Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě"

Transkript

1 Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vypracovala EBC Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě 1

2 Úvodní slovo prezidenta EBC Andrey Marconiho Projekt Ve výstavbě II Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích je už druhý evropský projekt na podporu odvětvového sociálního dialogu, který řídí konfederace EBC. V uplynulých 12 měsících jsme se snažili navázat na úspěch prvního projektu Ve výstavbě, který probíhal v letech 2007 a 2008, a v deseti evropských hlavních městech jsme uspořádali 2 konference a 8 twinningových seminářů. Zároveň jsme pomáhali s koordinací 13 partnerským organizacím působícím v 11 členských zemích. Tato publikace je jasným dokladem toho, že se v rámci projektu podařilo vytvořit platformy pro výměnu nejlepších postupů mezi organizacemi ve starých a nových členských zemích. Do těchto aktivit se zapojilo přes 100 účastníků, kteří sehrají důležitou roli a budou šířit informace o tom, jak ještě lépe řešit potřebu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v řemeslných, malých a středně velkých podnicích ve stavebnictví. Hlavním cílem našeho projektu bylo šířit poselství evropské kampaně o hodnocení rizik Zdravé pracoviště, kterou vedla bilbajská Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v letech 2008 a To byla také hlavní náplň naší činnosti jakožto partnera kampaně, i když to samozřejmě nebylo poprvé, kdy se konfederace EBC aktivně zabývala otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví. Už v roce 2004 podepsala tzv. Prohlášení z Bilbaa a přijala Chartu EBC a členů na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích. Angažovanost EBC v této oblasti je o to důležitější, že ve stavebnictví je toho ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci třeba udělat ještě hodně. Jsem dokonce přesvědčen, že pro malé a středně velké podniky, jakož i pro stavebnictví jako celek je zlepšení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou podmínkou ke zvýšení produktivity a zlepšení pověsti našeho odvětví. Abychom s tím stavebním firmám mohli pomoci, byly asociace zastupující malé a středně velké podniky pověřeny, aby k tomu přispěly svým dílem předáváním informací, poskytováním nástrojů, vytvářením dodatečných zdrojů a zlepšováním spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jimž je třeba připomínat jejich část odpovědnosti, kterou také musejí nést. A právě toho podle mě projekt Ve výstavbě II dosáhl. Rád bych poděkoval generálnímu ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a bilbajské Agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen za jejich podporu, ale i za jejich účast na konferencích v průběhu projektu. Závěrem bych rád dodal, že pevně věřím, že tento projekt splnil očekávání, která na něj byla kladena, splnil ambiciózní cíle, které jsme si pro něj stanovili, a že bude pro ECB první z mnoha dalších podobných zkušeností v budoucnu. Andrea Marconi prezident EBC 2

