30 s hudby Vesmírné živly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30 s hudby Vesmírné živly"

Transkript

1 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se látky běžně nacházejí v podobě pevné, kapalné a plynné Pro každodenní život antického člověka byl zároveň nesmírně důležitý oheň, a tak je pochopitelné, že tvořil čtvrtý živel, z něhož je poskládán svět Dnešní fyzikové tento živel dobře znají, jedná se o čtvrté skupenství zvané plazma Co je překvapivé, toto pro laiky málo známé skupenství je ve vesmíru zastoupeno nejhojněji To, v jakém stavu se daná látka nachází, určuje řada fyzikálních podmínek Jednou z těchto podmínek je teplota Na zeměkouli se v našich zeměpisných šířkách běžně setkáváme s teplotami od minus deseti do plus třiceti stupňů Celsia a samozřejmě z hlediska celé naší planety to nejsou hodnoty nijak extrémní Chceme-li pátrat po teplotních rekordech, musíme se vypravit na půdu jiných kontinentů V jihozápadní Africe se podél pobřeží táhne nedozírné moře písečných dun, známé jako Namib neboli Namibijská poušť Je to jedno z nejsušších a nejteplejších míst na Zemi Teploměr se zde vyšplhal na rekordních 66 stupňů Celsia! Naproti tomu ve vnitrozemí Východní Antarktidy, v místě, kterému se říká světový pól chladu, zaznamenali vědci pokles teploty na neuvěřitelnou hodnotu minus 89 stupňů Celsia! Tyto teplotní rekordy představují mantinely pro živou i neživou pozemskou přírodu Pro vodu jsou to mantinely dosti široké - na Zemi se tak voda může vyskytovat ve všech třech možných podobách, či jak by řekli fyzikové: ve všech třech skupenstvích Jako plynná látka se nachází v ovzduší, jako kapalina může vytvářet říční proud či rozlehlý oceán a v podobě pevné látky ji známe jako jinovatku, sníh či led (pauza 2 s) Země, krajiny JZ Afrika poušť Namib písečné duny Antarktida stanice Vostok ledovce voda oblačnost, duha déšť, řeky, oceány jinovatka, sníh, led zhasnout zelenou

2 2 Naproti tomu jiné látky potřebné pro život dusík a oxid uhličitý najdeme v přírodě jen jako plyny, jež jsou součástí atmosféry Kapalný dusík či pevný oxid uhličitý sice dovedeme vyrobit, ale v normálních podmínkách se v pozemské přírodě vyskytovat nemohou Něco jiného je ovšem vesmír, ať už blízký nebo ten nesmírně vzdálený Tam panují podmínky, které si jen ztěží dokážeme představit (pauza 5 s) Tak například v mezihvězdném prostoru je neuvěřitelná zima Nacházejí se tam řídké prachoplynné mlhoviny, v jejichž nitrech klesá teplota až na minus 260 stupňů Celsia! Je to jen nepatrný kousek od vůbec nejnižší teploty, která může ve vesmíru existovat (pauza 7 s) Naproti tomu hvězdy jsou tělesa velmi žhavá Na povrchu naší hvězdy Slunce je teplota asi pět a půl tisíce stupňů Celsia a dokonce i v chladnějších tmavých oblastech zvaných sluneční skvrny zůstává na hodnotě kolem čtyř a půl tisíce stupňů V nitru Slunce je pak teplota několik milionů stupňů Celsia! (pauza 7 s) V závěrečných stadiích vývoje hvězd, kdy se velmi hmotné hvězdy stávají supernovami, může dokonce teplota na krátký čas dosáhnout až mnoha desítek miliard stupňů Celsia! V těchto okamžicích se vytváří celá paleta důležitých těžkých prvků, jimiž supernovy zásobují okolní vesmír atmosféra laboratoř kapalný dusík suchý led Video 1: mlhovina M42 Video 2: supernova Vydejme se teď spolu do světa planet, hvězd a galaxií a pokusme se najít dobře známé podoby látky Byli jsme u okraje zóny šera, takže jsme využívali chladivý stín Přesto jsme měli neustále na očích Slunce, jak se vznášelo nad kopci Merkura (pauza 5 s) Text: Arthur Charles Clarke: Ze Slunce zrození (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 136) pomalé stmívání svítí jen hvězdy

