ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Odbor čistoty a zeleně Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 173/5 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 5. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 5. schůze RMO ÚL město. Usnesení č. 174/5 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 3. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 3. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. * 1 *

2 Usnesení č. 175/5 (OSOM-materiál č. 3/D/2) Nájemné z pozemků sloužících k podnikání nájemce roční nájemné z pozemků sloužících k podnikání nájemce v Městském obvodě Ústí n. L. město: 1) za pronájem pozemku k umístění billboardů cena dohodou s tím, že nejnižší možné nájemné bude činit 3.000,-- Kč/měsíčně, za l billboard bez rozdílu velikosti billboardu, 2) za pronájem pozemku k umístění stánku (max. 18 m 2 ) cena dohodou s tím, že nejnižší možné nájemné bude činit 6.000,-- Kč/měsíčně, 3) pronájem pozemku za účelem parkování (nikoliv na komunikaci) cena dohodou s tím, že nejnižší možné nájemné bude činit minimálně 300,-- Kč/m 2 /rok, pronájem minimálně 20 m 2, (b) s t a n o v u j e 1) postup za pronájem pozemků sloužících k podnikání nájemce v MO ÚL město dle bodu a1), a2), a3) v případě více zájemců takto: v případě více zájemců o pronájem pozemku za účelem dle bodu a1) nebo a2) nebo a3) bude uskutečněno výběrové řízení, kde bude kauce ,-- Kč a bude složena nejpozději v den VŘ do pokladny ÚMO ÚL město. Konečné rozhodnutí o zájemci o pronájem pozemku přísluší Radě městského obvodu Ústí nad Labem město. RMO ÚL město může rozhodnout o nevybrání žádného zájemce o pronájem pozemku nebo o zrušení výběrového řízení, 2) podmínky pronájmu dle bodu a3): - povolení sjezdu na přilehlou komunikaci OD MmÚL - stanovisko Dopravního inspektorátu PČR - povolení přejezdu chodníku od správce chodníku - pokud bude třeba tak i dopravní značení (svislé i vodorovné) - stanovisko odboru životního prostředí (únik ropných látek), pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, postupovat při pronajímání pozemků sloužících k podnikání dle tohoto usnesení s platností od 21. března * 2 *

3 Usnesení č. 176/5 (OSOM-materiál č. 3/D/4) Prominutí a odpis pohledávky, pí Šiklová předložený materiál ve věci odepsání pohledávky, která vznikla na nájemném z pozemku ve výši 835,- Kč, (b) p r o m í j í a schvaluje odpis pohledávky ve výši 835,- Kč za pí Šárkou Šiklovou a Jiřím Šiklem, (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávek dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem na prominutou pohledávku se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit provedení odpisu výše uvedené pohledávky v účetní evidenci. Usnesení č. 177/5 (OSOM-materiál č. 3/D/5) Prominutí a odpis pohledávky, p. Navara předložený materiál ve věci odepsání pohledávky, která vznikla na nájemném z pozemku ve výši 3060,- Kč, (b) p r o m í j í a schvaluje odpis pohledávky ve výši 3060,- Kč za p. Romanem Navarou, (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávek dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem na prominutou pohledávku se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit provedení odpisu výše uvedené pohledávky v účetní evidenci. * 3 *

4 Usnesení č. 178/5 (OSOM-materiál č. 3/D/6) Prominutí a odpis pohledávky, pí Krsková předložený materiál ve věci odepsání pohledávky, která vznikla na nájemném z pozemku ve výši 300,- Kč, (b) p r o m í j í a schvaluje odpis pohledávky ve výši 300,- Kč za pí Krskovou, (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávek dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem na prominutou pohledávku se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit provedení odpisu výše uvedené pohledávky v účetní evidenci. Usnesení č. 179/5 (OSOM-materiál č. 3/D/7) Pronájem části pozemkové parcely č. 3793/1 v k. ú. Ústí n. L., pí Lapáčková pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celk. výměra m 2 výměra m 2 nájem Kč/m 2 / rok roční nájem Kč výp. lhůta 3793/1 Vlasta Lapáčková , ,-- 12 měs. zahrada Ústí n. L. - nájemce si bude na své vlastní náklady udržovat a opravovat oplocení, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. účel * 4 *

