On-line chat pomocí dalších klientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "On-line chat pomocí dalších klientů"

Transkript

1 JAK PRACUJE SYSTÉM ICQ Komunikace uživatelů v síti ICQ Výměna informací o stavu uživatelů ICQ server Výměna informací o stavu uživatelů Uživatel 1 uživateli a přenos dat Uživatel 2 Celý systém ICQ byl navržen tak, aby dokázal obsloužit velké množství uživatelů a zároveň pracoval rychle a efektivně. ICQ je řízen centrálním serverem. Ten registruje přihlášení uživatelů, jejich databáze, aktuální stavy, filtry apod. Jestliže se přihlásíte do systému ICQ, přihlásíte se právě k tomuto serveru, který zároveň dává vědět o vašem přihlášení ostatním uživatelům. Řídicí ICQ server je tedy jakýmsi dozorcem nad celým systémem. ICQ používají miliony uživatelů. Z toho důvodu není možné, aby všechny datové toky textové zprávy, přenosy souborů atd. probíhaly pouze přes jeden server. Proto komunikace mezi jednotlivými uživateli probíhá již přímo, bez účasti řídicího ICQ serveru. Ten je v celém systému pouhým zprostředkovatelem. Z obrázku je patrné, že uživatelé komunikují jednak s řídicím ICQ serverem (přihlášení, změna stavu, informace o ostatních uživatelích) a dále komunikují sami mezi sebou (zprávy, soubory a ostatní datové toky). On-line chat pomocí dalších klientů ICQ není jediným chatovacím programem (klientem), který může uživatel instalovat na svůj počítač a využívat k on-line komunikaci. Je spousta dalších, více či méně rovnocenných programů, a záleží pouze na osobní oblibě toho kterého. Je fakt, že na rozdíl od ICQ zvládají některé další chatovací programy komunikaci mezi větším počtem chatovacích sítí (servery, které nabízejí různé chatovací sítě), jako je tomu např. u chat klienta Trillian (který již v základní verzi zvládá sítě AIM, ICQ, MSN, Yahoo, IRC; verze Trillian Pro pak navíc ještě i síť Jabber). Pokud chcete komunikovat pomocí takového klienta s uživateli různých sítí, předpokládá to, že také vy jste v těchto sítích registrováni a disponujete příslušnými uživatelskými jmény a hesly. Práce s těmito chatovacími klienty je velmi podobná činnostem v ICQ. 14 Internetová telefonie - Skype Internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Nachází typické uplatnění při telefonování prostřednictvím internetu či intranetu. Tato technologie si již získává řadu příznivců, kteří (pokud jsou připojeni k internetu) se již nespokojí se statickým em, ale chtějí komunikovat přímo hlasem či dokonce v podobě videokonference. Jedním z typických softwarových nástrojů, který toto umožňuje, je program Skype. Skutečnost, že zprostředkovává plnohodnotnou hlasovou komunikaci, a to za cenu již existujícího připojení k internetu, z něj činí skutečně atraktivní a hojně využívaný komunikační prostředek. uživatelé připojení k internetu, kteří mají nainstalovaný program Skype a realizují tyto hovory mezi sebou právě prostřednictvím internetu, tak za uskutečnění hovoru nic neplatí. Zpoplatněny (ve formě kreditu) jsou pak služby volání na pevnou linku či do mobilních sítí, což program Skype také umí. Mezi další schopnosti Skypu patří klasická textová komunikace (chat, a to i s více účastníky současně), přenos souborů a v případě nainstalované webové kamery také přenos videohovorů. V tomto případě je však vhodné mít poměrně rychlé připojení k internetu (video v reálném čase již představuje větší objem dat při přenosu). Komunikace probíhá decentralizovaně přes různé počítače zapojené v síti Skype (funguje na principu P2P sítí), centrální server pouze ověřuje veřejný klíč uživatele při přihlášení do sítě. Pro zajímavost - je zajištěna i bezpečnost vedení hovorů, komunikace je šifrována 2048bitovým šifrováním RSA pro výměnu klíče a pro kódování přenosu 256bitovým šifrováním AES. Instalace programu Skype je bezproblémová. Nejprve musíte ze stránky stáhnout instalační software. Trillian - komunikační klient podporující více chatovacích sítí Jabber - server komunikačního protokolu Skype - program umožňující provozovat internetovou telefonii (VoIP) Skype.kvalitne.cz - rady, návody, fórum, tipy a triky k programu Skype

