Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupravička pomůcek pro mé pokusy"

Transkript

1 Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR Lach-Ner, s.r.o., Neratovice 2013

2 SOUPRAVIČKA POMŮCEK PRO MÉ POKUSY Obsah soupravičky: 1 ks kádinka plastová velká 1 ks kádinka plastová malá 2 ks Petriho miska plastová 1 ks Erlenmayerova baňka plastová s víčkem 5 ks zkumavka plastová s víčkem 3 ks plastová lžička 3 ks plastová pipetka 10 ks filtrační papír kruhový 1 ks nálevka plastová 1 ks nůžky

3 ŽÁKOVSKÉ POKUSY S VYUŽITÍM SOUPRAVIČKY POMŮCEK PRO MÉ POKUSY V přehledu jsou uváděny pokusy, které pod vedením učitele či vedoucího kroužku mohou provádět děti v MŠ a žáci 1. st. ZŠ. Celé pracovní postupy pokusů jsou uvedeny v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody. Tato příručka slouží jen jako doplněk k vybraným pokusům. Pro usnadnění práce učitelů či vedoucích kroužků jsou v textu uváděny zvlášť pomůcky, které jsou v Soupravičce pomůcek pro mé pokusy (označeny P) i další (označené D) a dále doplňkové metodické poznámky (MP). Většina uváděných pomůcek označených D je součástí soupravy Tajemství přírody, kterou předpokládáme, že má k dispozici každý učitel nebo vedoucí kroužku organizující pokusy žáků se Soupravičkou pomůcek pro mé pokusy. V závorce za názvem pokusu je uváděno jeho pořadové číslo v příručce 100 přírodovědných pokusů. 1. Kdy je nádoba prázdná? (1) P: velká a malá kádinka, D: voda MP: Je dobré mít po ruce utěrku pro případné rozlití vody. 2. Vzduch zátkou (2) P: baňka, nůžky; D: voda, list papíru (např. kancelářský), popř. kapesník a gumička MP: K pokusu použijeme baňku z P. Z papíru vystřihneme kruh o 2-3 cm větší než je hrdlo baňky. Po naplnění baňky vodou, přiložení papíru, jeho přidržení rukou (na celé ploše hrdla) a překlopení baňky je nutno chvíli počkat, než ruku držící papír oddálíme. Jako zajímavost můžeme stejný pokus provést s kapesníkem, který po naplnění baňky přetáhneme přes hrdlo baňky a upevníme u hrdla gumičkou. 3. Jak vzniká vítr (3) P: nůžky; D: tenký plastový sáček používaný jako obal MP: Použijeme jinou variantu, než je v příručce 100 přírodovědných pokusů. Nastříháme z tenké plastové fólie (např. ze sáčku v obchodech na balení pečiva) proužky dlouhé nejméně 20 cm (raději delší) a široké asi 1 cm. Tři až pět proužků uchopíme za konec a necháme je vznášet. Při chůzi pozorujeme na jejich pohybu změnu polohy působením vzduchu. Při volném zavěšení bez našeho pohybu jsou proužky ve svislé poloze. Po umístění ruky do různých úrovní dveří, okna či jiného prostoru jejich pohyb dokazuje rovněž směr pohybu vzduchu. (Okno či dveře otevíráme tam, kde je chladněji než v místnosti, kde pokus provádíme. Tím zajistíme očekávaný výsledek pokusu.) 4. Voda umí zmizet (5) P: 2 Petriho misky; zkumavka, D: kuchyňská sůl, voda MP: Pokus povedeme stejným postupem jako v příručce 100 přírodovědných pokusů, pouze místo modré skalice použijeme kuchyňskou sůl. 5. Jak poznáme, že člověk žije (6) P: velká kádinka MP: Velkou kádinku uchopíme za její ústí do prstů ruky a zblízka na ni dýchneme.

