30 s hudby Vesmírné živly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30 s hudby Vesmírné živly"

Transkript

1 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se látky běžně nacházejí v podobě pevné, kapalné a plynné Pro každodenní život antického člověka byl zároveň nesmírně důležitý oheň, a tak je pochopitelné, že tvořil čtvrtý živel, z něhož je poskládán svět Dnešní fyzikové tento živel dobře znají, jedná se o čtvrté skupenství zvané plazma Co je překvapivé, toto pro laiky málo známé skupenství je ve vesmíru zastoupeno nejhojněji To, v jakém stavu se daná látka nachází, určuje řada fyzikálních podmínek Jednou z těchto podmínek je teplota Na zeměkouli se v našich zeměpisných šířkách běžně setkáváme s teplotami od minus deseti do plus třiceti stupňů Celsia a samozřejmě z hlediska celé naší planety to nejsou hodnoty nijak extrémní Chceme-li pátrat po teplotních rekordech, musíme se vypravit na půdu jiných kontinentů V jihozápadní Africe se podél pobřeží táhne nedozírné moře písečných dun, známé jako Namib neboli Namibijská poušť Je to jedno z nejsušších a nejteplejších míst na Zemi Teploměr se zde vyšplhal na rekordních 66 stupňů Celsia! Naproti tomu ve vnitrozemí Východní Antarktidy, v místě, kterému se říká světový pól chladu, zaznamenali vědci pokles teploty na neuvěřitelnou hodnotu minus 89 stupňů Celsia! Tyto teplotní rekordy představují mantinely pro živou i neživou pozemskou přírodu Pro vodu jsou to mantinely dosti široké - na Zemi se tak voda může vyskytovat ve všech třech možných podobách, či jak by řekli fyzikové: ve všech třech skupenstvích Jako plynná látka se nachází v ovzduší, jako kapalina může vytvářet říční proud či rozlehlý oceán a v podobě pevné látky ji známe jako jinovatku, sníh či led (pauza 2 s) Země, krajiny JZ Afrika poušť Namib písečné duny Antarktida stanice Vostok ledovce voda oblačnost, duha déšť, řeky, oceány jinovatka, sníh, led zhasnout zelenou

2 2 Naproti tomu jiné látky potřebné pro život dusík a oxid uhličitý najdeme v přírodě jen jako plyny, jež jsou součástí atmosféry Kapalný dusík či pevný oxid uhličitý sice dovedeme vyrobit, ale v normálních podmínkách se v pozemské přírodě vyskytovat nemohou Něco jiného je ovšem vesmír, ať už blízký nebo ten nesmírně vzdálený Tam panují podmínky, které si jen ztěží dokážeme představit (pauza 5 s) Tak například v mezihvězdném prostoru je neuvěřitelná zima Nacházejí se tam řídké prachoplynné mlhoviny, v jejichž nitrech klesá teplota až na minus 260 stupňů Celsia! Je to jen nepatrný kousek od vůbec nejnižší teploty, která může ve vesmíru existovat (pauza 7 s) Naproti tomu hvězdy jsou tělesa velmi žhavá Na povrchu naší hvězdy Slunce je teplota asi pět a půl tisíce stupňů Celsia a dokonce i v chladnějších tmavých oblastech zvaných sluneční skvrny zůstává na hodnotě kolem čtyř a půl tisíce stupňů V nitru Slunce je pak teplota několik milionů stupňů Celsia! (pauza 7 s) V závěrečných stadiích vývoje hvězd, kdy se velmi hmotné hvězdy stávají supernovami, může dokonce teplota na krátký čas dosáhnout až mnoha desítek miliard stupňů Celsia! V těchto okamžicích se vytváří celá paleta důležitých těžkých prvků, jimiž supernovy zásobují okolní vesmír atmosféra laboratoř kapalný dusík suchý led Video 1: mlhovina M42 Video 2: supernova Vydejme se teď spolu do světa planet, hvězd a galaxií a pokusme se najít dobře známé podoby látky Byli jsme u okraje zóny šera, takže jsme využívali chladivý stín Přesto jsme měli neustále na očích Slunce, jak se vznášelo nad kopci Merkura (pauza 5 s) Text: Arthur Charles Clarke: Ze Slunce zrození (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 136) pomalé stmívání svítí jen hvězdy

