Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus"

Transkript

1 Inovace pro ještě lepší okna IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH , acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické zasklení za sucha Systém IQ plus U f = 1,0 W/m 2 K IKD Profily s vypěněnnými komorami

2 Okna nejen efektivní, ale i efektní Ing. Vladimír Horák IQ Service Při výběru oken na prvním místě bývá nejčastěji efektivita okna, tedy jakou musím zaplatit cenu a co mi nové okno přinese, jak se mi ta investice vrátí. To je ta logická část s kterou si každý na základě informací jež má k dispozici lépe či hůře poradí. Ta druhá část rozhodování je často přehlížena a opomíjena, hlavně proto, že je to část pocitová, tedy volba tvaru a designu. Přitom zákazník má takřka nepřeberné množství možností výběru typu a barevného provedení povrchu profilů pro konstrukci svých oken. Okna už svým tvarem formují vzhled fasády a vytvářejí dojem jimž na nás působí. To je ale většinou věcí architekta, jež dům navrhuje. Projektant, či architekt stejně tak navrhují, ale to zpravidla již v součinnosti se zákazníkem i celkové barevné vyznění objektu. V tomto směru však jak se zdá převládá jistá opatrnost. Každý vnímá to, že to je rozhodnutí na desítky let a proto se častěji setkáváme spíše s konzervativní opatrností, než s odvážnou hrou barev. Přitom možnosti barevných provedení plastových oken jsou dnes vskutku nepřeberné. V obytných a panelových domech jsou bohužel, možnosti individuálního řešení omezené tím, že se jedná o hromadné bydlení, kde z důvodů jednotného vzhledu je snaha udržet všechna okna v domě v jedné barvě. Těžko říci jak by vypadal dům kde by si každý zvolil jinou barvu rámů, ale možná by mohlo vzniknout něco takového jako Hunderwaserhaus ve Vídni na nějž se jezdí dívat celá procesí turistů (Jeho barevnost však byla vytvořena kreativností autora projektu.) Důsledek je ten, že dnes panelákové nebo jiné obytné domy jsou většinou vybaveny bílými okny v základní barvě plastu, nebo v hnědém provedení tzv palisandru. V individuální výstavbě, může být situace zcela jiná. Z hlediska tvaru je možné volit ze dvou základních možností. Křídlo je buď vůči rámu plošně odsazené, nebo polopředsazené: Obr. 1 Křídlo plošně odsazené, rovné Obr. 2 Křídlo poloodsazené, vypuklé Zevnitř vypadají pak okna stejně, ale změna je zvenku. Okna působí buď stroze, nebo více soft. Přitom v obou variantách lze dosáhnout podobných tepelně technických parametrů. V systému barevného provedení nabízí například systémy GEALAN v současné době až 4 možné varianty a velké množství jejich kombinací. Základní bílé provedení je dáno přirozenou barvou PVC dle receptury. Tato barva se blíží odstínu RAL Je dána recepturou, obsahem a typem plniva a titanové běloby. Vzhledem k tomu, že profily musí splňovat předepsané fyzikálně mechanické vlastnosti i další vlastnosti jako je světlostálost dle normy EN a tyto vlastnosti jsou dány složením směsi je tedy receptura u většiny výrobců profilů podobná, liší se jen obsahem pigmentu. Tím je dána také odpověď na otázku jaké je světlostálost bílých profilů. Lze odpovědět jednoduše stejná a velmi dlouhá. Barvení profilů kašírováním tento postup se standardně používá pro vytváření barevných povrchů na bílém povrchu plastového profilu. Někdy se nepřesně označuje jako laminování, ale to je jiný technologický postup. Při laminování se tlakem a teplem spojují dvě vrstvy stejného nebo různého materiálu bez lepidla, či pojiva. U procesu kašírování se na povrch bílého, nebo barevného profilu kontinuálně pod tlakem přítlačného válečku, lepí barevná nebo potištěná fólie. Rozdíl je právě v tom, že tato horní vrstva se lepí, pojí k podkladu pomocí lepidla. Dnes se většinou jedná o tavná lepidla. Důvodem pro užití technologie kašírování je fakt, že PVC nelze barvit ve hmotě. Jakkoliv vybarvené PVC ve hmotě působením UV záření na povrchu mění svůj odstín na stále světlejší, přes šedou až do bílé. UV záření mírně narušuje povrchovou strukturu PVC vznikají mikroskopické krystalky, které lámou světlo takovým způsobem, že se předmět postupně stává stále světlejší až prakticky bílý. Tuto proměnu, například tmavých PVC trubek na šedé již jistě každý měl možnost pozorovat a je to také druhá odpověď na světlostálost bílých profilů. Působením UV již svou barvu změnit nemohou zůstávají stále bílé. Fólie používané ke kašírování jsou vyrobeny z měkčeného PVC a jsou na svém povrchu obarveny základovou barvou a potištěny. Zejména dekory imitace dřeva jsou velmi oblíbeny a favoritem by jistě byl dekor zlatý dub. Tyto dekory z nichž nejznámější určitě kromě zmíněného zlatého dubu jsou dekory dubu a to světlý nebo bahenní, ořech, třešeň, mahagon a spousta jiných, mohou být umístěny na obě strany profilů a to dokonce různé zevnitř i zvenku. U oboustranných dekorů je vždy lepší když i nosné těleso je probarveno podobným odstínem. V případě firmy GEALAN jsou kromě těchto dřevěných barev k dispozici i jiné tzv. univerzální barvy - respektive fólie s například pastelovými barvami. Je však pravda, že ty jsou spíše oblíbeny v jižních krajích např. v Itálii ap. Tam se můžete proto setkat s modrými červenými či zelenými dekory. Světlostálost povrchu profilů s nakašírovanou barevnou fólií je dána potiskem a použitou fólií a protože tyto fólie jsou dodávány pouze ze dvou zdrojů jsou pro daný dekor vždy stejné, bez ohledu na dodavatele profilů, takže odpověď na barevnou stálost zní podobně jako v předchozím odstavci a sice stlálobarevnost kašírovaných profilů je pro různé systémy stejná a dlouhá. Na nosiči je nezávislá. Acrylcolor je náročná speciální technologie barvení povrchu, kterou dnes využívá jen firma GEALAN. Spočívá v nanášením vrstvy barevného polymeru na bázi PMMA na povrch vytlačovaného PVC profilu. Tento proces probíhá v jednom stupni v technologii koextruze. Jedná se o technologicky náročnou operaci kdy proud taveniny PVC z hlavního extrudéru se ve vytlačovacím nástroji potkává s menším proudem taveniny z pomocného vytlačovacího stroje. Obr. 3 Koextruze schematicky Obr. 4 Koextruze prakticky V tavenině tak vzniká nerozborné spojení dvou materiálů s blízkým koeficientem roztažnosti. Výhodou teto technologie je především skutečnost, že povrch profilů tak získává jednak větší tvrdost a odolnost proti otěru danou PMMA tedy polymethylmetakrylátem, který známe pod zlidovělým názvem plexisklo, nebo tak organické sklo, a jednak tato vrstva je také nositelem barvy. PMMA se dá velmi dobře ve hmotě barvit prakticky na libovolný odstín, velmi dobře odolává povětrnosti a co víc, na slunci neabsorbuje tolik energie jako povrch stejně zbarvený jiným způsobem například barevnou fólií. Acrylcolor je podobně jako jiné výrobky z plexiskla (např. kryty směrovek) pro světlo prostupný. Dopadající světelné a tepelné záření se po průchodu opět od povrchu PVC odráží a vyzáří se ven. V materiálu tak zůstává pohlceno méně energie a to zvyšuje odolnost profilů proti deformaci způsobované tepelnou roztažností PVC. Acrylcolorový povrch dává profilům matný někdy až metalický vzhled, hodí se proto velmi dobře k trvale odolnému barevnému ztvárnění fasády a nebo do kombinace s hliníkovými prvky. Acrylcolor s používá pouze k probarvení vnějších ploch, ale v případě zájmu nic nebrání jeho kombinaci s dekorem kašírovaným zevnitř. 42

3 Obr. 5 Acrylcolor šedá RAL 7040 Obr. 6 ACRYLCOLOR červenohnědá Obr. 7 Řez oknem s aluclipem, různý komaxit na rámu a křídle Aluclip je technologie spočívající v nasazení hliníkového pláště na vnější povrch profilů. Hliníkové oplášťovací profily jsou vyrobeny tak, aby přesně zapadli na příslušné plastové profily. Samozřejmě, že před nasazením aluclipu se jejich povrch upraví do požadované barvy práškovým nanášením. Při použití bezbarvé vrstvy vynikne vzhled hliníkového povrchu, nebo lze povrch nabarvit libovolně dle barevných možností dodavatele. Hliníkové opláštění podobně jako v předchozím případě acrylcolor má rovněž tlumící účinek na přenos tepla z povrchu profilů do jejich nitra a snižuje tak nebezpečí deformace způsobené tepelnou roztažností PVC PVC. V případě výroby oken z barevných profilů musí výrobce dbát na jejich větší zatížení teplem. Barevný povrch více absorbuje teplo, profil se může více zahřívat a s tím je spojená jeho větší délková roztažnost. Tepelná dilatace pokud není správně kompenzována může nakonec vést i k deformaci rámu, nebo křídel. Při správně zvoleném technologickém postupu však trvalá deformace rámů a křídel oken nehrozí. Pro individuální ztvárnění vzhledu domů nabízí okenní systémy velké množství variací. Samozřejmostí však musí být, že žádná z těchto variant není na úkor mechanických a tepelněizolačních vlastností. Pokud se týče barevnosti a pestrosti našich domů stačí vyjet za hranice Obr. 8 Technický řez kombinací šesit-komorového rámu a křídla s aluclipem a je jasné, že máme co dohánět. U firemních objektů je možné volbou barevných rámů podtrhnout celkové image firmy, u rodinných domků je to pravě možnost nalezení individuálního vzhledu fasády domu s nadčasovou elegancí. V systémech GEALAN je pro na pohled efektní, ale i technicky přesvědčivá okna vždy dostatek možností. 43