2 Databáze Nejlepší variantou jak začít vytvářet vlastní databázi je zvolit položku Prázdná databáze. Pokud zvolíte možnost vytvoření prázdné databáze, začnete databázi vytvářet od začátku z ničeho. To je při návrhu nových databází zřejmě nejlepší varianta. Další možností při vytváření nové databáze je využití šablon aplikace Access. Prostřednictvím položky V mém počítači... vybíráte z těch, které byly vytvořeny při instalaci kancelářského balíku Office 2003, položka Šablony na webu Office Online vás prostřednictvím webového prohlížeče nasměruje na šablony na serveru společnosti Microsoft. Založení prázdné databáze sice vyžaduje více znalostí, než kdybyste k vytvoření použili předchystané šablony, ale zase máte celou databázi, její strukturu a návrh pevně pod kontrolou. Prostřednictvím položky Šablony na webu Office Online je nutno vybranou šablonu nejprve stáhnout a uložit na příslušné místo na pevném disku vašeho počítače. Poté ji můžete použít při tvorbě vlastní databáze. Zvolte tedy první variantu a klepněte na tlačítko OK. Pracovní prostředí aplikace Microsoft Access 2003 Hlavní nabídka Panely nástrojů Okno Databáze. Je to důležité okno se seznamem všech objektů, které se v databázi nacházejí. Pravá část okna Databáze. Zde se zobrazí objekty podle toho, na jaké tlačítko bylo klepnuto v levé části okna. Nyní je tedy například stisknuto tlačítko Formuláře, proto se v pravé části budou zobrazovat formulářové objekty. Typy objektů databáze Pracovní plocha Accessu. Zde se při práci budou zobrazovat okna, tabulky, sestavy apod. Podokno úloh 55

3 Pro malou ilustraci schopností Photoshopu může posloužit následující příklad úpravy grafi ky. Kouzlení s grafikou Na obrázku vlevo je vyfocená louka. Na obrázku vpravo maják, který evidentně s obrázkem vlevo nesouvisí. A toto je výsledek. Maják z pravého obrázku byl oříznut a vyjmut a vložen na louku do obrázku vlevo. Přitom bylo použito pouze několik jednoduchých efektů a jeden speciální: Maják byl takzvaně oříznut, aby do levého obrázku nevstoupil i s okolím (tj. byla odstraněna obloha, silnice, pozadí apod.) Ořezaný maják byl vložen do obrázku louky jako nová vrstva - to proto, aby překryl louku. Velikost majáku byla upravena tak, aby do krajiny zapadl. Světlo majáku s odlesky v objektivu jsou rovněž vytvořeny digitálně, tento speciální efekt se nazývá lensflare. Celkový dojem zatím není dokonalý, neboť by bylo nutné opravit vržené stíny majáku, upravit jeho velikost vzhledem k louce a dřevěné ohradě v přední části a zkorigovat perspektivu. Nicméně jistě si dokážete vytvořit představu o možnostech současných grafických programů. Jen tak mimochodem, s vědomím toho, co počítačová grafika umí, berte s nadhledem některé neskutečné fotografie v bulvárních novinách a časopisech... COREL DRAW Corel Draw je klasickým zástupcem programu pro zpracování vektorové grafi ky. Pomocí vektorových objektů (čáry, křivky, kruhy, obdélníky, n-úhelníky ) a jejich atributů zde vzniká výsledný obraz. Přestože je Corel Draw určen pro zpracování vektorové grafi ky, umí načíst a pracovat i s rastrovými obrázky dokáže zkombinovat práci s rastrovým obrázkem a vektorem. To je výhodné například u tvorby plakátů. Obrázek je pochopitelně rastrový a nápisy, případně další prvky jsou vektorové. Plakát pak obsahuje klady obou typů grafi ckého zpracování. Corel Draw není pouze program pro vektorovou grafi ku. Disponuje obrovským množstvím nástrojů, jimiž lze přesně defi novat objekty na stránce. Je možné provádět ohromnou řadu funkcí s textem měnit velikosti, perspektivu, barvy, atributy, provádět na něm efekty atd. Totéž platí i o ostatních objektech. Corel Draw je pouze jedním z programů společnosti Corel. Dalšími aplikacemi pro zpracování grafi ky jsou např. Corel Paint Shop Pro (úprava a editace rastrové grafi ky, digitálních fotografií), Corel Photo Album 98

