Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c."

Transkript

1 Komunikace vědy Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Komunikace vědy pod vedením Alexandry Hroncové. IPn Podpora technických a přírodovědných oborů Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 poděkování Odborná garantka klíčové aktivity Komunikace vědy Alexandra Hroncová děkuje všem členům expertního týmu, kteří se na vzniku této metodiky přímo podíleli a kteří jsou jmenovitě uvedeni níže, jakož i všem ostatním, kteří svou prací na projektu PTPO její vznik umožnili, jmenovitě potom hlavnímu odbornému garantovi projektu PTPO prof. RNDr. Radimu Chmelíkovi, Ph.D. Autoři: Mgr. Michaela Buchtová, PhDr. Ivo Dostál, Mgr. Miroslava Dvořáková, Ing. Kathryn Havlová, prof. Ing. Jan. M. Honzík, CSc., Bc. Matěj Chour, Mgr. Jan Kolář, Ph. D., Mgr. Luboš Mazanec, Ing. Jiří Mikeš, Mgr. Tomáš Moravec, prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Amira Shehatová, Ing. Kateřina Tušková, Bc. Tomáš Vacek, Mgr. Eva Vlčková, Mgr. Ondřej Vrtiška Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Mgr. Kateřina Růžičková, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c., Fotografie: Mgr. Petr Jan Juračka Grafické zpracování: Bc. Jan Polanský 1

3 obsah obsah Předmluva 4 Proč musíme mluvit o vědě? Doporučení autorů na práci s touto metodikou Alexandra Hroncová 1. Úvod 6 Být vědcem je totiž dobrodružství Tomáš Moravec 2. Komunikace vědy je společenská zodpovědnost etické aspekty technických a přírodních věd 7 Jaroslav Petr 2.2. Zeptejte se přírodovědců obousměrná komunikace s mladými zájemci o přírodní vědy 12 Jan Kolář 2.3. Andělé, démoni a černé díry 13 Miroslava Dvořáková 3. Marketing Ideál komunikace vysokých škol s veřejností 18 Jiří Mikeš 3.2. Generace Y se nebojí ptát 23 Kathryn Havlová 3.3. Hráči vědě: digitální hry pro podporu vědecké práce 26 Michaela Buchtová 3.4. Tolkienovští enti A hip hop na akademické půdě 30 Alexandra Hroncová 4. Popularizace vědy prostřednictvím správných médií odhalte s Mikem tajemství vědy aneb Zážitkem k lepšímu studiu 34 Miroslava Dvořáková 4.2. Hrát si, objevovat a nebát se sáhnout vědecká centra jako nástroj komunikace vědy 36 Tomáš Moravec 4.3. Technorama nabízí učitelům vše 40 Tomáš Moravec 4.4. Propagace vědy na Facebooku zkušenosti z Ústavu experimentální botaniky AV ČR 43 Jan Kolář 4.5. Od nanotrucku k BIOTechniku 45 Amira Shehatová 4.6. Použijte novináře 48 Tomáš Moravec Jak vrtěti psem aneb Zlatá brána do médií otevřená 48 Ondřej Vrtiška O symbióze vědců a novinářů 51 Eva Vlčková 2

4 obsah 5. Za vším hledej ženu zejména ve vědě IT pro ženy a ženy pro IT 53 Jan M. Honzík 5.2. Holky, střílečky a sazeničky 57 Alexandra Hroncová 6. Nezapomínejte na děti! Děti na univerzitní půdě 64 Amira Shehatová 6.2. Přírodovědné a technické tábory 69 Matěj Chour 7. DosloV 72 Průměrnost hlavní riziko komunikace vysokých škol Miloslav Druckmüller 3

5 předmluva Proč musíme mluvit o vědě? Doporučení autorů na práci s touto metodikou Alexandra Hroncová Jelikož většina probíhajících vědeckých a výzkumných projektů je financována z veřejných prostředků, je potřeba informovat o hlavních výsledcích výzkumu zřejmá, neboť jen tak lze umožnit těm ze stran veřejnosti, kdo o to mají zájem, sledovat aktuální vývoj a utvářet si svůj vlastní názor na základě spolehlivých a vědecky podložených faktů. Jedním z opomenutých aspektů těchto kroků je odpovídající popularizace vědecké práce. Pokud občané nevědí či neocení to, na čem se mnohdy dlouhé roky pracuje ve vědeckých institucích a laboratořích, pak je málo pravděpodobné, že věda v budoucnu nalezne podporu i talenty, které naše společnost tolik potřebuje ke svému dalšímu rozvoji. Naneštěstí, někdy i sami vědci podceňují tyto aktivity a tíhnou k tomu vidět tento problém jako nedůležitý. Už jsme se naučili pracovat a zkoumat v laboratořích s vynikajícími výsledky na světové úrovni. Stále ale se stoprocentní jistotou nevíme, jak pracovat a zejména pak spolupracovat se světem médií, a v této oblasti za světem výrazně zaostáváme. Způsoby vědecké interní komunikace se skutečně výrazně liší od pojetí vědy mezi širokou veřejností. Dnes už ale nelze dále ignorovat to, co si veřejnost myslí, že ví o fungování vědeckých institucí a laboratoří, jež jsou ze značné části situovány na vysokých školách a univerzitách. Proto se musí vysoké školy, vědecké instituce a nakonec i sami vědci postavit proaktivně k tématu popularizace vědy. Je nutno se naučit i dalšímu oboru, kterým je právě komunikace vědy a vědeckých výstupů. Je to nejenom téma specifické, ale téma, jež spadá do společenské zodpovědnosti. Přirozeně ne každý v sobě objeví zvláštní talent promlouvat k veřejnosti, ne každý je natolik obratný rétor, aby dokázal svým vyprávěním strhnout stovky či tisícovky posluchačů. Nicméně, i tak jsme přesvědčeni o tom, že naučit se pracovat lépe s médii, využívat současné možnosti komunikačních nástrojů a získat představu, co pojem komunikace vědy obnáší, bude užitečné pro každého z oblasti vysokých škol a vědeckých institucí. Cílem této příručky je podat pomocnou ruku vědcům, výzkumníkům, pracovníkům a manažerům vysokých škol a institucí aplikovaného výzkumu, pohybujícím se v oblasti komunikace a marketingu v tom, aby si mohli zlepšit své teoretické i praktické dovednosti v práci s médii, aby byli schopni formulovat a přednést jakékoliv vědecké sdělení takovým způsobem, že ho snadno a rychle pochopí i nezasvěcené osoby. Příručka je určena i zástupcům médií a novinářům, kteří tak budou moci lépe porozumět tomu, s jakými odlišnostmi se v oblasti komunikace potýkají akademici ve srovnání s komerční institucí. Následující stránky ve stručnosti popíší milým čtenářům fungování soudobého světa komunikace a cílovou skupinu současných mladých lidí, mezi kterou hledají univerzity a vysoké školy své budoucí studenty. Představíme vám některá možná využití moderních komunikačních technologií, příklady dobré praxe z České republiky i zahraničí. Stejně tak se v této publikaci věnujeme marketingovým tématům, nástrojům a specifickým cílovým skupinám, na které je v současné době potřeba se zaměřit z pohledu vzdělávacích a výzkumných institucí. Tato kniha není sbírkou předepsaných rad, ale spíše se snaží jednoduše představit čtenářovi složité procesy komunikace vědy a techniky. A to tak, aby je čtenář byl schopný uplatnit. 4