4 exteriér Text: Ing. Vladimír Horák Foto: archiv firmy Gealan Jsou plastová okna v ČR horší než u sousedů? Otázka, která se objevila v horečnatých diskuzích kolem již téměř více jak dva roky se táhnoucí revize normy ČSN a ve sporech kolem podmínek a požadavků této normy. Norma s názvem Tepelná ochrana budov je z hlediska požadavků na tepelně izolační vlastnosti budov velmi důležitá a její význam s dopadem na životní prostředí každý jistě chápe. Nicméně rozvinula se řada sporů jejichž příčinu lze shrnout do dvou oblastí. Na jedné straně skupina výrobců a odborníků z oboru přímo se zabývající výrobou a distribucí oken a na druhé straně tvůrci norem většinou z řad projektantů a akademické obce. Obr. 1 S 3000, původní tříkomorový systém ve stavební hloubce 62 mm, Uf=1,6 W/m2K. Na konci 90-tých let nosný program v SRN. Obr. 2 S 3000, původní tříkomorový systém ve stavební hloubce 62 mm, Uf=1,3 W/m2K. V témže období nosný program firmy GEALAN v ČR. 70

5 Obr. 3 S 8000IQ, stavební hloubka 74 mm, čtyřkomorová varianta, Uf=1,4 W/m2K Obr. 4 S 8000IQ, stavební hloubka 74 mm, šestikomorová varianta, Uf=1,2 W/m2K Iniciovat další vývoj produktů? Hlavním motivem sporů byl především požadavek první skupiny na to, aby ustanovení normy odpovídala současnému stavu techniky a opírala se o normy okolních zemích při faktu, že stavební fyzika nerozlišuje hranice a je stejná v ČR a SRN, a na druhé straně snaha spíše z oblasti, která má blíže k teorii a akademickému pojetí, ještě požadavky norem přitvrdit nad současné standardní možnosti s tvrzením, že je potřeba normou iniciovat další vývoj produktů, aniž by si povšimli že ten probíhá mimo ČR a spotřeba u nás jej asi sotva může ovlivnit. Ohrozí nás tvrdá norma? Nejde o to, že by zvýšené požadavky byly nesplnitelné, ale spíše o to, že by naši spoluobčané museli do nových oken investovat podstatně více než v okolních státech a to de facto ze zákona. Díky neodůvodněně tvrdé normě by mohlo hrozit nebezpečí, že část rekonstrukcí nebude z finančních důvodů provedena, případně bude odsunuta. A pro životní prostředí, ale i komfort bydlení, je přece jen lepší urychlená výměna oken na technicky velmi dobrém standardu, než čekání na další a další generace. V diskuzích se také ukázalo, že za částí motivace pro postoj umenšující kvalitu oken dodávaných v Česku byla domněnka, že v Evropě, na západ od nás, snad existují jiná dokonalejší okna, než ta, co nabízí český výrobce. V souladu s praxí Samotnou diskuzi o požadavcích normy nelze hodnotit jinak než pozitivně. Nakonec dospěla k rozumnému kompromisu a hlavně k závěrům jež jsou v dobrém souladu s praxí a dále zvyšují standard plastových ale i ostatních oken v ČR. Je tu však jeden moment z diskuze, ke kterému je potřeba se vrátit. Výrobci a dodavatelé oken bývali při diskuzích občas obviňování, že se staví proti normě kvůli tomu, aby obhájili svoje méně kvalitní okna a že v Německu už se taková okna vůbec nevyrábějí a nepoužívají. najednou mělo být Německo standardem kvality, ale pokud šlo o normy tak Němci to dělají všechno špatně, protože jejich normy jsou měkčí. Stačí se podívat na internet Není mou vinou, že tito kritici se nebyli podívat za hranice, nebo že si ani nepřečetli cizí normy, dokonce by stačilo trochu nahlédnout na internet. A tak nezbývá než reagovat předložením několika faktů. I když se jedná o fakta s obecnou platností prokazatelně pozorovatelné u všech systémů, odpovědně to mohu dokumentovat na systému GEALAN a na jeho vývoji v ČR, řekněme v průběhu posledních deset let. Ne že předtím by to bylo jinak, mohli bychom sice srovnávat prodej typů plastových profilů v SRN a ČR ještě dříve, například v devadesátých letech minulého století, ale viděli bychom to samé, co můžeme pozorovat nyní a co máme přece jen v čerstvější paměti. Teď tedy jen stručná rekapitulace. I v této vzdálenější minulosti bylo zřejmé, že na český trh chodí to nejmodernější. Byla to doba profilů se stavební hloubkou kolem 60 mm. V případě GEALANU 62 mm původně v tříkomorovém provedení viz obr. 1 a později v pětikomorovém provedení viz obr. 2 Co k tomu dodat? Jen to, že od roku 1998 procentuální poměr nákupu pětikomory ke tří komoře byl v ČR lepší než v SRN. Tam se přestal tříkomorový profil odebírat ve větším rozsahu až v roce To už v České Republice za GEALAN jednoznačně bodoval systém S 8000IQ ve své šestikomorové variantě. Požadavky z České republiky 71

6 revitalizace Obr. 5 S 8000IQ+, stavební hloubka 83 mm, šesrtikomorová varianta, trojsklo. Obr. 6 S 8000IQ, dorazové těsnění, 6 komor, základ standardní nabídky v provedení acrylcolor. Není bez zajímavosti, že na vzniku právě šestikomorového systému v roce 2003 mají zásluhu i požadavky z České republiky. Faktem je, že okamžitě po zavedení této varianty se šestikomorové profily systému GEALAN S 8000 velmi rozšířily a setkaly se s velkým zájmem. V té době to bylo to nejmodernější, co v daném systému bylo. Výrobci oken v Česku, ale i v zahraničí měli možnost si vybírat ze dvou variant systému S 8000IQ a to buď profil se čtyřmi komorami a nebo s šesti komorami (kromě středového systému S 7000IQ s pětikomorami). Zajímavé je, že v Česku prakticky v průběhu následujících dvou let se zájem přesunul takřka výhradně na profily šestikomorové s lepším koeficientem prostupu tepla, ale němečtí zákazníci nadále setrvávali u čtyřkomorové varianty a to až do roku Přitom je potřeba zmínit že šestikomorová varianta byla dražší než čtyřkomorová. Trochu s nadhledem bychom mohli konstatovat, že vlastně prodej v ČR byl v období postaven v daném systému na modernějších a dražších profilech než v samotném Německu. A ještě jedna zajímavost. V témže období počalo v ČR mizet využití dvojskel s hliníkovými rámečky, které v sousedním Německu bylo běžné ještě v nedávné době. Například kdo navštívil poslední výstavu v Norimberku mohl si všimnout, že i na této prestižní prezentaci byla převážná část exponátů osazena skly s hliníkovým rámečkem. Odklon od hliníkových rámečků u nás byl vyvolán především tlakem na požadované povrchové teploty, jež jsou v ČR jinak nesplnitelné. V Německu se tento parametr dosud posuzuje při venkovní teplotě -5 C, kdežto u nás je to -130 C a ještě méně podle jednotlivých oblastí. Naše okna snesou mezinárodní srovnání Už jenom tento fakt svědčí o tom, že okna u nás rozhodně s těmi ve světě nejsou méněcenná, dalo by se říct, že naopak v tom nejširším spektru běžné spotřeby je to spíše naopak. Stejně je tomu tak i u jiných známých dodavatelů profilových systémů a nezáleží na tom, jestli systém těsnění je dorazový, nebo středový. Nejpádnějším důkazem je před dvěma roky vyhlášený dotační program Zelená úsporám. Velmi tvrdý požadavek na Uw= 1,2 W/m2K donutil výrobce oken nabízet skutečně jen ty nejlepší produkty, alespoň z hlediska prostupu tepla. Kdo je trochu v obraze o tom kde se dnes pohybuje standard v Německu tak může potvrdit, že většina realizací tam by si ještě před nedávnem na tuto dotaci nesáhla protože průměr Uw je mezi 1,3 1,4 W/m2K. Systémy s vyšším standardem To co bylo řečeno o základních produktech systémů samozřejmě platí i pro systémy s ještě vyšším standardem. Jde především o systémy s větší stavební hloubkou, nebo s dalšími úpravami na snížení prostupu tepla (kompozitní výztuže, vlepování skel, barvy ap.) I v této oblasti je nabídka výrobců plastových oken stejná jako v Německu nebo dalších sousedních zemích, ale bohužel, spotřeba v tomto segmentu trhu je více ovlivňována cenou, než ve standardní kategorii. Na českém trhu jsme svědky zvláštního chování spotřebitelů. Zatímco s klidem akceptují stále rostoucí ceny stavebních materiálů, jako je zdivo, moderní stavební komponenty, omítky a jiné, tak pokud se týká oken, tedy výrobku, který má uživatel stále na očích, je tomu právě obráceně. Ve velké většině se rozhodují podle ceny. nelze to nikomu zazlívat, spotřebitel vychází z jistoty, že i to tzv. standardní okno na současném trhu mu dostatečně 72

