STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014

2 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. OBSAH strana Úvod 3 1 MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF, GRAMATIKA: OSOBNÍ ZÁJMENO V 1. PÁDĚ, ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE, ČASOVÁNÍ SLOVESA SEIN a HABEN, ČLEN A PODSTATNÉ JMÉNO V 1. PÁDĚ, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ, PŘÍDAVNÉ JMÉNO V PŘÍSUDKU 5 2 SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE, GRAMATIKA: PODSTATNÁ JMÉNA VE 4. PÁDĚ JEDNOTNÉHO ČÍSLA, OSOBNÍ ZÁJMENA VE 4. PÁDĚ, PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMÉNA, ZÁPOR, ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ, PŘÍTOMNÝ ČAS MÍSTO BUDOUCÍHO, BEZESPOJKOVÉ VĚTY 21 3 SPEISEN UND GETRÄNKE: REZEPT AUF MEINE LIEBLINGSSPEISE: GRAMATIKA: SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE, SKLOŇOVÁNÍ TÁZACÍCH ZÁJMEN WER (KDO) A WAS (CO), SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN, PŘEDLOŽKY S 3. PÁDEM, ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MÜSSEN, KÖNNEN, DÜRFEN 31 4 WOHNEN, WOHNUNGSEINRICHTUNGEN, WOHNUNGSPROBLEME. GRAMATIKA. 43 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V MNOŽNÉM ČÍSLE, PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM, NÁHRADA ČESKÉHO ZVRATNÉHO ZÁJMENA SVŮJ, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA SOLLEN A WOLLEN, NEURČITÝ PODMĚT MAN A ES, ČASOVÉ ÚDAJE 2

3 5 6 7 Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. GESUNDHEIT, DER GESUNDE LEBENSSTIL, ZIVILISATIONS-KRANKHEITEN. GRAMATIKA. SILNÁ SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE A JEJICH ČASOVÁNÍ, SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, SLOVESO MÖGEN, VEDLEJŠÍ VĚTY S DASS, ZÁKLADNÍ POČETNÍ ÚKONY, OZNAČENÍ MÍRY, HMOTNOSTI A MNOŽSTVÍ PO ČÍSLOVKÁCH EINKAUFEN, GESCHÄFTE, BEKLEIDUNG UND MODE. GRAMATIKA. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM, NEODLUČITELNÉ A ODLUČITELNÉ PŘEDPONY, ČASOVÁNÍ SLOVESA WISSEN, VAZBA ES GIBT, PRÉTERITUM REISEN, VERKEHR, VERKEHRSMITTEL. EINE AUSLANDSREISE. DEUTSCHLAND. GRAMATIKA. ZVRATNÁ SLOVESA, ČASOVÁNÍ SLOVESA WERDEN, BUDOUCÍ ČAS, TÁZACÍ ZÁJMENA WELCHER (KTERÝ) A WAS FÜR EIN (JAKÝ), NEPŘÍMÉ OTÁZKY, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ HLAVNÍ PO VĚTE VEDLEJŠÍ, PŘÍSUDKOVÉ SLOVESO PO ČÍSLOVKÁCH, PERFEKTUM PRAG KULTURELLES ZENTRUM DES LANDES: GRAMATIKA: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ. SKLOŇOVÁNÍ VLASTNÍCH OSOBNÍCH A MÍSTNÍCH JMEN. 90 3

4 ÚVOD SLOVO AUTORA: Předložený studijní materiál, který obsahuje osm základních výukových celků, je zaměřen na zvládnutí nejdůležitějších lexikálních, gramatických a hlavně komunikačních aspektů moderní němčiny. Každý výukový celek obsahuje úvodní text, který svým obsahem navazuje na dílčí okruhy, které jsou součástí závěrečné zkoušky. Následují k němu jak otázky, tak i přiložená nová slovní zásoba. Poté následuje vysvětlení a seznámení se s novou gramatikou. Jednotlivé gramatické jevy je možné si pak procvičit přímo ve cvičeních a také v závěrečné části, která obsahuje rovněž cvičný test. Součástí je samozřejmě klíč, který je nezbytnou zpětnou vazbou pro každého studenta. VÝSTUPY Z UČENÍ: Po pečlivém prostudování všech lexikálních, gramatických či komunikačních prvků získáte jazykovou vybavenost, která Vám umožní bez problémů zvládnout nejběžnější komunikační situace, jako jsou rodina, životopis, studium, jídlo, bydlení, zdraví, nakupování, cestování a město. Veškeré jazykové dovednosti se opírají také o gramatickou vybavenost, kterou student průběžně získá po studium každé lekce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) 4