3 Předmluva Jukky Takaly, ředitele Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s velkým potěšením přivítala Evropskou konfederaci stavbařů jako oficiálního partnera kampaně hodnocení rizik v roce Samozřejmě to nebylo poprvé, kdy jsme spolupracovali. Zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví pro nás v Bilbau bylo vždy prioritou. Proto se také první a jediná kampaň Evropský týden BOZP, kterou jsme v roce 2004 zaměřili na jedno konkrétní odvětví, týkala právě stavebnictví. Už tehdy se členové skupiny, a to zdaleka nejen evropští sociální partneři, zabývali otázkou, jak bychom mohli spoluprací přispět ke splnění našeho společného cíle. V listopadu téhož roku pak byla pod patronátem nizozemského předsednictví EU podepsána tzv. Bilbajská deklarace. Tím se zrodilo Evropské fórum pro bezpečnost ve stavebnictví, v rámci kterého se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, techniků, projektantů a architektů snažili identifikovat jednotlivé problémy a hledat jejich řešení. Konfederace EBC se na práci fóra intenzivně podílela a mnohé činnosti sama iniciovala. Bez přístupu k nepostradatelným sítím, jakou je síť konfederace EBC, by se naší agentuře nikdy nepodařilo dostat myšlenku hodnocení rizik do povědomí všech, kterých se týká. Když se konfederace EBC stala oficiálním partnerem nového dvouletého cyklu kampaní, byli jsme si vědomi toho, že žádáme hodně. Na oplátku jsme se snažili průběžně podporovat a propagovat její dobrou práci. Tato zpráva je jasným dokladem toho, jak byla konfederace EBC při šíření myšlenky hodnocení rizik na evropské úrovni úspěšná. Jsme jí vděčni za energii a odhodlání, které po celou dobu partnerství prokazovala. Hodnocení rizik je základní kámen jakéhokoli rozumného systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. S cílem pokračovat v pomoci podnikům a zejména mikropodnikům a malým podnikům vyvíjíme interaktivní online nástroj k hodnocení rizik a doufáme, že se ho podaří přizpůsobit potřebám malých podniků na odvětvové i národní úrovni. Jsme přesvědčeni, že se tento nástroj může stát neocenitelnou pomůckou pro přidružené členy konfederace EBC, a doufáme, že se nám při jeho vývoji dostane podpory ze strany konfederace EBC i dalších hráčů v evropském sociálním dialogu. Další logickou oblastí pro budoucí spolupráci je kampaň k údržbě naplánovaná na roky 2010 a Přejeme konfederaci EBC hodně úspěchů v její snaze přitáhnout pozornost k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a těšíme se na ještě intenzivnější spolupráci v příštích letech. Jukka Takala ředitel 3

4 OBSAH 1. Projekt 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Twinningové semináře 1. skupina: Rumunsko/Itálie 2. skupina: Lotyšsko - Estonsko / Belgie 3. skupina: Česká republika Maďarsko / Francie 4. skupina: Turecko Malta / Velká Británie Závěrečná konference Účast agentury OSHA Informační film Vyhodnocení 3. Správná praxe Paritní instituce CNAC/NAVB belgický příklad OPPBTP francouzský příklad Školení a kvalifikace Program certifikace pracovníků ve stavebnictví Systém autoškoly s jízdami pod dohledem zkušeného řidiče Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u veřejných zakázek Zapojení zaměstnanců a jejich zástupců do BOZP Nástroje a praktické pomůcky pro malé a střední podniky ve stavebnictví v oblasti BOZP Nástroje pro hodnocení rizik Informační letáky a kontrolní seznamy 4. Partneři Francie - CAPEB Česká republika - SDMSZS Belgie - BOUWUNIE Lotyšsko - LBA/LBAS Litva - LSA Itálie ANAEPA - FILCA CISL Maďarsko - IPOSZ Velká Británie FMB Malta - FOBC Turecko INTES Rumunsko UNPR Koordinátor: EBC Evropská konfederace stavbařů 4

5 1 Projekt Hlavní překážkou, která podle konfederace EBC dosud vždy bránila účinnému zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví, bylo, jak zvýšit povědomí o tom, proč a jak posuzovat rizika a jak jim předcházet, jak o tom všem informovat miliony podniků a jak jim v tom pomoci. Uvědomíme-li si, jak obrovský je podíl a význam řemeslníků a malých a středně velkých podniků v evropském stavebnictví a zároveň jak jsou tyto podniky malé (v průměru mají méně než 4 zaměstnance), je opravdu jedním z nejtěžších úkolů informovat zaměstnavatele efektivně o jeho povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomoci tím k budování kultury prevence. Efektivní informování a kampaně na zvyšování povědomí závisejí na úsilí profesních sdružení zastupujících řemeslníky a malé a středně velké podniky ve stavebnictví. Nesmíme také zapomínat na to, že ve stavebnictví působí 2,9 milionu podniků, z nichž 99 % jsou malé a středně velké (s 0 až 250 zaměstnanci), a že celkem ve stavebnictví pracuje téměř 16 milionů lidí, z nichž 80 % jsou zaměstnanci malých a středně velkých podniků. K rozšíření kampaně agentury OSHA mezi malé a středně velké podniky ve stavebnictví a obecně ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích byly pro tento projekt vytyčeny tyto cíle: - Napomoci rozšiřování nástrojů kampaně agentury OSHA s cílem zajistit jejich běžnou dostupnost ve sdruženích zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví a následně i mezi samotnými malými a středně velkými podniky ve stavebnictví. - Organizovat výměnu správných postupů mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví ohledně poskytování informací a pomoci malým a středním podnikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - Posilovat odvětvový sociální dialog ve stavebnictví prostřednictvím užší spolupráce mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví a odborovými organizacemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je potřeba zejména v nových členských státech a zemích, které se ucházejí o členství v EU. Do tohoto projektu se zapojilo 13 sdružení zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví, sdružení malých a středně velkých podniků a odborových organizací z 11 zemí. Sedm z nich pochází z nových členských zemí, resp. ze zemí, které se ucházejí o členství: Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Malta a Turecko. K dosažení cílů projektu byl jádrem jeho rozvoje tzv. twinning mezi sdruženími ze starých členských zemí a sdruženími z nových členských zemí. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika / Maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Pro fázi twinningu byly stanoveny tyto cíle: 1. Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. 2. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. 3. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Součástí projektu byly tyto akce: úvodní setkání v Bruselu, 8 twinningových seminářů a závěrečná konference v Londýně. 5