3 3 Přes sluneční kotouč se vznášely dvě z největších skvrn, jaké jsme kdy zpozorovali - vypadaly jako ohromné černé trychtýře, hluboko pronikající do rozvířených vnějších vrstev Slunce (pauza 4 s) Právě jsme z observatoře na Merkuru pozorovali druhou z nich, když na slunečním rovníku cosi vybouchlo Bylo to jako současná exploze miliónu vodíkových pum a řítilo se to proti nám rychlostí několika set kilometrů za sekundu Přestože se to už stalo mnohokrát předtím, vždycky to bylo vzrušující Znamenalo to, že bychom mohli polapit kousek samotné sluneční hmoty jak pofičí kolem v podobě ohromného mraku ionizovaného plynu (pauza 4 s) Hodiny plynuly Následkem erupce vznikl mrak stokrát větší než Země, který se zvolna kroutil a rotoval a brzy se přiblížil natolik, že radary mohly odhalit jeho vnitřní strukturu Přepnul jsem na kanál s krátkým dosahem a oblak se rozrostl do tak úžasné velikosti, že na obrazovce zůstala jenom ústřední část (pauza 4 s) Hned na první pohled mi bylo jasné, že je to něco nesmírně zvláštního Hleděl jsem na něco, co vypadalo jako průsvitný ovál, jehož vnitřek je protkán sítí téměř neviditelných čar Tam, kde se čáry křížily, zdály se být maličké, pulsující uzlíčky života Co jsem viděl, bylo nemožné, a přece leželo před mýma očima svědectví! (pauza 4 s) Erupce tu věc vymrštila ven z jejího normálního prostředí hluboko uvnitř žhnoucí sluneční atmosféry Byl to zázrak, že přežila pouť vesmírem (pauza 3 s)

4 4 Není snadná představa, že by stvoření mohlo cokoli vědět o vnějším vesmíru anebo dokonce vnímat existenci něčeho tak nevýslovně chladnějšího, jako je pevný povrch Merkura Ostrůvek života, který se na nás řítil z vesmíru, by si nikdy nedokázal představit svět, k němuž se tak rychle přibližoval Teď už vyplňoval celou oblohu a možná, v těch posledních sekundách rozeznal, že má před sebou cosi zvláštního Začal se totiž měnit, zářící linie, které jsem musel nutně pokládat za nervový systém, se seskupovaly a utvářely nové vzory Tu najednou obrazovka zela prázdnotou Stvoření zapadlo za obzor a zaoblení planety je před námi skrylo Daleko odsud na žhnoucí osvětlené straně Merkuru narazilo na jeho povrch Pouhý náraz pro takovou bytost nic neznamenal, co se však snést nedalo, to byl první dotek s nepředstavitelným chladem pevné látky Text: Pevná látka ve vesmíru Řekneme-li pevná látka, vybaví se nám zřejmě kámen, skála nebo kus železa Vesmírná pevná látka to jsou například tělesa, která obíhají kolem hvězd: planety, jejich měsíce, planetky, komety a spousta větších či menších kamenů, kamínků a nepatrných částeček meziplanetární hmoty Na obrázcích vidíte rozmanité tvary těles obíhajících kolem naší hvězdy Slunce Takto vypadají jádra komet: hornaté jádro komety Borrelly, kterou snímkovala během těsného průletu sonda Deep Space 1 Má na délku asi 10 kilometrů a je tvořeno zmrzlým prachem a ledem kometa Borrelly Deep Space kometa Tempel 1 Video 3: Sluneční soustava Video 4: dopad projektilu rozsvítit světla u obzorů Tady je snímek o něco menší komety Tempel 1, pořízený sondou Deep Impact Sonda rovněž vystřelila na kometu malý projektil Cílem plánované srážky bylo získat informace o materiálu, který se nacházel pod povrchem komety Eros Video 5:

5 5 Podobně jako jádra komet, tak i planetky jsou tělesa nepravidelných tvarů Například blízkozemní planetka Eros, na které přistála sonda NEAR, je jednolitý kus kamene o rozměrech několika desítek kilometrů Pevná tělesa větších rozměrů mají tvar koule Jsou to všechny planety a také jejich větší měsíce Proč tomu tak je? Látka v pevném stavu si zachovává svůj tvar a objem - pokud na ni ovšem nepůsobí vnější síla A právě u těles s průměrem větším než asi 500 kilometrů musíme počítat s působením jejich vlastní gravitace Gravitační síla je příčinou toho, že se pevné těleso pod tlakem horních vrstev samo zformuje do kulového tvaru Tady vidíte například planetu Mars, místo, kam se v budoucnu vydají kosmické lodě s lidskou posádkou Podmínky na Marsu se totiž nejvíce ze všech planet podobají pozemským Teplota je tady zhruba stejná jako v Antarktidě, ale v určitých obdobích a v určitých oblastech klesne ještě níž, takže na rozdíl od Antarktidy můžeme na Marsu najít nejen zmrzlou vodu, ale i zmrzlý oxid uhličitý Tyto látky se nacházejí třeba v polárních oblastech zvaných polární čepičky, které během marsovského roku mění svůj vzhled a velikost Oxid uhličitý sublimuje - to znamená, že se mění z pevné látky přímo v plyn a přechází do řídké atmosféry (pauza 25 s) Na povrchu těles sluneční soustavy často objevujeme útvary, které se jen málo podobají těm, které známe ze Země Jedním z nejvzdálenějších a nejpodivuhodnějších světů, které dosud zkoumaly kosmické sondy, je Saturnův měsíc Titan Ačkoliv zde fungují geologické procesy podobně jako na Zemi, vzhledem k teplotě, která je 180 stupňů Celsia pod bodem mrazu, se tady máme možnost setkat s úplně jinými materiály hornin Kameny v místě přistání sondy Huygens nejsou z křemičitanů jako na Zemi, ale z ledu a uhlovodíků tvrdých jako kámen Zkuste si jen představit, že šplháte na skálu tvořenou zmrzlým metanem Zvláštní představa! Text: 33x13x13 km srovnání tvary těles povrch Marsu polární čepičky snímky povrchu Titanu Eros - přistání Video 6: planeta Mars Video 7: přistání na Titanu přidat trochu červené ztlumit červenou přidat trochu bílé zhasnout bílou i červenou

6 6 Dalším příkladem vesmírné látky v pevném skupenství jsou prachová zrníčka mezihvězdné hmoty Mezihvězdný prach je v naší hvězdné soustavě zvané Galaxie soustředěn do spirálních ramen, kde vytváří spolu s mezihvězdným plynem temné mlhoviny Galaxie spirální ramena zhasnout obzory, Střelec nad JZ Jedno z ramen je dobře pozorovatelné na letní obloze, kde se klene od severovýchodního obzoru směrem k jižnímu a známe ho pod názvem Mléčná dráha Nízko u obzoru, v souhvězdí Střelce, se nachází tmavý prachoplynný oblak s označením Barnard 68, který zastiňuje hvězdy v pozadí Vypadá jako díra na obloze O kousek dál v souhvězdí Hadonoše se mezi hvězdami klikatí temné čáry známé jako Hadí mlhovina Jiné temné mlhoviny můžeme pozorovat tehdy, zakrývají-li některou ze zářících mlhovin nacházejících se v pozadí Příkladem je takzvaná Kuželová mlhovina v souhvězdí Jednorožce (pauza 5 s) nebo známá mlhovina Koňská hlava - tmavé mračno mezihvězdného prachu a taky plynu, které se nachází na zimní obloze ve směru souhvězdí Oriona Barnard 68 Hadí mlhovina Mlhovina Kužel Koňská hlava Mléčná dráha ukázat Střelce (pak obr) ukázat Hadonoše (pak obr) DP (nejdříve obr) ukázat Jednorožce (nejdříve obr) ukázat Oriona konec DP

