Sylabus Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století"

Transkript

1 Sylabus Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století Úvod Přednáška se věnuje odkouzlení muzea devatenáctého století a mauzolea století dvacátého a jejich projekce do chápání dnešního muzea století jednadvacátého a jeho konkrétních činností. Pro větší přehlednost je rozdělena do zhruba desítky (encyklopedických hesel). A to právě s ohledem na uspořádání nové expozice ve Slezském zemském muzeu. Hesla nechtějí a nemohou být hierarchicky uspořádána, ale naopak se hypertextově prolínají a symptomaticky by měly umožnit více rovin vnímání a interpretace muzea a podpořit tak nepřímo případnou diskuzi nad uváděným tématem. Samozřejmost některých pojmenování, jejich slepé a mantrické opakování nás, myslím, v některých případech přivádí do slepé uličky, mnohdy si neuvědomujeme, co za pojmy stojí. Jednotícím pojmem, který zároveň drží text a tuto přednášku a celý systém muzejnictví je právě pojem a idea interpretace jako úhelný kámen identity a existence muzea jako instituce, ale kultury a člověka vůbec. Národní muzeum, pro které pracuji, je dnes symbolem paměti, tradice, autority, konzervatismu, prachu a velryby. Je institucí, která ve své téměř dvousetleté minulosti nesla osm rozličných názvů: Vlastenské museum, Vlastenecké muzeum, České museum (1848), Muzeum království českého - Museum Regni Bohemiae (1854), Národní museum (1919), Národní museum v Praze, Národní muzeum v Praze, Národní muzeum. Diskurz pomníkové reprezentace, symbolická struktura, role obrazu muzea ve společnosti, determinace prostorem, atd. jsou dílčí témata přednášky. Obsah a témata přednášky Muzeologie, Muzeum všeho, Kurátor, Veřejnost v roli kurátora, Expozice, Digitální muzeum, Virtuální výstava, Návštěvník Muzeologie a odkouzlení muzea Muzeologie není jen reflexivní zpracování zkušenosti, jak o ní hovoří Pavel Šopák. Připomeňme myšlenky osobností 20. století, které hovořili o muzealizaci či muzeologii v širších souvislostech a z pohledu jiných vědních oborů (filosofie, sociologie, antropologie): Martin Heidegger, Hans Gadamer, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu. Tento širší kontext zařazuje muzeologické zkoumání do gnoseologického a axiologického sytému. Z druhého pólu je reflektováno samotnou praxí: zhruba v roce 2006 se menšinový studijní program museum studies proměnil v mainstreamový obor, který je nabízen na celé řadě světových univerzit. Muzeum všeho Muzeum bývá nejčastěji charakterizováno stále dokola opakovanou definicí ICOM jako stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Tato popisná definice však nevystihuje hodnotové vazby a principy společenské paměťové instituce, která je vystavěna na etických základech. Proto, byť alespoň zkratkovitě, připomeňme některé dnešní snahy o vyrovnání se s tímto základním principem. Carol Duncanová chápe muzeum jako civilizační rituál, australský sociolog Tony Benett charakterizuje muzeum jako pořádkový nástroj národního státu, Charles Jencks definuje muzeum jako schizofrenický moment současné kultury. Žijeme ve věku muzeí, 21. století je zlatým věkem muzeí (New York Times 2002) v určitých situacích mluvíme dokonce o muzeum mánii, zejména s ohledem na dnešní stavby muzejních komplexů v Dubaji či stavby prázdných muzeí umění v Japonsku v osmdesátých a devadesátých letech (tzv. empty museums) Známe bizarní muzea jako je muzeum svačinových krabiček, muzeum UFO, muzeum 4 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

