Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147"

Transkript

1 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise zdpvědná za jakékliv uvedené infrmace.

2 OBSAH 1. ÚVOD...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Platfrma CD ROM KURZ Cílvé skupiny... Errr! Bkmark nt defined Obecný prfil instruktra... Errr! Bkmark nt defined Cíle kurzu Hdncení a certifikace... Errr! Bkmark nt defined. 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1

3 1. ÚVOD Prjekt e-trainers (prject Lenard da Vinci) zahrnuje rzvj výukvých a kmunikačních nástrjů pr učitele a instruktry, pr pdpru úspěšné implementace e-learningu d jejich každdenní práce. Výsledky prjektu e-trainers pskytují prfesinální pdpru pr instruktry a učitele zaměřující se na úspěšnu implementaci e-learningu v jejich rganizacích. V rámci prjektu byly vyvinuty vzdělávací a kmunikační nástrje zaměřené pr sby s pedaggickými dvednstmi. Vytvřené bsahy kurzů pkrývají hlavní témata a dvednsti, které jsu zahrnuty v plánvání a implementaci e-learningu. Jsu t tyt: Vysvětlení ideje e-learningu, Implementace e-learningu v různých kntextech, Organizace e-learningvéh kurzu, Obsah e-learning, Dvednsti v prcesu e-learningu. Prjekt e-trainers zahrnuje šest účastníků z různých zemí, a t z Prtugalska, Plska, Itálie, Řecka, České republiky a Španělska. Byli vybráni pr jejich schpnst vytvářet e-learningvé mduly nezbytné pr e-trainers, pr jejich pevnu pracvní síť kntaktů a pr jejich vzdělávací knw-hw, které je nutné pr vytvření piltníh kurzu. Krdinátrem prjektu je prtugalská rganizace SPI Sciedade Prtuguesa de Invaçã. Hlavní cíle prjektu jsu: Výzkum již existujících studií a kurzů e-learningu a analýzy sučasné úrvně pužívání e- learningu v zúčastněných zemích; Identifikace pdbnstí a dlišnstí mezi zúčastněnými zeměmi; Diagnstika dalších výukvých ptřeb; Prpagace zvýšení důvěry v e-learning jak způsb vzdělávání; Implementace mezinárdní virtuální sítě, pskytující výměny nápadů, pmc při rzvíjení piltníh kurzu a praxe, a pmc při překnávání bariér v prstru a čase ve vzdělávání; Rzvj interaktivních/multimediálních výukvých bsahů jak na evrpské úrvni tak i uvnitř specifických prstředí; Příprava mezinárdníh wrkshpu s partnery a instruktry e-learningu z rzdílných zúčastněných zemí; 2

4 Test a hdncení vzdělávacích nástrjů; Organizace wrkshpu v každé zúčastněné zemi a diskuze týkající se hlavních výsledků; Neustálé šíření výsledků pmcí webvých stránek a elabrátů na CD-ROMech, vše v jazycích zúčastněných zemí. Cílem tht Pdpůrnéh textvéh materiálu pr učitele a šklitele je pskytnut pmc a pdpru instruktrům v přípravě a implementaci e-learningvéh kurzu a v rzvji výukvých aktivit. Hledá prgram kurzu z hlediska cílvých skupin, prfilu instruktra, cílů, bsahů výuky, struktury mdulu, hdntících metd a praktických vzdělávacích aktivit. Tent dkument je hlavně pužíván instruktry a učiteli za účelem přípravy a implementace e-learningu v různých pedaggických prstředích. Pdpůrný textvý materiál je rzdělen d čtyř částí: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení 3

