Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Prosinec 2003 Číslo 12 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milé děti, v adventní čas přichází chvíle ke ztišení mysli, pozastavení se někdy až v příliš uspěchaném světě, vzpomínkám na nám blízké, kteří již nejsou mezi námi Je to čas pro rodinu, lásku Vánoční dny jsou svátky především dětí. Jejich radost a rozzářené oči před rozsvíceným stromečkem s dárky jsou pro všechny rodiče, babičky, dědečky a příbuzné tou největší odměnou. Především pro ně všichni žijeme. Děti jsou největším bohatstvím a nadějí každé rodiny. Ale nejen pro ní. I pro každé obce a města. Přejme jim proto, aby letošní Vánoce splnily všechna jejich tajná přání. A pokud neobdrží dáreček, po kterém touží? Nic se neděje. Ten největší dar, totiž jejich rodinu, jim nikdo nemůže vzít (ani dát). Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2004 všem lidem dobré vůle v královském městě Slaném přeje Váš starosta Ivo Rubík Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění Do rukou starosty města Iva Rubíka bylo předáno ocenění průmyslové zóny Slaný Sever za 3. místo ve své kategorii. Jedná se o další cenu, kterou tato zóna města získala. V roce 2000 to bylo rovněž 3. místo, ale v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem pro ČR. Průmyslová zóna Slaného je tak pravděpodobně dosud jedinou zónou, která uspěla dvakrát v prestižní soutěži vyhlašované vládní agenturou CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Slavnostní večer se odehrál v polovině listopadu v teplickém divadle za účasti téměř tří stovek hostů. Ocenění předávali starostům sedmi pozvaných měst (Karviná, Klášterec nad Ohří, Slaný, Lovosice, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem) předseda vlády pan Špidla, ministr průmyslu a obchodu pan Urban, generální ředitel CzechInvestu pan Jahn a celá řada dalších významných osobností z řad českých a zahraničních společností. Jen shodou okolností ve stejnou dobu, kdy bylo Slaný oceněno, oznámila i druhá japonská společnost v průmyslové zóně Electric Powersteering Components Europe, s. r. o., přesun svého hlavního evropského sídla do města Slaného. Ivo Rubík, starosta NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Starosta královského města Slaného zve všechny děti a dospělé na tradiční novoroční ohňostroj. Sejdeme se na Masarykově náměstí 1. ledna 2004 v 18 hodin. Přijďte včas. Raketové pumy a světlice budou vystřelovány v souladu s hudebními motivy na ozvučeném náměstí. Ve vchodu do městského úřadu pro Vás bude přichystáno malé občerstvení a horký čaj.

2 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 2 Rekultivace skládky odpadů byla slavnostně ukončena Slavnostním aktem byla ukončena rok trvající rekultivace bývalé skládky komunálního odpadu města v blízkosti slánského letiště. V historii našeho sídla nenajdeme rozsahem zemních prací srovnatelně rozsáhlou akci. Celé těleso skládky bylo upraveno tak, aby nedocházelo k erozím a sesouvání svahu. Téměř 1400 tun problémového odpadu bylo odvezeno a uloženo na zabezpečené skládce. Byly vytvořeny výduchy plynů zvnitřku skládky. Hora byla zabezpečena proti průsakům dešťových vod minerálním těsněním, na které byla navezena ornice osetá speciálně druhově složeným travním semenem tak, aby vzešlý porost odolával extrémně suchým podmínkám. Rekultivací skládky, která stála padesát miliónů korun, byl ukončen předposlední velký problém Slaného v oblasti životního prostředí. Tím posledním je zhotovení severního obchvatu města. Při malé slavno sti, na které bylo účastno třicet lidí, byl odhalen téměř šestitunový blok z mrákotínské žuly, kde nápis na něm vytesaný připomíná pro budoucnost zdravého života obyvatel města tuto nesmírně důležitou akci. Ivo Rubík, starosta Blok z mrákotínské žuly Úspěch slánského podnikatele Slánský občan, spoluzakladatel a ředitel společnosti Linet, s. r. o., člen zastupitelstva města Slaného a člen Poradního sboru starosty, pan ing. Zbyněk Frolík se stal nositelem titulu Podnikatel ČR roku Tuto soutěž vyhlašuje mezinárodní poradenská společnost Ernst & Young a bez nadsázky se jedná v podnikatelské sféře o prestižní ocenění srovnatelné s mediálně známějším udělováním lmových Oskarů. Pod vedením ing. Frolíka se slánský Linet stal