Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupravička pomůcek pro mé pokusy"

Transkript

1 Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR Lach-Ner, s.r.o., Neratovice 2013

2 SOUPRAVIČKA POMŮCEK PRO MÉ POKUSY Obsah soupravičky: 1 ks kádinka plastová velká 1 ks kádinka plastová malá 2 ks Petriho miska plastová 1 ks Erlenmayerova baňka plastová s víčkem 5 ks zkumavka plastová s víčkem 3 ks plastová lžička 3 ks plastová pipetka 10 ks filtrační papír kruhový 1 ks nálevka plastová 1 ks nůžky

3 ŽÁKOVSKÉ POKUSY S VYUŽITÍM SOUPRAVIČKY POMŮCEK PRO MÉ POKUSY V přehledu jsou uváděny pokusy, které pod vedením učitele či vedoucího kroužku mohou provádět děti v MŠ a žáci 1. st. ZŠ. Celé pracovní postupy pokusů jsou uvedeny v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody. Tato příručka slouží jen jako doplněk k vybraným pokusům. Pro usnadnění práce učitelů či vedoucích kroužků jsou v textu uváděny zvlášť pomůcky, které jsou v Soupravičce pomůcek pro mé pokusy (označeny P) i další (označené D) a dále doplňkové metodické poznámky (MP). Většina uváděných pomůcek označených D je součástí soupravy Tajemství přírody, kterou předpokládáme, že má k dispozici každý učitel nebo vedoucí kroužku organizující pokusy žáků se Soupravičkou pomůcek pro mé pokusy. V závorce za názvem pokusu je uváděno jeho pořadové číslo v příručce 100 přírodovědných pokusů. 1. Kdy je nádoba prázdná? (1) P: velká a malá kádinka, D: voda MP: Je dobré mít po ruce utěrku pro případné rozlití vody. 2. Vzduch zátkou (2) P: baňka, nůžky; D: voda, list papíru (např. kancelářský), popř. kapesník a gumička MP: K pokusu použijeme baňku z P. Z papíru vystřihneme kruh o 2-3 cm větší než je hrdlo baňky. Po naplnění baňky vodou, přiložení papíru, jeho přidržení rukou (na celé ploše hrdla) a překlopení baňky je nutno chvíli počkat, než ruku držící papír oddálíme. Jako zajímavost můžeme stejný pokus provést s kapesníkem, který po naplnění baňky přetáhneme přes hrdlo baňky a upevníme u hrdla gumičkou. 3. Jak vzniká vítr (3) P: nůžky; D: tenký plastový sáček používaný jako obal MP: Použijeme jinou variantu, než je v příručce 100 přírodovědných pokusů. Nastříháme z tenké plastové fólie (např. ze sáčku v obchodech na balení pečiva) proužky dlouhé nejméně 20 cm (raději delší) a široké asi 1 cm. Tři až pět proužků uchopíme za konec a necháme je vznášet. Při chůzi pozorujeme na jejich pohybu změnu polohy působením vzduchu. Při volném zavěšení bez našeho pohybu jsou proužky ve svislé poloze. Po umístění ruky do různých úrovní dveří, okna či jiného prostoru jejich pohyb dokazuje rovněž směr pohybu vzduchu. (Okno či dveře otevíráme tam, kde je chladněji než v místnosti, kde pokus provádíme. Tím zajistíme očekávaný výsledek pokusu.) 4. Voda umí zmizet (5) P: 2 Petriho misky; zkumavka, D: kuchyňská sůl, voda MP: Pokus povedeme stejným postupem jako v příručce 100 přírodovědných pokusů, pouze místo modré skalice použijeme kuchyňskou sůl. 5. Jak poznáme, že člověk žije (6) P: velká kádinka MP: Velkou kádinku uchopíme za její ústí do prstů ruky a zblízka na ni dýchneme.

