Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě"

Transkript

1 Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vypracovala EBC Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě 1

2 Úvodní slovo prezidenta EBC Andrey Marconiho Projekt Ve výstavbě II Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích je už druhý evropský projekt na podporu odvětvového sociálního dialogu, který řídí konfederace EBC. V uplynulých 12 měsících jsme se snažili navázat na úspěch prvního projektu Ve výstavbě, který probíhal v letech 2007 a 2008, a v deseti evropských hlavních městech jsme uspořádali 2 konference a 8 twinningových seminářů. Zároveň jsme pomáhali s koordinací 13 partnerským organizacím působícím v 11 členských zemích. Tato publikace je jasným dokladem toho, že se v rámci projektu podařilo vytvořit platformy pro výměnu nejlepších postupů mezi organizacemi ve starých a nových členských zemích. Do těchto aktivit se zapojilo přes 100 účastníků, kteří sehrají důležitou roli a budou šířit informace o tom, jak ještě lépe řešit potřebu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v řemeslných, malých a středně velkých podnicích ve stavebnictví. Hlavním cílem našeho projektu bylo šířit poselství evropské kampaně o hodnocení rizik Zdravé pracoviště, kterou vedla bilbajská Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v letech 2008 a To byla také hlavní náplň naší činnosti jakožto partnera kampaně, i když to samozřejmě nebylo poprvé, kdy se konfederace EBC aktivně zabývala otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví. Už v roce 2004 podepsala tzv. Prohlášení z Bilbaa a přijala Chartu EBC a členů na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích. Angažovanost EBC v této oblasti je o to důležitější, že ve stavebnictví je toho ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci třeba udělat ještě hodně. Jsem dokonce přesvědčen, že pro malé a středně velké podniky, jakož i pro stavebnictví jako celek je zlepšení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou podmínkou ke zvýšení produktivity a zlepšení pověsti našeho odvětví. Abychom s tím stavebním firmám mohli pomoci, byly asociace zastupující malé a středně velké podniky pověřeny, aby k tomu přispěly svým dílem předáváním informací, poskytováním nástrojů, vytvářením dodatečných zdrojů a zlepšováním spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jimž je třeba připomínat jejich část odpovědnosti, kterou také musejí nést. A právě toho podle mě projekt Ve výstavbě II dosáhl. Rád bych poděkoval generálnímu ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a bilbajské Agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen za jejich podporu, ale i za jejich účast na konferencích v průběhu projektu. Závěrem bych rád dodal, že pevně věřím, že tento projekt splnil očekávání, která na něj byla kladena, splnil ambiciózní cíle, které jsme si pro něj stanovili, a že bude pro ECB první z mnoha dalších podobných zkušeností v budoucnu. Andrea Marconi prezident EBC 2

3 Předmluva Jukky Takaly, ředitele Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s velkým potěšením přivítala Evropskou konfederaci stavbařů jako oficiálního partnera kampaně hodnocení rizik v roce Samozřejmě to nebylo poprvé, kdy jsme spolupracovali. Zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví pro nás v Bilbau bylo vždy prioritou. Proto se také první a jediná kampaň Evropský týden BOZP, kterou jsme v roce 2004 zaměřili na jedno konkrétní odvětví, týkala právě stavebnictví. Už tehdy se členové skupiny, a to zdaleka nejen evropští sociální partneři, zabývali otázkou, jak bychom mohli spoluprací přispět ke splnění našeho společného cíle. V listopadu téhož roku pak byla pod patronátem nizozemského předsednictví EU podepsána tzv. Bilbajská deklarace. Tím se zrodilo Evropské fórum pro bezpečnost ve stavebnictví, v rámci kterého se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, techniků, projektantů a architektů snažili identifikovat jednotlivé problémy a hledat jejich řešení. Konfederace EBC se na práci fóra intenzivně podílela a mnohé činnosti sama iniciovala. Bez přístupu k nepostradatelným sítím, jakou je síť konfederace EBC, by se naší agentuře nikdy nepodařilo dostat myšlenku hodnocení rizik do povědomí všech, kterých se týká. Když se konfederace EBC stala oficiálním partnerem nového dvouletého cyklu kampaní, byli jsme si vědomi toho, že žádáme hodně. Na oplátku jsme se snažili průběžně podporovat a propagovat její dobrou práci. Tato zpráva je jasným dokladem toho, jak byla konfederace EBC při šíření myšlenky hodnocení rizik na evropské úrovni úspěšná. Jsme jí vděčni za energii a odhodlání, které po celou dobu partnerství prokazovala. Hodnocení rizik je základní kámen jakéhokoli rozumného systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. S cílem pokračovat v pomoci podnikům a zejména mikropodnikům a malým podnikům vyvíjíme interaktivní online nástroj k hodnocení rizik a doufáme, že se ho podaří přizpůsobit potřebám malých podniků na odvětvové i národní úrovni. Jsme přesvědčeni, že se tento nástroj může stát neocenitelnou pomůckou pro přidružené členy konfederace EBC, a doufáme, že se nám při jeho vývoji dostane podpory ze strany konfederace EBC i dalších hráčů v evropském sociálním dialogu. Další logickou oblastí pro budoucí spolupráci je kampaň k údržbě naplánovaná na roky 2010 a Přejeme konfederaci EBC hodně úspěchů v její snaze přitáhnout pozornost k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a těšíme se na ještě intenzivnější spolupráci v příštích letech. Jukka Takala ředitel 3

