číslo ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz Digitalizace Kina Blansk byl krk správným směrem K 1 říjnu 211 byl blanenské kin za přispění Státníh fndu České republiky pr pdpru a rzvj české kinematgrafie digitalizván a dčkal se nvé technlgie umžňující prmítání filmů D O tm, že t byl krk správným směrem, svědčí čísla dkazující vysku návštěvnst prjekcí, a tudíž i výrazný nárůst tržeb Mnhá kina skmírala až k úplnému zavření, jiná měla štěstí na vlastníka, s jehž pmcí se držela nad vdu Mezi ty druhé patřil i Kin Blansk V rce 24 dstal nvá plstrvaná sedadla, byla prvedena výměna prmítacíh plátna a reknstrukce talet Ke skutečnému zlmu však dšl až v rce 211, kdy byl digitalizván Na pdrbnsti a výsledná čísla jsme se zeptali Ing Bc Jiříh Crhy: Jaké byly celkvé náklady na tut akci? Je třeba zdůraznit, že krmě vlastní digitalizace zahrnvala Míststarsta Jiří Crha v kině na jednání jeh digitalizaci (uprstřed) S ředitelem KSMB Jarslavem Jeřábkem (vlev) a veducím dbru šklství a kultury Františkem lexu Ft: S Mrázek celá investice také zavedení prjekce D Celkvě náklady představvaly cca,5 mil Kč, z th 8 Kč jsme získali jak dtaci d Státníh fndu České republiky pr pdpru a rzvj české kinematgrafie Pvažujete digitalizaci za krk správným směrem? Jednznačně Mám na městě v gesci kulturu a při prsazvání prjektu ve vztahu k rzpčtu jsem argumentval tím, že bez digitalizace hrzí blanenskému kinu zánik za tímt názrem si stjím C digitalizace přinesla divákům? Především přístup k nejnvějším filmům v termínu celstátní premiéry a mžnst prmítat filmy ve D Blanenské kin tak srvnal krk s multiplexy, není důvd jezdit na premiéry d brněnských kin Dalším důležitým faktrem je ten, že mnhem lepší kvalita brazu a zvuku znamená pr diváky v sále výrazně lepší pžitek z představení Nabízí Kin Blansk svým návštěvníkům krmě filmvých prjekcí i něc navíc? Jistě, za rk a tři měsíce byl prmítnut 55 filmů ve D kvalitě O tyt filmy byl skutečně velký zájem Prběhly však i n-line přensy (z th 2 pery a 1 divadl), dále se zde vysílal 5 záznamů kncertů ve špičkvé kvalitě Dšl tedy k jednznačnému rzšíření jeh nabídky Krmě filmvých prjekcí se pak v Kině uskutečnila v rce 212 další představení různéh typu, jak jsu divadla, kncerty, vzdělávací cestpisné přady, které zhlédl na 912 diváků Jaká jsu tedy výsledná čísla hledně návštěvnsti a získaných tržeb? V rce 211 se uskutečnil 485 představení, která zhlédl diváků, kin v tm rce utržil Kč Lni t byl 488 představení s návštěvnstí» pkračvání na straně 2 V placení pplatku za kmunální dpad dšl k zásadním změnám V placení pplatku za kmunální dpad dchází d rku 21 k něklika zásadním změnám V tmt článku jsu uvedeny změny, které se týkají bčanů města Blanska, a dále i sankce, které mhu nastat v případě nesplnění některých pvinnstí z těcht změn vyplývajících V průběhu rku 212 přijala pslanecká sněmvna změnu zákna místních pplatcích, která nabyla účinnsti právě k 1121 Jaké jsu jedntlivé změny a jejich dpad na bčana města Blanska? 1 Byl schválen navýšení pplatku za každéh pplatníka (bčana) d maximální výše 1 Kč Měst Blansk tut mžnst nevyužil a navýšil pplatek puze 48 Kč, tj na 54 Kč rčně I nadále bude tedy měst cca 1/ nákladů na dvz dpadů dplácet 2 Dále byl schválen, že pplatky budu platit i cizinci, kteří žijí na území města, déle jak 9 dnů Na základě tét změny se musí jedntliví cizinci, kteří pbývají na území města přihlásit k platbě za kmunální dpad Frmuláře jsu na stránkách www blanskcz neb je mžn si je vyzvednut na pdatelnách MěÚ Měst dále slví cizinecku plicii s pžadavkem pskytnutí seznamu těcht cizinců dle záknnéh zmcnění V případě, že se tit cizinci nepřihlásí k placení pplatku a tt bude zjištěn úředníkem MěÚ, může jim být pplatek navýšen až na trjnásbek stanvené výše Navíc může být tent pplatník pkutván za nesplnění hlašvací pvinnsti Od 1121 bude pplatek za kmunální dpad platit každá fyzická sba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenu neb služící k individuální rekreaci (dále jen chatu), byt neb rdinný, ve které není hlášena k trvalému pbytu žádná fyzická sba Dsud se tat pvinnst týkala puze majitelů chat Vzhledem ke zpplatnění bytů a rdinných dmů byl městským zastupitelstvem zrušen svbzení placení pplatku za chaty pr blanenské bčany Občané, kteří mají ve vlastnictví byt neb rdinný, ve kterém není hlášena k trvalému pbytu žádná fyzická sba, musí na základě zákna a vyhlášky města prvést přiznání k tmut pplatku Frmuláře jsu na stránkách wwwblanskcz neb je mžn si je vyzvednut na pdatelnách MěÚ V případě, že se jedná chatu, tt přiznání pdávat nemusí, tat evidence je již vedena d dby zavedení pplatku Pkud jedntliví vlastníci bytu neb rdinnéh dmu, ve kterém není hlášena k trvalému pbytu žádná fyzická sba, nepdají přiznání k pplatku, může být pplatek na-» pkračvání na straně 2 Měst Blansk se prezentval na veletrhu Regintur v Brně S dalšími městy a bcemi z Blanenska již čtvrtým rkem představval svje turistické nvinky splečně pd názvem Mravský kras a klí v rámci expzice Jihmravskéh kraje Blansk svu prpagaci zaměřil na své dvě turistické nvinky nvě zpřístupněnu vyhlídku ve věži kstela sv Martina a nvé expzice na blanenském zámku Návštěvníky veletrhu pak směruje především k turistickému prtálu wwwblanenskcz, který v letšním rce získá anglicku mutaci Text a ft: Martina Hejčvá Pzvánka na vyhlášení nejlepších sprtvců, klektivů a trenérů za rk 212 K slavnstnímu vyhlášení nejlepších sprtvců města Blanska za rk 212 djde 1 ledna 21 v 16: hdin v salnku restaurace Zámecká sýpka Zveme všechny příznivce blanenskéh sprtu na slavnstní vyhlášení nejlepších zástupců tht dvětví za rk 212, které se uskuteční ve čtvrtek 1 ledna 21 Tat akce prběhne v salnku restaurace K zápisu k pvinné šklní dcházce je záknný zástupce pvinen přihlásit dítě, které dsáhne d 1 srpna 21 šestéh rku věku Pvinná šklní dcházka se vztahuje na státní bčany ČR a na bčany jinéh členskéh státu Evrpské unie, kteří na území ČR pbývají déle než 9 dnů Dále se pvinná šklní dcházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsu právněni pbývat na území ČR trvale neb přechdně p dbu delší než 9 dnů, a účastníky řízení udělení mezinárdní chrany K plnění pvinné šklní dcházky ve šklním rce 21/14 může být přijat i dítě, které dsáhne šestéh rku věku v dbě d 1 září 21 d června Zámecká sýpka, začátek slavnstníh vyhlášení je v 16: hdin Na udělení cenění byl sprtvními subjekty půsbícími na území města i jedntlivci z řad příznivců sprtu nminván Prvním dnem nvéh rku vstupil v platnst Nařízení č 4 vydané Radu města Blanska Jedná se nvý Tržní řád, který stanví pdmínky nabídky, prdeje zbží a pskytvání služeb mim prvzvny na území města Nejdůležitějším bdem je zákaz pdmníh a pchůzkvéh prdeje zbží Starstu pdepsané známení zákazu pdmníh prskcz a vytisknut a vyvěsit v by- stáhnut z článku na wwwblandeje si můžete v případě zájmu tvých dmech např na nástěnky 19 jedntlivců, 6 klektivů, 5 trenérských sbnstí a 2 sprtvní sbnsti, které nejlépe v rce 212 prpagvaly měst Blansk Z návrhů prta slžená z členů sprtvní kmise vybrala k cenění 1 jedntlivců, sprtvní klektivy, trenérské sbnsti a 1 sprtvní sbnst V Blansku platí zákaz pdmníh prdeje zbží neb přím na vchdvé dveře, abyste tak případné pdmní prdejce předem upzrnili na prtiprávnst pdmníh prdeje v Blansku, a ti nemhli namítat, že tm nevěděli Článek najdete na adrese Zápis dětí d 1 rčníků základníh vzdělávání pr šklní rk 21/214 Zápis dětí d 1 rčníku základníh vzdělávání pr šklní rk 21/14 bude na všech blanenských základních šklách prveden v úterý dne 5 únra 21 v dbě d 14: d 17: hdin Náhradní termín je další den, tj ve středu dne 6 únra 21 v dbě d 14: d 16: hdin PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRŽBY ODDLUŽENÍ RELITY pracujeme pr více investrů Palackéh třída 159, Brn wwwdinercz 214, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a pžádá-li t jeh záknný zástupce Pdmínku přijetí dítěte, které dsáhne šestéh rku věku v bdbí d 1 září d 1 prsince 21, je také dpručující vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení, pdmínku přijetí dítěte, které dsáhne šestéh rku věku v bdbí d 1 ledna 214 d června 214, je» pkračvání na straně 2 TELEVIZE BLNSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu Nala te si Blanenský vide urnál na wwwblanskcz

