Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Prosinec 2003 Číslo 12 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milé děti, v adventní čas přichází chvíle ke ztišení mysli, pozastavení se někdy až v příliš uspěchaném světě, vzpomínkám na nám blízké, kteří již nejsou mezi námi Je to čas pro rodinu, lásku Vánoční dny jsou svátky především dětí. Jejich radost a rozzářené oči před rozsvíceným stromečkem s dárky jsou pro všechny rodiče, babičky, dědečky a příbuzné tou největší odměnou. Především pro ně všichni žijeme. Děti jsou největším bohatstvím a nadějí každé rodiny. Ale nejen pro ní. I pro každé obce a města. Přejme jim proto, aby letošní Vánoce splnily všechna jejich tajná přání. A pokud neobdrží dáreček, po kterém touží? Nic se neděje. Ten největší dar, totiž jejich rodinu, jim nikdo nemůže vzít (ani dát). Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2004 všem lidem dobré vůle v královském městě Slaném přeje Váš starosta Ivo Rubík Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění Do rukou starosty města Iva Rubíka bylo předáno ocenění průmyslové zóny Slaný Sever za 3. místo ve své kategorii. Jedná se o další cenu, kterou tato zóna města získala. V roce 2000 to bylo rovněž 3. místo, ale v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem pro ČR. Průmyslová zóna Slaného je tak pravděpodobně dosud jedinou zónou, která uspěla dvakrát v prestižní soutěži vyhlašované vládní agenturou CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Slavnostní večer se odehrál v polovině listopadu v teplickém divadle za účasti téměř tří stovek hostů. Ocenění předávali starostům sedmi pozvaných měst (Karviná, Klášterec nad Ohří, Slaný, Lovosice, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem) předseda vlády pan Špidla, ministr průmyslu a obchodu pan Urban, generální ředitel CzechInvestu pan Jahn a celá řada dalších významných osobností z řad českých a zahraničních společností. Jen shodou okolností ve stejnou dobu, kdy bylo Slaný oceněno, oznámila i druhá japonská společnost v průmyslové zóně Electric Powersteering Components Europe, s. r. o., přesun svého hlavního evropského sídla do města Slaného. Ivo Rubík, starosta NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Starosta královského města Slaného zve všechny děti a dospělé na tradiční novoroční ohňostroj. Sejdeme se na Masarykově náměstí 1. ledna 2004 v 18 hodin. Přijďte včas. Raketové pumy a světlice budou vystřelovány v souladu s hudebními motivy na ozvučeném náměstí. Ve vchodu do městského úřadu pro Vás bude přichystáno malé občerstvení a horký čaj.

2 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 2 Rekultivace skládky odpadů byla slavnostně ukončena Slavnostním aktem byla ukončena rok trvající rekultivace bývalé skládky komunálního odpadu města v blízkosti slánského letiště. V historii našeho sídla nenajdeme rozsahem zemních prací srovnatelně rozsáhlou akci. Celé těleso skládky bylo upraveno tak, aby nedocházelo k erozím a sesouvání svahu. Téměř 1400 tun problémového odpadu bylo odvezeno a uloženo na zabezpečené skládce. Byly vytvořeny výduchy plynů zvnitřku skládky. Hora byla zabezpečena proti průsakům dešťových vod minerálním těsněním, na které byla navezena ornice osetá speciálně druhově složeným travním semenem tak, aby vzešlý porost odolával extrémně suchým podmínkám. Rekultivací skládky, která stála padesát miliónů korun, byl ukončen předposlední velký problém Slaného v oblasti životního prostředí. Tím posledním je zhotovení severního obchvatu města. Při malé slavno sti, na které bylo účastno třicet lidí, byl odhalen téměř šestitunový blok z mrákotínské žuly, kde nápis na něm vytesaný připomíná pro budoucnost zdravého života obyvatel města tuto nesmírně důležitou akci. Ivo Rubík, starosta Blok z mrákotínské žuly Úspěch slánského podnikatele Slánský občan, spoluzakladatel a ředitel společnosti Linet, s. r. o., člen zastupitelstva města Slaného a člen Poradního sboru starosty, pan ing. Zbyněk Frolík se stal nositelem titulu Podnikatel ČR roku Tuto soutěž vyhlašuje mezinárodní poradenská společnost Ernst & Young a bez nadsázky se jedná v podnikatelské sféře o prestižní ocenění srovnatelné s mediálně známějším udělováním lmových Oskarů. Pod vedením ing. Frolíka se slánský Linet stal jednou z nejbouřlivěji se rozvíjejících rem světa v oblasti výroby speciální zdravotnické techniky. Nyní Linet zaměstnává téměř tři sta pracovníků a sedmdesát procent obratu je určeno pro export do více než 55 zemí světa. Tento rok rma vyhrála prakticky všechny obchodní soutěže, kterých se účastnila. Pan ing. Frolík se na začátku příštího roku účastní jako jediný zástupce České republiky světového nále soutěže Podnikatel světa roku 2003, které se bude konat v Monte Carlu. Radní města Slaného se připojují k celé řadě gratulantů a přejí svému kolegovi ze zastupitelstva ještě mnoho podnikatelských a osobních úspěchů. Radní jsou pyšní na to, že pan ing. Frolík je občanem královského města Slaného. Ivo Rubík, starosta Ing. Zbyněk Frolík Ch o r u s C a r o l i n u s K l a d n o Sobota v 16 hod. kostel Církve československé husitské v Kladně ul. Stříbrného (vedle Komerční banky) Koncert u příležitosti vydání a slavnostního křtu autorského CD P. Františka Mensiho ( ). V á n o č n í k o n c e r t Středa v 19:30 hod. Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném

3 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 3 Rekonstruovaný sál hotelu Grand zahájí městským plesem Rekonstrukce společenského a tanečního sálu Městského centra Grand postupuje neuvěřitelným tempem. Na stavbě denně, včetně víkendů, pracuje ve dvanáctihodinových směnách padesát zaměstnanců dodavatelské rmy Konstruktiva Konsit, a. s. Vedení radnice se dohodlo, že sál bude v pátek dne 12. března 2004 slavnostně otevřen Prvním plesem královského města Slaného. Samozřejmě, že stavba není bezproblémová. Opak je pravdou. Její rozsah je obrovský a nedalo se očekávat, že se žádná komplikace neobjeví. Jsme však zcela jistě ve fázi, kdy je zřejmé, že symbolický slib daný Slaňákům do roka a do dne zprovozníme sál Grandu bude dodržen. Rekonstrukce je technicky, organizačně a nančně velmi složitá. Předpokládáme a věříme, že otevření společenského sálu Grandu je prioritou nejen pro vedení radnice, radní a zastupitele, ale i pro všechny patrioty a příznivce královského města Slaného. Jediné co nám zbývá do otevření Grandu zajistit, je nakoupit do jeho sálu čtyři sta nových židlí a sto stolů. Z toho důvodu nás napadlo, zda-li by každý Slaňák nechtěl svou troškou také přispět na rekonstrukci Grandu, který nám všem bude sloužit stejně. Nápad se proměnil ve skutečnost, a tak máte všichni možnost darovat jakoukoli nanční částku na nákup vybavení sálu, v našem případě novou židli. Prvních sto dárců obdrží na památku originální pivní tácek z bývalého hotelu Grand, které se podařilo zachránit jako neopakovatelný suvenýr. Finanční příspěvek můžete zasílat na účet města číslo: / 0800 s tím, že Vás všechny žádáme o zpětnou informaci (telefonic kou , nebo em: a nebo v hotovosti na pokladně v budově úřadu. Suvenýr následně obdržíte domů poštou. Předem všem děkujeme. Při každé návštěvě nového Městského centra Grand Vás bude hřát vědomí, že jste přispěli na dobrou věc. Ivo Rubík, starosta Exhumace pozůstatků německých vojáků Uplynulo téměř šedesát let od ukončení nejhroznější války v historii lidstva a minulost nás opět dostihla. Přiznám se, že do návštěvy představitelů Lidového spolku péče o německé válečné hroby jsem neměl přesnou představu o tom, že na našem IV. slánském hřbitově jsou pohřbeny ostatky německých vojáků údajně zastřelených v květnových dnech Většinou se jednalo o raněné vojáky a důstojníky, kteří byli léčeni ve vojenském lazaretu umístěném v budově dnešního gymnázia. Když jsem byl požádán o souhlas s exhumací ostatků, neváhal jsem ani vteřinu. Přestože se jedná o pozůstatky vojáků agresora, který přinesl do naší země mnoho utrpení, byli to především lidé. A ti by měli být pohřbeni ve své rodné zemi a najít tak konečně klidu. Dosud bylo vyzvednuto 32 koster z téměř dvou set pohřbených. Z nich bylo zatím jednoznačně identi kováno čtrnáct ostatků. V další exhumaci se prozatím nebude pokračovat. Pozůstatky ostatních v hromadném pohřebišti se totiž nacházejí pod novými hroby slánských občanů a z etického hlediska je nepřijatelné při vykopávání riskovat poničení stávajících hrobů. Mnoho německých vojáků je pohřbeno pod nyní vzrostlými stromy nebo těsně u obvodové zdi hřbitova či dokonce přímo pod ní. V některých případech hromadné pohřebiště zasahuje dokonce až za obvod hřbitova. Pokud by se někdy měla zeď bourat, nebo kácet stromy, v exhumaci se bude pokračovat. Velmi zajímavé, a pro generace, které nezažily hrůzy války, těžko představitelné je, že téměř u všech vyzvednutých koster německých vojáků se našly neporušené identi kační známky, které se nosily na krku, v oblasti břišní krajiny. Což by naznačovalo, že ranění vojáci své známky před vlastní smrtí spolkli. Ať už dobrovolně, nebo pod nátlakem. Ivo Rubík, starosta

