Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c."

Transkript

1 Komunikace vědy Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Komunikace vědy pod vedením Alexandry Hroncové. IPn Podpora technických a přírodovědných oborů Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 poděkování Odborná garantka klíčové aktivity Komunikace vědy Alexandra Hroncová děkuje všem členům expertního týmu, kteří se na vzniku této metodiky přímo podíleli a kteří jsou jmenovitě uvedeni níže, jakož i všem ostatním, kteří svou prací na projektu PTPO její vznik umožnili, jmenovitě potom hlavnímu odbornému garantovi projektu PTPO prof. RNDr. Radimu Chmelíkovi, Ph.D. Autoři: Mgr. Michaela Buchtová, PhDr. Ivo Dostál, Mgr. Miroslava Dvořáková, Ing. Kathryn Havlová, prof. Ing. Jan. M. Honzík, CSc., Bc. Matěj Chour, Mgr. Jan Kolář, Ph. D., Mgr. Luboš Mazanec, Ing. Jiří Mikeš, Mgr. Tomáš Moravec, prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Amira Shehatová, Ing. Kateřina Tušková, Bc. Tomáš Vacek, Mgr. Eva Vlčková, Mgr. Ondřej Vrtiška Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c., Fotografie: Mgr. Petr Jan Juračka Grafické zpracování: Bc. Jan Polanský 1

3 obsah obsah Předmluva 4 Proč musíme mluvit o vědě? Doporučení autorů na práci s touto metodikou Alexandra Hroncová 1. Úvod 6 Být vědcem je totiž dobrodružství Tomáš Moravec 2. Komunikace vědy je společenská zodpovědnost etické aspekty technických a přírodních věd 7 Jaroslav Petr 2.2. Zeptejte se přírodovědců obousměrná komunikace s mladými zájemci o přírodní vědy 12 Jan Kolář 2.3. Andělé, démoni a černé díry 13 Miroslava Dvořáková 3. Marketing Ideál komunikace vysokých škol s veřejností 18 Jiří Mikeš 3.2. Generace Y se nebojí ptát 23 Kathryn Havlová 3.3. Hráči vědě: digitální hry pro podporu vědecké práce 26 Michaela Buchtová 3.4. Tolkienovští enti A hip hop na akademické půdě 30 Alexandra Hroncová 4. Popularizace vědy prostřednictvím správných médií odhalte s Mikem tajemství vědy aneb Zážitkem k lepšímu studiu 34 Miroslava Dvořáková 4.2. Hrát si, objevovat a nebát se sáhnout vědecká centra jako nástroj komunikace vědy 36 Tomáš Moravec 4.3. Technorama nabízí učitelům vše 40 Tomáš Moravec 4.4. Propagace vědy na Facebooku zkušenosti z Ústavu experimentální botaniky AV ČR 43 Jan Kolář 4.5. Od nanotrucku k BIOTechniku 45 Amira Shehatová 4.6. Použijte novináře 48 Tomáš Moravec Jak vrtěti psem aneb Zlatá brána do médií otevřená 48 Ondřej Vrtiška O symbióze vědců a novinářů 51 Eva Vlčková 2

4 obsah 5. Za vším hledej ženu zejména ve vědě IT pro ženy a ženy pro IT 53 Jan M. Honzík 5.2. Holky, střílečky a sazeničky 57 Alexandra Hroncová 6. Nezapomínejte na děti! Děti na univerzitní půdě 64 Amira Shehatová 6.2. Přírodovědné a technické tábory 69 Matěj Chour 7. DosloV 72 Průměrnost hlavní riziko komunikace vysokých škol Miloslav Druckmüller 3

5 předmluva Proč musíme mluvit o vědě? Doporučení autorů na práci s touto metodikou Alexandra Hroncová Jelikož většina probíhajících vědeckých a výzkumných projektů je financována z veřejných prostředků, je potřeba informovat o hlavních výsledcích výzkumu zřejmá, neboť jen tak lze umožnit těm ze stran veřejnosti, kdo o to mají zájem, sledovat aktuální vývoj a utvářet si svůj vlastní názor na základě spolehlivých a vědecky podložených faktů. Jedním z opomenutých aspektů těchto kroků je odpovídající popularizace vědecké práce. Pokud občané nevědí či neocení to, na čem se mnohdy dlouhé roky pracuje ve vědeckých institucích a laboratořích, pak je málo pravděpodobné, že věda v budoucnu nalezne podporu i talenty, které naše společnost tolik potřebuje ke svému dalšímu rozvoji. Naneštěstí, někdy i sami vědci podceňují tyto aktivity a tíhnou k tomu vidět tento problém jako nedůležitý. Už jsme se naučili pracovat a zkoumat v laboratořích s vynikajícími výsledky na světové úrovni. Stále ale se stoprocentní jistotou nevíme, jak pracovat a zejména pak spolupracovat se světem médií, a v této oblasti za světem výrazně zaostáváme. Způsoby vědecké interní komunikace se skutečně výrazně liší od pojetí vědy mezi širokou veřejností. Dnes už ale nelze dále ignorovat to, co si veřejnost myslí, že ví o fungování vědeckých institucí a laboratoří, jež jsou ze značné části situovány na vysokých školách a univerzitách. Proto se musí vysoké školy, vědecké instituce a nakonec i sami vědci postavit proaktivně k tématu popularizace vědy. Je nutno se naučit i dalšímu oboru, kterým je právě komunikace vědy a vědeckých výstupů. Je to nejenom téma specifické, ale téma, jež spadá do společenské zodpovědnosti. Přirozeně ne každý v sobě objeví zvláštní talent promlouvat k veřejnosti, ne každý je natolik obratný rétor, aby dokázal svým vyprávěním strhnout stovky či tisícovky posluchačů. Nicméně, i tak jsme přesvědčeni o tom, že naučit se pracovat lépe s médii, využívat současné možnosti komunikačních nástrojů a získat představu, co pojem komunikace vědy obnáší, bude užitečné pro každého z oblasti vysokých škol a vědeckých institucí. Cílem této příručky je podat pomocnou ruku vědcům, výzkumníkům, pracovníkům a manažerům vysokých škol a institucí aplikovaného výzkumu, pohybujícím se v oblasti komunikace a marketingu v tom, aby si mohli zlepšit své teoretické i praktické dovednosti v práci s médii, aby byli schopni formulovat a přednést jakékoliv vědecké sdělení takovým způsobem, že ho snadno a rychle pochopí i nezasvěcené osoby. Příručka je určena i zástupcům médií a novinářům, kteří tak budou moci lépe porozumět tomu, s jakými odlišnostmi se v oblasti komunikace potýkají akademici ve srovnání s komerční institucí. Následující stránky ve stručnosti popíší milým čtenářům fungování soudobého světa komunikace a cílovou skupinu současných mladých lidí, mezi kterou hledají univerzity a vysoké školy své budoucí studenty. Představíme vám některá možná využití moderních komunikačních technologií, příklady dobré praxe z České republiky i zahraničí. Stejně tak se v této publikaci věnujeme marketingovým tématům, nástrojům a specifickým cílovým skupinám, na které je v současné době potřeba se zaměřit z pohledu vzdělávacích a výzkumných institucí. Tato kniha není sbírkou předepsaných rad, ale spíše se snaží jednoduše představit čtenářovi složité procesy komunikace vědy a techniky. A to tak, aby je čtenář byl schopný uplatnit. 4