4 6. Loďka z plastelíny (8) P: velká kádinka; D: plastelína, voda, korunové či dvoukorunové mince MP: Soutěž o nejlepší lodičku organizujeme tak, že soutěžící vkládají na pokyn vždy jednu a pak po kratší časové prodlevě další mince. Vítězí pochopitelně ta lodička, která unese bez potopení největší poklad mincí. 7. Užitečná filtrace (12) P: baňka, nálevka, filtrační papír, zkumavka se zátkou, pipetka; D: aktivní uhlí, případně vzorek zeminy (z květináče nebo kdekoliv nabrané v přírodě), voda MP: Po filtraci směsi s aktivním uhlím zůstává filtrát (to co poteče filtrem) čirý. Po filtraci zeminy se zachytí na filtru pevné částice, ale filtrát je mírně zakalený dalšími, tak malými částicemi látek, že projdou filtrem. 8. Z mořské vody voda čistá (13) P: malá kádinka, lžička, 2 misky; D: kuchyňská sůl, teplá voda z vodovodu MP: Je nutné brát v úvahu, že pokus je dlouhodobý. Volné odpařování trvá jeden i více dní. Musíme mít k dispozici místo, kam misky se vzorky uložíme. 9. Není voda jako voda (14) P: 2 Petriho misky; D: dešťová nebo destilovaná voda, vodovodní a minerální voda (např. Vincentka) MP: Dešťovou (destilovanou) vodu nalijeme do jedné misky, do dvou dalších vodu z vodovodu a minerální. Pod misky položíme papírek s označením druhu vody. Pokus je dlouhodobý jeden až více dní. Misky s označením proto uložíme na vhodném místě. 10. Barevná sopka pod vodou (17) P: velká kádinka, baňka, pipetka, lžička; D:ocet, potravinářské barvivo, jedlá soda, voda, jar, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 11. Rozvíjení papírových poupat (18) P: velká kádinka, nůžky; D: list papíru (např. kancelářský) pastelky MP: Jednotlivé lístky květu vystřižené květiny nemusíme rolovat, ale stačí je i přehnout směrem ke středu květu. 12. Vlasy jako lepidla (19) P: nůžky; D: tenký papír, plastový hřeben MP: Papír pro pokus lehce zmačkáme a nastříháme na malé kousky. 13. Záhadná papírová páska (20) P: nůžky; D: arch jakéhokoliv papíru dlouhý nejméně 1m (popř. list velkých novin), lepicí tyčinka na papír MP: Nedodržením doporučeného pootočení konce pruhu papíru před slepením mohou nastat při vícenásobném otočení i jiné varianty. 14. Ohneme tužku vodou? (21) P: velká kádinka; D: tužka, voda MP: Úspěch pozorování při pokusu závisí na zručnosti pozorovatele. Při stálé poloze kádinky na stole držíme na jednom místě ponořenou tužku ve svislé poloze a pohybem hlavy měníme úhel pohledu, až je zlomení tužky zřetelné.

5 15. Vidíme každým okem jinak? (23) P: zkumavka; MP: Zkumavku uchopíme jednou rukou za dno a držíme ji ve svislé poloze. Druhou rukou si zakryjeme jedno oko, natáhneme ruku a pohledem zamíříme ústí zkumavky na určitý pevný bod v místnosti. Ruku se zkumavkou stále držíme na stejném místě, ale volnou rukou zakryjeme druhé oko. Ústí zkumavky se oproti zaměřenému bodu posouvá. Jde o variantu pokusu s prstem v příručce 100 přírodovědných pokusů. 16. Solné hvězdičky a mráčky (25) P: malá kádinka, Petriho miska, lžička; D: kuchyňská sůl, voda (pokud možno teplá z vodovodu) MP: Musíme počítat s uskladněním misky s roztokem, protože pokus je dlouhodobý, trvající podle teploty místnosti jeden i více dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí Pokusníci potom referují ostatním o svých výsledcích. 17. Oživlá sůl (26) P: malá kádinka, lžička; D: kuchyňská sůl, voda MP: Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s uložením kádinky s roztokem na chráněném místě několik dní. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Pokusníci přinesou výsledky svého snažení jako ukázky ostatním. 18. Stromeček ze soli (27) P: velká kádinka, zkumavka, lžička; D: kuchyňská sůl, bavlněná nit nebo příze, voda MP: Přes ústí kádinky s roztokem položíme zkumavku a na ni uvážeme 2 až 3 bavlněné nitě tak, aby jejich volné konce zasahovaly až ke dnu kádinky. Jde opět o dlouhodobý pokus, kdy musíme počítat s chráněným místem pro uložení kádinky. Pokus lze opět provést jako domácí. Pokusníci seznámí ostatní se svými výsledky (zdary i nezdary). 19. Sůl životodárná i usmrcující (28) P: malá kádinka, 2 Petriho misky, zkumavka se zátkou; D: vata, kuchyňská sůl, voda, semena čočky, hrachu nebo řeřichy MP: Pokus je vhodné provést souběžně ve školce či škole a doma. Při domácím pokusu použijeme pro klíčení semen misky z domácnosti. Roztok soli připravíme v hrníčku. Na společném odborném setkání (semináři) předneseme a posoudíme výsledky pokusů. 20. Mýdlo pohybuje dřevem (30) P: velká kádinka; D: špejle, kousek pevného mýdla (ve velikosti hrachového zrna, nejlépe mýdlo na praní) nebo jar či jiný prostředek na mytí nádobí voda, mleté koření MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Špejli rozlámeme pokud možno na co nejmenší kousky. Kousek mýdla můžeme do středu plovoucích kousků špejle vložit prsty rukou, které si potom omyjeme. Můžeme ověřit variantu, kdy místo dřevěných třísek nasypeme na hladinu malé množství mletého koření. Je účinek mýdla stejný? Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do středu hladiny kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou opakovat je nutné jí vždy vylít, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.)

