Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147"

Transkript

1 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise zdpvědná za jakékliv uvedené infrmace.

2 OBSAH 1. ÚVOD...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Platfrma CD ROM KURZ Cílvé skupiny... Errr! Bkmark nt defined Obecný prfil instruktra... Errr! Bkmark nt defined Cíle kurzu Hdncení a certifikace... Errr! Bkmark nt defined. 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1

3 1. ÚVOD Prjekt e-trainers (prject Lenard da Vinci) zahrnuje rzvj výukvých a kmunikačních nástrjů pr učitele a instruktry, pr pdpru úspěšné implementace e-learningu d jejich každdenní práce. Výsledky prjektu e-trainers pskytují prfesinální pdpru pr instruktry a učitele zaměřující se na úspěšnu implementaci e-learningu v jejich rganizacích. V rámci prjektu byly vyvinuty vzdělávací a kmunikační nástrje zaměřené pr sby s pedaggickými dvednstmi. Vytvřené bsahy kurzů pkrývají hlavní témata a dvednsti, které jsu zahrnuty v plánvání a implementaci e-learningu. Jsu t tyt: Vysvětlení ideje e-learningu, Implementace e-learningu v různých kntextech, Organizace e-learningvéh kurzu, Obsah e-learning, Dvednsti v prcesu e-learningu. Prjekt e-trainers zahrnuje šest účastníků z různých zemí, a t z Prtugalska, Plska, Itálie, Řecka, České republiky a Španělska. Byli vybráni pr jejich schpnst vytvářet e-learningvé mduly nezbytné pr e-trainers, pr jejich pevnu pracvní síť kntaktů a pr jejich vzdělávací knw-hw, které je nutné pr vytvření piltníh kurzu. Krdinátrem prjektu je prtugalská rganizace SPI Sciedade Prtuguesa de Invaçã. Hlavní cíle prjektu jsu: Výzkum již existujících studií a kurzů e-learningu a analýzy sučasné úrvně pužívání e- learningu v zúčastněných zemích; Identifikace pdbnstí a dlišnstí mezi zúčastněnými zeměmi; Diagnstika dalších výukvých ptřeb; Prpagace zvýšení důvěry v e-learning jak způsb vzdělávání; Implementace mezinárdní virtuální sítě, pskytující výměny nápadů, pmc při rzvíjení piltníh kurzu a praxe, a pmc při překnávání bariér v prstru a čase ve vzdělávání; Rzvj interaktivních/multimediálních výukvých bsahů jak na evrpské úrvni tak i uvnitř specifických prstředí; Příprava mezinárdníh wrkshpu s partnery a instruktry e-learningu z rzdílných zúčastněných zemí; 2

4 Test a hdncení vzdělávacích nástrjů; Organizace wrkshpu v každé zúčastněné zemi a diskuze týkající se hlavních výsledků; Neustálé šíření výsledků pmcí webvých stránek a elabrátů na CD-ROMech, vše v jazycích zúčastněných zemí. Cílem tht Pdpůrnéh textvéh materiálu pr učitele a šklitele je pskytnut pmc a pdpru instruktrům v přípravě a implementaci e-learningvéh kurzu a v rzvji výukvých aktivit. Hledá prgram kurzu z hlediska cílvých skupin, prfilu instruktra, cílů, bsahů výuky, struktury mdulu, hdntících metd a praktických vzdělávacích aktivit. Tent dkument je hlavně pužíván instruktry a učiteli za účelem přípravy a implementace e-learningu v různých pedaggických prstředích. Pdpůrný textvý materiál je rzdělen d čtyř částí: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení 3