5 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Následkem trvání prjektu a rzšířeným partnerstvím/ knsrcium, je pchpitelné, že výsledky tht prjektu se s délku a důležitstí mění. V tmt bdě se zdá vhdné, že jednduše sepisujeme všechny prdukty vytvřené v rámci tht prjektu d začátku jeh realizace a zaměřujeme se na charakteristiky e-learningvých platfrem a CR-ROMů. Hlavní výsledky prjektu jsu: Prjektvá bržura: Dstupná ve všech jazycích prjektu (angličtina, řečtina, italština, plština, prtugalština a španělština), pskytuje krátký ppis prjektu, cílů, cílvých skupin a výsledků. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvé Newslettery: Newsletter ppisující hlavní stádia vývje prjektu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Nárdní prhlášení e-learningu: Hdncení statusu e-learningu v různých zemích účastnících se prjektu (Řeck, Itálie, Plsk, Prtugalsk, Španělsk, Česká republika). Dstupné na webvých stránkách prjektu Výzkumná zpráva: Zpráva s výsledky Analýzy vzdělávacích ptřeb. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvý leták: Rzšiřvání letáků vytvřených pr prpagaci prjektu a piltníh kurzu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Obsah e-learningu dstupný na CD-ROMech a platfrmě Platfrma Platfrma je vytvřena a prdukvána rganizací FASE. Pr získání přístupu k platfrmě budete ptřebvat pčítač s připjením k internetu neb jiné širkpásmvé připjení. Veškerý design platfrmy je zalžen na SUMO SYSTÉMU, cž je jmén, které má také celá e-learningvá aplikace vytvřena pmcí FASE.net. a zahrnuje následující nástrje: AULA OPTIMA: Virtuální třída, se synchrnními a nesynchrnními nástrji, řídícím systémem, krdinací tutriálu a mnitrvacími nástrji studentů. PRACOVNÍ LABORATOŘ: Prjekt neb skupina řídících nástrjů. Může t být pužit jak část virtuální třídy pr řízení skupiny studentů, vytváření diskusních skupin neb může být pužit jak autnmní nástrj pr management prjektu. 4

6 METODOLOGIE: Virtuální prstředí je pstaven na definvaných principech zalžených na výukvé metdlgii se speciálním zaměřením na Knstruktivismus. POMOCNÉ PROSTŘEDKY: Systém má pr rzvj vzdělávacích materiálů své vlastní nástrje. Jsu zde rzdílné typy verzí nástrjů závisejících na vzdělávacích materiálech; jazyky pmcných prstředků, a šablna pdpřená metakurzem Jak vytvřit n-line kurz Platfrma je dstupná na webvé stránce prjektu e-trainers. Jakmile vstupíte d platfrmy, naleznete zde přístupvý panel, který se skládá ze dvu částí: registrace studenta; registrace instruktra. Jak student, tak i instruktr si musí vybrat VLAJKU v jejich jazyce a pté se jim zpřístupní registrační brazvka. Jakmile si vyberete kurz, kterým chcete prjít, pstup je velmi jednduchý. Vstupíte na velmi detailní stránku recepce, kde jsu všechny nástrje dstupné pr kurzy, jak například pmc neb průvdce, uvítací vide, jména tutrů, ftky a CV, čast kladené dtazy, a také technicku pdpru. Samtná platfrma má databázi autmatické kntrly a čas vyhrazený pr jedntlivé mduly pr každéh studenta za účelem kntrly času, pčtu sezení a úrvně zájmu kurz. 5

7 2.2. CD ROM CD Rm je hlavním prduktem tht prjektu. Technické pžadavky pr pužití tht CD jsu pčítač. Pr zbrazení bsahu a představení kurzu není nutné připjení k internetu. Je t mnhjazyčný nástrj bsahující překlady mdulů ve všech partnerských zemích. becné infrmace prjektu, také The Supprt Handbk, cž je užitečný průvdce pr instruktry, který může být vytištěn. Struktura CD ROMu je následující: 1. Uvítací stránka 2. Ppis prjektu 3. Vzdělávací balíček 4. Supprt Handbk 5. Pmc 6. Kntakt UVÍTACÍ stránka je první stránku CD, kde si uživatel může vybrat jazyk z následujícíh seznamu mžnstí: angličtina řečtina čeština plština italština prtugalština Ppis prjektu nabízí becné infrmace prjektu a skládá se z: Obecné infrmace Specifické cíle Příjemci Výsledky Partnerství 6