4 OBSAH 1. Projekt 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Twinningové semináře 1. skupina: Rumunsko/Itálie 2. skupina: Lotyšsko - Estonsko / Belgie 3. skupina: Česká republika Maďarsko / Francie 4. skupina: Turecko Malta / Velká Británie Závěrečná konference Účast agentury OSHA Informační film Vyhodnocení 3. Správná praxe Paritní instituce CNAC/NAVB belgický příklad OPPBTP francouzský příklad Školení a kvalifikace Program certifikace pracovníků ve stavebnictví Systém autoškoly s jízdami pod dohledem zkušeného řidiče Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u veřejných zakázek Zapojení zaměstnanců a jejich zástupců do BOZP Nástroje a praktické pomůcky pro malé a střední podniky ve stavebnictví v oblasti BOZP Nástroje pro hodnocení rizik Informační letáky a kontrolní seznamy 4. Partneři Francie - CAPEB Česká republika - SDMSZS Belgie - BOUWUNIE Lotyšsko - LBA/LBAS Litva - LSA Itálie ANAEPA - FILCA CISL Maďarsko - IPOSZ Velká Británie FMB Malta - FOBC Turecko INTES Rumunsko UNPR Koordinátor: EBC Evropská konfederace stavbařů 4

5 1 Projekt Hlavní překážkou, která podle konfederace EBC dosud vždy bránila účinnému zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví, bylo, jak zvýšit povědomí o tom, proč a jak posuzovat rizika a jak jim předcházet, jak o tom všem informovat miliony podniků a jak jim v tom pomoci. Uvědomíme-li si, jak obrovský je podíl a význam řemeslníků a malých a středně velkých podniků v evropském stavebnictví a zároveň jak jsou tyto podniky malé (v průměru mají méně než 4 zaměstnance), je opravdu jedním z nejtěžších úkolů informovat zaměstnavatele efektivně o jeho povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomoci tím k budování kultury prevence. Efektivní informování a kampaně na zvyšování povědomí závisejí na úsilí profesních sdružení zastupujících řemeslníky a malé a středně velké podniky ve stavebnictví. Nesmíme také zapomínat na to, že ve stavebnictví působí 2,9 milionu podniků, z nichž 99 % jsou malé a středně velké (s 0 až 250 zaměstnanci), a že celkem ve stavebnictví pracuje téměř 16 milionů lidí, z nichž 80 % jsou zaměstnanci malých a středně velkých podniků. K rozšíření kampaně agentury OSHA mezi malé a středně velké podniky ve stavebnictví a obecně ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středně velkých stavebních podnicích byly pro tento projekt vytyčeny tyto cíle: - Napomoci rozšiřování nástrojů kampaně agentury OSHA s cílem zajistit jejich běžnou dostupnost ve sdruženích zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví a následně i mezi samotnými malými a středně velkými podniky ve stavebnictví. - Organizovat výměnu správných postupů mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví ohledně poskytování informací a pomoci malým a středním podnikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - Posilovat odvětvový sociální dialog ve stavebnictví prostřednictvím užší spolupráce mezi sdruženími zastupujícími malé a středně velké podniky ve stavebnictví a odborovými organizacemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je potřeba zejména v nových členských státech a zemích, které se ucházejí o členství v EU. Do tohoto projektu se zapojilo 13 sdružení zastupujících malé a středně velké podniky ve stavebnictví, sdružení malých a středně velkých podniků a odborových organizací z 11 zemí. Sedm z nich pochází z nových členských zemí, resp. ze zemí, které se ucházejí o členství: Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Malta a Turecko. K dosažení cílů projektu byl jádrem jeho rozvoje tzv. twinning mezi sdruženími ze starých členských zemí a sdruženími z nových členských zemí. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika / Maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Pro fázi twinningu byly stanoveny tyto cíle: 1. Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. 2. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. 3. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Součástí projektu byly tyto akce: úvodní setkání v Bruselu, 8 twinningových seminářů a závěrečná konference v Londýně. 5

