Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Ohlašovací povinnost je 15 dní od vzniku nebo změny poplatkové povinnosti. Stanovená výše poplatku pro rok 2015 je 600 Kč na poplatníka a rok. Splatnost poplatek je splatný jednorázově k POPLATEK ZE PSŮ Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Slaný. Držitel psa je povinen do 15 dnů od pořízení psa osobně přihlásit správci poplatku a také do 15 dnů psa osobně nebo písemně odhlásit. Formulář k odhlášení naleznete na webu:. Splatnost místního poplatku ze psů je do Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ, složenkou na poště nebo převodem na účet. Jak již mnozí víte, byla na zasedání zastupitelstva města Slaného dne zvolena městská rada ve složení starosta Ing. Pavel Zálom, místostarosta Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, MUDr. Jakub Heřman, RNDr. Ladislav Peška a pan Jiří Zíma. V radě je nyní pět politických stran, které doposud v radě zastoupeny nebyly a pro všechny radní se jedná o první období jejich působnosti. Radní, kteří nemají žádné vazby z minulosti, se mohou dívat se na věci nezaujatě a je tedy velmi pravděpodobné, že jejich rozhodnutí budou výhodná pro město a ne pro někoho jiného. Navíc by měl být úřad transparentnější a to jsou dobré zprávy pro ty, kteří očekávali od letošních voleb změnu a s ní odpovědnější chování města. Stejně jako vaše domácnosti, plánuje i město své výdaje, a musí tak činit se stejnou odpovědností, jako to činíte jistě i vy. Rozpočet města je pro řízení města velmi důležitý, neboť se jedná prakticky o plán činností města a určuje to, kolik peněz dostanou k dispozici jednotlivé odbory, školy a kulturní zařízení, co se plánuje opravit, kde a do čeho budeme investovat či kolik budou výdaje na jednotlivé městské akce. U města je situace složitější, protože je majetkovým účastníkem v dalších firmách např. Nemocnice, Technické služby, VSH atd. Hospodaření města v minulých letech bylo deficitní, a to i za štědrých dotací od státu a nemalého prodeje městského majetku, např. bytů, kasáren atd. To, s čím se nyní setkáváme, není radostné. Je potřeba si otevřeně říci, že přebíráme město ve stavu, kdy většina z toho, co nějakou hodnotu mělo nebo mohlo městu přinášet hospodářský zisk, to dokázali předchozí představitelé města prodat nebo výhodně pronajmout. Jen pro příklad, v roce 2006 jsme výhodně prodali za 5,4 mil. 50 % podíl v Technických službách a této organizaci platíme za služby ca 50 mil. ročně. To je věc, kterou pochopí asi málokdo. Na straně druhé je zde spousta městského majetku, který tak lukrativní nebyl, který nám zbyl a je nutné se o něj starat a opravit. Předpokládané náklady na opravy dosahují obrovských čísel, okresák a Grand jsou jen špičkou ledovce. Měli bychom opravit mosty, silnice, byty, budovy, kotelny, střechy na školách, chodníky, osvětlení, zimní stadion a ještě desítky dalších věcí. Právě na těchto položkách je vidět, jak málo se jim věnovalo pozornosti v minulosti, a je jasné, že všechny požadavky nemohou být uspokojeny. Pokračováné na straně 3

2 SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY Skvělá hudební tečka za 48. Slánskými jazzovými dny Kdo letos zavítal cíleně či náhodně na Slánské jazzové dny, určitě si užíval skvělý program. Výběr kapel byl pestrý a každý návštěvník si mohl vybrat, co byla jeho srdeční záležitost. A co se líbilo mně? V sobotu odpoledne zazněla v kapli Městského muzea Slaný pohodová komorní hudba. Příjemné souznění hudebníků navodilo u diváků klidný předvánoční čas, umocněný krásným prostředím kaple. Sympatická zpěvačka Vendula Šmoldasová i muzikanti si koncert v kapli užívali. Večerní sobotní program v Grandu překvapil svou variabilitou. Zahájení se ujal slánský Saxtet, jehož členové prošli hudebníma rukama Rudolfy Hyšky, jemuž bezesporu patří poděkování. O uvádění jednotlivých hudebních skladeb se dobře postaral Ondra Čečrdle a nejen on, ale všichni členové si zaslouží potlesk za skvělou hru i za elán, s nímž se představili svému publiku. Velké množství posluchačů oslovila trojice Kopecký Sosna Ptaszek svým řáděním na kytaru, valchu a foukací harmoniky. Typické venkovské blues přimělo mnohé posluchače k podupávání i pohupování svým tělem do rytmu hudby. Mně osobně se líbil i pianista a zpěvák Tomáš Homuta a zpěvačka Vlaďka Svobodová v česko-americké skupině Stiff Trigger. Celá Zeurítia v kapli Zasnoubení P. Marie veslaném tato kapela měla bezvadnou sestavu muzikantů, kteří oslnili spoustu posluchačů. Sobotní noc byla zajímavá, pestrá a i další kapely předvedly svoje hudební čísla na jedničku. A pomyslná tečka za 48. Slánskými jazzovými dny? Bezesporu patřila posledním muzikantům, kteří svou hudbu předávali bez patosu a upřímně. Bill Barrett a Ryan Donohue hrou na harmoniky a kytaru i svým zpěvem byli skutečně úžasní. Skromní, ač bravurně ovládali své nástroje. Co říci na závěr? Děkuji všem, kteří nám připravili tyto skvělé hudební zážitky. Text a foto Eva Štanclová Bill Barrett a Ryan Donohue 2