5 hořčice, muzeum špatného umění, muzeum ošklivých CD-obalů atd. Muzeum je námětem literárních děl a z literárních děl vzniká (Pamukovo Muzeum nevinosti v Istanbulu). Známe virtuální muzea a muzea ve virtuálním světě (fenomén Second life) Muzea univerzita či Disneyland? Muzeum 19. a 20. století mělo jedny vstupní dveře, nyní jich má několik (doprovodné programy, web, on-line expozice atd.). Podle průzkumu z roku 2008 se 4 z 5 návštěvníků Metropolitního muzea v NY s muzeem nesetkají poprvé tak, že vstoupí hlavními dveřmi, ale seznámí se s jeho sbírkou či činností jinak zejména přes webové stránky.muzea nefungují za zdmi a nežijí svým životem. Muzeum 21 století utváří veřejnost, veřejné mínění. Éra muzea už skončila. Již dnes používáme korektní slovo paměťová instituce.další pojmenování: digitální muzeum, vzdělávací centrum (SLC), (mezinárodní) digitální archiv/ knihovna/repozitář, společenská instituce Jak se měří úspěšné muzeum? fungování úspěšného muzea je založeno na balancování (nepoužívám záměrně slovo rovnováha). Fungování úspěšného muzea je založeno na balancování mezi ochranou sbírky a jejím zpřístupněním, mezi potřebami/nároky současné generace a generací následujících a mezi potřebami sbírky a ekonomickou realitou, která je obklopuje. V době sociálních změn, technického rozvoje a světových ekonomických změn je nutné toto balancování vyrovnávat. Na druhou stranu jsou a mohou být muzea (v tom vidím potenciál) ve světe konfliktu a ekonomické soutěže reflexí společnosti jako takové, rozvíjet dialog a pomáhat porozumění mezi lidmi a národy. Muzeum z dnešního pohledu: Muzeum je výstavnická mašina založená na reprezentaci různorodého materiálu setříděného taxonomicky, je politickou a ideologickou institucí založenou na kompromisu Muzea byla vždy politická ve všem, co dělají, dokonce i když si to mnohá z nich neuvědomují. Není špatné, že jsou politická (pokud nejsou zpolitizovaná), je problém, pokud si to neuvědomují. Muzeum dělá to, co od něj společnost očekává! Muzeum jako ideologická instituce: pořádkový nástroj národního státu (Tony Benett) Muzeum je institucí kompromisu, kompromisu mezi dvěma touhami - autenticitou a okázalostí, tedy mezi Disneylandem a univerzitou dnešní schizofrenický stav v době proměňujících se potřeb společnosti (Web2.0, sociální sítě, informační společnost) Muzeum je fórum (prostřednictvím nových technologií) Muzeum jako prostor (transformativní prostor) uměle vytvořené místo/prostředí paměti/ vzpomínání/zapomínání Proměna situace: stoupají počty muzejních návštěvníků a jejich požadavky, muzea nabízejí interaktivní vzdělávání, je podporováno zapojení návštěvníka Nové formy muzea: komunitní muzea, ekomuzea Aktuální téma zapojení veřejnosti do činnosti muzea, zejména do té interpretační je základní etickou otázkou muzea jako paměťové instituce. Veřejnost bývala mnohdy odsouvána jako pasivní příjemce ukazovaného, avšak pokud si má muzeum udržet svůj společenský význam, je aktivní zapojení návštěvníků/uživatelů muzea jedním z klíčů transformace v moderní živou instituci. V této souvislosti a s přihlédnutím k práci muzejního etnologa se v poslední čtvrtině 20. století stále více diskutuje o modelu komunitního muzea či ekomuzea. Ekomuzeum si klade za cíl dokumentaci přírody a společnosti na určitém teritoriu za přímé účasti komunity. Označení ekomuzea se jistě v masovém měřítku nerozšíří, ale upozorňuje na důležitou rovinu ekologického pojetí instituce, která je definováno vztahem organismu (muzea) a jeho prostředí, resp. schopností reagovat, adaptovat se na podmínky. V případě muzea pak budovat širokou síť sociálních vztahů, komunikovat na jedné straně s vzdělávacími a vědeckými institucemi, na druhé straně s veřejností, zahraničím, ostatními paměťovými institucemi, pamětníky, médii atd. Úhelným kamenem spolupráce je interpretační diskurz a jeho etický rozměr. 5

