Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků"

Transkript

1 Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Společnost KOBLA, spol. s r.o. Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti KOBLA, spol. s r.o. Pro zachování dlouhé funkčnosti výrobků, zajištění jejich provozní bezpečnosti, zachování záruky a užitných vlastností a podmínky případného reklamačního řízení je zákazník povinen dodržovat pokyny pro správnou obsluhu a údržbu výrobků. Zákazník je povinen dbát všech bezpečnostních pokynů, podrobně prostudovat celý návod k obsluze a údržbě před zahájením manipulace a užíváním výrobku. Návod je zákazník povinen pečlivě uschovat a informovat o jeho obsahu ostatní uživatele výrobku

2 - 2 -

3 1. Ovládání oken Okna jsou opatřena otevíravým a sklopným celoobvodovým kováním v drážce křídla. Umožňuje otevírání křídla okolo pravé či levé osy, vyklápění cca do 20 stupňů. Otevírání a sklápění se provádí jednou čtyřpolohovou nebo třípolohovou klikou. Při otevírání křídla do jakékoliv polohy musí být klika nastavena dle obrázku. Obr.: (zavřeno, otevřeno, sklopeno, spárová mikroventilace, neotáčejte klikou při otevřeném křídle) POZOR mikroventilaci nepoužívat při venkovních nízkých teplotách pod 0 C hrozí námraza mezi rámem a křídlem a nemožnost zavření okna 2. Bezpečná obsluha Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení. Nenarážejte a netlačte křídlo na okraj okenního otvoru. Nepokládejte žádné předměty mezi rám a křídlo. Nebezpečí zranění ve štěrbině mezi rámem a křídlem. Nebezpečí zranění osob a poškození prvku při otevřeném křídle působením větru nebo vytvořením průvanu

4 3. Údržba kování Výrobce kování doporučuje pro lehkost chodu kování 1x ročně mazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schéma) Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyřici obsahující tuky

5 4. Větrání Všechna moderní okna se vyznačují vysokou těsností, která je důležitá pro dosažení nízkých tepelných ztrát i pro účinné tlumení venkovního hluku. Proto je nutné odvádět vlhkost, vznikající v místnostech činností (i pouhou přítomností) obyvatel a doporučujeme alespoň jednou denně vyměnit vzduch v místnosti rychlým vyvětráním otevřeným oknem. Zvláště tehdy, dochází-li ke zvýšenému či nárazovému odpařování vody (např. při vaření, zalévání květin). 5. Rosení Schopnost vzduchu poutat vodní páru je silně závislá na jeho teplotě, přičemž se stoupající teplotou roste. Je-li v místnosti větší množství vodní páry, může být u vzduchu, ochlazeného na vnitřní straně izolačního skla nebo okenního rámu překročena hranice této schopnosti a příslušná část okna se orosí. Trvá-li tento stav delší dobu, může následovat vznik plísně. Obranou tomuto nepříjemnému jevu je již zmíněné větrání a zamezení ochlazování vzduchu na skle použitím kvalitního zasklení s nízkým součinitelem prostupu tepla. V tomto případě může dojít k orosení skla jen ve výjimečných případech s krátkou dobou trvání, nedostatečnou ke vzniku plísní. Příčinou orosení vnitřní strany okenního rámu může být i špatná montáž okna, daná jeho umístěním k vnější straně obvodové zdi bez předchozího zateplení ostění. Rám okna je pak nadměrně ochlazován únikem tepla přes nedostatečnou tloušťku zdiva za vzniku vodního kondenzátu

6 6. Návod na seřizování oken - 6 -

7 7. Seřizování dveřního samozavírače Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhoršené funkci samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače. Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřídit, což je věcí běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázku. 8. Vchodové dveře Systémové kování vchodových dveří slouží k uzavření a zajištění svislých vchodových dveří. Dvouzápadovým otočením klíče v cylindrické vložce ( 2x 360 ) a zaaretováním u zamykacích bodů nejen zabezpečujeme ochranu proti vloupání, nýbrž i účinný přítlak křídla k rámu. Pod pojmem uzavření rozumíme zajištění dveří takovým způsobem, aby průvanem, tlakem, tahem nebo tiskem nedošlo k jejich otevření, přičemž máme na mysli jednoduché, nenásilné způsoby otevírání prostřednictvím kliky nebo madla. Pod pojmem uzamčení/zajištění rozumíme zabezpečení zavřených dveří otočením klíče v cylindrické vložce, přičemž se z převodového mechanismu vysune neodpružená a pevná závora a navíc dojde k vysunutí minimálně dvou uzamykacích bodů ( háků ). Všechny uzamykací body musí zapadnout do odpovídajících protiplechů nebo sad protiplechů

