PSMCZ stavební infozpravodaj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz"

Transkript

1 PSMCZ ISSN stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let Prefa Aluminiumprodukte s.r.o. Pražská 16, Praha 10 tel , fax

2 copule Izolační dílce copule zajišťují izolaci proti radonu a zemní vlhkosti. Systém copule zajišťuje také vzduchovou izolaci budov. Vzduchová izolace budov copule je systém dílců pro odvětrávané podlahy, jejichž spojením a sesazením do sebe vzniká samonosná konstrukce vhodná pro zalití betonem. Tím vznikne tzv. skořepinový efekt konstrukce podlahy. copule charakteristické vlastnosti: rychlá instalace rozměry odpovídající všem typům roštů levnější než tradiční systémy velmi vysoká nosnost odolný proti vlhkosti a plísním odvětrání všemi směry, odvádí z budov radon vhodný i pro montáž podlahového vytápění vhodný pro podlahy mrazíren a chladíren zajišťuje prostor pro podlahové sítě lze použít na jakýkoli podklad (hubený beton, zrnité materiály, hlínu atd.) pochozí již před zalitím betonem vyžaduje méně bednění a práce umožňuje kontrolu podlahového prostoru. copule DODÁVANÉ VÝŠKY TVAROVEK A SPOTŘEBA BETONU PRO ZAPLNĚNÍ Výška tvarovek cm H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H 5 Spotreba betonu po vrchol tvarovek 0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008 m 3 /m 2 ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY Základová deska odděluje stavbu od podloží. Každá stavba je separována od podloží, aby do ní nepronikala zemní vlhkost a radonové plyny. Při použití systému copule se v základové desce vytvoří pod celou stavbou systém propojených klenbových dutin, čímž vznikne prostor, do kterého se uvolňuje zemní vlhkost. Vzhledem k tomu, že v těchto dutinách proudí vzduch, je vlhkost touto cirkulací odváděna pomocí odvětrávacích komínků vně budovy. ROZMÍSTĚNÍ VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ Po uložení systému copule je třeba prorazit v obvodové stěně otvory pro vedení ventilačních průduchů. Jako tělo ventilačních průduchů vyhovují klasické kanalizační PVC trubky. Jejich minimální průměr by měl být 120 mm. Průduchy by měly být na protilehlých stranách, nejlépe na straně jižní, kde bude průduch vytažen do max. možné výšky a na severní straně, kde postačí vytažení průduchového otvoru ukončeného vně fasády ventilační mřížkou ve výšce max. 50 cm. Tím vznikne tzv. komínový efekt, který zajistí plynulé a trvalé odvětrání základové desky po dobu životnosti stavby. Další rizikovou částí stavby jsou rohy stavby, kde rovněž doporučujeme vytvořit ventilační průduchy. DODÁVANÉ ROZMĚRY Všechny tvarovky copule mají stejný půdorysný rozměr cm. Liší se pouze výškou, a to proto, že každá stavba má jiné požadavky na konstrukční výšku podlahy od podloží po vrchní stranu základové desky nebo jiné konstrukční důvody dané projektem či potřebami investora. Tvarovky copule výšky H 5 cm se konstrukčně liší od klasických tvarovek copule. Používají se v případech, kdy v meziprostoru, který vznikne jejich položením na podloží, není zapotřebí vést odpadní roury, kabely atd. Půdorysný rozměr je také cm. MONTÁŽNÍ POSTUP Na každém dílci je pro účely montáže šipka. Instalaci zahájíme první řadou zleva doprava. Stejný postup opakujte v dalších řadách. Tím zajistíte pevné spoje na patkách. fastrade FASTRADE s.r.o. Františka Diviše 1012 Praha 10-Uhříněves tel.: fax: gsm: pobočka Brno areál Dolní Říčanka Říčanská Rosice u Brna tel.: fax: gsm:

