N Příručka k softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k softwaru"

Transkript

1

2 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv dodaých s produktem. Specifikace softwaru podléhají změám bez předchozího upozorěí a emusí být idetické s aktuálími koečými verzemi. Za aktualizace a rozšířeí softwaru budou pravděpodobě účtováy další poplatky. Za přihlášeí k odběru olie služeb od poskytovatelů bude pravděpodobě vyžadová poplatek a údaje o kredití kartě. Před přihlášeím k odběru fiačích služeb bude pravděpodobě třeba uzavřít dohody se zúčastěými fiačími istitucemi Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. epovoleé kopírováí celého dokumetu ebo jeho částí je zakázáo. Dokumet Licečí smlouva a software s kocovým uživatelem ajdete v iformačím středisku VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Jako parter programu EERGY STAR společost Soy zaručuje, že teto produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu eergie. Program Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program je meziárodí program, který propaguje používáí eergeticky úsporých počítačů a kacelářského vybaveí. Teto program podporuje vývoj a šířeí produktů, jejichž fukce umožňují účiě sižovat spotřebu eergie. Jedá se o otevřeý systém s dobrovolou účastí subjektů. Program je zaměře a kacelářské vybaveí, jako apříklad počítače, displeje, tiskáry, faxy a kopírky. V rámci účastických zemí se pro tyto produkty používají jedoté stadardy a loga. EERGY STAR je registrovaá ochraá zámka v U.S.A.

3 Důležité iformace Ochraé zámky Soy, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochraé zámky společosti Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works a logo Widows jsou ochraé zámky ebo registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v U.S.A. a dalších zemích. i.lik je ochraá zámka společosti Soy, která ozačuje pouze produkty vybaveé připojeím IEEE Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elemets jsou ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated. QuickTime a logo QuickTime jsou licecovaé ochraé zámky. Ochraá zámka QuickTime je registrováa v U.S.A. a dalších zemích. RealOe Player je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti Realetworks, Ic., v U.S.A. a dalších zemích. MoodLogic je ochraá zámka společosti MoodLogic, Ic. PowerPael je ochraá zámka společosti Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto Ativirus je ochraá zámka společosti Symatec Corporatio. EverQuest je registrovaá ochraá zámka společosti Soy Computer Etertaimet America Ic. WiDVD for VAIO je ochraá zámka společosti IterVideo, Ic. Všechy ostatí ázvy systémů, produktů a služeb jsou ochraými zámkami příslušých vlastíků. Ozačeí ebo eí v této příručce uvedeo. Specifikace podléhají změám bez předchozího upozorěí. Všechy ostatí ochraé zámky jsou zámkami příslušých vlastíků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios.

4 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Soy VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrováí budete moci využívat kvalitích služeb zákazíkům společosti Soy a získáte ásledující výhody: Club VAIO odborá pomoc olie, výukové materiály, tipy a triky, oviky, diskusí skupiy, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažeí zdarma. VAIO-Lik máte-li při používáí počítače potíže, můžete vyhledat možé řešeí a webu VAIO-Lik: Guaratee - ochraa ivestic. Podmíky jsou uvedey a stráce Guaratee a další iformace ajdete v dokumetaci Troubleshootig Guide. Při registraci počítače Soy VAIO postupujte podle ásledujících pokyů: 1 astavte připojeí k Iteretu (viz také Kofigurace modemu (straa 18)). 2 a pracoví ploše poklepejte a ikou VAIO Olie Registratio. Teto odkaz je uvede také v abídce Start. 3 V případě potřeby změňte jazyk a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Klepěte a tlačítko Register ow a potom klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se webová stráka https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp. 5 Zadejte jméo a příjmeí. Sériové číslo počítače bude vyplěo automaticky. 6 Klepěte a tlačítko Submit. 7 Zadejte požadovaé údaje a potom klepěte a tlačítko Submit. Po dokočeí registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováím. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzeím od klubu Club VAIO. Po zaregistrováí můžete kdykoli otevřít registračí stráku VAIO Olie Registratio a zaktualizovat údaje, aiž by bylo uté vyplňovat dotazík. 3

