N Příručka k softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k softwaru"

Transkript

1

2 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv dodaých s produktem. Specifikace softwaru podléhají změám bez předchozího upozorěí a emusí být idetické s aktuálími koečými verzemi. Za aktualizace a rozšířeí softwaru budou pravděpodobě účtováy další poplatky. Za přihlášeí k odběru olie služeb od poskytovatelů bude pravděpodobě vyžadová poplatek a údaje o kredití kartě. Před přihlášeím k odběru fiačích služeb bude pravděpodobě třeba uzavřít dohody se zúčastěými fiačími istitucemi Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. epovoleé kopírováí celého dokumetu ebo jeho částí je zakázáo. Dokumet Licečí smlouva a software s kocovým uživatelem ajdete v iformačím středisku VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Jako parter programu EERGY STAR společost Soy zaručuje, že teto produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu eergie. Program Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program je meziárodí program, který propaguje používáí eergeticky úsporých počítačů a kacelářského vybaveí. Teto program podporuje vývoj a šířeí produktů, jejichž fukce umožňují účiě sižovat spotřebu eergie. Jedá se o otevřeý systém s dobrovolou účastí subjektů. Program je zaměře a kacelářské vybaveí, jako apříklad počítače, displeje, tiskáry, faxy a kopírky. V rámci účastických zemí se pro tyto produkty používají jedoté stadardy a loga. EERGY STAR je registrovaá ochraá zámka v U.S.A.

3 Důležité iformace Ochraé zámky Soy, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochraé zámky společosti Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works a logo Widows jsou ochraé zámky ebo registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v U.S.A. a dalších zemích. i.lik je ochraá zámka společosti Soy, která ozačuje pouze produkty vybaveé připojeím IEEE Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elemets jsou ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated. QuickTime a logo QuickTime jsou licecovaé ochraé zámky. Ochraá zámka QuickTime je registrováa v U.S.A. a dalších zemích. RealOe Player je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti Realetworks, Ic., v U.S.A. a dalších zemích. MoodLogic je ochraá zámka společosti MoodLogic, Ic. PowerPael je ochraá zámka společosti Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto Ativirus je ochraá zámka společosti Symatec Corporatio. EverQuest je registrovaá ochraá zámka společosti Soy Computer Etertaimet America Ic. WiDVD for VAIO je ochraá zámka společosti IterVideo, Ic. Všechy ostatí ázvy systémů, produktů a služeb jsou ochraými zámkami příslušých vlastíků. Ozačeí ebo eí v této příručce uvedeo. Specifikace podléhají změám bez předchozího upozorěí. Všechy ostatí ochraé zámky jsou zámkami příslušých vlastíků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios.

4 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Soy VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrováí budete moci využívat kvalitích služeb zákazíkům společosti Soy a získáte ásledující výhody: Club VAIO odborá pomoc olie, výukové materiály, tipy a triky, oviky, diskusí skupiy, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažeí zdarma. VAIO-Lik máte-li při používáí počítače potíže, můžete vyhledat možé řešeí a webu VAIO-Lik: Guaratee - ochraa ivestic. Podmíky jsou uvedey a stráce Guaratee a další iformace ajdete v dokumetaci Troubleshootig Guide. Při registraci počítače Soy VAIO postupujte podle ásledujících pokyů: 1 astavte připojeí k Iteretu (viz také Kofigurace modemu (straa 18)). 2 a pracoví ploše poklepejte a ikou VAIO Olie Registratio. Teto odkaz je uvede také v abídce Start. 3 V případě potřeby změňte jazyk a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Klepěte a tlačítko Register ow a potom klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se webová stráka 5 Zadejte jméo a příjmeí. Sériové číslo počítače bude vyplěo automaticky. 6 Klepěte a tlačítko Submit. 7 Zadejte požadovaé údaje a potom klepěte a tlačítko Submit. Po dokočeí registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováím. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzeím od klubu Club VAIO. Po zaregistrováí můžete kdykoli otevřít registračí stráku VAIO Olie Registratio a zaktualizovat údaje, aiž by bylo uté vyplňovat dotazík. 3