6 předmluva Věříme, že z příspěvků v této publikaci ucítíte upřímné nadšení autorů, jasně zakořeněné v profesionální zkušenosti, jež zcela uznává význam a důležitost vzájemné interakce mezi vědou a veřejností. Doufejme, že se v budoucnu dočkáme i v České republice toho, že se Komunikace vědy stane akreditovaným studijním programem na vysokých školách a univerzitách s přírodovědným či technickým zaměřením, jako je tomu standardně v mnoha zahraničních zemích. Naše věda a výzkum si to nejen zaslouží, ale nutně to i potřebují. Naštěstí, v České republice je v současné době organizováno stále více projektů zaměřených na komunikaci vědy, jako je například tento Individuální projekt národní v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s názvem Podpora technických a přírodovědných oborů, který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Se záměrem poskytnout servis v této oblasti všem českým vědcům, výzkumníkům a mediálním pracovníkům vysokých škol vydáváme a volně distribuujeme tuto metodiku s názvem Komunikace vědy, jejíž elektronická podoba je k dispozici a volné distribuci na projektových webových stránkách Přejeme si, aby vás motivovala, inspirovala a zejména vám pomohla ve vaší práci. Alexandra Hroncová, odborný garant klíčové aktivity Komunikace vědy 5

7 kapitola 1 1. Úvod Být vědcem je totiž dobrodružství Tomáš Moravec Házím hrách na stěnu, klopýtám přes bludné kořeny, je to sisyfovská práce. I tak se mohou cítit ti vědci, kteří se odváží opustit příslovečnou slonovinovou věž a rozhodnou se o průběh a výsledky svých nebo cizích výzkumů podělit s laiky. Je to ale důvod, proč se do komunikace s veřejností raději vůbec nepouštět? Rozhodně ne! Na rozdíl od Sisyfa, který svůj kámen valil na vrchol hory zcela zbytečně, mají totiž dnešní výzkumníci celou řadu efektivních možností, jak veřejnost oslovit a nadchnout ji pro to, čím žijí oni sami: pro touhu po poznání. Být vědcem je totiž dobrodružství a to je primární sdělení, které by široká veřejnost měla přijmout a pochopit. Teprve pak se lze vydat po stopách jednotlivých příběhů, v nichž bude vědec laikům zasvěceným průvodcem úžasnými světy biologie, chemie nebo třeba fyziky. Ty mohou být vyprávěné, hrané nebo třeba promítané v trojrozměrném filmu komunikace je totiž hra, kterou si vědci mohou nejen užít, ale také v ní zvítězit. Pokud se k hraní odhodlají V následujících kapitolách vám představíme několik hlavních oblastí komunikace vědy, různé komunikační metody a nástroje pro různé cílové skupiny, upozorníme na příklady popularizačních projektů z České republiky i zahraničí, které v sobě nejenom nesou ono zmíněné odhodlání hrát si, ale zároveň se úspěšně vyhnuly riziku průměrnosti a povrchnosti. Foto: Archiv PTPO MŠMT Projekt Podpora technických a přírodovědných oborů v průběhu svého trvání uspořádal téměř 200 typů různých motivačních a popularizačních aktivit, které téměř 390 tisícům účastníků ukázaly, že věda a technika jsou nejenom dobrodružství, ale že se mohou stát i jejich budoucností. 6

