STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014

2 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. OBSAH strana Úvod 3 1 MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF, GRAMATIKA: OSOBNÍ ZÁJMENO V 1. PÁDĚ, ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE, ČASOVÁNÍ SLOVESA SEIN a HABEN, ČLEN A PODSTATNÉ JMÉNO V 1. PÁDĚ, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ, PŘÍDAVNÉ JMÉNO V PŘÍSUDKU 5 2 SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE, GRAMATIKA: PODSTATNÁ JMÉNA VE 4. PÁDĚ JEDNOTNÉHO ČÍSLA, OSOBNÍ ZÁJMENA VE 4. PÁDĚ, PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMÉNA, ZÁPOR, ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ, PŘÍTOMNÝ ČAS MÍSTO BUDOUCÍHO, BEZESPOJKOVÉ VĚTY 21 3 SPEISEN UND GETRÄNKE: REZEPT AUF MEINE LIEBLINGSSPEISE: GRAMATIKA: SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE, SKLOŇOVÁNÍ TÁZACÍCH ZÁJMEN WER (KDO) A WAS (CO), SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN, PŘEDLOŽKY S 3. PÁDEM, ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MÜSSEN, KÖNNEN, DÜRFEN 31 4 WOHNEN, WOHNUNGSEINRICHTUNGEN, WOHNUNGSPROBLEME. GRAMATIKA. 43 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V MNOŽNÉM ČÍSLE, PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM, NÁHRADA ČESKÉHO ZVRATNÉHO ZÁJMENA SVŮJ, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA SOLLEN A WOLLEN, NEURČITÝ PODMĚT MAN A ES, ČASOVÉ ÚDAJE 2

3 5 6 7 Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. GESUNDHEIT, DER GESUNDE LEBENSSTIL, ZIVILISATIONS-KRANKHEITEN. GRAMATIKA. SILNÁ SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE A JEJICH ČASOVÁNÍ, SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, SLOVESO MÖGEN, VEDLEJŠÍ VĚTY S DASS, ZÁKLADNÍ POČETNÍ ÚKONY, OZNAČENÍ MÍRY, HMOTNOSTI A MNOŽSTVÍ PO ČÍSLOVKÁCH EINKAUFEN, GESCHÄFTE, BEKLEIDUNG UND MODE. GRAMATIKA. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM, NEODLUČITELNÉ A ODLUČITELNÉ PŘEDPONY, ČASOVÁNÍ SLOVESA WISSEN, VAZBA ES GIBT, PRÉTERITUM REISEN, VERKEHR, VERKEHRSMITTEL. EINE AUSLANDSREISE. DEUTSCHLAND. GRAMATIKA. ZVRATNÁ SLOVESA, ČASOVÁNÍ SLOVESA WERDEN, BUDOUCÍ ČAS, TÁZACÍ ZÁJMENA WELCHER (KTERÝ) A WAS FÜR EIN (JAKÝ), NEPŘÍMÉ OTÁZKY, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ HLAVNÍ PO VĚTE VEDLEJŠÍ, PŘÍSUDKOVÉ SLOVESO PO ČÍSLOVKÁCH, PERFEKTUM PRAG KULTURELLES ZENTRUM DES LANDES: GRAMATIKA: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ. SKLOŇOVÁNÍ VLASTNÍCH OSOBNÍCH A MÍSTNÍCH JMEN. 90 3

4 ÚVOD SLOVO AUTORA: Předložený studijní materiál, který obsahuje osm základních výukových celků, je zaměřen na zvládnutí nejdůležitějších lexikálních, gramatických a hlavně komunikačních aspektů moderní němčiny. Každý výukový celek obsahuje úvodní text, který svým obsahem navazuje na dílčí okruhy, které jsou součástí závěrečné zkoušky. Následují k němu jak otázky, tak i přiložená nová slovní zásoba. Poté následuje vysvětlení a seznámení se s novou gramatikou. Jednotlivé gramatické jevy je možné si pak procvičit přímo ve cvičeních a také v závěrečné části, která obsahuje rovněž cvičný test. Součástí je samozřejmě klíč, který je nezbytnou zpětnou vazbou pro každého studenta. VÝSTUPY Z UČENÍ: Po pečlivém prostudování všech lexikálních, gramatických či komunikačních prvků získáte jazykovou vybavenost, která Vám umožní bez problémů zvládnout nejběžnější komunikační situace, jako jsou rodina, životopis, studium, jídlo, bydlení, zdraví, nakupování, cestování a město. Veškeré jazykové dovednosti se opírají také o gramatickou vybavenost, kterou student průběžně získá po studium každé lekce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) 4

