Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Obor: Informační technologie Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: 2 zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo Matematika Profilová část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: Zkušební předmět Maturitní práce Hardware, sítě, operační systémy Software, programování a vývoj aplikací 3 zkoušky forma zkoušky obhajoba MP ústní ústní Nepovinné zkoušky: Zkušební předmět Matematika+ Anglický jazyk Německý jazyk forma zkoušky ústní ústní ústní 1

2 Témata pro ústní zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk anglický jazyk, německý jazyk 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Každodenní život 5. Vzdělávání 6. Volný čas a zábava 7. Mezilidské vztahy 8. Cestování a doprava 9. Zdraví a hygiena 10. Stravování 11. Nakupování 12. Práce a povolání 13. Služby 14. Společnost 15. Zeměpis a příroda Obecná témata vychází z Katalogu požadavků k maturitě z cizího jazyka dostupném na Projednáno předmětovou komisí dne

3 Témata zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky Hardware, sítě, operační systémy 1. Usměrňovače: - Základní zapojení usměrňovačů - jednocestné, dvoucestné, můstkové + výstupní charakteristiky - Filtrace LC a RC výhody nevýhody, charakteristiky Monitory: - Parametry a funkce CRT monitorů - Ergonomie CRT monitorů 2. Napájecí zdroje: - Stabilizátory ss napětí Zenerova dioda, Zenerova dioda + tranzistor, integrované stabilizátory např: MAA 78xx, LM 317 apod. - Zdvojovače, násobiče napětí (kaskádní ) Typy základních desek - Nejběžnější typy a rozdíly mezi nimi, atypické základní desky - Rozložení komponent 3. Tranzistor: - Princip činnosti tranzistoru, nastavení pracovního bodu ( děličem, předřadníkem apod.) - Stabilizace pracovního bodu tranzistoru ( Záporná zpětná vazba odpor v emitoru, termistor, odpor do báze z kolektoru). Princip práce PC - Von Neumannovo schéma - Typy PC podle provedení co doporučit klientovi 4. Zesilovače: - NF zesilovače předzesilovače a výkonové stupně, zapojení SE, SB, SC + vlastnosti, pracovní třídy A,B,C + vlastnosti - VF zesilovače použití, širokopásmový a úzkopásmový Základní deska - IRQ, detekce závad - Sběrnice, napájení 5. Operační zesilovače: - Operační zesilovače- vlastnosti - Zapojení : invertující + vzorec zesílení, neinvertující + zesílení, integrační, derivační, sumátor, komparátor, rozdílový zes. BIOS a Setup - vysvětlení rozdílu, uložení v PC - ukázka nastavení BIOSu 3

4 6. Záznam dat: - Záznam, čtení Hard-disc, princip záznamu a čtení - CD ROM, CD-RW, DVD princip záznamu, čtení a mazání. Operační systémy - typy OS z hlediska určení (síťové, textové, grafické ) - typy OS z hlediska licencí 7. Vznik elektromagnetické vlny: - Vznik a šíření ELM vlny, polarizace ELM vlny která složka ji určuje, - Hrubé rozdělení ELM vln ( DV,SV,KV,VKV ) Dotyková zařízení - dotykové obrazovky a jejich technologie - Touchpady 8. Antény: - Antény pro AM ( DV,SV,KV) a FM ( VKV ), směrovost - Satelitní parabola a Offset parabola, datové spoje ( Wifi a pod) CPU - rozdělení podle taktu, šířky sběrnice - princip práce procesoru 9. Přijímače VF signálu: - Přijímače pro příjem AM jednoduchý přijímač krystalka + princip činnosti, přijímač s nepřímým zesílením Superhet blokové schéma, výhody a nevýhody AM přenosu - Přijímače pro příjem FM signálu blokové schéma, výhody a nevýhody FM přenosu Nastavení OS - Personalizace Win XP, Win 7, Linux - Licence aplikací 10. Mobilní telefon: - Princip mobilní telefonie buňková síť, základové stanice, pokrytí - GSM síť frekvence, multiplex, princip spojení v síti operátora a účastníka u jiného operátora, Rooming, předávání si účastníka mezi buňkami. Výstupní zařízení - tiskárny - Typy tiskáren a výhody/nevýhody pro uživatele - Princip práce různých typů tiskáren 11. Optoelektronika: - Optoelektronika princip šíření, použité světlo, vlastnosti, opakovače, blokové schéma optického spoje - Optický kabel, Druhy vláken jednovidové a mnohavidové vlákna, skleněná a jiná, vlastnosti LCD monitory - Princip činnosti - Základní parametry 4

