PSMCZ stavební infozpravodaj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz"

Transkript

1 PSMCZ ISSN stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let Prefa Aluminiumprodukte s.r.o. Pražská 16, Praha 10 tel , fax

2 copule Izolační dílce copule zajišťují izolaci proti radonu a zemní vlhkosti. Systém copule zajišťuje také vzduchovou izolaci budov. Vzduchová izolace budov copule je systém dílců pro odvětrávané podlahy, jejichž spojením a sesazením do sebe vzniká samonosná konstrukce vhodná pro zalití betonem. Tím vznikne tzv. skořepinový efekt konstrukce podlahy. copule charakteristické vlastnosti: rychlá instalace rozměry odpovídající všem typům roštů levnější než tradiční systémy velmi vysoká nosnost odolný proti vlhkosti a plísním odvětrání všemi směry, odvádí z budov radon vhodný i pro montáž podlahového vytápění vhodný pro podlahy mrazíren a chladíren zajišťuje prostor pro podlahové sítě lze použít na jakýkoli podklad (hubený beton, zrnité materiály, hlínu atd.) pochozí již před zalitím betonem vyžaduje méně bednění a práce umožňuje kontrolu podlahového prostoru. copule DODÁVANÉ VÝŠKY TVAROVEK A SPOTŘEBA BETONU PRO ZAPLNĚNÍ Výška tvarovek cm H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H 5 Spotreba betonu po vrchol tvarovek 0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008 m 3 /m 2 ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY Základová deska odděluje stavbu od podloží. Každá stavba je separována od podloží, aby do ní nepronikala zemní vlhkost a radonové plyny. Při použití systému copule se v základové desce vytvoří pod celou stavbou systém propojených klenbových dutin, čímž vznikne prostor, do kterého se uvolňuje zemní vlhkost. Vzhledem k tomu, že v těchto dutinách proudí vzduch, je vlhkost touto cirkulací odváděna pomocí odvětrávacích komínků vně budovy. ROZMÍSTĚNÍ VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ Po uložení systému copule je třeba prorazit v obvodové stěně otvory pro vedení ventilačních průduchů. Jako tělo ventilačních průduchů vyhovují klasické kanalizační PVC trubky. Jejich minimální průměr by měl být 120 mm. Průduchy by měly být na protilehlých stranách, nejlépe na straně jižní, kde bude průduch vytažen do max. možné výšky a na severní straně, kde postačí vytažení průduchového otvoru ukončeného vně fasády ventilační mřížkou ve výšce max. 50 cm. Tím vznikne tzv. komínový efekt, který zajistí plynulé a trvalé odvětrání základové desky po dobu životnosti stavby. Další rizikovou částí stavby jsou rohy stavby, kde rovněž doporučujeme vytvořit ventilační průduchy. DODÁVANÉ ROZMĚRY Všechny tvarovky copule mají stejný půdorysný rozměr cm. Liší se pouze výškou, a to proto, že každá stavba má jiné požadavky na konstrukční výšku podlahy od podloží po vrchní stranu základové desky nebo jiné konstrukční důvody dané projektem či potřebami investora. Tvarovky copule výšky H 5 cm se konstrukčně liší od klasických tvarovek copule. Používají se v případech, kdy v meziprostoru, který vznikne jejich položením na podloží, není zapotřebí vést odpadní roury, kabely atd. Půdorysný rozměr je také cm. MONTÁŽNÍ POSTUP Na každém dílci je pro účely montáže šipka. Instalaci zahájíme první řadou zleva doprava. Stejný postup opakujte v dalších řadách. Tím zajistíte pevné spoje na patkách. fastrade FASTRADE s.r.o. Františka Diviše 1012 Praha 10-Uhříněves tel.: fax: gsm: pobočka Brno areál Dolní Říčanka Říčanská Rosice u Brna tel.: fax: gsm:

3 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, nemíním porušit tradici, a tak jako předešlá léta Vám přeji do roku 2010 hlavně a především hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v osobním životě. S příchodem nového roku přišla i nepříjemná zpráva o deficitu státního rozpočtu v roce 2009, který je zatím nejvyšším schodkem v hospodaření státu od vzniku České republiky v roce Deficit státního rozpočtu v příštím roce dosáhne nejméně 162,7 miliard korun. Státní rozpočet byl přijat včetně všech schválených pozměňovacích návrhů. Petr Nečas uvedl k přijatým změnám. Přijaté změny výrazně prohloubí deficit rozpočtu a směřují k prohloubení krize veřejných financí." Nejsem voličem ČSSD, ale musím souhlasit s navýšením přímých plateb pro zemědělce o 1,5 miliardy korun. Několik let jsem v tomto byznysu pracoval a vřele to všem odpůrcům přidělení dotací mohu doporučit. Tvrdá práce 365 dní pod širým nebem, nakonec při prodeji živočišných produktů čekáte jako chudák na jatkách, kolik Vám laskavě zaplatí. Ceny diktují všichni ostatní překupníci, jenom ne výrobce, jako je tomu například v automobilovém průmyslu. Veřejné finance lze dozajista hledat v jiných balíčcích. Tak jsme svědky dalšího boje proti všudypřítomné korupci, která zamořuje český byznys. Protikorupční balíček, který obsahuje zhruba 40 nápadů jak proti korupci postupovat, bude prosazovat Fischerův kabinet. Jako klíčové lze uvést institut korunního svědka, zrušení akcií na doručitele, zadávání veřejných zakázek, zavedení agenta provokatéra, prověrku majetku lidí, kteří rozhodují o stamilionových zakázkách, daňové úpravy zaměřené především na firmy a řada dalších. Problém je v tom, že tyto náznaky likvidace korupce se opakují již od Zemanovy vlády, především pak sliby a nové plány v předvolebních tanečcích a oblbování voličů. Nakonec ze slibů mnoho nezbude. Korupční skandály jenom kvetou a v současné době jsme v žebříčku na 52 místě za Kostarikou a Botswanou. Mohu jmenovat miliardové skandály s gripeny a dálnicemi, samopaly pro armádu, pět na stole v českých, justiční areál v Brně, kauzy státního podniku Lesy ČR, Česká pošta a nákup dodávek, tendr ČSÚ, neprůhledná ekologická zakázka a v neposlední řadě nepovedený projekt Opencard. A tak je možné pokračovat a jmenovat další pijavice na státních zakázkách. Společnost PSM CZ se zaměřila především na kombinace prezentací ZELENÁ ÚSPO- RÁM PROGRAM NOVÝ PANEL, a moderní ekologickou vytápěcí techniku. Na všech seminářích vystoupí odborní garanti. Z tiskovin připravujeme již čtvrtý díl pokračování publikace PROJEKTANTI, PROJEKTOVÁNÍ, STAVEBNÍ MATERIÁLY, FIRMY a z oblasti výstav pro studenty jsme zařadili výstavu na VŠB v Ostravě. Veškeré informace o připravovaných projektech najdete na Přeji Vám především hodně zdraví, veselou mysl a těším se na Vaši účast na seminářích. ING. ZDENĚK MIRVALD jednatel společnosti O B S A H STŘEŠNÍ FÓLIE, HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY 2 KOMÍNY 6 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 7 STROPNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY 10 STŘECHY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, STŘEŠNÍ OKNA A OKAPOVÝ SYSTÉM 14 ZELENÁ ÚSPORÁM 26 PORUCHY V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH VEŘEJNÝCH BUDOV 28 VZDĚLÁVÁNÍ 38 PSM stavební infozpravodaj , 10. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel , Petr Devera, tel ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN

4 HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY Protéká Vám podstřešní membrána vlivem provedené chemické impregnace dřeva? Jedním z hlavních problematických jevů negativně působících na vodotěsnou funkčnost vysoce difúzních pojistných hydroizolací střech je typ použitého přípravku pro chemickou impregnaci dřevěných konstrukcí a dále způsob provádění této impregnace na stavbě. Problémem však většinou není chemikálie následně chránící dřevo, ale vlastní roztok, ve kterém se ochranná impregnace nachází, tj. chemikálie zabezpečující lepší vsakování impregnace do dřeva. Pokud je zvolen nesprávný přípravek a navíc nevhodným způsobem chemická impregnace provedena, následně může dojít k naprosté ztrátě vodotěsnosti příslušné membrány. A to zejména v těchto případech: a) chemická impregnace je provedena v nedostatečném časovém předstihu před tím, kde se dotkne s vlastní pojistnou hydroizolační membránou (negativní chemikálie se nestačí odpařit). To se týká zejména bednění nebo krokví pod membránou či kontralatí nad membránou b) chemická impregnace se provádí dodatečně v momentě, kdy je již membrána na střeše instalována a dojde tak k potřísnění membrány čerstvou impregnací. To nastává zejména v případě při provádění chemické impregnace nástřikem c) chemická impregnace je prováděna u dřeva s rovnovážnou vlhkostí výrazně větší než 14 %, kdy chemický impregnát zůstane jen na povrchu dřeva a následným vlivem deště se spláchne na membránu. To je problém zejména u konstrukcí umístěných nad membránou (kontralatě, střešní latě, bednění pro krytinu) 1a 2a 2b Důsledkem pak je totální ztráta vodotěsnosti použité membrány, často i výrazné snížení mechanických vlastností a životnosti membrány, což díky protečení pak vede ke vzniku velkých škod v interiérech a nutnosti naprosté výměně použité membrány. To následně vede k dalším obrovským nákladům. (viz obr. 1a, 1b, 1c, 1d) 1b 2c JUTA a.s. ve svých laboratořích velice podrobně zkoumala tyto jevy ve vazbě na různé typy chemických impregnačních přípravků (více jak 20 typů), kde byly posuzovány jak následné změny ve vododotěsnosti membrány (podle ČSN a EN 1928), tak i v paropropustnosti membrán (podle EN ISO 12572) a následně i změny mechanických vlastností (podle EN , EN a EN 2411). (viz obr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) 1c Byly testovány jak membrány, které vyrábí JUTA a.s., tak i většina membrán jiných výrobců pohybujících se na trhu Evropy. Jako nejproblematičtější impregnační chemiká- 1d 2d 2 PSM stavební infozpravodaj