6 Architektura -Muzeum jako - chrám - katedrála přírodovědecké muzeum v Londýně - vězení dav lidí v muzeu snaha jej kontrolovat + klasifikace, chronologie - obchodní dům VA - MOMA white cube individuální umělecké dílo museum of tomorow (muzeum v mrakodrapu) - Muzeum jako laboratoř - Centre Pompidou Stadsgalerie in Stuttgart obřadní přístup, Schinkelova rotunda, výstavní sály white cube, vstupní hala jako hala letiště Bilbao Guggenheim (Frank Gehry) - městská značka, světový indikátor Židovské muzeum v Berlíně (symbolický význam) Museum of ol and new art (MONA) Hobart (žádné bílé stěny, ani šipky ani popisky, žádná chronologie, či taxonomická organizace mix egyptského římského, současného umění architektura nastavuje podmínky vnímání, dává muzeu význam Expozice a výstavy Propast mezi expozicí a výstavou. Zatímco výstava jako nástroj prezentace není ani v jedné z poloh (blockbuster, atd.) zpochybňován expozice jako forma prezentace se potýká s celou řadou technických i existenčních otázek. Zatímco výstavu charakterizuje aktuálnost je největší problém expozice její všeobecnost a nevyhraněnost: expozice existuje, dokud technicky nedožije. Zásadní rozdíl mezi expozicí a výstavou, kteří si neuvědomují studenti ani kurátoři. Je ve způsobu interpretace. Rozdíl mezi výstavou a expozicí je vymezován časově, ale z mého pohledu je to především mód interperetace, resp.vymezení v rámci interpretačního univerza a sociálních diskurzů Rozdílný druh komunikace a intepretace rozdílný přístup k prezentaci Výstava je vždy výstavou, ale expozice, něco co nese stigma mezigenerační výpovědi a přenosu Expozice je nástroj interpretace a interpretace je způsob existence. Na interpretaci je založena identita, koherence a integrita Posun od pouhé dokladu ke znaku, který danou skutečnost charakterizuje a reprezentuje z hlediska kulturní identity Expozice propojení s kolektivní pamětí, funguje na několika úrovních, (Národní muzeum: tradice, autorita, konzervatismus, prach a velryby), velkou roli hraje provizornost poznání Muzeum a jeho obraz v generacích návštěvníků a muzejních profesionálů Identita (společenské/paměťové) citace znáš, viděl si? (velrybu) Expozice nabízí pohled prostřednictvím vlastních sbírek na téma mimo sebe sama Výstavu/expozici tvoří: exponát prostředí/rozhraní - návštěvník Rozhraní je společné oběma - jak obsahu výstavy tak návštěvníkovi (proto jsou audiovizuální prvky tzv. otvírákem) Design je rozhraním, které překonává bariéru mezi návštěvníkem a médiem (na rozdíl od divadla či kina) Návštěvník nejde o bezprostřední a nezprostředkované absorbování významů ale o interpretaci - vlastní interpretační aktivitu (tu vlastně jako by kurátoři neviděli rádi) Proces tvorby výstavy by neměl začínat otázkou, které předměty máme vystavit či které ideje prezentovat, ale k čemu návštěvník využije znalosti a sdělení prezentované na výstavě Interpretace to, co návštěvní našel ve výstavě na základě svého vlastního očekávání Podle nejnovějšího výzkumu lidé přijímají, pokud se muzeum zabývá morálními tématy 6 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

7 (otroctví, klimatické změny, holokaust) naopak jsou skeptičtí k tomu, že by muzeum mělo řešit politická témata (sociální spravedlnost, lidská práva) nechtějí, aby muzeum bylo místem kontroverzních debat Konstrukce expozice jako meta-systému, z kterého lze nahlížet sebe sama. Způsob vnímání výstavy Pozorování /contemplation (galerie) Pochopení / comprehension (historická a přírodovědná muzea) odhalení-objevování /discovery (technická muzea) Interakce vzájemné působení /intraction (vědecká centra, dětská muzea) Zapojení návštěvníka do procesu interpretace tématu Pamatujeme si 20 % z toho co slyšíme 30% z toho co vidíme 50 % z toho co vidíme i slyšíme 70 % z toho co slyšíme, vidíme a čeho se můžeme dotknout 90 % z toho co říkáme a děláme Výzkumy ukazují, že nejúčinnějším typem interaktivních výstav jsou ty, ve kterých návštěvníci reagují (odpovídají průvodci, interpretu (v kostýmu) osobní interakce (člověk člověk) Interaktivita mezi: návštěvníkem a průvodcem/hercem návštěvníkem a audio-video programem návštěvníkem ve skupině, ve které přišel návštěvníkem a ostatními skupinami Muzeum je jistý druh fyzického i metaforického prostoru, který simuluje a podporuje návštěvníkovo vnímání a napomáhá jeho aktivnímu prožitku, v jehož průběhu si také dle podle individuálních možností a momentálního rozpoložení utváří porozumění viděnému. U výstavy nejde ani tak o poznatky racionálního rázu, ale především o dojmy, prožitky emocionálního rázu. Vnímání exponátů není formované pouze předměty samotnými, ale jejich prezentací (vizuálním jazykem) a návštěvníky samotnými. Digitální muzeum Nové technologie posunuly muzeum, resp. vyžadují od muzeí změnu od: Jednoho klasifikačního systému Předměty vystavené v expozice Prostorově umístěná organizace Ústřední instituce Profesionální správa sbírek mnohovýznamovost sbírky pro veřejnost znalostně orientovaná organizace rozčleněné instituce demokratizace Mýtus: neustálé rozdělování digitálního a fyzického předmětu. Naopak nyní hybridní přístup. Management informace/sbírky Muzejní informatika: socioekonomická interakce: lidé informace technologie Digitální muzeum není aplikace moderních technologií, ale mód jak informační věda a technologie proměňují muzeum. Opravdová výzva muzejní informatiky proto není implementace technologií, ale pochopení teorií a principů za technologiemi a jak ovlivňují lidi, kteří přistupují k informaci v muzejním prostředí. Nebudu opakovat, že nám moderní technologie umožňují vystavit nevystavitelné či veškeré naše exponáty. Jakým způsobem, jakým jsou moderní technologie integrovány do činnosti muzea. Využívání moderních technologií otevírá nové možnosti, ale zároveň a především klade nové otázky dotýkající se samotné podstaty muzejní práce. Půjde o mix praktického 7