6 Organizace Země Typ sdružení Sociální partner 1- BOUWUNIE Belgie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 2- CAPEB Francie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 3- FILCA - CISL Itálie Odborová organizace ve stavebnictví ANO 4- ANAEPA Itálie Sdružení malých a středně velkých podniků ANO ve stavebnictví 5- FMB Sdružení malých a Velká středně velkých podniků Británie ve stavebnictví ANO 6- SDMSZS Česká republika 7- IPOSZ Maďarsko 8- LSA Litva 9- LBA Lotyšsko 10- FOBC Malta 11- UNPR Rumunsko 12-INTES Turecko 13- LCA Lotyšsko EBC koordinátor Celkem jako EU 11 zemí Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Sdružení malých a středně velkých podniků Sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví Odborová organizace ve stavebnictví Evropská konfederace sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví NO ANO ANO ANO NO ANO ANO ANO Status pozorovatele v Evropské komisi Tento dokument obsahuje podrobný popis všech akcí a setkání uspořádaných v průběhu projektu. Těm nejzajímavějším nejlepším postupům, o nichž se během projektu hovořilo nejvíce, je věnována samostatná kapitola, a prezentuje se v něm také všech 13 partnerských sdružení. Všechny prezentace pořádané na úvodním setkání a na twinningových seminářích jsou veřejně dostupné na internetové stránce konfederace EBC: 6

7 2. Co jsme udělali: akce, výsledky a vyhodnocení Úvodní setkání Úvodního setkání projektu Ve výstavbě II se zúčastnilo celkem 40 lidí kromě zástupců 13 partnerských organizací také několik řečníků a hostů. Konference, kterou řídil Andrea Marconi, nově zvolený prezident EBC, byla rozdělena do dvou částí. V dopolední části, přístupné veřejnosti, hovořilo 5 řečníků, odpolední část byla vyhrazena partnerům. Toto setkání bylo velmi užitečné v tom, že se na něm objasnil obecný rámec projektu a význam podpory, kterou Komise věnuje upevňování evropského odvětvového sociálního dialogu, mimo jiné i financováním konkrétních akcí. O tom, jak Komise podporuje evropský odvětvový sociální dialog, hovořil Carlos Lopes z výboru Evropské komise pro sociální dialog. Michaela Seifertová a Marta Urrutia z bilbajské Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) zase představily několik čísel týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví a seznámily přítomné s evropskou kampaní o hodnocení rizik pro roky 2008 a 2009, která nese název Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Antonio Cammarota, zástupce výboru Evropské komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, představil pracovní program Evropské komise na roky 2009 a 2010 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pohled zástupců zaměstnanců na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prezentoval Rolf Gehring z Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevařství (EFBWW). V duchu zásady zajistit projektu publicitu a spolupracovat s významnými hráči v evropském odvětvovém sociálním dialogu byl pozván také Domenico Campogrande, ředitel Evropské federace stavebního průmyslu FIEC pro sociální věci. Odpolední část byla věnována přípravě twinningové fáze. Partneři projektu představili své hlavní aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně toho, co si od projektu přejí a co od něj očekávají. Každý partner tak měl možnost se prezentovat a vyjádřit své konkrétní potřeby a očekávání. Akce: úvodní setkání Místo: Brusel Datum: 23. února 2009 Počet účastníků: 40 Externí přednášející: - Carlos Lopes (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - pan Cammarota (EK, gen. ředitelství pro zaměstnanost) - paní Urrutiová (agentura OSHA) - paní Seifertová (agentura OSHA) - pan Gehring (EFBWW) 7

