APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha

2 Obsah 1 ÚVODNÍ INFORMACE 2 2 ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ Spuštění aplikace Základní popis aplikace Export dat do XLS a XML POPIS DATOVÝCH VÝSTUPŮ Nejdůležitější datové výstupy HISTORIE PŮDNÍCH BLOKŮ Z REGISTRU LPIS PŘEHLED O AEO ZÁVAZCÍCH V REGISTRU LPIS AKTUÁLNĚ CHOVANÁ ZVÍŘATA DLE IZR ČÍSELNÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ČÍSELNÍK HNOJIV Další datové výstupy DATA PRO VINAŘE Aktuální data o vlastních vinicích Číselníky z Registru vinic DATA PRO CHMELAŘE Seznam registrovaných chmelnic Číselníky z Registru chmelnic Vydané označovací štítky OSTATNÍ INDIVIDUÁLNÍ DATA SUBJEKTU Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Výpočet krmných dnů dle IZR Chybníky individuálně značených zvířat OSTATNÍ ČÍSELNÍKY A DATA Číselníky související s evidencí zvířat Číselník plodin Číselník škodlivých organismů Číselník opatření nitrátové směrnice Číselníky územně správních jednotek Registr poradců ÚZEI Seznam zkratek AEO MZe PF SRS ÚKZÚZ Agroenvironmentální opatření Ministerstvo zemědělství Portál farmáře Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 1

3 1 Úvodní informace Cílem této příručky je představit uživateli možnosti aplikace Data ke stažení, seznámit jej s jednotlivými datovými výstupy a nabídnout jejich možné využití. Aplikace Data ke stažení je novou aplikací, která byla spuštěna současně s Portálem eagri. Hlavním účelem aplikace je 1. umožnit uživateli z jednoho místa vyhledávat v datech registrů MZe 2. centralizovat číselníky používané v systémech Mze 3. vyhledaná data si exportovat do formátu XLS pro případnou další práci. Export do XLS je přitom vytvářen tak, aby data byla správně formátována a v exportovaném XLS bylo možné data řadit, filtrovat či provádět běžné operace. Aplikace je určena jak pro veřejnost, tak pro přihlášené uživatele. Pro veřejnost obecně číselníková data, pro přihlášené uživatele navíc individuální data subjektu evidovaná v registrech Mze. Výstupy aplikace pro veřejnost Aplikace Data ke stažení nabízí pro nepřihlášené uživatele zejména vyhledávání v číselnících, z nichž mezi nejdůležitější patří: číselníky územně správních celků (obce, katastrální území, okresy) číselníky související s vedením evidence hnojení a přípravků na ochranu rostlin (číselník hnojiv, číselník POR, číselník škodlivých organismů a číselník plodin) číselníky související s evidencí zvířat (číselníky plemen, kódů pohybů, zemí, chyb) číselníky chmelařských oblastí, odrůd a klonů číselníky vinařských oblastí, podoblastí a tratí číselník opatření nitrátové směrnice. Pro veřejnost aplikace umožňuje ještě vyhledávání v databázi zemědělských poradců, kteří jsou akreditováni na ÚZEI. Výstupy aplikace pro přihlášené uživatele Pro přihlášené uživatele nabízí aplikace navíc stažení dat ze základních registrů, a to jak data s platností k aktuálnímu dni, tak u některých registrů je umožněno stažení verze dat k historickému datu. Jedná se o následující data: seznam půdních bloků se všemi atributovými údaji (včetně překryvu s katastrálními parcelami, ENVIRO loukami apod.) seznam půdních bloků s AEO závazky výsledky měření AZZP seznam chovaných zvířat a průměrné stavy zvířat v jednotlivých kategoriích za zvolené období přehled chybníků z hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence za zvolené období seznam užívaných vinice se všemi atributovými údaji seznam užívaných chmelnic se všemi atributovými údaji. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 2