3 3 Přes sluneční kotouč se vznášely dvě z největších skvrn, jaké jsme kdy zpozorovali - vypadaly jako ohromné černé trychtýře, hluboko pronikající do rozvířených vnějších vrstev Slunce (pauza 4 s) Právě jsme z observatoře na Merkuru pozorovali druhou z nich, když na slunečním rovníku cosi vybouchlo Bylo to jako současná exploze miliónu vodíkových pum a řítilo se to proti nám rychlostí několika set kilometrů za sekundu Přestože se to už stalo mnohokrát předtím, vždycky to bylo vzrušující Znamenalo to, že bychom mohli polapit kousek samotné sluneční hmoty jak pofičí kolem v podobě ohromného mraku ionizovaného plynu (pauza 4 s) Hodiny plynuly Následkem erupce vznikl mrak stokrát větší než Země, který se zvolna kroutil a rotoval a brzy se přiblížil natolik, že radary mohly odhalit jeho vnitřní strukturu Přepnul jsem na kanál s krátkým dosahem a oblak se rozrostl do tak úžasné velikosti, že na obrazovce zůstala jenom ústřední část (pauza 4 s) Hned na první pohled mi bylo jasné, že je to něco nesmírně zvláštního Hleděl jsem na něco, co vypadalo jako průsvitný ovál, jehož vnitřek je protkán sítí téměř neviditelných čar Tam, kde se čáry křížily, zdály se být maličké, pulsující uzlíčky života Co jsem viděl, bylo nemožné, a přece leželo před mýma očima svědectví! (pauza 4 s) Erupce tu věc vymrštila ven z jejího normálního prostředí hluboko uvnitř žhnoucí sluneční atmosféry Byl to zázrak, že přežila pouť vesmírem (pauza 3 s)

4 4 Není snadná představa, že by stvoření mohlo cokoli vědět o vnějším vesmíru anebo dokonce vnímat existenci něčeho tak nevýslovně chladnějšího, jako je pevný povrch Merkura Ostrůvek života, který se na nás řítil z vesmíru, by si nikdy nedokázal představit svět, k němuž se tak rychle přibližoval Teď už vyplňoval celou oblohu a možná, v těch posledních sekundách rozeznal, že má před sebou cosi zvláštního Začal se totiž měnit, zářící linie, které jsem musel nutně pokládat za nervový systém, se seskupovaly a utvářely nové vzory Tu najednou obrazovka zela prázdnotou Stvoření zapadlo za obzor a zaoblení planety je před námi skrylo Daleko odsud na žhnoucí osvětlené straně Merkuru narazilo na jeho povrch Pouhý náraz pro takovou bytost nic neznamenal, co se však snést nedalo, to byl první dotek s nepředstavitelným chladem pevné látky Text: Pevná látka ve vesmíru Řekneme-li pevná látka, vybaví se nám zřejmě kámen, skála nebo kus železa Vesmírná pevná látka to jsou například tělesa, která obíhají kolem hvězd: planety, jejich měsíce, planetky, komety a spousta větších či menších kamenů, kamínků a nepatrných částeček meziplanetární hmoty Na obrázcích vidíte rozmanité tvary těles obíhajících kolem naší hvězdy Slunce Takto vypadají jádra komet: hornaté jádro komety Borrelly, kterou snímkovala během těsného průletu sonda Deep Space 1 Má na délku asi 10 kilometrů a je tvořeno zmrzlým prachem a ledem kometa Borrelly Deep Space kometa Tempel 1 Video 3: Sluneční soustava Video 4: dopad projektilu rozsvítit světla u obzorů Tady je snímek o něco menší komety Tempel 1, pořízený sondou Deep Impact Sonda rovněž vystřelila na kometu malý projektil Cílem plánované srážky bylo získat informace o materiálu, který se nacházel pod povrchem komety Eros Video 5:

5 5 Podobně jako jádra komet, tak i planetky jsou tělesa nepravidelných tvarů Například blízkozemní planetka Eros, na které přistála sonda NEAR, je jednolitý kus kamene o rozměrech několika desítek kilometrů Pevná tělesa větších rozměrů mají tvar koule Jsou to všechny planety a také jejich větší měsíce Proč tomu tak je? Látka v pevném stavu si zachovává svůj tvar a objem - pokud na ni ovšem nepůsobí vnější síla A právě u těles s průměrem větším než asi 500 kilometrů musíme počítat s působením jejich vlastní gravitace Gravitační síla je příčinou toho, že se pevné těleso pod tlakem horních vrstev samo zformuje do kulového tvaru Tady vidíte například planetu Mars, místo, kam se v budoucnu vydají kosmické lodě s lidskou posádkou Podmínky na Marsu se totiž nejvíce ze všech planet podobají pozemským Teplota je tady zhruba stejná jako v Antarktidě, ale v určitých obdobích a v určitých oblastech klesne ještě níž, takže na rozdíl od Antarktidy můžeme na Marsu najít nejen zmrzlou vodu, ale i zmrzlý oxid uhličitý Tyto látky se nacházejí třeba v polárních oblastech zvaných polární čepičky, které během marsovského roku mění svůj vzhled a velikost Oxid uhličitý sublimuje - to znamená, že se mění z pevné látky přímo v plyn a přechází do řídké atmosféry (pauza 25 s) Na povrchu těles sluneční soustavy často objevujeme útvary, které se jen málo podobají těm, které známe ze Země Jedním z nejvzdálenějších a nejpodivuhodnějších světů, které dosud zkoumaly kosmické sondy, je Saturnův měsíc Titan Ačkoliv zde fungují geologické procesy podobně jako na Zemi, vzhledem k teplotě, která je 180 stupňů Celsia pod bodem mrazu, se tady máme možnost setkat s úplně jinými materiály hornin Kameny v místě přistání sondy Huygens nejsou z křemičitanů jako na Zemi, ale z ledu a uhlovodíků tvrdých jako kámen Zkuste si jen představit, že šplháte na skálu tvořenou zmrzlým metanem Zvláštní představa! Text: 33x13x13 km srovnání tvary těles povrch Marsu polární čepičky snímky povrchu Titanu Eros - přistání Video 6: planeta Mars Video 7: přistání na Titanu přidat trochu červené ztlumit červenou přidat trochu bílé zhasnout bílou i červenou

6 6 Dalším příkladem vesmírné látky v pevném skupenství jsou prachová zrníčka mezihvězdné hmoty Mezihvězdný prach je v naší hvězdné soustavě zvané Galaxie soustředěn do spirálních ramen, kde vytváří spolu s mezihvězdným plynem temné mlhoviny Galaxie spirální ramena zhasnout obzory, Střelec nad JZ Jedno z ramen je dobře pozorovatelné na letní obloze, kde se klene od severovýchodního obzoru směrem k jižnímu a známe ho pod názvem Mléčná dráha Nízko u obzoru, v souhvězdí Střelce, se nachází tmavý prachoplynný oblak s označením Barnard 68, který zastiňuje hvězdy v pozadí Vypadá jako díra na obloze O kousek dál v souhvězdí Hadonoše se mezi hvězdami klikatí temné čáry známé jako Hadí mlhovina Jiné temné mlhoviny můžeme pozorovat tehdy, zakrývají-li některou ze zářících mlhovin nacházejících se v pozadí Příkladem je takzvaná Kuželová mlhovina v souhvězdí Jednorožce (pauza 5 s) nebo známá mlhovina Koňská hlava - tmavé mračno mezihvězdného prachu a taky plynu, které se nachází na zimní obloze ve směru souhvězdí Oriona Barnard 68 Hadí mlhovina Mlhovina Kužel Koňská hlava Mléčná dráha ukázat Střelce (pak obr) ukázat Hadonoše (pak obr) DP (nejdříve obr) ukázat Jednorožce (nejdříve obr) ukázat Oriona konec DP

