Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015"

Transkript

1 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 leden 2015

2 Obsah 1. Úvod Hlavní výstupy z jednání Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce Doprava Kultura, volný čas Sociální služby Komunikace, informovanost Infrastruktura Životní prostředí, veřejné prostory Služby a občanská vybavenost Návrhy řešení ve vybraných oblastech Téma služby, občanská vybavenost obce Téma doprava Téma podoba obce, územní rozvoj Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Otázka 3 role obecního úřadu Závěrem

3 1. Úvod Tato závěrečná zpráva shrnuje výstupy plánovacího dne rozvoje obce Chýně, který proběhl přímo v prostorách obecního úřadu. Plánovacího dne se zúčastnilo 20 místních občanů. Cílem akce bylo vytvořit podklad pro strategický plán rozvoje obce, zaměřili jsme se proto na: Definici současný hlavních nedostatků ale i výhod života v obci. Diskuzi o možných řešeních a prioritách rozvoje obce. Program setkání byl následující Úvodní slovo starostky a stručný popis výchozího stavu pro strategii Definice problémů a výhod současného života v Chýni skupinová práce Společné shrnutí hlavních problémů a výhod Přestávka Diskuze ve skupinách o možných řešeních pro vybrané oblasti Společné shrnutí a doplnění definovaných řešení Závěr Způsob práce v jednotlivých diskuzních kolech: První kolo diskuze: Účastníci se rozdělili k 5 pracovním stolům do 4-6 členných skupin. V těchto skupinách metodou brainstormingu definovali konkrétní věci v předem zadaných okruzích, které jsou v jejich obci řešeny dobře, a proto by se měly zachovat (klady), a které jsou naopak špatně a je potřeba je nějakým způsobem změnit (zápory). Své připomínky sepsali na záznamový formulář. Vedle záznamového formuláře měli k dispozici vytištěnou ortofoto mapu obce, kde mohli specifikovat konkrétní místa, která si spojují s konkrétním problémem či výhodou. Mapové podklady předáváme obci jako přílohu této zprávy. Na závěr si účastníci každého kulatého stolu zvolili, které z probíraných problémů/výhod považují za nejdůležitější. Ty potom představili při společné rekapitulaci. Zápis této rekapitulace uvádíme dále. Témata pro první kolo diskuze byla: 1. Doprava, dopravní obslužnost, parkování apod. 2. Životní prostředí a veřejné prostory 3. Kultura a volnočasové aktivity 4. Sociální služby 5. Komunikace a informovanost 6. Infrastruktura 7. Služby a občanská vybavenost obce 8. Územní rozvoj a podoba obce Druhé kolo diskuze: Na začátku si každý účastník vybral jedno z předchozích témat, které chtěl primárně řešit. Na základě tohoto výběru se účastníci se rozdělili do 4 nových skupin. Každá skupina se zaměřila právě na jedno. Dvě skupiny tak řešily téma územní rozvoj a podoba obce. Třetí skupina řešila téma Doprava, dopravní obslužnost, parkování a čtvrtá téma Služby a občanská vybavenost obce 3

4 V každé skupině si společně vybrali několik nejdůležitějších problémů, které pojmenovali v první části diskuze a společně navrhli možná řešení či úkoly, které je nutné v dané oblasti splnit. Své návrhy opět zapisovaly do záznamových archů a na závěr je představili ostatním. Přepis jednotlivých řešení uvádíme níže. Závěrečná anketa: Na závěr mohli účastníci plánovacího setkání odpovědět prostřednictvím anonymní ankety na 3 otázky související s budoucím rozvojem Chýně. Měli tak možnost znovu ukázat, co považují za priority rozvoje Chýně. Zároveň tak máme kontrolu toho, zda během společných diskuzí zaznělo vše důležité a nic zásadního nám neuteklo. Účastníci měli na kartičku napsat, jaké 3 věci jsou pro rozvoj obce nejzásadnější. o Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? o Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? o Jak k tomu může přispět Obecní úřad? Vyhodnocení ankety uvádíme dále. 4