6 21. Mýdlo vodním pohonem (31) P: velká kádinka, nůžky; D: čtvrtka nebo list pevného papíru, voda, kousek mýdla ve velikosti zrnka čočky, popř. jar či jiný prostředek na mytí nádobí MP: Kádinku naplníme vodou téměř po okraj. Velikost lodičky musí být vzhledem k velikosti hladiny vody malá. Nejlepší lodička je ve tvaru rybičky, která má na ocasní ploutvi zářez pro vložení mýdla. Mýdlo vložíme do loďky prsty ruky, které potom umyjeme. Ještě zřetelněji probíhá pokus, jestliže místo mýdla kápneme do zářezu lodičky kapku jaru. (Pozor!!! Pokus nelze se stejnou vodou ani lodičkou opakovat je nutné jí vždy vylít, lodičku vystřihnout novou, kádinku několikrát vypláchnout a pak s novou vodou pokus opakovat.) 22. Čajový nápoj dokáže měnit svoji barvu (35) P: tři zkumavky a malá kádinka, která slouží k jejich uložení, nálevka, lžička, pipetka; D: ocet (citronová šťáva), jedlá soda, černý silný čaj jako nápoj, ochranné brýle MP: Pokus lze doporučit i jako domácí. Mimo octa můžeme také použít šťávu z citronu. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Zajímavým badatelským pokusem může být ověření, zda barevné změny podle postupu probíhají i u různých ovocných čajů. Zde je možnost pro domácí pokusy a prezentaci jejich výsledků. 23. Duhový sloupec (36) P: malá kádinka, pipetka, lžička; D: ocet, jedlá soda, výluh z červeného zelí, voda, ochranné brýle MP: Pokus provedeme podle postupu v příručce 100 přírodovědných pokusů. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. 24. Zmizení barev (37) P: 2 zkumavky a malá kádinka pro jejich uložení, nálevka, lžička, filtrační papír; D: potravinové barvivo, aktivní uhlí, voda MP: Pokus můžeme rozšířit o variantu, kdy provedeme filtraci samotného roztoku barviva. Roztok zůstává zabarvený beze změn. Tím potvrdíme, že barvivo v roztoku pohlcuje skutečně aktivní uhlí. 25. Školní křída rozděluje barvy (38) P: malá a velká kádinka, baňka, lžička, pipetka; D: potravinářská barviva, líh, bílá školní křída, voda MP: Postupujeme podle návodu v Příručce s tím, že líh a křídu uložíme do menší kádinky, kterou zaklopíme kádinkou větší. 26. Je hnědý fix skutečně hnědý? (39) P: malá a velká kádinka, nůžky, filtrační papír; D: líh, voda, kancelářská sponka MP: Postupujeme podle návodu v příručce 100 přírodovědných pokusů.

