Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016"

Transkript

1 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/

2 Obsah 1. Úvod Online vzdělávání ve virtuální učebně Základní formy online komunikace :1 Individuální vzdělávání :N Skupinové vzdělávání :NN Hromadné vzdělávání Synchronní a asynchronní online vzdělávání (e-learning) Webináře a virtuální učebna Základní nástroje virtuální učebny pro komunikaci a spolupráci Hardware potřebný k webináři Příprava a organizace webináře Volba virtuální učebny Příprava Organizace Další užitečné nástroje Zásady pro úspěšnou realizaci webináře Popis aplikace ONIF 4.0 virtuální ONLINE učebna Před webinářem Příprava Přijímání studentů a možnosti řízení aktivit studentů ve virtuální učebně Přijímaní studentů do VU Moderovaný chat Viditelnost posluchárny Možnosti vstupu do virtuální učebny Vstup na základě originální pozvánky do webináře originální přístup Vstup přes webovou stránku kurzu/lektora volný přístup Další užitečné nástroje Zásady pro úspěšnou realizaci webináře Popis aplikace ONIF Před hovorem Přijímání studentů a možnosti řízení aktivit studentů ve virtuální učebně... 42

3 Přijímaní studentů do VU Moderovaný chat Viditelnost posluchárny Možnosti vstupu do virtuální učebny Vstup na základě originální pozvánky do webináře originální přístup Vstup přes webovou stránku kurzu/lektora volný přístup Formy synchronního online vzdělávání Virtuální učebna z pohledu lektora Virtuální učebna z pohledu studenta Příprava studenta na online výuku Základní ovládání Příklad z praxe: Virtuální třída a výuka angličtiny Možnosti studenta ve virtuální třídě v hodině angličtiny Role studenta ve virtuální třídě Příklad z praxe: Role studenta ve virtuální třídě v hodině angličtiny Didaktické pomůcky ve virtuální třídě : Příklad z praxe: Didaktické pomůcky ve virtuální třídě v hodině angličtiny Práce studenta s výukovými materiály ve virtuální třídě Příklad z praxe: Práce studenta s výukovými materiály ve virtuální třídě v hodině angličtiny Zkušenosti s dalším virtuálním prostředím Google Hangout Blackboard Collaborate Vyhodnocení a aktivity po webináři Nástroje pro zpětnou vazbu Blended Learning Využití v praxi Zdroje... 90

4 1. Úvod Metodika poskytuje praktické informace a příklady praxe využívání online nástrojů, které umožňují realizovat známé formáty vzdělávacích akcí prostřednictvím Internetu. Metodika obsahuje konkrétní postupy práce a přípravy lektora na realizaci online výuky ve virtuální učebně. Metodika je doplněna o zkušenosti pedagogů a studujících s online vzděláváním. Metodiku zpracoval kolektiv autorů společně s lektorkou Kateřinou Hanischovou, která se zapojila do projektu ( ). Komu je metodika určena? Lektorům, vzdělavatelům, pedagogům, učitelům, tutorům, konzultantům, poradcům a všem, kteří chtějí využívat výhod virtuálních učeben pro online vzdělávání a online komunikaci. Vzdělávacím institucím, organizacím, školám, státní správě a všude tam, kde se vzdělává. Studujícím a všem, kteří chtějí navštěvovat živé online kurzy a webináře. Autoři metodiky Autorem Metodiky je realizátor projektu společnost icord International, s.r.o, která se 6 let věnuje vývoji a provozu virtuálních učeben ONIF. Autoři Metodiky mají víceletou praxi v oblasti online synchronního vzdělávání a účastnili se mnoha webinářů a online konferencí. Informace o realizátorovi projektu společně s dalšími informacemi naleznete na webových stránkách společnosti Jakub Novotný Jan Sommer Josefína Smrčková

5 Pavlína Malá Lektoři z projektu PoMePo, kteří spolupracovali na tvorbě Metodiky: Kateřina Hanischová 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně Metodika je úzce zaměřena na jednu z podskupin e-learningu - online synchronní vzdělávání. Nástroje pro živou komunikaci přes Internet zažívají obrovský rozvoj a v oblasti vzdělávání mohou být velmi užitečné. Současná dostupnost a rychlost připojení k Internetu umožňuje realizovat různé druhy vzdělávacích akcí, přičemž mnoho z užitečných nástrojů lektoři využívají zdarma jako freeware nebo formou bezplatných online webových služeb (web-based learning). K řízení a zajištění online vzdělávání lze využít jednotlivé nástroje webu 2.0 a další programy k Internetové komunikaci (Internetové telefonii). Lektor tak například může komunikovat se studenty prostřednictvím programu Skype čigoogle Hangout a přitom např. sdílet či upravovat dokumenty ve služběgoogle documents. Potřeba sjednotit všechny nástroje pro online komunikaci, spolupráci a sdílení vedla ke vzniku prostředí, pro která se vžilo označení virtuální učebny virtual classrooms. Ve virtuální učebně je pro studující a lektora k dispozici řada nástrojů pro výuku, které budou popsány v následujících kapitolách. Za posledních 10 let se rozšířilo používání pojmu webinář, jako označení pro seminář realizovaný prostřednictvím webu. Jako první tento pojem použil E. R. Korb roku 1998, když prezentoval online produkty svojí firmy ComLinx. Jiní autoři datují vznik pojmu do doby spojením slov web a seminar. Pro účely předloženého textu je rozhodující fakt, že webinář je seminář realizovaný na webu (jeho prostřednictvím) právě v prostředí virtuální učebny. Nejsilnějšími přednostmi současných virtuálních učeben jsou: dostupnost přes webové stránky bez nutnosti instalace (pro studenty i lektory); software nebo webová služba jsou často provozovány bezplatně; jednoduché ovládání a možnost interakcí a komunikace se zúčastněnými; velká kapacita virtuálních učeben s možností vytvořit multi-konference nebo připojit až několik stovek účastníků současně;

6 dynamický vývoj nástrojů, kvalita a rychlost přenosů; široká nabídka komerčních nebo bezplatných nástrojů pro online vzdělávání. Důležitým aspektem ve formách online vzdělávání sehrává počet zúčastněných a např. připojených hostů, lektorů, přednášejících atd. Velikost skupiny je také základním předpokladem pro volbu online prostředí, ve kterém chce lektor (realizátor vzdělávání) hostit účastníky. Možnosti řízení živé online lekce přednášky lektorem a využití interaktivních nástrojů virtuální učebny klesá se zvyšujícím se počtem účastníků. Ve virtuální učebně tak můžeme zajistit individuální přístup až k hromadným online seminářům s účastí několika desítek až stovek účastníků Základní formy online komunikace Existují 3 základní principy přenosu video dat: 1-1, 1-N (konference) i Video-On-Demand tzv. streamování dat přes IP síť. (GREGAR, 2003). Základní rámec pro pořádání webinářů je očekávaný počet účastníků, na základě této informace připravujeme aktivity a zapojení účastníků při webináři. Účelem je udržet pozornost a aktivitu přítomných účastníků webinářů a přispět tak k efektivnímu plnění cílů vzdělávání :1 Individuální vzdělávání Lektor se plně věnuje studujícímu s využitím většiny interaktivních nástrojů. Individuální přístup umožnuje hlubší zaměření na probíranou látku a vyžaduje přípravu webináře ve formátu jeden na jednoho. Lektor může přenechat aktivitu na studujícím a předat mu ovládání učebny, prezentaci dokumentů nebo mohou společně upravovat dokumenty pomocí whiteboardu nástroje na kreslení, zadávání textu, zvýrazňování textu a vkládání tvarů do prezentovaného dokumentu. Do kategorie individuálního online vzdělávání některé zdroje řadí i komunikaci 1:2 a 1:3 (Obr.xxx A1) lektor se může plnohodnotně věnovat malé skupině studentů se zachováním interaktivity a ve velké míře využít nástroje virtuální učebny. Vždy však záleží na uvážení lektora a plánování samotného webináře. Lektor sleduje cíle poskytovaného vzdělávání a měl by proto zvolit i požadovanou velikost skupiny. Dalším rozměrem individuálního vzdělávání může být možnost zapojit do výuky více přednášejících, hostů nebo živých ukázek. Přitom se může (mohou) plně věnovat dotazům studenta a stavět další části webináře na současné situaci (přizpůsobení). Lektor má možnost pružně reagovat na vzniklé situace při online výuce :N Skupinové vzdělávání S malou skupinou od 2-20 účastníků lektor pracuje stále ještě interaktivně, avšak s vyšším počtem připojených možnost jejich zapojení klesá (Obr.. XXX A2). Je proto důležité, zařazovat např. skupinovou práci, střídat prezentace s dotazy a živou diskusí a zapojovat také anketní otázky. V menších skupinách cca do 10ti připojených lidí, může lektor spustit i videokonferenci, kde má možnost více uživatelů hovořit díky mikrofonům a webkamerám.

7 Skupinová online výuka vyžaduje pečlivou přípravu, studujícím se dává v období před webinářem dostatek času pro vyzkoušení a otestování techniky, nastavení PC a sluchátek s mikrofonem. Informace o online výuce v tomto počtu účastníků poskytujeme em nebo na webových stránkách (detail kurzu) vždy minimálně 2 týdny před konáním webináře. Důležitým úkolem online lektora je sladění neboli harmonizace online studentů, zejména pokud jsou ve větší skupině. Účastníci se seznamují a poznávají také pracovní prostředí pro konání výuky online virtuální učebny a jejich možnosti. S narůstající zkušeností účastníků se zvyšuje plynulost webinářů a online výuky, nedochází též k časovým prodlevám. Účastníci již znají principy spolupráce ve virtuálním prostředí a jsou schopni samostatně řešit nastalé situace :NN Hromadné vzdělávání Webkonference s velkým počtem účastníků, více přednášejících (lektorů), desítky, spíše stovky uživatelů, semináře, přednášky, konference, meetingy ad. Konference jsou vhodným příkladem hromadného vzdělávání. (Obr. XXX B1-3). Přítomni jsou přednášející (prezentující) a posluchači prezenčně v sále a dále se mohou připojit také hosté (účastníci i přednášející) do virtuální učebny u svého počítače, kde probíhá konference. Tento typ konference lze označit také jako blended konferenci, která vyžaduje přípravu přístupu prezenčního (návštěvníci v sále) a přístupu online (návštěvníci u počítačů). Výhodou tohoto způsobu realizace konferencí je umožnění přístupu širšímu okruhu posluchačů a dalším hostům či přednášejícím, kteří se konference nemohou účastnit přímo na místě. Stejný formát může mít také online akce vzdělávacího charakteru, např. větší informační webinář nebo rozhovor se známou osobností. Lze také uspořádat pouze online konferenci, na kterou se připojí účastníci i přednášející od svých počítačů a probíhá tzv. web nebo video-konference. V tomto případě se přesouvá organizace konference do virtuálního prostoru, kde odpadá nutnost zajišťovat pronájem prostorů, dopravu ad. Tím větší jsou kladeny nároky na technické zajištění akce a informovanost účastníků online konference. Míra interaktivity u účastníků

8 Za základní nástroje pro online komunikaci považujeme: textovou komunikaci; hlasovou komunikaci; sdílení, prezentace, distribuce materiálů a informací Synchronní a asynchronní online vzdělávání (e-learning) Text je zaměřen na synchronní online vzdělávání, někdy lze nalézt označení synchronní e-learning. Konkrétní vzdělávací jednotka je webinář seminář realizován na webových stránkách. Pojem synchronní vyjadřuje společné sdílení stejného prostoru, komunikace a spolupráce mezi studenty a lektory nejčastěji v reálném čase. Asynchronní online vzdělávání je tradiční vývojově starší e-learning, kde probíhá samostudium, studující prochází obsahem svým tempem a určuje si také čas a místo pro studium. Nejznámější příklad je rozšířený e-learningový systém Moodle. Zmíněné druhy e-learningu lze samozřejmě vhodně kombinovat a připravit tak další možnosti přístupu pro studující i lektory. Lektoři mohou v současnosti těžit z obou zmíněných způsobů studia pomocí počítače (s připojením na Internet). Pro přehled uvádíme tabulku se základními rámci

9 synchronního a asynchronního vzdělávání (s příklady). Nastupující a v současnosti oblíbené jsou kombinace přístupů ve vzdělávání, bývají označovány jako blended learning (smíšená výuka). E-LEARNING Synchronní online vzdělávání (řízené vzdělávání) Místo Online prostředí, virtuální online učebna, online prostředí pro spolupráci online (sociální sítě, google apps, google dokumenty) Asynchronní online vzdělávání (samostudium) CD, DVD, programy, webové stránky a aplikace, LMS systémy Audio/rádio/podcast/transkript/MP3 Video/On demand/online archivy/youtube.com/vimeo.com Čas Stejný čas pro připojení pro všechny Samostudium (self-paced learning) Z pohledu lektorů online synchronního vzdělávání a zkušeností z realizace webinářů vyplývá, že za zásadní motivační faktory pro realizování webinářů můžeme považovat:

10 dostupnost techniky a vybavení, technické zázemí (PC a připojení k Internetu) a počítačová gramotnost, postoje k ICT a využití počítačů pro vzdělávání na Internetu; existence poptávky po online vzdělávání u cílových skupin; znalost či neznalost veřejnosti o možnostech online vzdělávání; kvalita a dostupnost připojení mezi studujícími; informace a technická pomoc pro studenty. Vzdělávací procesy jsou využitím ICT doplněny zejména o možnosti: formální vzdělávání formou ucelených e-learningových kurzů, formální komunikace se školami a institucemi (online přístup), webináře a semináře online, další a profesní online vzdělávání, online prezentace a kolaborativní prostředí neformální a informální vzdělávání na sociálních sítích a prostřednictvím komunikačních online nástrojů (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, IM, Skype, ICQ, ) zahrnuje účast na koučinku, mentoringu, supervize a dalších akcích s možností online přístupu (online realizace a řízení online konference, semináře, často 1:1, doučování, konzultace, ) Archiv a záznamy vzdělávacích lekcí a seminářů kurzy a video/audio/text on demand a nástroje internetu jako kalendáře, textové a grafické editory, open source, prezentace a další nástroje pro vzdělávání zdarma 2.3. Webináře a virtuální učebna Ve virtuální online učebně se odehrává webinář neboli online virtuální seminář v reálném čase. Účastníci se ve stejný čas připojují do virtuální učebny a mají k dispozici nástroje pro komunikaci a spolupráci. Veškeré dění ve virtuální učebně ovládá lektor, který řídí aktivity při webináři a je také vlastníkem takového virtuálního prostoru. Lektor i studenti mají ve společném virtuálním prostoru k dispozici sadu nástrojů pro vzdělávání a aktivity při výuce. Lektor navíc může předat slovo nebo prezentaci účastníkům pro zvýšení jejich aktivity, pozornosti a pro aktivní trénink (nácvik) praktických dovedností. Příprava webináře obnáší sledování cílů online vzdělávání. Podle určených cílů volíme prostředky a nástroje pro jejich dosažení. V našem případě se jedná o elektronické prostředky a známé programové a uživatelské vybavení např.: prezentace nebo dokument word. Virtuální učebny a webináře by měly splňovat požadavky na snadný přístup studujících a je kladen důraz na kompatibilitu těchto systémů, zejména pro jednoduchost a snadnou dostupnost bez ohledu na zařízení, které uživatel používá. Tato otázka je v současnosti velmi aktuální vzhledem k boomu mobilních a chytrých telefonů a také tabletů, kde lze využívat připojení k Internetu Základní nástroje virtuální učebny pro komunikaci a spolupráci