8 Twinningové semináře Pro 4 twinningové skupiny bylo celkem naplánováno 8 seminářů (2 na každou skupinu). Každý seminář trval jeden den. Jazykem semináře byly jazyky dvou nebo tří zúčastněných zemí. Setkáni twinningových skupin mělo tři cíle: Zavádění kampaně agentury OSHA Zdravé pracoviště do praxe. Výměna knowhow, zkušeností a správných postupů mezi partnery v oblasti BOZP. Vymezení a výměna možných vzorů pro spolupráci sociálních partnerů při dlouhodobém řešení otázek BOZP ve stavebnictví. Vytvořeny byly 4 skupiny: 1. skupina Itálie Rumunsko 2. skupina Belgie Lotyšsko/Litva 3. skupina Francie Česká republika/maďarsko 4. skupina Velká Británie Malta/Turecko Kalendář 8 twinningových setkání 1. setkání 20. března 2009 ŘÍM 2. setkání 21. dubna 2009 VILNIUS 3. setkání 28. dubna 2009 PRAHA 4. setkání 15. května 2009 ANKARA 5. setkání 29. května 2009 BUKUREŠŤ 6. setkání 14. července 2009 RIGA 7. setkání 8. září 2009 BUDAPEŠŤ 8. setkání 2. října 2009 MALTA Kromě partnerů projektu se partnerovi z hostitelské země vždy podařilo zajistit účast také několika národních hráčů v oblasti BOZP. Na každém semináři tak jako hosté přednášeli také zástupci odborových organizací, národních kontaktních míst (v síti agentury OSHA) a různých vládních institucí a úřadů a pracovníci inspektorátů práce. 8

9 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie 1. seminář v Římě První seminář se konal v Římě a setkali se na něm zástupci italské asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví (ANAEPA) a italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl s rumunskou asociací zaměstnavatelů UNPR. Setkání se zúčastnili tři zástupci rumunské asociace, dva zástupci italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl a několik zástupců z hostitelské asociace ANAEPA. Konfederace EBC na semináři představila aktuální politiku EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velmi důležitá byla také účast italské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví FILCA-Cisl na tomto semináři. Patřila k hlavním událostem v této twinningové skupině. Zástupci organizace FILCA-Cisl popsali několik příkladů jejich činnosti zaměřené na školení a zvyšování povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předvedli i několik videí. Vzhledem k velmi vysokému počtu rumunských dělníků v italském stavebnictví se hovořilo rovněž o situaci zahraničních dělníků. Asociace malých a středně velkých podniků ve stavebnictví ANAEPA i odborová organizace FILCA-Cisl vytvořily nástroje, které by měly italským podnikům pomoci snáze integrovat zahraniční dělníky formou speciálních školení, jednodušších signálů s více obrázky a méně texty a překladu vybraných brožur, upozornění a štítků do rumunštiny. Účastníkům z Rumunska pak bylo předáno několik vzorových materiálů. Pokud jde o veřejné zakázky, informovali zástupci asociace ANAEPA, že ze statistik vyplývá, že 60 % smrtelných nehod je způsobeno rozhodnutím, které je učiněno ještě před zahájením prací na stavbě. Asociace ANAEPA proto předložila příslušným ministerstvům návrh na přijetí koncepce nejvýhodnější nabídky (výběr na základě hodnoty za peníze, nikoli nejlevnější nabídky), tak aby se ceny nabídek ve výběrových řízeních nesnižovaly na úkor zajištění bezpečnosti. Velmi zajímavá byla tak účast Francesky Grossové z italského Institutu pro bezpečnost práce (ISPESL), který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA v Itálii. Její prezentace posloužila jako úvod k semináři, neboť přinesla základní informace o pracovních úrazech v Itálii a představila italskou strategii při zavádění kampaně do praxe. Akce: 1. twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Řím Datum: 20. března 2009 Partneři: Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Bastianoni (ANAEPA) - pan Cirieco (ANAEPA) - paní Botezatu (UNPR) - paní Stancu (UNPR) - paní Cerruti (FILCA-CISL) - pan Beltrame (FILCA-CISL) - paní Grossová (ISPESL kontaktní místo agentury OSHA) 9

