PSMCZ stavební infozpravodaj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz"

Transkript

1 PSMCZ ISSN stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let Prefa Aluminiumprodukte s.r.o. Pražská 16, Praha 10 tel , fax

2 copule Izolační dílce copule zajišťují izolaci proti radonu a zemní vlhkosti. Systém copule zajišťuje také vzduchovou izolaci budov. Vzduchová izolace budov copule je systém dílců pro odvětrávané podlahy, jejichž spojením a sesazením do sebe vzniká samonosná konstrukce vhodná pro zalití betonem. Tím vznikne tzv. skořepinový efekt konstrukce podlahy. copule charakteristické vlastnosti: rychlá instalace rozměry odpovídající všem typům roštů levnější než tradiční systémy velmi vysoká nosnost odolný proti vlhkosti a plísním odvětrání všemi směry, odvádí z budov radon vhodný i pro montáž podlahového vytápění vhodný pro podlahy mrazíren a chladíren zajišťuje prostor pro podlahové sítě lze použít na jakýkoli podklad (hubený beton, zrnité materiály, hlínu atd.) pochozí již před zalitím betonem vyžaduje méně bednění a práce umožňuje kontrolu podlahového prostoru. copule DODÁVANÉ VÝŠKY TVAROVEK A SPOTŘEBA BETONU PRO ZAPLNĚNÍ Výška tvarovek cm H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H 5 Spotreba betonu po vrchol tvarovek 0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008 m 3 /m 2 ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY Základová deska odděluje stavbu od podloží. Každá stavba je separována od podloží, aby do ní nepronikala zemní vlhkost a radonové plyny. Při použití systému copule se v základové desce vytvoří pod celou stavbou systém propojených klenbových dutin, čímž vznikne prostor, do kterého se uvolňuje zemní vlhkost. Vzhledem k tomu, že v těchto dutinách proudí vzduch, je vlhkost touto cirkulací odváděna pomocí odvětrávacích komínků vně budovy. ROZMÍSTĚNÍ VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ Po uložení systému copule je třeba prorazit v obvodové stěně otvory pro vedení ventilačních průduchů. Jako tělo ventilačních průduchů vyhovují klasické kanalizační PVC trubky. Jejich minimální průměr by měl být 120 mm. Průduchy by měly být na protilehlých stranách, nejlépe na straně jižní, kde bude průduch vytažen do max. možné výšky a na severní straně, kde postačí vytažení průduchového otvoru ukončeného vně fasády ventilační mřížkou ve výšce max. 50 cm. Tím vznikne tzv. komínový efekt, který zajistí plynulé a trvalé odvětrání základové desky po dobu životnosti stavby. Další rizikovou částí stavby jsou rohy stavby, kde rovněž doporučujeme vytvořit ventilační průduchy. DODÁVANÉ ROZMĚRY Všechny tvarovky copule mají stejný půdorysný rozměr cm. Liší se pouze výškou, a to proto, že každá stavba má jiné požadavky na konstrukční výšku podlahy od podloží po vrchní stranu základové desky nebo jiné konstrukční důvody dané projektem či potřebami investora. Tvarovky copule výšky H 5 cm se konstrukčně liší od klasických tvarovek copule. Používají se v případech, kdy v meziprostoru, který vznikne jejich položením na podloží, není zapotřebí vést odpadní roury, kabely atd. Půdorysný rozměr je také cm. MONTÁŽNÍ POSTUP Na každém dílci je pro účely montáže šipka. Instalaci zahájíme první řadou zleva doprava. Stejný postup opakujte v dalších řadách. Tím zajistíte pevné spoje na patkách. fastrade FASTRADE s.r.o. Františka Diviše 1012 Praha 10-Uhříněves tel.: fax: gsm: pobočka Brno areál Dolní Říčanka Říčanská Rosice u Brna tel.: fax: gsm:

