Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015"

Transkript

1 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 leden 2015

2 Obsah 1. Úvod Hlavní výstupy z jednání Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce Doprava Kultura, volný čas Sociální služby Komunikace, informovanost Infrastruktura Životní prostředí, veřejné prostory Služby a občanská vybavenost Návrhy řešení ve vybraných oblastech Téma služby, občanská vybavenost obce Téma doprava Téma podoba obce, územní rozvoj Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Otázka 3 role obecního úřadu Závěrem

3 1. Úvod Tato závěrečná zpráva shrnuje výstupy plánovacího dne rozvoje obce Chýně, který proběhl přímo v prostorách obecního úřadu. Plánovacího dne se zúčastnilo 20 místních občanů. Cílem akce bylo vytvořit podklad pro strategický plán rozvoje obce, zaměřili jsme se proto na: Definici současný hlavních nedostatků ale i výhod života v obci. Diskuzi o možných řešeních a prioritách rozvoje obce. Program setkání byl následující Úvodní slovo starostky a stručný popis výchozího stavu pro strategii Definice problémů a výhod současného života v Chýni skupinová práce Společné shrnutí hlavních problémů a výhod Přestávka Diskuze ve skupinách o možných řešeních pro vybrané oblasti Společné shrnutí a doplnění definovaných řešení Závěr Způsob práce v jednotlivých diskuzních kolech: První kolo diskuze: Účastníci se rozdělili k 5 pracovním stolům do 4-6 členných skupin. V těchto skupinách metodou brainstormingu definovali konkrétní věci v předem zadaných okruzích, které jsou v jejich obci řešeny dobře, a proto by se měly zachovat (klady), a které jsou naopak špatně a je potřeba je nějakým způsobem změnit (zápory). Své připomínky sepsali na záznamový formulář. Vedle záznamového formuláře měli k dispozici vytištěnou ortofoto mapu obce, kde mohli specifikovat konkrétní místa, která si spojují s konkrétním problémem či výhodou. Mapové podklady předáváme obci jako přílohu této zprávy. Na závěr si účastníci každého kulatého stolu zvolili, které z probíraných problémů/výhod považují za nejdůležitější. Ty potom představili při společné rekapitulaci. Zápis této rekapitulace uvádíme dále. Témata pro první kolo diskuze byla: 1. Doprava, dopravní obslužnost, parkování apod. 2. Životní prostředí a veřejné prostory 3. Kultura a volnočasové aktivity 4. Sociální služby 5. Komunikace a informovanost 6. Infrastruktura 7. Služby a občanská vybavenost obce 8. Územní rozvoj a podoba obce Druhé kolo diskuze: Na začátku si každý účastník vybral jedno z předchozích témat, které chtěl primárně řešit. Na základě tohoto výběru se účastníci se rozdělili do 4 nových skupin. Každá skupina se zaměřila právě na jedno. Dvě skupiny tak řešily téma územní rozvoj a podoba obce. Třetí skupina řešila téma Doprava, dopravní obslužnost, parkování a čtvrtá téma Služby a občanská vybavenost obce 3

4 V každé skupině si společně vybrali několik nejdůležitějších problémů, které pojmenovali v první části diskuze a společně navrhli možná řešení či úkoly, které je nutné v dané oblasti splnit. Své návrhy opět zapisovaly do záznamových archů a na závěr je představili ostatním. Přepis jednotlivých řešení uvádíme níže. Závěrečná anketa: Na závěr mohli účastníci plánovacího setkání odpovědět prostřednictvím anonymní ankety na 3 otázky související s budoucím rozvojem Chýně. Měli tak možnost znovu ukázat, co považují za priority rozvoje Chýně. Zároveň tak máme kontrolu toho, zda během společných diskuzí zaznělo vše důležité a nic zásadního nám neuteklo. Účastníci měli na kartičku napsat, jaké 3 věci jsou pro rozvoj obce nejzásadnější. o Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? o Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? o Jak k tomu může přispět Obecní úřad? Vyhodnocení ankety uvádíme dále. 4