6 předmluva Věříme, že z příspěvků v této publikaci ucítíte upřímné nadšení autorů, jasně zakořeněné v profesionální zkušenosti, jež zcela uznává význam a důležitost vzájemné interakce mezi vědou a veřejností. Doufejme, že se v budoucnu dočkáme i v České republice toho, že se Komunikace vědy stane akreditovaným studijním programem na vysokých školách a univerzitách s přírodovědným či technickým zaměřením, jako je tomu standardně v mnoha zahraničních zemích. Naše věda a výzkum si to nejen zaslouží, ale nutně to i potřebují. Naštěstí, v České republice je v současné době organizováno stále více projektů zaměřených na komunikaci vědy, jako je například tento Individuální projekt národní v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s názvem Podpora technických a přírodovědných oborů, který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Se záměrem poskytnout servis v této oblasti všem českým vědcům, výzkumníkům a mediálním pracovníkům vysokých škol vydáváme a volně distribuujeme tuto metodiku s názvem Komunikace vědy, jejíž elektronická podoba je k dispozici a volné distribuci na projektových webových stránkách Přejeme si, aby vás motivovala, inspirovala a zejména vám pomohla ve vaší práci. Alexandra Hroncová, odborný garant klíčové aktivity Komunikace vědy 5

7 kapitola 1 1. Úvod Být vědcem je totiž dobrodružství Tomáš Moravec Házím hrách na stěnu, klopýtám přes bludné kořeny, je to sisyfovská práce. I tak se mohou cítit ti vědci, kteří se odváží opustit příslovečnou slonovinovou věž a rozhodnou se o průběh a výsledky svých nebo cizích výzkumů podělit s laiky. Je to ale důvod, proč se do komunikace s veřejností raději vůbec nepouštět? Rozhodně ne! Na rozdíl od Sisyfa, který svůj kámen valil na vrchol hory zcela zbytečně, mají totiž dnešní výzkumníci celou řadu efektivních možností, jak veřejnost oslovit a nadchnout ji pro to, čím žijí oni sami: pro touhu po poznání. Být vědcem je totiž dobrodružství a to je primární sdělení, které by široká veřejnost měla přijmout a pochopit. Teprve pak se lze vydat po stopách jednotlivých příběhů, v nichž bude vědec laikům zasvěceným průvodcem úžasnými světy biologie, chemie nebo třeba fyziky. Ty mohou být vyprávěné, hrané nebo třeba promítané v trojrozměrném filmu komunikace je totiž hra, kterou si vědci mohou nejen užít, ale také v ní zvítězit. Pokud se k hraní odhodlají V následujících kapitolách vám představíme několik hlavních oblastí komunikace vědy, různé komunikační metody a nástroje pro různé cílové skupiny, upozorníme na příklady popularizačních projektů z České republiky i zahraničí, které v sobě nejenom nesou ono zmíněné odhodlání hrát si, ale zároveň se úspěšně vyhnuly riziku průměrnosti a povrchnosti. Foto: Archiv PTPO MŠMT Projekt Podpora technických a přírodovědných oborů v průběhu svého trvání uspořádal téměř 200 typů různých motivačních a popularizačních aktivit, které téměř 390 tisícům účastníků ukázaly, že věda a technika jsou nejenom dobrodružství, ale že se mohou stát i jejich budoucností. 6

