č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1"

Transkript

1 OBEC ~ u O ~ A, okr83 ~ ě 1 n i k Obe cně zá. razná. vyh1á.šxa. o~ce h h Q t a., ok~es ~ělaíx č. 1/2003 Za,stup:'telstn ce Lh.ta. schválilo a. rydá.tá.dne v s.ula.u e uat. 10 pía dl, 35 a 8A ~det. 2) píe i) Z&L.na, č. 128/2000 S 'eic., ve l~ě~i p.siějšíca?ř.d r~il!ů, a. us t, 14.tts~. 2) zik.l\&.č, 5.5/1990 S's.,. e 3ú,-;nícn p~pl~tcich, T8 1nění p.zdější~h p~.t?i3ů, tu~ D.c~ě tá,va,xn.u TYh1á.~k~ o síst~i~a 0d-ti1 T. či, 1 1) o.. c LUl& TYlírá. tyt. 5istlli p.pla,~k7 (til. j.:a "J.:pl&try"): a) peplatek ze psů b) paplatek za lázeňský ne'o rekreačni peayt c).poplatek za užívání veřejiéhe prostranství dl pepla,tek za pevglejlí k vjezdu a lbet. vozidlem do yyoraných míst a. částí obee 2) S,rivu.i.\:aícA,.,1&~kŮ vyk iti O'e~ní ú~at L.tta (tál. j.n "':p~átee :p.,1.tk.") a :při řís.~í v- vic.e i,tllíca :pe:platr~, tujuj.,etl. zá.k. č. 337/1992 SI., 11rivi t. i a,.:pla.'ků, v. I.i.i :p.stij~í&a,řttjiaů, A t&i.ti-1i sák Čí.1. 5'5/1990 S,., aiat.ica :p.,1atcita, Tt I.i.i,.,tějšio.,ř.tyi.ů, jillax. O.tíl li. ěi, 2 Peplai.ik j. fysická..s.'&,rá.v.i.ká..'.'1., kt.rá.., trvalý '.'7t.ei itl & úz i ei LAeta & j. trii\ele.,_a.

2 - 2 - Č1. 4 1) P.plat.ik j.,.vi áai~.práv.i p.platku.k.t.č st, ž tal 'ržit.l psa, 15 ~ ', kty ial 'rii'.l P. ' ri i atáfi paa tfi.iai.ů j. p.,la'.ik,.vi,.,lat.k u.ra'it p l. čl. 8 tét. vy&láik7. 2) P.vi ~ áait,.čát.k 'rž i p.a i a, kt.rá j,.platk., 1 ák.-.a ist.ic. p.,latei, 1. tét. vy&lá!k7 v.' a, a ~.t ~.t.č t.usi v.z.á i a.uča $ Int n! právci p.platk. pr.kázat. 3) P.p1at.ik j. r.triž p.vi z.áait s,rávci p.,latku kal kut.č,, kt.rá.á.liv.a.jii p.plat~ a z i 15 ů j.ji ik. 4) Pfi pl.i.i ci p.vi ti j. p.plat.ik p.vi ělit.prá.ci,.,latk.,řij i, j.', r či.l., 'y.liiti (fyli.ká a) á v,.i.l., IČO (prátrieká a). J'.-li f7zick prá i.k.q, kt.rá j.,.'.ikat.l.kj. su'j.kt, u tél čiala účtů u p.nii.ic. ústa",.a -.ic.i j - stf i., p ii.i,r.atf.akt j.ji p ikat.l.k' ii 'i. P.plat.!k j., i p k1ta.ut.právci p.,latku r.trii i titikai.i úiaj,, j i j. 'riit.l (.táři,.a, ra.a at ). Čl. 5 I' titikae.,.i Sprtv p.plaik. laz.a ává i titikač.i ú'aj p.plat.ík.vi a, vi'. karty a vy'á p.plat.ik i i č.i z.áak. pr. p.a, Al a t.,.'a,,.- platku p l.ká triit.l j p.platk_ Ztrátu 'ciz i.vi' áaky j.,.plai.ik p.vi,rávci,.,latku.a&lá.it n.jp iji 30 i. Čl. i Sa.'y,.,latkt 1) Saz'a,.pla'ku s.,si či.! r.i.i: a) la prtni p.a: 100,- Kě.) za.ruk' a kal 'alši p.a t' ž 'riit.l.: 15Q,- ~ě 2) V,fi,a.i vl.ik. ěi záaiku,.,latk ' p.vi 'i v,r!'i kal áfai r.ku z ji 'v.tu, i ův.'u uv v.'ai. 3) t t. oláaku,,.,lat.k s. p.i plati -,rv' i.i á.l.'.jioi,. '.i, k'l,.,laik.vá '.vi ' ikla, a t. za j.ta.ti i.i k ee kal rek e vjii 1/12 st ev ' re'.i '1,