3 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, nemíním porušit tradici, a tak jako předešlá léta Vám přeji do roku 2010 hlavně a především hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v osobním životě. S příchodem nového roku přišla i nepříjemná zpráva o deficitu státního rozpočtu v roce 2009, který je zatím nejvyšším schodkem v hospodaření státu od vzniku České republiky v roce Deficit státního rozpočtu v příštím roce dosáhne nejméně 162,7 miliard korun. Státní rozpočet byl přijat včetně všech schválených pozměňovacích návrhů. Petr Nečas uvedl k přijatým změnám. Přijaté změny výrazně prohloubí deficit rozpočtu a směřují k prohloubení krize veřejných financí." Nejsem voličem ČSSD, ale musím souhlasit s navýšením přímých plateb pro zemědělce o 1,5 miliardy korun. Několik let jsem v tomto byznysu pracoval a vřele to všem odpůrcům přidělení dotací mohu doporučit. Tvrdá práce 365 dní pod širým nebem, nakonec při prodeji živočišných produktů čekáte jako chudák na jatkách, kolik Vám laskavě zaplatí. Ceny diktují všichni ostatní překupníci, jenom ne výrobce, jako je tomu například v automobilovém průmyslu. Veřejné finance lze dozajista hledat v jiných balíčcích. Tak jsme svědky dalšího boje proti všudypřítomné korupci, která zamořuje český byznys. Protikorupční balíček, který obsahuje zhruba 40 nápadů jak proti korupci postupovat, bude prosazovat Fischerův kabinet. Jako klíčové lze uvést institut korunního svědka, zrušení akcií na doručitele, zadávání veřejných zakázek, zavedení agenta provokatéra, prověrku majetku lidí, kteří rozhodují o stamilionových zakázkách, daňové úpravy zaměřené především na firmy a řada dalších. Problém je v tom, že tyto náznaky likvidace korupce se opakují již od Zemanovy vlády, především pak sliby a nové plány v předvolebních tanečcích a oblbování voličů. Nakonec ze slibů mnoho nezbude. Korupční skandály jenom kvetou a v současné době jsme v žebříčku na 52 místě za Kostarikou a Botswanou. Mohu jmenovat miliardové skandály s gripeny a dálnicemi, samopaly pro armádu, pět na stole v českých, justiční areál v Brně, kauzy státního podniku Lesy ČR, Česká pošta a nákup dodávek, tendr ČSÚ, neprůhledná ekologická zakázka a v neposlední řadě nepovedený projekt Opencard. A tak je možné pokračovat a jmenovat další pijavice na státních zakázkách. Společnost PSM CZ se zaměřila především na kombinace prezentací ZELENÁ ÚSPO- RÁM PROGRAM NOVÝ PANEL, a moderní ekologickou vytápěcí techniku. Na všech seminářích vystoupí odborní garanti. Z tiskovin připravujeme již čtvrtý díl pokračování publikace PROJEKTANTI, PROJEKTOVÁNÍ, STAVEBNÍ MATERIÁLY, FIRMY a z oblasti výstav pro studenty jsme zařadili výstavu na VŠB v Ostravě. Veškeré informace o připravovaných projektech najdete na Přeji Vám především hodně zdraví, veselou mysl a těším se na Vaši účast na seminářích. ING. ZDENĚK MIRVALD jednatel společnosti O B S A H STŘEŠNÍ FÓLIE, HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY 2 KOMÍNY 6 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 7 STROPNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY 10 STŘECHY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, STŘEŠNÍ OKNA A OKAPOVÝ SYSTÉM 14 ZELENÁ ÚSPORÁM 26 PORUCHY V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH VEŘEJNÝCH BUDOV 28 VZDĚLÁVÁNÍ 38 PSM stavební infozpravodaj , 10. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel , Petr Devera, tel ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN

4 HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY Protéká Vám podstřešní membrána vlivem provedené chemické impregnace dřeva? Jedním z hlavních problematických jevů negativně působících na vodotěsnou funkčnost vysoce difúzních pojistných hydroizolací střech je typ použitého přípravku pro chemickou impregnaci dřevěných konstrukcí a dále způsob provádění této impregnace na stavbě. Problémem však většinou není chemikálie následně chránící dřevo, ale vlastní roztok, ve kterém se ochranná impregnace nachází, tj. chemikálie zabezpečující lepší vsakování impregnace do dřeva. Pokud je zvolen nesprávný přípravek a navíc nevhodným způsobem chemická impregnace provedena, následně může dojít k naprosté ztrátě vodotěsnosti příslušné membrány. A to zejména v těchto případech: a) chemická impregnace je provedena v nedostatečném časovém předstihu před tím, kde se dotkne s vlastní pojistnou hydroizolační membránou (negativní chemikálie se nestačí odpařit). To se týká zejména bednění nebo krokví pod membránou či kontralatí nad membránou b) chemická impregnace se provádí dodatečně v momentě, kdy je již membrána na střeše instalována a dojde tak k potřísnění membrány čerstvou impregnací. To nastává zejména v případě při provádění chemické impregnace nástřikem c) chemická impregnace je prováděna u dřeva s rovnovážnou vlhkostí výrazně větší než 14 %, kdy chemický impregnát zůstane jen na povrchu dřeva a následným vlivem deště se spláchne na membránu. To je problém zejména u konstrukcí umístěných nad membránou (kontralatě, střešní latě, bednění pro krytinu) 1a 2a 2b Důsledkem pak je totální ztráta vodotěsnosti použité membrány, často i výrazné snížení mechanických vlastností a životnosti membrány, což díky protečení pak vede ke vzniku velkých škod v interiérech a nutnosti naprosté výměně použité membrány. To následně vede k dalším obrovským nákladům. (viz obr. 1a, 1b, 1c, 1d) 1b 2c JUTA a.s. ve svých laboratořích velice podrobně zkoumala tyto jevy ve vazbě na různé typy chemických impregnačních přípravků (více jak 20 typů), kde byly posuzovány jak následné změny ve vododotěsnosti membrány (podle ČSN a EN 1928), tak i v paropropustnosti membrán (podle EN ISO 12572) a následně i změny mechanických vlastností (podle EN , EN a EN 2411). (viz obr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) 1c Byly testovány jak membrány, které vyrábí JUTA a.s., tak i většina membrán jiných výrobců pohybujících se na trhu Evropy. Jako nejproblematičtější impregnační chemiká- 1d 2d 2 PSM stavební infozpravodaj

