Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Stanislav Kraft, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80% [4 AH]) - Květoň, Tomáš (20% [1 AH]): Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic: Case Study of the Blatná region vyd. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, s. Lit.: 99 zázn., 16 obr., 8 tab. ISBN Horňák, Marcel [rec.] Marada, Miroslav [rec.] ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí, [Transport features of the city of České Budějovice and its hinterland] Lit.: 19 zázn., 3 mapy, 1 graf, 3 tab. In: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, S [1,09 AH]. - ISBN Korec, Pavol [rec.] Dokoupil, Jaroslav [rec.] Vaishar, Antonín [rec.] ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD01 Kubeš, Jan (70%) - Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (30%): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita, [South Bohemian Peripheral Areas and Their Social-Population Stability] Lit.: 58 zázn., 1 mapa, 3 tab. In: Sociologický časopis. - Vol. 47, No. 4 (2011), s Registrované v: wos, scopus Indikátor časopisu: IF (JCR) 2011=0,357 Ohlasy (4): [o1] 2013 Vaishar, A. - Dvořák, P. - Hubačíková, V. - Zapletalová, J.: Geographia Polonica, Vol. 86, No. 3, 2013, s SCOPUS [o1] 2013 Popjaková, D. - Blažek, M.: Bulletin of Geography, Vol. 27, No. 27, 2013, s SCOPUS [o1] 2015 Šťastná, M. - Vaishar, A. - Stonawská, K.: Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 36, May, 2015, s SCOPUS [o4] 2015 Hampl, M. - Marada, M.: Sociogeografická regionalizace Česka. In: Geografie, Vol. 120, No. 3, 2015, s. 419 ADD02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis = Dopravní klasifikace středisek osídlení České republiky: využití metod shlukové analýzy Lit.: 34 zázn., 3 obr., 2 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 20, No. 3 (2012), s Registrované v: wos, scopus Indikátor časopisu: IF (JCR) 2012= 0,652 Ohlasy (5): [o2] 2013 Horňák, M. - Pšenka, T. - Križan, F.: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, 2013, s SCI ; SCOPUS [o1] 2014 Halás, M. - Klapka, P. - Kladivo, P.: Journal of Transport Geography, Vol. 35, February, 2014, s SCI ; SCOPUS [o1] 2014 Seidenglanz, D.: Journal of Transport Geography, Vol. 41, December, 2014, s SCOPUS ; SCI [o2] 2014 Pařil, V.: Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Brno : Masaryk University, 2014, S CPCI-S 1

2 [o2] 2015 Kučerová, S.R. - Bláha, J.D. - Kučera, Z.: Moravian Geographical Reports, Vol. 23, No. 1, 2015, s SCI ADD03 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (45%) - Halás, Marián (45%) - Vančura, Michal (10%): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic = Vymezení zázemí měst na základě dopravních toků: Případová studie regionálních center České republiky Lit.: 42 zázn., 4 obr., 3 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 22, No. 1 (2014), s , wos Indikátor časopisu: IF (JCR) 2014=0,872 [o1] 2014 Seidenglanz, D.: Journal of Transport Geography, Vol. 41, December, 2014, s SCOPUS ; SCI [o1] 2015 Pařil, V. - Kunc, J. - Šašinka, P. - Tonev, P. - Viturka, M.: Geographia Technica, Vol. 10, No. 1, 2015, s SCOPUS [o3] 2014 Chilla, T. - Weidinger, T.: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit "Europäische Metropolregion Nürnberg - Westböhmen" [elektronický zdroj]. - Nürnberg : Europäischen Metropolregion Nürnberg, 2014, S. 73 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80%) - Vančura, Michal (20%): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: A case study of the Czech Republic = Areály koncentrácie dopravy a ich súvislosť s priestorovou organizáciou spoločnosti Lit.: 39 zázn., 2 obr., 3 tab. In: Geografický časopis. - Vol. 62, No. 4 (2010), s [o1] 2013 Horňák, M. - Pšenka, T.: Geografický časopis, Vol. 65, No. 2, 2013, s SCOPUS [o4] 2013 Klapka, P. - Halás, M. - Tonev, P. - Bednář, M.: Functional regions of the Czech Republic: simpler and more advanced methods of regional taxonomy. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Geographica, Vol. 44, No. 1, 2013, s.56 [o1] 2014 Seidenglanz, D.: Journal of Transport Geography, Vol. 41, December, 2014, s SCOPUS ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (90%) - Vančura, Michal (10%): Transport hierarchy of Czech Settlement Centres and its changes in the tranformation period: Geographical Analysis = Dopravní hierarchie středisek osídlení Česka a její změny v transformačním období: geografická analýza Lit.: 32 zázn., 4 obr., 5 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 17, No. 3 (2009), s [o2] 2011 Fojtík, D. - Ivan, I. - Horák, J.: Database of public transport connections - Its creation and use. In: Proceedings of the 12th International Carpathian Control Conference, ICCC' [s.l.] : [s.n.], 2009, S SCOPUS [o2] 2013 Horňák, M. - Pšenka, T. - Križan, F.: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, 2013, s SCOPUS [o1] 2014 Seidenglanz, D.: Journal of Transport Geography, Vol. 41, December, 2014, s SCOPUS ADF02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (90%) - Vančura, Michal (10%): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady Lit.: 17 zázn., 8 obr. In: Národohospodářský obzor. - Roč. 9, č. 1 (2009), s Ohlasy (4): [o4] 2010 Chmelík, J. - Květoň, V. - Marada, M.: Evaluation of Competitiveness of Rail Transport on Example of Connection Among Regional Capitals in Czechia. In: Národohospodářský obzor/review of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 1, 2010, s. 19 [o3] 2012 Križan, F. - Horňák, M.: Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú doprava: Prípadová štúdia spoločnosti Regio Jet na Slovensku. In: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvkůze semináře Telč Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 30 [o1] 2013 Horňák, M. - Pšenka, T.: Geografický časopis, Vol. 65, No. 2, 2013, s SCOPUS 2