7 7 Rozsáhlé oblasti prachu objevujeme také v jiných galaxiích Například tyto prachové uzlíčky zastiňují jádro známé galaxie v Andromedě Galaxie v Andromedě (nejdříve obr) pak ukázat Andromedu Další spirální galaxie ze stejného souhvězdí je pozorovatelná takzvaně z boku, a to nám dává možnost prohlédnout si temný pás plynu a prachu, který ji rozděluje ve dví Jedna z nejkrásnějších galaxií, u níž můžeme pozorovat temný prachový pás, je galaxie Sombrero v souhvězdí Panny Byl to svět, který nikdy nepoznal slunce Víc než miliardu roků se vznášel uprostřed mezi dvěma galaxiemi jako oběť střetnutí jejich gravitačních sil Byl tak vychladlý, až to přesahovalo všechny představy, mezigalaktická noc mu odčerpala i to teplo, které měl kdysi A přesto se tu nacházela moře moře tvořená jediným prvkem, jenž mohl existovat v kapalném stavu při teplotě mínus 272 stupňů Celsia V mělkých oceánech hélia, které omývaly tuhle podivnou planetu, jednou vzniklé elektrické proudy už trvaly navždycky, nic je nemohlo oslabit Tady byla supravodivost normálním jevem Byl to ráj pro počítače Žádná planeta ve vesmíru nemohla být pro život nesnesitelnější a pro inteligenci pohostinnější A inteligence tady byla, sídlila v koloniích krystalů i v mikroskopických kovových vláknech Slaboučké světlo obou soupeřících galaxií dopadalo na neměnnou tvář krajiny Nic se nehýbalo, neboť není třeba žádný viditelný pohyb ve světě, kde létají myšlenky z jedné polokoule na druhou rychlostí světla (pauza 5 s) V průběhu několika milionů roků si inteligence, hloubající o své opuštěné planetě, začala uvědomovat určitý nedostatek základních informací V budoucnosti i když ještě hodně vzdálené ji přitáhne jedna z galaxií Vypočítat, s čím se střetne, až se střemhlav ponoří do toho houfu sluncí, to přesahovalo její možnosti galaxie NGC 891 Sombrero Text: Arthur Charles Clarke: Křížová výprava (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 145) DP (nejdříve obr) pak ukázat Pannu konec DP