3 Slánská radnice č. 1, leden 2015 Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet ZPRÁVY Z RADNICE Dokončení ze strany 1 Pokud se chce město nějakým způsobem rozvíjet, je nutné, aby do svého rozvoje investovalo. V rámci rozpočtu byly zohledněny investice do gynekologického oddělení nemocnice a byly alokovány peníze pro případnou postupnou variantu rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zde je nutné si uvědomit, že z těch ca 30 mil., které máme k disposici na investice, zaplatíme v roce 2015 ca 15,5 mil. za rádoby funkční parkovací dům (APD) investici desetiletí, na který nebyla dotace ani korunu a budeme těch 15 mil. platit pravidelně až do roku 2017! Pokud lze práci na rozpočtu zobecnit a říci hlavní úkol rady, pak bych ho nazval úspory na straně výdajů a investice směřující k větší efektivnosti. Rada měla snahu, aby úspor bylo dosaženo rovnoměrně v rámci všech činností města, a to i včetně organizací, které zřizuje. Samozřejmě je snahou radních v co nejkratší době začít věci měnit k lepšímu a rádi bychom to udělali, jenže až podezřele často narážíme na smlouvy, které jsou pro město nevýhodné a jejich vypověditelnost je v řádu let. Co dalšího chybí alespoň z mého pohledu naprosto zásadně, je systém kontroly hospodaření městských organizací. A tak rada již svolala valnou hromadu VSH (zimní stadion a aquapark), uložila jednateli konkrétní úkoly a nyní budou následovat další organizace města. Cílem bylo maximálně se přiblížit vyrovnanému rozpočtu. Úspory na straně výdajů nejsou rozmarem vedení města, ale logickým Vážení Slaňáci, nastal čas vánoční a i vy ve svých rodinách jste řešili ty obvyklé starosti, které nejoblíbenější křesťanské svátky přinášejí tak, aby Štědrý večer byl oním okamžikem, kdy se sejdete se svými blízkými u štědrovečerního stolu a společně nasajete onu neopakovatelnou atmosféru Vánoc. Tyto svátky jsou pro nás znamením soudržnosti, úcty ke svým nejbližším, kterým věnujeme dárek jako symbol toho, že na ně myslíme a máme upřímnou radost z jejich radosti. Vánoce jsou ale i symbolem naší otevřenosti k ostatním. U prostřeného stolu bývá místo pro případného nenadálého příchozího jako symbol křesťanské sounáležitosti, pomoci a tolerance. To vše je v ohromném kontrastu s časem předvánočním. Již měsíce předem nás reklamy neustále vybízejí k vánočním nákupům, které pak stejně často necháme na poslední důsledkem stavu financí, ve kterém se naše město nachází. Je také dobré si povšimnout, že jsme nezvýšili nájemné v městských bytech a také snížili ceny za parkování občanům žijícím ve středu města. Městem, jak už to tak bývá, letí fámy, co všechno nebude. No všechno asi nebude. Je ale potřeba vidět tyto věci v pozitivním světle. To, co ušetříme, použijeme na to, co skutečně potřebujete a i vy sami každý den vidíte, že je toho potřeba hodně. Konec roku je vždy dobrým důvodem pro jistá předsevzetí, a tak bych vás jako Slaňáky chvíli. Každý z nás se snaží najít dárek pro své nejbližší. Všechnu tu energii pak směřujeme k jedinému cíli. K tomu večeru, kdy se rozsvítí stromeček, který si pamatujeme jako malí. Ten večer byl kouzelný a stopy té atmosféry si neseme v našich srdcích a snažíme se ji vytvořit a předat našim dětem. Přeji vám, aby se to podařilo, aby tato vaše přání byla splněna, každý dárek pod stromečkem našel obdarovaného a vaše nejniternější city byly opětovány. Myslím, že to je pravý smysl Vánoc. Přejeme vám i vašim blízkým klidné a pohodové Vánoce, do nového roku 2015 pak hodně zdraví a štěstí. Za radu města Slaného Pavel Zlámal, místostarosta foto Jan Chyský Rada města Slaného (zleva) Ing. Tomáš Drholec, Jiří Zíma, Jiří Hůla, starosta Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav Peška, místostarosta Ing. Pavel Zlámal a MUDr. Jakub Heřman. rád o něco požádal. I vy můžete pro své město něco udělat, něčím přispět. Ptáte se jak? Třeba tím, že budete v rámci volnočasových aktivit využívat zařízení města, například městský aquapark nebo zimní stadion. Peníze, které tam utratíte, jsou příjmem vašeho města. A pokud máte nějaké nápady a náměty, napište nám. Rádi je v naší práci zohledníme. Ing. Pavel Zlámal, místostarosta Změna v distribuci Slánské radnice Vážení čtenáři, v letošním roce dochází ke změně distribuce měsíčníku městského úřadu Slánská radnice. Od února již měsíčník nebude distrbuován do každé schránky ve měste. Zájemci o Slánskou radnici si jí budou moci vždy na začátku měsíce vyzvednout na níže uvedených distribučních místech. Podatelna MěÚ Slaný (Masarykovo nám.) Knihovna V. Štecha (Masarykovo nám.) Knihovna V. Štecha pobočka Na Dolíkách Infocentrum za Velvarskou branou Poliklinika vestibul (Smetanovo nám.) Golem prodejna (Třebízského ulice) Penzión Na Sadech vestibul Kavárna Wilson (Wilsonova ulice) VSH Slaný recepce, bazén (Lacinova ulice) Altnet (Vikova ulice) Nemocnice vrátnice (Politických vězňů) U Pánka prodejna (Plynárenská ulice) Ateliér čtyřlístek (Dražkovická ulice) Hvězdárna (Nosačiská ulice) Do obcí, které jsou místními částmi Slaného bude distribuce probíhat beze změny. 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 65,95 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 93,82 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 3. Byt č. 20 o velikosti 2+1 v 7. nadzemním podlaží domu č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 64,86 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 163,85 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v přízemí domu číslo popisné 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m Nebytový prostor, jehož celková výměra je 19,09 m 2 (1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 4. Nebytové prostory o celkové výměře 329,04 m 2 v 1. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 5. Dvě zděné garáže a jednu zděnou dvojgaráž u domu č. p. 830 v areálu v Nosačické ulici ve Slaném pro garážování motorových vozidel. Bližší informace získáte na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku u paní Jany Banertové ( ). Odbor správy majetku Pronájem hrobových míst na pohřebištích města Slaný Vnávaznosti na platný Řád veřejného pohřebiště města Slaný tímto oznamujeme, že veškerou agendu, týkající se pronájmu hrobových míst zajišťuje s platností od 1. ledna 2015 Odbor správy majetku Městského úřadu Slaný, úsek správy majetku a bytového hospodářství, Masarykovo náměstí č. p. 160, kancelář č. 304, Jana Holubová, tel , , v úřední dny pondělí a středa v době od 7.30 hodin do 17 hodin, případně mimo úřední dny a na místě samém dle dohody. Současně s touto změnou upozorňujeme nájemce hrobových míst na to, že budou v budoucnu kontaktováni ohledně uzavření platných smluv o nájmu hrobového místa, přičemž v těchto smlouvách bude ujednáno nájemné a cena za služby, platné od Nařízením č. 3/2014 Města Slaný, které činí: Maximální cena za pronájem hrobového místa činí 18,00 Kč/m 2 /rok. Maximální cena za služby spojené s pronájmem hrobového místa činí 28,00 Kč/rok/ m 2 pronajatého hrobového místa včetně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Maximální cena za pronájem pozemku pro vsyp zpopelněných lidských ostatků jednorázově 150 Kč/vsypové místo na dobu trvání hřbitova. Odbor správy majetku MěÚ Slaný Nové ceny parkovacích karet pro rezidenty a abonenty v centru města Rada města Slaný na svém jednání dne schválila nové ceny parkovacích karet pro rezidenta a abonenty v centru města. Nově bude cena parkovací karty pro osobu s trvalým pobytem v centru města snížena z původních Kč na Kč za rok, pro 4 osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou v centru města z původních Kč na Kč za rok. S ohledem na omezené kapacity parkovacích míst v centru města bude možné vydat pouze 80 parkovacích karet. Parkovat s viditelně umístěnou parkovací kartou ve vozidle je možné na vyznačených parkovacích místech na Masarykově náměstí, v ulicích Kynského, Soukenická, Štechova, Fričova, Vinařického a Na Hradbách. Bc. Tomáš Černický, Vedoucí ODSH Městského úřadu Slaný

5 Slánská radnice č. 1, leden 2015 Název projektu Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný Zkrácený název projektu Efektivní úřad Slaný Reg. č.: CZ.1.04/4.1.01/ Město Slaný podalo v prosinci roku 2012 v rámci 89. výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), oblasti podpory 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy žádost o poskytnutí dotace ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU a státního rozpočtu na kofinancování projektu: Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/ , s níž v rámci dotačního řízení uspělo. INFORMACE Zefektivnění řízení města a Městského úřadu Slaný Termín realizace: únor 2013 leden 2015 Celkové náklady akce: Kč Předpokládaná dotace: ,40 Kč Klíčovými aktivitami projektu jsou: 1. KA 1 Tvorba oborových strategií v rámci územního obvodu města. Tato aktivita si klade za cíl zpracovat zásadní oborové strategie v rámci územního obvodu města: podpora podnikání zdravotnictví a sociální služby rozvoj služeb V rámci této aktivity bylo realizováno dotazníkové šetření pro podnikatele, bylo uskutečněno setkání relevantních zaměstnanců úřadu, dodavatele a občanů z řad podnikatelského sektoru a služeb a sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, kteří v rámci zrealizovaného dotazníkového šetření projevili zájem o účast na tomto setkání. Na základě získaných informací byly dodavatelsky zpracovány oborové strategie v rámci územního obvodu v oblasti podnikání a služeb a sociálních služeb a zdravotnictví ve formě akčního plánu. Součástí této aktivity bylo též vzdělávání vedoucích zaměstnanců a zastupitelů v oblasti strategického řízení a plánování. 2. KA 2 Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce. Cílem této aktivity byla optimalizace finančního řízení včetně implementace nových prvků finančního řízení do praxe úřadu. V rámci realizace této aktivity byl proveden audit majetku obce, byla vytěžena data z rozpočtu města a příspěvkových organizací a realizováno opatření ke stabilizaci financí a v neposlední řadě byly finanční možnosti města navázány na strategické cíle. Na základě realizace této aktivity byl zpracován Rozpočtový výhled , Ekonomické hodnocení a Metodická příručka pořizování investic. Součástí této aktivity bylo rovněž vzdělávání relevantních zaměstnanců v oblasti finančního řízení. 3. KA 3 Projekty otevřeného úřadu. Cílem této aktivity bylo otevřít úřad občanům města a území ORP zvýšit jejich informovanost. V rámci této aktivity bylo realizováno dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami MěÚ, na jehož základě došlo k nastavení systému hodnocení kvality poskytovaných služeb. Součástí této aktivity bylo vzdělávání zaměstnanců v oblasti řešení konfliktních situací s klienty/občany. 4. KA 4 Zajištění realizace projektu Cílem aktivity je zajištění bezproblémového chodu projektu prostřednictvím jeho dostatečného personálního a hmotného zabezpečení. Došlo k vytvoření realizačního týmu, který se podílí na správném zajištění realizace projektu, monitoringu projektu, řízení publicity projektu a nastavení systému udržitelnosti projektu. Proč třídit odpady z domácnosti Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem, který ve Slaném určuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města. EKO-KOM; Odbor životního prostředí Napsali jste nám... Vážení, často uveřejňujete poděkování čtenářů někomu za pomoc. Já jsem dnes zažila zajímavou věc. Upadla a zranila jsem se na ulici. Bohužel. Teď ta úžasná věc, o které chci povídat. Hned, jak jsem dopadla na chodník, se okolo objevilo několik milých dam (podle mého odhadu pět až sedm) a okamžitě se snažily mi pomoci. Tržná ranka, kterou jsem mimo jiné utrpěla, velice silně krvácela. Dámy mne postavily na nohy, nabízely doprovod, přivolání sanity, jedna paní mi dala celý balíček kapesníčků. Prostě byly skvělé! Najednou se objevila dvoučlenná hlídka městské policie (poslala ji taky nějaká paní). Byli to muž a žena a byli skvělí. Nabízeli mi jako ony milé dámy sanitu, doprovod, zajímali se o to, jak se cítím. Nakonec jsme se dohodli na chirurgii v poliklinice. Tam mi lékařka (pochopitelně okamžitě) zašila ranku. Paní doktorka i sestry byly další skvělá parta. Oba policisté na chirurgii čekali, až budu ošetřena, aby zjistili, jsem-li v pořádku Proč to všechno píšu? Chci poděkovat všem dámám, které mi pomohly na ulici, paní doktorce a sestrám na chirurgii. Chci poděkovat oběma policistům slečně Simoně Opltové a panu Tomáši Burešovi. Díky, díky, díky! Jsem moc ráda, že jsou v našem městě takoví lidé všímaví, ochotní, pozorní. Jsem moc ráda, že jsou správní naši policisté a lidé jim nejsou lhostejní. Prosím, kdybyste moje poděkování chtěli napsat v Radnici, neuvádějte, prosím, moje jméno. Nepřeji si to nejsem ta nejdůležitější. Nejdůležitější jsou všichni ti skvělí lidé, o kterých jsem vám napsala. 5