5 3 2e 2f lie v tomto směru byly stanoveny ty přípravky, ve kterých se nachází (od nejproblematičtějšího): alkylbenzyldimethylamonium chlorid (BAC) kyselina boritá (sůl s ethanolaminy apod.) DDAC dimethyl-didecil-amonium-chlorid tenzidy dalších typů (ethylenglykol, alkylamin-ethoxylát ) různé kombinace látek a barviv Závěr zkoušení je zcela jednoznačný: 1) největší problém u chemicky impregnovaných konstrukcí mají jednoduché mikrovláknité vysoce difúzní membrány, které zde nelze aplikovat ani v případě, že chemická impregnace byla provedena v dostatečném předstihu 2) pokud není dodržen správný postup při provádění chemické impregnace dřevěných konstrukcí, vznikají výrazné problémy u běžných mikropóristých vysoce difúzních membrán, tj. kde jejich vodotěsný film je z hlediska dosažení vysoké difúze nadopován minerálními sloučeninami. Pokud je však impregnace provedena správným postupem, membrány těchto typů fungují bez problémů 3) Problém s chemikáliemi nemají vysoce difúzní membrány, kde jejich vodotěsný vysoce difúzní film je na bázi monolitického typu, popř. membrány s vodotěsnícím filmem na bázi speciálního polymeru. Tj. funkce těchto membrán není ohrožena ani v případě nekázně realizační firmy nebo dodavatele impregnovaného dřeva ve věci postupu při provádění chemických impregnací Proto jako novinku pro rok 2010 JUTA a.s. připravila novou vysoce difúzní kontaktní membránu s monolitickým vodotěsnícím filmem pod názvem JUTADACH MONOLITIC, což je membrána, která nemá problém ve vazbě na typ a způsob provádění chemických impregnací (včetně těch nejagresivnějších typů) dřevěných konstrukcí střechy. Díky použití tohoto typu membrány dochází k výraznému zkrácení doby provádění střešní skladby, jelikož není nutné čekat na vysychání prováděných chemických impregnací. Dále se při použití tohoto typu membrány eliminuje riziko vzniku problémů s protečením případnými nesprávnými postupy při provádění impregnace dřeva. (viz obr. 3, 4, 5) Navíc membrána JUTADACH MONOLITIC dosahuje i výborných technických parametrů, čímž je použitelná pro tříplášťové i dvouplášťové konstrukce střech, a to i ve styku s tepelnou izolací, i ve styku s bedněním. (viz obr. 6, 7) Výhodou je i skutečnost, že není nutné používat speciální spojovací a těsnící komponenty používané pro aplikaci tohoto typu membrány, jelikož pro spojování nebo těsnění se používají stejné typy elementů jako u běžných typů membrán JUTADACH. Tato vysoce chemicky stálá membrána JUTADACH MONOLITIC bude v ČR oficiálně poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2010 ( ), kde expozici JUTA a.s. najdete v pravém křídle Průmyslového paláce pod č Rádi Vám sdělíme další podrobnosti, a to jak na zmíněné výstavě, tak i em, poštou či telefonicky. JAN RYPL, JUTA a.s., Dukelská Dvůr Králové nad Labem, CZ PSM stavební infozpravodaj

