ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D."

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph. Polština II. Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Polština II. Autor: Mgr. Petr Slováček, Ph. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 89 Petr Slováček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Úvod do flexe jmen Základní pojmy a gramatické kategorie skloňování jmen v polštině Gramatické kategorie jmen Přehled skloňování podstatných jmen a jejich koncovek Problematická koncovka e Cvičení Vyčasujte slovesa uvedená v tabulkách podle slovníkového zápisu Vypište nejdůležitější informace o podstatném jménu, které dokážete vyčíst ze slovníkového zápisu Pokuste se určit, zda se jedná o rod mužský-osobní, nebo o rod mužský nikoliv osobní Doplňte slova ve správných tvarech Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen mužského rodu zakončených Ø (nulovou koncovkou) Skloňování podstatných jmen rodu mužského zakončených v na Ø pravidla distribuce pádových koncovek Přehled pádových koncovek podstatných jmen mužského rodu zakončených v Ø Cvičení Skloňování podstatných jmen rodu mužského s pomocí slovníkového zápisu Skloňování podstatných jmen rodu mužského na základě znalosti Skloňování podstatných jmen rodu mužského na základě znalosti tvaru náhodného pádu Analýza sloves Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen rodu ženského Tvoření podstatných jmen rodu ženského Smíšené skloňování Cvičení Tvoření forem podstatných jmen rodu ženského s pomocí slovníkového zápisu Tvoření forem podstatných jmen rodu ženského na základě znalosti Doplňte podstatná jména a slovesa ve správných tvarech Přeložte V uvedeném náhodném textu z internetu se pokuste najít a určit formy všech slov (sloves i podstatných jmen) Na základě své znalosti slovíček se pokuste vymyslet 10 jednoduchých vět Slovní zásoba Skloňování podstatných jmen rodu středního Skloňování podstatných jmen středního rodu Pluralia tantum Minulý čas sloves Cvičení Skloňování podstatných jmen rodu středního s pomocí slovníkového zápisu Skloňování podstatných jmen rodu středního na základě znalosti Časování sloves v minulém čase /89

4 5.3.4 Vyhledejte v textu podstatná jména a slovesa a určete jejich tvary Přeložte Na základě nastudované slovní zásoby se pokuste vytvořit smysluplné věty v minulém čase Slovní zásoba Skloňování přídavných jmen Skloňování přídavných jmen rozdělení Přídavná jména ve spojení s mužským podstatným jménem Přídavná jména ve spojení s ženským podstatným jménem Přídavná jména ve spojení se středním podstatným jménem Cvičení Vyskloňujte spojení podstatného a přídavného jména Překládejte věty Na základě své znalosti polských slovíček a gramatiky se pokuste formulovat 10 vět Slovní zásoba Souhrnné tabulky skloňování Souhrnný přehled koncovek Mužské skloňování Ženské skloňování Skloňování středního rodu Mužská přídavná jména Ženská přídavná jména Přídavná jména středního rodu Množné číslo přídavných jmen Závěr Použitá literatura a zdroje /89

5 1 Úvodem Skripta, která máte před sebou, navazují na předchozí díl Polština I., kde byla postupně probrána polská výslovnost a gramatika slovesa, tedy především časování polských sloves v přítomném čase. Součástí předchozího dílu byl také úvod do polského pravopisu a lexikální zásoba. Tato skripta pak na předchozí díl navazují v zmíněných aspektech. Znamená to tedy, že je předpokládána znalost časování, lexikální zásoby, pravopisu v mezích probrané látky, výslovnosti a také jazykovědné terminologie. Na tomto základě pak bude rozvíjeno hlavní téma těchto skript, skloňování jmen. Nicméně je třeba dodat, že tato skripta mohou být studována i samostatně. Samotná gramatika jmen totiž na časování sloves v přítomném čase nezávisí. Nicméně pokud jde o cvičení, ta uvedené dovednosti budou ke svému splnění ve většině případů vyžadovat. Stejně jako v předchozím díle budeme předpokládat, že naším cílem není pouze se domluvit v běžných komunikačních situacích, ale také, což je zajímavé zvláště pro studenty, kterým se tak otevírá celá jedna jazyková oblast, zvládnout polský text. Dalo by se říci, že velkou část máme za sebou. Sloveso je totiž jádrem polské věty. Pokud nyní zvládneme skloňování jmen, budeme mít solidní základ pro vyjadřování a koncipování vlastních myšlenek v polském jazyce tak, že budeme vědět, co a proč děláme. Samozřejmým předpokladem je vždy znalost odpovídající slovní zásoby. Jistou elementární slovní zásobu se opět pokusíme dodat v podobě malého slovníčku, který již bude trochu rozsáhlejší, než tomu bylo v předchozím díle. Tato slovní zásoba však bude jen stěží představovat nezbytné minimum, což by mělo každého vážného zájemce o jazyk vést k budování vlastní slovní zásoby, která se nejlépe rozvíjí na základě textů, které jsou tematicky blízké našim zájmům. Rozvíjení slovní zásoby pak neodmyslitelně souvisí s používáním slovníků. V těchto skriptech budeme pokračovat v zavedeném postupu a opět se soustředíme na schopnost vytěžit z kvalitního slovníkového zápisu co nejvíce. Tento návyk totiž taktéž rozvíjí naší jazykovou citlivost a umožní nám vyhnout se mnoha zbytečným chybám, kterých se klidně mohou dopouštět i rodilí mluvčí, neboť polský jazyk je velmi bohatý na nepravidelnosti. Studentům tedy přejeme mnoho úspěchů, trpělivosti a motivace při studiu. 5/89