5 Software Soy Software Soy Popis fugováí jedotlivých aplikací ajdete v souborech elektroické ápovědy dodaých s aplikací. Pro zobrazeí souboru ápovědy ve spuštěé aplikaci obvykle slouží klávesa <F1>. DVgate Soy Electroics Sada DVgate obsahuje 3 doplňkové aplikace: DVgate Motio, DVgate Still a DVgate Assemble. Tato sada umožňuje sado vybrat a upravit digitálí videoklipy a zkompilovat je do domácího videa v profesioálí kvalitě. Jestliže připojíte k počítači digitálí videokameru pomocí rozhraí i.lik, stává se z počítače střiža, v které lze vybraý zázam digitalizovat, zobrazovat v áhledu, stříhat a skládat a akoec ukládat sekvece ve formátech AVI ebo MPEG 1 a 2. Aplikace DVgate Still slouží k zobrazováí símků digitálího videa, které byly odesláy z digitálího videorekordéru ebo rekordéru digitálí videokamery (pouze v případě, pokud je kamera vybavea vstupem a výstupem pro digitálí video (DV I/Out) ebo alespoň výstupem (DV Out) pro aplikaci DV Gate Still), a k jejich ukládáí ve formě grafických souborů a pevý disk. 4 EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest je oblíbeá počítačová hra, kterou může hrát více hráčů současě prostředictvím Iteretu. Další iformace ajdete a webu této hry, jehož odkaz je uvede a pracoví ploše systému Widows.

6 Software Soy HotKey Utility ástroj HotKey Utility* umožňuje rychlý přístup k růzým fukcím pomocí klávesy F, apříklad zvyšováí hlasitosti. Další iformace ajdete v kapitole Klávesové zkratky a fukce s klávesou <F> v publikaci Příručka pro hardware. * Tato fukce je k dispozici pouze u otebooků. 5 ISP Selector Soy Electroics Aplikace ISP Selector* umožňuje sadou istalaci požadovaého poskytovatele služeb Iteretu. Stačí zvolit v rozevíracím sezamu zemi a jazyk a zobrazí se dostupí poskytovatelé. Kleputím a tlačítko Istall vedle požadovaého poskytovatele se spustí istalace. Lze istalovat pouze poskytovatele z vybraé země. * V závislosti a modelu. Memory Stick Formatter Soy Electroics Aplikace Memory Stick Formatter* je speciálí aplikace pro formátováí paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátováí těchto paměťových karet. Teto software lze avíc použít i pro přeformátováí takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Widows edokáže rozlišit. Zformátováím paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data a kartě ztracea. V případě potřeby před formátováím zazálohujte data a kartě. K formátováí paměťových karet Memory Sticks epoužívejte příkaz Format systému Widows. * K dispozici pouze u otebooků a stolích počítačů se zásuvkou Memory Stick.

7 Software Soy PictureGear Studio Soy Electroics Aplikace PictureGear Studio je software, který se sado používá a který přiáší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízeými digitálím fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje sado přeášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tiskout. 6 PowerPael Phoeix Techologies ástroj PowerPael* slouží ke správě apájeí počítače a poskytuje důležité iformace o aktivitě systému a životosti baterií. Fukce automatické správy apájeí vybírá ejvhodější profil v závislosti a aplikaci, se kterou pracujete, a a podmíkách, ve kterých aplikaci používáte. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části Řízeí spotřeby pomocí ástroje PowerPael v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. SoicStage Soy Electroics Softwarová aplikace SoicStage využívá techologii a ochrau autorských práv OpeMG, kterou vyviula společost Soy Corporatio a která umožňuje ahrávat a přehrávat digitálí hudebí data v osobím počítači. Po zašifrováí a ahráí a pevý disk umožňuje techologie OpeMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje eoprávěému šířeí. Smyslem techologie OpeMG je vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možé distribuovat větší možství velmi kvalití hudby, ale zároveň by emohlo docházet k eoprávěému šířeí hudebích souborů. Se softwarem SoicStage lze šifrovat a spravovat hudebí soubory stažeé do počítače prostředictvím služeb EMD ebo přijaté (či vytvořeé) z vlastího disku CD ebo z Iteretu.

