Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015"

Transkript

1 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 leden 2015

2 Obsah 1. Úvod Hlavní výstupy z jednání Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce Doprava Kultura, volný čas Sociální služby Komunikace, informovanost Infrastruktura Životní prostředí, veřejné prostory Služby a občanská vybavenost Návrhy řešení ve vybraných oblastech Téma služby, občanská vybavenost obce Téma doprava Téma podoba obce, územní rozvoj Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Otázka 3 role obecního úřadu Závěrem

3 1. Úvod Tato závěrečná zpráva shrnuje výstupy plánovacího dne rozvoje obce Chýně, který proběhl přímo v prostorách obecního úřadu. Plánovacího dne se zúčastnilo 20 místních občanů. Cílem akce bylo vytvořit podklad pro strategický plán rozvoje obce, zaměřili jsme se proto na: Definici současný hlavních nedostatků ale i výhod života v obci. Diskuzi o možných řešeních a prioritách rozvoje obce. Program setkání byl následující Úvodní slovo starostky a stručný popis výchozího stavu pro strategii Definice problémů a výhod současného života v Chýni skupinová práce Společné shrnutí hlavních problémů a výhod Přestávka Diskuze ve skupinách o možných řešeních pro vybrané oblasti Společné shrnutí a doplnění definovaných řešení Závěr Způsob práce v jednotlivých diskuzních kolech: První kolo diskuze: Účastníci se rozdělili k 5 pracovním stolům do 4-6 členných skupin. V těchto skupinách metodou brainstormingu definovali konkrétní věci v předem zadaných okruzích, které jsou v jejich obci řešeny dobře, a proto by se měly zachovat (klady), a které jsou naopak špatně a je potřeba je nějakým způsobem změnit (zápory). Své připomínky sepsali na záznamový formulář. Vedle záznamového formuláře měli k dispozici vytištěnou ortofoto mapu obce, kde mohli specifikovat konkrétní místa, která si spojují s konkrétním problémem či výhodou. Mapové podklady předáváme obci jako přílohu této zprávy. Na závěr si účastníci každého kulatého stolu zvolili, které z probíraných problémů/výhod považují za nejdůležitější. Ty potom představili při společné rekapitulaci. Zápis této rekapitulace uvádíme dále. Témata pro první kolo diskuze byla: 1. Doprava, dopravní obslužnost, parkování apod. 2. Životní prostředí a veřejné prostory 3. Kultura a volnočasové aktivity 4. Sociální služby 5. Komunikace a informovanost 6. Infrastruktura 7. Služby a občanská vybavenost obce 8. Územní rozvoj a podoba obce Druhé kolo diskuze: Na začátku si každý účastník vybral jedno z předchozích témat, které chtěl primárně řešit. Na základě tohoto výběru se účastníci se rozdělili do 4 nových skupin. Každá skupina se zaměřila právě na jedno. Dvě skupiny tak řešily téma územní rozvoj a podoba obce. Třetí skupina řešila téma Doprava, dopravní obslužnost, parkování a čtvrtá téma Služby a občanská vybavenost obce 3

4 V každé skupině si společně vybrali několik nejdůležitějších problémů, které pojmenovali v první části diskuze a společně navrhli možná řešení či úkoly, které je nutné v dané oblasti splnit. Své návrhy opět zapisovaly do záznamových archů a na závěr je představili ostatním. Přepis jednotlivých řešení uvádíme níže. Závěrečná anketa: Na závěr mohli účastníci plánovacího setkání odpovědět prostřednictvím anonymní ankety na 3 otázky související s budoucím rozvojem Chýně. Měli tak možnost znovu ukázat, co považují za priority rozvoje Chýně. Zároveň tak máme kontrolu toho, zda během společných diskuzí zaznělo vše důležité a nic zásadního nám neuteklo. Účastníci měli na kartičku napsat, jaké 3 věci jsou pro rozvoj obce nejzásadnější. o Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? o Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? o Jak k tomu může přispět Obecní úřad? Vyhodnocení ankety uvádíme dále. 4