8 kapitola 2 2. Komunikace vědy je společenská zodpovědnost Tomáš Moravec Jak vznikl vesmír? Kdy vyhynuli plesiosauři? A k čemu vlastně prakticky využíváme objevy, které stály život Marii Curie? Ani ve vyspělých zemích tzv. západního světa nemá dnešní obyčejný člověk dostatek znalostí o vědě. Mít by je ovšem mohl, ba měl, nicméně veřejnost není snadné nadchnout obecnými tématy nebo ji infikovat vědeckou fascinací vyhynulými živočichy. Zajímá nás především to, zda v globalizujícím se světě sami PŘEŽIJEME. Neustálé zvyšování vědecké gramotnosti nás všech se stává ještě nutnějším, uvážíme-li, že objem vědeckých poznatků se neustále zvětšuje a spolu s nimi roste i potřeba tyto poznatky prakticky využívat. Je tedy nutné nejen objevovat, ale i komunikovat, nejen vědu dělat, ale také o ní mluvit, vyvracet mýty a stereotypy a ovlivňovat agendu ve veřejném prostoru. Otevřená komunikace o vědě je v zájmu veřejnosti i vědců samotných; nahlédnout za hranice vlastní odborné specializace a sdílet své nadšení pro vědu s laiky totiž může pro profesionála být zdrojem velké osobní satisfakce. Vědci se chtějí o tom, co je fascinuje, podělit s ostatními ať už jde o jejich vlastní výzkum nebo o objevy jejich kolegů a kolegyň. Pokrok ve vědě a technice je navíc tak rychlý, že i odborníci se musí úzce specializovat a svou vrcholnou odbornost si dokáží udržet jen ve vyhraněných oblastech. Jinými slovy: když dojde na komunikaci o tom, co leží mimo obor jejich profesionálního zájmu, jsou i vědci součástí široké veřejnosti etické aspekty technických a přírodních věd Jaroslav Petr Čím zásadnější je nový objev, s tím vetší nedůvěrou k němu veřejnost přistupuje. Jak pravil německý filozof Arthur Schopenhauer: Všechny zásadní objevy procházejí třemi etapami. Nejprve jsou zesměšňovány, následně zuřivě popírány a nakonec je lidé přijmou jako naprostou samozřejmost. Jak prezentovat výsledky výzkumu, který je náročný na pochopení, případně skrývá pro laickou veřejnost potenciální problém? Jak argumentovat a vysvětlit novinářům, uživatelům či kolegům z jiných vědeckých oborů principy a priori odmítané nové technologie? Podívejme se blíže na etickou problematiku v rámci přírodních a technických věd. Ačkoli je etika jako filozofická disciplína ryze humanitní vědou, řeší řadu problémů, které vyvěrají z praktického využívání výsledků bádání v přírodních a technických vědách. To je pole působnosti tzv. aplikované etiky a řady jejích dílčích oborů. Etika si klade otázku, zda to, co je z vědeckého hlediska možné a z právního hlediska povolené, je také správné. Existuje celá řada činů, které neodporují přírodním zákonům ani právním normám, ale jsou společností vnímány jako nesprávné či z etického hlediska sporné. Například, léčba neplodnosti metodou oplození ve zkumavce je mnoha lidmi považována za standardní léčebný postup, představitelé římskokatolické církve ji však odmítají a pro mnohé věřící je nepřijatelná. Právě na úrovni etických soudů často argumentují odpůrci některých technologií. 7

9 kapitola 2 Foto: Archiv PTPO MŠMT Laická veřejnost má tendenci tíhnout ke zjednodušeným etickým soudům. Úkolem popularizátorů vědy je podávat veřejnosti objektivní nezkreslené informace. Pokud ve společnosti převládne názor, že je některá technologie neetická, může být následně zakázána závaznou právní normou nebo podrobena velmi přísné regulaci. Etika ve vysokoškolské výuce Etickým aspektům uplatnění technologií, které využívají výsledky bádání v přírodních a technických vědách, se na našich vysokých školách věnuje velmi malá pozornost. Přitom například v USA byl už v roce 1989 založen výbor, který se intenzivně zabýval etickými problémy čtení kompletního lidského genomu. Na vysokých školách se přednáší především o vědeckých aspektech (např. o metodách pro genetické modifikace nebo klonování savců) a často i o právních aspektech (např. o zákonu na ochranu zvířat proti týrání nebo zákonu o nakládání s geneticky modifikovanými organismy) využívání výdobytků přírodních a technických věd. Studenti však nejsou připravováni na to, aby sami dokázali najít odpověď na zásadní etickou otázku: Je správné dělat všechno, co mohu dělat díky tomu, co mě naučili ve škole? 8