11 Před konkrétním příkladem a metodickými informacemi o virtuální učebně ONIF 4.0 se zaměřme obecně na virtuální učebnu, což je jednotný (online) prostor, který by měl v základu obsahovat: Komunikační prostředky Textový chat (moderovaný), audio-video komunikace, reakce formou emotikonů (smajlíci), psaní a kreslení ve whiteboardu. Sdílení a spolupráce Sdílené soubory běžných formátů (MS Office, PDF, obrázkové formáty, ad.), sdílení webových stránek, sdílení obrazovky počítače (nebo oblasti plochy počítače), zasílání souborů, whiteboard kreslení a text, dotazníky a ankety, sdílené video nebo MP3 (přehrávání nebo záznam). Evidence a nastavení Historie přístupů do virtuální učebny, plánování webinářů a pozvánky, nastavení audio/video/rozložení místnosti, záznam webinářů, dělení do skupin (breakout rooms) ad. O různosti vnímání prostředí pro online komunikaci svědčí následující tabulka, která rozlišuje mezi webinářem a virtuální učebnou. Pro naše účely spíše platí, že webinář je realizován ve virtuální učebně. (V tabulce je myšleno virtual classroom jako virtuální lekce a webinář je zde spíše prezentační nástroj pro komunikaci jednoho prezentujícího k mnoha pasivním posluchačům). V nabídce vzdělávacích a jazykových společností se začínají objevovat webináře jako jedna z plnohodnotných forem živého vzdělávání přes Internet. Dalšími oblastmi, kde se aktuálně využívá online vzdělávání formou webinářů jsou např.: akreditované online kurzy pro zdravotní sestry, které jinak musí cestovat za několika kredity přes celou republiku a vynaloží nemalé prostředky na cestu, případně ubytování; online tlumočení a vzdělávání znakové řeči s využitím audio-video hovoru a chatu; vzdělávání pedagogů a lektorů v projektech na zavádění online vzdělávání; online vzdělávání matek na mateřské dovolené pro plynulý návrat do zaměstnání vzdělávání probíhalo formou webinářů, což umožnilo ušetření času a možnost starat se o osobu blízkou či své dítě, přitom se účastnit vlastního rozvoje v online kurzu, virtuální učebny zde byly využity i jako nástroj pro práci z domova home-office (home-working), doučování nebo umožnění přístupu dlouhodobě nemocným žákům; online kurzy účetnictví, vzdělávání interaktivních tabulí a moderních technologií, vzdělávání IT (ICT) a zavádění ICT do škol; doplnění konferencí o online přístup, kapacita sálu se tak rozšíří o online posluchače (ti mohou i přispívat do diskuse) nebo pouze webová konference s přístupem přes Internet;

12 Webináře se doposud (2012) realizovaly především tam, kde byla poptávka po jinak nedosažitelném nebo obtížně dosažitelném vzdělávání. Dále jsou časté webináře pořádané organizacemi firmami, které tak prezentují svoje produkty a služby. Webináře se při prvním pohledu zdají být vhodné spíše pro teoretické předměty a obecná témata, avšak praxe ukazuje, že pomocí audio/video přenosu lze přenášet i praktické nácviky a dovednosti, přičemž je zajištěna komunikace na více úrovních (audio/video/chat/záznamy videa + MP3 ad.). Okamžitá zpětná vazba a možnost hovořit při online vzdělávání se studenty nebo lektorem v reálném čase doplňují e-learning o prvky, které podle odborníků v e-learningu chyběly nebo byly popisovány jako bariéry e-learningu. Jsou jimi např.: nedostatek osobního kontaktu a vedení (motivace) lektorem; sledování neverbálních projevů; možnosti aktivizace a zapojení účastníka/ů do průběhu vzdělávání; okamžité reakce s možností řídit průběh online relace; komunikace s počítačem nebo programem, odlidštění vzdělávání, chybí sociální rozměr; hlasování nebo ankety s možností okamžitého anonymního vyhodnocení; možnosti záznamu vzdělávání pro další použití. Přitom však vyvstávají některé konkrétní okolnosti, které se mohou v online vzdělávání (webinářích) jevit jako problematické: nutnost sejít se ve stejný čas podle synchronizovaného kalendáře může být pro někoho limitující, někdo jistě uvítá spíše výuku v malé skupině nebo výuku individuální; technické zázemí a příprava je složitější vzhledem ke snaze zajistit maximální pohodlí účastníkům webináře. Zde je řeč o skupině studujících, která se chystá navštívit webinář poprvé. Je úkolem organizátora (lektora) zajistit zkouškové připojení pro účastníky nebo k tomu poskytnout prostor (hardware test, technická podpora ad.). Náročnost přípravy se odvíjí od cíle vzdělávání, počtu studujících, časové dotace a přípravy scénáře výuky (harmonogramu). Pokud se webinář skládá pouze z prezentace a výkladu lektora, příprava náročná nebude, ale ani efekt takového webináře nebude nejspíš příliš silný. náklady a provoz virtuálních učeben existují různé druhy virtuálních učeben, virtuální učebny se dají nasimulovat použitím více samostatných aplikací a programů, prostředí je pak ale nejednotné a způsobuje odklon od procesu vzdělávání. Vzhledem k nabídce komplexních virtuálních učeben existuje více druhů dostupného software (web-based): FREEWARE OPENSOURCE bezplatná řešení pro webkonference a webináře. Testovací a základní vybavení virtuálních učeben např. snížená kapacita místnosti, omezené možnosti sdílení nebo datové kapacity.

13 Placené verze plná nabídka funkcionalit s možnostmi rozšíření. Návštěvnost webinářů a online kurzů závisí na atraktivitě a obsahu tématu, poptávce mezi studujícími a kvalitě informací o webinářích, které jsou poskytovány účastníkům již ve fázi nabídky online vzdělávání (propagace). Cílem online lektorů je vytvořit přehledné a srozumitelné prostředí (např. webové stránky), které seznamují účastníky s touto novou formou vzdělávání. Webové stránky seznamují formou textu, obrázků a videoukázek účastníky s virtuální učebnou, ve které bude výuka online probíhat. Lektoři online kurzů a webinářů jsou průkopníky zcela nového přístupu ke vzdělávání na Internetu. Jedná se o ne tak známou oblast i pro studenty e-learningových kurzů. Většina z lektorů tak provádí osvětu v oblasti zavádění a možností online vzdělávání v reálném čase. Úkolem lektorů a pedagogů je zajistit pohodlí a co největší informovanost účastníků svých online kurzů. Stejně tak je důležité zpřístupňovat myšlenku online vzdělávání mezi studující a další lektory, kterým se dnes otevírají možnosti realizovat vzdělávání také online, prostřednictvím PC a připojení k Internetu. Často využívanou cestou je oslovování stávajících účastníků (studujících) s nabídkou online vzdělávání. Online vzdělávání může probíhat zcela samostatně nebo jej lze zapojit do širšího komplexu vzdělávání a kombinovat tak prezenční fyzické semináře s e-learningem a online vzděláváním (webináři). Tato struktura odpovídá moderní perspektivní oblasti blended learningu (kombinace forem a přístupů ke vzdělávání) Hardware potřebný k webináři Co je potřeba k webináři po technické stránce? Jaký počítač je nejvhodnější (optimální) pro online výuku a pořádání webinářů? Co potřebuje lektor webináře? 1. Počítač s dobrým připojením minimální požadavky na počítač nebo laptop (notebook): 1 GHz procesor, 512 MB RAM operační systém s webovým prohlížečem a Adobe Flash Player rychlost připojení internetu min kbps (pro webináře nebo online prezentace více) 2. Sada sluchátek s mikrofonem Případně webkamera, nemáme-li ji integrovanou Nezapomínejme, že některé počítače a notebooky mají webkameru již integrovanou. Nejste-li si jisti, máte-li integrovanou webkameru, prohlédněte manuál k vašemu počítači, případně zadejte typ počítače do vyhledávače. K nákupu je doporučováno, aby lektoři zvážili, je-li pro ně

14 výhodnější koupit si sadu sluchátek s webkamerou, či tyto části zvlášť. Kromě kamenných prodejen lze sluchátka i webkameru koupit na internetu, což vyjde ve valné většině případů levněji. Pro nalezení co nejlevnějšího zboží v co možná nejvyšší kvalitě je dobré projít např. stránky Po zadání klíčových slov se zobrazí výsledky, které můžeme filtrovat-například dle nejlepší shody, anebo podle ceny. Níže vidíme, že sluchátka s mikrofonem lze pořídit i do sta korun. Záleží samozřejmě, jaké máme požadavky. V zásadě lze říct, že kvalitní sluchátka lze pořídit od zhruba 300 korun. Chceme-li sluchátka s webkamerou, cena začíná na zhruba 250Kč. Opět je doporučováno, aby lektor zvážil, nakolik kvalitní vybavení potřebuje a dle toho také investoval.

15 Důležitým prvkem úspěšného webináře je dobrá kvalita, rychlost a stabilita připojení. Není třeba kupovat si kvůli webináři drahý balíček s vysokým objemem dat, postačí standardní připojení do 20Mb/s. Níže je seznam vybraných poskytovatelů pevného připojení a cena za měsíc za daný objem dat. Tarif Poskytovatel Cena 16/1 Mb/s O2 ADSL/VDSL 500/750 Kč 25/2 Mb/s O2 ADSL/VDSL 600/850 Kč

16 8/512 Mb/s T-Mobile ADSL 699 Kč 16/768 Mb/s T-Mobile ADSL 849 Kč 25/1,5 Mb/s UPC 399/599 Kč 30/15 Mb/s Netbox 499/599 Kč 10/1 10 Mb/s Rio Media 175/315 Kč Připojení si lze pořídit i bezdrátové, v tom případě doporučujeme vybrat si jednoho z poskytovatelů připojení v Libereckém kraji. Dle portálu firmy.cz je takových poskytovatelů v Libereckém kraji třicet čtyři. Například jsou to tito: Rychlost a kvalitu připojení k Internetu lze ověřit na: nebo

17 3. Příprava a organizace webináře Každý webinář začíná tím, že si lektor zvolí, co chce vyučovat a komu. Samozřejmě je látka pro online výuku vhodnější, jako například výuka jazyků apod., a také látka vhodná méně, například manuální činnost jako třeba vyšívání, či umělecké kovářství Volba virtuální učebny Samostatná analýza a přehled virtuálních učeben je k dispozici na stránkách projektu Jedná se o srovnávací analýzu virtuálních učeben s popisem funkcí a informacemi o možnosti instalovat demo (trial) verzi vybraných virtuálních učeben. Bezplatné a testovací verze virtuálních učeben slouží lektorům pro vyzkoušení prostředí a nástrojů, které chtějí při webináři využít. Virtuální učebny se od sebe liší uživatelským jazykem, nabídkou funkcí, nástrojů a zejména technickou podporou, která je často zahraniční. Bez výběru virtuálního prostředí nebo nástrojů pro online výuku je lektor odkázán na prostředí, které nezná, neumí ho ovládat nebo není vhodné pro online výuku. Proto je výběr virtuálního prostředí nebo jednotlivých nástrojů první důležitou aktivitou lektora, který přemýšlí nad realizací a přípravou webináře Příprava Lektor si musí webinář dopředu dobře připravit. Základním stavebním kamenem webináře je prezentace, na kterou se budou účastníci dívat po celou dobu webináře, vyjma začátku, kdy je lektor přivítá a webinář uvede. Lektor by si měl připravit prezentaci, kde budou hlavní myšlenky, o kterých chce mluvit a dále je rozvádět. Je dobré si udělat stručný seznam (scénář) toho, o čem bude lektor postupně mluvit, u jakého slajdu prezentace a zkusit odhadnout reakce studentů. Aby byl lektor dobře připraven, musí počítat s různými reakcemi, například, že se jej některý student zeptá na úplně základní věc, či bude chtít něco zopakovat. Lektor také musí odhadnout, nakolik budou různé části webináře pro studenta záživné a srozumitelné. Pakliže lektor počítá s tím, že některá část webináře bude pro studenty méně záživná, je dobré pak zařadit něco interaktivního, například dotazník, hlasování, tipování, anebo třeba pustit krátké video. Lektor si rovněž musí předem naplánovat, použije-li moderovaného chatu, anebo možnosti volby viditelnosti posluchárny. Čím více maličkostí si lektor předem promyslí, tím připravenější bude a tím profesionálněji bude webinář vypadat. V zásadě lze shrnout aspekty webináře, nad kterými se musí lektor předem zamyslet, takto: Časový rámec Počet účastníků Aktivity lektora Aktivity účastníků Body pro hodnocení (nejčastěji v průběhu a na konci)

18 Nejde jen o obsah webináře, ale i je třeba připravit dobré prostředí, ve kterém bude lektor přednášet. Prostředí by mělo být tiché, aby jej studenti slyšeli, pozadí nerušivé, rozhodně by za lektorem neměli procházet jiní lidé, nebo třeba domácí zvířata. Děláme-li webinář v domácím prostředí, posadíme se před webkameru tak, aby prostředí působilo co nejprofesionálněji, tedy buď si lektor sedne zády ke zdi, či si za sebe může umístit jednobarevnou plachtu, či banner. Rovněž je třeba posadit se tak, aby byl lektor optimálně nasvícen a studenti jej dobře viděli. Samozřejmostí je vhodné oblečení. I když není lektor fyzicky ve stejné místnosti se studenty, stále ho vidí, proto je dobré zvolit slušný formální oděv. Níže vidíme šest příkladů, jak by lektor u webkamery vypadat neměl, ač je světlo i pozadí uspokojivé. Ať už jde o sluneční brýle, nevhodné oblečení, domácího mazlíčka na klíně, příliš velkou, nebo příliš malou vzdálenost od webkamery, pohled mimo webkameru, či posed mimo střed. Níže vidíme, jak by lektor vypadat měl. Sedí uprostřed obrazu, dívá se zpříma do kamery a je vhodně oblečen. V případě žen je za uspokojivé považováno, mají-li zakrytá ramena a decentní výstřih. U mužů je pak vhodný svetřík, košile, případně i jednobarevné triko. Vyvarovat by se měli výrazných triček s potiskem, nátělníků, košil s nevhodným potiskem, či chlapeckých mikin. Pro obě pohlaví platí,

19 že by si na webinář neměla dávat na hlavu jakoukoliv pokrývku, nosit sluneční brýle, případně šátek (nemluvíme-li samozřejmě o hedvábné decentní šálce pro ženy) Organizace Pro organizaci a plánování webinářů stejně jako evidenci účastníků může sloužit mnoho prostředí. Buďto je takové prostředí poskytnuto výrobcem a provozovatelem software nebo lze využít např. služeb google.com (kalendář, online formuláře ad.) Vlastní webové stránky s propagací webináře a možností přihlášení jsou základem úspěšného webináře. Informace lze pak vhodně šířit přes sociální sítě a také ově (nebo vytvořit šablonu pro odesílání ů). V případě projektu PoMePo si lektoři mohou vyzkoušet plánování webinářů přes administraci ONIF 4.0 na stránce (onif40.onif.biz). Následuje ukázka plánování webináře pro předem pozvané hosty. Pouze pozvaní hosté se mohou ve stanovený čas přihlásit do webináře, odkaz pro vstup do webináře jim je zaslán em. Poté, co má lektor webinář připravený, je nutné jej v administračním rozhraní založit. Níže vidíme pohled o administračního rozhraní, kde je třeba vyplnit název webináře, datum jeho konání, popis a další informace. Pak si lektor zvolí svou místnost (v tomto případě je to místnost lektorky Kateřiny Krákorové).

20 Po odsouhlasení zadaných informací se objeví shrnutí. Toto lze ještě stále upravovat. Doba konání má při plánování hodinovou rezervu před a po zadaném časovém období pro webinář. Tzn. pokud lektor naplánuje webinář od 12:00 13:00, pozvaní účastníci se budou moci připojit od 11:00 14:00. Následně je třeba přidat účastníky, které chceme na webinář pozvat.