8 Software Soy Soy otebook Setup Soy Electroics Aplikace Soy otebook Setup* slouží ke zjišťováí systémových iformací, astaveí předvoleb chováí systému a astaveí hesla pro zaputí apájeí počítače Soy. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části astaveí počítače pomocí ástroje Soy otebook Setup v Příručce pro hardware. 7 * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. Soy Style Imagig (zástupce a ploše) Soy Electroics Aplikace Soy Style Imagig usadňuje sdíleí digitálích fotografií a videa s ostatími čley rodiy a přáteli. Aplikace Soy Style Imagig společě s aplikací etwork Smart Capture vám umoží získat maximum zábavy s vašimi fotografiemi a videozázamy. Jestliže se zaregistrujete jako čle služby Soy Style Imagig, můžete ukládat fotografie a dokoce objedávat výtisky. Čleství ZDARMA můžete získat a webu: UI Desig Selector Soy Electroics Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Další iformace ajdete v části Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20).

9 Software Soy VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Aplikace VAIO Edit Compoets, která je modulem plug-i pro aplikaci Adobe Premiere, je vybavea fukcemi pro podporu zařízeí s rozhraím i.lik -DV a umožňuje tak vytvářet domácí video, které si udrží skvělou kvalitu i po provedeí úprav. yí můžete ovládat zařízeí digitálího videa přímo z počítače, importovat a upravovat video a potom jej exportovat zpět do zařízeí. 8 VAIO Media 2.1 Soy Electroics Ic. Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory se statickými obrázky mezi počítači VAIO. Chcete-li zpřístupit vlastí soubory multimédií ostatím uživatelům počítačů VAIO připojeým ke klasické ebo bezdrátové síti, můžete váš počítač VAIO astavit jako server médií a ostatí počítače jako kliety médií. Disky CD-ROM pro obovu systému Soy Corporatio Pomocí disků CD-ROM pro obovu systému a programového prostředí lze zovu aistalovat systém, obovit základí sadu zakoupeých programů a příslušé ovladače zařízeí v případě, že jsou poškozey ebo eúmyslě smazáy. ovou istalací kokrétího ovladače zařízeí lze odstrait problém s počítačem, aiž by bylo uté obovit celý systém. Disk CD-ROM pro obovu systému se v této příručce také uvádí jako Applicatio CD. Disky CD-ROM pro obovu systému lze používat pouze v zakoupeém počítači Soy a elze jej použít v žádém jiém počítači Soy ai v počítači jiého výrobce.

10 Operačí systém a další software Operačí systém a další software Operačí systém Widows XP Professioal s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Widows XP Professioal, který byl vyviut z osvědčeého systému Widows 2000, představuje spolehlivý základ, se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete ejvíce potřebovat. Teto operačí systém je ejeom spolehlivější, ale abízí rověž fukce, které začě urychlují a usadňují řešeí systémových problémů. Díky ové podobě operačího systému Widows XP Professioal založeé a úkolech a ituitivějších stylech je práce s počítačem sadější, ež kdykoli předtím. S podporou ejovějších stadardů zabezpečeí a rozšířeou ochraou bezpečostí bráou firewall operačí systém Widows XP Professioal rověž udržuje vyšší bezpečost dat a osobích údajů. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteretový prohlížeč Microsoft Iteret Explorer slouží k procházeí iteretových stráek. Průvodce Setup Wizard akofiguruje počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletí balík ových aplikací umožňuje odesílat a přijímat poštu včetě příloh přes Iteret. Do sady součástí aplikace Iteret Explorer 6.0 patří apříklad etmeetig, Outlook Express ebo Microsoft Chat. Aplikace Iteret Explorer 6.0 rověž obsahuje 128bitové šifrováí - jedá se o ejvyšší možou úroveň ochray veškeré iteretové komuikace, včetě používáí kreditích karet a fiačích trasakcí. Pro sadější používáí Iteretu je pro ové uživatele k dispozici kompletí elektroický výukový program. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 9

11 Operačí systém a další software Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tiskout elektroické dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF). Jedá se otevřeý formát souborů, který zachovává stadardy dokumetů vytvořeých a všech hlavích počítačových platformách. Se softwarem Acrobat Reader můžete ve webovém prohlížeči otevřít a zobrazit soubor ve formátu PDF pouhým kleputím a vložeý odkaz v souboru HTML. Rychle se zobrazí prví stráka, zatímco se bude stahovat zbytek dokumetu. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 10 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Aplikace Adobe Photoshop Elemets přiáší ovou geeraci upravováí fotografií s ovými výkoými fukcemi, mezi kterými si každý uživatel ajde tu ejvhodější. Aplikace Photoshop Elemets, která je ejbohatší a ejproduktivější sadou ástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximálí efektivitou a dosahovat těch ejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