2 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz 2 V placení pplatku za kmunální dpad dšl k zásadním změnám» pkračvání ze strany 1 výšen až na trjnásbek stanvené výše Navíc může být tent pplatník pkutván za nesplnění hlašvací pvinnsti Tat hlašvací pvinnst se týká puze bytů a dmů v sbním vlastnictví neb spluvlastnictví a netýká se družstevních bytů Pvinnst platit tent místní pplatek také nesuvisí s tím, zda je tent byt neb rdinný prnajímán, neb je prázdný a nikd v něm nebydlí Tat třetí změna je nejzásadnější pr bčany Blanska Všichni vlastníci bytu neb rdinnéh dmu, ve které není hlášena k trvalému pbytu žádná fyzická sba, musí splnit svji hlašvací pvinnst, prtže nehlášením a nezaplacením pplatku se jim celkvá částka pdstatně navyšuje Pplatek dle všech výše uvedených bdů je splatný k 1521 pkud nedsahuje jeh výše hdnty 6 Kč za rdinu V případě že dsahuje hdnty vyšší než 6 Kč za rdinu, je splatný ve dvu stejných splátkách, a t k 1521 a 1121 Všem pplatníkům budu rzesílány před splatnstí slženky, kde bude uvedena částka k zaplacení Pslední změna, která se však týká jen těch, kteří si neplní své pvinnsti a neplatí tent pplatek, je ta, že d rku 21 bude mžn pplatek za nezletilé děti vymáhat p záknných zástupcích (p rdičích), a t včetně případné exekuce na jejich účet, plat, důchd apd D letšníh rku, pkud rdič nezaplatil za Měst Blansk zveřejňuje záměry dprdat: své dítě pplatek za dpad, tak byl tent pplatek vymáhán p tmt dítěti, a t až ve chvíli, kdy začal mít nezletilý nějaký příjem (např začal p vyučení neb p maturitě pracvat) Bhužel jsme již řešili případy, kdy tyt děti, které dspěly, musely začít svůj samstatný živt s něklikatisícvu exekucí za nezaplacený pplatek za dpad ze svéh dětství Veškeré infrmace vám pskytnu: pí Lenka Švancarvá, tel , Ing Jan Šustáček, tel , finanční dbr 1) byt č 25 veliksti 1+1 v bytvém dmě Bezručva 5, Blansk - dle Prhlášení vlastníka se jedná jedntku č 1559/25 na pzemku parc č st 29 zast plcha v k ú Blansk: kuchyň 5,25 m², pkj 18,5 m², předsíň 5, m², kupelna 1,9 m², WC,9 m², kmra 1,5 m², ldžie,2 m², sklep 2, m² Bytvý Bezručva 5, Blansk je p revitalizaci Pdíl nákladů připadající na byt č 25 byl městem uhrazen, nvý vlastník nebude splácet úvěr revitalizace Žádst kupi bytu musí bsahvat: zájemce uvede adresu svéh trvaléh i skutečnéh místa pbytu a datum narzení, telefn případně nabídku výše kupní ceny, za kteru chce byt kupit, přičemž minimální výše musí činit 75 Kč způsb úhrady kupní ceny čestné prhlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádsti se pdávají na adresu MěÚ Blansk, dbr kmunální údržby, nám Svbdy, Blansk, a t v zalepené bálce s heslem Bezručva 5 byt č 25 NEOTVÍRT d d 16: hdin 2) byt č 28 veliksti 1+1 v bytvém dmě Bezručva 5, Blansk - dle Prhlášení vlastníka se jedná jedntku č 1559/28 na pzemku parc č st 29 zast plcha v k ú Blansk: kuchyň 2,9 m², pkj 1,6 m², předsíň,6 m², kupelna 2, m², WC 1, m², kmra 2,2 m², ldžie,2 m², sklep 2, m² Bytvý Bezručva 5, Blansk je p revitalizaci aci Pdíl nákladů připadající na byt č 28 byl městem uhrazen, nvý vlastník nebude splácet úvěr revitalizace Žádst kupi bytu musí bsahvat: zájemce uvede adresu svéh trvaléh i skutečnéh místa pbytu a datum narzení, telefn případně nabídku výše kupní ceny, za kteru chce byt kupit, přičemž minimální výše musí činit 65 Kč způsb úhrady kupní ceny čestné prhlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádsti se pdávají na adresu MěÚ Blansk, dbr kmunální údržby, nám Svbdy, Blansk, a t v zalepené bálce s heslem Bezručva 5 byt č 28 NEOTVÍRT d d 16: hdin Prhlídka bytů se uskuteční uteční v pndělí dne 4221 v 15: hd Sraz zájemců před dmem Bezručva 5, Blansk Individuální termín prhlídky je mžné si dmluvit na telefnu , ) byt č 7 veliksti 1+1 v bytvém dmě 9 května, Blansk - dle Prhlášení vlastníka se jedná jedntku č 1174/7 na pzemku parc č st 1 zast plcha v k ú Blansk: kuchyň 8,45 m², pkj 14,2 m², předsíň 2,85 m², kupelna s WC 2,6 m², sklep 2,5 m² Připravuje se revitalizace dmu, je nutné pčítat s platbu pdílu na revitalizaci Žádst kupi bytu musí bsahvat: zájemce uvede adresu svéh trvaléh i skutečnéh místa pbytu a datum narzení, telefn, případně nabídku výše kupní ceny, za kteru chce byt kupit, přičemž minimální výše musí činit 5 Kč způsb úhrady kupní ceny čestné prhlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádsti se pdávají na adresu MěÚ Blansk, dbr kmunální údržby, nám Svbdy, Blansk, a t v zalepené bálce s heslem 9 května NEOTVÍRT d d 16: hdin Prhlídka bytu se uskuteční ve středu dne 6221 v 15: hd Sraz zájemců před dmem 9 května, Blansk Individuální termín prhlídky je mžné si dmluvit na telefnu , Zájemci všechna výběrvá řízení na kupi bytu musí splňvat následující pdmínku: výběrvéh řízení se mhu zúčastnit puze bčané ČR, starší 18 let Z výběrvéh řízení bude vyřazen zájemce jestliže: zašle žádst v rzpru s výběrvým řízením nesplňuje výše uvedené pdmínky žádst nebude bsahvat veškeré náležitsti uvedené v tmt známení Bližší infrmace pdá M Kučervá ( ) a Ing Peterkvá ( ) Zbavte se p Váncích staréh elektra a vyhrajte Dstali jste pd vánční strmeček nvu elektrniku? Dali jste ji svým blízkým? Nezapmeňte se pak eklgicky zbavit starých sptřebičů, které už nebudete ptřebvat Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung a další zajímavé ceny Stále ttiž prbíhá sutěž Sbírej a vyhraj! Zapjit se můžete ihned, d kamžiku, kdy si vytisknete sutěžní leták z webvých stránek wwwaseklcz Pak už jen stačí dnést staré elektrsptřebiče na sběrný dvůr, kde bdržíte razítk za každý sptřebič Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kntaktní údaje a leták dešlete na PO BOX 75, 46 Liberec Tisk letáků není mezen, napak, čím více dnesete elektra a dešlete razítkvaných letáků, tím větší šanci máte na výhru! Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte d pvánčníh úklidu, prhledáte půdy, sklepy a šuplíky, a vyhdíte všechn elektr, které už nebudete nikdy ptřebvat neb které vám nahradí nvé Čas sbírat a vyhrát máte až d knce únra, kdy se budu lsvat vítězvé za celý kraj, první míst bude ceněn zbrusu nvým tabletem d splečnsti Samsung, hdntné sptřebiče bdrží i vylsvaní na 2 5 místě Přesná pravidla jsu uvedena na webvých stránkách wwwaseklcz v sekci Sbírej a vyhraj! dbr kmunální údržby Zápis dětí d 1 rčníků základníh vzdělávání pr šklní rk 21/214 Odbr živtníh prstředí Městskéh úřadu Blansk se skládá ze dvu ddělení, a t z ddělení vdníh hspdářství, gelgie, dpadů a chrany vzduší a dále z ddělení lesníh hspdářství, chrany přírdy a zemědělství V rce 212 vyknával jedntlivé činnsti dbru celkem devět pracvníků Odbr ŽP zabezpečval činnst pvdňvých kmisí města Blanska i bce s rzšířenu půsbnstí Blansk (ORP Blansk) a dále též činnst kmise pr živtní prstředí Díky příznivé zimě nemusely bě pvdňvé kmise v rce 212 řešit žádnu pvdňvu situaci Úvěry pr živnstníky a pdnikatele až tisíc Úvěr startvací Úvěr překlenvací Úvěr účelvý Pdnikatelská půjčka pr začínající živnstníky bez dkládání DP Vlejte wwwprvasepdnikánícz» pkračvání ze strany 1 dpručující vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení a dbrnéh lékaře Uvedená vyjádření přilží záknný zástupce k žádsti přijetí Záknný zástupce se dstaví k zápisu s dítětem, u zápisu předlží rdný list dítěte a průkaz prkazující ttžnst záknnéh zástupce D jedntlivých základních škl se přednstně přijímají děti, které mají trvalý pbyt ve šklském bvdu spádvé škly pdle OZV města Blanska č 6/29 Tímt patřením není dtčen práv záknnéh zástupce vybírat si pr plnění pvinné šklní