7 splní jeho požadavky. Na druhé straně vždy může chtít víc. Je to jen jeho volba, která není omezena tím, že by dodavatel okna nechtěl poslední nejmodernější typ dodat, nebo je dokonce před zákazníkem tajil, ale tím, že zákazník prostě zpravidla hledá to levnější řešení. Nepřeberné možnosti barevnosti Podívejme se ještě na současnost. Pokud se podíváme opět přes systémy GEALAN, tak máme možnost si v nadstandardní nabídce vybrat ve dvou profilových řadách S 8000IQ+ s dorazovým a S7000IQ+ se středovým těsněním. Oba systémy mají stavební hloubku 83 mm a jsou šestikomorové a každý z nich může být nabídnut jak s vlepovaným sklem tak i s vypěněným jádrem profilu dodávajícím oknu ještě lepší tepelně izolační vlastnosti. Vyznačují se velmi dobrými tepelně technickými vlastnostmi, velkou stabilitou a tuhostí křídel a nepřebernou možností barevných variant. Dodavatel profilů tyto produktové řady nikomu nezamlčuje a rozhodně neprovádí selekci co půjde na český a co na domácí trh. Nabídka českých výrobců je proto stejná jako nabídka výrobců například v Německu. Zákazník má více hledět do budoucna Jiné je pouze chování zákazníků. Zdá se, že německý zákazník hledí více do budoucna volí modernější řešení s určitou nadčasovostí a to i přesto, že je o něco dražší. Navíc národnostní mentalitě těchto zákazníků odpovídá i nechuť nakupovat zboží z východních zemí a tak vybírají od tuzemských výrobců. Oproti tomu český zákazník na vše hledí přes cenu. Většinou si nejprve sežene nabídku od nějakého například polského dovozce a pak se snaží na ni stlačit tuzemského výrobce a pokud to už nejde, vezme zboží z dovozu. V tom okamžiku jej už kvalita, služby servis a garance příliš nezajímají. zajímají, ale stačí (Ještě poznámka. Pokud se v předcházejícím textu zmiňuje zákazník, myslí se tím i investor a developer u těch dvou posledně zmíněných je ten postoj ještě výraznější). Bohužel stejně se chovají i projektanti jsa tlačeni investorem k redukčním škrtům a to i ti, kteří si třeba mysleli, že jim výrobci nabízejí něco co už se jinde v světě nenosí. Ne. Nabídka českých výrobců plastových oken je naprosto stejná jako nabídka výrobců plastových oken v SRN nebo v Rakousku. Volba zákazníků už ale percentuálně stejná není. Nejmodernější varianty jsou dostupné Nejlépe je to vidět například na barvě. GEALAN má kromě barevných variant vytvářených pomocí nakašírovaných fólií s dekorem dřeva nebo barvou i možnost barvení technologií acrylocolor v procesu koextruze. Povrch profilu tak získá vysokou odolnost proti otěru a vynikající světlostálost díky vrstvě barevného akrylátu. Přestože tuto variantu barvení má v nabídce každý dodavatel oken ze systému GEALAN je využívána v rozsahu max. 5 8 %, ale v SRN podíl tohoto provedení barvy v loňském roce předstihl podíl imitací dřeva a blíží se 40 %. Jistě toto srovnání je ovlivněno tím, že u sousedů se již neopravují paneláky, které u nás jsou převážně bílé, ale i tak to svědčí o tom, že o podílu typů profilů na trhu nerozhoduje dodavatel, ale požadavky zákazníků. Rozhodně není pravda, že by se u nás prodávalo to co je už překonané a u sousedů to již neletí, a že by čeští zákazníci neměli možnost si z nabídky profilových systémů vybrat nejmodernější varianty. Obr. 7 S 8000IQ+, středové tzěsnění, 6 komor, vlepované sklo, Uf= 0,89 W/m2K Obr. 8 S 7000IQ+, středové tzěsnění, 6 komor, vlepované sklo, Uf= 0,92 W/m2K 73

8

9 Nové perspektivy plastových oken Ing. Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s r. o. Okno nejprve dřevěné, nyní plastové a hliníkové je výrobek již dlouhodobě používaný a v praxi ověřený. I plastová okna za posledních 50 let svého použití prodělala velký vývoj a zdálo se, že již není co vylepšovat. Příklad lepení pomocí tmelu: Vývojáři a konstruktéři systémů se neustále snaží vtisknout svým systémům lepší užitné hodnoty a oknům více uživatelského komfortu. Dlouhodobě hnacím motorem vývoje plastových systémů byl tlak na úsporu energií za současného rozšíření možností použití plastových oken v architektuře, Zhruba před deseti lety započal vývoj ve směru prohlubování stavební hloubky a počtu komor v profilech. Obojí sledovalo zvýšení tepelného odporu konstrukcí a tím i zlepšení koeficientu prostupu tepla rámem. Podnětem bylo stanovení přísnějších pravidel na ochranu tepla. Ukázalo se, že efekty vyplývající ze zvětšující se hloubky profilů a z rostoucího počtu komor mají své limity. Příspěvek ke zlepšení U f od 5 až 6 komor v profilech již začíná být nevýznamný a s rostoucí hloubkou profilů je ta potíž, že se značně komplikuje jejich zpracovatelnost a použití v některých typech okenního ostění. Plastové profily samotné nejsou dostatečně tuhé, vždy vyžadují vyztužení, které by zvýšilo jejich statickou pevnost a pevnost v ohybu. Výztuž je ale také tepelný most v konstrukci profilu zhoršující jeho tepelně izolační vlastnosti a to tím více, čím je rozměrnější. Vývoj se zaměřil na dva zásadní úkoly. Jak nahradit nebo eliminovat ocelovou výztuž a jak při tom zajistit potřebnou statiku okna? Hovoříme-li o statice, je tím míněno zajištění dostatečné tuhosti křídel proti zatížení větrem a odolnost proti kroucení a průhybům okenních křídel. Ukázalo se, že řešením by mohlo být využití tuhosti skla. Sklo se již delší dobu používá i jako nosný konstrukční prvek v řadě odvětví a šlo tedy jen o to zajistit pevné spojení profilů křídla se zasklením. Pomalu se začalo do praxe prosazovat vlepování skla do rámů křídel, a okna tak získávají novou kvalitu. Velmi dobrou statickou pevnost bez nutnosti vyztužování plastových profilů ocelovou výztuží. Vlepování dosud probíhalo s využitím lepicích tmelů nanášených nejčastěji buď do zasklívací drážky pod sklo, nebo čelně na první sklo k přilepení na přesah zasklívací drážky. Výhody jsou nabíledni. Úspora materiálu, lepší koeficient prostupu tepla, nižší hmotnost a prostor pro další vývoj. Nevýhodou je nutnost nové investice do nanášecího zařízení, změna výrobního postupu a technologické časy dané tímto mokrým procesem. Čelně pod těsněním (GEALAN) Po obvodu skla Právě zvýšení náročnosti výroby a nutnost investování do technologického zařízení, které se ukázalo jako brzda masovějšího rozšíření progresivní technologie, vedly konstrukční a vývojové oddělení firmy GEALAN Fenster- Systeme GmbH k hledání praktičtější cesty k dosažení stejného efektu. Cílem bylo nalézt takové řešení, které bude bez dalších nároků plně realizovatelné ve stávajících technologických linkách na výrobu oken a u všech výrobců, přinese výhody lepení skel a nezvýší náklady na výrobu. Po řadě testů a zkoušek se podařilo nalézt řešení v použití aktivní tlakové pásky umístěné v zasklívací drážce místo stávajícího zasklívacího těsnění. Při vývoji byly ověřovány i jiné varianty pásky a jejího umístění například pod těsněním, ale to se příliš neosvědčilo, neboť mezi těsněním a páskou mohlo docházet k zadržování vody a nečistot. Navíc tato páska vyžadovala tloušťku 3,5 mm, aby se vyrovnala tloušťce těsnění, a to již v důsledku své struktury mohly v pásce vznikat smykové pohyby a deformace. Je třeba počítat i s velmi těžkými skly. Aktivní tlaková páska, kterou používá firma GEALAN, má tloušťku 1,5 mm a výšku 20 mm. Na profil je nanášena kontinuálně v procesu výroby profilu, což zaručuje stejnoměrnou kvalitu a maximální pevnost přilnutí pásky k profilu. Na rozdíl od mokrého způsobu lepení skel nemusí výrobce oken provádět žádnou operaci za účelem nanesení lepicí složky a tím i odpadá vliv lidského činitele u výrobce oken. Největší výhodou tohoto řešení je skutečnost, že výrobce oken zpracovává profily standardním způsobem, řezáním, svařováním, začišťováním, tak jak je zvyklý. Při zasklívání pak stačí povrch lepicí pásky po stažení ochranné fólie postříkat vodou. Navlhčení povrchu pásky umožňuje klouzavý pohyb skla po pásce a tím i ustavení správné polohy skla v rámu. Teprve vložením zasklívacích lišt dojde jejich přítlakem k vytlačení vody z povrchu pásky, aktivaci lepícího efektu pásky a sklo je pevně přilepeno k přesahu kří- 30