7 7 Rozsáhlé oblasti prachu objevujeme také v jiných galaxiích Například tyto prachové uzlíčky zastiňují jádro známé galaxie v Andromedě Galaxie v Andromedě (nejdříve obr) pak ukázat Andromedu Další spirální galaxie ze stejného souhvězdí je pozorovatelná takzvaně z boku, a to nám dává možnost prohlédnout si temný pás plynu a prachu, který ji rozděluje ve dví Jedna z nejkrásnějších galaxií, u níž můžeme pozorovat temný prachový pás, je galaxie Sombrero v souhvězdí Panny Byl to svět, který nikdy nepoznal slunce Víc než miliardu roků se vznášel uprostřed mezi dvěma galaxiemi jako oběť střetnutí jejich gravitačních sil Byl tak vychladlý, až to přesahovalo všechny představy, mezigalaktická noc mu odčerpala i to teplo, které měl kdysi A přesto se tu nacházela moře moře tvořená jediným prvkem, jenž mohl existovat v kapalném stavu při teplotě mínus 272 stupňů Celsia V mělkých oceánech hélia, které omývaly tuhle podivnou planetu, jednou vzniklé elektrické proudy už trvaly navždycky, nic je nemohlo oslabit Tady byla supravodivost normálním jevem Byl to ráj pro počítače Žádná planeta ve vesmíru nemohla být pro život nesnesitelnější a pro inteligenci pohostinnější A inteligence tady byla, sídlila v koloniích krystalů i v mikroskopických kovových vláknech Slaboučké světlo obou soupeřících galaxií dopadalo na neměnnou tvář krajiny Nic se nehýbalo, neboť není třeba žádný viditelný pohyb ve světě, kde létají myšlenky z jedné polokoule na druhou rychlostí světla (pauza 5 s) V průběhu několika milionů roků si inteligence, hloubající o své opuštěné planetě, začala uvědomovat určitý nedostatek základních informací V budoucnosti i když ještě hodně vzdálené ji přitáhne jedna z galaxií Vypočítat, s čím se střetne, až se střemhlav ponoří do toho houfu sluncí, to přesahovalo její možnosti galaxie NGC 891 Sombrero Text: Arthur Charles Clarke: Křížová výprava (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 145) DP (nejdříve obr) pak ukázat Pannu konec DP