8 Vzdělávací balíček se bude věnvat jádru prjektu, cž jsu výukvé mduly dstupné pr kurzy a skládají se z: Rzvjvý tým prgramu tutři a experti Výukvé mduly Pdpůrný textvý materiál je nástrj speciálně vytvřený pr instruktry a učitele, aby je prvedl e- learningvými mduly, cíli a metdlgií, bsahuje také užitečné infrmace cílvých skupinách, zdrje a pedaggické materiály, navržený chrngram, navrhuje hdntící metdlgii a další dkazy. Kapitly jsu rzděleny takt: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení Pmc se skládá z průvdce dhlížející a pmáhající uživateli přes navigaci CD, dknčení mdulů a také pužití dstupných nástrjů. A naknec, Kntakt pskytuje infrmace lidech dpvědných za krdinaci a technicku krdinaci prjektu, a t v případě, že je ptřebujete kntaktvat pr další infrmace a kmunikaci. 7

9 3. KURZ Vzdělávací prgram je rganizván v pěti různých výukvých mdulech, pkrývá pět bsáhlých e- learningvých blastí identifikvaných v prjektu: 1. Úvd d e-learningu; 2. Implementace e-learningu v rzdílných kntextech; 3. Jak rganizvat e-learningvý prces 4. Obsah e-learningu 5. Dvednsti Každý výukvý mdul je rganizván pdle následující struktury: Cílvé skupiny Prfil instruktra Obecné cíle Specifické cíle Teretický bsah/ Vzdělávací bsah Struktura mdulu Metdy a praktické výukvé aktivity Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Trvání Celkvé trvání standardníh prgramu pr pět výukvých mdulů je 50 hdin. Pr každý mdul je zde desetihdinvý standardní prgram. 8

10 3.1. Cílvé skupiny Prjekt e-trainers bude adresván na ptřeby učitelů, instruktrů a becných prfesí s pedaggickými dvednstmi v širké škále rganizací zaměřených na úspěšnu implementaci e-learningu d jejich práce: Odbrné vzdělávací rganizace a jiní pskytvatelé vzdělání, kteří si přejí realizvat e- learning neb zlepšit kvalitu již pskytvanéh e-learningu; Univerzity, škly a jiní pskytvatelé vyššíh vzdělání a jejich pedaggičtí zaměstnanci, kteří vyhledávají setkání s výzvami nvé eknmiky; Pdniky, veřejné rganizace a sítě malých a středních pdniků, zvláště vzdělávací specialisté uvnitř pdniků a další zaměstnavatelé, kteří ptřebují rzvíjet a pdprvat e-learning mezi svými pracvníky. Pr každý výukvý mdul je definvána specifická cílvá skupina jak ptenciální zájem daný mdul Obecný prfil instruktrů Za účelem zajištění úspěchu vzdělávacíh prgramu, instruktři musí být vybíráni pdle následujícíh becnéh prfilu: Předchzí zkušensti s výuku (preferuje se blast e-learningu) Předchzí prfesní zkušenst v pdnicích (preferují se střední a malé pdniky) Dbré zvládnutí kmunikačních a vládacích technik Dbré zvládnutí skupinvých animačních technik Dbré zvládnutí techniky Obecné znalsti e-learningu Pzitivní přístup k celému e-learningvému prcesu Schpnst pskytvat knzultace a pmc Základní znalst infrmačních a kmunikačních technlgií, LMS (Learning Management Systém), znalst fóra, chatu, vide a audi knferencí,... Pr každý výukvý mdul jsu zde dpručvány specifické dvednsti zkušensti instruktrů, které budu specializvány na každý výukvý mdul. Instruktr pr každý mdul by měl být vybírán pdle 9