21 Účastníky přidáváme do žlutého pole tím, že vypíšeme ové adresy účastníků. Držíme se pravidla ová adresa mezera jméno a příjmení (nebo přezdívka). Seznam můžeme také zkopírovat z excelu, kde máme seznam účastníků v seznamu. Kopírujeme vždy první dva sloupce, v prvním sloupci jsou y, v druhém sloupci pak příslušná jména. Takto vypadá obrazovka, pokud vepíšeme jména a ové adresy účastníků do pole.

22 Jména uložíme a webinář je tímto vytvořen. Dále je třeba vytvořit pozvánku na webinář, kterou em zašleme účastníkům. Lektorovi přijde vzorový s odkazy. Odesláním tohoto u účastníkům je postup vytvoření a organizace webináře dokončen. Nyní už je jen vhodné účastníkům webinář připomenout, ideálně em zhruba den předem. Poté už se jen lektor přihlásí do své místnosti zhruba deset patnáct minut před plánovaným začátkem webináře a čeká na účastníky. Po kliknutí na odkaz pro připojení do webináře (v u) se účastník ocitne v přihlašovacím formuláři s již vyplněnými údaji (jméno a ).

23 3.4. Další užitečné nástroje Níže je seznam dalších užitečných funkcí, které mohou lektorům pomoci při plánování a organizaci webináře. Využití učebny i mimo online výuku pro přípravu nebo komunikaci (prezentace, záznam webináře, tutoriál, video-návod ad.) Pozvánka pro studenty s odkazem na virtuální učebnu (URL). Desktopová verze pro lektory nebo provoz přímo na webových stránkách. Příprava souborů, dokumentů a materiálů ke sdílení. Prezentace dokumentů (MS Office, PDF) a úprava ve whiteboardu (zvýrazňování textů, kreslení a psaní). Sdílení plochy počítače (sdílení aplikací-nejčastěji bez možnosti ovládání). Přehrávání videa (často a MP3. Záznam webiáře (video, audio, screenshoty, PDF ad.). Audio/video/text CHAT s možností záznamu. Moderovaný chat. Dotazníky, ankety, hlasování, tabulky ad Zásady pro úspěšnou realizaci webináře předcházejte technickým problémům a informujte včas účastníky online vzdělávání (webinářů), dejte prostor pro vyzkoušení účastníkům již před webinářem; buďte připraveni na časté a obvyklé technické potíže účastníků (echo, sluchátka s mikrofonem, vypnutí programů využívající kameru a mikrofon); pro webinář si vždy připravte scénář nebo harmonogram aktivit; připravte si veškeré soubory a multimédia pro sdílení a přehrávání při webináři (a vyzkoušejte jejich zobrazení ve virtuální učebně; Zajistěte plánovaný počet účastníků (změny v počtu účastníků mohou způsobit problémy v dodržování scénáře webináře, časové proluky ad.); Mějte připraven plán B v případě technických potíží nebo výpadků Internetového připojení.

24 +http://www1.schoolnet.cz/oschoolnetcz/z%c3%a1kladn%c3%adpokynykveden%c3%adwebin%c3 %A1%C5%99%C5%AFnaSchoolnetcz/tabid/340/Default.aspx Obecně platí, že čím víc webinářů lektor uspořádá, tím lépe bude schopen zajistit plynulost a řešit případné potíže. Obdobně to platí pro studujícího - účastníka za předpokladu, že bude navštěvovat stejné prostředí (stejnou virtuální učebnu). U obou rolí jde jednoduše řečeno o zvyk pracovat s virtuální učebnou. Skupina studujících se společně s lektorem seznamují s možnostmi virtuální učebny a většina úkonů se postupně automatizuje. Postupně se tak účastníci mohou plně věnovat látce a probíranému obsahu a nezaměřovat se tolik na technologii, která v našem případě zajišťuje online prostor pro komunikaci a spolupráci. A jedno důležité doporučení na konec kapitoly: Lektor zcela řídí a ovládá virtuální učebnu i dění, které v ní probíhá a je zodpovědný za obsah a formu předávaných informací, znalostí, dovedností a aktivit. Lektor má možnost reagovat přímo na dotazy účastníků a v plné míře řídit průběh výuky. Stejně platí, že lektor určuje a zajišťuje aktivní přístup účastníků jejich vyvoláním do aktivního A/V hovoru. Ostatní účastníci vidí spolupráci lektora a účastníka a mohou klást dotazy nebo se sami přihlásit o slovo. Podoba a průběh webináře tedy do značné míry závisí právě na lektorovi, který zde vystupuje jako aktivní prvek a významně ovlivňuje atmosféru i dění při webináři. To je rozdíl oproti klasickému e-learningu, který spíše automatizuje vzdělávání bez širšího aktivního zapojení lektorů, kteří se o to více musí věnovat přípravě a vyhodnocování. 4. Popis aplikace ONIF 4.0 virtuální ONLINE učebna Aplikace ONIF 4.0 z dílny české společnosti icord International s.r.o. slouží jako virtuální prostor, místnost, kam se může připojit téměř neomezený počet osob z různých koutů světa a komunikovat mezi sebou pomocí různých nástrojů. Hlavním je samozřejmě obraz, který je přenášen z webkamer a díky němuž se účastníci relace navzájem vidí. Účastníci spolu komunikují pomocí sluchátek, mikrofonu a textového chatu. Virtuální online učebna slouží k tomu, aby se k lektorovi mohli studenti připojit v určený čas a odpadla tak nutnost dojíždění za lektorem, či pronajímání prostor pro výuku, ubytování atd. Virtuální učebna má řadu výhod i nevýhod, obecně lze říci, že spíše převažují výhody a do budoucna se dá předpokládat, že zájem o online vzdělávání bude růst a to zejména díky úspoře času a financí.

25 Co se týče funkcí aplikace ONIF 4.0, jsou obdobné jako u jiných podobných videokonferenčních systémů (viz. Analýza dostupných systémů vytvořená rovněž v rámci projektu Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/ ). Mezi tyto funkce patří: Audiovizuální komunikace, chat během hovoru, interní komunikace (chat) Whiteboard Sdílení dokumentů, videa, webových stránek, kurzorů, plochy Možnost nastavení kvality videa, layouty, přepínání statusu, vytváření front volajících Historie a nahrávání hovorů, monitoring kvality připojení, hlasování, PayPal, atd. V této kapitole se čtenář seznámí s online učebnou ONIF 4.0 a jejím fungováním. Způsoby využití přístup lektora Virtuální učebnu ONIF 4.0 může lektor využít dvěma způsoby: Jako webovou online aplikaci, do které se lektor přihlásí přes webový prohlížeč (doporučujeme Windows Explorer nebo Mozzilu Firefox) Jako desktopovou aplikaci program instalovaný na počítač lektora, který k online výuce používá Rozdíly vystihuje následující tabulka: Webová aplikace ONIF 4.0 ONIF 4.0 DESKTOP Není potřeba instalace programu Lze instalovat z webové verze Snadný přístup na různých počítačích Větší stabilita programu Základní nabídka nástrojů virtuální učebny ONIF Nástroje: Sdílená plocha, sdílení webových 4.0 stránek, moderovaný chat ad. Lektorům, kteří využívají virtuální učebnu ONIF 4.0 doporučujeme instalovat desktopovou verzi. Postup naleznete např. v manuálu pro instalaci desktopové verze ONIF 4.0, který je k dispozici všem lektorům ONIF 4.0. Pro účastníky a studující je pak přístup jednotný, a to díky odkazu zaslaném na v pozvánce nebo přímo z webových stránek kliknutím na příslušný odkaz. Příklady odkazů na webu jsou zobrazeny na obrázcích níže. Účastníci webinářů ve virtuální učebně ONIF 4.0 nemusí instalovat doplňkový software, stačí aktualizovaný FlashPlayer (http://www.adobe.com/software/flash/about/).

26 Zkratky a pojmy Lektor = zpravidla vlastník místnosti, do jehož virtuální třídy se hlásí studenti Student = návštěvník virtuální učebny lektora Webinář = Aktivní relace mezi lektorem a studentem. Začíná připojením studenta k lektorovi a končí ukončením ze strany studenta, či lektora. Označení webinář shrnuje všechny druhy relací, ať už se jedná o konzultaci nebo online seminář s mnoha účastníky. VU = virtuální učebna HW = Hardware SW = Software 4.1. Před webinářem Příprava LEKTOR připojí se do své VU zkontroluje svůj HW a kvalitu připojení upraví svou pozici tak, aby byl jeho obraz pro studenty optimální (pozadí, světlo, apod.) nastaví, vstoupí-li student automaticky do VU, či se vytvoří fronta čekajících v případě potřeby nastaví sdělení, STUDENT zkontroluje si svůj HW a kvalitu připojení připojí se do VU několik minut před plánovaným hovorem pomocí odkazu na webových stránkách, či odkazu, který mu byl zaslán na po vstupu do VU se již řídí instrukcemi lektora

27 které se bude studentům zobrazovat na vstupní obrazovce Kontrola vybavení Lektor i student by si měli zkontrolovat před webinářem vybavení používané ke komunikaci. Je třeba se ujistit, že bude fungovat zvuk. Nejprve správně zapojíme sluchátka (viz. Obrázek). Na dolní liště vpravo si u ikonky zvuku nastavíme správnou úroveň hlasitosti. V případě problémů s vaší slyšitelností je třeba zkontrolovat nastavení dalších zařízení, jako je mikrofon, či reproduktory. V ovládacích panelech počítače lze vyzkoušet i nastavení jako Potlačení šumu, Eliminace akustické ozvěny, nebo Redukce echo. V případě přetrvávajících potíží je možné vyzkoušet nastavení pro Adobe FlashPlayer. V nastavení (Settings) se po kliknutí otevře okno (viz. Níže) a je třeba kliknout na ikonu mikrofonu. Je totiž možné, že je v počítači integrovaný i další mikrofon. Pro zkoušku zvuku spusťte např. cvičně video z youtube.com. Mikrofon lze vyzkoušet v programu pro nahrávání (ve windows záznam zvuku ). Přesvědčíme se také, že nemáme spuštěny další programy, které využívají webkameru, mikrofon nebo připojení k Internetu (např. Skype, torrenty, stahování dat z Internetu, online rádia a televize, další programy využívající kameru). Obdobný postup můžeme v úvodu webináře doporučit připojeným účastníkům.

28 4.2. Přijímání studentů a možnosti řízení aktivit studentů ve virtuální učebně Lektor má mnoho možností, jak ovlivnit dění ve virtuální učebně. Níže je seznam možností, které lektor má Přijímaní studentů do VU Lektor, zpravidla zároveň vlastník místnosti si může určit způsob, jakým se studenti dostanou do VU. Způsoby jsou dva: 1) Automatický vstup: Student se dostane do VU automaticky, jakmile vyplní formulář (jméno a ) na vstupní obrazovce 2) Vstup na povolení: Student se po vyplnění formuláře dostane do fronty, kterou lektor vidí a může studenty libovolně přijímat do VU Lektor si způsob určí sám a to jednoduchým přepnutím ikonky v levé horní části své VU (viz. níže).

29 Zvolí- li si lektor Vstup na povolení a nějaký student se do místnosti přihlásí, ukáže se lektorovi upozornění. Lektor má tři možnosti na výběr- zeleným sluchátkem studenta přijme do místnosti, červeným křížkem jej odmítne a výběrem zelené ikony rychlého chatu umožní studentovi chatovat.

30 Moderovaný chat Dalším způsobem, jakým může lektor vlastník místnosti řídit aktivity studentů, je moderovaný chat. V levé dolní části VU vidí všichni účastníci hovoru včetně lektora okno pro chat. Do toho můžou všichni přispívat. V případě, že si lektor z jakéhokoliv důvodu nepřeje, aby byly příspěvky uživatelů zveřejněny hned, může využít moderovaného chatu, kdy musí před zveřejněním každý příspěvek schválit. Toto lze využívat i v případě nějakých anket, kdy lektor zadá otázku, označí chat jako moderovaný a odpovědi zveřejní až tehdy, když všichni odpoví. Na obrázcích níže lze vidět z pohledu lektora, jak to ve VU vypadá v případě moderovaného chatu. Horní lišta okna chatu v levé dolní části obrazovky se při zapnutí funkce moderovaného chatu zabarví červeně a lektorovi vyskočí další okno, kde se mu zobrazí otázky pokládané studenty. Červeným křížkem dotaz zamítne a ten se neukáže ostatním účastníkům. Zelenou fajfkou naopak dotaz zveřejní.

31 Viditelnost posluchárny Dalším způsobem, kterým může lektor trochu ovlivnit studenty a charakter online lekce je nastavení viditelnosti posluchárny. Lektor má dvě možnosti nastavení viditelnosti posluchárny: 1) Posluchárna je viditelná- účastníci vidí sebe navzájem a také vidí svůj jmenný seznam 2) Posluchárna je skrytá- účastníci nevidí svůj jmenný seznam Viditelnost se nastavuje pod jmenným seznamem účastníků posluchárnou.

32 A takto to vypadá z pohledu studenta: Vlevo pohled na viditelnou posluchárnu, vpravo je posluchárna (seznam účastníků) skrytá.

33 4.3. Možnosti vstupu do virtuální učebny Je několik možností, jak může student vstoupit do lektorovy VU. Záleží na lektorovi, jaký způsob se mu zdá nejvhodnější. Lze zaslat studentovi se všemi podrobnostmi a odkazy, případně lze stanovit čas hovoru a student pak na příslušné webové stránce jen klikne na kontaktní ikonu lektora nebo přímo na odkaz v u Vstup na základě originální pozvánky do webináře originální přístup V případě vstupu na základě originální vstupenky, má lektor jistotu, že se na webinář přihlásí ten student, který k tomu je oprávněn. Student dostane do své ové schránky s odkazem do virtuální místnosti lektora. V tomto případě je však odkaz jedinečný pro každého studenta. Student se po kliknutí dostane do VU lektora a jeho jméno je již lektorem předem vyplněno. Toto zaručuje, že se na seminář přihlásí skutečný vlastník ové schránky a tedy student oprávněný ke vstupu na daný webinář. Pokud student přepošle někomu třetímu a ten poté na odkaz klikne, dostane se do VU pod jménem původního studenta. Pokud se přihlásí student a ona třetí osoba současně, oba jsou v posluchárně pod stejným jménem a lektor vidí, že je v posluchárně někdo navíc. Tato funkce je ale

34 užitečná například i v případě, že si student předplatí webinář a nemůže se jej zúčastnit. Pak pošle svůj jedinečný odkaz někomu třetímu a ten se může na webinář přihlásit a využít tak zaplacené hodiny Vstup přes webovou stránku kurzu/lektora volný přístup Další možností, jak se může student dostat do VU lektora, je přes www stránku. Na dané webovou stránku lektor umístí buď svou kontaktní ikonu, anebo odkaz, přes který se lze dostat do jeho VU. Student si najede na patřičnou webovou stránku a tam má několik kontaktních ikon. Podle toho, k jakému lektorovi se chce připojit, zvolí kontaktní ikonu. Kliknutím na ikonu lektora se dostane na úvodní obrazovku jeho VU. Červená kontaktní ikona značí, že je lektor offline, zelená pak, že je online a připraven přijímat hovor.

35 Další příklad www stránky, kde jsou umístěny kontaktní ikony lektorů, kteří mají VU ONIF 4.0. V tomto případě jsou všichni tři lektoři červení, tedy offline. Nebo student například ví, že jeho lektor se jmenuje Jakub Novotný a že jeho lekce jsou vypsány na určitém portálu (v tomto případě schoolnet.cz). Stačí tedy jen najít kontaktní ikonu a kliknout na ni.