6 HYDROIZOLACE DELTA-NOVAFLEXX novinka pro bezpečné sanace šikmých střech z vnější strany Hlavním důvodem kompletní rekonstrukce šikmé střechy bývá většinou odborná neznalost a řemeslná nekázeň realizačních firem, v neposlední řadě i chybný projekční návrh konstrukční skladby. Výsledkem pak poměrně často bývají na oko provedené šikmé střechy, které však ve svých útrobách skrývají množství technických chyb, které se dříve nebo později promítnou do života uživatelů objektu. Někteří tak dlouhodobě a trpělivě bojují s nejrůznějšími skrytými vadami, které se však opticky projevují jen v minimálním rozsahu. Ti, kdo takové štěstí nemají, jsou nuceni konstrukci šikmé střechy kompletně přepracovat. Uživateli však taková sanace přináší poměrně velké množství komplikací. Má-li být takový zásah 100% účinný, nezbývá nic jiného než provést kompletní přepracování všech zabudovaných vrstev. Některé z nich jsou ale technicky velmi těžce dostupné. Jednou takovou vrstvou, která je pro správnou a dlouhodobou funkčnost celé konstrukce životně důležitá, je vzduchotěsně zpracovaná parotěsná zábrana. Jelikož bývá umístěna zpravidla za interiérovým obkladem, nezbývá než jeho demontovat. Podkrovní obytná část se tak na určitou dobu stává neobyvatelnou! A právě pro takové případy, kdy je nezbytné kompletně rekonstruovat, aniž bychom se museli stěhovat, je určen materiál DELTA-Sd FLEXX. Jedná se o zcela atypickou sanační parobrzdu, kterou je možné vkládat do konstrukce šikmé střechy z vnější strany a to tak, že ji narozdíl od ostatních můžeme pokládat přes krokve bez přerušení. Nesporné výhody při použití parotěsné zábrany Sd FLEXX tedy spočívají v tom, že můžeme ponechat pohledové části obytného prostoru bez zásahu na svém místě a kompletní sanaci pláště střechy pak provádět z exteriéru. V případě, že bychom použili standardní parotěsnou zábranu, museli bychom ji vždy v místě krokve přerušit a vzduchotěsně zakončit po bočních stranách krokve maximálně v jedné třetině jejich výšky. Dovedeme si představit pracnost i rizikovost při provádění takového detailu. Z předchozího nezdaru poučený investor a uživatel v jedné osobě neponechal tentokrát již nic náhodě a s velkou pečlivostí volil realizační firmu, která měla za úkol odstranit veškeré nedodělky a skryté konstrukční vady, které zřetelně vykazovala šikmá střecha na nedávno dokončené novostavbě. Sanaci bylo navíc nutno provést bez jakéhokoliv omezení provozu domácnosti. Důraz byl rovněž kladen na rychlý pracovní postup. Vzhledem k těmto požadavkům byl pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy předurčen materiál DELTA-NOVAFLEXX sanační parotěsná zábrana s návazností na pojistnou hydroizolační vrstvu DELTA- MAXX PLUS, tzv.energeticky úspornou membránu. Prvním pracovním krokem bylo odstranění stávající krytiny, laťování, kontralatí a pojistné hydroizolace neznámého původu. Druhým pracovním krokem pak byly vyjmuty ležérně zabudované tepelně izolační desky, které tak vytvářely rozsáhlé tepelné mosty. Parotěsná zábrana uložená pod tepelně izolační vrstvou nebyla zpracována vzduchotěsně a technicky tak neměla uvnitř konstrukce střešního pláště žádný význam. Po jejím nezbytném odstranění zůstala z vnější strany zcela obnažená konstrukce krovu s kovovým nosným rastrem, ke kterému byl připevněn vnitřní obklad. Cílem bylo zabudovat do konstrukce novou parotěsnou zábranu, v tomto případě sanační parobrzdu DELTA-NOVAFLEXX a zpracovat ji za pomoci systémového těsnicího programu DELTA tak, aby vytvářela vzduchotěsnou vrstvu. Výhoda použití fólie DELTA-NOVAFLEXX ve srovnání s parobrzdou Sd FLEXX spočívá především v pokládce, která nevyžaduje Původní, obnažený střešní plášť Demontáž stávajících chybně provedených vrstev šikmé střechy Tepelná izolace doplněná na celou výšku krokví 4 PSM stavební infozpravodaj