6 INFORMACE Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu ve Slaném přináší informace o důležitých změnách od 1. ledna 2015 Odbor obecní živnostenský úřad by vás chtěl informovat o důležitých změnách právních předpisů v oblasti podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které nastanou od NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 140/2014 Sb. Snížení administrativní zátěže podnikatelů: živnostenský úřad z listinných dokladů předložených podnikatelem při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo oznámení změny vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. Při následných jednání podnikatel již není povinen tyto doklady znovu předkládat, pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Jedná se o doklady: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný jiným státem než ČR, doklady o odborné způsobilosti a doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osob. Pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely není zemědělskou výrobou. Zvýšení ochrany osobních údajů v živnostenském rejstříku: adresa bydliště, místa pobytu na území ČR a bydliště mimo území ČR budou neveřejnými údaji. Po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele budou údaje o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do neveřejné části, ze které může údaje obdržet pouze osoba, která prokáže právní zájem. Vázaná živnost Oční optika bude zařazena do seznamu živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami, které splňují odbornou způsobilost. Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 179/2014 Sb. Zrušení místní příslušnosti: žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely. Změna osvědčení o zápisu podnikatele do evidence zemědělského podnikatele: na osvědčení již nebude uváděno zaměření zemědělské výroby. Tato listina tedy bude pouze průkazem o tom, že byl podnikatelský subjekt zapsán do předmětné evidence. Úprava terminologie, která je dána do souladu s novým občanským zákoníkem. Bc. Lucie Harakalová Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Městský úřad Slaný Velvarská Slaný Telefon: (podatelna) Fax: E-podatelna: Slánský VideoMagazín Leden 2015 Mikulášská nadílka v MŠ Česko zpívá koledy Představení CD Varhany znějící Malování světlem Zastupitelstvo města Betlémské světlo Vánoční zpívání Česká mše vánoční videomagazín najdete na

7 Slánská radnice č. 1, leden 2015 KNIHOVNA Knihovna Václava Štecha ve Slaném v lednu 2015 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Celoroční fotografická soutěž Město našich předků 4. soutěžní otázka: Ve které ulici i dnes stojí tato řada domů? STUDOVNA 6. ledna 2015 Včelařem z leknutí přednášku o svých včelařských začátcích a nejen o nich, ale i o medu si pro nás připravil pan Jiří Petráček, starosta Řevničova a včelař. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. 20. ledna 2015 Domácí chléb a chlebový kvásek jak se chlebový kvásek připravuje, jak se peče chléb, jaké suroviny použít? Odpovědi na všechny otázky se dozvíme při této přednášce a určitě i nějaký ochutnáme. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. ODDĚLENÍ PRO DĚTI ledna 2015 Cizokrajná zvířata zábavný zoologický kvíz 16. ledna 2015 lednové rukodělky s Mílou Blahníkovou valentýnská přáníčka zdobená technikou pergamáno. Začínáme přesně ve 12 hodin POBOČKA NA DOLÍKÁCH leden 2015 Filmové hlášky Kdo to řekl? pro toho, kdo má rád pohádky a filmy, máme připravenu zábavnou vědomostní soutěž o nezapomenutelných filmových hláškách. Soutěž probíhá v otvírací hodiny oddělení! 20. leden 2015 Zábavné odpoledne s korálky a drátky vyrábět budeme drobné dárečky a malá překvapení. Korálkovat začínáme v 15 hodin v pobočce Na Dolíkách 7

8 PENZION NA SADECH Jaký byl rok rok 2014 v Penzionu pro seniory ve Slaném Penzion Na Sadech poskytuje bydlení v malometrážních bytech zhruba stovce slánských seniorů. Kromě příjemného bydlení mají obyvatelé k dispozici i dva velké společenské sály. Tyto jsou rovněž často využívány různými spolky a organizacemi. Scházejí se v nich členové Svazu důchodců, Spolku přátel žehu, Svazu diabetiků i zdravotně postižené děti z organizace Beruška. Těší nás, že penzion funguje nejen jako obytný dům, ale i jakési komunitní centrum pro seniory a zdravotně postižené. Vedení penzionu ve spolupráci se samosprávou a ostatními organizacemi podporuje každý měsíc konání různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Některé se opakují pravidelně, jiné jsou nové a budují si svoji tradici. Z pravidelných akcí jsou to především tradiční a velice oblíbené Kavárničky pro seniory, na kterých se setkávají obyvatelé penzionu a stálí návštěvníci z města. Podobně je to i na setkáních Spolku přátel žehu. Vždy tam hraje muzika k tanci a zpěvu, nabízí se káva, víno, zákusky nebo chlebíčky. V zimě se vaří i guláš, podávají se zabijačkové dobroty. A v prosinci přijde i Mikuláš s Andělem a Čertem. Vždy je veselo, příjemně. Chodí k nám hrát a zpívat i děti z mateřské školky nebo ze základní umělecké školy. Oblíbenou akcí je březnový rej čarodějnic pod Altánem. Zde poprvé po zimě opékáme buřty. Grilování masa a buřtů pak opakujeme do podzimu ještě několikrát. Před třemi roky jsme ve spolupráci s harmonikovým duem Ježků zahájili tradici velikonočních a vánočních koncertů. Klasická a populární hudba je provázena recitací vlastní poezie a prózy našich obyvatelek, doplněna o poezii českých a světových autorů. V letošním roce přišel jeden z našich nových obyvatel se skvělou myšlenkou zimních setkání se starými českými filmy. I když se jedná o těžkého paraplegika upoutaného na invalidní vozík, připravuje od listopadu promítání filmů ze své videotéky. Před tím foto: Táňa Vlčková ještě pouští reprodukovanou hudbu a aktuální Slánský videomagazín. I na tomto promítání rádi vítáme návštěvníky z města. A ještě s jedním krásným nápadem přišli letos studenti slánského gymnázia. Za vlastního hudebního doprovodu nám přednesli vlastní básně a povídky, které napsali v rámci předmětu Tvůrčí psaní. Bylo to pozoruhodné setkání s mladými lidmi, kteří se zájmem pozorují svět kolem sebe a umějí o něm poutavě i vtipně psát. A protože nejenom hudbou a slovem je člověk živ, už třetím rokem jsme pro naše obyvatele připravili ve spolupráci s Národním centrem podpory zdraví, Rotopedtour a Pěškotour. V říjnu senioři nasednou na rotopedy nebo vezmou krokoměry a polykají kilometry. Letos jsme společně nachodili a ušlapali 1737 km, což bylo o 43 km více než vloni. Těšíme se, že příští rok se nás sejde ještě víc a zdoláme i víc kilometrů! Máme vekou radost, že naši senioři jsou aktivní. Že se setkávají, baví se, sportují a nejenom sedí u televize a stěžují si na neduhy stáří. I když to tak samozřejmě není u všech, díky za každého aktivního a pozitivního seniora! V příštím roce opět rádi uvítáme mezi námi staré, ale i nové hosty a návštěvníky. Už 15. ledna se setkáme na Sadech na další Kavárničce. A bude opět i s hudbou a tancem! Za vedení a samosprávu Domu s pečovatelskou službou, Alena Zahrádková 8