5 2. Hlavní výstupy z jednání 2.1. Hodnocení současných podmínek kvality života Územní rozvoj, podoba obce + Vůle obec rozvíjet komunitně + Snaha o lepší smlouvy s developery Satelit, urbanisticky problematický Perifernost oblasti Vyhlídka Problematická oblast (bezpečnost chodců) na východě Chýně Hostivice jih Příliš rychlý rozvoj obce, nárůst počtu obyvatel Lidé se nehlásí k trvalému pobytu (až 25 %) Sběrný dvůr v centru obce Nevýhodné smlouvy s developery Doprava + Blízkost Prahy + Existence zastávek, jejich dostatek, relativně dobré rozmístění + Fungování PID + Zachování linky 358 (spojení do Rudné) - Slabá dostupnost MHD mimo špičky (víkendy, večery už nic nejede) - Absence chodníku Rudenská/ Ke Skále - Auta parkující u autoservisů zabírají veřejné prostranství - Nezastřešené zastávky MHD - Překrývající se časy MHD (jede zároveň vlak i bus, pak nic...) - Není návaznost na první a poslední metro - Nebezpečné křižovatky (viz mapy) - Automobilová doprava v centru města - absence obchvatu obce - Nedostatek parkovacích míst v nových lokalitách - Neorganizované parkování v centru Kultura, volný čas + Rozvoj spolkové činnosti (např. o. p. s. Strahovský rybník) + Tradiční komunitní oslavy a tradice (máje, masopust, dětský den...) + Galerie na OÚ + Nabídka sportovních aktivit (p. Kuchař, CS Studio) + Knihovna Psi nedostatek míst pro venčení psů na volno Psi chybí zázemí pro pejskaře (pytlíky na sbírání exkrementů) Malá nabídka zájmových aktivit pro děti, sportů a moderních kroužků (robotika aj.) Chybí venkovní multifunkční sportoviště Chybí zázemí pro dorůstající mládež (např. skatepark) 5

6 Chybí zázemí pro kulturní a spolkovou činnost sál, klubovny, dílny (ideálně multifunkční) Chybí fotbalové hřiště Chybí letní kino či autokino Sociální služby + Obědy pro seniory (jsou zajištěné) Neexistence sociálních služeb pro seniory Neexistence sociálních služeb pro handicapované, nemocné Slabé povědomí o potřebnosti sociálních služeb Hrozba náhlé potřeby sociálních služeb (příliv obyvatel, generační proměna) Komunikace, informovanost + Zpravodaj obce + Informace na internetu + Rozhlas + Vstřícnost OÚ informovat + Informování občanů em (mailing list) Není pevně stanoven redakční plán zpravodaje Obecní rozhlas špatná kvalita, špatné pokrytí Špatná komunikace mezi aktéry (vodárenská společnost, obec?) Chybí SMS a další inovativní technologie pro informování Chybí informace o budoucí výstavbě v obci (kde co bude stát) Nástěnky v některých lokalitách chybí Infrastruktura + Vlakové zastávky + Nové chodníky v centru + Kompletní infrastruktura (mimo problémy s vodou a komunikace) Vodohospodářství nedořešené (problém s tlakem vody, Vyhlídka) Osvětlení přístupu k vlakové i autobusové zastávce (Vyhlídka) Osvětlení ne všechna místa jsou osvětlena Silnice a chodníky nekvalitní (např. Sluneční) Lampy uprostřed chodníků (problém pro kočárky apod.) Pochybnosti o kvalitě vody Nekompletní napojení na kanalizaci ve staré části obce Životní prostředí, veřejné prostory + Biokoridor (okolí Strahovského rybníka) + Rybníky v obci (rekreace) + Okruhy za tratí (polní cesta) + Višňovka 6