11 becnéh a specifickéh prfilu instruktra, znamená t, že stejní neb rzdílní instruktři mhu pkrýt celý vzdělávací prgram Cíle kurzu Obecné cíle P abslvvání vzdělávacíh prgramu budu účastníci rzumět celému knceptu e-learningu, jeh hlavním blastem (z pedaggickéh a ICT phledu) a záležitstem, klíčvým faktrům úspěšné implementace e-learningu d rganizací. Specifické cíle Účastníci, kteří prjdu celým vzdělávacím prgramem (pět mdulů) budu schpni: Definvat mžné pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a získají základní infrmace e-learningvých kurzech. Definvat strategii e-learningu. Pznají virtuální vzdělávací prstředí. Čelit specifickým aspektům implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklika dalším aspektům, které máme na mysli při implementaci e-learningu. Sžít se s dbře známými principy a rámcem pr vytváření a rzvíjení instrukcí. Sžít se s průvdcem pr předběžné hdncení, průběžné hdncení a hdncení p výukvém kurzu. Sžít se s technikami managementu času. Sžít se s speciálními charakteristikami instruktrů e-learningu. Vytvřit e-learningvý bsah. Sžít se s mtivačními technikami. Na závěr každéh mdulu a/neb na závěr každéh vzdělávacíh prgramu/kurzu, by měl každý účastník vyplnit Dtazník zpětné vazby účastníka (viz přílha 1) pr změření úrvně účastníkva uspkjení s výuku. Předkládáme dtazník pr hdncení celéh výukvéh balíčku. Pužití tht zvláštníh dtazníku je silně pdprván, ale také statní nástrje pužité v tét vzdělávací rganizaci mhu být také využity. Zatímc frmální hdncení výukvých rganizátrů a instruktrů by měl pdprvat účastníky k ústnímu vyjádření jejich úrvně uspkjení s výuku, pzitivními aspekty a blastem, které by měly být vylepšeny. 10

12 3.4. Hdncení a certifikace Tent vzdělávací prgram byl vytvřen, aby byl zahrnut d partnerských vlastních vzdělávacích prtflií. Díky tmut faktu a realitě, že každá partnerská země má svu vlastní legislativu a pravidla týkající se knw hw hdncení a certifikace, partneři se rzhdli, že hdncení knw hw a certifikace tht zvláštníh vzdělávacíh prgramu/mdulu bude určen pdle vlastních pravidel danéh partnera Shrnutí mdulů Mdul I Představení e-learningu Specifické cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti. Specifické prfily instruktrů Vedle pžadavků becnéh vzdělávacíh prfilu, nejsu žádné specifické dvednsti neb zkušensti, které by byly vyžadvány pr tut zvláštní část výukvéh mdulu. Obecné cíle Účelem tht mdulu je seznámit uživatele s mžnstmi pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a pskytnut jim základní infrmace e-learningvých kurzech. Specifické cíle Cíle tht mdulu jsu následující: Definvat základní termíny v klíčvých slvech; Vysvětlit ptenciál e-learningu; Charakterizvat frmy vzdělávání; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy klasických pracvních sešitů, ale také elektrnických materiálů; 11

13 Ppsat základní funkce Learning Management system; Definvat základní výhdy a nevýhdy dálkvéh studia; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy e-learningu; Ppsat slabé stránky e-learningu a bariéry pr jeh masivní představení; Ohdntit sučasné zkušensti v blasti dálkvéh studia a e-learningu, speciálně znalst těcht vzdělávacích frem; Definvat výhdy e-learningu pr studenty; Ppsat nevýhdy pr studenty; Identifikvat glbální pdpru pr studenty e-learningvé frmy studia; Zavést základní aktivity pr tutra, které může student čekávat; Specifikvat hlavní úkly tutra. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: C je e-learning : základní termíny Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu E-learning a studenti E-learning a tutři Příklad dtazníku pr tutra Návrh realizace mdulu v kntextu výuky ve třídě a) Pedaggické metdy Instruktr bude pužívat následující hlavní pedaggické metdy: Teretické vysvětlení; Rzvj a diskuse případvých studií (pracvní skupiny); 12