5 Software Soy Software Soy Popis fugováí jedotlivých aplikací ajdete v souborech elektroické ápovědy dodaých s aplikací. Pro zobrazeí souboru ápovědy ve spuštěé aplikaci obvykle slouží klávesa <F1>. DVgate Soy Electroics Sada DVgate obsahuje 3 doplňkové aplikace: DVgate Motio, DVgate Still a DVgate Assemble. Tato sada umožňuje sado vybrat a upravit digitálí videoklipy a zkompilovat je do domácího videa v profesioálí kvalitě. Jestliže připojíte k počítači digitálí videokameru pomocí rozhraí i.lik, stává se z počítače střiža, v které lze vybraý zázam digitalizovat, zobrazovat v áhledu, stříhat a skládat a akoec ukládat sekvece ve formátech AVI ebo MPEG 1 a 2. Aplikace DVgate Still slouží k zobrazováí símků digitálího videa, které byly odesláy z digitálího videorekordéru ebo rekordéru digitálí videokamery (pouze v případě, pokud je kamera vybavea vstupem a výstupem pro digitálí video (DV I/Out) ebo alespoň výstupem (DV Out) pro aplikaci DV Gate Still), a k jejich ukládáí ve formě grafických souborů a pevý disk. 4 EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest je oblíbeá počítačová hra, kterou může hrát více hráčů současě prostředictvím Iteretu. Další iformace ajdete a webu této hry, jehož odkaz je uvede a pracoví ploše systému Widows.

6 Software Soy HotKey Utility ástroj HotKey Utility* umožňuje rychlý přístup k růzým fukcím pomocí klávesy F, apříklad zvyšováí hlasitosti. Další iformace ajdete v kapitole Klávesové zkratky a fukce s klávesou <F> v publikaci Příručka pro hardware. * Tato fukce je k dispozici pouze u otebooků. 5 ISP Selector Soy Electroics Aplikace ISP Selector* umožňuje sadou istalaci požadovaého poskytovatele služeb Iteretu. Stačí zvolit v rozevíracím sezamu zemi a jazyk a zobrazí se dostupí poskytovatelé. Kleputím a tlačítko Istall vedle požadovaého poskytovatele se spustí istalace. Lze istalovat pouze poskytovatele z vybraé země. * V závislosti a modelu. Memory Stick Formatter Soy Electroics Aplikace Memory Stick Formatter* je speciálí aplikace pro formátováí paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátováí těchto paměťových karet. Teto software lze avíc použít i pro přeformátováí takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Widows edokáže rozlišit. Zformátováím paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data a kartě ztracea. V případě potřeby před formátováím zazálohujte data a kartě. K formátováí paměťových karet Memory Sticks epoužívejte příkaz Format systému Widows. * K dispozici pouze u otebooků a stolích počítačů se zásuvkou Memory Stick.

7 Software Soy PictureGear Studio Soy Electroics Aplikace PictureGear Studio je software, který se sado používá a který přiáší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízeými digitálím fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje sado přeášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tiskout. 6 PowerPael Phoeix Techologies ástroj PowerPael* slouží ke správě apájeí počítače a poskytuje důležité iformace o aktivitě systému a životosti baterií. Fukce automatické správy apájeí vybírá ejvhodější profil v závislosti a aplikaci, se kterou pracujete, a a podmíkách, ve kterých aplikaci používáte. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části Řízeí spotřeby pomocí ástroje PowerPael v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. SoicStage Soy Electroics Softwarová aplikace SoicStage využívá techologii a ochrau autorských práv OpeMG, kterou vyviula společost Soy Corporatio a která umožňuje ahrávat a přehrávat digitálí hudebí data v osobím počítači. Po zašifrováí a ahráí a pevý disk umožňuje techologie OpeMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje eoprávěému šířeí. Smyslem techologie OpeMG je vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možé distribuovat větší možství velmi kvalití hudby, ale zároveň by emohlo docházet k eoprávěému šířeí hudebích souborů. Se softwarem SoicStage lze šifrovat a spravovat hudebí soubory stažeé do počítače prostředictvím služeb EMD ebo přijaté (či vytvořeé) z vlastího disku CD ebo z Iteretu.