7 + Relativně čisté ovzduší Spalování tuhých paliv kvalita ovzduší v zimě Průmysl v Chrášťanech ovzduší Stávající péče o zeleň v obci (stromy, keře např. Višňovka) Nedostatek lesů k rekreaci Neřešení kvality veřejných prostor a neexistence ÚP v nových částech obce Chátrající objekt JZD Nedostatek biokoridorů v krajině Služby a občanská vybavenost + Praktický lékař + Množství restaurací, hospod, zmrzlina + Odpadové hospodářství + Czech point v obci Pošta chybí Pediatr a další specialisté chybí Přetékající kontejnery na tříděný odpad Chybějící prostory pro objekty obč. vybavenosti v nových územích (developeři to nemají v podmínkách) Nedostatečná kapacita školky a školy Lékárna chybí Kaple, kostel chybí Malá podpora místních podnikatelů Drobná majetková kriminalita chybějící dohled policie 7

8 2.2. Návrhy řešení ve vybraných oblastech V druhé polovině setkání účastníci vybrali tři témata, která si podle nich zaslouží nejvíce pozornosti. Společně definovali stávající problémy a vymýšleli možnosti jejich řešení Téma služby, občanská vybavenost obce V této oblasti je třeba zejména: 1. Zajistit prostory pro občanskou vybavenost - Výstavbou nové školy se uvolní budova staré školy - Budova č. p. 170 Šinágl - Nová budova za obecním úřadem - Pozemek sběrný dvůr (pozor, rezerva pro hřbitov) - Získání nových pozemků vedle pivovarského dvora (od Premonstrátů) - Pozemek Na Hájku + Embalador - Budova Hlavní 21 - Nová komunitní škola - Dotáhnout projekty koupě, výstavba, převody - Koncepčně rozhodnout o umístění občanské vybavenosti do jednotlivých objektů 2. Zavést poštu 3. Vyřešit přetékají kontejnery na tříděný odpad - Zvýšit frekvenci svozu - Zvýšit počet kontejnerů ve stávajících místech - Přidat další kontejnery na další místa - Kontejnery s lisem - Podzemní velkokapacitní kontejnery - Infokampaň a osvěta uživatelů 4. Vybudování kaple resp. nové centrum obce - Jednat s Premonstráty - Možná umístění kaple: u školy, současná márnice na hřbitově, hřiště, u pivovaru 5. Chybějící lékárna 6. Nedostatečná činnost Policie ČR Téma doprava V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. Nebezpečné křižovatky - Vybudovat kruhové objezdy v lokalitách: u hřbitova, u betonárky (Chýně Chrášťany Hostivice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (začátek silnice), silnice spojující území Embaladoru s Rudenskou a silnicí na Chrášťany (konec silnice), křižovatka Chýně Litovice Hájek Břve. 2. Chodníky a komunikace - Doplnit povrchy chodníků i silnice (např. Sluneční) - Ve staré obci opravit stávající chodníky - V nové zástavbě napravit chodníky (vyboulené, propadlé, špatné sklony, sloupy uprostřed chodníků apod.) 3. Veřejnou doprava 8

9 - Optimalizace odjezdů MHD (aby busy a vlaky nejezdily ve stejnou dobu) - Rozšíření spojů, zejm. návaznost na začátek a konec provozu metra a o víkendech - V lokalitě Háje udělat točnu až u železničního přejezdu z důvodu zastávku vlaku - Parkování u železniční zastávky Chýně 4. Odklonit automobilovou dopravu z centra obce - Obchvat obce - Odklonit či omezit nákladní a tranzitní dopravu - Jednat s Chrášťanami, Úhonicemi 5. Parkování v obci - Řešit parkování občanů i podnikatelů na veřejných prostranstvích (místo na svých pozemcích) - Zavést krátkodobé parkování u školy a školky Téma podoba obce, územní rozvoj Tuto oblast zvolilo k diskuzi 8 účastníků, proto jsme pro ni vytvořili dvě menší skupiny V této oblasti je třeba řešit zejména: 1. územní plán - Zpracování regulačních plánů pro nezastavěné části - Stanovit developerům množství plochy pro občanskou vybavenost - Do roku 2015 vyhlásit zadání územního plánu - Nový územní plán (do 2020) ve vazbě na strategický plán - Revize vyhlášky zapojení občanů - Vyloučit zastavění ploch nad míru danou současným územním plánem - Definovat plochy pro občanskou vybavenost - Pozemkové úpravy promítnout do nového územního plánu - Omezit výstavbu bytových domů jasně definovat regulativy, nižší zahuštěnost zástavby - Revize a popis současných nedostatků - Zaměřit se na vazby mezi lokalitami - Parkování v nových oblastech 2. Strategické plánování - Je potřeba pro revizi Územního plánu. - Revidovat stávající Strategický plán. - Stanovit časový horizont Strategického plánu (cíle si musí obec vytyčit sama). - Sestavit tým pro přípravu Strategického plánu reprezentanti různých institucí, skupin. - Strategický plán vytvořit ve vazbě na programové období a další zdroje financování. 3. Zvýšit přihlašování k trvalému pobytu + OSVČ - Motivovat místy v MŠ, ZŠ. - Motivovat odpouštěním (snížením) poplatků za odpady. - Motivovat odpouštěním daně z nemovitosti. - Upozornit na možnost kontrol OSVČ z Finančního úřadu Středočeského kraje. - Těm, co se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nabídnout možnost sponzorovat obec. - Osvěta oslovení dopisem starostky ( o kolik jsme přišli ), setkávání. - Vázat služby obce (např. SMS) na trvalý pobyt. 4. Nevýhodné smlouvy s developery - Analyzovat stávající smlouvy (vč. UR, SP) finanční příspěvky, počet EO. - Přehodnocení smluv, vazby na strategický plán (dopr. obslužnost, obč. vybavenost). 9

