Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Prosinec 2003 Číslo 12 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milé děti, v adventní čas přichází chvíle ke ztišení mysli, pozastavení se někdy až v příliš uspěchaném světě, vzpomínkám na nám blízké, kteří již nejsou mezi námi Je to čas pro rodinu, lásku Vánoční dny jsou svátky především dětí. Jejich radost a rozzářené oči před rozsvíceným stromečkem s dárky jsou pro všechny rodiče, babičky, dědečky a příbuzné tou největší odměnou. Především pro ně všichni žijeme. Děti jsou největším bohatstvím a nadějí každé rodiny. Ale nejen pro ní. I pro každé obce a města. Přejme jim proto, aby letošní Vánoce splnily všechna jejich tajná přání. A pokud neobdrží dáreček, po kterém touží? Nic se neděje. Ten největší dar, totiž jejich rodinu, jim nikdo nemůže vzít (ani dát). Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2004 všem lidem dobré vůle v královském městě Slaném přeje Váš starosta Ivo Rubík Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění Do rukou starosty města Iva Rubíka bylo předáno ocenění průmyslové zóny Slaný Sever za 3. místo ve své kategorii. Jedná se o další cenu, kterou tato zóna města získala. V roce 2000 to bylo rovněž 3. místo, ale v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem pro ČR. Průmyslová zóna Slaného je tak pravděpodobně dosud jedinou zónou, která uspěla dvakrát v prestižní soutěži vyhlašované vládní agenturou CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Slavnostní večer se odehrál v polovině listopadu v teplickém divadle za účasti téměř tří stovek hostů. Ocenění předávali starostům sedmi pozvaných měst (Karviná, Klášterec nad Ohří, Slaný, Lovosice, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem) předseda vlády pan Špidla, ministr průmyslu a obchodu pan Urban, generální ředitel CzechInvestu pan Jahn a celá řada dalších významných osobností z řad českých a zahraničních společností. Jen shodou okolností ve stejnou dobu, kdy bylo Slaný oceněno, oznámila i druhá japonská společnost v průmyslové zóně Electric Powersteering Components Europe, s. r. o., přesun svého hlavního evropského sídla do města Slaného. Ivo Rubík, starosta NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Starosta královského města Slaného zve všechny děti a dospělé na tradiční novoroční ohňostroj. Sejdeme se na Masarykově náměstí 1. ledna 2004 v 18 hodin. Přijďte včas. Raketové pumy a světlice budou vystřelovány v souladu s hudebními motivy na ozvučeném náměstí. Ve vchodu do městského úřadu pro Vás bude přichystáno malé občerstvení a horký čaj.

2 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 2 Rekultivace skládky odpadů byla slavnostně ukončena Slavnostním aktem byla ukončena rok trvající rekultivace bývalé skládky komunálního odpadu města v blízkosti slánského letiště. V historii našeho sídla nenajdeme rozsahem zemních prací srovnatelně rozsáhlou akci. Celé těleso skládky bylo upraveno tak, aby nedocházelo k erozím a sesouvání svahu. Téměř 1400 tun problémového odpadu bylo odvezeno a uloženo na zabezpečené skládce. Byly vytvořeny výduchy plynů zvnitřku skládky. Hora byla zabezpečena proti průsakům dešťových vod minerálním těsněním, na které byla navezena ornice osetá speciálně druhově složeným travním semenem tak, aby vzešlý porost odolával extrémně suchým podmínkám. Rekultivací skládky, která stála padesát miliónů korun, byl ukončen předposlední velký problém Slaného v oblasti životního prostředí. Tím posledním je zhotovení severního obchvatu města. Při malé slavno sti, na které bylo účastno třicet lidí, byl odhalen téměř šestitunový blok z mrákotínské žuly, kde nápis na něm vytesaný připomíná pro budoucnost zdravého života obyvatel města tuto nesmírně důležitou akci. Ivo Rubík, starosta Blok z mrákotínské žuly Úspěch slánského podnikatele Slánský občan, spoluzakladatel a ředitel společnosti Linet, s. r. o., člen zastupitelstva města Slaného a člen Poradního sboru starosty, pan ing. Zbyněk Frolík se stal nositelem titulu Podnikatel ČR roku Tuto soutěž vyhlašuje mezinárodní poradenská společnost Ernst & Young a bez nadsázky se jedná v podnikatelské sféře o prestižní ocenění srovnatelné s mediálně známějším udělováním lmových Oskarů. Pod vedením ing. Frolíka se slánský Linet stal