3 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, nemíním porušit tradici, a tak jako předešlá léta Vám přeji do roku 2010 hlavně a především hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v osobním životě. S příchodem nového roku přišla i nepříjemná zpráva o deficitu státního rozpočtu v roce 2009, který je zatím nejvyšším schodkem v hospodaření státu od vzniku České republiky v roce Deficit státního rozpočtu v příštím roce dosáhne nejméně 162,7 miliard korun. Státní rozpočet byl přijat včetně všech schválených pozměňovacích návrhů. Petr Nečas uvedl k přijatým změnám. Přijaté změny výrazně prohloubí deficit rozpočtu a směřují k prohloubení krize veřejných financí." Nejsem voličem ČSSD, ale musím souhlasit s navýšením přímých plateb pro zemědělce o 1,5 miliardy korun. Několik let jsem v tomto byznysu pracoval a vřele to všem odpůrcům přidělení dotací mohu doporučit. Tvrdá práce 365 dní pod širým nebem, nakonec při prodeji živočišných produktů čekáte jako chudák na jatkách, kolik Vám laskavě zaplatí. Ceny diktují všichni ostatní překupníci, jenom ne výrobce, jako je tomu například v automobilovém průmyslu. Veřejné finance lze dozajista hledat v jiných balíčcích. Tak jsme svědky dalšího boje proti všudypřítomné korupci, která zamořuje český byznys. Protikorupční balíček, který obsahuje zhruba 40 nápadů jak proti korupci postupovat, bude prosazovat Fischerův kabinet. Jako klíčové lze uvést institut korunního svědka, zrušení akcií na doručitele, zadávání veřejných zakázek, zavedení agenta provokatéra, prověrku majetku lidí, kteří rozhodují o stamilionových zakázkách, daňové úpravy zaměřené především na firmy a řada dalších. Problém je v tom, že tyto náznaky likvidace korupce se opakují již od Zemanovy vlády, především pak sliby a nové plány v předvolebních tanečcích a oblbování voličů. Nakonec ze slibů mnoho nezbude. Korupční skandály jenom kvetou a v současné době jsme v žebříčku na 52 místě za Kostarikou a Botswanou. Mohu jmenovat miliardové skandály s gripeny a dálnicemi, samopaly pro armádu, pět na stole v českých, justiční areál v Brně, kauzy státního podniku Lesy ČR, Česká pošta a nákup dodávek, tendr ČSÚ, neprůhledná ekologická zakázka a v neposlední řadě nepovedený projekt Opencard. A tak je možné pokračovat a jmenovat další pijavice na státních zakázkách. Společnost PSM CZ se zaměřila především na kombinace prezentací ZELENÁ ÚSPO- RÁM PROGRAM NOVÝ PANEL, a moderní ekologickou vytápěcí techniku. Na všech seminářích vystoupí odborní garanti. Z tiskovin připravujeme již čtvrtý díl pokračování publikace PROJEKTANTI, PROJEKTOVÁNÍ, STAVEBNÍ MATERIÁLY, FIRMY a z oblasti výstav pro studenty jsme zařadili výstavu na VŠB v Ostravě. Veškeré informace o připravovaných projektech najdete na Přeji Vám především hodně zdraví, veselou mysl a těším se na Vaši účast na seminářích. ING. ZDENĚK MIRVALD jednatel společnosti O B S A H STŘEŠNÍ FÓLIE, HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY 2 KOMÍNY 6 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 7 STROPNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY 10 STŘECHY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, STŘEŠNÍ OKNA A OKAPOVÝ SYSTÉM 14 ZELENÁ ÚSPORÁM 26 PORUCHY V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH VEŘEJNÝCH BUDOV 28 VZDĚLÁVÁNÍ 38 PSM stavební infozpravodaj , 10. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel , Petr Devera, tel ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN

4 HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY Protéká Vám podstřešní membrána vlivem provedené chemické impregnace dřeva? Jedním z hlavních problematických jevů negativně působících na vodotěsnou funkčnost vysoce difúzních pojistných hydroizolací střech je typ použitého přípravku pro chemickou impregnaci dřevěných konstrukcí a dále způsob provádění této impregnace na stavbě. Problémem však většinou není chemikálie následně chránící dřevo, ale vlastní roztok, ve kterém se ochranná impregnace nachází, tj. chemikálie zabezpečující lepší vsakování impregnace do dřeva. Pokud je zvolen nesprávný přípravek a navíc nevhodným způsobem chemická impregnace provedena, následně může dojít k naprosté ztrátě vodotěsnosti příslušné membrány. A to zejména v těchto případech: a) chemická impregnace je provedena v nedostatečném časovém předstihu před tím, kde se dotkne s vlastní pojistnou hydroizolační membránou (negativní chemikálie se nestačí odpařit). To se týká zejména bednění nebo krokví pod membránou či kontralatí nad membránou b) chemická impregnace se provádí dodatečně v momentě, kdy je již membrána na střeše instalována a dojde tak k potřísnění membrány čerstvou impregnací. To nastává zejména v případě při provádění chemické impregnace nástřikem c) chemická impregnace je prováděna u dřeva s rovnovážnou vlhkostí výrazně větší než 14 %, kdy chemický impregnát zůstane jen na povrchu dřeva a následným vlivem deště se spláchne na membránu. To je problém zejména u konstrukcí umístěných nad membránou (kontralatě, střešní latě, bednění pro krytinu) 1a 2a 2b Důsledkem pak je totální ztráta vodotěsnosti použité membrány, často i výrazné snížení mechanických vlastností a životnosti membrány, což díky protečení pak vede ke vzniku velkých škod v interiérech a nutnosti naprosté výměně použité membrány. To následně vede k dalším obrovským nákladům. (viz obr. 1a, 1b, 1c, 1d) 1b 2c JUTA a.s. ve svých laboratořích velice podrobně zkoumala tyto jevy ve vazbě na různé typy chemických impregnačních přípravků (více jak 20 typů), kde byly posuzovány jak následné změny ve vododotěsnosti membrány (podle ČSN a EN 1928), tak i v paropropustnosti membrán (podle EN ISO 12572) a následně i změny mechanických vlastností (podle EN , EN a EN 2411). (viz obr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) 1c Byly testovány jak membrány, které vyrábí JUTA a.s., tak i většina membrán jiných výrobců pohybujících se na trhu Evropy. Jako nejproblematičtější impregnační chemiká- 1d 2d 2 PSM stavební infozpravodaj