4 Přehled číselníků a dat dostupných v aplikaci Skupina / podskupina Odkaz v aplikaci Popis Individuální data subjektu z registrů Mze a OSS (dostupné pouze přihlášeným uživatelům) Živočišná výroba Aktuálně chovaná zvířata dle IZR Data individuálně evidovaných zvířat z ústřední evidence zvířat. Výpočet krmných dnů dle IZR Data průměrného stavu zvířat v jednotlivých kategoriích dle zadaného časového intervalu pro výpočet dat. Chybníky individuálně značených zvířat Chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení pohybů zvířat z ústřední evidence pro konkrétní provozovnu (hospodářství) chovatele a zvolený časový interval. Rostlinná výroba Historie půdních bloků z registru LPIS Data kompletní historie evidovaných půdních bloků (PB) z registru LPIS (včetně dat překryvů s katastrálními parcelami, BPEJ apod.) Aktuální data o vlastních vinicích Aktuální data o vlastních vinicích (poskytnutí aktuálních platných vinic daného subjektu k dnešnímu dni). Přehled o AEO závazcích v registru LPIS Data o AEO závazcích navázaných na půdní bloky. Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Seznam registrovaných chmelnic Vydané označovací štítky Data pro veřejnost (není nutné přihlášení k portálu eagri) Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS Živoč. výroba Rostlinná výroba Číselníky související s evidencí zvířat Číselník plodin Číselník škodlivých organismů Číselník hnojiv Číselník opatření nitrátové směrnice Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd; u každého půdního bloku je uveden výčet odběrných bodů, datum měření a v řádku výsledky. Seznam registrovaných chmelnic subjektu k aktuálnímu datu včetně atributových údajů. Vydané štítky pěstitelům chmele pro certifikaci s informacemi pořízenými v Registru Chmelnic na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní. Číselníkové údaje z registru zvířat (ústřední evidence). Jedná se o 4 podčíselníky: Číselník plemen Číselník druhů chyb z chybníků Číselník kódů zemí Číselník druhů pohybů Seznam plodin a jejich ID používaných v systémech MZe (SRS a ÚKZÚZ) a seznam skupin plodin. Data číselníku škodlivých organismů používaných v rámci účelu použití v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin. Seznam registrovaných hnojiv na ÚKZÚZ, rozšířený o statková hnojiva. Data číselníku opatření nitrátové směrnice. Číselníky z Registru chmelnic Seznam chmelařských oblastí a evidovaných odrůd/klonů chmele v registru chmelnic. Číselníky z Registru vinic Číselníkové údaje z registru vinic. Jedná se o 3 podčíselníky: Číselník vinařských oblastí; Číselník vinařských podoblastí; Číselník viničních tratí. Číselník přípravků na ochranu rostlin Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin v Registru přípravků SRS. Číselník je rozšířen o informace o jednotlivých registracích, účelu použití apod. Číselníky územně správních jednotek Číselníky územně správních jednotek Základní číselníky územní identifikace správních jednotek (kraje, okresy, obce atd.). Registr poradců ÚZEI Registr poradců ÚZEI Kompletní seznam zemědělských poradců v registru zřízeném Ministerstvem zemědělství ČR, jehož vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 3

5 Skupina / podskupina Odkaz v aplikaci Popis (ÚZEI). 2 Základy práce s aplikací 2.1 Spuštění aplikace Aplikaci lze spustit z Portálu farmáře eagri (adresa pomocí odkazu Data ke stažení v rámečku Aplikace pro přihlášené nebo Aplikace pro veřejnost v pravém sloupci stránky, nebo pomocí odkazu Spustit Data ke stažení v levém menu (viz Obrázek 1). Je zcela lhostejné, kterým z popsaných odkazů aplikaci spustíte. Rámeček Aplikace pro přihlášené vidí pouze přihlášení uživatelé. Pokud spustíte aplikaci Data ke stažení bez přihlášení do portálu eagri, v menu aplikace uvidíte pouze data dostupná pro veřejnost. Obrázek 1. Spuštění aplikace Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 4

