Francouzský jazyk. Septima

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Francouzský jazyk. Septima"

Transkript

1 Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď v rámci české státní maturity nebo v rámci mezinárodní maturity International Baccalaureate. Studenti, kteří v septimě a v oktávě studují dvouletý maturitní program International Baccalaureate, si jako jeden ze šesti maturitních předmětů mohou zvolit i druhý cizí jazyk. V takovém případě se pak připravují ke složení komplexní zkoušky na úrovni B1 (IB Standard Level) nebo B2 (IB High Level). Zkouška se skládá z několika externě i interně hodnocených částí. Časová dotace septima oktáva 3 4 Septima 1. rok programu mezinárodní maturity Společnost a mezilidské vztahy Rodinné vztahy Příprava na část maturitní zkoušky (Épreuve 1/Paper 1) Rozbor textu - Úvod Příprava na část maturitní zkoušky (Épreuve 2/Paper 2) Slohová práce - Úvod Příprava na část maturitní zkoušky (Oral interactif) Debata - Úvod Příprava na část maturitní zkoušky (Oral individuel) Samostatná ústní zkouška Úvod do problematiky, možné strategie, základní nácvik Příprava na část maturitní zkoušky (Travail écrit) Samostatná písemná práce Úvod Naše společnost otázka rovnosti Vztahy mezi dětmi a rodiči - role prarodičů v současné společnosti rozšíření slovní zásoby, četba textů Vztahy mezi přáteli jak získávat nové přátele téma samoty láska hodnoty mládeže rozšíření slovní zásoby, četba textů Gramatika Opakování sloves 1. a 2. skupiny - cvičení Opakování nepravidelných sloves - cvičení Opakování přídavných jmen jejich tvoření - cvičení Opakování souminulého času (imparfait) tvary sloves a použití - cvičení Opakování rozkazovacího způsobu tvoření a užití ve větách cvičení Rovnost muže a ženy domácí násilí problém násilí v naší společnosti téma útočníka a oběti, zločinu a trestu

2 Stategie debaty základní nácvik Rozbor textu základní nácvik Slohová práce jednotlivé typy textů základní nácvik Samostatná ústní zkouška - procvičování Problémy školství a vzdělávacího systému Rozbor textů - procvičování Samostatná písemná práce procvičování Debata: Role muže a ženy ve společnosti, simulace soudního přelíčení Rozbor textu: Muž na mateřské dovolené, Násilné chování partnerů, právní postihy Slohová práce typy textů: deník, článek, prohlášení, výzva. Popis fotografie Práva a povinnosti studentů a učitelů, problémy násilí ve školách, problematika školního neúspěchu, nedostatečné financování škol Výsledky ankety: Ideální učitel, diskuse nad školním řádem, trestání rodičů za absence jejich dětí, nárůst násilí ve školách, školní systém dříve a dnes. Disertace Deník, neformální dopis, formální dopis Gramatika Opakování předminulého času (plus-queparfait) Opakování spojovacího způsobu (subjonctif) Samostatná ústní zkouška - procvičování Národní identita a vlastenectví Popis fotografie a diskuse nad ní Státní symboly, národní hymna, národ jako celek, téma vlastenectví, národní identity, národní hrdosti, nacionalismu, můj mateřský jazyk, téma občanství a vlastenectví, téma oběti za vlast. Frankofonní země - opakování Rozbor textů procvičování Samostatná písemná práce- procvičování Rozbor textů: Moje země, můj jazyk Položit svůj život za vlast Postoj francouzské vlády k válečným veteránům Debata: národní hymny jak se stát právoplatným občanem žádosti o vízum důležitost mateřského jazyka pro každého z nás integrace cizinců do společnosti připravenost mladých položit život za svou vlast Dopis: téma: Změna národní hymny Blog: Co je to být právoplatným občanem Výzva: Začleňování cizinců do společnosti Proslov: Odmítám zemřít za svou vlast Oficiální dopis: Poděkování za zvěřejnění příběhu veteránů 2. světové války ve Francii

3 Samostatná ústní zkouška Sdělovací prostředky a média Média Rozbor textu - procvičování Popis fotografie a diskuse s učitelem na toto téma Umět všeobecně pohovořit o médiích a sdělovacích prostředcích dnes Tisk noviny, časopisy Televize seriály, zábavné pořady, téma násilí v televizních pořadech Mládež a noviny, důležitost televize v našem životě Já a média: nejvíce používané médium v mém životě Slohová práce - procvičování Okomentovat výsledky ankety, udělat porovnání výsledků, dítě a vliv televizního vysílání na jeho duševní vývoj, pojednání na téma: Jak žít bez televize Samostatná písemná práce procvičování Samostatná ústní zkouška procvičování Oficiální dopis, úvodník, dopis s doporučeními Popis fotografie a diskuse s učitelem Moc médií Role novináře a jeho odpovědnost Sledovanost údálostí přenášených televizí objektivita zpráv Internet důvěryhodný zdroj informací diskuse Svoboda slova Tvorba novin Oktáva 2. rok programu mezinárodní maturity Reklama Reklama reklamní kampaň, reklamní agenti, reklamní agentura, lživá reklama, vliv reklamy na životní styl, sedavý způsob života vznik obezity u dětí Vliv reklamy na mládež Reklama na jídlo vznik obezity u dětí

4 Pravidla reklamní kampaně Odpovědnost tvůrců reklamy Reklama v Africe její vliv Rozbor textů procvičování Debata procvičování Reklama jako odvětí, které se rychle vyvíjí situace ve frankofonních zemích Je reklama zodpovědná za obezitu u dětí? Vliv reklamy na sladkosti na stravování děti Druhy reklam jak připoutat pozornost diváka a posluchače účinnost reklamy reklamy pro muže/ženy/děti Samostatná ústní zkouška - procvičování Popis reklamy a diskuse s učitelem Samostatná písemná práce Internet a jeho nebezpečí Globalizace a její následky Životní prostředí Potravinové zdroje a naše zdraví disertace Napsání propagačního materiálu Role internetu v životě dnešní mládeže Nebezpečí spojené s užíváním internetu, jeho dopad na jazykové schopnosti mladých lidí Sociální sítě, surfování na internetu, stahování souborů, respektování soukromí ostatních Opakování složeného minulého času (Le passé composé) Otevření hranic, možnost žít v jiné zemi Práva dítěte, práce dětí, jejich zneužívání Chudoba ve světě, vykořisťování respektování lidských práv Humanitární pomoc Jednoduchý budoucí čas (Le futur simple) Podmiňovací způsob (Le conditionnel simple) Důsledky naší činnosti na životní prostředí Současný stav planety, boj proti znečistění, oteplování planety, Sucho,hladomor, přírodní katastrofy, zvyšování hladiny oceánů, tání ledovců. Opakování tvoření záporných vět Podmínková souvětí Hladomor ve světě, epidemie, nerovnosti ve světě, podvýživa, Očkování, distribuce léků v rozvojových zemích Přechodník přítomný

5 Válečné konflikty Volitelná témata: Terorismus, děti ve válce, národní a mezinárodní obrana, válečné konflikty v současném světě, válka a mír Opakování zájmen Zdraví Kulturní rozmanitost Zvyky a tradice

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk Vzdělávací obor anglický jazyk je realizován v povinném předmětu anglický jazyk a ve volitelných předmětech. Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více