8 8 Vyslala tedy rozkaz a myriády krystalových mřížek změnily tvar Přes planetu začaly proudit atomy kovu V hlubinách héliového moře začaly klíčit a narůstat dva naprosto identické mozky Bez sebemenšího zvuku, aniž se vzdula vlnka na hladině moře, v němž neexistovalo tření, se vznesly čerstvě vytvořené entity a vydaly se ke vzdáleným hvězdným ostrovům Mateřský intelekt pak o svých ratolestech neslyšel déle než milión roků Také to ani neočekával Dokud mozky nedoletí ke svým cílům, nebudou mít nic, co by hlásily Potom - téměř současně - došly zprávy, že obě mise selhaly Když se oba průzkumníci přiblížili k ohromným galaktickým ohňům a pocítili nahromaděné horko bilionů hvězd, zahynuli Obvody zajišťující životní funkce se přehřály a ztratily supravodivé schopnosti, nezbytné pro jejich existenci Avšak ještě dřív, než je zastihla katastrofa, vyslaly zprávy Jedna galaxie je zcela opuštěná, avšak druhá se inteligencí přímo hemží, neboť její myšlenky letí jako ozvěna od hvězdy ke hvězdě v myriádách elektronických znaků Mateřský intelekt héliové planety si brzy uvědomil, že stojí tváří v tvář formám inteligence nesmírně zvláštní Existovala i na tak horkých planetách, že tam dokonce voda byla přítomna v kapalné fázi! Ovšem o jaký druh inteligence se jedná, to nebyl schopen pochopit ani za celá tisíciletí Řekneme-li slovo kapalina, většinou se nám okamžitě vybaví voda Zatímco na povrchu naší planety je to látka velice hojná, na ostatních planetách se v kapalném skupenství vyskytuje jen velmi vzácně Existence tekuté vody je totiž na většině ostatních planet vzhledem k odlišným fyzikálním podmínkám vyloučena Povrchová teplota na osvětlené polokouli Merkura nebo na Venuši se pohybuje vysoko nad bodem varu, a tak by se tam voda mohla teoreticky vyskytovat jen ve skupenství plynném Teploty na tělesech vzdálenějších, jako je třeba Mars, jsou zase hluboko pod bodem mrazu, takže tam se voda může vyskytovat jen ve skupenství pevném Sama planeta Mars obsahuje v povrchových vrstvách zřejmě zmrzlé vody dost, ale jen malá část může za příznivých podmínek vyvěrat na povrch v tekutém stavu Text: Kapalná látka ve vesmíru voda na povrchu Země Merkur a Venuše Mars povrch Marsu přidat modrou

9 9 (pauza 7 s) Obrovský oceán slané vody se zřejmě nachází pod tlustou ledovou vrstvou na Europě, což je jeden z Jupiterových měsíců Voda v tekutém stavu je zde ohřívána slapovým působením gigantického Jupitera Avšak nejen voda může být ve skupenství kapalném Na Saturnově měsíci Titanu plní úlohu vody metan, který se stává tekutinou při teplotě minus 183 stupňů Celsia V oblacích Titanovy atmosféry zřejmě kondenzují kapky metanu o velikosti tenisového míčku a prší na povrch Metanový proud pak stéká rozsáhlou sítí potoků a řek a ústí do metanových jezer Vulkány chrlí směs amoniaku a vody v pevném i kapalném stavu a to vše je zahaleno do oranžové mlhy Exotické kapaliny se nacházejí také hluboko v nitrech těles Jejich existence je podmíněna obrovským tlakem horních vrstev Například Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, má rozsáhlou atmosféru, která směrem do nitra houstne převážně vodíkový plyn postupně přechází v rozsáhlý oceán kapalného vodíku Před ním se rozkládal nový svět, Jupiter svlékl jeden ze svých mnoha závojů Druhá vrstva mraků, nedosažitelně hluboko dole, měla mnohem tmavší barvu než první Byla téměř lososově růžová a posetá podivnými malými ostrůvky cihlové červeně Všechny měly oválný tvar a dlouhé osy orientované ve směru východ západ, v převládajícím směru větrů Bylo jich na sta, všechny přibližně stejné velikosti a Falconovi připomínaly malé nadýchané kumuly na obloze pozemské Zredukoval sílu, která ho nadnášela, a začal klesat po povrchu rozpouštějícího se srázu A potom zpozoroval sníh Bílé vločky se utvářely ve vzduchu a pomalu se snášely dolů Ale na sníh tu bylo příliš horko a v každém případě v těchhle výškách byly sotva stopy po vodě A co Europa oceán pod ledem Titan atmosféra řeky na Titanu atmosféra Jupitera Text: Arthur Charles Clarke: Setkání s medúzou (soubor povídek Zpráva o třetí planetě, str 230) Video 8: povrch Titanu Video 9: atmosféra Jupitera zhasnout modrou projektor Jupitera zhasnout Jupitera