jednou z nejbouřlivěji se rozvíjejících rem světa v oblasti výroby speciální zdravotnické techniky. Nyní Linet zaměstnává téměř tři sta pracovníků a sedmdesát procent obratu je určeno pro export do více než 55 zemí světa. Tento rok rma vyhrála prakticky všechny obchodní soutěže, kterých se účastnila. Pan ing. Frolík se na začátku příštího roku účastní jako jediný zástupce České republiky světového nále soutěže Podnikatel světa roku 2003, které se bude konat v Monte Carlu. Radní města Slaného se připojují k celé řadě gratulantů a přejí svému kolegovi ze zastupitelstva ještě mnoho podnikatelských a osobních úspěchů. Radní jsou pyšní na to, že pan ing. Frolík je občanem královského města Slaného. Ivo Rubík, starosta Ing. Zbyněk Frolík Ch o r u s C a r o l i n u s K l a d n o Sobota v 16 hod. kostel Církve československé husitské v Kladně ul. Stříbrného (vedle Komerční banky) Koncert u příležitosti vydání a slavnostního křtu autorského CD P. Františka Mensiho ( ). V á n o č n í k o n c e r t Středa v 19:30 hod. Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném

3 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 3 Rekonstruovaný sál hotelu Grand zahájí městským plesem Rekonstrukce společenského a tanečního sálu Městského centra Grand postupuje neuvěřitelným tempem. Na stavbě denně, včetně víkendů, pracuje ve dvanáctihodinových směnách padesát zaměstnanců dodavatelské rmy Konstruktiva Konsit, a. s. Vedení radnice se dohodlo, že sál bude v pátek dne 12. března 2004 slavnostně otevřen Prvním plesem královského města Slaného. Samozřejmě, že stavba není bezproblémová. Opak je pravdou. Její rozsah je obrovský a nedalo se očekávat, že se žádná komplikace neobjeví. Jsme však zcela jistě ve fázi, kdy je zřejmé, že symbolický slib daný Slaňákům do roka a do dne zprovozníme sál Grandu bude dodržen. Rekonstrukce je technicky, organizačně a nančně velmi složitá. Předpokládáme a věříme, že otevření společenského sálu Grandu je prioritou nejen pro vedení radnice, radní a zastupitele, ale i pro všechny patrioty a příznivce královského města Slaného. Jediné co nám zbývá do otevření Grandu zajistit, je nakoupit do jeho sálu čtyři sta nových židlí a sto stolů. Z toho důvodu nás napadlo, zda-li by každý Slaňák nechtěl svou troškou také přispět na rekonstrukci Grandu, který nám všem bude sloužit stejně. Nápad se proměnil ve skutečnost, a tak máte všichni možnost darovat jakoukoli nanční částku na nákup vybavení sálu, v našem případě novou židli. Prvních sto dárců obdrží na památku originální pivní tácek z bývalého hotelu Grand, které se podařilo zachránit jako neopakovatelný suvenýr. Finanční příspěvek můžete zasílat na účet města číslo: / 0800 s tím, že Vás všechny žádáme o zpětnou informaci (telefonic kou , nebo em: a nebo v hotovosti na pokladně v budově úřadu. Suvenýr následně obdržíte domů poštou. Předem všem děkujeme. Při každé návštěvě nového Městského centra Grand Vás bude hřát vědomí, že jste přispěli na dobrou věc. Ivo Rubík, starosta Exhumace pozůstatků německých vojáků Uplynulo téměř šedesát let od ukončení nejhroznější války v historii lidstva a minulost nás opět dostihla. Přiznám se, že do návštěvy představitelů Lidového spolku péče o německé válečné hroby jsem neměl přesnou představu o tom, že na našem IV. slánském hřbitově jsou pohřbeny ostatky německých vojáků údajně zastřelených v květnových dnech Většinou se jednalo o raněné vojáky a důstojníky, kteří byli léčeni ve vojenském lazaretu umístěném v budově dnešního gymnázia. Když jsem byl požádán o souhlas s exhumací ostatků, neváhal jsem ani vteřinu. Přestože se jedná o pozůstatky vojáků agresora, který přinesl do naší země mnoho utrpení, byli to především lidé. A ti by měli být pohřbeni ve své rodné zemi a najít tak konečně klidu. Dosud bylo vyzvednuto 32 koster z téměř dvou set pohřbených. Z nich bylo zatím jednoznačně identi kováno čtrnáct ostatků. V další exhumaci se prozatím nebude pokračovat. Pozůstatky ostatních v hromadném pohřebišti se totiž nacházejí pod novými hroby slánských občanů a z etického hlediska je nepřijatelné při vykopávání riskovat poničení stávajících hrobů. Mnoho německých vojáků je pohřbeno pod nyní vzrostlými stromy nebo těsně u obvodové zdi hřbitova či dokonce přímo pod ní. V některých případech hromadné pohřebiště zasahuje dokonce až za obvod hřbitova. Pokud by se někdy měla zeď bourat, nebo kácet stromy, v exhumaci se bude pokračovat. Velmi zajímavé, a pro generace, které nezažily hrůzy války, těžko představitelné je, že téměř u všech vyzvednutých koster německých vojáků se našly neporušené identi kační známky, které se nosily na krku, v oblasti břišní krajiny. Což by naznačovalo, že ranění vojáci své známky před vlastní smrtí spolkli. Ať už dobrovolně, nebo pod nátlakem. Ivo Rubík, starosta