5 3 2e 2f lie v tomto směru byly stanoveny ty přípravky, ve kterých se nachází (od nejproblematičtějšího): alkylbenzyldimethylamonium chlorid (BAC) kyselina boritá (sůl s ethanolaminy apod.) DDAC dimethyl-didecil-amonium-chlorid tenzidy dalších typů (ethylenglykol, alkylamin-ethoxylát ) různé kombinace látek a barviv Závěr zkoušení je zcela jednoznačný: 1) největší problém u chemicky impregnovaných konstrukcí mají jednoduché mikrovláknité vysoce difúzní membrány, které zde nelze aplikovat ani v případě, že chemická impregnace byla provedena v dostatečném předstihu 2) pokud není dodržen správný postup při provádění chemické impregnace dřevěných konstrukcí, vznikají výrazné problémy u běžných mikropóristých vysoce difúzních membrán, tj. kde jejich vodotěsný film je z hlediska dosažení vysoké difúze nadopován minerálními sloučeninami. Pokud je však impregnace provedena správným postupem, membrány těchto typů fungují bez problémů 3) Problém s chemikáliemi nemají vysoce difúzní membrány, kde jejich vodotěsný vysoce difúzní film je na bázi monolitického typu, popř. membrány s vodotěsnícím filmem na bázi speciálního polymeru. Tj. funkce těchto membrán není ohrožena ani v případě nekázně realizační firmy nebo dodavatele impregnovaného dřeva ve věci postupu při provádění chemických impregnací Proto jako novinku pro rok 2010 JUTA a.s. připravila novou vysoce difúzní kontaktní membránu s monolitickým vodotěsnícím filmem pod názvem JUTADACH MONOLITIC, což je membrána, která nemá problém ve vazbě na typ a způsob provádění chemických impregnací (včetně těch nejagresivnějších typů) dřevěných konstrukcí střechy. Díky použití tohoto typu membrány dochází k výraznému zkrácení doby provádění střešní skladby, jelikož není nutné čekat na vysychání prováděných chemických impregnací. Dále se při použití tohoto typu membrány eliminuje riziko vzniku problémů s protečením případnými nesprávnými postupy při provádění impregnace dřeva. (viz obr. 3, 4, 5) Navíc membrána JUTADACH MONOLITIC dosahuje i výborných technických parametrů, čímž je použitelná pro tříplášťové i dvouplášťové konstrukce střech, a to i ve styku s tepelnou izolací, i ve styku s bedněním. (viz obr. 6, 7) Výhodou je i skutečnost, že není nutné používat speciální spojovací a těsnící komponenty používané pro aplikaci tohoto typu membrány, jelikož pro spojování nebo těsnění se používají stejné typy elementů jako u běžných typů membrán JUTADACH. Tato vysoce chemicky stálá membrána JUTADACH MONOLITIC bude v ČR oficiálně poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2010 ( ), kde expozici JUTA a.s. najdete v pravém křídle Průmyslového paláce pod č Rádi Vám sdělíme další podrobnosti, a to jak na zmíněné výstavě, tak i em, poštou či telefonicky. JAN RYPL, JUTA a.s., Dukelská Dvůr Králové nad Labem, CZ PSM stavební infozpravodaj