jednou z nejbouřlivěji se rozvíjejících rem světa v oblasti výroby speciální zdravotnické techniky. Nyní Linet zaměstnává téměř tři sta pracovníků a sedmdesát procent obratu je určeno pro export do více než 55 zemí světa. Tento rok rma vyhrála prakticky všechny obchodní soutěže, kterých se účastnila. Pan ing. Frolík se na začátku příštího roku účastní jako jediný zástupce České republiky světového nále soutěže Podnikatel světa roku 2003, které se bude konat v Monte Carlu. Radní města Slaného se připojují k celé řadě gratulantů a přejí svému kolegovi ze zastupitelstva ještě mnoho podnikatelských a osobních úspěchů. Radní jsou pyšní na to, že pan ing. Frolík je občanem královského města Slaného. Ivo Rubík, starosta Ing. Zbyněk Frolík Ch o r u s C a r o l i n u s K l a d n o Sobota v 16 hod. kostel Církve československé husitské v Kladně ul. Stříbrného (vedle Komerční banky) Koncert u příležitosti vydání a slavnostního křtu autorského CD P. Františka Mensiho ( ). V á n o č n í k o n c e r t Středa v 19:30 hod. Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném

3 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 3 Rekonstruovaný sál hotelu Grand zahájí městským plesem Rekonstrukce společenského a tanečního sálu Městského centra Grand postupuje neuvěřitelným tempem. Na stavbě denně, včetně víkendů, pracuje ve dvanáctihodinových směnách padesát zaměstnanců dodavatelské rmy Konstruktiva Konsit, a. s. Vedení radnice se dohodlo, že sál bude v pátek dne 12. března 2004 slavnostně otevřen Prvním plesem královského města Slaného. Samozřejmě, že stavba není bezproblémová. Opak je pravdou. Její rozsah je obrovský a nedalo se očekávat, že se žádná komplikace neobjeví. Jsme však zcela jistě ve fázi, kdy je zřejmé, že symbolický slib daný Slaňákům do roka a do dne zprovozníme sál Grandu bude dodržen. Rekonstrukce je technicky, organizačně a nančně velmi složitá. Předpokládáme a věříme, že otevření společenského sálu Grandu je prioritou nejen pro vedení radnice, radní a zastupitele, ale i pro všechny patrioty a příznivce královského města Slaného. Jediné co nám zbývá do otevření Grandu zajistit, je nakoupit do jeho sálu čtyři sta nových židlí a sto stolů. Z toho důvodu nás napadlo, zda-li by každý Slaňák nechtěl svou troškou také přispět na rekonstrukci Grandu, který nám všem bude sloužit stejně. Nápad se proměnil ve skutečnost, a tak máte všichni možnost darovat jakoukoli nanční částku na nákup vybavení sálu, v našem případě novou židli. Prvních sto dárců obdrží na památku originální pivní tácek z bývalého hotelu Grand, které se podařilo zachránit jako neopakovatelný suvenýr. Finanční příspěvek můžete zasílat na účet města číslo: / 0800 s tím, že Vás všechny žádáme o zpětnou informaci (telefonic kou , nebo em: a nebo v hotovosti na pokladně v budově úřadu. Suvenýr následně obdržíte domů poštou. Předem všem děkujeme. Při každé návštěvě nového Městského centra Grand Vás bude hřát vědomí, že jste přispěli na dobrou věc. Ivo Rubík, starosta Exhumace pozůstatků německých vojáků Uplynulo téměř šedesát let od ukončení nejhroznější války v historii lidstva a minulost nás opět dostihla. Přiznám se, že do návštěvy představitelů Lidového spolku péče o německé válečné hroby jsem neměl přesnou představu o tom, že na našem IV. slánském hřbitově jsou pohřbeny ostatky německých vojáků údajně zastřelených v květnových dnech Většinou se jednalo o raněné vojáky a důstojníky, kteří byli léčeni ve vojenském lazaretu umístěném v budově dnešního gymnázia. Když jsem byl požádán o souhlas s exhumací ostatků, neváhal jsem ani vteřinu. Přestože se jedná o pozůstatky vojáků agresora, který přinesl do naší země mnoho utrpení, byli to především lidé. A ti by měli být pohřbeni ve své rodné zemi a najít tak konečně klidu. Dosud bylo vyzvednuto 32 koster z téměř dvou set pohřbených. Z nich bylo zatím jednoznačně identi kováno čtrnáct ostatků. V další exhumaci se prozatím nebude pokračovat. Pozůstatky ostatních v hromadném pohřebišti se totiž nacházejí pod novými hroby slánských občanů a z etického hlediska je nepřijatelné při vykopávání riskovat poničení stávajících hrobů. Mnoho německých vojáků je pohřbeno pod nyní vzrostlými stromy nebo těsně u obvodové zdi hřbitova či dokonce přímo pod ní. V některých případech hromadné pohřebiště zasahuje dokonce až za obvod hřbitova. Pokud by se někdy měla zeď bourat, nebo kácet stromy, v exhumaci se bude pokračovat. Velmi zajímavé, a pro generace, které nezažily hrůzy války, těžko představitelné je, že téměř u všech vyzvednutých koster německých vojáků se našly neporušené identi kační známky, které se nosily na krku, v oblasti břišní krajiny. Což by naznačovalo, že ranění vojáci své známky před vlastní smrtí spolkli. Ať už dobrovolně, nebo pod nátlakem. Ivo Rubík, starosta