10 10 víc, vločky se ani netřpytily, ani nejiskřily, když v kaskádách padaly dolů do hlubin Když pár z nich znenadání přistálo na rameni nesoucím přístroje před hlavním průzorem, spatřil, že jsou matně, neprůsvitně bílé vůbec ne krystalické a dost velké, několik centimetrů v průměru Asi sto kilometrů před ním něco vrstvu mraků narušilo Něco postrkovalo malé červené oválky kolem dokola a začalo je formovat do spirály Vír se vynořoval s udivující rychlostí Jestli to vpředu je bouře, říkal si Falcon, budu mít spoustu starostí Potom se Falconův zájem změnil v údiv a ve strach To, co se rozvíjelo v dráze jeho letu, nebyla vůbec bouře Cosi ohromného něco, co měřilo v průměru celé kilometry stoupalo vzhůru mračny Uklidňující myšlenka, že by to taky mohl být bouřkový mrak, který vzkypěl vzhůru z nižších vrstev atmosféry, nepřežila víc než pár sekund Ne, tohle bylo pevné Proráželo si to cestu růžovými a lososovými vrstvami jako ledovec stoupající z hlubin Ledovec plující ve vodíku? To bylo nemožné, samozřejmě, ale možná že to nebyla analogie příliš vzdálená Jakmile Falcon na záhadu zaostřil teleskop, uviděl, že to je bělavá, krystalická hmota potažená pruhy červené a hnědé Musí to být, dospěl k názoru, stejná látka jako sněhové vločky padající kolem něj A nebylo to, uvědomil si, zas tak pevné, jak si myslel nejdřív, okraje se neustále drobily, přetvářely a vůbec se chovaly jako jako živé organismy (pauza 3 s) Celou myslí se soustředil na útvar v zorném poli teleskopu Musel mít jistotu Kdyby se zmýlil, vysmála by se mu celá Sluneční soustava Potom vydechl a vrhl pohled na hodinky Volám řídící letové středisko, pronesl velmi formálně Hlásí se Howard Falcon Světový čas devatenáct hodin dvacet jedna minuta patnáct sekund Nula stupňů pět minut severní šířky, sto pět stupňů čtyřicet dvě minuty délky, první soustava Řekněte doktoru Brennerovi, že v atmosféře Jupitera život existuje A že je veliký

11 11 Řekneme-li slovo plyn, možná se nám vybaví láhev propan-butanu, štiplavý zápach čpavku nebo jen obyčejný vzduch, který dýcháme Vesmírná látka v plynném stavu - to jsou třeba atmosféry planet (pauza 5 s) Obří planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun mají rozsáhlé atmosférické obaly z vodíku, hélia, metanu, čpavku a dalších prvků a sloučenin (pauza 7 s) Menší planety Venuše a Mars jsou zahaleny především oxidem uhličitým a v plynném obalu Země převládá dusík (pauza 5 s) Zajímavé je, že dusíkovou atmosféru má i Saturnův měsíc Titan Text: Plynná látka ve vesmíru zemská atmosféra Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Venuše a Mars Titan Také ve vzdáleném mezihvězdném prostoru je látka ve skupenství plynném poměrně hojná, i když je tvořena převážně jedním jediným prvkem, a tím je vodík Představuje asi 70 procent hmotnosti všech plynných mlhovin (pauza 2 s) Vodík se vyskytuje ve formě atomů nebo dvouatomových molekul Jenže na astronomických snímcích se často setkáme s vodíkem, který má poněkud jinou formu Ultrafialové záření blízkých hvězd totiž zbavuje vodík elektronů, které se pak kaskádovitě vracejí k atomovým jádrům a přitom vyzařují energii Takovému plynu říkáme ionizovaný plyn (pauza 2 s) Spoustu nádherných zářících mlhovin najdeme v blízkosti právě zrozených hvězd Na snímku vidíte mlhovinu Kosatec ze souhvězdí Kefea Centrální část kolem masivní horké hvězdy obtáčí červená záře vodíku zásobovaného ultrafialovým zářením Modrá barva zase svědčí o přítomnosti prachových zrn, na nichž se hvězdné světlo odráží atomy a molekuly H M42 v Orionu Mlhovina Kosatec Video 10: ionizace, záření Střelec nad JZ obzorem (nejdříve obr) pak ukázat Kefea

