MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM"

Transkript

1 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

2 SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina

3 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém

4 LEGISLATIVA PRACOVNÍ TRH Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění

5 VYMEZENÍ POJMŮ DO R Definice osob se zdravotním postižením ó plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením) ó částečně invalidní ó zdravotně znevýhodnění Trh práce: volný, chráněný

6 VYMEZENÍ POJMŮ ZMĚNY 2010 Definice osob se zdravotním postižením (tři stupně) ó plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením) invalidními ve třetím stupni ó částečně invalidní invalidními v prvním nebo druhém stupni ó zdravotně znevýhodnění Trh práce: volný, chráněný

7 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÝCH Povinnosti zaměstnavatele ó spolupráce s Úřadem práce ó přizpůsobovat pracovní místa a podmínky ó Zaměstnávat osoby se ZP (náhradní plnění, pokuta) ó evidovat

8 CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE Chráněné pracovní místo ( 75) Chráněná pracovní dílna ( 76) Příspěvky MPSV

9 ZÁKONÍK PRÁCE Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. (Zákon č. 262/2006, zákoník práce, 16)

10 PŘEKÁŽKY Kvalifikace Předsudky Nedostatek kompetencí Informovanost Nedostatek poradenských a podpůrných služeb Nepřipravenost pracovních míst

11 LEGISLATIVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

12 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

13 OSOBNÍ ASISTENCE Terénní služba pro osoby se sníženou soběstačností Zákon o soc. službách Pomoc jiné osoby V předem dohodnutém rozsahu a čase Placená služba

14 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB, DENNÍ STACIONÁŘE, TÝDENNÍ STACIONÁŘE Ambulantní a pobytové služby v jejich náplni je mimo jiné: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Sociálně terapeutické činnosti

15 MIMO SYSTÉM

16 Tranzitní program Podporované zaměstnávání Služby někde mezi (nebem a zemí)

17 TRANZITNÍ PROGRAM (TP) Pro žáky/studenty s postižením Cíl: ó Umožnit vyzkoušet si práci v běžné prostředí ó Získat sociální a pracovní dovednosti a zvýšit svoji samostatnost ó Připravit žáky posledních ročníků speciálních škol na přijetí do pracovního poměru po ukončení školy ó Pomoci při přechodu ze školy do zaměstnání na otevřeném trhu práce formou individuálních praxí

18 TRANZITNÍ PROGRAM NABÍZÍ vytipování takového místa pro praxi, které bude odpovídat schopnostem a požadavkům studenta vyjednání průběhu a podmínek praxe a možnosti přijetí praktikanta zaměstnavatelem (po ukončení praxe) do pracovního poměru zajištění pracovního asistenta, který podle potřeby doprovází praktikanta na pracoviště a pomáhá mu naučit se potřebné pracovní i sociální dovednosti poradenství (sociální a právně-pracovní)

19 PODMÍNKY ÚČASTI NA TP Musí být žákem posledního či předposledního ročníku speciální školy Musí chtít využívat služby TP a aktivně spolupracovat Musí chtít po ukončení pracovat v běžném pracovním prostředí (ne v chráněné dílně)

20 POSKYTOVATELÉ TP Rytmus, o.s. SPOLU Olomouc, o.s. AGAPO, o.s. Asistence, o.s. Městská charita České Budějovice (o.s. MESADA) Agentura Pondělí

21 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

22 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí a patří mezi takzvaně znevýhodněné.

23 POTŘEBY POSTIŽENÝCH OSOB K získání a zachování zaměstnání je třeba individuální, osobní a průběžná podpora Podpora před nástupem i po nástupu do práce; na pracovišti Podpora vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a jejich představ o vlastním pracovním uplatnění, podporuje aktivní přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění a začlenění.

24 CÍLOVÁ SKUPINA lidé, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti získávání a zachování vhodného zaměstnání, lidé, kteří z důvodu rozsahu snížení svých schopností získat a zachovat si vhodné zaměstnání, potřebují odbornou individuální pomoc postavenou na osobní pomoci (www.unie-pz.cz)

25 ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce, a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském uplatnění.

26 VÝVOJ ASOUČASNOST Historie ó 70. léta USA; 90. léta Evropa V České republice od r (Rytmus 2005), první agentura podporovaného zaměstnávání v Praze Od roku 2000 Česká unie pro podporované zaměstnávání ó Její poslání: formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice

27 KRITÉRIA ZÍSKANÉ PRÁCE pracovní místo je na otevřeném trhu práce, práce má stabilní charakter, pracovní úvazek zohledňuje specifické potřeby zaměstnance, druh práce odpovídá zájmům, schopnostem, potřebám, dovednostem a osobním možnostem uživatele služeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj, obdobné pracovní podmínky jako ostatní pracovníci, jde o hodnotnou a smysluplnou práci, na pracovišti příležitost k pracovnímu i sociálnímu uplatnění (www.unie-pz.cz)

28 ORGANIZACE VBRNĚ AOKOLÍ AGAPO, o.s. A KLUBY ČR, o.p.s. Diecézí charita Brno, CELSUZ DROM, romské středisko IQ Roma servis, o.s. Centrum sociální rehabilitace Liga za práva vozíčkářů, o.s. o.s. Lotos Brno, Centrum služeb soc. prevence Sdružení podané ruce, o.s. (agentura Pasáž) Sdružení Práh

29 AGAPO, O.S. Založeno 2004 Cíl: podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a okolí Aktivity: ó Podporované zaměstnávání (sociální rehabilitace) ó Tranzitní program ó Job kluby (motivačně-vzdělávací kurzy) ó Aktivní práce se zaměstnavateli ó Prezentace a propagace

30 ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ; RYTMUS Agentura podporovaného zaměstnávání; RYTMUS. Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Praha : Rytmus, ISBN

31 SLUŽBY NĚKDE MEZI Propojení pracovního trhu a sociálních služeb Cíl: ó Kombinace všech výše uvedených přístupů ó Zaměstnávání osob, pro které je volný či chráněný trh práce nevhodný (např. z důvodu tempa práce, délky pracovní doby). Např. dílna: V růžovém sadu

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více