7 DELTA-Sd FLEXX vzduchotěsně provedené napojení na přilehlou stavební konstrukci Doplnění tepelné izolace na plnou výšku krokví jinak nezbytné úpravy podkladu. V praxi to znamená, že přímo na rastr (s absencí ostrých kovových výčnělků) i nehoblované krokve můžeme sanační parobrzdu pokládat s minimálním rizikem poškození. Vynikající pevnost i mechanická odolnost materiálu DELTA- NOVAFLEXX jsou vylepšené vlastnosti usnadňující pokládku fólie a její následné a nezbytné řemeslné zpracování. Postup sanačních prací tak může probíhat ještě rychleji a komfortněji. Po ukotvení parotěsné zábrany, vytvarování kolem krokví, prolepení jejích jednotlivých pásů a zajištění těsnosti v místech napojení na přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy (pomocí systémových těsnících pásek a lepidel DELTA) byl prostor mezi krokvemi doplněn tepelnou izolací na jejich celou výšku. Tepelná izolace byla zároveň pečlivě vložena do původně izolačně nedořešených prostor mezi krokvemi a štítovou zdí a taktéž po obvodu rámů střešních oken. Sanace proběhla rovněž v místě řemeslně značně nezdařile oplechovaného vikýře s nepečlivě provedeným zateplením, jehož následkem byl opět vznik tepelných mostů a tepelných ztrát. DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána optimální ochrana z vnější strany V místě tepelné izolace minimalizuje DELTA-NOVAFLEXX tepelné ztráty (hodnota r d ca. 5 m) DELTA-NOVAFLEXX Umožňuje prostup vodní páry na horní straně krokví (hodnota r d ca. 0,2 m) Vnitřní interiérový obklad zůstane nenarušen Závěr Kompletní sanace střešního pláště probíhala systematicky směrem od okapu ke hřebeni s postupným pečlivým zabudováním všech potřebných vrstev. Aby se v této rozpracované fázi minimalizovalo možné zatečení do střešního pláště a následně trvale obývaných prostor, bylo použití pojistné hydroizolace se samolepicím okrajem DELTA-MAXX PLUS velmi výhodné. Prolepením podélných spojů jednotlivých pásů jednak zvyšujeme stupeň těsnosti pojistné hydroizolační vrstvy a zároveň účinně bráníme profukování vzduchopropustných tepelně izolačních materiálů větrem. Díky takovému opatření snížíme v zimním období náklady na vytápění až o 9 %, a to při neustálému vzestupu cen energií rozhodně není málo. DELTA-NOVAFLEXX cíleně reaguje na změny vzdušné vlhkosti. V extrémních případech se díky materiálovému složení změní hodnota r d z 5 m místně nebo celoplošně na 0,2 m. Vodní páře tím umožňuje prostup např. na horní hraně krokví. Vlhkost tak nezůstává uzavřena ve dřevu, jak by tomu nastalo v případě použití standardních parotěsných zábran. DELTA-NOVAFLEXX v porovnání s materiálem DELTA-Sd FLEX obsahuje navíc ochrannou vrstvu účinně chránící fólii při pokládce před mechanickým poškozením. Z důvodů dotěsnění perforací pojistné hydroizolační vrstvy vznikajících při kotvení kontralatí a latí, byla navržena a použita těsnicí páska pod kontralatě DELTA-NB 50. Veškeré další spoje pojistné hydroizolační vrstvy ve formě přířezů potřebných při řešení detailů jako např. napojení na komínové těleso, rám střešního okna, anténní průchodky, odvětrání kanalizace, byly dotěsněny jednostranně lepicí páskou DELTA-MULTI BAND. Výbornou přilnavost pásky zajišťuje (krom samotných vlastností speciální lepící hmoty) i absolutně hladký polyuretanový povrch pojistné hydroizolace DELTA-MAXX PLUS, který je pro kontakt s lepicí hmotou zcela ideálním podkladem. K zajištění těsnosti rizikových míst jako jsou rohy rámů střešních oken, prostupující kruhové ventilační prvky, našla uplatnění všesměrně elastická těsnicí páska DELTA-FLEXX BAND. Tam, kde bylo nutné vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na přilehlou stavební konstrukci nebo pojistnou hydroizolaci např. na konstrukci atiky, byly využity skvělé vlastnosti kartušového lepidla DELTA-THAN. Takovýmto způsobem provedená dodatečná opatření znemožňovala během rekonstrukce případnému nebezpečnému průsaku vlhkosti do objektu v místech veškerých provedených detailů a perforací. Správně navržené a bezvadně zpracované materiály DELTA v souladu s ostatními použitými vrstvami zajistily všem zúčastněným hladký průběh sanačních prací, aniž by bylo (jak bylo již v úvodu řečeno) omezeno užívání veškerých prostor rodinného domku. Informace o jednotlivých materiálech najdete na nebo prosíme kontaktujte technického poradce na tel. čísle PSM stavební infozpravodaj