10 kapitola 2 S touto otázkou jsou v praxi konfrontováni absolventi mnoha přírodovědných i technických oborů, například v oboru humánní asistované reprodukce, v nanotechnologiích, robotice či syntetické biologii. Můžeme třeba vyvinout robota, který bude schopen pečovat o dítě postará se o jeho pohodlí, výživu, hygienu, bezpečí, zdraví, a dokonce i jeho zábavu. Nabízí se však ryze etická otázka: máme takové roboty vůbec vyvíjet? Jak se potom vypořádáme s možností, že nakonec začnou vyrůstat generace, které z valné části nebudou vychovávány lidmi, ale roboty? Při výuce nejde o to, aby studenti na etické otázky dostávali hotové odpovědi. Studenti by se měli naučit klást si otázku: Je to, co dělám, správné? V ideálním případě by pak na ni měli sami nalézt odpověď. Základem je, aby vycházeli z objektivních fakt, která se naučili, a aby zvážili možnosti, které se nabízejí k řešení daného problému. Pak se mohou rozhodnout, co je podle nich správné a co nikoli. Tím však hledání odpovědi nesmí končit. Je nutno zvážit, co je zapotřebí pro prosazení jejich názoru, jaké budou dopady jimi navrhovaného řešení a jak se lze s těmito dopady vypořádat. Právě poslední bod řešení následků a dopadů je klíčový, protože zvyšuje záruky skutečně zodpovědného řešení. Etika a veřejnost Laická veřejnost tíhne ke zjednodušeným etickým soudům; z lidu často zaznívají verdikty typu to bych nařídil nebo to bych zrušil. Aspoň elementární úvahy o zodpovědnosti za taková řešení samozřejmě chybějí. Veřejnost nemívá pro etický verdikt k dispozici adekvátní objektivní výchozí údaje většina lidí neví, jak funguje jaderný reaktor, nezná jeho zabezpečení ani všechny alternativy řešení energetického problému. Laici rovněž zhusta vidí jako problém to, co odborníci jako problém nevnímají, a naopak nejednou nevědí o problémech, které znepokojují odbornou veřejnost. Odborníci musejí při komunikaci s veřejností brát ohledy na to, jak vidí problematiku neprofesionálové. Musejí se tak zabývat i hloupostmi, jako je například obava, že při experimentech na novém urychlovači elementárních částic vznikne černá díra, která pak zničí celou Zemi. Vědci často odmítají ztrácet čas podobnými nesmyslnými obavami veřejnosti a vyklízejí tak pole těm, pro které je šíření hloupostí z jakéhokoli důvodu výhodné. Příkladem může být obava ze zneužití antihmoty k výrobě bomby, jak ji prezentoval v románu Andělé a démoni spisovatel Dan Brown. Středisko CERN mělo několik možností, jak na tuto výzvu zareagovat. Mohli situaci ignorovat, nebo mohli reagovat odbornými argumenty. Experti na komunikaci s veřejností navrhli vytvoření webových stránek (angelsanddemons.cern.ch), na nichž velmi vtipnou formou fiktivních otázek zájemců a odpovědí odborníků celou fámu vyvracejí. Nepotřebovali jít do hloubky fyziky elementárních částic, ani složitě vysvětlovat vlastnosti antihmoty. Vědci také nesmí před veřejností zamlčovat problémy, které reálně existují, aniž by o nich lidé věděli. Příkladem problému, o kterém veřejnost mnoho netuší, a proto se jej neobává, je znečištění životního prostředí tzv. endokrinními disruptory, tedy látkami, které jsou s to narušit hormonální regulaci v organismu lidí i živočichů. Tyto látky jsou přírodní i umělé, působí ve velmi nízkých koncentracích a zvláště razantní vliv mají na vodní živočichy. Například, samci sladkovodních ryb mají v mnoha řekách narušený vývoj pohlavních žláz a ve varlatech se jim tvoří jikry. Blogy, Facebook, virály Odborníci musí veřejnosti nabízet objektivní nezkreslené informace, jež jsou potřebné pro vytvoření etických stanovisek, a představovat různé alternativy řešení aktuálních problémů i případné dopady těchto řešení. V tomto je postavení odborníků z přírodních a technických věd prakticky nezastupitelné; nikdo jiný nedisponuje tak hlubokými znalostmi. Vynesení konečného verdiktu však musíme nechat na veřejnosti i s rizikem, že si zvolí jiné řešení, než jaké považují za optimální odborníci. 9

11 kapitola 2 Foto: Archiv PTPO MŠMT Tradiční formy brožur, přednášek a dnů otevřených dveří je zapotřebí rozšířit o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, klipů, blogů. Nesmírně důležitá je forma, jakou jsou informace veřejnosti nabízeny. Tradiční formy brožur, přednášek a dnů otevřených dveří je zapotřebí rozšířit o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, klipů, blogů. Na rozdíl od klasických forem mají nové způsoby popularizace tu výhodu, že mohou žít vlastním životem. Pokud jsou výstupy dobře připravené, šíří se mezi cílovými skupinami virálně lidé si je přeposílají a předávají si na ně odkazy. Pro vědce je pak šíření informací méně pracné, a přitom velmi účinné. Příkladem může být propagace obřího urychlovače CERN hudebním klipem umístěným na YouTube. Mnoho fyziků tato forma propagace urychlovače pobouřila; faktem však zůstává, že seriózní forma propagace urychlovače by ve srovnání s klipem zasáhla jen zlomek populace. Takhle ne! Odstrašujícím příkladem nezvládnuté osvěty a selhání při objasnění etických problémů je problematika pěstování geneticky modifikovaných plodin. Producenti plodin se zaměřili pouze na své přímé zákazníky, tedy na potenciální pěstitele. Biotechnologické firmy vynaložily značné úsilí, aby pěstitelé pochopili výhody pěstování geneticky modifikovaných plodin. O jejich přijetí společností ale rozhodují finální spotřebitelé potravin a ty osvětové kampaně zcela minuly. Přínosy pro spotřebitele jsou nepřímé a nejsou na první pohled zjevné, proto nebylo obtížné přesvědčit například evropskou veřejnost, aby na geneticky modifikované plodiny nahlížela s nedůvěrou. Jejich odpůrci totiž mezitím vyplnili mediální prostor jednoduchými, emočně zabarvenými, a tudíž velmi účinnými příběhy a vědci dosud marně dobývají ztracené pozice. V této situaci je pro politiky výhodné stavět se proti geneticky modifikovaným zemědělským plodinám a získávat tak hlasy voličů. Změna této situace je velmi obtížná, ne-li nemožná. Jaderná energetika je na tom podobně. Situaci významně zkomplikovala skutečnost, že jaderná energie byla nejprve použita ve formě atomové bomby a i při jejím mírovém využití došlo k několika závažným nehodám. 10