5 3 2e 2f lie v tomto směru byly stanoveny ty přípravky, ve kterých se nachází (od nejproblematičtějšího): alkylbenzyldimethylamonium chlorid (BAC) kyselina boritá (sůl s ethanolaminy apod.) DDAC dimethyl-didecil-amonium-chlorid tenzidy dalších typů (ethylenglykol, alkylamin-ethoxylát ) různé kombinace látek a barviv Závěr zkoušení je zcela jednoznačný: 1) největší problém u chemicky impregnovaných konstrukcí mají jednoduché mikrovláknité vysoce difúzní membrány, které zde nelze aplikovat ani v případě, že chemická impregnace byla provedena v dostatečném předstihu 2) pokud není dodržen správný postup při provádění chemické impregnace dřevěných konstrukcí, vznikají výrazné problémy u běžných mikropóristých vysoce difúzních membrán, tj. kde jejich vodotěsný film je z hlediska dosažení vysoké difúze nadopován minerálními sloučeninami. Pokud je však impregnace provedena správným postupem, membrány těchto typů fungují bez problémů 3) Problém s chemikáliemi nemají vysoce difúzní membrány, kde jejich vodotěsný vysoce difúzní film je na bázi monolitického typu, popř. membrány s vodotěsnícím filmem na bázi speciálního polymeru. Tj. funkce těchto membrán není ohrožena ani v případě nekázně realizační firmy nebo dodavatele impregnovaného dřeva ve věci postupu při provádění chemických impregnací Proto jako novinku pro rok 2010 JUTA a.s. připravila novou vysoce difúzní kontaktní membránu s monolitickým vodotěsnícím filmem pod názvem JUTADACH MONOLITIC, což je membrána, která nemá problém ve vazbě na typ a způsob provádění chemických impregnací (včetně těch nejagresivnějších typů) dřevěných konstrukcí střechy. Díky použití tohoto typu membrány dochází k výraznému zkrácení doby provádění střešní skladby, jelikož není nutné čekat na vysychání prováděných chemických impregnací. Dále se při použití tohoto typu membrány eliminuje riziko vzniku problémů s protečením případnými nesprávnými postupy při provádění impregnace dřeva. (viz obr. 3, 4, 5) Navíc membrána JUTADACH MONOLITIC dosahuje i výborných technických parametrů, čímž je použitelná pro tříplášťové i dvouplášťové konstrukce střech, a to i ve styku s tepelnou izolací, i ve styku s bedněním. (viz obr. 6, 7) Výhodou je i skutečnost, že není nutné používat speciální spojovací a těsnící komponenty používané pro aplikaci tohoto typu membrány, jelikož pro spojování nebo těsnění se používají stejné typy elementů jako u běžných typů membrán JUTADACH. Tato vysoce chemicky stálá membrána JUTADACH MONOLITIC bude v ČR oficiálně poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2010 ( ), kde expozici JUTA a.s. najdete v pravém křídle Průmyslového paláce pod č Rádi Vám sdělíme další podrobnosti, a to jak na zmíněné výstavě, tak i em, poštou či telefonicky. JAN RYPL, JUTA a.s., Dukelská Dvůr Králové nad Labem, CZ PSM stavební infozpravodaj