6 Organizace Země Typ sdružení Sociální partner 1- BOUWUNIE Belgie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 2- CAPEB Francie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 3- FILCA - CISL Itálie Odborová organizace ve stavebnictví ANO 4- ANAEPA Itálie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 5- FMB Sdružení malých a Velká středně velkých podniků Británie ve stavebnictví ANO 6- SDMSZS Česká republika 7- IPOSZ Maďarsko 8- LSA Litva 9- LBA Lotyšsko 10- FOBC Malta 11- UNPR Rumunsko 12-INTES Turecko 13- LCA Lotyšsko EBC koordinátor Celkem jako EU 11 zemí Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Odborová organizace ve stavebnictví Evropská konfederace sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví NO ANO ANO ANO NO ANO ANO ANO Status pozorovatele v Evropské komisi Tento dokument obsahuje podrobný popis všech akcí a setkání uspořádaných v průběhu projektu. Těm nejzajímavějším nejlepším postupům, o nichž se během projektu hovořilo nejvíce, je věnována samostatná kapitola, a prezentuje se v něm také všech 13 partnerských sdružení. Všechny prezentace pořádané na úvodním setkání a na twinningových seminářích jsou veřejně dostupné na internetové stránce konfederace EBC: 6

7 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Úvodního setkání projektu Ve výstavbě II se zúčastnilo celkem 40 lidí kromě zástupců 13 partnerských organizací také několik řečníků a hostů. Konference, kterou řídil Andrea Marconi, nově zvolený prezident EBC, byla rozdělena do dvou částí. V dopolední části, přístupné veřejnosti, hovořilo 5 řečníků, odpolední část byla vyhrazena partnerům. Toto setkání bylo velmi užitečné v tom, že se na něm objasnil obecný rámec projektu a význam podpory, kterou Komise věnuje upevňování evropského odvětvového sociálního dialogu, mimo jiné i financováním konkrétních akcí. O tom, jak Komise podporuje evropský odvětvový sociální dialog, hovořil Carlos Lopes z výboru Evropské komise pro sociální dialog. Michaela Seifertová a Marta Urrutia z bilbajské Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) zase představily několik čísel týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví a seznámily přítomné s evropskou kampaní o hodnocení rizik pro roky 2008 a 2009, která nese název Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Antonio Cammarota, zástupce výboru Evropské komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, představil pracovní program Evropské komise na roky 2009 a 2010 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pohled zástupců zaměstnanců na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prezentoval Rolf Gehring z Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevařství (EFBWW). V duchu zásady zajistit projektu publicitu a spolupracovat s významnými hráči v evropském odvětvovém sociálním dialogu byl pozván také Domenico Campogrande, ředitel Evropské federace stavebního průmyslu FIEC pro sociální věci. Odpolední část byla věnována přípravě twinningové fáze. Partneři projektu představili své hlavní aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně toho, co si od projektu přejí a co od něj očekávají. Každý partner tak měl možnost se prezentovat a vyjádřit své konkrétní potřeby a očekávání. Akce: úvodní setkání Místo: Brusel Datum: 23. února 2009 Počet účastníků: 40 Externí přednášející: - Carlos Lopes (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - pan Cammarota (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - paní Urrutiová (agentura OSHA) - paní Seifertová (agentura OSHA) - pan Gehring (EFBWW) 7