8 KOMÍNOVÉ SYSTÉMY Ukončení komína Absolut v novém kabátě Řešení nadstřešní části komína pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě. Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou. Prvky Final byly původně zavedeny do výroby a prodeje jako součást systému UNI*** PLUS. V současné době je sortiment rozšiřován pro využití u systému ABSOLUT. Prvky ABSOLUT Final jsou betonové segmenty s povrchovou úpravou v provedení červených cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je na rozdíl od provedení UNI*** PLUS 15 cm. Stejně jako u komínových tvárnic ABSOLUT jsou prvky Final provedeny jako sendvičové s vnitřní tepelně izolační vrstvou z identického materiálu. Nyní jsou k dispozici pro jednoprůduchové komíny ABSOLUT průměru 12 až 18 cm, včetně varianty s větrací šachtou. Základní dodávka se realizuje osvědčenou formou Sady, která obsahuje kompletní díly pro 1,3 m komínu. Statické zajištění nadstřešní části se provádí standardním způsobem pomocí dnes již běžně dodávaných dílů, jako jsou kotevní prvky do krovu a statické soupravy. Prvky se spojují běžnou tenkovrstvou maltovou směsí, která je součástí dodávky. Pro práci s prvky ABSO- LUT Final platí podobné zásady jako v případě realizace u systému UNI*** PLUS. To se týká mimo jiné i výškové úrovně založení Finalu. Protože se jedná o díly, které jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti, může v případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek ABSOLUT Final v nejvyšší možné úrovni. U systému Schiedel ABSOLUT je navíc k dispozici nová termoizolační tvárnice, která při správném použití tepelný most zcela eliminuje. V ideálním případě by tedy přechod mezi běžnou tvárnicí a prvky ABSOLUT Final měl být řešen vložením právě této termoizolační tvárnice. Prvky ABSOLUT Final jsou doslova mezinárodním produktem. Vznikají ve výrobní kooperaci Schiedel Slovinsko a Rakousko a v první fázi jsou prozatím určeny pro trh v České republice. Právě zde totiž vznikla myšlenka zavést tento prvek do systému Schiedel ABSOLUT. Popřejme této novince mnoho úspěchů. Veškeré informace získáte na zákaznické lince nebo na stránkách 6 PSM stavební infozpravodaj

9 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Neviditelný fotovoltaik PREFA Název článku, jak už to bývá, je nadsázkou. Pravdou ale je, že fotovoltaické systémy PREFA jsou na střeše nenápadné (viz foto č. 1). Jestli se někomu líbí či nelíbí konstrukce na střechách, je věc jeho vkusu. Z technického pohledu na střešní plášť, to není šťastné řešení. Hlavní problém je utěsnění průchodů střechou. Vítr lomcuje konstrukcí, sníh a ještě hůř led, se tlačí mezi konstrukci a střešní krytinu. Voda potom ve střešním plášti dokoná dílo zkázy. Připomeňme, že v současných podmínkách je pro efektivitu výroby elektřiny nezbytným předpokladem trvanlivost střechy. Musím-li v oněch dvaceti letech, kdy mám smluvní cenu na výkup elektřiny, opravovat střechu veškeré výpočty efektivity fotovoltaiky se stávají cárem papíru Ukázka nenápadnosti systému. Když přišel technik PRE připojit fotovoltaik na síť, ptal se: Kde máte ty články? 2 Před pokládkou je každý pás pro jistotu ještě jednou přeměřován 3 Na první pohled vypadá pokládka jednoduše. Je nutno jí však svěřit odborníkům. Na obrázku pracovník pražské firmy Krolan. 4 Nezbytným předpokladem pokládky systému Prefalz Voltaik je perfektní klempířská práce. Tuto střechu kryla firma Kamlach z Českého Krumlova. Prefalz byl pokládán až několik měsíců po pokrytí střechy. Další výhoda systému Prefalz Voltaik. 5 Prefalz Voltaik je opravdu pochozí a další ukázka klempířské práce. Vpravo od technika Prefy jsou zcela jedinečně integrovány do střešního pláště teplovodní kolektory. 4 5 Pár technických dat k oběma systémům: FALCOVANÁ TAŠKA VOLTAIK: SDP mono Rozměry modulu: Délka: 600 mm Šířka: 420 mm Tloušťka: 3,5 mm (0,7 mm tl. plechu) Výkon modulu: 24,2 Wp Solární článek: krystalický článek Zkoušky: IEC PREFALZ VOLTAIK PÁSY: PLX68 PXL136 Rozměry modulu: délka: mm resp. délka: mm šířka: 394 mm tloušťka: 2,5 mm Výkon modulu: 68 Wp resp. 136 Wp Solární článek: tenkovrstvý článek Zkoušky: IEC PREFA proto vyvinula systémy přímo integrované do střešního pláště. V případě Falcované tašky je fotovoltaický článek již ve výrobě přímo zabudován do jednotlivých tašek. Zda je článek monokrystal či polykrystal se rozhoduje podle maximálního užitku. Střechy otočené k jihu je lepší osadit monokrystalickými články, při odchylkách je někdy lepší polykrystal. Záleží samozřejmě i na sklonu střechy nebo důrazu investora na barvu (monokrystaly mají tmavší tóny). Druhým systémem PREFA je Prefalz Voltaik založený na bázi amorfního křemíku. Ten v našem klimatickém pásmu přináší ještě větší užitek. Dva přední čeští klempíři, mající se střechami bohaté zkušenosti, si na své střechy vybrali právě PREFU. Přiložené obrázky jsou z těchto objektů. Oba využívají Prefalz Voltaik. Ing. Jakub Nepraš Kontakt na výrobce: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. tel , fax PSM stavební infozpravodaj