3 - ) )) lfi i.i.i.ta trval' p ytv n iala plat! ariitel p.a p.plat.k p 'tt. kal ář.i 'aic. uá.lea.jie! p i.ici, v. ktaré. z.i_a.a.tala, a.vi pti_l.!-.~ ci. l.plat.k plati v p 'rb. vjii, kt.rá p.vi.á p.it. i zap.iatj kal - iářaic isíc~. ~} Zaaikae-li p.,latk.v& '.vi t,.usi t~t. ekut.č t,.plat.ik sprá i p.platk I.áait 15.mů.a. "e, k.y tat kut.č st na.tala. Čl. 7 l} O. p.platku paů j 1 ržitel psa, kt.rý. je a: a) n.vi i, c.á a tižký. z.rav.t.i. p.stiže.i., kt.ré.11 při._á. III. stup i řá.nýc. vý p l. zvl'lt.i přeapisu,.} pr.vá.ijici výcvik p.ů urč.ntc. k pr.v u ~v e.tc. p pia a), c) pr.v ujici útul.k lřiz.ni ci pr. ztra n' a.puitiné p.y,.) kt.ré.ta vi p.vinn.st.ri i a p.aiivá.i psa Ivl'it.i pr'v.i př pi.,.) kt.rá př.vzala p.a z útulku, a t. p u 1 r.ku pt.vz.ti. 2) P.platnik je p.vi správci p.pla'k~ vlay 31 t.l.a přislui.' kal.a.átai r.ku pr.kázat, ž 'v v zeai trvá. 3) Osv i p.platku p.ů zaaiká, sanikd.-li al v i. Čl. 8 1) l.plat.k ze psů je splat.' vy.il i vž.1 30 a ka!.é r.ka t.v.sti p.klaaay ec.i úřaau, 8e a.!et ce. 2) Vz.ik -li p.platk.vá p.vi.n.a'.i r.ku p. 30 u u, j. p.plat.k z. pal.,latnt 30-ti.nů vz.ika p.platk.vé '.vi ti. O il III. P.plat.k za lál.ň.ký rekr.aě.i P 1t ČI. g Př it p.platku Př it p.platku za láz.ňský rekr.a~.i P 7t je pt.c t ' 7t za 'platu v láz.ňekjq. ai.tec. & T ai.tec u.tř.'in' turi.ti.ké ruc., za úi.l l.č i n." r.trea.e, p.kua p.platnik n.pr.k'i. ji.; alv v, p ytu. ~.

4 - 4 - Čl. 10 ~.pla'.ik a plátc. 1) ~.plataike. je fyzická 'a, kt.rá př ni a za.plata v aisti uv.ieaé. v u.t. ~l.! této vykláik1 p.'jvá za účele. léi.aí ae'. r.kr.ace. 2) ~.plat.k vy,írá pr 'ec v. staa.v.a' Tjli u'yt.vatel, kt.rt. je fyzi.ká n.'. prá- TUieká.s.'a, kt.rá př in. u'yt.v'-i za úplatu p k7tla. llt1t.vat.l p.i sv.u vlast.í.aj.tk.v.u.ip.viia ti p.plat.k vy,raa7.i p.platník' n.'. p.plataíkl. sraž.nt.iváií správci p.platku a za p.platek r.~i. Čl. 11.zna vaei p i at 1) Utyt.vatel je pevin.a.právci p.platku píee 1.zaáait za.ájeai ěianesti (u'yt.- váni) ve l.ltě i. 3~ iad.i práva! ci p.v.le.! k tét. iinneeti, v.statnic. přípa'ec. ie 30 inů oie ine faktické za.áje.i tét. činnesti. 2) Při plnini.zna vao! p.vinn.sti j. u'yt.vat.l p.vi n s.ilit správci p.platku příj.eni, j, r.iné Čísl., 'yiliětě ( fyzická.s.'a) ne,. náz.v (.'c i.i fir-.u), siile, rčo (právnická.s.'a). Ji.-li fyzick.u ne právnick.u.s.,., která je p.inika lskýa au'j.kte., uv.ie též čísla.čtd u penižsio. ústavů, aa nic.ž jseu seuetřeišny peniž_i pr.střeiky z jeji p."ikatelsk' čian.ati. 3) utyt.vat.l j. p.vinen v~et v pisean' p.i.'i eviienční k.i_u, i. kt.r' zapiauj. pr. p.tř." k.ntr.ly plaeea! p.platku, i.'u u'yteváa!, i.s přic iu a.i iu, ~i.l p.'ytu, j_é, přij.eai, iatu. nar.ze.i a air.au.tsta trval P.'ltu ne, ísta trval 'y&liiti v zaaraniií a čisl čas.ke průkazu a.,. cest.vai i.klaiu fyzické.s.'y, které.'yt.váni p kytl. Zápisy i. eviieač.í kaiay.u.i 'ýt veieay překleiai a er.zu.it.ln. a.usi 'jt usp.řáiáay pestup_. z!aa.ve aleii.ka. Stránk1 evii.n~ni kftiky _us! 'ýt prt,.ž Čísl.vány a.us! 'ýt uváiiaa p.řai.vá ~isla u'yt.vanýe i začátku r.ku až i. j k.nee. Eviieniaí kni.u u'1t.vat.l uc vává p. i.'u i let.i pr.veieai p.slaini.. zápisu. ~) U'yt.vatel j. p.vin.n př.il.žit správci p.platku ne,. jí. p.viř.aé.u za stnanci.'ce zařaz.né.u i '.cni úřaiu na vyžáiání evi_e_čni kni.u ke k.ntrele. Čl. 12 Saz,a peplatku 1) Saz,a p.platku za lázeňský ne rekreační p.'yt činí za ese,u a kažij i zap.čati jen p.'ytu, není-li tent. ine. příc iu, 8,- Kč v.'i.'i.i 1.5. i. 3Q.9. 2) Dne. se r.zueí jeien kalendářni den,ez.aleiu na t., kter.u a jak velkeu čáet ine poplatník k P.'ltu využije.

