého hydrokraku, jehož procesní pece redestilace jsou postaveny podle původní technologie a k bezproblémovému plnění přísných limitů ochrany ovzduší vyžadují rozsáhlejší úpravy topenišť. Souběžně s výstavbou jednotky fluidního katalytického kraku v kralupské rafinérii byla provedena rekonstrukce a zvýšena kapacita čistírny odpadních vod s cílem zabezpečit potřebný čisticí efekt i při zvýšené dodávce odpadních vod. Ani v tomto úseku se neočekávají žádné problémy s plněním požadavku na čistotu vypouštěných odpadních vod. Integrovaný system řízení Společnost usiluje o zavedení integrovaného systemu řízení (TMS, Total Management System). Cílem je integrace postupů řízení jakosti (TQM), ochrany životního prostředí (EMS) i bezpečnosti práce a ochrany zdraví tak, aby byly trvale plněny všechny požadavky mezinárodních systemových norem a získáno osvědčení o shodě s nimi. Zásadní rozhodnutí o tomto cíli přijalo vedení společnosti koncem roku V zavádění TMS společnost navázala na činnosti z doby před jejím založením, jejichž výsledkem byla certifikace kralupské rafinérie podle ČSN EN ISO 9002 od Lloyd s Register Quality Assurance. Získaný certifikát byl úspěšně obhájen v roce 1998 a další obhajoba proběhne v roce Základní struktura TMS byla stanovena s tím, že celý system bude certifikován s ohledem na řízení procesů. Byl vytvořen model CBAM (Czech Business Activity Model) rozdělující aktivity společnosti na řídící, primární, podpůrné a služby, pro které byly postupně vypracovány příručky druhého stupně dokumentace. Šampionem (představitelem) vedení společnosti pro budování TMS byl jmenován technický ředitel a byly mu uděleny pravomoci potřebné k implementaci integrovaného systemu řízení a stanovena odpovědnost za realizaci. Představitel společnosti je garantem budování, údržby a dalšího rozvoje TMS včetně zvyšování povědomí zaměstnanců o potřebách zákazníků a dalších partnerů v celém spektru činností společnosti. Základním nástrojem, který pomáhá při budování TMS, jsou interní audity. K jejich provádění byli vyškoleni auditoři jakosti, ochrany životního prostředí i bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jejich