5 Usnesení č. 180/5 (OSOM-materiál č. 3/D/8) Pronájem pozemkové parcely č. 1734/87 v k. ú. Ústí n. L., pí Iľašová pronájem pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celk. výměra m 2 výměra m 2 nájem Kč/m 2 / rok roční nájem Kč výp. lhůta 1734/87 Romana Iľašová , ,-- 3 měs. zastavěná plocha Velké Březno pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 181/5 (OSOM-materiál č. 3/D/9) Pronájem části pozemkové parcely č. 1376/1 v k. ú. Klíše, Ing. Mikulenka (a) n e s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely č. 1376/1 v k. ú. Klíše z majetku města, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit zveřejnění záměru dle nových podmínek RMO ÚL město. Usnesení č. 182/5 (OSOM-materiál č. 3/D/10) Pronájem části pozemkové parcely č. 362 v k. ú. Skorotice, p. Hrtánek záměr pronájmu následující části pozemkové parcely v k. ú. Skorotice: účel p. p. žadatel celk. výměra nájem roční účel výpovědní * 5 *

6 m 2 č. výměra Kč/m 2 /rok nájem lhůta m 2 Kč 362 Pavel Hrtánek, Ústí n. L ,- 384,- příjezd 3 měsíce pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu. Usnesení č. 183/5 (OSOM-materiál č. 3/D/11) Záměr pronájmu pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L., změna NS záměr pronájmu pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. výměra výměra nájem roční nájem účel m 2 m 2 Kč/m 2 /rok Kč , ,-- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 184/5 (OSOM-materiál č. 3/D/13) Záměr výpůjčky pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L., INSKY, s. r. o. záměr výpůjčky části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. výměra m 2 výměra m 2 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru výpůjčky pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. účel zařízení staveniště Usnesení č. 185/5 * 6 *

7 (OSOM-materiál č. 3/D/14) Ukončení nájemní smlouvy č. 535 o pronájmu části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše, p. Brabenec výpověď z nájemní smlouvy č. 535 pro p. Pavla Brabence, Ústí nad Labem, na část p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše, a to vzájemnou dohodou ke dni 28. února 2007, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše o výměře 200 m 2 z celkové výměry m 2 za účelem zřízení zahrady a písemně informovat o tomto usnesení nájemce. Usnesení č. 186/5 (OSOM-materiál č. 3/D/15) Ukončení nájemní smlouvy č. 103 o pronájmu části p. p. č v k. ú. Klíše, pí Vavřičková výpověď z nájemní smlouvy č. 103 pro pí Danielu Vavřičkovou, Ústí nad Labem na část p. p. č v k. ú. Klíše, a to vzájemnou dohodou ke dni 31. prosince 2006, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1) písemně informovat o tomto usnesení nájemce, 2) zajistit zveřejnění záměru pronájmu/prodeje p. p. č v k. ú. Klíše. Usnesení č. 187/5 (OSOM-materiál č. 3/D/16) Lhůta na uzavření kupních smluv na prodej pozemků 60ti denní lhůtu pro uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem kupujícím při prodeji pozemkových parcel a pro uhrazení nákladů spojených s uzavřením věcných břemen, a to od převzetí písemného sdělení stanoveného usnesení, (včetně úhrady případných závazků vůči městu), pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1) při písemném sdělení žadatelům o stanoveném usnesení RMO ÚL město a ZMO * 7 *

8 ÚL - město současně informovat o 60ti denní lhůtě, 2) upravit formulář Žádost o prodej a pronájem dle připomínek RMO ÚL město (čestné prohlášení o tom, že žadatel není dlužníkem města Ústí nad Labem). Usnesení č. 188/5 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis z 3. zasedání BK RMO ÚL město ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 3. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 189/5 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Oznámení o přechodu nájmu bytu p. Janovský, Ústí n. L. přechod nájmu bytu č. 11, Ústí n. L., oznámený dne , po panu Oldřichu Zitovi na pana Jaroslava Janovského z důvodu úmrtí nájemce, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 190/5 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Žádost o přehodnocení usnesení č. 61/2 vypovězení nájmu bytu manželům Parobkovým, Ústí n. L. žádost paní Parobkové ze dne o přehodnocení usnesení RMO ÚL město o vypovězení nájmu bytu, uzavření nové nájemní smlouvy s paní Ivanou Parobkovou na byt č. 14, Ústí nad Labem s regulovaným nájemným a to od na 1 rok, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení a zajistit uzavření nové nájemní smlouvy. Usnesení č. 191/5 * 8 *

