Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air"

Transkript

1 Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air Cílem článku je seznámení odborné veřejnosti s možností přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními větracími okenními klapkami, neviditelně montovanými do všech druhů plastových i dřevěných a dřevo-hliníkových oken. ÚVOD Žijeme v době, kdy se čím dál tím více šetří energií všeho druhu. V podstatě se jedná o politický cíl vyhlášený Evropskou radou, jehož mottem je snížení spotřeby energie o 20%. Dochází tak k maximálnímu zateplování RD, škol, kancelářských a výrobních budov, k výměně oken. Lidé v podstatě očekávají, že po zateplení a výměně oken bude ráj na zemi a za energii už nebudou muset téměř platit. Zbyde jim tak spousta peněz na jiné radosti života. Tak to ale samozřejmě nikdy nebude. Naprostá většina občanů si neuvědomuje, že uzavřením obálek budouv dojde k podstatnému snížení infiltrace objektů. Jinými slovy podtlak vzniklý v budově (např. tahem komína, digestoře atd.) již kvůli nízké infiltraci budovy nebude schopen nasát potřebné množství vzduchu pro optimální spalování a odvod spalin spalinovou cestou do ovzduší. Po zateplení budov dochází často k tvorbě plísní, někdy i ke stavebním škodám a dalším negativním projevům. Lidé pak obvykle prohlašují, že jim před zateplením a výměnou oken nikdo o možných negativních důsledcích NIC NEŘEKL. Pokud jim někdo něco říkal, stejně jej hnáni snahou ušetřit nebrali vážně. Velká část obyvatel České republiky používá plynové kotle a ohřívače vzduchu typu B, čím dál tím více lidí má v nových RD krb atd. Upozorní-li někdo majitele bytu, že po zateplení bytu bude do bytu proudit málo spalovacího vzduchu, často to majitel bytu považuje za strašení až buzeraci. Bohužel v ČR se často zákony a vyhlášky nedodržují, vždycky se to přece nějak udělá. KOLIK SPALOVACÍHO VZDUCHU? Množství spalovacího vzduchu se počítá několika způsoby. Vychází se přitom vždy z tepelného příkonu spotřebiče /kw/, spalného tepla kwh/m 3, různých součinitelů (součiniteli přebytku vzduchu λ /1/) atd. Cílem tohoto článku není výpočet množství větracího vzduchu, ani výklad norem a vyhlášek. Předpokládejme, že známe

2 množství spalovacího vzduchu, které je třeba ke spotřebiči přivést. Naším úkolem je toto potřebné množství spalovacího vzduchu zajistit. SAMOREGULAČNÍ VĚTRECÍ KLAPKY REGEL-air Samoregulační větrací klapky REGEL-air jsou prostředkem přívodu čerstvého vzduchu do objektů okny. Při zavřeném okně jsou neviditelné jak z exteriéru, tak z interiéru. Lze je montovat jak při výrobě oken, tak bez problémů i do oken ve stavbě již zabudovaných. Montáž páru klapek do okna trvá cca 10, max. 15 minut. Pro výběr správné klapky z asi 20ti druhů je třeba znát typ profilu, z kterého je okno vyrobeno (např. ALUPLAST 6000 MD, nebo INOUTIC Eforte 84 MD, či GEALAN S 6000 MD, VEKA Topline 70 AD apod.). Nezná-li majitel objektu profil, z kterého jsou okna vyrobena, je možné profil dle speciální identifikační tabulky změřit (4 rozměry změřitelné za cca 2 minuty). Dodavatel klapek pak již sám pomocí speciálního programu zjistí typ potřebné klapky. PRINCIP Princip je jednoduchý a je znázorněn na obr. 1. Vzduch je při zavřeném okně nasáván z exteriéru mezi rám a křídlo okna přes snížené dorazové těsnění. Proudí v tzv. funkční spáře, tedy dutině mezi rámem a křídlem okna, do horní vodorovné části této spáry. Tam se dostává do samoregulační větrací klapky REGEL-air, která reaguje na tlak. Dle příslušného tlaku (tlak od větru, rozdílem teplot atd.) se klapka Obr. 1 Princip činnosti samoregulačních větracích klapek REGEL-air

3 přivírá a otvírá. I v uzavřeném stavu dále propouští určité množství vzduchu. Klapka je velice citlivá a reaguje již při rozdílu tlaků 1 Pa. Průtok vzduchu klapkou od 1 Pa až do 100 Pa leží neustále v určitých mezích, hrubě lze prohlásit, že je konstantní. Klapky tedy dodávají čerstvý vzduch do objektu bez potřeby zásahu obyvatel a nelze je uzavřít. Tím splňují nároky normy TPG a dalších předpisů. Na obr 2 je uveden graf znázorňující závislost průtokového množství vzduchu na rozdílu tlaků. U dřevěných oken je princip podobný, délka vedení vzduchu ve funkční spáře je ale kratší. Obr. 2 Závislost průtočného množství čerstvého vzduchu na rozdílu tlaků Z obr. 3 je zřejmá rozměrová různorodost samoregulačních větracích klapek do plastových oken. Obr. 3 Samoregulační větrací klapky pro plastová okna