6 HYDROIZOLACE DELTA-NOVAFLEXX novinka pro bezpečné sanace šikmých střech z vnější strany Hlavním důvodem kompletní rekonstrukce šikmé střechy bývá většinou odborná neznalost a řemeslná nekázeň realizačních firem, v neposlední řadě i chybný projekční návrh konstrukční skladby. Výsledkem pak poměrně často bývají na oko provedené šikmé střechy, které však ve svých útrobách skrývají množství technických chyb, které se dříve nebo později promítnou do života uživatelů objektu. Někteří tak dlouhodobě a trpělivě bojují s nejrůznějšími skrytými vadami, které se však opticky projevují jen v minimálním rozsahu. Ti, kdo takové štěstí nemají, jsou nuceni konstrukci šikmé střechy kompletně přepracovat. Uživateli však taková sanace přináší poměrně velké množství komplikací. Má-li být takový zásah 100% účinný, nezbývá nic jiného než provést kompletní přepracování všech zabudovaných vrstev. Některé z nich jsou ale technicky velmi těžce dostupné. Jednou takovou vrstvou, která je pro správnou a dlouhodobou funkčnost celé konstrukce životně důležitá, je vzduchotěsně zpracovaná parotěsná zábrana. Jelikož bývá umístěna zpravidla za interiérovým obkladem, nezbývá než jeho demontovat. Podkrovní obytná část se tak na určitou dobu stává neobyvatelnou! A právě pro takové případy, kdy je nezbytné kompletně rekonstruovat, aniž bychom se museli stěhovat, je určen materiál DELTA-Sd FLEXX. Jedná se o zcela atypickou sanační parobrzdu, kterou je možné vkládat do konstrukce šikmé střechy z vnější strany a to tak, že ji narozdíl od ostatních můžeme pokládat přes krokve bez přerušení. Nesporné výhody při použití parotěsné zábrany Sd FLEXX tedy spočívají v tom, že můžeme ponechat pohledové části obytného prostoru bez zásahu na svém místě a kompletní sanaci pláště střechy pak provádět z exteriéru. V případě, že bychom použili standardní parotěsnou zábranu, museli bychom ji vždy v místě krokve přerušit a vzduchotěsně zakončit po bočních stranách krokve maximálně v jedné třetině jejich výšky. Dovedeme si představit pracnost i rizikovost při provádění takového detailu. Z předchozího nezdaru poučený investor a uživatel v jedné osobě neponechal tentokrát již nic náhodě a s velkou pečlivostí volil realizační firmu, která měla za úkol odstranit veškeré nedodělky a skryté konstrukční vady, které zřetelně vykazovala šikmá střecha na nedávno dokončené novostavbě. Sanaci bylo navíc nutno provést bez jakéhokoliv omezení provozu domácnosti. Důraz byl rovněž kladen na rychlý pracovní postup. Vzhledem k těmto požadavkům byl pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy předurčen materiál DELTA-NOVAFLEXX sanační parotěsná zábrana s návazností na pojistnou hydroizolační vrstvu DELTA- MAXX PLUS, tzv.energeticky úspornou membránu. Prvním pracovním krokem bylo odstranění stávající krytiny, laťování, kontralatí a pojistné hydroizolace neznámého původu. Druhým pracovním krokem pak byly vyjmuty ležérně zabudované tepelně izolační desky, které tak vytvářely rozsáhlé tepelné mosty. Parotěsná zábrana uložená pod tepelně izolační vrstvou nebyla zpracována vzduchotěsně a technicky tak neměla uvnitř konstrukce střešního pláště žádný význam. Po jejím nezbytném odstranění zůstala z vnější strany zcela obnažená konstrukce krovu s kovovým nosným rastrem, ke kterému byl připevněn vnitřní obklad. Cílem bylo zabudovat do konstrukce novou parotěsnou zábranu, v tomto případě sanační parobrzdu DELTA-NOVAFLEXX a zpracovat ji za pomoci systémového těsnicího programu DELTA tak, aby vytvářela vzduchotěsnou vrstvu. Výhoda použití fólie DELTA-NOVAFLEXX ve srovnání s parobrzdou Sd FLEXX spočívá především v pokládce, která nevyžaduje Původní, obnažený střešní plášť Demontáž stávajících chybně provedených vrstev šikmé střechy Tepelná izolace doplněná na celou výšku krokví 4 PSM stavební infozpravodaj