9 Slánská radnice č. 1, leden 2015 Pravidelně lze slýchat nářky nad tím, že se ve Slaném odehrává málo kulturních akcí a že by bylo třeba rozšířit jejich nabídku. Základem takových úvah je většinou neznalost faktu, co některé kulturní pořady či aktivity opravdu stojí a kolik na ně město Slaný či Kulturní zařízení města Slaný (KZMS) ze svých rozpočtů doplácí. Podtextem oněch nářků je totiž pocit, že většinu těch chybějících kulturních pořadů či představení by mělo organizovat přímo město Slaný či KZMS. Nejen organizovat, ale především financovat. Přitom se ve Slaném a jeho místních částech často objevují záležitosti, které mají výrazně vyšší úroveň, než by se mohlo ve městě naší velikosti a významu očekávat. Nejde jen o některé koncerty klasické hudby, alternativní žánry, Rock na valníku, Varhany znějící či Slánské jazzové dny. Výčet by mohl být výrazně delší. Často ale některé koncerty či představení nejsou navštíveny zdaleka tak, jak by se vzhledem k jejich kvalitě dalo očekávat. Domnívám se, že kultury je ve městě naší velikosti dostatek, a jestli některé zájmové skupině chybí kulturní vyžití, buď si je musí zorganizovat sama, nebo hledat jinde, mimo Slaný. Přesto ale existuje řada možnosti, jak kulturu ve Slaném zkvalitnit. Například digitalizované městské kino jich nabízí hned několik. Mohou to být přímé přenosy baletních představení z Paříže, Amsterodamu, Birminghamu a Petrohradu, či představení z Národního divadla v Londýně nebo Metropolitní opery v New Yorku. Špičková kultura nejvyšší kvality, které však odpovídá i cena, pohybující se v rozmezí Kč za vstupenku. V případě cyklu těchto představení by se však podařilo ceny snížit, jak to lze zjistit např. u pražského kina Bio Oko (www.biooko. net/cz/cykly-festivaly-archiv/197/metropolitni-opera-ny-ze-zaznamu). Zde se totiž jako v jednom ze 70 kin v rámci celé ČR záznamy představení právě z newyorské Metropolitní opery promítají. Přímé přenosy z Met, jak je tato scéna familiérně nazývána, se do kin po celém světě uskutečňují již devátým rokem. Z původních 60 kin na severoamerickém kontinentu, kde se s přenosy v prosinci 2006 začínalo, to o rok později bylo už 600 kinosálů ve 23 zemích po celém světě s celkem diváky. V sezóně 2014/15 budou přenosy probíhat už KULTURA Nabídka jiné kultury, aneb menšinové žánry ve Slaném Mikulášské zastavení v galerii v Toubě přibližně do 2000 kinosálů v 66 zemích světa. V ČR je každou sezonu navštíví okolo diváků a další tisíce diváků pak zhlédnou opakování přímých přenosů ze záznamu. Devátá sezóna operních přenosů byla zahájena 11. října 2014 inscenací Macbeth od G. Verdiho, následována postupně díly autorů jako W. A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini, R. Wagner, F. Lehár, J. Offenbach, P. I. Čajkovskij, B. Bartók, P. Mascagni či R. Leoncavallo (podrobněji na Jsem si jistý, že i ve Slaném a na Slánsku je dostatek zájemců o taková představení. Otázkou zůstává, jak tento zájem podchytit. Zde je prostor pro aktivní přístup nejen vedení KZMS, ale především nového vedení města. Nechme se překvapit, jak se této věci dokáží zhostit. Nejbližší kinosály, které zájemcům z našeho regionu operní přenosy z Met nabízejí, jsou v Kralupech nad Vltavou (Kino Vltava) a v Praze (Bio Oko, Aero, Světozor, Multikino CineStar a kino Radotín). Zařadí se k nim i Městské kino Slaný? Pavel Bartoníček, zastupitel Přišla první adventní neděle a v galerii v Troubě byla opět další vernisáž slánských výtvarníků. Protože výstava bude končit v sobotu na svátek Mikuláše, byla nazvaná po tomto světci: Mikulášský výtvarný salon. Kdo pozorně četl plakát nebo pozvánku, mohl zjistit, že je to již 19. společná výstava lidí kolem výtvarného kumštu. A zajímavý byl i počet účastníků, kteří chtěli předvánočně naladit návštěvníky výstavy. Vystavovalo 17 výtvarníků a na nedělní vernisáži se sešlo hodně jejich příznivců. Celé prostory vstupní chodby do bývalého kina byly plné diváků. O úvodní slovo se postaral jako obvykle ing. Petr Kříž. Atmosféra Mikulášského výtvarného salonu byla skvěle doplněna hudbou Tomáše Frolíka, který ochotně vypomohl v případě nouze, kdy z technických důvodů se neuskutečnilo plánované vystoupení dětí ze ZUŠ Slaný. Tomášova bravurní hra na kytaru vyvolala spontánní prosbu o přídavek, která byla s úsměvem vyslyšena. Tomáš názorně předvedl, jak zúročil svůj studijní pobyt v zahraničí. Potlesk všech vystavujících i jejich hostů byl zaslouženou odměnou. Nechybělo pohoštění, dobrá nálada a pozitivně naladěné skupinky lidí. I když se leckde bouřlivě diskutovalo na téma umění, bylo to jen pro dobro věci. Dobrůtky slané i sladké mizely ze stolů, přípitky dobrým vínem na další zdařilé výstavy byly s úsměvem přijímány. I děti mezi dospělými byly plné pohody, popíjely nealko nápoje, ochutnávaly z táců cukroví a zvědavě si prohlížely vystavené exponáty. Zejména holčičky zkoumaly šperky a pomalované sklo. Dětem se líbily krásné pohádkové postavy a hodně dospělých si se zájmem četlo i verše k fotografiím a obrazům. Pozornost poutaly i aktuální fotografie ze 48. Slánských jazzových dnů. Zkrátka každému návštěvníkovi se líbilo to, k čemu měl blízký vztah. A je příjemné vidět, že každého něco oslovilo. Proto také tyto výstavy děláme. A nově příchozí výtvarníci, kteří ve Slaném vystavovali poprvé? Ti se cítili mezi původní sestavou slánských umělců jako ryby ve vodě. V průběhu týdne přibývaly zápisy do pamětní knihy a mizely drobnější věci určené k prodeji. Každý, kdo zavítal na výstavu, mohl si zdarma odnést veršované vánoční přáníčko nebo koupit fotografie se zimním motivem, kde bylo Vánoční přání 2014 či PF A co čeká slánské výtvarníky v novém roce? Těšíme se, že galerie v Troubě bude stále dobře fungovat a lidé, kteří se ji naučili navštěvovat, budou jejími stálými příznivci. A kdy se uskuteční naše další společné výstavy? Jubilejní XX. salon výtvarníků je plánovaný na konec května a začátek června 2015, v srpnu bude opět Dámský salon a v polovině prosince nás vánočně naladí XXI. výtvarný salon. Je dobře, že díky vstřícnosti zastupitelů města Slaného a aktivitě Lídy Zápotocké a Rudy Görtlera mohla galerie v Troubě vzniknout. Kulturní akce v našem Královském městě plní svou nezastupitelnou úlohu u dětí i dospělých. A jsme rádi, že i my, amatérští výtvarníci, máme na tom svůj podíl. Přejeme všem lidem v roce 2015 hodně pohody, spokojenosti a úspěchů. PF 2015 Je krásné lásku rozdávat, potěšit všechny dobré lidi Pak člověk může se i smát, když ostatním nic nezávidí. Přeji všem: Hodně zdraví, lásku a plné ruce něžností Aby vás lidé měli rádi. Komu se tohle poštěstí? Eva Štanclová 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný telefon Od 1. listopadu 2014 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. Infocentrum leden Nové kalendárium s akcemi na rok 2015 Jako každý předcházející rok bude k dispozici ucelený přehled důležitých akcí, které se konají v našem městě. Letáky se seznamem akcí si můžete vyzvednout v našem infocentru. Rádi bychom upozornili na to, že seznam veškerých akcí konaných v našem regionu naleznete na našich webových stránkách www. infoslany.cz. Nová expozice slánek Nový rok 2015 přivítáme v prostorách infocentra expozicí slánek, které máme ve sbírce. Expozice bude především umístěna do Slánkové místnosti, která bude pro tyto účely vybavena novým nábytkem. Pojďte se podívat na skvosty, které k nám byly doneseny! Minislánky v prodeji Pro velký zájem o malé upomínkové slánky s motivem Muzea slánek byly do prodeje přidány další kusy. Minislánky můžete koupit ve dvou variantách černobílé a barevné. Cena je 10 Kč. Plakáty do infocentra Vzhledem k tomu, že infocentrum má poskytovat i informace o kulturních a jiných aktivitách občanů města a okolí, byli bychom rádi, kdybyste nám nosili letáky či plakáty. Máte tak větší šanci, že se o vaší akci doví i širší veřejnost. 10