12 kapitola 2 Obory na rozcestí Další obory jako nanotechnologie, robotika nebo syntetická biologie se podobně nepříjemné pozici mohou stále ještě vyhnout. Pokud však vědci nebudou náležitě komunikovat s veřejností a pokud nepřipustí diskusi o etických aspektech těchto technologií, mohou snadno skončit ve stejně bezvýchodném postavení. Veřejnost nesmí mít důvod si myslet, že před ní vědci něco skrývají. V té chvíli by se vytvořil prostor pro teorie spiknutí, které se jen obtížně vyvracejí či uvádějí na pravou míru. Nanotechnologie mohou zajistit nové materiály s dosud nevídanými vlastnostmi. Na druhé straně představují určité riziko pro životní prostředí a vědci musí na toto riziko sami upozorňovat a ukazovat, jak je lze eliminovat. Syntetická biologie je příslibem vzniku nových organismů schopných produkovat nová léčiva, rozkládat levně a bez ekologické zátěže vodu na kyslík a vodík či likvidovat toxické látky v životním prostředí. Tyto nové, uměle vytvořené organismy však zároveň představují určitá rizika. Opět je zapotřebí vyložit karty na stůl a předejít tak kritice. Robotika může usnadnit lidem život, ale na druhé straně může být zneužita; už dnes začíná být aktuální otázka využívání robotů ve vojenství, neboť ve vývoji jsou i autonomní roboty schopné ovládat zbraně a ničit nepřátelské vojáky či teroristy. To představuje značný etický problém, který je zapotřebí podrobit veřejné diskusi. Čas kvapí Nelze se konejšit tím, že doba ještě nenazrála a na kousnutí do kyselého jablka diskuse s veřejností je dost času. Věda se rozvíjí velmi rychle a postupuje ve skocích, které střídají kratší či delší období postupného pokroku, nebo dokonce stagnace. Je lepší, aby diskuse s veřejností proběhla dříve, než bude praktické využívání nových technologií aktuální. V tom si lze vzít ponaučení z vývoje techniky klonování savců. Ta byla dlouho doménou autorů sci-fi; biologové na tomto poli usilovně pracovali, ale jejich dílčí úspěchy nepřilákaly pozornost sdělovacích prostředků, a tudíž ani veřejnosti. Narozením ovce Dolly se vše rázem změnilo, úspěch zaskočil i vědeckou komunitu. Vyrojily se divoké spekulace; mnohé vycházely z extrapolací děl sci-fi, jako byl dystopický román Aldouse Huxleyho Konec civilizace nebo hollywoodský film podle románu Iry Levina Hoši z Brazílie. Většina těchto děl znázorňuje klony jako nebezpečné zrůdy a tak je také vnímala laická veřejnost. V USA je paradoxně odpor ke zvířecím klonům mnohem silnější než odpor ke geneticky modifikovaným zemědělským plodinám. Spotřebitelské organizace tam například požadují povinné značení potravin vyprodukovaných zvířecími klony, i když neexistují laboratorní techniky, které by tyto potraviny dokázaly odlišit od potravin vyprodukovaných zvířaty vzniklými konvenčním oplozením. Varování na závěr Etické aspekty přírodních a technických věd nelze ignorovat ani podceňovat. Pokud se nebudou etickými otázkami vědeckých oborů a technologií zabývat odborníci na tyto obory a technologie, budou se jimi bez jakýchkoli zábran zabývat lidé, kteří věci nerozumí a budou veřejnosti podsouvat zkreslená, jednostranná stanoviska. V ještě horším případě zasáhnou do etických diskusí lidé, kteří po věcné stránce technické a přírodovědné obory a na nich založené technologie velmi dobře ovládají, ale jsou rozhodnuti manipulovat veřejným míněním z ryze zištných důvodů. prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. se zabývá reprodukční biologií hospodářských zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby Akademie věd ČR, přednáší též biotechnologii živočichů na České zemědělské univerzitě v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. 11

13 kapitola Zeptejte se přírodovědců obousměrná komunikace s mladými zájemci o přírodní vědy Jan Kolář Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze spustila v listopadu roku 2011 projekt Přírodovědci.cz. Jeho hlavními cílovými skupinami jsou potenciální uchazeči o studium na fakultě, tedy žáci základních a středních škol, a jejich učitelé. Projekt zahrnuje internetové stránky a řadu akcí pro školy i pro individuální zájemce o přírodní vědy. Propagovány jsou čtyři vědní obory vyučované na fakultě: biologie, chemie, geologie a geografie. Součástí stránek je také rubrika Zeptejte se přírodovědců. Zde mohou návštěvníci webu prostřednictvím jednoduchého formuláře pokládat otázky, které následně zodpovídají vědci z PřF UK. Některé odpovědi sdělujeme tazatelům em, jiné, pokud jde o významné či atraktivní téma, uveřejňujeme jako články ve zmíněné rubrice (www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu). Během roční existence projektu (do 30. listopadu 2012) jsme přijali 213 dotazů. Dvaasedmdesát jich bylo zodpovězeno formou článků na webu, zbylé byly vyřízeny em nebo je momentálně zpracovávají odborníci. Pouze minimum otázek bylo vyřazeno, protože byly zjevně nesmyslné nebo nesouvisely s obory přednášenými na fakultě. Dotazy kladou děti (již od věku 6 8 let), mládež, vysokoškolští studenti i dospělí včetně učitelů. Uživatelé se nejčastěji ptají na biologická témata; silně jsou zastoupeny otázky spadající do zoologie bezobratlých a fyziologie člověka. Další frekventovanou vědní disciplínou je chemie. Dotazy z geologie a geografie jsou zastoupeny méně. V geologii dominuje paleontologická problematika, většinou prosby o určení zkamenělin. Tato skladba otázek je celkem pochopitelná biologie člověka se tazatelů bezprostředně dotýká, bezobratlé a zkameněliny zase často nacházejí ve svém okolí nebo při cestách do přírody. Zdroj: Rubrika Zeptejte se přírodovědců se stala natolik úspěšnou, že některé z odpovědí na dotazy čtenářů pravidelně otiskuje deník Lidové noviny. 12