8 Při předání zakázky jsou okna a dveře seřízeny. Následné seřízení oken a dveří není předmětem reklamace. V případě, že se Vám tato údržba zdá náročná, ponechte údržbu kování na dodavateli. Službu provede formou placeného servisu. 9. Údržba a čištění oken a dveří Okna a dveře čistěte vždy vodou s použitím běžného saponátu ( při suchém čištění plastových částí může vniknout statická elektřina). POZOR! Nikdy na okna nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzin, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou prvek poškrábat, například brusný papír a drátěnky. Před příchodem zimy doporučujeme lehce potřít gumové těsnění glycerinem. Pravidelným ošetřením jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením (viz bod 3 Údržba kování). 10. Důležitá upozornění pro bezpečné užívání oken a dveří - V otevřené poloze se nesmí křídla oken a balkónových dveří zatěžovat - Zakazuje se při větrání vkládat různé předměty do štěrbiny mezi rám a křídlo. - Pozor na nebezpečí zranění rukou ve štěrbině mezi rámem a křídlem. - Pozor na nebezpečí zranění při otevřeném křídle působením větru nebo vytvoření průvanu při větrání. - Nedoporučuje se násilné otvírání ani zavírání křídel oken a dveří, mohlo by se poškodit kování nebo celé okno. Výrobce si vyhrazuje právo použít jiné typy kování, a proto se mohou některé díly kování drobně lišit. - Po zabudování oken není možné okna otevírat (větrat) v provozech s prašným prostředím z důvodu zanešení kování a kovacích drážek nečistotami. Tyto nečistoty mají za následek drhnutí eventuelně nefunkčnost celého kování. - Je přísně zakázáno mechanicky namáhat plastové profily (například ježdění stavebním kolečkem přes rám, šlapání špinavou obuví na rám apod.). - Mezi rám a křídlo se nesmí vkládat žádné předměty, jako je například dřevěný špalík pro zamezení zavření křídla. - Při předání díla bude souběžně předán i návod na užívání a údržbu (tištěná i elektronická forma)

9 11. Záruční podmínky a/ Dodavatel KOBLA, spol. s r.o., garantuje bezplatné odstranění závad na svých výrobcích takto: po dobu 60 měsíců: v případě, že dodávka je uskutečněna s montáží provedenou pracovníky firmy KOBLA nebo její autorizovanou montážní firmou po dobu 24 měsíců: v případě, že dodávka je uskutečněna bez montáže po dobu 24 měsíců: na dodávku a montáž doplňků (venkovních rolet v případě, že jsou součástí dodávky oken, vnějších a vnitřních parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu) po dobu 6 měsíců: na seřízení výrobků v případě, že dodávka je uskutečněna s montáží provedenou pracovníky firmy KOBLA nebo její autorizovanou montážní firmou b/ Záruční lhůta se počítá dnem předání výrobků předávacím protokolem nebo dnem expedice výrobků c/ Záruční lhůta se nevztahuje: - na vady vzniklé neodbornou montáží, není-li tato provedena firmou KOBLA nebo její autorizovanou montážní firmou - na vady vzniklé neodbornou manipulací odběratelem d/ Odstranění závad objednavatel uplatňuje na těchto kontaktech: KOBLA, spol. s r.o. reklamační oddělení, Ke Koble 1100, Pečky Fax: ( Tel ) nebo na obchodně montážní středisko uvedené v zakázce. Při reklamaci vždy uvádějte číslo zakázky, popis reklamované vady a Vaše telefonní spojení - 9 -

10 - 10 -

11 - 11 -

12 Adresa: Haškova 55, Hradec Králové Telefon / fax: Adresa: Rumjancevova 1182/16, Liberec 1 - Staré Město Telefon: Adresa: Bratranců Veverkových 355, Pardubice Telefon / fax: , Adresa: Ke Koble 1100, Pečky Telefon / fax: Adresa: 5.května 1661/2, Praha 4 - Nusle Telefon / fax: , Adresa: Hálkova 1, Sokolov Telefon / fax: Adresa: Náměstí Míru 287, Vrchlabí Telefon / fax: Razítko - Váš prodejce

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ Obsah cenové nabídky: - v ceně oken kliky okenní, štěrbinové větrání (viz rozměrovou specifikaci v nabídce), pojistka proti chybné manipulaci, ložiska(závěsy,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ ÚDRŽBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY GORI Vážení zákaznící, gratulujeme Vám k zakoupení nových oken nebo vchodových dveří TP EUROokna. Vaše okna a dveře byla vyrobena nejnovějšími

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 1. ledna 2013 OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 13. listopadu OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

PORTAL pro dřevěná a plastová okna.

PORTAL pro dřevěná a plastová okna. PORTAL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace: ES, HS, PSK PLUS, PS PLUS, FS PLUS, CS. Okenní kování Dveřní kování POSUVNÉ KOVÁNÍ Větrací technika technika pro budovy POSUVNÉ KOVÁNÍ ECO SLIDE

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více