8 Software Soy Soy otebook Setup Soy Electroics Aplikace Soy otebook Setup* slouží ke zjišťováí systémových iformací, astaveí předvoleb chováí systému a astaveí hesla pro zaputí apájeí počítače Soy. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části astaveí počítače pomocí ástroje Soy otebook Setup v Příručce pro hardware. 7 * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. Soy Style Imagig (zástupce a ploše) Soy Electroics Aplikace Soy Style Imagig usadňuje sdíleí digitálích fotografií a videa s ostatími čley rodiy a přáteli. Aplikace Soy Style Imagig společě s aplikací etwork Smart Capture vám umoží získat maximum zábavy s vašimi fotografiemi a videozázamy. Jestliže se zaregistrujete jako čle služby Soy Style Imagig, můžete ukládat fotografie a dokoce objedávat výtisky. Čleství ZDARMA můžete získat a webu: UI Desig Selector Soy Electroics Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Další iformace ajdete v části Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20).

9 Software Soy VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Aplikace VAIO Edit Compoets, která je modulem plug-i pro aplikaci Adobe Premiere, je vybavea fukcemi pro podporu zařízeí s rozhraím i.lik -DV a umožňuje tak vytvářet domácí video, které si udrží skvělou kvalitu i po provedeí úprav. yí můžete ovládat zařízeí digitálího videa přímo z počítače, importovat a upravovat video a potom jej exportovat zpět do zařízeí. 8 VAIO Media 2.1 Soy Electroics Ic. Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory se statickými obrázky mezi počítači VAIO. Chcete-li zpřístupit vlastí soubory multimédií ostatím uživatelům počítačů VAIO připojeým ke klasické ebo bezdrátové síti, můžete váš počítač VAIO astavit jako server médií a ostatí počítače jako kliety médií. Disky CD-ROM pro obovu systému Soy Corporatio Pomocí disků CD-ROM pro obovu systému a programového prostředí lze zovu aistalovat systém, obovit základí sadu zakoupeých programů a příslušé ovladače zařízeí v případě, že jsou poškozey ebo eúmyslě smazáy. ovou istalací kokrétího ovladače zařízeí lze odstrait problém s počítačem, aiž by bylo uté obovit celý systém. Disk CD-ROM pro obovu systému se v této příručce také uvádí jako Applicatio CD. Disky CD-ROM pro obovu systému lze používat pouze v zakoupeém počítači Soy a elze jej použít v žádém jiém počítači Soy ai v počítači jiého výrobce.

10 Operačí systém a další software Operačí systém a další software Operačí systém Widows XP Professioal s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Widows XP Professioal, který byl vyviut z osvědčeého systému Widows 2000, představuje spolehlivý základ, se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete ejvíce potřebovat. Teto operačí systém je ejeom spolehlivější, ale abízí rověž fukce, které začě urychlují a usadňují řešeí systémových problémů. Díky ové podobě operačího systému Widows XP Professioal založeé a úkolech a ituitivějších stylech je práce s počítačem sadější, ež kdykoli předtím. S podporou ejovějších stadardů zabezpečeí a rozšířeou ochraou bezpečostí bráou firewall operačí systém Widows XP Professioal rověž udržuje vyšší bezpečost dat a osobích údajů. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteretový prohlížeč Microsoft Iteret Explorer slouží k procházeí iteretových stráek. Průvodce Setup Wizard akofiguruje počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletí balík ových aplikací umožňuje odesílat a přijímat poštu včetě příloh přes Iteret. Do sady součástí aplikace Iteret Explorer 6.0 patří apříklad etmeetig, Outlook Express ebo Microsoft Chat. Aplikace Iteret Explorer 6.0 rověž obsahuje 128bitové šifrováí - jedá se o ejvyšší možou úroveň ochray veškeré iteretové komuikace, včetě používáí kreditích karet a fiačích trasakcí. Pro sadější používáí Iteretu je pro ové uživatele k dispozici kompletí elektroický výukový program. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 9

11 Operačí systém a další software Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tiskout elektroické dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF). Jedá se otevřeý formát souborů, který zachovává stadardy dokumetů vytvořeých a všech hlavích počítačových platformách. Se softwarem Acrobat Reader můžete ve webovém prohlížeči otevřít a zobrazit soubor ve formátu PDF pouhým kleputím a vložeý odkaz v souboru HTML. Rychle se zobrazí prví stráka, zatímco se bude stahovat zbytek dokumetu. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 10 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Aplikace Adobe Photoshop Elemets přiáší ovou geeraci upravováí fotografií s ovými výkoými fukcemi, mezi kterými si každý uživatel ajde tu ejvhodější. Aplikace Photoshop Elemets, která je ejbohatší a ejproduktivější sadou ástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximálí efektivitou a dosahovat těch ejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