6 Rychlý náhled studijního materiálu: Tato skripta se v prvé řadě pokusí obsáhnout poměrně náročné téma skloňování podstatných a přídavných jmen. K této problematice však budou přistupovat na základě znalostí, jež si studenti osvojili v průběhu studia přechozího dílu. Zde máme na mysli především znalost problematiky alternací, se kterými se budeme opět setkávat, a relevantní terminologie. V průběhu výuky nebudeme zapomínat ani na výslovnost, která bude rovněž průběžně procvičována. Cíle studijního materiálu: Cílem studijního materiálu je organicky navázat na předchozí díl Polština I. a seznámit studenty s druhou velkou oblastí polské gramatiky, tedy se skloňováním jmen. Budete umět: Po prostudování těchto skript a po úspěšném absolvování kurzu polštiny budete umět vytvářet jednoduché věty v polštině v indikativu přítomného i minulého času. Zvládnutím časování a flexe jmen budete znát dostatečně velký základ k případnému vlastnímu rozvíjení. Získáte: Pokud s porozuměním zvládnete obsah těchto skript, dá se zodpovědně říci, že získáte základní přehled o polské gramatice, kterou budete i ovládat. Vaše znalosti se totiž nebudou omezovat pouze na mechanické pamatování vzorů, ale pochopíte i, proč děláte to, co děláte. Jistě nepůjde o zcela vyčerpávající znalosti, což by vás na druhou stranu zcela jistě odradilo, bude to však stačit k tomu, abyste k jazyku přistupovali poměrně poučeným způsobem. Jistě není přehnané tvrdit, že tím přispějete i k znalosti jazyka vlastního. Budete schopni: Pokud nebudeme brát v potaz složitější tvary sloves, jimiž se zde nebudeme zabývat, dá se tvrdit, že budete schopni si poradit s většinou polských textů a že dokážete vyjádřit většinu svých myšlenek. Opět tyto schopnosti předpokládají dvojí: a) znalost příslušné gramatiky; b) znalost slovní zásoby. V těchto skriptech si budete moci osvojit především gramatiku, která vám zmíněné dovednosti umožní 6/89