4 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 4 Průběžná zpráva o severním obchvatu města Tématu severního obchvatu města se věnuji ve Slánské radnici pravidelně. Proto jen stručně. Co je již hotovo: obchvat byl začleněn do velkého územního celku Pražského regionu, na jehož severní hranici se katastr města Slaného nachází stavba je uvedena v tzv. Bílé knize ministerstva dopravy v investičních akcích zahajovaných do roku 2005 (nutný předpoklad, nicméně bez přičlenění peněz ze státního rozpočtu má pouze nezávazný charakter) liniová stavba obchvatu byla souhlasem obecních zastupitelstev začleněna do územních plánů měst Slaného a Velvar (včetně Ješína). Schválená tzv. souborná stanoviska ke změnám územních plánů, na základě kterých lze již vydat územní rozhodnutí, mají již katastry místních částí Slaného Otruby a Dolín, Žižice a místní části katastrů Vítova a Luníkova a obce Hobšovice a Beřovice. stavba je geometricky zaměřena a je zpracována územní dokumentace hydrogeologický průzkum byl rovněž ukončen tzv. dotčené orgány státní správy (to je odborný termín), které se musejí k obchvatu o ciálně vyjádřit a vydat stanoviska; ta jsou již od všech shromážděna Rozkopané chodníky V souvislosti se zprovozněním Městského centra Grand a jeho zrekonstruovaným společenským a tanečním sálem je potřeba objekt připojit na elektrickou energii. Trafostanice se staví ve dvoře Obchodní akademie. Bohužel nutné výkopy znamenají rozkopané chodníky ve významné části středu města. A ještě ke všemu i přes vánoční svátky. Výkopy budou v chodnících po obou stranách Palackého ulice (od Obchodní akademie ke Grandu a na druhé straně od Unionu k autoškole) a části Husovy ulice (od Spořitelny k Baťovi a Vzájemnosti k Unionu). Další nepříjemnou zprávou je, že v jarních město Slaný pomohlo zástupci investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zpracovalo na své náklady počítačovou evidenci majitelů pozemků, které zasahují do stavby obchvatu aktuálně jsou ŘSD oslovováni vlastníci pozemků, aby se vyjádřili k trvalému a dočasnému záboru zemědělské půdy Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? na základě vyjádření většiny dotčených orgánů státní správy a vlastníků pozemků a následný podnět ŘSD provede ministerstvo zemědělství vynětí z půdního fondu do poloviny roku 2004 lze očekávat vydání územního rozhodnutí poté budou následovat vykupování pozemků státem prostřednictvím ŘSD a následné zahájení stavebního řízení, které by mělo vyvrcholit stavebním povolením v roce Tato fáze přípravy obchvatu bude při vědomí vyprázdněné státní pokladny zcela jistě nejproblematičtější. Domnívám se pokud má mít nesmírně důležitá stavba severního obchvatu města šanci na realizaci v dohledné době (zahájení , ukončení 2009) není jiné cesty, než na její přípravě intenzivně pracovat tak jako dosud. Štěstí přeje připraveným! Ivo Rubík, starosta měsících příštího roku bude rozkopáno i Masarykovo náměstí z důvodu připojení nového pověřeného úřadu pro výkon státní správy na Slánsku (tzv. reforma veřejné správy) na elektrický zdroj. Výkopy budou zasahovat od CK Vitatour k poště, podél Vlastivědného muzea, po pravé straně Vinařického ulice směrem dolů až k děkanství. A na druhé straně náměstí ke staré radnici. Obě akce provádí hlavní investor STE, a. s., s nanční účastí města Slaného. Zároveň jsem byl informován vedením STP, a. s., o jejich snaze příští rok vyměňovat havarijní rozvody plynu rovněž na náměstí. Pokusíme se, pokud to bude možné, obě dvě rmy časově synchronizovat, aby nebyl střed města rozkopán po delší dobu, než je nezbytně nutné. Ivo Rubík, starosta BETLÉMSKÉ SVĚTLO To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v sobotu 20. prosince 2003 od 11 do 18 hodin ve vestibulu Městského úřadu ve Slaném.

