Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147"

Transkript

1 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise zdpvědná za jakékliv uvedené infrmace.

2 OBSAH 1. ÚVOD...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Platfrma CD ROM KURZ Cílvé skupiny... Errr! Bkmark nt defined Obecný prfil instruktra... Errr! Bkmark nt defined Cíle kurzu Hdncení a certifikace... Errr! Bkmark nt defined. 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1

3 1. ÚVOD Prjekt e-trainers (prject Lenard da Vinci) zahrnuje rzvj výukvých a kmunikačních nástrjů pr učitele a instruktry, pr pdpru úspěšné implementace e-learningu d jejich každdenní práce. Výsledky prjektu e-trainers pskytují prfesinální pdpru pr instruktry a učitele zaměřující se na úspěšnu implementaci e-learningu v jejich rganizacích. V rámci prjektu byly vyvinuty vzdělávací a kmunikační nástrje zaměřené pr sby s pedaggickými dvednstmi. Vytvřené bsahy kurzů pkrývají hlavní témata a dvednsti, které jsu zahrnuty v plánvání a implementaci e-learningu. Jsu t tyt: Vysvětlení ideje e-learningu, Implementace e-learningu v různých kntextech, Organizace e-learningvéh kurzu, Obsah e-learning, Dvednsti v prcesu e-learningu. Prjekt e-trainers zahrnuje šest účastníků z různých zemí, a t z Prtugalska, Plska, Itálie, Řecka, České republiky a Španělska. Byli vybráni pr jejich schpnst vytvářet e-learningvé mduly nezbytné pr e-trainers, pr jejich pevnu pracvní síť kntaktů a pr jejich vzdělávací knw-hw, které je nutné pr vytvření piltníh kurzu. Krdinátrem prjektu je prtugalská rganizace SPI Sciedade Prtuguesa de Invaçã. Hlavní cíle prjektu jsu: Výzkum již existujících studií a kurzů e-learningu a analýzy sučasné úrvně pužívání e- learningu v zúčastněných zemích; Identifikace pdbnstí a dlišnstí mezi zúčastněnými zeměmi; Diagnstika dalších výukvých ptřeb; Prpagace zvýšení důvěry v e-learning jak způsb vzdělávání; Implementace mezinárdní virtuální sítě, pskytující výměny nápadů, pmc při rzvíjení piltníh kurzu a praxe, a pmc při překnávání bariér v prstru a čase ve vzdělávání; Rzvj interaktivních/multimediálních výukvých bsahů jak na evrpské úrvni tak i uvnitř specifických prstředí; Příprava mezinárdníh wrkshpu s partnery a instruktry e-learningu z rzdílných zúčastněných zemí; 2

4 Test a hdncení vzdělávacích nástrjů; Organizace wrkshpu v každé zúčastněné zemi a diskuze týkající se hlavních výsledků; Neustálé šíření výsledků pmcí webvých stránek a elabrátů na CD-ROMech, vše v jazycích zúčastněných zemí. Cílem tht Pdpůrnéh textvéh materiálu pr učitele a šklitele je pskytnut pmc a pdpru instruktrům v přípravě a implementaci e-learningvéh kurzu a v rzvji výukvých aktivit. Hledá prgram kurzu z hlediska cílvých skupin, prfilu instruktra, cílů, bsahů výuky, struktury mdulu, hdntících metd a praktických vzdělávacích aktivit. Tent dkument je hlavně pužíván instruktry a učiteli za účelem přípravy a implementace e-learningu v různých pedaggických prstředích. Pdpůrný textvý materiál je rzdělen d čtyř částí: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení 3