9 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Revokace usnesení č. 167/4 - žádost o prominutí dluhu a poplatku z prodlení, p. Hořejší, Ústí n. L. důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) r e v o k u j e usnesení č. 167/4 ze 4. schůze RMO ÚL město ze dne Usnesení č. 192/5 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na zrušení Směrnice č. V/2003 pro vyřizování žádostí o přechod nájmu obecních bytů důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) r u š í Směrnici č. V/2003 pro vyřizování žádostí o přechod nájmu obecních bytů. Usnesení č. 193/5 (OSOM-materiál č. 3/E/6) Žádost o prominutí poplatku z prodlení p. Jan Kadeřábek, Ústí n. L. žádost pana Kadeřábka Jana ze dne o prominutí poplatku z prodlení, (b) s o u h l a s í s prominutím poplatku z prodlení dlužného nájemného ve výši ,00 Kč za b. č. 5, Ústí n. L. (nájemce p. Jan Kadeřábek) za období 01/ /2006, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 194/5 (OSOM-materiál č. 3/E/7) Dohoda o zrušení mandátní smlouvy s TOMMI Sever, s. r. o. důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, * 9 *

10 dohodu o zrušení mandátní smlouvy s TOMMI-SEVER, s. r. o. s datem ukončení správy bytového a nebytového fondu Městského obvodu Ústí nad Labem - město k , po zapracování připomínek členů RMO ÚL město, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit oboustranné podepsání dohody o zrušení mandátní smlouvy do Usnesení č. 195/5 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Dodatek č. 1 k NS s firmou EUROPLAKÁT, spol. s. r. o., odstranění billboardu na p. p. č. 2648/4-3 billboardy informaci od Magistrátu města o odstranění billbordů z p. p. č. 2648/4 v k. ú. Ústí nad Labem, uzavření dodatku č. 1 k NS ze dne mezi Městem Ústí nad Labem a firmou EUROPLAKÁT, spol. s. r. o. v tom slova smyslu, že byly odstraněny 3 billboardy (č. 5299, 5298 a 5300) z p. p. č. 2648/4 v k. ú. Ústí nad Labem k a bude sníženo nájemné z roční částky ,-- Kč na Kč, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, uzavřít dodatek č. 1 dle tohoto usnesení a informovat ekonomický odbor ÚMO ÚL město. Usnesení č. 196/5 (OSOM-materiál č. 3/J/2) Dodatek č. l k NS s firmou IP reklama Jan Koutník odstranění billboardu na p. p. č. 2648/1 v k. ú. Ústí nad Labem informaci od Magistrátu města o odstranění billbordu z p. p. č. 2648/1 v k. ú. Ústí nad Labem, uzavření dodatku č. 1 k NS mezi Městem Ústí nad Labem a firmou IP reklama Jan Koutník v tom slova smyslu, že byl odstraněn 1 billboard z p. p. č. 2648/1 v k. ú. Ústí nad Labem k a bude sníženo nájemné z roční částky ,30,-- Kč na ,30 Kč, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu * 10 *

11 Ústí nad Labem město, uzavřít dodatek č. 1 dle tohoto usnesení a informovat ekonomický odbor ÚMO ÚL město. Usnesení č. 197/5 (OSOM-materiál č. 3/J/3) Pronájem p. p. č. 1969/1 k. ú. Klíše stánek, žadatel p. Mlejnek a manželé Hečkovi žádost p. Jiřího Mlejnka, bytem Ústí nad Labem ze dne 14. listopadu 2006 a žádost p. manželů Petra a Dany Hečkových, Ústí nad Labem, ze dne 20. prosince 2006 a následně potvrzení žádosti ze dne 2. března 2007, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 1969/1 v k. ú. Klíše o výměře 18 m 2 p. p. č. k. ú. výměra celk. výměra sazba/den nájemce 1969/1 roční nájemné: Klíše Max. 18 m ,-- Kč m 2 10,- Kč Petr a Dana Hečkovi - účel pronájmu: provozování rychlého občerstvení bez prodeje alkoholických nápojů, - doba pronájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou, - nájemné bude hrazeno předem ve čtvrtletních splátkách, - ostatní podmínky v NS, - architektonické řešení stánku bude navrženo autorizovaným architektem, - při provozování stánku zůstane dostatečně široký průchozí profil chodníku. - doložit k NS vyjádření případně stavební povolení stavebního odboru MMÚ ohledně stavby stánku, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město: 1) informovat žadatele a EO MO ÚL město o přijatém usnesení, 2) zajistit fyzicky a protokolárně předání pozemku a vypracování nájemní smlouvy. Usnesení č. 198/5 (OSOM-materiál č. 3/J/4) Pronájem vývěsní skříňky nemovitosti 2223/7, Ústí nad Labem žadatel B. Jiří Sýkora (a) b e r e n a v ě d o m í žádost pana Bc. Jiřího Sýkory, ze dne 12. února 2007 o pronájem vývěsní skříně na nemovitosti Lidické nám. 2223/7 v Ústí nad Labem, uzavření nájemní smlouvy mezi MO Ústí n. L. a p. Bc. Jiřím Sýkorou, Ústí nad Labem na pronájem vývěsní skříňky na nemovitosti Lidické náměstí 2223/7, Ústí nad Labem (u výlohy na konci objektu) za těchto podmínek: * 11 *