4 6. Loďka z plastelíny (8) P: velká kádinka; D: plastelína, voda, korunové či dvoukorunové mince MP: Soutěž o nejlepší lodičku organizujeme tak, že soutěžící vkládají na pokyn vždy jednu a pak po kratší časové prodlevě další mince. Vítězí pochopitelně ta lodička, která unese bez potopení největší poklad mincí. 7. Užitečná filtrace (12) P: baňka, nálevka, filtrační papír, zkumavka se zátkou, pipetka; D: aktivní uhlí, případně vzorek zeminy (z květináče nebo kdekoliv nabrané v přírodě), voda MP: Po filtraci směsi s aktivním uhlím zůstává filtrát (to co poteče filtrem) čirý. Po filtraci zeminy se zachytí na filtru pevné částice, ale filtrát je mírně zakalený dalšími, tak malými částicemi látek, že projdou filtrem. 8. Z mořské vody voda čistá (13) P: malá kádinka, lžička, 2 misky; D: kuchyňská sůl, teplá voda z vodovodu MP: Je nutné brát v úvahu, že pokus je dlouhodobý. Volné odpařování trvá jeden i více dní. Musíme mít k dispozici místo, kam misky se vzorky uložíme. 9. Není voda jako voda (14) P: 2 Petriho misky; D: dešťová nebo destilovaná voda, vodovodní a minerální voda (např. Vincentka) MP: Dešťovou (destilovanou) vodu nalijeme do jedné misky, do dvou dalších vodu z vodovodu a minerální. Pod misky položíme papírek s označením druhu vody. Pokus je dlouhodobý jeden až více dní. Misky s označením proto uložíme na vhodném místě. 10. Barevná sopka pod vodou (17) P: velká kádinka, baňka, pipetka, lžička; D:ocet, potravinářské barvivo, jedlá soda, voda, jar, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 11. Rozvíjení papírových poupat (18) P: velká kádinka, nůžky; D: list papíru (např. kancelářský) pastelky MP: Jednotlivé lístky květu vystřižené květiny nemusíme rolovat, ale stačí je i přehnout směrem ke středu květu. 12. Vlasy jako lepidla (19) P: nůžky; D: tenký papír, plastový hřeben MP: Papír pro pokus lehce zmačkáme a nastříháme na malé kousky. 13. Záhadná papírová páska (20) P: nůžky; D: arch jakéhokoliv papíru dlouhý nejméně 1m (popř. list velkých novin), lepicí tyčinka na papír MP: Nedodržením doporučeného pootočení konce pruhu papíru před slepením mohou nastat při vícenásobném otočení i jiné varianty. 14. Ohneme tužku vodou? (21) P: velká kádinka; D: tužka, voda MP: Úspěch pozorování při pokusu závisí na zručnosti pozorovatele. Při stálé poloze kádinky na stole držíme na jednom místě ponořenou tužku ve svislé poloze a pohybem hlavy měníme úhel pohledu, až je zlomení tužky zřetelné.

5 15. Vidíme každým okem jinak? (23) P: zkumavka; MP: Zkumavku uchopíme jednou rukou za dno a držíme ji ve svislé poloze. Druhou rukou si zakryjeme jedno oko, natáhneme ruku a pohledem zamíříme ústí zkumavky na určitý pevný bod v místnosti. Ruku se zkumavkou stále držíme na stejném místě, ale volnou rukou zakryjeme druhé oko. Ústí zkumavky se oproti zaměřenému bodu posouvá. Jde o variantu pokusu s prstem v příručce 100 přírodovědných pokusů. 16. Solné hvězdičky a mráčky (25) P: malá kádinka, Petriho miska, lžička; D: kuchyňská sůl, voda (pokud možno teplá z vodovodu) MP: Musíme počítat s uskladněním misky s roztokem, protože pokus je dlouhodobý, trvající podle teploty místnosti jeden i více dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí Pokusníci potom referují ostatním o svých výsledcích. 17. Oživlá sůl (26) P: malá kádinka, lžička; D: kuchyňská sůl, voda MP: Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s uložením kádinky s roztokem na chráněném místě několik dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Pokusníci přinesou výsledky svého snažení jako ukázky ostatním. 18. Stromeček ze soli (27) P: velká kádinka, zkumavka, lžička; D: kuchyňská sůl, bavlněná nit nebo příze, voda MP: Přes ústí kádinky s roztokem položíme zkumavku a na ni uvážeme 2 až 3 bavlněné nitě tak, aby jejich volné konce zasahovaly až ke dnu kádinky. Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s chráněným místem pro uložení kádinky. Pokus lze opět provést jako domácí. Pokusníci seznámí ostatní se svými výsledky (zdary i nezdary). 19. Sůl životodárná i usmrcující (28) P: malá kádinka, 2 Petriho misky, zkumavka se zátkou; D: vata, kuchyňská sůl, voda, semena čočky, hrachu nebo řeřichy MP: Pokus je vhodné provést souběžně ve školce či škole a doma. Při domácím pokusu použijeme pro klíčení semen misky z domácnosti. Roztok soli připravíme v hrníčku. Na společném odborném setkání (semináři) předneseme a posoudíme výsledky pokusů. 20. Mýdlo pohybuje dřevem (30) P: velká kádinka; D: špejle, kousek pevného mýdla (ve velikosti hrachového zrna, nejlépe mýdlo na praní) nebo jar či jiný prostředek na mytí nádobí voda, mleté koření MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Špejli rozlámeme pokud možno na co nejmenší kousky. Kousek mýdla můžeme do středu plovoucích kousků špejle vložit prsty rukou, které si potom omyjeme. Můžeme ověřit variantu, kdy místo dřevěných třísek nasypeme na hladinu malé množství mletého koření. Je účinek mýdla stejný? Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do středu hladiny kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou opakovat je nutné jí vždy vylít, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.)