5 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Následkem trvání prjektu a rzšířeným partnerstvím/ knsrcium, je pchpitelné, že výsledky tht prjektu se s délku a důležitstí mění. V tmt bdě se zdá vhdné, že jednduše sepisujeme všechny prdukty vytvřené v rámci tht prjektu d začátku jeh realizace a zaměřujeme se na charakteristiky e-learningvých platfrem a CR-ROMů. Hlavní výsledky prjektu jsu: Prjektvá bržura: Dstupná ve všech jazycích prjektu (angličtina, řečtina, italština, plština, prtugalština a španělština), pskytuje krátký ppis prjektu, cílů, cílvých skupin a výsledků. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvé Newslettery: Newsletter ppisující hlavní stádia vývje prjektu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Nárdní prhlášení e-learningu: Hdncení statusu e-learningu v různých zemích účastnících se prjektu (Řeck, Itálie, Plsk, Prtugalsk, Španělsk, Česká republika). Dstupné na webvých stránkách prjektu Výzkumná zpráva: Zpráva s výsledky Analýzy vzdělávacích ptřeb. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvý leták: Rzšiřvání letáků vytvřených pr prpagaci prjektu a piltníh kurzu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Obsah e-learningu dstupný na CD-ROMech a platfrmě Platfrma Platfrma je vytvřena a prdukvána rganizací FASE. Pr získání přístupu k platfrmě budete ptřebvat pčítač s připjením k internetu neb jiné širkpásmvé připjení. Veškerý design platfrmy je zalžen na SUMO SYSTÉMU, cž je jmén, které má také celá e-learningvá aplikace vytvřena pmcí FASE.net. a zahrnuje následující nástrje: AULA OPTIMA: Virtuální třída, se synchrnními a nesynchrnními nástrji, řídícím systémem, krdinací tutriálu a mnitrvacími nástrji studentů. PRACOVNÍ LABORATOŘ: Prjekt neb skupina řídících nástrjů. Může t být pužit jak část virtuální třídy pr řízení skupiny studentů, vytváření diskusních skupin neb může být pužit jak autnmní nástrj pr management prjektu. 4

6 METODOLOGIE: Virtuální prstředí je pstaven na definvaných principech zalžených na výukvé metdlgii se speciálním zaměřením na Knstruktivismus. POMOCNÉ PROSTŘEDKY: Systém má pr rzvj vzdělávacích materiálů své vlastní nástrje. Jsu zde rzdílné typy verzí nástrjů závisejících na vzdělávacích materiálech; jazyky pmcných prstředků, a šablna pdpřená metakurzem Jak vytvřit n-line kurz Platfrma je dstupná na webvé stránce prjektu e-trainers. Jakmile vstupíte d platfrmy, naleznete zde přístupvý panel, který se skládá ze dvu částí: registrace studenta; registrace instruktra. Jak student, tak i instruktr si musí vybrat VLAJKU v jejich jazyce a pté se jim zpřístupní registrační brazvka. Jakmile si vyberete kurz, kterým chcete prjít, pstup je velmi jednduchý. Vstupíte na velmi detailní stránku recepce, kde jsu všechny nástrje dstupné pr kurzy, jak například pmc neb průvdce, uvítací vide, jména tutrů, ftky a CV, čast kladené dtazy, a také technicku pdpru. Samtná platfrma má databázi autmatické kntrly a čas vyhrazený pr jedntlivé mduly pr každéh studenta za účelem kntrly času, pčtu sezení a úrvně zájmu kurz. 5

7 2.2. CD ROM CD Rm je hlavním prduktem tht prjektu. Technické pžadavky pr pužití tht CD jsu pčítač. Pr zbrazení bsahu a představení kurzu není nutné připjení k internetu. Je t mnhjazyčný nástrj bsahující překlady mdulů ve všech partnerských zemích. becné infrmace prjektu, také The Supprt Handbk, cž je užitečný průvdce pr instruktry, který může být vytištěn. Struktura CD ROMu je následující: 1. Uvítací stránka 2. Ppis prjektu 3. Vzdělávací balíček 4. Supprt Handbk 5. Pmc 6. Kntakt UVÍTACÍ stránka je první stránku CD, kde si uživatel může vybrat jazyk z následujícíh seznamu mžnstí: angličtina řečtina čeština plština italština prtugalština Ppis prjektu nabízí becné infrmace prjektu a skládá se z: Obecné infrmace Specifické cíle Příjemci Výsledky Partnerství 6

