TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0"

Transkript

1 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení prostřednictvím připojení dial-up b. Online-spojení prostřednictvím přímého připojení IV. Provedení testu přístupu V. Aktivace TecID VI. VII. Zakládání uživatele Nastavení obchodních vztahů Help Desk: Support:

2 I. Druh instalace Pro práci s programem TecCom potřebujete CD s objednávkovým softwarem TecLocal a vaše osobní přístupová data, sestávající z TecID a hesla TecCom. Tyto údaje Vám budou zaslány po vaší registraci jako zákazníka u společnosti TecCom. Obraťte se prosím na náš Help Desk. TecLocal je možno instalovat pro jedno nebo více pracovních míst. Tento návod je určen pro jedno pracovní místo. Potřebujete běžný osobní počítač PC, který je napojen na Internet modemem (analogovým, ISDN nebo DSL) nebo prostřednictvím lokální sítě. V režimu více pracovních míst se software instaluje na více počítačů, které prostřednictvím lokální sítě přistupují do centrální databáze. Chcete-li program TecLocal používat ve víceuživatelském režimu, obraťte se prosím na náš Help Desk. II. Instalace programu TecLocal Checklist: Pro instalace programu TecLocal potřebujete: CD Rom TecLocal Verze. 3.0 Base Orderer TecID a heslo TecCom. Přístupové údaje a CD TecLocal Vám budou zaslány po vaší registraci jako zákazníka u společnosti TecCom. PC s přístupem do Internetu Pro instalaci programu TecLocal potřebujete oprávnění administrátora. Založte CD TecCom a ponechejte ho po celou dobu instalace v jednotce CD. Neobjeví-li se úvodní obrazovka automaticky, poklepáním otevřete soubor TEC-Starter.exe na CD. 1. Klepněte na položku Instalace.Nyní se spustí průvodce instalací. Pro instalaci programu TecLocal pro jedno pracovní místo postupně potvrďte standardní nastavení v jednotlivých krocích průvodce. Převzetí přednastavených údajů doporučujeme i v pro adresáře. To usnadní případnou pozdější aktualizaci softwaru a řešení technických problémů. Tím je instalace ukončena a můžete CD vyjmout z jednotky. TecGo Online Local Release /2006 2/10

3 III. Nastavení online-připojení Checklist: Pro nastavení online-připojení musí být program TecLocal nainstalován výše popsaným způsobem. Pro online-připojení do sítě TecCom prostřednictvím modemu (analogového, ISDN nebo DSL) musí na vašem počítači být zřízen minimálně jeden přístup k Internetu (účet dálkového přenosu dat). Návod na zřízení účtu dálkového přenosu dat. Pro zřízení připojení do sítě TecCom se používá průvodce připojením. Průvodce vám příslušnými přednastavenými hodnotami usnadní výběr nastavení a pak automaticky uskuteční testovací připojení do sítě TecCom. Nastavení jsou uložena v administraci TecLocal a mohou být v případě potřeby upravena. Práce s průvodcem připojením Spusťte program TecLocal poklepáním na symbol TEC-Local na vaší obrazovce. Pro první nastavení programu TecLocal ještě nepotřebujete žádná uživatelská data. Přednastavené jméno uživatele Demo pro první použití neměňte a klepněte na Přihlásit. Heslo přitom nepotřebujete. Zvolte Administraci (F5). 1. Klikněte na Můj TecCom a v otevírajícím se menu na TEC Net access, aby jste spustili průvodce. 2. Zvolte, jakým způsobem se chcete na síť TecCom napojit. Připojení dial-up Tuto možnost zvolte, připojujete-li se do Internetu přes modem (analogový ISDN nebo DSL). Průvodce automaticky zobrazí všechny internetové účty zřízené ve vašem počítači. Je-li váš počítač napojen na firemní lokální síť (LAN), není to správná volba. TecGo Online Local Release /2006 3/10

4 Přímé spojení Napojení na Internet se realizuje prostřednictvím firemní lokální sítě, zpravidla přes router, na který je váš počítač napojený. V některých případech se používá proxy-server, který centrálně spravuje připojení na Internet. Zeptejte se vašeho správce sítě, zda se proxy používá a jakou má IP-adresu. Tuto adresu je nutno zadat do průvodce připojením. Vyžaduje-li proxy pro přístup k Internetu jméno a heslo uživatele, je nutno navíc instalovat TecGate a zvolit přístup jeho prostřednictvím. Obraťte se prosím na náš Help Desk. Spojení podle administrátorských nastavení Průvodce připojením při testu používá parametry, které již byly nastaveny v administraci přístupu. 2. Klepněte na Vpřed. IIIa. Online-připojení prostřednictvím připojení dial-up 1. Průvodce automaticky zobrazí všechny internetové účty zřízené ve vašem počítači. Zvolte tento účet, který chcete používat pro práci s TecCom. Je-li seznam prázdný, musíte průvodce ukončit a zřídit internetový účet. 2. Klepněte na Vpřed. 1. Zadejte, zda připojení na Internet má po transakci skončit. Můžete zadat dobu nečinnosti, po které se spojení automaticky ukončí. 2. Klepněte na Vpřed. Dále k testu přístupu. TecGo Online Local Release /2006 4/10