6 21. Mýdlo vodním pohonem (31) P: velká kádinka, nůžky; D: čtvrtka nebo list pevného papíru, voda, kousek mýdla ve velikosti zrnka čočky, popř. jar či jiný prostředek na mytí nádobí MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Velikost lodičky musí být vzhledem k velikosti hladiny vody malá. Nejlepší lodička je ve tvaru rybičky, která má na ocasní ploutvi zářez pro vložení mýdla. Mýdlo vložíme do loďky prsty ruky, které potom umyjeme. Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do zářezu lodičky kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou ani lodičkou opakovat je nutné jí vždy vylít, lodičku vystřihnout novou, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.) 22. Čajový nápoj dokáže měnit svoji barvu (35) P: tři zkumavky a malá kádinka, která slouží k jejich uložení, nálevka, lžička, pipetka; D: ocet (citronová šťáva), jedlá soda, černý silný čaj jako nápoj, ochranné brýle MP: Pokus lze doporučit i jako domácí. Mimo octa můžeme také použít šťávu z citronu. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Zajímavým badatelským pokusem může být ověření, zda barevné změny podle postupu probíhají i u různých ovocných čajů. Zde je možnost pro domácí pokusy a prezentaci jejich výsledků. 23. Duhový sloupec (36) P: malá kádinka, pipetka, lžička; D: ocet, jedlá soda, výluh z červeného zelí, voda, ochranné brýle MP: Pokus provedeme podle postupu v příručce 100 přírodovědných pokusů. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 24. Zmizení barev (37) P: 2 zkumavky a malá kádinka pro jejich uložení, nálevka, lžička, filtrační papír; D: potravinové barvivo, aktivní uhlí, voda MP: Pokus můžeme rozšířit o variantu, kdy provedeme filtraci samotného roztoku barviva. Roztok zůstává zabarvený beze změn. Tím potvrdíme, že barvivo v roztoku pohlcuje skutečně aktivní uhlí. 25. Školní křída rozděluje barvy (38) P: malá a velká kádinka, baňka, lžička, pipetka; D: potravinářská barviva, líh, bílá školní křída, voda MP: Postupujeme podle návodu v Příručce s tím, že líh a křídu uložíme do menší kádinky, kterou zaklopíme kádinkou větší. 26. Je hnědý fix skutečně hnědý? (39) P: malá a velká kádinka, nůžky, filtrační papír; D: líh, voda, kancelářská sponka MP: Postupujeme podle návodu v příručce 100 přírodovědných pokusů.