5 2. Hlavní výstupy z jednání 2.1. Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce + Vůle obec rozvíjet komunitně + Snaha o lepší smlouvy s developery Satelit, urbanisticky problematický Perifernost oblasti Vyhlídka Problematická oblast (bezpečnost chodců) na východě Chýně Hostivice jih Příliš rychlý rozvoj obce, nárůst počtu obyvatel Lidé se nehlásí k trvalému pobytu (až 25 %) Sběrný dvůr v centru obce Nevýhodné smlouvy s developery Doprava + Blízkost Prahy + Existence zastávek, jejich dostatek, relativně dobré rozmístění + Fungování PID + Zachování linky 358 (spojení do Rudné) - Slabá dostupnost MHD mimo špičky (víkendy, večery už nic nejede) - Absence chodníku Rudenská/ Ke Skále - Auta parkující u autoservisů zabírají veřejné prostranství - Nezastřešené zastávky MHD - Překrývající se časy MHD (jede zároveň vlak i bus, pak nic...) - Není návaznost na první a poslední metro - Nebezpečné křižovatky (viz mapy) - Automobilová doprava v centru města - absence obchvatu obce - Nedostatek parkovacích míst v nových lokalitách - Neorganizované parkování v centru Kultura, volný čas + Rozvoj spolkové činnosti (např. o. p. s. Strahovský rybník) + Tradiční komunitní oslavy a tradice (máje, masopust, dětský den...) + Galerie na OÚ + Nabídka sportovních aktivit (p. Kuchař, CS Studio) + Knihovna Psi nedostatek míst pro venčení psů na volno Psi chybí zázemí pro pejskaře (pytlíky na sbírání exkrementů) Malá nabídka zájmových aktivit pro děti, sportů a moderních kroužků (robotika aj.) Chybí venkovní multifunkční sportoviště Chybí zázemí pro dorůstající mládež (např. skatepark) 5

6 Chybí zázemí pro kulturní a spolkovou činnost sál, klubovny, dílny (ideálně multifunkční) Chybí fotbalové hřiště Chybí letní kino či autokino Sociální služby + Obědy pro seniory (jsou zajištěné) Neexistence sociálních služeb pro seniory Neexistence sociálních služeb pro handicapované, nemocné Slabé povědomí o potřebnosti sociálních služeb Hrozba náhlé potřeby sociálních služeb (příliv obyvatel, generační proměna) Komunikace, informovanost + Zpravodaj obce + Informace na internetu + Rozhlas + Vstřícnost OÚ informovat + Informování občanů em (mailing list) Není pevně stanoven redakční plán zpravodaje Obecní rozhlas špatná kvalita, špatné pokrytí Špatná komunikace mezi aktéry (vodárenská společnost, obec?) Chybí SMS a další inovativní technologie pro informování Chybí informace o budoucí výstavbě v obci (kde co bude stát) Nástěnky v některých lokalitách chybí Infrastruktura + Vlakové zastávky + Nové chodníky v centru + Kompletní infrastruktura (mimo problémy s vodou a komunikace) Vodohospodářství nedořešené (problém s tlakem vody, Vyhlídka) Osvětlení přístupu k vlakové i autobusové zastávce (Vyhlídka) Osvětlení ne všechna místa jsou osvětlena Silnice a chodníky nekvalitní (např. Sluneční) Lampy uprostřed chodníků (problém pro kočárky apod.) Pochybnosti o kvalitě vody Nekompletní napojení na kanalizaci ve staré části obce Životní prostředí, veřejné prostory + Biokoridor (okolí Strahovského rybníka) + Rybníky v obci (rekreace) + Okruhy za tratí (polní cesta) + Višňovka 6

7 + Relativně čisté ovzduší Spalování tuhých paliv kvalita ovzduší v zimě Průmysl v Chrášťanech ovzduší Stávající péče o zeleň v obci (stromy, keře např. Višňovka) Nedostatek lesů k rekreaci Neřešení kvality veřejných prostor a neexistence ÚP v nových částech obce Chátrající objekt JZD Nedostatek biokoridorů v krajině Služby a občanská vybavenost + Praktický lékař + Množství restaurací, hospod, zmrzlina + Odpadové hospodářství + Czech point v obci Pošta chybí Pediatr a další specialisté chybí Přetékající kontejnery na tříděný odpad Chybějící prostory pro objekty obč. vybavenosti v nových územích (developeři to nemají v podmínkách) Nedostatečná kapacita školky a školy Lékárna chybí Kaple, kostel chybí Malá podpora místních podnikatelů Drobná majetková kriminalita chybějící dohled policie 7

