On-line chat pomocí dalších klientů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "On-line chat pomocí dalších klientů"

Transkript

1 JAK PRACUJE SYSTÉM ICQ Komunikace uživatelů v síti ICQ Výměna informací o stavu uživatelů ICQ server Výměna informací o stavu uživatelů Uživatel 1 uživateli a přenos dat Uživatel 2 Celý systém ICQ byl navržen tak, aby dokázal obsloužit velké množství uživatelů a zároveň pracoval rychle a efektivně. ICQ je řízen centrálním serverem. Ten registruje přihlášení uživatelů, jejich databáze, aktuální stavy, filtry apod. Jestliže se přihlásíte do systému ICQ, přihlásíte se právě k tomuto serveru, který zároveň dává vědět o vašem přihlášení ostatním uživatelům. Řídicí ICQ server je tedy jakýmsi dozorcem nad celým systémem. ICQ používají miliony uživatelů. Z toho důvodu není možné, aby všechny datové toky textové zprávy, přenosy souborů atd. probíhaly pouze přes jeden server. Proto komunikace mezi jednotlivými uživateli probíhá již přímo, bez účasti řídicího ICQ serveru. Ten je v celém systému pouhým zprostředkovatelem. Z obrázku je patrné, že uživatelé komunikují jednak s řídicím ICQ serverem (přihlášení, změna stavu, informace o ostatních uživatelích) a dále komunikují sami mezi sebou (zprávy, soubory a ostatní datové toky). On-line chat pomocí dalších klientů ICQ není jediným chatovacím programem (klientem), který může uživatel instalovat na svůj počítač a využívat k on-line komunikaci. Je spousta dalších, více či méně rovnocenných programů, a záleží pouze na osobní oblibě toho kterého. Je fakt, že na rozdíl od ICQ zvládají některé další chatovací programy komunikaci mezi větším počtem chatovacích sítí (servery, které nabízejí různé chatovací sítě), jako je tomu např. u chat klienta Trillian (který již v základní verzi zvládá sítě AIM, ICQ, MSN, Yahoo, IRC; verze Trillian Pro pak navíc ještě i síť Jabber). Pokud chcete komunikovat pomocí takového klienta s uživateli různých sítí, předpokládá to, že také vy jste v těchto sítích registrováni a disponujete příslušnými uživatelskými jmény a hesly. Práce s těmito chatovacími klienty je velmi podobná činnostem v ICQ. 14 Internetová telefonie - Skype Internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Nachází typické uplatnění při telefonování prostřednictvím internetu či intranetu. Tato technologie si již získává řadu příznivců, kteří (pokud jsou připojeni k internetu) se již nespokojí se statickým em, ale chtějí komunikovat přímo hlasem či dokonce v podobě videokonference. Jedním z typických softwarových nástrojů, který toto umožňuje, je program Skype. Skutečnost, že zprostředkovává plnohodnotnou hlasovou komunikaci, a to za cenu již existujícího připojení k internetu, z něj činí skutečně atraktivní a hojně využívaný komunikační prostředek. uživatelé připojení k internetu, kteří mají nainstalovaný program Skype a realizují tyto hovory mezi sebou právě prostřednictvím internetu, tak za uskutečnění hovoru nic neplatí. Zpoplatněny (ve formě kreditu) jsou pak služby volání na pevnou linku či do mobilních sítí, což program Skype také umí. Mezi další schopnosti Skypu patří klasická textová komunikace (chat, a to i s více účastníky současně), přenos souborů a v případě nainstalované webové kamery také přenos videohovorů. V tomto případě je však vhodné mít poměrně rychlé připojení k internetu (video v reálném čase již představuje větší objem dat při přenosu). Komunikace probíhá decentralizovaně přes různé počítače zapojené v síti Skype (funguje na principu P2P sítí), centrální server pouze ověřuje veřejný klíč uživatele při přihlášení do sítě. Pro zajímavost - je zajištěna i bezpečnost vedení hovorů, komunikace je šifrována 2048bitovým šifrováním RSA pro výměnu klíče a pro kódování přenosu 256bitovým šifrováním AES. Instalace programu Skype je bezproblémová. Nejprve musíte ze stránky stáhnout instalační software. Trillian - komunikační klient podporující více chatovacích sítí Jabber - server komunikačního protokolu Skype - program umožňující provozovat internetovou telefonii (VoIP) Skype.kvalitne.cz - rady, návody, fórum, tipy a triky k programu Skype