5 2. Hlavní výstupy z jednání 2.1. Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce + Vůle obec rozvíjet komunitně + Snaha o lepší smlouvy s developery Satelit, urbanisticky problematický Perifernost oblasti Vyhlídka Problematická oblast (bezpečnost chodců) na východě Chýně Hostivice jih Příliš rychlý rozvoj obce, nárůst počtu obyvatel Lidé se nehlásí k trvalému pobytu (až 25 %) Sběrný dvůr v centru obce Nevýhodné smlouvy s developery Doprava + Blízkost Prahy + Existence zastávek, jejich dostatek, relativně dobré rozmístění + Fungování PID + Zachování linky 358 (spojení do Rudné) - Slabá dostupnost MHD mimo špičky (víkendy, večery už nic nejede) - Absence chodníku Rudenská/ Ke Skále - Auta parkující u autoservisů zabírají veřejné prostranství - Nezastřešené zastávky MHD - Překrývající se časy MHD (jede zároveň vlak i bus, pak nic...) - Není návaznost na první a poslední metro - Nebezpečné křižovatky (viz mapy) - Automobilová doprava v centru města - absence obchvatu obce - Nedostatek parkovacích míst v nových lokalitách - Neorganizované parkování v centru Kultura, volný čas + Rozvoj spolkové činnosti (např. o. p. s. Strahovský rybník) + Tradiční komunitní oslavy a tradice (máje, masopust, dětský den...) + Galerie na OÚ + Nabídka sportovních aktivit (p. Kuchař, CS Studio) + Knihovna Psi nedostatek míst pro venčení psů na volno Psi chybí zázemí pro pejskaře (pytlíky na sbírání exkrementů) Malá nabídka zájmových aktivit pro děti, sportů a moderních kroužků (robotika aj.) Chybí venkovní multifunkční sportoviště Chybí zázemí pro dorůstající mládež (např. skatepark) 5

6 Chybí zázemí pro kulturní a spolkovou činnost sál, klubovny, dílny (ideálně multifunkční) Chybí fotbalové hřiště Chybí letní kino či autokino Sociální služby + Obědy pro seniory (jsou zajištěné) Neexistence sociálních služeb pro seniory Neexistence sociálních služeb pro handicapované, nemocné Slabé povědomí o potřebnosti sociálních služeb Hrozba náhlé potřeby sociálních služeb (příliv obyvatel, generační proměna) Komunikace, informovanost + Zpravodaj obce + Informace na internetu + Rozhlas + Vstřícnost OÚ informovat + Informování občanů em (mailing list) Není pevně stanoven redakční plán zpravodaje Obecní rozhlas špatná kvalita, špatné pokrytí Špatná komunikace mezi aktéry (vodárenská společnost, obec?) Chybí SMS a další inovativní technologie pro informování Chybí informace o budoucí výstavbě v obci (kde co bude stát) Nástěnky v některých lokalitách chybí Infrastruktura + Vlakové zastávky + Nové chodníky v centru + Kompletní infrastruktura (mimo problémy s vodou a komunikace) Vodohospodářství nedořešené (problém s tlakem vody, Vyhlídka) Osvětlení přístupu k vlakové i autobusové zastávce (Vyhlídka) Osvětlení ne všechna místa jsou osvětlena Silnice a chodníky nekvalitní (např. Sluneční) Lampy uprostřed chodníků (problém pro kočárky apod.) Pochybnosti o kvalitě vody Nekompletní napojení na kanalizaci ve staré části obce Životní prostředí, veřejné prostory + Biokoridor (okolí Strahovského rybníka) + Rybníky v obci (rekreace) + Okruhy za tratí (polní cesta) + Višňovka 6

7 + Relativně čisté ovzduší Spalování tuhých paliv kvalita ovzduší v zimě Průmysl v Chrášťanech ovzduší Stávající péče o zeleň v obci (stromy, keře např. Višňovka) Nedostatek lesů k rekreaci Neřešení kvality veřejných prostor a neexistence ÚP v nových částech obce Chátrající objekt JZD Nedostatek biokoridorů v krajině Služby a občanská vybavenost + Praktický lékař + Množství restaurací, hospod, zmrzlina + Odpadové hospodářství + Czech point v obci Pošta chybí Pediatr a další specialisté chybí Přetékající kontejnery na tříděný odpad Chybějící prostory pro objekty obč. vybavenosti v nových územích (developeři to nemají v podmínkách) Nedostatečná kapacita školky a školy Lékárna chybí Kaple, kostel chybí Malá podpora místních podnikatelů Drobná majetková kriminalita chybějící dohled policie 7