7 2 Úvod do flexe jmen Jak jsme již několikrát zmínili, polština je flektivní jazyk obsahující nejenom konjugační systém, ale také systém deklinační. Znamená to, že neohýbáme pouze slovesa, ale také jména. Obdobně je tomu například v latině. Francouzština je pak jednodušší v tom, že nemá deklinace a místo toho vyjadřuje například pády především pomocí předložek. Polština má tedy jak konjugace, tak deklinace, kterým se musíme pečlivě naučit. V případě skloňování polských podstatných jmen stojíme v podobné situaci jako v případě časování sloves. Nejde při tom ani tak o naučení se správných koncovek, neboť deklinační paradigmata nejsou v žádném případě nezvládnutelná, ale jde spíše o časté nepravidelnosti a alternace. S obojím jsme se již v souvislosti se slovesy setkali, a proto víme, že to znamená dvojí: a) v prvé řadě nutnost konzultace se slovníkem; b) nutnost zvládnutí, vedle koncovek, podob hláskového střídání, tedy alternací. Polština opravdu obsahuje mnoho nepravidelností, které nemůžeme uchopit jednotnými a univerzálně platnými pravidly. S mnohým se budeme muset seznamovat postupně a mnohé je problémem i pro běžné rodilé mluvčí, což je zvláště dáno regionálními rozdíly v hovorové polštině a jejím vývojem. Tím má být řečeno především to, že pravidla, se kterými se v tomto textu setkáme, mají platnost spíše doporučující. Nicméně platí, že pokud se těmito pravidly budeme řídit, poradíme si s většinou polských jmen a pokud se budeme dopouštět chyb z důvodu nepravidelností, budeme schopni se tyto nepravidelnost naučit a vztáhnout k tomu, co již víme. V této kapitole se tedy zaměříme na základní informace, které bychom měli o polských jménech, zde především podstatných jménech, vědět. Abychom téma zvládli smysluplně, připomeneme si odpovídající jazykovědné znalosti a některé termíny, jež nám pomohou probírané jevy přesně popsat. Součástí kapitoly bude rovněž sada cvičení. RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat způsoby popisu polských podstatných jmen. Představíme si deklinační paradigmata všech rodů a shrneme si možné alternace, ke kterým za určitých okolností dochází. Závěrečné oddíly budou věnovány cvičení, kdy si kromě právě získaných dovedností v rozpoznávání gramatických kategorií, procvičíme i časování sloves a slovní zásobě. 7/89

8 CÍLE KAPITOLY Cílem kapitoly je seznámit studenty se základní terminologií flexe jmen, zmapovat deklinační paradigmata skloňování podstatných jmen, systematizovat alternace a procvičit právě získané znalosti a také dovednosti časování sloves. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Skloňování (odmiana), flexe, rod (rodzaj), číslo (liczba), pád (przypadek), alternace (alternacja), pádové koncovky (końcówki przypadków), nulová koncovka (końcówka zerowa). 8/89

9 2.1 Základní pojmy a gramatické kategorie skloňování jmen v polštině Polské skloňování je poměrně obtížné. Budeme se muset vyrovnat nejenom s různými koncovkami, ale také s alternacemi, jichž však není mnoho. Dříve než však otevřeme vlastní téma skloňování, musíme si zopakovat základní poznatky o gramatických kategoriích, jež nás budou nejvíce zajímat. Nastíníme si pak také deklinační paradigmata napříč jednotlivými rody Gramatické kategorie jmen Problematikou gramatických kategorií podstatných a přídavných jmen jsme se krátce zabývali ve skriptech Polština I., kde jsme také při jejich určování vycházeli ze slovníkového zápisu. Zopakujeme si tuto analýzu a připomene si to nejdůležitější. Podívejme se tedy na to, jak vypadá slovníkový zápis podstatného jména a co z něj můžeme vyčíst. szkoła (škola) - Ŝ IV, C ~ole; lm szkół; w zn. 5, 6 blm; w zn. 7c, 8 zwykle w lp. 1. Rod/rodzaj slovníkový zápis začíná určením rodu. Zkratka Ŝ označuje ženský rod. Můžeme se pak setkat ještě s rodem mužským (męskim) a středním (nijakim). Jejich zkratky pak vypadají analogicky k ženskému rodu, tedy: m. a n. Tyto rody se nazývají rody přirozenými a musíme si na ně dávat dobrý pozor. Správné stanovení rodu nám totiž bude určovat k jaké sadě koncovek, tedy k jakému deklinačnímu paradigmatu, se přikloníme při skloňování. Trochu záludné pak může být také to, že rody v polštině se nemusejí shodovat s rody v češtině. Například české slovo univerzita je ženského rodu, polské slovo uniwersytet je však rodu mužského. Po zvládnutí skloňování podstatných jmen pak budete na základě znalosti koncovek schopni rod určit poměrně přesně. Tyto informace však nevyčerpávají problematiku rodů v polštině. Ze systematických důvodů a z důvodu studijních má smysl rozlišovat také dva rody gramatické. Polská gramatika tak rozlišuje gramatický rod mužský osobní (męskoosobowy) a rod mužský nikoliv osobní (niemęskoosobowy). Toto rozlišení má důsledky především pro způsob vytváření množného čísla, musíme si jej proto zapamatovat. Podstatná jména mužská osobní pak můžeme definovat jako taková podstatná jména, jež označují konkrétním nebo abstraktním způsobem muže. Tuto definici si dobře zapamatujete, neboť je přesná a krátká. Podívejme se na příklad. Slovo koń (kůň) je mužského rodu, ale kůň není muž. 9/89