5 1. MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Získáte slovní zásobu z oblasti rodina, kariéra, životopis a také znalosti základních pravidel jak správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Budete schopni představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Familie, Laufbahn, Lebenslauf, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie, ich sage, du sagst, er, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, der, die, das, ein, eine, ein PRŮVODCE KAPITOLOU: V první části kapitoly se seznámíme s tématem moje rodina a životopis. Zde si nastudujeme novou slovní zásobu a procvičíme si praktické slovní obraty. V další části této kapitoly se pak seznámíme také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. 5

6 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte ve dvojicích následující otázky. Poté ve dvojicích proveďte podobný dialog a také se sám představte včetně Vašeho životopisu. Musterdialog / vzorový dialog - Hallo, wie geht es Ihnen? - Danke, gut, und Ihnen? / Es geht schon. / Es geht mir einigermaßen gut. / Leider, nicht so gut. - Wie ist Ihr Name bitte? Können Sie auch Ihren Namen buchstabieren 1? - Ulrike Peterson, dass heißt U L R I K E, P E T E R S O N. Das heißt U wie Ulrich, L wie Ludwig, R wie Richard, I wie Ida, K wie Kaufmann, E wie Emil, und P wie Paula, E wie Emil, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel, O wie Otto und N wie Nordpol 2. - Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? - Ja, natürlich, ich beantworte sie ganz gern. / Ja, selbstverständlich. / Klar. - Wie groß ist Ihre Familie? - Meine Familie ist nicht groß, wir sind vier zu Hause: meine Mutti, mein Vater, meine Schwester und ich. - Wir sind eine vierköpfige 3 Familie. - Ich habe zwei Geschwister 4 : einen Bruder, eine Schwester. - Wir haben ein Tier zu Hause - einen Hund / eine Katze / einen Papagei / einen Hamster, 1 hláskovat 2 Více na 3 jsme čtyřčlenná rodina 4 sourozenci 6

7 - Wo wohnen Sie? - Wir wohnen in Ostrava in einem Plattenbau / in einem Einfamilienhaus. - Wir wohnen noch mit Oma zusammen. - Wir haben ein Einfamilienhaus / eine Villa. - Meine ältere Schwester wohnt nicht mehr bei uns. - Wir haben eine 4-Zimmerwohnung. - Sagen Sie etwas über Ihre Eltern! - Mein Vater / meine Mutter/ heißt. - Er / sie ist Jahre alt. - Er / sie arbeitet als Unternehmer/in, Manager/in, Techniker/in / Lehrer/in /Verkäufer/in / Professor/in an der Ökonomischen Hochschule / Gärtner/in / Laborant/in. - Er / sie hat eine Firma. - Seine / ihre Arbeit ist sehr interesent/ zeitanpruschsvoll 5 / verantwortlich 6 / vielfältig 7 er / sie kommt aber oft spät nach Hause und hat wenig Zeit. - Vor zwei Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen 8. - Sagen Sie etwas über Ihre Geschwister! - Ich habe keine Geschwister / Ich habe zwei Geschwister. - Ich habe eine/n um drei Jahre ältere/n / jüngere/n Schwester / Bruder. 5 časově náročná 6 zodpovědná 7 různorodá 8 rozvedli se 7

8 - Er / sie geht noch zur Schule. - Er / sie ist am Gymnasium / in der Grundschule. - Er / sie studiert an der Karlsuniversität / an der. - Er ist zur Zeit zum Wehrdienst 9. / Er macht zur Zeit den Zivildienst. - Er / sie hat schon eine eigene Familie. - Er / sie ist schon verheiratet 10 und hat ein Kind. / Er is ledig 11 / geschieden - Mein Bruder / meine Schwester hört gern Musik / spielt mit mir Tennis / - Sagen Sie etwas über Ihre Großeltern! - Oma wohnt bei uns in der Wohnung. - Mein Großvater ist vor zwei Jahren gestorben Meine Großeltern sind schon ziemlich 13 alt. - Sie wohnen auf dem Lande. - Mit Opa gehe ich oft angeln Ich helfe meiner Oma oft im Garten. - Mein Großvater / meine Großmutter hat das ganze Leben lang als gearbeitet. - Sie sind schon Rentner je na vojně 10 vdaná/ženatý 11 svobodný 12 zemřel 13 docela 14 chodit na ryby 15 penzista 8