2 Databáze Nejlepší variantou jak začít vytvářet vlastní databázi je zvolit položku Prázdná databáze. Pokud zvolíte možnost vytvoření prázdné databáze, začnete databázi vytvářet od začátku z ničeho. To je při návrhu nových databází zřejmě nejlepší varianta. Další možností při vytváření nové databáze je využití šablon aplikace Access. Prostřednictvím položky V mém počítači... vybíráte z těch, které byly vytvořeny při instalaci kancelářského balíku Office 2003, položka Šablony na webu Office Online vás prostřednictvím webového prohlížeče nasměruje na šablony na serveru společnosti Microsoft. Založení prázdné databáze sice vyžaduje více znalostí, než kdybyste k vytvoření použili předchystané šablony, ale zase máte celou databázi, její strukturu a návrh pevně pod kontrolou. Prostřednictvím položky Šablony na webu Office Online je nutno vybranou šablonu nejprve stáhnout a uložit na příslušné místo na pevném disku vašeho počítače. Poté ji můžete použít při tvorbě vlastní databáze. Zvolte tedy první variantu a klepněte na tlačítko OK. Pracovní prostředí aplikace Microsoft Access 2003 Hlavní nabídka Panely nástrojů Okno Databáze. Je to důležité okno se seznamem všech objektů, které se v databázi nacházejí. Pravá část okna Databáze. Zde se zobrazí objekty podle toho, na jaké tlačítko bylo klepnuto v levé části okna. Nyní je tedy například stisknuto tlačítko Formuláře, proto se v pravé části budou zobrazovat formulářové objekty. Typy objektů databáze Pracovní plocha Accessu. Zde se při práci budou zobrazovat okna, tabulky, sestavy apod. Podokno úloh 55

3 Pro malou ilustraci schopností Photoshopu může posloužit následující příklad úpravy grafi ky. Kouzlení s grafikou Na obrázku vlevo je vyfocená louka. Na obrázku vpravo maják, který evidentně s obrázkem vlevo nesouvisí. A toto je výsledek. Maják z pravého obrázku byl oříznut a vyjmut a vložen na louku do obrázku vlevo. Přitom bylo použito pouze několik jednoduchých efektů a jeden speciální: Maják byl takzvaně oříznut, aby do levého obrázku nevstoupil i s okolím (tj. byla odstraněna obloha, silnice, pozadí apod.) Ořezaný maják byl vložen do obrázku louky jako nová vrstva - to proto, aby překryl louku. Velikost majáku byla upravena tak, aby do krajiny zapadl. Světlo majáku s odlesky v objektivu jsou rovněž vytvořeny digitálně, tento speciální efekt se nazývá lensflare. Celkový dojem zatím není dokonalý, neboť by bylo nutné opravit vržené stíny majáku, upravit jeho velikost vzhledem k louce a dřevěné ohradě v přední části a zkorigovat perspektivu. Nicméně jistě si dokážete vytvořit představu o možnostech současných grafických programů. Jen tak mimochodem, s vědomím toho, co počítačová grafika umí, berte s nadhledem některé neskutečné fotografie v bulvárních novinách a časopisech... COREL DRAW Corel Draw je klasickým zástupcem programu pro zpracování vektorové grafi ky. Pomocí vektorových objektů (čáry, křivky, kruhy, obdélníky, n-úhelníky ) a jejich atributů zde vzniká výsledný obraz. Přestože je Corel Draw určen pro zpracování vektorové grafi ky, umí načíst a pracovat i s rastrovými obrázky dokáže zkombinovat práci s rastrovým obrázkem a vektorem. To je výhodné například u tvorby plakátů. Obrázek je pochopitelně rastrový a nápisy, případně další prvky jsou vektorové. Plakát pak obsahuje klady obou typů grafi ckého zpracování. Corel Draw není pouze program pro vektorovou grafi ku. Disponuje obrovským množstvím nástrojů, jimiž lze přesně defi novat objekty na stránce. Je možné provádět ohromnou řadu funkcí s textem měnit velikosti, perspektivu, barvy, atributy, provádět na něm efekty atd. Totéž platí i o ostatních objektech. Corel Draw je pouze jedním z programů společnosti Corel. Dalšími aplikacemi pro zpracování grafi ky jsou např. Corel Paint Shop Pro (úprava a editace rastrové grafi ky, digitálních fotografií), Corel Photo Album 98