12 Operačí systém a další software Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Jako doplěk aplikace DVgate Motio, umožňuje aplikace Adobe Premiere digitalizovat, ahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, aimace, fotografie, kresby, text a jiý materiál. Teto báječě jedoduchý a zároveň profesioálí ástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálím videem a webem. Růzé ástroje, včetě celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod a pásek ebo a disk CD-ROM. Adobe Premiere představuje sado použitelou a uiverzálí aplikaci, která kombiuje možosti profesioálí úpravy videa s vysoce kvalitím výstupem. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: MoodLogic MoodLogic, Ic. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádáí skladeb podle tempa, žáru, iterpreta, roku, ázvu písě a dokoce podle álady, jako apříklad veselé, romatické ebo vyrovaé. Díky tomu můžete vytvářet sezamy stop podle álad a hudebích stylů. Další možosti: můžete vybrat ěkterou píseň a okamžitě vytvořit směs podobých písí, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat začky ID3, jediým kleputím přeést písě a směsi do přehrávače MP3 ebo přehrávače disků CD*, jediým kleputím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje ejuceleější dostupá data o písích. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: * Je vyžadová software pro vypalováí disků CD. 11

13 Operačí systém a další software QuickTime 6.1 Apple QuickTime představuje techologii společosti Apple, která přiáší do webového prohlížeče a operačího systému Widows živé video, zvuk, hudbu, 3D a virtuálí realitu. Další iformace ajdete a webu: 12 RealOe Player Realetworks Přehrávač videa a zvuku RealOe Player společosti Realetworks umožňuje uživateli pracovat se všemi hlavími typy médii v jedié aplikaci. Mezi řadu fukcí patří přístup k více ež rozhlasových staic s hudbou, zprávami a sportovím zpravodajstvím, přehráváí a ukládáí zvukových souborů a vytvářeí vlastích zvukových disků CD a dále možost místího uspořádáí zvukových klipů a videoklipů před jejich převodem do přeosých paměťových zařízeí. Další iformace ajdete a webu:

14 Operačí systém a další software Symatec orto AtiVirus (istalačí soubory jsou a pevém disku) Symatec Teto balík softwaru obsahuje možost odběru aktualizací defiic virů zdarma po dobu 90 dí. Pomocí programu orto AtiVirus můžete skeovat přítomost virů v souborech, adresářích či a celých discích a podezřelé či ifikovaé soubory odeslat a aalýzu do výzkumého cetra Symatec AtiVirus Research Cetre (SARC). Odeslaé soubory do cetra SARC budou aalyzováy a zjištěé výsledky vám budou automaticky sděley během sedmi dí. Pokud máte program orto AtiVirus akofigurová odpovídajícím způsobem, váš počítač je chráě proti virům. Program orto AtiVirus automaticky skeuje kořeové složky a viry při spuštěí počítače, kotroluje právě používaé programy, jedou týdě skeuje všechy místí disky a a vašem počítači moitoruje veškeré aktivity a přízaky, které by mohly být ásledkem viru. Dokáže také kotrolovat stažeé soubory z Iteretu a vyhledávat samospouštěcí viry a disketách, které zasuete do počítače. Istalaci programu orto AtiVirus je potřeba spustit. Během istalace budete vyzvái ke stažeí posledí aktualizace ativirové databáze. Je to běžý postup, protože od výroby vašeho počítače VAIO jsou v oběhu ové viry. Další iformace ajdete v souborech elektroické ápovědy a a webu: 13 Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Media Player 9 výrazě zvyšuje kvalitu přehráváí tím, že přeáší datové proudy v režimech okamžitě ebo vždy zaputo, které jsou automaticky přizpůsobey potřebám uživatele. Tato aplikace, která dává uživateli plou kotrolu ad médii, obsahuje celou řadu fukcí a její používáí je rychlejší a sadější ež kdykoli předtím. Další iformace ajdete a webu:

15 Operačí systém a další software Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Movie Maker 2 přiáší do domácího videa velkou dávku zábavy. Verze Movie Maker 2 umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet domácí video přímo v počítači. K sestaveí videa stačí jedoduše přetáhout ěkolik položek. Můžete odstrait epovedeé záběry a poechat pouze ty ejlepší scéy. Potom můžete video sdílet prostředictvím Iteretu, u ebo disku CD. Pomocí softwaru Drag Drop CD+DVD ebo WiDVD for VAIO* lze převádět atočeé video a disky DVD. Video lze také uložit zpět a videokazetu v digitálí kameře a přehrávat jej a obrazovce televizoru ebo v samoté kameře. Další iformace ajdete a webu: 14 * V závislosti a modelu. WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Aplikace WiDVD for VAIO* společosti IterVideo Ic. představuje jedoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech fukcí, které byste očekávali u stadardího přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace ěkteré velmi zdokoaleé fukce, aprosto přesým dekódováím videa, výběrem uživatelských rozhraí a možostmi zobrazeí. Aplikace umožňuje přehrávat video a iteraktiví tituly a discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WiDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jedotce DVD a použije vhodou metodu přehráváí. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: * K dispozici pouze u otebooků.

16 Vlastí astaveí počítače Vlastí astaveí počítače ásledující části obsahují stručé pokyy pro změu hlavích astaveí počítače. Kromě jiého se dozvíte, jak připravit modem pro používáí, jak používat a provádět vlastí astaveí vzhledu softwaru Soy a ástrojů atd. astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal (straa 16) Kofigurace modemu (straa 18) Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20) astaveí tapety Soy (straa 21) 15

17 Vlastí astaveí počítače astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal Počítače s operačím systémem Widows XP Professioal jsou vybavey fukcí vícejazyčého uživatelského rozhraí Multiligual User Iterface (MUI). Tato fukce umožňuje změit aglickou verzi operačího systému, ěkteré softwarové aplikace a rozložeí klávesice a požadovaou jazykovou verzi: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, espańol, češtia, suomi, ελληνικά, portugués a sveska. Během istalace operačího systému Widows je třeba vybrat správé astaveí klávesice. Při výběru správého astaveí klávesice během istalace operačího systému Widows postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Při prvím spuštěí klepěte dvakrát a tlačítko ext v okě průvodce Widows XP Setup Wizard. Zobrazí se dialogové oko Select Your System Settigs. 2 Zapište odpovědi a tyto tři otázky: I live the closest to this regio (Bydlím ejblíže k této oblasti:). I type mostly i this laguage (Píši ejčastěji tímto jazykem:). I use this type of keyboard (Používám ejčastěji toto rozložeí klávesice:). 3 V části Ed User Licese Agreemet klepěte a přepíač Accept a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Dokočete istalaci systému Widows. astaveí vlastí země a jazyka můžete také vybrat ihed po restartováí systému Widows ebo použít fukci Laguage Selector. Chcete-li změit astaveí země a jazyka, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. 2 V okě Cotrol Pael poklepejte a ikou Regioal ad Laguage Optios. Pokud tato ikoa eí zobrazea, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Regioal Optios v okě Regioal ad Laguage Optios vyberte z rozevíracího sezamu Stadards ad formats požadovaý jazyk. 16

18 Vlastí astaveí počítače 4 Chcete-li změit jazyk abídek a dialogových oke, přejděte a kartu Laguages v okě Regioal ad Laguage Optios. 5 Z rozevíracího sezamu vyberte požadovaý jazyk. 6 Kleputím a tlačítko Apply vejdou změy v platost. Budete vyzvái, abyste se odhlásili a zovu přihlásili. ové astaveí jazyka se projeví až po odhlášeí apřihlášeí. 7 Klepěte a tlačítko Start a vyberte příkaz Log Off. 8 V okě Log Off Widows klepěte a tlačítko Log Off. V případě potřeby zadejte heslo a zovu se přihlaste. Všechy abídky, soubory ápovědy a ikoy budou zobrazey ve vybraém jazyce. ěkteré části však zůstaou v agličtiě. 17

