Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě"

Transkript

1 Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vypracovala EBC Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě 1

2 Úvodní slovo prezidenta EBC Andrey Marconiho Projekt Ve výstavbě II Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích je už druhý evropský projekt na podporu odvětvového sociálního dialogu, který řídí konfederace EBC. V uplynulých 12 měsících jsme se snažili navázat na úspěch prvního projektu Ve výstavbě, který probíhal v letech 2007 a 2008, a v deseti evropských hlavních městech jsme uspořádali 2 konference a 8 twinningových seminářů. Zároveň jsme pomáhali s koordinací 13 partnerským organizacím působícím v 11 členských zemích. Tato publikace je jasným dokladem toho, že se v rámci projektu podařilo vytvořit platformy pro výměnu nejlepších postupů mezi organizacemi ve starých a nových členských zemích. Do těchto aktivit se zapojilo přes 100 účastníků, kteří sehrají důležitou roli a budou šířit informace o tom, jak ještě lépe řešit potřebu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v řemeslných, malých a středně velkých podnicích ve stavebnictví. Hlavním cílem našeho projektu bylo šířit poselství evropské kampaně o hodnocení rizik Zdravé pracoviště, kterou vedla bilbajská Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v letech 2008 a To byla také hlavní náplň naší činnosti jakožto partnera kampaně, i když to samozřejmě nebylo poprvé, kdy se konfederace EBC aktivně zabývala otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví. Už v roce 2004 podepsala tzv. Prohlášení z Bilbaa a přijala Chartu EBC a členů na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích. Angažovanost EBC v této oblasti je o to důležitější, že ve stavebnictví je toho ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci třeba udělat ještě hodně. Jsem dokonce přesvědčen, že pro malé a středně velké podniky, jakož i pro stavebnictví jako celek je zlepšení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou podmínkou ke zvýšení produktivity a zlepšení pověsti našeho odvětví. Abychom s tím stavebním firmám mohli pomoci, byly asociace zastupující malé a středně velké podniky pověřeny, aby k tomu přispěly svým dílem předáváním informací, poskytováním nástrojů, vytvářením dodatečných zdrojů a zlepšováním spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jimž je třeba připomínat jejich část odpovědnosti, kterou také musejí nést. A právě toho podle mě projekt Ve výstavbě II dosáhl. Rád bych poděkoval generálnímu ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a bilbajské Agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen za jejich podporu, ale i za jejich účast na konferencích v průběhu projektu. Závěrem bych rád dodal, že pevně věřím, že tento projekt splnil očekávání, která na něj byla kladena, splnil ambiciózní cíle, které jsme si pro něj stanovili, a že bude pro ECB první z mnoha dalších podobných zkušeností v budoucnu. Andrea Marconi prezident EBC 2

3 Předmluva Jukky Takaly, ředitele Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s velkým potěšením přivítala Evropskou konfederaci stavbařů jako oficiálního partnera kampaně hodnocení rizik v roce Samozřejmě to nebylo poprvé, kdy jsme spolupracovali. Zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví pro nás v Bilbau bylo vždy prioritou. Proto se také první a jediná kampaň Evropský týden BOZP, kterou jsme v roce 2004 zaměřili na jedno konkrétní odvětví, týkala právě stavebnictví. Už tehdy se členové skupiny, a to zdaleka nejen evropští sociální partneři, zabývali otázkou, jak bychom mohli spoluprací přispět ke splnění našeho společného cíle. V listopadu téhož roku pak byla pod patronátem nizozemského předsednictví EU podepsána tzv. Bilbajská deklarace. Tím se zrodilo Evropské fórum pro bezpečnost ve stavebnictví, v rámci kterého se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, techniků, projektantů a architektů snažili identifikovat jednotlivé problémy a hledat jejich řešení. Konfederace EBC se na práci fóra intenzivně podílela a mnohé činnosti sama iniciovala. Bez přístupu k nepostradatelným sítím, jakou je síť konfederace EBC, by se naší agentuře nikdy nepodařilo dostat myšlenku hodnocení rizik do povědomí všech, kterých se týká. Když se konfederace EBC stala oficiálním partnerem nového dvouletého cyklu kampaní, byli jsme si vědomi toho, že žádáme hodně. Na oplátku jsme se snažili průběžně podporovat a propagovat její dobrou práci. Tato zpráva je jasným dokladem toho, jak byla konfederace EBC při šíření myšlenky hodnocení rizik na evropské úrovni úspěšná. Jsme jí vděčni za energii a odhodlání, které po celou dobu partnerství prokazovala. Hodnocení rizik je základní kámen jakéhokoli rozumného systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. S cílem pokračovat v pomoci podnikům a zejména mikropodnikům a malým podnikům vyvíjíme interaktivní online nástroj k hodnocení rizik a doufáme, že se ho podaří přizpůsobit potřebám malých podniků na odvětvové i národní úrovni. Jsme přesvědčeni, že se tento nástroj může stát neocenitelnou pomůckou pro přidružené členy konfederace EBC, a doufáme, že se nám při jeho vývoji dostane podpory ze strany konfederace EBC i dalších hráčů v evropském sociálním dialogu. Další logickou oblastí pro budoucí spolupráci je kampaň k údržbě naplánovaná na roky 2010 a Přejeme konfederaci EBC hodně úspěchů v její snaze přitáhnout pozornost k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a těšíme se na ještě intenzivnější spolupráci v příštích letech. Jukka Takala ředitel 3