dcházky svéh dítěte šklu jinu, pkud jeh zápisem nebude překrčena kapacita tét škly Zápis dětí d Základní škly speciální, Blansk, Žižkva 27 se uskuteční dne 5 únra 21 v dbě d 12: d 16: hdin na Základní škle speciální, Blansk, Žižkva 27 dbr šklství, kultury, mládeže a tělvýchvy Digitalizace Kina Blansk byl krk správným směrem» pkračvání ze strany diváků, kteří zde utratili Kč Je tedy zřejmé, že při téměř stejném pčtu představení naše kin navštívil 41 diváků více a tržby narstly Kč Tt jsu údaje, které se týkají čistě filmvých prjekcí, splečně s dalšími představeními navštívil Kin Blansk v rce 212 celkem 2714 diváků T jistě není zanedbatelný údaj Vychází blanenské kin svým divákům vstříc v rámci prgramvé nabídky? Dšl k významným změnám v dramaturgii kina Dříve se některé snímky hrály i vícekrát p sbě a pak na dluhu dbu zmizely z nabídky Digitální technlgie umžňuje lepší práci s termíny prmítání Nejvíce prpagvané filmy se hrají v den premiéry, u těch méně známých diváci čast vyčkávají na první kritiky ve sdělvacích prstředcích Osvědčil se tedy prmítání rzdělit d něklika ddělených dní v průběhu dvu měsíců tak, aby si ten svůj pravý čas našly všechny skupiny zájemců Vstřícným krkem vůči divákům pak byl i zavedení mžnsti n-line rezervace lístků v rámci nvých webvých stránek Kina Blansk (wwwkinblanskcz) Na c se v Kině Blansk můžeme těšit v rce letšním? V rce 21 plánujeme pravu elektrinstalace a renvaci baru a bufetu Děkujeme za rzhvr Činnst dbru živtníh prstředí v rce 212 Kmise pr živtní prstředí se v průběhu rku 212 sešla celkem čtyřikrát a na svých zasedáních se zabývala aktuálními prblémy, které se dtýkaly živtníh prstředí města Blanska a jeh klí V rce 212 řešili pracvníci dbru živtníh prstředí na území správníh bvdu ORP Blansk celkem tři havárie s ptenciálním dpadem na živtní prstředí Dne 24 března 212 unikl z prražené nádrže kaminu na silnici I/4 v úseku Závist Černá Hra nezjištěné mnžství mtrvé nafty d silničníh příkpu Míst největšíh úniku byl zasypán srbentem, zbylá nafta z nádrže byla přečerpána d barelů Nedšl ke znečištění pdzemních vd, nebyla stanvena žádná následná patření Dne června 212 dšl při havárii sbníh auta vlivem mikrspánku řidiče na silnici Jedvnice Křtiny k úniku menšíh mnžství mtrvé nafty a chladicí kapaliny d rybníka u arbreta Skvrny na vdní plše i vyteklá nafta na břehu rybníka byly asanvány srbentem Dšl k malému znečištění pvrchvé vdy, nebyla stanvena žádná následná patření Dne 2 července 212 byly zjištěny skvrny neznámé látky, nezapáchající a nemísitelné s vdu, v Blansku na řece Svitavě mezi mstem na Sprtvní strv a prdejnu aut TOP U- TOSLON sr Úhyn vdních živčichů nebyl hlášen Členvé HZS prvedli sanaci a zabezpečení nrnu stěnu a zasypáním skvrn srbentem Chemická labratř debrala vzrky, analýzu byla zjištěna kntaminace malým mnžstvím neplárních extrahvatelných látek Zdrj úniku nebyl zjištěn Vzhledem k malému mnžství uniklé neznámé látky nebyla stanvena žádná následná patření Z další činnsti dbru ŽP: Na úseku vdníh hspdářství byla d knce měsíce dubna 212 zpracvána majetkvá a prvzní evidence vdvdů a kanalizací, čistíren dpadních vd a úpraven vdy za předchzí rk Dále byla prvedena revize vdhspdářskéh archivu Na úseku dpadvéh hspdářství byla d knce měsíce dubna 212 zpracvána rční hlášení půvdců dpadů d suhrnnéh vyhdncení nakládání s dpady na území ORP Blansk Na úseku chrany vzduší byly zpplatněny malé zdrje znečišťvání vzduší na území města Blanska a střední zdrje znečišťvání vzduší správníh bvdu ORP Blansk Suhrnná prvzní evidence středních zdrjů byla za ORP Blansk zpracvána pčátkem měsíce července 212 Na úseku lesníh hspdářství byl v měsíci lednu 212 zpracván rční výkaz dnětí a pplatcích za dnětí pzemků určených k plnění funkcí lesů pdle lesníh zákna P celý rk 212 byl bedlivě sledván výskyt kůrvce v lesích na území ORP Blansk, v případě jeh zjištění byly vlastníci vyzýváni k nedkladnému zásahu z důvdu zabránění šíření tht škůdce V průběhu rku 212 byly předány lesní hspdářské snvy celkem 55 vlastníkům lesa d 5 hektarů Na úseku myslivsti byl v měsíci dubnu zpracván vyhdncení mysliveckéh rku 211/212, dále se dbr živtníh prstředí pdílel na uspřádání výrční chvatelské přehlídky trfejí zvěře ulvené v rce 211 Na úseku chrany přírdy byla v psledním čtvrtletí rku 212 krdinvána úprava památných strmů u silnice Blansk-Lažánky Jedvnice dle zpracvanéh dbrnéh psudku Na úseku zemědělství byl v měsíci lednu 212 zpracván rční výkaz dnětí a dvdech za dnětí půdy ze zemědělskéh půdníh fndu pdle zákna chraně zemědělskéh půdníh fndu Oprti rku 211 dšl na dbru živtníh prstředí v rce 212 k mírnému zvýšení pčtu rzhdnutí (z 965 na 971) i pčtu vydaných vyjádření a stanvisek (z na 2 87) Pčet dvlání prti vlastním rzhdnutím se snížil (z 5 na 2) Suma vybraných správních pplatků zůstala téměř na stejné úrvni (z 26 tisíc Kč klesla na 2 tisíc Kč), zvýšila se částka udělených pkut (z 4,5 tisíce Kč na 2,5 tisíce Kč) Více v níže uvedeném sumáři Sumář za dbr živtníh prstředí Celkem rzhdnutí 971 z th vdní hspdářství 22 - dpadvé hspdářství 58 - chrana vzduší myslivst 99 - lesní hspdářství 45 - chrana zemědělskéh půdníh fndu 99 - chrana přírdy a krajiny 82 - rybářství 256 Pčet dvlání prti vlastním rzhdnutím 2 Pčet vyjádření 2 87 Pčet pdaných infrmací 22 Pčet řešených havárií Celkem ulžen na pkutách 25 Kč Správní pplatky vybrány ve výši 2277 Kč Pplatky za znečišťvání vzduší malými zdrji vybrány ve výši 9 Kč dbr živtníh prstředí

3 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz Kubánský velvyslanec p dvu letech pět v Blansku Těžk uvěřit aneb Trchu jiná gratulace V těcht dnech slaví významné živtní jubileum výtvarnice a učitelka Eva Juračkvá Na pzvání Městskéh výbru KSČM v Blansku a Okresníh výbru KSČM přijel 7 ledna d Blanska chargé d affaires Kubánské republiky pan Fermín Quiňnés Sánches s chtí P krátkém uvítání předsedu kresní rganizace a předsedu městské rganizace KSČM djel velvyslanec na Městský úřad v Blansku Zde byl přijat starstu města Lubmírem Tufarem a míststarstu Jiřím Crhu, kteří představili měst, jeh histrii a hspdářský vývj Velvyslanec infrmval představitele města sučasné plitické a eknmické situaci na Kubě a změnách, kterými tat strvní země nyní prchází Splečně byla také prjednána mžnst realizvat v Blansku v letšním rce výstavu předních kubánských umělců v suvislsti s výrčím Jsé Martíh kubánskéh nárdníh hrdiny z bdbí nárdněsvbzeneckých bjů frmujícíh se kubánskéh nárda se Španěly Kubánské hsty velmi zaujala návštěva Mravskéh krasu, včetně tradiční jízdy p řece Punkvě v Punkevních jeskyních Chargé d affaires se jak bývalý spelelg také zajímal bjevvání nvých jeskyní a frmy chrany přírdy CHKO Následvala prhlídka výrbních prstr Druhé blanenské slévárny a setkání s jejím majitelem, který je i předsedu Hspdářské kmry kresu Blansk Sučástí prgramu byly i kntakty s blanenskými pdnikateli včetně návštěvy výrbních pdniků Jednání mžnstech bchdních kntaktů pkračvala i v průběhu běda P vynikajícím bědě, jehž kvalitu se zaslužili zaměstnanci restaurace v Lažánkách, djela kubánská delegace na Macchu Prtže se již blížil pdvečer, tak pan velvyslanec spěchal d Dělnickéh dmu na setkání a besedu s bčany města Večerní akce, za účasti starsty města Blanska, začala přednášku prfesra Chalupy Latinská merika se mění, která vytvřila vstupní rámec následnéh vystupení pana Fermína Quiňnese Při přednášce se seznámili účastníci besedy s mnhými zeměmi Latinské meriky, s živtem byvatel tét části země a s eknmickými a sciálními změnami, které v latinskamerických zemích prbíhají v sučasné dbě Mhli tak lépe prvnat sciální zabezpečení, šklský systém a zdravtnictví na Kubě, čemž se zmínil v úvdní části svéh vystupení kubánský hst e m u rá zn ví ře t v b už Studi NEFRIT Kubánská delegace na radnici Následně dpvídal na četné dtazy, týkající se například vlebníh systému na Kubě, sučasné transfrmace hspdářství, embarga ze