8 kapitola 2 2. Komunikace vědy je společenská zodpovědnost Tomáš Moravec Jak vznikl vesmír? Kdy vyhynuli plesiosauři? A k čemu vlastně prakticky využíváme objevy, které stály život Marii Curie? Ani ve vyspělých zemích tzv. západního světa nemá dnešní obyčejný člověk dostatek znalostí o vědě. Mít by je ovšem mohl, ba měl, nicméně veřejnost není snadné nadchnout obecnými tématy nebo ji infikovat vědeckou fascinací vyhynulými živočichy. Zajímá nás především to, zda v globalizujícím se světě sami PŘEŽIJEME. Neustálé zvyšování vědecké gramotnosti nás všech se stává ještě nutnějším, uvážíme-li, že objem vědeckých poznatků se neustále zvětšuje a spolu s nimi roste i potřeba tyto poznatky prakticky využívat. Je tedy nutné nejen objevovat, ale i komunikovat, nejen vědu dělat, ale také o ní mluvit, vyvracet mýty a stereotypy a ovlivňovat agendu ve veřejném prostoru. Otevřená komunikace o vědě je v zájmu veřejnosti i vědců samotných; nahlédnout za hranice vlastní odborné specializace a sdílet své nadšení pro vědu s laiky totiž může pro profesionála být zdrojem velké osobní satisfakce. Vědci se chtějí o tom, co je fascinuje, podělit s ostatními ať už jde o jejich vlastní výzkum nebo o objevy jejich kolegů a kolegyň. Pokrok ve vědě a technice je navíc tak rychlý, že i odborníci se musí úzce specializovat a svou vrcholnou odbornost si dokáží udržet jen ve vyhraněných oblastech. Jinými slovy: když dojde na komunikaci o tom, co leží mimo obor jejich profesionálního zájmu, jsou i vědci součástí široké veřejnosti etické aspekty technických a přírodních věd Jaroslav Petr Čím zásadnější je nový objev, s tím vetší nedůvěrou k němu veřejnost přistupuje. Jak pravil německý filozof Arthur Schopenhauer: Všechny zásadní objevy procházejí třemi etapami. Nejprve jsou zesměšňovány, následně zuřivě popírány a nakonec je lidé přijmou jako naprostou samozřejmost. Jak prezentovat výsledky výzkumu, který je náročný na pochopení, případně skrývá pro laickou veřejnost potenciální problém? Jak argumentovat a vysvětlit novinářům, uživatelům či kolegům z jiných vědeckých oborů principy a priori odmítané nové technologie? Podívejme se blíže na etickou problematiku v rámci přírodních a technických věd. Ačkoli je etika jako filozofická disciplína ryze humanitní vědou, řeší řadu problémů, které vyvěrají z praktického využívání výsledků bádání v přírodních a technických vědách. To je pole působnosti tzv. aplikované etiky a řady jejích dílčích oborů. Etika si klade otázku, zda to, co je z vědeckého hlediska možné a z právního hlediska povolené, je také správné. Existuje celá řada činů, které neodporují přírodním zákonům ani právním normám, ale jsou společností vnímány jako nesprávné či z etického hlediska sporné. Například, léčba neplodnosti metodou oplození ve zkumavce je mnoha lidmi považována za standardní léčebný postup, představitelé římskokatolické církve ji však odmítají a pro mnohé věřící je nepřijatelná. Právě na úrovni etických soudů často argumentují odpůrci některých technologií. 7

9 kapitola 2 Foto: Archiv PTPO MŠMT Laická veřejnost má tendenci tíhnout ke zjednodušeným etickým soudům. Úkolem popularizátorů vědy je podávat veřejnosti objektivní nezkreslené informace. Pokud ve společnosti převládne názor, že je některá technologie neetická, může být následně zakázána závaznou právní normou nebo podrobena velmi přísné regulaci. Etika ve vysokoškolské výuce Etickým aspektům uplatnění technologií, které využívají výsledky bádání v přírodních a technických vědách, se na našich vysokých školách věnuje velmi malá pozornost. Přitom například v USA byl už v roce 1989 založen výbor, který se intenzivně zabýval etickými problémy čtení kompletního lidského genomu. Na vysokých školách se přednáší především o vědeckých aspektech (např. o metodách pro genetické modifikace nebo klonování savců) a často i o právních aspektech (např. o zákonu na ochranu zvířat proti týrání nebo zákonu o nakládání s geneticky modifikovanými organismy) využívání výdobytků přírodních a technických věd. Studenti však nejsou připravováni na to, aby sami dokázali najít odpověď na zásadní etickou otázku: Je správné dělat všechno, co mohu dělat díky tomu, co mě naučili ve škole? 8