8 2.2. Návrhy řešení ve vybraných oblastech V druhé polovině setkání účastníci vybrali tři témata, která si podle nich zaslouží nejvíce pozornosti. Společně definovali stávající problémy a vymýšleli možnosti jejich řešení Téma služby, občanská vybavenost obce V této oblasti je třeba zejména: 1. Zajistit prostory pro občanskou vybavenost - Výstavbou nové školy se uvolní budova staré školy - Budova č. p. 170 Šinágl - Nová budova za obecním úřadem - Pozemek sběrný dvůr (pozor, rezerva pro hřbitov) - Získání nových pozemků vedle pivovarského dvora (od Premonstrátů) - Pozemek Na Hájku + Embalador - Budova Hlavní 21 - Nová komunitní škola - Dotáhnout projekty koupě, výstavba, převody - Koncepčně rozhodnout o umístění občanské vybavenosti do jednotlivých objektů 2. Zavést poštu 3. Vyřešit přetékají kontejnery na tříděný odpad - Zvýšit frekvenci svozu - Zvýšit počet kontejnerů ve stávajících místech - Přidat další kontejnery na další místa - Kontejnery s lisem - Podzemní velkokapacitní kontejnery - Infokampaň a osvěta uživatelů 4. Vybudování kaple resp. nové centrum obce - Jednat s Premonstráty - Možná umístění kaple: u školy, současná márnice na hřbitově, hřiště, u pivovaru 5. Chybějící lékárna 6. Nedostatečná činnost Policie ČR Téma doprava V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. Nebezpečné křižovatky - Vybudovat kruhové objezdy v lokalitách: u hřbitova, u betonárky (Chýně Chrášťany Hostivice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (začátek silnice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (konec silnice), křižovatka Chýně Litovice Hájek Břve. 2. Chodníky a komunikace - Doplnit povrchy chodníků i silnice (např. Sluneční) - Ve staré obci opravit stávající chodníky - V nové zástavbě napravit chodníky (vyboulené, propadlé, špatné sklony, sloupy uprostřed chodníků apod.) 3. Veřejnou doprava 8

9 - Optimalizace odjezdů MHD (aby busy a vlaky nejezdily ve stejnou dobu) - Rozšíření spojů, zejm. návaznost na začátek a konec provozu metra a o víkendech - V lokalitě Háje udělat točnu až u železničního přejezdu z důvodu zastávku vlaku - Parkování u železniční zastávky Chýně 4. Odklonit automobilovou dopravu z centra obce - Obchvat obce - Odklonit či omezit nákladní a tranzitní dopravu - Jednat s Chrášťanami, Úhonicemi 5. Parkování v obci - Řešit parkování občanů i podnikatelů na veřejných prostranstvích (místo na svých pozemcích) - Zavést krátkodobé parkování u školy a školky Téma podoba obce, územní rozvoj Tuto oblast zvolilo k diskuzi 8 účastníků, proto jsme pro ni vytvořili dvě menší skupiny V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. územní plán - Zpracování regulačních plánů pro nezastavěné části - Stanovit developerům množství plochy pro občanskou vybavenost - Do roku 2015 vyhlásit zadání územního plánu - Nový územní plán (do 2020) ve vazbě na strategický plán - Revize vyhlášky zapojení občanů - Vyloučit zastavění ploch nad míru danou současným územním plánem - Definovat plochy pro občanskou vybavenost - Pozemkové úpravy promítnout do nového územního plánu - Omezit výstavbu bytových domů jasně definovat regulativy, nižší zahuštěnost zástavby - Revize a popis současných nedostatků - Zaměřit se na vazby mezi lokalitami - Parkování v nových oblastech 2. Strategické plánování - Je potřeba pro revizi Územního plánu. - Revidovat stávající Strategický plán. - Stanovit časový horizont Strategického plánu (cíle si musí obec vytyčit sama). - Sestavit tým pro přípravu Strategického plánu reprezentanti různých institucí, skupin. - Strategický plán vytvořit ve vazbě na programové období a další zdroje financování. 3. Zvýšit přihlašování k trvalému pobytu + OSVČ - Motivovat místy v MŠ, ZŠ. - Motivovat odpouštěním (snížením) poplatků za odpady. - Motivovat odpouštěním daně z nemovitosti. - Upozornit na možnost kontrol OSVČ z Finančního úřadu Středočeského kraje. - Těm, co se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nabídnout možnost sponzorovat obec. - Osvěta oslovení dopisem starostky ( o kolik jsme přišli ), setkávání. - Vázat služby obce (např. SMS) na trvalý pobyt. 4. Nevýhodné smlouvy s developery - Analyzovat stávající smlouvy (vč. UR, SP) finanční příspěvky, počet EO. - Přehodnocení smluv, vazby na strategický plán (dopr. obslužnost, obč. vybavenost). 9