9 - Wie sieht Ihr Familienleben aus 16? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. - Früher bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern jedes Jahr in den Urlaub gefahren Wir fahren fast jedes Wochenende in unser Wochenendhaus in. - Alle Familienmitglieder 18 treffen sich nur sonntags zum Mittagessen. - Jede Woche fahren wir unseren Opa im Altersheim 19 besuchen. - Mein Vater hat mir immer beim Lernen geholfen. - Lebenslauf 20 Sagen Sie mir etwas über Ihre Laufbahn 21! - Ich heiße (NAME) und bin am (DATUM) (-en Dezember 1990) in (STADT) geboren. - Mein Vater heißt (NAME) und stammt aus 22 (STADT). Er ist jetzt (ALTER) Jahre alt. Seit (JAHR) arbeitet er als (BERUF) in (BETRIEB/FIRMA). - Meine Mutter heißt (NAME), geborene (NAME). Sie kommt aus (STADT). Sie arbeitet jetzt in (BETRIEB/FIRMA) als (BERUF). - Was sind Sie von Beruf 23? - Seit (JAHR) besuchte 24 ich die neunjährige Grundschule in (STADT/STRASSE). Hier hatte ich immer gute Noten 25, so dass ich mich danach fürs Gymnasium entschied. - (JAHR) wurde ich am Gymnasium in (STADT/STRASSE) aufgenommen 26, das ich dann vier Jahre besuchte. Hier hatte ich auch keine Probleme mit der Schule, deshalb beendete 27 ich das Studium mit Erfolg. ( ). 16 jak vypadá 17 jezdil jsem na dovolenou 18 členové rodiny 19 dům důchodců 20 Životopis více příkladů na 21 kariéra 22 pochází 23 Jaké je Vaše povolání? 24 navštěvoval jsem 25 známky 26 byl jsem přijat 27 ukončil jsem 9

10 - Ich habe mich hier für das Abitur und dann fürs Hochschulstudium vorbereitet 28. Ich habe das Abitur abgelegt 29, und zwar in (Englisch usw.) Besonders wichtig fand 30 ich den Fremdsprachenunterricht, vor allem Englisch. - Ich habe auch einige Praktika 31 / ein Berufspraktikum gemacht,, in der Firma ( ). - Meine persönlichen Fähigkeiten 32 sind ( ). - Meine kommunikativen Fähigkeiten sind ( ). - Ich beherrsche 33 Englisch ( ). - Meine organisatorischen und Management Fähigkeiten sind ( ). - Meine beruflichen Tätigkeiten sind ( ). - Meine Computerkenntnisse 34 sind ( ). - Meine sonstigen Fähigkeiten sind ( ). - Meine Interessen und Hobbys sind ( ). - Nach dem Abitur 35 plane ich / nach dem Abschluss 36 möchte ich / in der Zukunft ( ). - Meine Zukunftspläne (mein Beruf, Familie) ( ).ich habe vor ( )., ich möchte ( )., ich plane ( ), ich habe vor (...). Otázky k textu: 1. Wie geht es Ihnen? 2. Wie ist Ihr Name? Können Sie Ihren Namen buchstabieren? 28 připravoval jsem se na 29 složil jsem 30 považoval jsem za 31 praxe 32 dovednosti 33 ovládám 34 znalosti 35 maturita 36 po ukončení 10

11 3. Wie alt sind Sie? 4. Wie gross ist Ihre Familie? 5. Wo wohnen Sie? 6. Stellen Sie kurz Ihre Geschwister und Eltern vor! 7. Wie sieht Ihr Familienleben aus? Was unternehmen Sie gern zusammen, z. B. im Winter oder im Sommer? 8. Beschreiben Sie auch Ihre Laufbahn! Womit beschäftigen Sie sich 37? Was machen Sie? 9. Beschreiben Sie auch kurz Ihre Person und Eigenschaften! 10. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? 37 Čím se zabýváte? 11