36 Zelená ikona značí, že je lektor online. Ikona Zzz znamená, že lektor je delší dobu neaktivní, to však neznamená, že studenta nepřijme. Kliknutím na kontaktní ikonu se student dostane na úvodní obrazovku VU lektora. Je možné, že se po kliknutí na kontaktní ikonu zobrazí lišta s načítáním a hláška Hledám nejlepší připojení- může to trvat i několik desítek vteřin Jde pouze o načítání obsahu a zpravidla stačí vyčkat několik sekund. V tomto případě student chvilku počká.

37 Po načtení obsahu se zobrazí úvodní obrazovka lektora. Takto vypadá základní vstupní obrazovka VU ONIF 4.0, Student vyplní jméno a a klikne buď na volbu Vstoupit do místnosti, anebo na Rychlý chat. Jelikož nabízí ONIF 4.0 možnost přizpůsobení, je možné, že bude vstupní obrazovka přizpůsobena grafice společnosti, viz obrázek níže: Za povšimnutí stojí, že u druhého obrázku není možnost rychlého chatu, zde nemá student na výběr. Toto je z důvodu volby poskytovatele webinářů. Lektor si tedy může sám vybrat, zda-li na úvodní obrazovce dá studentům možnost rychlého chatu, anebo pouze vstupu do místnosti.

38 RYCHLÝ CHAT: k dispozici je pouze velké chatovací okno. Student a lektor se navzájem nevidí, ani neslyší. Tato varianta přístupu je také vhodná pro komunikaci lektora a účastníků před webinářem nebo v případě kratších dotazů. Takto vypadá obrazovka počítače, pakliže je webinář ukončen ze strany lektora.

39 3.4. Další užitečné nástroje Níže je seznam dalších užitečných funkcí, které mohou lektorům pomoci při plánování a organizaci webináře. Využití učebny i mimo online výuku pro přípravu nebo komunikaci (prezentace, záznam webináře, tutoriál, video-návod ad.) Pozvánka pro studenty s odkazem na virtuální učebnu (URL). Desktopová verze pro lektory nebo provoz přímo na webových stránkách. Příprava souborů, dokumentů a materiálů ke sdílení. Prezentace dokumentů (MS Office, PDF) a úprava ve whiteboardu (zvýrazňování textů, kreslení a psaní). Sdílení plochy počítače (sdílení aplikací-nejčastěji bez možnosti ovládání). Přehrávání videa (často a MP3. Záznam webiáře (video, audio, screenshoty, PDF ad.). Audio/video/text CHAT s možností záznamu. Moderovaný chat. Dotazníky, ankety, hlasování, tabulky ad Zásady pro úspěšnou realizaci webináře předcházejte technickým problémům a informujte včas účastníky online vzdělávání (webinářů), dejte prostor pro vyzkoušení účastníkům již před webinářem; buďte připraveni na časté a obvyklé technické potíže účastníků (echo, sluchátka s mikrofonem, vypnutí programů využívající kameru a mikrofon); pro webinář si vždy připravte scénář nebo harmonogram aktivit; připravte si veškeré soubory a multimédia pro sdílení a přehrávání při webináři (a vyzkoušejte jejich zobrazení ve virtuální učebně; Zajistěte plánovaný počet účastníků (změny v počtu účastníků mohou způsobit problémy v dodržování scénáře webináře, časové proluky ad.); Mějte připraven plán B v případě technických potíží nebo výpadků Internetového připojení. +http://www1.schoolnet.cz/oschoolnetcz/z%c3%a1kladn%c3%adpokynykveden%c3%adwebin%c3 %A1%C5%99%C5%AFnaSchoolnetcz/tabid/340/Default.aspx Obecně platí, že čím víc webinářů lektor uspořádá, tím lépe bude schopen zajistit plynulost a řešit případné potíže. Obdobně to platí pro studujícího účastníka za předpokladu, že bude navštěvovat

40 stejné prostředí (stejnou virtuální učebnu). U obou rolí jde jednoduše řečeno o zvyk pracovat s virtuální učebnou. Skupina studujících se společně s lektorem seznamují s možnostmi virtuální učebny a většina úkonů se postupně automatizuje. Postupně se tak účastníci mohou plně věnovat látce a probíranému obsahu a nezaměřovat se tolik na technologii, která v našem případě zajišťuje online prostor pro komunikaci a spolupráci. A jedno důležité doporučení na konec kapitoly: Lektor zcela řídí a ovládá virtuální učebnu i dění, které v ní probíhá a je zodpovědný za obsah a formu předávaných informací, znalostí, dovedností a aktivit Lektor má možnost reagovat přímo na dotazy účastníků a v plné míře řídit průběh výuky. Stejně platí, že lektor určuje a zajišťuje aktivní přístup účastníků jejich vyvoláním do aktivního A/V hovoru. Ostatní účastníci vidí spolupráci lektora a účastníka a mohou klást dotazy nebo se sami přihlásit o slovo. Podoba a průběh webináře tedy do značné míry závisí právě na lektorovi, který zde vystupuje jako aktivní prvek a významně ovlivňuje atmosféru i dění při webináři. To je rozdíl oproti klasickému e-learningu, který spíše automatizuje vzdělávání bez širšího aktivního zapojení lektorů, kteří se o to více musí věnovat přípravě a vyhodnocování. 4. Popis aplikace ONIF 4.0 Aplikace ONIF 4.0 z dílny české společnosti icord International s.r.o. slouží jako virtuální prostor, místnost, kam se může připojit téměř neomezený počet osob z různých koutů světa a komunikovat mezi sebou pomocí rozličných nástrojů. Hlavním je samozřejmě obraz, který je přenášen z webkamer a díky němuž se účastníci relace navzájem vidí. Účastníci spolu mohou samozřejmě i mluvit a to pomocí sluchátek a mikrofonu. Posledním a neméně důležitým nástrojem, který umožňuje komunikaci mezi účastníky, je chat. Virtuální online učebna slouží k tomu, aby se k lektorovi mohli studenti připojit v určený čas a odpadla tak nutnost dojíždění za lektorem, či pronajímání vyučovacích prostor. Virtuální učebna má řadu výhod i nevýhod, obecně lze říci, že spíše převažují výhody a do budoucna se dá předpokládat, že zájem o online vzdělávání bude růst a to zejména díky úspoře času a financí. Co se týče funkcí aplikace ONIF 4.0, jsou obdobné jako u jiných podobných videokonferenčních systémů (viz. Analýza dostupných systémů vytvořená rovněž v rámci projektu Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/ ). Mezi tyto funkce patří: Audiovizuální komunikace, chat během hovoru, interní komunikace (chat) Whiteboard Sdílení dokumentů, videa, webových stránek, kurzorů, plochy Možnost nastavení kvality videa, layouty, přepínání statusu, vytváření front volajících Historie a nahrávání hovorů, monitoring kvality připojení, hlasování, PayPal, atd. V této kapitole se čtenář seznámí s online učebnou ONIF 4.0 a jejím fungováním.

41 Zkratky a pojmy Lektor = zpravidla vlastník místnosti, do jehož virtuální třídy se hlásí studenti Student = návštěvník virtuální učebny lektora Hovor = Aktivní relace mezi lektorem a studentem. Začíná připojením studenta k lektorovi a končí ukončením ze strany studenta, či lektora. Označení hovor shrnuje všechny druhy relací, ať už se jedná o webinář (online seminář), konzultaci, apod. VU = virtuální učebna HW = Hardware 4.1. Před hovorem LEKTOR STUDENT připojí se do své VU zkontroluje si svůj HW a kvalitu připojení zkontroluje svůj HW a kvalitu připojení upraví svou pozici tak, aby byl jeho obraz pro studenty optimální (pozadí, světlo, apod.) nastaví, vstoupí-li student automaticky do VU, či se vytvoří fronta čekajících připojí se do VU několik minut před plánovaným hovorem pomocí odkazu na webových stránkách, či odkazu, který mu byl zaslán na po vstupu do VU se již řídí instrukcemi lektora v případě potřeby nastaví sdělení, které se bude studentům zobrazovat na vstupní obrazovce Kontrola HW Lektor i student by si měli zkontrolovat před hovorem svůj HW. Je třeba se ujistit, že bude fungovat zvuk. Nejprve správně zapojíme sluchátka. Na dolní liště vpravo si u ikonky zvuku nastavíme správnou úroveň hlasitosti. V případě problémů s vaší slyšitelností je třeba zkontrolovat nastavení dalších zařízení, jako je mikrofon, či reproduktory. V ovládacích panelech počítače lze vyzkoušet i nastavení jako Potlačení šumu, Eliminace akustické ozvěny, nebo Redukce echo. V případě přetrvávajících potíží je možné vyzkoušet nastavení pro Adobe FlashPlayer. V nastavení (Settings) se po kliknutí otevře okno (viz. Níže) a je třeba kliknout na ikonu mikrofonu. Je totiž možné, že je v počítači integrovaný i další mikrofon.

42 4.2. Přijímání studentů a možnosti řízení aktivit studentů ve virtuální učebně Lektor má mnoho možností, jak ovlivnit dění ve virtuální učebně. Níže je seznam možností, které lektor má Přijímaní studentů do VU Lektor, zpravidla zároveň vlastník místnosti si může určit způsob, jakým se studenti dostanou do VU. Způsoby jsou dva: 1) Automatický vstup: Student se dostane do VU automaticky, jakmile vyplní formulář (jméno a ) na vstupní obrazovce 2) Vstup na povolení: Student se po vyplnění formuláře dostane do fronty, kterou lektor vidí a může studenty libovolně přijímat do VU Zvolí- li si lektor Vstup na povolení a nějaký student se do místnosti přihlásí, ukáže se lektorovi upozornění. Lektor má tři možnosti na výběr- zeleným sluchátkem studenta přijme do místnosti, červeným křížkem jej odmítne a výběrem zelené ikony rychlého chatu umožní studentovi chatovat Moderovaný chat Dalším způsobem, jakým může lektor vlastník místnosti řídit aktivity studentů, je moderovaný chat. V levé dolní části VU vidí všichni účastníci hovoru včetně lektora okno pro chat. Do toho můžou všichni přispívat. V případě, že si lektor z jakéhokoliv důvodu nepřeje, aby byly příspěvky uživatelů zveřejněny hned, může využít moderovaného chatu, kdy musí před zveřejněním každý příspěvek schválit. Toto lze využívat i v případě nějakých anket, kdy lektor zadá otázku, označí chat jako moderovaný a odpovědi zveřejní až tehdy, když všichni odpoví Viditelnost posluchárny Dalším způsobem, kterým může lektor trochu ovlivnit studenty a charakter online lekce je nastavení viditelnosti posluchárny. Lektor má dvě možnosti nastavení viditelnosti posluchárny: 1) Posluchárna je viditelná- účastníci vidí sebe navzájem a také vidí svůj jmenný seznam 2) Posluchárna je skrytá- účastníci vidí sebe navzájem, ale nevidí svůj jmenný seznam Viditelnost se nastavuje v levém horním rohu a to kliknutím na symbol panáčků Možnosti vstupu do virtuální učebny Je několik možností, jak může student vstoupit do lektorovy VU. Záleží na lektorovi, jaký způsob se mu zdá nejvhodnější. Lze zaslat studentovi se všemi podrobnostmi a odkazy, případně lze stanovit čas hovoru a student pak na příslušné webové stránce jen klikne na kontaktní ikonu lektora.

43 Vstup na základě originální pozvánky do webináře originální přístup V případě vstupu na základě originální vstupenky, má lektor jistotu, že se na webinář přihlásí ten student, který k tomu je oprávněn. Student dostane do své ové schránky s odkazem do virtuální místnosti lektora. V tomto případě je však odkaz jedinečný pro každého studenta. Student se po kliknutí dostane do VU lektora a jeho jméno je již lektorem předem vyplněno. Toto zaručuje, že se na seminář přihlásí skutečný vlastník ové schránky a tedy student oprávněný ke vstupu na daný webinář. Pokud student přepošle někomu třetímu a ten poté na odkaz klikne, dostane se do VU pod jménem původního studenta. Pokud se přihlásí student a ona třetí osoba současně, oba jsou v posluchárně pod stejným jménem a lektor vidí, že je v posluchárně někdo navíc. Tato funkce je ale užitečná například i v případě, že si student předplatí webinář a nemůže se jej zúčastnit. Pak pošle svůj jedinečný odkaz někomu třetímu a ten se může na webinář přihlásit a využít tak zaplacené hodiny Vstup přes webovou stránku kurzu/lektora volný přístup Další možností, jak se může student dostat do VU lektora, je přes www stránku. Na dané webovou stránku lektor umístí buď svou kontaktní ikonu, anebo odkaz, přes který se lze dostat do jeho VU. Student si najede na patřičnou webovou stránku a tam má několik kontaktních ikon. Podle toho, k jakému lektorovi se chce připojit, zvolí kontaktní ikonu. Kliknutím na ikonu lektora se dostane na úvodní obrazovku jeho VU. Červená kontaktní ikona značí, že je lektor offline, zelená pak, že je online a připraven přijímat hovor. Nebo student například ví, že jeho lektor se jmenuje Jakub Novotný a že jeho lekce jsou vypsány na určitém portálu (v tomto případě schoolnet.cz). Stačí tedy jen najít kontaktní ikonu a kliknout na ni. Zelená ikona značí, že je lektor online. Ikona Zzz znamená, že lektor je delší dobu neaktivní, to však neznamená, že studenta nepřijme. Kliknutím na kontaktní ikonu se student dostane na úvodní obrazovku VU lektora. Je možné, že se po kliknutí na kontaktní ikonu zobrazí lišta s načítáním a hláška Hledám nejlepší připojení- může to trvat i několik desítek vteřin... Jde pouze o načítání obsahu a zpravidla stačí vyčkat několik sekund. V tomto případě student chvilku počká. Po načtení obsahu se zobrazí úvodní obrazovka lektora. Student vyplní jméno a a klikne buď na volbu Vstoupit do místnosti, anebo na Rychlý chat. Jelikož nabízí ONIF 4.0 možnost přizpůsobení, je možné, že bude vstupní obrazovka přizpůsobena grafice společnosti, viz obrázek níže: RYCHLÝ CHAT: Pakliže si student zvolí rychlý chat, dostane se do VU, ale k dispozici je pouze velké chatovací okno. Student a lektor se navzájem nevidí, ani neslyší. Toto je vhodné, pokud má student nějaký věcný dotaz, či kvůli okolnostem nemůže používat webkameru a 4.4. Formy synchronního online vzdělávání Individuální V této formě se k lektorovi připojí do jeho VU jen jeden student.

