Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupravička pomůcek pro mé pokusy"

Transkript

1 Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR Lach-Ner, s.r.o., Neratovice 2013

2 SOUPRAVIČKA POMŮCEK PRO MÉ POKUSY Obsah soupravičky: 1 ks kádinka plastová velká 1 ks kádinka plastová malá 2 ks Petriho miska plastová 1 ks Erlenmayerova baňka plastová s víčkem 5 ks zkumavka plastová s víčkem 3 ks plastová lžička 3 ks plastová pipetka 10 ks filtrační papír kruhový 1 ks nálevka plastová 1 ks nůžky

3 ŽÁKOVSKÉ POKUSY S VYUŽITÍM SOUPRAVIČKY POMŮCEK PRO MÉ POKUSY V přehledu jsou uváděny pokusy, které pod vedením učitele či vedoucího kroužku mohou provádět děti v MŠ a žáci 1. st. ZŠ. Celé pracovní postupy pokusů jsou uvedeny v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody. Tato příručka slouží jen jako doplněk k vybraným pokusům. Pro usnadnění práce učitelů či vedoucích kroužků jsou v textu uváděny zvlášť pomůcky, které jsou v Soupravičce pomůcek pro mé pokusy (označeny P) i další (označené D) a dále doplňkové metodické poznámky (MP). Většina uváděných pomůcek označených D je součástí soupravy Tajemství přírody, kterou předpokládáme, že má k dispozici každý učitel nebo vedoucí kroužku organizující pokusy žáků se Soupravičkou pomůcek pro mé pokusy. V závorce za názvem pokusu je uváděno jeho pořadové číslo v příručce 100 přírodovědných pokusů. 1. Kdy je nádoba prázdná? (1) P: velká a malá kádinka, D: voda MP: Je dobré mít po ruce utěrku pro případné rozlití vody. 2. Vzduch zátkou (2) P: baňka, nůžky; D: voda, list papíru (např. kancelářský), popř. kapesník a gumička MP: K pokusu použijeme baňku z P. Z papíru vystřihneme kruh o 2-3 cm větší než je hrdlo baňky. Po naplnění baňky vodou, přiložení papíru, jeho přidržení rukou (na celé ploše hrdla) a překlopení baňky je nutno chvíli počkat, než ruku držící papír oddálíme. Jako zajímavost můžeme stejný pokus provést s kapesníkem, který po naplnění baňky přetáhneme přes hrdlo baňky a upevníme u hrdla gumičkou. 3. Jak vzniká vítr (3) P: nůžky; D: tenký plastový sáček používaný jako obal MP: Použijeme jinou variantu, než je v příručce 100 přírodovědných pokusů. Nastříháme z tenké plastové fólie (např. ze sáčku v obchodech na balení pečiva) proužky dlouhé nejméně 20 cm (raději delší) a široké asi 1 cm. Tři až pět proužků uchopíme za konec a necháme je vznášet. Při chůzi pozorujeme na jejich pohybu změnu polohy působením vzduchu. Při volném zavěšení bez našeho pohybu jsou proužky ve svislé poloze. Po umístění ruky do různých úrovní dveří, okna či jiného prostoru jejich pohyb dokazuje rovněž směr pohybu vzduchu. (Okno či dveře otevíráme tam, kde je chladněji než v místnosti, kde pokus provádíme. Tím zajistíme očekávaný výsledek pokusu.) 4. Voda umí zmizet (5) P: 2 Petriho misky; zkumavka, D: kuchyňská sůl, voda MP: Pokus povedeme stejným postupem jako v příručce 100 přírodovědných pokusů, pouze místo modré skalice použijeme kuchyňskou sůl. 5. Jak poznáme, že člověk žije (6) P: velká kádinka MP: Velkou kádinku uchopíme za její ústí do prstů ruky a zblízka na ni dýchneme.