12 GRAMATIKA: 1. Osobní zájmena v 1. pádě: V němčině rozlišujeme následující základní osobní zájmena: ich já wir my du ty ihr vy er on sie oni sie ona Sie vy (vykání) es ono Upozornění: Zájmeno Sie používámé pro vykání a vždy se píše s velkým písmenem a pojí se s 3. osobou množného čísla. Příklad: Sie sind sehr nett jste velice laskavý apod. Cvičení: Zopakujte nahlas jednotlivá zájmena pro všechny osoby. 2. Časování pravidelných sloves v přítomném čase: Pravidelná slovesa v němčině se časují dle následujícího vzoru: A/ sagen říkat ich sage (říkám) wir sagen (říkáme) du sagst (říkáš) ihr sagt (říkáte) 12

13 er sagt (říká) sie sagen (říkají) sie sagt (říká) Sie sagen (říkáte) es sagt (říká) Cvičení: Časujte ve všech osobách: besuchen, fragen, lernen, schreiben, schwimmen, wohnen, machen. B/ arbeiten pracovat ich arbeite wir arbeiten du arbeitest ihr arbeitet er arbeitet sie arbeiten sie arbeitet Sie arbeiten es arbeitet V případě, že kmen slovesa končí na -t (např.: arbeit-, begleit-) nebo -d, vsouvá se pro snazší výslovnost mezi kmen a koncovku hláska -e-. Příklad: du arbeitest, er, sie, es arbeitet, ihr arbeitet. (2. a 3. osoba jedn.č. a 2. osoba množ.č.) V případě, že kmen slovesa končí na sykavku s, ß, z, tz, tsch, sch, zt apod. např. sloveso heiß-, sloveso přibírá v 2. osobě jednotného čísla pouze koncovku t. 2. a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar. Příklad: du heißt, er, sie, es heißt. 13

14 Cvičení: Časujte ve všech osobách: begleiten, heißen, warten, küssen 3. Časovaní slovesa sein (být): Sloveso sein je nepravidelné a také se nepravidelně časuje: ich bin jsem wir sind jsme du bist jsi ihr seid jste er ist je sie sind jsou sie ist je Sie sind jste es ist je Cvičení: Doplňujte tvary slovesa sein : Ich.. Petra. Sie sehr nett. Wir.. zu Hause. Sie. in Berlin. Du Michael und er Florian. Ihr in Ostrava. 4. Časování slovesa haben (mít): Slovesa haben je další nepravidelné sloveso a časuje se následujícím způsobem: ich habe wir haben du hast ihr habt er/sie, es hat sie haben 14

15 Sie haben Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. Cvičení: Časujte sloveso haben ve všech osobách: Ich habe einen Onkel / eine Tante / ein Kind. 5. Člen a podstatné jméno v 1. pádě: Němčina používá člen určitý (der, die, das) pro označení věci známé. V češtině používáme v takových případech ukazovací zájmeno ten, ta, to. Příklad: der Herr ten pán, die Frau ta žena, das Kind to dítě Člen neurčitý (ein, eine, ein) označuje věci neznámé. V češtině používáme v takových případech neurčité zájmeno nějaký. Příklad: ein Herr nějaký pán, eine Frau nějaká žena, ein Kind nějaké dítě V němčině platí pravidlo, že před každým podstatným jménem se zpravidla používá člen. U některých podstatných jmen je možné člen vynechat, např. před osobními jmény, tituly, názvy měst, zemí, apod. a také v případě vazeb. Mužský určitý člen der, neurčitý člen ein Mann Ženský určitý člen die, neurčitý člen eine Frau Střední určitý člen das, neučitý člen ein Kind Cvičení: Vyjádřete následující podstatná jména se členem určitým a neurčitým: 15

16 město, historie, paní, ulice, univerzita, přítelkyně, přítel, bratr 6. Pořádek slov ve větě: 6.1. Slovosled v oznamovací větě: Oznamovací věta může mít přímý a nepřímý pořádek slov. Přímý pořádek: podmět sloveso ostatní větné členy Příklad: Er arbeitet in Prag. Eva aus Ostrava arbeitet auch in Prag. Nepřímý pořádek: zdůrazněný větný člen sloveso podmět ostatní větné členy Sloveso stojí v německé oznamovací větě vždy jako 2. větný člen. Příklad: In Prag studiert sie Ökonomie Slovosled v tázací větě: Sloveso v takovém případě stojí jako 2. větný člen po tázacím zájmenu nebo na začátku věty v případě, že otázka nemá tázací zájmeno. Příklad: Was machst du jetzt? Sind Sie aus Hamburg? Cvičení: Překládejte: Jste z Prahy? Kde pracujete? Co studuješ? Kdo je ta dívka? Je tady také? Jak se ti daří? 7. Přídavné jméno v přísudku: 16