6 HYDROIZOLACE DELTA-NOVAFLEXX novinka pro bezpečné sanace šikmých střech z vnější strany Hlavním důvodem kompletní rekonstrukce šikmé střechy bývá většinou odborná neznalost a řemeslná nekázeň realizačních firem, v neposlední řadě i chybný projekční návrh konstrukční skladby. Výsledkem pak poměrně často bývají na oko provedené šikmé střechy, které však ve svých útrobách skrývají množství technických chyb, které se dříve nebo později promítnou do života uživatelů objektu. Někteří tak dlouhodobě a trpělivě bojují s nejrůznějšími skrytými vadami, které se však opticky projevují jen v minimálním rozsahu. Ti, kdo takové štěstí nemají, jsou nuceni konstrukci šikmé střechy kompletně přepracovat. Uživateli však taková sanace přináší poměrně velké množství komplikací. Má-li být takový zásah 100% účinný, nezbývá nic jiného než provést kompletní přepracování všech zabudovaných vrstev. Některé z nich jsou ale technicky velmi těžce dostupné. Jednou takovou vrstvou, která je pro správnou a dlouhodobou funkčnost celé konstrukce životně důležitá, je vzduchotěsně zpracovaná parotěsná zábrana. Jelikož bývá umístěna zpravidla za interiérovým obkladem, nezbývá než jeho demontovat. Podkrovní obytná část se tak na určitou dobu stává neobyvatelnou! A právě pro takové případy, kdy je nezbytné kompletně rekonstruovat, aniž bychom se museli stěhovat, je určen materiál DELTA-Sd FLEXX. Jedná se o zcela atypickou sanační parobrzdu, kterou je možné vkládat do konstrukce šikmé střechy z vnější strany a to tak, že ji narozdíl od ostatních můžeme pokládat přes krokve bez přerušení. Nesporné výhody při použití parotěsné zábrany Sd FLEXX tedy spočívají v tom, že můžeme ponechat pohledové části obytného prostoru bez zásahu na svém místě a kompletní sanaci pláště střechy pak provádět z exteriéru. V případě, že bychom použili standardní parotěsnou zábranu, museli bychom ji vždy v místě krokve přerušit a vzduchotěsně zakončit po bočních stranách krokve maximálně v jedné třetině jejich výšky. Dovedeme si představit pracnost i rizikovost při provádění takového detailu. Z předchozího nezdaru poučený investor a uživatel v jedné osobě neponechal tentokrát již nic náhodě a s velkou pečlivostí volil realizační firmu, která měla za úkol odstranit veškeré nedodělky a skryté konstrukční vady, které zřetelně vykazovala šikmá střecha na nedávno dokončené novostavbě. Sanaci bylo navíc nutno provést bez jakéhokoliv omezení provozu domácnosti. Důraz byl rovněž kladen na rychlý pracovní postup. Vzhledem k těmto požadavkům byl pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy předurčen materiál DELTA-NOVAFLEXX sanační parotěsná zábrana s návazností na pojistnou hydroizolační vrstvu DELTA- MAXX PLUS, tzv.energeticky úspornou membránu. Prvním pracovním krokem bylo odstranění stávající krytiny, laťování, kontralatí a pojistné hydroizolace neznámého původu. Druhým pracovním krokem pak byly vyjmuty ležérně zabudované tepelně izolační desky, které tak vytvářely rozsáhlé tepelné mosty. Parotěsná zábrana uložená pod tepelně izolační vrstvou nebyla zpracována vzduchotěsně a technicky tak neměla uvnitř konstrukce střešního pláště žádný význam. Po jejím nezbytném odstranění zůstala z vnější strany zcela obnažená konstrukce krovu s kovovým nosným rastrem, ke kterému byl připevněn vnitřní obklad. Cílem bylo zabudovat do konstrukce novou parotěsnou zábranu, v tomto případě sanační parobrzdu DELTA-NOVAFLEXX a zpracovat ji za pomoci systémového těsnicího programu DELTA tak, aby vytvářela vzduchotěsnou vrstvu. Výhoda použití fólie DELTA-NOVAFLEXX ve srovnání s parobrzdou Sd FLEXX spočívá především v pokládce, která nevyžaduje Původní, obnažený střešní plášť Demontáž stávajících chybně provedených vrstev šikmé střechy Tepelná izolace doplněná na celou výšku krokví 4 PSM stavební infozpravodaj