7 27. Přeměna staré mince v novou (59) P: malá kádinka, D: ocet, coca-cola, použitá mince bez lesku, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.variantou pokusu z příručky 100 přírodovědných pokusů je použití zdánlivě neškodného nápoje cocacoly místo octa. Je výsledek pokusu stejný? (Pokusný nápoj obsahuje kyselinu fosforečnou v množství, které je pro lidský organismus přijatelné.) 28. Tančící hrozinky (60) P: velká kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedlá soda, malé hrozinky, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle.po nacvičení provedení pokusu v hodině nebo v kroužku lze navrhnout žákům provedení pokusu doma pro rodiče. V domácnostech bývá běžně ocet, soda k užívání i hrozinky. 29. Odstraňujeme kotelní kámen (61) P: miska, pipetka; D: ocet, minerální voda, ochranné brýle MP: Odparek na misce nebývá vždy zřetelný. Pokud je tomu tak, do misky přidáme minerální vodu ještě jednou a opět necháme odpařit. Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Můžeme doporučit domácí překvapivý postup při odstranění kotelního kamene z varné konvice nebo jiné nádoby. Jako odstraňovač použijeme nápoj coca-colu. Je možné, že nápoj, který pijeme obsahuje kyselinu? Ověříme vlastním pokusem. Uvedený nápoj obsahuje pro zvýraznění chuti kyselinu fosforečnou. 30. Vlastní příprava šumivého nápoje (62) P: menší kádinka, lžička, pipetka; D: ocet, jedná soda, potravinářské barvivo, voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Nápoj připravený ve škole v chemickém nádobí bychom neměli pít. Pití v laboratoři je zakázáno. Postup z příručky 100 přírodovědných pokusů můžeme doporučit jako domácí s pomůckami a látkami z domácnosti. 31. Pátráme po kyselinách v domácnosti /65) P: menší kádinka pro uložení zkumavek, zkumavky; D: ocet, univerzální indikátorový papírek se stupnicí kyselosti,vzorky látek používaných v domácnosti (mléko, minerální voda, mýdlo, různé potraviny a nápoje), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusníci si mohou přinést vlastní vzorky potravin, nápojů, ovoce, mycích prostředků, prostředků hygieny aj. 32. Červené zelí jako chameleon (67) P: menší kádinka se zkumavkami a zátkami, lžička, baňka, pipetka; D: ocet, vápenná voda, výluh z červeného zelí (připraví vyučující podle návodu č. 36 v příručce 100 přírodovědných pokusů), prodávaná pitná voda sycená (obsahuje rozpuštěný oxid uhličitý), různé kapaliny používané v domácnosti k přípravě pokrmů a jako nápoje, ochranné brýle MP: Při práci s octem a vápennou vodou je doporučeno používat ochranné brýle. Pokusy organizujeme tak, že asi do poloviny baňky nalijeme pokusníkům výluh červeného zelí, ze které pipetkou odebírají roztok a přidávají ke zkoumaným vzorkům ve zkumavkách. Po protřepání směsi ve zkumavce uzavřené zátkou pozorujeme

8 výsledné zabarvení roztoku. Vzorky si mohou pokusníci přinést svoje. Podle výběru vzorků můžeme dosáhnout překvapivých změn barev. Výzkumníci porovnají výsledky svých pokusů. 33. Tajné písmo (68) P: malá kádinka, lžička, pipetka, filtrační papír; D: štěteček (popř. špejle se smotkem vaty na konci), roztok fenolftaleinu, jedlá soda, voda MP: Roztok fenolftaleinu můžeme nanášet při psaní pipetkou. Pokud použijeme štěteček pro psaní (např. kytička, srdíčko, první písmeno svého jména) je nutné ho před dalším použitím důkladně vymýt. K vyvolání písma roztokem sody k užívání můžeme místo štětečku použít smotek vaty na konci špejle. (Pro zřetelné vyvolání tajného písma je vhodné papír usušit.) 34. Bramborové razítko (81) P: zkumavka se zátkou, lžička, pipetka; D: potravinové barvivo (inkoust), štěteček (špejle se smotkem vaty na konci), nůž, 1 brambora, list papíru, voda MP: Po provedení ve škole můžeme pokus doporučit i jako domácí. Každý si tak může vytvořit svoje originální razítko. Upozorníme na nebezpečí práce s nožem, kdy musí být přítomna dospělá osoba. 35. Kostka cukru jako magnet (84) P: velká kádinka, lžička; D: špejle, 2 kostky cukru, voda MP: Špejli je nutno nalámat na co nejmenší kousky. Kostku cukru namísto držení v prstech můžeme ponořit na lžičce. 36. Nezničitelný medvídek (85) P: 2 Petriho misky, zkumavka, nůžky; D: ocet, želatinoví medvídci (pochutina pro děti i dospělé), voda, ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Místo nože použijeme k napíchnutí medvídka konec nůžek. 37. Nečekaná síla v okurce (87) P: Petriho miska; D: nůž, středně velká okurka MP: Pokus můžeme doporučit jako domácí případně také s využitím malého podšálku nebo misky užívané v domácnosti. Pokud se pokus podaří, je velice překvapivý a po předchozím ověřením jeho zdaru může pokusník uzavřít sázku, že okurka udrží podšálek i misku. 38. Výroba tvarohu ve zkumavce P: zkumavka se zátkou, pipetka; D: ocet, mléko (nesterilizované), ochranné brýle MP: Při práci s octem je doporučeno používat ochranné brýle. Pokus můžeme doporučit jako domácí. Připravíme 3 nádobky s mlékem (ne sterilizovaným nebo trvanlivým), kde jsou likvidovány bakterie. V první nádobce necháme mléko volně na vzduchu a sledujeme, kdy dojde k jeho sražení vlivem přírodních bakterií (výsledek se projeví druhý nebo až další den). Do druhé misky přidáme několik kapek octa a do třetí šťávu z citronu. Dochází v těchto dvou případech k rychlejšímu srážení mléka?