10 kapitola 2 S touto otázkou jsou v praxi konfrontováni absolventi mnoha přírodovědných i technických oborů, například v oboru humánní asistované reprodukce, v nanotechnologiích, robotice či syntetické biologii. Můžeme třeba vyvinout robota, který bude schopen pečovat o dítě postará se o jeho pohodlí, výživu, hygienu, bezpečí, zdraví, a dokonce i jeho zábavu. Nabízí se však ryze etická otázka: máme takové roboty vůbec vyvíjet? Jak se potom vypořádáme s možností, že nakonec začnou vyrůstat generace, které z valné části nebudou vychovávány lidmi, ale roboty? Při výuce nejde o to, aby studenti na etické otázky dostávali hotové odpovědi. Studenti by se měli naučit klást si otázku: Je to, co dělám, správné? V ideálním případě by pak na ni měli sami nalézt odpověď. Základem je, aby vycházeli z objektivních fakt, která se naučili, a aby zvážili možnosti, které se nabízejí k řešení daného problému. Pak se mohou rozhodnout, co je podle nich správné a co nikoli. Tím však hledání odpovědi nesmí končit. Je nutno zvážit, co je zapotřebí pro prosazení jejich názoru, jaké budou dopady jimi navrhovaného řešení a jak se lze s těmito dopady vypořádat. Právě poslední bod řešení následků a dopadů je klíčový, protože zvyšuje záruky skutečně zodpovědného řešení. Etika a veřejnost Laická veřejnost tíhne ke zjednodušeným etickým soudům; z lidu často zaznívají verdikty typu to bych nařídil nebo to bych zrušil. Aspoň elementární úvahy o zodpovědnosti za taková řešení samozřejmě chybějí. Veřejnost nemívá pro etický verdikt k dispozici adekvátní objektivní výchozí údaje většina lidí neví, jak funguje jaderný reaktor, nezná jeho zabezpečení ani všechny alternativy řešení energetického problému. Laici rovněž zhusta vidí jako problém to, co odborníci jako problém nevnímají, a naopak nejednou nevědí o problémech, které znepokojují odbornou veřejnost. Odborníci musejí při komunikaci s veřejností brát ohledy na to, jak vidí problematiku neprofesionálové. Musejí se tak zabývat i hloupostmi, jako je například obava, že při experimentech na novém urychlovači elementárních částic vznikne černá díra, která pak zničí celou Zemi. Vědci často odmítají ztrácet čas podobnými nesmyslnými obavami veřejnosti a vyklízejí tak pole těm, pro které je šíření hloupostí z jakéhokoli důvodu výhodné. Příkladem může být obava ze zneužití antihmoty k výrobě bomby, jak ji prezentoval v románu Andělé a démoni spisovatel Dan Brown. Středisko CERN mělo několik možností, jak na tuto výzvu zareagovat. Mohli situaci ignorovat, nebo mohli reagovat odbornými argumenty. Experti na komunikaci s veřejností navrhli vytvoření webových stránek (angelsanddemons.cern.ch), na nichž velmi vtipnou formou fiktivních otázek zájemců a odpovědí odborníků celou fámu vyvracejí. Nepotřebovali jít do hloubky fyziky elementárních částic, ani složitě vysvětlovat vlastnosti antihmoty. Vědci také nesmí před veřejností zamlčovat problémy, které reálně existují, aniž by o nich lidé věděli. Příkladem problému, o kterém veřejnost mnoho netuší, a proto se jej neobává, je znečištění životního prostředí tzv. endokrinními disruptory, tedy látkami, které jsou s to narušit hormonální regulaci v organismu lidí i živočichů. Tyto látky jsou přírodní i umělé, působí ve velmi nízkých koncentracích a zvláště razantní vliv mají na vodní živočichy. Například, samci sladkovodních ryb mají v mnoha řekách narušený vývoj pohlavních žláz a ve varlatech se jim tvoří jikry. Blogy, Facebook, virály Odborníci musí veřejnosti nabízet objektivní nezkreslené informace, jež jsou potřebné pro vytvoření etických stanovisek, a představovat různé alternativy řešení aktuálních problémů i případné dopady těchto řešení. V tomto je postavení odborníků z přírodních a technických věd prakticky nezastupitelné; nikdo jiný nedisponuje tak hlubokými znalostmi. Vynesení konečného verdiktu však musíme nechat na veřejnosti i s rizikem, že si zvolí jiné řešení, než jaké považují za optimální odborníci. 9

11 kapitola 2 Foto: Archiv PTPO MŠMT Tradiční formy brožur, přednášek a dnů otevřených dveří je zapotřebí rozšířit o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, klipů, blogů. Nesmírně důležitá je forma, jakou jsou informace veřejnosti nabízeny. Tradiční formy brožur, přednášek a dnů otevřených dveří je zapotřebí rozšířit o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, klipů, blogů. Na rozdíl od klasických forem mají nové způsoby popularizace tu výhodu, že mohou žít vlastním životem. Pokud jsou výstupy dobře připravené, šíří se mezi cílovými skupinami virálně lidé si je přeposílají a předávají si na ně odkazy. Pro vědce je pak šíření informací méně pracné, a přitom velmi účinné. Příkladem může být propagace obřího urychlovače CERN hudebním klipem umístěným na YouTube. Mnoho fyziků tato forma propagace urychlovače pobouřila; faktem však zůstává, že seriózní forma propagace urychlovače by ve srovnání s klipem zasáhla jen zlomek populace. Takhle ne! Odstrašujícím příkladem nezvládnuté osvěty a selhání při objasnění etických problémů je problematika pěstování geneticky modifikovaných plodin. Producenti plodin se zaměřili pouze na své přímé zákazníky, tedy na potenciální pěstitele. Biotechnologické firmy vynaložily značné úsilí, aby pěstitelé pochopili výhody pěstování geneticky modifikovaných plodin. O jejich přijetí společností ale rozhodují finální spotřebitelé potravin a ty osvětové kampaně zcela minuly. Přínosy pro spotřebitele jsou nepřímé a nejsou na první pohled zjevné, proto nebylo obtížné přesvědčit například evropskou veřejnost, aby na geneticky modifikované plodiny nahlížela s nedůvěrou. Jejich odpůrci totiž mezitím vyplnili mediální prostor jednoduchými, emočně zabarvenými, a tudíž velmi účinnými příběhy a vědci dosud marně dobývají ztracené pozice. V této situaci je pro politiky výhodné stavět se proti geneticky modifikovaným zemědělským plodinám a získávat tak hlasy voličů. Změna této situace je velmi obtížná, ne-li nemožná. Jaderná energetika je na tom podobně. Situaci významně zkomplikovala skutečnost, že jaderná energie byla nejprve použita ve formě atomové bomby a i při jejím mírovém využití došlo k několika závažným nehodám. 10