10 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Dlouholetá tradice na českém trhu fotovoltaiky Společnost CZ-elektronika podniká na českém trhu od roku V roce 1998 zahájila spolupráci s německou firmou Pairan Elektronik a v roce 2004 získala zastoupení největšího světového výrobce fotovoltaických systémů, firmy Sharp. Nedávno firma ukončila výrobu natáčecích systémů pro solární panely ve vlastním výrobním závodě v Novém Městě nad Metují, protože se chce nově zaměřit na výnosnější obchodní aktivity, jako jsou organizace zakázek pro výrobce elektřiny nebo domácnosti, instalace zařízení a stavba elektráren. Produkci převzaly subdodavatelské firmy z Dvora Králové nad Labem, Police nad Metují, Nového Bydžova, Náchoda a Jaroměře. Díky státní garanci výkupu elektřiny na 20 let dopředu se podnikání v oblasti výroby solární elektřiny stalo velmi výhodným a na území ČR se tomuto byznysu daří. Navíc růst poptávky po fotovoltaice se dá očekávat i v dalších zemích bývalého východního bloku. Souběžně s provedenými změnami je aktuálním cílem posílení obchodního oddělení, které bude mít za úkol vyhledávat nové příležitosti v okolních zemích, a to především na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a dalších státech. Lukrativnost tohoto oboru podnikání dokladují hospodářské výsledky. Rok 2008 činil obrat firmy 248,5 mil. Kč, v roce 2009 se i přes ukončení výroby v Novém Městě nad Metují vyšplhal výsledek přes 260 mil. Kč. V roce 2010 chce firma překročit 600 mil. Kč, v čemž by měly pomoci zejména uvedené zahraniční aktivity, ve kterých firma našla velmi silný potenciál. Od roku 1998 pracuje firma na vývoji a výrobě součástí fotovoltaických systémů. Největší instalace uskutečnila v Německu, Itálii, Španělsku a Řecku. Na českém trhu před časem dokončila fotovoltaickou elektrárnu v Žešově na Prostějovsku, další zakázky má ve Dvoře Králové nad Labem a Svitavách. V současné době uvádí do provozu elektrárnu u obce Rozstání, která se nachází nedaleko Moravské Třebové. Rok 2010 bude pro firmu především znamenat uspokojit co nejvíce žádostí na realizace fotovoltaických elektráren na střechách objektů. Mimořádný zájem je především u těch nejmenších instalací do 5 kwp na střechách rodinných domů. Více informací o referenčních projektech, ale i o možnostech spolupráce s touto prověřenou firmou najdete na webové prezentaci firmy 8 PSM stavební infozpravodaj

11 PSM stavební infozpravodaj Tento časopis byl ohodnocen 1 bodem a byl zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT PSMCZ ISSN stavební PSMCZ infozpravodaj ISSN stavební infozpravodaj PSMCZ 5 ISSN stavební infozpravodaj 2009 Objednávka předplatného Objednávám závazně časopis PSM stavební infozpravodaj. Předplatné na rok 2010 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla. Předplatné bude uhrazeno na účet č /0800, VS = číslo faktury jméno/příjmení... firma/ičo/dič... ulice/obec/psč... telefon/fax/ ... činnost... datum/ podpis (firemní razítko)... Kontakt: PSM CZ s.r.o. Velflíkova Praha 6 tel fax PSM stavební infozpravodaj