5 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 5 Zprávy ze zasedání Rady města Slaného 21. jednání rady města dne 5. listopadu 2003 Z majetkových věcí rada schválila pronájem tělocvičny v budově gymnázia pro provozování cvičení aerobiku a taneční výchovy pro děti a dále v témže objektu i pronájem učebny výtvarné výchovy pro výuku výtvarné výchovy. Dále rada projednala žádost České spořitelny o prodloužení pronájmu prostor v objektu č. p. 99 s tím, že místo požadovaných deseti let byl pronájem schválen do a meziroční úprava nájemného bude odpovídat dvojnásobku in ace (Spořitelna má zájem své prostory rekonstruovat). Paní Alice Zubáková, které byl přidělen na její žádost větší byt, požádala o možnost splátek u zálohy na budoucí plnění, což rada neodsouhlasila. Rada odsouhlasila přidělení bytu č. 2 v č. p. 140 na Dolíně (zrekonstruovaný obecní dům) žadateli, který nabídl nejvyšší zálohu na budoucí nájemné, panu Františku Kocábovi. Rada také odsouhlasila sazby za pronájem pozemků města při jejich dlouhodobém užívání platné pro rok V areálu modelářského střediska byl pronajat pozemek pro umístění mobilní buňky rmě BALMAT. Technickým službám pak byla pronajata buňka, která dříve sloužila jako sociální zařízení pro autobusové nádraží. Technické služby ji použijí jako stanoviště obsluhy překladiště komunálního odpadu u zrekultivované městské skládky. Jedním z projednávaných bodů byla i žádost osob vystěhovaných pro dluhy z č. p. 392, včetně osob, kterým vystěhování hrozí, o stanovení splátkových kalendářů na úhradu jejich dluhů. Rada konstatovala, že v některých případech jsou navrhované podmínky neakceptovatelné, a stanovila obecné podmínky pro další postup v řešení situace těchto dlužníků. 22. jednání rady města dne 19. listopadu 2003 Rada schválila návrh plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací tepelných zařízení v majetku města Slaného provozovaných společností RDK Slaný na rok Dále schválila odpis několika nedobytných pohledávek (důvody jsou úmrtí povinného, nezjištěný žádný majetek při exekuci apod. ). Dalším projednaným bodem bylo schválení plánu oprav a rekonstrukcí domovního a bytového fondu na rok 2004, kdy rada upravila prioritu některých z akcí. Byla zadána veřejná zakázka na Přepojení kanalizace na hlavní řad na objektech č. p. 870, 871, 914 a 915 v Ouvalově ulici, a to rmě SLAVOS Slaný, která podala nejvýhodnější nabídku. Cena akce bude Kč. Z majetkových věcí byl schválen pronájem tělocvičny ve Speciální škole pro účely výuky tenisu. Rada vzala na vědomí výsledek privatizace bytového fondu, kdy z důvodů nesplnění privatizačních podmínek se nepodařilo prodat deset objektů s celkem 97 byty. Rada neschválila přidělení ubytování v č. p. 392 paní Piwoňské. Byl odsouhlasen pronájem služebního bytu v areálu Modelářského střediska panu Josefu Urbánkovi na základě proběhlého výběrového řízení. Dále rada projednala zápis z jednání dopravní komise a schválila jí přijaté závěry. Rada určila složení výběrové komise na výběr ředitele Mateřské školy na Hlaváčkově náměstí. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Rada dále projednala v působnosti zástupce vlastníka, tedy města Slaného, výsledky hospodaření společnosti VSH Slaný, s. r. o., za prvních devět měsíců letošního roku, kdy podle dosavadního vývoje hospodaření společnost bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Byla schválena úprava sazeb v rámci ceníku služeb poskytovaných v areálu VSH, konkrétně u služeb dopravy (navýšení DPH), úprava sazeb za pronájem kurtu na squash a byl zapracován pronájem televizoru v rámci pokojů v hotelové části zařízení. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh stanov dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy, stejně tak jako obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích reagující na novelu zákona o místních poplatcích. 28. listopadu byl na Slavnosti světla rozsvícen vánoční strom