5 IIIb. Online-spojení prostřednictvím přímého připojení 1. Zvolíte-li přímé připojení, musíte uvést, zda se k Internetu připojuje přes router. 2. Klepněte na Vpřed. Dále k testu přístupu. IV. Provedení testu přístupu 1. Po zadání všech údajů klepněte na Test přístupu. Je vytvořeno a otestováno spojení se serverem TecCom. 1. Byl-li test úspěšný, klepněte na Odejít. Tím je nastavení ukončeno. Vámi zadaná nastavení jsou nyní uložena v administraci v registru Přístup. TecGo Online Local Release /2006 5/10

6 V. Aktivace TecID Checklist: Pro aktivaci identifikace TecID potřebujete: Vaši osobní identifikaci TecID Tato identifikace má délku 30 znaků a obsahuje mj. vaše 5-místné zákaznické číslo u společnosti TecCom. Identifikaci obdržíte spolu s CD TecLocal po vaší registraci jako zákazníka u společnosti TecCom. Heslo TecCom Toto heslo obdržíte spolu s identifikací TecID. Obojí potřebujete v administraci pouze jednou, aby Vaše společnost byla jako organizace uvedena v TecComu do produktivního provozu. Tyto údaje nejsou daty uživatele pro přihlášení do programu TecLocal. Klikněte ve funkční oblasti Administrace na Můj TecCom, a v otevírajícím se menu dále na Společnost a následně na Vytvořit jako produktivní. Pod produktivním vytvořením organizace se rozumí přihlášení pomocí přístupových dat TecCom (TecID & Heslo) do sítě TecCom v roli zákazníka. Identifikace TecID a organizace jsou spolu propojeny a nelze je dodatečně měnit. Pod pojmem Organizace se v širším slova smyslu rozumí vaše společnost nebo pobočka, která má pracovat s danou TecID. 1. V nově otevřeném dialogovém okně napřed zadejte Identifikaci. Pod pojmem Identifikace se v širším slova smyslu rozumí název vaší společnosti nebo pobočky, která má pracovat s danou TecID. - Identifikace je libovolně volitelná a může vyjadřovat interní organizační strukturu (např. Pobočka 01). 2. Potvrďte zadání pomocí Pokračovat. 3. Zadejte ID uživatele, které chcete používat pro přihlášení. Zatím ještě nebyla založena žádná data uživatele, pomocí kterých se přihlašujete jako uživatel. Abyste po aktivaci svého TecID mohli zakládat uživatele a upravovat nastavení, musíte se nyní sám založit jako uživatel. Automaticky Vám budou přidělena práva administrátora systému. Příslušné heslo bude určeno při prvním přihlášení s tímto jménem uživatele. Pod tímto jménem uživatele samozřejmě máte k dispozici i všechny ostatní funkce programu TecLocal, jako např.. zakládání dalších organizací. V tomto případě obdrží automaticky práva administrátora pro příslušnou organizaci uživatel, který byl založen jako první. 4. Zadejte libovolně volitelné Uživatelské jméno a číslo telefonu. 5. Potvrďte zadání pomocí Pokračovat. TecGo Online Local Release /2006 6/10

7 6. Zadejte TecCom ID a Heslo TecCom. Obojí obdržíte spolu s daty pro přístup. 8. Potvrďte zadání pomocí Pokračovat. 9. V dalším dialogovém okně klepněte na položku Provést. Nyní je vaše společnost aktivována jako aktivní člen TecComu. Po aktivaci vaší společnosti jako uživatele TecComu přejdete automaticky do přihlašovací obrazovky programu TecLocal. Zakládání uživatelů 1. Dříve zadaná identifikace uživatele je přednastavená v poli ID uživatele. 2. Nyní klepněte na Heslo Po zadání nového hesla v tomto dialogu a potvrzení pomocí OK se vrátíte do přihlašovací obrazovky. 3. Tam zadejte Heslo 4. a klepněte na Přihlásit. Nyní je nutno v Administraci zadat některá nastavení potřebná pro práci se systémem TecCom, až pak můžete odesílat dotazy a nabídky. TecGo Online Local Release /2006 7/10