10 Proto bude slovo koń podstatným jménem mužským nikoliv osobním. Naopak slovo student (student), jež označuje abstraktním způsobem muže, je rodu mužského osobního. Důvodem rozlišování je pak to, že 4. p. mn. č. je u podstatných jmen rodu mužského osobního a mužských nikoliv osobních různý. V prvním případě je totožný s 2. p. v druhém případě s 1. p. Toto je jedno z pravidel, které si budeme muset dobře osvojit. 2. S rody se pojí jedna gramatická kategorie, která je ve slovníkovém zápise určena spíše implicitně. Jedná se o rozlišování životnosti a neživotnosti. Tu určujeme na základě významů slov. Rozlišování životnosti a neživotnosti je pak zvláště důležité pro stanovení koncovky 4. p. j. č. u mužských podstatných jmen. Pravidlo je analogické k předchozímu a budeme se jim podrobně zabývat na vhodném místě v další kapitole. 3. Další důležitou gramatickou kategorií, kterou musíme umět rozlišovat, je číslo jednotné a množné. Polské zkratky pak jsou lp. (liczba pojedyńcza) a lm. (liczba mnoga). Rozlišování těchto gramatických kategorií je jistě primitivní záležitostí, nicméně vyplatí se uvědomit si, že v rámci jednotného čísla je užitečné rozlišovat životnost, v rámci množného čísla pak rody gramatické. 4. Velká písmena ve slovníkovém zápise nám říkají, že v celowniku a miejscowniku přibírá slovo szkoła zakončení ole, čímž nám vznikne tvar szkole, a že v dopełniacu liczby mnogiej máme tvar szkół. Pokud si pamatujete, uvedené zkratky jsou zkratkami polských označení jednotlivých pádů, kterým je vhodné se naučit. Z těchto důvodů následující tabulka uvádí seznam polských pádů, jejich zkratek, otázek, jimiž se na ně ptáme: Tabulka č. 1 Polské pády Polský název pádu Mianownik,, 1.p. Dopełniacz,, 2.p. Celownik,, 3.p. Biernik,, 4.p. Narzędnik,, 7.p. Miejscownik,, 6.p. Wołacz,, 5.p. Polské pády/przypadki Otázky, jimiž se na pády ptáme. Kto, co? Bez kogo, czego? Ke komu, czemu? Widzę kogo, co? Kim, czym? O kom, o czym? Z tabulky můžeme vyčíst názvy polských pádů a jim odpovídající pády české. Jediný rozdíl, kterého si okamžitě můžeme všimnout, je, že 7. pád je na místě 5. 10/89

11 Z pedagogických důvodů se v těchto skriptech budeme držet českého pořadí, ale již zde se naučíme názvy polských pádu a jejich koncovky. Tento požadavek není samoúčelný. Pomůže vám totiž vyčíst ze slovníkového zápisu nejdůležitější informace. Pořadí pádů bude tedy vypadat následujícím způsobem:,,,,,, Vše to, co nás na polském podstatném jménu zajímá, shrnuje následující tabulka: Tabulka č. 2 Gramatické kategorie polského podstatného jména Gramatické kategorie přirozené rody gramatické rody mužský (lp., lm.) ženský (lp., lm.) střední (lp., lm.) mužský osobní (lp., lm.) mužský nikoliv osobní životný neživotný životný neživotný životný neživotný vždy životný životný i neživotný pády Viz tab. č. 1. příklady pies, kogut, student kamień, samochód kobieta, dziewczyna, kura paczka, dziura, pieśń dziecko, koźle miasto, imię, nazwisko student, lekarz, męŝczyzna pies, kogut, samochód Tabulka č. 2. pouze shrnula názvy kategorií, jež musíme umět určit. Životnost je podtržena v případě mužského rodu. Pouze v jeho případě pro nás totiž bude mít smysl ji rozlišovat. Důvody byly dostatečně vysvětleny výše. V následující podkapitole představíme základní rozvrh polského skloňování spolu s koncovkami. 11/89