5 12. Satelitní přenos: - Družicový přenos, umístění družice geostacionární dráha, cesta signálu z antény do TV blokové schéma, - Pokrytí území signálem a používané antény Vstupní zařízení - Klávesnice, bezdrátová klávesnice, myš, bezdrátová myš - trackball, tablet 13. Kombinační logické funkce: - Způsoby zápisu logické funkce a Booleova algebra - Karnaughovy mapy, princip minimalizace Práce s OS - Fotoaparát, scanner - Typy licencí s ohledem na volbu OS (Eula, OpenSource ) 14. Kombinační logické obvody: - Základní logické operátory AND, NAND, OR, NOR, NEG - Sčítačka poloviční a úplná, princip návrhu převodníků Připojení k Internetu - Způsoby výběru, smluvní podmínky, odpovědnost ISP - Realizace 15. Čítače a registry: - Princip, základní prvky čítačů, rozdělení čítačů, dělička kmitočtu - Princip, základní prvky registrů, rozdělení registrů, schematické znázornění struktury registru paměťového a posuvného Pojmy teorie sítí - Typy sítí server-klient, peer-to-peer (rozšíření a využití, rozdíly mezi nimi) - Nejběžnější topologie náčrt a využití aktivních prvků 16. Paměti: - Základní dělení pamětí, základní statické a dynamické vlastnosti a klasifikace pamětí - Stručný popis pamětí ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, vnitřní struktura uvedených pamětí Přenosová média v sítích - Druhy kabeláže, montážní prvky - Bezdrátové přenosy 17. Mikropočítačový systém s mikroprocesorem 8080A: - Popis základních signálů - Popis blokového schématu s vysvětlením významu konkrétních podpůrných obvodů, systém přerušení a přímý přístup do paměti Porty a sloty, interface - Vysvětlete pojmy - Vyjmenujte běžné typy a popište, k čemu slouží 5

6 18. Měření proudu a napětí: - Výběr vhodné měřicí soustavy, - Zvětšení rozsahu přístroje, výpočet bočníku a předřadníku, vlastní spotřeba přístroje, konstanta, citlivost USB disk - Popis funkce - Popis USB portu a HUBu 19. Analogové osciloskopy: - Popis blokového schématu - Funkce časové základny, zesilovačů, vychylovacího systému, princip přepínání kanálů u dvoukanálového osciloskopu Vývoj procesorů - Nejdůležitější typy - Změny v architektuře (koprocesory, cache atd.) 20. Metody převodu napětí na číslo u číslicových měřících přístrojů: - Kompenzační převodník s váhovými stupni, převodník napětí na časový interval, integrační převodník s jednoduchou a dvojitou integrací, paralelně komparační převodník - Výhody, nevýhody, principy a využití jednotlivých převodníků Pevný disk - Popis činnosti a parametrů - Nejčastější závady a možnost jejich odstranění 21. Principy vzorkování u digitálních osciloskopů: - Rozdělení principů vzorkování a základní princip, výhody a nevýhody jednotlivých principů - Vzorkování v reálném čase, vzorkování v ekvivalentním čase Spouštění PC - Bootování různých OS, detekce závad - Zavádění OS a nastavení Po spuštění 22. Měření logických integrovaných obvodů: - Pracovní podmínky integrovaných obvodů a technické parametry - Princip měření převodní charakteristiky hradla NAND pro logický zisk N=2, převodní charakteristika, logický zisk, vstup a výstup v dolní a horní úrovni Protokoly a pojmy v sítích - TCP/IP, SSL, FTP, HTTP, HTTPS, POP3, SMTP - IP, DHCP, DNS, gate 23. Počítačové sítě - Proč se používají, dělení sítí - Základní topologie sítí výhody, nevýhody, schéma WiFi připojení - Vhodný poskytovatel, viditelnost, šíření signálu - Popis odpovědnosti ISP a vybavení pro WiFi síť 6