12 Operačí systém a další software Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Jako doplěk aplikace DVgate Motio, umožňuje aplikace Adobe Premiere digitalizovat, ahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, aimace, fotografie, kresby, text a jiý materiál. Teto báječě jedoduchý a zároveň profesioálí ástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálím videem a webem. Růzé ástroje, včetě celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod a pásek ebo a disk CD-ROM. Adobe Premiere představuje sado použitelou a uiverzálí aplikaci, která kombiuje možosti profesioálí úpravy videa s vysoce kvalitím výstupem. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: MoodLogic MoodLogic, Ic. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádáí skladeb podle tempa, žáru, iterpreta, roku, ázvu písě a dokoce podle álady, jako apříklad veselé, romatické ebo vyrovaé. Díky tomu můžete vytvářet sezamy stop podle álad a hudebích stylů. Další možosti: můžete vybrat ěkterou píseň a okamžitě vytvořit směs podobých písí, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat začky ID3, jediým kleputím přeést písě a směsi do přehrávače MP3 ebo přehrávače disků CD*, jediým kleputím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje ejuceleější dostupá data o písích. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: * Je vyžadová software pro vypalováí disků CD. 11

13 Operačí systém a další software QuickTime 6.1 Apple QuickTime představuje techologii společosti Apple, která přiáší do webového prohlížeče a operačího systému Widows živé video, zvuk, hudbu, 3D a virtuálí realitu. Další iformace ajdete a webu: 12 RealOe Player Realetworks Přehrávač videa a zvuku RealOe Player společosti Realetworks umožňuje uživateli pracovat se všemi hlavími typy médii v jedié aplikaci. Mezi řadu fukcí patří přístup k více ež rozhlasových staic s hudbou, zprávami a sportovím zpravodajstvím, přehráváí a ukládáí zvukových souborů a vytvářeí vlastích zvukových disků CD a dále možost místího uspořádáí zvukových klipů a videoklipů před jejich převodem do přeosých paměťových zařízeí. Další iformace ajdete a webu:

14 Operačí systém a další software Symatec orto AtiVirus (istalačí soubory jsou a pevém disku) Symatec Teto balík softwaru obsahuje možost odběru aktualizací defiic virů zdarma po dobu 90 dí. Pomocí programu orto AtiVirus můžete skeovat přítomost virů v souborech, adresářích či a celých discích a podezřelé či ifikovaé soubory odeslat a aalýzu do výzkumého cetra Symatec AtiVirus Research Cetre (SARC). Odeslaé soubory do cetra SARC budou aalyzováy a zjištěé výsledky vám budou automaticky sděley během sedmi dí. Pokud máte program orto AtiVirus akofigurová odpovídajícím způsobem, váš počítač je chráě proti virům. Program orto AtiVirus automaticky skeuje kořeové složky a viry při spuštěí počítače, kotroluje právě používaé programy, jedou týdě skeuje všechy místí disky a a vašem počítači moitoruje veškeré aktivity a přízaky, které by mohly být ásledkem viru. Dokáže také kotrolovat stažeé soubory z Iteretu a vyhledávat samospouštěcí viry a disketách, které zasuete do počítače. Istalaci programu orto AtiVirus je potřeba spustit. Během istalace budete vyzvái ke stažeí posledí aktualizace ativirové databáze. Je to běžý postup, protože od výroby vašeho počítače VAIO jsou v oběhu ové viry. Další iformace ajdete v souborech elektroické ápovědy a a webu: 13 Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Media Player 9 výrazě zvyšuje kvalitu přehráváí tím, že přeáší datové proudy v režimech okamžitě ebo vždy zaputo, které jsou automaticky přizpůsobey potřebám uživatele. Tato aplikace, která dává uživateli plou kotrolu ad médii, obsahuje celou řadu fukcí a její používáí je rychlejší a sadější ež kdykoli předtím. Další iformace ajdete a webu:

15 Operačí systém a další software Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Movie Maker 2 přiáší do domácího videa velkou dávku zábavy. Verze Movie Maker 2 umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet domácí video přímo v počítači. K sestaveí videa stačí jedoduše přetáhout ěkolik položek. Můžete odstrait epovedeé záběry a poechat pouze ty ejlepší scéy. Potom můžete video sdílet prostředictvím Iteretu, u ebo disku CD. Pomocí softwaru Drag Drop CD+DVD ebo WiDVD for VAIO* lze převádět atočeé video a disky DVD. Video lze také uložit zpět a videokazetu v digitálí kameře a přehrávat jej a obrazovce televizoru ebo v samoté kameře. Další iformace ajdete a webu: 14 * V závislosti a modelu. WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Aplikace WiDVD for VAIO* společosti IterVideo Ic. představuje jedoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech fukcí, které byste očekávali u stadardího přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace ěkteré velmi zdokoaleé fukce, aprosto přesým dekódováím videa, výběrem uživatelských rozhraí a možostmi zobrazeí. Aplikace umožňuje přehrávat video a iteraktiví tituly a discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WiDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jedotce DVD a použije vhodou metodu přehráváí. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: * K dispozici pouze u otebooků.

16 Vlastí astaveí počítače Vlastí astaveí počítače ásledující části obsahují stručé pokyy pro změu hlavích astaveí počítače. Kromě jiého se dozvíte, jak připravit modem pro používáí, jak používat a provádět vlastí astaveí vzhledu softwaru Soy a ástrojů atd. astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal (straa 16) Kofigurace modemu (straa 18) Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20) astaveí tapety Soy (straa 21) 15

17 Vlastí astaveí počítače astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal Počítače s operačím systémem Widows XP Professioal jsou vybavey fukcí vícejazyčého uživatelského rozhraí Multiligual User Iterface (MUI). Tato fukce umožňuje změit aglickou verzi operačího systému, ěkteré softwarové aplikace a rozložeí klávesice a požadovaou jazykovou verzi: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, espańol, češtia, suomi, ελληνικά, portugués a sveska. Během istalace operačího systému Widows je třeba vybrat správé astaveí klávesice. Při výběru správého astaveí klávesice během istalace operačího systému Widows postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Při prvím spuštěí klepěte dvakrát a tlačítko ext v okě průvodce Widows XP Setup Wizard. Zobrazí se dialogové oko Select Your System Settigs. 2 Zapište odpovědi a tyto tři otázky: I live the closest to this regio (Bydlím ejblíže k této oblasti:). I type mostly i this laguage (Píši ejčastěji tímto jazykem:). I use this type of keyboard (Používám ejčastěji toto rozložeí klávesice:). 3 V části Ed User Licese Agreemet klepěte a přepíač Accept a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Dokočete istalaci systému Widows. astaveí vlastí země a jazyka můžete také vybrat ihed po restartováí systému Widows ebo použít fukci Laguage Selector. Chcete-li změit astaveí země a jazyka, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. 2 V okě Cotrol Pael poklepejte a ikou Regioal ad Laguage Optios. Pokud tato ikoa eí zobrazea, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Regioal Optios v okě Regioal ad Laguage Optios vyberte z rozevíracího sezamu Stadards ad formats požadovaý jazyk. 16

18 Vlastí astaveí počítače 4 Chcete-li změit jazyk abídek a dialogových oke, přejděte a kartu Laguages v okě Regioal ad Laguage Optios. 5 Z rozevíracího sezamu vyberte požadovaý jazyk. 6 Kleputím a tlačítko Apply vejdou změy v platost. Budete vyzvái, abyste se odhlásili a zovu přihlásili. ové astaveí jazyka se projeví až po odhlášeí apřihlášeí. 7 Klepěte a tlačítko Start a vyberte příkaz Log Off. 8 V okě Log Off Widows klepěte a tlačítko Log Off. V případě potřeby zadejte heslo a zovu se přihlaste. Všechy abídky, soubory ápovědy a ikoy budou zobrazey ve vybraém jazyce. ěkteré části však zůstaou v agličtiě. 17