4 OBSAH 1. Projekt 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Twinningové semináře 1. skupina: Rumunsko/Itálie 2. skupina: Lotyšsko - Estonsko / Belgie 3. skupina: Česká republika Maďarsko / Francie 4. skupina: Turecko Malta / Velká Británie Závěrečná konference Účast agentury OSHA Informační film Vyhodnocení 3. Správná praxe Paritní instituce CNAC/NAVB belgický příklad OPPBTP francouzský příklad Školení a kvalifikace Program certifikace pracovníků ve stavebnictví Systém autoškoly s jízdami pod dohledem zkušeného řidiče Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u veřejných zakázek Zapojení zaměstnanců a jejich zástupců do BOZP Nástroje a praktické pomůcky pro malé a střední podniky ve stavebnictví v oblasti BOZP Nástroje pro hodnocení rizik Informační letáky a kontrolní seznamy 4. Partneři Francie - CAPEB Česká republika - SDMSZS Belgie - BOUWUNIE Lotyšsko - LBA/LBAS Litva - LSA Itálie ANAEPA - FILCA CISL Maďarsko - IPOSZ Velká Británie FMB Malta - FOBC Turecko INTES Rumunsko UNPR Koordinátor: EBC Evropská konfederace stavbařů 4

5 1 Projekt Hlavní překážkou, která podle konfederace EBC dosud vždy bránila účinnému zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví, bylo, jak zvýšit povědomí o tom, proč a jak posuzovat rizika a jak jim předcházet, jak o tom všem informovat miliony podniků a jak jim v tom pomoci. Uvědomíme-li si, jak obrovský je podíl a význam řemeslníků a malých a středně velkých podniků v evropském stavebnictví a zároveň jak jsou tyto podniky malé (v průměru mají méně než 4 zaměstnance), je opravdu jedním z nejtěžších úkolů informovat zaměstnavatele efektivně o jeho povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomoci tím k budování kultury prevence. Efektivní informování a kampaně na zvyšování povědomí závisejí na úsilí profesních sdružení zastupujících řemeslníky a malé a středně velké podniky ve stavebnictví. Nesmíme také zapomínat na to, že ve stavebnictví působí 2,9 milionu podniků, z nichž 99 % jsou malé a středně velké (s 0 až 250 zaměstnanci), a že celkem ve stavebnictví pracuje téměř 16 milionů lidí, z nichž 80 % jsou zaměstnanci malých a středně velkých podniků. K rozšíření kampaně agentury OSHA mezi malé a středně velké podniky ve stavebnictví a obecně ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích byly pro tento projekt vytyčeny tyto cíle: - Napomoci rozšiřování nástrojů kampaně agentury OSHA s cílem zajistit jejich běžnou dostupnost ve sdruženích zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví a následně i mezi samotnými malými a středně velkými podniky ve stavebnictví. - Organizovat výměnu správných postupů mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví ohledně poskytování informací a pomoci malým a středním podnikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - Posilovat odvětvový sociální dialog ve stavebnictví prostřednictvím užší spolupráce mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví a odborovými organizacemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je potřeba zejména v nových členských státech a zemích, které se ucházejí o členství v EU. Do tohoto projektu se zapojilo 13 sdružení zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví, sdružení malých a středně velkých podniků a odborových organizací z 11 zemí. Sedm z nich pochází z nových členských zemí, resp. ze zemí, které se ucházejí o členství: Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Malta a Turecko. K dosažení cílů projektu byl jádrem jeho rozvoje tzv. twinning mezi sdruženími ze starých členských zemí a sdruženími z nových členských zemí. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika / Maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Pro fázi twinningu byly stanoveny tyto cíle: 1. Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. 2. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. 3. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Součástí projektu byly tyto akce: úvodní setkání v Bruselu, 8 twinningových seminářů a závěrečná konference v Londýně. 5