14 Rzvj a diskuse testů týkajících se vlastní praxe (individuální). b) Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Černá neb bílá tabule Flipchart Plátn (vide prjektr) Pčítač(e) Dtazník zpětné vazby účastníků c) Trvání Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu Trvání Celkvý čas Začátek Knec Pznámky První plvina dne Úvd, beznámení 15 m. 0:00 0:15 Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu C je e-learning: základní termíny, Úvd, Výuka e-learningu a jeh frmy, Materiály pr výuku První aktivita: Pkuste se sestavit seznam výhd a nevýhd matriálů pr tutriál - Diskuse 05 m. 0:15 0:20 70 m. 0:20 1:30 15 m. 1:30 1:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 On-line and ff-line educatin Learning Management System (LMS) Find n the internet at least tw trainings which are created and realized with the help f LMS 30 m. 2:00 2:30 45 m. 2:30 3:15 Tutr 15 m. 3:15 3:30 První test its crrectin 15 m. 3:30 3:45 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu Úvd Výhdy e-learningu 105 m. 4:00 5:45 Přizpůsbení pdle klnstí skupiny, jmenvitě: prfil účastníků, jejich začlenění neb samcení v mdulu, atd. Skupinvá aktivita na pčítačích 13

15 Výhdy elektrnických výukvých materiálů Výhdy elektrnické kmunikace a srvnání s telefnem neb pštu Výhdy hdntících metd jiných než dálkvých krespndenčních úklů Výhdy řízenéh studia Další výhdy e-learningu Nevýhdy e-learningu Slabé stránky e-learningu První test jeh prava 15 m. 5:45 6:00 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :15 E-learning a studenti Úvd Studvání kdekliv a dkudkliv Studvání kdykliv a pdle svéh času Splupráce studentů Přístup ke zdrjům Glbální pdpra individuálníh studia Skupinvá aktivita: Sepište některé další výhdy pr studenta 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední dvě hdiny Nevýhdy studia e-learningu pr studenty Rle tutra Skupinvá aktivita: Sepište některé další aktivity tutra E-learning a tutr Úvd Infrmace tutrvi Kvality úspěšnéh tutra Příklad dtazníku pr tutra 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 55 m. 8:50 9:45 Třetí test 5 m. 9:45 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Pužití Dtazníku zpětné vazby účastníků neb jinéh nástrje pužitéh v rganizaci VET Mdul II Realizace e-learningu v rzdílných kntextech Specifické cílvé skupiny 14

16 Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti Malé a střední pdniky, nevládní rganizace, instituce vyskéh vzdělávání a další manažeři rganizací Oddělení infrmačních a kmunikačních technlgií, kteří mají na starst implementaci e- learningu v jejich splečnstech/pdnicích Specifický prfil instruktrů Dbrá znalst přímých a nepřímých prcesů vzdělávacích institucí Obecné cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému. Specifické cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému, jak jsu: Definvání strategie e-learningu; Virtuální vzdělávací prstředí; Specifické aspekty implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklik dalších aspektů, které máme na mysli při realizaci e-learningu. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: Definvání strategie e-learningu Virtuální vzdělávací prstředí Specifické kntexty implementace e-learningu Specifické kntexty realizace e-learningu 15

17 Řízení změn a prpagace Standadizace nrem suvisejících s e-learningem(iso) Cpyright vs. Cpyleft Návrhy na realizaci mdulů zybývajících se vyučváním ve třídě a) Pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studií (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu První plvina dne Trvání Akumulvaný čas Time Začátek Knec Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu Vymezení strategie e-learningu Strategické prcesy První aktivita: nadefinujte si rganizaci (skutečnu neb fiktivní situaci) Kam směřujete? C je váš 05 m. 0:15 0:20 45 m. 0:20 1:05 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu, m. 1:05 1:45 Skupinvá práce s prezentací 16