19 Vlastí astaveí počítače Kofigurace modemu Před používáím iterího modemu ebo vždy při používáí modemu a cestách musí aktuálí astaveí země v dialogovém okě Phoe ad Modem Optios odpovídat zemi, ze které voláte. Všiměte si karty Coutry Selector v možostech aktuálího ovladače modemu. Protože karta Coutry Selector eí v ovladačích jedotá, epoužívejte ji ke změě astaveí jazyka. Spolehlivý je pouze postup uvedeý v ásledující části. Chcete-li změit zemi v astaveí modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a položku Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. Pokud dialogové oko Phoe ad Modem Optios eí zobrazeo, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Dialig Rules vyberte umístěí. 4 Chcete-li změit aktuálí kofiguraci, klepěte a tlačítko Edit. Zobrazí se dialogové oko Edit Locatio. ebo Chcete-li akofigurovat modem, klepěte a tlačítko ew. Zobrazí se dialogové oko ew Locatio. 5 Zkotrolujte, zda astaveí země ebo oblasti odpovídá lokalitě, ze které voláte. 6 Pokud jste změili astaveí umístěí, klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 7 Zkotrolujte, zda je požadovaý modem uvede a kartě Modems. Pokud modem v tomto sezamu eí uvede, klepěte a tlačítko Add a postupujte podle pokyů průvodce. 8 Klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Kofigurace modemu je dokočea. Před použitím astaveí ové země musí být telefoí lika odpojea od počítače VAIO. 18

20 Vlastí astaveí počítače Aktualizace ovladače modemu Je-li třeba z jakéhokoli důvodu zaktualizovat ovladač modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a vyberte položku Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Klepěte a ikou Priters ad Other Hardware. Zobrazí se oko Priters ad Other Hardware. 3 Klepěte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 4 Klepěte a kartu Modems a potom a tlačítko Properties. Zobrazí se dialogové oko Modem Properties. 5 a kartě Driver klepěte a tlačítko Update driver. Zobrazí se oko Hardware Update Wizard. Postupujte podle pokyů a obrazovce. Můžete echat ovladač vyhledat systémem Widows ebo sami zadat jeho umístěí. 19

21 Vlastí astaveí počítače Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Chcete-li změit vzhled oke pomocí programu UI Desig Selector, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom klepěte a položku Cotrol Pael. Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte alevo a možost Switch to Classic View. EBO Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte apravo a možost Other Cotrol Pael Optios. 2 Poklepejte a ikou UI Desig Selector. Zobrazí se dialogové oko UI Desig Selector. 3 Kleputím a tlačítko << ebo >> vyberte požadovaý vzhled. 4 Klepěte a tlačítko Apply. Vzhled oka programu UI Desig Selector se změí tak, aby jste získali áhled vzhledu, který jste zvolili pro software Soy. 5 Chcete-li zkusit další vzhled, klepěte a tlačítko << ebo >>. 6 Po zvoleí požadovaého vzhledu klepěte a tlačítko OK. The Dialogové oko programu UI Desig Selector zmizí a změí oka softwaru Soy a požadovaý vzhled. 20

22 Vlastí astaveí počítače astaveí tapety Soy Kromě moha dalších možostí abízí počítač Soy VAIO výběr tapet. Tapetu eboli pozadí pracoví plochy můžete zcela libovolě měit. K dispozici je ěkolik speciálích tapet VAIO. Chcete-li astavit jiou tapetu VAIO, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Přejděte a položku Cotrol Pael a klepěte a položku Switch to Classic View. Poklepejte a ikou Display. Zobrazí se dialogové oko Display Properties. 2 Klepěte a kartu Desktop. Zobrazí se sezam tapet systému Widows a VAIO. 3 Vyberte tapetu ze sezamu Backgroud. áhled vybraé tapety se zobrazí a moitoru ad sezamem Backgroud. 4 Pomocí položek v rozevíracím sezamu Positio upravte polohu tapety. 5 Po vyhledáí vhodé tapety klepěte a tlačítko Apply. 6 Kleputím a tlačítko OK zavřete dialogové oko Display Properties. Vybraá tapeta bude použita v počítači. Čím je rozlišeí obrazovky vyšší, tím se zmešuje velikost položek a obrazovce a zároveň se relativě zvětšuje pracoví plocha. Po dosažeí určité úrově již pravděpodobě ebude možé zvyšovat rozlišeí obrazovky. Možosti rozlišeí jsou závislé apříklad a typu moitoru a grafického adaptéru. 21

23 Istalace a aktualizace aplikací Istalace a aktualizace aplikací V této části jsou uvedey pokyy pro istalaci, spuštěí a odistalováí softwaru. Dále se sezámíte s pokyy pro stahováí ejovějších aktualizací z webu aší společosti. Istalace softwaru (straa 23) Změa ebo odebráí softwaru (straa 25) Stažeí softwaru (straa 27) 22