11 úkolem je vyhledávat a identifikovat slabá místa tak, aby ještě v roce 2001 byl získán certifikát jakosti pro litvínovskou rafinérii a certifikát ochrany životního prostředí pro celou společnost. Průběh přípravy na certifikaci se projednává na pravidelných měsíčních aktivech technického ředitele a zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím vnitřního informačního listu Echo. Procesy, suroviny, výrobky a energie Technologie zpracování ropy Obě rafinérie společnosti jsou vybaveny atmosférickou destilací ropy a zpracováním ropných frakcí, které se provádí hydrorafinačním odsířením benzinu, petroleje i motorové nafty, izomerizací lehké benzinové frakce procesem PENEX a reformováním benzinu na bimetalickém (Pt-Re) katalyzátoru. Plynné podíly se zpracovávají na jednotce LPG a ze sirovodíkového plynu se vyrábí kapalná síra. V kralupské rafinérii se provozuje jednotka na výrobu MTBE, což je kyslíkaté aditivum pro zvýšení oktanového čísla benzinů. Součástí výrobního komplexu je vlastní vodní hospodářství včetně mechanicko-chemicko-biologického čištění odpadních vod. Na počátku roku 1999 se začala budovat v kralupské rafinérii jednotka fluidního katalytického krakování (FCC), jejímž uvedením do provozu se výrazně prohloubí zpracování ropy, resp. zvýší výtěžnost motorových paliv a uhlovodíkových plynů. Litvínovská rafinérie je vybavena dvěma vakuovými destilacemi ropy, jejichž destiláty se hydrokrakují na suroviny olejářského průmyslu a zbytkem je asfalt, dále zpracovávaný na polofoukané asfalty. Jednotka nového hydrokraku (PSP) vyrábí z mazutu (zbytek atmosférické destilace ropy) především surovinu k petrochemické výrobě etylenu a propylenu, v menší míře se získávají z tohoto procesu motorová paliva a uhlovodíkové plyny. V procesu visbreakingu se termicky štěpí zbytky vakuové destilace ropy za vzniku benzinových i naftových složek, dále zpracovávaných na motorová paliva, zbytek je surovinou k výrobě vodíku potřebného k hydrokrakovacím procesům, v Chemopetrolu je vodík nezbytnou surovinou k výrobě čpavku. Pro zlepšení bilance vysokooktanových složek k vymíchávání autobenzinu se provozuje reforming s kontinuální regenerací katalyzátoru (CCR). Čisté vody pro potřeby litvínovské rafinérie dodává cirkulační vodárna Chemopetrolu, tato společnost také odebírá veškeré rafinérské odpadní vody a zajišťuje jejich čištění. 9 Suroviny, výrobky a jejich přeprava Ropa je základní surovinou obou rafinérií. Vedle ní se zpracovávají i další uhlovodíkové látky dodávané především z litvínovského petrochemického komplexu. Ty však vedle dalších surovin, např. pro výrobu MTBE jsou jen malým podílem celkového zpracování. Ropovodem IKL se dopravuje ropa, většinou s nízkým obsahem síry (tzv. sladká), do centrálního tankoviště ropy (CTR Uhy, někdy též Nelahozeves), provozovaného společností MERO, a. s. Tato ropa, někdy po smíchání s ropou z ropovodu Družba, se zpracovává v kralupské rafinérii. Litvínovská rafinérie zpracovává ropu, v důsledku významně vyšší odsiřovací kapacity, téměř výhradně z ropovodu Družba. Výrobní sortiment obou rafinérií tvoří zkapalněné uhlovodíkové plyny, motorová paliva pro zážehové i vznětové motory, palivo pro proudová i turbovrtulová letadla a topné oleje. Litvínovská rafinérie navíc produkuje speciální uhlovodíková rozpouštědla, suroviny olejářského i petrochemického průmyslu a primární i polofoukané silniční asfalty. Výrobky jsou expedovány v automobilových i železničních cisternách, plněných v rekonstruovaných nebo nově vybudovaných plnicích zařízeních. Část výroby motorových paliv se dodává přímo do sítě produktovodů provozovaných společností Čepro, a. s.

12 Vlastní zdroje energie Výstupem rafinérských technologií jsou také plynné uhlovodíkové proudy, jejichž část se spaluje v procesních pecích rafinérií. Některá topeniště jsou konstruovaná jako dvoupalivová a vedle plynného paliva mohou spalovat i těžký topný olej. Topný olej s obsahem síry do jednoho procenta je palivem pro některé střední zdroje. Pro zlepšení energetické bilance jsou vybaveny některé procesy rafinérských technologií zařízením pro výrobu páry. Vyrobená pára je odváděna podle tlakové úrovně do sběrných systemů, které jsou propojeny se systemy sousedních společností, s Chemopetrolem, a. s., v Litvínově a s Kaučukem, a. s., v Kralupech nad Vltavou. Z nich je také dodávaná upravená voda k výrobě páry. Externí zdroje energie Zdrojem elektrické energie pro litvínovskou rafinérii jsou teplárenská zařízení Chemopetrolu. Tyto teplárny spalují z více než 90 % tuhé palivo, podíl plynného paliva je dodáván z rafinérie. Na teplárenské parní rozvody jsou napojeny jak rafinérské parní spotřebiče, tak zdroje výroby páry. Obdobný stav je v kralupské rafinérii, napojené na teplárnu Kaučuku. Zemní plyn je odebírán každou rafinérií z jeho rozvodné sítě a po redukci tlaku na provozní hodnoty je přiváděn k jednotlivým spotřebičům, kde může být spalován i ve směsi s rafinérským plynem. Zlepšování environmentální výkonnosti 10 Vyhlášením zásad environmentální politiky České rafinérské na počátku roku 1997 a jejich naplňováním a dodržováním směřuje společnost k tomu, aby se uplatnila v evropském měřítku nejen ekonomicky, ale i úrovní péče o životní prostředí, bezpečnost a zdraví lidí a v neposlední řadě i produkcí výrobků šetrnějších k životnímu prostředí. K tomu používá řadu postupů a nástrojů, mezi něž také patří: Monitoring vlivů na životní prostředí Ovzduší litvínovského rafinérsko-petrochemického komplexu je monitorováno mobilní laboratoří, na jejímž provozu se společnost smluvně podílí. Monitoring se provádí na určených stanovištích, v případě potřeby společnosti se sleduje kvalita ovzduší na požadovaném místě. Vliv zátěže životního prostředí kralupského průmyslového komplexu je sledován automatickým imisním monitoringem provozovaným Kaučukem, který je včleněn do monitorovacího systemu okresu Mělník. Společnost odkoupila monitorovací buňku v obci Veltrusy, zabezpečila úplnou obnovu jejího měřicího zařízení a doplnění o zařízení ke sledování dalších polutantů. Zjištěné hodnoty jsou přenášeny do Nouzového ekologického střediska Okresního úřadu Mělník. Vlastní provoz buňky je zajišťován Kaučukem na základě smluvního vztahu. Sledování znečištění podzemních vod se provádí v lokalitách obou rafinérií prostřednictvím odborných firem. V Litvínově je monitoring součástí akce odstraňování starých ekologických škod, v Kralupech je monitoring prováděn v rámci kontroly účinnosti hydrogeologické ochrany podzemních vod.