7 27. Přeměna staré mince v novou (59) P: malá kádinka, D: ocet, coca-cola, použitá mince bez lesku, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.variantou pokusu z příručky 100 přírodovědných pokusů je použití zdánlivě neškodného nápoje cocacoly místo octa. Je výsledek pokusu stejný? (Pokusný nápoj obsahuje kyselinu fosforečnou v množství, které je pro lidský organismus přijatelné.) 28. Tančící hrozinky (60) P: velká kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedlá soda, malé hrozinky, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.po nacvičení provedení pokusu v hodině nebo v kroužku lze navrhnout žákům provedení pokusu doma pro rodiče. V domácnostech bývá běžně ocet, soda k užívání i hrozinky. 29. Odstraňujeme kotelní kámen (61) P: miska, pipetka; D: ocet, minerální voda, ochranné brýle MP: Odparek na misce nebývá vždy zřetelný. Pokud je tomu tak, do misky přidáme minerální vodu ještě jednou a opět necháme odpařit. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Můžeme doporučit domácí překvapivý postup při odstranění kotelního kamene z varné konvice nebo jiné nádoby. Jako odstraňovač použijeme nápoj coca-colu. Je možné, že nápoj, který pijeme obsahuje kyselinu? Ověříme vlastním pokusem. Uvedený nápoj obsahuje pro zvýraznění chuti kyselinu fosforečnou. 30. Vlastní příprava šumivého nápoje (62) P: menší kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedná soda, potravinářské barvivo, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Nápoj připravený ve škole v chemickém nádobí bychom neměli pít. Pití v laboratoři je zakázáno. Postup z příručky 100 přírodovědných pokusů můžeme doporučit jako domácí s pomůckami a látkami z domácnosti. 31. Pátráme po kyselinách v domácnosti /65) P: menší kádinka pro uložení zkumavek, zkumavky; D: ocet, univerzální indikátorový papírek se stupnicí kyselosti,vzorky látek používaných v domácnosti (mléko, minerální voda, mýdlo, různé potraviny a nápoje), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusníci si mohou přinést vlastní vzorky potravin, nápojů, ovoce, mycích prostředků, prostředků hygieny aj. 32. Červené zelí jako chameleon (67) P: menší kádinka se zkumavkami a zátkami, lžička, baňka, pipetka; D: ocet, vápenná voda, výluh z červeného zelí (připraví vyučující podle návodu č. 36 v příručce 100 přírodovědných pokusů), prodávaná pitná voda sycená (obsahuje rozpuštěný oxid uhličitý), různé kapaliny používané v domácnosti k přípravě pokrmů a jako nápoje, ochranné brýle MP: Při práci s octem a vápennou vodou je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusy organizujeme tak, že asi do poloviny baňky nalijeme pokusníkům výluh červeného zelí, ze které pipetkou odebírají roztok a přidávají ke zkoumaným vzorkům ve zkumavkách. Po protřepání směsi ve zkumavce uzavřené zátkou pozorujeme

8 výsledné zabarvení roztoku. Vzorky si mohou pokusníci přinést svoje. Podle výběru vzorků můžeme dosáhnout překvapivých změn barev. Výzkumníci porovnají výsledky svých pokusů. 33. Tajné písmo (68) P: malá kádinka, lžička, pipetka, filtrační papír; D: štěteček (popř. špejle se smotkem vaty na konci), roztok fenolftaleinu, jedlá soda, voda MP: Roztok fenolftaleinu můžeme nanášet při psaní pipetkou. Pokud použijeme štěteček pro psaní (např. kytička, srdíčko, první písmeno svého jména) je nutné ho před dalším použitím důkladně vymýt. K vyvolání písma roztokem sody k užívání můžeme místo štětečku použít smotek vaty na konci špejle. (Pro zřetelné vyvolání tajného písma je vhodné papír usušit.) 34. Bramborové razítko (81) P: zkumavka se zátkou, lžička, pipetka; D: potravinové barvivo (inkoust), štěteček (špejle se smotkem vaty na konci), nůž, 1 brambora, list papíru, voda MP: Po provedení ve škole můžeme pokus doporučit i jako domácí. Každý si tak může vytvořit svoje originální razítko. Upozorníme na nebezpečí práce s nožem, kdy musí být přítomna dospělá osoba. 35. Kostka cukru jako magnet (84) P: velká kádinka, lžička; D: špejle, 2 kostky cukru, voda MP: Špejli je nutno nalámat na co nejmenší kousky. Kostku cukru namísto držení v prstech můžeme ponořit na lžičce. 36. Nezničitelný medvídek (85) P: 2 Petriho misky, zkumavka, nůžky; D: ocet, želatinoví medvídci (pochutina pro děti i dospělé), voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Místo nože použijeme k napíchnutí medvídka konec nůžek. 37. Nečekaná síla v okurce (87) P: Petriho miska; D: nůž, středně velká okurka MP: Pokus můžeme doporučit jako domácí případně také s využitím malého podšálku nebo misky užívané v domácnosti. Pokud se pokus podaří, je velice překvapivý a po předchozím ověřením jeho zdaru může pokusník uzavřít sázku, že okurka udrží podšálek i misku. 38. Výroba tvarohu ve zkumavce P: zkumavka se zátkou, pipetka; D: ocet, mléko (nesterilizované), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Připravíme 3 nádobky s mlékem (ne sterilizovaným nebo trvanlivým), kde jsou likvidovány bakterie. V první nádobce necháme mléko volně na vzduchu a sledujeme, kdy dojde k jeho sražení vlivem přírodních bakterií (výsledek se projeví druhý nebo až další den). Do druhé misky přidáme několik kapek octa a do třetí šťávu z citronu. Dochází v těchto dvou případech k rychlejšímu srážení mléka?