8 2.2. Návrhy řešení ve vybraných oblastech V druhé polovině setkání účastníci vybrali tři témata, která si podle nich zaslouží nejvíce pozornosti. Společně definovali stávající problémy a vymýšleli možnosti jejich řešení Téma služby, občanská vybavenost obce V této oblasti je třeba zejména: 1. Zajistit prostory pro občanskou vybavenost - Výstavbou nové školy se uvolní budova staré školy - Budova č. p. 170 Šinágl - Nová budova za obecním úřadem - Pozemek sběrný dvůr (pozor, rezerva pro hřbitov) - Získání nových pozemků vedle pivovarského dvora (od Premonstrátů) - Pozemek Na Hájku + Embalador - Budova Hlavní 21 - Nová komunitní škola - Dotáhnout projekty koupě, výstavba, převody - Koncepčně rozhodnout o umístění občanské vybavenosti do jednotlivých objektů 2. Zavést poštu 3. Vyřešit přetékají kontejnery na tříděný odpad - Zvýšit frekvenci svozu - Zvýšit počet kontejnerů ve stávajících místech - Přidat další kontejnery na další místa - Kontejnery s lisem - Podzemní velkokapacitní kontejnery - Infokampaň a osvěta uživatelů 4. Vybudování kaple resp. nové centrum obce - Jednat s Premonstráty - Možná umístění kaple: u školy, současná márnice na hřbitově, hřiště, u pivovaru 5. Chybějící lékárna 6. Nedostatečná činnost Policie ČR Téma doprava V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. Nebezpečné křižovatky - Vybudovat kruhové objezdy v lokalitách: u hřbitova, u betonárky (Chýně Chrášťany Hostivice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (začátek silnice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (konec silnice), křižovatka Chýně Litovice Hájek Břve. 2. Chodníky a komunikace - Doplnit povrchy chodníků i silnice (např. Sluneční) - Ve staré obci opravit stávající chodníky - V nové zástavbě napravit chodníky (vyboulené, propadlé, špatné sklony, sloupy uprostřed chodníků apod.) 3. Veřejnou doprava 8

9 - Optimalizace odjezdů MHD (aby busy a vlaky nejezdily ve stejnou dobu) - Rozšíření spojů, zejm. návaznost na začátek a konec provozu metra a o víkendech - V lokalitě Háje udělat točnu až u železničního přejezdu z důvodu zastávku vlaku - Parkování u železniční zastávky Chýně 4. Odklonit automobilovou dopravu z centra obce - Obchvat obce - Odklonit či omezit nákladní a tranzitní dopravu - Jednat s Chrášťanami, Úhonicemi 5. Parkování v obci - Řešit parkování občanů i podnikatelů na veřejných prostranstvích (místo na svých pozemcích) - Zavést krátkodobé parkování u školy a školky Téma podoba obce, územní rozvoj Tuto oblast zvolilo k diskuzi 8 účastníků, proto jsme pro ni vytvořili dvě menší skupiny V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. územní plán - Zpracování regulačních plánů pro nezastavěné části - Stanovit developerům množství plochy pro občanskou vybavenost - Do roku 2015 vyhlásit zadání územního plánu - Nový územní plán (do 2020) ve vazbě na strategický plán - Revize vyhlášky zapojení občanů - Vyloučit zastavění ploch nad míru danou současným územním plánem - Definovat plochy pro občanskou vybavenost - Pozemkové úpravy promítnout do nového územního plánu - Omezit výstavbu bytových domů jasně definovat regulativy, nižší zahuštěnost zástavby - Revize a popis současných nedostatků - Zaměřit se na vazby mezi lokalitami - Parkování v nových oblastech 2. Strategické plánování - Je potřeba pro revizi Územního plánu. - Revidovat stávající Strategický plán. - Stanovit časový horizont Strategického plánu (cíle si musí obec vytyčit sama). - Sestavit tým pro přípravu Strategického plánu reprezentanti různých institucí, skupin. - Strategický plán vytvořit ve vazbě na programové období a další zdroje financování. 3. Zvýšit přihlašování k trvalému pobytu + OSVČ - Motivovat místy v MŠ, ZŠ. - Motivovat odpouštěním (snížením) poplatků za odpady. - Motivovat odpouštěním daně z nemovitosti. - Upozornit na možnost kontrol OSVČ z Finančního úřadu Středočeského kraje. - Těm, co se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nabídnout možnost sponzorovat obec. - Osvěta oslovení dopisem starostky ( o kolik jsme přišli ), setkávání. - Vázat služby obce (např. SMS) na trvalý pobyt. 4. Nevýhodné smlouvy s developery - Analyzovat stávající smlouvy (vč. UR, SP) finanční příspěvky, počet EO. - Přehodnocení smluv, vazby na strategický plán (dopr. obslužnost, obč. vybavenost). 9