7 DELTA-Sd FLEXX vzduchotěsně provedené napojení na přilehlou stavební konstrukci Doplnění tepelné izolace na plnou výšku krokví jinak nezbytné úpravy podkladu. V praxi to znamená, že přímo na rastr (s absencí ostrých kovových výčnělků) i nehoblované krokve můžeme sanační parobrzdu pokládat s minimálním rizikem poškození. Vynikající pevnost i mechanická odolnost materiálu DELTA- NOVAFLEXX jsou vylepšené vlastnosti usnadňující pokládku fólie a její následné a nezbytné řemeslné zpracování. Postup sanačních prací tak může probíhat ještě rychleji a komfortněji. Po ukotvení parotěsné zábrany, vytvarování kolem krokví, prolepení jejích jednotlivých pásů a zajištění těsnosti v místech napojení na přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy (pomocí systémových těsnících pásek a lepidel DELTA) byl prostor mezi krokvemi doplněn tepelnou izolací na jejich celou výšku. Tepelná izolace byla zároveň pečlivě vložena do původně izolačně nedořešených prostor mezi krokvemi a štítovou zdí a taktéž po obvodu rámů střešních oken. Sanace proběhla rovněž v místě řemeslně značně nezdařile oplechovaného vikýře s nepečlivě provedeným zateplením, jehož následkem byl opět vznik tepelných mostů a tepelných ztrát. DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána optimální ochrana z vnější strany V místě tepelné izolace minimalizuje DELTA-NOVAFLEXX tepelné ztráty (hodnota r d ca. 5 m) DELTA-NOVAFLEXX Umožňuje prostup vodní páry na horní straně krokví (hodnota r d ca. 0,2 m) Vnitřní interiérový obklad zůstane nenarušen Závěr Kompletní sanace střešního pláště probíhala systematicky směrem od okapu ke hřebeni s postupným pečlivým zabudováním všech potřebných vrstev. Aby se v této rozpracované fázi minimalizovalo možné zatečení do střešního pláště a následně trvale obývaných prostor, bylo použití pojistné hydroizolace se samolepicím okrajem DELTA-MAXX PLUS velmi výhodné. Prolepením podélných spojů jednotlivých pásů jednak zvyšujeme stupeň těsnosti pojistné hydroizolační vrstvy a zároveň účinně bráníme profukování vzduchopropustných tepelně izolačních materiálů větrem. Díky takovému opatření snížíme v zimním období náklady na vytápění až o 9 %, a to při neustálému vzestupu cen energií rozhodně není málo. DELTA-NOVAFLEXX cíleně reaguje na změny vzdušné vlhkosti. V extrémních případech se díky materiálovému složení změní hodnota r d z 5 m místně nebo celoplošně na 0,2 m. Vodní páře tím umožňuje prostup např. na horní hraně krokví. Vlhkost tak nezůstává uzavřena ve dřevu, jak by tomu nastalo v případě použití standardních parotěsných zábran. DELTA-NOVAFLEXX v porovnání s materiálem DELTA-Sd FLEX obsahuje navíc ochrannou vrstvu účinně chránící fólii při pokládce před mechanickým poškozením. Z důvodů dotěsnění perforací pojistné hydroizolační vrstvy vznikajících při kotvení kontralatí a latí, byla navržena a použita těsnicí páska pod kontralatě DELTA-NB 50. Veškeré další spoje pojistné hydroizolační vrstvy ve formě přířezů potřebných při řešení detailů jako např. napojení na komínové těleso, rám střešního okna, anténní průchodky, odvětrání kanalizace, byly dotěsněny jednostranně lepicí páskou DELTA-MULTI BAND. Výbornou přilnavost pásky zajišťuje (krom samotných vlastností speciální lepící hmoty) i absolutně hladký polyuretanový povrch pojistné hydroizolace DELTA-MAXX PLUS, který je pro kontakt s lepicí hmotou zcela ideálním podkladem. K zajištění těsnosti rizikových míst jako jsou rohy rámů střešních oken, prostupující kruhové ventilační prvky, našla uplatnění všesměrně elastická těsnicí páska DELTA-FLEXX BAND. Tam, kde bylo nutné vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na přilehlou stavební konstrukci nebo pojistnou hydroizolaci např. na konstrukci atiky, byly využity skvělé vlastnosti kartušového lepidla DELTA-THAN. Takovýmto způsobem provedená dodatečná opatření znemožňovala během rekonstrukce případnému nebezpečnému průsaku vlhkosti do objektu v místech veškerých provedených detailů a perforací. Správně navržené a bezvadně zpracované materiály DELTA v souladu s ostatními použitými vrstvami zajistily všem zúčastněným hladký průběh sanačních prací, aniž by bylo (jak bylo již v úvodu řečeno) omezeno užívání veškerých prostor rodinného domku. Informace o jednotlivých materiálech najdete na nebo prosíme kontaktujte technického poradce na tel. čísle PSM stavební infozpravodaj