4 ORIENTAČNÍ VÝPOČET POČTU KLAPEK Předpokládejme, že známe potřebné množství spalovacího vzduchu V as. Množství spalovacího vzduch, který musíme dodat klapkami je dán vztahem V askl = V as - V i, (1) Kde V i je množství vzduchu vstupujícího do místnosti se spotřebičem infiltrací. Toto množství lze spočítat ze vztahu: V i = f k. S b. h b.n 50. (f p. Ϫp/50) n, kde: (2) f k = koeficient aktivního podílu infiltrace, f p = koeficient polohy stavby, h b = výška bytové jednotky /m/, n 50 = stanovená hodnota dle tabulky nebo naměřená hodnota výměny vzduchu za hodinu při 50 Pa (Blow door test), Δp = diferenční tlak n = tlakový exponent, obvykle n = 2/3. Za diferenční tlak lze dosadit 4 Pa (max. dovolený podtlak pro plynové spotřebiče B). U kotlů na tuhá paliva pak muže být Δp až 8 Pa. Dosazením vztahu (2) do vztahu (1) dostáváme: V askl = V as - f k. S b. h b.n 50. (f p. Ϫp/50) n. (3) Potřebný počet samoregulačních větracích klapek počítáme pro pár klapek (dvě klapky, nejčastěji těsně vedle sebe). Platí jednoduchý vztah: n kl = (V askl /V pk ). k b, (4) kde V pk je průtočné množství vzduchu párem klapek a k b je bezpečnostní součinitel. Po dosazení tedy dostáváme závěrečný vztah: n kl = ((V as - f k. S b. h b.n 50. (f p. Ϫp/50) n )/ V pk ). k b. (5) Příklad Příkon spotřebiče 24 kw (plynový kotel s ohřívačem vody Immergas AVIO 24 kw), byt plochy 72 m 2, výška místností 2,6 m, druhé podlaží. n kl = ( ,8/11 0, ,6. 1,5. (1.4/50) 2/3 )/3,7). 1,5 n kl = 5,7. Je tedy potřeba 6 párů samoregulačních větracích klapek.

5 PŘESNĚJŠÍ VÝPOČET POČTU KLAPEK Pro přesnější výpočet je třeba počítat infiltrace pro jednotlivé místnosti a poté počítat převod vzduchu mezi místnostmi, navrhovat kratší dveřní křídla, speciální těsnění pro interiérové dveře (viz obr. 4) atd. Tento výpočet přesahuje rozsah tohoto příspěvku. Obr. 4 Převod spalovacího vzduchu mezi místnostmi Obr. 4 Přesnější výpočet spalovacího vzduchu

6 Počítačový program pro tento výpočet je k dispozici, pro jeho používání je nutné absolvovat krátké školení. VÝHODY SAMOREGULAČNÍCH VĚTRECÍCH KLAPEK REGEL-air Samoregulační větrací klapky REGEL-air mají řadu výhod. Uveďme jen ty zásadní: - Neustále sami reagují na vítr (tlak vzduchu), takže při rozsazích tlaku od 1 do 100 Pa mají v podstatě konstantní průtok vzduchu. Na rozdíl od jiných výrobků jimi při silných větrech netáhne! - Rozmisťují se do většiny oken, takže přívod vzduchu do objektu je řešen citlivě a nejedná se o jednu nebo 2 velké díry. - Nevyžadují žádné frézování do rámu ani křídla oken, takže nenaruší okenní rámy, jejich vzhled i statiku. - Nasávaný vzduch se ve funkční spáře okna předehřívá. - Nejsou při zavřeném okně vidět ani zvenku a ani zevnitř. - Nelze je zavřít, takže splňují požadavky norem na spalovací vzduch. - Mají velmi dobrý útlum zvuku, jsou testovány na rozdíl od jiných výrobků přímo zabudované v oknech. ZÁVĚR Často slýcháme především od úředníků, že zákony a vyhlášky platí pro každého. Všichni víme, že v praxi to tak bohužel často nefunguje a že některé zákony ani dodržet nelze, vzhledem k jejich nekompetentnosti. Zdravým rozumem je ale třeba řídit se vždy! Čtenáři tohoto věstníku mají v praxi často těžkou úlohu při měření tahu spalinové cesty, při provádění 4Pa testu atd. Nikdo z čtenářů jistě nepochybuje o tom, že spalovací vzduch je velice důležitý a jeho nedostatek může mít až fatální následky. Proto je jeho zajištění naprosto nezbytné. Samoregulační větrací klapky mohou být ve většině případů vhodným řešení. Nahradí nevzhledné aerační větrací otvory a ve většině případů zajistí potřebné množství spalovacího vzduchu. Ing. Miloš Pavlů, CSc. ISOZ z.ú., Liberec

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ Obsah cenové nabídky: - v ceně oken kliky okenní, štěrbinové větrání (viz rozměrovou specifikaci v nabídce), pojistka proti chybné manipulaci, ložiska(závěsy,

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí.

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Úvod: Po dvaceti letech úspěšného uplatnění plastových okenních konstrukcí na českém trhu neškodí trochu se ohlédnout za tím, jaký má tento

Více

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více