4 6. Loďka z plastelíny (8) P: velká kádinka; D: plastelína, voda, korunové či dvoukorunové mince MP: Soutěž o nejlepší lodičku organizujeme tak, že soutěžící vkládají na pokyn vždy jednu a pak po kratší časové prodlevě další mince. Vítězí pochopitelně ta lodička, která unese bez potopení největší poklad mincí. 7. Užitečná filtrace (12) P: baňka, nálevka, filtrační papír, zkumavka se zátkou, pipetka; D: aktivní uhlí, případně vzorek zeminy (z květináče nebo kdekoliv nabrané v přírodě), voda MP: Po filtraci směsi s aktivním uhlím zůstává filtrát (to co poteče filtrem) čirý. Po filtraci zeminy se zachytí na filtru pevné částice, ale filtrát je mírně zakalený dalšími, tak malými částicemi látek, že projdou filtrem. 8. Z mořské vody voda čistá (13) P: malá kádinka, lžička, 2 misky; D: kuchyňská sůl, teplá voda z vodovodu MP: Je nutné brát v úvahu, že pokus je dlouhodobý. Volné odpařování trvá jeden i více dní. Musíme mít k dispozici místo, kam misky se vzorky uložíme. 9. Není voda jako voda (14) P: 2 Petriho misky; D: dešťová nebo destilovaná voda, vodovodní a minerální voda (např. Vincentka) MP: Dešťovou (destilovanou) vodu nalijeme do jedné misky, do dvou dalších vodu z vodovodu a minerální. Pod misky položíme papírek s označením druhu vody. Pokus je dlouhodobý jeden až více dní. Misky s označením proto uložíme na vhodném místě. 10. Barevná sopka pod vodou (17) P: velká kádinka, baňka, pipetka, lžička; D:ocet, potravinářské barvivo, jedlá soda, voda, jar, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 11. Rozvíjení papírových poupat (18) P: velká kádinka, nůžky; D: list papíru (např. kancelářský) pastelky MP: Jednotlivé lístky květu vystřižené květiny nemusíme rolovat, ale stačí je i přehnout směrem ke středu květu. 12. Vlasy jako lepidla (19) P: nůžky; D: tenký papír, plastový hřeben MP: Papír pro pokus lehce zmačkáme a nastříháme na malé kousky. 13. Záhadná papírová páska (20) P: nůžky; D: arch jakéhokoliv papíru dlouhý nejméně 1m (popř. list velkých novin), lepicí tyčinka na papír MP: Nedodržením doporučeného pootočení konce pruhu papíru před slepením mohou nastat při vícenásobném otočení i jiné varianty. 14. Ohneme tužku vodou? (21) P: velká kádinka; D: tužka, voda MP: Úspěch pozorování při pokusu závisí na zručnosti pozorovatele. Při stálé poloze kádinky na stole držíme na jednom místě ponořenou tužku ve svislé poloze a pohybem hlavy měníme úhel pohledu, až je zlomení tužky zřetelné.