strany US a splečenskéh živta na strvě Velvyslanec byl velmi ptěšen spntánním vystupením pana Jarslava Nejezchleba, který mu předal tepanu růži a pžádal h předání d města Santa Clara ke hrbu Ernesta Che Guevary Na závěr besedy, která trvala téměř tři hdiny, se s Kubánci rzlučil pslanec Jihmravskéh kraje S Navrkal, který jim předal dary a splečně s vedením městské a kresní stranické rganizace p- Ft: archiv autra zvali velvyslance k další návštěvě kresu a kraje Přestže se s časvých důvdů nepdařil plánvaný prgram plně uskutečnit a hsté tak neměli mžnst prhlédnut si křtinský chrám a nárdní technicku památku v Jsefvě, djížděli d Prahy plní djmů nejen z krásné přírdy, zajímavé průmyslvé výrby, ale také nadšeni přátelsku atmsféru, kteru jim rganizátři a všichni, se kterými se setkali, vytvřili Odměnu pr rganizátry tét akce byl sál S2 plný účastníků besedy i jejich zájem a hjné dtazy František Ladič 6(5,Ï=1Ë ģ-ý< V těcht dnech slaví významné živtní jubileum výtvarnice a učitelka Eva Juračkvá Představit Evu Juračkvu (rzenu Mlkvu) je lehké a těžké zárveň Jednduché nejspíš prt, že již řadu let patří mezi etablvané výtvarné umělce s jasným přesahem blanenskéh reginu Slžitst spčívá v tm, že se nechci pakvat napsat naprst nvý, rádby bjevný medailn (natž ke krásným kulatinám), který by hdntil její dsavadní umělecký vývj a všebecný kntext, ve kterém tvřila a tvří, mně prstě nejde Jak z tét šlamastiky ven? Mhl bych si pmci snůšku filzfických sentencí, tvářit se zasvěceně a prezentvat se jak všemu rzumějící intelektuál Takhle však ani náhdu! Přiblížit Evu tímt způsbem nechci, neumím t a myslím si, že se t vůči ní ani nehdí Já si dvlím trchu jiný phled I když jiný? Vše suvisí se vším Rád bych se zmínil TOM, jak na mě Eva Juračkvá půsbí jak člvěk Nutn uvést, že ji blíže neznám příliš dluh Pár let jsme splu kantřili na blanenském gymnáziu, nyní jsme našli nvý druh splupráce v knihvně Jmén Juračkvá mně však nebyl přinejmenším d středšklských studií neznámé Umělecký klan Juračků pzitivně vlivnil něklik umění milvných generací a tradice naštěstí pkračuje dál Juračkvá EV k šíření dbréh jména rdiny významně přispívá jsem u th lidství Je mšelu, byť mnhkrát ptvrzenu pravdu, že živt nepřináší jenm hezké chvíle rnšt Lustig dbře věděl, prč říkal, že živt není t, c chceme, ale t, c máme, a čast i t, c nechceme Pznal t určitě každý z nás, pcítila t dcela silně i sama Eva snad právě prt je většina mých pracvních i jiných setkání s ní bčerstvujících Hezky se s ní pvídá, skr všem Nemusím si dávat pzr na každé slv, každu frmulaci Je čem si pvídat! Cítím z ní velku dávku empatie, nezištnsti a snahu dělat pr druhé a být s lidmi Mhl bych pkračvat dál, ale úmyslně nebudu Myslím, že jsem řekl, neb aspň naznačil, vše, c jsem svém djmu z Evy Juračkvé říct chtěl I když Chyba! Zapmněl jsem uvést, že se t všechn dráží v její prfesi, jejích brázcích a jejím, dnes naprst vytrácejícím se, lidství Já TO tam vidím! Pavel Přikryl rybičky GRR RUF!! NOVINK V BLNSKU!! přírdní léčba lupénky, dstranění atpických ekzémů a jiných kžních chrb bez pmci léků či jiných chemických látek bezplestný peeling kůže, relaxační mikrmasáž nhu stimulace reflexních bdů chdidel masáže s využitím armaterapie, lávvých kamenů alternativní terapie individuální kurzy babymasáží buducí maminky, děti d prdu RM Vlejte ZD 8 prdej tematické literatury, přír ksmetiky, čajů apd více najdete na wwwnefritgnecz Prvzvna: Svitavská 1a, Blansk Kntakt: Mgr Mnika Kubvá, tel ĜLMtPiPH ~YČURYp SRUDGFH wwwfer-uvercz Eva Juračkvá na své výstavě v Galerii Ve Věži BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR Z NEJLEPŠÍ CENY!! M R D Z E C K y h a l d p é v t laminá y n h c e š v a n Sleva 2 % d 2 8 d í t a l P K9> ĭ (äjº ä Ę M ² ä ²l Ř IJÛ Û ě 'Ìj ²lij İ Tel: İ K9>Ę OØÌl캫Ŝ ī ä ê Û ě ' ÌÒÉ ²l İ Tel: İ Tat nabídka platí d 8 2 d 7 21 neb d vyprdání zásb Ceny jsu uvedeny včetně DPH Platí pr bvyklé mnžství jedné dmácnsti Chyby a změny jsu vyhrazeny Ft: JP wwwbauhauscz

4 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz 4 Kulturní a sprtvní pzvánky Výstavy d 82, muzeum Kuzl vánčníh dárku výstava hraček Výstava dívčích a chlapeckých hraček, her a brázkvých knížek ze sbírek Muzea hraček v Rychnvě nad Kněžnu v malé výstavní síni 82 1, knihvna Marie Furchvá: Malby Přijměte pzvání d barevnéh světa fantazie tét mladé reginální autrky Vernisáž výstavy prběhne v pátek 8 únra v 18: hdin , muzeum Histrie unifrem Unifrmy a pracvní děvy z let 19 2 ze sbírky Jana Bačáka Vernisáž prběhne v pátek v 17: hdin , Galerie města Blanska Krištf Kintera: Nervus Krištf Kintera patří mezi nejvýraznější umělecké sbnsti psledních let Jeh schy-bjekty čast vznikají pmcí kmbinvání a přetváření předmětů každdenní ptřeby (židle, fén, kl, kčárek), dsahuje tak technicky prmyšlených sustrjí připmínající perpetum mbile, vynálezy a tajemné útvary žijící si svým vlastním živtem Kurátr: Jiří Ptáček 222 1, Galerie Jnáš ŠMBR Šarmantní múzy brněnské 21 D knce března 21 představí blanenské veřejnsti svji tvrbu Siréna (vlastním jménem Michaela Wičarvá-Štrblvá), výtvarnice a spisvatelka; Jan Hanuš, grafik a ftgraf; Petr Ševčík, keramik Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 22 únra 21 v 18: hdin v Galerii Jnáš, Blansk, Centrum Ježek, Smetanva 6 Galerie je tevřena vždy v úterý a ve čtvrtek d 9: d 12: a d 1: d 17: hdin Sučástí Galerie Jnáš je i antikvariát Kin Pkud není uveden jinak, filmy jsu uváděny v půvdním znění s českými titulky Představení značená Filmvý klub jsu přístupná i nečlenům filmvých klubů ve 2: h, kin LINCOLN Není-li špatné trctví, pak není špatné nic Film ppisuje bdbí psledních čtyř měsíců živta největšíh americkéh prezidenta brahama Linclna US / Indie / 15 minut / d 12 let nevhdný 271 v 15: h, 17: h, kin O MYŠCE MEDVĚDOVI Francuzská animvaná phádka medvědu Ernestvi a myšce Celestině Při hledání něčeh k snědku Oznámení zahájení činnsti JUDr lice Dstálvá Macků, advkát znamuje, že d 1121 je zapsána v seznamu České advkátní kmry pd evid číslem se zaměřením generální praxe Ernest chytí malu myšku Celestinu, aby Celestina nesknčila v Ernestvě prázdném žaludku, uzavře s ním dhdu Když ji nesní, ukáže mu míst, kde může získat spustu čklády, bnbnů a těch nejlepších sladkstí Francie / 8 minut / přístupný / česká verze 281 v 17: h, kin LINCOLN Není-li špatné trctví, pak není špatné nic Film ppisuje bdbí psledních čtyř měsíců živta největšíh americkéh prezidenta brahama Linclna US / Indie / 15 minut / d 12 let nevhdný ve 2: h, kin NESPOUTNÝ DJNGO Kultvní režisér Quentin Tarantin natčil jižanské drama z bdbí před vypuknutím bčanské války, jehž hlavním hrdinu je trk Djang Ten má šanci získat díky nájemnému lvci lidí dr Schultzvi svbdu, pkud se mu pvede dpadnut vraždící bratry Brittlvi US / 165 minut / d 15 let nepřístupný v 17: h, kin ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Kmiksvý seriál ČTYŘLÍSTEK slavil lets už 4 let d svéh narzení, prvníh vydání kreslenéh příběhu autra a výtvarníka Jarslava Němečka Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bbík dstávají na filmvé plátn a t v dbrdružném příběhu autrů Jsefa a Hany Lamkvých, dynamickém, vtipném, mderním, se spustu humrných a gagvých situací, nečekaných zápletek a překvapení ČR / 9 minut / přístupný / česká verze 11 2 ve 2: h, kin NIC NÁS NEROZDĚLÍ Silný příběh filmu Nic nás nerzdělí je zalžen na skutečné událsti jedné rdiny, která v rce 24 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém ceánu Španělsk, US / 17 minut 22 2 v 15: h, 17: h v 17: h, kin ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Kmiksvý seriál ČTYŘLÍSTEK slavil lets už 4 let d svéh narzení, prvníh vydání kreslenéh příběhu autra a výtvarníka Jarslava Němečka Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bbík dstávají na filmvé plátn a t v dbrdružném příběhu autrů Jsefa a Hany Lamkvých, dynamickém, vtipném, mderním, se spustu