12 2.1.2 Přehled skloňování podstatných jmen a jejich koncovek V následujících tabulkách si vytvoříme představu o základních deklinačních třídách v polském jazyce a alternacích, se kterými se v jejich rámci s největší pravděpodobností setkáme. Z pedagogických důvodů bude následující rozdělení omezeno. Polština je totiž, jak jsme již několikrát zmiňovali, plná nepravidelností, což se zvláště týká skloňování. Detailní popis všech deklinačních vzorů by tak byl naprosto neúnosný a pro naše účely zbytečný. Podívejme se tedy na základní rozdělení: Tabulka č. 3 Distribuce koncovek Rod mužský střední ženský osobní životný neživotný jednotné číslo -Ø, -o, -a -o, -e, -ę -a, -i, Ø -a, -y -a, -u -a - y, -i -owi, -u, -e -u -e, -i, -y -a (=D), -em -ą ę -e, -u, -o -e, -u -o, -e, -ę, -u -i, -y -e, -u -e, -u -e, -u -e, -i, -y -em, -ą -em -ą množné číslo -i, -y, -e, -owie, -a -a -y,- i, -e (=W) -ów, i, y, Ø -om -ów, -i, - -y,- i, -e -a -y, -i,-e y, Ø = -ach -ami, -mi V této tabulce je přehledně prezentována distribuce koncovek podstatných jmen napříč rody a pády. Z této tabulky se nebudeme snažit vyčíst příliš, neboť nezohledňuje mnohé důležité faktory, jež ovlivňují distribuci koncovek. Vytváří nicméně představu o tom, co můžeme čekat a co je všem podstatným jménům společné. Z této přehledové tabulky tak můžeme okamžitě vyčíst, že v mn. čísla mají všechny rody stejnou koncovku. To samé pak platí o, a Rovněž se dozvídáme, že v tomtéž čísle se = Zatím se nám tyto informace mohou jevit jako nevyužitelné, ale brzy zjistíte, že vám ušetří mnoho práce, tato jednoduchá pravidla totiž redukují počty koncovek k naučení. Zatím se tedy koncovky učit nemusíte, projděte si je pouze. 12/89

13 Pozornému oku jistě neušlo, že skloňování podstatných jmen mužského rodu je nejsložitější. Konkrétně to znamená, že máme často na výběr z mnoha možností. Pravdou je, že naučit se skloňovat mužská podstatná jména je opravdu nejtěžší. Proto jím v následující kapitole začneme. Dříve však, než tak učiníme, musíme si projít jedno téma, jež je společné všem podstatným jménům. Tímto tématem jsou alternace, s nimiž se pořád budeme setkávat, ale které jsou snadno zvládnutelné Problematická koncovka e Hned první pravidlo, které si zapamatujte, je, že koncovka e se pojí s problémy. Jednoduše řečeno, koncovka e si vynucuje změny v kořeni slova, kterým říkáme alternace. Na koncovku e si tedy vytvoříme určitý typ jazykové citlivosti, která nás bude vždy varovat. Podívejme se na několik příkladů: Słup () : słupie () Kobieta () : kobiecie () Miasto () : mieście () Ve všech případech dodáváme v koncovku e. Výsledné změny jsou pak následující: {p : p } {t : c } {a : e}, {s : s }, {t : c } Když se na tento zápis podíváme, dobře mu rozumíme. Již jsme se s ním totiž v Polštině I. setkali a víme, jak jej máme číst. Uvedená slova jsou pouze příklady změn, k nimž může docházet. Systematicky se na ně zaměříme v následujících tabulkách: Tabulka č. 4 Koncovky e, i a alternace, které si vynucují, pokud následují za tvrdými souhláskami. Alternace -Ø p b f w M t st d zd -e pie bie fie wie mie cie ście dzie ździe -i pi bi fi wi Mi ci ści dzi ździ 13/89