5 15. Vidíme každým okem jinak? (23) P: zkumavka; MP: Zkumavku uchopíme jednou rukou za dno a držíme ji ve svislé poloze. Druhou rukou si zakryjeme jedno oko, natáhneme ruku a pohledem zamíříme ústí zkumavky na určitý pevný bod v místnosti. Ruku se zkumavkou stále držíme na stejném místě, ale volnou rukou zakryjeme druhé oko. Ústí zkumavky se oproti zaměřenému bodu posouvá. Jde o variantu pokusu s prstem v příručce 100 přírodovědných pokusů. 16. Solné hvězdičky a mráčky (25) P: malá kádinka, Petriho miska, lžička; D: kuchyňská sůl, voda (pokud možno teplá z vodovodu) MP: Musíme počítat s uskladněním misky s roztokem, protože pokus je dlouhodobý, trvající podle teploty místnosti jeden i více dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí Pokusníci potom referují ostatním o svých výsledcích. 17. Oživlá sůl (26) P: malá kádinka, lžička; D: kuchyňská sůl, voda MP: Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s uložením kádinky s roztokem na chráněném místě několik dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Pokusníci přinesou výsledky svého snažení jako ukázky ostatním. 18. Stromeček ze soli (27) P: velká kádinka, zkumavka, lžička; D: kuchyňská sůl, bavlněná nit nebo příze, voda MP: Přes ústí kádinky s roztokem položíme zkumavku a na ni uvážeme 2 až 3 bavlněné nitě tak, aby jejich volné konce zasahovaly až ke dnu kádinky. Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s chráněným místem pro uložení kádinky. Pokus lze opět provést jako domácí. Pokusníci seznámí ostatní se svými výsledky (zdary i nezdary). 19. Sůl životodárná i usmrcující (28) P: malá kádinka, 2 Petriho misky, zkumavka se zátkou; D: vata, kuchyňská sůl, voda, semena čočky, hrachu nebo řeřichy MP: Pokus je vhodné provést souběžně ve školce či škole a doma. Při domácím pokusu použijeme pro klíčení semen misky z domácnosti. Roztok soli připravíme v hrníčku. Na společném odborném setkání (semináři) předneseme a posoudíme výsledky pokusů. 20. Mýdlo pohybuje dřevem (30) P: velká kádinka; D: špejle, kousek pevného mýdla (ve velikosti hrachového zrna, nejlépe mýdlo na praní) nebo jar či jiný prostředek na mytí nádobí voda, mleté koření MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Špejli rozlámeme pokud možno na co nejmenší kousky. Kousek mýdla můžeme do středu plovoucích kousků špejle vložit prsty rukou, které si potom omyjeme. Můžeme ověřit variantu, kdy místo dřevěných třísek nasypeme na hladinu malé množství mletého koření. Je účinek mýdla stejný? Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do středu hladiny kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou opakovat je nutné jí vždy vylít, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.)

6 21. Mýdlo vodním pohonem (31) P: velká kádinka, nůžky; D: čtvrtka nebo list pevného papíru, voda, kousek mýdla ve velikosti zrnka čočky, popř. jar či jiný prostředek na mytí nádobí MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Velikost lodičky musí být vzhledem k velikosti hladiny vody malá. Nejlepší lodička je ve tvaru rybičky, která má na ocasní ploutvi zářez pro vložení mýdla. Mýdlo vložíme do loďky prsty ruky, které potom umyjeme. Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do zářezu lodičky kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou ani lodičkou opakovat je nutné jí vždy vylít, lodičku vystřihnout novou, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.) 22. Čajový nápoj dokáže měnit svoji barvu (35) P: tři zkumavky a malá kádinka, která slouží k jejich uložení, nálevka, lžička, pipetka; D: ocet (citronová šťáva), jedlá soda, černý silný čaj jako nápoj, ochranné brýle MP: Pokus lze doporučit i jako domácí. Mimo octa můžeme také použít šťávu z citronu. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Zajímavým badatelským pokusem může být ověření, zda barevné změny podle postupu probíhají i u různých ovocných čajů. Zde je možnost pro domácí pokusy a prezentaci jejich výsledků. 23. Duhový sloupec (36) P: malá kádinka, pipetka, lžička; D: ocet, jedlá soda, výluh z červeného zelí, voda, ochranné brýle MP: Pokus provedeme podle postupu v příručce 100 přírodovědných pokusů. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 24. Zmizení barev (37) P: 2 zkumavky a malá kádinka pro jejich uložení, nálevka, lžička, filtrační papír; D: potravinové barvivo, aktivní uhlí, voda MP: Pokus můžeme rozšířit o variantu, kdy provedeme filtraci samotného roztoku barviva. Roztok zůstává zabarvený beze změn. Tím potvrdíme, že barvivo v roztoku pohlcuje skutečně aktivní uhlí. 25. Školní křída rozděluje barvy (38) P: malá a velká kádinka, baňka, lžička, pipetka; D: potravinářská barviva, líh, bílá školní křída, voda MP: Postupujeme podle návodu v Příručce s tím, že líh a křídu uložíme do menší kádinky, kterou zaklopíme kádinkou větší. 26. Je hnědý fix skutečně hnědý? (39) P: malá a velká kádinka, nůžky, filtrační papír; D: líh, voda, kancelářská sponka MP: Postupujeme podle návodu v příručce 100 přírodovědných pokusů.