14 kapitola 2 Rubrika Zeptejte se přírodovědců se nám osvědčila jako dobrý nástroj pro propagaci vědy, a to z několika důvodů: 1) Zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi institucí a veřejností. Internetové stránky jsou primárně vhodné pro jednosměrnou komunikaci směrem k publiku. Komentáře pod články mohou generovat určité množství zpětné vazby od publika, ale míra jeho zapojení je mnohdy nízká. Naproti tomu výrazná grafická upoutávka Zeptejte se přírodovědců, která se zobrazuje na všech stránkách našeho webu, vybízí návštěvníky k aktivitě. Když pak na otázku odpoví vědec a specialista na dané téma, posiluje to v tazateli pozitivní vztah k Přírodovědecké fakultě UK. 2) Vytváří atraktivní obsah pro web. Na internetových stránkách projektu Přírodovědci jsou zveřejňovány standardní články o tématech zvolených redakcí webu nebo odborníky z fakulty. Odpovědi na dotazy však představují významný doplněk těchto článků. Díky zaslaným otázkám máme mnohdy příležitost zpracovat atraktivní téma, které by nás patrně vůbec nenapadlo (například kolik megapixelů má lidské oko). 3) Prezentuje fakultu a její pracovníky jako důvěryhodné vědecké autority. Na internetu lze dnes najít odpovědi na různé otázky týkající se přírodních věd. Častým problémem bohužel bývá spolehlivost takových odpovědí. Články v rubrice Zeptejte se přírodovědců ovšem píší vědci; tazatelé i další čtenáři tedy mohou těmto informacím věřit. 4) Generuje obsah využitelný v médiích. Některé odpovědi našich expertů jsou publikovány v Lidových novinách, a v českém online vydání National Geographic, s nimiž pravidelně spolupracujeme. Mgr. Jan Kolář, Ph.D. je specialistou PR v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se popularizací vědy a propagací vědeckých institucí textem, obrazem i interaktivními akcemi; komunikuje s novináři a s veřejností. Vystudoval biologii na PřF UK, doktorský titul získal v oboru anatomie a fyziologie rostlin tamtéž. Je autorem knihy Biologické hodiny rostlin (Academia, 2006) a členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR Andělé, démoni a černé díry Miroslava Dvořáková Evropská organizace pro jaderný výzkum, známá pod zkratkou CERN, je pro většinu odborníků z řad talentovaných fyziků nejvyšší metou. Vzbuzuje ovšem zájem i u široké veřejnosti nejen díky nedávným pokusům, jako byla například simulace velkého třesku či experiment s neutriny, ale také díky médiím, literátům a hollywoodským tvůrcům akčních snímků. Pracovníci PR oddělení CERN tak čelí nestandardním komunikačním výzvám. Co je CERN? CERN je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě; zabývá se základním výzkumem v oblasti nejmenších struktur uvnitř hmoty, které jsme schopni vidět. Tato mezinárodní organizace byla založena 29. září 1954 zástupci dvanácti členských států a v následujících letech se počet členských zemí rozrostl o dalších deset; 13

15 kapitola 2 Foto: Archiv CERN Americký herec Tom Hanks (první zleva), který ztvárnil postavu vědce Langdona ve filmu Andělé a démoni, při návštěvě CERN. Organizace využila filmové publicity a spustila paralelně se světovou premiérou filmu osvětovou kampaň, jež vysvětlovala a propagovala vědecké výsledky instituce. navíc má pět dalších států a organizace EU i UNESCO status pozorovatele. Laboratoře CERN leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura a zaměstnávají okolo vědců ze všech koutů světa údajně polovinu všech fyziků na světě, kteří se zabývají částicemi. Ti se snaží odpovědět na otázky, jako Co je hmota?, Jak vznikla?, Jaké jsou její základní stavební prvky?, Co je drží pohromadě? nebo Jak se podílejí na vzniku a uspořádání složitějších věcí v přírodě a celého vesmíru?. Pokusy vědců z CERN jsou důležité pro průmysl, prvotřídní technické vybavení pomáhá vychovat řadu stejně prvotřídních odborníků a široký rozsah vědeckého programu i kvalitní management lákají mnoho mladých talentů. Sečteno a podtrženo CERN je nejen exkluzivním zaměstnavatelem a producentem nedocenitelných výsledků v oblasti vědy, ale díky zpopularizovaným termínům jako velký třesk, antihmota či urychlovač a díky obrovským investicím, médiím a obecné neznalosti oboru částicové fyziky i zdrojem mnoha spekulací a mýtů. Výzvy na poli komunikace Organizace na sebe upoutala pozornost v roce 2008, kdy spustila takzvaný Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider LHC) 1. To u některých vědců i laiků vyvolalo obavu, že LHC může způsobit jednu z několika teoretických katastrof, které by mohly zničit Zemi nebo dokonce celý vesmír vytvoření stabilní černé díry a zvláštní hmoty, která by byla stabilnější než normální hmota. CERN zareagoval vypracováním studie, jejíž závěr potvrzoval neopodstatněnost takových obav, nicméně ani tento dokument veřejnost příliš neuklidnil. Pro tiskovou kancelář CERN byla tato situace impulzem k nastartování intenzivní komunikace s médii a veřejností pracovníci oddělení PR CERN začali pravidelně informovat o veškerých výsledcích výzkumu a vývoje. 1 V České republice se o popularizaci urychlovače zasloužila například Fakulta strojní ČVUT se svou kampaní Urychlovač. Dva výherci z řad studentů ČVUT mohli díky soutěži navštívit laboratoře CERN s doprovodem vědeckých pracovníků ČVUT, získat letenky a ubytování. 14