4 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 4 Průběžná zpráva o severním obchvatu města Tématu severního obchvatu města se věnuji ve Slánské radnici pravidelně. Proto jen stručně. Co je již hotovo: obchvat byl začleněn do velkého územního celku Pražského regionu, na jehož severní hranici se katastr města Slaného nachází stavba je uvedena v tzv. Bílé knize ministerstva dopravy v investičních akcích zahajovaných do roku 2005 (nutný předpoklad, nicméně bez přičlenění peněz ze státního rozpočtu má pouze nezávazný charakter) liniová stavba obchvatu byla souhlasem obecních zastupitelstev začleněna do územních plánů měst Slaného a Velvar (včetně Ješína). Schválená tzv. souborná stanoviska ke změnám územních plánů, na základě kterých lze již vydat územní rozhodnutí, mají již katastry místních částí Slaného Otruby a Dolín, Žižice a místní části katastrů Vítova a Luníkova a obce Hobšovice a Beřovice. stavba je geometricky zaměřena a je zpracována územní dokumentace hydrogeologický průzkum byl rovněž ukončen tzv. dotčené orgány státní správy (to je odborný termín), které se musejí k obchvatu o ciálně vyjádřit a vydat stanoviska; ta jsou již od všech shromážděna Rozkopané chodníky V souvislosti se zprovozněním Městského centra Grand a jeho zrekonstruovaným společenským a tanečním sálem je potřeba objekt připojit na elektrickou energii. Trafostanice se staví ve dvoře Obchodní akademie. Bohužel nutné výkopy znamenají rozkopané chodníky ve významné části středu města. A ještě ke všemu i přes vánoční svátky. Výkopy budou v chodnících po obou stranách Palackého ulice (od Obchodní akademie ke Grandu a na druhé straně od Unionu k autoškole) a části Husovy ulice (od Spořitelny k Baťovi a Vzájemnosti k Unionu). Další nepříjemnou zprávou je, že v jarních město Slaný pomohlo zástupci investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zpracovalo na své náklady počítačovou evidenci majitelů pozemků, které zasahují do stavby obchvatu aktuálně jsou ŘSD oslovováni vlastníci pozemků, aby se vyjádřili k trvalému a dočasnému záboru zemědělské půdy Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? na základě vyjádření většiny dotčených orgánů státní správy a vlastníků pozemků a následný podnět ŘSD provede ministerstvo zemědělství vynětí z půdního fondu do poloviny roku 2004 lze očekávat vydání územního rozhodnutí poté budou následovat vykupování pozemků státem prostřednictvím ŘSD a následné zahájení stavebního řízení, které by mělo vyvrcholit stavebním povolením v roce Tato fáze přípravy obchvatu bude při vědomí vyprázdněné státní pokladny zcela jistě nejproblematičtější. Domnívám se pokud má mít nesmírně důležitá stavba severního obchvatu města šanci na realizaci v dohledné době (zahájení , ukončení 2009) není jiné cesty, než na její přípravě intenzivně pracovat tak jako dosud. Štěstí přeje připraveným! Ivo Rubík, starosta měsících příštího roku bude rozkopáno i Masarykovo náměstí z důvodu připojení nového pověřeného úřadu pro výkon státní správy na Slánsku (tzv. reforma veřejné správy) na elektrický zdroj. Výkopy budou zasahovat od CK Vitatour k poště, podél Vlastivědného muzea, po pravé straně Vinařického ulice směrem dolů až k děkanství. A na druhé straně náměstí ke staré radnici. Obě akce provádí hlavní investor STE, a. s., s nanční účastí města Slaného. Zároveň jsem byl informován vedením STP, a. s., o jejich snaze příští rok vyměňovat havarijní rozvody plynu rovněž na náměstí. Pokusíme se, pokud to bude možné, obě dvě rmy časově synchronizovat, aby nebyl střed města rozkopán po delší dobu, než je nezbytně nutné. Ivo Rubík, starosta BETLÉMSKÉ SVĚTLO To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v sobotu 20. prosince 2003 od 11 do 18 hodin ve vestibulu Městského úřadu ve Slaném.