6 2.2 Základní popis aplikace Aplikace má obdobné rozvržení uživatelského rozhraní jako ostatní aplikace na Portálu farmáře. Základní obrazovku aplikace pro přihlášeného uživatele ukazuje následující obrázek. V pravé horní části je informace o přihlášeném uživateli nebo vstupní pole pro přihlášení do portálu eagri. Hlavní část obrazovky je určena pro vyhledávání a zobrazování informací. V levé části obrazovky je menu s odkazy, které lze skrýt a opět zobrazit kliknutím na symbol se šipkami. Skrytím menu zvětšíte prostor pro pohlížení dat. Obrázek 2. Základní obrazovka aplikace Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 5

7 Základní postup práce v aplikaci ukazuje následující obrázek. 2. krok: zadat vstupní parametry a stisknout tlačítko VYHLEDAT 1. krok: v menu zvolit požadovaný datový výstup Při nevyplnění dat od do získáte zpravidla kompletní historii dat!! 3. krok: vyhledaná data lze prohlížet v aplikaci 4. krok: vyhledaná data lze pomocí tlačítek pod seznamem exportovat do formátu XLS (případně v XML pro účely importu do zemědělského SW) Kliknutím na symbol šipek vedle názvu sloupečku lze záznamy řadit podle daného kritéria Zobrazení další stránky seznamu Kliknutím na řádek lze v některých seznamech zobrazit další detaily. V případě historie PB se po kliknutí na řádek zobrazí další detaily spodní části obrazovky. Obrázek 3. Základní postup práce v aplikaci 2.3 Export dat do XLS a XML Datové výstupy, které nabízí aplikace Data ke stažení, lze exportovat do formátu XLS a do formátu XML. XLS je formát programu Microsoft Excel; lze jej otevřít také v programu Open Office Calc. XML je formát pro uchování, přenášení a výměnu dat mezi různými systémy. XML formát má význam pouze pro uživatele, kteří mají aplikaci, jež umí s tímto formátem pracovat (pro zobrazení XML neexistuje žádný běžný kancelářský program typu Excel). Tlačítka pro export dat do formátu XLS a XML se nachází pod každým datovým výstupem v aplikaci, resp. export do XLS se nabízí pouze tam, kde to má význam, tj. v případě, že výstupem je tabulka dat. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 6

8 Po stisku tlačítka Export do XLS se připraví data pro export (může trvat i jednotky minut v závislosti na objemu dat!!) a objeví se standardní dialog webového prohlížeče pro stažení souboru. Soubor můžete uložit na Váš počítač a pak jej otevřít, nebo můžete zvolit rovnou možnost Otevřít. Obrázek 4. Export do XLS V případě, že XLS soubor otevíráte v Excelu 2007, může se Vám objevit upozornění zobrazené na následujícím obrázku (důvodem je pouze to, že soubor je vytvořen pomocí HTML) stiskněte tlačítko Ano a dokument se poté normálně otevře v aplikaci Excel. Obrázek 5. Upozornění při otevírání XLS souboru v Excelu 2007 Obdobně jako export do XLS probíhá uložení dat do formátu XML. V případě problémů s exportem dat do XLS nebo XML kontaktujte Helpdesk MZe (kontakt naleznete v pravé horní části úvodní stránky Portálu farmáře). Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 7