5 1. MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Získáte slovní zásobu z oblasti rodina, kariéra, životopis a také znalosti základních pravidel jak správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Budete schopni představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Familie, Laufbahn, Lebenslauf, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie, ich sage, du sagst, er, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, der, die, das, ein, eine, ein PRŮVODCE KAPITOLOU: V první části kapitoly se seznámíme s tématem moje rodina a životopis. Zde si nastudujeme novou slovní zásobu a procvičíme si praktické slovní obraty. V další části této kapitoly se pak seznámíme také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. 5

6 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte ve dvojicích následující otázky. Poté ve dvojicích proveďte podobný dialog a také se sám představte včetně Vašeho životopisu. Musterdialog / vzorový dialog - Hallo, wie geht es Ihnen? - Danke, gut, und Ihnen? / Es geht schon. / Es geht mir einigermaßen gut. / Leider, nicht so gut. - Wie ist Ihr Name bitte? Können Sie auch Ihren Namen buchstabieren 1? - Ulrike Peterson, dass heißt U L R I K E, P E T E R S O N. Das heißt U wie Ulrich, L wie Ludwig, R wie Richard, I wie Ida, K wie Kaufmann, E wie Emil, und P wie Paula, E wie Emil, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel, O wie Otto und N wie Nordpol 2. - Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? - Ja, natürlich, ich beantworte sie ganz gern. / Ja, selbstverständlich. / Klar. - Wie groß ist Ihre Familie? - Meine Familie ist nicht groß, wir sind vier zu Hause: meine Mutti, mein Vater, meine Schwester und ich. - Wir sind eine vierköpfige 3 Familie. - Ich habe zwei Geschwister 4 : einen Bruder, eine Schwester. - Wir haben ein Tier zu Hause - einen Hund / eine Katze / einen Papagei / einen Hamster, 1 hláskovat 2 Více na 3 jsme čtyřčlenná rodina 4 sourozenci 6

7 - Wo wohnen Sie? - Wir wohnen in Ostrava in einem Plattenbau / in einem Einfamilienhaus. - Wir wohnen noch mit Oma zusammen. - Wir haben ein Einfamilienhaus / eine Villa. - Meine ältere Schwester wohnt nicht mehr bei uns. - Wir haben eine 4-Zimmerwohnung. - Sagen Sie etwas über Ihre Eltern! - Mein Vater / meine Mutter/ heißt. - Er / sie ist Jahre alt. - Er / sie arbeitet als Unternehmer/in, Manager/in, Techniker/in / Lehrer/in /Verkäufer/in / Professor/in an der Ökonomischen Hochschule / Gärtner/in / Laborant/in. - Er / sie hat eine Firma. - Seine / ihre Arbeit ist sehr interesent/ zeitanpruschsvoll 5 / verantwortlich 6 / vielfältig 7 er / sie kommt aber oft spät nach Hause und hat wenig Zeit. - Vor zwei Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen 8. - Sagen Sie etwas über Ihre Geschwister! - Ich habe keine Geschwister / Ich habe zwei Geschwister. - Ich habe eine/n um drei Jahre ältere/n / jüngere/n Schwester / Bruder. 5 časově náročná 6 zodpovědná 7 různorodá 8 rozvedli se 7

8 - Er / sie geht noch zur Schule. - Er / sie ist am Gymnasium / in der Grundschule. - Er / sie studiert an der Karlsuniversität / an der. - Er ist zur Zeit zum Wehrdienst 9. / Er macht zur Zeit den Zivildienst. - Er / sie hat schon eine eigene Familie. - Er / sie ist schon verheiratet 10 und hat ein Kind. / Er is ledig 11 / geschieden - Mein Bruder / meine Schwester hört gern Musik / spielt mit mir Tennis / - Sagen Sie etwas über Ihre Großeltern! - Oma wohnt bei uns in der Wohnung. - Mein Großvater ist vor zwei Jahren gestorben Meine Großeltern sind schon ziemlich 13 alt. - Sie wohnen auf dem Lande. - Mit Opa gehe ich oft angeln Ich helfe meiner Oma oft im Garten. - Mein Großvater / meine Großmutter hat das ganze Leben lang als gearbeitet. - Sie sind schon Rentner je na vojně 10 vdaná/ženatý 11 svobodný 12 zemřel 13 docela 14 chodit na ryby 15 penzista 8