10 1. twinningová skupina: Rumunsko/Itálie Následný seminář v Bukurešti Na přání partnerů, kteří se sešli na prvním twinningovém semináři v Římě, se následný bukurešťský seminář zaměřil na informování, zvyšování povědomí a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Semináře se zúčastnilo několik zainteresovaných stran z rumunského stavebnictví a zástupců sdružení malých a středně velkých podniků ve stavebnictví. Nechyběli ani zástupci rumunských odborových organizací. Setkání se dostalo také dostatečného ohlasu v místních médiích. Úvodní prezentace konfederace EBC na téma legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzbudila zájem s ohledem na zavádění některých předpisů o hodnocení rizik do praxe v Rumunsku. Bratu Dantes z rumunského vládního úřadu pověřeného jako kontaktní místo agentury OSHA hovořil o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Rumunsku a o činnostech, které jeho úřad vykonává v rámci kampaně o hodnocení rizik probíhající v celé EU. Semináře se zúčastnili ještě další dva rumunští inspektoři agentury OSHA, což svědčí o velkém zájmu rumunských úřadů o tuto problematiku. Podle asociace zaměstnavatelů UNPR je výchozím bodem prevence, při níž je třeba odhalit všechna rizika a zamezit jim. Asociace se proto snaží sladit rumunské normy s předpisy EU ve stavebnictví a zlepšit pracovní podmínky v tomto odvětví. Proto se také aktivně zapojuje do propagační kampaně zaměřené na stavebnictví. Své členy také informuje o nezbytnosti školit zaměstnance, informovat je o podmínkách bezpečné práce a nabádat je, aby je dodržovali. Z aktuálních statistik však vyplývá, že dodnes existují podniky s pracovními podmínkami, v nichž nadále hrozí pracovní rizika a kde kultura prevence těchto rizik není na úrovni podniku ještě dostatečně rozvinutá. Pracovní úrazy jsou ve stavebnictví velmi běžné, přesto lze většině z nich snadno zabránit. Ke smrtelným úrazům v tomto odvětví nejčastěji dochází následkem pádu z výšky. Zaměstnanci by měli pracovat v bezpečných podmínkách, se zajištěním a bez rizika pádu. Pokud není riziko pádu sníženo na minimum, znamená to, že posouzení rizika nebylo provedeno správně. Preventivní opatření se musejí zaměřit také na úrazy pádem předmětu zaměstnanci by proto měli vždy nosit ochranné přilby. Z prezentací rumunských účastníků vyplynulo, že počet pracovních úrazů v posledních letech klesá a zároveň se snižuje i jejich závažnost. Akce: Následný twinningový seminář (Rumunsko/Itálie) Místo: Bukurešť Datum: 29. května 2009 Partneři Itálie: ANAEPA / FILCA-CISL Rumunsko: UNPR Počet účastníků: 20 Přednášející: - pan Dantes (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Viaggi (EBC) - pan Beltrame (FILCA) - pan Milut (UNPR) 10