11 Slánská radnice č. 1, leden 2015 VOLNÝ ČAS Slánská akademie volného času se věnovala ikonám Poslední setkání Slánské akademie volného času v letošním roce, které se konalo v sobotu 13. prosince 2014 v salónku bývalého hotelu Grand, bylo věnováno umění ikon. O těch nám přijel pohovořit náš stálý přednášející PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR), který se tomuto tématu okrajově věnoval již v několika svých předchozích vystoupeních. Ostatně má k němu blízko, protože mimo svoji vědeckou činnost působí také jako diákon pravoslavné církve v Litoměřicích; o ikonách také mluvil v Českém rozhlase. Úvodem zmínil úlohu obrazu v křesťanství, které jako jediné z tří monoteistických náboženství dovoluje ztvárnění posvátných výjevů. Prvé přikázání Desatera ve Starém Zákoně sice zakazuje zobrazení Boha a jím stvořeného světa, ale křesťané vykládají toto ustanovení tak, že se zákaz vztahuje pouze na přímé zhmotnění představy Stvořitele, avšak ne na zobrazení Krista jako Boha vtěleného v lidské podobě (Bohočlověka). I tak se užití obrazů ve výzdobě kostelů časem setkalo také s kritikou. V Byzantské říši tak v 8. století došlo k prvému obrazoborectví (ikonoklasmu), jehož cílem bylo odstranění všech obrazů (řecky ikon), které zobrazovali Ježíše Krista, Pannu Marii či světce. Na obranu náboženských obrazů se však postavila část duchovenstva, především řeholního, označovaná jako ikonodulové. Výraznou osobností mezi nimi byl Jan Damašský, který formuloval tezi, že úcta projevovaná obrazům nepatří jim, ale těm, které zobrazují, a tak přibližují člověka k Bohu. Ta byla poté přijata na ekumenickém koncilu, označovaném jako Druhý Nikajský, který stvrdil úlohu obrazů v náboženském životě. Přestože závěry koncilu potvrdil i papež, zůstalo zachováno uctívání ikon pouze ve východních církvích. Poté obrátil přednášející svou pozornost na ikonografii ikon. Nejprve se zaměřil na skupinu zobrazující Krista, které rozdělujeme do několika hlavních typů, z nichž zmínil tyto Kristus Sotér (Spasitel), který PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR) přednáší o umění ikon. se vyznačuje těmito atributy polopostava, křížová svatozář, nápis v řečtině nebo církevní slovanštině, dvojí oděv spodní hnědočervené barvy (země), horní barvy modré (nebe) v jedné ruce drží svitek nebo Evangelium; Mandylion (rukou nestvořený obraz) zobrazení Kristovy tváře spojené s legendou o edesském králi Abgarovi, či o sv. Veronice; Kristus Pantokrator (Vševládce) Kristus Posledního soudu, polopostava, přísná tvář, žehná a drží Evangelium; Kristus Pantokrator na trůně celá postava, přičemž nejsou dodrženy správné anatomické proporce, sedící na trůně, obrácená perspektiva; Kristus s andělskými silami dle Ezechielova vidění, trůn obklopen serafíny a cherubíny, v rozích symboly Evangelistů; Kristus Emannuel Dále se věnoval ikonografii Bohorodičky, v této souvislosti připomněl dva základní typy Eleúsu (soucit, něžnost) kam náleží např. Bohorodička Donská, Vladimirská a Počajevská; Hodégétrii (Průvodkyně či Vůdkyně na cestách) ukazující správnou cestu, kam patří např. Bohorodička Kazaňská či Gruzínská. Další velkou skupinu tvoří ikony zobrazující světce, ty lze rozdělit do několika skupin (Svatí biskupové, ctihodní, mučedníci, apoštolům rovní). Zajímavá a nezvyklá byla také ikona věnována novosvětcům mučedníkům zavražděných pro svou víru v době komunistické totality na území tehdejšího Sovětského svazu, které vévodí carská rodina Mikuláše II. Následoval výklad věnovaný výrobě takové ikony. Ikonou se může rozumět freska, mozaika nebo obraz na dřevěné desce či na jiném materiálu, který však nesmí být snadno rozbitný jako např. sklo. Nám byla představena na fotografiích z dílny ikonopisce výroba té nejrozšířenější podoby ikony, a to ta na dřevě. Mělo by se použít nejlépe cypřišového dřeva, které je odolné proti škůdcům. Na něj se nanese bílý podklad (levkas), na který se nakreslí to, co má být vyobrazeno. Poté nastoupí lakování a zlacení. Vrcholem je pak vlastní malba figury či nějakého výjevu. Aby se však jednalo o ikonu v jejím posvátném významu, musí být na obraze nápisy a musí být posvěcena. Závěrem se Dr. Hanuš Nykl zmínil o tom, že po krizi, která nastala v 18. a 19. století, kdy byla snaha přizpůsobit podobu ikon západnímu evropskému umění (perspektiva, stíny), se na konci 20. století znovu navrátilo malířství ikon (ikonopisectví) ke svým kořenům a zažívá dnes svoji renesanci. Poté přednášející zodpověděl dotazy z pléna a nám nezbylo než poděkovat za zajímavou přednášku a těšit se na další setkání s ním. Jelikož však se toto setkání konalo v čase adventním, patřilo závěrečné slovo našemu milému hostu z Kladna, arcibiskupskému vikáři a rozdělovskému faráři P. Jaroslavu Kučerovi, který všem popřál krásné a posvěcené vánoční svátky. K tomuto přání se také připojujeme a můžeme prohlásit, že zimní semestr 9. ročníku Slánské akademie zdárně skončil. Doufáme však, že se všichni ve zdraví v novém roce opět na jaře setkáme. Pavel Zděnovec 11

12 MUZEUM V lednu slánské Vlastivědné muzeum připravuje V galerii muzea jsou vystavena díla slánského rodáka, amerického sochaře, malíře a designéra Jana Zacha. Výstava je největší kolekcí umělcových děl na území České republiky. Získání Zachových děl a jejich vystavení jsou součástí komplexního projektu Rehabilitace osobnosti Jana Zacha. Tento projekt slánského muzea byl přihlášen do nejprestižnější celorepublikové muzejní soutěže Gloria Musaealis, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií ČR. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu Ve výstavní síni muzea trvá do 24. ledna výstava Vánoce s betlémy ze sbírek slánského muzea, Muzea betlémů Karlštejn a betlémů zapůjčených od soukromých sběratelů. Ve stálé expozici je k vidění také nedávno restaurovaný pohyblivý betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstra. V úterý 27. ledna, v den 70. výročí osvobození nacistického tábora v Osvětimi, se v 17 hodin v malé galerii muzea uskuteční přednáška regionálního historika Mgr. Milana Hese, PhD. s názvem Oběti, přeživší, přihlížející a vrazi. Součástí přednášky bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový filmový materiál. V koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz Birkenau zemřelo přes milion lidí. Hovoří o něm také nedávno vydaná kniha Milana Hese Čekání na smrt, kde autor popisuje tzv. rodinný tábor českých židů právě v Osvětimi. Milovníci vážné hudby se mohou těšit, že i v roce 2015 bude opět v jarních měsících v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájena koncertní sezóna. Na únor připravujeme výstavu zimních fotografií Slaného, sestavenou z unikátních starých snímků z fototéky slánského muzea. Vánoce ve školce U DIVADLA Adventní čas utekl v naší mateřské škole vskutku rychle. Nečekali jsme na Vánoce se založenýma rukama, ale pilně tvořili a vyráběli. Zkrátka ani trochu jsme se nenudili. Na Vánočních dílnách jsme společně s rodiči vytvořili spoustu zajímavých vánočních dekorací a ozdob. Vánočně vyzdobené třídy nám příjemně voněly jehličím. První prosincový týden jsme si čertovsky užili. Tradice se nám moc líbí, a proto jsme celý týden netrpělivě očekávali návštěvu dobrotivého Mikuláše i jeho pomocníků z nebe i z pekla. Řádění čertů je nám vcelku blízké, a tak postavit peklo a proměnit se na čertíky nebyl vůbec žádný problém. Když se pak rozpustilý čert s Mikulášem a andělem objevili ve dveřích, báli jsme se už jen málo. Přiznali jsme se k našim malým hříchům a slíbili jsme, že se ve všem polepšíme... Všechno to dobře dopadlo a my už se těšili na společná setkání u stromku s vánoční nadílkou. Užili jsme si s dětmi a jejich rodinami příjemné předvánoční odpoledne a radost v očích dětí nás ujistila, že všechny ty přípravy a práce navíc nebyly vůbec zbytečné. Vánoce mají opravdu své neopakovatelné kouzlo. Věříme, že i vy jste vánoční čas prožili příjemně, bez nadměrného shonu a stresu. Přejeme všem do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho splněných přání. Kolektiv MŠ Slaný, Vítězná 12