9 - Wie sieht Ihr Familienleben aus 16? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. - Früher bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern jedes Jahr in den Urlaub gefahren Wir fahren fast jedes Wochenende in unser Wochenendhaus in. - Alle Familienmitglieder 18 treffen sich nur sonntags zum Mittagessen. - Jede Woche fahren wir unseren Opa im Altersheim 19 besuchen. - Mein Vater hat mir immer beim Lernen geholfen. - Lebenslauf 20 Sagen Sie mir etwas über Ihre Laufbahn 21! - Ich heiße (NAME) und bin am (DATUM) (-en Dezember 1990) in (STADT) geboren. - Mein Vater heißt (NAME) und stammt aus 22 (STADT). Er ist jetzt (ALTER) Jahre alt. Seit (JAHR) arbeitet er als (BERUF) in (BETRIEB/FIRMA). - Meine Mutter heißt (NAME), geborene (NAME). Sie kommt aus (STADT). Sie arbeitet jetzt in (BETRIEB/FIRMA) als (BERUF). - Was sind Sie von Beruf 23? - Seit (JAHR) besuchte 24 ich die neunjährige Grundschule in (STADT/STRASSE). Hier hatte ich immer gute Noten 25, so dass ich mich danach fürs Gymnasium entschied. - (JAHR) wurde ich am Gymnasium in (STADT/STRASSE) aufgenommen 26, das ich dann vier Jahre besuchte. Hier hatte ich auch keine Probleme mit der Schule, deshalb beendete 27 ich das Studium mit Erfolg. ( ). 16 jak vypadá 17 jezdil jsem na dovolenou 18 členové rodiny 19 dům důchodců 20 Životopis více příkladů na 21 kariéra 22 pochází 23 Jaké je Vaše povolání? 24 navštěvoval jsem 25 známky 26 byl jsem přijat 27 ukončil jsem 9

10 - Ich habe mich hier für das Abitur und dann fürs Hochschulstudium vorbereitet 28. Ich habe das Abitur abgelegt 29, und zwar in (Englisch usw.) Besonders wichtig fand 30 ich den Fremdsprachenunterricht, vor allem Englisch. - Ich habe auch einige Praktika 31 / ein Berufspraktikum gemacht,, in der Firma ( ). - Meine persönlichen Fähigkeiten 32 sind ( ). - Meine kommunikativen Fähigkeiten sind ( ). - Ich beherrsche 33 Englisch ( ). - Meine organisatorischen und Management Fähigkeiten sind ( ). - Meine beruflichen Tätigkeiten sind ( ). - Meine Computerkenntnisse 34 sind ( ). - Meine sonstigen Fähigkeiten sind ( ). - Meine Interessen und Hobbys sind ( ). - Nach dem Abitur 35 plane ich / nach dem Abschluss 36 möchte ich / in der Zukunft ( ). - Meine Zukunftspläne (mein Beruf, Familie) ( ).ich habe vor ( )., ich möchte ( )., ich plane ( ), ich habe vor (...). Otázky k textu: 1. Wie geht es Ihnen? 2. Wie ist Ihr Name? Können Sie Ihren Namen buchstabieren? 28 připravoval jsem se na 29 složil jsem 30 považoval jsem za 31 praxe 32 dovednosti 33 ovládám 34 znalosti 35 maturita 36 po ukončení 10

11 3. Wie alt sind Sie? 4. Wie gross ist Ihre Familie? 5. Wo wohnen Sie? 6. Stellen Sie kurz Ihre Geschwister und Eltern vor! 7. Wie sieht Ihr Familienleben aus? Was unternehmen Sie gern zusammen, z. B. im Winter oder im Sommer? 8. Beschreiben Sie auch Ihre Laufbahn! Womit beschäftigen Sie sich 37? Was machen Sie? 9. Beschreiben Sie auch kurz Ihre Person und Eigenschaften! 10. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? 37 Čím se zabýváte? 11