12 kapitola 2 Obory na rozcestí Další obory jako nanotechnologie, robotika nebo syntetická biologie se podobně nepříjemné pozici mohou stále ještě vyhnout. Pokud však vědci nebudou náležitě komunikovat s veřejností a pokud nepřipustí diskusi o etických aspektech těchto technologií, mohou snadno skončit ve stejně bezvýchodném postavení. Veřejnost nesmí mít důvod si myslet, že před ní vědci něco skrývají. V té chvíli by se vytvořil prostor pro teorie spiknutí, které se jen obtížně vyvracejí či uvádějí na pravou míru. Nanotechnologie mohou zajistit nové materiály s dosud nevídanými vlastnostmi. Na druhé straně představují určité riziko pro životní prostředí a vědci musí na toto riziko sami upozorňovat a ukazovat, jak je lze eliminovat. Syntetická biologie je příslibem vzniku nových organismů schopných produkovat nová léčiva, rozkládat levně a bez ekologické zátěže vodu na kyslík a vodík či likvidovat toxické látky v životním prostředí. Tyto nové, uměle vytvořené organismy však zároveň představují určitá rizika. Opět je zapotřebí vyložit karty na stůl a předejít tak kritice. Robotika může usnadnit lidem život, ale na druhé straně může být zneužita; už dnes začíná být aktuální otázka využívání robotů ve vojenství, neboť ve vývoji jsou i autonomní roboty schopné ovládat zbraně a ničit nepřátelské vojáky či teroristy. To představuje značný etický problém, který je zapotřebí podrobit veřejné diskusi. Čas kvapí Nelze se konejšit tím, že doba ještě nenazrála a na kousnutí do kyselého jablka diskuse s veřejností je dost času. Věda se rozvíjí velmi rychle a postupuje ve skocích, které střídají kratší či delší období postupného pokroku, nebo dokonce stagnace. Je lepší, aby diskuse s veřejností proběhla dříve, než bude praktické využívání nových technologií aktuální. V tom si lze vzít ponaučení z vývoje techniky klonování savců. Ta byla dlouho doménou autorů sci-fi; biologové na tomto poli usilovně pracovali, ale jejich dílčí úspěchy nepřilákaly pozornost sdělovacích prostředků, a tudíž ani veřejnosti. Narozením ovce Dolly se vše rázem změnilo, úspěch zaskočil i vědeckou komunitu. Vyrojily se divoké spekulace; mnohé vycházely z extrapolací děl sci-fi, jako byl dystopický román Aldouse Huxleyho Konec civilizace nebo hollywoodský film podle románu Iry Levina Hoši z Brazílie. Většina těchto děl znázorňuje klony jako nebezpečné zrůdy a tak je také vnímala laická veřejnost. V USA je paradoxně odpor ke zvířecím klonům mnohem silnější než odpor ke geneticky modifikovaným zemědělským plodinám. Spotřebitelské organizace tam například požadují povinné značení potravin vyprodukovaných zvířecími klony, i když neexistují laboratorní techniky, které by tyto potraviny dokázaly odlišit od potravin vyprodukovaných zvířaty vzniklými konvenčním oplozením. Varování na závěr Etické aspekty přírodních a technických věd nelze ignorovat ani podceňovat. Pokud se nebudou etickými otázkami vědeckých oborů a technologií zabývat odborníci na tyto obory a technologie, budou se jimi bez jakýchkoli zábran zabývat lidé, kteří věci nerozumí a budou veřejnosti podsouvat zkreslená, jednostranná stanoviska. V ještě horším případě zasáhnou do etických diskusí lidé, kteří po věcné stránce technické a přírodovědné obory a na nich založené technologie velmi dobře ovládají, ale jsou rozhodnuti manipulovat veřejným míněním z ryze zištných důvodů. prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. se zabývá reprodukční biologií hospodářských zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby Akademie věd ČR, přednáší též biotechnologii živočichů na České zemědělské univerzitě v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. 11

13 kapitola Zeptejte se přírodovědců obousměrná komunikace s mladými zájemci o přírodní vědy Jan Kolář Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze spustila v listopadu roku 2011 projekt Přírodovědci.cz. Jeho hlavními cílovými skupinami jsou potenciální uchazeči o studium na fakultě, tedy žáci základních a středních škol, a jejich učitelé. Projekt zahrnuje internetové stránky a řadu akcí pro školy i pro individuální zájemce o přírodní vědy. Propagovány jsou čtyři vědní obory vyučované na fakultě: biologie, chemie, geologie a geografie. Součástí stránek je také rubrika Zeptejte se přírodovědců. Zde mohou návštěvníci webu prostřednictvím jednoduchého formuláře pokládat otázky, které následně zodpovídají vědci z PřF UK. Některé odpovědi sdělujeme tazatelům em, jiné, pokud jde o významné či atraktivní téma, uveřejňujeme jako články ve zmíněné rubrice (www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu). Během roční existence projektu (do 30. listopadu 2012) jsme přijali 213 dotazů. Dvaasedmdesát jich bylo zodpovězeno formou článků na webu, zbylé byly vyřízeny em nebo je momentálně zpracovávají odborníci. Pouze minimum otázek bylo vyřazeno, protože byly zjevně nesmyslné nebo nesouvisely s obory přednášenými na fakultě. Dotazy kladou děti (již od věku 6 8 let), mládež, vysokoškolští studenti i dospělí včetně učitelů. Uživatelé se nejčastěji ptají na biologická témata; silně jsou zastoupeny otázky spadající do zoologie bezobratlých a fyziologie člověka. Další frekventovanou vědní disciplínou je chemie. Dotazy z geologie a geografie jsou zastoupeny méně. V geologii dominuje paleontologická problematika, většinou prosby o určení zkamenělin. Tato skladba otázek je celkem pochopitelná biologie člověka se tazatelů bezprostředně dotýká, bezobratlé a zkameněliny zase často nacházejí ve svém okolí nebo při cestách do přírody. Zdroj: Rubrika Zeptejte se přírodovědců se stala natolik úspěšnou, že některé z odpovědí na dotazy čtenářů pravidelně otiskuje deník Lidové noviny. 12