10 dla v zasklívací drážce. Na rozdíl od mokrého způsobu lepení je riziko znečištění nebo předčasného přilepení skla minimální. Technologie lepení skel pomocí aktivní tlakové pásky je u společnosti GEALAN zaváděna pod označením STV Statische Trocken Verglasung. V překladu statické (tím se myslí odolnost proti statickému zatížení tlakem vzduchu), suché (nebo za sucha odlišuje technologii od původního procesu lepení pomocí tmelu) zasklení (zasklení, nebo přesněji vlepení skla do rámu křídla). Po více než ročním testování u firmy GEA- LAN i ve zkušebnách byla tato metoda lepení skel s velkým úspěchem představena na letošním veletrhu Fensterbau Frontale v Norimberku a uvolněna pro použití v praxi. Pro výrobce ze systému GEALAN to znamená, že u bílých profilů je možné vyrábět standardní velikosti křídel bez výztuží a při použití výztuže je možné realizovat i takové rozměry křídel, které přesahují možnosti klasické technologie. Tímto jednoduchým, ale svým dosahem velmi významným řešením se uvolnil velký prostor pro další vývoj a pro budoucnost oken v oblasti zlepšování jejich statiky a koeficientu prostupu tepla rámem. Uvolnění hlavní komory profilů umožňuje její využití pro další varianty řešení. První, co se nabízí, je komoru vyplnit izolační pěnou a ještě tak zvýšit tepelný odpor rámů až ke hranici 0,8 W/m 2 K, tedy do oblasti oken pro pasivní domy, nebo je možné do komory vkládat výztuže z kompozitních materiálů a udržet tak velmi příznivý koeficient prostupu tepla a spojením kompozitní výztuže a lepení se dostat i do poměrně rozměrných výrobků při zachování dobrého U f, nebo kombinací lepení a standardní výztuže vyrábět výrobky, které dosud výrazně přesahovaly možnosti použití plastových profilů. Rozhodující jsou výhody, které s touto technologií získají další články výrobně dodavatelského řetězce. Zpracovatel výrobce oken bez nároků na další nové strojní vybavení získá možnost rozšíření výrobního sortimentu o výrobek s ještě lepšími užitnými vlastnostmi. Přitom prakticky bez změny výrobního postupu. Vyrobená křídla ideálně drží pravidelný tvar, nesvěšují se, redukuje se potřeba seřizování. Snížení nároků na řezání ocelových výztuží a jejich armování. Snížení zásob oceli a související logistiky. Rozšíření výrobní variability a provozní jistoty. Nové oblasti použití výrobků. Páska a držák pro ruční natahování Přípravek pro nalepování pásky Zákazník konečný uživatel získává výrobek s vyšší užitnou hodnotou. S lepším koeficientem prostupu tepla i příznivějším průběhem izoterm v profilu. Snížení nároků na servisní zásahy a seřizování. Větší odolnost proti vloupání. Lepší vzhled díky méně viditelnému těsnění. Snížení výskytu vlhkosti v zasklívací spáře. Lepší zvukově izolační vlastnosti. Závěrem je třeba se zmínit i o tom, co se prakticky vyskytuje jako jediná námitka proti vlepování skel. Jak je to s výměnou rozbitých skel? Faktem je, že nasazení nového skla je obtížnější. Po vyřezání skla z rámu křídla je nutné pečlivě odstranit zbytky původní pásky, profil se musí dokonale očistit a případně upravit primerem. Vlastní výměnu lze pak realizovat dvěma způsoby: 1) nalepí se nová páska pomocí k tomu určených přípravků a sklo se opětovně přilepí 2) nebo je nutné nasadit zasklívací těsnění a pomocí ruční pistole nanést lepící tmel a sklo přilepit mokrým způsobem. Klasické zasklení s ohledem na nepřítomnost výztuže v profilu již není možné. Není to tedy nepřekonatelný problém a jistě není na závadu, když manipulaci, transportu a následné montáži oken bude věnováno více pozornosti a šetrnosti ze strany pracovníků tak, aby nedocházelo k poškozování skel. U konečných spotřebitelů by to již vůbec nemusel být problém, protože rozbití oken u uživatele je spíše výjimečným než častým případem, který je ve srovnání s efekty u konečného uživatele prakticky zanedbatelný. Příklad pracovních operací: Řezání Svařený roh Zvlhčení lepicí pásky 31

11 Nové perspektivy plastových oken prakticky Ing. Vladimír HORÁK IQ SERVICE spol. s r. o. Cíle, které dnes sledují vývojáři profilů pro plastová okna, jsou jasné. Zvýšení užitných vlastností plastových oken a zejména jejich tepelně technických vlastností, přitom udržení a zvýšení potřebné stability výrobků, jejich tuhosti a nenáročnosti na další seřizování. Jak již bylo konstatováno v předchozím čísle, zdá se, že možnosti dalšího zlepšování U f jen dalším prohlubováním systému a zvyšováním počtu komor se blíží limitním hodnotám, a tak nezbývá než se začít zabývat eliminací negativních dopadů kovových součástí oken, jakými jsou výztuže, a pokusit se odstranit vliv tepelných mostů, které výztuže představují. Jednou z metod jak tento problém vyřešit je využití tuhosti skla. Přilepením rámu křídla k obvodu zasklení převezme křídlo tvar daný geometrií skla a současně převezme i jeho mechanickou tuhost a výztuž je možné vypustit. V minulém čísle byla podrobně popisována metoda lepení za sucha pomocí aktivní lepicí pásky, dnes bude vhodné se podívat na praktické fyzikální a mechanické výsledky této metody. Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH uvolnila použití technologie lepení pro okna v bílé barvě ve stávajících rozměrech bez výztuže v křídlovém profilu. Prakticky to znamená, že okna v maximálních povolených velikostech (např. jednokřídlé okno OS o ploše 2 m 2 ) dosud vyztužované ocelovými profily o tloušťce 2 mm je možné při využití technologie STV vyrábět a dodávat bez výztuže. Vzorky oken byly podrobeny zkouškám jak v ift Rosenheim, tak i v CSI Zlín s výsledky viz tabulka. V tomto případě se jedná o vzorek okna ze šestikomorových profilů o stavební hloubce 74 mm s vlepovaným sklem a bez výztuže v křídle. Výsledky pro okno s vlepovaným sklem jsou přes nepřítomnost výztuže stejné jako v případě okna vyrobeného klasickou metodou. Naopak vodotěsnost byla dosažena ještě vyšší o 150 Pa, tedy 750 Pa oproti 600 Pa pro běžně dosahovanou třídu 9A. Ještě zajímavější jsou výsledky měření a zkoušek v tepelných skříních (Hot box) na stanovení koeficientu prostupu tepla U f. Kromě výše popsaného vzorku byly ověřovány i další vzorky s vlepovaným sklem, a to pro dvojité i středové těsnění. Ve všech třech případech došlo k podstatnému zlepšení koeficientu prostupu tepla U f, a to v průměru o 0,08 0,15 W/m 2 K, takže šestikomorový profil se stavební hloubkou 74 mm při použití vlepovaných skel má koeficient prostupu tepla rámem U f = 1,0 W/ m 2 K (= zlepšení o 0,18 W/m 2 K). V případě šestikomorových profilů se středovým těsněním v systému S 7000IQ+ již dosahuje U f = 0,91 W/m 2 K. Jestliže standardní okno 1,23 m x 1,47 m vyrobené z šestikomorových profilů se stavební hloubkou 74 mm s klasickým provedením zasklení U g = 1,1 W/m 2 K a s distančním rámečkem Swisspacer V vykazuje U w =1,2 W/m 2 K (přesně 1,209), tak při použití systému se středovým těsněním a stavební hloubkou 83 mm lze dosáhnout hodnoty U w = 1,1 W/m 2 K (přesně 1,12 W/m 2 K). Jinými slovy, zlepšení U w o 8 10 % na 1 m 2 zasklení. Nebo, s poslední uvedenou kombinací bez problémů splnění požadavků na pasivní okno 0,8 W/m 2 K při použití trojskla 0,6 W/m 2 K. Jak jsem již naznačil v úvodu, není to jediná cesta k dosažení lepších hodnot koeficientu prostupu tepla rámem U f a tím i k dosažení lepšího koeficientu pro celé okno a udržení si požadovaných mechanických vlastností oken. Lze toho dosáhnout i využitím např. termicky dělené výztuže (obr. 5), nebo použitím výztuží z kompozitních materiálů (obr. 6). Tímto opatřením lze zlepšit koeficient prostupu tepla rámem (i když ne o tolik jako v případě STV) a přitom zajistit dostatečnou tuhost křídel okna ponecháním speciální výztuže v rámech. Neaplikuje se lepení a odpadá tak jedna z námitek stran výměny rozbitého skla (i když i při aplikaci STV je výměna skla dobře realizovatelná, z hlediska efektů je tato námitka nepodstatná). Budoucnost vývoje avšak zřejmě leží přece jen ve větším využití technologie vlepování skel, tím v uvolnění hlavní vyztužovací komory pro jiné účinnější izolační výplně. Vypěnění profilů již při jejich výrobě a opatření profilů lepicí páskou pro STV umožní dodávat výrobci oken polotovar, který on nadále může zpracovávat běžnou technologií bez nároků na další investice a přitom dosáhnout koeficientu prostupu tepla rámem U f i výrazně pod 1,0 W/m 2 K. Obr. 1 a 2 Šestikomorové profily, stavební hloubka 74 mm Křídlo bez výztuže s vlepením skla 8000IQ+ stavební hloubka 83 mm s šestikomorovým křídlem a vlepením skla pomocí STV Profily vyztužené termicky dělenou výztuží Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH na posledním veletrhu v Norimberku předvedla všechny popisované možnosti a technologie a postupně je zavádí do praxe. Suché vlepování skel do rámů křídel je již běžně v sortimentu firmy a vypěňované varianty jsou v současné době předmětem dlouhodobých testů s cílem ukončení a zavedení do praxe v 09/2010. Klasické provedení téže kombinace Obr. 3 a 4 Šestikomorové profily, stavební hloubka 83 mm 7000IQ+, stavební hloubka 83 mm s šestikomorovým křídlem a vlepením skla technologií STV Obr. 5 a 6 Alternativní možnosti vyztužení profilů Alternativní nevodivá výztuž Obr. 7 Profilová kombinace řady S8000IQ+ s vlepovaným sklem a vypěněnou hlavní komorou Název parametru Zkušební norma Požadavková norma Výsledky vz č. 52/10 Průvzdušnost ČSN EN 1026 ČSN EN Třída 4 Součinitel spárové průvzdušnosti i LV ČSN (zjednodušený výpočet) ČSN i LV,n 0, m 3 /(m.s.pa 0,67 ) i LV,u = 0, (m 3 /(s.m.pa 0,67 ) Vodotěsnost ČSN EN 1027 ČSN EN Třída E750 Odolnost proti zatížení větrem ČSN EN ČSN EN Třída C5 Únosnost bezpečnostních zařízení ČSN EN ČSN EN vyhověl 44