13 Slánská radnice č. 1, leden 2015 KULTURA Ohlédnutí za varhanním festivalem Varhany znějící 2014 Definitvní tečkou za 5. ročníkem mezinárodního varhanního festivalu byl slavnostní koncert, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. prosince v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Na koncertu bylo představeno hudební album tří CD, které obsahuje esenci toho nejlepšího, co na sedmi festivalových koncertech zaznělo. Jako malé ohlédnutí za naším festivalem přinášíme recenzi koncertu ve Velvarech. Tam (13. 9.) v kostele sv. Kateřiny vystoupil francouzský varhaník světového renomé Michel Bouvard. Spolu s ním zahrála čtyřručně na varhany i jeho žena Yasuko Uyama-Bouvard. Recenzi napsal nestor českých varhaníku a profesor pražské AMU Jan Hora a vyšla v časopise Harmonie. Michel Bouvard ve Velvarech Nedaleko Prahy probíhá hudební veřejnosti zatím trochu utajený mezinárodní varhanní festival Varhany znějící. Letošní ročník byl už pátý. Za uměleckého vedení varhaníka Pavla Černého po skromných začátcích, kdy první čtyři ročníky pořádalo město Slaný, se organizace ujala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy za podpory jednotlivých obcí a farních úřadů a města Slaného. Koncerty se konají v kostelích na nástroje barokní i romantické, jsou zdarma, návštěvnost je vynikající. Místní publikum má možnost sledovat výkony varhaníků na kůru snímané kamerovým způsobem na obrazovce dole v kostele. V posledních letech se podařilo angažovat velké osobnosti mezinárodního varhanního světa jen namátkou L. F. Tagliavini, Leo van Dooselaar nebo Pieter van Dijk, z nichž někteří vystoupili u nás pouze na tomto festivalu, bohužel k naší škodě. Zde má hlavní město co dohánět. K těmto osobnostem patří i renomovaný profesor konzervatoří v Paříži a Toulouse Michel Bouvard. Vystoupil ve Velvarech na čerstvě rekonstruované romantické varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1886 s programem složeným převážně z francouzské hudby, jen v úvodu doplněném Mozartem a Mendelssohnem. Charakter francouzských romantických varhan je diametrálně odlišný od českých nástrojů 19. století. Přesto díky vynikajícímu umění rejstříkování francouzského hosta a muzikalitě nejvyšší kvality znělo Mozartovo Divertimento F dur pro čtyři ruce (spolu s manželkou Yasuko Uyamou) hravě a půvabně a Mendelssohnovy Variations sérieuse velmi barevně a kontrastně vzhledem k tomu, že se jedná o nevelký dvoumanuálový nástroj s 19 rejstříky. Ve francouzské části zaujal především brilantním provedením Chorálu a moll Césara Francka. Jeho jednotlivé fráze doslova dýchaly a byly oživovány jemnou agogikou. Při dokonalém vypointování jednotlivých detailů neztrácel Franckův velkorysý stavebný oblouk nic na své účinnosti a přesvědčil o naprosto suverénním ovládání nástroje. Adagio z Viernovy 3. symfonie a závěrečné Alainovy Litanie jen podtrhly neobyčejný dojem z Bouvardovy hry. Byl to po všech stránkách velký večer. Nabízí se neodbytná otázka: proč pouze poněkud utajeně ve Velvarech a ne v kombinaci s Prahou? Takového mistra svého nástroje si hlavní město nemělo nechat ujít. Jan Hora Publikace Co zůstalo z vodních mlýnů má pokračování Na sklonku roku 2014 vydaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., publikaci Co zůstalo z vodních mlýnů 2. Ta navazuje na předchozí úspěšnou brožuru Co zůstalo z vodních mlýnů, která vyšla na začátku roku Nová publikace je k dostání v Infocentru za Velvarskou branou ve Slaném. Z úvodu k publikaci: Často se říká, že pás vesnic a měst kolem Prahy je zvláštní svět, úplně jiný než zbytek Středočeského kraje, a je to určitě pravda. Třicet, čtyřicet kilometrů od hranic hlavního města nenajdete kolonie jednotvárných domků ani obrovské škatule logistických center, i těch aut není tolik a před skromnějšími domky neparkují audiny, bavoráky a oktávie, ale většinou něco menšího japonské, německé či korejské provenience, ojetá fabie, někdy i favorit nebo otřískaná stodvacítka. Slánsko je kousek za hranou toho zvláštního světa a kontrast zvyšují rozdíly, které jsou mnohem staršího původu. Zkuste se postavit na břeh třeba Knovízského a Únětického potoka. Knovízský valí své vody pomalu údolím na severovýchod a vodu cestou spíš ztrácí v okolních rákosech, Únětický je rychlá, vodou bohatá bystřina s mnoha peřejemi. Je to trochu zvláštní, ale v těsném sousedství hlavního města se uchovalo větší zalesnění než na Slánsku, lesy dávají potokům víc vody než suchá pole a i dnešní překotný rozvoj obcí v sousedství metropole vodám potoků spíš pomáhá, protože do nich přímo stékají deště ze zpevněných ploch. Rychlý proud Únětického a ještě mohutnějšího Zákolanského potoka i jejich přítoků měl sílu roztáčet kola desítek mlýnů. Do dnešních dní se v původní podobě a roli neuchovaly, některé zanikly a byly zbořeny, většina je přetvořena na obytná stavení, ale v několika zůstala aspoň část mlynářského řemesla. A tak se můžeme vydat na cestu k nim a představit si, jak to kolem mlýnů vypadalo řekněme před sto lety, kdy energie potoků sloužila lidem žijícím ve vesnicích, které byly tehdy od Prahy na půl dne cesty. A kdyby vám bylo při pohledu na zašlou dobu klapajících mlýnů smutno, podívejte se do vody potoků. Pokud se zrovna nesplavovala po bouřce hlína z polí, uvidíte každý kamínek na dně. Jaroslav Huk, předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v lednu Městská hvězdárna je v lednu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. V období novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: čtvrtek 1. ledna zavřeno pátek 2. ledna otevřeno od 19 do 21 hodin TIP NA POZOROVÁNÍ V LEDNU: Měsíc můžeme na večerní obloze pozorovat od 1. do 5. ledna a od 23. ledna do konce měsíce. Nejlepší pozorovací podmínky jsou kolem 27. ledna, kdy nastává první čtvrt a na rozhraní mezi osvětlenou a tmavou polokoulí (na tzv. terminátoru) povrchové útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 5. ledna), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety na lednové večerní obloze nad jihozápadním obzorem budeme moci pozorovat Mars a na konci měsíce se k němu připojí ještě planeta Venuše, která bude pozorovatelná i v odpoledních hodinách. Největší planeta sluneční soustavy Jupiter bude velmi dobře pozorovatelná koncem měsíce v první polovině noci. Zimní obloha nám nabízí velké množství zajímavých objektů hvězdného vesmíru. Jsou to dvojhvězdy a vícenásobné soustavy, hvězdokupy, mlhoviny i galaxie. Z dvojhvězd je to např. Castor ze souhvězdí Blíženců. Dále můžeme pozorovat čtyřnásobnou soustavu Trapez v souhvězdí Oriona, která je obklopena známou mlhovinou viditelnou i pouhým okem. Ozdobou zimní oblohy je hvězdokupa Plejády nacházející se v souhvězdí Býka. Jedna z nejbližších galaxií, vzdálená od nás více než dva miliony světelných roků, leží v souhvězdí Andromedy. Na hvězdných mapách ji najdeme pod označením M 31 a za dobrých podmínek je pozorovatelná též pouhým okem nebo malým triedrem. Co nás čeká na obloze v lednu 2015? Večerní oblohu zdobí nápadný Jupiter a Mars, nízko nad jihozápadním obzorem spatříme Venuši s Merkurem. Naše planeta se přitom bude pohybovat na své dráze v nejmenší vzdálenosti od Slunce. Země 4. ledna bude nejblíže Slunci (147,1 miliónu km). Pohled na stupnici teploměru tomu ovšem rozhodně neodpovídá. Někoho možná v tomto okamžiku napadne otázka, proč tedy v našich končinách panuje zima? Je-li Slunce nejblíže, nemělo by být spíše léto? Dráha Země obíhající Slunce není však kruhová, ale mírně eliptická. Nepatrná, nicméně nenulová výstřednost způsobuje, že vzdálenost Země od Slunce se během roku mění asi o 5 miliónů kilometrů, což jsou zhruba 3,3%. Slunce je pak od Země nejdále na počátku července. Ovšem střídání ročních období je způsobeno něčím jiným sklonem zemské osy. Ten činí 23,5 stupně od kolmice k rovině oběžné dráhy. Díky tomu je vždy jedna ze zemských hemisfér více ke Slunci nakloněna a druhá naopak od něj odvrácena. První zmíněná je vystavena dlouhým hodinám slunečního záření a samotné Slunce zde během dne vystoupá vysoko nad obzor. Na této polokouli panuje léto, zatímco na polokouli odvrácené je tomu naopak. Dny jsou krátké, Slunce jen velmi nízko nad obzorem a sluneční paprsky dopadají na Zemi pod malým úhlem. Například 10. ledna vystoupá Slunce pouze 18 nad jižní obzor a od východního k západnímu obzoru bude putovat jen 56. Ve srovnání s dráhou Slunce nad obzorem v období letního slunovratu ( ) bude jeho výška v poledne 63 nad jižním obzorem s azimutem 130. Dne 20. ledna vstupuje Slunce do znamení Vodnáře. 14 K zimním večerům neodmyslitelně patří charakteristické souhvězdí představující mytologického lovce Oriona. V řecké mytologii je Orion vysokým lovcem, který díky svému otci, králi Poseidonovi, mohl chodit po dnech moří s hlavou stále nad hladinou. K lovu používal svůj meč, který je sám o sobě mezi astronomy známý jako asi nejfotografovanější mlhovina oblohy, M42. Orionovou nejznámější obětí měly být mořské nymfy Plejády, které ale sám Zeus proměnil v holubice, aby se před Orionem mohly skrýt na obloze. Tam je známe jako hvězdokupu M45. Smrt Oriona má podle všeho na svědomí štír, kterého na něj poslala bohyně Héra, když jí urazil svým chvástáním. Také Orion se na oblohu dostal dokonce se svými dvěma psy (souhvězdí Malý a Velký pes). Štír, který Oriona zahubil, se také dostal na oblohu, ale aby se nemohli na obloze střetnout, umístili je bohové na opačné strany oblohy. Proto když se Štír dostane na oblohu, Orion se schová pod obzor. Nejjasnější hvězdou v Orionu je Beta Orionis Rigel. Jeho název pochází z arabštiny, a znamená noha. Rigel patří mezi nejjasnější hvězdy celé oblohy. Má jasnost 0,12 mag, což z něj dělá šestou nejjasnější hvězdu oblohy. Rigel je modrobílý veleobr spektrálního typu B. Modrobílá barva naznačuje, že jde o velmi horkou hvězdu. Její povrchová teplota je odhadována na C. Od Slunce je tato hvězda vzdálená asi 770 až 900 světelných roků a září jako Sluncí! Jasné nebe a pěkný výhled! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna PROGRAM NA LEDEN Pořady pro děti čtvrtek v 18 hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce a samozřejmě také pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut) Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , čtvrtek v 18 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU (25 minut) Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. Pořady pro dospělé čtvrtek v hodin PETR A PAVLA V ZIMĚ (35 minut) Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna. čtvrtek v hodin NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ (25 minut) Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí pozorováním dalekohledy hvězdárny. Dětské odpoledne s astronomií v sobotu 24. ledna 2015 od16 hodin Promítání astronomických pohádek a praktická zkušenost s pozorováním dalekohledy. Vše je přizpůsobeno věku návštěvníků. POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU (10 minut) Proč se střídá den a noc? Co je to vlastně Slunce a jak je doopravdy velké? To se děti dovědí v krátkém pásmu, uváděném přístupnou formou, odpovídající dané věkové kategorii. POVÍDÁNÍ O MĚSÍČKU (20 minut) To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? To všechno se děti dozvědí v pásmu současně s tím, jakým způsobem vznikají fáze, co to jsou krátery a jak to vypadalo, když po Měsíci chodili lidé.