5 - 5 - ČI. lj Osvo.ozeni Poplatku za lázeňský ne rekreační po.yt nep.ilé.ají: a) 08 y nevido.é,.ez.oc.é a oe y s těžký. zirav.t_í. p.stiže_í., který yl přiznán III. stupeň mi řáinýc. vý peile zvláitni prá.vní před,isu ( 8i zák. ě. 100/1988 S, s.ciální. za.ezpečení, ve zaini pozdijiío. přeipied) a jejic. prův.dci,.) 08 y.laiii 18 let, starií 70 let a.so.y, na kt.ré náležeji příiavky na iěti, vojáci v záklaini služ.i a.e y, které vyk.návají civil_í služ.u. ČI. 1-4 Splatn.st p.platku 1) Po,latek za lázeňský ne rekreační p yt platí p.,latrik př Ba př.ip.kláia u dó.u p ytu. 2) vayt.vatel, který p.platek vy.írá, pr.veie je odvoi na účet oe nejp.ziěji i. 31. řijna. Oiiil lvi. P.plat.k za užívá.í v.ř.ja' pr.straastvi Přei.it ČI. 15 p.platku ~řei.it p.platku je užívání v.řej.é pr.stranství zvl'itní.i způe y, kterj.i se r.zu.í pr.váiiní výk.p.výc. prací, u.ietiai i.čas.ý tave. a zařizoni el.u- Žício. pro p.skyt.vání proieje a služe., pro u.ietě.i stave.nic. n reklaaníe. zaříz.ní, zařizeni oirkusd, lunaparků a jinlc ntc. atrakci, istidi skláiek, yyaraz.bi trvalé park.vaci íeta a uživá.í to to pr.stranství pro kulturni, aport.vni a r.klaaaí akee n p.tře.y tv.r.y lil vý a teloviznie. iil. ČI. li Za v.ř.j.' pr tranství se p.važuje náv.s, p.z í k unikace (siibice,.íetaí k.-.unikace a vořej.' áčelov' k u.ikae., vč.tně c iniki),,arky, V.ř.jAá z.leň a ialši pr.st.~ přístupné kaži'.u.oz ez.ni, teiy sl.užíci ecn'.u užív'.i, a t oz l.iu na vlastnictví k t ut. prost.ru.