11 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Litva/Belgie 1. seminář ve Vilniusu Druhý twinningový seminář se konal 21. dubna 2009 ve Vilniusu. Hostitelem akce byla litevská asociace stavebních firem (LSA). Zúčastnili se jí dva zástupci lotyšské odborové organizace pracovníků ve stavebnictví (LCA), dva zástupci belgické organizace zaměstnavatelů BOUWUNIE a několik zástupců litevských stavebních firem, odborové organizace zaměstnanců ve stavebnictví, státního inspektorátu práce, národního kontaktního místa agentury OSHA a tisku. Sdružení zaměstnavatelů a odborová sdružení mají v Litvě jenom velmi málo členů. Kolektivní dohody se uzavírají téměř výhradně na úrovni podniků a profesní organizace jsou slabé a trpí nedostatkem peněz. V Belgii je situace zcela odlišná a posloužila jako dobrý příklad struktur a prostředků financování, které sociální partneři využívají společně. Asociace Bouwunie má také hodně členů z řad osob samostatně výdělečně činných, což je aspekt, který je pro litevského partnera zvlášť obtížný. Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdá se, že se Litvě v posledních letech daří výrazně snižovat počet smrtelných úrazů ve stavebnictví, které se tak v počtu smrtelných úrazů dostalo na druhou příčku za dopravou. Drobné a závažné úrazy však nadále představují velký problém, zejména ve srovnání s evropským průměrem. Pan Naujalis ze státního inspektorátu práce uvedl, že další problémy vznikají tím, že v Litvě roste počet malých firem, které pracují souběžně na jedné stavbě často jako subdodavatelé jiné stavební firmy. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze přitom mnohem snáze řídit v případě velkých dodavatelů. Navíc se ukazuje, že je obtížné zavádět do praxe směrnici o mobilních a dočasných staveništích (92/57/EHS), i přestože je její obsah velmi důležitý. O činnostech litevského kontaktního místa agentury OSHA s důrazem na stavebnictví hovořila paní Sotová. Kontaktní místo a asociace LSA spolupracují už od evropské kampaně Bezpečné stavebnictví z roku 2004 a snaží se řešit problémy s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí a školení, avšak zapojování malých podniků je obtížné, zvlášť když nejsou členy žádné profesní organizace. V případě osob samostatně výdělečně činných je situace ještě složitější. Zástupci asociace LCA hovořili velmi podrobně o struktuře a obsahu lotyšských předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zdá se, že způsob, jakým se směrnice EU zavádějí do lotyšského právního řádu, je problematický. Právní předpisy dávají totiž přednost využívání externích poradců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, čímž zaměstnavatele zbavují jejich povinností. Vysoká poptávka po službách externích poradců pak vede k tomu, že jsou mnohé kontroly prováděny pouze formálně na papíře a jsou tak zcela neúčinné. V případě mezinárodní certifikace a standardizace se občas objevují jazykové problémy a problémy s překlady důležitých dokumentů (včetně harmonizovaných evropských norem). Akce: 1. twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Vilnius Datum: 21. dubna 2009 Partneři Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 11 Přednášející: paní Dambe (LCA), pan Naujalis (Státní inspektorát práce) paní Sotová (kontaktní místo agentury OSHA), pan Sarka (LSA), pan Ramaekers (BOUWUNIE), pan Proesmans (BOUWUNIE) 11

12 2. twinningová skupina: Lotyšsko-Estonsko / Belgie Následný seminář v Rize Na přání, které vyjádřili lotyšští a litevští partneři projektu na závěr twinningového semináře ve Vilniusu, byl prvním tématem, o kterém se hovořilo na následném twinningovém semináři v Rize, pracovní stres. Zástupci konfederace EBC spojili ve své prezentaci téma stresu na pracovišti a společných dohod. Jako příklad použili autonomní evropskou rámcovou dohodu o stresu na pracovišti. Kromě prezentace zaměřené na obsah dohody a související směrnice se hovořilo také o jejím zavádění do národních právních řádů, zejména pokud jde o vedení evidence v zemích, které se semináře zúčastnily tedy v Lotyšsku, Litvě a Belgii. Stres na pracovišti je důležitý prvek související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a tak bylo toto téma pro partnery velmi zajímavé a důležité, a to i díky dalšímu příspěvku sdružení BOUWUNIE, které představilo studii o stresu na pracovišti v belgickém stavebnictví s některými zajímavými závěry. První část probíhala za účasti zástupců litevské asociace stavebních firem LSA, kteří vyjádřili obavu ohledně dodržování kolektivních smluv, které jsou nyní pod silným tlakem vyvolávaným mimo jiné probíhající ekonomickou krizí. Stejné obavy vyjádřili i zástupci lotyšských sociálních partnerů (LCA za odborové organizace a LBA za zaměstnavatele ve stavebnictví), kteří v současné době jednají o nutnosti upravit sociální podmínky dohodnuté ve smlouvách a přizpůsobit je dopadům krize na odvětví. Setkání se zúčastnili také zástupci lotyšského Státního inspektorátu práce, který funguje jako kontaktní místo agentury OSHA. Hovořili o hlavních činnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně a o zavádění evropské kampaně o hodnocení rizik do praxe. Některé příspěvky a prezentace se zaměřily také na osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti představili zástupci EBC výsledky nedávné práce Výboru pro evropský sociální dialog ve stavebnictví, která se zaměřovala právě na tuto oblast. Lotyšští a litevští partneři považují za nezbytné zlepšit národní právní úpravu postavení osob samostatně výdělečně činných. Zdá se totiž, že tento segment podnikatelů ve stavebnictví nemá v těchto zemích žádné zastoupení. Svoji roli s ohledem na legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hraje také nedostatečná koordinace a nedostatečné požadavky. Následná diskuse byla velmi přínosná zčásti i proto, že pohled lotyšských a litevských partnerů se lišil od pohledu belgické asociace BOUWUNIE. Belgičtí partneři totiž obhajovali postavení osob samostatně výdělečně činných, které je podle všeho dobře regulované a řízené a přispívá k flexibilitě a produktivitě odvětví. Zástupci asociace BOUWUNIE v diskusi zmínili také své dlouholeté zkušenosti s jednáním s touto skupinou podnikatelů, neboť samostatně výdělečně činných jsou 2/3 jejích členů. Akce: Následný twinningový seminář (Lotyšsko-Litva/Belgie) Místo: Riga Datum: 14. července 2009 Partneři: Lotyšsko: LBA - LCA Litva: LSA Belgie: BOUWUNIE Počet účastníků: 12 Přednášející: - pan Proesmans (BOUWUNIE) - pan Zemaitis (LSA) - paní Laurynathiene (LSA) - paní Liede (LBA) - paní Dambe (LCA) - paní Maurite (kontaktní místo agentury OSHA) 12

