První pomoc při poranění kostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pomoc při poranění kostí"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. První pomoc při poranění kostí a kloubů Úkol č. 1: V následujícím textu se nachází 10 chybných tvrzení či nepřesností. Nalezněte tyto chyby, označte v textu, očíslujte a na řádky pod textem napište jejich správné znění. Pracujte ve dvojicích nebo skupinách (3-4 žáci). Před zveřejněním řešení zkonzultujte s jinou skupinou vaše návrhy na opravu textu. Rozeznáváme dvě základní skupiny závažných poranění kostí a kloubů: 1. zlomeniny (luxace) 2. vymknutí (fraktury) Obě skupiny poranění mohou být doprovázeny poraněním okolních měkkých tkání - svalů, cév a nervů. Poranění mohou být otevřená nebo zavřená. U zavřených zlomenin je celistvost kůže poškozena kostním úlomkem a rána je místem vstupu infekce. U otevřených zlomenin je kůže nad zlomenou kostí neporušená. Poranění kostí nezpůsobuje zraněnému velkou bolest. Z porušených cév zlomených kostí vytéká krev. Velká bolest a náhlá ztráta krve může vést ke vzniku šoku. Zraněnou část těla se snažíme dát do původní polohy. Zraněného svlečeme, abychom mohli ošetřit ránu. Snažíme se nepoškodit oděv. Část těla s poraněnou kostí znehybníme (luxace). K fixaci použijeme dlahy, vatu, obinadla a šátky. Někdy musíme improvizovat a použít jiné dostupné prostředky (krátká prkna, tyčky apod.). Po poskytnutí první pomoci zraněnému doporučíme, aby navštívil lékaře. 1 Řešení:

3 Úkol č. 2: Rozdělte následující tvrzení (1.-8.) do 3 skupin: 1) týkající se poranění horní končetiny 2) týkající se poranění horní končetiny 3) platí pro poranění horní i dolní končetiny (1) (2) (3) 1. Postiženého ošetřujeme vždy v poloze vleže. 2. Stav postiženého kontrolujeme až do příjezdu lékařské pohotovostní služby. 3. Dlahu přiložíme přes místo, které postižený udává jako bolestivé. 4. V nouzi použijeme trojcípý šátek, do kterého postiženou končetinu zavěsíme. 5. Dbáme na to, abychom postiženému svým počínáním nezpůsobovali zbytečné bolesti. 6. V nouzi je možno použít trojcípý šátek, pomocí kterého svážeme zlomenou končetinu ke zdravé. 7. Postiženého ošetřujeme vždy v poloze v "polosedě". 8. Pokud vyčnívá úlomek kosti, místo kryjeme sterilním krytím. 2. Praktický úkol - Nácvik první pomoci při zlomeninách nebo vymknutí kostí A. Horní končetina Pomůcky: 3 trojcípé šátky, obvazová a buničitá vata, drátěná Krammerova dlaha, obinadla, nůžky Postup: Zraněnou horní končetinu většinou fixujeme ohnutou v loketním kloubu do pravého úhlu a přiloženou k přední stěně trupu (obr. 1). Je-li končetina zlomenou kostí deformována, nenapravujeme ji a fixujeme v tomto tvaru. Zraněnou končetinu nejlépe fixujeme dlahou. Musí být tak dlouhá, aby přesahovala kloub nad zlomeným místem i pod ním. Na drátěnou dlahu položíme buničitou a obvazovou vatu a obtočíme ji obinadlem. Tvar dlahy přizpůsobíme poloze končetiny, ke které ji budeme fixovat. Na připravenou dlahu položíme končetinu a můžeme ji k dlaze připevnit nastříhanými kousky obinadla. Uzly zavážeme na hraně dlahy, aby netlačily. Fixovanou končetinu uložíme do velkého závěsu. Velký závěs tvoří trojcípý šátek; jeden cíp je pod loktem a dvěma cípy je šátek zavázán kolem krku.

4 Nemáme-li při znehybňování končetiny dlahu, uložíme zraněnou končetinu do velkého závěsu, a pak ji lehce dvěma šátky přivážeme k tělu. Šátky složíme do kravaty, jejich střed položíme na paži zavěšené končetiny a cípy svážeme na druhé straně trupu. 1 Obr. 1 Velký závěs 3 B. Dolní končetina Pomůcky: drátěné Krammerovy dlahy, obinadla, vata, nůžky, igelitová podložka velikosti 2,5 x 2 m, trojcípé šátky Postup: Na dolní končetinu vždy přikládáme dvě dlahy, jednu k zevní straně a druhou k vnitřní straně končetiny. Při zlomenině stehenní kosti sahá vnější dlaha od pasu až po chodidlo, vnitřní do rozkroku. Při zlomenině kostí bérce přesahují obě dlahy v horní části kolenní kloub. Krammerovy dlahy nejprve musíme vzájemně svázat a prodloužit. Spodní část jedné dlahy pak ohneme do tvaru U a druhé do tvaru L. Ohnuté konce podpírají chodidlo. Dlahy před přiložením řádně obalíme, aby netlačily. Nacvičujeme nejdříve fixaci končetiny při zlomenině stehenní kosti. Dlahy přiložíme ze stran k poraněné končetině ležícího zraněného. Dbáme na správnou délku horních konců obou dlah. Místa, kde se končetina dotýká dlahy (kolem kyčelního kloubu, kolem kolena a kotníků), podložíme měkkým materiálem, např. vatou nebo smotky obinadla. Končetinu připevníme k dlahám ústřižky obinadla, které svážeme na uzel na vnější dlaze. Znehybnění dokončíme přivázáním zraněné končetiny ke zdravé končetině (obr. 2). Při fixaci bérce přiložíme dlahy stejným způsobem. Horní konce dlah však sahají pouze nad kolenní kloub. Nacvičujeme i nouzové znehybnění dolní končetiny. Tento způsob použijeme, nemáme-li po ruce žádné pomůcky první pomoci. Přiložíme zdravou končetinu ke zraněné. Místa dotyku kolem kolen a kotníků podložíme. Šátky složenými do kravaty svážeme obě končetiny k sobě. 1 (Obr. 3)