6 -.- ěi, 1.7i P.plat.ik 1) P.platnik j. fyzieká.8 a n,rivnicki.s a, kt.rá uživá veřej.' pr.atraastyl Zp'8 uv j. vil. 15 tét. vyaláiky. 2') Uživi-li stejn.u ěáat veřej.',r.stranat.i něk.lik.p.platft!k~, p.vi.á za zaplac i c.l'.' p.platku s,.leč a n.r il.i. Správc. p.platku.ůž l.lit za,lac i p.platku kt.ré.uk.liv z.ic ěi, 18 Qzaa vací p.vin st 1) P.platnik j. p.vi náait, správci p.plat~ uživá.i v.ř'i.'" pr.atraaatv! a.jp iji v n v ik.,.plalk.vé p.vi.n ti. z) Při pl.i.i a va.i,.vian ti j.,.,la'.ft, { ilit.prtv.i,.,latka,ř1- j.eai, j.'n., r a~ čisl., "y4j.iiti (fyzická,s,"a) n. název, siil., rčo (pravnická.s a). Ji.-li fyzick n,rávniek u r která j.,.i.ikat.lski. 8u.jekt, uv.ie t'ž čísla úětl li peniini '.tav~, na ni.al j u.třeiiny p.- aiiai pr.stř.iky z její p ika'.l.k' ii ti. ale l' Sa.",,.,latku 2 1) P.plat.k za uživáai v.řej.',r transtvi činí la. a "a: a) za u.i.tini ěa.nýo tav a.ařiuni sl.uh.i pr. p kyt b.h".. 10 Ki.) za u.i.tini ča to. stav a za:huni al.ufíeie.,r. p.aqt.pr.i.je 30 I~ o) za pr.váiěni výk.p.vjo. pra.i i).a uaiatini stav. io. lařizeni.. 5 lč.) za u.i.těni r.klaa.nic. lařlze.! 30 Kč t) za u.lsti_i lunaparld, cirkus' a ji t nie. atrakoi 3e I~ g) za wrletiní.klá k... li Ei.) za vyáraz i trval... partevaci.!sta 5 II i) za ulivá.! veř.j.' p7.stranetvi pr. k.ltllrai at.e 5 I! j}.a.liváni v.ř.jn,a.,r.stranstvi pr..'.rt... i ak.. 5I! k) za uhváai veř.jn' pr transttí pr. reklaani akce.. l'.ič l} za _líd.ai v.řej.',r trad8tvi pr. p.tf. y tv.r., fila.vto~ a t.levizai i~l.. li Ii 2} ln ee r.lu.! j en kal.niářni.en l a na t., kt.r.a a jak velk část ine p.pla~n!k vy.lije.

7 - 7-3) ~.plat.k sa.živáni veřejn' pr.etranetvi lle r.v.it v.ál v ;ck '~i,a e. ~ra.i~ pa.iálni čá.tk.u, a t.: za vykraun trval',ark.vaoi i.h. pr. -.ákla.ni aut i1 na s".i aut il 10 2 J'.,- Kč/ 2 ee.,- I:Q/.is. - nákla i aut il.a l.5'.,r ~i/.il. či Z' ~."-'., - xl/ r.k i.4",- ~~/r.k 12,- Xi/r.k ".,lat.n aa l4ul'bí v.ř.j.~ pr.s'rans1!n m.) l'.a.ji: a) akce peř~t~né n& ve~ejné~,r.stranltvi, j.jiek! vjtiitk j r~.a na ~.aritativ_i a veřej.' pr.spej.š účell,.) vy1ras.ni trval' park.vaoi i.ta Jr y strav. tni J.st.iž ČI. 21 ".piat.k I. p1ati.i prvé n., k.1 il. k lllivá..ivel.j.~ )r.,transt.vi IPŮS'- \ea vv ný. v ~l. 15 až n., k.y t.t. užíváni sk.noil., lařize.i \11 stra.in. a veř.j.' pr.stranstvi '11. uv en. pav.tni.. stavu. či, 2:! Splatn.st p.p1atka ".plat.k la uiivá1ú. v.řejné pr.stra~etvi je Iplat.t v tev.sti t. p.kla'aj" úřa.u, n." na ú~.t "ce: a) při uživáni veřejné pr.stranstvi pe t u kratii 3'.na n.jp iji T, k.l.yl. 8 uživáni. veřej.é pr.st.ranltví lap.oat.,.) ~ři uživáií veřeja' pr.stran.tvi p "u.eli!' ) ~ j ~.é p.plat.k re ilit v j kal.n.ářni. r.c v.u st.jate. ajlát.k~ přič ž,rvn!.plátka j,lat_' n.jp.zašji v n, k&y \yl. s \llivt.l..v.ř.jaé pr.stranatv1 zap.čat. a s'ývajicí sp1á.tka nejp.st.ji ,ři.lui.ka1.ni.r.ku. c) p.platek stan.vený.~aiěni paušální čá.etk.u je a,lataý první a.n v při.1.in' ělici, a) p.p1at.k staa.vený r.~ni pauiá.lni iá.atkeu j,lata' k.n leana,řialu'- né kal.ni'řni r u. Poplatek za povolen! k vj.zdu 8 motorovým vozidlem do vybraných míst a částí o~ee