10 5. Informovanost, zapojení občanů - Zapojení občanů, komunitní život. - Transparentnost (např. územní rozhodnutí). - Komunitní plán. 6. Rozšíření ploch zeleně, zajištění prostupnosti krajiny - Plán společných zařízení zrealizovat. - Čerpat dotace biocentra, pěšiny. - Propojit stávající parcely cest terénní úpravy, zakruhování. 7. Sběrný dvůr - Vyčlenit mimo centrum obce. 8. Propojení Vyhlídky s obcí - Vybudovat cestu pro pěší na zastávku ČD, do centra obce, přes rokle (včetně osvětlení). - Záliv pro MHD. 9. Vlastní stavební úřad 2.3. Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Odpovědi jsme rozdělili podle témat prvního kola diskuze. Zde opět uvádíme přepis odpovědí. Jednoznačně největší prioritou byl pro účastníky škola a školka. Pokud jednoduše agregujeme priority v jednotlivých tematických oblastech, pak můžeme vytvořit následující obrázek naznačující vnímání důležitosti jednotlivých oblastí rozvoje. Občanská vybavenost je jednoznačně prioritou. Význam této oblasti je daný zejména potřebou nové školy a před školského zařízení. 1. Životní prostředí, veřejné prostory: Síť cest pro pěší a cyklisty 10

11 Polní cesty, pěšiny, biokoridory, cyklostezky Nové polní cesty lemované zelení Cesty a les směrem k Hájku Zeleň v obci Vybudování zelených ploch 2. Územní rozvoj, podoba obce: Funkční centrum obce, Centrum obce (nová náves?), Nové centrum Kaple (4) Lépe uchopené územní plánování 3. Služby a obč. vybavenost Škola (14x) Školka (6x) Budova polikliniky Pošta (2x) Lékař Bankomat Obč. vybavenost obecně (3x) Potraviny - obchod 4. Kultura, volný čas Obecní dům (2x), Veřejný sál s potřebným zázemím pro spolkový život Fotbalové hřiště a sportoviště Centra pro volnočasovou aktivitu (multifunkční hřiště, fotbalové, klubovny...) 5. Komunikace v obci Systém informování obyvatel Otevřená diskuse s občany Chuť lidí společně něco tvořit 6. Infrastruktura Dořešená otázka vody (tlak...) Chodníky, osvětlení 7. Doprava Podstatné zásahy do dopravního řešení Komunikace a chodníky v obci Dopravní vybavenost Chodníky (do 5 let) 8. Sociální služby Dům seniorů Zabezpečení sociální péče Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Opět jsme se pokusili o jednoduchou agregaci do několika kategorií. Tato otázka ukazuje na současné hodnoty, na který může být rozvoj Chýně budován. Obrázek opět ukazuje, které oblasti byly v anketě hodnoceny jako nejdůležitější. Pouze termíny výstavba je myšlen jako negativum, které je třeba vhodně regulovat. 11

12 Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : Centrum Regenerované centrum (jádro) staré obce Doprava Propojení s Prahou a okolím Kouzlo vesnice (což půjde s příchodem developerů velmi těžko) Srdce venkova Charakter příjemného bydlení nedaleko Prahy duch vesnice Zachovat místa odpočinku a klidu Charakter vesnice Venkovský ráz Kvalitní informovanost obyvatel komunikace v obci Otevřená komunikace obce k občanům MHD Zlepšující se dopravní spojení s Prahou Relaxační ráz biokoridorů + Strahovský rybník Vybudovanou zeleň, pěšinu atd. Rybníky rekreace, vycházky, příroda, rybníky Zbývající zelené plochy a příroda kolem nás Biokoridor Višňovka Činnost spolků spolky Spolková činnost Vstřícný přístup k obecním spolkům Spolkový život Tradice Tradice Setkávání občanů při různých příležitostech (dětský den...) Představu o větším "zalidňování" výstavba Nepovolení další zástavby Volný prostor mimo intravilán obce - neotvírat další plochy pro 12