6 Organizace Země Typ sdružení Sociální partner 1- BOUWUNIE Belgie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 2- CAPEB Francie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 3- FILCA - CISL Itálie Odborová organizace ve stavebnictví ANO 4- ANAEPA Itálie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 5- FMB Sdružení malých a Velká středně velkých podniků Británie ve stavebnictví ANO 6- SDMSZS Česká republika 7- IPOSZ Maďarsko 8- LSA Litva 9- LBA Lotyšsko 10- FOBC Malta 11- UNPR Rumunsko 12-INTES Turecko 13- LCA Lotyšsko EBC koordinátor Celkem jako EU 11 zemí Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Odborová organizace ve stavebnictví Evropská konfederace sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví NO ANO ANO ANO NO ANO ANO ANO Status pozorovatele v Evropské komisi Tento dokument obsahuje podrobný popis všech akcí a setkání uspořádaných v průběhu projektu. Těm nejzajímavějším nejlepším postupům, o nichž se během projektu hovořilo nejvíce, je věnována samostatná kapitola, a prezentuje se v něm také všech 13 partnerských sdružení. Všechny prezentace pořádané na úvodním setkání a na twinningových seminářích jsou veřejně dostupné na internetové stránce konfederace EBC: 6

7 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Úvodního setkání projektu Ve výstavbě II se zúčastnilo celkem 40 lidí kromě zástupců 13 partnerských organizací také několik řečníků a hostů. Konference, kterou řídil Andrea Marconi, nově zvolený prezident EBC, byla rozdělena do dvou částí. V dopolední části, přístupné veřejnosti, hovořilo 5 řečníků, odpolední část byla vyhrazena partnerům. Toto setkání bylo velmi užitečné v tom, že se na něm objasnil obecný rámec projektu a význam podpory, kterou Komise věnuje upevňování evropského odvětvového sociálního dialogu, mimo jiné i financováním konkrétních akcí. O tom, jak Komise podporuje evropský odvětvový sociální dialog, hovořil Carlos Lopes z výboru Evropské komise pro sociální dialog. Michaela Seifertová a Marta Urrutia z bilbajské Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) zase představily několik čísel týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví a seznámily přítomné s evropskou kampaní o hodnocení rizik pro roky 2008 a 2009, která nese název Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Antonio Cammarota, zástupce výboru Evropské komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, představil pracovní program Evropské komise na roky 2009 a 2010 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pohled zástupců zaměstnanců na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prezentoval Rolf Gehring z Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevařství (EFBWW). V duchu zásady zajistit projektu publicitu a spolupracovat s významnými hráči v evropském odvětvovém sociálním dialogu byl pozván také Domenico Campogrande, ředitel Evropské federace stavebního průmyslu FIEC pro sociální věci. Odpolední část byla věnována přípravě twinningové fáze. Partneři projektu představili své hlavní aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně toho, co si od projektu přejí a co od něj očekávají. Každý partner tak měl možnost se prezentovat a vyjádřit své konkrétní potřeby a očekávání. Akce: úvodní setkání Místo: Brusel Datum: 23. února 2009 Počet účastníků: 40 Externí přednášející: - Carlos Lopes (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - pan Cammarota (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - paní Urrutiová (agentura OSHA) - paní Seifertová (agentura OSHA) - pan Gehring (EFBWW) 7