8 Vzdělávací balíček se bude věnvat jádru prjektu, cž jsu výukvé mduly dstupné pr kurzy a skládají se z: Rzvjvý tým prgramu tutři a experti Výukvé mduly Pdpůrný textvý materiál je nástrj speciálně vytvřený pr instruktry a učitele, aby je prvedl e- learningvými mduly, cíli a metdlgií, bsahuje také užitečné infrmace cílvých skupinách, zdrje a pedaggické materiály, navržený chrngram, navrhuje hdntící metdlgii a další dkazy. Kapitly jsu rzděleny takt: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení Pmc se skládá z průvdce dhlížející a pmáhající uživateli přes navigaci CD, dknčení mdulů a také pužití dstupných nástrjů. A naknec, Kntakt pskytuje infrmace lidech dpvědných za krdinaci a technicku krdinaci prjektu, a t v případě, že je ptřebujete kntaktvat pr další infrmace a kmunikaci. 7

9 3. KURZ Vzdělávací prgram je rganizván v pěti různých výukvých mdulech, pkrývá pět bsáhlých e- learningvých blastí identifikvaných v prjektu: 1. Úvd d e-learningu; 2. Implementace e-learningu v rzdílných kntextech; 3. Jak rganizvat e-learningvý prces 4. Obsah e-learningu 5. Dvednsti Každý výukvý mdul je rganizván pdle následující struktury: Cílvé skupiny Prfil instruktra Obecné cíle Specifické cíle Teretický bsah/ Vzdělávací bsah Struktura mdulu Metdy a praktické výukvé aktivity Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Trvání Celkvé trvání standardníh prgramu pr pět výukvých mdulů je 50 hdin. Pr každý mdul je zde desetihdinvý standardní prgram. 8

10 3.1. Cílvé skupiny Prjekt e-trainers bude adresván na ptřeby učitelů, instruktrů a becných prfesí s pedaggickými dvednstmi v širké škále rganizací zaměřených na úspěšnu implementaci e-learningu d jejich práce: Odbrné vzdělávací rganizace a jiní pskytvatelé vzdělání, kteří si přejí realizvat e- learning neb zlepšit kvalitu již pskytvanéh e-learningu; Univerzity, škly a jiní pskytvatelé vyššíh vzdělání a jejich pedaggičtí zaměstnanci, kteří vyhledávají setkání s výzvami nvé eknmiky; Pdniky, veřejné rganizace a sítě malých a středních pdniků, zvláště vzdělávací specialisté uvnitř pdniků a další zaměstnavatelé, kteří ptřebují rzvíjet a pdprvat e-learning mezi svými pracvníky. Pr každý výukvý mdul je definvána specifická cílvá skupina jak ptenciální zájem daný mdul Obecný prfil instruktrů Za účelem zajištění úspěchu vzdělávacíh prgramu, instruktři musí být vybíráni pdle následujícíh becnéh prfilu: Předchzí zkušensti s výuku (preferuje se blast e-learningu) Předchzí prfesní zkušenst v pdnicích (preferují se střední a malé pdniky) Dbré zvládnutí kmunikačních a vládacích technik Dbré zvládnutí skupinvých animačních technik Dbré zvládnutí techniky Obecné znalsti e-learningu Pzitivní přístup k celému e-learningvému prcesu Schpnst pskytvat knzultace a pmc Základní znalst infrmačních a kmunikačních technlgií, LMS (Learning Management Systém), znalst fóra, chatu, vide a audi knferencí,... Pr každý výukvý mdul jsu zde dpručvány specifické dvednsti zkušensti instruktrů, které budu specializvány na každý výukvý mdul. Instruktr pr každý mdul by měl být vybírán pdle 9