8 Twinningové semináře Pro 4 twinningové skupiny bylo celkem naplánováno 8 seminářů (2 na každou skupinu). Každý seminář trval jeden den. Jazykem semináře byly jazyky dvou nebo tří zúčastněných zemí. Setkáni twinningových skupin mělo tři cíle: Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika/maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Kalendář 8 twinningových setkání 1. setkání 20. března 2009 ŘÍM 2. setkání 21. dubna 2009 VILNIUS 3. setkání 28. dubna 2009 PRAHA 4. setkání 15. května 2009 ANKARA 5. setkání 29. května 2009 BUKUREŠŤ 6. setkání 14. července 2009 RIGA 7. setkání 8. září 2009 BUDAPEŠŤ 8. setkání 2. října 2009 MALTA Kromě partnerů projektu se partnerovi z hostitelské země vždy podařilo zajistit účast také několika národních hráčů v oblasti BOZP. Na každém semináři tak jako hosté přednášeli také zástupci odborových organizací, národních kontaktních míst (v síti agentury OSHA) a různých vládních institucí a úřadů a pracovníci inspektorátů práce. 8

9 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie 1. seminář v Římě První seminář se konal v Římě a setkali se na něm zástupci italské asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví (ANAEPA) a italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl s rumunskou asociací zaměstnavatelů UNPR. Setkání se zúčastnili tři zástupci rumunské asociace, dva zástupci italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl a několik zástupců z hostitelské asociace ANAEPA. Konfederace EBC na semináři představila aktuální politiku EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velmi důležitá byla také účast italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl na tomto semináři. Patřila k hlavním událostem v této twinningové skupině. Zástupci organizace FILCA-Cisl popsali několik příkladů jejich činnosti zaměřené na školení a zvyšování povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předvedli i několik videí. Vzhledem k velmi vysokému počtu rumunských dělníků v italském stavebnictví se hovořilo rovněž o situaci zahraničních dělníků. Asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví ANAEPA i odborová organizace FILCA-Cisl vytvořily nástroje, které by měly italským podnikům pomoci snáze integrovat zahraniční dělníky formou speciálních školení, jednodušších signálů s více obrázky a méně texty a překladu vybraných brožur, upozornění a štítků do rumunštiny. Účastníkům z Rumunska pak bylo předáno několik vzorových materiálů. Pokud jde o veřejné zakázky, informovali zástupci asociace ANAEPA, že ze statistik vyplývá, že 60 % smrtelných nehod je způsobeno rozhodnutím, které je učiněno ještě před zahájením prací na stavbě. Asociace ANAEPA proto předložila příslušným ministerstvům návrh na přijetí koncepce nejvýhodnější nabídky (výběr na základě hodnoty za peníze, nikoli nejlevnější nabídky), tak aby se ceny nabídek ve výběrových řízeních nesnižovaly na úkor zajištění bezpečnosti. Velmi zajímavá byla tak účast Francesky Grossové z italského Institutu pro bezpečnost práce (ISPESL), který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA v Itálii. Její prezentace posloužila jako úvod k semináři, neboť přinesla základní informace o pracovních úrazech v Itálii a představila italskou strategii při zavádění kampaně do praxe. Akce: 1. twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Řím Datum: 20. března 2009 Partneři: Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Bastianoni (ANAEPA) - pan Cirieco (ANAEPA) - paní Botezatu (UNPR) - paní Stancu (UNPR) - paní Cerruti (FILCA-CISL) - pan Beltrame (FILCA-CISL) - paní Grossová (ISPESL kontaktní místo agentury OSHA) 9