12 GRAMATIKA: 1. Osobní zájmena v 1. pádě: V němčině rozlišujeme následující základní osobní zájmena: ich já wir my du ty ihr vy er on sie oni sie ona Sie vy (vykání) es ono Upozornění: Zájmeno Sie používámé pro vykání a vždy se píše s velkým písmenem a pojí se s 3. osobou množného čísla. Příklad: Sie sind sehr nett jste velice laskavý apod. Cvičení: Zopakujte nahlas jednotlivá zájmena pro všechny osoby. 2. Časování pravidelných sloves v přítomném čase: Pravidelná slovesa v němčině se časují dle následujícího vzoru: A/ sagen říkat ich sage (říkám) wir sagen (říkáme) du sagst (říkáš) ihr sagt (říkáte) 12

13 er sagt (říká) sie sagen (říkají) sie sagt (říká) Sie sagen (říkáte) es sagt (říká) Cvičení: Časujte ve všech osobách: besuchen, fragen, lernen, schreiben, schwimmen, wohnen, machen. B/ arbeiten pracovat ich arbeite wir arbeiten du arbeitest ihr arbeitet er arbeitet sie arbeiten sie arbeitet Sie arbeiten es arbeitet V případě, že kmen slovesa končí na -t (např.: arbeit-, begleit-) nebo -d, vsouvá se pro snazší výslovnost mezi kmen a koncovku hláska -e-. Příklad: du arbeitest, er, sie, es arbeitet, ihr arbeitet. (2. a 3. osoba jedn.č. a 2. osoba množ.č.) V případě, že kmen slovesa končí na sykavku s, ß, z, tz, tsch, sch, zt apod. např. sloveso heiß-, sloveso přibírá v 2. osobě jednotného čísla pouze koncovku t. 2. a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar. Příklad: du heißt, er, sie, es heißt. 13

14 Cvičení: Časujte ve všech osobách: begleiten, heißen, warten, küssen 3. Časovaní slovesa sein (být): Sloveso sein je nepravidelné a také se nepravidelně časuje: ich bin jsem wir sind jsme du bist jsi ihr seid jste er ist je sie sind jsou sie ist je Sie sind jste es ist je Cvičení: Doplňujte tvary slovesa sein : Ich.. Petra. Sie sehr nett. Wir.. zu Hause. Sie. in Berlin. Du Michael und er Florian. Ihr in Ostrava. 4. Časování slovesa haben (mít): Slovesa haben je další nepravidelné sloveso a časuje se následujícím způsobem: ich habe wir haben du hast ihr habt er/sie, es hat sie haben 14

15 Sie haben Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. Cvičení: Časujte sloveso haben ve všech osobách: Ich habe einen Onkel / eine Tante / ein Kind. 5. Člen a podstatné jméno v 1. pádě: Němčina používá člen určitý (der, die, das) pro označení věci známé. V češtině používáme v takových případech ukazovací zájmeno ten, ta, to. Příklad: der Herr ten pán, die Frau ta žena, das Kind to dítě Člen neurčitý (ein, eine, ein) označuje věci neznámé. V češtině používáme v takových případech neurčité zájmeno nějaký. Příklad: ein Herr nějaký pán, eine Frau nějaká žena, ein Kind nějaké dítě V němčině platí pravidlo, že před každým podstatným jménem se zpravidla používá člen. U některých podstatných jmen je možné člen vynechat, např. před osobními jmény, tituly, názvy měst, zemí, apod. a také v případě vazeb. Mužský určitý člen der, neurčitý člen ein Mann Ženský určitý člen die, neurčitý člen eine Frau Střední určitý člen das, neučitý člen ein Kind Cvičení: Vyjádřete následující podstatná jména se členem určitým a neurčitým: 15

16 město, historie, paní, ulice, univerzita, přítelkyně, přítel, bratr 6. Pořádek slov ve větě: 6.1. Slovosled v oznamovací větě: Oznamovací věta může mít přímý a nepřímý pořádek slov. Přímý pořádek: podmět sloveso ostatní větné členy Příklad: Er arbeitet in Prag. Eva aus Ostrava arbeitet auch in Prag. Nepřímý pořádek: zdůrazněný větný člen sloveso podmět ostatní větné členy Sloveso stojí v německé oznamovací větě vždy jako 2. větný člen. Příklad: In Prag studiert sie Ökonomie Slovosled v tázací větě: Sloveso v takovém případě stojí jako 2. větný člen po tázacím zájmenu nebo na začátku věty v případě, že otázka nemá tázací zájmeno. Příklad: Was machst du jetzt? Sind Sie aus Hamburg? Cvičení: Překládejte: Jste z Prahy? Kde pracujete? Co studuješ? Kdo je ta dívka? Je tady také? Jak se ti daří? 7. Přídavné jméno v přísudku: 16