14 kapitola 2 Rubrika Zeptejte se přírodovědců se nám osvědčila jako dobrý nástroj pro propagaci vědy, a to z několika důvodů: 1) Zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi institucí a veřejností. Internetové stránky jsou primárně vhodné pro jednosměrnou komunikaci směrem k publiku. Komentáře pod články mohou generovat určité množství zpětné vazby od publika, ale míra jeho zapojení je mnohdy nízká. Naproti tomu výrazná grafická upoutávka Zeptejte se přírodovědců, která se zobrazuje na všech stránkách našeho webu, vybízí návštěvníky k aktivitě. Když pak na otázku odpoví vědec a specialista na dané téma, posiluje to v tazateli pozitivní vztah k Přírodovědecké fakultě UK. 2) Vytváří atraktivní obsah pro web. Na internetových stránkách projektu Přírodovědci jsou zveřejňovány standardní články o tématech zvolených redakcí webu nebo odborníky z fakulty. Odpovědi na dotazy však představují významný doplněk těchto článků. Díky zaslaným otázkám máme mnohdy příležitost zpracovat atraktivní téma, které by nás patrně vůbec nenapadlo (například kolik megapixelů má lidské oko). 3) Prezentuje fakultu a její pracovníky jako důvěryhodné vědecké autority. Na internetu lze dnes najít odpovědi na různé otázky týkající se přírodních věd. Častým problémem bohužel bývá spolehlivost takových odpovědí. Články v rubrice Zeptejte se přírodovědců ovšem píší vědci; tazatelé i další čtenáři tedy mohou těmto informacím věřit. 4) Generuje obsah využitelný v médiích. Některé odpovědi našich expertů jsou publikovány v Lidových novinách, a v českém online vydání National Geographic, s nimiž pravidelně spolupracujeme. Mgr. Jan Kolář, Ph.D. je specialistou PR v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se popularizací vědy a propagací vědeckých institucí textem, obrazem i interaktivními akcemi; komunikuje s novináři a s veřejností. Vystudoval biologii na PřF UK, doktorský titul získal v oboru anatomie a fyziologie rostlin tamtéž. Je autorem knihy Biologické hodiny rostlin (Academia, 2006) a členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR Andělé, démoni a černé díry Miroslava Dvořáková Evropská organizace pro jaderný výzkum, známá pod zkratkou CERN, je pro většinu odborníků z řad talentovaných fyziků nejvyšší metou. Vzbuzuje ovšem zájem i u široké veřejnosti nejen díky nedávným pokusům, jako byla například simulace velkého třesku či experiment s neutriny, ale také díky médiím, literátům a hollywoodským tvůrcům akčních snímků. Pracovníci PR oddělení CERN tak čelí nestandardním komunikačním výzvám. Co je CERN? CERN je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě; zabývá se základním výzkumem v oblasti nejmenších struktur uvnitř hmoty, které jsme schopni vidět. Tato mezinárodní organizace byla založena 29. září 1954 zástupci dvanácti členských států a v následujících letech se počet členských zemí rozrostl o dalších deset; 13

15 kapitola 2 Foto: Archiv CERN Americký herec Tom Hanks (první zleva), který ztvárnil postavu vědce Langdona ve filmu Andělé a démoni, při návštěvě CERN. Organizace využila filmové publicity a spustila paralelně se světovou premiérou filmu osvětovou kampaň, jež vysvětlovala a propagovala vědecké výsledky instituce. navíc má pět dalších států a organizace EU i UNESCO status pozorovatele. Laboratoře CERN leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura a zaměstnávají okolo vědců ze všech koutů světa údajně polovinu všech fyziků na světě, kteří se zabývají částicemi. Ti se snaží odpovědět na otázky, jako Co je hmota?, Jak vznikla?, Jaké jsou její základní stavební prvky?, Co je drží pohromadě? nebo Jak se podílejí na vzniku a uspořádání složitějších věcí v přírodě a celého vesmíru?. Pokusy vědců z CERN jsou důležité pro průmysl, prvotřídní technické vybavení pomáhá vychovat řadu stejně prvotřídních odborníků a široký rozsah vědeckého programu i kvalitní management lákají mnoho mladých talentů. Sečteno a podtrženo CERN je nejen exkluzivním zaměstnavatelem a producentem nedocenitelných výsledků v oblasti vědy, ale díky zpopularizovaným termínům jako velký třesk, antihmota či urychlovač a díky obrovským investicím, médiím a obecné neznalosti oboru částicové fyziky i zdrojem mnoha spekulací a mýtů. Výzvy na poli komunikace Organizace na sebe upoutala pozornost v roce 2008, kdy spustila takzvaný Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider LHC) 1. To u některých vědců i laiků vyvolalo obavu, že LHC může způsobit jednu z několika teoretických katastrof, které by mohly zničit Zemi nebo dokonce celý vesmír vytvoření stabilní černé díry a zvláštní hmoty, která by byla stabilnější než normální hmota. CERN zareagoval vypracováním studie, jejíž závěr potvrzoval neopodstatněnost takových obav, nicméně ani tento dokument veřejnost příliš neuklidnil. Pro tiskovou kancelář CERN byla tato situace impulzem k nastartování intenzivní komunikace s médii a veřejností pracovníci oddělení PR CERN začali pravidelně informovat o veškerých výsledcích výzkumu a vývoje. 1 V České republice se o popularizaci urychlovače zasloužila například Fakulta strojní ČVUT se svou kampaní Urychlovač. Dva výherci z řad studentů ČVUT mohli díky soutěži navštívit laboratoře CERN s doprovodem vědeckých pracovníků ČVUT, získat letenky a ubytování. 14