19 Vlastí astaveí počítače Kofigurace modemu Před používáím iterího modemu ebo vždy při používáí modemu a cestách musí aktuálí astaveí země v dialogovém okě Phoe ad Modem Optios odpovídat zemi, ze které voláte. Všiměte si karty Coutry Selector v možostech aktuálího ovladače modemu. Protože karta Coutry Selector eí v ovladačích jedotá, epoužívejte ji ke změě astaveí jazyka. Spolehlivý je pouze postup uvedeý v ásledující části. Chcete-li změit zemi v astaveí modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a položku Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. Pokud dialogové oko Phoe ad Modem Optios eí zobrazeo, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Dialig Rules vyberte umístěí. 4 Chcete-li změit aktuálí kofiguraci, klepěte a tlačítko Edit. Zobrazí se dialogové oko Edit Locatio. ebo Chcete-li akofigurovat modem, klepěte a tlačítko ew. Zobrazí se dialogové oko ew Locatio. 5 Zkotrolujte, zda astaveí země ebo oblasti odpovídá lokalitě, ze které voláte. 6 Pokud jste změili astaveí umístěí, klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 7 Zkotrolujte, zda je požadovaý modem uvede a kartě Modems. Pokud modem v tomto sezamu eí uvede, klepěte a tlačítko Add a postupujte podle pokyů průvodce. 8 Klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Kofigurace modemu je dokočea. Před použitím astaveí ové země musí být telefoí lika odpojea od počítače VAIO. 18

20 Vlastí astaveí počítače Aktualizace ovladače modemu Je-li třeba z jakéhokoli důvodu zaktualizovat ovladač modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a vyberte položku Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Klepěte a ikou Priters ad Other Hardware. Zobrazí se oko Priters ad Other Hardware. 3 Klepěte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 4 Klepěte a kartu Modems a potom a tlačítko Properties. Zobrazí se dialogové oko Modem Properties. 5 a kartě Driver klepěte a tlačítko Update driver. Zobrazí se oko Hardware Update Wizard. Postupujte podle pokyů a obrazovce. Můžete echat ovladač vyhledat systémem Widows ebo sami zadat jeho umístěí. 19

21 Vlastí astaveí počítače Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Chcete-li změit vzhled oke pomocí programu UI Desig Selector, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom klepěte a položku Cotrol Pael. Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte alevo a možost Switch to Classic View. EBO Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte apravo a možost Other Cotrol Pael Optios. 2 Poklepejte a ikou UI Desig Selector. Zobrazí se dialogové oko UI Desig Selector. 3 Kleputím a tlačítko << ebo >> vyberte požadovaý vzhled. 4 Klepěte a tlačítko Apply. Vzhled oka programu UI Desig Selector se změí tak, aby jste získali áhled vzhledu, který jste zvolili pro software Soy. 5 Chcete-li zkusit další vzhled, klepěte a tlačítko << ebo >>. 6 Po zvoleí požadovaého vzhledu klepěte a tlačítko OK. The Dialogové oko programu UI Desig Selector zmizí a změí oka softwaru Soy a požadovaý vzhled. 20

22 Vlastí astaveí počítače astaveí tapety Soy Kromě moha dalších možostí abízí počítač Soy VAIO výběr tapet. Tapetu eboli pozadí pracoví plochy můžete zcela libovolě měit. K dispozici je ěkolik speciálích tapet VAIO. Chcete-li astavit jiou tapetu VAIO, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Přejděte a položku Cotrol Pael a klepěte a položku Switch to Classic View. Poklepejte a ikou Display. Zobrazí se dialogové oko Display Properties. 2 Klepěte a kartu Desktop. Zobrazí se sezam tapet systému Widows a VAIO. 3 Vyberte tapetu ze sezamu Backgroud. áhled vybraé tapety se zobrazí a moitoru ad sezamem Backgroud. 4 Pomocí položek v rozevíracím sezamu Positio upravte polohu tapety. 5 Po vyhledáí vhodé tapety klepěte a tlačítko Apply. 6 Kleputím a tlačítko OK zavřete dialogové oko Display Properties. Vybraá tapeta bude použita v počítači. Čím je rozlišeí obrazovky vyšší, tím se zmešuje velikost položek a obrazovce a zároveň se relativě zvětšuje pracoví plocha. Po dosažeí určité úrově již pravděpodobě ebude možé zvyšovat rozlišeí obrazovky. Možosti rozlišeí jsou závislé apříklad a typu moitoru a grafického adaptéru. 21