5 2. VÝSLEDKY PROJEKTU Následkem trvání prjektu a rzšířeným partnerstvím/ knsrcium, je pchpitelné, že výsledky tht prjektu se s délku a důležitstí mění. V tmt bdě se zdá vhdné, že jednduše sepisujeme všechny prdukty vytvřené v rámci tht prjektu d začátku jeh realizace a zaměřujeme se na charakteristiky e-learningvých platfrem a CR-ROMů. Hlavní výsledky prjektu jsu: Prjektvá bržura: Dstupná ve všech jazycích prjektu (angličtina, řečtina, italština, plština, prtugalština a španělština), pskytuje krátký ppis prjektu, cílů, cílvých skupin a výsledků. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvé Newslettery: Newsletter ppisující hlavní stádia vývje prjektu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Nárdní prhlášení e-learningu: Hdncení statusu e-learningu v různých zemích účastnících se prjektu (Řeck, Itálie, Plsk, Prtugalsk, Španělsk, Česká republika). Dstupné na webvých stránkách prjektu Výzkumná zpráva: Zpráva s výsledky Analýzy vzdělávacích ptřeb. Dstupné na webvých stránkách prjektu Prjektvý leták: Rzšiřvání letáků vytvřených pr prpagaci prjektu a piltníh kurzu. Dstupné na webvých stránkách prjektu Obsah e-learningu dstupný na CD-ROMech a platfrmě Platfrma Platfrma je vytvřena a prdukvána rganizací FASE. Pr získání přístupu k platfrmě budete ptřebvat pčítač s připjením k internetu neb jiné širkpásmvé připjení. Veškerý design platfrmy je zalžen na SUMO SYSTÉMU, cž je jmén, které má také celá e-learningvá aplikace vytvřena pmcí FASE.net. a zahrnuje následující nástrje: AULA OPTIMA: Virtuální třída, se synchrnními a nesynchrnními nástrji, řídícím systémem, krdinací tutriálu a mnitrvacími nástrji studentů. PRACOVNÍ LABORATOŘ: Prjekt neb skupina řídících nástrjů. Může t být pužit jak část virtuální třídy pr řízení skupiny studentů, vytváření diskusních skupin neb může být pužit jak autnmní nástrj pr management prjektu. 4

6 METODOLOGIE: Virtuální prstředí je pstaven na definvaných principech zalžených na výukvé metdlgii se speciálním zaměřením na Knstruktivismus. POMOCNÉ PROSTŘEDKY: Systém má pr rzvj vzdělávacích materiálů své vlastní nástrje. Jsu zde rzdílné typy verzí nástrjů závisejících na vzdělávacích materiálech; jazyky pmcných prstředků, a šablna pdpřená metakurzem Jak vytvřit n-line kurz Platfrma je dstupná na webvé stránce prjektu e-trainers. Jakmile vstupíte d platfrmy, naleznete zde přístupvý panel, který se skládá ze dvu částí: registrace studenta; registrace instruktra. Jak student, tak i instruktr si musí vybrat VLAJKU v jejich jazyce a pté se jim zpřístupní registrační brazvka. Jakmile si vyberete kurz, kterým chcete prjít, pstup je velmi jednduchý. Vstupíte na velmi detailní stránku recepce, kde jsu všechny nástrje dstupné pr kurzy, jak například pmc neb průvdce, uvítací vide, jména tutrů, ftky a CV, čast kladené dtazy, a také technicku pdpru. Samtná platfrma má databázi autmatické kntrly a čas vyhrazený pr jedntlivé mduly pr každéh studenta za účelem kntrly času, pčtu sezení a úrvně zájmu kurz. 5

7 2.2. CD ROM CD Rm je hlavním prduktem tht prjektu. Technické pžadavky pr pužití tht CD jsu pčítač. Pr zbrazení bsahu a představení kurzu není nutné připjení k internetu. Je t mnhjazyčný nástrj bsahující překlady mdulů ve všech partnerských zemích. becné infrmace prjektu, také The Supprt Handbk, cž je užitečný průvdce pr instruktry, který může být vytištěn. Struktura CD ROMu je následující: 1. Uvítací stránka 2. Ppis prjektu 3. Vzdělávací balíček 4. Supprt Handbk 5. Pmc 6. Kntakt UVÍTACÍ stránka je první stránku CD, kde si uživatel může vybrat jazyk z následujícíh seznamu mžnstí: angličtina řečtina čeština plština italština prtugalština Ppis prjektu nabízí becné infrmace prjektu a skládá se z: Obecné infrmace Specifické cíle Příjemci Výsledky Partnerství 6

8 Vzdělávací balíček se bude věnvat jádru prjektu, cž jsu výukvé mduly dstupné pr kurzy a skládají se z: Rzvjvý tým prgramu tutři a experti Výukvé mduly Pdpůrný textvý materiál je nástrj speciálně vytvřený pr instruktry a učitele, aby je prvedl e- learningvými mduly, cíli a metdlgií, bsahuje také užitečné infrmace cílvých skupinách, zdrje a pedaggické materiály, navržený chrngram, navrhuje hdntící metdlgii a další dkazy. Kapitly jsu rzděleny takt: Úvd Výsledky prjektu Kurz Knečná dpručení Pmc se skládá z průvdce dhlížející a pmáhající uživateli přes navigaci CD, dknčení mdulů a také pužití dstupných nástrjů. A naknec, Kntakt pskytuje infrmace lidech dpvědných za krdinaci a technicku krdinaci prjektu, a t v případě, že je ptřebujete kntaktvat pr další infrmace a kmunikaci. 7