10 5. Informovanost, zapojení občanů - Zapojení občanů, komunitní život. - Transparentnost (např. územní rozhodnutí). - Komunitní plán. 6. Rozšíření ploch zeleně, zajištění prostupnosti krajiny - Plán společných zařízení zrealizovat. - Čerpat dotace biocentra, pěšiny. - Propojit stávající parcely cest terénní úpravy, zakruhování. 7. Sběrný dvůr - Vyčlenit mimo centrum obce. 8. Propojení Vyhlídky s obcí - Vybudovat cestu pro pěší na zastávku ČD, do centra obce, přes rokle (včetně osvětlení). - Záliv pro MHD. 9. Vlastní stavební úřad 2.3. Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Odpovědi jsme rozdělili podle témat prvního kola diskuze. Zde opět uvádíme přepis odpovědí. Jednoznačně největší prioritou byl pro účastníky škola a školka. Pokud jednoduše agregujeme priority v jednotlivých tematických oblastech, pak můžeme vytvořit následující obrázek naznačující vnímání důležitosti jednotlivých oblastí rozvoje. Občanská vybavenost je jednoznačně prioritou. Význam této oblasti je daný zejména potřebou nové školy a před školského zařízení. 1. Životní prostředí, veřejné prostory: Síť cest pro pěší a cyklisty 10

11 Polní cesty, pěšiny, biokoridory, cyklostezky Nové polní cesty lemované zelení Cesty a les směrem k Hájku Zeleň v obci Vybudování zelených ploch 2. Územní rozvoj, podoba obce: Funkční centrum obce, Centrum obce (nová náves?), Nové centrum Kaple (4) Lépe uchopené územní plánování 3. Služby a obč. vybavenost Škola (14x) Školka (6x) Budova polikliniky Pošta (2x) Lékař Bankomat Obč. vybavenost obecně (3x) Potraviny - obchod 4. Kultura, volný čas Obecní dům (2x), Veřejný sál s potřebným zázemím pro spolkový život Fotbalové hřiště a sportoviště Centra pro volnočasovou aktivitu (multifunkční hřiště, fotbalové, klubovny...) 5. Komunikace v obci Systém informování obyvatel Otevřená diskuse s občany Chuť lidí společně něco tvořit 6. Infrastruktura Dořešená otázka vody (tlak...) Chodníky, osvětlení 7. Doprava Podstatné zásahy do dopravního řešení Komunikace a chodníky v obci Dopravní vybavenost Chodníky (do 5 let) 8. Sociální služby Dům seniorů Zabezpečení sociální péče Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Opět jsme se pokusili o jednoduchou agregaci do několika kategorií. Tato otázka ukazuje na současné hodnoty, na který může být rozvoj Chýně budován. Obrázek opět ukazuje, které oblasti byly v anketě hodnoceny jako nejdůležitější. Pouze termíny výstavba je myšlen jako negativum, které je třeba vhodně regulovat. 11