10 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie Následný seminář v Bukurešti Na přání partnerů, kteří se sešli na prvním twinningovém semináři v Římě, se následný bukurešťský seminář zaměřil na informování, zvyšování povědomí a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Semináře se zúčastnilo několik zainteresovaných stran z rumunského stavebnictví a zástupců sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví. Nechyběli ani zástupci rumunských odborových organizací. Setkání se dostalo také dostatečného ohlasu v místních médiích. Úvodní prezentace konfederace EBC na téma legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzbudila zájem s ohledem na zavádění některých předpisů o hodnocení rizik do praxe v Rumunsku. Bratu Dantes z rumunského vládního úřadu pověřeného jako kontaktní místo agentury OSHA hovořil o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Rumunsku a o činnostech, které jeho úřad vykonává v rámci kampaně o hodnocení rizik probíhající v celé EU. Semináře se zúčastnili ještě další dva rumunští inspektoři agentury OSHA, což svědčí o velkém zájmu rumunských úřadů o tuto problematiku. Podle asociace zaměstnavatelů UNPR je výchozím bodem prevence, při níž je třeba odhalit všechna rizika a zamezit jim. Asociace se proto snaží sladit rumunské normy s předpisy EU ve stavebnictví a zlepšit pracovní podmínky v tomto odvětví. Proto se také aktivně zapojuje do propagační kampaně zaměřené na stavebnictví. Své členy také informuje o nezbytnosti školit zaměstnance, informovat je o podmínkách bezpečné práce a nabádat je, aby je dodržovali. Z aktuálních statistik však vyplývá, že dodnes existují podniky s pracovními podmínkami, v nichž nadále hrozí pracovní rizika a kde kultura prevence těchto rizik není na úrovni podniku ještě dostatečně rozvinutá. Pracovní úrazy jsou ve stavebnictví velmi běžné, přesto lze většině z nich snadno zabránit. Ke smrtelným úrazům v tomto odvětví nejčastěji dochází následkem pádu z výšky. Zaměstnanci by měli pracovat v bezpečných podmínkách, se zajištěním a bez rizika pádu. Pokud není riziko pádu sníženo na minimum, znamená to, že posouzení rizika nebylo provedeno správně. Preventivní opatření se musejí zaměřit také na úrazy pádem předmětu zaměstnanci by proto měli vždy nosit ochranné přilby. Z prezentací rumunských účastníků vyplynulo, že počet pracovních úrazů v posledních letech klesá a zároveň se snižuje i jejich závažnost. Akce: Následný twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Bukurešť Datum: 29. května 2009 Partneři Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 20 Přednášející: - pan Dantes (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Viaggi (EBC) - pan Beltrame (FILCA) - pan Milut (UNPR) 10