8 KOMÍNOVÉ SYSTÉMY Ukončení komína Absolut v novém kabátě Řešení nadstřešní části komína pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě. Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou. Prvky Final byly původně zavedeny do výroby a prodeje jako součást systému UNI*** PLUS. V současné době je sortiment rozšiřován pro využití u systému ABSOLUT. Prvky ABSOLUT Final jsou betonové segmenty s povrchovou úpravou v provedení červených cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je na rozdíl od provedení UNI*** PLUS 15 cm. Stejně jako u komínových tvárnic ABSOLUT jsou prvky Final provedeny jako sendvičové s vnitřní tepelně izolační vrstvou z identického materiálu. Nyní jsou k dispozici pro jednoprůduchové komíny ABSOLUT průměru 12 až 18 cm, včetně varianty s větrací šachtou. Základní dodávka se realizuje osvědčenou formou Sady, která obsahuje kompletní díly pro 1,3 m komínu. Statické zajištění nadstřešní části se provádí standardním způsobem pomocí dnes již běžně dodávaných dílů, jako jsou kotevní prvky do krovu a statické soupravy. Prvky se spojují běžnou tenkovrstvou maltovou směsí, která je součástí dodávky. Pro práci s prvky ABSO- LUT Final platí podobné zásady jako v případě realizace u systému UNI*** PLUS. To se týká mimo jiné i výškové úrovně založení Finalu. Protože se jedná o díly, které jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti, může v případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek ABSOLUT Final v nejvyšší možné úrovni. U systému Schiedel ABSOLUT je navíc k dispozici nová termoizolační tvárnice, která při správném použití tepelný most zcela eliminuje. V ideálním případě by tedy přechod mezi běžnou tvárnicí a prvky ABSOLUT Final měl být řešen vložením právě této termoizolační tvárnice. Prvky ABSOLUT Final jsou doslova mezinárodním produktem. Vznikají ve výrobní kooperaci Schiedel Slovinsko a Rakousko a v první fázi jsou prozatím určeny pro trh v České republice. Právě zde totiž vznikla myšlenka zavést tento prvek do systému Schiedel ABSOLUT. Popřejme této novince mnoho úspěchů. Veškeré informace získáte na zákaznické lince nebo na stránkách 6 PSM stavební infozpravodaj

9 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Neviditelný fotovoltaik PREFA Název článku, jak už to bývá, je nadsázkou. Pravdou ale je, že fotovoltaické systémy PREFA jsou na střeše nenápadné (viz foto č. 1). Jestli se někomu líbí či nelíbí konstrukce na střechách, je věc jeho vkusu. Z technického pohledu na střešní plášť, to není šťastné řešení. Hlavní problém je utěsnění průchodů střechou. Vítr lomcuje konstrukcí, sníh a ještě hůř led, se tlačí mezi konstrukci a střešní krytinu. Voda potom ve střešním plášti dokoná dílo zkázy. Připomeňme, že v současných podmínkách je pro efektivitu výroby elektřiny nezbytným předpokladem trvanlivost střechy. Musím-li v oněch dvaceti letech, kdy mám smluvní cenu na výkup elektřiny, opravovat střechu veškeré výpočty efektivity fotovoltaiky se stávají cárem papíru Ukázka nenápadnosti systému. Když přišel technik PRE připojit fotovoltaik na síť, ptal se: Kde máte ty články? 2 Před pokládkou je každý pás pro jistotu ještě jednou přeměřován 3 Na první pohled vypadá pokládka jednoduše. Je nutno jí však svěřit odborníkům. Na obrázku pracovník pražské firmy Krolan. 4 Nezbytným předpokladem pokládky systému Prefalz Voltaik je perfektní klempířská práce. Tuto střechu kryla firma Kamlach z Českého Krumlova. Prefalz byl pokládán až několik měsíců po pokrytí střechy. Další výhoda systému Prefalz Voltaik. 5 Prefalz Voltaik je opravdu pochozí a další ukázka klempířské práce. Vpravo od technika Prefy jsou zcela jedinečně integrovány do střešního pláště teplovodní kolektory. 4 5 Pár technických dat k oběma systémům: FALCOVANÁ TAŠKA VOLTAIK: SDP mono Rozměry modulu: Délka: 600 mm Šířka: 420 mm Tloušťka: 3,5 mm (0,7 mm tl. plechu) Výkon modulu: 24,2 Wp Solární článek: krystalický článek Zkoušky: IEC PREFALZ VOLTAIK PÁSY: PLX68 PXL136 Rozměry modulu: délka: mm resp. délka: mm šířka: 394 mm tloušťka: 2,5 mm Výkon modulu: 68 Wp resp. 136 Wp Solární článek: tenkovrstvý článek Zkoušky: IEC PREFA proto vyvinula systémy přímo integrované do střešního pláště. V případě Falcované tašky je fotovoltaický článek již ve výrobě přímo zabudován do jednotlivých tašek. Zda je článek monokrystal či polykrystal se rozhoduje podle maximálního užitku. Střechy otočené k jihu je lepší osadit monokrystalickými články, při odchylkách je někdy lepší polykrystal. Záleží samozřejmě i na sklonu střechy nebo důrazu investora na barvu (monokrystaly mají tmavší tóny). Druhým systémem PREFA je Prefalz Voltaik založený na bázi amorfního křemíku. Ten v našem klimatickém pásmu přináší ještě větší užitek. Dva přední čeští klempíři, mající se střechami bohaté zkušenosti, si na své střechy vybrali právě PREFU. Přiložené obrázky jsou z těchto objektů. Oba využívají Prefalz Voltaik. Ing. Jakub Nepraš Kontakt na výrobce: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. tel , fax PSM stavební infozpravodaj