4 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 4 Průběžná zpráva o severním obchvatu města Tématu severního obchvatu města se věnuji ve Slánské radnici pravidelně. Proto jen stručně. Co je již hotovo: obchvat byl začleněn do velkého územního celku Pražského regionu, na jehož severní hranici se katastr města Slaného nachází stavba je uvedena v tzv. Bílé knize ministerstva dopravy v investičních akcích zahajovaných do roku 2005 (nutný předpoklad, nicméně bez přičlenění peněz ze státního rozpočtu má pouze nezávazný charakter) liniová stavba obchvatu byla souhlasem obecních zastupitelstev začleněna do územních plánů měst Slaného a Velvar (včetně Ješína). Schválená tzv. souborná stanoviska ke změnám územních plánů, na základě kterých lze již vydat územní rozhodnutí, mají již katastry místních částí Slaného Otruby a Dolín, Žižice a místní části katastrů Vítova a Luníkova a obce Hobšovice a Beřovice. stavba je geometricky zaměřena a je zpracována územní dokumentace hydrogeologický průzkum byl rovněž ukončen tzv. dotčené orgány státní správy (to je odborný termín), které se musejí k obchvatu o ciálně vyjádřit a vydat stanoviska; ta jsou již od všech shromážděna Rozkopané chodníky V souvislosti se zprovozněním Městského centra Grand a jeho zrekonstruovaným společenským a tanečním sálem je potřeba objekt připojit na elektrickou energii. Trafostanice se staví ve dvoře Obchodní akademie. Bohužel nutné výkopy znamenají rozkopané chodníky ve významné části středu města. A ještě ke všemu i přes vánoční svátky. Výkopy budou v chodnících po obou stranách Palackého ulice (od Obchodní akademie ke Grandu a na druhé straně od Unionu k autoškole) a části Husovy ulice (od Spořitelny k Baťovi a Vzájemnosti k Unionu). Další nepříjemnou zprávou je, že v jarních město Slaný pomohlo zástupci investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zpracovalo na své náklady počítačovou evidenci majitelů pozemků, které zasahují do stavby obchvatu aktuálně jsou ŘSD oslovováni vlastníci pozemků, aby se vyjádřili k trvalému a dočasnému záboru zemědělské půdy Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? na základě vyjádření většiny dotčených orgánů státní správy a vlastníků pozemků a následný podnět ŘSD provede ministerstvo zemědělství vynětí z půdního fondu do poloviny roku 2004 lze očekávat vydání územního rozhodnutí poté budou následovat vykupování pozemků státem prostřednictvím ŘSD a následné zahájení stavebního řízení, které by mělo vyvrcholit stavebním povolením v roce Tato fáze přípravy obchvatu bude při vědomí vyprázdněné státní pokladny zcela jistě nejproblematičtější. Domnívám se pokud má mít nesmírně důležitá stavba severního obchvatu města šanci na realizaci v dohledné době (zahájení , ukončení 2009) není jiné cesty, než na její přípravě intenzivně pracovat tak jako dosud. Štěstí přeje připraveným! Ivo Rubík, starosta měsících příštího roku bude rozkopáno i Masarykovo náměstí z důvodu připojení nového pověřeného úřadu pro výkon státní správy na Slánsku (tzv. reforma veřejné správy) na elektrický zdroj. Výkopy budou zasahovat od CK Vitatour k poště, podél Vlastivědného muzea, po pravé straně Vinařického ulice směrem dolů až k děkanství. A na druhé straně náměstí ke staré radnici. Obě akce provádí hlavní investor STE, a. s., s nanční účastí města Slaného. Zároveň jsem byl informován vedením STP, a. s., o jejich snaze příští rok vyměňovat havarijní rozvody plynu rovněž na náměstí. Pokusíme se, pokud to bude možné, obě dvě rmy časově synchronizovat, aby nebyl střed města rozkopán po delší dobu, než je nezbytně nutné. Ivo Rubík, starosta BETLÉMSKÉ SVĚTLO To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v sobotu 20. prosince 2003 od 11 do 18 hodin ve vestibulu Městského úřadu ve Slaném.