17 Na rozdíl od češtiny německé přídavné jméno v přísudku nepřibírá žádnou koncovku a má stejný tvar ve všech rodech. Příklad: Du bist freundlich. Sie ist freundlich. Wir sind freundlich. Cvičení: Překládejte: Petr je přátelský. My jsme přátelští. Jsi také přátelský? Ta paní je přátelská. Eva je přátelská. Já jsem také přátelská. Jsme přátelské? SHRNUTÍ: Budete správně umět představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaká jsou zájmena v 1. pádě? 2. Jak se časují slovesa v přítomném čase? 3. Jak se časuje sloveso sein a haben? 4. Jaké existují v němčině členy? 5. Jaký je správný pořádek slov v německé větě? 6. Jaký tvar má přídavné jméno v přísudku? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN:

18 2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Uveďte následující podstatná jména se správným členem určitým a neurčitým: 1.. Bruder. 2...Schule. 3. Name 4. Schwester. 5. Ökonomie 6 Kind.. 2. Doplňte zájmena osobní: 1. Wie alt ist deine Schwester? - ist 25 Jahre alt. 2. Woher kommt.. -. kommt aus Paris. 3. Mark, was studierst? -.. studiere Ökonomie. 3. Doplňte tvary slovesa haben : 1.. du eine Zigarette? Nein, ich. keine Zigarette. 2. Monika und Peter. schon ein Haus. 3.. ihr schon eine Arbeit? 4. Wir. eine Wohnung in Ostrava. 5..sie schon einen Freund? 6.. Sie Geschwister? 4. Seřaďte slova do vět: 1. Eigentlich hier wohnt wer? 2. Zur Arbeit fahren auch Sie? 3. Sehr die Kinder nett aber sind! 18

19 4. Weit von hier Ostrava liegt? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. 5. Schön Prag ist. 5. Jak zněla otázka: 1..? Ich gehe in das Stadtzentrum. 2..? Nein, Eva arbeitet in Prag. 3..? Ich studiere an der Uni in Ostrava. 4..? Ökonomie. 5..? Erika wird nächste Woche heiraten. 6. Přeložte do němčiny: 1. Jak se jmenujete?.. 2. Kde bydlíte / studujete/ pracujete? 3. Co děláte? Co studujete? 5. Mluvíte anglicky nebo něměcky?.. 6. Kolik je Vám let?. 7. Máte sourozence?. Řešení testu: der / ein 2. die / eine 3. der /ein 4. die / eine 5. die / eine 6. das / ein Sie 2. sie Sie 3. du Ich 19

20 3. 1. hast - habe 2. haben 3. habt 4. haben 5. hat 6. haben Wer wohnt eigentlich hier? 2. Fahren Sie auch zur Arbeit? 3. Die Kinder sind aber sehr nett! 4. Liegt Ostrava weit von hier? 5. Prag ist schön Wohin gehst du? 2. Arbeitet Eva in Bratislava.? 3. Wo studierst du? 4. Was studierst du? 5. Wann wird Erika heiraten? Wie heißen Sie? 2. Wo wohnen Sie / studieren Sie/ arbeiten Sie? 3. Was machen Sie? / Was sind Sie von Beruf? 4. Was studieren Sie? 5. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? 6. Wie alt sind Sie? 7. Haben Sie Geschwister? 20

21 2. SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět popsat Vaše předchozí a stávající studium a také správně používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Budete schopni správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Studium, Grundschule, Mittelschule, Hochschule, Uni, ein, einen, der, den, eine, eine, die, die, ein, ein, das, das, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie, haben, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr, nein, nicht, eins, zwei, drei eine Million PRŮVODCE KAPITOLOU: V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na Vaše předchozí a stávající studium a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci o Vašem předchozím a také stávajícím studium. 21