6 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 6 Slánští purkmistrové a starostové II. Antonín Formánek ( ) První představitel města Slaného, který se zřekl symbolicky právě na prahu nového století zastaralého purkmistrovského titulu, se narodil v osadě Loucká na Velvarsku v rodině rolníka. Odtud později odešel do Královic u Slaného, kde roku 1873 převzal po svém otci zemědělskou usedlost. V Královicích byl zvolen i místním starostou. Za připomenutí stojí skutečnost, že z Královic též pocházel slánský purkmistr a dlouholetý okresní starosta Josef Hlaváček. Roku 1883 se Antonín Formánek přestěhoval do Slaného, kde zakoupil mlýn na tehdejším Velvarském předměstí. Členem městské rady byl zvolen v únoru Podíl Antonína Formánka na společenském a zvláště hospodářském životě Slaného byl velmi výrazný. Antonín Formánek se stal např. jedním ze spoluzakladatelů Chemické akciové továrny na strojená hnojiva a lučebniny (1893). Tato slánská chemička, která sídlila na dnešním Pražském předměstí, pracovala až do konce druhé světové války. Antonín Formánek byl rovněž předsedou Městské spořitelny, místopředsedou Okresní záložny a členem ředitelství Občanské záložny ve Slaném. Do čela města Slaného byl Antonín Formánek zvolen v prosinci 1900 po rezignaci rázovitého purkmistra Antonín Formánek ( ) Antonína Prügla. Jako nový představitel města Antonín Formánek již nepoužíval archaického titulu purkmistr. Z tohoto důvodu se poté, co byl městským zastupitelstvem zvolen starostou, již neozvala střelba z hmoždířů na Slánské hoře, která do té doby tvořila součást ceremoniálu volby slánských purkmistrů. V čele města stál starosta Formánek v letech , tedy poměrně krátce, přesto za jeho nedlouhého působení v této funkci byla v červenci 1902 ve Slaném slavnostně otevřena městská plovárna, jež slouží veřejnosti dodnes. Roku 1904 se stal starostou slánského okresu a úřad vykonával až do roku Hlavní pozornost věnoval především výstavbě a obnově okresních komunikací. Antonín Formánek, nezištný člověk noblesní a kavalírské povahy, zemřel na počátku první světové války Jeho nástupcem ve funkci okresního starosty v letech byl klobucký rodák Jan Malypetr, budoucí předseda československé vlády. Zdeněk Víšek JUDr. František Bouček ( ) Druhý slánský starosta František Bouček, občanským povoláním zemský advokát, se narodil Roku 1898 se stal členem ředitelství Městské spořitelny, o pět let později (18. května 1904) byl zvolen slánským starostou. Úřad starosty však vykonával velmi krátce, neboť 31. ledna 1905 ve věku nedožitých čtyřiceti devíti let předčasně zemřel. Pohřben je na slánském hřbitově. Jeho manželka Augusta Boučková ( ) byla dcerou právníka a úřadujícího slánského radního v letech JUDr. Ferdinanda Fürsta. František Bouček ( ) Zdeněk Víšek Václav Baňka ( ) Třetí slánský starosta Václav Baňka se narodil Pocházel ze selského rodu Baňků, který vlastnil polnosti v Třebízi, v Trpoměchách i ve Slaném. Statkář Václav Baňka byl činný v mnoha ekonomi- -ckých a společenských organizacích stal se předsedou Hospodářsko-průmyslového spolku ve Slaném, působil ve funkci předsedy kuratoria zimní hospodářské školy, stál také v čele již zmiňované chemické akciové továrny.

7 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 7 Od roku 1893 byl Václav Baňka členem slánského zastupitelstva, o tři roky později byl zvolen městským radním. Starostou města Slaného byl zvolen po smrti svého předchůdce dr. Františka Boučka. Statkář Baňka byl respektovanou slánskou osobností, o čemž svědčí i jednoznačný výsledek hlasování městského zastupitelstva , kdy se pro Václava Baňku, jakožto nového představitele Slaného, vyslovilo 29 z třiatřiceti přítomných zastupitelů. Václav Baňka se starostou stal v době, kdy tehdejším Rakousko- Uherskem začaly otřásat velké dělnické demonstrace požadující zavedení rovného hlasovacího práva. Tyto demonstrace a stávky se konaly především ve velkých městech rakouské monarchie ve Vídni, v Brně a v Praze, ale nevyhnuly se ani Slanému. Očité svědectví o dramatickém konci původně