7 DELTA-Sd FLEXX vzduchotěsně provedené napojení na přilehlou stavební konstrukci Doplnění tepelné izolace na plnou výšku krokví jinak nezbytné úpravy podkladu. V praxi to znamená, že přímo na rastr (s absencí ostrých kovových výčnělků) i nehoblované krokve můžeme sanační parobrzdu pokládat s minimálním rizikem poškození. Vynikající pevnost i mechanická odolnost materiálu DELTA- NOVAFLEXX jsou vylepšené vlastnosti usnadňující pokládku fólie a její následné a nezbytné řemeslné zpracování. Postup sanačních prací tak může probíhat ještě rychleji a komfortněji. Po ukotvení parotěsné zábrany, vytvarování kolem krokví, prolepení jejích jednotlivých pásů a zajištění těsnosti v místech napojení na přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy (pomocí systémových těsnících pásek a lepidel DELTA) byl prostor mezi krokvemi doplněn tepelnou izolací na jejich celou výšku. Tepelná izolace byla zároveň pečlivě vložena do původně izolačně nedořešených prostor mezi krokvemi a štítovou zdí a taktéž po obvodu rámů střešních oken. Sanace proběhla rovněž v místě řemeslně značně nezdařile oplechovaného vikýře s nepečlivě provedeným zateplením, jehož následkem byl opět vznik tepelných mostů a tepelných ztrát. DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána optimální ochrana z vnější strany V místě tepelné izolace minimalizuje DELTA-NOVAFLEXX tepelné ztráty (hodnota r d ca. 5 m) DELTA-NOVAFLEXX Umožňuje prostup vodní páry na horní straně krokví (hodnota r d ca. 0,2 m) Vnitřní interiérový obklad zůstane nenarušen Závěr Kompletní sanace střešního pláště probíhala systematicky směrem od okapu ke hřebeni s postupným pečlivým zabudováním všech potřebných vrstev. Aby se v této rozpracované fázi minimalizovalo možné zatečení do střešního pláště a následně trvale obývaných prostor, bylo použití pojistné hydroizolace se samolepicím okrajem DELTA-MAXX PLUS velmi výhodné. Prolepením podélných spojů jednotlivých pásů jednak zvyšujeme stupeň těsnosti pojistné hydroizolační vrstvy a zároveň účinně bráníme profukování vzduchopropustných tepelně izolačních materiálů větrem. Díky takovému opatření snížíme v zimním období náklady na vytápění až o 9 %, a to při neustálému vzestupu cen energií rozhodně není málo. DELTA-NOVAFLEXX cíleně reaguje na změny vzdušné vlhkosti. V extrémních případech se díky materiálovému složení změní hodnota r d z 5 m místně nebo celoplošně na 0,2 m. Vodní páře tím umožňuje prostup např. na horní hraně krokví. Vlhkost tak nezůstává uzavřena ve dřevu, jak by tomu nastalo v případě použití standardních parotěsných zábran. DELTA-NOVAFLEXX v porovnání s materiálem DELTA-Sd FLEX obsahuje navíc ochrannou vrstvu účinně chránící fólii při pokládce před mechanickým poškozením. Z důvodů dotěsnění perforací pojistné hydroizolační vrstvy vznikajících při kotvení kontralatí a latí, byla navržena a použita těsnicí páska pod kontralatě DELTA-NB 50. Veškeré další spoje pojistné hydroizolační vrstvy ve formě přířezů potřebných při řešení detailů jako např. napojení na komínové těleso, rám střešního okna, anténní průchodky, odvětrání kanalizace, byly dotěsněny jednostranně lepicí páskou DELTA-MULTI BAND. Výbornou přilnavost pásky zajišťuje (krom samotných vlastností speciální lepící hmoty) i absolutně hladký polyuretanový povrch pojistné hydroizolace DELTA-MAXX PLUS, který je pro kontakt s lepicí hmotou zcela ideálním podkladem. K zajištění těsnosti rizikových míst jako jsou rohy rámů střešních oken, prostupující kruhové ventilační prvky, našla uplatnění všesměrně elastická těsnicí páska DELTA-FLEXX BAND. Tam, kde bylo nutné vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na přilehlou stavební konstrukci nebo pojistnou hydroizolaci např. na konstrukci atiky, byly využity skvělé vlastnosti kartušového lepidla DELTA-THAN. Takovýmto způsobem provedená dodatečná opatření znemožňovala během rekonstrukce případnému nebezpečnému průsaku vlhkosti do objektu v místech veškerých provedených detailů a perforací. Správně navržené a bezvadně zpracované materiály DELTA v souladu s ostatními použitými vrstvami zajistily všem zúčastněným hladký průběh sanačních prací, aniž by bylo (jak bylo již v úvodu řečeno) omezeno užívání veškerých prostor rodinného domku. Informace o jednotlivých materiálech najdete na nebo prosíme kontaktujte technického poradce na tel. čísle PSM stavební infozpravodaj

8 KOMÍNOVÉ SYSTÉMY Ukončení komína Absolut v novém kabátě Řešení nadstřešní části komína pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě. Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou. Prvky Final byly původně zavedeny do výroby a prodeje jako součást systému UNI*** PLUS. V současné době je sortiment rozšiřován pro využití u systému ABSOLUT. Prvky ABSOLUT Final jsou betonové segmenty s povrchovou úpravou v provedení červených cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je na rozdíl od provedení UNI*** PLUS 15 cm. Stejně jako u komínových tvárnic ABSOLUT jsou prvky Final provedeny jako sendvičové s vnitřní tepelně izolační vrstvou z identického materiálu. Nyní jsou k dispozici pro jednoprůduchové komíny ABSOLUT průměru 12 až 18 cm, včetně varianty s větrací šachtou. Základní dodávka se realizuje osvědčenou formou Sady, která obsahuje kompletní díly pro 1,3 m komínu. Statické zajištění nadstřešní části se provádí standardním způsobem pomocí dnes již běžně dodávaných dílů, jako jsou kotevní prvky do krovu a statické soupravy. Prvky se spojují běžnou tenkovrstvou maltovou směsí, která je součástí dodávky. Pro práci s prvky ABSO- LUT Final platí podobné zásady jako v případě realizace u systému UNI*** PLUS. To se týká mimo jiné i výškové úrovně založení Finalu. Protože se jedná o díly, které jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti, může v případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek ABSOLUT Final v nejvyšší možné úrovni. U systému Schiedel ABSOLUT je navíc k dispozici nová termoizolační tvárnice, která při správném použití tepelný most zcela eliminuje. V ideálním případě by tedy přechod mezi běžnou tvárnicí a prvky ABSOLUT Final měl být řešen vložením právě této termoizolační tvárnice. Prvky ABSOLUT Final jsou doslova mezinárodním produktem. Vznikají ve výrobní kooperaci Schiedel Slovinsko a Rakousko a v první fázi jsou prozatím určeny pro trh v České republice. Právě zde totiž vznikla myšlenka zavést tento prvek do systému Schiedel ABSOLUT. Popřejme této novince mnoho úspěchů. Veškeré informace získáte na zákaznické lince nebo na stránkách 6 PSM stavební infozpravodaj