10 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Dlouholetá tradice na českém trhu fotovoltaiky Společnost CZ-elektronika podniká na českém trhu od roku V roce 1998 zahájila spolupráci s německou firmou Pairan Elektronik a v roce 2004 získala zastoupení největšího světového výrobce fotovoltaických systémů, firmy Sharp. Nedávno firma ukončila výrobu natáčecích systémů pro solární panely ve vlastním výrobním závodě v Novém Městě nad Metují, protože se chce nově zaměřit na výnosnější obchodní aktivity, jako jsou organizace zakázek pro výrobce elektřiny nebo domácnosti, instalace zařízení a stavba elektráren. Produkci převzaly subdodavatelské firmy z Dvora Králové nad Labem, Police nad Metují, Nového Bydžova, Náchoda a Jaroměře. Díky státní garanci výkupu elektřiny na 20 let dopředu se podnikání v oblasti výroby solární elektřiny stalo velmi výhodným a na území ČR se tomuto byznysu daří. Navíc růst poptávky po fotovoltaice se dá očekávat i v dalších zemích bývalého východního bloku. Souběžně s provedenými změnami je aktuálním cílem posílení obchodního oddělení, které bude mít za úkol vyhledávat nové příležitosti v okolních zemích, a to především na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a dalších státech. Lukrativnost tohoto oboru podnikání dokladují hospodářské výsledky. Rok 2008 činil obrat firmy 248,5 mil. Kč, v roce 2009 se i přes ukončení výroby v Novém Městě nad Metují vyšplhal výsledek přes 260 mil. Kč. V roce 2010 chce firma překročit 600 mil. Kč, v čemž by měly pomoci zejména uvedené zahraniční aktivity, ve kterých firma našla velmi silný potenciál. Od roku 1998 pracuje firma na vývoji a výrobě součástí fotovoltaických systémů. Největší instalace uskutečnila v Německu, Itálii, Španělsku a Řecku. Na českém trhu před časem dokončila fotovoltaickou elektrárnu v Žešově na Prostějovsku, další zakázky má ve Dvoře Králové nad Labem a Svitavách. V současné době uvádí do provozu elektrárnu u obce Rozstání, která se nachází nedaleko Moravské Třebové. Rok 2010 bude pro firmu především znamenat uspokojit co nejvíce žádostí na realizace fotovoltaických elektráren na střechách objektů. Mimořádný zájem je především u těch nejmenších instalací do 5 kwp na střechách rodinných domů. Více informací o referenčních projektech, ale i o možnostech spolupráce s touto prověřenou firmou najdete na webové prezentaci firmy 8 PSM stavební infozpravodaj

11 PSM stavební infozpravodaj Tento časopis byl ohodnocen 1 bodem a byl zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT PSMCZ ISSN stavební PSMCZ infozpravodaj ISSN stavební infozpravodaj PSMCZ 5 ISSN stavební infozpravodaj 2009 Objednávka předplatného Objednávám závazně časopis PSM stavební infozpravodaj. Předplatné na rok 2010 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla. Předplatné bude uhrazeno na účet č /0800, VS = číslo faktury jméno/příjmení... firma/ičo/dič... ulice/obec/psč... telefon/fax/ ... činnost... datum/ podpis (firemní razítko)... Kontakt: PSM CZ s.r.o. Velflíkova Praha 6 tel fax PSM stavební infozpravodaj