12 Zdvižně posuvné dveře, výrobek pro moderní stavby Ing. Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s r. o. Nic nedává domovu elegantnější atmosféru, jako vzdušný světlem zaplavený prostor. To je důvod proč jako ideální přechod mezi obytným prostorem a terasou, balkónem, či zahradou jsou vyhledávány zdvižně posuvné dveře. Otevřením velkých křídel se zahradní úprava, nebo terasa stává součástí obytného prostoru. Zdvižně posuvné dveře GEALAN jsou pro tuto funkci ideálně vyladěny. Umožňují bez přílišné námahy pohybovat velkými křídly a to i v případě, že jsou osazeny trojskly. Příjemnou letní pohodu v obýváku si lze dopřát za teplého, letního počasí. Po jednoduchém pohybu klikou a odsunutí křídla dveří stranou potěší volnost bezbariérového průchodu zevnitř ven a naopak a tím vytvořený pocit splynutí obou prostorů. A v zimě, nebo za chladného počasí, zavřené dveře bezpečně chrání vnitřní prostor před chladem a nepřízní počasí, a přitom propouští množství světla do místnosti a umožňují velkorysý výhled, třeba na zasněženou zahradu z pohodlí křesla u rozpáleného krbu. To je ta pocitová stránka věci, ale technický pohled na tento zajímavý stavební prvek nás přesvědčí, že řešení není jednoduché a obsahuje řadu úskalí. Název výrobku Zdvižně posuvné dveře sice vyvolává dojem, že se jedná o dveře, což by z hlediska norem mohlo znamenat přece jen mírnější požadavky na jeho parametry, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o výrobek, otvorovou výplň, která odděluje přímo obytnou místnost od exteriéru. Na tento typ Obr. 2a Horizontální řez křídly s detaily těsnění uprostřed Obr. 1a Řez rámem a pohyblivým křídlem nahoře výrobku je proto nutné nahlížet jako na okno se všemi přísnějšími požadavky. Zásadní z hlediska použití jsou vedle statiky rozměrných výplní především vlastnosti jako je průvzdušnost a vodotěsnost konstrukce. Statika těchto výrobků vychází z robustní konstrukce rámu i křídel - viz obr1. Díky tomu je možné vyrábět prvky s křídlem o rozměrech až 3 x 2,5 m, což už je poměrně po úplném otevření velký otvor, avšak při kombinaci dvou křídel dojíždějících k sobě může být otevřený otvor ještě větší. Nesmí se však zapomínat na to, že křídla se přesouvají za stejně velké nepohyblivé fixní křídlo, takže rám musí mít dvojnásobnou velikost a nad ním musí být vždy dobrý překlad. Rám nemůže převzít zatížení shora. V dolní části sestavy zdvižně posuvných dveří, jak je vidět na obr. 1b, je rovněž poměrně robustní práh buď z hliníku, nebo z lisovaného termosetu. Práh je možné zabudovat do podlahy prakticky až po pojezdovou kolejničku, takže výstupek činní pouhých 14 mm Obr. 2b Horizontální a vertikální řez rámem a křídly. Obr. 1b Řez rámem, pohyblivým křídlem a prahem dole a vyhovuje i jako bezbariérový vstup. Zasklení zdvižně posuvných dveří může být v provedení s dvojsklem, nebo trojsklem což je podle kvality skla potom určující i pro tepelně-izolační vlastnosti výrobku. Další přísné požadavky na průvzdušnost a vodotěsnost zdvižně posuvné dveře v systému S 8000IQ GEALAN plní zejména díky speciálním klínovitým těsnícím profilům mezi pohyblivým a pevným křídlem. Tyto těsnící profily plně a s výhodou nahradily běžně používaná kartáčová těsnění, která nemohla odolávat takovým tlakům a zajišťovat dostatečnou těsnost. Díky tomu se vodotěsnost posunula ze třídy 6A až do třídy 9A (odolává ještě pro 600 Pa) což je výsledek na úrovni velmi kvalitních plastových oken. Podobně efektivně účinný je těsnící systém i v případě průvzdušnosti již se rovněž podařilo udržet v na stejné úrovni jako u oken ve třídě 4. O tom, že se nejedná jen o výrobek technicky propracovaný, ale i o výrobek, který se líbí svědčí stále rostoucí zájem zákazníků, což patrně souvisí i se současnými moderními trendy ve stavebnictví. Je to i určité ocenění pečlivě zvoleného dizajnu profilů a komfortu jeho ovládání. Ten je možné i dalšími vhodně volenými doplňky zvýšit. Základním kamenem komfortního ovládání je dlouhá klika, která umožní i při vynaložení malé síly křídlo pozvednout a uvést do pohybu, a kdyby i to se zdálo být náročné, lze zdvižně posuvné dveře vybavit lineárním pohonem, který po stisknutí vypínače uvede křídlo do pohybu, případně je přesune do zavřené polohy. U těžkých křídel je vhodné systém doplnit i brzdou. K uvedenému popisu už zbývá jen doplnit, že zdvižně posuvné dveře kromě bílého provedení mohou být vyrobeny a dodány i v různých dekorech dřeva, nebo s povrchovou úpravou acrylcolor a také i s hliníkovým opláštěním v barvách dle individuálních přání. 44

13 Světlo a pohoda ticho a teplo Nic nedává domovu elegantnější atmosféru, jako vzdušný, světlem zaplavený prostor. A ideálním prostředkem k jeho spoluvytvoření mohou být zdvižně posuvné dveře v systému S8000IQ od GEALANU. více světla velkoplošné řešení pohodlná obsluha bezpečnost vodotěsnost 9A průvzdušnost 4 bezbariérový vstup U w až 0,88 W/m 2 K IQ SERVICE spol. s r.o. Zastoupení a servis firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH 45

14 Jak na schodišťové stěny Ing. Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s r. o. Uložení dílů sestavy lze dle situace zvolit dvěma způsoby, které můžeme rozlišit podle kritéria kam bude odvedeno zatížení z vlastní váhy. Buď do betonových podest, a nebo přes vhodně umístěný nosník do bočních stěn. Na obrázcích 3 a 4 jsou znázorněny oba uvedené způsoby uložení fasády. Přitom obr. 3 představuje typ uložení, které vychází z využití podest k nimž se připojí nosné plechy na něž se jednotlivé části fasády ukládají. Obyčejně toto řešení je vhodné pro novostavby, či rekonstrukce kde probíhají i náročnější úpravy podest. Stěna je prakticky v každém podlaží v kontaktu s podestami. Při rekonstrukcích často bývá výhodnější použít postupu dle obr. 4. Jednotlivé díly sestavy se kladou na vhodně dimenzované nosníky, opatřené v pravidelných rozestupech (zpravidla 70 cm) krátkými návarky plechu k nimž se kotví horní část sestavy, spodní se dotahuje tak, aby byla zajištěna vůle pro dilataci prvků. Tento způsob se obzvláště hodí do stěn, schodišť, kde jednotlivé podesty jsou od sebe tak vzdáleny, že velikosti i složených výplní přesahují povolené rozměry, nebo váhu. Rovněž je lze s výhodou používat i v těch případech, kdy fasáda je více vzdálena od podest, nebo ty dokonce v prostoru chybí. Tento druhý systém řešení okenní stěny jako předsazená fasáda ukotvená pomocí vhodně dimenzovaných nosníků je pro rekonstrukce bytového fondu jistě perspektivnější s širším rozsahem použití. Pro její realizace je však nezbytná dobrá příprava a především sortiment všech komponent jež se na sestavě podílejí. Obr. 3 Příklad uchycení předsunuté okenní stěny na čela podest. Obr. 4 Příklad uchycení okenní stěny na nosníky, volně před podesty. Regenerace panelových domů z hlediska dodavatele oken, to není jen otázka výměny oken do bytových prostor, ale často je potřeba rekonstruovat i otvorové výplně do společných prostor, nebo schodišť. Jedná se i o sestavy táhnoucí se od přízemí podél celého schodiště, nezřídka i do výšky 30 m. Zejména okenní sestavy zakrývající schodiště mohou představovat vážný technický problém. Původní řešení bývalo založeno na ocelových rámech uchycených po stranách do panelů, v nichž bylo uloženo většinou jednoduché zasklení. Při rekonstrukcích těchto sestav pomocí plastových prvků, již nelze použít stejnou techniku jako byla původní. V případě plastových oken je nepřípustné, aby jejich váha byla zachycena do stran, váha prvku musí být vždy zachycena do podkladu. Stranové a boční kotvení pak slouží k zachycení statického tlaku z okolního ovzduší. Navíc kotvení nesmí bránit dilataci plastových výrobků. Většinou se jedná o rozměrnější výrobky, kde se může poměrně velká Obr. 2 Umístění okenních stěn mezi podesty vznik tepelných mostů přes podesty, které je vždy nutno řešit. 40 Obr. 1 Příklad schodišťových stěn vedených po stranách schodiště. Skleněné výplně z jednoduchého skla jsou uloženy po stranách schodiště a jsou vedeny až do výšky 30 m. Ocelové rámy jsou přikotveny po stranách otvoru do panelů. V současné době jsou již značně zkorodované v důsledku žádné údržby zatékaní a kondenzace vody. roztažnost PVC profilů velmi negativně projevit. Současně způsob uložení jednotlivých částí sestavy nesmí způsobit přenášení váhy horních prvků na spodní. To by mohlo způsobit jejich deformaci. Další velkou starostí při rekonstrukci schodišťové stěny je zabránění vzniku tepelných mostů v sestavě. To komplikuje uložení jednotlivých prvků. Není vhodné použít to co se nabízí jako první, totiž instalace sestav na podesty mezi dvěma patry. Právě podesty v celé sestavě mohou způsobovat vznik tepelných mostů. Čela betonových podest představují vážný tepelný most a vždy vzniká požadavek jejich zaizolování a zakrytování. Je to sice proveditelné, ale má to i své estetické nevýhody. Toto překrývání, které vždy musí být doplněno o parapet, celou sestavu jen zbytečně hyzdí. Daleko elegantnější a určitě správnější je koncipovat celou sestavu jako tzv. předsunutou fasádu. To má velkou výhodu v tom, že vzniká jedna souvislá plocha. Schodišťová stěna procházející přes několik pater je jen v určitých intervalech přerušena horizontální spárou kvůli dilataci a nosníku pro uložení dalšího dílu působí celistvěji a hlavně izoluje, takže není nutné řešit samostat- ně izolace vyčnívajících částí. Je to stejné pravidlo jako když se u horizontálních sestav jednotlivé části umísťují před sloupy a nikoliv mezi ně. Posledním ale velmi důležitým požadavkem na tento typ sestav je požadavek na dokonalé utěsnění. Ani to není jednoduchá záležitost a je jasné, že systém, který pro dané typy konstrukcí chceme použít musí být potřebnými těsnícími prvky náležitě vybaven. V pojetí firmy GEALAN je těmto sestavám věnovaná náležitá pozornost ve všech zmíněných rovinách.