5 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 5 Zprávy ze zasedání Rady města Slaného 21. jednání rady města dne 5. listopadu 2003 Z majetkových věcí rada schválila pronájem tělocvičny v budově gymnázia pro provozování cvičení aerobiku a taneční výchovy pro děti a dále v témže objektu i pronájem učebny výtvarné výchovy pro výuku výtvarné výchovy. Dále rada projednala žádost České spořitelny o prodloužení pronájmu prostor v objektu č. p. 99 s tím, že místo požadovaných deseti let byl pronájem schválen do a meziroční úprava nájemného bude odpovídat dvojnásobku in ace (Spořitelna má zájem své prostory rekonstruovat). Paní Alice Zubáková, které byl přidělen na její žádost větší byt, požádala o možnost splátek u zálohy na budoucí plnění, což rada neodsouhlasila. Rada odsouhlasila přidělení bytu č. 2 v č. p. 140 na Dolíně (zrekonstruovaný obecní dům) žadateli, který nabídl nejvyšší zálohu na budoucí nájemné, panu Františku Kocábovi. Rada také odsouhlasila sazby za pronájem pozemků města při jejich dlouhodobém užívání platné pro rok V areálu modelářského střediska byl pronajat pozemek pro umístění mobilní buňky rmě BALMAT. Technickým službám pak byla pronajata buňka, která dříve sloužila jako sociální zařízení pro autobusové nádraží. Technické služby ji použijí jako stanoviště obsluhy překladiště komunálního odpadu u zrekultivované městské skládky. Jedním z projednávaných bodů byla i žádost osob vystěhovaných pro dluhy z č. p. 392, včetně osob, kterým vystěhování hrozí, o stanovení splátkových kalendářů na úhradu jejich dluhů. Rada konstatovala, že v některých případech jsou navrhované podmínky neakceptovatelné, a stanovila obecné podmínky pro další postup v řešení situace těchto dlužníků. 22. jednání rady města dne 19. listopadu 2003 Rada schválila návrh plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací tepelných zařízení v majetku města Slaného provozovaných společností RDK Slaný na rok Dále schválila odpis několika nedobytných pohledávek (důvody jsou úmrtí povinného, nezjištěný žádný majetek při exekuci apod. ). Dalším projednaným bodem bylo schválení plánu oprav a rekonstrukcí domovního a bytového fondu na rok 2004, kdy rada upravila prioritu některých z akcí. Byla zadána veřejná zakázka na Přepojení kanalizace na hlavní řad na objektech č. p. 870, 871, 914 a 915 v Ouvalově ulici, a to rmě SLAVOS Slaný, která podala nejvýhodnější nabídku. Cena akce bude Kč. Z majetkových věcí byl schválen pronájem tělocvičny ve Speciální škole pro účely výuky tenisu. Rada vzala na vědomí výsledek privatizace bytového fondu, kdy z důvodů nesplnění privatizačních podmínek se nepodařilo prodat deset objektů s celkem 97 byty. Rada neschválila přidělení ubytování v č. p. 392 paní Piwoňské. Byl odsouhlasen pronájem služebního bytu v areálu Modelářského střediska panu Josefu Urbánkovi na základě proběhlého výběrového řízení. Dále rada projednala zápis z jednání dopravní komise a schválila jí přijaté závěry. Rada určila složení výběrové komise na výběr ředitele Mateřské školy na Hlaváčkově náměstí. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Rada dále projednala v působnosti zástupce vlastníka, tedy města Slaného, výsledky hospodaření společnosti VSH Slaný, s. r. o., za prvních devět měsíců letošního roku, kdy podle dosavadního vývoje hospodaření společnost bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Byla schválena úprava sazeb v rámci ceníku služeb poskytovaných v areálu VSH, konkrétně u služeb dopravy (navýšení DPH), úprava sazeb za pronájem kurtu na squash a byl zapracován pronájem televizoru v rámci pokojů v hotelové části zařízení. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh stanov dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy, stejně tak jako obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích reagující na novelu zákona o místních poplatcích. 28. listopadu byl na Slavnosti světla rozsvícen vánoční strom