9 39. Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli? (90) P: Petriho miska, lžička; D: flanelová látka, hrubě mletá krystalická kuchyňská sůl, jemně mletý pepř MP: Zajímavý pokus můžeme rozšířit o možnost oddělit složky směsi filtrací. Lžičku směsi nasypeme do menší kádinky naplněné do jedné poloviny vodou. Zamícháme lžičkou, až se sůl rozpustí. Pepř od směsi oddělíme filtrací (pokus 7). Sůl z roztoku můžeme získat krystalizací odpařováním (pokus 36). 40. Objev zavalené mince (91) P: malá kádinka přiklopená Petriho miskou; D: kuchyňská sůl nebo písek, kovová mince MP: S využitím součástí soupravy provedeme pokus v kádince přiklopené miskou. Variantu s využitím zavařovací sklenice s víčkem doplníme jako efektní (kouzelnický) pokus. Upozorníme, že pokus je nutné před jeho předvedením vyzkoušet včetně případného komentáře.

10 POZNÁMKY:

11

12 Kontakt : Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, Neratovice tel.: informace, objednávky

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-03

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna 100 přírodovědných pokusů Mgr. Tomáš Kudrna Baňka kuželová dle Erlenmeyera Vlastnosti: skleněná baňka, odolná chemikáliím a vysokým teplotám Použití: k přípravě a uchovávání chemických látek, jako součást

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250 Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.720 OBSAH 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 Obsah sady... Látky potřebné pro některé pokusy... Příprava indikačních roztoků... Příprava a použití

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj

Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj 538 43 Třemošnice, Internátní 217; IČ: 70989176, tel: 469 661 719, e-maii: zskola@tremosnice.cz, www.zs-tremosnice.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2459

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí I Úkol č. 1: Usazování Pomůcky: dělící nálevka, držák, svorka, stojan, kádinka Chemikálie: voda, potravinářské barvivo, olej 1. Dělící nálevku upevníme

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Sacharidy Pro potřeby projektu

Více

Vlastnosti kyseliny sírové

Vlastnosti kyseliny sírové Vlastnosti kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda - kostka cukru b)

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 6. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci navrhnou postupy a

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

DUM VY_52_INOVACE_12CH18 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH18 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci vypočítají složení roztoku.

Více

Několik hraničních experimentů

Několik hraničních experimentů Několik hraničních experimentů ZDEŇKA KIELBUSOVÁ oddělení fyziky, katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni Příspěvek seznamuje s několika experimenty na pomezí fyziky,

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda 1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti. Vzniká při dokonalém spalování uhlíku, při dýchání, tlení, hnití. Používá se při výrobě nápojů, cukru, sody. Jako kapalný

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu Typ pokusu : demonstrační Princip : Areny starším názvem aromatické uhlovodíky, vzaly tento svůj název podle své typické

Více

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie Název: Směsi Výukové materiály Téma: Směsi Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (laboratorní

Více

Název: Kyselé a zásadité 1

Název: Kyselé a zásadité 1 Název: Kyselé a zásadité 1 1) Co mají společného? Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného: Společnou vlastností těchto potravin je: Které další látky jsou kyselé?