10 5. Informovanost, zapojení občanů - Zapojení občanů, komunitní život. - Transparentnost (např. územní rozhodnutí). - Komunitní plán. 6. Rozšíření ploch zeleně, zajištění prostupnosti krajiny - Plán společných zařízení zrealizovat. - Čerpat dotace biocentra, pěšiny. - Propojit stávající parcely cest terénní úpravy, zakruhování. 7. Sběrný dvůr - Vyčlenit mimo centrum obce. 8. Propojení Vyhlídky s obcí - Vybudovat cestu pro pěší na zastávku ČD, do centra obce, přes rokle (včetně osvětlení). - Záliv pro MHD. 9. Vlastní stavební úřad 2.3. Vyhodnocení ankety Otázka 1- Co by v Chýni nemělo za 10 let chybět? Odpovědi jsme rozdělili podle témat prvního kola diskuze. Zde opět uvádíme přepis odpovědí. Jednoznačně největší prioritou byl pro účastníky škola a školka. Pokud jednoduše agregujeme priority v jednotlivých tematických oblastech, pak můžeme vytvořit následující obrázek naznačující vnímání důležitosti jednotlivých oblastí rozvoje. Občanská vybavenost je jednoznačně prioritou. Význam této oblasti je daný zejména potřebou nové školy a před školského zařízení. 1. Životní prostředí, veřejné prostory: Síť cest pro pěší a cyklisty 10

11 Polní cesty, pěšiny, biokoridory, cyklostezky Nové polní cesty lemované zelení Cesty a les směrem k Hájku Zeleň v obci Vybudování zelených ploch 2. Územní rozvoj, podoba obce: Funkční centrum obce, Centrum obce (nová náves?), Nové centrum Kaple (4) Lépe uchopené územní plánování 3. Služby a obč. vybavenost Škola (14x) Školka (6x) Budova polikliniky Pošta (2x) Lékař Bankomat Obč. vybavenost obecně (3x) Potraviny - obchod 4. Kultura, volný čas Obecní dům (2x), Veřejný sál s potřebným zázemím pro spolkový život Fotbalové hřiště a sportoviště Centra pro volnočasovou aktivitu (multifunkční hřiště, fotbalové, klubovny...) 5. Komunikace v obci Systém informování obyvatel Otevřená diskuse s občany Chuť lidí společně něco tvořit 6. Infrastruktura Dořešená otázka vody (tlak...) Chodníky, osvětlení 7. Doprava Podstatné zásahy do dopravního řešení Komunikace a chodníky v obci Dopravní vybavenost Chodníky (do 5 let) 8. Sociální služby Dům seniorů Zabezpečení sociální péče Druhá otázka Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? Opět jsme se pokusili o jednoduchou agregaci do několika kategorií. Tato otázka ukazuje na současné hodnoty, na který může být rozvoj Chýně budován. Obrázek opět ukazuje, které oblasti byly v anketě hodnoceny jako nejdůležitější. Pouze termíny výstavba je myšlen jako negativum, které je třeba vhodně regulovat. 11