4 Digitální fotografie Digitální fotografi e je oblast, která se zejména v posledních letech rozvíjí neuvěřitelně dynamicky. Je to dáno především možnostmi, které digitální proces fotografování nabízí, a také rapidně klesající cenou digitálních fotoaparátů a dostupností zpracování fotografi í z těchto přístrojů. Co to tedy digitální fotografi e vlastně je? Oblast digitální fotografi e zahrnuje snímání fotografi ckých snímků tzv. digitálním fotoaparátem, jejich zpracování na počítači a následně vytištění snímků na tiskárně připojené k počítači či ve fotosběrně. Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první pohled. V procesu digitální fotografi e je od prvotního pořízení snímku až po jeho výstup možné provádět operace, které by nikdy s klasickým fotoaparátem na fi lm nebyly možné. Digitální fotografování umožňuje: Okamžitě prohlédnout vyfotografovaný snímek. Většina současných digitálních fotografi ckých přístrojů umožňuje ihned po expozici snímek prohlédnout na miniaturním displeji a případně okamžitě smazat. Upravit vyfotografované snímky. Protože po vyfotografování můžete snímky nahrát do počítače, je možné s nimi v počítači dále pracovat - retušovat je, ostřit, provádět výřezy apod. Použít snímky pro libovolný výstup. Snímek v digitální podobě je možné vytisknout na jakékoliv tiskárně ve zvolené kvalitě, nechat jej ve speciálním fotolabu převést na klasickou fotografi i, vytvořit z něj na plotteru plakát formátu A0 apod. To by opět s klasickou fotografi í nebylo tak jednoduché (ovšem ne nemožné). Snadno archivovat snímky. Díky tomu, že snímky jsou v digitální podobě, lze je snadno archivovat. Na jednom CD tak můžete mít např. kompletní dovolenou nebo oslavu narozenin. Princip digitálního fotografování Celý proces fotografování prostřednictvím digitálního fotoaparátu je velmi jednoduchý. V první fázi se pořídí digitálním fotoaparátem snímek, ten se pak přehraje do počítače a po následném zpracování se buď vytiskne na papír, nebo například po internetu pošle do fotolaboratoře ke zhotovení klasické fotografi e. Přitom v celém procesu není počítač nutný. Je totiž možné nechat snímky vyvolat přímo z fotoaparátu ve fotolaboratoři. Proces digitální fotografie Digitálním fotoaparátem pořídíme fotografii. Z počítače se fotografie mohou vytisknout na jakékoliv tiskárně. Pořízené nímky se v přístroji ukládají na speciální paměťové karty. Z těch pak můžete data přenést do PC nebo ve fotosběrně nechat vytvořit fotografie. Fotografie se přehraje do počítače a prostřednictvím programů pro úpravu grafiky se může zpracovat. Z počítače se snímky mohou vytisknout na tiskárně nebo (např. na CD, DVD či paměťové kartě) přenést či zaslat do fotosběrny k vyhotovení. fotosběrna nebo internetová fotosběrna 118

5 Jakákoliv technická údržba nebo fyzické zásahy do vedení sítě jsou opět podmíněny rozpojením sítě, což ji uvede do nefunkčního stavu. Počítačová síť s topologií SBĚRNICE (BUS) Síťová tiskárna PC stanice 1 Notebook 2 Sběrnice PC stanice 4 PC stanice 5 Notebook 6 Tento typ topologie již v podstatě dožívá na místech, kde byly počítačové sítě realizovány dříve, a je postupně nahrazován vhodnějším řešením, kterým je typ hvězda - STAR. HVĚZDA (STAR) V sítích s topologií hvězda je každá stanice připojena ke společnému uzlu - aktivnímu prvku sítě, kterým je buďto rozbočovač (hub), nebo modernější přepínač (switch). Ten tvoří základní spojovací jednotku celé sítě. Od rozbočovače vede ke každé stanici samostatný kabel. Výhodou je obrovská stabilita. Chyby sítě, jako přerušený kabel apod., se vztahují pouze na jednu větev její nefunkčnost nemůže ohrozit zbývající články sítě. Se sítí lze za běhu manipulovat odebírat a přidávat do rozbočovače části sítě. Mezi hlavní nevýhody topologie hvězda se řadí hlavně pořizovací cena. Na rozdíl od topologie sběrnice jsou zde použity další aktivní prvky (zmíněné rozbočovače a přepínače) a podstatně vyšší je i spotřeba kabelů. Síť s topologií hvězda se používá prakticky ve všech větších organizacích a všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost sítě. Jedná se o nejpoužívanější topologii vůbec. Počítačová síť s topologií HVĚZDA (STAR) PC stanice 5 Notebook 6 Síťová tiskárna Internet Síťový kabel Switch Notebook 4 PC stanice 1 Notebook 3 PC stanice 2 140