5 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 5 Zprávy ze zasedání Rady města Slaného 21. jednání rady města dne 5. listopadu 2003 Z majetkových věcí rada schválila pronájem tělocvičny v budově gymnázia pro provozování cvičení aerobiku a taneční výchovy pro děti a dále v témže objektu i pronájem učebny výtvarné výchovy pro výuku výtvarné výchovy. Dále rada projednala žádost České spořitelny o prodloužení pronájmu prostor v objektu č. p. 99 s tím, že místo požadovaných deseti let byl pronájem schválen do a meziroční úprava nájemného bude odpovídat dvojnásobku in ace (Spořitelna má zájem své prostory rekonstruovat). Paní Alice Zubáková, které byl přidělen na její žádost větší byt, požádala o možnost splátek u zálohy na budoucí plnění, což rada neodsouhlasila. Rada odsouhlasila přidělení bytu č. 2 v č. p. 140 na Dolíně (zrekonstruovaný obecní dům) žadateli, který nabídl nejvyšší zálohu na budoucí nájemné, panu Františku Kocábovi. Rada také odsouhlasila sazby za pronájem pozemků města při jejich dlouhodobém užívání platné pro rok V areálu modelářského střediska byl pronajat pozemek pro umístění mobilní buňky rmě BALMAT. Technickým službám pak byla pronajata buňka, která dříve sloužila jako sociální zařízení pro autobusové nádraží. Technické služby ji použijí jako stanoviště obsluhy překladiště komunálního odpadu u zrekultivované městské skládky. Jedním z projednávaných bodů byla i žádost osob vystěhovaných pro dluhy z č. p. 392, včetně osob, kterým vystěhování hrozí, o stanovení splátkových kalendářů na úhradu jejich dluhů. Rada konstatovala, že v některých případech jsou navrhované podmínky neakceptovatelné, a stanovila obecné podmínky pro další postup v řešení situace těchto dlužníků. 22. jednání rady města dne 19. listopadu 2003 Rada schválila návrh plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací tepelných zařízení v majetku města Slaného provozovaných společností RDK Slaný na rok Dále schválila odpis několika nedobytných pohledávek (důvody jsou úmrtí povinného, nezjištěný žádný majetek při exekuci apod. ). Dalším projednaným bodem bylo schválení plánu oprav a rekonstrukcí domovního a bytového fondu na rok 2004, kdy rada upravila prioritu některých z akcí. Byla zadána veřejná zakázka na Přepojení kanalizace na hlavní řad na objektech č. p. 870, 871, 914 a 915 v Ouvalově ulici, a to rmě SLAVOS Slaný, která podala nejvýhodnější nabídku. Cena akce bude Kč. Z majetkových věcí byl schválen pronájem tělocvičny ve Speciální škole pro účely výuky tenisu. Rada vzala na vědomí výsledek privatizace bytového fondu, kdy z důvodů nesplnění privatizačních podmínek se nepodařilo prodat deset objektů s celkem 97 byty. Rada neschválila přidělení ubytování v č. p. 392 paní Piwoňské. Byl odsouhlasen pronájem služebního bytu v areálu Modelářského střediska panu Josefu Urbánkovi na základě proběhlého výběrového řízení. Dále rada projednala zápis z jednání dopravní komise a schválila jí přijaté závěry. Rada určila složení výběrové komise na výběr ředitele Mateřské školy na Hlaváčkově náměstí. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Rada dále projednala v působnosti zástupce vlastníka, tedy města Slaného, výsledky hospodaření společnosti VSH Slaný, s. r. o., za prvních devět měsíců letošního roku, kdy podle dosavadního vývoje hospodaření společnost bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Byla schválena úprava sazeb v rámci ceníku služeb poskytovaných v areálu VSH, konkrétně u služeb dopravy (navýšení DPH), úprava sazeb za pronájem kurtu na squash a byl zapracován pronájem televizoru v rámci pokojů v hotelové části zařízení. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh stanov dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy, stejně tak jako obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích reagující na novelu zákona o místních poplatcích. 28. listopadu byl na Slavnosti světla rozsvícen vánoční strom