9 3. KURZ Vzdělávací prgram je rganizván v pěti různých výukvých mdulech, pkrývá pět bsáhlých e- learningvých blastí identifikvaných v prjektu: 1. Úvd d e-learningu; 2. Implementace e-learningu v rzdílných kntextech; 3. Jak rganizvat e-learningvý prces 4. Obsah e-learningu 5. Dvednsti Každý výukvý mdul je rganizván pdle následující struktury: Cílvé skupiny Prfil instruktra Obecné cíle Specifické cíle Teretický bsah/ Vzdělávací bsah Struktura mdulu Metdy a praktické výukvé aktivity Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Trvání Celkvé trvání standardníh prgramu pr pět výukvých mdulů je 50 hdin. Pr každý mdul je zde desetihdinvý standardní prgram. 8

10 3.1. Cílvé skupiny Prjekt e-trainers bude adresván na ptřeby učitelů, instruktrů a becných prfesí s pedaggickými dvednstmi v širké škále rganizací zaměřených na úspěšnu implementaci e-learningu d jejich práce: Odbrné vzdělávací rganizace a jiní pskytvatelé vzdělání, kteří si přejí realizvat e- learning neb zlepšit kvalitu již pskytvanéh e-learningu; Univerzity, škly a jiní pskytvatelé vyššíh vzdělání a jejich pedaggičtí zaměstnanci, kteří vyhledávají setkání s výzvami nvé eknmiky; Pdniky, veřejné rganizace a sítě malých a středních pdniků, zvláště vzdělávací specialisté uvnitř pdniků a další zaměstnavatelé, kteří ptřebují rzvíjet a pdprvat e-learning mezi svými pracvníky. Pr každý výukvý mdul je definvána specifická cílvá skupina jak ptenciální zájem daný mdul Obecný prfil instruktrů Za účelem zajištění úspěchu vzdělávacíh prgramu, instruktři musí být vybíráni pdle následujícíh becnéh prfilu: Předchzí zkušensti s výuku (preferuje se blast e-learningu) Předchzí prfesní zkušenst v pdnicích (preferují se střední a malé pdniky) Dbré zvládnutí kmunikačních a vládacích technik Dbré zvládnutí skupinvých animačních technik Dbré zvládnutí techniky Obecné znalsti e-learningu Pzitivní přístup k celému e-learningvému prcesu Schpnst pskytvat knzultace a pmc Základní znalst infrmačních a kmunikačních technlgií, LMS (Learning Management Systém), znalst fóra, chatu, vide a audi knferencí,... Pr každý výukvý mdul jsu zde dpručvány specifické dvednsti zkušensti instruktrů, které budu specializvány na každý výukvý mdul. Instruktr pr každý mdul by měl být vybírán pdle 9

11 becnéh a specifickéh prfilu instruktra, znamená t, že stejní neb rzdílní instruktři mhu pkrýt celý vzdělávací prgram Cíle kurzu Obecné cíle P abslvvání vzdělávacíh prgramu budu účastníci rzumět celému knceptu e-learningu, jeh hlavním blastem (z pedaggickéh a ICT phledu) a záležitstem, klíčvým faktrům úspěšné implementace e-learningu d rganizací. Specifické cíle Účastníci, kteří prjdu celým vzdělávacím prgramem (pět mdulů) budu schpni: Definvat mžné pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a získají základní infrmace e-learningvých kurzech. Definvat strategii e-learningu. Pznají virtuální vzdělávací prstředí. Čelit specifickým aspektům implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklika dalším aspektům, které máme na mysli při implementaci e-learningu. Sžít se s dbře známými principy a rámcem pr vytváření a rzvíjení instrukcí. Sžít se s průvdcem pr předběžné hdncení, průběžné hdncení a hdncení p výukvém kurzu. Sžít se s technikami managementu času. Sžít se s speciálními charakteristikami instruktrů e-learningu. Vytvřit e-learningvý bsah. Sžít se s mtivačními technikami. Na závěr každéh mdulu a/neb na závěr každéh vzdělávacíh prgramu/kurzu, by měl každý účastník vyplnit Dtazník zpětné vazby účastníka (viz přílha 1) pr změření úrvně účastníkva uspkjení s výuku. Předkládáme dtazník pr hdncení celéh výukvéh balíčku. Pužití tht zvláštníh dtazníku je silně pdprván, ale také statní nástrje pužité v tét vzdělávací rganizaci mhu být také využity. Zatímc frmální hdncení výukvých rganizátrů a instruktrů by měl pdprvat účastníky k ústnímu vyjádření jejich úrvně uspkjení s výuku, pzitivními aspekty a blastem, které by měly být vylepšeny. 10