44 Skupinová V případě skupinové formy online vzdělávání komunikuje lektor s několika lektory. Záleží na daném systému, kolik studentů pojme a také na charakteru webináře. Hromadná V tomto případě je ve VU přítomno až sto lidí, nejde ani tak o interakci studentů, webinář má spíše charakter přednášky, či diskuze, kdy se studenti hlásí a jsou vyvoláváni lektorem. Broadcast (broadcasting) je v informatice zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní. Jedná se o model digitální komunikace, kdy jeden vysílá všichni slyší). Broadcast je pojmově předchůdcem webcastů a podcastů. Při vyslání broadcastu jsou příjemcem všechny počítače v dané podsíti. (Wikipedia, 2012) Webcast (webcasting) je pojem, který je používán různě (někdy nesprávně) různými uživateli. S web konferencemi mají mnoho společného, ale také je vhodné tyto pojmy odlišit. Webcast odkazuje na jednosměrné audio/video streamování. Nicméně objevilo se obrovské množství nástrojů, které poskytují mnohem sofistikovanější možnosti komunikace, jež jsou synchronizovány s audio/video přenosem nejčastěji prezentace snímků a dokumentů, titulky v reálném čase, textový chat, ankety a dotazníky a stahování souborů. Např. podle WebExu je vhodné používat pojem webcast jako jednosměrnou synchronní komunikaci z jednoho místa k mnoha místům (one-way point-tomultipoint). Webcast je typickým nástrojem pro zajištění velkého počtu účastníků připojených simultánně přes mikrofon. 5. Virtuální učebna z pohledu lektora Na úvod je nutno uvést, že lektor může plně ovládat virtuální učebnu ONIF 4.0 a všechny její funkce. Virtuální učebnu má lektor přístupnou 24 hodin denně a může mu dobře posloužit i ke konzultačním účelům nebo online komunikaci přes Internet. I v přizpůsobení má pro lektory ONIF co nabídnout možnosti nastavit libovolně velká video okna, zobrazit pouze prezentaci doprovázenou výkladem lektora nebo možnosti vyvolávat spoluřečníky nebo hosty. Pro seznámení s virtuální učebnou ONIF 4.0 doporučujeme lektorům následující postup. 0. Možnost testovat virtuální učebnu 14 dnů zdarma. 1. Základní seznámení s ONIF 4.0 (technologická báze, technické požadavky a základní charakteristika software). 2. Poskytnutí URL virtuální učebny, přihlašovacích údajů a vstupu do administračního prostředí na stránce 3. Zaškolení ve vlastní virtuální učebně

45 4. Lektor samostatně ovládá a spravuje svoji online učebnu a administrační prostředí (např. pro plánování webinářů pro pozvané účastníky)s možností online konzultací Lektora v průběhu školení navštívíme jako hosté v jeho online učebně a provedeme jej funkcemi, nástroji a nastavením. Lektor má k dispozici základní Manuál uživatele ONIF 4.0 a Manuál pro instalaci desktopové verze ONIF 4.0. Manuál uživatele je k dispozici v administračním prostředí a nebo jej poskytneme lektorovi při zaškolení. Je základním dokumentem pro orientaci ve funkcích a nastavení online učebny ONIF 4.0. Instalace desktopové verze je základním krokem pro lektory, kteří chtějí realizovat svou online výuku ve stabilním prostředí instalovaného programu. Webový přístup do ONIF 4.0 je pro lektora také možností, jak např. spravovat vzdáleně obsah složky pro sdílení souborů nebo využívat virtuální učebnu jako internetový komunikační nástroj (lze pozvat např. přátelé ze zahraničí nebo jinak nedostupné osoby do přímého kontaktu, aniž by museli složitě cokoli instalovat). Po instalaci desktopové verze má lektor k dispozici rychlý přístup do aplikace přímo z plochy počítače.

46 Otevře se mu přihlašovací okno virtuální učebny, kde lektor zaškrtne možnost Jsem vlastníkem této místnosti? : Heslo a jméno si může aplikace zapamatovat, takže jejich zadání nebude při dalším spuštění vyžadovat. Fotografii ve vstupním formuláři lze nastavit po přihlášení do ONIF 4.0 (viz manuál). Po vstupu do virtuální učebny se automaticky aktivuje kamera, pokud je připojena (nebo interní webkamera), lektor jí však může kdykoli vypnout nebo skryje své videookno a je vidět pouze v seznamu přítomných (v posluchárně). Lektor může vypnout chat i volbu smajlíků, takže účastníci se mohou snadno dostat do tzv. pasivní role. Záleží stále na přístupu lektora a na tom, jak bude možnosti virtuální učebny kombinovat. Osvědčeným způsobem, jak udržet kontakt s online posluchači cyklus tří opakujících se sad možností (akcí), jež by měl lektor neustále při online výuce (webináři) střídat: 1. Přednáška, prezentace, rozhovor, video, MP3 ad.

47 2. Dotazy, chat, smajlíci, reakce, anketa, dotazník ad. 3. Práce s dokumenty, aktivní zapojení účastníků, whiteboard-kreslení, soutěž, webové stránky V době, kdy je v online učebně pouze lektor, nefunguje mikrofon, ten se spustí, když do místnosti vstoupí první host. V manuálu jsou podrobně popsány funkce ONIF 4.0, jejichž výčet lze najít na následující adrese: ONIF 4.0 je vhodný pro lektory s různými styly výuky a různou úrovní počítačových dovedností protože poskytuje rozšířené možnosti pro sdílení a interakce s účastníky. Lektoři si často po několika týdnech používání ONIF 4.0 najdou svůj osobitý styl. Nejčastějším případem je výklad lektora se sdílenou prezentací, účastníci kladou dotazy do chatu a moderátor či lektor odpovídá. Příklad funkcí virtuální učebny ukazuje následující obrázek: U lektora záleží především na vyzkoušení a otestování využitelných nástrojů a funkcí virtuální učebny. Nejenom že bude mít přehled o tom, co lze využít při webinářích, ale bude se schopen připravit i na možné problémy, ke kterým přeci jen někdy dochází. Následují možnosti ovládání funkcí virtuální učebny podle role (lektor, účastník v aktivním hovoru a účastník v posluchárně): Může zapnout/vypnout lektor Může ovládat účastník v aktivním hovoru Může ovládat účastník v posluchárně Chat/moderovaný chat

48 Smajlíci Audio/video přenos Možnost sdílet vlastní prezentaci nebo dokument Ukazovátko Sdílená plocha, sdílení webových stránek Youtube.com a MP3 Ankety a dotazníky Měření rychlosti připojení u uživatelů v aktivním hovoru Ukládání a správa souborů na server ONIF 4.0 Skrytí posluchárny Lektoři mohou využít rozšíření plochy počítače na další monitor nebo například projekci. Tyto možnosti zobrazení umožňují pohodlné využití nástroje sdílení plochy počítače. Tato funkce je k dispozici pouze v desktopové verze a je potřebu instalovat aktuální JAVA platformu. Dvě plochy umožňují mimo jiné: Možnost sdílet pomocný materiál nebo texty k rychlému kopírování při stálé kontrole virtuální učebny na druhé obrazovce. Sdílení plochy s náhledem přímo ve virtuální učebně (jak to vidí účastníci). Možnost zaznamenávat webináře nebo pořizovat krátké videozáznamy (screenr.com). Zpřehlednit a zrychlit práci online lektora (nemusí přeskakovat mezi okny ad.). K přehlednosti pohybu ve virtuální učebně doporučujeme využít manuál pro uživatele ONIF 4.0 a vyzkoušení nástrojů na cvičných materiálech. Testovací období doporučíme plánovat na dobu, kdy

49 budete moci plně využít nebo vyzkoušet svou učebnu na 2 týdny zdarma. To je další z dobrých způsobů, kterým lektor zjistí vhodnost nástrojů a zároveň si vyzkouší nástroje, o které má lektor při výuce zájem. Online konzultace a technická podpora ONIF 4.0 v češtině je přidanou hodnotou u virtuální učebny, která se funkcionalitami a přístupem řadí mezi světové výrobce software pro online komunikaci a vzdělávání. O srovnání ONIF 4.0 s jiným software se můžete seznámit na stránkách Kateřina Hanischová je lektorka působící v Libereckém kraji, která se zapojila do projektu PoMePo a připojila se rovněž k pracím na vzniku tohoto dokumentu. Zbytek textu této kapitoly je zpracován právě slečnou Hanischovou a přináší objektivní pohled lektora na virtuální učebnu: Virtuální vyučování je trendem 21. století. Jsou však státy, které tuto formu edukace praktikují již dlouho. Po celém světě se pro virtuální edukaci ustálil pojem virtual lerning invironment (VLE). Státy po celém světě k tomuto takzvanému projektu přistupují různě. V zemích, kde jsou překážkou ve vzdělávání žáků a studentů velké vzdálenosti mezi jejich domovy a vzdělávacími institucemi, je velká podpora projektů online vzdělávání ze strany státu. Pak jsou ale země, mezi něž patří Česká republika, kde potřeba virtuálně se vzdělávat není nijak výrazná, každý jedinec má na dosah školské zařízení, základní a střední školy jsou součástí základního občanského vybavení. Proto je zde virtuální edukaci spíše nadstandardní službou, řízenou převážně trhem, nabídkou a poptávkou, cílenou zejména na dospělou populaci. Výzva virtuálnímu vzdělávání u nás však přichází ze strany skupin žáků a studentů jakkoliv zněvýhodněných, ať je to nedostatečně podnětným a podpůrným sociálním prostředím, dlouhodobou nemocí, či invaliditou a tělesným postižením. Učitelské profesi se věnuji 7 let, jsem zaměřena na výuku anglického jazyka pro děti a mládež. Věnuji se občasně i dospělým, spíše individuálně. Zvládat dospělé studenty nad rámec své pracovní doby bylo vemi obtížné, proto jsem se rozhodla, že vyzkoušíme online vyučování. Je velkým rozdílem v rozhodování lektora, zda má poptávku po výuce ze strany dětí, či naopak dospělých. Protože práce dospělých je skrze technologie a Internet více než častá, jsou dospělí studenti mnohem ochotnější virtuální vyučování podstoupit. Navíc, oběma stranám je ušetřen čas a tudíž i peníze. Dospělí také v některých případech mnohem méně stojí o seznamování z cizím kolektivem a jsou zvyklí na své pohodlí. Již rok tak vedu hodinu angličtiny se dvěma dospělými studenty ve virtuální třídě Onif 4. Protože dospělý ví, čemu se chce naučit, které konkrétní dovednosti a vědomosti potřebuje osvojit, případně jaké materiály preferuje, virtuální vyučování se mi tak velmi osvědčilo. Vyhovuje maximálně všem účastníkům, z časového hlediska stihneme probrat stejnou látku jako při klasické face to face hodině, pro účastníky je hodina levnější, jelikož lektor nemá výdaje za tisk materiálů, výdaje na cestování a pronájem učebny. Také je zde mnohem pohodlnější řešení v případě zrušení, či přesunu hodiny. Od září 2012 jsem jako lektor Aj součástí projektu Onlajňíci, projektu zaměřeném na volnočasové aktivity ve virtuální třídě Onif 4 pro děti a mládež, resp. žáky prvního a druhého stupně ZŠ. Tento projekt je prozatím pilotní, ale díky němu zjišťujeme přístup dětí k online výuce. Online kroužky jsou v České republice ojedinělým projektem, stále u nás nejsou nejvhodnější podmínky pro virtuální

50 vyučování dětí, velmi záleží na technických dovednostech a technickém vybavení jejich rodičů. Každým rokem se však tato situace zlepšuje. Česká populace si čím dál více zvyká na internetové bankovnictví, internetové nákupy, cesta k webinářům jako běžné součásti vzdělávání není tedy dlouhá Jak se stát online lektorem Protože současný systém terciárního vzdělávání budoucích pedagogů nenabízí podporu v oblasti virtuální výuky, každý lektor se musí vydat na cestu za online vyučováním sám. Je zde několik variant. Pokud je již lektor jakkoliv začleněn do státního školského systému, mohl se setkat s projekty podporujícími online vzdělávání. Projekty byly a jsou pod záštitou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, například v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, či projektu PoMePo, Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání. Jako lektor jsem vstoupila do projektu PoMePo a získala tak virtuální třídu Onif 4 a příslušné metodické školení. URL mé vlastní učebny mi bylo zasláno em.

51 Lektor se také může prezentovat na různých webových portálech, které se věnují virtuálnímu vyučování. Jako příklad mohu uvést portál Schoolnet (www1.schoolnet.cz) Technické požadavky na lektora Každý potenciální lektor si musí uvědomit, že příprava na online hodinu vypadá zcela jinak, než je zvyklý při klasické výuce. Klasická výuka vyžaduje tištěné materiály a různé jiné didaktické pomůcky, od popsaných lístků až po hračky a deskové hry. Pomůcky jsou tedy finančně náročné, počítaje papíry, tonery do tiskáren a kopírek, různý jiný materiál pro výrobu pomůcek. Klasická výuka s klasickými materiály má však nezastupitelné postavení zejména v primárním a nižším sekundárním vzdělávání, děti a mládež by měli při učení zaměstnávat takzvaně všechny smysly, aby bylo učení efektivní a rozvíjelo všechny složky osobnosti. Pokud se tedy lektor definitivně rozhodl pro edukaci ve virtuálním prostředí, musí splnit následující technické požadavky. Všechny potřebné informace lektor najde na webových stránkách v sekci Podpora. Pokud sám lektor ví, že není schopen splnit technické požadavky a není zároveň ochoten investivat do zlepšení svého technického zázemí, je nesmyslné dále pokračovat v plánu virtuálně vyučovat. Lektor by měl počítat z počáteční investicí do head-setu, web kamery, případně přejít k jinému poskytovateli internetových služeb, či zakoupit lepší laptop, notebook, nebo provést upgrade komponentů v jeho PC.

52 Co se týče internetového připojení, může si lektor ověřit rychlost svého Internetu na rychlost.cz, kde stačí spustit pouze toto: Z výsledků měření nás jako lektory zajímá zejména DOWNLOAD, který by měl být minimálně 2,048 Mbit za sekundu. U účastníků výuky, kteří mají slabé nebo kolísavé připojení k Internetu, se mohou objevovat problémy se slyšitelností a plynulostí přenosu. Často k tomu dochází u připojení přes Wi-Fi, mobilní nebo satelitní připojení. Účastníci mohou psát do chatu, ale po chvíli se relace zasekne a je nutné vstup do místnosti opakovat (F5 refresh okna webináře, opakovaný vstup přes odkaz). Co se týče lektora, je nezbytné mít pevné připojení na Internet. Protože virtuální třída závisí zejména na

53 připojení vlastníka místnosti, lektora, nedoporučuji vést výuku závislou na Wi-Fi připojení. Důsledkem Wi-Fi připojení, které je kolísavé, je velmi znatelné časové zpoždění ve zvukovém přenosu. Rychlost připojení všech v místnosti a případné zpoždění si lektor v daném momentu s danými žáky může ověřit v sekci nastavení. Při větším počtu účastníků se zvyšují nároky na připojení, doporučuji proto nezvětšovat okna přednášejících (menší zátěž na přenos obrazu) a v aktivním hovoru mít vyvolaného vždy pouze aktuálního řečníka (menší zátěž na přenos zvuku). Jelikož je Onif 4 aplikací Flash, musí lektor pravidelně hlídat stav svého Adobe Flash Player a pravidelně vše aktualizovat. Ověření přítomnosti Adobe Flash Player a aktuální verzi zjistí lektor například na tomto odkazu Lektor má dvě možnosti užívání třídy Onif 4. Buď není třeba stahovat aplikaci a působit skrze webový prohlížeč, či si nainstalovat aplikaci Desktop Onif 4. Pro lektory je ale nezbytné, aby třída fungovala na své maximum, tudíž se doporučuje nainstalovat si desktop verzi, která je spolehlivější a poskytuje více funkcí. Pokud lektor netuší, jaké technické parametry má jeho počítač, je mu k dispozici na již zmíněných webových stránkách v sekci Podpora možnost provést test svého počítače.

54 Technicky vybavený lektor však potřebuje splnit ještě další požadavky, jež se týkají počítačové gramotnosti. Lektor musí být schopen si vytvořit prezentace a materiály k výuce v elektronické podobě (nejlépe ve formátu pdf). V této situaci lektor odkládá pero a papír a zabředává do tajů kancelářského sofwaru, programů pro úpravu obrázků, programů pro vytvoření animace apod. ONIF 4.0 nelze spustit na netbooku, tabletech a mobilních (chytrých) telefonech, proto tedy lektor musí svou výuku realizovat skrze PC, notebook, či laptop Příprava lektora na virtuální výuku Zásadní součástí přípravy na virtuální výuku je zajistit si technické zázemí studentů. Proto bychom jako lektoři měli provést zkušební spojení se studenty, nejlépe týden před samotnou výukou, aby studenti mohli případně své technické nedostatky vyřešit.