poklidné několikatisícové dělnické demonstrace konané na slánském náměstí podal sám starosta Baňka ve své rukopisném deníku: O šesté hodině večerní vedení demonstrace se vymklo z rukou organizovaného dělnictva a přešlo do rukou živlů podvratných, byly vedeny odbojné řeči a po dělnickém vůdci Josefu Duf kovi, zedníku ze Slaného, za to, že dav krotil a mírnil, jakož že i chtěl, aby se druhý den 29. listopadu pracovalo, bylo dvakrát naostro z revolveru vystřeleno a musel být před lidem schován. Nato lid v bezbranném městě hromadně z revolverů střílel. Z důvodu těch povolal na druhý den c. k. okresní hejtman Jan Schaller z Kladna vojsko. Vojsko zasahovalo ve Slaném proti dělnickým demonstracím i v letech 1906 a Ale i v této politicky neklidné době měl Václav Baňka na zřeteli především další rozvoj města. V březnu 1906 jednal ve vídeňské poslanecké sněmovně s tehdejším ministrem železnic dr. Ludwigem Wrbou o modernizaci slánského nádraží. Roku 1910 byla vystavěna nová městská čtvrť Na Skalkách a došlo ke sčítání lidu ve Slaném tehdy žilo 9645 občanů. V únoru 1911 byl Václav Baňka opět zvolen starostou, ale již , v době sporů o využívání nančních příjmů Městské spořitelny, na svůj úřad rezignoval. Osobní život Václava Baňky byl naplněn bolestnými událostmi Václav Baňka ( ) dcera Vilemína ( ) v důsledku nešťastného manželství dobrovolně odešla ze života, syn Bohumil ( ) trpěl v mládí vážnými zdravotními problémy. Václav Baňka již svým majetkovým a společenským postavením byl předurčen k tomu, aby spolurozhodoval o rozvoji obce, ale dokázal, že je toho hoden i tvrdou a usilovnou prací. Bývalý slánský starosta Václav Baňka zemřel Pohřben je ve Slaném. Jiří Komeda Karel Hubatka ( ) JosefHubatka ( )

8 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 8 Hornická činnost na Slánsku: Slánsko-zlonická oblast Stavební úřad Městského úřadu ve Slaném se při svojí územně plánovací činnosti zabývá mimo jiné i zajišťováním územně technických podkladů. Tyto podklady vyhodnocují území s cílem poznat meze, možnosti a podmínky využití daného území. Rozhodující je přitom zaručená aktuálnost informací, která je hlavním důvodem pro jejich využívání veřejným i soukromým sektorem. Na základě zadání od stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném zpracovala v letošním roce rma Geogra cké systémy a projekce, s. r. o., Ostrava studii Ovlivnění katastrálního území Kvíc hornickou činností. Výstupy z této studie slouží mimo jiné při územním řízení a vydávání územních rozhodnutí na využívání území. Bez těchto územně technických podkladů by mohlo docházet k nepřesnému posouzení území a následně vydávání chybných rozhodnutí. Kromě údajů o technických podmínkách v území obsahuje tento materiál i celou řadu informací, které jsou svým charakterem natolik zajímavé, že by bylo na škodu s některými skutečnostmi neseznámit veřejnost. Hornictví na Slánsku dnes již patří minulosti, to ale neznamená, že tato činnost, která naše území v minulosti poznamenala a ve svém důsledku ovlivňuje dodnes, zůstane zcela zapomenuta. Jaromír Drvota, Stavební úřad územní plánování, MěÚ Slaný Kladensko-slánsko-rakovnická pánev Kladensko-slánsko-rakovnická kamenouhelná pánev je největší a nejdůležitější pánev ze středočeských kamenouhelných oblastí. Kamenouhelných pánví menšího rozsahu a významu je celá řada a jsou rozmístěny v širokém pruhu v severozápadním kvadrantu Čech. Přesný rozsah kladensko-slánsko-rakovnické pánve není jednoznačně znám. Do roku 1979, kdy byla zahájena výstavba Dolu Slaný, byl prozkoumán její jižní okraj, který lze sledovat přibližně od levého břehu Vltavy, od Kralup nad Vltavou přes Otvovice, Zákolany, Brandýsek, Stehelčeves, Vrapice, Kladno, Rozdělov, Žilinu, Lány, Rynholec, Lužnou, Rakovník, Petrovice až k Oráčovu. Rozšíření pánve severním směrem bylo známo jen částečně, poněvadž horniny karbonského útvaru se zde ponořují do hloubky pod mladší usazeniny a vycházejí na povrch v několika místech v Poohří. Podle výsledků