7 24. Model sítě ISO/OSI - Sedm vrstev ISO/OSI modelu - Popis přenášených částí v závislosti na vrstvě (bity, datagramy, frame ) Součásti OS (aplikační vrstva) - Nejčastější typy aplikací, zabudovaných do OS (Malování, NotePad atd.) - Ukázka ovládání aplikace práce se schránkou, Malování 25. První tři vrstvy sítí a prvky v nich - Vysvětlení vrstev - Aktivní prvky v sítích (repeater, switch, HUB, router ) Vnitřní paměti - RAM, cache typy, velikost, umístění v PC - ROM funkce při spuštění PC, projevy vybití baterie 7

8 Software, programování a vývoj aplikací 1) Webový klient + Open Office Base - účel, použití, - protokoly html, http, https, ftp, ftps, - prohlížeče, editory, - rizika webového prostředí. Úkol: Praktický úkol Open Office Base 2) Mailový klient: + Open Office Base - účel, použití, - protokoly smtp, POP3, - mail.seznam.cz, mail.centrum.cz, google - mailviry, pravidla bezpečného chování. Úkol: Praktický úkol Open Office Base 3) Škodlivý software + Open Office Base - druhy škodlivého SW (virus, červ, trojský kůň), - antiviry (instalace, aktualizace, aktivace), - pravidla bezpečného chování. Úkol: Praktický úkol Open Office Base. 4) SQL + Open Office Base - k čemu slouží, a jeho implementace - primární a cizí klíče - relace, spojování tabulek - co je to dotaz a k čemu se používá, syntaxe a způsob použití příkazů SELECT a klauzule FROM Úkol: Praktický úkol Open Office Base 5) SQL + Open Office Base - Co je to výraz, co je to podmínka + použití - Výběry a výpisy všech / některých sloupců z tabulky /ek a. Použití klauzule WHERE, b. použití matematických, porovnávacích, znakových a logických operátorů Úkol: Praktický úkol Open Office Base 8

9 6) SQL + WORD Formování dat pomocí vestavěných funkcí, Normalizace databáze, Manipulace s daty - Access (oo base) graficky tvorba tabulek a relací, přiřazení primárního klíče sloupci 7) SQL+ WORD Tvorba pohledů, Indexy, Databázová bezpečnost - Access (oo base) graficky tvorba dotazů z daných tabulek 8) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Komentáře, grafická úprava, - Proměnné co to je, vymezení paměti, datové typy, přetečení, definice, klíčová slova - Znaky a čísla, literální konstanty, definice konstant, symbolické konstanty - Prázdné znaky, bloky a složené příkazy, operátory 9) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Inkrementace, dekrementace, pravdivost, příkaz if, else, if else, logické operátory 10) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#)+ WORD Funkce co to je, deklarace, inicializace proměnné, definice, vrácení hodnot, parametry, argumenty, lokální a globální proměnné, přetěžování funkcí 11) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Třídy deklarace, konvence týkající se názvů, definice objektu, přístup ke členům třídy, klíčové slovo private a public, konstruktory a destruktory 9

10 12) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Smyčky while, do while, for, příkaz switch + příklad 13) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Ukazatelé, klíčové slovo new a delete, zásobník, halda, vytvoření objektu ve volném úložišti, vymazání objektu, ukazatel this, ukazatel const 14) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Odkazy co to je, operátor adresy & aplikovaný na odkazy, nulové ukazatele a nulové odkazy, vrácení hodnot odkazem, předávání odkazem 15) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + WORD Konverze datových typů, přetížení operátorů 16) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + EXCEL Dědičnost + příklad 17) Vývojové prostředí OOP (VC++, JAVA, VC#) + EXCEL Pole a řetězce +příklad, 18) HTML + EXCEL Co je to HTML, vývoj, verze, koncepce, editory HTML,statické a dynamické stránky, Struktura dokumentu 10