12 PROGRESIVNÍ A MODERNÍ ŘEŠENÍ STROPŮ Rychle a racionálně Dennert-DX železobetonový montovaný strop Čas jsou peníze a hlavně u stavby nového vlastního domu. Pro stavebníky, kteří chtějí zamezit dvojí finanční zátěži vlivem dlouhého průběhu hrubé stavby, vyvinul stavební specialista ze Schlüsselfeldu Veit Dennert KG progresivní a dobře propracovaný prefabrikovaný stavební systém železobetonových montovaných stropů Dennert-DX. Další přednosti proti předpjatému stropu: Dennert-DX masivní prefabrikovaný strop dovoluje položení velkých zátěží příčně ke směru rozpětí: mimo toho schodiště může být usazeno bez nákladných zvláštních konstrukcí. Reakcí na požadavky současnosti je DX THERM strop, který zachovává vlastnosti DX stropů, přičemž obsahuje integrované vytápění / chlazení. Jejich moderní sériová předvýroba umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby. Dennertova montážní skupina potřebuje pouze dvě hodiny k tomu, aby v plánovaném termínu smontovala z masivních Dennert-DX stropních prefabrikovaných prvků kompletní patrový strop. Doprava, jeřáb, montáž a usazení stropu jsou zahrnuty v servisu firmy. Stavebník je tím ušetřen vznikající vlhkosti při betonování, bednění stropu, podepření stropů, omítání a stavebního jeřábu. Další důležitá přednost, díky patentovanému spojovacímu systému je, že prefabrikovaný strop je možné ihned po položení plně zatížit a bezprostředně pokračovat v dalších stavebních pracích. Masivní Dennert DX montovaný prefabrikovaný strop není pouze rychlý, ale i vysoce hodnotný a mnohokrát vyzkoušený stropní systém. Při zohlednění arkýřů, prostupů, balkonů nebo zaoblení jsou DX stropní prvky v závodě vyráběny za podpory počítačového programu CAD, a to na míru podle jednotlivé stavební dokumentace. Modulové systémy neomezují naši flexibilitu. Typově vyzkoušený Dennert-DX montovaný prefabrikovaný strop, 20 nebo 24 cm silný, který není v žádném případě z předpjatého betonu, splňuje všechny požadavky nejen bytové, ale i průmyslové výstavby, kde je také mnohostranně využíván. Konstantně vysoká kvalita betonu a řízený tvrdnoucí proces jsou díky klimatizovaným podmínkám při halové výrobě zajištěny. Kromě toho způsobuje také výrazné zjednodušení pracovního postupu, výborný stupeň dokončenosti Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu s hladkými, k tapetování připravenými podhledy a zabudovaným elektrickým kabelovým systémem. Na rozdíl od předpjatých stropů je u Dennert-DX masivního prefabrikovaného stropu čisté zapravení několika málo spár bez problémů díky dvoustranné spárovací hmotě. Řemeslníci nemusí na stavbě obkládat žádná rušící železa nebo železné nosníky. Nový masivní prefabrikovaný DXTHERM strop splňuje nejen všechny požadavky na stropní systém budoucnosti, ale nyní umožňuje i vytápění a chlazení celého objektu. Systém rozvodů na spodní straně stropu, v ideálním případě poháněný moderním tepelným čerpadlem, při předehřevu pouhých 35 C, vytvoří vysoce efektivní příjemnou tepelnou pohodu. V horkém letním počasí proudí stejným systémem studená voda, která účinně absorbuje teplo z místnosti. DX-THERM takto využívá principu výměny tepla zářením. Toto vede k okamžitému a velice příjemnému pocitu tepla, srovnatelnému se slunečním zářením nebo s tepelným zářením z krbového ohně. Tím, že DX-THERM strop vytápí celou plochou, je tepelné záření rovnoměrně rozloženo do každého koutu místnosti. Víření prachu nebo suchý vzduch v místnosti, obdobný jako u klasických konvektorů nebo u podlahového topení, se u DX-THERM stropu stávají minulostí. Vícevrstvý systém rozvodů z umělé hmoty a hliníku se do masivního stropu instaluje přesně podle projektu a dispozice objektu přímo ve výrobě. U nosných stropních prvků se spojí jednotlivé okruhy vedení běžnými spojkami a připojí k tepelně chladicímu systému. Vysoká 10 PSM stavební infozpravodaj

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 Bytový dům, Vyškov Střecha objektu Inspekce připravena pro: Datum inspekce: 16/1/2013 Čas: 12:45 Velikost domu: 5 nadzemních podlaží a 4 nadzemní

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Vlastnosti Krátká charakteristika Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

CENÍK 2015. Komínové systémy SCHIEDEL. Platnost od 1.3.2015 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) www.schiedel.cz

CENÍK 2015. Komínové systémy SCHIEDEL. Platnost od 1.3.2015 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) www.schiedel.cz CENÍK 20 Komínové systémy SCHIEDEL Platnost od 1.3.20 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) www.schiedel.cz Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP [DOPORUČENÉ POUŽITÍ] KERAMICKÉ KOMÍNY PALIVA TYP SPOTŘEBIČE

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

CENÍK 2013. Komínové systémy SCHIEDEL. Platnost od 1.3.2013 do vydání dalšího ceníku ( ceny bez DPH )

CENÍK 2013. Komínové systémy SCHIEDEL. Platnost od 1.3.2013 do vydání dalšího ceníku ( ceny bez DPH ) CENÍK 2013 Komínové systémy SCHIEDEL Platnost od 1.3.2013 do vydání dalšího ceníku ( ceny bez DPH ) www.schiedel.cz Part of the MONIER GROUP [DOPORUČENÉ POUŽITÍ] KERAMICKÉ KOMÍNY PALIVA TYP SPOTŘEBIČE

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více