humrných a gagvých situací, nečekaných zápletek a překvapení ČR / 9 minut / přístupný / česká verze dvkátní kancelář Mahenva 1, Blansk Tel: Mbil: Kancelář se zabývá bčanským, rdinným, trestním, pracvním, správním a bchdním právem Zejména se jedná : sepisy smluv, kntrla smluv, zřízení a zrušení věcných břemen, kmpletní vyřízení rzvdu ( vypřádání SJM, úprava práv a pvinnstí k nezletilým dětem, zastupvání u sudu), výživné, exekuce, inslvence, náhrada škdy, zastupvání klientů u sudů a jiných rgánů, právní prady, zastupvání v dědických řízeních, bhajba klientů v trestních řízeních, mimsudní řešení sprů, sepisy žalb, dvlání, dvlání, stížnstí, pradenství v blasti pracvníh práva, řešení spluvlastnických vztahů, susedských sprů aj ve 2: h, kin PRLELNÍ SVĚTY (D) dam je byčejný kluk žijící v nebyčejné realitě Vede skrmný živt a stále myslí na dívku, kteru kdysi ptkal Eva však pchází ze zcela jinéh světa, ze světa naruby, který je přím nad tím damvým, ale mim jeh dsah Jednh dne zahlédne dam dspělu Evu v televizi a už h nic nezastaví, aby ji získal zpět Zákn, ani věda! Kanada, Francie / 18 minut / přístupný ve 2: h 92 v 17: h, 2: h, kin KONEČNÁ Důchd je pr bábvky Já se vrátím! řekl jednu rnld Schwarzenegger a nyní t naplňuje Na plátna kin se vrací v nejen fanušky dluh čekávaném akčňáku Knečná rnld definitivně vyměnil guvernérsku židli za šerifsku placku v zapadákvě u mexických hranic US / 17 minut / d 15 let nepřístupný 12 v 16: h, kin HOBIT: NEOČEKÁVNÁ CEST (D) česká verze Hbit sleduje cestu ústřední pstavy Bilb Pytlíka, který se citne na dbrdružné výpravě, jejímž cílem je znvu si nárkvat ztracené trpasličí králvství Erebr, které hbity připravil drak Šmak US, Nvý Zéland / 164 minut / přístupný / česká verze ve 2: h, kin HITCHCOCK Film Hitchcck dhaluje nejen histrii natáčení jednh z nejslavnějších filmů všech db, ale také pdmanivý milstný příběh slavnéh režiséra a jeh ženy lmy Když během natáčení Psycha lfred Hitchcck náhle nemcní, je t právě lma, kd míst něj usedne d režisérskéh křesla Málkd tuší, že slavný hrr má ve skutečnsti dva režiséry, že t nebyl velký lfred, kd d prslulé scény vraždy ve sprše prsadil jednduše geniální kvílení huslí US / 98 minut / d 12 let nevhdný 12 ve 2: h, kin NBUCCO / Giuseppe Verdi přímý přens z La Scaly Živý přens je uváděn v riginálním znění bez titulků Děj vychází z biblickéh příběhu krále Nabukadnezara (Nabucc) a tčí se klem jeh uvěznění Židy, zápasu s bezskrupulózní dceru bigaille, bžíh trestu a závěrečnéh spasení Verdih kšaté hudební pjetí nabízí výraznu meldičnst, silný příběh a syrvé drama v pjetí, které je zcela adekvátní velklepým tématům tét pery patritismu, víře, lásce a vykupení Dirigent: Nicla Luistti Účinkují: Le Nucci, leksandr ntnenk, Vitalij Kwaljw, Liudmyla Mnastyrska ve 2: h, kin BBOVŘESKY Letní kmedie Zdeňka Tršky je úsměvnu kmedií ze živta sučasné jihčeské vesnice Babvřesky, která s nadhledem a kmediální nadsázku, tak trchu v duchu Slunce, sen, sleduje kupící se nedrzumění a suhry náhd, které přádně zamtají hlavu jejím byvatelům V příběhu nechybí láska, žárlivst, závist, intriky a zejména vtipné kamžiky, v nichž se někteří i najdu ČR / 119 minut / d 12 let nevhdný / česká verze v 17: h, kin NÁDHERNÉ BYTOSTI Twilight sága sknčila a začínáme pciťvat, že nám něc chybí Nějaká nvá magie neb bytsti, se kterými by se část ppulace zttžňvala prt přicházejí Nádherné bytsti Ethan se zamiluje d Leny le ta je něc jak čardějka a její mc se má napln prjevit v den jejích 16 narzenin, kdy se také rzhdne, zda se vydá d temnty, neb d světla US / d 12 let nevhdný 172 v 15: h, kin SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Malý grilí sameček Snížek ví, jaké t je být jiný Jeh sněhvě bílý kžíšek h dlišval d tlupy gril, už když se nardil v hlubké džungli Nyní žije v ZOO v Barcelně, kde je senzací Chce ale utéct a tajně navštívit mcnu čardějku z cirkusu, která by mu mhla splnit jeh největší přání: být jak statní, stát se byčejnu grilu Španělsk / 9 minut / přístupný / česká verze Další akce 261 v 1: h, centrum Spirit, nám Svbdy 1/9 Práce s kyvadlem pr pkrčilé Naučíte se, jak kyvadl využívat v každdenním živtě jak pmcníka při výběru a řešení běžných událstí Část bude věnvána blasti stravy Inf ceně a další infrmace na tel neb v 15: h, Křesťanské centrum, nákupní stř Sever, 1 patr Vnitřní uzdravení, vysvbzení ze závislstí Přijďte zažít dtek bží mci přinášející uzdravení, dpuštění, vysvbzení a pvzbuzení Mdlitbami služí manželé Petrvi a Ondřej Kybast Vstup zdarma 1 v 19: h, klub Ulita, B Němcvé 2 Histrie Vjenskéh újezdu Březina Martin Prkeš, Jiří Suchánek a Zdeněk Chmelař, členvé VHS Stříbrná, s, nás seznámí s dějinami dnešníh Vjenskéh újezdu Březina (známý i jak VÚ Dědice) se zaměřením na Výcvikvý tábr Vyškv mezi rky a Truppenübungsplatz Wischau v 16: h, restaurace Sýpka Vyhlášení nkety nejlepší sprtvec města Blanska Letšní vyhlášení prběhne v salnku restaurace Sýpka (1 patr) 11 v 16: h, Katlický Dětská disktéka Disktéka p vysvědčení pr děti d 6 d 14 let Zváni jsu i rdiče! Rezervace na wwwskautbkcz/ disc Inf: Spusta tanečků a her nejen pr děti Sutěže, dětský bar, světelná technika jak na dspělácké disktéce, skvělí a neúnavní mderátři, DJ s neknečnu zásbu muziky, která letí Děti ve skautském tričku sleva! Vstupenka je s místenku 11 v 17: h Zájezd d divadla CHICGO Odjezd d divadla je ve čtvrtek 1121 v 17: hdin d htelu Dukla Blansk Přihlášky přijímá: Pavel Svbda, mbil : , wwwgalerievevezicz , knihvna 4 rčník Svatvalentýnské sutěže nejhezčí báseň lásce Bližší infrmace přím v knihvně a také na internetvé stránce knihvny wwwknihvnablansk cz Básně je mžné zasílat na tut adresu: cz neb sbně předat v dd pr dspělé MK Blansk 12 ve 2: h, Dělnický Susedský bál ve stylu let Kstýmy ve stylu let jsu vítány, nikliv však pdmínku Ples zahájí starsta města Blanska Ing Lubmír Tufar Hlavním hstem bude Světlana Nálepkvá V průběhu večera vystupí: hudební skupina Kreyn bude pr vás hrát na hlavním sále, cimbálvá muzika Drahan ve 2 pdlaží v hale a disktéka Pavla Brka v malém sále Dále jsu připraveny taneční vstupy Přadatelé připravili bhaté bčerstvení a tmblu 22 ve 2: h, Katlický Ples Junáka 2 ve 14: h, Katlický Dětský karneval Klpingva rdina Blansk a Splečnst Katlickéh dmu v Blansku zvu všechny bez rzdílu věku na sutěže, hry, tanec, tmblu a rej masek Předprdej vstupenek: každý pátek d 16: d 17: h v Katlickém dmě 92 ve 12: h, Blansk - Těchv Ostatky na Těchvě Sraz masek a dbré nálady ve 12: hdin v phstinství U Sluníček Trasa průvdu: Hrňáci, Dlňáci a Rybníčkáři Večer prběhne v kulturním dmě d 19: hdin tradiční SOUSEDSKÉ POSEZE- NÍ Je připravena pestrá tmbla, maspustní phštění a vlba nejvtipnější masky z průvdu K tanci a pslechu hraje pan Ladislav Kunc 92 ve 14: h, Blansk - Obůrka Ostatky na Obůrce Sraz masek je na Verandě na Obůrce 92 ve 2: h, Dělnický 18 Rybářský bál Hudba MEDIUM Blansk Taneční vstupy žáků SZUŠ manželů Jeřábkvých Bhatá tmbla Hlavní tmbla na slsvatelné vstupenky Večeře v restauraci Dělnický včetně ryb (kapr, pstruh) Kvalitní bčerstvení alk i nealk včetně míchaných nápjů Předprdej vstupenek v trafice pana Šerebla na nám Svbdy 92 ve 2: h, Katlický Reprezentační ples Ulity Blansk Zveme všechny příznivce neziskvé rganizace Ulita, která je v tmt městě známá především svjí čajvnu a kulturními akcemi pr děti a dspělé, a t vše puze pd záštitu dbrvlníků Přijďte se s námi pbavit a dzvědět se nás víc , klubvna, Růžvá ulice Jarní skautský příměstský tábr Celtábrvá hra na téma Dba ledvá, děti se mhu těšit na nejrůznější tradiční i netradiční hry, nabitý prgram, nvé tváře a partu dbrých kamarádů Prgram bude venkvní, ale za nepřízně pčasí v klubvně (t platí i v případě, kdyby byla mc velká zima na delší pbyt venku) Denně d 7: hdin d 8: hdin (p dmluvě lze čas i upravit) d 16: hdin Přihlašvání a infrmace najdete na www skautbkcz/primestak Kapacita je 15 2 dětí Případné dtazy, připmínky