historických hornických a průzkumných prací můžeme kladensko-slánsko-rakovnickou pánev rozčlenit do těchto významnějších oblastí (podle časově doloženého hornictví): 1. Rakovnická oblast, 2. Slánsko-zlonická oblast 3. Vrapická a kladenská oblast 4. Otvovická oblast Slánsko-zlonická oblast Slánsko-zlonické oblasti byla přiřazena následující katastrální území: Zvoleněves, Podlešín, Drnov, Žižice, Vítov, Knovíz, Jemníky, Netovice, Kvíc, Kutrovice, Slaný, Studeněves, Byseň, Lotouč, Řisuty u Slaného, Libovice u Slaného, Kvílice, Plchov, Malíkovice, Jedomělice, Pozdeň, Lísky, Hřešice. Kdy se poprvé objevilo uhlí na Slánsku, se nedá přesně stanovit. Ve zprávě vrchního úřadu smečenského k vrchnosti z 29. prosince 1790 se praví, že vrchnost propachtovala Josefu Štulíkovi, jemnickému rychtáři svůj uhelný lom v Jemníkách před více než 20 lety. Ve vrchnostenské kutací knize, počínající 1. lednem 1797, kam byla zapisována všechna kutání, žádosti o horní propůjčku i propůjčení, se mluví k roku 1798 o uhelné jámě u Drnova, ujaté ve jménu vrchnosti slánským správcem Ant. Kapounem. Tuto jámu prý před 30 lety otevřeli drnovští sedláci, ale zase ji opustili. Proč to asi učinili, se nepraví. První otevření této jámy spadá do roku Dle nejistých zpráv byly roky velice suché, v osadě V Neckách vyschly studně i rybníky. Osadníci se rozhodli prohloubit studni a v hloubce 11 m místo na vodu narazili na uhlí. Na tomto základě začal v oblasti U Jana úspěšně dolovat důlní dozorce Koňas. Po jeho úspěchu pokračovali v dané oblasti další. V pokusech o nález uhlí se horlivě pokračovalo. Již v roce 1781 se na panství používalo uhlí k vypalování cihel. Uhelné záznamy vedl na Smečně do roku 1782 uhelní písař Josef Nejtek. V tu dobu již bylo nalezeno uhlí u Studňovsi, a to na vrchnostenských polích v blízkosti nynější silnice Studňoves-Přelíc. V roce 1786 chtěla zde vrchnost zříditi místo neodborného kutání řádný důl na uhlí, a proto byl pozván Jan Kristian Fischer, královský perkmistr v Jílové, aby podal své dobrozdání. Fischer prohlédl dobře celou jámu, zhotovil odborný plán její a vypracoval dne 23. září 1786 svoji zprávu pro vrchnost. Z jeho zprávy je patrno, že dosavadní dolování u Studňovsi, jak je prováděli steiger Kankura a häuer Konias, mělo své technické vady. Byla zde jediná nehluboká štola (sv. Josefa zvaná, kteréžto jméno bylo patrně dáváno celému dolu), která se od žíly uhelné odchylovala směrem nahoru, měla prudký ohyb, trpěla spodními vodami a byla opatřena napolo shnilým dřívím. Fischer radil udělat novou štolu, která by se starou štolou křížila, vyčerpat vodu z pěti nehlubokých šachet a započíti kutání od strany jižní, kde je mírný svah k Přelíci. Teprve později mohla by býti udělána štola hlubší. Do jaké míry vrchnost vyplnila návrhy Fischerovy, nevíme, známo pouze, že se studňovesským uhlím se toho roku počítalo při výrobě soli ze slané vody pod Slánskou horou. Roku 1789 prohlášeno také kamenné uhlí císařským patentem za horní regal (tj. za majetek panovníka, který právoplatně vymezuje horní práva vrchností, i těch, kdož kutají) a v důsledku toho vydalo i české gubernium dva patenty o hornictví (22. ledna a 20. srpna), kterými byly poměry kutací příznivěji upraveny. V důsledku toho hned po vydání lednového guberniálního patentu otevřeli si 4 jemničtí sedláci

9 Slánská radnice Číslo 12 / Ročník VI. Strana 9 2 šachty na svých polích. Ke konci 80. let otevřeli též sedláci z Libovice František Hlavan, Josef Suchopárek, František Kutil, Mates Drvota, Jan Toms a Josef Zelenka šachty, každý na svých polích a svým nákladem. Položení základního kamene Dolu Slaný květen 1979 Ve smyslu obou guberniálních patentů z roku 1789, k nimž přibyl ještě patent z 26. září 1790, nemělo se žádnému z poddaných bránit otevřít uhelný nebo jiný lom, ať na vlastních či na cizích polích, jen měli tito žádat vrchnost o horní propůjčku (Muthung) i propůjčení (Belehnung). Patenty upravily též horní organizaci v Čechách. Smečenský horní úřad vstoupil v