8 8 Vyslala tedy rozkaz a myriády krystalových mřížek změnily tvar Přes planetu začaly proudit atomy kovu V hlubinách héliového moře začaly klíčit a narůstat dva naprosto identické mozky Bez sebemenšího zvuku, aniž se vzdula vlnka na hladině moře, v němž neexistovalo tření, se vznesly čerstvě vytvořené entity a vydaly se ke vzdáleným hvězdným ostrovům Mateřský intelekt pak o svých ratolestech neslyšel déle než milión roků Také to ani neočekával Dokud mozky nedoletí ke svým cílům, nebudou mít nic, co by hlásily Potom - téměř současně - došly zprávy, že obě mise selhaly Když se oba průzkumníci přiblížili k ohromným galaktickým ohňům a pocítili nahromaděné horko bilionů hvězd, zahynuli Obvody zajišťující životní funkce se přehřály a ztratily supravodivé schopnosti, nezbytné pro jejich existenci Avšak ještě dřív, než je zastihla katastrofa, vyslaly zprávy Jedna galaxie je zcela opuštěná, avšak druhá se inteligencí přímo hemží, neboť její myšlenky letí jako ozvěna od hvězdy ke hvězdě v myriádách elektronických znaků Mateřský intelekt héliové planety si brzy uvědomil, že stojí tváří v tvář formám inteligence nesmírně zvláštní Existovala i na tak horkých planetách, že tam dokonce voda byla přítomna v kapalné fázi! Ovšem o jaký druh inteligence se jedná, to nebyl schopen pochopit ani za celá tisíciletí Řekneme-li slovo kapalina, většinou se nám okamžitě vybaví voda Zatímco na povrchu naší planety je to látka velice hojná, na ostatních planetách se v kapalném skupenství vyskytuje jen velmi vzácně Existence tekuté vody je totiž na většině ostatních planet vzhledem k odlišným fyzikálním podmínkám vyloučena Povrchová teplota na osvětlené polokouli Merkura nebo na Venuši se pohybuje vysoko nad bodem varu, a tak by se tam voda mohla teoreticky vyskytovat jen ve skupenství plynném Teploty na tělesech vzdálenějších, jako je třeba Mars, jsou zase hluboko pod bodem mrazu, takže tam se voda může vyskytovat jen ve skupenství pevném Sama planeta Mars obsahuje v povrchových vrstvách zřejmě zmrzlé vody dost, ale jen malá část může za příznivých podmínek vyvěrat na povrch v tekutém stavu Text: Kapalná látka ve vesmíru voda na povrchu Země Merkur a Venuše Mars povrch Marsu přidat modrou

9 9 (pauza 7 s) Obrovský oceán slané vody se zřejmě nachází pod tlustou ledovou vrstvou na Europě, což je jeden z Jupiterových měsíců Voda v tekutém stavu je zde ohřívána slapovým působením gigantického Jupitera Avšak nejen voda může být ve skupenství kapalném Na Saturnově měsíci Titanu plní úlohu vody metan, který se stává tekutinou při teplotě minus 183 stupňů Celsia V oblacích Titanovy atmosféry zřejmě kondenzují kapky metanu o velikosti tenisového míčku a prší na povrch Metanový proud pak stéká rozsáhlou sítí potoků a řek a ústí do metanových jezer Vulkány chrlí směs amoniaku a vody v pevném i kapalném stavu a to vše je zahaleno do oranžové mlhy Exotické kapaliny se nacházejí také hluboko v nitrech těles Jejich existence je podmíněna obrovským tlakem horních vrstev Například Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, má rozsáhlou atmosféru, která směrem do nitra houstne převážně vodíkový plyn postupně přechází v rozsáhlý oceán kapalného vodíku Před ním se rozkládal nový svět, Jupiter svlékl jeden ze svých mnoha závojů Druhá vrstva mraků, nedosažitelně hluboko dole, měla mnohem tmavší barvu než první Byla téměř lososově růžová a posetá podivnými malými ostrůvky cihlové červeně Všechny měly oválný tvar a dlouhé osy orientované ve směru východ západ, v převládajícím směru větrů Bylo jich na sta, všechny přibližně stejné velikosti a Falconovi připomínaly malé nadýchané kumuly na obloze pozemské Zredukoval sílu, která ho nadnášela, a začal klesat po povrchu rozpouštějícího se srázu A potom zpozoroval sníh Bílé vločky se utvářely ve vzduchu a pomalu se snášely dolů Ale na sníh tu bylo příliš horko a v každém případě v těchhle výškách byly sotva stopy po vodě A co Europa oceán pod ledem Titan atmosféra řeky na Titanu atmosféra Jupitera Text: Arthur Charles Clarke: Setkání s medúzou (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 230) Video 8: povrch Titanu Video 9: atmosféra Jupitera zhasnout modrou projektor Jupitera zhasnout Jupitera