17 Na rozdíl od češtiny německé přídavné jméno v přísudku nepřibírá žádnou koncovku a má stejný tvar ve všech rodech. Příklad: Du bist freundlich. Sie ist freundlich. Wir sind freundlich. Cvičení: Překládejte: Petr je přátelský. My jsme přátelští. Jsi také přátelský? Ta paní je přátelská. Eva je přátelská. Já jsem také přátelská. Jsme přátelské? SHRNUTÍ: Budete správně umět představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaká jsou zájmena v 1. pádě? 2. Jak se časují slovesa v přítomném čase? 3. Jak se časuje sloveso sein a haben? 4. Jaké existují v němčině členy? 5. Jaký je správný pořádek slov v německé větě? 6. Jaký tvar má přídavné jméno v přísudku? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN:

18 2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Uveďte následující podstatná jména se správným členem určitým a neurčitým: 1.. Bruder. 2...Schule. 3. Name 4. Schwester. 5. Ökonomie 6 Kind.. 2. Doplňte zájmena osobní: 1. Wie alt ist deine Schwester? - ist 25 Jahre alt. 2. Woher kommt.. -. kommt aus Paris. 3. Mark, was studierst? -.. studiere Ökonomie. 3. Doplňte tvary slovesa haben : 1.. du eine Zigarette? Nein, ich. keine Zigarette. 2. Monika und Peter. schon ein Haus. 3.. ihr schon eine Arbeit? 4. Wir. eine Wohnung in Ostrava. 5..sie schon einen Freund? 6.. Sie Geschwister? 4. Seřaďte slova do vět: 1. Eigentlich hier wohnt wer? 2. Zur Arbeit fahren auch Sie? 3. Sehr die Kinder nett aber sind! 18

19 4. Weit von hier Ostrava liegt? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. 5. Schön Prag ist. 5. Jak zněla otázka: 1..? Ich gehe in das Stadtzentrum. 2..? Nein, Eva arbeitet in Prag. 3..? Ich studiere an der Uni in Ostrava. 4..? Ökonomie. 5..? Erika wird nächste Woche heiraten. 6. Přeložte do němčiny: 1. Jak se jmenujete?.. 2. Kde bydlíte / studujete/ pracujete? 3. Co děláte? Co studujete? 5. Mluvíte anglicky nebo něměcky?.. 6. Kolik je Vám let?. 7. Máte sourozence?. Řešení testu: der / ein 2. die / eine 3. der /ein 4. die / eine 5. die / eine 6. das / ein Sie 2. sie Sie 3. du Ich 19

20 3. 1. hast - habe 2. haben 3. habt 4. haben 5. hat 6. haben Wer wohnt eigentlich hier? 2. Fahren Sie auch zur Arbeit? 3. Die Kinder sind aber sehr nett! 4. Liegt Ostrava weit von hier? 5. Prag ist schön Wohin gehst du? 2. Arbeitet Eva in Bratislava.? 3. Wo studierst du? 4. Was studierst du? 5. Wann wird Erika heiraten? Wie heißen Sie? 2. Wo wohnen Sie / studieren Sie/ arbeiten Sie? 3. Was machen Sie? / Was sind Sie von Beruf? 4. Was studieren Sie? 5. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? 6. Wie alt sind Sie? 7. Haben Sie Geschwister? 20

21 2. SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět popsat Vaše předchozí a stávající studium a také správně používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Budete schopni správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Studium, Grundschule, Mittelschule, Hochschule, Uni, ein, einen, der, den, eine, eine, die, die, ein, ein, das, das, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie, haben, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr, nein, nicht, eins, zwei, drei eine Million PRŮVODCE KAPITOLOU: V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na Vaše předchozí a stávající studium a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci o Vašem předchozím a také stávajícím studium. 21