12 3.4. Hdncení a certifikace Tent vzdělávací prgram byl vytvřen, aby byl zahrnut d partnerských vlastních vzdělávacích prtflií. Díky tmut faktu a realitě, že každá partnerská země má svu vlastní legislativu a pravidla týkající se knw hw hdncení a certifikace, partneři se rzhdli, že hdncení knw hw a certifikace tht zvláštníh vzdělávacíh prgramu/mdulu bude určen pdle vlastních pravidel danéh partnera Shrnutí mdulů Mdul I Představení e-learningu Specifické cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti. Specifické prfily instruktrů Vedle pžadavků becnéh vzdělávacíh prfilu, nejsu žádné specifické dvednsti neb zkušensti, které by byly vyžadvány pr tut zvláštní část výukvéh mdulu. Obecné cíle Účelem tht mdulu je seznámit uživatele s mžnstmi pužití e-learningu: jeh výhdy a nevýhdy, a pskytnut jim základní infrmace e-learningvých kurzech. Specifické cíle Cíle tht mdulu jsu následující: Definvat základní termíny v klíčvých slvech; Vysvětlit ptenciál e-learningu; Charakterizvat frmy vzdělávání; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy klasických pracvních sešitů, ale také elektrnických materiálů; 11

13 Ppsat základní funkce Learning Management system; Definvat základní výhdy a nevýhdy dálkvéh studia; Vyjmenvat výhdy a nevýhdy e-learningu; Ppsat slabé stránky e-learningu a bariéry pr jeh masivní představení; Ohdntit sučasné zkušensti v blasti dálkvéh studia a e-learningu, speciálně znalst těcht vzdělávacích frem; Definvat výhdy e-learningu pr studenty; Ppsat nevýhdy pr studenty; Identifikvat glbální pdpru pr studenty e-learningvé frmy studia; Zavést základní aktivity pr tutra, které může student čekávat; Specifikvat hlavní úkly tutra. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: C je e-learning : základní termíny Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu E-learning a studenti E-learning a tutři Příklad dtazníku pr tutra Návrh realizace mdulu v kntextu výuky ve třídě a) Pedaggické metdy Instruktr bude pužívat následující hlavní pedaggické metdy: Teretické vysvětlení; Rzvj a diskuse případvých studií (pracvní skupiny); 12

14 Rzvj a diskuse testů týkajících se vlastní praxe (individuální). b) Didaktické/pedaggické zdrje/materiály Černá neb bílá tabule Flipchart Plátn (vide prjektr) Pčítač(e) Dtazník zpětné vazby účastníků c) Trvání Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu Trvání Celkvý čas Začátek Knec Pznámky První plvina dne Úvd, beznámení 15 m. 0:00 0:15 Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu C je e-learning: základní termíny, Úvd, Výuka e-learningu a jeh frmy, Materiály pr výuku První aktivita: Pkuste se sestavit seznam výhd a nevýhd matriálů pr tutriál - Diskuse 05 m. 0:15 0:20 70 m. 0:20 1:30 15 m. 1:30 1:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 On-line and ff-line educatin Learning Management System (LMS) Find n the internet at least tw trainings which are created and realized with the help f LMS 30 m. 2:00 2:30 45 m. 2:30 3:15 Tutr 15 m. 3:15 3:30 První test its crrectin 15 m. 3:30 3:45 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Výhdy, nevýhdy, slabé stránky e-learningu Úvd Výhdy e-learningu 105 m. 4:00 5:45 Přizpůsbení pdle klnstí skupiny, jmenvitě: prfil účastníků, jejich začlenění neb samcení v mdulu, atd. Skupinvá aktivita na pčítačích 13