11 19) HTML + EXCEL XHTML co to je,validita, význam, syntaxe, rozdíly XHTML a HTML 20) HTML + EXCEL Úprava textu, Bloky, Seznamy 21) HTML + EXCEL odkazy, Obrázky, tabulky, rámy 22) HTML + EXCEL CSS styly strukturování textů, vlastnosti, délkové jednotky 23) Strukturované programování (pascal, algoritmizace) + Power Point Sekvence, výměna hodnot dvou buněk, příklad vývojového diagramu - Větvení, ošetření nežádoucích důsledků, příklad vývojového diagramu Úkol: MS Office Power Point ) Strukturované programování (pascal, algoritmizace) + Power Point Cykly sumy, řady čísel, maximum, minimum + příklad vývojového diagramu Úkol: MS Office Power Point ) Strukturované programování (pascal, algoritmizace) + Power Point Cykly aritmetické a geometrické řady, vektory a matice, příklad vývojového diagramu Úkol: MS Office Power Point

12 Automat pro řízení světelné signalizace křižovatky Maturitní práce témata Pomocí časovačů a hradel navrhnout a sestavit funkční model křižovatky s LED. Autíčko poháněné solární energií Libovolné autíčko vybavit solárním pohonem s automatikou. Návrh malé UPS Návrh a sestavení malé UPS včetně automatiky nabíjení akumulátorů. Chladící podložka Navrhnout a sestavit chladící podložku pod notebook, napájenou z USB s automatikou spínání Jednoduchá hra v OOP (C++, C#, JAVA..) Vytvoření jednoduché hry, ve které bude pohyb nějakých těles, počítání času, a ukládání výsledků. Součástí práce bude: - Všechny zdrojové kódy - Seznam všech použitých knihoven - Vývojový diagram Level design u zvolené hry Navrhnout a vytvořit level u zvolené hry, naprogramovat skripty (události) Součástí práce bude: - Všechny zdrojové kódy - Seznam všech použitých knihoven Zřízení FTP serveru Praktické vytvoření FTP serveru s logováním a zabezpečením Zabezpečovací systém Přehled systémů, přehled senzorů - čidel, volba pro návrh zabezpečení rodinného domu, cenový návrh, zdůvodnění použitých komponentů a seznámení s novinkami v oboru. Součástí práce musí být praktické ukázky. Použití IP kamer v zabezpečovací technice Co je IP kamera a její vlastnosti, technická data. Použití v zabezpečovací technice - zabezpečení malého objektu. Součástí práce musí být minimálně praktická ukázka zapojení IP kamery a zpracování dat z IP kamery 12

13 Inteligentní řízení budov Řízení budov - požární zabezpečení, zabezpečení proti vniknutí, docházkové a přístupové systémy, řízení teploty, větrání, klimatizace, dálkové odpočty energií a podobně. Součástí práce musí být praktická ukázka některých prvků ze zabezpečení budov. Vytvoření hry v softwaru WinterMute Engine Hra musí obsahovat grafické řešení, zvukové efekty, vlastní skripty, možnost uložení a nahrání hry. Animace v Blenderu - efekty (kouř, vítr, látka) Práce bude zahrnovat vytvoření prostředí, použití minimálně všech tří efektů (kouř, vítr, látka). Výstupem musí být video, zachycující všechny dané efekty, se zvukovými efekty a zdůrazňující práci s pohyblivou kamerou. Animace v Blenderu - efekty (voda, oheň, lom světla) Práce bude zahrnovat vytvoření prostředí, použití minimálně všech tří efektů (oheň, voda, lom světla). Výstupem musí být video, zachycující všechny dané efekty, se zvukovými efekty a zdůrazňující práci s pohyblivou kamerou. Vytvoření levelu ve hře NeverWinter Nights Vytvořený level musí obsahovat všechny možné události, které mohou být v dané hře použity (štěstí, náhoda, inteligence..), musí obsahovat zvukové efekty, musí obsahovat vlastní skripty, které naprogramuje žák. Vytvoření 3D modelu dle skutečné předlohy Předmět zadá vedoucí práce. Možnost pracovat v Blenderu, 3DS Max, Maya a pod. Software musí umožňovat animaci a práci s kamerou, což bude výstup. Bude pohlíženo především na materiál,detaily a dodržení rozměrů. Model výtahu Návrh a praktické provedení funkčního modelu výtahu Testovací software Vytvoření programu pro testování v OOP, bude obsahovat checkboxy, radiobuttony, textová pole, sadu otázek, které se budou měnit, vyhodnocení, zprávu o počtu správných a špatných odpovědí. Součástí práce bude vývojový diagram programu. Projednáno předmětovou komisí dne

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Směrnice č. 5/2014 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více