22 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte otázky. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci. Wie viele andere Schüler in Tschechien musste ich verschiedene 38 Vorschul- und Schuleinrichtungen 39 besuchen. Zuerst war das die Kinderkrippe 40, der Kindergarten 41. Mit sechs Jahren 42 wurde ich eingeschult 43 und besuchte acht Jahre die Grundschule 44. In der achten Klasse musste ich mich entscheiden 45, wo ich die Schulpflicht 46 beenden 47 wollte. Ich hatte drei Möglichkeiten 48 : in einer Berufsschule 49, am Gymnasium oder in einer der Fachschulen 50. Heutzutage 51 ist es schon anders mit der Schulpflicht. Jetzt besucht man neun Jahre die Grundschule und damit ist dann die Schulpflicht erfüllt 52. Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten 53. Ich hatte auch viele Interessen 54, wusste aber noch nicht, was ich werden möchte. Deshalb entschied ich mich für das Gymnasium. Es ist eine allgemeinbildende 55 Mittelschule 56. Die Schüler können hier mathematische, naturwissenschaftliche 57, sprachliche, gesellschaftlich-historische 58 und künstlerische 59 Bildung 60 gewinnen 61. Meiner Meinung nach 62 ist es auch die beste Vorbereitung 63 für das Hochschulstudium různé předškolní a školní zařízení jesle školka v šesti letech zařazen do školního vzdělávání (vstoupit do školy) základní škola rozhodnout se povinná školní docházka ukončit možnost učňovská škola odborná škola dnes, v současné době splnit potíže zájmy všeobecně vzdělávací střední škola přírodovědné společensko-historické umělecké vzdělání získat podle mého názoru příprava vysokoškolské studium 22

23 Dann bestand 65 ich erfolgreich Aufnahmeprüfung 66 und begann ich, diese Schule zu besuchen. Da ich genau wusste, dass ich gleich nach dem Abitur 67 noch nicht arbeiten wollte, entschloss 68 ich mich für das Studium. Die Anmeldung 69 zum Studium habe ich an die Ökonomische und an die Rechtswissenschaftliche/Juristische 70 Fakultät der Karlsuniversität gesendet. Wenn es nicht klappt, dachte ich damals, möchte ich einen zweijährigen Sprachkurs 71 besuchen und das Staatsexamen 72 in Deutsch und Englisch ablegen 73. Aber so weit 74 wollte ich ich lieber nicht denken. Vor mir stand ja das Abitur! In Tschechien besteht 75 das Abitur aus zwei Teilen 76. Im April haben wir die schriftliche 77 Prüfung in Tschechisch gemacht. Für mich war das der schlimmste 78 Teil des Abiturs. Wenn ich etwas schreiben soll, muss ich mich gut fühlen und genug Zeit haben. Das Thema muss mir passen, sonst schaffe 79 ich nichts. Im Mai legten wir die mündliche 80 Prüfung ab. Tschechisch und eine Fremdsprache 81 sind Pflicht 82, zwei Fächer 83 wählen wir selbst. Wir konnten das Abitur in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Informatik, Geschichte und Bürgerkunde 84 machen. Das sind fast alle Fächer, die am Gymnasium normalerweise unterrichtet werden. Ich habe Deutsch, Englisch und Ökonomie ausgewählt. Die mündliche Prüfung legt man vor einer Abiturkommision 85 ab. Diese dauert insgesamt 86 zwei Stunden. Für ein Fach hat jeder Schüler eine halbe Stunde Zeit. Zuerst zieht man sich eins von 25 oder 30 Themen heraus 87 und bereitet sich eine Viertelstunde vor. Danach spricht man über das Thema, löst 88 verschiedene Aufgaben und beantwortet die von den Lehrern gestellten Fragen. Wenn man genug gelernt hat und auch Glück hat, fällt man nicht durch 89. Und was kann ich erwarten? Ich glaube, dass ich ein guter Schüler bin. Ich lerne zwar nicht viel, aber trotzdem hoffe ich, dass alles gut klappt bestehen obstát (u zkoušky) přijímací zkouška maturita rozhodl jsem se přihláška právní dvouletý jazykový kurs státnice složit, skládat (o zkoušce) tak dalece (tak daleko do budoucnosti) skládat se (z ) část písemný nejhorší zvládnout ústní cizí jazyk povinnost (povinný) předmět (obor) ZSV maturitní komise celkem herausziehen - vytáhnout řešit propadnout 23