9 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Neviditelný fotovoltaik PREFA Název článku, jak už to bývá, je nadsázkou. Pravdou ale je, že fotovoltaické systémy PREFA jsou na střeše nenápadné (viz foto č. 1). Jestli se někomu líbí či nelíbí konstrukce na střechách, je věc jeho vkusu. Z technického pohledu na střešní plášť, to není šťastné řešení. Hlavní problém je utěsnění průchodů střechou. Vítr lomcuje konstrukcí, sníh a ještě hůř led, se tlačí mezi konstrukci a střešní krytinu. Voda potom ve střešním plášti dokoná dílo zkázy. Připomeňme, že v současných podmínkách je pro efektivitu výroby elektřiny nezbytným předpokladem trvanlivost střechy. Musím-li v oněch dvaceti letech, kdy mám smluvní cenu na výkup elektřiny, opravovat střechu veškeré výpočty efektivity fotovoltaiky se stávají cárem papíru Ukázka nenápadnosti systému. Když přišel technik PRE připojit fotovoltaik na síť, ptal se: Kde máte ty články? 2 Před pokládkou je každý pás pro jistotu ještě jednou přeměřován 3 Na první pohled vypadá pokládka jednoduše. Je nutno jí však svěřit odborníkům. Na obrázku pracovník pražské firmy Krolan. 4 Nezbytným předpokladem pokládky systému Prefalz Voltaik je perfektní klempířská práce. Tuto střechu kryla firma Kamlach z Českého Krumlova. Prefalz byl pokládán až několik měsíců po pokrytí střechy. Další výhoda systému Prefalz Voltaik. 5 Prefalz Voltaik je opravdu pochozí a další ukázka klempířské práce. Vpravo od technika Prefy jsou zcela jedinečně integrovány do střešního pláště teplovodní kolektory. 4 5 Pár technických dat k oběma systémům: FALCOVANÁ TAŠKA VOLTAIK: SDP mono Rozměry modulu: Délka: 600 mm Šířka: 420 mm Tloušťka: 3,5 mm (0,7 mm tl. plechu) Výkon modulu: 24,2 Wp Solární článek: krystalický článek Zkoušky: IEC PREFALZ VOLTAIK PÁSY: PLX68 PXL136 Rozměry modulu: délka: mm resp. délka: mm šířka: 394 mm tloušťka: 2,5 mm Výkon modulu: 68 Wp resp. 136 Wp Solární článek: tenkovrstvý článek Zkoušky: IEC PREFA proto vyvinula systémy přímo integrované do střešního pláště. V případě Falcované tašky je fotovoltaický článek již ve výrobě přímo zabudován do jednotlivých tašek. Zda je článek monokrystal či polykrystal se rozhoduje podle maximálního užitku. Střechy otočené k jihu je lepší osadit monokrystalickými články, při odchylkách je někdy lepší polykrystal. Záleží samozřejmě i na sklonu střechy nebo důrazu investora na barvu (monokrystaly mají tmavší tóny). Druhým systémem PREFA je Prefalz Voltaik založený na bázi amorfního křemíku. Ten v našem klimatickém pásmu přináší ještě větší užitek. Dva přední čeští klempíři, mající se střechami bohaté zkušenosti, si na své střechy vybrali právě PREFU. Přiložené obrázky jsou z těchto objektů. Oba využívají Prefalz Voltaik. Ing. Jakub Nepraš Kontakt na výrobce: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. tel , fax PSM stavební infozpravodaj