16 kapitola 2 Andělé, démoni, černé díry a média CERN díky svému zaměření vždy vzbuzoval velký zájem médií, jejichž výstupy však bývají poznamenány touhou po senzaci a nedostatečnou znalostí problematiky. Co se začalo dít po spuštění urychlovače, předčilo veškerá očekávání. Nejednalo se pouze o články v médiích, zmiňující výše uvedené katastrofické teorie, ale také o mystifikace vyvolané zejména jedním hollywoodským snímkem, jehož autoři kladli důraz na napětí, akce a mystično spíše než na fakta. Film amerického režiséra Rona Howarda Andělé a démoni byl natočen dle stejnojmenné knihy Dana Browna; stejně jako ve známější Šifře mistra Leonarda je hlavním hrdinou akademik Robert Langdon. Ten zjistí, že tajné bratrstvo Iluminátů ukradlo antihmotu z tajné laboratoře v CERN a plánuje ji použít jako zbraň, která zničí Vatikán. Snaží se katastrofě zabránit. Film nabízí řadu konspiračních teorií, které přispěly k vnímání CERN jako uzavřeného spolku, provádějícího tajné pokusy a produkujícího antihmotu po kilogramech. A vzhledem k tomu, že se snímek držel po několik týdnů v čele celosvětového žebříčku nejnavštěvovanějších filmů, zasáhl podstatně větší procento populace než jakýkoli novinový článek. Zaměstnanci PR oddělení CERN pak museli informace typu antihmota vyřeší energetickou krizi lidstva co nejrychleji uvést na pravou míru. Foto: Archiv CERN A pamatujte, že jde jen o fikci. Věnování spisovatele Dana Browna v prvním vydání knihy Andělé a démoni, adresovaném řediteli výzkumného zařízení CERN. Reakce CERN více andělů, démonů a černých děr! Tiskový mluvčí CERN James Gillies proto představil odborné veřejnosti záměr organizace, jak proměnit hrozbu těchto dezinformací v příležitost vědecky komunikovat a zvýšit povědomí o reálných faktech. Organizace si udělala průzkum, z jehož výsledků vyšlo najevo, že veřejnost příliš nerozumí tomu, co se v CERN děje, nicméně má alespoň velmi obecnou představu co se tam dělá, je potřeba, stojí to spoustu peněz a bude to mít nějaký praktický přínos. Povědomí o konkrétních aktivitách a výzkumech CERN, jako je simulace nejrychlejší dráhy na planetě, nejprázdnějšího místa v solárním systému, nejchladnějšího místa ve vesmíru, nejžhavějšího místa v galaxii, vývoje nových technologií pro IT, medicínu nebo bezpečnost, bohužel široká veřejnost neměla. CERN proto chytře využil publicity kolem filmu, aby zvýšil povědomí laiků o experimentech, které v laboratořích probíhají. Ať už čistá fikce nebo fikce tvářící se jako fakt organizace obojího využila na cestě k propagaci svých výsledků. Prostřednictvím svých webových stránek, přímé komunikace s jednotlivými médii, účasti na odborných seminářích, psaní článků i aktivity na sociálních sítích začala intenzivně komunikovat a uvádět informace na pravou 15

17 kapitola 2 Zdroj: news.bbc.co.uk/2/hi/ stm Na počátek prvních experimentů v LHC reagovala řada médií poplašnými zprávami o možném konci světa tak, že vyvolala v laické veřejnosti neopodstatněnou paniku. Mezi těmito médii byla např. i renomovaná zpravodajská stanice BBC News. míru. Na své webové stránky například umístila informační kvíz k filmu Andělé a démoni, v němž uživatelům odhalila, co z děje byla pravda a co fikce. Záběr mediálních aktivit CERN se tedy v posledních letech značně rozšířil od účasti ředitele komunikace na sympoziích v různých částech světa přes zábavní obsah webových stránek až po citace pracovníků CERN v globálních médiích. Výsledek tohoto snažení na sebe nenechal dlouho čekat dostavila se publicita, zvýšila se návštěvnost webu, na internetu se častěji vyhledávala klíčová slova s CERN spojená a přibylo také zmínek na Twitteru a jiných sociálních sítích. Jen v Evropě vyšlo k 10. září 2008 celkem 3129 mediálních výstupů týkajících se CERN. 2 V roce 2009 se pak zkratka názvu Velkého hadronového urychlovače, LHC, objevila mezi desítkou nejvyhledávanějších slov na internetu. 3 2 Meltwater News Statistik 2008, CERN J.Gillies Angels, Demons and Black Holes turning threat to opportunity in science communication: Severní Amerika 1 515, Asie 440, Střední Amerika 11, Afrika 57, Asie/Pacifik 181, Jižní Amerika 189, Austrálie/Oceánie 283, Blízký východ Slovem roku 2009 se stal výraz twitter, ovšem hadron dosáhl na osmou příčku. Slovním spojením roku byl král popu, ale božská částice skončila desátá. A konečně, vlastním jménem roku se stalo jméno Baracka Obamy, ale zkratka LHC získala čtvrté místo! 16

18 kapitola 2 V roce 2010 potom oficiální web CERN zaznamenal průměrný denní přístup návštěvníků ze 185 zemí světa. Přímý přenos CERN LHC First Physics po internetu vidělo unikátních uživatelů, prostřednictvím mobilu pak dalších osob; za ten den se zvýšil počet fanoušků LHC na Twitteru z cca na Pro další období si CERN ve své komunikační strategii stanovil udržení současné vizibility svého vědeckého a sociálního poslání a využití jedinečné příležitosti k pevnému usazení vědy do mainstreamové kultury. Seznam použitých zdrojů: CERN, Dr. James Gillies Prezentace Angels, Deamons and Black Holes turning threat to opportunity in science communication CERN, A major step forward for open-access publishing [online]. [cit ] Dostupné na public.web.cern. ch/public/ BBC News magazine, Finlo Rohrer, Why the fascination with the end of the world? [online]. [cit ] Dostupné na news.bbc.co.uk/2/hi/ stm Co je to CERN, Jan Řídký, [online]. [cit ] Dostupné na nc25.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/ cern50_tisk.pdf2004 Akademie věd ČR, Slavnostní spuštění urychlovače LHC v laboratoři CERN, [online]. [cit ] Dostupné na lhc.avcr.cz/ Mgr. Miroslava Dvořáková pracuje jako nezávislá PR konzultantka, například pro MŠMT ČR. Pro projekt IPn Podpora technických a přírodovědných oborů zajišťuje PR služby a tiskový servis. Deset let pracovala ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic jako Senior PR specialistka. Vystudovala obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. 17