13 Výchova k ochraně životního prostředí Nedílnou součástí vzdělávacího programu zaměstnanců České rafinérské je i výchova k odpovědnější a účinnější péči o životní prostředí. Program s dvouletým cyklem je zaměřen na pozicích vedoucích a technických zaměstnanců na znalosti environmentální legislativy a dopadů používaných technologií na životní prostředí, u provozních i neprovozních operátorů na provozní činnosti, používané vstupní materiály, meziprodukty i výrobky rafinérií, omezování vzniku odpadů a správné nakládání s nimi včetně rizik pro životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví z toho vyplývajících. Základní osnovou školení operátorů je desatero péče o životní prostředí, které je umístěno na všech pracovištích rafinérie. Obdobné školení se provádí i u kontraktorů. Společnost vychází z toho, že celkový výsledek na úseku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví lidí v rafinériích je výslednicí působení všech zúčastněných, a to zaměstnanců i kontraktorů. Proto také počínaje rokem 2001 nebude hodnocení oddělené zvlášť za společnost a zvlášť za kontraktory, ale každá rafinérie včetně kontraktorů bude hodnocena jako celek. Skupinové úkoly ochrany životního prostředí V roce 2000 byly společností stanoveny hlavní okruhy činností k zajištění zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí. Úkoly směřovaly na snížení plynných emisí, snížení emisí těkavých organických látek (VOC) a úniků z potrubních rozvodů, snižování množství tuhých odpadů a ochranu podzemních vod v obou rafinériích. Pro každou skupinu činností byl jmenován nositel úkolu, tzv. šampion, který si sám vybral další zaměstnance do pracovní skupiny. Pracovní skupiny pod vedením šampionů dále pracují a pokračují na zdokonalení i v roce Snížení emisí bylo orientováno zejména na znečišťující látky ze spalovacích procesů včetně minimalizace spalování na polních hořácích. Dalším skupinovým úkolem je snížení úniků VOC zjišťovaných monitorováním úniků z tzv. rozptýlených zdrojů, z netěsností zařízení v důsledku poruch i v důsledku korozního napadení. Skupinový úkol pro odpadní vody je zaměřen na jejich zdroje, segregaci podle složení a jejich analytické sledování. Úkol pro snížení množství tuhých odpadů sleduje jejich indikování, identifikaci, třídění, recyklaci v případech, kdy je to možné, i provádění auditů. Cílem úkolu pro ochranu podzemních vod, který dosti úzce souvisí s úkolem snížení úniků z potrubních rozvodů, je všestranná péče o kanalizační řády včetně jejich tlakových zkoušek a nakládání s vodohospodářsky závadnými látkami, jejichž únik může ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod. 11 Kontroly pracovišť Začátkem roku 1999 byly zahájeny kontroly na pracovištích výrobních částí rafinérií zaměřené na zlepšení péče o některé složky životního prostředí. Orientovány byly zejména na pořádek, ukládání a třídění odpadů, zjišťování stop po drobných únicích ropných látek (např. úkapy z potrubních mostů) a odstraňování jejich příčin i následků, na úniky vodní páry, parního kondenzátu i vody z technologických i podzemních rozvodů. Kontroly byly provedeny v první polovině roku na všech výrobních úsecích a opakovaně ve druhém pololetí. Výsledkem bylo zjištění, že došlo k celkovému zlepšení, zejména v ukládání různých materiálů (izolační, lešenářský) kontraktorů i zajištění sběrných nádob na odpad proti znehodnocení povětrnostními vlivy i zajištění proti únikům do okolí. Další kontroly byly provedeny v průběhu roku 2000 v kralupské rafinérii jednokolově, v litvínovské rafinérii opět dvoukolově.