12 - smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, - nájemné bude činit 500,-- Kč/měsíčně tj ,-- Kč/ročně, - nájemné bude hrazeno předem v měsíčních splátkách, - pronájem za účelem vlastní prezentace realitní nabídky, (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat NS dle tohoto usnesení. Usnesení č. 199/5 (OSOM-materiál č. 3/J/5) Pronájem části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí nad Labem, billboardy OUTDOOR akcent, s. r. o. důvodovou zprávu předloženou k tomuto bodu jednání, uzavření NS mezi Městem Ústí nad Labem a firmou, OUTDOOR akcent, spol. s. r. o., Praha l na pronájem části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí n. L. o výměře 2 m 2, za účelem umístění reklamních pylonů, za cenu ,-- Kč ročně, p. p. č. k. ú. počet kusů výměra umístění celková výměra 443/1 Ústí nad Labem 2 2 m 2 ul. Majakovského m 2 ost. plocha pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit uzavření nájemní smlouvy dle tohoto usnesení. Usnesení č. 200/5 (OSOM-materiál č. 3/J/6) Záměr pronájmu části p. p. č. 1440/ /1 a 1337/1 v k. ú. Klíše billboardy OUTDOOR akcent, s. r. o. důvodovou zprávu předloženou k tomuto bodu jednání, zveřejnění záměru města na pronájem části pozemkové parcely č. 1440/1 v k. ú. Klíše na 1 billboard a části pozemkové parcely č. 1337/1 v k. ú. Klíše na 1 billboard, p. p. č. k. ú. počet reklam umístění celková výměra * 12 *

13 1440/1 Klíše 1 Klíšská 187 m 2 zast. plocha a nádvoří 1337/1 Klíše 1 Klíšská 6769 m 2 ostatní plocha - za cenu minimálně 3.000,-- Kč/měsíčně za l billboard, - tj ,-- Kč/ročně za 1 billboard, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit zveřejnění záměru města na pronájem části pozemkové parcely č. 1440/1 v k. ú. Klíše a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Klíše. Usnesení č. 201/5 (OSOM-materiál č. 3/J/7) Záměr pronájmu části p. p. č. 954 v k. ú. Klíše a p. p. č. 108 v k. ú. Bukov billboard ROXY II, a. s. důvodovou zprávu předloženou k tomuto bodu jednání, (b) n e s c h v a l u j e pronájem částí pozemkových parcel za účelem umístění billboardů a to z důvodu nabídky pozemkových parcel 954 v k. ú. Klíše a č. 108 v k. ú. Bukov, do prodeje, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem město, zajistit stanovisko k prodeji pozemkové parcely č. 108 o výměře 681 m2 v k. ú. Bukov a informovat žadatele dle tohoto usnesení. důvodovou zprávu, Usnesení č. 202/5 (OSOM-materiál č. 3/K/1) Smlouva o nájmu zvukového aparátu (b) (c) s c h v a l u j e smlouvu o nájmu zvukového aparátu po dobu pěti let s firmou Martin Hrubý, Ústí nad Labem, po zapracování připomínek členů RMO ÚL město, u k l á d á Ing. Jiřímu Dubinovi, vedoucímu odboru čistoty a zeleně ÚMO ÚL - město, zajistit uzavření smlouvy o nájmu zvukového aparátu po dobu pěti let s firmou Martin Hrubý, Ústí nad Labem. * 13 *