19 kapitola 3 3. Marketing Tomáš Moravec Když se odborník rozhodne komunikovat vědu, vydá se jistě po správné cestě. To ovšem ještě samo o sobě neznamená, že tato cesta nebude klikatá a trnitá a že jej brzy dovede do cíle. V první řadě je nutné si zmíněný cíl definovat a také si určit publikum, které během svého vědeckého evangelia chceme potkat a oslovit. Staré známé přísloví o tom, že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, lze přeneseně použít i pro vztah vědců a veřejnosti. Bez ohledu na to, jak tvrdé může být publikum k neúspěšnému popularizátorovi vědy, platí, že odborník, který chce mluvit o složitých tématech s laiky, se musí svému publiku přizpůsobit. Nebojovat s ním, ale zvolit takové komunikační kanály, které publiku umožní vzít sdělení za vlastní a učinit z něj téma pro svůj život. Dialog vědce a veřejnosti by se měl podobat partnerskému rozhovoru spíše než donkichotskému boji s větrnými mlýny. Stručně řečeno: klíč k úspěšné komunikaci spočívá v tom, naučit se přeměnit věci, jež chceme říci, na věci, které chce naše publikum znát a slyšet. Cílem komunikátora vědy by mělo být v první řadě vzbudit o dané téma u laiků zájem, který přirozeně existuje mezi jejich vědeckými kolegy, a probudit u veřejnosti touhu dozvědět se o daném tématu více. K tomu je nutné poznat nejen svou cílovou skupinu a její komunikační návyky, ale v návaznosti na to také zvolit vhodný jazyk a využít argumentaci stejně dobře jako emocionální náboj tématu ideál komunikace vysokých škol s veřejností Jiří Mikeš Musí mít vysoká škola svého mluvčího a svůj časopis směrovaný k veřejnosti? A může se tak důstojná organizace jako univerzita snížit k tak nekonvenčním metodám, jako je např. guerilla (kontroverzní, šokující) či buzz marketingu (sloužící k vyvolání rozruchu), tedy ke zprávám virálně šířeným netradičními kanály jako Facebook či YouTube nikoli samotnou organizací, ale spíše jednotlivci, v nejlepším případě názorovými vůdci? Na základě své dlouholeté praxe v komunikačním průmyslu si v tomto článku dovoluji předložit své osobní názory na organizaci, formy a metody, jakými by vysoké školy mohly (a v dnešním tvrdém konkurenčním boji snad dokonce měly) efektivně komunikovat s veřejností. Zdravý základ: PR oddělení Každá vysoká škola by měla mít svého tiskového mluvčího a ještě lépe rovnou několik pracovníků sdružených do oddělení public relations, vztahů s veřejností. Toto oddělení má stejně jako tiskový mluvčí, který zpravidla bývá jeho vedoucím, na starost předávání informací o škole směrem ven, tedy široké veřejnosti (médiím, potenciálním studentům, politickým zástupcům atd.), i dovnitř, tedy pedagogům a zaměstnancům dané školy či jejím stávajícím studentům. 18

20 kapitola 3 Foto: Archiv Přírodovědecké fakulty UK Nejefektivnější podobou komunikace s veřejností je dnes ve všech oborech WOM, což je anglická zkratka pro odborný marketingový termín word-of-mouth, který lze do češtiny přeložit jako šeptanda. Vedoucí pracovník oddělení PR by podle mého názoru měl být součástí vedení školy; účastnit se s hlasem poradním všech rozhodujících zasedání rektora, zodpovídat za interní informace (zvláště pak na webových stránkách), které jsou určeny pedagogům, zaměstnancům a studentům školy, za informace předávané o škole (nikoliv o fakultách a katedrách; za ty by měl nést zodpovědnost jejich vlastní PR zaměstnanec) sdělovacím prostředkům, případně i jiným orgánům a organizacím, pokud tak rozhodne vedení školy. Podstatou práce PR oddělení či mluvčího je nejen informování, ale také budování porozumění dané instituci a důvěry k ní. Podobně by měly mít i jednotlivé fakulty svého PR člověka. Pokyn rektora by pak měl upravit vztahy mezi oddělením PR, vedením a mluvčími jednotlivých fakult, kteří posléze společně odpovídají i za jednotnou vizuální i formální prezentaci školy. Podporujme šeptandu Nejefektivnější podobou komunikace s veřejností je dnes ve všech oborech WOM, což je anglická zkratka pro odborný marketingový termín word-of-mouth, který lze do češtiny přeložit jako šeptanda nebo tichá pošta. Promyšlená komunikace s veřejností založená na dobrých zprávách, které o škole sdělují její zaměstnanci (ideálně osobnosti veřejného zájmu, lidé populární svou prací a proslavení médii) i její studenti. Zdá se, že šíření zpráv o škole budou čím dál tím více sloužit sociální sítě využívané studenty té které školy; také se již etablovaly různé studentské elektronické informační zdroje (například veřejný portál studentů Univerzity Karlovy nebo VŠEborec, interní portál studentů Vysoké školy ekonomické). 19

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech)

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) Nemusíte nic měnit, přežití není povinné Anonym 2 Obsah 1. Co se změnilo? 2. Proč mluvíme o prodeji? 3. Jak jsme na tom ve srovnání s EU? 4. Jak jsme na

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Zpráva o činnosti České nukleární společnosti

Zpráva o činnosti České nukleární společnosti Zpráva o činnosti České nukleární společnosti září 2010 červen 2013 červen 2013 Daneš Burket - stanovy Článek II. - Poslání, cíle a metody činnosti 1. Posláním Společnosti je provádět osvětu, napomáhat

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více