na cz), případně na v 15: h, Dělnický Dětský karneval Vstupné dbrvlné Čekají na vás dměny, sutěže, hudba, tanec 12 v 9: h, knihvna Kuzlíme s barvami Víte, c je patchwrk? Další pkračvání výtvarných dílen bude tentkrát s paní Věru Panáčkvu, a t technice patchwrk Jedná se setkání dívek a paní, které patchwrk mají rády, jak pr začátečnice, tak pr pkrčilé Přihlášky ve studvně neb na www knihvnablanskcz 12 v 18: h, klub Ulita, B Němcvé 2 Rusk-mnglské phraničí Večer s Ktlíkem č 152 Igr Medek cestě p rusk-mnglské hranici nám bude vyprávět Igr Medek Dzvíme se výstupu na kpec ktru (444 m) a další vrchly v blasti Severčujskéh hřbetu, návštěvě Teleckéh jezera, kterému se přezdívá Malý Bajkal, a putvání stepí těsně u hranice s Mnglskem 142 v 1: h, klub Ratlest, ul Sladkvskéh 2b Škla lásky v rdině Odbrná beseda na téma zrcadlení, emce a partnerské vztahy v rámci Nárdníh týdne manželství s psychlžku Hanu Pelčákvu-Kubecvu z Pradny pr manželství a mezilidské vztahy Blansk 152 v 18: h, Galerie Jnáš Flklrní slavnsti a krje jižní Mravy 2 tajemství jízdy králů V besedě nad ftgrafiemi navážeme na úvdní besedu z října 212 Pvíme si slavnstech dalších flklrních blastí jižní Mravy Seznámíme se se základními znaky a díly krjů jedntlivých blastí a jejich výrbu v sučasnsti Nahlédneme d tajemství záhadné jízdy králů a dřívějšíh živta na Vlčnvsku Sučástí setkání bude pět výstava ftgrafií s flklrními náměty Besedu vás prvede Ing Jarslav Šejnha 152 v 18: h, Katlický Umění a spiritualita O umění, zejména duchvní hudbě a zpěvu hvří P Mgr Marcel Javra Přádá Splečnst katlickéh dmu splu s KLS a SenirPint 152 ve 2: h, Dělnický Zdravtnický ples Nemcnice Blansk a Česká lékařská kmra Blansk vás srdečně zvu na Zdravtnický ples Hraje hudební skupina VELVET Blansk Sprt 261 v 17: h, SK Blansk Basketbal: SK - TJ Znjm muži 261 v 18: h, zimní stadin Hkej: DYNMITERS Blansk HK HC Grewis Plumlv Krajská liga mužů jižní Mravy a Zlína v ledním hkeji 212/ v 1: h, sprtvní hala TJ ČKD, Údlní 1 Basketbal: TJ ČKD B Vyškv OP II ženy 271 v 1: h, SK Blansk Basketbal: SK - BC Vysčina B muži 22 v 11: h, sprtvní hala TJ ČKD, Údlní 1 Basketbal: TJ ČKD Krnv I liga drstenek 2 v 9: h, SK Blansk Šachy: SK Blansk Spartak damv B 82 v 15:45 h, kryté lázně Zahájení plavání pr děti ve věku d d 6 let Přihlásit se d kurzu můžete u Mgr V Zachvalvé na tel v 18: h, kuželna TJ ČKD, Údlní 1 Kuželky: TJ ČKD C Ingstav Brn JMKP muži 92 v 8: h, SK Blansk Turnaj v malé kpané 92 v 1: h, sprtvní hala TJ ČKD, Údlní 1 Basketbal: TJ ČKD B Vyškv OP II ženy 92 v 1: h, 12: h, 15: h, kuželna TJ ČKD, Údlní 1 Kuželky: TJ ČKD TJ Val Mez, KK Šumperk, TJ Třebíč 1: h TJ ČKD TJ Val Meziříčí I KL ženy 12: h TJ ČKD KK Šumperk II KL muži 15: h TJ ČKD B TJ Třebíč III KL muži 162 v 8: h, SK Blansk Vlejbalvý turnaj

5 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz 5 Harmngram výstav v Galerii města Blanska v rce 21 I v letšním rce Galerie města Blanska rganizuje výstavy, které se zaměřují na mapvání sučasné české výtvarné scény Vedle uznávaných uměleckých sbnstí tak budeme mít mžnst sledvat i díla nedávných abslventů vyských uměleckých škl neb výstavy autrů střední generace Splečným jmenvatelem všech smi připravvaných výstav tak bude mezigenerační dialg a různrdst v zastupených výtvarných médiích KRIŠTOF KINTER 2 27 Kurátrský prjekt Jany Písaříkvé a Tmáše Hdbdě JELENOVI PIVO NELEJ 64 4 VSIL RTMONOV a LE- XEJ KLYUYKOV JN ŠRÁMEK a VERONIK VLKOVÁ BRBOR LUNGOVÁ STNISLV F MŰLLER VÁCLV STRTIL JIŘÍ FRNT a DVID BÖHM Jana Písaříkvá plesvá sezna 21 1 únra 21, 2: h, Dělnický SOUSEDSKÝ BÁL Ples zahájí starsta města Blanska Ing Lubmír Tufar Hlavním hstem bude Světlana Nálepkvá V průběhu večera vystupí hudební skupina Kreyn na hlavním sále, cimbálvá muzika Drahan ve 2 pdlaží v hale a Pavel Brek s disktéku v malém sále Připraveny jsu taneční vstupy, bhaté bčerstvení a tmbla 2 únra 21, 2: h, Katlický SKUTSKÝ PLES 9 ODDÍLU Hraje cimbálvá muzika GRJCR a DJ Frsage Rezervace je mžná na www9ddilskautingcz 9 únra 21, 2: h, Dělnický 18 RYBÁŘSKÝ BÁL Hudba MEDIUM Blansk Taneční vstupy žáků SZUŠ manželů Jeřábkvých Bhatá tmbla Hlavní tmbla na slsvatelné vstupenky Večeře v restauraci Dělnický včetně ryb (kapr, pstruh) Kvalitní bčerstvení alk i nealk včetně míchaných nápjů Předprdej vstupenek v trafice pana Šerebla na nám Svbdy 9 únra 21, 2: h, Katlický REPREZENTČNÍ PLES ULITY BLNSKO Zveme všechny příznivce neziskvé rganizace Ulita, která je v tmt městě známá především svjí čajvnu a kulturními akcemi pr děti a dspělé, a t vše puze pd záštitu dbrvlníků Přijďte se s námi pbavit a dzvědět se nás víc 15 únra 21, 2: h, Dělnický ZDRVOTNICKÝ PLES Hraje hudební skupina VELVET Blansk Občerstvení, tmbla Ples Nemcnice Blansk C nabízí ZŠ Salmva svým žákům K důležitým rzhdnutím rdičů patří vlba základní škly pr jejich ptmka Hlavními aspekty pr kvalitní živt, které prvázejí každéh člvěka celým jeh vývjem, jsu zdraví a bezpečí Základní škla Salmva se nachází v jedné z nejklidnějších a nejbezpečnějších lkalit v Blansku Přím u škly je mžnst parkvání, zastávka MHD je minuty d škly a děti nemusejí přecházet žádnu frekventvanu kmunikaci Správný vývj dětí zajišťuje řada nadstandardních prvků pdprujících zdraví Pr relaxaci všech žáků škly dvu delších přestávkách a dpledne pr děti ze šklní družiny služí šklní dvůr mezi pavilny, kde jsu umístěny mderní prlézačky, pískviště, lavičky, stly pr stlní tenis Velku výhdu je, že děti ze šklní družiny mhu rdiče vyzvedávat přím na šklním dvře Hned vedle škly jsu dvě hřiště s umělým pvrchem a v těsné blízksti areál blanenské přehrady Uvnitř prstrných chdeb jsu umístěny hrazdičky, ribstly i další stly na stlní tenis V rámci tělesné výchvy prjdu všechny děti výuku plavání Z výživvéh hlediska zajišťuje škla všem zájemcům dběr mléka a mléčných výrbků a dětem 1 stupně jednu za dva týdny zdarma vce Děti se stravují v prstrné, nvě vybavené šklní jídelně, běd si mhu vybírat ze dvu jídel Pravidelně bývají na výběr zeleninvá jídla, různé saláty, jídla z ryb, luštěnin i z netradičních survin zdravé výživy Škla nabízí svým žákům vyský kmfrt p stránce vzdělávací i materiální Třídy jsu vybaveny nvým nábytkem a výškvě nastavitelnými lavicemi Ve všech učebnách máme bílé bezprašné eklgické tabule (píšeme fixy) Žákům jsu k dispzici dvě učebny infrmatiky, dbrné pracvny jazyků, fyziky, přírdpisu a chemie, hudební a výtvarné výchvy Velké blibě se těší u žáků i cvičná kuchyně zbudvaná z dtačních peněz EU Pr tělesnu výchvu služí dvě prstrné tělcvičny Ke zpestření výuky lze pužít zreknstruvanu šklní zahradu s učebnu v přírdě Na nvě upravené a pečlivě udržvané šklní zahradě prbíhá i praktická výuka pracvníh vyučvání Vzdělávací nabídka škly je pdle vlastníh šklníh vzdělávacíh prgramu Zdravá škla škla pr živt vyvážená (placená inzerce) Záměrem škly je umístění nízkéh pčtu žáků d jedntlivých tříd prvníh rčníku, který má největší vliv na dbré začlenění dítěte d šklníh prstředí a bezprblémvý přechd z mateřské škly Vedle běžné nabídky předmětů se naši žáci učí již d první třídy angličtinu, d 4 rčníku infrmatiku a d 7 rčníku si pak vlí další cizí jazyk Pr žáky a 4 rčníku rganizujeme šklu v přírdě v Sběšicích, 5 třídy jezdí každý rk zcela zdarma na týdenní výměnný pbyt d Prahy Pr žáky 7 rčníku rganizujeme smidenní lyžařský kurz v Beskydech a v 8 rčníku jezdí naši žáci na týdenní eklgický pbyt na Rychtu d Krásenska Pravidelná výuka je samzřejmě zpestřena různými tematickými exkurzemi a pbyty, včetně zahraničních, i jinými výchvnými a vzdělávacími přady, které dplňují náš šklní vzdělávací prgram V mimšklní činnsti funguje řada zájmvých útvarů Velmi ppulární specialitu jsu kružky baseballu, sftballu a Klub nadaných dětí zaměřený na práci s talentvanými žáky Mimřádné zázemí nabízí dětem a hlavně jejich rdičům šklní družina, prtže přijímá žáky d 1 až d 5 rčníku ZŠ K dispzici jsu tři ddělení družiny Každé ddělení