11 becnéh a specifickéh prfilu instruktra, znamená t, že stejní neb rzdílní instruktři mhu pkrýt celý vzdělávací prgram Cíle kurzu Obecné cíle P abslvvání vzdělávacíh prgramu budu účastníci rzumět celému knceptu e-learningu, jeh hlavním blastem (z pedaggickéh a ICT phledu) a záležitstem, klíčvým faktrům úspěšné implementace e-learningu d rganizací. Specifické cíle Účastníci, kteří prjdu celým vzdělávacím prgramem (pět mdulů) budu schpni: Definvat mžné pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a získají základní infrmace e-learningvých kurzech. Definvat strategii e-learningu. Pznají virtuální vzdělávací prstředí. Čelit specifickým aspektům implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklika dalším aspektům, které máme na mysli při implementaci e-learningu. Sžít se s dbře známými principy a rámcem pr vytváření a rzvíjení instrukcí. Sžít se s průvdcem pr předběžné hdncení, průběžné hdncení a hdncení p výukvém kurzu. Sžít se s technikami managementu času. Sžít se s speciálními charakteristikami instruktrů e-learningu. Vytvřit e-learningvý bsah. Sžít se s mtivačními technikami. Na závěr každéh mdulu a/neb na závěr každéh vzdělávacíh prgramu/kurzu, by měl každý účastník vyplnit Dtazník zpětné vazby účastníka (viz přílha 1) pr změření úrvně účastníkva uspkjení s výuku. Předkládáme dtazník pr hdncení celéh výukvéh balíčku. Pužití tht zvláštníh dtazníku je silně pdprván, ale také statní nástrje pužité v tét vzdělávací rganizaci mhu být také využity. Zatímc frmální hdncení výukvých rganizátrů a instruktrů by měl pdprvat účastníky k ústnímu vyjádření jejich úrvně uspkjení s výuku, pzitivními aspekty a blastem, které by měly být vylepšeny. 10

12 3.4. Hdncení a certifikace Tent vzdělávací prgram byl vytvřen, aby byl zahrnut d partnerských vlastních vzdělávacích prtflií. Díky tmut faktu a realitě, že každá partnerská země má svu vlastní legislativu a pravidla týkající se knw hw hdncení a certifikace, partneři se rzhdli, že hdncení knw hw a certifikace tht zvláštníh vzdělávacíh prgramu/mdulu bude určen pdle vlastních pravidel danéh partnera Shrnutí mdulů Mdul I Představení e-learningu Specifické cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti. Specifické prfily instruktrů Vedle pžadavků becnéh vzdělávacíh prfilu, nejsu žádné specifické dvednsti neb zkušensti, které by byly vyžadvány pr tut zvláštní část výukvéh mdulu. Obecné cíle Účelem tht mdulu je seznámit uživatele s mžnstmi pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a pskytnut jim základní infrmace e-learningvých kurzech. Specifické cíle Cíle tht mdulu jsu následující: Definvat základní termíny v klíčvých slvech; Vysvětlit ptenciál e-learningu; Charakterizvat frmy vzdělávání; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy klasických pracvních sešitů, ale také elektrnických materiálů; 11

13 Ppsat základní funkce Learning Management system; Definvat základní výhdy a nevýhdy dálkvéh studia; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy e-learningu; Ppsat slabé stránky e-learningu a bariéry pr jeh masivní představení; Ohdntit sučasné zkušensti v blasti dálkvéh studia a e-learningu, speciálně znalst těcht vzdělávacích frem; Definvat výhdy e-learningu pr studenty; Ppsat nevýhdy pr studenty; Identifikvat glbální pdpru pr studenty e-learningvé frmy studia; Zavést základní aktivity pr tutra, které může student čekávat; Specifikvat hlavní úkly tutra. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: C je e-learning : základní termíny Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu E-learning a studenti E-learning a tutři Příklad dtazníku pr tutra Návrh realizace mdulu v kntextu výuky ve třídě a) Pedaggické metdy Instruktr bude pužívat následující hlavní pedaggické metdy: Teretické vysvětlení; Rzvj a diskuse případvých studií (pracvní skupiny); 12