12 Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : Centrum Regenerované centrum (jádro) staré obce Doprava Propojení s Prahou a okolím Kouzlo vesnice (což půjde s příchodem developerů velmi těžko) Srdce venkova Charakter příjemného bydlení nedaleko Prahy duch vesnice Zachovat místa odpočinku a klidu Charakter vesnice Venkovský ráz Kvalitní informovanost obyvatel komunikace v obci Otevřená komunikace obce k občanům MHD Zlepšující se dopravní spojení s Prahou Relaxační ráz biokoridorů + Strahovský rybník Vybudovanou zeleň, pěšinu atd. Rybníky rekreace, vycházky, příroda, rybníky Zbývající zelené plochy a příroda kolem nás Biokoridor Višňovka Činnost spolků spolky Spolková činnost Vstřícný přístup k obecním spolkům Spolkový život Tradice Tradice Setkávání občanů při různých příležitostech (dětský den...) Představu o větším "zalidňování" výstavba Nepovolení další zástavby Volný prostor mimo intravilán obce - neotvírat další plochy pro 12

13 výstavbu! Toto vtělit do nového územního plánu. vztahy, komunita Zeleň cedení obce Další Nerozrůstat se do obrovské šíře Lidský přístup Lidskou sounáležitost, sousedské vztahy Vzájemná blízkost Tradici setkávání občanů Možnost zasahování do obecních záležitostí Rybníky Chuť se rozvíjet Současnou starostku Pivovar Pošta (do 5 let) Známkový systém odvozu TKO Otázka 3 role obecního úřadu Role obecního úřadu vyplývá z otázky po tom, jak může k předchozímu přispět. Opět jsme odpovědi agregovali a seřadili do obecnějších kategorií. Viz obrázek Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : finanční řízení Kvalitním získáváním dotací Sledovat a získávat dotace Otevřenou diskusí a aktivní komunikací komunikace Zajištění transparentnosti v plánování Otevřenou diskusí o aktuálních potřebách 13

14 kvalita řízení procesů Plánování Spolky Výstavba vztahy, komunita Konkrétní opatření Zjišťování novinek Pořádání meetingů Vytrvat v nastartované komunikaci Snažit se komunikovat co nejvíce s občany Informovanost, komunikace V rámci svých pravomocí a finančních možností na tom pracovat systematicky a důsledně. Koncepční prací Strategický plán Finanční plán Územní plán Vytvořit nový strategický plán Vytvořit nový územní plán Podporovat spolky jak společensky, tak finančně, radou Podporovat spolky Podporovat občanskou společnost Důsledností při kontrole stavebního rozvoje Kooperace s občany Podporovat komunitní soužití a plánování Motivovat akt. pro obč. - přihlašování k trvalému pobytu Pokračovat v regeneraci jádra 14

15 3. Závěrem Jak ukazuje tato zpráva, setkání nad plánováním rozvoje obce proběhlo úspěšně. Spolu s místními občany jsme definovali jak hlavní problémy, tak pozitiva života v Chýni. Zároveň jsme spolu s nimi u vybraných témat navrhli řešení pro nejpalčivější problémy. Závěrečná anketa potvrdila, že během předchozí diskuze zazněly všechny připomínky, které účastníci k daným oblastem měli. Popis možných řešení může posloužit jako materiál pro případné další rozpracování detailnějších akčních plánů. Ty by měly určit časový horizont řešení, odpovědnosti za jejich realizaci a konkrétní kroky, které je třeba učinit. Zpracování akčních plánů pro dílčí témata pak nabízí možnost otevřít debatu o rozvoji Chýně těm, jichž se dané téma týká (např. podnikatelů podoba veřejných prostor v centru, mládeže a spolků podoba a náplň volnočasových zařízení atp.). 15

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec Preambule Strategické plány jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument,

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 20. 4. 2015, od 18 do 20 hodin Místo konání:

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY Strategický plán Zákolany hodnocení 09/ 2010 Podklad pro jednání zastupitelstva 23. 9. 20010 STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY 3. hodnocení 2009-2010 I. Východiska Strategický plán rozvoje Zákolany (SP) je:

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více