6 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 6 Slánští purkmistrové a starostové II. Antonín Formánek ( ) První představitel města Slaného, který se zřekl symbolicky právě na prahu nového století zastaralého purkmistrovského titulu, se narodil v osadě Loucká na Velvarsku v rodině rolníka. Odtud později odešel do Královic u Slaného, kde roku 1873 převzal po svém otci zemědělskou usedlost. V Královicích byl zvolen i místním starostou. Za připomenutí stojí skutečnost, že z Královic též pocházel slánský purkmistr a dlouholetý okresní starosta Josef Hlaváček. Roku 1883 se Antonín Formánek přestěhoval do Slaného, kde zakoupil mlýn na tehdejším Velvarském předměstí. Členem městské rady byl zvolen v únoru Podíl Antonína Formánka na společenském a zvláště hospodářském životě Slaného byl velmi výrazný. Antonín Formánek se stal např. jedním ze spoluzakladatelů Chemické akciové továrny na strojená hnojiva a lučebniny (1893). Tato slánská chemička, která sídlila na dnešním Pražském předměstí, pracovala až do konce druhé světové války. Antonín Formánek byl rovněž předsedou Městské spořitelny, místopředsedou Okresní záložny a členem ředitelství Občanské záložny ve Slaném. Do čela města Slaného byl Antonín Formánek zvolen v prosinci 1900 po rezignaci rázovitého purkmistra Antonín Formánek ( ) Antonína Prügla. Jako nový představitel města Antonín Formánek již nepoužíval archaického titulu purkmistr. Z tohoto důvodu se poté, co byl městským zastupitelstvem zvolen starostou, již neozvala střelba z hmoždířů na Slánské hoře, která do té doby tvořila součást ceremoniálu volby slánských purkmistrů. V čele města stál starosta Formánek v letech , tedy poměrně krátce, přesto za jeho nedlouhého působení v této funkci byla v červenci 1902 ve Slaném slavnostně otevřena městská plovárna, jež slouží veřejnosti dodnes. Roku 1904 se stal starostou slánského okresu a úřad vykonával až do roku Hlavní pozornost věnoval především výstavbě a obnově okresních komunikací. Antonín Formánek, nezištný člověk noblesní a kavalírské povahy, zemřel na počátku první světové války Jeho nástupcem ve funkci okresního starosty v letech byl klobucký rodák Jan Malypetr, budoucí předseda československé vlády. Zdeněk Víšek JUDr. František Bouček ( ) Druhý slánský starosta František Bouček, občanským povoláním zemský advokát, se narodil Roku 1898 se stal členem ředitelství Městské spořitelny, o pět let později (18. května 1904) byl zvolen slánským starostou. Úřad starosty však vykonával velmi krátce, neboť 31. ledna 1905 ve věku nedožitých čtyřiceti devíti let předčasně zemřel. Pohřben je na slánském hřbitově. Jeho manželka Augusta Boučková ( ) byla dcerou právníka a úřadujícího slánského radního v letech JUDr. Ferdinanda Fürsta. František Bouček ( ) Zdeněk Víšek Václav Baňka ( ) Třetí slánský starosta Václav Baňka se narodil Pocházel ze selského rodu Baňků, který vlastnil polnosti v Třebízi, v Trpoměchách i ve Slaném. Statkář Václav Baňka byl činný v mnoha ekonomi- -ckých a společenských organizacích stal se předsedou Hospodářsko-průmyslového spolku ve Slaném, působil ve funkci předsedy kuratoria zimní hospodářské školy, stál také v čele již zmiňované chemické akciové továrny.

7 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 7 Od roku 1893 byl Václav Baňka členem slánského zastupitelstva, o tři roky později byl zvolen městským radním. Starostou města Slaného byl zvolen po smrti svého předchůdce dr. Františka Boučka. Statkář Baňka byl respektovanou slánskou osobností, o čemž svědčí i jednoznačný výsledek hlasování městského zastupitelstva , kdy se pro Václava Baňku, jakožto nového představitele Slaného, vyslovilo 29 z třiatřiceti přítomných zastupitelů. Václav Baňka se starostou stal v době, kdy tehdejším Rakousko- Uherskem začaly otřásat velké dělnické demonstrace požadující zavedení rovného hlasovacího práva. Tyto demonstrace a stávky se konaly především ve velkých městech rakouské monarchie ve Vídni, v Brně a v Praze, ale nevyhnuly se ani Slanému. Očité svědectví o dramatickém konci původně