3 [o4] 2015 Chmelík, J.: Assesment of Modal Split in Long-distance Passenger Transport. In: Národohospodářský obzor/review of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 1, 2015, s. 67 ADF03 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (70%) - Vančura, Michal (30%): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period = Geografická organizace dopravního systému v Česku a její vývoj v transformačním období Lit.: 37 zázn., 5 obr., 5 tab. In: Geografie. - Vol. 114, No. 4 (2009), s , wos Ohlasy (2): [o1] 2014 Seidenglanz, D.: Journal of Transport Geography, Vol. 41, December, 2014, s SCOPUS [o1] 2015 Chmelík, J.: Review of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 1, 2015, s SCOPUS ADF04 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (60%) - Vančura, Michal (40%): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001, [City of České Budějovice and its regional scope: commuting to work - changes between 1991 and 2001] Lit.: 17 zázn., 2 obr., 4 tab. In: Auspicia. - Roč. 8, č. 2 (2011), s Ohlasy (1): [o3] 2012 Horňák, M.: Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 6, No. 1, 2012, s. 31 ADF05 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (60%) - Blažek, Jan (40%): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models = Prostorové interakce a regionalizace kraje Vysočina s využitím gravitačních modelů Lit.: 27 zázn., 6 obr., 5 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 43, No. 2 (2012), s Ohlasy (6): [o1] 2013 Horňák, M. - Pšenka, T.: Geografický časopis, Vol. 65, No. 2, 2013, s SCOPUS [o1] 2014 Halás, M. - Klapka, P. - Kladivo, P.: Journal of Transport Geography, Vol. 35, February, 2014, s SCI ; SCOPUS [o2] 2014 Chmelík, J. - Marada, M.: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 4, 2014, s SCI ; SCOPUS [o2] 2014 Maryáš, J. - Kunc, J. - Tonev, P. - Szczyrba, Z.: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 3, 2014, s SCI ; SCOPUS [o1] 2015 Halás, M. - Klapka, P.: Rendiconti Lincei, Vol. 26, No. 2, 2015, s SCI ; SCOPUS [o4] 2015 Vaishar, A. - Šťastná, M. - Javůrková, M. - Pavlů, A.: Možnosti využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem. In: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický časopis], [roč. 4], č. 1, 2015, ADF06 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (70%) - Prener, Jan (30%): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989 = Prostorové aspekty dopravního chování v České republice po roce 1989 Lit.: 42 zázn., 11 obr., 3 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 45, No. 2 (2014), s ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ADM01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (70%) - Marada, Miroslav (15%) - Popjaková, Dagmar (15%): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic Lit.: 31 zázn., 5 obr., 2 tab. In: Quaestiones Geographicae. - Vol. 33, No. 2 (2014), s Ohlasy (1): [o1] 2015 Pařil., V. - Kunc, J. - Šašinka, P. - Tonev, P. - Viturka, M.: Geographia Technica, Vol. 10, No. 1, 2015, s SCOPUS ADM02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions Lit.: 39 zázn., 5 obr., 2 tab. 3