10 10 víc, vločky se ani netřpytily, ani nejiskřily, když v kaskádách padaly dolů do hlubin Když pár z nich znenadání přistálo na rameni nesoucím přístroje před hlavním průzorem, spatřil, že jsou matně, neprůsvitně bílé vůbec ne krystalické a dost velké, několik centimetrů v průměru Asi sto kilometrů před ním něco vrstvu mraků narušilo Něco postrkovalo malé červené oválky kolem dokola a začalo je formovat do spirály Vír se vynořoval s udivující rychlostí Jestli to vpředu je bouře, říkal si Falcon, budu mít spoustu starostí Potom se Falconův zájem změnil v údiv a ve strach To, co se rozvíjelo v dráze jeho letu, nebyla vůbec bouře Cosi ohromného něco, co měřilo v průměru celé kilometry stoupalo vzhůru mračny Uklidňující myšlenka, že by to taky mohl být bouřkový mrak, který vzkypěl vzhůru z nižších vrstev atmosféry, nepřežila víc než pár sekund Ne, tohle bylo pevné Proráželo si to cestu růžovými a lososovými vrstvami jako ledovec stoupající z hlubin Ledovec plující ve vodíku? To bylo nemožné, samozřejmě, ale možná že to nebyla analogie příliš vzdálená Jakmile Falcon na záhadu zaostřil teleskop, uviděl, že to je bělavá, krystalická hmota potažená pruhy červené a hnědé Musí to být, dospěl k názoru, stejná látka jako sněhové vločky padající kolem něj A nebylo to, uvědomil si, zas tak pevné, jak si myslel nejdřív, okraje se neustále drobily, přetvářely a vůbec se chovaly jako jako živé organismy (pauza 3 s) Celou myslí se soustředil na útvar v zorném poli teleskopu Musel mít jistotu Kdyby se zmýlil, vysmála by se mu celá Sluneční soustava Potom vydechl a vrhl pohled na hodinky Volám řídící letové středisko, pronesl velmi formálně Hlásí se Howard Falcon Světový čas devatenáct hodin dvacet jedna minuta patnáct sekund Nula stupňů pět minut severní šířky, sto pět stupňů čtyřicet dvě minuty délky, první soustava Řekněte doktoru Brennerovi, že v atmosféře Jupitera život existuje A že je veliký

11 11 Řekneme-li slovo plyn, možná se nám vybaví láhev propan-butanu, štiplavý zápach čpavku nebo jen obyčejný vzduch, který dýcháme Vesmírná látka v plynném stavu - to jsou třeba atmosféry planet (pauza 5 s) Obří planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun mají rozsáhlé atmosférické obaly z vodíku, hélia, metanu, čpavku a dalších prvků a sloučenin (pauza 7 s) Menší planety Venuše a Mars jsou zahaleny především oxidem uhličitým a v plynném obalu Země převládá dusík (pauza 5 s) Zajímavé je, že dusíkovou atmosféru má i Saturnův měsíc Titan Text: Plynná látka ve vesmíru zemská atmosféra Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Venuše a Mars Titan Také ve vzdáleném mezihvězdném prostoru je látka ve skupenství plynném poměrně hojná, i když je tvořena převážně jedním jediným prvkem, a tím je vodík Představuje asi 70 procent hmotnosti všech plynných mlhovin (pauza 2 s) Vodík se vyskytuje ve formě atomů nebo dvouatomových molekul Jenže na astronomických snímcích se často setkáme s vodíkem, který má poněkud jinou formu Ultrafialové záření blízkých hvězd totiž zbavuje vodík elektronů, které se pak kaskádovitě vracejí k atomovým jádrům a přitom vyzařují energii Takovému plynu říkáme ionizovaný plyn (pauza 2 s) Spoustu nádherných zářících mlhovin najdeme v blízkosti právě zrozených hvězd Na snímku vidíte mlhovinu Kosatec ze souhvězdí Kefea Centrální část kolem masivní horké hvězdy obtáčí červená záře vodíku zásobovaného ultrafialovým zářením Modrá barva zase svědčí o přítomnosti prachových zrn, na nichž se hvězdné světlo odráží atomy a molekuly H M42 v Orionu Mlhovina Kosatec Video 10: ionizace, záření Střelec nad JZ obzorem (nejdříve obr) pak ukázat Kefea