15 Slánská radnice č. 1, leden 2015 PAMÁTKY Opravy památek v roce 2014 nejen ve Slaném Podstatnou náplň práce odboru kultury Městského úřadu ve Slaném jako obce s rozšířenou působností představuje úsek památkové péče. Vždyť na historickém Slánsku je evidováno více než 600 kulturních památek (movitých i nemovitých) a nacházejí se zde památkové zóny (Slaný, Smečno, Velvary), památkové pásmo (Zlonice) a vesnická památková rezervace (Třebíz). I na Slánsku máme v této oblasti a to zejména na severu svá bolavá místa zámek v Budeničkách, hrobka Kinských, zničený špýchar v Hospozínku a mohli bychom jmenovat další. Na začátku nového roku však chceme připomenout alespoň některé pozitivní případy, které se mezi stávajícími problémy tak trochu vytrácejí. Velvary a Hospozínek Největším počinem je postupná obnova renesančního kostela sv. Jiří ve Velvarech (z let ). Jeho celková oprava byla sice zahájena už v roce 2002, ale zrušení okresních úřadů, tedy i toho kladenského, jenž měl v rozpočtu prostředky na památky v regionu, znamenalo stop slibně se rozvíjející záchraně svatojiřského chrámu, který svou siluetou tvář města svébytně charakterizuje. Velvary získaly od církve kostel do vlastnictví a díky jejich přístupu se od roku 2012 na něm realizují každým rokem rozsáhlé opravy. O tom, že si je město vědomo svého kulturního dědictví, svědčí i restaurování pozoruhodného kamenného reliéfu Paladia Panny Marie Staroboleslavské. Tento barokní artefakt z roku 1674 dříve umístěný na radniční budově a posléze po dlouhou dobu zasazený do výklenku ohradní hřbitovní zdi u kostela sv. Jiří restauroval akad. soch. Jiří Kaifosz a kameník Pavel Kytka. Dnes jej mohou návštěvníci obdivovat v přízemí městské radnice (čp. 1). Z Velvarska uveďme i příklad hodný následování úsilí Občanského sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek při opravě tamní vzácné kaple sv. Jana Nepomuckého. Loni se opravila vížka kaple a letos by se mělo pokračovat obnovou fasády. Slaný Nejvýznamnější památku Slaného kostel sv. Gotharda zmíníme hned dvakrát. Viditelnější akcí bylo statické zajištění opěrného pilíře a obnova části zdiva presbytáře. Nejprve se za dozoru archeologů odkryla část základů a prověřilo zdivo pod úrovní terénu u prvního opěrného pilíře od sakristie. Bylo nutné vyměnit jeden poškozený kámen, ostatní zdivo vážné defekty již nevykazovalo. V nadzemní části do výše oken kněžiště se staticky pomocí ocelových trnů zajistily větší trhliny. Další narušení odborně opravil kameník za dozoru restaurátora akad. soch. Jarmila Plachého. Povrch kamenů byl tlakově omyt vodou a byl tak zbaven usazených nečistot. Na závěr došlo k přespárování vápennou maltou v odpovídající barevnosti. Po skončení prací bylo zdivo podrobně zdokumentováno, a to včetně detailů kamenických značek, nápisů a zbytků kreseb z různých historických období, na něž je právě tato část kněžiště poměrně bohatá. Za pomoci dotací Ministerstva kultury ČR pokračovalo také restaurování hlavního oltáře v interiéru kostela, konkrétně soch sv. Petra a Pavla a oltářní architektury včetně zlacení hlavic sloupů. Statické zajištění opěrného pilíře a obnova části zdiva presbytáře kostela sv. Gotharda ve Slaném. Restaurátoři se ujali také sochy Panny Marie z průčelí karmelitánského klášterního kostela, kterou museli před časem pro špatný stav sejmout. Před jejím opětovným osazením na fasádu bude ještě třeba dořešit ochranu před povětrnostními vlivy. Na podzim se do restaurátorské dílny přemístila barokní socha Panny Marie Bolestné. Skulptura z r patřící městu byla dlouho odložena v areálu kláštera. Nyní by se měla jako nejstarší zástupce původní sochařské výzdoby lemující do r cestu z dnešního Hlaváčkova náměstí do kláštera symbolicky vrátit na místo svého prvotního určení. V podzimních měsících proběhla druhá etapa obnovy parkánové zdi u Černé bašty v ulici Na Hradbách. Stejně jako předloni byly na straně k bývalému příkopu podezděny nedostatečně založené základy a nad terénem se místy přezdilo rozpadající se zdivo, a to kvalitní lomovou opukou. I tady finančně přispělo Ministerstvo kultury ČR. Třebíz V památkové rezervaci ve Třebízi patří do majetku Slaného usedlost čp. 2, tzv. Šubrtův statek, jeho správcem je slánské muzeum. Od roku 2011 zde probíhá náročná oprava krovu a střechy stájí. V současnosti se připravuje projekt další etapy, pro niž se muselo posoudit stáří krovu tzv. dendrochronologické datování. Na základě odběru vzorků se zjistilo, že stropní trámy patra nad chlévy jsou barokní; byly zhotoveny z jedlí pokácených v letech ; ze stejné doby pocházejí i krokve krovu. Letos by se mělo v obnově statku, na niž rovněž přispívá Ministerstvo kultury ČR, pokračovat. Marek Filipec a Vladimír Přibyl 15