23 Istalace a aktualizace aplikací Istalace a aktualizace aplikací V této části jsou uvedey pokyy pro istalaci, spuštěí a odistalováí softwaru. Dále se sezámíte s pokyy pro stahováí ejovějších aktualizací z webu aší společosti. Istalace softwaru (straa 23) Změa ebo odebráí softwaru (straa 25) Stažeí softwaru (straa 27) 22

24 Istalace a aktualizace aplikací Istalace softwaru Další iformace o istalaci softwaru z disku Applicatio CD alezete v tištěé dokumetaci Applicatio CD Guide. Při istalaci jiého softwaru postupujte podle ásledujících pokyů. Před istalací aplikací: Podle potřeby aistalujte a připojte hardwarové zařízeí (další pokyy ajdete v části Správa ovladačů (straa 28)). Ukočete všechy spuštěé aplikace. Při istalaci aplikace postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add or Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add or Remove Programs. 3 Klepěte a tlačítko Add ew Programs a potom klepěte a tlačítko CD ebo Floppy. Zobrazí se oko Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM (Istalace programu z diskety ebo z disku CD-ROM). 4 Vložte prví istalačí disketu ebo disk CD-ROM a klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se oko Ru Istallatio Program. 5 Klepěte a tlačítko Browse pro vyhledáí istalačího programu. Zobrazí se oko Browse. 6 Vyberte istalačí program a klepěte a tlačítko Ope. V textovém poli Ope: se zobrazí cesta k umístěí istalačího programu. 7 Klepěte a tlačítko Fiish. Pravděpodobě se zobrazí dialogové oko Licece Agreemet. 8 Přečtěte si zěí smlouvy a pokud souhlasíte s jejími podmíkami, klepěte a tlačítko Yes. Budete vyzvái, abyste určili umístěí, do kterého chcete software aistalovat. 23

25 Istalace a aktualizace aplikací 9 Kleputím a tlačítko Browse vyberte složku a potom klepěte a tlačítko ext. V případě potřeby vyberte typ požadovaé istalace a klepěte a tlačítko ext. Bude spuštěa istalace softwaru. Pokud budete vyzvái k restartováí počítače, zaškrtěte políčko Yes, I wat to restart my computer ow. 10 Klepěte a tlačítko Fiish. Istalace je dokočea a počítač bude restartová. Pomocí služby Add or Remove Programs můžete istalovat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. 24

26 Istalace a aktualizace aplikací Změa ebo odebráí softwaru Uživatel může kdykoli odebrat ebo změit libovolou softwarovou aplikaci. ež budete pokračovat, ukočete aplikaci, kterou chcete změit ebo odebrat. Při změě ebo odebráí softwaru postupujte podle ásledujících pokyů: 1 V abídce Start klepěte a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add/Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add/Remove Programs. 3 Vyberte software, který chcete změit ebo odebrat. Chcete-li změit ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Chage a postupujte podle pokyů a obrazovce. Chcete-li odistalovat ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Remove, potom a tlačítko ext a dále a tlačítko OK. Pokud se zobrazí dialogové oko Locked file detected, klepěte a tlačítko Reboot. Po dokočeí odistalováí bude počítač restartová a všechy dříve používaé soubory budou odstraěy. Pokud se zobrazí dialogové oko Shared file detected, doporučujeme klepout a tlačítko o, aby ebyly odstraěy sdíleé soubory. Klepěte a tlačítko Close. Odistalováí softwaru je dokočeo.! ěkteré programy budou po kleputí a tlačítko Chage or Remove pravděpodobě odebráy bez dalšího upozorěí. Přesvědčte se apřed, zda chcete program skutečě odebrat. Pomocí možostí v rozevíracím sezamu Sort by můžete programy seřazovat. Služba Add or Remove Programs umožňuje odebírat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. U ostatích programů zjistěte v dokumetaci, zda je třeba odebrat další soubory (apříklad soubory II). 25

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Verze: 10.0.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-03-22 SWD-20130322133417232 Obsah Vítejte!... 7 BlackBerry 10: nové aplikace a funkce... 8 Začínáme... 12 Nastavení zařízení...

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více