12 Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : Centrum Regenerované centrum (jádro) staré obce Doprava Propojení s Prahou a okolím Kouzlo vesnice (což půjde s příchodem developerů velmi těžko) Srdce venkova Charakter příjemného bydlení nedaleko Prahy duch vesnice Zachovat místa odpočinku a klidu Charakter vesnice Venkovský ráz Kvalitní informovanost obyvatel komunikace v obci Otevřená komunikace obce k občanům MHD Zlepšující se dopravní spojení s Prahou Relaxační ráz biokoridorů + Strahovský rybník Vybudovanou zeleň, pěšinu atd. Rybníky rekreace, vycházky, příroda, rybníky Zbývající zelené plochy a příroda kolem nás Biokoridor Višňovka Činnost spolků spolky Spolková činnost Vstřícný přístup k obecním spolkům Spolkový život Tradice Tradice Setkávání občanů při různých příležitostech (dětský den...) Představu o větším "zalidňování" výstavba Nepovolení další zástavby Volný prostor mimo intravilán obce - neotvírat další plochy pro 12

13 výstavbu! Toto vtělit do nového územního plánu. vztahy, komunita Zeleň cedení obce Další Nerozrůstat se do obrovské šíře Lidský přístup Lidskou sounáležitost, sousedské vztahy Vzájemná blízkost Tradici setkávání občanů Možnost zasahování do obecních záležitostí Rybníky Chuť se rozvíjet Současnou starostku Pivovar Pošta (do 5 let) Známkový systém odvozu TKO Otázka 3 role obecního úřadu Role obecního úřadu vyplývá z otázky po tom, jak může k předchozímu přispět. Opět jsme odpovědi agregovali a seřadili do obecnějších kategorií. Viz obrázek Souhrn všech odpovědí na otázku Co by si měla Chýně do budoucna zachovat? : finanční řízení Kvalitním získáváním dotací Sledovat a získávat dotace Otevřenou diskusí a aktivní komunikací komunikace Zajištění transparentnosti v plánování Otevřenou diskusí o aktuálních potřebách 13

14 kvalita řízení procesů Plánování Spolky Výstavba vztahy, komunita Konkrétní opatření Zjišťování novinek Pořádání meetingů Vytrvat v nastartované komunikaci Snažit se komunikovat co nejvíce s občany Informovanost, komunikace V rámci svých pravomocí a finančních možností na tom pracovat systematicky a důsledně. Koncepční prací Strategický plán Finanční plán Územní plán Vytvořit nový strategický plán Vytvořit nový územní plán Podporovat spolky jak společensky, tak finančně, radou Podporovat spolky Podporovat občanskou společnost Důsledností při kontrole stavebního rozvoje Kooperace s občany Podporovat komunitní soužití a plánování Motivovat akt. pro obč. - přihlašování k trvalému pobytu Pokračovat v regeneraci jádra 14

15 3. Závěrem Jak ukazuje tato zpráva, setkání nad plánováním rozvoje obce proběhlo úspěšně. Spolu s místními občany jsme definovali jak hlavní problémy, tak pozitiva života v Chýni. Zároveň jsme spolu s nimi u vybraných témat navrhli řešení pro nejpalčivější problémy. Závěrečná anketa potvrdila, že během předchozí diskuze zazněly všechny připomínky, které účastníci k daným oblastem měli. Popis možných řešení může posloužit jako materiál pro případné další rozpracování detailnějších akčních plánů. Ty by měly určit časový horizont řešení, odpovědnosti za jejich realizaci a konkrétní kroky, které je třeba učinit. Zpracování akčních plánů pro dílčí témata pak nabízí možnost otevřít debatu o rozvoji Chýně těm, jichž se dané téma týká (např. podnikatelů podoba veřejných prostor v centru, mládeže a spolků podoba a náplň volnočasových zařízení atp.). 15

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více