22 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte otázky. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci. Wie viele andere Schüler in Tschechien musste ich verschiedene 38 Vorschul- und Schuleinrichtungen 39 besuchen. Zuerst war das die Kinderkrippe 40, der Kindergarten 41. Mit sechs Jahren 42 wurde ich eingeschult 43 und besuchte acht Jahre die Grundschule 44. In der achten Klasse musste ich mich entscheiden 45, wo ich die Schulpflicht 46 beenden 47 wollte. Ich hatte drei Möglichkeiten 48 : in einer Berufsschule 49, am Gymnasium oder in einer der Fachschulen 50. Heutzutage 51 ist es schon anders mit der Schulpflicht. Jetzt besucht man neun Jahre die Grundschule und damit ist dann die Schulpflicht erfüllt 52. Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten 53. Ich hatte auch viele Interessen 54, wusste aber noch nicht, was ich werden möchte. Deshalb entschied ich mich für das Gymnasium. Es ist eine allgemeinbildende 55 Mittelschule 56. Die Schüler können hier mathematische, naturwissenschaftliche 57, sprachliche, gesellschaftlich-historische 58 und künstlerische 59 Bildung 60 gewinnen 61. Meiner Meinung nach 62 ist es auch die beste Vorbereitung 63 für das Hochschulstudium různé předškolní a školní zařízení jesle školka v šesti letech zařazen do školního vzdělávání (vstoupit do školy) základní škola rozhodnout se povinná školní docházka ukončit možnost učňovská škola odborná škola dnes, v současné době splnit potíže zájmy všeobecně vzdělávací střední škola přírodovědné společensko-historické umělecké vzdělání získat podle mého názoru příprava vysokoškolské studium 22

23 Dann bestand 65 ich erfolgreich Aufnahmeprüfung 66 und begann ich, diese Schule zu besuchen. Da ich genau wusste, dass ich gleich nach dem Abitur 67 noch nicht arbeiten wollte, entschloss 68 ich mich für das Studium. Die Anmeldung 69 zum Studium habe ich an die Ökonomische und an die Rechtswissenschaftliche/Juristische 70 Fakultät der Karlsuniversität gesendet. Wenn es nicht klappt, dachte ich damals, möchte ich einen zweijährigen Sprachkurs 71 besuchen und das Staatsexamen 72 in Deutsch und Englisch ablegen 73. Aber so weit 74 wollte ich ich lieber nicht denken. Vor mir stand ja das Abitur! In Tschechien besteht 75 das Abitur aus zwei Teilen 76. Im April haben wir die schriftliche 77 Prüfung in Tschechisch gemacht. Für mich war das der schlimmste 78 Teil des Abiturs. Wenn ich etwas schreiben soll, muss ich mich gut fühlen und genug Zeit haben. Das Thema muss mir passen, sonst schaffe 79 ich nichts. Im Mai legten wir die mündliche 80 Prüfung ab. Tschechisch und eine Fremdsprache 81 sind Pflicht 82, zwei Fächer 83 wählen wir selbst. Wir konnten das Abitur in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Informatik, Geschichte und Bürgerkunde 84 machen. Das sind fast alle Fächer, die am Gymnasium normalerweise unterrichtet werden. Ich habe Deutsch, Englisch und Ökonomie ausgewählt. Die mündliche Prüfung legt man vor einer Abiturkommision 85 ab. Diese dauert insgesamt 86 zwei Stunden. Für ein Fach hat jeder Schüler eine halbe Stunde Zeit. Zuerst zieht man sich eins von 25 oder 30 Themen heraus 87 und bereitet sich eine Viertelstunde vor. Danach spricht man über das Thema, löst 88 verschiedene Aufgaben und beantwortet die von den Lehrern gestellten Fragen. Wenn man genug gelernt hat und auch Glück hat, fällt man nicht durch 89. Und was kann ich erwarten? Ich glaube, dass ich ein guter Schüler bin. Ich lerne zwar nicht viel, aber trotzdem hoffe ich, dass alles gut klappt bestehen obstát (u zkoušky) přijímací zkouška maturita rozhodl jsem se přihláška právní dvouletý jazykový kurs státnice složit, skládat (o zkoušce) tak dalece (tak daleko do budoucnosti) skládat se (z ) část písemný nejhorší zvládnout ústní cizí jazyk povinnost (povinný) předmět (obor) ZSV maturitní komise celkem herausziehen - vytáhnout řešit propadnout 23