8 Twinningové semináře Pro 4 twinningové skupiny bylo celkem naplánováno 8 seminářů (2 na každou skupinu). Každý seminář trval jeden den. Jazykem semináře byly jazyky dvou nebo tří zúčastněných zemí. Setkáni twinningových skupin mělo tři cíle: Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika/maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Kalendář 8 twinningových setkání 1. setkání 20. března 2009 ŘÍM 2. setkání 21. dubna 2009 VILNIUS 3. setkání 28. dubna 2009 PRAHA 4. setkání 15. května 2009 ANKARA 5. setkání 29. května 2009 BUKUREŠŤ 6. setkání 14. července 2009 RIGA 7. setkání 8. září 2009 BUDAPEŠŤ 8. setkání 2. října 2009 MALTA Kromě partnerů projektu se partnerovi z hostitelské země vždy podařilo zajistit účast také několika národních hráčů v oblasti BOZP. Na každém semináři tak jako hosté přednášeli také zástupci odborových organizací, národních kontaktních míst (v síti agentury OSHA) a různých vládních institucí a úřadů a pracovníci inspektorátů práce. 8

9 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie 1. seminář v Římě První seminář se konal v Římě a setkali se na něm zástupci italské asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví (ANAEPA) a italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl s rumunskou asociací zaměstnavatelů UNPR. Setkání se zúčastnili tři zástupci rumunské asociace, dva zástupci italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl a několik zástupců z hostitelské asociace ANAEPA. Konfederace EBC na semináři představila aktuální politiku EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velmi důležitá byla také účast italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl na tomto semináři. Patřila k hlavním událostem v této twinningové skupině. Zástupci organizace FILCA-Cisl popsali několik příkladů jejich činnosti zaměřené na školení a zvyšování povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předvedli i několik videí. Vzhledem k velmi vysokému počtu rumunských dělníků v italském stavebnictví se hovořilo rovněž o situaci zahraničních dělníků. Asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví ANAEPA i odborová organizace FILCA-Cisl vytvořily nástroje, které by měly italským podnikům pomoci snáze integrovat zahraniční dělníky formou speciálních školení, jednodušších signálů s více obrázky a méně texty a překladu vybraných brožur, upozornění a štítků do rumunštiny. Účastníkům z Rumunska pak bylo předáno několik vzorových materiálů. Pokud jde o veřejné zakázky, informovali zástupci asociace ANAEPA, že ze statistik vyplývá, že 60 % smrtelných nehod je způsobeno rozhodnutím, které je učiněno ještě před zahájením prací na stavbě. Asociace ANAEPA proto předložila příslušným ministerstvům návrh na přijetí koncepce nejvýhodnější nabídky (výběr na základě hodnoty za peníze, nikoli nejlevnější nabídky), tak aby se ceny nabídek ve výběrových řízeních nesnižovaly na úkor zajištění bezpečnosti. Velmi zajímavá byla tak účast Francesky Grossové z italského Institutu pro bezpečnost práce (ISPESL), který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA v Itálii. Její prezentace posloužila jako úvod k semináři, neboť přinesla základní informace o pracovních úrazech v Itálii a představila italskou strategii při zavádění kampaně do praxe. Akce: 1. twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Řím Datum: 20. března 2009 Partneři: Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Bastianoni (ANAEPA) - pan Cirieco (ANAEPA) - paní Botezatu (UNPR) - paní Stancu (UNPR) - paní Cerruti (FILCA-CISL) - pan Beltrame (FILCA-CISL) - paní Grossová (ISPESL kontaktní místo agentury OSHA) 9