má svji vlastní učebnu pstupně vybavvanu nvými herními prvky a nábytkem Děti z družiny mhu chdit pravidelně bruslit, navštěvvat slnu jeskyni, k vycházkám i zimním radvánkám čast využívají klidné klí blanenské přehrady Nvinku ZŠ Salmva, kteru nemá žádná jiná blanenská škla, je přípravná třída služící dětem, které za rk zahájí šklní dcházku Návštěva tét třídy je prti dcházce d MŠ bezplatná Předškláci se p celý rk připravují na dcházku d 1 třídy p stránce mtrické, sciální i intelektvé Pdle kladných hlasů rdičů sučasných dětí z přípravné třídy budu žáci výbrně připraveni na buducí šklní dcházku Budva ZŠ Salmva je pavilnvéh typu, nejmladší a nejmdernější z blanenských škl Zlepšvání prstředí věnujeme neustálu pzrnst, a prt jsme rádi, že v tmt rce čeká šklu celkvá revitalizace Budu se vyměňvat kna, prsklené výplně a bude se zateplvat bvdvý plášť budvy Více infrmací škle, jejich aktivitách a vzdělávací nabídce můžete získat na šklních stránkách wwwzssalmvacz neb přím ve škle Mirslav Starý řádkvá inzerce pdnikatelská inzerce» TIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru Tel , Prdám dveře vchdvé plastvé bílé a zlatý dub Dále plechvé dveře d stávající zárubně a kmpletní plcení - bránu, branku nemvitsti sukrmá inzerce» Kupím pšenici, ječmen, sen a řepu Tel » Prdám pračku Indesit (výbrný stav, mál pužívaná), předem plněná, energ třída +, kapacita praní 4,5 kg, šířka: 59,5 cm, hlubka: 45 cm V záruce Cena: 45 Kč (i dhdu) Tel » Prdám hvězdářský dalekhled teleskp pr začínající astrnmy, kmpletní suprava vč hledáčku, kmpasu, stativu, nvý v rig balení, cena jen 8 Kč Mhu zaslat i na dbírku Tel » NOKI 67, barevný displej, Zubní phtvst Klpingva rdina Blansk a Splečnst Katlickéh dmu v Blansku přádají v neděli únra 21 tradiční dětský karneval I lets Klpingva rdina Blansk a Splečnst Katlickéh dmu v Blansku přádají v neděli únra 21 ve 14: hdin tradiční dětský karneval a pletiv Nvé z neuskutečněné stavby Dpravu zajistím Tel » Dučím ruštinu pr základní a střední škly Připravím i ke zkuškám Výuka individuální i víkendech Rdilá mluvčí Tel: » Prnajmu dluhdbě byt 1+1 v Blansku na sídlišti Sever Tel » Prnajmu garáž v Blansku pd hřbitvem Nejlépe dluhdbě Bezpečné míst naprti rdinnému dmu 1 Kč/měsíc Více infrmací » Prnajmu byt v OV v Blansku Zbrvcích +1, vlastní tpení, vlné d března 21 Cena 97 Kč + inkas Tel » Prnajmu 1+1 v rdinném dmě v Blansku, samstatný vchd, klidné prstředí Mžnst parkvání v garáži Tel , » Kupím pěkný byt p reknstrukci 2 +1 v Blansku Tel » Nabízím k dluhdbému prnájmu pěkný, částečně vybavený byt 2+1 s prstrnu šatnu v dmě p celkvé revitalizaci (zateplení, plastvá kna, velká ldžie, renvace kupelny) s nízkými náklady na energie, nájem 55 Kč + inkas Zálhy elektřina, plyn a vda budu vyúčtvány dle skutečné sptřeby Vlný d 1421 Mbil: , , centrumcz» Dluhdbě prnajmu garáž v Blansku u Sýpky Vlná 12/212 Tel MMS, ftaparát/kamera, FM rádi, infraprt, rganizér, java, hry, s nvu nab, stříbrný, jak nvý, ve 1 % stavu, jen 8 Kč I na dbírku Tel » Daruji za dvz bílý psací stůl, černu skříňku a pličku ze sestavy nábytku Tel p 18: h » Kupím Škdu Fabia, v dbrém stavu, dknale splehlivu, se servisní knížku, d 6 Kč Tel » Hledám paní (slečnu) na hlídání dvuletéh dítěte Většinu dpledne, statní p dmluvě Blansk - Zbrvce Tel: Služba je služena d 8: d 1: hdin Mim výše uvedenu dbu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazvá nemcnice, Pnávka 6, tel Úrazvá nemcnice službu zajišťuje ve všední dny d 17: hdin d 7: hdin O sbtách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hdin 22 MUDr Hsvá Rájec, zdrav středisk MUDr Hšák damv, U Kstela MUDr Hudkvá Blansk, Pražská 1b MUDr Chatrná Bskvice, Lidická MUDr Chatrný Bskvice, Lidická MUDr Jaklvá Bskvice, Smetanva MUDr Jílkvá Rájec, Ol Blažka MUDr Klapušvá Pliklinika Blansk, Sadvá Pzvánka na dětský karneval v prstrách Katlickéh dmu v Blansku Pr děti jsu připraveny sutěže, hry, tanec, bhatá tmbla, nebude chybět ani rej masek Zveme všechny děti bez rzdílu věku Těšíme se na vás! Předprdej vstupenek prběhne v pátek d 16: d 17: hdin v Katlickém dmě Blanenský uličník Křížkvskéh Ulice Křížkvskéh je klmá na ulici Dvrsku a suběžná s ulicí Dbrvskéh Jmenuje se p Pavlu Křížkvském Ten se nardil 9 ledna 182 v Hlasvicích ve Slezsku Krmě th, že byl katlickým knězem, byl také sbrmistrem a dknce hudebním skladatelem Půvdně byl pkřtěn Karel Byl nemanželským dítětem a vychvávali h jeh strýcvé Jeh talent nezůstal nepvšimnut a Karel byl pslán v rce 182 jak zpěvák d pavskéh kstela sv Ducha Zde navštěvval pzději i gymnázium Vzhledem k nedstatku prstředků byl p maturitě nucen zanechat studia a přijmut práci učitele K jeh nejvýznamnějším žákům patřil Leš Janáček P našetření dstačujícíh mnžství peněz pak pět pkračval ve studiu filzfie a hudební terie V rce 1845 vstupil d augustiniánskéh kláštera v Brně, kde vyknal řehlní slib a přijal jmén Pavel Pzději byl také vysvěcen na kněze Skvěle hrál na něklik hudebních nástrjů a stal se ředitelem klášterníh kůru V Brně půsbil aktivně, například zalžil Mužský pěvecký sbr, kde půsbil jak sbrmistr a dirigent Mezi sbnstmi, které jej vlivnily, patřil například František Sušil, sběratel lidvých písní Pd jeh vlivem Křížkvský kmpnval i v duchu mravských lidvých písní Jeh díl nepstrádá vlastenecké nadšení Křížkvskéh kmpnvání se však neshledával u jeh nadřízených s pchpením, až brněnský biskup zakázal Pavlu Křížkvskému skládat hudbu, krmě církevní V rce 1872 byl Pavel Křížkvský přesunut d Pavel Křížkvský (1885) Olmuce na míst kapelníka lmuckéh dómu D augustiniánskéh kláštera v Brně se vrátil až p prdělané mrtvici, na jejíž následky 8 května 1885 zemřel a je pchván na Ústředním hřbitvě v Brně Pavlína Lesvá Přerušení elektrické energie (bez záruky) 281, 7: 15: h Blansk ulice Dvrská krematrium a hřbitv, ulice Čelakvskéh krmě dmu č 1, ulice Palackéh, ulice Křížkvskéh d dmu č 49 vyšší čísla + garáže na knci tét ulice INZERCE VE ZPRVODJI Pzvání djinud Rájec-Jestřebí 12 ve 2: h, sklvna Skautský bál 72 v 19: h, břadní síň Světznámé Janáčkv kvartet Účinkují: Milš Vacek první husle, Vítězslav Zavadilík druhé husle, Jan Řezníček vila, Břetislav Vybíral vilncell 92 ve 2: h, sklvna Hasičský ples SDH Rájec 162 ve 2: h, sklvna 19 Rybářský bál MRS Rájec- -Jestřebí Splečenská krnika Úmrtí Cecilie Sychrvá 9 rků Hlštejn Zdeňka Jelínkvá 92 rků Blansk ntnín Blažek 89 rků Blansk Marie Žatecká 85 rků Hrní Lhta Dana Janečkvá 59 rků Blansk Jiří Šrámek 79 rků Blansk Helena Pražanvá 62 rků Blansk

6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna 21 infrmační čtrnáctideník zdarma wwwblanskcz 6 Muzeum Blansk rzšiřuje expzici figurální litiny na zámeckém nádvří V rámci evrpské dtace na pravu blanenskéh zámku byla upravena a rzšířena stávající expzice figurální litiny na zámeckém nádvří včetně nvých panelů mapujících vznik, histrii a práci zdejších železáren U vchdu na zámecké nádvří nyní stjí další dvě schy z blanenských železáren Knkrétně se Nvé tabule s ftgrafiemi představují instalace blanenské litiny u nás i ve světě Ft: S Mrázek jedná dvě nvé schy pjmenvané jak Faun a Dívka s vázu Jsu patřeny nvými štítky s ppisy, stejně tak půvdní schy na nádvří zámku se dčkaly v rámci dtačníh prgramu svéh nvéh značení Vzhledem k tmu, že tyt skulptury jsu umístěny v exteriéru zámku, jsu všechny pravidelně knzervvány pmcí speciálníh nátěru K tét expzici je vytvřen půvdní panel s textem vzniku a histrii figurální litiny v Blansku Dále tu najdeme další tři zbrusu nvé panely mapující ukázky blanenské figurální litiny, jež je umístěna na jiných místech v ČR neb i v zahraničí Mezi nejslavnější práce zdejších uměleckých slévačů patří zejména klnáda v Karlvých Varech neb v Mariánských Lázních, neméně významná je i řada sch zrzených v místních železárnách, jak jsu např Diana versailleská neb Venuše medicejská S Martini d nvéh rku Takvý byl název vystupení chrámvéh sbru Martini Band, které