12 12 V souhvězdí Jednorožce září mlhovina, která je pro svou barvu a podivný vzhled přezdívaná Liščí kožešina Původ červeného zbarvení můžeme i v tomto případě hledat v ionizovaném vodíku (pauza 5 s) Pastvou pro oči jsou mlhoviny pozorovatelné na letní obloze nízko nad jižním obzorem Tady ve směru zvířetníkového souhvězdí Střelce objevíme celou řadu mezihvězdných mlhovin fantastických tvarů Zdá se to neuvěřitelné, ale všechny tyto mlhoviny jsou objekty velmi řídké Každý gram látky je rozptýlen v několika milionech krychlových kilometrů Mlhovina Liščí kožešina Laguna, Trifid, Omega ukázat Střelce (pak obr) Ionizovaný plyn září také v obálkách hvězd, které nazýváme planetární mlhoviny Tyto objekty se na rozdíl od předchozích nacházejí na opačném stupni hvězdného vývoje Jde o staré hvězdy, které vyvrhují své obálky do okolního prostoru a vytvářejí ty nejúžasnější obrazce, jaké si jen dovedeme představit Obrázky planetárních mlhovin s popisem Kočičí oko Video 11: vznik planetárních ml (pauza 60 s) Silně ionizovaný plyn, v němž je velké množství volných elektronů, dobře vede elektrický proud, a je tedy výrazně ovlivňován magnetickým polem Svými vlastnostmi se odlišuje od látky ve skupenství pevném, kapalném či plynném, proto bývá považován za čtvrté skupenství hmoty za plazma (pauza 5 s) Na Zemi se s plazmatem setkáváme jen zřídka, třeba v podobě blesku nebo polární záře Ve vesmíru však plazma jednoznačně převládá Ve stavu plazmatu se nachází asi devadesát devět procent veškeré pozorovatelné vesmírné látky! (pauza 7 s) Text: Plazma blesky, polární záře Oblaky plazmatu je tvořena většina galaktických mlhovin mlhoviny

13 13 Vodíkovými plazmovými mosty jsou propojeny blízké galaxie Ale především plazmovými tělesy jsou hvězdy Každý z těch zářících bodů na noční obloze je obrovský objekt z horkého plazmatu, který je zmítán bouřlivými procesy spojenými s vysíláním záření všech energií a vlnových délek galaxie I naše Slunce, hvězda poměrně stabilní a na pohled klidná a vlídná, je při bližším zkoumání těleso nebezpečně aktivní Horké plazma bývá často z povrchových vrstev vyzvednuto do ohromných smyček slunečních protuberancí Jindy je plazma vytrženo a vyvrženo do meziplanetárního prostoru mohutnými erupcemi Celá sluneční soustava je prostoupena slunečním větrem, proudem nabitých částic pocházejících právě ze Slunce Sluneční vítr se střetává s ochrannými štíty planet s jejich magnetosférami a vytváří fascinující světlo polárních září protuberance erupce sluneční vítr polární záře Video 12: Slunce Polární záře symbolizují setkání dvou světů, které mají pramálo společného Svět hvězd vyplněný plazmatem, svět, který se obtáčí kolem siločar magnetických polí a pevná či kapalná tělesa jsou v něm jen vzácnou výjimkou a svět planet - krajiny s pohořími, krátery, ledovci, s koryty řek současných i dávno minulých Je to zvláštní představa, ale veškerá rozmanitost pozemské přírody, všechny nádherné scenérie, jemné detaily neživé přírody i fascinující struktury živých organismů, vše, co obdivujeme každý den, je tvořeno jen tím jediným procentem vesmírné látky, která se zrovna nenachází ve stavu plazmatu (pauza 80 s) živá a neživá pozemská příroda