14 Usnesení č. 203/5 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Revokace části usnesení č. 2594/39, které bylo přijato na 39. schůzi RMO ÚL město dne 20. března 2006 Seznam vybraných lokalit pro vybudování nových parkovacích míst v roce 2006 vynětí lokality Městské sady informaci o obdržené petici občanů protestujících proti připravované výstavbě parkoviště v okrajové části Městských sadů, informaci o výsledku odvolacího řízení u Krajského úřadu Ústeckého kraje proti vydání stavebního povolení, dále bere na vědomí materiály k připravované výstavbě parkoviště v Městských sadech, zpracované odbory SOM a ČaZ ÚMO Ústí nad Labem město a bere na vědomí usnesení č. 27, přijaté na III. zasedání Zastupitelstva MO ÚL město dne 27. února 2007, (b) r e v o k u j e usnesení č. 2594, přijaté na 39. schůzi RMO ÚL město dne 20. března 2006 v tom smyslu, že ze schváleného seznamu lokalit vybraných pro vybudování nových parkovacích míst vyjímá lokalitu Městské sady. Usnesení č. 204/5 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/2) Informace o vyřizování agendy stížností občanů ve II. pololetí 2006 informaci o vyřizování agendy stížností občanů, vyřizovaných Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město ve II. pololetí roku 2006, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na IV. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 24. dubna Usnesení č. 205/5 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/3) Organizační řád ÚMO ÚL - město (a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102, z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, organizační řád ÚMO ÚL město, (b) s t a n o v u j e * 14 *

15 v souladu s ustanovením 102, z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců ÚMO Ústí nad Labem - město na 75 a pracovníků VPP na 100, (c) u k l á d á Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, zajistit vydání schváleného Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město. V Ústí nad Labem. Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Mgr. Jan TVRDÍK místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město * 15 *

16 Oprava písařské chyby v usnesení (oprava data v usnesení č. 204/5 v bodě b) Usnesení č. 204/5 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/2) Informace o vyřizování agendy stížností občanů ve II. pololetí 2006 informaci o vyřizování agendy stížností občanů, vyřizovaných Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město ve II. pololetí roku 2006, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na IV. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 24. dubna Za správnost: Šimůnková Miluše, dne 12. dubna 2007 Mgr. Darina Kaliničová tajemnice Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město * 16 *

17 Oprava písařské chyby v usnesení (oprava výměry parcely v usnesení č. 200/5 v bodě b) Usnesení č. 200/5 (OSOM-materiál č. 3/J/6) Záměr pronájmu části p. p. č. 1470/1 a 1337/1 v k. ú. Klíše billboardy OUTDOOR akcent, s. r. o. důvodovou zprávu předloženou k tomuto bodu jednání, zveřejnění záměru města na pronájem části pozemkové parcely č. 1470/1 v k. ú. Klíše na 1 billboard a části pozemkové parcely č. 1337/1 v k. ú. Klíše na 1 billboard, p. p. č. k. ú. počet reklam umístění celková výměra 1470/1 Klíše 1 Klíšská 423 m 2 zast. plocha a nádvoří 1337/1 Klíše 1 Klíšská 6769 m 2 ostatní plocha - za cenu minimálně 3.000,-- Kč/měsíčně za l billboard, - tj ,-- Kč/ročně za 1 billboard, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit zveřejnění záměru města na pronájem části pozemkové parcely č. 1470/1 v k. ú. Klíše a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Klíše. Za správnost: Šimůnková Miluše, dne 12. dubna 2007 Mgr. Darina Kaliničová tajemnice Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město * 17 *

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 200/13R/19 PROGRAM: 1. Zahájení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: 5 (dle prezenční listiny)

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem. Usnesení č.: 52/5Z/19 složení návrhové komise:

Více

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: 4 (dle prezenční

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 10. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 10. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 4. 2016 Projednané návrhy:

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 5. 2017 Projednané návrhy: 1. Smlouva o zajištění lodní dopravy 2. Výběrové

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 12. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 28. 6. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU Materiál pro jednání ZMO dne: 26.6.2019 Jednání číslo: 5 Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 6.4 3 ANO / NE 10

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 16872018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

A) bere na vědomí zprávu hodnoticí komise v rámci výběrového řízení na obsazení funkčního místa Vedoucí správního odboru ÚMO Střekov.

A) bere na vědomí zprávu hodnoticí komise v rámci výběrového řízení na obsazení funkčního místa Vedoucí správního odboru ÚMO Střekov. U S N E S E N Í z 4. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 23. 1. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 67/4R/19 schvaluje PROGRAM: 1. Zahájení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově UR01/39/2016 Schválení programu 39. schůze Rady města Uničova program 39.

Více