prběhl 1 ledna 21 v Katlickém dmě v Blansku S tímt hudebním seskupením se čast setkáváme na stránkách připravvaných akcí, a t nejen akcí přádaných blanenským farním úřadem, ale i samtným městem neb i jinými institucemi, jak jsu např Vítání sv Martina, Pchd světýlek ke sv Martinvi, rzsvícení vánčníh strmu, apd Kd se vlastně skrývá pd tímt příznačným názvem? Jde zajímavu slvní hříčku, v některých evkuje tradiční a všem známu značku italskéh aperitivu (dpvídající sklenice je statně sučástí velmi zdařiléh lga subru), zasvěcení najdu spjitst v dkazu na Via sancti Martini, neb-li Cestu sv Martina Jedná se chrámvý sbr zpívající v blanenském kstele sv Martina Dříve byl značvaný jak dětský neb malý, dnes má na 8 aktivních členů s věkvým průměrem kl 16 let V subru pracuje i řada předškláků, výjimku však nejsu ani tcvé rdin Činnst tht sbru je velice pestrá, pčet zpěváků se mění pdle typu akce, je mžné si pslechnut pět lidí s kytaru, ve svátek však nastupuje třicetičlenný sbr Ten se dělí d více seskupení, starší členvé se věnují i světské tvrbě, dkladem th je např jejich účast na pravidelné Garden Party na farním dvře neb splupráce s některými blanenskými kapelami V repertáru mají zhruba 25 písní, 5 z nich již zazněl v kncertní úpravě Tt hudební těles můžete v různých sestavách slyšet na pravidelné páteční mši, slavných nedělích neb v jiné svátky, čast i na svatbách, křtech i phřbech, ale i na různých setkáních v klí a samzřejmě i při jejich kncertní činnsti O prázdninách pak přádají letní sustředění, kde si velmi rádi užívají zpěvu, splečenství, výletů a her C vše můžete krmě zpěvu v rámci jejich vystupení zaslechnut? Žalmy dprvázejí varhany a rytmické zpěvy jsu pak dprvázeny klavírem, baskytaru, akusticku a elektricku kytaru Pravidelní hsté pak přidávají i saxfn, husle neb flétnu Drůstají zde však i nadějní hráči na flétnu, vilncell a dknce i bnga V květnu 29 jsme uspřádali v kstele Kncert pr radst za velké pdpry našeh pana faráře Otce Jiříh, vzpmíná Martin Dyčka, veducí sbru, neustále nás mtivuje a přichází se zajímavými myšlenkami Vůbec bychm se nebešli bez velké technické pdpry ze strany pana Františka Hasně ze skupiny Phda S tímt kncertem se pprvé zrdila myšlenka vydání vlastníh CD, které jsme chtěli natčit svépmcí Pstupně jsme začali sbírat infrmace, zvukvu techniku a zkušensti a pzvlna během hraní na akcích a pravidelnéh zkušení jsme nahráli CD, jehž tvrba se zdárně chýlí k závěru, říká Dyčka Na první phled půsbí překvapivě, že nahráváme čtvrtým rkem, ale např ve šklním rce 21/211 jsme měli 11 akcí mim náš kstel a zpíváme pravidelně na pátečních dětských mších včetně slavných nedělních, vysvětluje veducí sbru P kncertě v květnu 29 následvaly v říjnu téhž rku slavy 4 let sbru (ten kncert byl pr nás velmi bhacující dknce pamětníci tvrdí, že takhle plný sál viděli napsledy v rce 199) Zde jsme již měli své jmén Martini Band V červnu 212 jsme vystupvali na slavnstním tevření Centra sv Martina, cž je přebudvaný areál fary, ddává a uzavírá Dyčka Psledním veřejným vystupením tht hudebníh seskupení byl tedy zmíněný nvrční kncert S Martini d nvéh rku, jehž výtěžek bude pužit na vydání CD, na němž jeh členvé pctivě pracují již čtyři rky Nezbývá než věřit, že vybraný bns v rámci dbrvlnéh vstupnéh pmůže dtáhnut veškeré přípravy ke zdárnému knci a že Martini Band bude c nejdříve připravvat křest svéh prvníh CD Jana Navrátilvá Tříkrálvá sbírka na Blanensku Tříkrálvu sbírku přádá Oblastní charita Blansk lets již ptřinácté a lidé, kteří na ni přispívají, jsu rk d rku štědřejší Lni vynesla Tříkrálvá sbírka částku 1418 Kč Knečný výtěžek Tříkrálvé sbírky v Oblastní charitě Blansk za rk 21 je Kč Dárcům, kledníků a všem, kteří se na Tříkrálvé sbírce pdíleli, patří velký dík V těcht dnech jste mhli ptkat na Blanensku skupinky Tří králů Tit králvé však necestvali d Betléma d chudičké stáje k narzenému Ježíši, ale cestvali d příbytků lidí, aby jim zvěstvali radstnu nvinu a ppřáli d nvéh rku Lňský rk mířila Tříkrálvá sbírka hned d něklika služeb blanenské charity Například lidé využívající službu Dmácí hspicvá péče mhli strávit pslední hdiny živta se svými nejbližšími Rdiny pzůstalých tak byly se svými blízkými až d jejich pslední chvilky a byly za t velmi vděčné Lépe zvládaly truchlení, říká Radka Kuncvá, veducí Dmácí hspicvé služby Sbírka pmhla i prvzu areálu v Dubravici nad Svitavu Ten se využívá například pr letní tábry dětí ze sciálně slabších rdin a z azylvých dmů, které by mžná jinak ani tábrvý živt nepznaly Jak říká Lucie Zemánkvá, sciální pracvnice ze služby Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi: Děti byly tak spkjené, že zapmínaly psát i dmů rdičům Jedna hlčička napsala mamince: hj mami, vlni ses zlbila, že ti nepíšu, tak ti píšu hj tvje nička V každém dmě, který navštívili Tříkrálví kledníci, se nade dveřmi bjevil nápis K+M+B+ 21 Cž znamená Kristus, ať žehná tent příbytek Děti, které jak Tři králvé chdily p těcht dmech a zpívaly píseň My tři králvé jdeme k vám, byly i přes zimu a déšť nadšené, že mhu k lidem přijít Hned na začátku se dmluvaly, kd pnese pkladničku, kd bude rzdávat cukr a kd bude na dveře psát psvěcenu křídu nápis Jaké pak byl zklamání pr ty menší, když dveře byly příliš vyské a za děti musel nápis napsat někd dspělý, který s každu skupinku chdil le ani tt je nerzladil a u všech dveří krásně zazpívaly a předvedly kstýmy Tří králů, které mají děti rk d rku krásnější Všude tam, kde lidé Třem králům tevřeli, dstali Tříkrálví kledníci mim příspěvku d zapečetěné pkladničky i nějaku sladkst a vřelý úsměv Při nedělní mši svaté blanenský děkan Otec Václav Trmač Tříkrálvým kledníkům pděkval Ježíšvými slvy z Písma svatéh: Každému, kmu jste pmhli, jak byste mně pmhli ddal: Prt vám všem, kd jste kledvali, patří velké díky a dbrý pcit, že pmáháte těm, kteří t ptřebují stejně tak i Oblastní charita Blansk děkuje všem, kd každrčně přispívají d Tříkrálvých pkladniček a pmáhají tak těm, kteří si sami pmci nemhu V rámci sbírky se lets také uskutečnily dvě dprvdné akce Tříkrálvý čaj na sídlišti Zbrvce a Tříkrálvá disktéka v DEMZDEM Lets se v Blansku a příměstských částech vybrala rekrdní částka přesahující 1 tis Kč Sledujte ftgalerie, příběhy a hlasy v médiích na stránce sbírky: /trikralvasbirka/ neb se připjte: charitablansk Dárcům, kledníků a všem, kteří se na Tříkrálvé sbírce pdíleli, patří velký dík Knečný výtěžek sbírky je zveřejněn na stránkách wwwblanskcharitacz Dita Šebelvá Kncert Martini Bandu v Katlickém dmě Ft: S Mrázek Při svých pchůzkách zavítali Tři králvé také na radnici pzdravit veducí představitele města Ft: P Bháčkvá Inz: 1/1/1 wwwrkkncz Tel: 79 9 BRNO BOSKOVICE BLNSKO BŘECLV HODONÍN PROSTĚJOV VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT +1 BLNSKO 18,- Kč Byt p celkvé, zdařilé reknstrukci v centru, se 2 ldžiemi Nádherný výhled BYT +1 SLOUP 1,- Kč Prstrný, cihlvý byt v OV veliksti 72 m 2 Byt v 2NP/NP s ldžií a hezkým výhledem BYT 1+1 BLNSKO 85,- Kč Velký byt v OV na ul Salmva Udržvaný byt s ldžií veliksti 46 m 2 Nízké náklady BYT +1 DMOV 145,- Kč Byt na ul Kmenskéh v OV Byt je pěkný, udržvaný s balknem Dům je p revitalizaci RD SLOUP 1495,- Kč Rdinný, plřadvý veliksti 2+1 s mžnstí rzšíření Zahrada 1m 2 Najdete nás: Blansk, Nám Republiky, v budvě KB, TEL 79 9 Zpravdaj města Blanska Vychází 2 měsíčně V nákladu 9 výtisků je ddáván zdarma d schránek dmácnstí a fi rem v Blansku a jeh městských částech Vydává KSMB, Hybešva 1, Blansk, tel , fax , IČ: Šéfredaktr Jarslav Jeřábek, redaktr Stanislav Mrázek, redaktrka Jana Navrátilvá, Registrační čísl MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za bsahvu správnst materiálů ručí autři Sazba Ideal studi Brn, tisk Nvtisk sr tiskárna Olmuc Přehled uzávěrek jedntlivých vydání na wwwblanskcz/media/zpravdaj-mesta-blanska/ Tiskvé chyby vyhrazeny

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více