14 Ozónová vrstva Země V rámci montáže sekundárního těsnění plovoucích střech zásobníků byla provedena rekonstrukce stabilního hasicího zařízení, při níž byl odstraněn system, který obsahoval hasivo poškozující ozónovou vrstvu Země. Rekonstruovaný system je zcela bezpečný a společnost se tak vyrovnala se zákonnými povinnostmi ochrany ozónové vrstvy Země. Externí audity V rámci prací spojených se zaváděním environmentálního systemu řízení (EMS), jehož cílem je i získání certifikace podle normy ISO 14001, se uskutečnilo tzv. úvodní přezkoumání. Bylo provedeno samostatně pro každou rafinérii a jeho předmětem bylo široké spektrum činností společnosti a zejména činnosti spojené s rafinérským zpracováním ropy, skladováním, expedicí ropných výrobků, laboratorní kontrolou a další s nimi související, jako např. plánování, investiční činnost, zásobování, personální práce atd. Doporučení z auditu jsou realizovaná v rámci přípravy na certifikaci podle normy ISO Ve druhé polovině roku 1999 byl proveden akcionářský audit, na jehož provedení se účastnili, pod vedením firmy Conoco, experti ostatních akcionářů společnosti. Stav ochrany životního prostředí byl hodnocen nejen z pohledu českých právních norem, ale i z pohledu norem platných pro naše akcionáře v zahraničí. Firma Shell byla požádána, aby provedla zhodnocení nakládání s odpady ve společnosti a navrhla postupy k dosažení dalšího zlepšení. Kontrola v obou rafinériích se uskutečnila koncem ledna 2000 a většina doporučení byla již splněna nebo byla zahrnuta do programu pracovní skupiny týmového úkolu ochrany životního prostředí. 12 Kontraktoři a životní prostředí Obrazem environmentálního chování společnosti nejsou jen vlastní výsledky, ale i výsledky kontraktorů společnosti, kteří na smluvním základě zajišťují údržbu rafinérských provozů, anebo dodávají nové investice. Při zarážce kralupské rafinérie byl poprvé uplatněn zpřísněný program ochrany životního prostředí. Byly v něm uplatněny požadavky hospodaření s odpady, zejména na jejich třídění a ukládání a také na hospodaření s vodou. Pro rok 2001, který bude v litvínovské rafinérii rokem zarážkovým, byl vypracován samostatný program ochrany životního prostředí, jenž bude závazný pro všechny kontraktory. Bude platit jak pro činnosti kontraktorů spojené s údržbou a opravami zařízení, tak pro kontraktory nových investic. Program obsahuje ochranu ovzduší, povrchových a podzemních vod i hospodaření s odpady a také kontrolu plnění povinností, které z programu i obecně platných norem kontraktorům vyplývají. Péče o ochranu životního prostředí při investiční činnosti je zakotvena ve smlouvě s kontraktorem pro každou stavbu. Plnění stanovených podmínek provádí při pochůzkových kontrolách inženýr projektu a výsledky jsou projednávány na kontrolních dnech stavby. EIA U dvou největších investic, jednotky visbreakingu a jednotky fluidního katalytického krakování (FCC), bylo provedeno hodnocení jejich vlivu na životní prostředí ještě před vydáním stavebního povolení, jak to vyžaduje zákon. Výsledkem hodnocení byla řada podmínek pro zlepšení ochrany životního prostředí pro stadium projektování, výstavby i najíždění a provozu zařízení. Ty byly splněny včleněním do projektové dokumentace, zajišťovány v průběhu výstavby díla nebo budou plněny v době uvádění do provozu a následně při zkušebním i trvalém provozu.