18 hlavní cíl? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? - Diskuse PŘESTÁVKA 15 m :00 Vymezení e-learningvé strategie Tým Druhá skupinvá aktivita: Sestavte prfil jedntlivých členů týmu (1 za celý tým): Dvednsti, sbní údaje,... Virtuální výukvé prstředí Dstupné charakteristiky a názry 40 m. 2:00 2:40 30 m. 2:40 3:10 35 m. 3:10 3:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Virtuální výukvé prstředíthe Online Výukvý řídící systém Prezentace příkladu Výukvéh řídícíh systému 45 m. 4:00 4:45 75 m. 4:45 6:00 PŘESTÁVKA 15 m :15 Specifické kntexty realizace e- Learningu Firmy Instituce vyššíh vzdělávání NNO a jiné rganizace Návratnst investic a náklady Řízení změn a prpagace Řízení změn 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední 2 hdiny Řízení změn a prpagace Řízení změn Skupinvá práce: Seznam klíčvých faktrů pr úspěšnu prpagaci - diskuse Standardizace nrem spjených s e-learningem Cpyright vs. Cpyleft 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 60 m. 8:50 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Prpjení 1 pčítače s prjektrem neb statními pčítači Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů 17

19 Mdul III Jak zrganizvat e-learningvu výuku Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Učitelé neb lektři, kteří nemají žádnu zkušenst s e-learningem Prfil učitele - Dbrá znalst příméh neb nepříméh prcesu výukvých rganizací - Předešlé zkušensti jak učitel neb lektr Obecné cíle Cílem tht mdulu je vymezení metdlgie pr rganizavání a úspěšnu realizaci e- Learningvých kurzů. Mdul pskytuje praktické rady pr vytváření bsahu kurzu a jeh následné přednesení v nline třídě. Je zde kladen speciální důraz na mtivaci studentů z důvdu chybějícíh příméh kntaktu učitele a studentů. Specifické cíle P dknčení thtu kurzu se učitelé a lektři naučí: Dbře znát principy a strukturu tvrby a vývje kurzu Obecnu strukturu hdncení, kteru je mžn aplikvat na jakékliv téma Pkyny pr hdncení před, běham a p kurzu Techniky pr time manegement Speciální charakteristiky studentů e-learningu Mtivační techniky pr minimalizaci dhlašvání studentů z kurzu Struktura Mdulu Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Metdlgie pr raganizvání nline kurzů Time Management 18

20 Charakteristiky studentů e-learningu Hdncení Sledvání Práce s virtuální skupinu: Mtivace a zapjení d výuky Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh(10h) Struktura mdulu Přibližná dba trvání Pčet dnů realizace Pznámky Metdy rganizvání nline kurzů: Intrukce pr vytváření 90 m. 1 Sledvání studentů, zjištění, c všechn za celý den zvládli,... První aktivita: návrh případvé studie zalženém na mdelu ADDIE 45 m. 2 Knečné kmentáře na knci druhéh dne 19

21 - Diskuse Struktura kurzu pr e- learningvé prstředí Nástrje 60 m. Time management 40 m. 3 Aktivita: vyhledávání na internetu, vyhledávání dalších infrmací time managementu a e- learningu. Ve skupinach p 2-3 lidech sestavte v Pwerpintu krátku prezentaci vašich výsledků Charakteristiky studentů e- learningu Aktivita: tevřená diskuze na fóru: jaký jsi typ strudenta? 120 m 40 m. 20 m Hdncení 90 m. 6 Sledvání 15 m. 6 Práce s virtuální skupinu: Mtivace a začlenění 60 m. Hdncení 10 m. KONEC 3 4 Sledujte práci účastníků, vytvřte suhrn z prezentací žáků Veďte debatu 7 Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů Mdul IV bsah e-learningu Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Prfil učitele Základní právnění pr pužívání pčítačů a základní vzdělávací dvednsti Obecné cíle Účelem tht mdulu je znát základní principy a nástrje pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu. Specifické cíle - Znát základní principy pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu skrze dsahvání předešlých cílů - Vybrat bsah učiva, které chceme vyučvat. 20