11 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Litva/Belgie 1. seminář ve Vilniusu Druhý twinningový seminář se konal 21. dubna 2009 ve Vilniusu. Hostitelem akce byla litevská asociace stavebních firem (LSA). Zúčastnili se jí dva zástupci lotyšské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví (LCA), dva zástupci belgické organizace zaměstnavatelů BOUWUNIE a několik zástupců litevských stavebních firem, odborové organizace zaměstnanců ve stavebnictví, státního inspektorátu práce, národního kontaktního místa agentury OSHA a tisku. Sdružení zaměstnavatelů a odborová sdružení mají v Litvě jenom velmi málo členů. Kolektivní dohody se uzavírají téměř výhradně na úrovni podniků a profesní organizace jsou slabé a trpí nedostatkem peněz. V Belgii je situace zcela odlišná a posloužila jako dobrý příklad struktur a prostředků financování, které sociální partneři využívají společně. Asociace Bouwunie má také hodně členů z řad osob samostatně výdělečně činných, což je aspekt, který je pro litevského partnera zvlášť obtížný. Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdá se, že se Litvě v posledních letech daří výrazně snižovat počet smrtelných úrazů ve stavebnictví, které se tak v počtu smrtelných úrazů dostalo na druhou příčku za dopravou. Drobné a závažné úrazy však nadále představují velký problém, zejména ve srovnání s evropským průměrem. Pan Naujalis ze státního inspektorátu práce uvedl, že další problémy vznikají tím, že v Litvě roste počet malých firem, které pracují souběžně na jedné stavbě často jako subdodavatelé jiné stavební firmy. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze přitom mnohem snáze řídit v případě velkých dodavatelů. Navíc se ukazuje, že je obtížné zavádět do praxe směrnici o mobilních a dočasných staveništích (92/57/EHS), i přestože je její obsah velmi důležitý. O činnostech litevského kontaktního místa agentury OSHA s důrazem na stavebnictví hovořila paní Sotová. Kontaktní místo a asociace LSA spolupracují už od evropské kampaně Bezpečné stavebnictví z roku 2004 a snaží se řešit problémy s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí a školení, avšak zapojování malých podniků je obtížné, zvlášť když nejsou členy žádné profesní organizace. V případě osob samostatně výdělečně činných je situace ještě složitější. Zástupci asociace LCA hovořili velmi podrobně o struktuře a obsahu lotyšských předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zdá se, že způsob, jakým se směrnice EU zavádějí do lotyšského právního řádu, je problematický. Právní předpisy dávají totiž přednost využívání externích poradců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, čímž zaměstnavatele zbavují jejich povinností. Vysoká poptávka po službách externích poradců pak vede k tomu, že jsou mnohé kontroly prováděny pouze formálně na papíře a jsou tak zcela neúčinné. V případě mezinárodní certifikace a standardizace se občas objevují jazykové problémy a problémy s překlady důležitých dokumentů (včetně harmonizovaných evropských norem). Akce: 1. twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Vilnius Datum: 21. dubna 2009 Partneři Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 11 Přednášející: paní Dambe (LCA), pan Naujalis (Státní inspektorát práce) paní Sotová (kontaktní místo agentury OSHA), pan Sarka (LSA), pan Ramaekers (BOUWUNIE), pan Proesmans (BOUWUNIE) 11

12 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Estonsko / Belgie Následný seminář v Rize Na přání, které vyjádřili lotyšští a litevští partneři projektu na závěr twinningového semináře ve Vilniusu, byl prvním tématem, o kterém se hovořilo na následném twinningovém semináři v Rize, pracovní stres. Zástupci konfederace EBC spojili ve své prezentaci téma stresu na pracovišti a společných dohod. Jako příklad použili autonomní evropskou rámcovou dohodu o stresu na pracovišti. Kromě prezentace zaměřené na obsah dohody a související směrnice se hovořilo také o jejím zavádění do národních právních řádů, zejména pokud jde o vedení evidence v zemích, které se semináře zúčastnily tedy v Lotyšsku, Litvě a Belgii. Stres na pracovišti je důležitý prvek související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a tak bylo toto téma pro partnery velmi zajímavé a důležité, a to i díky dalšímu příspěvku sdružení BOUWUNIE, které představilo studii o stresu na pracovišti v belgickém stavebnictví s některými zajímavými závěry. První část probíhala za účasti zástupců litevské asociace stavebních firem LSA, kteří vyjádřili obavu ohledně dodržování kolektivních smluv, které jsou nyní pod silným tlakem vyvolávaným mimo jiné probíhající ekonomickou krizí. Stejné obavy vyjádřili i zástupci lotyšských sociálních partnerů (LCA za odborové organizace a LBA za zaměstnavatele ve stavebnictví), kteří v současné době jednají o nutnosti upravit sociální podmínky dohodnuté ve smlouvách a přizpůsobit je dopadům krize na odvětví. Setkání se zúčastnili také zástupci lotyšského Státního inspektorátu práce, který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA. Hovořili o hlavních činnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně a o zavádění evropské kampaně o hodnocení rizik do praxe. Některé příspěvky a prezentace se zaměřily také na osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti představili zástupci EBC výsledky nedávné práce Výboru pro evropský sociální dialog ve stavebnictví, která se zaměřovala právě na tuto oblast. Lotyšští a litevští partneři považují za nezbytné zlepšit národní právní úpravu postavení osob samostatně výdělečně činných. Zdá se totiž, že tento segment podnikatelů ve stavebnictví nemá v těchto zemích žádné zastoupení. Svoji roli s ohledem na legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hraje také nedostatečná koordinace a nedostatečné požadavky. Následná diskuse byla velmi přínosná zčásti i proto, že pohled lotyšských a litevských partnerů se lišil od pohledu belgické asociace BOUWUNIE. Belgičtí partneři totiž obhajovali postavení osob samostatně výdělečně činných, které je podle všeho dobře regulované a řízené a přispívá k flexibilitě a produktivitě odvětví. Zástupci asociace BOUWUNIE v diskusi zmínili také své dlouholeté zkušenosti s jednáním s touto skupinou podnikatelů, neboť samostatně výdělečně činných jsou 2/3 jejích členů. Akce: Následný twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Riga Datum: 14. července 2009 Partneři: Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Proesmans (BOUWUNIE) - pan Zemaitis (LSA) - paní Laurynathiene (LSA) - paní Liede (LBA) - paní Dambe (LCA) - paní Maurite (kontaktní místo agentury OSHA) 12