6 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 6 Slánští purkmistrové a starostové II. Antonín Formánek ( ) První představitel města Slaného, který se zřekl symbolicky právě na prahu nového století zastaralého purkmistrovského titulu, se narodil v osadě Loucká na Velvarsku v rodině rolníka. Odtud později odešel do Královic u Slaného, kde roku 1873 převzal po svém otci zemědělskou usedlost. V Královicích byl zvolen i místním starostou. Za připomenutí stojí skutečnost, že z Královic též pocházel slánský purkmistr a dlouholetý okresní starosta Josef Hlaváček. Roku 1883 se Antonín Formánek přestěhoval do Slaného, kde zakoupil mlýn na tehdejším Velvarském předměstí. Členem městské rady byl zvolen v únoru Podíl Antonína Formánka na společenském a zvláště hospodářském životě Slaného byl velmi výrazný. Antonín Formánek se stal např. jedním ze spoluzakladatelů Chemické akciové továrny na strojená hnojiva a lučebniny (1893). Tato slánská chemička, která sídlila na dnešním Pražském předměstí, pracovala až do konce druhé světové války. Antonín Formánek byl rovněž předsedou Městské spořitelny, místopředsedou Okresní záložny a členem ředitelství Občanské záložny ve Slaném. Do čela města Slaného byl Antonín Formánek zvolen v prosinci 1900 po rezignaci rázovitého purkmistra Antonín Formánek ( ) Antonína Prügla. Jako nový představitel města Antonín Formánek již nepoužíval archaického titulu purkmistr. Z tohoto důvodu se poté, co byl městským zastupitelstvem zvolen starostou, již neozvala střelba z hmoždířů na Slánské hoře, která do té doby tvořila součást ceremoniálu volby slánských purkmistrů. V čele města stál starosta Formánek v letech , tedy poměrně krátce, přesto za jeho nedlouhého působení v této funkci byla v červenci 1902 ve Slaném slavnostně otevřena městská plovárna, jež slouží veřejnosti dodnes. Roku 1904 se stal starostou slánského okresu a úřad vykonával až do roku Hlavní pozornost věnoval především výstavbě a obnově okresních komunikací. Antonín Formánek, nezištný člověk noblesní a kavalírské povahy, zemřel na počátku první světové války Jeho nástupcem ve funkci okresního starosty v letech byl klobucký rodák Jan Malypetr, budoucí předseda československé vlády. Zdeněk Víšek JUDr. František Bouček ( ) Druhý slánský starosta František Bouček, občanským povoláním zemský advokát, se narodil Roku 1898 se stal členem ředitelství Městské spořitelny, o pět let později (18. května 1904) byl zvolen slánským starostou. Úřad starosty však vykonával velmi krátce, neboť 31. ledna 1905 ve věku nedožitých čtyřiceti devíti let předčasně zemřel. Pohřben je na slánském hřbitově. Jeho manželka Augusta Boučková ( ) byla dcerou právníka a úřadujícího slánského radního v letech JUDr. Ferdinanda Fürsta. František Bouček ( ) Zdeněk Víšek Václav Baňka ( ) Třetí slánský starosta Václav Baňka se narodil Pocházel ze selského rodu Baňků, který vlastnil polnosti v Třebízi, v Trpoměchách i ve Slaném. Statkář Václav Baňka byl činný v mnoha ekonomi- -ckých a společenských organizacích stal se předsedou Hospodářsko-průmyslového spolku ve Slaném, působil ve funkci předsedy kuratoria zimní hospodářské školy, stál také v čele již zmiňované chemické akciové továrny.

7 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 7 Od roku 1893 byl Václav Baňka členem slánského zastupitelstva, o tři roky později byl zvolen městským radním. Starostou města Slaného byl zvolen po smrti svého předchůdce dr. Františka Boučka. Statkář Baňka byl respektovanou slánskou osobností, o čemž svědčí i jednoznačný výsledek hlasování městského zastupitelstva , kdy se pro Václava Baňku, jakožto nového představitele Slaného, vyslovilo 29 z třiatřiceti přítomných zastupitelů. Václav Baňka se starostou stal v době, kdy tehdejším Rakousko- Uherskem začaly otřásat velké dělnické demonstrace požadující zavedení rovného hlasovacího práva. Tyto demonstrace a stávky se konaly především ve velkých městech rakouské monarchie ve Vídni, v Brně a v Praze, ale nevyhnuly se ani Slanému. Očité svědectví o dramatickém konci původně poklidné několikatisícové dělnické demonstrace konané na slánském náměstí podal sám starosta Baňka ve své rukopisném deníku: O šesté hodině večerní vedení demonstrace se vymklo z rukou organizovaného dělnictva a přešlo do rukou živlů podvratných, byly vedeny odbojné řeči a po dělnickém vůdci Josefu Duf kovi, zedníku ze Slaného, za to, že dav krotil a mírnil, jakož že i chtěl, aby se druhý den 29. listopadu pracovalo, bylo dvakrát naostro z revolveru vystřeleno a musel být před lidem schován. Nato lid v bezbranném městě hromadně z revolverů střílel. Z důvodu těch povolal na druhý den c. k. okresní hejtman Jan Schaller z Kladna vojsko. Vojsko zasahovalo ve Slaném proti dělnickým demonstracím i v letech 1906 a Ale i v této politicky neklidné době měl Václav Baňka na zřeteli především další rozvoj města. V březnu 1906 jednal ve vídeňské poslanecké sněmovně s tehdejším ministrem železnic dr. Ludwigem Wrbou o modernizaci slánského nádraží. Roku 1910 byla vystavěna nová městská čtvrť Na Skalkách a došlo ke sčítání lidu ve Slaném tehdy žilo 9645 občanů. V únoru 1911 byl Václav Baňka opět zvolen starostou, ale již , v době sporů o využívání nančních příjmů Městské spořitelny, na svůj úřad rezignoval. Osobní život Václava Baňky byl naplněn bolestnými událostmi Václav Baňka ( ) dcera Vilemína ( ) v důsledku nešťastného manželství dobrovolně odešla ze života, syn Bohumil ( ) trpěl v mládí vážnými zdravotními problémy. Václav Baňka již svým majetkovým a společenským postavením byl předurčen k tomu, aby spolurozhodoval o rozvoji obce, ale dokázal, že je toho hoden i tvrdou a usilovnou prací. Bývalý slánský starosta Václav Baňka zemřel Pohřben je ve Slaném. Jiří Komeda Karel Hubatka ( ) JosefHubatka ( )