7 27. Přeměna staré mince v novou (59) P: malá kádinka, D: ocet, coca-cola, použitá mince bez lesku, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.variantou pokusu z příručky 100 přírodovědných pokusů je použití zdánlivě neškodného nápoje cocacoly místo octa. Je výsledek pokusu stejný? (Pokusný nápoj obsahuje kyselinu fosforečnou v množství, které je pro lidský organismus přijatelné.) 28. Tančící hrozinky (60) P: velká kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedlá soda, malé hrozinky, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.po nacvičení provedení pokusu v hodině nebo v kroužku lze navrhnout žákům provedení pokusu doma pro rodiče. V domácnostech bývá běžně ocet, soda k užívání i hrozinky. 29. Odstraňujeme kotelní kámen (61) P: miska, pipetka; D: ocet, minerální voda, ochranné brýle MP: Odparek na misce nebývá vždy zřetelný. Pokud je tomu tak, do misky přidáme minerální vodu ještě jednou a opět necháme odpařit. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Můžeme doporučit domácí překvapivý postup při odstranění kotelního kamene z varné konvice nebo jiné nádoby. Jako odstraňovač použijeme nápoj coca-colu. Je možné, že nápoj, který pijeme obsahuje kyselinu? Ověříme vlastním pokusem. Uvedený nápoj obsahuje pro zvýraznění chuti kyselinu fosforečnou. 30. Vlastní příprava šumivého nápoje (62) P: menší kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedná soda, potravinářské barvivo, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Nápoj připravený ve škole v chemickém nádobí bychom neměli pít. Pití v laboratoři je zakázáno. Postup z příručky 100 přírodovědných pokusů můžeme doporučit jako domácí s pomůckami a látkami z domácnosti. 31. Pátráme po kyselinách v domácnosti /65) P: menší kádinka pro uložení zkumavek, zkumavky; D: ocet, univerzální indikátorový papírek se stupnicí kyselosti,vzorky látek používaných v domácnosti (mléko, minerální voda, mýdlo, různé potraviny a nápoje), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusníci si mohou přinést vlastní vzorky potravin, nápojů, ovoce, mycích prostředků, prostředků hygieny aj. 32. Červené zelí jako chameleon (67) P: menší kádinka se zkumavkami a zátkami, lžička, baňka, pipetka; D: ocet, vápenná voda, výluh z červeného zelí (připraví vyučující podle návodu č. 36 v příručce 100 přírodovědných pokusů), prodávaná pitná voda sycená (obsahuje rozpuštěný oxid uhličitý), různé kapaliny používané v domácnosti k přípravě pokrmů a jako nápoje, ochranné brýle MP: Při práci s octem a vápennou vodou je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusy organizujeme tak, že asi do poloviny baňky nalijeme pokusníkům výluh červeného zelí, ze které pipetkou odebírají roztok a přidávají ke zkoumaným vzorkům ve zkumavkách. Po protřepání směsi ve zkumavce uzavřené zátkou pozorujeme