13 výstavbu! Toto vtělit do nového územního plánu. vztahy, komunita Zeleň cedení obce Další Nerozrůstat se do obrovské šíře Lidský přístup Lidskou sounáležitost, sousedské vztahy Vzájemná blízkost Tradici setkávání občanů Možnost zasahování do obecních záležitostí Rybníky Chuť se rozvíjet Současnou starostku Pivovar Pošta (do 5 let) Známkový systém odvozu TKO Otázka 3 role obecního úřadu Role obecního úřadu vyplývá z otázky po tom, jak může k předchozímu přispět. Opět jsme odpovědi agregovali a seřadili do obecnějších kategorií. Viz obrázek Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : finanční řízení Kvalitním získáváním dotací Sledovat a získávat dotace Otevřenou diskusí a aktivní komunikací komunikace Zajištění transparentnosti v plánování Otevřenou diskusí o aktuálních potřebách 13

14 kvalita řízení procesů Plánování Spolky Výstavba vztahy, komunita Konkrétní opatření Zjišťování novinek Pořádání meetingů Vytrvat v nastartované komunikaci Snažit se komunikovat co nejvíce s občany Informovanost, komunikace V rámci svých pravomocí a finančních možností na tom pracovat systematicky a důsledně. Koncepční prací Strategický plán Finanční plán Územní plán Vytvořit nový strategický plán Vytvořit nový územní plán Podporovat spolky jak společensky, tak finančně, radou Podporovat spolky Podporovat občanskou společnost Důsledností při kontrole stavebního rozvoje Kooperace s občany Podporovat komunitní soužití a plánování Motivovat akt. pro obč. - přihlašování k trvalému pobytu Pokračovat v regeneraci jádra 14

15 3. Závěrem Jak ukazuje tato zpráva, setkání nad plánováním rozvoje obce proběhlo úspěšně. Spolu s místními občany jsme definovali jak hlavní problémy, tak pozitiva života v Chýni. Zároveň jsme spolu s nimi u vybraných témat navrhli řešení pro nejpalčivější problémy. Závěrečná anketa potvrdila, že během předchozí diskuze zazněly všechny připomínky, které účastníci k daným oblastem měli. Popis možných řešení může posloužit jako materiál pro případné další rozpracování detailnějších akčních plánů. Ty by měly určit časový horizont řešení, odpovědnosti za jejich realizaci a konkrétní kroky, které je třeba učinit. Zpracování akčních plánů pro dílčí témata pak nabízí možnost otevřít debatu o rozvoji Chýně těm, jichž se dané téma týká (např. podnikatelů podoba veřejných prostor v centru, mládeže a spolků podoba a náplň volnočasových zařízení atp.). 15

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Shrnutí výsledků veřejného setkání,

Shrnutí výsledků veřejného setkání, Shrnutí výsledků veřejného setkání, 22. 9. 2015 Pro město Příbram zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Tato zpráva slouží především jako

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2015-2018 Úvod Městský obvod Pardubice VI leží na západní straně města Pardubic a tvoří ho katastrální území Svítkov, Staré Čívice, Popkovice, Lány

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ Požadavek, námět, stížnost Počet opakování stížnosti na jednotu 19 cyklostezka chybí 15 bezbariérový

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Robert Sedlák robert.sedlak@nap.cz Zadání pro rekonstrukci náměstí setkání s místními partnery plánovací setkání s veřejností anketa

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva

Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní Závěrečná zpráva Duben 2013 Vypracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod...

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec

Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec 5.. 016 Názorový průzkum Leden 016 (4.1. 9.1.) Osloveny všechny domácnosti ve městěstarý Plzenec-do každédomácnosti 1 tištěný dotazník, on-line

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Zápis z modulu 6 V Kasejovicích dne 28. 2. a 6. 3. 2012 od 17.00 hodin

Zápis z modulu 6 V Kasejovicích dne 28. 2. a 6. 3. 2012 od 17.00 hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Zápis z modulu 6 V Kasejovicích

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více