55 Z pozice lektora jsem vyzkoušela i výuku se studenty, jež neměli všechna potřebná technická příslušenství, zejména web kameru, bylo to spíše nepříjemné pro mě jakožto vyučujícího, jelikož vidět mimiku studentů je pro mě osobně velmi důležité. Vyučovala jsem i studenty bez mikrofonu se sluchátky, mou výuku poslouchali z reproduktorů, v případě vyvolání do aktivního hovoru používali interní mikrofon počítače. V této situaci se však vyskytlo echo mého projevu, který se přenášel z reproduktorů skrze interní mikrofon studenta zpět ke mně, což je pro lektora velmi nekomfortní. Proto doporučuji, aby si každý lektor zajistil studenty maximálně vybavené pro virtuální výuku. Lektor zná seznam účastníků, účastníci vědí kam a kdy mají přijít. Odkaz na svou učebnu lektor zašle studentům em, nebo jej může nasdílet skrze sociální sítě či vlastní webové stránky. Student tak už jen klikne na odkaz a je v předsvstupním prostředí třídy. Občasně se mohou vyskytnout problémy s webovým prohlížečem. Do nedávna nebylo podstatné, jaký webový prohlížeč studenti používají, nyní má však například broswer Google Chrome problémy s Adobe Flash Player, proto lze v případě komplikací doporučit studentům prohlížeč jiný (Mozilla Firefox ad.). Příprava výukových materiálů zabere téměř stejný čas jako příprava materiálů pro klasickou výuku v kamenné třídě. Rozdíl je ve finančních nákladech na materiály a v rozsahu dostupných informací. Tištěné materiály jsou nákladné a lektor musí mít k dispozici tiskárnu nebo kopírku. Elektronické materiály nestojí téměř nic, naopak ale vyžadují od lektora jistou zdatnost v manipulaci s kancelářskými programy apod. Zdroje materiálů má většinou lektor v tištěné podobě, ať už jde o učebnice, slovníky apod. Případné elektronické materiály a zdroje na Internetu je třeba nákladně převádět na papír. Virtuální třída naopak vyžaduje většinu těchto tištěných materiálů scanovat a převádět si je tak do elektronické podoby. Výhodným zdrojem je zde ale Internet, který je bezednou studnicí zdrojů, materiálů a námětů pro virtuální výuku. Doporučuji vytvářet materiály k výuce formou prezentace, či v textovém editoru. Tvorba prezentace je však jednodušší, můžeme si nastavit šablonu pro pozadí, použít speciální efekty apod. Pokud použijeme v prezentaci animace, Onif je však zpracovat neumí. Zvolíme-li textový editor, je nezbytná orientace na šířku vzhledem k rozdílným velikostem obrazovek připojených účastníků. Velmi praktické je zarovnání textu do levého horního rohu stránky či prezentace, jelikož Onif tabule je taktéž zaměřena na prezentace směrem od horního levého rohu. Každou prezentaci je pak nezbytné exportovat do formátu pdf (doporučená velikost souboru je do 5 MB), protože je Onif založen na Flash prostředí, stejně tak jako pdf formát. Proto Onif 4 třída daný dokument bez problémů a rychle přijme. Jako lektor vždy před každou vyučovací hodinou vstupuji do své virtuální místnosti cca 15 min před samotnou výukou a připravím si výukové materiály (nahraji si veškeré soubory do seznamu stažených souborů v mé třídě). Toto je nezbytné provést ještě před výukou, Onif si každý soubor komprimuje, pokud je soubor větší, může komprimace trvat i 2 minuty, bylo by tedy nevhodné nahrávat soubory při výuce.

56 Příkaz Nahrát odkaz obzvláště lektorovi pomáhá při výuce. Zde lektor nahraje internetový odkaz, tzv. URL konkrétního zdroje, klikne na otazník a systém mu sám vyplní název dého zdroje. Může to být konkrétní webová stránka, YouTube apod. Poté už může lektor libovolně sdílet se studenty. Před každou hodinou zanechávám u vstupu do místnosti vzkaz pro studenty. V sekci Fronta volajících lze pod symbolem vykřičníku zanechat pro příchozí zprávu.

57 Zde může lektor případně jen zpestřit vstup do učebny či sdělit důležité informace, změny apod. Lektor se může připravit nejen na výuku, ale i na případné technické komplikace během výuky. Může se stát, že účastníkům nefunguje zvuk, obraz apod. Na již zmíněných webových stránkách v sekci Podpora lektor najde oddělení Často kladené otázky, kde může nastudovat příslušné rady, případně si uložit do svého seznamu souborů odkaz na tuto sekci a během hodiny informace nasdílet s ostatními.

58 Prostředí Onif 4 je pro ovládání velmi intuitivní, lektor většinou na všechny funkce přijde sám, k dispozici je ale taktéž manuál k ovládání virtuální třídy dostupný na Prostředí Onif 4 je velmi přizpůsobitelné potřebám lektora a studentů. Lektor nemůže nic pokazit, prostředí je lehce ovladatelné Možnosti lektora ve virtuálním prostředí Onif 4 Příchozí studenty signalizuje Fronta volajících za doprovodu zvonění. Lektor může přijmout účastníka do virtuální učebny zeleným telefonem, nebo s ním zahájit pouze chat skrze zelenou bublinu (pro studenta není vidět vnitřek učebny, pouze chat). Délka fronty v přihlašovacím formuláři vyjadřuje počet účastníků v místnosti Onif 4. Lektoři mají možnost realizovat vyučovací hodinu, lekci online, jak pro jednoho, tak pro několik stovek účastníků. Studenti se zase mohou těšit z rychlého přístupu do virtuální učebny, aniž by při tom museli instalovat programy na svůj počítač. Lektor řídí zcela přístup studujících do virtuální učebny (mohou vstupovat automaticky nebo na povolení lektorem). Pokud vstupují automaticky, nezobrazí se okno s frontou volajících a účastníci se automaticky po vstupu objevují ve třídě. Lektor je vlastníkem učebny a ovládá veškeré nastavení učebny, vzhled učebny (nastavení rozložení oken hovoru, velikost tabule apod.).

59 Virtuální UČEBNA ONIF 4.0 přehled nástrojů Posluchárna 2. Délka hovoru 3. Volba statusu 4. Nastavení 5. Nahrávání 6. Sdílení obrazovky 7. Správa souborů 8. Kurzor ukazovátko 9. Umožnění sdílení pro hosta 10. Rychlé zaslání chyby 11. Informace o verzi ONIF Whiteboard malování na nasdílený dokument 13. Plocha pro sdílení 14. Interní chat 15. Kontakty v interním chatu 16. Fronta volajících 17. Posílání souborů hostovi 18. Chat 19. Video Všichni účastníci mohou psát do chatu zprávy, komunikovat s dalšími účastníky a klást dotazy během výuky. Lektor v chatu odpovídá na dotazy nebo na ně rovnou reaguje slovně. Lektor vždy řídí veškeré aktivity a činnosti ve virtuální učebně, může přidělovat slovo a měnit rozložení virtuální učebny podle toho, zda hovoří se studenty, nebo prezentuje, přehrává video, atd. Je tak v plné kompetenci lektora, zda umožní chat, zda ho vypne, zda zapne moderovaný chat (ostaní účastníci nevidí příspěvky v chatu, vidí je jen lektor, který je případně selektivně pouští do éteru nebo příspěvky hromadí k diskusi na konci výuky).

60 Nejdůležitějšími nástroji je audio/video přenos pomocí videokamery a sluchátek s mikrofonem. Audio/hlasová komunikace restart kamery a mikrofonu pro lektora vstupem do posluchárny a zpět do aktivního hovoru aktivace a deaktivace mikrofonu a webkamery hlasitost mikrofonu platí pro lektory i účastníky

61 Vzhled virtuální učebny Lektor může zobrazovat a posílat ke stažení vybrané soubory, které má připraveny v seznamu stažených souborů, nebo je přímo stahuje během výuky. Záleží na lektorovi, jakou formu výuky zvolí. Funkce Posluchárna umožňuje zanechat studenty v pasivnější roli a provádět tak přednášku s možností zpětné vazby ze strany posluchačů skrze emotikony a chat. Lektor tak může postupně vyvolávat účastníky do aktivního hovoru. Tato forma s kombinací posluchárny je vhodná pro větší počet účastníků, přenos dat není tak náročný a spojení je bez komplikací. Lektor však posluchárnu může zcela zrušit a mít tak videokonferenci se všemi účastníky. To je vhodné jen pro menší počet studentů, nejlépe do 3 jedinců ve skupině, i tak je však pohodlnější mít zapnutou posluchárnu. V případě, že vedeme aktivní hovor s více než jedním studentem, je nezbytné moderovat celou diskuzi, dávat postupně slovo druhým, aby se zamezilo komunikačnímu chaosu a skákání si do řeči, jež je ve videokonferenčním prostředí s lehkým časovým zpožděním zvuku velmi nepříjemné. Rozložení prostředí je plně na rozhodnutí lektora. Lektor volí rozložení video oken účastníků a přizpůsobuje videa požadavkům výuky.

62 Lektor má na výběr rozložení s většími, či menšími videokonferenčními okny, či má možnost okna aktivního hovoru úplně vynechat a nasdílet přes celou obrazovku jen tabuli se sdílenými materiály. Whiteboard, neboli nástroj pro kreslení a psaní do sdíleného dokumentu, je náhradou psaní a kreslení na tabuli pro lektora. Lektor tak tento nástroj může aktivovat a povolit všem v aktivním hovoru zasahovat do dokumentu. Účastníci v aktivním hovoru mohou i posouvat táhnutím myši obrázek zobrazený na ploše médií.

63 Lektor ve své učebně může: přijímat / odmítat / odpojovat studenty z virtuální místnosti měnit rozložení virtuální místnosti (skrýt své video, okno pro sdílení rozšířit na celou obrazovku, videokonferenční rozložení, možnosti úpravy rozměrů oken videí účastníků) zakazovat / povolovat chat, případně moderovat chat psát do chatu zapínat / vypínat ukazovátko ukazovátko zvyšuje názornost při výkladu a prezentaci sdílet: soubory (MS Office, PDF, JPG, PNG, ), Google online dokumenty nebo dotazníky k přímému vyplnění v učebně, Webové stránky (pouze u desktopové verze ONIF 4.0), video (z a audio (mp3) formáty souborů, plochu obrazovky (doporučeno je používat dva monitory), obsah clipboardu (screenshot) s možností výběru oblasti (pouze u desktopové verze ONIF 4.0) připravovat si soubory na server pro rychlejší vyvolání souboru na plochu médií (z jakéhokoli počítače, kde vstoupí do místnosti i v případě, že soubor nahrál z jiného počítače) aktivovat hlasování se zobrazitelným grafem odpovědí, možnost přípravy anketních otázek a odpovědí zapínat a používat ovládací prvky ve whiteboardu (kreslení, psaní, zvýrazňování přes sdílený soubor) zapínat / vypínat posluchárnu přidělovat slovo studentům v posluchárně zakazovat / povolovat vyjadřování názorů (smajlíci, emotikony) všech v posluchárně vypínat / zapínat videopřenos vyvolaných studentů vypínat / zapínat vlastní mikrofon Lektor může pracovat se zobrazením: Počet stránek s možností listování snímky Zobrazení v % Odkaz pro stažení dokumentu v chatu Náhledy všech stránek sdíleného dokumentu

64 5.5. Role lektora Lektor musí plně řídit aktivity rozhovorů a diskusí, vyvolávat přednášející nebo účastníky, kteří kladou dotazy. V průběhu webinářů by měl v chatu reagovat lektor na dotazy a řídit diskusi. Lze využít předností moderovaného chfatu, aby chat tolik neodváděl pozornost. Moderátor tak může zveřejňovat vybrané dotazy a odpovědi (dotazy se neopakují, technické dotazy mohou být řešeny společně apod.). Pro neformálnější setkávání se hodí více chat veřejný. Může se stát, že lektorovi vypadne spojení se třídou, spadne mu například Internet apod. V tento moment se nic závažného neděje. Studentům se zobrazí zpráva a mohou zůstat v učebně. Lektor se tak může po chvilce vrátit zpět. Pokud má lektor posluchárnu zapnutou, může taktéž i sám sebe odvolat do posluchárny a zanechat případně dané studenty/studenta v aktivním hovoru samotné řídit prezentaci apod Materiály a didaktické pomůcky pro výuku ve virtuálním prostředí Soubory a prezentaci lektor se studenty nasdílí přímo ve třídě Onif 4.0. Veškeré soubory ke sdílení je nutné vyzkoušet ve virtuální učebně před konáním výuky, webináře, nasdílet a projít zobrazení dokumentů, provést kontrolu odkazů webových stránek, spuštění youtube.com vybraných videí a provést kontrolu a přehrát MP3 (doporuřeno je zvolit soubor max. do 10 MB). Pro snadnou orientaci by měl lektor sdílet maximálně 5 záložek na ploše médií. Při sdílení většího souboru (více než 5 MB) může dojít k chybě Error #2038. Chyba Error #2124 = host nemůže nasdílet soubor. Lektor může sdílet jakýkoli dokument, který je nejlépe orientován na šířku, pravý okraj cca 6 cm, ve formátu PowerPoint (PPT, PPTX) exportovaném do PDF, jakékoli obrázkové prezentace (JPG, PNG, ), skrze Prezi.com lze sdílet plochu (desktop). Sdílení plochy je doporučeno s přidaným monitorem (sekundární obrazovkou). Příprava videí a MP3 není pro lektora nijak složitá. MP3 materiály je nejlépe ukládat ve velikosti max. 10 MB, MP3 lze upravit do nižší kvality, tím je velikost souboru menší. Skrze Youtube.com lze používat videa k výuce jen ta, která jsou uložena veřejně.

65 Velmi orginální a užitečnou didaktickou pomůckou ve virtuální třídě Onif 4 je tzv. hlasování/anketa. Lektor může anketu vytvořit kdykoliv je ve své učebně sám, během výuky již není možné hlasování vytvořit. Teno nástroj má lektor k dispozici jen v desktopové verzi třídy. Při vytváření ankety postupuje podle následujících kroků: V seznamu stažených souborů vybere volbu Otevře se záložka s názvem votingtemplate.voting V záložce lze editovat položky hlasování a jeho název (název souboru končí vždy *.votin)

66 Po nadefinování otázek, které lze přidávat do výběru, se hlasování uloží do složky /temp v adresáři stažených souborů ONIF 4.0. Hlasování lektor vybírá ze seznamu souborů a sdílí ho účastníkům, kteří hlasují a vzápětí mohou vidět v chatu procentuální výsledky hlasování, na tubuli mohou vidět taktéž i graf s výsledky, do kterého lektor může zasahovat a nasdílet ho. Zveřejněné výsledky jsou vždy anonymní. Lektor nemá možnost vědět, kdo jak odpovídal, sleduje pouze počet hlasujících a procentuální vyjádření odpovědí). Tento nástroj se hodí i pro zpětnou vazbu z výuky nebo oblasti obsahu vyučované látky Didaktika virtuální třídy zaměřené na jazykovou učebnu Jak a co tedy ve virtuálním prostředí vyučovat? V porovnání s klasickou kamennou třídou je významný rozdíl mezi obsahem a formou výuky. Cíle jsou však stejné. Vyučuji virtuálně anglický jazyk, proto vždy volím formu posluchárny, lze tak vést kvalitní seminář, i s dětmi, které si na to však hůře zvykají. Čím mladší je účastník, tím méně doporučuji posluchárnu, nejlépe je mít žáka stále v aktivním hovoru. To však nelze při větším počtu účastníků (4 a více). Jelikož je posluchárna zapnuta, jsou vždy v mé třídě zapnuty i emotikony a chat. Postupně studenty vyvolávám, pokud vyvolám více než jednoho, moderuji diskusi. Poté je opět postupně vracím do posluchárny. Pokud potřebujeme hláskovat daný výraz, slovo, užíváme chat. Moderovaný chat v hodině angličtiny nepoužívám, nemá zde praktické využití. Nastavení rozložení pro jazykovou výuku závisí na lektorovi. Velmi vyhovující je výchozí klasické nastavení s velkou tabulí, chatem, posluchárnou a mešími okny aktivního hovoru. Velmi často toto rozlišení kombinuji s rozlišením sdílení, které umožňuje tabuli sdílet přes celou obrazovku, video okna zmizí, aktivuji nástroj kreslení a psaní, studenti tak spolu se mnou pracují s textem na tabuli a zároveň jsme stále ve spojení (například za pomocí nástroje kreslení studenti spojují různé výrazy, kroužkují daná slova, občasně i kreslí).