15 Pokud se týče komponentů, které jsou potřebné pro vytváření sestav je dobré se podívat jak je koncipováno například řešení u firmy GEALAN: Obr 5 Řešení uchycení vodorovného nosníku jeklu do bočních stěn pomocí patek, pro vymezení délky je jedna strana s patkou vsuvná do nosníku. Obr 6 Řez horizontálním vyztuženým spojem. Z exteriéru je spoj chráněn proti dešti lištou, uvniř spoje je speciální pryžové těsnění, které nedovolí průniku vody do spoje, na vnitřní straně je staticky dostatečně dimenzovaný uzavřený ocelový profil s nasazenou krytkou. Obr. 7 Příklad statického vyztužení vertikálního spoje uzavřeným ocelovým profilem s tloušťkou stěn dle zatížení a překrytý plastovou krytkou. Obr. 8 Řez jiným, systémovým statickým vertikálním spojení. Statickou výztuž v plastovém profilu doplňuje systém těsnění v přední části a nasazená krytka spoje. Z hlediska přípravy se jedná především o statiku. Ta musí být dobře propočtena, aby respektovala jak zatížení vlastní vahou tak i statické zatížení větrem. Vzhledem k tomu, že tyto stěny zpra- vidla mají šíři 2,5 3,1 m nebývá dimenzování horizontálních nosníků až tak velký problém. Bohužel podrobnější popis systému přesahuje možnosti tohoto příspěvku, tak je třeba se zmínit o tom nejdůležitějším. Bezpečnost zavěšení a statika je založena na sortimentu uzavřených ocelových pozinkovaných profilů s potřebnou tloušťkou stěn. Krytky, které se pak používají k překrytování ocelových profilů jsou k dispozici pro několik základních rozměrů a pomáhají tak dávat řešení i elegantní estetický rozměr. Tepelně izolační vlastnosti sestavy jsou zajištěny použitím okenních profilů a potřebného zasklení. Požadavky na Uw těchto výplní otvorů jsou obvykle nižší, protože většinou se jedná o nevytápěné prostory, ale i tak při použití systému GEALAN S 8000IQ se Uw může pohybovat kolem hodnoty 1,2 W/m2K. Důležité je nevytvořit při konstrukci a spojování dílů sestavy tepelný most. Vodotěsnost je zajišťována příslušným těsněním, které nedovolí proniknutí dešťové vody do prostoru spoje. Proti dešti je navíc spoj chráněn ochranou lištou. Odvodnění rámů je řešeno těsněním tak, aby se voda vytékající z odvodňovacích otvorů směrovala mimo spoj. Tepelná roztažnost se kompenzuje ve vytvořených spárách. Na obrázku 6 je vidět, že spodní díl sestavy má dostatečnou vůli na horním okraji ve spoji. Aby profily mohli dilatovat musí být samozřejmě ukotveny s možností pohybu jak ve vodorovném i v horizontálním směru. Šrouby musí procházet ocelovou výztuží profilu volně, nesmí dojít k tzv. pevnému spojení, kdy se vytvoří závit jak ve výztuži tak i v plechu, nebo nosníku ke kterému se profil připevňuje. Protože v praxi bývá často obtížné udržet všude v konstrukcích potřebnou vůli pro dilatační změny, dodává firma GEALAN speciální podložky do spojů, které jsou na horní straně opatřeny mechovou gumou umožňující potřebné stlačení. Vertikální členění a spoje jsou nezbytné pro zachycení statického zatížení. Při zmíněné šířce 2,5 až 3 m je zřejmé, že nelze pracovat při sestavování stěny s jednodílnými výplněmi, ale je vždy nutné řešit i vertikální členění pozic. Při vzdálenosti horizontálních spojů ca 2,5 až 2,8 m tak vznikají poměrně dlouhé spoje, které mohou být staticky dost namáhány a musí být vyztuženy. Pro ten účel je systém vybaven několika typizovanými spoji ve vertikálním a horizontálním uspořádání, které jsou dimenzovány v souladu s požadavky na statiku a díky tomu nakonec lze realizovat prakticky souvislou prosklenou plochu až do výšek kolem 30 m. Samozřejmě, že zbývá ještě řešit neprůhledné plochy, hlavně při přechodu podlaží. Zde je největším úskalím zasklení ze vnitř. Tyto plochy prochází těsně podél podest, nebo i v případech, že míjí nějakou konstrukci, dodavatelé většinou reagují tak, že otočí rámy v sestavě zasklívacími lištami ven. Toto řešení je z mnoha důvodů velmi nevýhodné, narušuje vzhled sestavy a může vést i k poruchám vzhledem k problémům s odvodněním rámů, vyjmutí lišt ap. Firma GEALAN Fenstersysteme GmbH proto má vyvinutý vlastní systém zasklení z venku, který umožňuje tyto plochy řešit bez nutnosti otáčení rámů. Popis této části systému by však svým rozsahem překročil možnosti tohoto příspěvku. Při rekonstrukcích bytových domů je potřeba věnovat náležitou pozornost nejen oknům Obr 9 Obytný dům po rekonstrukci schodišťových stěn pomocí systému GEALAN. do bytových prostorů, ale i proskleným plochám kolem schodišťových šachet a jiných stěn. Výměna oken v těchto místech je náročnější o nutnost zajištění bezpečnosti a statiky sestav současně s vyřešením těsnosti a tepelné izolace sestav. Přes veškerou zmíněnou náročnost lze podobné sestavy realizovat z osvědčených plastových profilů. Je však nutné, aby použitý systém obsahoval prvky vhodné pro daný účel. Nejpřesvědčivějším důkazem, že rekonstrukce těchto částí lze řešit nejen efektivně, ale i elegantně jsou již uskutečněné realizace jako je třeba znázorněno na obr. 9 a třeba porovnání výsledku s předcházejícím stavem viz obr