24 Nächstes Jahr werde ich bestimmt an der Uni studieren. Persönlich interessiere ich mich für Unternehmen, weil meine Familie schon eine eigene Firma besitzt, deshalb möchte ich mich mit diesem Studium in der Zukunft beschäftigen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen warten. Vor mir stehen jetzt die Sommerferien. Ich werde wohl reisen und neue Länder und Kulturen kennenlernen. Otázky k textu: 1. Welche Vorschuleinrichtungen haben Sie besucht? 2. Mit wie vielen Jahren begannen Sie, die Grundschule zu besuchen? 3. Wie lange dauerte die Schulpflicht früher und wie ist es heute? 4. Warum haben Sie sich nach der Grundschule fürs Gymnasium oder ein anderes Studium entschieden? 5. Wie sieht das Abitur aus? 6. Was planen Sie nach dem Abitur? 7. Wo studieren Sie heute? 8. Was studieren Sie genau? Beschreiben Sie kurz Ihr jetziges Studium! 9. Welche Fächer machen Ihnen Spass? 10. Was möchten Sie dann in der Zukunft machen? 24

25 GRAMATIKA: 1. Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla: V němčině rozlišujeme pouze 4 pády na rozdíl od češtiny a skloňují se zpravidla pomocí členů, zájmen, nebo předložek. V této kapitole se seznámíme pouze s 1. a 4. pádem: Rod mužský: 1.p. der Bruder ein Bruder 4.p. den Bruder einen Bruder Rod ženský: 1.p. die Schwester eine Schwester 4.p. die Schwester eine Schwester Rod střední: 1.p. das Kind ein Kind 4.p. das Kind das Kind Cvičení: Doplňujte člen určitý a neurčitý: Uwe begleitet.. Freundin, Onkel, Mädchen. Ich bitte. Bruder,.. Cousine,. Kind. Suchen Sie. Straße, Schule, Kind? 2. Osobní zájmena ve 4. pádě: Osobní zájmena, stejně jako člen, se skloňují ve 4 pádech. V této kapitole se seznámíme s tvary ve 4. pádě: Jednotné číslo: 1.p. ich du er sie es 4.p. mich dich ihn sie es 25

26 Množné číslo: 1.p. wir ihr sie Sie 4.p. uns euch sie Sie Cvičení: Nahrazujte následující podstatná jména zájmenem: Wir suchen das Kind. Sie kennt die Straße. Ich bitte die Mutter. Sie begleitet den Freund. Ich bitte den Vater. Ich kenne das Mädchen. 3. Přivlastňovací zájmena: Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen. jednotné číslo množné číslo mein, meine, mein můj, má, mé unser, unsere, unser náš, naše dein, deine, dein tvůj, tvá, tvé euer, euere, euer váš, vaše sein, seine, sein jeho ihr, ihre, ihr jejich ihr, ihre, ihr její Ihr, Ihre, Ihr Váš, Vaše sein, seine, sein jeho Cvičení: Překládejte: vaše dítě, naše rodina, můj otec, jeho žena, jejich dítě, naše ulice, můj bratr, vaše město, tvůj přítel, má sestra, její škola. 4. Zápor nein, nicht, kein 26

27 V němčině se v rámci jedné věty může objevit pouze jeden zápor. Rozlišujeme zápor nein, který je opakem ja a vždy stojí před větou. Příklad: Nein, ich kaufe es nicht. Nicht slovesný zápor vždy stojí za určitým slovesem, někdy až na konci věty. Příklad: Martin ist nicht aus Linz. Er kennt die Strasse nicht. Es ist nicht leicht. Záporné zájmeno kein, keine, kein vyjadřuje zápor u podstatného jména. Skloňuje se v jednotném čísle jako neurčitý člen. Příklad: Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Habt ihr Zeit? Wir haben keine Zeit. Cvičení: Doplňujte nicht nebo kein. Du hast. Freund. Ich bin.schnell. Sie sind. hier. Wir wohnen in Prag. Wir haben.kind. Sie begleiten uns.. Ich habe.. Schwester. Vanessa ist. Stadt. 5. Číslovky: 0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn, 20 zwanzig. 21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig, 100 (ein)hundert, 101 (ein) hunderteins, 200 zweihundert, 300 dreihundert, 1000 (ein)tausend, 1001 (ein)tausendundeins, 2000 zweitausend, 3000 dreitausend, zehntausend, hunderttausend, eine Million Cvičení: Čtetě nahlas: 27