4 In: Human Geographies [elektronický zdroj]. - Vol. 8, No. 2 (2014), s [online] ADM03 Halás, Marián (50%) - Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (50%): Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic Lit.: 38 zázn., 7 obr. In: Scottish Geographical Journal [elektronický zdroj]. - Vol. 2015, October (2015), nestr. [15 s.] [online] URL: AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Švec, Pavel (30%) - Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (70%): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS, [Transport geographic regions of the Karlovy Vary region and its application in GIS environment] Lit.: 20 zázn., 6 obr. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, S ISBN AEF02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou, ["Time accessibility" - an example of spatial deformation generated by transport] Lit.: 11 zázn., 4 obr. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, S ISBN [o4] 2010 Chmelík, J. - Květoň, V. - Marada, M.: Evaluation of Competitiveness of Rail Transport on Example of Connection Among Regional Capitals in Czechia. In:. Národohospodářský obzor/review of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 1, 2010,s. 19 [o4] 2010 Marada, M. - Květoň, V. - Vondráčková, P.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Praha : Česká geografická společnost, 2010, S. 124 [o1] 2011 Hudeček, T.: Hrvatski Geografski Glasnik, Vol. 73, No. 2, 2011, s SCOPUS AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80%) - Vančura, Michal (20%): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů Lit.: 9 zázn., 8 obr. In: 11. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [online]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 11., Pavlov, ] URL: Tvrdoň, Josef [rec.] Ohlasy (4): [o4] 2009 Šeděnková, M.: GeoScience Engineering [elektronický zdroj], Vol. 55, No. 3, 2009, s. 33 [online] [o4] 2009 Ivan, I. - Boruta, T.: Dopravní obslužnost hromadnou dopravou na Jesenicku. In: GIS Ostrava 2009 [elektronický zdroj]. Ostrava : TANGER, 2009, Nestr. [CD-ROM] [o2] 2014 Horák, J. - Ivan, I. - Fojtík, D. - Burian, J.: Large scale monitoring of public transport accessibility in the Czech Republic. In: Proceedings of the th International Carpathian Control Conference, ICCC [s.l.] : IEEEComputer Society, 2014, S SCOPUS [o2] 2015 Horák, J. - Ivan, I. - Fojtík, D.: Time of Day Dependency of Public Transport Accessibility in the Czech Republic. In: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 214, 2015, S SCOPUS AFD02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (90%) - Vančura, Michal (10%): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady Lit.: 10 zázn., 8 obr. In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" [elektronický zdroj]. - Brno : MU, S [CD-ROM]. - ISBN [Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". Brno, ] Toušek, Václav [rec.] 4

5 AFD03 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (90%) - Vančura, Michal (10%): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity, [Spatial Analysis of the Rail Transport Competitiveness in the Czech Republic interms of Time Efficiency] Lit.: 17 zázn., 5 obr., 4 tab. In: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice : Seminář. Telč, ] Seidenglanz, Daniel [rec.] [o1] 2011 Hudeček, T.: Hrvatski Geografski Glasnik, Vol. 73, No. 2, 2011, s SCOPUS [o3] 2011 Pšenka, T.: Diaľková vlaková doprava na Slovensku. In: Železničná doprava a logistika, roč. 7, č. 1, 2011, s. 61 [o3] 2012 Križan, F. - Horňák, M.: Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú doprava: Prípadová štúdia spoločnosti Regio Jet na Slovensku. In: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvkůze semináře Telč Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 30 AFD04 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku, [Nodal transport regions in South-Bohemian region: implications for regigonal transport policy] Lit.: 28 zázn., 2 obr. In: 16. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 16., Valtice, ] Skokan, Karel [rec.] Gurňák, Daniel [rec.] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Základy geografie dopravy vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, s. [3,5 AH] Lit.: 37 zázn., 12 obr., 3 obr. ISBN Horňák, Marcel [rec.] Marada, Miroslav [rec.] BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje, [Transport geographical regionalization and hierarchy of transport centres of Karlovy Vary region] Lit.: 13 zázn., 4 obr. In: Česká geografie v evropském prostoru. Sekce 1: Sociogeografické procesy [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Česká geografie v evropském prostoru : sjezd České geografické společnosti. 21., České Budějovice, ] BEF02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Doprava, rychlost a časoprostorová komprese Lit.: 13 zázn., 4 obr., 2 tab. In: Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti [elektronický zdroj]. - Liberec : Technická univerzita, Nestr. [8 s.] [CD-ROM]. - ISBN [Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Liberec, ] Ohlasy (2): [o4] 2011 Trojan, J. - Trávníček, J.: Možnosti vizualizace přinejmenším 4 druhů prostorovosti. In: Prostorovost: místa, území, krajiny, reegiony, globiony. Brno : GaREP, 2011, S. 124 [o3] 2014 Trojan, J. - Trávníček, J. - Novotný, G.: El Ciberespacio y Las Posibilidades de Visualización de (al Menos) Cuatro Tipos de la Espacialidad. In: Révista Geografica de América Central, No. 52, 2014, s. 67 BEF03 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (90%) : Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb, [Transport concentration areas as an evaluation method of spatial dynamism of transport relations] Lit.: 16 zázn., 1 obr., 1 tab. In: Geografie pro život ve 21. století. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN

6 [Sjezd České geografické společnosti "Geografie pro život ve 21. století". 22., Ostrava, ] DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Aktuální změny v dopravním systému České republiky: geografická analýza, [Actual changes in the transport system of the Czech Republic: geographical analysis]. - Brno : [s.n.], s. Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Masarykova univerzita, Brno, 2011 Ohlasy (1): [o2] 2012 Blažek, J. - Netrdová, P.: Geografie, Vol. 117, No. 3, 2012, s SCI ; SCOPUS DAI02 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (100%) : Doprava a prostorová organizace společnosti: teoretická východiska a aplikace na území České republiky. - Bratislava : [s.n.], s. Habilitačná práca (Docent, Doc.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2015 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 27): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (3) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6) ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (3) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) BCI Skriptá a učebné texty (1) BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) Štatistika ohlasov (45): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (19) [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (10) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (6) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (10) 6

NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU

NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-14 NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU NODAL TRANSPORT REGIONS IN SOUTH-BOHEMIAN REGION: IMPLICATIONS FOR REGIONAL

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001 AUSPICIA recenzovaný časopis pro otázky společenských věd vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, ČR Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ČR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Josef Kunc, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Brázdil, Rudolf 30% [6,1 AH] - Kirchner, Karel 20% [4,1 AH] - Březina, Ladislav 2% - Dobrovolný,

Více

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová NOVINKY v EPCA Dagmar Bugárová NOVINKY MŠVVaŠ Metodické SlPK Dopĺňanie Nové Typ Vyhláška č. 456/2012 pokyny CVTI Bratislava Web evidencia publikačnej činnosti IF a indexovanosť v databázach WoS a SCOPUS

Více

OPAC statistiky... (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17. Scan 5

OPAC statistiky... (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17. Scan 5 OPAC statistiky... Báza = cks02 Rok = 2009 Mesiac = 03 Statistika 01 - Hledání (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17 Statistika 02 - Prohlížení indexu

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku

Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku Stanislav Kraft Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích Obsah příspěvku

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY FREQUENCIES OF PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS BETWEEN MUNICIPALITIES IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Jan Tesla 1, Jiří Horák 2, Igor

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Wagnerová, Irena

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Stanislav KRAFT. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Abstract

Stanislav KRAFT. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Abstract Transport concetration areas as an evaluation method of spatial dynamism of trasport relations Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb Stanislav KRAFT Jihočeská

Více

Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou. Stanislav KRAFT

Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou. Stanislav KRAFT Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 77-84 Time accessibility píklad deformace prostoru generované dopravou Stanislav KRAFT kraft@pf.jcu.cz Katedra geografie, Pedagogická fakulta,

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Datum jednání: 30. 11. 2012 Čas jednání: 10.00 11.30 Místo jednání: CDV, Líšeňská 33a, Brno Pracovní skupina: PS 1 Doprava ve městech 1. Zhodnocení zabezpečení

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Miroslav Marada, Václav Jaroš Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje XI. seminář

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY: EFEKTIVITA A PROSTOROVÉ DOPADY

DOPRAVNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY: EFEKTIVITA A PROSTOROVÉ DOPADY DOPRAVNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY: EFEKTIVITA A PROSTOROVÉ DOPADY Stanislav Kraft, Michal Vančura Ročník 9, číslo 1/2009 1. Úvod Možnosti rozvoje jednotlivých regionů jsou výrazně determinovány jejich postavením

Více

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60 Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? Common Agricultural Policy of the EU as factor or barrier of rural development? Hana Svobodová Abstract Rural and agriculture development

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana HAJDUOVÁ, KUBÍNOVÁ a) Akademické tituly,