14 Uvedená tabulka nám říká, že následuje-li pádová koncovka e, nebo i, musí dojít k změnám v kořeni slova, tedy k alternacím. Alternace, jež si vynucuje koncovka i, jsou samozřejmé a neměly by nám činit větší problémy. Již v oddíle o výslovnosti jsme se totiž učili, že pokud následuje i, dochází k změkčení předcházející souhlásky, což se odráží především ve výslovnosti. Víme tak, že ve slově musieć je sice pouze písmeno s, ale že jej musíme číst jako změkčené {s }, jež připomíná české {š}. V případě koncovky e se alternace musíme naučit a v jistých případech je musíme očekávat. Podívejme se na alternace, ke kterým dochází v případě sloves I. a II. třídy a jež získáte vyplněním prázdných políček tabulky: Tabulka č. 5 Alternace u sloves I. třídy ve srovnání s alternacemi u podstatných jmen (několik příkladů) Alternace a jejich srovnání jadę : jedziesz sąsiad : sąsiedzie niosę : niesiesz las : lesie wiodę : wiedziesz miód : miodzie dmę : dmiesz dom : domie ciągnę : ciągniesz wagon : wagonie biorę : bierzesz konduktor : konduktorze miotę : mieciesz namiot : namiocie Srovnání ukazuje, že můžete využít své znalosti sloves i v případě podstatných jmen. Dodejme jen, že koncovka e je především charakteristická pro j. č. V následujících tabulkách jsou pak uvedeny další možné alternace, k nimž může v případě podstatných jmen docházet. Tabulka č. 6 Alternace před koncovkou e a i. Alternace Ø S z n sn zn ł sł zł r -e Sie zie nie śnie źnie le śle źle rze -i Si zi ni śni źni li śli źli rzy 14/89

15 V této tabulce se nesetkáváme pouze se známými alternacemi, ale i s takovými, na něž jsme doposud nenarazili, ačkoliv jsou poměrně časté. Všimněme si, že ł alternuje na l jak v případě, že následuje koncovky e a i. Jako pomůcku si tedy můžeme zapamatovat, že ł se má k l jako tvrdé k měkkému. Tabulka č. 7 Alternace před koncovkou e, -i, -em,.y. Alternace -Ø k g ch h -e ce, cze dze, Ŝe sze Ŝe (dze) -i cy dzy si -em kiem giem chem hem -y ki gi chy hy Tato tabulka nám ukazuje opět změny v případě určitých koncovek. Je na ní zajímavé především to, že nejenom koncovky e a i si vynucují alternace, ale také koncovky y a em. Zohledňovat tyto koncovky však budeme muset pouze v případě zvláštní kategorie souhlásek k, g, ch, h. Všimněme si, že koncovka em změkčuje souhlásku k a g. Proto nebudeme číst [kem] a [gem] ale [kiem] a [giem]. Ve výslovnosti to musí zaznít. Uvedené alternace a tabulky se samozřejmě učit nemusíte. Nicméně bude dobré, když si v případě skloňování podstatných jmen dokážete uvědomit, k čemu dochází a také, k čemu vůbec může docházet. Okruh možných změn je totiž omezený. Musíte si pak také být vědomi toho, že uvedená pravidla mají spíše charakter doporučení a tak se vždy může stát, že narazíte na výjimku nebo slovo, se kterým si poradíte pouze s pomocí slovníku. 2.2 Cvičení Vyčasujte slovesa uvedená v tabulkách podle slovníkového zápisu pisać (psát) - ndk IX, piszę, piszesz, pisz, ~ał, ~any; rzecz. pisanie n I w zn. 5 zwykle w imiesł. przym. biernym. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os 15/89

16 tworzyć (tvořit) - ndk VIb, ~rzę, ~ysz, twórz, ~ył, ~rzony; rzecz. tworzenie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os niszczyć (ničit) - ndk VIb, ~czę, ~ysz, niszcz, ~ył, ~czony; rzecz. niszczenie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os być Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os musieć Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os bać się (bát se) - ndk czas. nieregularny, boję się, boisz się, bój się, bał się; rzecz. banie się n I; w zn. 3 tylko w 3 os. w zn. 3 zwykle z przeczeniem. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os 16/89

17 ogłaszać (hlásit) - dk ndk VIa, ~szę, ~isz, ~oś, ~ił, ~szony; rzecz. ogłoszenie n I I, ~am, ~asz, ~ają, ~aj, ~ał, ~any; rzecz. ogłaszanie n I zob. teŝ ogłoszenie. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os oprzeć się (opřít se) - dk ndk; w zn. 3 tylko dk XI, oprę się, ~esz się, oprzyj się, oparł się, oparli się; rzecz. oparcie się n I I, ~am się, ~asz się, ~ają się, ~aj się, ~ał się; rzecz. opieranie się n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os zdać (splnit, vykonat) - dk ndk; w zn. 5 tylko ndk I, zdam, zdasz, zdadzą, zdaj, zdał, zdany; rzecz. zdanie n I IX, zdaję, zdajesz, zdają, ~aj, ~ał, ~any; rzecz. zdawanie n I w zn. 6b zwykle w imiesł. przym. biernym; zob. teŝ zdanie. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os stosować (používat, aplikovat) - ndk IV, ~suję, ~sujesz, ~suj, ~ał, ~any; rzecz. stosowanie n I. Jednotné číslo/liczba pojedyńcza Množné číslo/ 1. os. 1. os 2. os. 2. os 3. os. 3. os Vypište nejdůležitější informace o podstatném jménu, které dokážete vyčíst ze slovníkového zápisu Příklad: miasto (město) - skr. m. n III, mieście; lm miast. 17/89