67 Materiály k výuce používám z mnoha zdrojů. Využívám klasickou metodu scanování učebnic a dané literatury (převádím vše do formátu jpeg), vytvářím vlastní materiály v textovém editoru, používám obrázky a fotky (v úsporném formátu jpeg), pouštím video z portálu youtube.com, sdílím webové stránky, kde lze spustit i případné audio (pro poslechová cvičení). Při sdílení webové stránky aktivuji nástroj kreslení, mohu tak se studenty zvýrazňovat dané výrazy v textu. Všechny materiály s textem vytvářím jako prezentaci v Open Office a vše poté exportuji do formátu pdf.

68 Každou hodinu umožním vyvolaným studentům sdílet vzájemně jakékoli materiály na tabuli. Můžeme tak sdílet jejich elektronicky zpracované domácí úkoly, které lze na tabuli opravovat apod., dále můžou studenti nasdílet vlastní nápady, materiály, fotky, video z youtube a hudbu ostatním. Na konci hodiny se studenty nasdílím do chatu skrze symbol domečku v horní liště tabule odkaz na materiály z výuky, případně i domácí úkol. Všechny ostatní nástroje třídy prozatím během výuky nevyužívám (sdílení obrazovky, ukazovátko, hlasování) Rady a tipy pro online lektory Předpokládaný počet účastníků hraje významnou roli při volbě aktivit při webináři. Proto doporučuji opravdu zvážit, zda danou aktivitu virtuální třída s daným počtem připojených účastníků bude schopna unést. Sdílení MP3 a youtube.com je nutné od sebe oddělit. Pokud již běží video nebo MP3 a do místnosti se připojí nový uživatel, tomuto uživateli se spustí video nebo MP3 od začátku. Dobré je proto kombinovat MP3, přednášku s prezentací, video, přednášku s prezentací nebo rozhovorem a záložky vždy po přehrání zavřít. Předejdeme tím přehrávání několika stop najednou. Interní chat je skvělým nástrojem pro komunikaci a konzultaci s ostatními lektory.

69 6. Virtuální učebna z pohledu studenta Tato kapitola je zpracována lektorkou Kateřinou Hanischovou, která se zapojila do projektu PoMePo: Jsem lektorkou anglického jazyka pro děti a mládež. Této profesi se věnuji sedmým rokem. Před rokem jsem se rozhodla pro přípravu na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka CAE (Certificate of Advanced English). Zkouška je poměrně náročná, vyžaduje od uchazeče specifické dovednosti, jedná se o specifické prostředí, proto je téměř nevyhnutelné věnovat se přípravě na zkoušku systematicky a mít k dispozici příslušné materiály. Být dobře připravený znamená vědět, jaké vědomosti a jaký projev se od nás u zkoušky očekávají. Forma samovýuky je v tomto případě možná, Internet disponuje webovým prostorem pro přípravu na tyto zkoušky. V některých případech je však nezbytné mít k dispozici zkušeného tutora. Jelikož mým záměrem nebylo volný čas trávit cestováním za prezenčními kurzy, zvolila jsem formu online vyučování a počala jsem hledat lektora ochotného k online výuce. Online vyučování jakožto forma sychronního vzdělávání má pro studenta zásadní dvě výhody, jež se týkají finančních nákladů a kvality. Náklady na prezenční výuku (pronájem učebny, tištěné materiály, výdaje na cestování apod.) jsou prvním nedostatkem v cenové nabídce klasických kurzů. Náklady na tzv. virtuální třídu, která je pro online vyučování používána, jsou velmi nízké, počítaje pouze výdaje na výukový software a případné technické zázemí. To vše se projeví ve výsledné cenové nabídce kurzu. Druhou výhodou je místní neomezenost online výuky, tudíž se studentovi nabízí velmi široký výběr možných lektorů z celé ČR, či dokonce z celého světa. Čím větší výběr, tím vetší počet možných kvalitních pedagogů. Jakou cestu zvolit v hledání takového tutora? V České republice se za posledních 5 let roztrhl pytel s online vzdělávacími kurzy a školeními. Pokud se jako potenciální studenti zaměříme na kurzy cizích jazyků, máme v nabídce mnoho z asynchronní formy vzdělávání, ať už jde o videa z přednášek, interaktivní výukové materiály apod. Pokud však jde o sychronní vyučování ve virtuálním prostoru,

70 musíme lektora hledat buď skrze konkrétní organizaci (jazykovou školu apod.), či na vlastní pěst skrze inzeráty apod. Protože není v současnosti nabídka online jazykové výuky dostatečně velká, zvolila jsem hledání lektora skrze portál Schoolnet (www1.schoolnet.cz) věnující se online vzdělávání. Na tomto portálu jsem se registrovala jako student a uvedla své požadavky na výuku. Stejným způsobem se tak mohou registrovat lektoři a nabízet studentům svou výuku. Vybrala jsem si ze seznamu možných lektorů, oslovila jsem příslušného lektora a domluvili jsme podmínky výuky. Portál Schoolnet zde zmiňuji ještě z jednoho důvodu. Najít lektora, který má k dispozici virtuální prostor k výuce, je v současné době pro studenta velmi těžký úkol. Zanedbatelný vzorek ze všech působících pedagogů u nás má povědomí o virtuálním prostoru jakožto edukačnímu prostředí. V současnosti běží několik projektů v rámci inovace ve vzdělávání v České republice. Je třeba prolomit mezi učitelským sborem předsudky vůči virtuálnímu prostoru. Doufejme, že se v průběhu dalších deseti let povede naučit českou populaci koexistovat s webovým prostorem a počítačem i v rámci vzdělávacího procesu.

71 Nakonec jsem tedy započala online výuku s lektorkou anglického jazyka z Olomouce a ještě jednou studentkou. Hodina se konala jednou týdně po dobu 60 minut ve virtuální třídě Onif 4, jež lektorka vlastnila Příprava studenta na online výuku Z pohledu studenta zde předkládám několik rad, aneb co je potřeba udělat předtím, než začne samotná výuka. Než začneme, je třeba zajistit si technické zázemí. Velmi komfortní pro výuku je head-set, ale je možné mít sluchátka a externí mikrofon zvlášť. Standardní výbavou každého jsou reproduktory zapojené k PC, či notebook s integrovaným mikrofonem a reproduktory. Toto nedoporučuji používat. Pokud navštěvujeme přednášku a neočekává se od nás aktivita, vystačíme si s reproduktory, skrze které přednášku jen posloucháme. Pokud však chceme s lektorem a ostatními studenty v přímém spojení komunikovat, kombinace našich reprobeden s mikrofonem bude ostatním posluchačům vytvářet nepříjemné echo. Dále je potřeba webová kamera. Toto příslušenství není nezbytné pro výuku, ale z vlastních zkušeností jsem si ověřila, že je daleko příjemnější vést relaci s někým, koho vidíme, vnímáme mimiku jeho obličeje, on naopak vidí nás. Proto si před každou hodinou musí sednout student k PC, notebooku, či laptopu o několik minut dříve a zkontrolovat nastavení, zda jsou všechna externí zařízení k PC připojena apod. Kontrolu technického zázemí provádíme tak, že vypneme všechny možné jiné aplikace (Skype, Messenger, Torrent apod.), které nám zatěžují internetové připojení a operační paměť. Dále zkontrolujeme v nastavení audio a zvuk, zda máme vše potřebné zapnuto. Při zapojení externích zařízení jako jsou webová kamera a head-set zajistíme, aby náš počítač o zařízení věděl, v některých případech musíme ještě stáhnout příslušný program pro instalaci zařízení. Kvalitní rychlost připojení k Internetu je velmi důležitým předpokladem k výuce. Zde je striktní požadavek na stardardní internetové připojení charakteru tzv. pevného připojení (ADSL apod.). Již jsem jak z pozice studenta, tak i z pozice lektora, vyzkoušela WiFi připojení, nemyslím tím interní WiFi roater, který rozvádí signál po bytě, mám na mysli bezdrátový zdroj, přijímač, jehož hlavní zdroj jde vzduchem. Zde bych nedoporučovala lektorovi ani studentovi ve výuce pokračovat, pokud není možné pevné připojení. Pokud tedy někdo bohužel bydlí v lokalitě, kde není rozveden ani telefonní kabel, nedoporučuji volbu online výuky. WiFi signál je schopen udržet virtuální výuku, ale tu a tam signál kolísá, občasně vypadává, taková výuka má stejný význam jako prezenční výuka s lektorem, který každých 10 minut odchází ze třídy. Také je u spojení skrze WiFi časté zpoždění zvukového přenosu. Kontrolu internetového připojení můžeme provést na portálu rychlost.cz. Zjistíme tak, zda je rychlost taková, jakou nám poskytovatel garantuje. Pro takovouto virtuální komunikaci se doporučuje minimálně 1024 kbit za sekundu (download). Pro studenta je nezbytné zajistiti si takové podmínky,

72 stejně tak jako si během prezenční výuky zajistí komfortní sedadlo ve třídě, dobrý výhled na tabuli apod. Výsledky měření internetového připojení nám ukáží, jakou rychlost máme při stahování, či naopak vkládání, jak je náš Internet stabilní, jaký používáme prohlížeč apod. Pokud nám však tyto údaje nic neříkají, je nejlepší se zaměřit na časové zpoždění během virtuální komunikace. Nejlepší podmínky jsou v případě zpoždění do 200 ms, zpoždění do 500 ms je ještě únosné, když se přenos zvuku zpožďuje více, výuka se nedoporučuje. Toto zpoždění může lektor během výuky ve své třídě zjistit pod funkcí Měření rychlosti, kde se mu zobrazí graf

73 příslušného zpoždění, jak jeho samotného, tak i ostatních studentů. Poslední záležitostí je kontrola Adobe Flash Playeru. Protože je Onif postaven na Flash aplikaci, musíme zajistit na svém počítači aktuální verzi Flash přehrávače. Pokud ji nemáme, okamžitě aktualizujeme. Detailní informace ohledně technických požadavků na hardware a software nalezne student na těchto webových stránkách

74 Nezbytné je zkušební připojení na lektora. Student by to po svém lektorovi měl vyžadovat. Je třeba se domluvit s lektorem na jakýkoli termín zkušebního krátkého spojení, abychom mohli zjistit a vyřešit případné technické nedostatky předtím, než začne samotná výuka. Proto jsem se s naší lektorkou spojila o týden dříve, než začala oficiální výuka Základní ovládání Nyní jsme připraveni na spojení s lektorem. Klikneme na URL učebny (lektor nám jej poslal v u, či máme odkaz na učebnu například na webových stránkách lektora), objeví se nám předvstupní prostředí, kde vyplníme jméno, popřípadě ovou adresu), nikdy se nepřihlašujeme jako admin (tato funkce je umístěna vpravo nahoře). V tomto předvstupním prostředí student vidí, zda je jeho lektor již v místnosti přítomen, zda právě s někým hovoří, zda nechce být rušen apod. Dále zde může lektor zanechat pro studenty jakýkoli vzkaz. Klikneme na Vstoupit a vyčkáme, až nás lektor vpustí do místnosti. V některých případech má lektor nastaven automatický vstup do místnosti, tudíž se v místnosti ocitneme ihned, jak vstoupíme. Po vstupu do místnosti si během prvního hovoru s lektorem v horní liště nad posluchárnou a okny aktivního hovoru nastavíme hlasitost mikrofonu. Vedle funkce hlasitosti mikrofonu najdeme i možnost vypnutí kamery a vypnutí mikrofonu. Vypnutí kamery se velmi hodí v případě pomalejšího internetového připojení, u kterého uvítáme menší zatížení bez kamery. V případě, že jsme jako studenti v posluchárně, můžeme s lektorem i tak komunikovat skrze okno chatu, či emotikony umístěné pod symbolem smajlíka, popřípadě se můžeme hlásit o slovo.

75 Dále již student sleduje tabuli, na které lektor se studenty sdílí výukový materiál, popřípadě do výukového materiálu může zasahovat, pokud to lektor dovolí a umožní. Lektor studenty z posluchárny vyvolává do aktivního hovoru. V tento moment jsme již aktivními účastníky, jsme vidět a slyšet (jak pro lektora, tak i pro ostatní v posluchárně) a můžeme spolu s lektorem, či sami, aktivně zasahovat do prezentace, využívat tabuli apod. Lektor nás opět vrátí zpět do posluchárny a vyvolá někoho jiného apod. Tato forma je doporučena pro jakoukoli výuku, a je nezbytná pro výuku s více než dvěma žáky. V některých případech, pokud má lektor například jen 1-2 žáky, může posluchárnu vypnout a být tak po celou dobu v aktivním spojení se studenty. Zde velmi záleží na rychlosti připojení účastníků, zejména lektora Příklad z praxe: Virtuální třída a výuka angličtiny Lektorka měla k dispozici několik možností uspořádání místnosti. V některých hodinách užívala funkce Posluchárna, v některých hodinách jsme byly všechny tři v aktivním hovoru. Lektorka využila posluchárnu v případě, že zvolila kombinaci přednášky se seminářem. Ihned po vstupu do třídy jsme se tak ocitly jen v posluchárně. To znamenalo, že jsme lektorku viděly a slyšely, sdílely jsme s lektorkou prezentaci, ale byly jsme jen posluchačky. Zpětná vazba zde byla možná jen skrze chat a emotikony. Lektor má však i možnost tento chat a emotikony vypnout. Naše lektorka je však měla vždy zapnuty. Jelikož v našem kurzu jsme byly jen dvě studentky, lektorka využívala častěji výuku v aktivním hovoru s náma oběma. Proto jsme přímo po vstupu do třídy byly vidět a slyšet, byly jsme v aktivním hovoru. Lektor má v nastavení místnosti pod funkcí rozložení možnost zmenšovat či naopak zvětšovat videokonferenční prostředí, naše lektorka vždy využívala standardní nastavení výchozího prostředí malá videokonferenční okna, velká tabule a okno chatu. Okno chatu si může student velikostně přizpůsobit. V ojedinělých případech jsme pracovaly v prostředí sdílení, nebyly jsme vidět, videokonferenční okna zmizela, chat zmizel, celá naše obrazovka sloužila jako tabule. Po všechny hodiny jsme měly aktivní okno chatu. Protože jsem většinou byly v aktivním hovoru, chat jsme pro komunikaci nepotřebovaly. Lektorka ho však měla zapnutý za účelem psaní a hláskování některých slov. Při samotné výuce s námi lektorka na obrazovce Onifu sdílela prezentaci (přednášku, cvičení apod.), video a audio, buď ze svého vlastního zdroje, či webu. Během naší hodiny jsme často využívali YouTube.com. Lektor může sdílet se studenty i obrazovku na svém počítači (pokud nám například chce ukázat postup užívání nějaké aplikace apod.). Tuto funkci jsme během hodiny nevyužívaly Možnosti studenta ve virtuální třídě v hodině angličtiny