10 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie Následný seminář v Bukurešti Na přání partnerů, kteří se sešli na prvním twinningovém semináři v Římě, se následný bukurešťský seminář zaměřil na informování, zvyšování povědomí a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Semináře se zúčastnilo několik zainteresovaných stran z rumunského stavebnictví a zástupců sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví. Nechyběli ani zástupci rumunských odborových organizací. Setkání se dostalo také dostatečného ohlasu v místních médiích. Úvodní prezentace konfederace EBC na téma legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzbudila zájem s ohledem na zavádění některých předpisů o hodnocení rizik do praxe v Rumunsku. Bratu Dantes z rumunského vládního úřadu pověřeného jako kontaktní místo agentury OSHA hovořil o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Rumunsku a o činnostech, které jeho úřad vykonává v rámci kampaně o hodnocení rizik probíhající v celé EU. Semináře se zúčastnili ještě další dva rumunští inspektoři agentury OSHA, což svědčí o velkém zájmu rumunských úřadů o tuto problematiku. Podle asociace zaměstnavatelů UNPR je výchozím bodem prevence, při níž je třeba odhalit všechna rizika a zamezit jim. Asociace se proto snaží sladit rumunské normy s předpisy EU ve stavebnictví a zlepšit pracovní podmínky v tomto odvětví. Proto se také aktivně zapojuje do propagační kampaně zaměřené na stavebnictví. Své členy také informuje o nezbytnosti školit zaměstnance, informovat je o podmínkách bezpečné práce a nabádat je, aby je dodržovali. Z aktuálních statistik však vyplývá, že dodnes existují podniky s pracovními podmínkami, v nichž nadále hrozí pracovní rizika a kde kultura prevence těchto rizik není na úrovni podniku ještě dostatečně rozvinutá. Pracovní úrazy jsou ve stavebnictví velmi běžné, přesto lze většině z nich snadno zabránit. Ke smrtelným úrazům v tomto odvětví nejčastěji dochází následkem pádu z výšky. Zaměstnanci by měli pracovat v bezpečných podmínkách, se zajištěním a bez rizika pádu. Pokud není riziko pádu sníženo na minimum, znamená to, že posouzení rizika nebylo provedeno správně. Preventivní opatření se musejí zaměřit také na úrazy pádem předmětu zaměstnanci by proto měli vždy nosit ochranné přilby. Z prezentací rumunských účastníků vyplynulo, že počet pracovních úrazů v posledních letech klesá a zároveň se snižuje i jejich závažnost. Akce: Následný twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Bukurešť Datum: 29. května 2009 Partneři Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 20 Přednášející: - pan Dantes (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Viaggi (EBC) - pan Beltrame (FILCA) - pan Milut (UNPR) 10

11 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Litva/Belgie 1. seminář ve Vilniusu Druhý twinningový seminář se konal 21. dubna 2009 ve Vilniusu. Hostitelem akce byla litevská asociace stavebních firem (LSA). Zúčastnili se jí dva zástupci lotyšské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví (LCA), dva zástupci belgické organizace zaměstnavatelů BOUWUNIE a několik zástupců litevských stavebních firem, odborové organizace zaměstnanců ve stavebnictví, státního inspektorátu práce, národního kontaktního místa agentury OSHA a tisku. Sdružení zaměstnavatelů a odborová sdružení mají v Litvě jenom velmi málo členů. Kolektivní dohody se uzavírají téměř výhradně na úrovni podniků a profesní organizace jsou slabé a trpí nedostatkem peněz. V Belgii je situace zcela odlišná a posloužila jako dobrý příklad struktur a prostředků financování, které sociální partneři využívají společně. Asociace Bouwunie má také hodně členů z řad osob samostatně výdělečně činných, což je aspekt, který je pro litevského partnera zvlášť obtížný. Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdá se, že se Litvě v posledních letech daří výrazně snižovat počet smrtelných úrazů ve stavebnictví, které se tak v počtu smrtelných úrazů dostalo na druhou příčku za dopravou. Drobné a závažné úrazy však nadále představují velký problém, zejména ve srovnání s evropským průměrem. Pan Naujalis ze státního inspektorátu práce uvedl, že další problémy vznikají tím, že v Litvě roste počet malých firem, které pracují souběžně na jedné stavbě často jako subdodavatelé jiné stavební firmy. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze přitom mnohem snáze řídit v případě velkých dodavatelů. Navíc se ukazuje, že je obtížné zavádět do praxe směrnici o mobilních a dočasných staveništích (92/57/EHS), i přestože je její obsah velmi důležitý. O činnostech litevského kontaktního místa agentury OSHA s důrazem na stavebnictví hovořila paní Sotová. Kontaktní místo a asociace LSA spolupracují už od evropské kampaně Bezpečné stavebnictví z roku 2004 a snaží se řešit problémy s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí a školení, avšak zapojování malých podniků je obtížné, zvlášť když nejsou členy žádné profesní organizace. V případě osob samostatně výdělečně činných je situace ještě složitější. Zástupci asociace LCA hovořili velmi podrobně o struktuře a obsahu lotyšských předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zdá se, že způsob, jakým se směrnice EU zavádějí do lotyšského právního řádu, je problematický. Právní předpisy dávají totiž přednost využívání externích poradců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, čímž zaměstnavatele zbavují jejich povinností. Vysoká poptávka po službách externích poradců pak vede k tomu, že jsou mnohé kontroly prováděny pouze formálně na papíře a jsou tak zcela neúčinné. V případě mezinárodní certifikace a standardizace se občas objevují jazykové problémy a problémy s překlady důležitých dokumentů (včetně harmonizovaných evropských norem). Akce: 1. twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Vilnius Datum: 21. dubna 2009 Partneři Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 11 Přednášející: paní Dambe (LCA), pan Naujalis (Státní inspektorát práce) paní Sotová (kontaktní místo agentury OSHA), pan Sarka (LSA), pan Ramaekers (BOUWUNIE), pan Proesmans (BOUWUNIE) 11