9 3 ových výstupů 3.1 Nejdůležitější datové výstupy Historie půdních bloků z registru LPIS Odkaz Historie půdních bloků z registru LPIS se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje data historie půdních bloku/dílů (PB/DPB) evidovaných v registru LPIS u daného uživatele (resp. jím zastoupeného subjektu), a to buď: za zvolený časový interval jsou-li vyplněny parametry data od - do: nebo s celou historií PB v LPIS (pokud nejsou vyplněna výše uvedená data od do). Aktuální stav PB/DPB získáte vyplněním data dnešního dne do políček od-do Služba dále umožňuje vypsat historii pouze pro konkrétní PB/DPB (je-li v dotazu zadáno číslo čtverce ve a zkrácený kód PB/DPB). Po vyhledání dat a zobrazení seznamu PB/DPB v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného PB/DPB (zobrazí se v dolní části obrazovky). Jedná se např. o překryvy s erozními vrstvami, opatření nitrátové směrnice nebo překryvy s polygony BPEJ. V exportovaném XLS jsou veškeré informace vypsané na jednom listu (všechny dílčí seznamy jsou uvedené pod sebou). Možné využití Export obsahuje kromě standardních informací některé důležité informace o užívaných PB/DPB: 1. V případě, že uživatel hospodaří v k.ú. s digitalizovanými katastrálnímí mapami, je exportu kompletní překryv katastrálních parcel s PB/DPB, a to včetně čísla listu vlastnictví a údajem o velikosti překryvu 2. Informace o překryvech s vrstvou erozní ohroženosti půd 3. Informace o překryvech se zvláště chráněnými územími nebo ENVIRO loukami 4. Informace o vzdálenosti nejbližší hranice PB/DPB od vody, průměrné sklonitosti apod Přehled o AEO závazcích v registru LPIS Odkaz Přehled o AEO závazcích v registru LPIS se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje kompletní data platných AEO EAFRD závazků navázaných na půdní bloky uživatele v registru LPIS. Pozor data jsou navázána na každou verzi půdního bloku, která v historii užívání vznikla. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 8

10 Možné využití Vyfiltrováním účinných PB/DPB tedy těch, které nemají platnost do vyplněnou získáte aktuální stav závazků na vašem podniku Aktuálně chovaná zvířata dle IZR Odkaz Aktuálně chovaná zvířata dle IZR se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Jedná se o seznam individuálně evidovaných zvířat z ústřední evidence zvířat. Seznam je možné parametrizovat: a. za subjekt (pokud není vyplněno CZ provozovny/hospodářství), nebo za konkrétní provozovnu/hospodářství b. za určitý druh zvířat, c. k aktuálnímu dni (pokud není v parametrech dotazu vyplněno žádné datum), nebo k zadanému historickému datu (např , apod.) Číselník přípravků na ochranu rostlin Odkaz Číselník přípravků na ochranu rostlin se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin z Registru přípravků SRS. Číselník je rozšířen o tzv. indikacích přípravků, tj. informacích o jednotlivých registracích, účelu použití, účinných látkách apod. Po zobrazení seznamu přípravků v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného přípravku (detail se zobrazí v dolní části obrazovky). V XLS exportu jsou data vypsána ve čtyřech samostatných seznamech (všechny seznamy jsou uvedeny pod sebou na jednom listu) Číselník hnojiv Odkaz Číselník hnojiv se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Jedná se o seznam registrovaných hnojiv na ÚKZÚZ, rozšířený o statková hnojiva dle vyhlášky č. 274/1998 Sb.,. Číselník obsahuje informace o procentickém obsahu jednotlivých živin v příslušných hnojivech. Po zobrazení seznamu v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného hnojiva (detail se zobrazí ve vyskakovacím okně). V XLS exportu jsou data vypsána ve čtyřech samostatných seznamech (všechny seznamy jsou uvedeny pod sebou na jednom listu). Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 9

11 3.2 Další datové výstupy Data pro vinaře Aktuální data o vlastních vinicích Odkaz Aktuální data o vlastních vinicích se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje aktuální data o vlastních vinicích daného subjektu k dnešnímu dni. Číselníky z Registru vinic Odkaz Číselníky z Registru vinic se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Číselníkové údaje z registru vinic. Jedná se o 3 podčíselníky: číselník vinařských oblastí číselník vinařských podoblastí číselník viničních tratí Data pro chmelaře Seznam registrovaných chmelnic Odkaz Seznam registrovaných chmelnic se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Seznam registrovaných chmelnic subjektu k aktuálnímu datu včetně atributových údajů. Číselníky z Registru chmelnic Odkaz Číselníky z Registru chmelnic se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Seznam chmelařských oblastí a evidovaných odrůd a klonů chmele v registru chmelnic. Vydané označovací štítky Odkaz Vydané označovací štítky se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 10