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY Jaroslav BURIAN 1, Igor IVAN 2, Lenka ZAJÍČKOVÁ 1, Jiří HORÁK 2, Vít VOŽENÍLEK 1 1 Katedra geoinformatiky,

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 16.06.2015 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Monika MATUŠOVIČOVÁ, rodená Majzlanová a)

Více

SEZNAM PŮVODNÍCH PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ, UČEBNIC, UČEBNÍCH TEXTŮ

SEZNAM PŮVODNÍCH PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ, UČEBNIC, UČEBNÍCH TEXTŮ Struktura dle kategorií uvedených vo Vyhlášky č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repuliky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centralnom registri evidencie

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Page 1/1 Celkový počet pracovníků školy, pro něž je požadována dotace CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Celkový požadavek na dotaci ze státního rozpočtu - ukazatel I - běžné finanční prostředky Z toho studijní

Více

Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie

Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie Artur BAJERSKI a, Tadeusz SIWEK b a Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

Více

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Jednání bylo svoláno pozvánkou Návrh programu 1. Kontrola zápisu Janský, Perlín 2. Časopisy vydávané ČGS Janský, Perlín, Bičík 3. Zhodnocení Týdne geografie

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Liberecký kraj, jeho možnosti využití v rámci venkovské turistiky, agroturistiky, ekoturistiky.

Liberecký kraj, jeho možnosti využití v rámci venkovské turistiky, agroturistiky, ekoturistiky. Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Vymezování sídel Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sídelní jednotky usedlost (sídelní jednotka, lidské obydlí) prostory trvalého nebo občasného pobytu člověka sídlo prostorově oddělená

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC Z HLEDISKA NÁROKŮ NA ZÁBOR LESA

HODNOCENÍ DOPADŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC Z HLEDISKA NÁROKŮ NA ZÁBOR LESA DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-77 HODNOCENÍ DOPADŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC Z HLEDISKA NÁROKŮ NA ZÁBOR LESA ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION OF HIGHWAYS AND EXPRESSWAYS IN VIEW OF FOREST APPROPRIATION

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Data Obce ČR 2011 (Veřejná databáze ČSÚ) SPSS IBM, ArcGIS Proměnné: intenzita migračního

Více

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic Milan Viturka, Vilém Pařil, Petr Tonev Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních

Více

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters. Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com Obsah Thomson Reuters a Web of Science Politika výběru

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Trends in the number of insolvency proposals regional level Lee Louda * Dagmar Čámská ** ABSTRAKT Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj počtu insolvenčních

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,

Více

PROSTOROVÉ INTERAKCE VYBRANÝCH KRAJSKÝCH MĚST A OKOLNÍCH OBCÍ. Jan TESLA 1, Jiří HORÁK 2

PROSTOROVÉ INTERAKCE VYBRANÝCH KRAJSKÝCH MĚST A OKOLNÍCH OBCÍ. Jan TESLA 1, Jiří HORÁK 2 PROSTOROVÉ INTERAKCE VYBRANÝCH KRAJSKÝCH MĚST A OKOLNÍCH OBCÍ Jan TESLA 1, Jiří HORÁK 2 1,2 Institut geoinformatiky, HGF, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava-Poruba, CZ jan.tesla@vsb.cz; jiri.horak@vsb.cz

Více

Přehled prodávaných publikací

Přehled prodávaných publikací Přehled prodávaných publikací Poř.č. 1. 90,00 EICHLER, Bohuslav Úvod do studia 2003 veřejných vztahů Praha 80-86747-02-6 2. 200,00 JELÍNKOVÁ, Michaela 3. 370,00 FTOREK, Jozef English for International

Více

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci?

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Axiomy: Systém bodového hodnocení nikdo

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie ) dotácia EPČ AAA AA Vedecké monografie vydané v zahraničných Vedecké monografie vydané v domácich AA A A AD AA A - pôvodné monotematické práce

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ Martin Ouředníček, Jana Jíchová & kolektiv projektu NAKI Diskusní večer České demografické společnosti 18. února 2015, Praha,, 01. Představení projektu NAKI Cílem

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č. 2121 Název projektu: Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel:

Více

8. Vybavenost scénáře rozšíření a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany

8. Vybavenost scénáře rozšíření a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany 8. Vybavenost scénáře rozšíření a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany Ivana Přidalová Vybavenost službami je jedním z důležitých faktorů působících na kvalitu života a stabilitu obyvatelstva. Zvláště

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA

VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA Draft vzdělávacího textu pro projekt OPPA reg. č. CZ.2.17/3.1.00/32102 Dílčí vstup pro kapitolu Socioekonomická geografie -

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více