18 1. zkratka pro město je m.; 2. miasto je středního rodu (rodzaj nijaki, skr. n); 3. j. č. má tvar mieście; 4. mn. č. má tvar miast; 5. dochází tedy k těmto alternacím: {a:e}, {s:ś}, {t:c} Cílem tohoto cvičení je poradit si se slovníkovým zápisem, který nám toho dokáže hodně říci i v případě, že neznáme jednotlivé pádové koncovky. Uvedený příklad nám tak především ukazuje, že v j. č. dochází k alternacím, ukazuje nám tak to, co nedokážeme odvodit pouze na základě znalosti pádových koncovek. Výše jsme pak ale uvedli, že pádová koncovka e je problematická. Slovník tuto obtíž reflektuje uvedeným způsobem. V následujících příkladech se pokuste ze slovníkového zápisu vyčíst co nejvíce a své poznatky zapište do rámečku. kobieta (žena) - Ŝ IV, C ~ecie; lm ~et. męŝczyzna (muž) - m odm. jak Ŝ IV, C ~yźnie; lm ~yźni, D ~yzn komputer (počítač) - m IV, -a, ~rze; lm -y. muzeum (muzeum) - n VI; lm ~ea, ~eów. szkoła (škola) - Ŝ IV, C ~ole; lm szkół; w zn. 5, 6 blm; w zn. 7c, 8 zwykle w lp. 18/89

19 nauczyciel (učitel) - m I, D -a; lm -e, D -i. dom (dům) - m IV, DMs -u; lm -y. kot (kočka) - m IV, D -a, -u, kocie; lm -y. słownik (slovník) - m III, -a, ~kiem; lm -i. samochód (auto) - m IV, ~chodu, ~chodzie; lm ~chody Pokuste se určit, zda se jedná o rod mužský-osobní, nebo o rod mužský nikoliv osobní. samochód komputer 19/89

20 koń student Marek Doplňte slova ve správných tvarech 1. To. (być) ksiąŝka o wspaniałej (kobieta). 2. Bez pomocy.. (męŝczyzna) nie (potrafić) pokonać tej przeszkody. 3.. (musieć) wyłączyć wszystkie.. (komputer) w klasie (chcieć) odwiedzić wszystkie Warszawskie.. (muzeum). 5. W Raciborzu... (nie być) ładnych.. (szkoła). 6. Niektóre ćwiczenia.(móc) przeprowadzić bez (nauczyciel). 7. (iść) juŝ do.(dom). 8. (widzieć) tego (kot). 9. Często.. (musieć) korzystać ze..(słownik). 10. Na wsi.. (nie być) łatwe Ŝyć bez (samochód). 2.3 Slovní zásoba V rámci těchto skript se slovní zásoba pomalu začne specializovat směrem k profilujícím oborům na FVP SÚ. Konkrétně to znamená, že bude čerpat z oblasti veřejné správy, politologie a práva. Cílem slovní zásoby je tedy prohloubit lexikální znalosti tak, aby studenti měli usnadněnou cestu k polským textům svých oborů. Slovní zásoba administracja publiczna (administracja, f.; veřejná správa (správa; veřejný) publiczny, a, e) słuŝba, f. služba społeczeństwo, n. společnost państwo, n. stát organ, m. orgán samorząd, m. samospráva terytorium, n. teritorium potrzeba, f. potřeba, nezbytnost obywatel, m.; obywatelka, f. občan, občanka organizacyjny, a, e organizační określony, a, e vymezený, určený administracyjny, a, e administrační wykonawczy, a, e výkonný formalny, a, e formální 20/89