12 12 V souhvězdí Jednorožce září mlhovina, která je pro svou barvu a podivný vzhled přezdívaná Liščí kožešina Původ červeného zbarvení můžeme i v tomto případě hledat v ionizovaném vodíku (pauza 5 s) Pastvou pro oči jsou mlhoviny pozorovatelné na letní obloze nízko nad jižním obzorem Tady ve směru zvířetníkového souhvězdí Střelce objevíme celou řadu mezihvězdných mlhovin fantastických tvarů Zdá se to neuvěřitelné, ale všechny tyto mlhoviny jsou objekty velmi řídké Každý gram látky je rozptýlen v několika milionech krychlových kilometrů Mlhovina Liščí kožešina Laguna, Trifid, Omega ukázat Střelce (pak obr) Ionizovaný plyn září také v obálkách hvězd, které nazýváme planetární mlhoviny Tyto objekty se na rozdíl od předchozích nacházejí na opačném stupni hvězdného vývoje Jde o staré hvězdy, které vyvrhují své obálky do okolního prostoru a vytvářejí ty nejúžasnější obrazce, jaké si jen dovedeme představit Obrázky planetárních mlhovin s popisem Kočičí oko Video 11: vznik planetárních ml (pauza 60 s) Silně ionizovaný plyn, v němž je velké množství volných elektronů, dobře vede elektrický proud, a je tedy výrazně ovlivňován magnetickým polem Svými vlastnostmi se odlišuje od látky ve skupenství pevném, kapalném či plynném, proto bývá považován za čtvrté skupenství hmoty za plazma (pauza 5 s) Na Zemi se s plazmatem setkáváme jen zřídka, třeba v podobě blesku nebo polární záře Ve vesmíru však plazma jednoznačně převládá Ve stavu plazmatu se nachází asi devadesát devět procent veškeré pozorovatelné vesmírné látky! (pauza 7 s) Text: Plazma blesky, polární záře Oblaky plazmatu je tvořena většina galaktických mlhovin mlhoviny

13 13 Vodíkovými plazmovými mosty jsou propojeny blízké galaxie Ale především plazmovými tělesy jsou hvězdy Každý z těch zářících bodů na noční obloze je obrovský objekt z horkého plazmatu, který je zmítán bouřlivými procesy spojenými s vysíláním záření všech energií a vlnových délek galaxie I naše Slunce, hvězda poměrně stabilní a na pohled klidná a vlídná, je při bližším zkoumání těleso nebezpečně aktivní Horké plazma bývá často z povrchových vrstev vyzvednuto do ohromných smyček slunečních protuberancí Jindy je plazma vytrženo a vyvrženo do meziplanetárního prostoru mohutnými erupcemi Celá sluneční soustava je prostoupena slunečním větrem, proudem nabitých částic pocházejících právě ze Slunce Sluneční vítr se střetává s ochrannými štíty planet s jejich magnetosférami a vytváří fascinující světlo polárních září protuberance erupce sluneční vítr polární záře Video 12: Slunce Polární záře symbolizují setkání dvou světů, které mají pramálo společného Svět hvězd vyplněný plazmatem, svět, který se obtáčí kolem siločar magnetických polí a pevná či kapalná tělesa jsou v něm jen vzácnou výjimkou a svět planet - krajiny s pohořími, krátery, ledovci, s koryty řek současných i dávno minulých Je to zvláštní představa, ale veškerá rozmanitost pozemské přírody, všechny nádherné scenérie, jemné detaily neživé přírody i fascinující struktury živých organismů, vše, co obdivujeme každý den, je tvořeno jen tím jediným procentem vesmírné látky, která se zrovna nenachází ve stavu plazmatu (pauza 80 s) živá a neživá pozemská příroda