8 výsledné zabarvení roztoku. Vzorky si mohou pokusníci přinést svoje. Podle výběru vzorků můžeme dosáhnout překvapivých změn barev. Výzkumníci porovnají výsledky svých pokusů. 33. Tajné písmo (68) P: malá kádinka, lžička, pipetka, filtrační papír; D: štěteček (popř. špejle se smotkem vaty na konci), roztok fenolftaleinu, jedlá soda, voda MP: Roztok fenolftaleinu můžeme nanášet při psaní pipetkou. Pokud použijeme štěteček pro psaní (např. kytička, srdíčko, první písmeno svého jména) je nutné ho před dalším použitím důkladně vymýt. K vyvolání písma roztokem sody k užívání můžeme místo štětečku použít smotek vaty na konci špejle. (Pro zřetelné vyvolání tajného písma je vhodné papír usušit.) 34. Bramborové razítko (81) P: zkumavka se zátkou, lžička, pipetka; D: potravinové barvivo (inkoust), štěteček (špejle se smotkem vaty na konci), nůž, 1 brambora, list papíru, voda MP: Po provedení ve škole můžeme pokus doporučit i jako domácí. Každý si tak může vytvořit svoje originální razítko. Upozorníme na nebezpečí práce s nožem, kdy musí být přítomna dospělá osoba. 35. Kostka cukru jako magnet (84) P: velká kádinka, lžička; D: špejle, 2 kostky cukru, voda MP: Špejli je nutno nalámat na co nejmenší kousky. Kostku cukru namísto držení v prstech můžeme ponořit na lžičce. 36. Nezničitelný medvídek (85) P: 2 Petriho misky, zkumavka, nůžky; D: ocet, želatinoví medvídci (pochutina pro děti i dospělé), voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Místo nože použijeme k napíchnutí medvídka konec nůžek. 37. Nečekaná síla v okurce (87) P: Petriho miska; D: nůž, středně velká okurka MP: Pokus můžeme doporučit jako domácí případně také s využitím malého podšálku nebo misky užívané v domácnosti. Pokud se pokus podaří, je velice překvapivý a po předchozím ověřením jeho zdaru může pokusník uzavřít sázku, že okurka udrží podšálek i misku. 38. Výroba tvarohu ve zkumavce P: zkumavka se zátkou, pipetka; D: ocet, mléko (nesterilizované), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Připravíme 3 nádobky s mlékem (ne sterilizovaným nebo trvanlivým), kde jsou likvidovány bakterie. V první nádobce necháme mléko volně na vzduchu a sledujeme, kdy dojde k jeho sražení vlivem přírodních bakterií (výsledek se projeví druhý nebo až další den). Do druhé misky přidáme několik kapek octa a do třetí šťávu z citronu. Dochází v těchto dvou případech k rychlejšímu srážení mléka?

9 39. Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli? (90) P: Petriho miska, lžička; D: flanelová látka, hrubě mletá krystalická kuchyňská sůl, jemně mletý pepř MP: Zajímavý pokus můžeme rozšířit o možnost oddělit složky směsi filtrací. Lžičku směsi nasypeme do menší kádinky naplněné do jedné poloviny vodou. Zamícháme lžičkou, až se sůl rozpustí. Pepř od směsi oddělíme filtrací (pokus 7). Sůl z roztoku můžeme získat krystalizací odpařováním (pokus 36). 40. Objev zavalené mince (91) P: malá kádinka přiklopená Petriho miskou; D: kuchyňská sůl nebo písek, kovová mince MP: S využitím součástí soupravy provedeme pokus v kádince přiklopené miskou. Variantu s využitím zavařovací sklenice s víčkem doplníme jako efektní (kouzelnický) pokus. Upozorníme, že pokus je nutné před jeho předvedením vyzkoušet včetně případného komentáře.

10 POZNÁMKY:

11

12 Kontakt : Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, Neratovice tel.: informace, objednávky

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc.,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Opakování-práce s tabulkami

Opakování-práce s tabulkami Směsi prezentace VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Opakování-práce

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

2) Mnohem více podezřelých potravinářských barviv najdete na místech, kde jsou potraviny ve velkém množství v supermarketu nebo hypermarketu.