12 PROGRESIVNÍ A MODERNÍ ŘEŠENÍ STROPŮ Rychle a racionálně Dennert-DX železobetonový montovaný strop Čas jsou peníze a hlavně u stavby nového vlastního domu. Pro stavebníky, kteří chtějí zamezit dvojí finanční zátěži vlivem dlouhého průběhu hrubé stavby, vyvinul stavební specialista ze Schlüsselfeldu Veit Dennert KG progresivní a dobře propracovaný prefabrikovaný stavební systém železobetonových montovaných stropů Dennert-DX. Další přednosti proti předpjatému stropu: Dennert-DX masivní prefabrikovaný strop dovoluje položení velkých zátěží příčně ke směru rozpětí: mimo toho schodiště může být usazeno bez nákladných zvláštních konstrukcí. Reakcí na požadavky současnosti je DX THERM strop, který zachovává vlastnosti DX stropů, přičemž obsahuje integrované vytápění / chlazení. Jejich moderní sériová předvýroba umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby. Dennertova montážní skupina potřebuje pouze dvě hodiny k tomu, aby v plánovaném termínu smontovala z masivních Dennert-DX stropních prefabrikovaných prvků kompletní patrový strop. Doprava, jeřáb, montáž a usazení stropu jsou zahrnuty v servisu firmy. Stavebník je tím ušetřen vznikající vlhkosti při betonování, bednění stropu, podepření stropů, omítání a stavebního jeřábu. Další důležitá přednost, díky patentovanému spojovacímu systému je, že prefabrikovaný strop je možné ihned po položení plně zatížit a bezprostředně pokračovat v dalších stavebních pracích. Masivní Dennert DX montovaný prefabrikovaný strop není pouze rychlý, ale i vysoce hodnotný a mnohokrát vyzkoušený stropní systém. Při zohlednění arkýřů, prostupů, balkonů nebo zaoblení jsou DX stropní prvky v závodě vyráběny za podpory počítačového programu CAD, a to na míru podle jednotlivé stavební dokumentace. Modulové systémy neomezují naši flexibilitu. Typově vyzkoušený Dennert-DX montovaný prefabrikovaný strop, 20 nebo 24 cm silný, který není v žádném případě z předpjatého betonu, splňuje všechny požadavky nejen bytové, ale i průmyslové výstavby, kde je také mnohostranně využíván. Konstantně vysoká kvalita betonu a řízený tvrdnoucí proces jsou díky klimatizovaným podmínkám při halové výrobě zajištěny. Kromě toho způsobuje také výrazné zjednodušení pracovního postupu, výborný stupeň dokončenosti Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu s hladkými, k tapetování připravenými podhledy a zabudovaným elektrickým kabelovým systémem. Na rozdíl od předpjatých stropů je u Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu čisté zapravení několika málo spár bez problémů díky dvoustranné spárovací hmotě. Řemeslníci nemusí na stavbě obkládat žádná rušící železa nebo železné nosníky. Nový masivní prefabrikovaný DXTHERM strop splňuje nejen všechny požadavky na stropní systém budoucnosti, ale nyní umožňuje i vytápění a chlazení celého objektu. Systém rozvodů na spodní straně stropu, v ideálním případě poháněný moderním tepelným čerpadlem, při předehřevu pouhých 35 C, vytvoří vysoce efektivní příjemnou tepelnou pohodu. V horkém letním počasí proudí stejným systémem studená voda, která účinně absorbuje teplo z místnosti. DX-THERM takto využívá principu výměny tepla zářením. Toto vede k okamžitému a velice příjemnému pocitu tepla, srovnatelnému se slunečním zářením nebo s tepelným zářením z krbového ohně. Tím, že DX-THERM strop vytápí celou plochou, je tepelné záření rovnoměrně rozloženo do každého koutu místnosti. Víření prachu nebo suchý vzduch v místnosti, obdobný jako u klasických konvektorů nebo u podlahového topení, se u DX-THERM stropu stávají minulostí. Vícevrstvý systém rozvodů z umělé hmoty a hliníku se do masivního stropu instaluje přesně podle projektu a dispozice objektu přímo ve výrobě. U nosných stropních prvků se spojí jednotlivé okruhy vedení běžnými spojkami a připojí k tepelně chladicímu systému. Vysoká 10 PSM stavební infozpravodaj

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči 1/2012 firemní časopis KM BETA magazín Chytrá stavba Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie výroby vápenopískového zdiva Relax Setkání s Drtiči Sendwix: Zbavte se tepelných mostů!

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 březen 2007 Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 ZDARMA pro obchodní partnery NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ČECHÁCH VAŠE VODNÍ SÍLA A ELEKTŘINA ZADARMO BYDLET CO NEJBLÍŽE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením!

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! www.admd.cz Bulletin 1/2013 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! Dlouholeté působení výrobců dřevostaveb

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více