poklidné několikatisícové dělnické demonstrace konané na slánském náměstí podal sám starosta Baňka ve své rukopisném deníku: O šesté hodině večerní vedení demonstrace se vymklo z rukou organizovaného dělnictva a přešlo do rukou živlů podvratných, byly vedeny odbojné řeči a po dělnickém vůdci Josefu Duf kovi, zedníku ze Slaného, za to, že dav krotil a mírnil, jakož že i chtěl, aby se druhý den 29. listopadu pracovalo, bylo dvakrát naostro z revolveru vystřeleno a musel být před lidem schován. Nato lid v bezbranném městě hromadně z revolverů střílel. Z důvodu těch povolal na druhý den c. k. okresní hejtman Jan Schaller z Kladna vojsko. Vojsko zasahovalo ve Slaném proti dělnickým demonstracím i v letech 1906 a Ale i v této politicky neklidné době měl Václav Baňka na zřeteli především další rozvoj města. V březnu 1906 jednal ve vídeňské poslanecké sněmovně s tehdejším ministrem železnic dr. Ludwigem Wrbou o modernizaci slánského nádraží. Roku 1910 byla vystavěna nová městská čtvrť Na Skalkách a došlo ke sčítání lidu ve Slaném tehdy žilo 9645 občanů. V únoru 1911 byl Václav Baňka opět zvolen starostou, ale již , v době sporů o využívání nančních příjmů Městské spořitelny, na svůj úřad rezignoval. Osobní život Václava Baňky byl naplněn bolestnými událostmi Václav Baňka ( ) dcera Vilemína ( ) v důsledku nešťastného manželství dobrovolně odešla ze života, syn Bohumil ( ) trpěl v mládí vážnými zdravotními problémy. Václav Baňka již svým majetkovým a společenským postavením byl předurčen k tomu, aby spolurozhodoval o rozvoji obce, ale dokázal, že je toho hoden i tvrdou a usilovnou prací. Bývalý slánský starosta Václav Baňka zemřel Pohřben je ve Slaném. Jiří Komeda Karel Hubatka ( ) JosefHubatka ( )

8 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 8 Hornická činnost na Slánsku: Slánsko-zlonická oblast Stavební úřad Městského úřadu ve Slaném se při svojí územně plánovací činnosti zabývá mimo jiné i zajišťováním územně technických podkladů. Tyto podklady vyhodnocují území s cílem poznat meze, možnosti a podmínky využití daného území. Rozhodující je přitom zaručená aktuálnost informací, která je hlavním důvodem pro jejich využívání veřejným i soukromým sektorem. Na základě zadání od stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném zpracovala v letošním roce rma Geogra cké systémy a projekce, s. r. o., Ostrava studii Ovlivnění katastrálního území Kvíc hornickou činností. Výstupy z této studie slouží mimo jiné při územním řízení a vydávání územních rozhodnutí na využívání území. Bez těchto územně technických podkladů by mohlo docházet k nepřesnému posouzení území a následně vydávání chybných rozhodnutí. Kromě údajů o technických podmínkách v území obsahuje tento materiál i celou řadu informací, které jsou svým charakterem natolik zajímavé, že by bylo na škodu s některými skutečnostmi neseznámit veřejnost. Hornictví na Slánsku dnes již patří minulosti, to ale neznamená, že tato činnost, která naše území v minulosti poznamenala a ve svém důsledku ovlivňuje dodnes, zůstane zcela zapomenuta. Jaromír Drvota, Stavební úřad územní plánování, MěÚ Slaný Kladensko-slánsko-rakovnická pánev Kladensko-slánsko-rakovnická kamenouhelná pánev je největší a nejdůležitější pánev ze středočeských kamenouhelných oblastí. Kamenouhelných pánví menšího rozsahu a významu je celá řada a jsou rozmístěny v širokém pruhu v severozápadním kvadrantu Čech. Přesný rozsah kladensko-slánsko-rakovnické pánve není jednoznačně znám. Do roku 1979, kdy byla zahájena výstavba Dolu Slaný, byl prozkoumán její jižní okraj, který lze sledovat přibližně od levého břehu Vltavy, od Kralup nad Vltavou přes Otvovice, Zákolany, Brandýsek, Stehelčeves, Vrapice, Kladno, Rozdělov, Žilinu, Lány, Rynholec, Lužnou, Rakovník, Petrovice až k Oráčovu. Rozšíření pánve severním směrem bylo známo jen částečně, poněvadž horniny karbonského útvaru se zde ponořují do hloubky pod mladší usazeniny a vycházejí na povrch v několika místech v Poohří. Podle výsledků historických