8 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 8 Hornická činnost na Slánsku: Slánsko-zlonická oblast Stavební úřad Městského úřadu ve Slaném se při svojí územně plánovací činnosti zabývá mimo jiné i zajišťováním územně technických podkladů. Tyto podklady vyhodnocují území s cílem poznat meze, možnosti a podmínky využití daného území. Rozhodující je přitom zaručená aktuálnost informací, která je hlavním důvodem pro jejich využívání veřejným i soukromým sektorem. Na základě zadání od stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném zpracovala v letošním roce rma Geogra cké systémy a projekce, s. r. o., Ostrava studii Ovlivnění katastrálního území Kvíc hornickou činností. Výstupy z této studie slouží mimo jiné při územním řízení a vydávání územních rozhodnutí na využívání území. Bez těchto územně technických podkladů by mohlo docházet k nepřesnému posouzení území a následně vydávání chybných rozhodnutí. Kromě údajů o technických podmínkách v území obsahuje tento materiál i celou řadu informací, které jsou svým charakterem natolik zajímavé, že by bylo na škodu s některými skutečnostmi neseznámit veřejnost. Hornictví na Slánsku dnes již patří minulosti, to ale neznamená, že tato činnost, která naše území v minulosti poznamenala a ve svém důsledku ovlivňuje dodnes, zůstane zcela zapomenuta. Jaromír Drvota, Stavební úřad územní plánování, MěÚ Slaný Kladensko-slánsko-rakovnická pánev Kladensko-slánsko-rakovnická kamenouhelná pánev je největší a nejdůležitější pánev ze středočeských kamenouhelných oblastí. Kamenouhelných pánví menšího rozsahu a významu je celá řada a jsou rozmístěny v širokém pruhu v severozápadním kvadrantu Čech. Přesný rozsah kladensko-slánsko-rakovnické pánve není jednoznačně znám. Do roku 1979, kdy byla zahájena výstavba Dolu Slaný, byl prozkoumán její jižní okraj, který lze sledovat přibližně od levého břehu Vltavy, od Kralup nad Vltavou přes Otvovice, Zákolany, Brandýsek, Stehelčeves, Vrapice, Kladno, Rozdělov, Žilinu, Lány, Rynholec, Lužnou, Rakovník, Petrovice až k Oráčovu. Rozšíření pánve severním směrem bylo známo jen částečně, poněvadž horniny karbonského útvaru se zde ponořují do hloubky pod mladší usazeniny a vycházejí na povrch v několika místech v Poohří. Podle výsledků historických hornických a průzkumných prací můžeme kladensko-slánsko-rakovnickou pánev rozčlenit do těchto významnějších oblastí (podle časově doloženého hornictví): 1. Rakovnická oblast, 2. Slánsko-zlonická oblast 3. Vrapická a kladenská oblast 4. Otvovická oblast Slánsko-zlonická oblast Slánsko-zlonické oblasti byla přiřazena následující katastrální území: Zvoleněves, Podlešín, Drnov, Žižice, Vítov, Knovíz, Jemníky, Netovice, Kvíc, Kutrovice, Slaný, Studeněves, Byseň, Lotouč, Řisuty u Slaného, Libovice u Slaného, Kvílice, Plchov, Malíkovice, Jedomělice, Pozdeň, Lísky, Hřešice. Kdy se poprvé objevilo uhlí na Slánsku, se nedá přesně stanovit. Ve zprávě vrchního úřadu smečenského k vrchnosti z 29. prosince 1790 se praví, že vrchnost propachtovala Josefu Štulíkovi, jemnickému rychtáři svůj uhelný lom v Jemníkách před více než 20 lety. Ve vrchnostenské kutací knize, počínající 1. lednem 1797, kam byla zapisována všechna kutání, žádosti o horní propůjčku i propůjčení, se mluví k roku 1798 o uhelné jámě u Drnova, ujaté ve jménu vrchnosti slánským správcem Ant. Kapounem. Tuto jámu prý před 30 lety otevřeli drnovští sedláci, ale zase ji opustili. Proč to asi učinili, se nepraví. První otevření této jámy spadá do roku Dle nejistých zpráv byly roky velice suché, v osadě V Neckách vyschly studně i rybníky. Osadníci se rozhodli prohloubit studni a v hloubce 11 m místo na vodu narazili na uhlí. Na tomto základě začal v oblasti U Jana úspěšně dolovat důlní dozorce Koňas. Po jeho úspěchu pokračovali v dané oblasti další. V pokusech o nález uhlí se horlivě pokračovalo. Již v roce 1781 se na panství používalo uhlí k vypalování cihel. Uhelné záznamy vedl na Smečně do roku 1782 uhelní písař Josef Nejtek. V tu dobu již bylo nalezeno uhlí u Studňovsi, a to na vrchnostenských polích v blízkosti nynější silnice Studňoves-Přelíc. V roce 1786 chtěla zde vrchnost zříditi místo neodborného kutání řádný důl na uhlí, a proto byl pozván Jan Kristian Fischer, královský perkmistr v Jílové, aby podal své dobrozdání. Fischer prohlédl dobře celou jámu, zhotovil odborný plán její a vypracoval dne 23. září 1786 svoji zprávu pro vrchnost. Z jeho zprávy je patrno, že dosavadní dolování u Studňovsi, jak je prováděli steiger Kankura a häuer Konias, mělo své technické vady. Byla zde jediná nehluboká štola (sv. Josefa zvaná, kteréžto jméno bylo patrně dáváno celému dolu), která se od žíly uhelné odchylovala směrem nahoru, měla prudký ohyb, trpěla spodními vodami a byla opatřena napolo shnilým dřívím. Fischer radil udělat novou štolu, která by se starou štolou křížila, vyčerpat vodu z pěti nehlubokých šachet a započíti kutání od strany jižní, kde je mírný svah k Přelíci. Teprve později mohla by býti udělána štola hlubší. Do jaké míry vrchnost vyplnila návrhy Fischerovy, nevíme, známo pouze, že se studňovesským uhlím se toho roku počítalo při výrobě soli ze slané vody pod Slánskou horou. Roku 1789 prohlášeno také kamenné uhlí císařským patentem za horní regal (tj. za majetek panovníka, který právoplatně vymezuje horní práva vrchností, i těch, kdož kutají) a v důsledku toho vydalo i české gubernium dva patenty o hornictví (22. ledna a 20. srpna), kterými byly poměry kutací příznivěji upraveny. V důsledku toho hned po vydání lednového guberniálního patentu otevřeli si 4 jemničtí sedláci