10 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Dlouholetá tradice na českém trhu fotovoltaiky Společnost CZ-elektronika podniká na českém trhu od roku V roce 1998 zahájila spolupráci s německou firmou Pairan Elektronik a v roce 2004 získala zastoupení největšího světového výrobce fotovoltaických systémů, firmy Sharp. Nedávno firma ukončila výrobu natáčecích systémů pro solární panely ve vlastním výrobním závodě v Novém Městě nad Metují, protože se chce nově zaměřit na výnosnější obchodní aktivity, jako jsou organizace zakázek pro výrobce elektřiny nebo domácnosti, instalace zařízení a stavba elektráren. Produkci převzaly subdodavatelské firmy z Dvora Králové nad Labem, Police nad Metují, Nového Bydžova, Náchoda a Jaroměře. Díky státní garanci výkupu elektřiny na 20 let dopředu se podnikání v oblasti výroby solární elektřiny stalo velmi výhodným a na území ČR se tomuto byznysu daří. Navíc růst poptávky po fotovoltaice se dá očekávat i v dalších zemích bývalého východního bloku. Souběžně s provedenými změnami je aktuálním cílem posílení obchodního oddělení, které bude mít za úkol vyhledávat nové příležitosti v okolních zemích, a to především na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a dalších státech. Lukrativnost tohoto oboru podnikání dokladují hospodářské výsledky. Rok 2008 činil obrat firmy 248,5 mil. Kč, v roce 2009 se i přes ukončení výroby v Novém Městě nad Metují vyšplhal výsledek přes 260 mil. Kč. V roce 2010 chce firma překročit 600 mil. Kč, v čemž by měly pomoci zejména uvedené zahraniční aktivity, ve kterých firma našla velmi silný potenciál. Od roku 1998 pracuje firma na vývoji a výrobě součástí fotovoltaických systémů. Největší instalace uskutečnila v Německu, Itálii, Španělsku a Řecku. Na českém trhu před časem dokončila fotovoltaickou elektrárnu v Žešově na Prostějovsku, další zakázky má ve Dvoře Králové nad Labem a Svitavách. V současné době uvádí do provozu elektrárnu u obce Rozstání, která se nachází nedaleko Moravské Třebové. Rok 2010 bude pro firmu především znamenat uspokojit co nejvíce žádostí na realizace fotovoltaických elektráren na střechách objektů. Mimořádný zájem je především u těch nejmenších instalací do 5 kwp na střechách rodinných domů. Více informací o referenčních projektech, ale i o možnostech spolupráce s touto prověřenou firmou najdete na webové prezentaci firmy 8 PSM stavební infozpravodaj

11 PSM stavební infozpravodaj Tento časopis byl ohodnocen 1 bodem a byl zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT PSMCZ ISSN stavební PSMCZ infozpravodaj ISSN stavební infozpravodaj PSMCZ 5 ISSN stavební infozpravodaj 2009 Objednávka předplatného Objednávám závazně časopis PSM stavební infozpravodaj. Předplatné na rok 2010 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla. Předplatné bude uhrazeno na účet č /0800, VS = číslo faktury jméno/příjmení... firma/ičo/dič... ulice/obec/psč... telefon/fax/ ... činnost... datum/ podpis (firemní razítko)... Kontakt: PSM CZ s.r.o. Velflíkova Praha 6 tel fax PSM stavební infozpravodaj