22 - Začlenit každéh studenty d výukvéh prcesu - Asisitvat studentům při vytváření kmunity - Účinně dstranit pchyby studentů a začlenit je d výukvéh prcesu, atd. Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Obsah výuky. Typ a design. Prgramvání didaktických jedntek Struktura didaktických jedntek Technická infrastruktura Nástrje Hdncení Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s kmbinvanu výuku. a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Lektr bude pužívat tyt následující pedaggické nline metdy: Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Rzebírání témat b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart 21

23 Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Didaktick-padaggické pmůcky Pčítač s připjením na internet d)průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura Mdulu Trvání Akumulvaný čas Začátek Knec Pznámky První den Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu 05 m. 0:15 0:20 Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... Obsah e-learningvých prcesů. Typ a design. První aktivita: Pkuste se najít na internetu 2 příklady bsahu pr e- learningvu výuku a prdiskutujte je. 70 m. 0:20 1:30 Výklad a demnstrace. 60 m. 1:30 2:30 Individuální hledání na internetu a sestavení prezentace všech výsledků. Druhý den Prgramvání didaktických jedntek 60 m. 2:30 3:30 Individuální První test a jeh prava. 15 m. 3:30 3:45 Třetí den Struktura didaktických jedntek 60 m. 3:45 4:45 Individuální Druhý test a jeh prava. 15 m. 4:45 5:00 I Individuální Čtvrtý den Technická infrastruktura 60 m. 5:00 6:00 Individuální Třetí test a jeh prava 15 m. 6:00 6:15 Individuální Pátý den Druhá aktivita: prdiskutujte s klegy vhdnu technicku infrastrukturu pr vás jak studenty 45 m. 6:15 7:00 Skupinvá nline diskuse 22

24 Šestý den Nástrje 60 m :00 Prezentace a vysvětlení různých typů e-learningvých platfrem Čtvrtý test 15 m. 8:00 8:15 Individuální využítí pčítače. Hdncení 45 m. 8:15 9:00 Výklad a demnstrace Třetí skupinvá aktivita: prdiskutujte, zda-li je nezbytné mít vhdné a přizpůsbivé vybavení pr uskutečnění videknference? Mhli bychm se setkat s nějakými prblémy i spři využívání vhdnéh vybavení? 45 m. 9:00 9:45 Diskuse Evaluační dtazník 15 m. 9:45 10:00 KONEC Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 23

25 Mdul V Sft skills Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Nevládní neziskvé rganizace, Instituce vyššíh vzdělávání se specializací na psychlgii Psychlgvé a manažeři lidských zdrjů zajímající se realizaci e-learningu v jejich splečnstech/rganizacích. Prfil učitele Učitel musí mít velkku mtivaci a zájem pr různé frmy rganizvání e-learningvých kurzů, které jsu specifické pr prfesní aktivity Obecné cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání speciálních predispzic a dvednstí učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám. Specifické cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání infrmací učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám v blasti realizace e-learningu, jak jsu: Mtivace, Sebekázeň Měření effektivity práce Schpnst vytvření rvnváhy mezi prací a vlným časem Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: 24

26 Mtivační terie Emciální inteligence a sdělvací faktry a mechanismy Mtivační cíle v blasti realizace e-learningu Mtivace spjená s sbním image a rzvjem Přenesení terie d praxe Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) První den Struktura mdulu Seznámení, infrmace prfilu účastníků, zaměření na: dvednsti, sbní infrmace,... Pskytnutí infrmací cílech a bsahu mdulu Trvání Dny 35 m m. 1 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... mdule, etc. 25