28 0, 1, 5, 85, 9, , 715, , 1985, , , 77, Přítomný čas místo budoucího: V němčině lze poměrně často použít přítomný čas pro vyjádření boudoucnosti. Příklad: Sie kommt spät. Přijde pozdě. Dann bin ich Vater. Potom budu otcem. 7. Bezespojkové věty: Slovesa sagen, meinen, glauben apod. uvádějí další větu bez spojky. Příklad: Ich meine, du bist faul. Sie sagen, sie arbeiten schnell. Ich glaube, sie kommt spät. Sie sagt, sie studiert in Wien. Cvičení: Překládejte: Myslím, že pracuje v Praze. Domnívám se, že bydlí v Ostravě. Říká, že se jmenuje Michael. Domnívám se, že je z Paříže. Myslíme si, že tady studují. SHRNUTÍ: Budete umět správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaké tvary mají podstatná jména ve 4. pádě? 2. Jaké jsou tvary přivlastňovacích zájmen v němčině? 3. Jak se tvoří zápor? 28

29 4. Jak se tvoří číslovky v němčině od číslovky 1 až po ? 5. Jaké jsou pravidla pro bezespojkové věty? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN: Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Nahraďte podstatné jméno zájmenem: 1. Wolfgang kennt seinen Freund seit langem. Woher kennt er.? 2. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Und wo liegt.? 3. Erfüllt er die Aufgabe? Natürlich erfüllt er. 4. Roman findet ihren Freund dumm. Ich nicht, ich finde.. klug. 5. Kennen Sie ihre Geschwister? Nein, ich kenne. nicht. 2. Doplňte zápor: 1. Marian hat. Freundin. 2. Die Kollegen gehen. zur Arbeit. 3. Mark wohnt. in Rostock. 4. Sie haben. Kind. 5. Ich lerne. gern. 6. Das Kind ist. froh. 7. Florian besucht uns.. 8. Michael ist. unser Freund. 3. Přeložte: 1. můj dům 2. jeho otec 3. její rodina 4. vaše dítě 5. jeho matka 6. tvoje přítelkyně 7. jejich jméno 8. její dům 4. Doplňte: 29

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena.

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list Časování sloves Němčina 1. ročník Schéma časování

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

alles klar 2b gramatika

alles klar 2b gramatika alles klar 2b gramatika Préteritum minulý čas (pravidelných i nepravidelných sloves) V němčině lze pro vyjádření minulosti použít 3 časy: préteritum (jednoduchý čas minulý), perfektum (složený minulý čas)

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesa sein a haben v minulém čase préteritu Slovesa sein a haben ve 3. os. j. č. v minulém čase préteritu přijímají stejnou formu jako v 1. os. j.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový

Více

Pracovní list obsahuje cvičení na procvičování pracovních činností a jednotlivých druhů povolání. Materiál obsahuje správné řešení.

Pracovní list obsahuje cvičení na procvičování pracovních činností a jednotlivých druhů povolání. Materiál obsahuje správné řešení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_17 Výběr povolání Německý jazyk 3.ročník Pracovní list obsahuje cvičení

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR 1. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT 2. Passt schon! POLYGLOT A1 A2 metodická příručka němčina pro střední školy strana 26 Orientierung in der Stadt 3 Slovní zásoba der Bahnhof, der Bus, das Fahrrad, fliegen, der Flug, die Jugendherberge,

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková OBECNÁ NĚMČINA Lenka Hrušková České Budějovice 2012 Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Recenzovali: 1. vydání Dr. Ludwig Diess Michaela

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým

Více

Pokyny v pracovním sešitě

Pokyny v pracovním sešitě Pokyny v pracovním sešitě Lekce 1 Der Zirkus kommt Cirkus přijíždí 1. Skrývačka Přečti si úkoly a dole najdi vhodná slova. Vybarvi políčka. Pokud si našel správná slova, uvidíš obrázek. 2. Martinův týden

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Small Talk Deutsch. Iva Michňová

Small Talk Deutsch. Iva Michňová Small Talk Deutsch Iva Michňová Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více