9 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 9 2 šachty na svých polích. Ke konci 80. let otevřeli též sedláci z Libovice František Hlavan, Josef Suchopárek, František Kutil, Mates Drvota, Jan Toms a Josef Zelenka šachty, každý na svých polích a svým nákladem. Položení základního kamene Dolu Slaný květen 1979 Ve smyslu obou guberniálních patentů z roku 1789, k nimž přibyl ještě patent z 26. září 1790, nemělo se žádnému z poddaných bránit otevřít uhelný nebo jiný lom, ať na vlastních či na cizích polích, jen měli tito žádat vrchnost o horní propůjčku (Muthung) i propůjčení (Belehnung). Patenty upravily též horní organizaci v Čechách. Smečenský horní úřad vstoupil v život dnem 1. listopadu 1790 a prvním substitutem (perkmistrem) panství smečenského i slánského byl Matyáš Danielis. V té době byla smečenská vrchnost zachvácena pachtovací horečkou. Pronajaty byly všechny dvory (vyjma smečenského), došlo na smečenskou i slánskou vinopalnu, polní revíry, přirozeně i na doly (patrně i na rašeliniště u Rynholce a Kačic). Pronájem dolů v Jemníkách a Libovicích nařízen vrchností 1. března 1792 na dobu 3 let tomu, kdo více nabídne. Za velmi stísněné hospodářské nálady se odbývala 12. března 1792 dražba na pronájem vrchnostenských dolů. Vrchnost si totiž v důsledku nového císařského nařízení, že doly náleží vrchnostem, činila vlastnické právo ke všem šachtám otevřeným na panství a pronajímala tudíž i doly otevřené od poddaných. Hraběnka přidělila uhelního písaře lesnímu úřadu. Šachty měly být pronajaty zprvu obcím tak, jako byly pronajaty dvory. Konečně si je najali dosavadní držitelé za 370 zl. ročně, nově otevřená vrchnostenská šachta sv. Karla v Jemníkách pronajata za 30 zl. Nájem byl zprvu jen na rok (od 1. května 1792), později obnoven na 6 let. Pak umlkají zprávy o uhelné těžbě na několik let. Víme jen, že tato nejbližší léta byla dobou těžké hospodářské krize vyvolané léty neúrody (např. rok 1790) a válkou s revoluční Francií. Teprve na zimu v roce 1796 se utvářely poměry poněkud příznivěji a v uhelné těžbě nastává nový čilý ruch, tentokrát na opačnou stranu od Slaného u Drnova a Vítova. Dne 21. listopadu si podal Ignác Laubal, měšťan pražský, supliku k hospodářskému úřadu slánskému, aby směl na panství slánském provádět kutání. Dne 14. ledna 1797 vyřídil hrabě Clam jeho žádost kladně. Může kutati kdekoliv na panství slánském, musí ovšem majetníkům polí, kde otevře šachtu, dát náhradu. Nenajde-li uhlí, jest povinen jámy zasypati. Po vypršení licence musí o novou žádati a najde-li místo uhlí kov, jest povinen jej řádně dobývati. Dne 19. ledna 1797 bylo uděleno kutací právo Josefu Weisenfeldovi, který u Neprobilic hledal uhlí. Práci musil zastaviti, ježto se uhlí nenašlo. V roce 1799 byly otevřeny dvě šachty u Blahotic. V první kutal Jan Šťastný z Blahotic na svém vlastním poli, v druhé vrchnosti. V žádné z obou se však ničeho nenalezlo. Roku 1799 bylo pomocí podzemní štoly objeveno uhlí mezi Tuřany a Hvězdou, na tzv. Tumlplace. Tuto šachtu pod jménem sv. Anny ujal k rukám vrchnosti smečenský rentmistr David Grimm. Roku 1800 bylo na Smečensku i na Slánsku otevřeno již 9 šachet a z Prahy v dubnu t. r. pozván odborník na inspekci dolů, který by vedle technické stránky šachet si také všiml, zda by se ještě někde nedalo nalézti uhlí. Vydobytého uhlí se používalo hlavně na otop, k pálení vápna i cihel a jen s váháním se jej počalo později používat k vaření piva ve Smečně i ve Slaném. V roce 1801 byla udělena opět řada nových licencí ke kutání. Tak v únoru Ant. Boháčovi, vrchnostenskému slánskému kontroloru, aby u Drnova ve jménu vrchnosti hledal všechny minerály, v říjnu slánskému pojezdnému Jakubu Braunovi pro kutání na uhlí nad Vítovem a pod Drnovem. Předtím již žádali o kutací licenci u Drnova slánští měšťané mezi nimi slánský poštmistr, hraběcí direktor Fr. Josef Weitenwebr a kupec Jan Nedvěd. Licenci dostal Jakub Balač z Vítova, který u Vítova Na zlámaným otevřel šachtu a uhlí nalezl. Též vítovský Krištov Zelner obdržel licenci na kutání uhlí i všech ušlechtilých minerálů na šachtu sv. Anny blízko beřovické cesty nad Vítovem. Týž otevřel v blízkosti ještě šachtu sv. Barbory. Licence udělovány ještě v následujících letech, tak v roce 1803 udělena Fr. Skolilovi z Drnova na novou šachtu u Drnova, v únoru téhož roku Jakubu Švábovi, Fr. Skolilovi a Ant. Körnerovi z Drnova na kutání v šachtě sv. Barbory u Drnova, roku 1804 neprobilickému chalupníku Josefu Kučerovi, který si udělal šachtu na svém poli u Neprobilic. Smečenská vrchnost zahájila těžbu v těchto letech ještě v druhé menší šachtě, blízko Tumlplacu v Záboří.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