15 Výhdy elektrnických výukvých materiálů Výhdy elektrnické kmunikace a srvnání s telefnem neb pštu Výhdy hdntících metd jiných než dálkvých krespndenčních úklů Výhdy řízenéh studia Další výhdy e-learningu Nevýhdy e-learningu Slabé stránky e-learningu První test jeh prava 15 m. 5:45 6:00 Individuální PŘESTÁVKA 15 m :15 E-learning a studenti Úvd Studvání kdekliv a dkudkliv Studvání kdykliv a pdle svéh času Splupráce studentů Přístup ke zdrjům Glbální pdpra individuálníh studia Skupinvá aktivita: Sepište některé další výhdy pr studenta 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední dvě hdiny Nevýhdy studia e-learningu pr studenty Rle tutra Skupinvá aktivita: Sepište některé další aktivity tutra E-learning a tutr Úvd Infrmace tutrvi Kvality úspěšnéh tutra Příklad dtazníku pr tutra 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 55 m. 8:50 9:45 Třetí test 5 m. 9:45 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Pužití Dtazníku zpětné vazby účastníků neb jinéh nástrje pužitéh v rganizaci VET Mdul II Realizace e-learningu v rzdílných kntextech Specifické cílvé skupiny 14

16 Prfesinálvé zajímající se e-learning bez jakékliv zvláštní znalsti tét blasti Malé a střední pdniky, nevládní rganizace, instituce vyskéh vzdělávání a další manažeři rganizací Oddělení infrmačních a kmunikačních technlgií, kteří mají na starst implementaci e- learningu v jejich splečnstech/pdnicích Specifický prfil instruktrů Dbrá znalst přímých a nepřímých prcesů vzdělávacích institucí Obecné cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému. Specifické cíle Tent mdul je zaměřen na pskytvání učitelů, instruktrů a jiný zainteresvaných investrů s infrmacemi, kterých uvažujeme při realizaci e-learningvéh systému, jak jsu: Definvání strategie e-learningu; Virtuální vzdělávací prstředí; Specifické aspekty implementace e-learningu v rzdílných kntextech a něklik dalších aspektů, které máme na mysli při realizaci e-learningu. Struktura mdulu Úvd, beznámení Představení cílů a bsahu výukvéh mdulu Témata výuky: Definvání strategie e-learningu Virtuální vzdělávací prstředí Specifické kntexty implementace e-learningu Specifické kntexty realizace e-learningu 15

17 Řízení změn a prpagace Standadizace nrem suvisejících s e-learningem(iso) Cpyright vs. Cpyleft Návrhy na realizaci mdulů zybývajících se vyučváním ve třídě a) Pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studií (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura mdulu První plvina dne Trvání Akumulvaný čas Time Začátek Knec Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu Vymezení strategie e-learningu Strategické prcesy První aktivita: nadefinujte si rganizaci (skutečnu neb fiktivní situaci) Kam směřujete? C je váš 05 m. 0:15 0:20 45 m. 0:20 1:05 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu, m. 1:05 1:45 Skupinvá práce s prezentací 16

18 hlavní cíl? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? - Diskuse PŘESTÁVKA 15 m :00 Vymezení e-learningvé strategie Tým Druhá skupinvá aktivita: Sestavte prfil jedntlivých členů týmu (1 za celý tým): Dvednsti, sbní údaje,... Virtuální výukvé prstředí Dstupné charakteristiky a názry 40 m. 2:00 2:40 30 m. 2:40 3:10 35 m. 3:10 3:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Druhá plvina dne Virtuální výukvé prstředíthe Online Výukvý řídící systém Prezentace příkladu Výukvéh řídícíh systému 45 m. 4:00 4:45 75 m. 4:45 6:00 PŘESTÁVKA 15 m :15 Specifické kntexty realizace e- Learningu Firmy Instituce vyššíh vzdělávání NNO a jiné rganizace Návratnst investic a náklady Řízení změn a prpagace Řízení změn 60 m. 6:15 7:15 30 m. 7:15 7:45 PŘESTÁVKA 15 m :00 Pslední 2 hdiny Řízení změn a prpagace Řízení změn Skupinvá práce: Seznam klíčvých faktrů pr úspěšnu prpagaci - diskuse Standardizace nrem spjených s e-learningem Cpyright vs. Cpyleft 30 m. 8:00 8:30 20 m. 8:30 8:50 60 m. 8:50 9:50 Hdncení 10 m. 9:50 10:00 KONEC Prpjení 1 pčítače s prjektrem neb statními pčítači Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů 17