12 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Estonsko / Belgie Následný seminář v Rize Na přání, které vyjádřili lotyšští a litevští partneři projektu na závěr twinningového semináře ve Vilniusu, byl prvním tématem, o kterém se hovořilo na následném twinningovém semináři v Rize, pracovní stres. Zástupci konfederace EBC spojili ve své prezentaci téma stresu na pracovišti a společných dohod. Jako příklad použili autonomní evropskou rámcovou dohodu o stresu na pracovišti. Kromě prezentace zaměřené na obsah dohody a související směrnice se hovořilo také o jejím zavádění do národních právních řádů, zejména pokud jde o vedení evidence v zemích, které se semináře zúčastnily tedy v Lotyšsku, Litvě a Belgii. Stres na pracovišti je důležitý prvek související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a tak bylo toto téma pro partnery velmi zajímavé a důležité, a to i díky dalšímu příspěvku sdružení BOUWUNIE, které představilo studii o stresu na pracovišti v belgickém stavebnictví s některými zajímavými závěry. První část probíhala za účasti zástupců litevské asociace stavebních firem LSA, kteří vyjádřili obavu ohledně dodržování kolektivních smluv, které jsou nyní pod silným tlakem vyvolávaným mimo jiné probíhající ekonomickou krizí. Stejné obavy vyjádřili i zástupci lotyšských sociálních partnerů (LCA za odborové organizace a LBA za zaměstnavatele ve stavebnictví), kteří v současné době jednají o nutnosti upravit sociální podmínky dohodnuté ve smlouvách a přizpůsobit je dopadům krize na odvětví. Setkání se zúčastnili také zástupci lotyšského Státního inspektorátu práce, který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA. Hovořili o hlavních činnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně a o zavádění evropské kampaně o hodnocení rizik do praxe. Některé příspěvky a prezentace se zaměřily také na osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti představili zástupci EBC výsledky nedávné práce Výboru pro evropský sociální dialog ve stavebnictví, která se zaměřovala právě na tuto oblast. Lotyšští a litevští partneři považují za nezbytné zlepšit národní právní úpravu postavení osob samostatně výdělečně činných. Zdá se totiž, že tento segment podnikatelů ve stavebnictví nemá v těchto zemích žádné zastoupení. Svoji roli s ohledem na legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hraje také nedostatečná koordinace a nedostatečné požadavky. Následná diskuse byla velmi přínosná zčásti i proto, že pohled lotyšských a litevských partnerů se lišil od pohledu belgické asociace BOUWUNIE. Belgičtí partneři totiž obhajovali postavení osob samostatně výdělečně činných, které je podle všeho dobře regulované a řízené a přispívá k flexibilitě a produktivitě odvětví. Zástupci asociace BOUWUNIE v diskusi zmínili také své dlouholeté zkušenosti s jednáním s touto skupinou podnikatelů, neboť samostatně výdělečně činných jsou 2/3 jejích členů. Akce: Následný twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Riga Datum: 14. července 2009 Partneři: Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Proesmans (BOUWUNIE) - pan Zemaitis (LSA) - paní Laurynathiene (LSA) - paní Liede (LBA) - paní Dambe (LCA) - paní Maurite (kontaktní místo agentury OSHA) 12