4 Digitální fotografie Digitální fotografi e je oblast, která se zejména v posledních letech rozvíjí neuvěřitelně dynamicky. Je to dáno především možnostmi, které digitální proces fotografování nabízí, a také rapidně klesající cenou digitálních fotoaparátů a dostupností zpracování fotografi í z těchto přístrojů. Co to tedy digitální fotografi e vlastně je? Oblast digitální fotografi e zahrnuje snímání fotografi ckých snímků tzv. digitálním fotoaparátem, jejich zpracování na počítači a následně vytištění snímků na tiskárně připojené k počítači či ve fotosběrně. Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první pohled. V procesu digitální fotografi e je od prvotního pořízení snímku až po jeho výstup možné provádět operace, které by nikdy s klasickým fotoaparátem na fi lm nebyly možné. Digitální fotografování umožňuje: Okamžitě prohlédnout vyfotografovaný snímek. Většina současných digitálních fotografi ckých přístrojů umožňuje ihned po expozici snímek prohlédnout na miniaturním displeji a případně okamžitě smazat. Upravit vyfotografované snímky. Protože po vyfotografování můžete snímky nahrát do počítače, je možné s nimi v počítači dále pracovat - retušovat je, ostřit, provádět výřezy apod. Použít snímky pro libovolný výstup. Snímek v digitální podobě je možné vytisknout na jakékoliv tiskárně ve zvolené kvalitě, nechat jej ve speciálním fotolabu převést na klasickou fotografi i, vytvořit z něj na plotteru plakát formátu A0 apod. To by opět s klasickou fotografi í nebylo tak jednoduché (ovšem ne nemožné). Snadno archivovat snímky. Díky tomu, že snímky jsou v digitální podobě, lze je snadno archivovat. Na jednom CD tak můžete mít např. kompletní dovolenou nebo oslavu narozenin. Princip digitálního fotografování Celý proces fotografování prostřednictvím digitálního fotoaparátu je velmi jednoduchý. V první fázi se pořídí digitálním fotoaparátem snímek, ten se pak přehraje do počítače a po následném zpracování se buď vytiskne na papír, nebo například po internetu pošle do fotolaboratoře ke zhotovení klasické fotografi e. Přitom v celém procesu není počítač nutný. Je totiž možné nechat snímky vyvolat přímo z fotoaparátu ve fotolaboratoři. Proces digitální fotografie Digitálním fotoaparátem pořídíme fotografii. Z počítače se fotografie mohou vytisknout na jakékoliv tiskárně. Pořízené nímky se v přístroji ukládají na speciální paměťové karty. Z těch pak můžete data přenést do PC nebo ve fotosběrně nechat vytvořit fotografie. Fotografie se přehraje do počítače a prostřednictvím programů pro úpravu grafiky se může zpracovat. Z počítače se snímky mohou vytisknout na tiskárně nebo (např. na CD, DVD či paměťové kartě) přenést či zaslat do fotosběrny k vyhotovení. fotosběrna nebo internetová fotosběrna 118

5 Jakákoliv technická údržba nebo fyzické zásahy do vedení sítě jsou opět podmíněny rozpojením sítě, což ji uvede do nefunkčního stavu. Počítačová síť s topologií SBĚRNICE (BUS) Síťová tiskárna PC stanice 1 Notebook 2 Sběrnice PC stanice 4 PC stanice 5 Notebook 6 Tento typ topologie již v podstatě dožívá na místech, kde byly počítačové sítě realizovány dříve, a je postupně nahrazován vhodnějším řešením, kterým je typ hvězda - STAR. HVĚZDA (STAR) V sítích s topologií hvězda je každá stanice připojena ke společnému uzlu - aktivnímu prvku sítě, kterým je buďto rozbočovač (hub), nebo modernější přepínač (switch). Ten tvoří základní spojovací jednotku celé sítě. Od rozbočovače vede ke každé stanici samostatný kabel. Výhodou je obrovská stabilita. Chyby sítě, jako přerušený kabel apod., se vztahují pouze na jednu větev její nefunkčnost nemůže ohrozit zbývající články sítě. Se sítí lze za běhu manipulovat odebírat a přidávat do rozbočovače části sítě. Mezi hlavní nevýhody topologie hvězda se řadí hlavně pořizovací cena. Na rozdíl od topologie sběrnice jsou zde použity další aktivní prvky (zmíněné rozbočovače a přepínače) a podstatně vyšší je i spotřeba kabelů. Síť s topologií hvězda se používá prakticky ve všech větších organizacích a všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost sítě. Jedná se o nejpoužívanější topologii vůbec. Počítačová síť s topologií HVĚZDA (STAR) PC stanice 5 Notebook 6 Síťová tiskárna Internet Síťový kabel Switch Notebook 4 PC stanice 1 Notebook 3 PC stanice 2 140