19 Mdul III Jak zrganizvat e-learningvu výuku Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Učitelé neb lektři, kteří nemají žádnu zkušenst s e-learningem Prfil učitele - Dbrá znalst příméh neb nepříméh prcesu výukvých rganizací - Předešlé zkušensti jak učitel neb lektr Obecné cíle Cílem tht mdulu je vymezení metdlgie pr rganizavání a úspěšnu realizaci e- Learningvých kurzů. Mdul pskytuje praktické rady pr vytváření bsahu kurzu a jeh následné přednesení v nline třídě. Je zde kladen speciální důraz na mtivaci studentů z důvdu chybějícíh příméh kntaktu učitele a studentů. Specifické cíle P dknčení thtu kurzu se učitelé a lektři naučí: Dbře znát principy a strukturu tvrby a vývje kurzu Obecnu strukturu hdncení, kteru je mžn aplikvat na jakékliv téma Pkyny pr hdncení před, běham a p kurzu Techniky pr time manegement Speciální charakteristiky studentů e-learningu Mtivační techniky pr minimalizaci dhlašvání studentů z kurzu Struktura Mdulu Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Metdlgie pr raganizvání nline kurzů Time Management 18

20 Charakteristiky studentů e-learningu Hdncení Sledvání Práce s virtuální skupinu: Mtivace a zapjení d výuky Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh(10h) Struktura mdulu Přibližná dba trvání Pčet dnů realizace Pznámky Metdy rganizvání nline kurzů: Intrukce pr vytváření 90 m. 1 Sledvání studentů, zjištění, c všechn za celý den zvládli,... První aktivita: návrh případvé studie zalženém na mdelu ADDIE 45 m. 2 Knečné kmentáře na knci druhéh dne 19

21 - Diskuse Struktura kurzu pr e- learningvé prstředí Nástrje 60 m. Time management 40 m. 3 Aktivita: vyhledávání na internetu, vyhledávání dalších infrmací time managementu a e- learningu. Ve skupinach p 2-3 lidech sestavte v Pwerpintu krátku prezentaci vašich výsledků Charakteristiky studentů e- learningu Aktivita: tevřená diskuze na fóru: jaký jsi typ strudenta? 120 m 40 m. 20 m Hdncení 90 m. 6 Sledvání 15 m. 6 Práce s virtuální skupinu: Mtivace a začlenění 60 m. Hdncení 10 m. KONEC 3 4 Sledujte práci účastníků, vytvřte suhrn z prezentací žáků Veďte debatu 7 Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů Mdul IV bsah e-learningu Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Prfil učitele Základní právnění pr pužívání pčítačů a základní vzdělávací dvednsti Obecné cíle Účelem tht mdulu je znát základní principy a nástrje pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu. Specifické cíle - Znát základní principy pr vytváření bsahu e-learningvéh kurzu skrze dsahvání předešlých cílů - Vybrat bsah učiva, které chceme vyučvat. 20

22 - Začlenit každéh studenty d výukvéh prcesu - Asisitvat studentům při vytváření kmunity - Účinně dstranit pchyby studentů a začlenit je d výukvéh prcesu, atd. Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: Obsah výuky. Typ a design. Prgramvání didaktických jedntek Struktura didaktických jedntek Technická infrastruktura Nástrje Hdncení Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s kmbinvanu výuku. a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Teretický výklad Rzebírání a diskutvání případvých studiích (pracvní skupiny) Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Lektr bude pužívat tyt následující pedaggické nline metdy: Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) Rzebírání témat b) Didaktick-padaggické pmůcky Tabule Flipchart 21

23 Prjektr Pčítač(e) Evaluační dtazník c) Didaktick-padaggické pmůcky Pčítač s připjením na internet d)průběh Standardní rzvrh (10h) Struktura Mdulu Trvání Akumulvaný čas Začátek Knec Pznámky První den Úvd, seznámení 15 m. 0:00 0:15 Prezentvání cílů a bsahu vyučvanéh mdulu 05 m. 0:15 0:20 Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... Obsah e-learningvých prcesů. Typ a design. První aktivita: Pkuste se najít na internetu 2 příklady bsahu pr e- learningvu výuku a prdiskutujte je. 70 m. 0:20 1:30 Výklad a demnstrace. 60 m. 1:30 2:30 Individuální hledání na internetu a sestavení prezentace všech výsledků. Druhý den Prgramvání didaktických jedntek 60 m. 2:30 3:30 Individuální První test a jeh prava. 15 m. 3:30 3:45 Třetí den Struktura didaktických jedntek 60 m. 3:45 4:45 Individuální Druhý test a jeh prava. 15 m. 4:45 5:00 I Individuální Čtvrtý den Technická infrastruktura 60 m. 5:00 6:00 Individuální Třetí test a jeh prava 15 m. 6:00 6:15 Individuální Pátý den Druhá aktivita: prdiskutujte s klegy vhdnu technicku infrastrukturu pr vás jak studenty 45 m. 6:15 7:00 Skupinvá nline diskuse 22