24 Istalace a aktualizace aplikací Istalace softwaru Další iformace o istalaci softwaru z disku Applicatio CD alezete v tištěé dokumetaci Applicatio CD Guide. Při istalaci jiého softwaru postupujte podle ásledujících pokyů. Před istalací aplikací: Podle potřeby aistalujte a připojte hardwarové zařízeí (další pokyy ajdete v části Správa ovladačů (straa 28)). Ukočete všechy spuštěé aplikace. Při istalaci aplikace postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add or Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add or Remove Programs. 3 Klepěte a tlačítko Add ew Programs a potom klepěte a tlačítko CD ebo Floppy. Zobrazí se oko Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM (Istalace programu z diskety ebo z disku CD-ROM). 4 Vložte prví istalačí disketu ebo disk CD-ROM a klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se oko Ru Istallatio Program. 5 Klepěte a tlačítko Browse pro vyhledáí istalačího programu. Zobrazí se oko Browse. 6 Vyberte istalačí program a klepěte a tlačítko Ope. V textovém poli Ope: se zobrazí cesta k umístěí istalačího programu. 7 Klepěte a tlačítko Fiish. Pravděpodobě se zobrazí dialogové oko Licece Agreemet. 8 Přečtěte si zěí smlouvy a pokud souhlasíte s jejími podmíkami, klepěte a tlačítko Yes. Budete vyzvái, abyste určili umístěí, do kterého chcete software aistalovat. 23

25 Istalace a aktualizace aplikací 9 Kleputím a tlačítko Browse vyberte složku a potom klepěte a tlačítko ext. V případě potřeby vyberte typ požadovaé istalace a klepěte a tlačítko ext. Bude spuštěa istalace softwaru. Pokud budete vyzvái k restartováí počítače, zaškrtěte políčko Yes, I wat to restart my computer ow. 10 Klepěte a tlačítko Fiish. Istalace je dokočea a počítač bude restartová. Pomocí služby Add or Remove Programs můžete istalovat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. 24

26 Istalace a aktualizace aplikací Změa ebo odebráí softwaru Uživatel může kdykoli odebrat ebo změit libovolou softwarovou aplikaci. ež budete pokračovat, ukočete aplikaci, kterou chcete změit ebo odebrat. Při změě ebo odebráí softwaru postupujte podle ásledujících pokyů: 1 V abídce Start klepěte a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add/Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add/Remove Programs. 3 Vyberte software, který chcete změit ebo odebrat. Chcete-li změit ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Chage a postupujte podle pokyů a obrazovce. Chcete-li odistalovat ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Remove, potom a tlačítko ext a dále a tlačítko OK. Pokud se zobrazí dialogové oko Locked file detected, klepěte a tlačítko Reboot. Po dokočeí odistalováí bude počítač restartová a všechy dříve používaé soubory budou odstraěy. Pokud se zobrazí dialogové oko Shared file detected, doporučujeme klepout a tlačítko o, aby ebyly odstraěy sdíleé soubory. Klepěte a tlačítko Close. Odistalováí softwaru je dokočeo.! ěkteré programy budou po kleputí a tlačítko Chage or Remove pravděpodobě odebráy bez dalšího upozorěí. Přesvědčte se apřed, zda chcete program skutečě odebrat. Pomocí možostí v rozevíracím sezamu Sort by můžete programy seřazovat. Služba Add or Remove Programs umožňuje odebírat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. U ostatích programů zjistěte v dokumetaci, zda je třeba odebrat další soubory (apříklad soubory II). 25

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

N Příručka k software

N Příručka k software 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT Uživatelská příručka DA-70156 Rev.5 Průvodce instalací pro Windows 7/8/8.1 Krok 1: Vložte CD s ovladači tohoto produktu do mechaniky. Připojte zařízení k volnému portu USB

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

F-CAM/USB-001 PŘEVODNÍK USB2.0

F-CAM/USB-001 PŘEVODNÍK USB2.0 652-121 CMP-USBVG5 ZAŘÍZENÍ KE STAHOVÁNÍ F-CAM/USB-001 PŘEVODNÍK USB2.0 AUDIO/VIDEO PŘES USB2.0 Přehled Zařízení ke stahování audio/video přes USB2.0 umožňuje stahovat vysoce kvalitní video a audio soubory

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více