13 3. twinningová skupina: Česká republika Maďarsko/Francie 1. seminář v Praze První seminář této twinningové skupiny se konal v Praze. Hostitelem byl Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví (SDMSZS). Setkání se zúčastnili také dva zástupci z každé z dalších dvou organizací zapojených do této skupiny francouzské asociace CAPEB a maďarské IPOSZ. Za českou stranu se dále zúčastnili zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Komory BOZP a PO a národního kontaktního místa agentury OSHA. V současné době upravují oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dvě odlišné skupiny předpisů: původní české předpisy a nová legislativa, která do českého práva zavádí evropskou směrnici 92/57/EHS. Tyto dvě skupiny právních předpisů jsou v kompetenci dvou různých ministerstev. Navíc od zavedení povinnosti mít na staveništi koordinátora BOZP se zaměstnavatelé stále častěji domnívají, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci už nenesou odpovědnost. Je přitom důležité, aby koordinátor BOZP na staveništi, dodavatel(é) a zákazník spolupracovali a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci průběžně aktualizovali. V České republice je také nedostatek kvalifikovaných odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Sociální partneři ve stavebnictví založili také zvláštní organizaci na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví s názvem OPPBTP. Jednotliví sociální partneři mají rovnoměrné zastoupení ve výboru OPPBTP. Organizace je financována z povinných příspěvků, které odvádí každá stavební firma ve Francii. OPPBTP se zabývá poradenstvím, inspekcemi a vytvářením nástrojů a materiálů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Postupně se přeměnila z kontrolního orgánu na poradenský, který spolupracuje s podniky. Další informace jsou uvedeny v oddíle věnovaném správným postupům. V případě Maďarska se zdá, že postupy pro hodnocení rizik často nejsou přizpůsobeny potřebám malých a středně velkých podniků. Některé dokumenty mají 60 až 80 stran a je třeba je upravit tak, aby odpovídaly činnostem v daném odvětví. IPOSZ také podporuje myšlenku alternativ k pokutám jako prostředku k vzdělávání zaměstnavatelů. Je totiž třeba dát podnikům čas na to, aby se přizpůsobily všem změnám v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které byly nedávno zavedeny do maďarského práva z evropské legislativy. Zástupci IPOSZ také kritizovali, že peníze vybrané na pokutách neslouží přímo ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nýbrž se ztrácí ve veřejných rozpočtech. Další překážkou pro malé a středně velké podniky je, že experti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou v Maďarsku velmi drazí. Pozitivní ale je, že státní správa připravuje nové nástroje a profesní a odborová sdružení jednají s vládou o možné spolupráci s inspektoráty práce. Akce: 1. twinningový seminář (Česká republika Maďarsko/Francie) Místo: Praha Datum: 28. dubna 2009 Partneři: Maďarsko: IPOSZ Česká republika: SDMSZS Francie: CAPEB Počet účastníků: 40 Přednášející: - pan Stonawsky (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Bellier (CAPEB) - paní Corrieu (CAPEB) - pan Nadai (IPOSZ) 13

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více