16 Recyklát v okenních profilech ekologie v praxi Ing. Vladimír Horák IQ SERVICE Za posledních dvacet let si naše společnost na fenomén plastových oken již velmi dobře zvykla. Svědčí o tom řada odborných článků, četné diskuze v časopisech, ale i na internetu. Za toto uplynulé období jsme zaznamenali značný vývoj a nárůst informací o nich. Rovněž vidíme i značný posun v oblasti požadavků na kvalitu a technickou úroveň plastových oken. Můžeme konstatovat, že dnešní společnost všeobecně uznává a vnímá velký přínos konceptu plastových oken pro životní prostředí. To se velmi intenzivně projevilo v akci Zelená úsporám, kde se jednoznačně prokázalo, že výměna oken (a převážně se tak dělo za plastová) značně přispívá ke snížení energetické náročnosti bydlení a úsporám energie. Nikdo dnes již nepochybuje o tom, že dnešní moderní okna mohou podstatně přispět k snížení energetických ztrát a tím i ke snížení emisí oxidu uhličitého vznikajícího při výrobě tepla. Není to však jen zásluha PVC profilů, ale i pokroku v oblasti zasklení. Dnešním standardem je okno se součinitelem prostupu tepla 1,2 W/m2.K, zatímco před dvaceti léty i dříve (v období výstavby paneláků) to bylo až třikrát horší. Tím však přínos plastových oken potažmo PVC profilů pro ekologii nekončí. Další efekt, který není tak vidět a přesto není zanedbatelný, je založen na základní vlastnosti PVC, tedy na jeho dlouhodobé životnosti a vysoké odolnosti proti povětrnosti. Druhotný přínos životnímu prostředí oken z PVC v dnešní době není ještě dostatečně využíván. Je dán především schopností PVC na opakované zpracování bez ztráty fyzikálně mechanických vlastností a také vývojem a dalším zlepšováním extruze profilů, které sebou přináší i možnosti úspornější stavby vícekomorových profilů vedoucí k efektivnějšímu využití surovin. Perspektiva je v recyklaci Podle Wikipedie je recyklace výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako "druhotné suroviny" ve výrobním procesu. Přímá recyklace potom znamená znovuvyužití věci bez další úpravy. To je právě případ využití odřezků PVC profilů, nebo vadných kusů z najíždění extrudérů, pro opětovnou výrobu PVC profilů. Zavádějící je vlastně v tomto případě hovořit o odpadu, i pojem druhotná surovina příliš nesedí. Není to žádný odvar z vyčerpané vstupní suroviny jako v případě kávy nebo vína, je to vlastně čistý materiál, který se pouze znovu vytvaruje do požadovaného tvaru. Podobně jako při vysekávání vánočního cukroví z rozlisovaného těsta nenazýváme odpadem odřezky, jež se shromáždí a opět Příklad vytlačovací linky: vytlačovací stroj extruder vpravo, pila a odkládací stůl vlevo. válečkem rozlisují na správnou tloušťku a posléze vytvarují,. Je to stejně chutné a kvalitní cukroví jako to z té první várky. Asi bychom nehovořili o prvocukroví a druhocukroví, ale pokud se bavíme o oknech tak se můžeme setkat s lidskou terminologickou tvořivostí jako je prvoplast a třeba i druhoplast. Samozřejmě, že obojí je hloupost. Podobně asi prvohory nebyly lepší jako druhohory, byly jen jinak tvarované. Tím se dostáváme k hlavnímu problému, který se přičítá recyklátu PVC v profilech, přesněji řečeno k tomu, že tu problém žádný není. PVC je termoplast to znamená látka, která po zahřátí na určitou teplotu přechází do plastického stavu a v něm se dá tvarovat. Po ochlazení si svůj tvar podrží a dá se používat způsobem dle účelu k němuž byl výrobek určen. Polymer PVC se však při extruzi nezpracovává samotný. Ve směsi s ním jsou další suroviny, které usnadňují jeho vytlačování a formování a dále přísady jež pomáhají zajistit jeho dlouhodobou povětrnostní odolnost a stabilitu. Zejména stabilizátory, které plní tu nejdůležitější funkci stabilizují polymer před případnou degradací. Je to nejdůležitější přísada, která se do směsi přidává a to v takovém přebytku, aby směs bez újmy na fyzikálně mechanických vlastnostech vydržela pěti i vícenásobný průchod zpracovatelským strojem. Tepelnou expozicí při výrobě se totiž stabilizátor vyčerpává a proto ten přebytek. Samozřejmě, že provoz a najíždění tak složitého stroje, linky, není jednoduchá záležitost a přes veškerou elektroniku je nutná neustálá kontrola rozměrů a kvality vyráběných profilů. Zvláště v dnešní době kdy rostoucí tlak na cenu nutí výrobce vyrábět stále rychleji. Toho dosahují jednak zvyšováním výkonu stroje a také zvyšováním počtu tvarů v jedné formě třeba až na čtyřnásobek a když k tomu přičteme, ten fakt, že délka linky je nezřídka přes 20 metrů tak není divu, že po zjištění odchylky výrobku od standardu se zásah do rychlosti či výkonu stroje na jeho konci projeví až třeba za více než 10 minut. Po celou tu dobu se produkuje nestandardní výrobek. To samo o sobě při zpracování termoplastů není žádný problém neboť po podrcení se termoplasty běžně vrací do výrobního cyklu. V případě bílého PVC do profilů však tu je přece jen jedna komplikace. PVC je materiál, který se velmi snadno nabíjí statickou elektřinou a potom při manipulaci se může poměrně snadno znečistit částečkami prachu a ten by se bohužel mohl při následném přímém zpracování dostat na povrch profilů a tak jej znehodnotit. Kromě toho část výrobků je barvena na podkladovou barvu pro imitace dřeva a v neposlední řadě na výrobcích je již nataženo těsnění z měkčeného PVC (lišty) nebo z jiného termoplastu. K tomuto materiálu druhotné surovině pak mohou přistoupit i odřezky z profilů vznikající při výrobě oken a potom tím nejefektivnějším řešením je zpracovávat tento materiál jako homogenní směs egalizovanou na jednotnou barvu tak, aby se mohla vracet přímo do výrobního cyklu. K tomu je však potřeba i pokroková technologie. Koextruze jako ideální řešení. Koextruze, nebo česky snad spoluvytlačování, je technologie kdy proud materiálu ze dvou různých vytlačovacích strojů se přivádí do jedné vytlačovací formy tak, aby jeden z nich vytvářel základní korpus profilu a proud druhého materiálu jej obaloval čistým materiálem v požadovaném (bílém) zbarvení. Tím, že obě taveniny jsou ze směsí o stejném složení jsou jejich tokové vlastnosti identické, v nástroji se dokonale propojí a na fyzikálně mechanických vlastnostech hotového výrobku se nic nezmění. Přitom u dnešních vícekomorových profilů je velká řada možností jak recyklovaný materiál v profilu umístit. Může to být třeba jenom jedna stěna například v zasklívací polodrážce z recyklátu a zbytek z nově namíchané směsi, ale i celý korpus profilu tvořený recyklátem a jen pohledové stěny obaleny novou směsí. Proč recyklát do hlavních profilů: Především je třeba si uvědomit, že koextruze je špičková technologie a formy pro koextruzi jsou konstrukčně složitější jejich výroba a odladění je dražší. Při poměrně velkém množství odpadu z výroby PVC profilů a oken (až15%) je přirozeně logické snažit se umístit recyklát do hlavních výrobků s největší produkcí. Samozřejmě, že recyklát se dnes aplikuje i do vedlejších, či pomocných profilů, ale spotřeba těchto profilů je podstatně menší. Hlavním motorem těchto opatření je přirozená snaha na ochranu životního prostředí, ale i administrativní tlak na uzavření výrobního cyklu. Do roku 2020 (Iniciativa Vinyl 2020) by mělo 50

17 Příklad dvou výrobků s recyklátem: Šestikomorový profil s recyklátovým jádrem dojít ke kompletnímu zapracování všech odpadů vznikajících při výrobě PVC profilů a oken do vlastní výroby výrobní cyklus se uzavře. Od tohoto opatření se očekává snížení spotřeby PVC a hlavně eliminace veškerého vyvážení PVC zbytků na skládky. To je další významný důvod snahy PVC recyklovat. PVC má velmi vysokou životnost a trvanlivost, zejména pokud na ně nedopadá UV záření. Je odolné prakticky všem kyselinám i zásadám. Hodí se proto pro výrobky dlouhodobé spotřeby jako jsou například okna, ale na druhé straně na skládce může beze změny ležet až stovky let. Uzavřením výrobního cyklu se vlastně uzavírá i výskyt chlóru. Chlór, který se zavádí do výrobního cyklu PVC jako odpadní plyn při výrobě hydroxidu sodného je ve struktuře PVC tak pevně vázán, že se nemůže nijak samovolně uvolnit, jedině při jeho spalování. PVC je tak vlastně ideální prostředek na jeho pacifikaci, neboť všechny anorganické sloučeniny chlóru jsou ve vodě rozpustné a organické zase mohou být jedovaté. Jistě by bylo možné přijít s názorem, že okenní odpad PVC lze zapracovávat do jiných méně náročných výrobků například do kanalizačních trubek nebo do vymezovacích profilů do betonu ap. jenže to je oblast určená pro nekvalitní typy PVC, nebo směsi neznámého původu. Použitím kvalitního okenního odpadu pro tyto účely dochází k velkým a zbytečným ztrátám, jednak kvalitních surovin a přísad a také hlavně energie, která již do přípravy původní směsi a profilu byla investována. V takovém případě se spíše jedná o downcycling nevyužití potenciálu jež materiál nabízí, spíše jeho pouhé odstranění z životního prostředí. Co na to říkají normy? Jedinou normou, která se zabývá obsahem recyklátu v okenních profilech je ta základní a sice ČSN EN Profily z neměkčeného (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Klasifikace, Pětikomorový profil s recyklátovým jádrem Poznámka: V tomto případě je recyklát zabarven na šedo. požadavky a zkušební metody. Tato norma s použitím odpadu regenerátu přímo počítá a to v několika variantách. Pro výše popsaný případ platí ustanovení dle bodu Vlastní regenerovatelný materiál který uvádí, že Použití vlastního regenerovatelného materiálu pro výrobu profilů z PVC-U je přípustné bez omezení a s podmínkou, že stanovená receptura je stejná jako čistý materiál. V dalších bodech se norma zabývá i jinými typy materiálu, které lze používat do profilů a za jakých podmínek. Důležitou podmínkou je koextruze čistého materiálu na pohledové povrchy profilů a ta musí být minimálně 0,5 mm silná. Norma řeší i případ zpracování cizího regenerátu do profilů, uvádí, že v tomto případě je nutné provést restabilizaci a nebo přidání přísad. To je spíše výzva do budoucnosti až nastane čas masového recyklování starých plastových oken. Okna po skončení své morální životnosti (předpokládá se, že ta bude kratší než užitná životnost, okna se budou měnit z generačních či vývojových důvodů, nikoliv pro ztrátu funkčnosti) ca let se budou opětovně drtit a zhodnocovat do nových profilů, ale patrně již bude velmi složité zjistit jejich původ proto bude nutné s drtí zacházet jako s cizím materiálem a využít regenerace. Popravdě je potřeba říct, že i když všechny systémy dnes uvádějí a hlásí se k uzavřenému cyklu využití PVC v němž figuruje i využití drti ze starých plastových oken do výrobního cyklu, tak přece jen tento odpad se zatím neocitá ve stejném použití jako vlastní recyklát. Důvod je ten, že především množství zatím recyklovaných oken je nevýznamné a tento materiál se zatím z technolgických důvodů zpracovává mimo hlavní profily. Jinak řečeno pokud se dnes hovoří o profilech s recyklátovým jádrem, tak se tím míní recyklát převážně z vlastní výroby, ale v každém případě ze stejné receptury. Co na to zákazník? Bohužel to je nejslabší stránka recyklace. Část zákazníků okna z profilů s recyklátovým jádrem akceptuje bez problémů, ale další část je ve svých požadavcích vylučuje. To je důsledek negativistické kampaně v minulosti a zejména nedostatečné informovanosti o procesu recyklace PVC. Ještě dnes se setkáváme v rozhovorech, dotazech i na internetu s názorem, že v recyklátu je komunální odpad nebo odpad z PET lahví atd. Člověku může být až líto těch, kteří takové názory publikují. Na druhé straně jim to nelze ani vyčítat. Buď neměli možnost se s pravou podstatou řešení seznámit, nebo podlehli dezinformační kampani v rámci konkurenčního boje. Dnes již všechny systémy nabízí své hlavní profily v provedení z nové směsi, nebo s recyklátovým jádrem. Zákazník si tak může většinou vybrat a je jen na něm jak se rozhodne a jak to myslí s ochranou životního prostředí. Například firma GEALAN ve svých hlavních řadách nabízí profily jak s recyklátem tak i bez něho a to ve třídě A i B Všeobecně lze do budoucna předpokládat, že varianta bez recyklátu bude postupně omezována a že prakticky vždy bude v profilech recyklát obsažený. Je to přirozený vývoj vedoucí k trvalé udržitelnosti staveb. Zákazník nemá žádný důvod se domnívat, že koupí oken z profilů s recyklátem dostává méně hodnotné zboží. Naopak může mít pocit, že přece jen něco udělal pro životní prostředí a snad i trochu ušetřil, i když cenový rozdíl v důsledku nákladů na recyklaci není příliš výrazný. A jaký je postoj institucí? Jako obvykle naprosto netečný, jako by je ochrana životního prostředí vůbec nezajímala. Nejtragičtější je postoj resortu Ministerstva školství a Ministerstva pro místní rozvoj. Ve školství jsou vyučovací osnovy doslova prošpikovány ochranou životního prostředí, děti se učí ohleduplnosti k přírodě a třídit odpad a páni ředitelé a školské instituce v praxi konají pravý opak. Bez problému vypisují výběrová řízení, nebo přihlížejí jak je vypisují jiní na výměnu oken ve školních budovách s podmínkou, že okna musí být z prvoplastu! Stejně neodpovědně si počínají úředníci při vypisování výběrových řízení na rekonstrukce městských bytů. A co na závěr? Okna vyrobená z profilů s obsahem recyklátu jsou stejně kvalitní a splní stejně požadavky norem jako okna z nového materiálu, ale mají přidanou hodnotu na poli životního prostředí. Běžného spotřebitele nikdo nenutí, může si vybrat, ale ty, jež rozhodují o státních zakázkách za peníze daňových poplatníků, by někdo nutit měl, aby i ochrana životního prostředí byla prioritou. Kéž by nám už pánbůh tu ekologii z huby do rukou vraziti ráčil můžeme si jen povzdechnout na motivy K. H. Borovského. 51