24 Šestý den Nástrje 60 m :00 Prezentace a vysvětlení různých typů e-learningvých platfrem Čtvrtý test 15 m. 8:00 8:15 Individuální využítí pčítače. Hdncení 45 m. 8:15 9:00 Výklad a demnstrace Třetí skupinvá aktivita: prdiskutujte, zda-li je nezbytné mít vhdné a přizpůsbivé vybavení pr uskutečnění videknference? Mhli bychm se setkat s nějakými prblémy i spři využívání vhdnéh vybavení? 45 m. 9:00 9:45 Diskuse Evaluační dtazník 15 m. 9:45 10:00 KONEC Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 23

25 Mdul V Sft skills Cílvé skupiny Prfesinálvé zajímající se e-learning, kteří nemají pdrbně przkumanu tut blast Nevládní neziskvé rganizace, Instituce vyššíh vzdělávání se specializací na psychlgii Psychlgvé a manažeři lidských zdrjů zajímající se realizaci e-learningu v jejich splečnstech/rganizacích. Prfil učitele Učitel musí mít velkku mtivaci a zájem pr různé frmy rganizvání e-learningvých kurzů, které jsu specifické pr prfesní aktivity Obecné cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání speciálních predispzic a dvednstí učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám. Specifické cíle Tent mdul se zaměřuje na pskytvání infrmací učitelům, lektrům, psychlgům, manažerům lidských zdrjů a jiným zainteresvaným sbám v blasti realizace e-learningu, jak jsu: Mtivace, Sebekázeň Měření effektivity práce Schpnst vytvření rvnváhy mezi prací a vlným časem Struktura mdulu Úvd, seznámení Prezentace cílů a bsahu mdulu Témata: 24

26 Mtivační terie Emciální inteligence a sdělvací faktry a mechanismy Mtivační cíle v blasti realizace e-learningu Mtivace spjená s sbním image a rzvjem Přenesení terie d praxe Návrhy pr využití mdulu v suvislsti s e-learningem a) pedaggické metdy Učitel bude pužívat následující pedaggické metdy: Sledvání studentů Vzájemná kmunikace Rzebírání testů spjených s individuálním prcvičváním (individuálně) b) Didaktick-padaggické pmůcky Fórum Chat Tabule Evaluační dtazník c) Průběh Standardní rzvrh (10h) První den Struktura mdulu Seznámení, infrmace prfilu účastníků, zaměření na: dvednsti, sbní infrmace,... Pskytnutí infrmací cílech a bsahu mdulu Trvání Dny 35 m m. 1 Pznámky Je mžné jej přizpůsbit dle situace ve skupině - prfil účastníka, představení mdulu,... mdule, etc. 25

27 První aktivita: Definujte vaši instituci neb rganizaci. Kam směřujete? Je mžná terii převést d praxe? Může uživatel zajisti knkureční prstředí? Jakým způsbem chcete být prezentvání na trhu? Jaké jsu vaše hlavní hdnty? Definvání strategických prcesů, tématických kruhů a e- learninfvé strategie. Mtivační terie Definice, předmět, cíle,... Druhý den 40 m m m. 1 Vlný čas pr samstudium 60 m. 2 Sledvání pkrků 30 m. 2 Třetí den Emtivní faktry vlivňující aktivitu 60 m. 3 Prezentace příkladu jejich využití 55 m. 3 Čtvrtý den Mtivace dsažení cílů 60 m. 4 Specifický kntext realizace mtivačních technik Splečnsti Vzdělávací instituce Uskutečnění přenesení terie d praxe Vlný čas pr vypnění dtazníků, kvízů,... Pslední den 50 m m. 4 Kntrla 30 m. 5 Hdncení 20 m. 5 KONEC Sledujte práci studentů, pskytněte jim zpětnu vazbu Pskytněte ptřebné infrmave, zdpvězte tázky, atd. Vyhledejte více příkladů ze skutčnéh živta 40 m. 4 Sledujte pkrky studentů Pužití Evaluačníh dtazníku, případně jiných nástrjů. 26