8 ale i teoretického pohledu na proměnu muzejní činnosti v souvislosti se zapojením nových technologií a médií. Veřejnost v roli kurátora Kurátor analogie s editorem, redaktorem, DJ, lektorem Kurátor 21. století: kurátor jako informační manažer Muzeum 21 století utváří veřejnost, veřejné mínění. Muzea nefungují za zdmi a nežijí svým životem Svět 21. století s sebou přináší nový management sbírky/informace. Nejde jen tvorbu katalogů a workflow práce se sbírkou, ale především o sdílení s ostatními institucemi. Muzeum jako most mezi světem systému organizace znalostí (klasifikace, taxonomie) a folksonomií. Interpretační aktivita veřejnosti v rámci autority muzea je z mého pohledu nosným prvkem fungování muzea zejména s ohledem na obor etnologie a metody jejího zkoumání. Zde se pak mohou uplatnit nové nástroje komunikace založené na moderních technologiích folksonomie, tagování, blogy. Takové propojení expertního přístupu s nevědeckým se již realizovalo v celé řadě velkých světových muzeí s pozoruhodnými výsledky. Zajímavým momentem je projekt Visitor s Choice, který umožnuje po předchozí registraci a schválení přístup veřejnosti do speciálně připraveného depozitáře a možnost vybírat předměty, které mají být následně vystaveny. Komunikace mezi odborníkem a laikem je hlavní osou etického přístupu muzea a budoucí kurátoři budou muset být zejména odborníci na spolupráci s lidmi a komunikaci s veřejností. Muzeum jako hra Máme uživatele publikum Máme nástroje Máme obsah Další krok je na nás Seznam literatury BENNETT, T.: The Birth of the Museum. London, New York DUNCAN, C.: Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. London, New York JENCKS, CH.: The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture. London MARSTINE, J. (ed.): The Routledge Companion to museum Ethics: redefining ethics for the twenty-first centruy museum London, New York Stanovy ICOM [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: museum/the-organisation/icom-statutes/ 8 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

9 Obrázek 1: Altes Museum Obrázek 2: Berlín 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3: Bilbao Obrázek 4: Centre Pompidou Obrázek 5: MOMA Obrázek 6: Expozice NM 10 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

11 Obrázek 7: Národní muzeum Obrázek 8: Nová galerie Londýn Obrázek 9: Přírodovědné muzeum Londýn 11

12 Obrázek 10: Stuttgart Obrázek 11: Stuttgart 12 Muzeum a mauzoleum. Mlhoviny muzeologického diskurzu 21. století

13 Obrázek 12: Velryba expozice NM Obrázek 13: White Cube 13

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

Problematika digitalizace

Problematika digitalizace Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Problematika digitalizace Pavel Douša metodika přednášky Obsah: 1. hodina: Co je digitalizace? (úvod, legislativa, situace v ČR a v zahraničí, multimédia

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

3 topic. 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová

3 topic. 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová Obsah Contents 2 Editorial 3 téma 3 Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii* Ivana Kocichová, Petra Belaňová 11 Muzejní komunikace online: Projekt webových stránek Hrdličkova muzea

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radim Bačuvčík: Muzea a galerie VeRBuM, 2013 Muzea a galerie Nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012 Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM,

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ AVANTGARDA

INSTITUCIONÁLNÍ AVANTGARDA The Institutional Avant-garde Abstract Discussing authors such as Nina Möntmann, Brian O Doherty, Sven Lütticken, and Jan Verwoert, this article assesses some of the major questions and challenges concerning

Více

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK MASARYKOVA UNIVERZITA Filosofická fakulta Seminář dějin umění GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK (magisterská diplomová práce) autor: Kateřina Nováčková vedoucí práce: PhDr. Ladislav Kesner, PhD. Brno 2006 Děkuji

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ Muzeum umění a designu Benešov je vzdělávacím veřejnoprávním ústavem sbírkotvorného charakteru. Funguje jako součást právního subjektu Města Benešova. Vzdělávací

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie INTERPRETACE DĚJINNÝCH OKAMŽIKŮ A PREZENTACE KULTURNÍHO TRAUMATU V MUZEÍCH Diplomová bakalářská práce Sociologie Dějiny umění Martin Šroněk

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více