15 Investiční činnost Období roku 1996 a části roku 1997 byly vyplněny přípravou na realizaci řady projektů, z nichž většina byla vyvolána požadavky legislativy na ochranu životního prostředí a zlepšení úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví. První z nich byly orientované na ochranu ovzduší, zejména na snížení emisí těkavých organických látek. Některé investiční akce se týkaly zlepšení nakládání s odpadními vodami. V dalším období byl vynaložen značný objem investičních prostředků na omezení emisí sirovodíku a na úpravy zařízení pro zneškodňování tohoto jedovatého plynu, aby zvýšením jejich zpracovatelské kapacity byla vytvořena rezerva potřebná pro nové jednotky rafinérské výroby. Do skupiny rozvojových investic patří i investice do nové jednotky visbreakingu a nové jednotky katalytického krakování v Kralupech nad Vltavou, které slouží ke zpracování ropy a jejichž vysoká úroveň zařízení a kvalitní produkty mají významný vliv na životní prostředí. Obě jednotky mění těžké ropné podíly na motorová paliva a současně z nich odstraňují sirné látky, které by se jinak spálily v topeništích s odpovídajícími emisemi oxidu siřičitého. Responsible Care Ještě před vznikem společnosti, kdy obě rafinérie byly součástí původních společností, byly zahájeny aktivity směřující k zapojení do programu Responsible Care. Společnost navázala na dřívější aktivity a podpisem prohlášení se zavázala plnit jeho principy. Po vyhodnocení všech kritérií programu společnost obhájila svoji žádost o přiznání práva užívat logo tohoto programu, které jí bylo uděleno v říjnu Udělení práva užívat logo Responsible Care společnost zavazuje v dalších letech neustále zvyšovat ochranu životního prostředí. 13

16 Česká rafinérská se bude i nadále podílet na zlepšování životního prostředí v naší zemi.

17

18 Vývoj skladby automobilových benzinů na trhu České republiky v letech 1989 až Super (%) Natural Special Výrobky a služby Péčí o kvalitu rafinérských výrobků navázala společnost na tradici svých rafinérií a zvyšování kvality je věnovaná neustálá pozornost. Největší důraz je kladen na masově vyráběné produkty, které mohou přímo nebo jejich užitím nejvíce poškozovat životní prostředí, zejména na motorová paliva. Z toho důvodu je kvalita automobilových benzinů i motorových naft různé jakosti (letní, zimní, arktická), které společnost vyrábí, trvale vysoká. V evropském měřítku stála Česká republika v popředí snah o snižování obsahu olova v automobilových benzinech. Jeho obsah se měnil obdobně jako v dalších rafinérsky vyspělých zemích Evropy, z původních hodnot až 1,4 gramu olova v litru benzinu (rok 1960) se snížil na nejvýše 0,15 gramu na litr. Trend snižování v osmdesátých a počátkem devadesátých let byl stejně rychlý nebo ještě rychlejší než v ostatních státech Evropy, rychlejší byly jen skandinávské země a SRN. Obdobná situace byla i v případě vývoje obsahu síry v motorové naftě, kdy její obsah na úrovni 0,05 % zavedla Česká republika mezi prvními v Evropě přísnější požadavky se uplatňovaly jen ve Skandinávii. Společnost byla v roce 1998 jednou ze zakládajících společností Ekologické iniciativy ČAPPO, jež představovala jakýsi mezistupeň mezi v té době platnými tuzemskými jakostními požadavky na kvalitu motorových paliv a požadavky vyplývajícími ze směrnice Evropské unie.

19 Prodeje ropných produktů po komoditách (tisíce tun) v roce (tisíce tun) Motorová Automobilové Těžký topný Asfalty Letecký LPG Lehký topný nafta benziny olej petrolej olej, vč. Extra a plynové lehkého oleje topného oleje 17 Rok 2000 byl z hlediska zvyšování požadavků na kvalitu motorových paliv charakterizován dvěma významnými událostmi. V první řadě to bylo definitivní ukončení výroby olovnatých automobilových benzinů. Tento krok ve vývoji kvality motorových paliv byl proveden pouze jeden rok poté, kdy k tomuto opatření přistoupila Evropská unie. Přitom situace v naší republice je velmi atypická tím, že je v provozu velký počet motorových vozidel staršího data výroby, jejichž motory vyžadují olovnatý benzin. Společnost se velmi aktivně podílela na celoplošném zavedení prodeje benzinu nahrazujícího dosud užívaný olovnatý, což nemalou měrou přispělo k tomu, že motoristická veřejnost užívající starší vozidla prakticky nezaznamenala konec výroby a prodeje olovnatých automobilových benzinů. Druhou takovou událostí je příprava na zavedení výroby motorových paliv s výrazně vyššími jakostními požadavky zaměřenými především na ochranu životního prostředí, jak byly stanoveny směrnicí Evropské unie. Společnost přijala technická i organizační opatření, aby tyto požadavky plnila u části výroby již v roce 2000 a termín implementace stanovený státními orgány ČR a přislíbený v rámci vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie, to je k datu 1. ledna 2003, splní v plném rozsahu s nejméně jednoročním předstihem.