18 Fakta o profilech s recyklátovým jádrem. 1. Recyklace surovin je základním projevem odpovědnosti firem i spotřebitelů vůči životnímu prostředí. Je naprosto přirozené a odpovědné pokud odpady vznikající při výrobě jsou opětovně přidávány a zpracovávány do hlavních výrobků. Jen tak je možné v potřebném rozsahu snížit na únosnou úroveň znečišťování životního prostředí. Tento trend je společný pro prakticky všechna průmyslová odvětví. Dnes se již nikdo nepozastavuje nad tím, že při výrobě papíru se zhodnotí i starý papír, podobně je tomu skla, oceli a řady jiných výrobků. Proč si však někdo myslí, že využití druhotných surovin z plastů by mělo být výjimkou? Možná proto, že recyklace plastů nastala později, až poté kdy se ji podařilo technologicky vyřešit. 2. V případě recyklace PVC do vnitřních částí PVC okenních profilů se jedná o špičkovou technologii, kterou zvládne jen skutečně technologicky vyspělá firma. Je to však optimální řešení. Recyklovanou surovinu, která neztratila nic ze svých fyzikálních a mechanických vlastností lze použít do vnitřních částí profilů, kde může spolehlivě plnit stejnou funkci jako prvotní směs. 3. Jedinou nevýhodou recyklátu je obtížnost udržení stejného barevného odstínu jako má prvotní surovina, neboť při recyklaci se mohou drtit společně jak bílé, tak i barevné profily, navíc v důsledku statické elektřiny PVC profily na sebe přitahují nečistoty, které by mohly povrch profilů opticky znehodnotit. Proto se toto jádro obaluje čistou směsí. Ne tedy s úmyslem něco zakrýt, ale zajistit spolehlivě i bezchybný povrch profilů. 4. Úsilí o recyklaci druhotných surovin konkrétně PVC je společné všem předním výrobcům PVC okenních profilů. Jedním z projevů tohoto úsilí je i organizace REWINDO, kterou založily společně firmy: Aluplast GmbH, Ettlingen; Gealan Fenster-Syteme GmbH, Oberkotzau; KBE Profilsysteme GmbH, Berlin; Kömmerling Kunststoff GmbH, Pirmasens, Roplasto Fensterprofile GmbH, Bergisch Gladbach; SCHÜCO International KG, Bielefeld; Thyssen Polymer GmbH, Bogen; HT Troplast AG, Troisdorf; VEKA AG, Sendenhorst. Hlavní náplní činnosti organizace REWINDO je organizace sběru a třídění recyklátu z PVC profilů a servis při jeho využití

19 Výše uvedená loga jsou převzata ze stránek společnosti REWINDO (http://www.rewindo.de/gesellschafter.htm) Všechny tyto firmy jsou společníky organizace REWINDO a k recyklaci PVC a použití recyklátu v PVC profilech se hlásí. Je to jejich odpovědnost vůči ŽP a také plnění směrnice Evropské komise (Vinyl 2020). Rozdíl je jen v tom jakým způsobem recyklát v profilech používají. Prakticky vždy využívají metodu koextruze _ recyklátové jádro a to se obaluje novým materiálem. Některé systémy však recyklát třídí na barevný a bílý a jen některé firmy recyklát obarvují a egalizují na jednotnou barvu. Recyklát je tedy v profilech vždy, ale pokud je bílý tak se nedá zjistit. 5. V rámci tohoto programu použití recyklátu do jader hlavních profilů realizují běžně firmy jako: ALUPLAST, GEALAN, PROFINE (TROCAL), ROPLASTO, SALAMANDR, SCHUCO, THYSSEN POLYMER, VEKA Není to tedy jen výmysl GEALANU, ale touto problematikou se zabývají i všechny ostatní systémy bez ohledu na to, že někteří prodejci v ČR tvrdí opak. Stačí se přesvědčit na výše uvedených stránkách. 6. Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH jako leadr v oblasti koextruze profilů však patří k nejaktivněji vystupujícím uživatelům koextruze recyklátu do hlavních profilů. Možná právě proto je na jedné straně velmi pozitivně hodnocena ze strany různých organizací zabývajících se ochranou ŽP i z EU, ale na druhé straně často za použití recyklátu napadána výrobci oken z jiných systémů podle zásady převést diskuzi jinam od přesvědčivých parametrů k vlastním spekulacím. 7. Receptury všech profilových systémů pro výrobu oken a dveří jsou nastaveny (stabilizovány) tak, že PVC směs snese bez vlivu na fyzikálně mechanické vlastnosti opakovaný průchod vytlačovacím strojem a dokonce lze konstatovat, že po druhém průchodu extrudérem jsou některé vlastnosti vyrobených profilů (např. houževnatost) ještě lepší než u prvotního výrobku. To je důsledek lepšího rozptýlení složek receptury jako je modifikátor houževnatosti, vnitřní maziva a stabilizátory ve směsi. Účinné složky lépe proniknou do makromolekul PVC. 8. Problém akceptování recyklátu většinou spočívá v neznalosti tohoto materiálu, použité technologie a často v pouhých předsudcích, nebo v typicky měšťáckém postoji za svoje provtřídní zboží chci přece prvotřídní profily. Tak ale záležitost nestojí, neboť profily s recyklátem jsou prvotřídní. Použití recyklátu v tělesech profilu, stejně jako různé barevné variace, nemá žádný vliv na vlastnosti vyrobených oken, což je přesvědčivě vidět z vydaných certifikátů. Příslušné zkušebny a stejně tak zkušební protokoly použití recyklátu nijak nepodchycují. 9. Je liché se domnívat, že použitím recyklátu dodavatel zákazníka šidí na ceně. Kalkulace výrobku vždy vychází z ceny vstupů. jinými slovy kalkulace oken vychází z ceny profilů s recyklátovým jádrem a výsledná cena plně odpovídá této kalkulaci a není nijak nadhodnocena Mimochodem profily s recyklátovým jádrem jsou v případě GEALANU jen o 2-3% cenově zvýhodněny. V materiálových nákladech na výrobek PVC profily představují pouhých 25%. Ve výrobních nákladech potom matriál představuje zhruba 70%. Z toho vyplývá, že tříprocentní cenový rozdíl v profilech se na celkové ceně okna projeví velmi nepatrně.- ca 0,6%.

20 Závěr: Profily s recyklátovým jádrem v systému GEALAN S 8000 jsou vyráběny technologií koextruze v souladu s ČSN EN bod Vlastní regenerovatelný materiál, kde se uvádí, že: Použití vlastního regenerovatelného materiálu pro výrobu z PVC-U je přípustné bez omezení a s podmínkou, že stanovená receptura je stejná jako pro čistý materiál Výrobek s recyklátem i bez recyklátu mají naprosto shodné funkční vlastnosti, zajišťují spotřebiteli stejnou funkčnost. V žádném případě nedochází ke klamaní spotřebitele, nebo jeho šizení, neboť použití recyklátu je prováděno v souladu s příslušnými normami a recyklované suroviny se běžně používají i v jiných výrobcích a z legislativy nevyplývá žádná povinnost o tom spotřebitele informovat. navíc technologicky není vždy možné recyklát z použití ve výrobku vyloučit. Stejná praxe je i v řadě jiných výrobních odvětví přes textilní, strojírenský, papírenský i automobilový průmysl a v jiných odvětvích a v plastikářském průmyslu jsou pro to ještě příznivější možnosti díky termoplastickému tvarování. V neposlední řadě použití recyklovaných materiálů je pro výrobní podniky nejen morální, ale i legislativní povinností a odpovědností z hlediska trvale udržitelného stavebnictví. Jde o proces řízený z EÚ s cílem dosáhnout uzavření výrobního procesu i ve stavebnictví. V Kroměříži dne Ing. Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s r.o. Zastoupení a servis firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí.

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Úvod: Po dvaceti letech úspěšného uplatnění plastových okenních konstrukcí na českém trhu neškodí trochu se ohlédnout za tím, jaký má tento

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 březen 2007 Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 ZDARMA pro obchodní partnery NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ČECHÁCH VAŠE VODNÍ SÍLA A ELEKTŘINA ZADARMO BYDLET CO NEJBLÍŽE

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy

Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy Úvod: V období začátku února 2012 se Českou republikou prohnala vlna silnějších mrazů, zvláště v nočních hodinách

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více