16 ŠKOLY, ŠKOLKY Aktivity Obchodní akdemie Slaný v oblasti prevence Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném v prvním pololetí školního roku 2014/2015 připravila pro své studenty i pedagogy v rámci prevence výskytu sociálně-patologických jevů řadu vzdělávacích a výchovných akcí. Na počátku září minulého roku se nastupující žáci prvních ročníků zúčastnili tradičního adaptačního kursu ve Starých Splavech u Máchova jezera, kde se kromě řady jiných činností - seznámili také s problematikou prevence šikany a možnostmi její eliminace. O tomto závažném tématu také později vedl speciální pedagog Mgr. Pavel Dosoudil vzdělávací seminář určený učitelům OA Slaný. Dne v aule slánského gymnázia se studenty obchodní akademie diskutoval o nebezpečí drog PhDr. Ivan Douda ze společnosti DROP-IN. Nebezpečí rasismu, xenofobie a antisemitismu byly pak věnovány na počátku listopadu návštěvě Vlastivědného muzea, kde žáci prvních a druhých ročníků zhlédli výstavku Zmizelí sousedé, jež byla věnována osudu židovských rodin, které se staly v době II. světové války oběťmi holocaustu. V rámci prosincové sbírky Červená stužka, kterou žáci obchodní akademie pomáhají zajišťovat již od roku 2004, vybrali studenti školy od slánských a kladenských občanů ve dnech více než pět tisíc korun. Na konto České společnosti AIDS pomoc, v jejíž prospěch se tato humanitární sbírka konala, bylo prostřednictvím slánské obchodní akademie v průběhu uplynulých deseti let zasláno již Kč. Studentkám a studentům, kteří se této sbírky zúčastnili, a všem občanům Slaného a Kladna, jež svou vstřícností přispěli k jejímu zdaru, patří poděkování. Mgr. Zdeněk Víšek, koordinátor prevence OA Slaný Na co mohou děti z mateřské školy Na Dolíkách vzpomínat? Z předškolního období si člověk pamatuje většinou jen málo. Jméno paní učitelky asi zapomene. Vzpomene si na celkový dojem z každodenního pobytu, na úžasné hry na školní zahradě, na lumpárny konané v nestřeženém okamžiku a na kamarádství přetrvávající často do školních let. Jako každoročně, tak i tentokrát prožívají děti šťastný školní rok plný nezapomenutelných zážitků. V tomto školním roce byl zahájen také projekt POZNÁVÁČEK. Každý den je ve školce čeká zajímavá činnost pečlivě připravovaná pedagogy podle Rámcově vzdělávacího programu. V plánu akcí školy jsou zařazeny poznávací a prožitkové výlety, každý měsíc nejméně jedno divadelní nebo cirkusové představení a spousta dalších aktivit. Malí zvídavci mohou navštěvovat zájmové kroužky i výuku plavání. Předškoláci pravidelně chodí do Městského divadla na pohádky v rámci dětského předplatného a do keramické dílny v základní škole. Září byl měsíc adaptační. Pěkné počasí dovolovalo trávit většinu času na naší krásné školní zahradě. 16 V říjnu jsme podnikali časté vycházky do podzimní přírody spojené se sběrem přírodnin. Dne 4. listopadu se celá naše školní zahrada večer rozzářila spoustou světýlek a lampiček, které vyráběli rodiče, děti i paní učitelky z dýní, řepy i malovaných sklenic a začala naše každoroční SLAVNOST SVĚTÝLEK. Přijela Inka Rybářová se svým hudebním programem nazvaným Štrúdlování. Do akce se zapojili i rodiče, napekli nám spoustu sladkých i slaných štrúdlů, které jsme společně snědli. Nejlepší byli oceněni. Nakonec Dědeček podzimníček slavnostně uzamkl zahradu a rozdal dětem jablíčka. V prosinci přijeli Mikuláš, anděl a čertíci na koních a odměňovali hodné děti dárkem. Celý tento zimní měsíc měly děti napilno krášlily třídy, pekly a zdobily perníčky, nacvičovaly na vánoční besídku pro rodiče. Přejeme všem krásné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok. Danuše Spoustová,učitelka MŠ Dolíky

17 Slánská radnice č. 1, leden 2015 SPORT Hodnocení mužstev SK Slaný po podzimní části sezóny Výkonný výbor SK Slaný se po skončení podzimní sezony sešel a projednal na svém zasedání hodnocení mužstev jednotlivými trenéry. Dnes si vám dovolujeme předložit hodnocení A mužstva, provedené trenérem Martinem Novým a vedoucím mužstva Milanem Šúrem. Tento podzim jsme uhráli 19 bodů, což je za poslední čtyři roky nejvyšší bodový zisk podzimní poloviny soutěžního ročníku (zpětně bodů) a nám se tak podařilo konečně zastavit sestupný trend. Lepšího výsledku jsme dosáhli pouze na podzim roku 2010, to jsme byli nováčci v A třídě, po letech strávených v nižší soutěži. Naše podzimní zápasová bilance je: s dosaženým skóre 35 : 25, což nám vyneslo 10. místo v tabulce. Tabulka pravdy nám pak ukazuje minusový bodový zisk (-5) a k tomu se dostaneme nyní. Na domácím hřišti jsme odehráli osm zápasů. Při čtyřech výhrách, jedné remíze a třech porážkách jsme dosáhli skóre 25 : 9 a docílili jsme 13 bodů. Sedmkrát jsme hráli na hřištích našich soupeřů a tam se nám podařilo bodovat naplno pouze dvakrát. Získali jsme 6 bodů při skóre 10 : 16. Divákům se předvedlo celkem 27 hráčů. Z tohoto počtu je 8 hráčů SK Kladno. Pro letošní sezonu byla podepsána mezi oddíly SK Slaný a SK Kladno smlouva o farmě, díky níž mohou hráči kladenského oddílu nastupovat v barvách SK Slaný. Z těchto hráčů si nejvíce startů připsal brankář Michal Sedlák, který odchytal šest zápasů. Odvedl pro Slaný výbornou práci a rádi se s ním setkáme i v jarní části soutěže. Ve třech zápasech nastoupil Neumann, který si v našich barvách připsal také vstřelenou branku. Holeček se představil ve dvou utkáních. Zbylá pětice hráčů nastoupila vždy jen v jednom zápasu. Vyzdvihnout ještě můžeme Jiřího Růžičku, jehož trefa v domácím utkání s Nespeky znamenala pro slánské mužstvo tři body. Z hráčů SK Slaný (včetně hostujících) nasbírali nejvíce startů Volf se Stožickým, kteří do hry zasáhli ve všech patnácti zápasech. Rada s Tikovským pak vynechali shodně jediné utkání. Další čtveřice hráčů pak nešla na trávník ve dvou případech, jmenovitě Galbavý, Pospíšil, Čablík a Klusáček. Střelcem podzimu se stal Galbavý s třinácti brankami, z toho šest jich docílil ze značky pokutového kopu. Dalším v pořadí je Stožický se sedmi zásahy, dále pak Tikovský dal 4 branky, Volf 3 a Rada 2. Další hráči přidali po jednom gólu: Majtaník, Stibor, Zíma, Kubaška a již zmiňovaní kladenští plejeři Růžička a Neumann. Pro naše postavení v tabulce je zásadní ztráta bodů v domácích zápasech, to se ostatně opakuje každým rokem. Letos jsme jich rozdali jedenáct! Nejvíce nás mrzí ztracený zápas s Hvozdnicí, kdy jsme ještě 16 minut před koncem zápasu vedli o dvě branky a nakonec jej prohráli 2:3. Vedení jsme ztratili rovněž v utkání se Lhotou, která dokázala otočit z 1:0 na 1:2 ve svůj prospěch. Naopak v zápase se Zavidovem jsme doháněli nepříznivých 0:2, ovšem dokázali jsme pouze snížit na rozdíl jedné branky. A konečně o zbývající dva body nás připravilo FC Jílové po remíze 1:1. Body jsme přivezli ze Všenor a z Letů, kde jsme vždy dokázali vstřelit čtyři branky. Naopak největší porážku jsme si přivezli z Tuchlovic, kde jsme čtyřku inkasovali. V tomto posledním utkání podzimu jsme navíc vyfasovali jedinou červenou kartu první poloviny soutěžního ročníku, jmenovitě to byl Kozák. Našim hráčům dopřejme nyní od fotbalu odpočinek, trenér Martin Nový plánuje začít se zimní přípravou ve čtvrtek 15. ledna a od 24. ledna nás čekají přípravná utkání. Předpokládáme-li začátek jarní mistrovské části 7. března, pak odehrajeme přípravných zápasů šest, většinou se soupeři z vyšších soutěží. Neratovice (divize), Hrobce (ústecký krajský přebor). Mistr světa v kickboxu trénuje ve Slaném Sňatky ve Slaném Své ano si v listopadu a prosinci 2014 řekli: Zbyněk Červenka, Hrdlív a Pavla Dvořáková, Tuřany Petr Gašpar, Slaný a Klára Sýkorová, Slaný David Urík, Třebíz a Pavlína Justová, Třebíz František Pokorný, Nelahozeves a Vladislava Cestrová, Nelahozeves Roman Honisch, Slaný a Michaela Pokorná, Beroun Novomanželům přejeme hodně štěstí! Ve dnech listopadu 2014 se konalo v Praze World Championship (Mistrovství světa) v kickboxu, MMA a thaiboxu. Kterého se zúčastnil závodník TCB GYMU SLANÝ Patrik Nguyen Zui Thai. Zde i přes světovou konkurenci, kterou předcházela těžká kvalifikace, zvítězil ve finále nad reprezentantem Francie a stal se mistrem světa. Rád bych ovšem zdůraznil, že zúročil těžkou přípravu v tělocvičně na základní škole v Rabasově ulici ve Slaném, kde se soustředil a připravoval technicky, fyzicky a psychicky na toto mistrovství světa s ostatními svěřenci našeho gymu. Diky tomuto zázemí, tvrdému tréninku, ale taky skvělé spolupráci s vedením školy uspěl. 17

18 OSTROV 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 19. ledna 2015

19 Slánská radnice č. 1, leden 2015 FOTOREPORTÁŽ Slavnost světla rozsvícení vánočního stromu pátek 28. listopadu foto: Jiří Jaroch 19

20 FOTOREPORTÁ Ž LUBA KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA VE SLANÉM VÁS A A a V ÚTERÝ 13. LEDNA 2015 OD 17:00 V DIVIDÝLKU z r 2 Ǥ ± ͷͳ «Ǥ À ³ e ³ À ³ ±Ǥ

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Leden v knihovně /2015

Leden v knihovně /2015 Leden v knihovně /2015 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz Jaký byl prosinec v knihovně? VÁNOČNÍ!!! Velké holky jsme naučili vyrábět vánoční svícny Připravili

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dešná se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením Č. 7/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11 Č.1-11 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1-11 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zpravodaj č. 11/ 2012

Zpravodaj č. 11/ 2012 Zpravodaj č. 11/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více