6 aby data byla na disk stlačena blíže k sobě, vejde se jich proto na stále stejně velký disk typu CD nesrovnatelně více. Navzdory používání různých typů laserů, Blu-ray Disc rekordéry můžou být zpětně kompatibilní se současnými červenolaserovými technologiemi a dovolují přehrávat CD a DVD. Formát Blu-ray se pravděpodobně stane standardem pro zálohování dat na PC a médiem pro fi lmové tituly a rozsáhlé multimediální projekty ve vysoké kvalitě. HD DVD V souvislosti s novými technologiemi optických disků je nutné zmínit rovněž formát HD DVD, který reprezentují společnosti Toshiba, NEC a Sanyo. HD DVD v podstatě představuje rozdílný konkurenční formát technologie Blu-ray. Současná situace trošku připomíná počátky DVD technologií a rozdílných formátů DV Video, DVD-ROM a DVD-R. Blu-ray přichází sice s vyspěle technologií, nicméně HD DVD má srovnatelné výsledky a levně Mechanika HD DVD NEC technologii výroby a nasazení do praxe. Na disky HD DVD může být uloženo 15 až 60 GB dat. U lisovaných HD DVD bude možné uložit na jeden jednovrstvý, jednostranný disk nejvíce 15 GB dat, v případě dvou vrstev 30 GB a při použití oboustranného disku pak 60 GB. ZIP Běžná disketa je se svou kapacitou 1,44 MB v současné době velkých datových přenosů prakticky nepoužitelná. Proto byly vyvinuty další formáty externích záznamových médií, jejichž kapacita je podstatně vyšší než kapacita klasické diskety. Jedním z nejpoužívanějších médií tohoto typu je ZIP disketa. Jedná se o médium svou vnější velikostí téměř stejné jako dis ZIP disketa 100 MB a o něco silnější. Rovněž princip čtení a záznamu dat je stejný jako u diskety. Jedná se o elektromagnetický kotouč, na kterém jsou záznamovými a čtecími hlavičkami po obou stranách zaznamenána data. Zápis (a čtení) dat na ZIP disk probíhá naprosto stejně ja nebo disketu. Je možné vytvářet libovolné adresáře, a upravovat soubory a pracovat se ZIP diskem plnohod s disketou. Ke čtení a zápisu na ZIP disk je potřebná ZIP mecha Ta umí číst pouze ZIP diskety a není kompatibilní s klasický disketami. Bohužel její pořizovací cena není zrovna nejnižší, a možná právě proto se ZIP diskety mezi uživatele výrazněji nerozšířily. Rovněž cena jedné ZIP diskety je poměrně vysoká. Mechanika pro čtení a zápis d na ZIP diskety může být interní i externí. Pokud je intern z vnějšího pohledu podobně jako běžná disketová mechanik pak lze při nákupu vybrat, přes jaký port bude s počítačem propojena obvykle USB, IEEE-1394 FireWire, méně často LPT. Externí ZIP mechanika Iomega s disketou 750 MB Kapacita původního formátu ZIP disku může být dvojí 100 MB a 250 MB. Záleží na tom, jakou ZIP disketu si koupíte. Mechanika umí číst oba formáty. Rychlost čtení dat není nijak závratná, asi 1,4 MB za sekundu, což je ale v porovnání s disketou skvělý parametr. V současné době existují i moderní ZIP mechaniky schopné načítání ZIP disků o kapacitě 750 MB. Spolehlivost ZIP disket je podstatně vyšší než u klasických disket. Přestože pracují na podobném principu, je ZIP disketa mnohonásobně spolehlivější, neboť záznamové médium je lépe chráněno proti vniknutí prachových částic. I přesto se ale může ZIP disketa stát v ojedinělých případech nečitelnou. Přes všechny možné výhody se ZIP diskety bohužel příliš neujaly. Je to způsobeno dvěma faktory. Jednak výrazně vyšší cenou mechaniky i média, než je cena klasické diskety, a jednak právě i tím, že je nutné speciální mechaniku vlastnit. A to je kámen úrazu, protože pokud chcete pomocí ZIP disků přenášet data mezi dvěma počítači, musí i druhý počítač nutně ZIP mechaniku mít. Jinak byste ji totiž s sebou museli stále nosit, což sice není vyloučeno, ale rozhodně je to nepohodlné. 168 Iomega - mechaniky ZIP, zařízení pro ukládání a zálohu dat Wikipedie.cz - pojednání o HD DVD technologii optických disků Server HDDVD.org - novinky z oblasti technologie HD DVD

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Seznámení s počítačem

Seznámení s počítačem Seznámení s počítačem Základní části počítače POČÍTAČOVÁ SESTAVA Nejrozšířenější typy osobních počítačů tvoří tzv. písíčka - PC (zkr. Personal Computer). Ať již koupíte počítač od jakéhokoliv výrobce,

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky. Instant Messeging

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky. Instant Messeging Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Instant Messeging PROSTŘEDKY PRO OKAMŽITOU PÍSEMNOU A HLASOVOU KOMUNIKACI PO INTERENTU Petr Janek 1. ročník bakalářského studia obor: Ekonomika

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci }

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci } ICEWARP MAIL SERVER VERZE 10 Novinky v modulu Mail server Služba AutoDiscover Služba určená pro automatickou konfiguraci klientských aplikací, která je založena na zadání e-mailové adresy a hesla. V produktu

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více