20 Emise NOx (t/rok) (t/rok) Litvínov Kralupy Ochrana ovzduší Obě rafinérie společnosti jsou umístěny v oblastech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší. Rafinérie Litvínov je v centru podkrušnohorského pánevního regionu, kralupská je součástí průmyslového uskupení mělnicko-neratovicko-kralupské průmyslové oblasti. Přestože obě rafinérie byly budovány a rozvíjeny na solidní technické úrovni, v době vzniku společnosti bylo patrné určité zpoždění oproti požadavkům ochrany ovzduší v té době platným již několik let. Ani jedna rafinérie společnosti neprovozuje teplárenské zařízení, a tak zdrojem emisí ze spalovacích procesů jsou především pece destilace ropy a ropných poloproduktů, pece dalších rafinérských procesů, zejména katalytických, v menší míře to jsou polní hořáky (fakle), které jsou součástí bezpečnostních systemů ke spálení plynného obsahu zařízení při nestandardních stavech (poruchy, uvádění do provozu apod.). Druhou skupinou látek znečišťujících ovzduší jsou páry lehkých uhlovodíků, jež patří do kategorie těkavých organických látek (VOC). Vedle měřitelných a zpoplatněných úniků jsou registrovány i úniky z tzv. rozptýlených zdrojů. Jejich sledování není stanoveno právní normou, avšak jejich velikost obvykle několikanásobně převyšuje úniky zpoplatněné. Také tyto úniky společnost monitoruje v obou rafinériích se snahou odstranit je, je-li to za provozu zařízení možné, ihned po zjištění. Významným polutantem rafinérií zpracovávajících sirné ropy je sirovodík, který je vedlejším produktem tepelného i katalytického zpracování ropy a ropných frakcí. Jeho jedovatost i typický a nepříjemný zápach, vnímaný již ve velmi malých koncentracích, jsou důvodem zvláštní péče, která je věnovaná technologiím produkujícím sirovodík, zařízením pro jeho zneškodňování i monitorování jeho obsahu v ovzduší.

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek Pavel Fobl ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Seminář Problematika pachových látek 23. a 24.října 2008, Ústí nad Labem Obsah Úvod ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Účinky

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001 rafinerska_eko 12.7.2002 15:52 Stránka 1 Česká rafinérská, a. s. ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001 rafinerska_eko 12.7.2002 15:52 Stránka 2 Péče o životní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí třetího tisíciletí Vítejte v České rafinérské Těší nás Váš zájem o Českou rafinérskou. Naše jméno možná všichni z vás neznají, ale velice pravděpodobně všichni používáte naše výrobky, ať už přímo nebo

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE č. indikátor jednotka hodnota Bezpečnost

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Úvod Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. má zaveden systém ekologického managementu dle normy ISO 14001:2005. Tento systém byl ověřen a certifikován obnovovacím

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Josef Sváta, Hugo Kittel ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Konference CHISA 2013 Srní 14. 17. října 2013 Obsah q Úvod q Analýza problému q

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele Společnosti 2015 2014 (v tis. Kč) Stálá aktiva 7 688 471 8 193 347 Oběžná aktiva 3 831 364 3 465 376 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání

KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání Příloha č. 3 Ke Kolektivní smlouvě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání Strana 1 z 10 Obsah: 1. Obecné zásady pro činnost operátora 2. Systém vývoje operátora 3.

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO 13. 15. 1. 2015 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

prezentace společnosti 16. října

prezentace společnosti 16. října prezentace společnosti 16. října 2002 02-10-16 1 OBSAH 1. PROJEKT PROCESSING REFINERY 2. STAV SPOLEČNOSTÍ PO SRPNOVÝCH POVODNÍCH 3. PRIVATIZACE 4. OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 02-10-16 2 PROJEKT PŘEPRACOVÁNÍ

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více