14 Rzvj a diskuse testů týkajících se vlastní praxe (individuální). b) Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Černá neb bílá tabule Flipchart Plátn (vide prjektr) Pčítač(e) Dtazník zpětné vazby účastníků c) Trvání Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu Trvání Celkvý čas Začátek Knec Pznámky První plvina dne Úvd, beznámení 15 m. 0:00 0:15 Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu C je e-learning: základní termíny, Úvd, Výuka e-learningu a jeh frmy, Materiály pr výuku První aktivita: Pkuste se sestavit seznam výhd a nevýhd matriálů pr tutriál - Diskuse 05 m. 0:15 0:20 70 m. 0:20 1:30 15 m. 1:30 1:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 On-line and ff-line educatin Learning Management System (LMS) Find n the internet at least tw trainings which are created and realized with the help f LMS 30 m. 2:00 2:30 45 m. 2:30 3:15 Tutr 15 m. 3:15 3:30 První test its crrectin 15 m. 3:30 3:45 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu Úvd Výhdy e-learningu 105 m. 4:00 5:45 Přizpůsbení pdle klnstí skupiny, jmenvitě: prfil účastníků, jejich začlenění neb samcení v mdulu, atd. Skupinvá aktivita na pčítačích 13

15 Výhdy elektrnických výukvých materiálů Výhdy elektrnické kmunikace a srvnání s telefnem neb pštu Výhdy hdntících metd jiných než dálkvých krespndenčních úklů Výhdy řízenéh studia Další výhdy e-learningu Nevýhdy e-learningu Slabé stránky e-learningu První test jeh prava 15 m. 5:45 6:00 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :15 E-learning a studenti Úvd Studvání kdekliv a dkudkliv Studvání kdykliv a pdle svéh času Splupráce studentů Přístup ke zdrjům Glbální pdpra individuálníh studia Skupinvá aktivita: Sepište některé další výhdy pr studenta 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední dvě hdiny Nevýhdy studia e-learningu pr studenty Rle tutra Skupinvá aktivita: Sepište některé další aktivity tutra E-learning a tutr Úvd Infrmace tutrvi Kvality úspěšnéh tutra Příklad dtazníku pr tutra 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 55 m. 8:50 9:45 Třetí test 5 m. 9:45 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Pužití Dtazníku zpětné vazby účastníků neb jinéh nástrje pužitéh v rganizaci VET Mdul II Realizace e-learningu v rzdílných kntextech Specifické cílvé skupiny 14

16 Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti Malé a střední pdniky, nevládní rganizace, instituce vyskéh vzdělávání a další manažeři rganizací Oddělení infrmačních a kmunikačních technlgií, kteří mají na starst implementaci e- learningu v jejich splečnstech/pdnicích Specifický prfil instruktrů Dbrá znalst přímých a nepřímých prcesů vzdělávacích institucí Obecné cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému. Specifické cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému, jak jsu: Definvání strategie e-learningu; Virtuální vzdělávací prstředí; Specifické aspekty implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklik dalších aspektů, které máme na mysli při realizaci e-learningu. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: Definvání strategie e-learningu Virtuální vzdělávací prstředí Specifické kntexty implementace e-learningu Specifické kntexty realizace e-learningu 15

17 Řízení změn a prpagace Standadizace nrem suvisejících s e-learningem(iso) Cpyright vs. Cpyleft Návrhy na realizaci mdulů zybývajících se vyučváním ve třídě a) Pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studií (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu První plvina dne Trvání Akumulvaný čas Time Začátek Knec Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu Vymezení strategie e-learningu Strategické prcesy První aktivita: nadefinujte si rganizaci (skutečnu neb fiktivní situaci) Kam směřujete? C je váš 05 m. 0:15 0:20 45 m. 0:20 1:05 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu, m. 1:05 1:45 Skupinvá práce s prezentací 16