14 14 Měli antičtí filosofové pravdu? Měli i neměli Měli ji v tom, že velmi přesně vystihli podstatu látek nejen na Zemi, ale na první pohled i v celém pozorovatelném vesmíru Jenže současná věda ukázala, že v extrémních podmínkách hvězd a galaxií existují další stavy látky, které se naprosto vymykají našim pozemským zkušenostem Ba co víc ve vesmíru existuje i ohromné množství látky, která je nepozorovatelná, a staří filosofové o ní tedy vědět nemohli Moderní astrofyzikové však o ní vědí Ačkoli ji nikdy nepozorovali, o její existenci se dovídají z jejího gravitačního působení na okolí Ujal se pro ni název skrytá či temná hmota Ukazuje se, že právě tato hmota ve vesmíru jednoznačně převažuje Čím je ale tvořena, je dodnes velikou záhadou 30 s hudby tma, hvězdy DP zhasnout hvězdy pomalu přidávat světla

15 15

16 16

17 17

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

pouhým odpadním materiálem, který

pouhým odpadním materiálem, který astronomie Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces. Ačkoli jsou planety v kosmickém měřítku pouhým odpadním

Více

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005 v01.00 Měsíc Jiří Šála AK Kladno 2005 Úvod Druhé nejjasnější těleso na obloze Jediná přirozená družice Země a náš nejbližší vesmírný soused Občas nazýván Luna latinský výraz pro Měsíc V literatuře se můžeme

Více

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se Zatímco prstencová loď Point Of unikala útočící kosmické flotile, pokusil se Ren Dhark se svými přáteli vysvobodit zotročenou posádku lidské monitorovací stanice na Plutu. Po těžkém boji se podařilo' odrazit

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Modré nebe. Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru.

Modré nebe. Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru. Modré nebe Modré nebe Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru. > Charakteristika Bez vzduchu by byla pozemská obloha stále bez oblak a černá. Slunce by

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně

KORÁN, SUNNA VĚDECKÉ POZNATKY. Islámská nadace v Brně KORÁN, SUNNA & VĚDECKÉ POZNATKY Islámská nadace v Brně Předmluva V této knize jsou použité citace z překladu koránu do češtiny od PhDr. Ivana Hrbka. Na přípravě této brožurky se podíleli: Lukáš Lhoťan,

Více

Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější. Václav Cílek, 2002, 2005, 2010

Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější. Václav Cílek, 2002, 2005, 2010 Václav Cílek Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější Václav Cílek, 2002, 2005, 2010 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů

AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů (Příběh telepatické bytosti) (GSMB-2) 2001 ing. Václav Semerád 1 1. část Gurroa Ve vesmíru»evžum vog slemká du pům djyžáb fruňkal che evrusep ho,«přiznal jsem se. Znamenalo

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 (Supravodivé) PRAMENY Do světa VĚDY a TECHNIKY Čína JEDE! Expedice MARS poznej VESMÍR ZAČÍNÁME Seznamte se s projektem

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE. Vzducholoď Italia a její ztroskotání

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE. Vzducholoď Italia a její ztroskotání BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE Vzducholoď Italia a její ztroskotání Zpracovala: Iva Kapounová Třída: 4. A Datum: 29. dubna 2010 Obsah Úvod... 2 Vzducholoď Italia a její

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět EVROPSKÁ KOMISE Komunitární výzkum Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět OBECNÉ INFORMACE NANOTECHNOLOGIE A NANOVĚDY, INTELIGENTNÍ MULTIFUNKČNÍ MATERIÁLY, NOVÉ VÝROBNÍ PROCESY A ZAŘÍZENÍ Zajímá Vás

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) 1.Úvod.

Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) 1.Úvod. Atomová Energie (autor : Matyáš Kosík) Obsah : Úvod CO je RADIOAKTIVITA??? Využití radioaktivity a radioaktivních prvkú Historie jaderného výzkumu a výzkumu radioaktivity Princip jaderných reakcí + Princip

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více