14 14 Měli antičtí filosofové pravdu? Měli i neměli Měli ji v tom, že velmi přesně vystihli podstatu látek nejen na Zemi, ale na první pohled i v celém pozorovatelném vesmíru Jenže současná věda ukázala, že v extrémních podmínkách hvězd a galaxií existují další stavy látky, které se naprosto vymykají našim pozemským zkušenostem Ba co víc ve vesmíru existuje i ohromné množství látky, která je nepozorovatelná, a staří filosofové o ní tedy vědět nemohli Moderní astrofyzikové však o ní vědí Ačkoli ji nikdy nepozorovali, o její existenci se dovídají z jejího gravitačního působení na okolí Ujal se pro ni název skrytá či temná hmota Ukazuje se, že právě tato hmota ve vesmíru jednoznačně převažuje Čím je ale tvořena, je dodnes velikou záhadou 30 s hudby tma, hvězdy DP zhasnout hvězdy pomalu přidávat světla

15 15

16 16

17 17

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují Mgr. Veronika Kuncová, 2013 - mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují světlo z blízkých zdrojů

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

Astronomická jednotka (AU)

Astronomická jednotka (AU) URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ V ASTRONOMII Astronomická jednotka (AU) Světelný rok (LY) Jiří Prudký: MINIMIUM ASTRONOMICKÝCH ZNALOSTÍ PODÍVEJTE SE NA NOČNÍ OBLOHU! VÝPRAVA DO SLUNEČNÍ SOUSTAVY NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice? Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 10.9.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 10.9.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 10.9.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Co je přírodopis. Vznik vesmíru a

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře? 1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,

Více

1. KAPITOLA - Co je to Astronomie?

1. KAPITOLA - Co je to Astronomie? 1. KAPITOLA - Co je to Astronomie? Na noční obloze se dají pozorovat úžasné věci - jiné světy, odlišné od toho mudlovského, velká oblaka žhavých plynů, z nichž se rodí hvězdy i obrovské výbuchy, jimiž

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Přírodopis Vesmír Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k učivu o vesmíru. Jsou zde uvedené základní vlastnosti planet sluneční soustavy včetně hypertextových odkazů na videa k této tématice.na

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P01 Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: 13.2.2012 Datum ověření: 23.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Přírodověda

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Čas a jeho průběh. Časová osa

Čas a jeho průběh. Časová osa Čas a jeho průběh zobrazování času hodiny - kratší časové intervaly sekundy, minuty, hodiny kalendář delší časové intervaly dny, týdny, měsíce, roky časová osa velmi dlouhé časové intervaly století, tisíciletí,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe Mgr. Veronika Kuncová, 2013 - před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe naráží vznik planet, planetek

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2 Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Odborné zkoušky. Astronomie

Odborné zkoušky. Astronomie Odborné zkoušky Astronomie Přehled bodů pro splnění zkoušky Zná Sluneční soustavu Zná principy zatmění Měsíce a Slunce Zná významná souhvězdí a dokáže je rozpoznat Zná základní typy Deep sky objektů Zúčastní

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský Vlastivěda není věda II. Planeta Země Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský 3 Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu Hlavního města Prahy. Vytvoření odborného textu: Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

Atmosféra - složení a důležité děje

Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Možná pomůže trochu se zamyslet a podívat se na věci z jiné perspektivy! Zde něco málo z astronomie jako námět

Možná pomůže trochu se zamyslet a podívat se na věci z jiné perspektivy! Zde něco málo z astronomie jako námět Možná pomůže trochu se zamyslet a podívat se na věci z jiné perspektivy! Zde něco málo z astronomie jako námět Hubble dalekohled Hubbleův teleskop se nachází mimo naši atmosféru a krouží okolo Země ve

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Měsíc přirozená družice Země

Měsíc přirozená družice Země Proč je ěsíc kulatý? ěsíc přirozená družice Země Josef Trna, Vladimír Štefl ěsíc patří ke kosmickým tělesům, která podstatně ovlivňuje gravitační síla, proto zaujímá kulový tvar. Ve vesmíru u těles s poloměrem

Více