život dnem 1. listopadu 1790 a prvním substitutem (perkmistrem) panství smečenského i slánského byl Matyáš Danielis. V té době byla smečenská vrchnost zachvácena pachtovací horečkou. Pronajaty byly všechny dvory (vyjma smečenského), došlo na smečenskou i slánskou vinopalnu, polní revíry, přirozeně i na doly (patrně i na rašeliniště u Rynholce a Kačic). Pronájem dolů v Jemníkách a Libovicích nařízen vrchností 1. března 1792 na dobu 3 let tomu, kdo více nabídne. Za velmi stísněné hospodářské nálady se odbývala 12. března 1792 dražba na pronájem vrchnostenských dolů. Vrchnost si totiž v důsledku nového císařského nařízení, že doly náleží vrchnostem, činila vlastnické právo ke všem šachtám otevřeným na panství a pronajímala tudíž i doly otevřené od poddaných. Hraběnka přidělila uhelního písaře lesnímu úřadu. Šachty měly být pronajaty zprvu obcím tak, jako byly pronajaty dvory. Konečně si je najali dosavadní držitelé za 370 zl. ročně, nově otevřená vrchnostenská šachta sv. Karla v Jemníkách pronajata za 30 zl. Nájem byl zprvu jen na rok (od 1. května 1792), později obnoven na 6 let. Pak umlkají zprávy o uhelné těžbě na několik let. Víme jen, že tato nejbližší léta byla dobou těžké hospodářské krize vyvolané léty neúrody (např. rok 1790) a válkou s revoluční Francií. Teprve na zimu v roce 1796 se utvářely poměry poněkud příznivěji a v uhelné těžbě nastává nový čilý ruch, tentokrát na opačnou stranu od Slaného u Drnova a Vítova. Dne 21. listopadu si podal Ignác Laubal, měšťan pražský, supliku k hospodářskému úřadu slánskému, aby směl na panství slánském provádět kutání. Dne 14. ledna 1797 vyřídil hrabě Clam jeho žádost kladně. Může kutati kdekoliv na panství slánském, musí ovšem majetníkům polí, kde otevře šachtu, dát náhradu. Nenajde-li uhlí, jest povinen jámy zasypati. Po vypršení licence musí o novou žádati a najde-li místo uhlí kov, jest povinen jej řádně dobývati. Dne 19. ledna 1797 bylo uděleno kutací právo Josefu Weisenfeldovi, který u Neprobilic hledal uhlí. Práci musil zastaviti, ježto se uhlí nenašlo. V roce 1799 byly otevřeny dvě šachty u Blahotic. V první kutal Jan Šťastný z Blahotic na svém vlastním poli, v druhé vrchnosti. V žádné z obou se však ničeho nenalezlo. Roku 1799 bylo pomocí podzemní štoly objeveno uhlí mezi Tuřany a Hvězdou, na tzv. Tumlplace. Tuto šachtu pod jménem sv. Anny ujal k rukám vrchnosti smečenský rentmistr David Grimm. Roku 1800 bylo na Smečensku i na Slánsku otevřeno již 9 šachet a z Prahy v dubnu t. r. pozván odborník na inspekci dolů, který by vedle technické stránky šachet si také všiml, zda by se ještě někde nedalo nalézti uhlí. Vydobytého uhlí se používalo hlavně na otop, k pálení vápna i cihel a jen s váháním se jej počalo později používat k vaření piva ve Smečně i ve Slaném. V roce 1801 byla udělena opět řada nových licencí ke kutání. Tak v únoru Ant. Boháčovi, vrchnostenskému slánskému kontroloru, aby u Drnova ve jménu vrchnosti hledal všechny minerály, v říjnu slánskému pojezdnému Jakubu Braunovi pro kutání na uhlí nad Vítovem a pod Drnovem. Předtím již žádali o kutací licenci u Drnova slánští měšťané mezi nimi slánský poštmistr, hraběcí direktor Fr. Josef Weitenwebr a kupec Jan Nedvěd. Licenci dostal Jakub Balač z Vítova, který u Vítova Na zlámaným otevřel šachtu a uhlí nalezl. Též vítovský Krištov Zelner obdržel licenci na kutání uhlí i všech ušlechtilých minerálů na šachtu sv. Anny blízko beřovické cesty nad Vítovem. Týž otevřel v blízkosti ještě šachtu sv. Barbory. Licence udělovány ještě v následujících letech, tak v roce 1803 udělena Fr. Skolilovi z Drnova na novou šachtu u Drnova, v únoru téhož roku Jakubu Švábovi, Fr. Skolilovi a Ant. Körnerovi z Drnova na kutání v šachtě sv. Barbory u Drnova, roku 1804 neprobilickému chalupníku Josefu Kučerovi, který si udělal šachtu na svém poli u Neprobilic. Smečenská vrchnost zahájila těžbu v těchto letech ještě v druhé menší šachtě, blízko Tumlplacu v Záboří.

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více