13 3. twinningová skupina: Česká republika Maďarsko/Francie 1. seminář v Praze První seminář této twinningové skupiny se konal v Praze. Hostitelem byl Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví (SDMSZS). Setkání se zúčastnili také dva zástupci z každé z dalších dvou organizací zapojených do této skupiny francouzské asociace CAPEB a maďarské IPOSZ. Za českou stranu se dále zúčastnili zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Komory BOZP a PO a národního kontaktního místa agentury OSHA. V současné době upravují oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dvě odlišné skupiny předpisů: původní české předpisy a nová legislativa, která do českého práva zavádí evropskou směrnici 92/57/EHS. Tyto dvě skupiny právních předpisů jsou v kompetenci dvou různých ministerstev. Navíc od zavedení povinnosti mít na staveništi koordinátora BOZP se zaměstnavatelé stále častěji domnívají, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci už nenesou odpovědnost. Je přitom důležité, aby koordinátor BOZP na staveništi, dodavatel(é) a zákazník spolupracovali a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci průběžně aktualizovali. V České republice je také nedostatek kvalifikovaných odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Sociální partneři ve stavebnictví založili také zvláštní organizaci na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví s názvem OPPBTP. Jednotliví sociální partneři mají rovnoměrné zastoupení ve výboru OPPBTP. Organizace je financována z povinných příspěvků, které odvádí každá stavební firma ve Francii. OPPBTP se zabývá poradenstvím, inspekcemi a vytvářením nástrojů a materiálů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Postupně se přeměnila z kontrolního orgánu na poradenský, který spolupracuje s podniky. Další informace jsou uvedeny v oddíle věnovaném správným postupům. V případě Maďarska se zdá, že postupy pro hodnocení rizik často nejsou přizpůsobeny potřebám malých a středně velkých podniků. Některé dokumenty mají 60 až 80 stran a je třeba je upravit tak, aby odpovídaly činnostem v daném odvětví. IPOSZ také podporuje myšlenku alternativ k pokutám jako prostředku k vzdělávání zaměstnavatelů. Je totiž třeba dát podnikům čas na to, aby se přizpůsobily všem změnám v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které byly nedávno zavedeny do maďarského práva z evropské legislativy. Zástupci IPOSZ také kritizovali, že peníze vybrané na pokutách neslouží přímo ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nýbrž se ztrácí ve veřejných rozpočtech. Další překážkou pro malé a středně velké podniky je, že experti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou v Maďarsku velmi drazí. Pozitivní ale je, že státní správa připravuje nové nástroje a profesní a odborová sdružení jednají s vládou o možné spolupráci s inspektoráty práce. Akce: 1. twinningový seminář (Česká republika Maďarsko/Francie) Místo: Praha Datum: 28. dubna 2009 Partneři: Maďarsko: IPOSZ Česká republika: SDMSZS Francie: CAPEB Počet účastníků: 40 Přednášející: - pan Stonawsky (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Bellier (CAPEB) - paní Corrieu (CAPEB) - pan Nadai (IPOSZ) 13

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion European Project co-financed by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion www.eubuilders.org ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň

Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň ETUI aisbl finančně podporuje Evropské společenství Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň 1) Úvod Tato

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014

Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014 Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014 Strategie odborových svazů ve stavebnictví a prostor k manévrování pro národní vlády v procesu převádění / implementace nové směrnice EU týkající se zadávání veřejných

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více