2) Mnohem více podezřelých potravinářských barviv najdete na místech, kde jsou potraviny ve velkém množství v supermarketu nebo hypermarketu. Barevná magie Barvy jsou všude kolem nás. Mnoho předmětů každodenního života je nějak nabarveno, hlavně proto, aby se nám, zákazníkům, zdály přitažlivější. Málo proto překvapí, že i potraviny jsou obarvovány,

Více

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální a zásaditý. Základní chemické pojmy a jejich souvislosti s každodenním životem dětí. Cílová věková skupina: 9-11

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky)

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky) 1. třída Do pouzdra: 3 ořezané tužky č. 2 s gumou později plnicí pero Tornádo nebo jiné /např. Stabillo nebo Pilot Frixion s mazací gumou/ ořezávátko, gumu dvoubarevnou tužku červená, modrá dřevěné pastelky

Více

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Škola zajistí pro žáky balíček s pomůckami: - vodové barvy - kelímek na vodu - barevné papíry A4 20 listů - kulatý štětec č. 8 - dětské nůžky - plochý štětec

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název: Kyselé nebo zásadité 1

Název: Kyselé nebo zásadité 1 Název: Kyselé nebo zásadité 1 Výukové materiály Téma: Kyseliny, zásady, měření ph, acidobazické indikátory RVP: Anorganické sloučeniny Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská. Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016

Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská. Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016 Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016 Seznam potřeb pro žáka I. třídy Vybavení pouzdra: Tužka č. 2 1 ks - zajistí škola

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo SACHARIDY aldehydická skupina Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo, pokud nejde o cyklickou formu reakce cyklických forem se Schiffovým činidlem cyklická forma nereaguje, s Tollensovým a Fehlingovým

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou 2. ročník Čj 6x 512 M 3x 513, 1x 520 deníček 624 strouhátko barvy vodové + igelitový sáček rovné dlouhé pravítko štětce ploché i kulaté rovné krátké pravítko do pouzdra barvy temperové malé podložka do

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní,

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2014/2015 Sešity: M 5110b matematika kostky 1x 511 písanka 1x 512 1x 644 notýsek 1x Velký sešit bez linek 440 3x obaly na sešity (pouze jednotlivé obaly) obaly na učebnice

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.07 Sublimace kofeinu. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

Seznam potřeb pro žáky 2014/2015. Potřeby a sešity pro 1. ročník

Seznam potřeb pro žáky 2014/2015. Potřeby a sešity pro 1. ročník Potřeby a sešity pro 1. ročník Plnicí pero 2 ks, pouzdro, popisovací folie A4, obal na Slabikář ALTER, obaly A4 5 ks, obaly A5 8 ks, desky na sešity, strouhátko, guma, složky na písmena a číslice Přezůvky

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava některých činidel autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Seznam potřeb pro žáky 2015/2016

Seznam potřeb pro žáky 2015/2016 VV TV Potřeby a sešity pro 1. ročník Plnicí pero 2 ks, pouzdro, popisovací folie A4, obaly A4 6 ks, obaly A5 8 ks, desky na sešity, strouhátko, guma, složky na písmena a číslice Přezůvky s pevnou patou,

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu.

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu. Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Obsahuje chemikálie, které mohou být nebez peč né. Před použitím si přečtěte

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Acidobazický indikátor anthokyan

Acidobazický indikátor anthokyan Acidobazický indikátor anthokyan Anthokyan je barvivo obsažené v mnoha rostlinách. Je odvozen ze dvou řeckých slov: anthos (květ), kyaneos (modrý). Pokud tedy slovo anthokyan přeložíme do češtiny, znamená

Více

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Základní škola J. A. Komenského Kly, okres Mělník IČ: 710 00 241 DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Vzdělávací oblast Tematický okruh Očekávané výstupy ze ŠVP Cíl hodiny Zdravé jídlo 1. stupeň ZŠ 1. ročník Člověk

Více

Ch - Chemické látky a jejich směsi

Ch - Chemické látky a jejich směsi Ch - Chemické látky a jejich směsi Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Voda a život Wasser und Leben

Voda a život Wasser und Leben P Ř Í R O D O V Ě D N Ý P R O J E K T O V Ý D E N Obsah projektového dne Cíl Projektový den má především přispět k odstranění vzájemných obav a předsudků mezi německými a českými žáky a pomoci navzdory

Více

Název: Papír a jeho vlastnosti

Název: Papír a jeho vlastnosti Název: Papír a jeho vlastnosti Výukové materiály Téma: Papír a jeho vlastnosti Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka Doporučený

Více