21 wolny, a, e svobodný zawisły, a, e závislý świadczący, a, e vypovídající, dosvědčující Przez skrze, pomocí, kvůli, předložka pojící se s mój, e, e Můj a takŝe a také oraz rovněž przede wszystkim především zarządzać, -am, -asz Řídit słuŝyć, -ę, -ysz sloužit przejąć, -ę, -miesz přejmout realizować, -ę, -esz realizovat zaspokajać, -ę, -isz uspokojovat wynikać, -am, -asz vyplývat zatrudniać, -am, -asz zaměstnávat zajmować się, -ę, -esz zabývat se Užitečné fráze, frazeologismy, rčení Ominąć zakazy, zarządzenia. Porušit zákazy, rozhodnutí. SłuŜyć komuś za drogowskaz. (fraz.) Být někomu vzorem. Czym moŝna (mogę) słuŝyć? Čím vám mohu pomoci? Przejąć inicjatywe. Převzít iniciativu. Realizować politykę rządu. Realizovat politiku vlády. Zapokoić głód. Utišit hlad. Z tego wynika, Ŝe Z toho vyplývá, že Zatrudniać kogoś na czarno. Zaměstnávat někoho na černo. Zająć jakieś stanowisko, jakąś postawe wobec kogoś, czegoś. Zaujmout nějaký postoj vůči někomu, něčemu. 21/89

22 SHRNUTÍ KAPITOLY V této kapitole byly probrány tři okruhy problémů. Nejprve jsme se seznámili s gramatickými kategoriemi jmen (např. rod, pád, číslo), kdy jsme kladli zvláštní důraz na užitečnost rozlišování gramatických rodů, které nám v následujících kapitolách pomohou správně určit některé koncovky. Studenti se také v rámci tohoto okruhu seznámili s názvy polských pádů, které se naučí. Tato znalost není samoúčelná, neboť bez ní je slovníkový zápis, se kterým se budeme neustále setkávat, nesrozumitelný. Druhým okruhem byly pádové koncovky a jejich distribuce napříč všemi rody. Jejich souhrnná prezentace dovoluje vytvořit si globální představu po polských podstatných jménech, jejich pádových koncovkách a případných shodách, které nám mohou ušetřit námahu při jejich učení. Z tabulky tak například vyplývá, že koncovka om mn. č. je společná všem rodům, stejně jako koncovky pro mn. č. ach a mn. č. ami. Posledním probraným okruhem pak byly alternace, které jsou právě tím obtížným ve skloňování podstatných jmen. Práci jsme však měli ulehčenou v tom smyslu, že alternacím rozumíme, umíme je zapsat a s mnohými jsme se již setkali u časování sloves. Získané dovednosti a znalosti všech těchto tematických okruhů pak byly procvičeny v rámci cvičení. KONTROLNÍ OTÁZKY Co jsou to gramatické rody? Vyjmenujte názvy polských pádů a vzpomeňte si, jaký je rozdíl v jejich pořadí. S jakými názvy pádu se ještě můžeme setkat v lingvistice. Pokuste se je najít na internetu. Existují společné pádové koncovky pro všechny rody? ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ V oddíle věnovaném alternacím jsme srovnávali alternace u podstatných jmen a sloves. Bylo by zajímavé a poučné neomezit se pouze na některé příklady, ale na všechny možné alternace, s nimiž jsme se prozatím setkali. Pokuste se je vypsat, najít příklady a zamyslet nad tím, k čemu v jednotlivých slovech dochází. Zvláště se soustřeďte na případy, v nichž dochází k více než jen jedné alternaci. 22/89

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přídavná jména 1 VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Metodická doporučení (10)

Metodická doporučení (10) (10) Práce na hranicích možností je vždy zajímavá: jedná se o zásadu, jak zaměstnat vynikající žáky a rovněž o základní metodické východisko pro výuku informatiky a VT neměli byste žáky naučit jakkoliv

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Seminární práce manuál pro studenty

Seminární práce manuál pro studenty Seminární práce manuál pro studenty Obsah: 1. Proč psát seminární práci 2. Typologie seminárních prací 3. Časový harmonogram 4. Jak si vybrat téma 5. Jak postupovat při zpracování 6. Formální pravidla

Více

Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti

Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti rizikových stavů 1 Markovský řetězec Budeme uvažovat náhodný proces s diskrétním časem (náhodnou posloupnost) X(t), t T {0, 1, 2,... } s konečnou množinou

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

SLOVNÍ DRUHY- KVÍZ. Zakroužkuj správnou odpověď.

SLOVNÍ DRUHY- KVÍZ. Zakroužkuj správnou odpověď. Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva slovní druhy Autor Mgr. Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat slovní druhy výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více