5 Obr. 2 Znehybnění dolní končetiny 4 Obr. 3 Nouzové znehybnění 5 Rozhodněte, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, a ta pak zapište do závěru v logickém sledu kroků: Závěr: Při vymknutí kloubů se snažíme vrátit oddálené kloubní plochy do původní polohy. Nikdy nesmíme vracet oddálené kloubní plochy do původní polohy. Zraněnému dáváme pít a jíst. Otevřené rány vypláchneme vodou. Při velkém krvácení dáváme přednost jeho zastavení a teprve potom končetinu znehybníme. Při poranění kloubů postupujeme stejně jako při poskytování první pomoci při zlomeninách. I při velkém krvácení nejprve končetinu znehybníme a teprve pak zastavujeme krvácení. Končetinu ponecháme v té poloze, jakou má po zranění. Zraněnou končetinu fixujeme dlahami, obinadly, šátky. Zraněnou končetinu stačí ovázat, nemusíme vždy fixovat. Otevřené rány ošetříme přiložením sterilní gázy. Při zlomeninách a vymknutí nedáváme zraněnému nic pít, poněvadž předpokládáme úpravu kostních úlomků v narkóze. 1

6 Poznámky 1. Upraveno podle: MACHOVÁ, Jitka. Cvičení z biologie III. 2. vyd. Praha : SPN, s. 2. Upraveno podle: ŠEBEK, Michal. Nejčastěji se vyskytující akutní stavy. In Příručka první pomoci [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.prvni-pomoc.com/view.php?cisloclanku= >. 3. zlom2zm.jpg. In URXOVÁ, Pavla. První pomoc pro děti. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://data.babyonline.quonia.cz/image/zlomeniny/zlom2zm.jpg>. 4. pomoc9.gif. In Krizové řízení a ochrana obyvatelstva. Město Dobruška. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mestodobruska.cz/images/krize/pomoc9.gif>. 5. zlomeniny-a-01.jpg. In Portál o přežití Survivor. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.survivor.cz/_img/zlomeniny-a-01.jpg>.

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE 1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

Rady amputovaným 1. Obsah

Rady amputovaným 1. Obsah Rady amputovaným 1 Obsah Těsně po amputaci 3 Rehabilitační péče před operačním výkonem 4 Rehabilitační péče po operaci 5 Bandážování pahýlu 5 Otužování pahýlu 8 Zátěž pahýlu ve stoje 9 Polohování pahýlu

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

Základy sebeobrany. Zpracoval: Marian Komrska

Základy sebeobrany. Zpracoval: Marian Komrska Základy sebeobrany Zpracoval: Marian Komrska Datum: 29. července 2010 Obsah 1. Úvod do sebeobrany..3 2. Cíl práce... 4 3. Postoj.5-6 4. Zóny......7-8 5. Úhyby...9-10 6. Blokování úderů..10-11 7. Citlivé

Více

Základy strečinku pro sportovní lezení

Základy strečinku pro sportovní lezení Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Základy strečinku pro sportovní lezení Vypracoval Vít Karafiát Úvod... 3 Pojem strečink...

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () 99.50.20.00 08.2004 verze 01 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Vydal Český svaz hemofiliků, 2009 World Federation of Hemophilia, 2006 Illustrations VHI, 1999 Povolení reprodukovat či překládat tento dokument nebo jeho

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D. TEORIE JÍZDY TEORIE JÍZDY autorka: Ing. Martina Krejčí, Ph.D. Alois Starosta předmluva LEKTOROVALI: Ing. Lucie Starostová, Ing. Jaroslav Švehla, CSc. kapitola 1 Ing. Lucie Starostová kapitola 2 Ing. Lucie

Více

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce)

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Roční plán atletické přípravy pro děti mladšího školního věku (bakalářská práce) Autor práce: Bohuslava

Více

ZÁPISNÍK. vedoucího oddílu č... LDT DDM ROZMARÝN. Vedoucí oddílu...

ZÁPISNÍK. vedoucího oddílu č... LDT DDM ROZMARÝN. Vedoucí oddílu... ZÁPISNÍK vedoucího oddílu č... Určeno pro vnitřní potřebu oddílových vedoucích LDT DDM ROZMARÝN 2009 ZÁMEČEK ROŽELOV Zpracoval: Μαρϖιν LDT DDM ROZMARÝN ZÁMEČEK ROŽELOV Vedoucí oddílu... TÁBOROVÝ ŘÁD PRO

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více