8 Zakládání uživatelů Aby mohli pracovníci ve Vašem podniku pracovat s TecCom, musí se zaevidovat v software jako uživatel. K tomu jděte do funkční oblasti Administrace, a potom zvolte v Můj TecCom bod menu Uživatelé. 1. Klepněte na Nový uživatel. 3. a potvrďte zadání pomocí OK. Nový záznam se zobrazí v seznamu uživatelů. 2. Tam zadejte ID uživatele Pomocí ID uživatele se uživatel přihlašuje do TecLocal. Identifikaci je libovolně volitelná a může vyjadřovat např. funkci uživatele. 4. Na záložce Data uživatele můžete nastavit roli, tzn. ke kterým oblastem funkcí má daný uživatel přístup. Základní nastavení - rozesílání dotazů a objednávek, zpráva záznamů deníku Administrátor - správa standardních práv a prodejců TEC-Administrátor speciální práva administrátora pro práci s více produktivními organizacemi. K tomu se, prosím, obraťte na náš Help Desk Systémový administrátor - práva administrátorů, správa uživatelů a změny systémových nastavení. Každý uživatel si při prvním přihlášení zadá vlastní heslo. TecGo Online Local Release /2006 8/10

9 VII. Zakládání obchodních vztahů Checklist: Pro zakládání obchodních vztahů potřebujete pro každého prodejce: zákaznické ID, které prodejce používá, aby vás v síti TecCOm označil jako svého zákazníka (zpravidla vaše zákaznické číslo u prodejce), ID prodejce, které používáte pro interní identifikaci prodejce (nutné pro příjem dokumentů k dané zakázce, zpravidla číslo prodejce). Dále je nutné, aby prodejce si vás zapsal ve svém softwaru TecCom jako zákazníka. Teprve po této aktivaci se s tímto partnerem můžete spojit online. Pro rozesílání dotazů a objednávek prostřednictvím TecCom napřed musíte založit prodejce, s kterými spolupracujete. Po přihlášení klepněte na Administraci a pak na Členové. 1. Pro cílené vyhledání zákazníků zadejte v záložce Dotaz minimálně do jednoho pole nějaký výraz pro vyhledávání. Neznámé části jména přitom můžete nahradit znakem %. 2. Klepněte na Dotaz. Zobrazí se všechny záznamy seznamu partnerů TecCom, které vyhovují vašemu zadání, maximálně však 500 záznamů při jednom dotazu. Tip: Pokud si přejete objednávat od dalších dodavatelů používajících TecCom, klikněte na tlačítko Supplier ( Dodavatel ) (3). Tím se otevře nové okno, ve kterém jsou zobrazení výrobci a velkoobchodníci fungující jako dodavatelé, se všemi TecCom procesy které podporují: dotaz, objednávka, objednávka s rezervací, potvrzení objednávky, dodací list a faktura. TecGo Online Local Release /2006 9/10

10 1. Po zobrazení seznamu prodejců označte požadované záznamy háčkem v prvním sloupci. 2. Pro převzetí těchto prodejců do vašeho seznamu partnerů klepněte na Kopírovat. 3. Kliknutím na Zpět se vrátíte do předchozího menu, a tam zvolte pod Můj TecCom bod menu Partneři. 1. Pro zadání zákaznického ID označte požadovaný záznam v seznamu prodejců. 2. Ke každému prodejci nyní zadejte naše zákaznické ID používané partnerem. Toto ID obdržíte od příslušného prodejce (zpravidla vaše zákaznické číslo u prodejce). Pro automatický příjem dokumentů k zakázce zadejte jeho ID prodejce používané námi (zpravidla vámi danému prodejci přiřazené číslo prodejce). 3. Třída určuje, v jakém pořadí budou vaši aktivní prodejci nabízeni v části Dotazy a objednávky. Tato hodnota je nepovinná. Tím je zakládání obchodních vztahů ukončeno. Jakmile vás prodejce aktivuje, můžete online zjišťovat nabídky a rozesílat objednávky. TecCom GmbH Edisonstr Unterschleissheim Germany Support: Help Desk: TecGo Online Local Release / /10

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace Co je obsahem této nápovědy Tato stručná nápověda popisuje způsob instalace programu a jeho počáteční nastavení. Po jejím prostudování byste měli být schopni program správně nainstalovat, nakonfigurovat

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více