9 39. Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli? (90) P: Petriho miska, lžička; D: flanelová látka, hrubě mletá krystalická kuchyňská sůl, jemně mletý pepř MP: Zajímavý pokus můžeme rozšířit o možnost oddělit složky směsi filtrací. Lžičku směsi nasypeme do menší kádinky naplněné do jedné poloviny vodou. Zamícháme lžičkou, až se sůl rozpustí. Pepř od směsi oddělíme filtrací (pokus 7). Sůl z roztoku můžeme získat krystalizací odpařováním (pokus 36). 40. Objev zavalené mince (91) P: malá kádinka přiklopená Petriho miskou; D: kuchyňská sůl nebo písek, kovová mince MP: S využitím součástí soupravy provedeme pokus v kádince přiklopené miskou. Variantu s využitím zavařovací sklenice s víčkem doplníme jako efektní (kouzelnický) pokus. Upozorníme, že pokus je nutné před jeho předvedením vyzkoušet včetně případného komentáře.

10 POZNÁMKY:

11

12 Kontakt : Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, Neratovice tel.: informace, objednávky

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc.,

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Vyhodnocení workshopu z fyziky

Vyhodnocení workshopu z fyziky Vyhodnocení workshopu z fyziky (Fyzika do kapsy aneb Jak oživit výuku fyziky na ZŠ) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum

Více

Pomůcky: Pet láhev, ocet, jedlá soda, korková zátka, čtvrtka

Pomůcky: Pet láhev, ocet, jedlá soda, korková zátka, čtvrtka Pokusy pro 7. Ročník Raketa Pomůcky: Pet láhev, ocet, jedlá soda, korková zátka, čtvrtka Provedení: Korek obalíme staniolem a přiděláme tři křidélka, to proto, aby korek letěl rovně vzhůru. Musím si najít

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Nepotravinářské využití včelích produktů

Nepotravinářské využití včelích produktů Nepotravinářské využití včelích produktů (Studie k úkolu VÚZE 7218 dle smlouvy o dílo čj. 1220/108/2005) zpracoval Ing. Dalibor Titěra, CSc Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol Prosinec 2005 Strana 1

Více

Životy fyziků v úlohách a experimentech

Životy fyziků v úlohách a experimentech KNIHOVNIČKA MATEMATIKY A FYZIKY Kateřina Vondřejcová Životy fyziků v úlohách a experimentech Od Galilea k Newtonovi v duchu Archimeda MaFy Hradec Králové 2011 Životy fyziků v úlohách a experimentech Autor:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Michala Turny Miroslava Matouška

Michala Turny Miroslava Matouška Vítáme vás u publikace 14 dní ke změně života, která vznikla ve spolupráci Michala Turny a Miroslava Matouška, autorů internetových stránek grasa.cz a mmetla.wordpress.com. Oba nás velmi baví jídlo. Nejen,

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK schváleno 25. června 1999 v Sabaudii, Itálie přepracovaná verze z června 2013 - každá členská země

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII.

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN ÚSTAV CHOVU A ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí. 19. 5. 2011

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011 č a s o p i s z á k a z n í k ů p r o d e j e n c o o p 2/2011 křížem krážem jižní čechy jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody Vybíráme z červnové nabídky SUPER CENA 14, 90 INSPIRED Vlhčené ubrousky

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Receptář lidové medicíny východu

Receptář lidové medicíny východu Receptář lidové medicíny východu Sestavili manželé Bělousovi Tento text je určen pouze k vnitřnímu použití pro vzdělávací kurzy manželů Bělousových. Kopírování a použití těchto textů ke komerčním účelům

Více

leden 2014 Elektronický zpravodaj Ministerstva zemědělství ZVĚŘ V LESE V ZIMĚ V KRAJI PŘEMYSLA ORÁČE TRADIČNÍ MASOPUSTY

leden 2014 Elektronický zpravodaj Ministerstva zemědělství ZVĚŘ V LESE V ZIMĚ V KRAJI PŘEMYSLA ORÁČE TRADIČNÍ MASOPUSTY leden 2014 Elektronický zpravodaj Ministerstva zemědělství ZVĚŘ V LESE V ZIMĚ V KRAJI PŘEMYSLA ORÁČE TRADIČNÍ MASOPUSTY JESKYNĚ MORAVSKÉHO KRASU NA DVORKU A ZAHRADĚ Domácí pěstování ZÁZVORU Vdobě chřipek

Více