12 PROGRESIVNÍ A MODERNÍ ŘEŠENÍ STROPŮ Rychle a racionálně Dennert-DX železobetonový montovaný strop Čas jsou peníze a hlavně u stavby nového vlastního domu. Pro stavebníky, kteří chtějí zamezit dvojí finanční zátěži vlivem dlouhého průběhu hrubé stavby, vyvinul stavební specialista ze Schlüsselfeldu Veit Dennert KG progresivní a dobře propracovaný prefabrikovaný stavební systém železobetonových montovaných stropů Dennert-DX. Další přednosti proti předpjatému stropu: Dennert-DX masivní prefabrikovaný strop dovoluje položení velkých zátěží příčně ke směru rozpětí: mimo toho schodiště může být usazeno bez nákladných zvláštních konstrukcí. Reakcí na požadavky současnosti je DX THERM strop, který zachovává vlastnosti DX stropů, přičemž obsahuje integrované vytápění / chlazení. Jejich moderní sériová předvýroba umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby. Dennertova montážní skupina potřebuje pouze dvě hodiny k tomu, aby v plánovaném termínu smontovala z masivních Dennert-DX stropních prefabrikovaných prvků kompletní patrový strop. Doprava, jeřáb, montáž a usazení stropu jsou zahrnuty v servisu firmy. Stavebník je tím ušetřen vznikající vlhkosti při betonování, bednění stropu, podepření stropů, omítání a stavebního jeřábu. Další důležitá přednost, díky patentovanému spojovacímu systému je, že prefabrikovaný strop je možné ihned po položení plně zatížit a bezprostředně pokračovat v dalších stavebních pracích. Masivní Dennert DX montovaný prefabrikovaný strop není pouze rychlý, ale i vysoce hodnotný a mnohokrát vyzkoušený stropní systém. Při zohlednění arkýřů, prostupů, balkonů nebo zaoblení jsou DX stropní prvky v závodě vyráběny za podpory počítačového programu CAD, a to na míru podle jednotlivé stavební dokumentace. Modulové systémy neomezují naši flexibilitu. Typově vyzkoušený Dennert-DX montovaný prefabrikovaný strop, 20 nebo 24 cm silný, který není v žádném případě z předpjatého betonu, splňuje všechny požadavky nejen bytové, ale i průmyslové výstavby, kde je také mnohostranně využíván. Konstantně vysoká kvalita betonu a řízený tvrdnoucí proces jsou díky klimatizovaným podmínkám při halové výrobě zajištěny. Kromě toho způsobuje také výrazné zjednodušení pracovního postupu, výborný stupeň dokončenosti Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu s hladkými, k tapetování připravenými podhledy a zabudovaným elektrickým kabelovým systémem. Na rozdíl od předpjatých stropů je u Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu čisté zapravení několika málo spár bez problémů díky dvoustranné spárovací hmotě. Řemeslníci nemusí na stavbě obkládat žádná rušící železa nebo železné nosníky. Nový masivní prefabrikovaný DXTHERM strop splňuje nejen všechny požadavky na stropní systém budoucnosti, ale nyní umožňuje i vytápění a chlazení celého objektu. Systém rozvodů na spodní straně stropu, v ideálním případě poháněný moderním tepelným čerpadlem, při předehřevu pouhých 35 C, vytvoří vysoce efektivní příjemnou tepelnou pohodu. V horkém letním počasí proudí stejným systémem studená voda, která účinně absorbuje teplo z místnosti. DX-THERM takto využívá principu výměny tepla zářením. Toto vede k okamžitému a velice příjemnému pocitu tepla, srovnatelnému se slunečním zářením nebo s tepelným zářením z krbového ohně. Tím, že DX-THERM strop vytápí celou plochou, je tepelné záření rovnoměrně rozloženo do každého koutu místnosti. Víření prachu nebo suchý vzduch v místnosti, obdobný jako u klasických konvektorů nebo u podlahového topení, se u DX-THERM stropu stávají minulostí. Vícevrstvý systém rozvodů z umělé hmoty a hliníku se do masivního stropu instaluje přesně podle projektu a dispozice objektu přímo ve výrobě. U nosných stropních prvků se spojí jednotlivé okruhy vedení běžnými spojkami a připojí k tepelně chladicímu systému. Vysoká 10 PSM stavební infozpravodaj

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

DELTA -MAXX WD. Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy.

DELTA -MAXX WD. Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy. D 30 o úspora materiá lu WD Obzvláště efektivní a hospodárná pokládka díky dvěma lepicím

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech Problémy plochých střech... ...a naše řešení - chráněné užitným vzorem č.15151 ...představuje - komplexní systém šikmé střechy od jednoho dodavatele -

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel Komínové systémy Schiedel 2016 Technické oddělení Schiedel Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy pro obnovu komínů Komínové

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

DELTA -Střešní program

DELTA -Střešní program DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolacea

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z přírodních surovin a jsou plně recyklovatelné. Charakteristická je vysoká pevnost, která se v průběhu let zvyšuje. Pokládka je

Více

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti.

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU Sklepy Hélicave jsou původní francouzský koncept, který nabízí vynikající možnost vybudování pravého vinného sklepa. Svým unikátním pojetím nabízí řešení všude tam, kde se až dosud

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Pocit jistoty z dobré volby

Pocit jistoty z dobré volby CHARAKTERISTIKA KOMÍNU IBF JSOU VICEVRSTVÉ KOMÍNY, URČENÉ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČU (KOTLU, KAMEN, KRBU ) NA TUHÁ, PLYNNÁ I KAPALNÁ PALIVA. V SYSTÉMECH IBF JSOU POUŽITY KYSELINOVZDORNÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY.

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Plechová střešní krytina SAFÍR, KRON, nebo nově RUBÍN PLUS je moderní střešní krytina s univerzálním použitím. Své příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

PROGARÁŽ Vaše garážová řešení

PROGARÁŽ Vaše garážová řešení Příklady cenových rozpočtů Samostatná garáž typ 23 (sířka 3m, délka 6m) - standardní rozsah dodávky typ 23 (3 x 6m) samostatná garáž 1 97 263 97 263 Celkem 97 263 Akční sleva 7% 6 808 Celkem po slevě bez

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Eternit tradiční materiál. pro střechy i fasády

Eternit tradiční materiál. pro střechy i fasády Eternit tradiční materiál pro střechy i fasády Tradice a budoucnost Název Eternit pochází z latinského slova eternitas, což znamená věčnost. Eternit je střešní krytina s více než stoletou tradicí. Díky

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac STŘECHA, TO JE Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Nyní navíc 15 let klidu a jistoty Nutná podmínka! Možné detaily Vaší střechy a prvky, které Nutná

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více