24 Nächstes Jahr werde ich bestimmt an der Uni studieren. Persönlich interessiere ich mich für Unternehmen, weil meine Familie schon eine eigene Firma besitzt, deshalb möchte ich mich mit diesem Studium in der Zukunft beschäftigen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen warten. Vor mir stehen jetzt die Sommerferien. Ich werde wohl reisen und neue Länder und Kulturen kennenlernen. Otázky k textu: 1. Welche Vorschuleinrichtungen haben Sie besucht? 2. Mit wie vielen Jahren begannen Sie, die Grundschule zu besuchen? 3. Wie lange dauerte die Schulpflicht früher und wie ist es heute? 4. Warum haben Sie sich nach der Grundschule fürs Gymnasium oder ein anderes Studium entschieden? 5. Wie sieht das Abitur aus? 6. Was planen Sie nach dem Abitur? 7. Wo studieren Sie heute? 8. Was studieren Sie genau? Beschreiben Sie kurz Ihr jetziges Studium! 9. Welche Fächer machen Ihnen Spass? 10. Was möchten Sie dann in der Zukunft machen? 24

25 GRAMATIKA: 1. Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla: V němčině rozlišujeme pouze 4 pády na rozdíl od češtiny a skloňují se zpravidla pomocí členů, zájmen, nebo předložek. V této kapitole se seznámíme pouze s 1. a 4. pádem: Rod mužský: 1.p. der Bruder ein Bruder 4.p. den Bruder einen Bruder Rod ženský: 1.p. die Schwester eine Schwester 4.p. die Schwester eine Schwester Rod střední: 1.p. das Kind ein Kind 4.p. das Kind das Kind Cvičení: Doplňujte člen určitý a neurčitý: Uwe begleitet.. Freundin, Onkel, Mädchen. Ich bitte. Bruder,.. Cousine,. Kind. Suchen Sie. Straße, Schule, Kind? 2. Osobní zájmena ve 4. pádě: Osobní zájmena, stejně jako člen, se skloňují ve 4 pádech. V této kapitole se seznámíme s tvary ve 4. pádě: Jednotné číslo: 1.p. ich du er sie es 4.p. mich dich ihn sie es 25

26 Množné číslo: 1.p. wir ihr sie Sie 4.p. uns euch sie Sie Cvičení: Nahrazujte následující podstatná jména zájmenem: Wir suchen das Kind. Sie kennt die Straße. Ich bitte die Mutter. Sie begleitet den Freund. Ich bitte den Vater. Ich kenne das Mädchen. 3. Přivlastňovací zájmena: Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen. jednotné číslo množné číslo mein, meine, mein můj, má, mé unser, unsere, unser náš, naše dein, deine, dein tvůj, tvá, tvé euer, euere, euer váš, vaše sein, seine, sein jeho ihr, ihre, ihr jejich ihr, ihre, ihr její Ihr, Ihre, Ihr Váš, Vaše sein, seine, sein jeho Cvičení: Překládejte: vaše dítě, naše rodina, můj otec, jeho žena, jejich dítě, naše ulice, můj bratr, vaše město, tvůj přítel, má sestra, její škola. 4. Zápor nein, nicht, kein 26

27 V němčině se v rámci jedné věty může objevit pouze jeden zápor. Rozlišujeme zápor nein, který je opakem ja a vždy stojí před větou. Příklad: Nein, ich kaufe es nicht. Nicht slovesný zápor vždy stojí za určitým slovesem, někdy až na konci věty. Příklad: Martin ist nicht aus Linz. Er kennt die Strasse nicht. Es ist nicht leicht. Záporné zájmeno kein, keine, kein vyjadřuje zápor u podstatného jména. Skloňuje se v jednotném čísle jako neurčitý člen. Příklad: Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Habt ihr Zeit? Wir haben keine Zeit. Cvičení: Doplňujte nicht nebo kein. Du hast. Freund. Ich bin.schnell. Sie sind. hier. Wir wohnen in Prag. Wir haben.kind. Sie begleiten uns.. Ich habe.. Schwester. Vanessa ist. Stadt. 5. Číslovky: 0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn, 20 zwanzig. 21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig, 100 (ein)hundert, 101 (ein) hunderteins, 200 zweihundert, 300 dreihundert, 1000 (ein)tausend, 1001 (ein)tausendundeins, 2000 zweitausend, 3000 dreitausend, zehntausend, hunderttausend, eine Million Cvičení: Čtetě nahlas: 27