18 hlavní cíl? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? - Diskuse PŘESTÁVKA 15 m :00 Vymezení e-learningvé strategie Tým Druhá skupinvá aktivita: Sestavte prfil jedntlivých členů týmu (1 za celý tým): Dvednsti, sbní údaje,... Virtuální výukvé prstředí Dstupné charakteristiky a názry 40 m. 2:00 2:40 30 m. 2:40 3:10 35 m. 3:10 3:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Virtuální výukvé prstředíthe Online Výukvý řídící systém Prezentace příkladu Výukvéh řídícíh systému 45 m. 4:00 4:45 75 m. 4:45 6:00 PŘESTÁVKA 15 m :15 Specifické kntexty realizace e- Learningu Firmy Instituce vyššíh vzdělávání NNO a jiné rganizace Návratnst investic a náklady Řízení změn a prpagace Řízení změn 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední 2 hdiny Řízení změn a prpagace Řízení změn Skupinvá práce: Seznam klíčvých faktrů pr úspěšnu prpagaci - diskuse Standardizace nrem spjených s e-learningem Cpyright vs. Cpyleft 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 60 m. 8:50 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Prpjení 1 pčítače s prjektrem neb statními pčítači Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů 17

19 Mdul III Jak zrganizvat e-learningvu výuku Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Učitelé neb lektři, kteří nemají žádnu zkušenst s e-learningem Prfil učitele - Dbrá znalst příméh neb nepříméh prcesu výukvých rganizací - Předešlé zkušensti jak učitel neb lektr Obecné cíle Cílem tht mdulu je vymezení metdlgie pr rganizavání a úspěšnu realizaci e- Learningvých kurzů. Mdul pskytuje praktické rady pr vytváření bsahu kurzu a jeh následné přednesení v nline třídě. Je zde kladen speciální důraz na mtivaci studentů z důvdu chybějícíh příméh kntaktu učitele a studentů. Specifické cíle P dknčení thtu kurzu se učitelé a lektři naučí: Dbře znát principy a strukturu tvrby a vývje kurzu Obecnu strukturu hdncení, kteru je mžn aplikvat na jakékliv téma Pkyny pr hdncení před, běham a p kurzu Techniky pr time manegement Speciální charakteristiky studentů e-learningu Mtivační techniky pr minimalizaci dhlašvání studentů z kurzu Struktura Mdulu Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Metdlgie pr raganizvání nline kurzů Time Management 18

20 Charakteristiky studentů e-learningu Hdncení Sledvání Práce s virtuální skupinu: Mtivace a zapjení d výuky Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh(10h) Struktura mdulu Přibližná dba trvání Pčet dnů realizace Pznámky Metdy rganizvání nline kurzů: Intrukce pr vytváření 90 m. 1 Sledvání studentů, zjištění, c všechn za celý den zvládli,... První aktivita: návrh případvé studie zalženém na mdelu ADDIE 45 m. 2 Knečné kmentáře na knci druhéh dne 19

21 - Diskuse Struktura kurzu pr e- learningvé prstředí Nástrje 60 m. Time management 40 m. 3 Aktivita: vyhledávání na internetu, vyhledávání dalších infrmací time managementu a e- learningu. Ve skupinach p 2-3 lidech sestavte v Pwerpintu krátku prezentaci vašich výsledků Charakteristiky studentů e- learningu Aktivita: tevřená diskuze na fóru: jaký jsi typ strudenta? 120 m 40 m. 20 m Hdncení 90 m. 6 Sledvání 15 m. 6 Práce s virtuální skupinu: Mtivace a začlenění 60 m. Hdncení 10 m. KONEC 3 4 Sledujte práci účastníků, vytvřte suhrn z prezentací žáků Veďte debatu 7 Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů Mdul IV bsah e-learningu Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Prfil učitele Základní právnění pr pužívání pčítačů a základní vzdělávací dvednsti Obecné cíle Účelem tht mdulu je znát základní principy a nástrje pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu. Specifické cíle - Znát základní principy pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu skrze dsahvání předešlých cílů - Vybrat bsah učiva, které chceme vyučvat. 20