16 kapitola 2 Andělé, démoni, černé díry a média CERN díky svému zaměření vždy vzbuzoval velký zájem médií, jejichž výstupy však bývají poznamenány touhou po senzaci a nedostatečnou znalostí problematiky. Co se začalo dít po spuštění urychlovače, předčilo veškerá očekávání. Nejednalo se pouze o články v médiích, zmiňující výše uvedené katastrofické teorie, ale také o mystifikace vyvolané zejména jedním hollywoodským snímkem, jehož autoři kladli důraz na napětí, akce a mystično spíše než na fakta. Film amerického režiséra Rona Howarda Andělé a démoni byl natočen dle stejnojmenné knihy Dana Browna; stejně jako ve známější Šifře mistra Leonarda je hlavním hrdinou akademik Robert Langdon. Ten zjistí, že tajné bratrstvo Iluminátů ukradlo antihmotu z tajné laboratoře v CERN a plánuje ji použít jako zbraň, která zničí Vatikán. Snaží se katastrofě zabránit. Film nabízí řadu konspiračních teorií, které přispěly k vnímání CERN jako uzavřeného spolku, provádějícího tajné pokusy a produkujícího antihmotu po kilogramech. A vzhledem k tomu, že se snímek držel po několik týdnů v čele celosvětového žebříčku nejnavštěvovanějších filmů, zasáhl podstatně větší procento populace než jakýkoli novinový článek. Zaměstnanci PR oddělení CERN pak museli informace typu antihmota vyřeší energetickou krizi lidstva co nejrychleji uvést na pravou míru. Foto: Archiv CERN A pamatujte, že jde jen o fikci. Věnování spisovatele Dana Browna v prvním vydání knihy Andělé a démoni, adresovaném řediteli výzkumného zařízení CERN. Reakce CERN více andělů, démonů a černých děr! Tiskový mluvčí CERN James Gillies proto představil odborné veřejnosti záměr organizace, jak proměnit hrozbu těchto dezinformací v příležitost vědecky komunikovat a zvýšit povědomí o reálných faktech. Organizace si udělala průzkum, z jehož výsledků vyšlo najevo, že veřejnost příliš nerozumí tomu, co se v CERN děje, nicméně má alespoň velmi obecnou představu co se tam dělá, je potřeba, stojí to spoustu peněz a bude to mít nějaký praktický přínos. Povědomí o konkrétních aktivitách a výzkumech CERN, jako je simulace nejrychlejší dráhy na planetě, nejprázdnějšího místa v solárním systému, nejchladnějšího místa ve vesmíru, nejžhavějšího místa v galaxii, vývoje nových technologií pro IT, medicínu nebo bezpečnost, bohužel široká veřejnost neměla. CERN proto chytře využil publicity kolem filmu, aby zvýšil povědomí laiků o experimentech, které v laboratořích probíhají. Ať už čistá fikce nebo fikce tvářící se jako fakt organizace obojího využila na cestě k propagaci svých výsledků. Prostřednictvím svých webových stránek, přímé komunikace s jednotlivými médii, účasti na odborných seminářích, psaní článků i aktivity na sociálních sítích začala intenzivně komunikovat a uvádět informace na pravou 15

17 kapitola 2 Zdroj: news.bbc.co.uk/2/hi/ stm Na počátek prvních experimentů v LHC reagovala řada médií poplašnými zprávami o možném konci světa tak, že vyvolala v laické veřejnosti neopodstatněnou paniku. Mezi těmito médii byla např. i renomovaná zpravodajská stanice BBC News. míru. Na své webové stránky například umístila informační kvíz k filmu Andělé a démoni, v němž uživatelům odhalila, co z děje byla pravda a co fikce. Záběr mediálních aktivit CERN se tedy v posledních letech značně rozšířil od účasti ředitele komunikace na sympoziích v různých částech světa přes zábavní obsah webových stránek až po citace pracovníků CERN v globálních médiích. Výsledek tohoto snažení na sebe nenechal dlouho čekat dostavila se publicita, zvýšila se návštěvnost webu, na internetu se častěji vyhledávala klíčová slova s CERN spojená a přibylo také zmínek na Twitteru a jiných sociálních sítích. Jen v Evropě vyšlo k 10. září 2008 celkem 3129 mediálních výstupů týkajících se CERN. 2 V roce 2009 se pak zkratka názvu Velkého hadronového urychlovače, LHC, objevila mezi desítkou nejvyhledávanějších slov na internetu. 3 2 Meltwater News Statistik 2008, CERN J.Gillies Angels, Demons and Black Holes turning threat to opportunity in science communication: Severní Amerika 1 515, Asie 440, Střední Amerika 11, Afrika 57, Asie/Pacifik 181, Jižní Amerika 189, Austrálie/Oceánie 283, Blízký východ Slovem roku 2009 se stal výraz twitter, ovšem hadron dosáhl na osmou příčku. Slovním spojením roku byl král popu, ale božská částice skončila desátá. A konečně, vlastním jménem roku se stalo jméno Baracka Obamy, ale zkratka LHC získala čtvrté místo! 16

18 kapitola 2 V roce 2010 potom oficiální web CERN zaznamenal průměrný denní přístup návštěvníků ze 185 zemí světa. Přímý přenos CERN LHC First Physics po internetu vidělo unikátních uživatelů, prostřednictvím mobilu pak dalších osob; za ten den se zvýšil počet fanoušků LHC na Twitteru z cca na Pro další období si CERN ve své komunikační strategii stanovil udržení současné vizibility svého vědeckého a sociálního poslání a využití jedinečné příležitosti k pevnému usazení vědy do mainstreamové kultury. Seznam použitých zdrojů: CERN, Dr. James Gillies Prezentace Angels, Deamons and Black Holes turning threat to opportunity in science communication CERN, A major step forward for open-access publishing [online]. [cit ] Dostupné na public.web.cern. ch/public/ BBC News magazine, Finlo Rohrer, Why the fascination with the end of the world? [online]. [cit ] Dostupné na news.bbc.co.uk/2/hi/ stm Co je to CERN, Jan Řídký, [online]. [cit ] Dostupné na nc25.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/ cern50_tisk.pdf2004 Akademie věd ČR, Slavnostní spuštění urychlovače LHC v laboratoři CERN, [online]. [cit ] Dostupné na lhc.avcr.cz/ Mgr. Miroslava Dvořáková pracuje jako nezávislá PR konzultantka, například pro MŠMT ČR. Pro projekt IPn Podpora technických a přírodovědných oborů zajišťuje PR služby a tiskový servis. Deset let pracovala ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic jako Senior PR specialistka. Vystudovala obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. 17