13 3. twinningová skupina: Česká republika Maďarsko/Francie 1. seminář v Praze První seminář této twinningové skupiny se konal v Praze. Hostitelem byl Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví (SDMSZS). Setkání se zúčastnili také dva zástupci z každé z dalších dvou organizací zapojených do této skupiny francouzské asociace CAPEB a maďarské IPOSZ. Za českou stranu se dále zúčastnili zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Komory BOZP a PO a národního kontaktního místa agentury OSHA. V současné době upravují oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dvě odlišné skupiny předpisů: původní české předpisy a nová legislativa, která do českého práva zavádí evropskou směrnici 92/57/EHS. Tyto dvě skupiny právních předpisů jsou v kompetenci dvou různých ministerstev. Navíc od zavedení povinnosti mít na staveništi koordinátora BOZP se zaměstnavatelé stále častěji domnívají, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci už nenesou odpovědnost. Je přitom důležité, aby koordinátor BOZP na staveništi, dodavatel(é) a zákazník spolupracovali a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci průběžně aktualizovali. V České republice je také nedostatek kvalifikovaných odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Sociální partneři ve stavebnictví založili také zvláštní organizaci na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví s názvem OPPBTP. Jednotliví sociální partneři mají rovnoměrné zastoupení ve výboru OPPBTP. Organizace je financována z povinných příspěvků, které odvádí každá stavební firma ve Francii. OPPBTP se zabývá poradenstvím, inspekcemi a vytvářením nástrojů a materiálů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Postupně se přeměnila z kontrolního orgánu na poradenský, který spolupracuje s podniky. Další informace jsou uvedeny v oddíle věnovaném správným postupům. V případě Maďarska se zdá, že postupy pro hodnocení rizik často nejsou přizpůsobeny potřebám malých a středně velkých podniků. Některé dokumenty mají 60 až 80 stran a je třeba je upravit tak, aby odpovídaly činnostem v daném odvětví. IPOSZ také podporuje myšlenku alternativ k pokutám jako prostředku k vzdělávání zaměstnavatelů. Je totiž třeba dát podnikům čas na to, aby se přizpůsobily všem změnám v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které byly nedávno zavedeny do maďarského práva z evropské legislativy. Zástupci IPOSZ také kritizovali, že peníze vybrané na pokutách neslouží přímo ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nýbrž se ztrácí ve veřejných rozpočtech. Další překážkou pro malé a středně velké podniky je, že experti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou v Maďarsku velmi drazí. Pozitivní ale je, že státní správa připravuje nové nástroje a profesní a odborová sdružení jednají s vládou o možné spolupráci s inspektoráty práce. Akce: 1. twinningový seminář (Česká republika Maďarsko/Francie) Místo: Praha Datum: 28. dubna 2009 Partneři: Maďarsko: IPOSZ Česká republika: SDMSZS Francie: CAPEB Počet účastníků: 40 Přednášející: - pan Stonawsky (kontaktní místo agentury OSHA) - pan Bellier (CAPEB) - paní Corrieu (CAPEB) - pan Nadai (IPOSZ) 13

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Zabezpečení výkonu zdraví neohrožující práce je společným cílem sociálních partnerů. Pro jeho naplňování je nezbytné, aby zástupci

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více