vyhlašuje 3. výzvu v rámci 7. kola příjmu žádostí o dotaci

vyhlašuje 3. výzvu v rámci 7. kola příjmu žádostí o dotaci Zpráva ze dne 27. dubna 2009 Dne 27. dubna 2009 Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy (dále jen MAS) se sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný, registrační číslo MAS: 07/002/41100/120/000014 vyhlašuje

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 9. 12. 2009 Místo konání: Čas konání: 9. prosince 2009 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Renata (dostavila se později)

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Uskutečněné akce, které si naši uživatelé naplánovali sami nebo s pomocí

Uskutečněné akce, které si naši uživatelé naplánovali sami nebo s pomocí svých klíčových pracovníků v PROSINCI 2015 účast na akci čertovské rejdění ve Mšeci - 36 uživatelů návštěva kadeřníka - 4 uživatelé návštěva fotografa - 3 uživatelé doprovod se čtyřnohým miláčkem na veterinu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 37

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 37 Z Á P I S č. 37 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 15. ledna 2014 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jiří BOULA Miluše FORMÁNKOVÁ Tomáš KUŽELKA Zdeněk

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 24. listopadu 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti trvalý zábor Rada města usnesením č. 197 konané dne 12. 10. 2016 I. s o u h l a s í a) s umístěním a provedením stavby

Více

Chronologický přehled kauzy Šalamounka

Chronologický přehled kauzy Šalamounka 2009 Březen 24.3.2009 Majitel pozemku požádal OOP MHMP o vyjádření k novostavbě hospodářské budovy pro účely vydání územního souhlasu. 22.4.2009 Pražská plynárenská vydala technické podmínky pro připojení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Přítomni: Mgr. Michal Fokt předseda, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing.

Více

Zápis. z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne7.5.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Mgr. Janík,MUDr. Blažek, Bc. Nekolný, MUDr. Forstová, p. Jeník, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Město Horažďovice. Článek 1

Město Horažďovice. Článek 1 Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Horažďovice se

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou Příloha Směrnice č. T S.02/2009, kterou se stanovují pravidla postupu při zpracovávání a vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek Městským úřadem Kralupy nad Vltavou - Vzor

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více