27 První aktivita: Definujte vaši instituci neb rganizaci. Kam směřujete? Je mžná terii převést d praxe? Může uživatel zajisti knkureční prstředí? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? Definvání strategických prcesů, tématických kruhů a e- learninfvé strategie. Mtivační terie Definice, předmět, cíle,... Druhý den 40 m m m. 1 Vlný čas pr samstudium 60 m. 2 Sledvání pkrků 30 m. 2 Třetí den Emtivní faktry vlivňující aktivitu 60 m. 3 Prezentace příkladu jejich využití 55 m. 3 Čtvrtý den Mtivace dsažení cílů 60 m. 4 Specifický kntext realizace mtivačních technik Splečnsti Vzdělávací instituce Uskutečnění přenesení terie d praxe Vlný čas pr vypnění dtazníků, kvízů,... Pslední den 50 m m. 4 Kntrla 30 m. 5 Hdncení 20 m. 5 KONEC Sledujte práci studentů, pskytněte jim zpětnu vazbu Pskytněte ptřebné infrmave, zdpvězte tázky, atd. Vyhledejte více příkladů ze skutčnéh živta 40 m. 4 Sledujte pkrky studentů Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 26

28 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ Obsah e-learningu vyvíjený v rámci prjektu E-Trainers zaměřeném na učení prsesinálů, kteří si by chtěli realizvat e-learningvu výuku. Tent materiál rzšiřuje praktické a teretické znalsti a dvednsti pzitivním dpadu e-learningvých kurzů v dnešním světvém vzdělávání. wrld f educatin. Obsah může být začleněn a realizván v různých výukvých kntextech, ne jen pr dálkvé studium. Např. učitel může e-lerningvým kurzem živit výuku v klasické třídě. Tat příručka je krk vpřed v pkusu pskytnut užitečné vzdělávací materály pr učitele. Dufáme, že pmůže učitelům a lektrům lépe se připravit a realizvat e-learningvu výuku a že je t dbrý nástrj pr ty, kteří by chtěli využívat e-learning. Dufáme, že tat příručka pmůže uživatelům vytvřit a dále vyvíjet e-learningvu výuku a naleznut zde širku škálu pmůcek pr její realizaci v různých pedaggických kntextech. Partneři prjektu si jsu vědmi, že tt je jediný skrmný příspěvek pr rzvj kvalifikace vdělávacích prfesinálů. Prt je jakýkli příspěvek či dkumnet týkající se tht tématu celice vítán. Přejeme vám hdně štestí! e-trainers tým 27

29 PŘÍLOHA I DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI Evaluační dtazník e-trainers Pilt kurs P abslvvání kursu e-tariners Pilt dpvězte, prsím, na tyt tázky: 1. Všebecná spkjenst a) S kursem jste byli: Velice spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjen/á b) Která blast kursu se Vám nejvíce líbila? c) Napište, prsím, kteru blast kursu je třeba vylepšit: 2. Spkjenst s jedntlivými blastmi kursu: Jak jste byli spkjeni s jedntlivými blastmi kursu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjn/á Výukvý kurs Předmět Obsah Stupeň btížnsti cvičení a jiných aktivit Adekvátnst cvičení a jiných aktivit Literatura 28

30 Pznámky a vysvětlivky Přílhy a dstupné dkumenty Obsah Technická kvalita Rzsah Obtížnst Návaznst a suvislsti Reálná pužitelnst Nárčnst Pčet tázek Adekvátnst tázek 3. Využití kursu An, velmi Dcela an Trchu Mc ne Ne Byl tent kurs užitečný pr Váš prfesní rzvj? 4. Jedntlivé mduly a) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.1 Úvd d e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.1 Úvd d e-learningu b) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.2 Realizace e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á 29

31 Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.2 Realizace e-laeningu c) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.3 Jak zrganizvat e-learningvu výuku? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Naspkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.3 Jak zranizvat e-learningvu výuku d) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.4 Obsah e-learningu Velmi spkjen/á Spkjená Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.4 Obsah e-learningu e) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.5 Osbnstních dvednsti Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.5 Osbnstních dvednsti Děkuji za Vaši splupráci! 30

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více