Více

Sada Rostliny, živočichové, biotopy Kat. číslo

Sada Rostliny, živočichové, biotopy Kat. číslo Sada Rostliny, živočichové, biotopy Kat. číslo 104.0028 Strana 1 z 37 Dílo a jeho části jsou chráněny autorským právem. Dílo ani jeho části se nesmí bez takového souhlasu skenovat ani umístit v síti nebo

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc.,

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy) Návod k laboratornímu cvičení Cukry(sacharidy) Úkol č. 1: Odlišení glukosy a fruktosy Pomůcky: zkumavky, lžička na chemikálie, kádinka, stojan, držák, kruh, síťka, plynový kahan, zápalky Chemikálie: fruktosa,

Více

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Přírodní vědy s didaktikou prezentace Přírodní vědy s didaktikou 2 5. prezentace POKUSY V PRAXI kombinovat vždy klasickou hodinu přírodovědy s hodinou věnovanou pokusům učitel musí mít předem připraveny všechny pomůcky a tyto pomůcky musí

Více

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3 cvičení: A Téma: Základní vlastnosti organických látek Cíl: Teplota varu a tání Pomůcky: žákovská souprava, teploměr, skleněná trubička, Chemikálie: ethanol CH 3 CH 2 OH, aceton CH 3 COCH 3, naftalen Úkol

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

LABORATORNÍ PRÁCE č.2

LABORATORNÍ PRÁCE č.2 LABORATORNÍ PRÁCE č.2 Téma: Dělení směsí II Úkol č.1: Destilace směsi manganistan draselný voda Teorie: Jedná se o jeden z nejdůležitějších způsobů oddělování složek kapalných směsí a jejich čištění. Složky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie Název: Krystalizace Výukové materiály Téma: Krystalizace Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací

Více

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@email.cz AUTOR: Hana Růžičková NÁZEV: VY_52_INOVACE_O6

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut. Důkaz kyselin Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková - kyselina citronová

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Sazeničky z miniskleníků přesadíme do připravených

Více

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008 Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189. Sacharidy

Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189. Sacharidy Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189 Sacharidy Vypracovali: Jana Andrýsková, Aneta Čulíková, Jan Dvořáček, David Hrachovina, Petra Hrachovinová, Eva Podivínská,

Více

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat.

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Datum: 13.března 2015 Jméno:.. Třída:. Připravila: Mgr. Lenka Skrovná 1.POKUS: JAK VODA VYPADÁ? Pokusy a objevy s vodou Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Připravte si co nejvíce nádob.

Více

Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii

Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-02 Předmět: Chemie

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný

Více

Hydroxidy a indikátory demonstrační

Hydroxidy a indikátory demonstrační název typ: zařazení: Pomůcky: Chemikálie: Postup: pozorování rovnice, vysvětlení Hydroxidy a indikátory demonstrační Hydroxidy. Indikátory. 3 zkumavky, kapátko NaOH(C), fenolftalein, lakmus, ph papírek

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pojmem

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Vojířová Číslo materiálu 7_2_CH_01 Datum vytvoření 2. 9. 2012 Druh učebního materiálu Laboratorní práce Ročník 1.a 2. ročník VG Anotace Klíčová slova Vzdělávací

Více

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro

Více

J.W" . ----II' "'_"""", ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo;

J.W . ----II' '_, ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo; Veletrh ndpadfl učitelů fyziky Střípky Z laboratoře malých debruiárů Věra Bdinková DíRKOVÁ KOMORA JEDNODUŠE Potřeby: Kelímek od jogurtu (nejlépe Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva,

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Struktura a vlastnosti kapalin

Více

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 25 UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY PRINCIP Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny pouze uhlíkem a vodíkem. Uhlovodíky klasifikujeme z několika

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

ZMIZENÍ GUMOVÉHO MEDVÍDKA

ZMIZENÍ GUMOVÉHO MEDVÍDKA ZMIZENÍ GUMOVÉHO MEDVÍDKA O CO JDE? Biochemický pokus, na kterém si studenti prakticky vyzkouší, jak fungují enzymy. KAM TO ZAŘADIT? Učivo: enzymy JAKÉ POMŮCKY BUDOU POTŘEBA? Několik stejně velkých nádobek

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Dekantace. separace složek nehomogenních směsí - dekantace promývání VS dekantace prasárničky

Dekantace. separace složek nehomogenních směsí - dekantace promývání VS dekantace prasárničky LEKCE 4 Dekantace separace složek nehomogenních směsí - dekantace promývání VS dekantace prasárničky Dekantace primitivní způsob dělení heterogenní směsi - oddělování kapalné fáze od nerozpustného podílu

Více