28 4. KONEČNÁ DOPORUČENÍ Obsah e-learningu vyvíjený v rámci prjektu E-Trainers zaměřeném na učení prsesinálů, kteří si by chtěli realizvat e-learningvu výuku. Tent materiál rzšiřuje praktické a teretické znalsti a dvednsti pzitivním dpadu e-learningvých kurzů v dnešním světvém vzdělávání. wrld f educatin. Obsah může být začleněn a realizván v různých výukvých kntextech, ne jen pr dálkvé studium. Např. učitel může e-lerningvým kurzem živit výuku v klasické třídě. Tat příručka je krk vpřed v pkusu pskytnut užitečné vzdělávací materály pr učitele. Dufáme, že pmůže učitelům a lektrům lépe se připravit a realizvat e-learningvu výuku a že je t dbrý nástrj pr ty, kteří by chtěli využívat e-learning. Dufáme, že tat příručka pmůže uživatelům vytvřit a dále vyvíjet e-learningvu výuku a naleznut zde širku škálu pmůcek pr její realizaci v různých pedaggických kntextech. Partneři prjektu si jsu vědmi, že tt je jediný skrmný příspěvek pr rzvj kvalifikace vdělávacích prfesinálů. Prt je jakýkli příspěvek či dkumnet týkající se tht tématu celice vítán. Přejeme vám hdně štestí! e-trainers tým 27

29 PŘÍLOHA I DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI Evaluační dtazník e-trainers Pilt kurs P abslvvání kursu e-tariners Pilt dpvězte, prsím, na tyt tázky: 1. Všebecná spkjenst a) S kursem jste byli: Velice spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjen/á b) Která blast kursu se Vám nejvíce líbila? c) Napište, prsím, kteru blast kursu je třeba vylepšit: 2. Spkjenst s jedntlivými blastmi kursu: Jak jste byli spkjeni s jedntlivými blastmi kursu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velice nespkjn/á Výukvý kurs Předmět Obsah Stupeň btížnsti cvičení a jiných aktivit Adekvátnst cvičení a jiných aktivit Literatura 28

30 Pznámky a vysvětlivky Přílhy a dstupné dkumenty Obsah Technická kvalita Rzsah Obtížnst Návaznst a suvislsti Reálná pužitelnst Nárčnst Pčet tázek Adekvátnst tázek 3. Využití kursu An, velmi Dcela an Trchu Mc ne Ne Byl tent kurs užitečný pr Váš prfesní rzvj? 4. Jedntlivé mduly a) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.1 Úvd d e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.1 Úvd d e-learningu b) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.2 Realizace e-learningu? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á 29

31 Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.2 Realizace e-laeningu c) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.3 Jak zrganizvat e-learningvu výuku? Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Naspkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.3 Jak zranizvat e-learningvu výuku d) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.4 Obsah e-learningu Velmi spkjen/á Spkjená Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.4 Obsah e-learningu e) Jak jste byl/a spkjen/á s Mdulem č.5 Osbnstních dvednsti Velmi spkjen/á Spkjen/á Dcela spkjen/á Nespkjen/á Velmi nespkjen/á Napište, prsím, jakékliv Vaše připmínky či kmentáře k Mdulu č.5 Osbnstních dvednsti Děkuji za Vaši splupráci! 30

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Kurz vhdný pr ty, kteří chtějí rzumět výsledkům klinických studií a umět je interpretvat JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Dpručen pr lékaře, dbrné garanty a další sby aktivně prezentující

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

[AVG-WEB] Zpř í stupně ní kořpořá tní ho wěbu Semestrální práce z předmětu A4M39NUR

[AVG-WEB] Zpř í stupně ní kořpořá tní ho wěbu Semestrální práce z předmětu A4M39NUR [AVG-WEB] Zpř í stupně ní křpřá tní h wěbu Semestrální práce z předmětu A4M39NUR 1 Zadání balikpav@fel.cvut.cz, luckra1@fel.cvut.cz Semestrální prjekt se bude zabývat testváním krprátních internetvých

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce )

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce ) Přílha 1: 1. Dtazník pr pedaggické pracvníky a management škly 1) Pr validitu zjišťvaných dat, uveďte vaši pzici ve škle (váhu má vyšší funkce ) Ředitel Zástupce ředitele Veducí předmětvé kmise Krdinátr

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více