22 - Začlenit každéh studenty d výukvéh prcesu - Asisitvat studentům při vytváření kmunity - Účinně dstranit pchyby studentů a začlenit je d výukvéh prcesu, atd. Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Obsah výuky. Typ a design. Prgramvání didaktických jedntek Struktura didaktických jedntek Technická infrastruktura Nástrje Hdncení Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s kmbinvanu výuku. a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Lektr bude pužívat tyt následující pedaggické nline metdy: Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Rzebírání témat b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart 21

23 Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Didaktick-padaggické pmůcky Pčítač s připjením na internet d)průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura Mdulu Trvání Akumulvaný čas Začátek Knec Pznámky První den Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu 05 m. 0:15 0:20 Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... Obsah e-learningvých prcesů. Typ a design. První aktivita: Pkuste se najít na internetu 2 příklady bsahu pr e- learningvu výuku a prdiskutujte je. 70 m. 0:20 1:30 Výklad a demnstrace. 60 m. 1:30 2:30 Individuální hledání na internetu a sestavení prezentace všech výsledků. Druhý den Prgramvání didaktických jedntek 60 m. 2:30 3:30 Individuální První test a jeh prava. 15 m. 3:30 3:45 Třetí den Struktura didaktických jedntek 60 m. 3:45 4:45 Individuální Druhý test a jeh prava. 15 m. 4:45 5:00 I Individuální Čtvrtý den Technická infrastruktura 60 m. 5:00 6:00 Individuální Třetí test a jeh prava 15 m. 6:00 6:15 Individuální Pátý den Druhá aktivita: prdiskutujte s klegy vhdnu technicku infrastrukturu pr vás jak studenty 45 m. 6:15 7:00 Skupinvá nline diskuse 22

24 Šestý den Nástrje 60 m :00 Prezentace a vysvětlení různých typů e-learningvých platfrem Čtvrtý test 15 m. 8:00 8:15 Individuální využítí pčítače. Hdncení 45 m. 8:15 9:00 Výklad a demnstrace Třetí skupinvá aktivita: prdiskutujte, zda-li je nezbytné mít vhdné a přizpůsbivé vybavení pr uskutečnění videknference? Mhli bychm se setkat s nějakými prblémy i spři využívání vhdnéh vybavení? 45 m. 9:00 9:45 Diskuse Evaluační dtazník 15 m. 9:45 10:00 KONEC Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 23

25 Mdul V Sft skills Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Nevládní neziskvé rganizace, Instituce vyššíh vzdělávání se specializací na psychlgii Psychlgvé a manažeři lidských zdrjů zajímající se realizaci e-learningu v jejich splečnstech/rganizacích. Prfil učitele Učitel musí mít velkku mtivaci a zájem pr různé frmy rganizvání e-learningvých kurzů, které jsu specifické pr prfesní aktivity Obecné cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání speciálních predispzic a dvednstí učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám. Specifické cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání infrmací učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám v blasti realizace e-learningu, jak jsu: Mtivace, Sebekázeň Měření effektivity práce Schpnst vytvření rvnváhy mezi prací a vlným časem Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: 24

26 Mtivační terie Emciální inteligence a sdělvací faktry a mechanismy Mtivační cíle v blasti realizace e-learningu Mtivace spjená s sbním image a rzvjem Přenesení terie d praxe Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) První den Struktura mdulu Seznámení, infrmace prfilu účastníků, zaměření na: dvednsti, sbní infrmace,... Pskytnutí infrmací cílech a bsahu mdulu Trvání Dny 35 m m. 1 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... mdule, etc. 25