19 kapitola 3 3. Marketing Tomáš Moravec Když se odborník rozhodne komunikovat vědu, vydá se jistě po správné cestě. To ovšem ještě samo o sobě neznamená, že tato cesta nebude klikatá a trnitá a že jej brzy dovede do cíle. V první řadě je nutné si zmíněný cíl definovat a také si určit publikum, které během svého vědeckého evangelia chceme potkat a oslovit. Staré známé přísloví o tom, že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, lze přeneseně použít i pro vztah vědců a veřejnosti. Bez ohledu na to, jak tvrdé může být publikum k neúspěšnému popularizátorovi vědy, platí, že odborník, který chce mluvit o složitých tématech s laiky, se musí svému publiku přizpůsobit. Nebojovat s ním, ale zvolit takové komunikační kanály, které publiku umožní vzít sdělení za vlastní a učinit z něj téma pro svůj život. Dialog vědce a veřejnosti by se měl podobat partnerskému rozhovoru spíše než donkichotskému boji s větrnými mlýny. Stručně řečeno: klíč k úspěšné komunikaci spočívá v tom, naučit se přeměnit věci, jež chceme říci, na věci, které chce naše publikum znát a slyšet. Cílem komunikátora vědy by mělo být v první řadě vzbudit o dané téma u laiků zájem, který přirozeně existuje mezi jejich vědeckými kolegy, a probudit u veřejnosti touhu dozvědět se o daném tématu více. K tomu je nutné poznat nejen svou cílovou skupinu a její komunikační návyky, ale v návaznosti na to také zvolit vhodný jazyk a využít argumentaci stejně dobře jako emocionální náboj tématu ideál komunikace vysokých škol s veřejností Jiří Mikeš Musí mít vysoká škola svého mluvčího a svůj časopis směrovaný k veřejnosti? A může se tak důstojná organizace jako univerzita snížit k tak nekonvenčním metodám, jako je např. guerilla (kontroverzní, šokující) či buzz marketingu (sloužící k vyvolání rozruchu), tedy ke zprávám virálně šířeným netradičními kanály jako Facebook či YouTube nikoli samotnou organizací, ale spíše jednotlivci, v nejlepším případě názorovými vůdci? Na základě své dlouholeté praxe v komunikačním průmyslu si v tomto článku dovoluji předložit své osobní názory na organizaci, formy a metody, jakými by vysoké školy mohly (a v dnešním tvrdém konkurenčním boji snad dokonce měly) efektivně komunikovat s veřejností. Zdravý základ: PR oddělení Každá vysoká škola by měla mít svého tiskového mluvčího a ještě lépe rovnou několik pracovníků sdružených do oddělení public relations, vztahů s veřejností. Toto oddělení má stejně jako tiskový mluvčí, který zpravidla bývá jeho vedoucím, na starost předávání informací o škole směrem ven, tedy široké veřejnosti (médiím, potenciálním studentům, politickým zástupcům atd.), i dovnitř, tedy pedagogům a zaměstnancům dané školy či jejím stávajícím studentům. 18

20 kapitola 3 Foto: Archiv Přírodovědecké fakulty UK Nejefektivnější podobou komunikace s veřejností je dnes ve všech oborech WOM, což je anglická zkratka pro odborný marketingový termín word-of-mouth, který lze do češtiny přeložit jako šeptanda. Vedoucí pracovník oddělení PR by podle mého názoru měl být součástí vedení školy; účastnit se s hlasem poradním všech rozhodujících zasedání rektora, zodpovídat za interní informace (zvláště pak na webových stránkách), které jsou určeny pedagogům, zaměstnancům a studentům školy, za informace předávané o škole (nikoliv o fakultách a katedrách; za ty by měl nést zodpovědnost jejich vlastní PR zaměstnanec) sdělovacím prostředkům, případně i jiným orgánům a organizacím, pokud tak rozhodne vedení školy. Podstatou práce PR oddělení či mluvčího je nejen informování, ale také budování porozumění dané instituci a důvěry k ní. Podobně by měly mít i jednotlivé fakulty svého PR člověka. Pokyn rektora by pak měl upravit vztahy mezi oddělením PR, vedením a mluvčími jednotlivých fakult, kteří posléze společně odpovídají i za jednotnou vizuální i formální prezentaci školy. Podporujme šeptandu Nejefektivnější podobou komunikace s veřejností je dnes ve všech oborech WOM, což je anglická zkratka pro odborný marketingový termín word-of-mouth, který lze do češtiny přeložit jako šeptanda nebo tichá pošta. Promyšlená komunikace s veřejností založená na dobrých zprávách, které o škole sdělují její zaměstnanci (ideálně osobnosti veřejného zájmu, lidé populární svou prací a proslavení médii) i její studenti. Zdá se, že šíření zpráv o škole budou čím dál tím více sloužit sociální sítě využívané studenty té které školy; také se již etablovaly různé studentské elektronické informační zdroje (například veřejný portál studentů Univerzity Karlovy nebo VŠEborec, interní portál studentů Vysoké školy ekonomické). 19

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Lidé, informace, technologie

Lidé, informace, technologie Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více