6 aby data byla na disk stlačena blíže k sobě, vejde se jich proto na stále stejně velký disk typu CD nesrovnatelně více. Navzdory používání různých typů laserů, Blu-ray Disc rekordéry můžou být zpětně kompatibilní se současnými červenolaserovými technologiemi a dovolují přehrávat CD a DVD. Formát Blu-ray se pravděpodobně stane standardem pro zálohování dat na PC a médiem pro fi lmové tituly a rozsáhlé multimediální projekty ve vysoké kvalitě. HD DVD V souvislosti s novými technologiemi optických disků je nutné zmínit rovněž formát HD DVD, který reprezentují společnosti Toshiba, NEC a Sanyo. HD DVD v podstatě představuje rozdílný konkurenční formát technologie Blu-ray. Současná situace trošku připomíná počátky DVD technologií a rozdílných formátů DV Video, DVD-ROM a DVD-R. Blu-ray přichází sice s vyspěle technologií, nicméně HD DVD má srovnatelné výsledky a levně Mechanika HD DVD NEC technologii výroby a nasazení do praxe. Na disky HD DVD může být uloženo 15 až 60 GB dat. U lisovaných HD DVD bude možné uložit na jeden jednovrstvý, jednostranný disk nejvíce 15 GB dat, v případě dvou vrstev 30 GB a při použití oboustranného disku pak 60 GB. ZIP Běžná disketa je se svou kapacitou 1,44 MB v současné době velkých datových přenosů prakticky nepoužitelná. Proto byly vyvinuty další formáty externích záznamových médií, jejichž kapacita je podstatně vyšší než kapacita klasické diskety. Jedním z nejpoužívanějších médií tohoto typu je ZIP disketa. Jedná se o médium svou vnější velikostí téměř stejné jako dis ZIP disketa 100 MB a o něco silnější. Rovněž princip čtení a záznamu dat je stejný jako u diskety. Jedná se o elektromagnetický kotouč, na kterém jsou záznamovými a čtecími hlavičkami po obou stranách zaznamenána data. Zápis (a čtení) dat na ZIP disk probíhá naprosto stejně ja nebo disketu. Je možné vytvářet libovolné adresáře, a upravovat soubory a pracovat se ZIP diskem plnohod s disketou. Ke čtení a zápisu na ZIP disk je potřebná ZIP mecha Ta umí číst pouze ZIP diskety a není kompatibilní s klasický disketami. Bohužel její pořizovací cena není zrovna nejnižší, a možná právě proto se ZIP diskety mezi uživatele výrazněji nerozšířily. Rovněž cena jedné ZIP diskety je poměrně vysoká. Mechanika pro čtení a zápis d na ZIP diskety může být interní i externí. Pokud je intern z vnějšího pohledu podobně jako běžná disketová mechanik pak lze při nákupu vybrat, přes jaký port bude s počítačem propojena obvykle USB, IEEE-1394 FireWire, méně často LPT. Externí ZIP mechanika Iomega s disketou 750 MB Kapacita původního formátu ZIP disku může být dvojí 100 MB a 250 MB. Záleží na tom, jakou ZIP disketu si koupíte. Mechanika umí číst oba formáty. Rychlost čtení dat není nijak závratná, asi 1,4 MB za sekundu, což je ale v porovnání s disketou skvělý parametr. V současné době existují i moderní ZIP mechaniky schopné načítání ZIP disků o kapacitě 750 MB. Spolehlivost ZIP disket je podstatně vyšší než u klasických disket. Přestože pracují na podobném principu, je ZIP disketa mnohonásobně spolehlivější, neboť záznamové médium je lépe chráněno proti vniknutí prachových částic. I přesto se ale může ZIP disketa stát v ojedinělých případech nečitelnou. Přes všechny možné výhody se ZIP diskety bohužel příliš neujaly. Je to způsobeno dvěma faktory. Jednak výrazně vyšší cenou mechaniky i média, než je cena klasické diskety, a jednak právě i tím, že je nutné speciální mechaniku vlastnit. A to je kámen úrazu, protože pokud chcete pomocí ZIP disků přenášet data mezi dvěma počítači, musí i druhý počítač nutně ZIP mechaniku mít. Jinak byste ji totiž s sebou museli stále nosit, což sice není vyloučeno, ale rozhodně je to nepohodlné. 168 Iomega - mechaniky ZIP, zařízení pro ukládání a zálohu dat Wikipedie.cz - pojednání o HD DVD technologii optických disků Server HDDVD.org - novinky z oblasti technologie HD DVD

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie (Martin Kuchař, 31.8.2005, zpráva) Tento dokument bol prevzatý zo servera http://www.svethardware.cz http://www.svethardware.cz/art_doc-66c86e2cbb1d3897c12570620044406b.html

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více