27 První aktivita: Definujte vaši instituci neb rganizaci. Kam směřujete? Je mžná terii převést d praxe? Může uživatel zajisti knkureční prstředí? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? Definvání strategických prcesů, tématických kruhů a e- learninfvé strategie. Mtivační terie Definice, předmět, cíle,... Druhý den 40 m m m. 1 Vlný čas pr samstudium 60 m. 2 Sledvání pkrků 30 m. 2 Třetí den Emtivní faktry vlivňující aktivitu 60 m. 3 Prezentace příkladu jejich využití 55 m. 3 Čtvrtý den Mtivace dsažení cílů 60 m. 4 Specifický kntext realizace mtivačních technik Splečnsti Vzdělávací instituce Uskutečnění přenesení terie d praxe Vlný čas pr vypnění dtazníků, kvízů,... Pslední den 50 m m. 4 Kntrla 30 m. 5 Hdncení 20 m. 5 KONEC Sledujte práci studentů, pskytněte jim zpětnu vazbu Pskytněte ptřebné infrmave, zdpvězte tázky, atd. Vyhledejte více příkladů ze skutčnéh živta 40 m. 4 Sledujte pkrky studentů Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 26

28 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ Obsah e-learningu vyvíjený v rámci prjektu E-Trainers zaměřeném na učení prsesinálů, kteří si by chtěli realizvat e-learningvu výuku. Tent materiál rzšiřuje praktické a teretické znalsti a dvednsti pzitivním dpadu e-learningvých kurzů v dnešním světvém vzdělávání. wrld f educatin. Obsah může být začleněn a realizván v různých výukvých kntextech, ne jen pr dálkvé studium. Např. učitel může e-lerningvým kurzem živit výuku v klasické třídě. Tat příručka je krk vpřed v pkusu pskytnut užitečné vzdělávací materály pr učitele. Dufáme, že pmůže učitelům a lektrům lépe se připravit a realizvat e-learningvu výuku a že je t dbrý nástrj pr ty, kteří by chtěli využívat e-learning. Dufáme, že tat příručka pmůže uživatelům vytvřit a dále vyvíjet e-learningvu výuku a naleznut zde širku škálu pmůcek pr její realizaci v různých pedaggických kntextech. Partneři prjektu si jsu vědmi, že tt je jediný skrmný příspěvek pr rzvj kvalifikace vdělávacích prfesinálů. Prt je jakýkli příspěvek či dkumnet týkající se tht tématu celice vítán. Přejeme vám hdně štestí! e-trainers tým 27

29 PŘÍLOHA I DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI Evaluační dtazník e-trainers Pilt kurs P abslvvání kursu e-tariners Pilt dpvězte, prsím, na tyt tázky: 1. Všebecná spkjenst a) S kursem jste byli: Velice spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjen/á b) Která blast kursu se Vám nejvíce líbila? c) Napište, prsím, kteru blast kursu je třeba vylepšit: 2. Spkjenst s jedntlivými blastmi kursu: Jak jste byli spkjeni s jedntlivými blastmi kursu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjn/á Výukvý kurs Předmět Obsah Stupeň btížnsti cvičení a jiných aktivit Adekvátnst cvičení a jiných aktivit Literatura 28

30 Pznámky a vysvětlivky Přílhy a dstupné dkumenty Obsah Technická kvalita Rzsah Obtížnst Návaznst a suvislsti Reálná pužitelnst Nárčnst Pčet tázek Adekvátnst tázek 3. Využití kursu An, velmi Dcela an Trchu Mc ne Ne Byl tent kurs užitečný pr Váš prfesní rzvj? 4. Jedntlivé mduly a) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.1 Úvd d e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.1 Úvd d e-learningu b) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.2 Realizace e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á 29

31 Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.2 Realizace e-laeningu c) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.3 Jak zrganizvat e-learningvu výuku? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Naspkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.3 Jak zranizvat e-learningvu výuku d) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.4 Obsah e-learningu Velmi spkjen/á Spkjená Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.4 Obsah e-learningu e) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.5 Osbnstních dvednsti Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.5 Osbnstních dvednsti Děkuji za Vaši splupráci! 30

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více