hornických a průzkumných prací můžeme kladensko-slánsko-rakovnickou pánev rozčlenit do těchto významnějších oblastí (podle časově doloženého hornictví): 1. Rakovnická oblast, 2. Slánsko-zlonická oblast 3. Vrapická a kladenská oblast 4. Otvovická oblast Slánsko-zlonická oblast Slánsko-zlonické oblasti byla přiřazena následující katastrální území: Zvoleněves, Podlešín, Drnov, Žižice, Vítov, Knovíz, Jemníky, Netovice, Kvíc, Kutrovice, Slaný, Studeněves, Byseň, Lotouč, Řisuty u Slaného, Libovice u Slaného, Kvílice, Plchov, Malíkovice, Jedomělice, Pozdeň, Lísky, Hřešice. Kdy se poprvé objevilo uhlí na Slánsku, se nedá přesně stanovit. Ve zprávě vrchního úřadu smečenského k vrchnosti z 29. prosince 1790 se praví, že vrchnost propachtovala Josefu Štulíkovi, jemnickému rychtáři svůj uhelný lom v Jemníkách před více než 20 lety. Ve vrchnostenské kutací knize, počínající 1. lednem 1797, kam byla zapisována všechna kutání, žádosti o horní propůjčku i propůjčení, se mluví k roku 1798 o uhelné jámě u Drnova, ujaté ve jménu vrchnosti slánským správcem Ant. Kapounem. Tuto jámu prý před 30 lety otevřeli drnovští sedláci, ale zase ji opustili. Proč to asi učinili, se nepraví. První otevření této jámy spadá do roku Dle nejistých zpráv byly roky velice suché, v osadě V Neckách vyschly studně i rybníky. Osadníci se rozhodli prohloubit studni a v hloubce 11 m místo na vodu narazili na uhlí. Na tomto základě začal v oblasti U Jana úspěšně dolovat důlní dozorce Koňas. Po jeho úspěchu pokračovali v dané oblasti další. V pokusech o nález uhlí se horlivě pokračovalo. Již v roce 1781 se na panství používalo uhlí k vypalování cihel. Uhelné záznamy vedl na Smečně do roku 1782 uhelní písař Josef Nejtek. V tu dobu již bylo nalezeno uhlí u Studňovsi, a to na vrchnostenských polích v blízkosti nynější silnice Studňoves-Přelíc. V roce 1786 chtěla zde vrchnost zříditi místo neodborného kutání řádný důl na uhlí, a proto byl pozván Jan Kristian Fischer, královský perkmistr v Jílové, aby podal své dobrozdání. Fischer prohlédl dobře celou jámu, zhotovil odborný plán její a vypracoval dne 23. září 1786 svoji zprávu pro vrchnost. Z jeho zprávy je patrno, že dosavadní dolování u Studňovsi, jak je prováděli steiger Kankura a häuer Konias, mělo své technické vady. Byla zde jediná nehluboká štola (sv. Josefa zvaná, kteréžto jméno bylo patrně dáváno celému dolu), která se od žíly uhelné odchylovala směrem nahoru, měla prudký ohyb, trpěla spodními vodami a byla opatřena napolo shnilým dřívím. Fischer radil udělat novou štolu, která by se starou štolou křížila, vyčerpat vodu z pěti nehlubokých šachet a započíti kutání od strany jižní, kde je mírný svah k Přelíci. Teprve později mohla by býti udělána štola hlubší. Do jaké míry vrchnost vyplnila návrhy Fischerovy, nevíme, známo pouze, že se studňovesským uhlím se toho roku počítalo při výrobě soli ze slané vody pod Slánskou horou. Roku 1789 prohlášeno také kamenné uhlí císařským patentem za horní regal (tj. za majetek panovníka, který právoplatně vymezuje horní práva vrchností, i těch, kdož kutají) a v důsledku toho vydalo i české gubernium dva patenty o hornictví (22. ledna a 20. srpna), kterými byly poměry kutací příznivěji upraveny. V důsledku toho hned po vydání lednového guberniálního patentu otevřeli si 4 jemničtí sedláci

9 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 9 2 šachty na svých polích. Ke konci 80. let otevřeli též sedláci z Libovice František Hlavan, Josef Suchopárek, František Kutil, Mates Drvota, Jan Toms a Josef Zelenka šachty, každý na svých polích a svým nákladem. Položení základního kamene Dolu Slaný květen 1979 Ve smyslu obou guberniálních patentů z roku 1789, k nimž přibyl ještě patent z 26. září 1790, nemělo se žádnému z poddaných bránit otevřít uhelný nebo jiný lom, ať na vlastních či na cizích polích, jen měli tito žádat vrchnost o horní propůjčku (Muthung) i propůjčení (Belehnung). Patenty upravily též horní organizaci v Čechách. Smečenský horní úřad vstoupil