76 Během výuky při práci s výukovým materiálem na tabuli lektorka občasně aktivovala nástroj kreslení. Pokud jsme byly v aktivním hovoru, mohly jsme tak do prezentace zasahovat. Kromě nástroje kreslení lektor může aktivovat psaní a ukazovátko jak pro sebe, tak i pro ostatní v aktivním hovoru. Tyto dvě funkce jsme však během hodiny nevyužívaly. Běžná hodina angličtiny tedy zahrnovala prostředí aktivního hovoru obou studentek s lektorem, interaktivní tabuli, do které jsme mohly zasahovat (přibližovat a oddalovat dokument, pohybovat s dokumentem po tabuli, používat nástroj psaní a kreslení, pokud byl lektorkou aktivován), sledovat a komentovat video, poslouchat audio, či sdílet webové stránky. Při sdílení webového prostoru student do webu zasahovat nemůže, na stránkách nelze nic jiného dělat než je sledovat, případně používat nástroj kreslení. Naopak lektor má web aktivní, může případně spouštět cokoli na daném webu, či dále surfovat po Internetu, student tak vidí tento pohyb a slyší případné audio Role studenta ve virtuální třídě Stejně tako jako v klasické kamenné třídě je student připoután na svou židli u počítače a sleduje dění na obrazovce (tabuli). Pokud je účastníků více, stává se online vyučování více anonymním než by student zažil v klasické třídě. Stejně tak interakce mezi účastníky je s narůstajícím počtem připojených nižší. V plné míře tedy záleží především na řízení průběhu online výuky lektorem. Ten je hybatelem celé ho průběhu výuky, rozhoduje o tom, zda aktivuje veřejný chat, moderovaný chat, či chat zcela zakáže. Dále pak lektor volí zobrazení virtuální učebny a tím ovlivňuje aktivitu účastníků. Jde především o posluchárnu (seznam účastníků), frekvenci vyvolávání do aktivního hovoru, videokonferenci mezi více účastníky a například možnost sdílení dokumentů mezi účastníky. Výhodou pro studenta je zejména domácí prostředí a pohodlí (případně kancelář, knihovna ad.). To však klade nároky na udržení pozornosti a samotné zapojení studenta do prezentované látky. Pokud lektor nedostatečně kontroluje aktivitu online studentů, může dojít k prodlevám v komunikaci, úplné ztrátě pozornosti a pasivitě skupiny. Role studenta závisí na formě výuky stejně tak jako v klasické kamenné třídě. S tím rozdílem, že pokud se například jedná o přednášku, kde je role studenta většinou pasivní, ve virtuální třídě má student mnohem větší pohodlí, naslouchá přednášce a může v podstatě vykonávat souběžně jakoukoli jinou činnost, aniž by o tom lektor a ostatní účastníci věděli. Lektor se může sám odmlčet do posluchárny a nechat daného studenta, popřípadě studenty, vést v aktivním hovoru prezentaci. Protože online vyučování neumožňuje fyzickou blízkost, je role studenta ve výuce trochu odlišná, než jsme zvyklí ze školy. Student není pod kontrolou lektora, lektor pouze ovlivňuje virtuální prostředí. Student tak může například vypnout kameru, může si vypnout mikrofon, v posluchárně nemusí být přítomen ani u svého PC a vše může jen poslouchat z povzdálí. Pokud i v posluchárně chce student dát najevo, že nesedí u počítače, zobrazí si u svého jména emotikon sygnalizující pauzu.

77 Příklad z praxe: Role studenta ve virtuální třídě v hodině angličtiny Jelikož jsme byly během výuky nejčastěji v aktivním hovoru, všechny tři jsme byly připoutány k PC, měly jsme zapnutou web kameru a celou hodinu jsme byly v přímé interakci. Každá vyučovací hodina byla formou semináře. Aktivita studenta byla vyžadována. Podmínky jsme měly tedy ve virtuální třídě stejné jako v klasické třídě. Lektorka musela přímé spojení moderovat, určovala, kdo má slovo apod. Ve virtuální třídě se tak role studenta trochu mění. V klasické třídě studenti diskutují, skáčou si do řeči a překřikují se. Ve virtuální třídě musíme přeci jen počítat s lehkým zpožděním zvukového přenosu, pokud si studenti v takovýchto podmínkách skáčou do řeči, výsledkem je neidentifikovatelný hluk. Během hodin jsme tak musely všechny tři velmi pozorně poslouchat projevy ostatních a vložit se tak do diskuse ve správný moment. Virtuální vyučování má jednu velmi bezkonkurenční výhodu. Náš zdravotní stav neovlivňuje průběh výuky. Když jsem byla nemocná, mohla jsem se i tak účastnit hodiny. Pokud je student ve stavu schopném komunikace, může se hodina bez rizika nákazy ostatních konat. Není-li student schopný komunikace, může i tak přečkat hodinu v posluchárně a výuku jen poslouchat a sledovat. Kouzelným momentem v naší výuce bylo, když jsme všechny tři při setkání konaného v ranních hodinách zjistily, že před počítačem sedíme v pyžamu. Takovéto podmínky může mít student jen ve virtuální třídě. Maximum pohodlí zde nahrazuje nedostatek fyzické blízkosti Didaktické pomůcky ve virtuální třídě Nejdůležitějším příslušenstvím ve virtuální třídě je interaktivní tabule, plocha pro sdílení prezentace, dokumentu, obrázků, videí a audia nahrávek. Tabule umí ale i sdílet webový prostor, což je, dle mého názoru, nejcennější nástroj pro výuku. Žijeme v informační společnosti, což v praktickém důsledku znamená, co je student schopen si vyhledat do dvou minut, jako kdyby věděl. Internet a webový prostor je tak nejúčinnější nástroj pro hledání informací. Onif 4 je tak připraven zejména na manipulaci s portálem YouTube apod. Oživením tabule je nástroj pro kreslení a psaní. Pokud nám jako studentům v aktivním hovoru lektor tento nástroj aktivuje, můžeme si společně dělat vpisky, malovat apod. Lektor může pro nás studenty vytvořit hlasování, jakousi anketu, která se nám zobrazí na tabuli s daným dotazem a možnými odpověďmi. Všichni tak odhlasujeme a vzápětí se nám zobrazí graf s výsledky. Pro lektora je to velmi cenná možnost zpětné vazby, pro student nástroj k poznání ostatních. Lektor má možnost s námi sdílet nejen prezentaci, ale i svou vlastní obrazovku. Tato funkce je ideálním nástrojem pro prezentaci nějakého postupu. Studenti tak mohou přímo sledovat postup lektora při nějaké aktivitě, například postup při stahování dokumentu, nastavení dané aplikace apod. Stejně tak může lektor udělat tzv. Screenshot své obrazovky a nasdílet s ostatními to, co vidí v daném momentu on.

78 Když má student potřebu sdílet svůj dokument, obrázek, nebo video s ostatními, může mu lektor aktivovat sdílení dokumentu s ostatními a student tak může svůj příspěvek umístit na tabuli. Každý dokument na tabuli si lze stáhnout do svého PC tím, že lektor nasdílí odkaz na dokument do okna chatu. Moderovaný chat je velmi významnou didaktickou pomůckou. Pokud nám lektor zapne moderovaný chat, symbol chatu je červený. To znamená, že jakékoli příspěvky a dotazy vidí jen lektor, který může provést selekci těchto příspěvků, zobrazit jen vybrané, případně nechat diskusi a příspěvky na konec výuky : Příklad z praxe: Didaktické pomůcky ve virtuální třídě v hodině angličtiny Lektorka s námi každou hodinu sdílela na tabuli výukový materiál ve formátu dokumentu, či prezentace. Občasně byl aktivován nástroj kreslení a psaní, my jsme tak mohly označovat dané výrazy v textu apod.

79 Okno chatu bylo vždy aktivní za účelem psaní a hláskování dané slovní zásoby. Pokud s námi lektorka sdílela jakékoli video k tématu, bylo to vždy přes kanál YouTube. Jiný webový prostor jsme nepoužívaly. Na konci každého setkání jsme měly nasdílený odkaz na prezentaci v chatu a stáhly jsme si tak i například zadání domácího úkolu do svého počítače Práce studenta s výukovými materiály ve virtuální třídě Lektor může studentům umožnit sdílení jejich vlastních souborů se všemi v místnosti. Prostředí virtuální třídy je velmi flexibilní v porovnání s klasickou kamennou třídou. Student tak může jakýkoli svůj nápad, dokument, web, audio, video nasdílet s ostatními. Lektor ho však musí mít v aktivním hovoru. Studentovi se tak vpravo nahoře v liště objeví tento znak Skrze něj dokument nasdílí na obrazovku, lektor tak může odkaz na dokument ostatním i poslat do chatu, ostatní účastníci včetně lektora si ho tak stáhnou do svého PC. Pokud si potřebuje student dělat zápisky, či ukládat si upravovaný text na tabuli, musí si zvolit a vytvořit vlastní systém. Onif 4 neumožňuje průběžné ukládání úprav v dokumentech. Jsou tedy dvě varianty. První variantou je stáhnout si daný materiál do svého PC, otevřít si soubor paralelně k výuce a úpravy provádět v daném textu v jakémkoli textovém editoru. Druhou variantou je použít klasickou techniku zápisu perem na poznámkový papír, případně si daný výukový materiál vytisknout a zapisovat přímo do něj Příklad z praxe: Práce studenta s výukovými materiály ve virtuální třídě v hodině angličtiny Nástroj kreslení naše lektorka v hodinách používala minimálně, jen pokud bylo zapotřebí u cvičení spojovat výrazy, kroužkovat daná slova apod.

80 Protože si jako student ráda odpočinu od sledování počítačové obrazovky, během hodiny se mně osvědčila klasická metoda dělání si zápisků na papír. Tato metoda není nijak efektivní, nešetří čas ani peníze, resp. papír jako nezbytný materiál, ale při opakování látky preferuji držet v ruce tištěný materiál před četbou elektronického dokumentu Zkušenosti s dalším virtuálním prostředím V roli studenta jsem si vyzkoušela i jiné aplikace, jiný software, zaměřené na vzdělávání online. Mezi tyto programy patří Google Hangout a Blackboard Collaborate Google Hangout Prostředí Hangout je velmi jednoduše ovladatelné. Student se však k této aplikace dostane jen tehdy, pokud vlastní ový účet v rámci Google (Gmail). Významnou výhodou je však to, že celá aplikace je zdarma. Aplikace umí přenášet zvuk a obraz, má k dispozici sdílení dokumentů a sdílení obrazovky mezi účastníky hovoru. Ve srovnání s virtuální třídou Onif4 je Hangout v přenosu obrazu a zvuku mnohem rychlejší, není zde téměř žádné zpoždění, navíc aplikace není nijak náročná na rychlost internetového připojení daného uživatele. Na druhou stranu je mnoho funkcí potřebných k výuce samotné, které má Onif 4 pohromadě na jedné pracovní ploše, Hangout má prostředí uživatelsky složitější. Navíc, čím více lidí se připojí do přímého hovoru, tím pomalejší a problematičtější se Hangout stává. Dále v Hangoutu chybí prostředí suplující posluchárnu. Na druhou stranu je Hangout otevřený k přidání jakékoli jiné kompatibilní aplikace.

81 Google Drive umí taktéž sdílet dokumenty, ale jen skrze zaslání žádosti o sdílení položky na účastníka. Celý dokument se sdílí na obrazovce Hangoutu skrze aplikaci Google dokumenty. Také se dá sdílet obrazovka a společně procházet webové stránky. Každou aplikaci musí však student aktivovat, či instalovat jako doplňek k Hangoutu. Skrze Hangout lze sdílet i prezentace za pomocí aplikace Slideshare. Student má k dispozici taktéž nástroj chatu a základní ovládací panely na mikrofon a kameru. Google Drive má také k dispozici nástroj k úpravě fontu a textu. Hangout má stejně tak jako Onif 4 nástroj na sdílení kanálu YouTube.

82 Funkce Push to talk je skvělý přídavek ke sledování videa, pokud si ji účastník zapne, může video komentovat. Pro pobavení má Hangout navíc Google efekty, různé zvukové efekty a možnosti úpravy obrazu účastníka hovoru. V možnostech úpravy dokumentů nenajdeme nástroj kreslení. Ten zahrnuje aplikace Scoot and Google.

83 Blackboard Collaborate Tato aplikace působí stejným dojmem jako Onif4 a má téměř totožné funkce. Taktéž je zde posluchárna (seznam účastníků), okna aktivního hovoru, okno chatu, emotikony, prostor pro sdílení dokumentu (tabule), nástroj kreslení a psaní na tabuli apod. Rozdílem je zde vzhled celé aplikace. Blackboard Collaborate není nijak vyumělkovaný, laděný do bílé, šedé a černé, ovládání není nijak intuitivní. Student se musí delší chvíli adaptovat na prostředí. Onif 4 má intuitivní ovládání, ve většině případů není třeba studovat manuál k ovládání, student na vše přijde sám a relativně rychle. Blacboard Collaborate si musí každý účastník jako aplikaci stáhnout do svého PC a naistalovat. Onif4 může student používat jen za pomocí webového prohlížeče, není třeba nic instalovat. Nástrojem v Blackboard Collaborate, který stojí za zmínku, je umístění tzv. špendlíku na mapu sdílenou účastníky na tabuli. Každý účastník, aniž by byl v aktivním hovoru, může umístit špedlík tam,

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz Obsah Rychlý návod... 3 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Rychlý návod... 3 Co vše mohu:... 3 Podrobněji:... 4 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Podrobněji...

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

1 Přihlášení do virtuální místnosti SEATS

1 Přihlášení do virtuální místnosti SEATS Obsah: 1 Přihlášení do virtuální místnosti SEATS... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti... 4 4 Funkce a moduly virtuální místnosti SEATS... 5 4.1 Základní komunikace...

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Obsah: Manuál pro uživatele aplikace CHATS platný ke dni 1. 1. 2015 Řešení společnosti icord LC s.r.o. - www.icord.cz

Obsah: Manuál pro uživatele aplikace CHATS platný ke dni 1. 1. 2015 Řešení společnosti icord LC s.r.o. - www.icord.cz Obsah: CHATS... 2 Konfigurace počítače... 2 Registrace a objednávka systému CHATS... 3 Funkce aplikace CHATS... 4 1 Stavy... 5 2 Záložky uživatelů a skupin... 5 3 Vyhledávání zpráv... 5 4 Nastavení...

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Prostředí pro spolupráci Multimédia Prostředí pro spolupráci Multimédia CESNET Days 20. 3. 2013 Jan Růžička oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Prostředí pro spolupráci Dílek skládačky e-infrastruktura CESNET Interaktivní spolupráce v reálném

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Prostředky spolupráce v reálném čase

Prostředky spolupráce v reálném čase Prostředky spolupráce v reálném čase Jan Růžička Služby e-infrastruktury CESNET Unikátnost našich služeb Společně budovaná infrastruktura Přidaná hodnota centrálních prvků Obsah tvoří koncové prvky Propojení

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Stručný manuál pro účastníka schůzky v Adobe Connect

Stručný manuál pro účastníka schůzky v Adobe Connect Stručný manuál pro účastníka schůzky v Adobe Connect Vážený uživateli, Děkujeme za Vaši důvěru v systém Adobe Connect. Aby vše fungovalo k Vaší spokojenosti, přinášíme Vám stručný návod, jak se systémem

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz 10. ICQ a Skype V kapitole věnované komunikaci na internetu jsme si řekli, že existuje spousta možností, jak být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučili jsme se již používat e-mail a Facebook. Teď je před

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Stažení aplikace Microsoft Lync... 3 Instalace MS Lync... 5 První spuštění Microsoft Lync... 7

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více