12 Služba poskytuje data o vydaných štítcích pěstitelům chmele pro certifikaci s informacemi pořízenými v Registru Chmelnic na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní. Data jsou vztažena k jednotlivým ročníkům sklizně Ostatní individuální data subjektu Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Odkaz Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Jedná se o výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd navázané na PB/DPB, tak jak měření provádí ÚKZÚZ. U každého půdního bloku je uveden výčet odběrných bodů, datum měření a v řádku příslušné výsledky. Výpočet krmných dnů dle IZR Odkaz Výpočet krmných dnů dle IZR se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Sestava vypočítá průměrný stavu zvířat v jednotlivých kategoriích dle zadaného časového intervalu (interval nesmí přesáhnout 1 rok) ve variantách: Za celý subjekt, nebo s omezením na konkrétní provozovnu (hospodářství) či stáj S omezením jen pro individuálně evidovaná zvířata (výsledky pak budou vypočteny i v členění na stáje). Chybníky individuálně značených zvířat Odkaz Chybníky individuálně značených zvířat se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Služba poskytuje pro konkrétní provozovnu/hospodářství chovatele a zvolený časový interval chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení pohybů zvířat z ústřední evidence. Jsou poskytovány pouze chybníky za období, kdy daný subjekt provozovnu (hospodářství) vlastnil. Jednotlivé chybníky jsou v rámci druhu zvířete řazeny dle data sestupně Ostatní číselníky a data Číselníky související s evidencí zvířat Odkaz Číselníky související s evidencí zvířat se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 11

13 Číselníkové údaje z registru zvířat (ústřední evidence). Jedná se o 4 podčíselníky: číselník plemen číselník druhů chyb z chybníků číselník kódů zemí číselník druhů pohybů Číselník plodin Odkaz Číselník plodin se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Číselník obsahuje seznam plodin a skupin plodin a jejich ID používaných v systémech Mze (SRS a ÚKZÚZ) Číselník škodlivých organismů Odkaz Číselník škodlivých organismů se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Data číselníku škodlivých organismů, případně účelu použití používaných v rámci účelu použití v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin. Škodlivé organismy (účely použití) jsou vázány na plodinu, případně skupinu plodin. Číselník opatření nitrátové směrnice Odkaz Číselník opatření nitrátové směrnice se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Data číselníku opatření nitrátové směrnice (kód opatření a text) používaných v LPIS. Číselníky územně správních jednotek Odkaz Číselníky územně správních jednotek se nachází v první úrovni menu aplikace. Základní číselníky územní identifikace správních jednotek (číselník krajů, okresů, obcí, částí obcí, pověřených obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem, katastrálních území, správních obvodů, městských částí, pražských obvodů a pošt). Registr poradců ÚZEI Odkaz Registr poradců ÚZEI se nachází v první úrovni menu aplikace. Služba poskytuje kompletní seznam zemědělských poradců v registru zřízeném Ministerstvem zemědělství ČR, jehož vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) jako správce registru a metodický a kontrolní orgán poradenství. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 12

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! Úvod Portál Farmáře jsou mimo jiné hlavně databáze známých skutečností o půdních blocích, které jsou zemědělsky obhospodařovány.databáze vede

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Evidence přípravků a hnojiv (EPH)

Evidence přípravků a hnojiv (EPH) Uživatelská příručka Evidence přípravků a hnojiv (EPH) předávání dat evidence hnojení pro účely statistického zjišťování verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických knih Ministerstvo zemědělství

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů

Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE Základní popis funkcí a formulářů CCV Informační systémy 2013 1 1.1.1.1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 10.12.2010 Jméno souboru:

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Odbor ISOP PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 AUTOR Ladislav Matouš DATUM 10. 9. 2014 POSLEDNÍ ZMĚNA 13.11.2014 14:05 VERZE DOKUMENTU 0.1 Obsah 1

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX...1 Přihlášení do systému...2 Návod na získání a instalaci certifikátu pro prohlížeč Mozilla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více