v život dnem 1. listopadu 1790 a prvním substitutem (perkmistrem) panství smečenského i slánského byl Matyáš Danielis. V té době byla smečenská vrchnost zachvácena pachtovací horečkou. Pronajaty byly všechny dvory (vyjma smečenského), došlo na smečenskou i slánskou vinopalnu, polní revíry, přirozeně i na doly (patrně i na rašeliniště u Rynholce a Kačic). Pronájem dolů v Jemníkách a Libovicích nařízen vrchností 1. března 1792 na dobu 3 let tomu, kdo více nabídne. Za velmi stísněné hospodářské nálady se odbývala 12. března 1792 dražba na pronájem vrchnostenských dolů. Vrchnost si totiž v důsledku nového císařského nařízení, že doly náleží vrchnostem, činila vlastnické právo ke všem šachtám otevřeným na panství a pronajímala tudíž i doly otevřené od poddaných. Hraběnka přidělila uhelního písaře lesnímu úřadu. Šachty měly být pronajaty zprvu obcím tak, jako byly pronajaty dvory. Konečně si je najali dosavadní držitelé za 370 zl. ročně, nově otevřená vrchnostenská šachta sv. Karla v Jemníkách pronajata za 30 zl. Nájem byl zprvu jen na rok (od 1. května 1792), později obnoven na 6 let. Pak umlkají zprávy o uhelné těžbě na několik let. Víme jen, že tato nejbližší léta byla dobou těžké hospodářské krize vyvolané léty neúrody (např. rok 1790) a válkou s revoluční Francií. Teprve na zimu v roce 1796 se utvářely poměry poněkud příznivěji a v uhelné těžbě nastává nový čilý ruch, tentokrát na opačnou stranu od Slaného u Drnova a Vítova. Dne 21. listopadu si podal Ignác Laubal, měšťan pražský, supliku k hospodářskému úřadu slánskému, aby směl na panství slánském provádět kutání. Dne 14. ledna 1797 vyřídil hrabě Clam jeho žádost kladně. Může kutati kdekoliv na panství slánském, musí ovšem majetníkům polí, kde otevře šachtu, dát náhradu. Nenajde-li uhlí, jest povinen jámy zasypati. Po vypršení licence musí o novou žádati a najde-li místo uhlí kov, jest povinen jej řádně dobývati. Dne 19. ledna 1797 bylo uděleno kutací právo Josefu Weisenfeldovi, který u Neprobilic hledal uhlí. Práci musil zastaviti, ježto se uhlí nenašlo. V roce 1799 byly otevřeny dvě šachty u Blahotic. V první kutal Jan Šťastný z Blahotic na svém vlastním poli, v druhé vrchnosti. V žádné z obou se však ničeho nenalezlo. Roku 1799 bylo pomocí podzemní štoly objeveno uhlí mezi Tuřany a Hvězdou, na tzv. Tumlplace. Tuto šachtu pod jménem sv. Anny ujal k rukám vrchnosti smečenský rentmistr David Grimm. Roku 1800 bylo na Smečensku i na Slánsku otevřeno již 9 šachet a z Prahy v dubnu t. r. pozván odborník na inspekci dolů, který by vedle technické stránky šachet si také všiml, zda by se ještě někde nedalo nalézti uhlí. Vydobytého uhlí se používalo hlavně na otop, k pálení vápna i cihel a jen s váháním se jej počalo později používat k vaření piva ve Smečně i ve Slaném. V roce 1801 byla udělena opět řada nových licencí ke kutání. Tak v únoru Ant. Boháčovi, vrchnostenskému slánskému kontroloru, aby u Drnova ve jménu vrchnosti hledal všechny minerály, v říjnu slánskému pojezdnému Jakubu Braunovi pro kutání na uhlí nad Vítovem a pod Drnovem. Předtím již žádali o kutací licenci u Drnova slánští měšťané mezi nimi slánský poštmistr, hraběcí direktor Fr. Josef Weitenwebr a kupec Jan Nedvěd. Licenci dostal Jakub Balač z Vítova, který u Vítova Na zlámaným otevřel šachtu a uhlí nalezl. Též vítovský Krištov Zelner obdržel licenci na kutání uhlí i všech ušlechtilých minerálů na šachtu sv. Anny blízko beřovické cesty nad Vítovem. Týž otevřel v blízkosti ještě šachtu sv. Barbory. Licence udělovány ještě v následujících letech, tak v roce 1803 udělena Fr. Skolilovi z Drnova na novou šachtu u Drnova, v únoru téhož roku Jakubu Švábovi, Fr. Skolilovi a Ant. Körnerovi z Drnova na kutání v šachtě sv. Barbory u Drnova, roku 1804 neprobilickému chalupníku Josefu Kučerovi, který si udělal šachtu na svém poli u Neprobilic. Smečenská vrchnost zahájila těžbu v těchto letech ještě v druhé menší šachtě, blízko Tumlplacu v Záboří.

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více