8 - 8 - Či. 23 Předmět poplatku Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do chatové část~ obce a na příjezdovou komunikaci k rekreačnímu jezeru, kde je jinak vjezd zakázán. č i. 24 Popla tní)c Poplatek plati fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k yjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. či 25 Oznamovací povinnost 1) Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním písemné žádo~ti k povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. U jednorázového vjezdu se písemná žádost nepožaduje. 2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické 080by, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo rčo. či 26 Sazba Sa.zbaṗoplatku činí: a) za vozidlo a den... 10,- Kč b) za vozidlo a týden... 50,- Kč popla.tku c) správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou či, 27 Spl&tnost popla.tku 1) Poplatek j. splatný současně s vydáním povoleni, pokud je povols3í k vj.zdu vydán. na 1 kalendářní den, případně na 7 ka.lendářních dnů. 2) Poplatek placený paušální částkou je splatný poslední den příslušného mě.íce. či 28 Osvobozeni 1) Od popla.tku jsou osvobozeny: a) fyzické o8oby, které mají trvalj pobyinebo vla.tni no vit.st vo vy.raných aístech, osob7 ji. blízké, aanželé těchto os a jejioh ti, d&le ODo.7~

9 - 9 - které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci. b) fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti. 2) Vznik nár ku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně ne o ústně do protokolu současně s vydánílllpovolení k vjezdu s metorovým vozidlem do vy raných míst a částí o oe ne o ve lhůty do 10 dnů od~ dne, kdy nastala skuteča st zaklá ající nárok na osvebození. Stejný_ způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ozn'.it zánik nároku na osv.0- zení. Oddíl VI. U~tanovení společaá a závěreční Čl, 29 1) Ne udou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyaěří správce poplatku poplatek plateaním výmyrem. Včas nezaplacené (neodvedené) p platky ne o jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce p platku zvýšit až aa tr j- nasobek. 2) ~o.u, kdo ezaplatí ve lhůtě stan vené t ute vyhláškou neie r zhe.nutí_ povi. e.t nepeněžité povahy,.ůže správce oplatku uležit p kutu za nepeněžité plně.í ve smyslu 37 a 37.a zák. č. 337/92 Sb., o správě daní a.platků, ve znění pe~. předpi.ů. Č ) Pokud poplatník nebo plátce p platku nesplní svoji poplatkov u pevi.nost stan - ven u tuto oiec i závaznou vy láškou, lze dlužné částky vyměřit neie doměřit de tří let od konce kalen ářního roku, ve které_ poplatkevá p vina st vznikla. 2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úken směřující k vyměř ní neio domyření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce reku, v němž byl poplatník neie plát e poplatku o tomto úkonu písemně uvědomen. 3) Vymiři~ a doměřit poplatek lze nejpezd ji d 10 let od ko e kalendářního roku~ v něllž poplatková povinnost vznikl..,. Č ) Správce poplatku je oprávněn pověřit kentroleu plnění povinností vyplývajícíc z této vyhlášky zaměstnance obce zařazené do o ecní o úřadu. Zaměstnanec je povinen

10 se při kontrole pr.kázat kontr.lovanému su.jektu pis njm potěře_i. vydaný. spráyc poplatku. 2) Spráyce poplatku může na žádost poplatníka z důyodu stranění tyr ati T jednotliyýca případ.ck poplatky n e jejich příslušenaty! z l& ne částečně promin.ut. či, 32 Zrušuje se os.cni záy&zná vyhláška č. 1/1999 ze dn ČI. 33 Tato o.ecni zát&zná yykláška na8ývá účinn ti dne ~~~...~~~.~.... vyyeš.n.: aejauto: '51 12

11 D o dat e k č. 1 k Obe ně závazné vyh1'šee Ob.e Lkota č. 1/2003 o.í.tníek pop1at.í.k který. se.ění Č1. 6, odst. 1 takto: 1) Sazba poplatku ze psů činí ročně: a) za prvního psa 100,- Kč b} za druhého psa 400,- Kč c} za třetího a každého dalšího psa téaož držitele 1.000,- Kč Tento dodatek nabývá účinnosti dne ístoetarosta starosta obce vyvěšeno sej.uto : 311~1008

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ří í š Š í š ří ň Š ř é š ů é ů ž í Š íž ů í í ú í ú ř í ň íš é é Íť š Ž ů š Ž ú ý ž ří í š ů ů š í é š ů ž é ř ř ř í Ú ý ří é é í í ů ý í ř é ó Ž í í é é í í ř ší íž ř š é ů é ť ý ú ř ř š í í í ů Ž š

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více