28 0, 1, 5, 85, 9, , 715, , 1985, , , 77, Přítomný čas místo budoucího: V němčině lze poměrně často použít přítomný čas pro vyjádření boudoucnosti. Příklad: Sie kommt spät. Přijde pozdě. Dann bin ich Vater. Potom budu otcem. 7. Bezespojkové věty: Slovesa sagen, meinen, glauben apod. uvádějí další větu bez spojky. Příklad: Ich meine, du bist faul. Sie sagen, sie arbeiten schnell. Ich glaube, sie kommt spät. Sie sagt, sie studiert in Wien. Cvičení: Překládejte: Myslím, že pracuje v Praze. Domnívám se, že bydlí v Ostravě. Říká, že se jmenuje Michael. Domnívám se, že je z Paříže. Myslíme si, že tady studují. SHRNUTÍ: Budete umět správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaké tvary mají podstatná jména ve 4. pádě? 2. Jaké jsou tvary přivlastňovacích zájmen v němčině? 3. Jak se tvoří zápor? 28

29 4. Jak se tvoří číslovky v němčině od číslovky 1 až po ? 5. Jaké jsou pravidla pro bezespojkové věty? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN: Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Nahraďte podstatné jméno zájmenem: 1. Wolfgang kennt seinen Freund seit langem. Woher kennt er.? 2. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Und wo liegt.? 3. Erfüllt er die Aufgabe? Natürlich erfüllt er. 4. Roman findet ihren Freund dumm. Ich nicht, ich finde.. klug. 5. Kennen Sie ihre Geschwister? Nein, ich kenne. nicht. 2. Doplňte zápor: 1. Marian hat. Freundin. 2. Die Kollegen gehen. zur Arbeit. 3. Mark wohnt. in Rostock. 4. Sie haben. Kind. 5. Ich lerne. gern. 6. Das Kind ist. froh. 7. Florian besucht uns.. 8. Michael ist. unser Freund. 3. Přeložte: 1. můj dům 2. jeho otec 3. její rodina 4. vaše dítě 5. jeho matka 6. tvoje přítelkyně 7. jejich jméno 8. její dům 4. Doplňte: 29

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Písemná práce - NJ/6.ročník 1

Písemná práce - NJ/6.ročník 1 Písemná práce - NJ/6.ročník 1 přelož : měsíc kalt kde der Onkel strom ich bin škola Guten Tag! čtu sieben pracujeme mein Papi (Vater) jsem das Wetter rodina singen můj der Unterricht co Rechnen wir! doplň

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch.

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_08 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen Pracovní list: 1 / 8 Ergänzt nach dem Muster: SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN jejich chlapec/ ihr fragen Ihr fragt ihren Jungen. pan Heiss/ es gehören jméno tohoto studenta/ wir buchstabieren žádný soused/

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA Pracovní list č. 1 1. Jaké skupiny nepravidelných sloves rozlišujeme? 1) 2) Přiřaď slovesa do skupin a přelož je: fahren, schlafen, geben, lesen, backen, sprechen,

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým pořádkem slov a s vedlejšími větami.

Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým pořádkem slov a s vedlejšími větami. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05 Spojky Německý jazyk 2. ročník Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Köln, den 1. ugust..() Heidi, jetzt bin ich zu Hause, in Köln. Ich besuche

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA Pracovní list č. 5 1. Urči význam sloves: sich setzen - sich beeilen - sich ärgern - sich ausruhen - sich entschuldigen - sich waschen - 2. Vyčasuj: sich ausruhen

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : m Morgen, 7 Uhr, auf der Straße Peter: Hallo, Monika, wieder zur Schule,

Více

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část TÉMA: Časování sloves PERFEKTUM 1. část PRACOVNÍ LIST č. 9 PRAVIDELNÁ SLOVESA 1. Jak se tvoří perfektum pravidelných sloves? 2. Dosaď slovesa v perfektu: a) Ich in Bonn. (leben) b) Peter seinem Vater.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Maturita Němčina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Němčina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Němčina také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Maturita Literatura e-kniha Maturita Český jazyk e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Karel

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Mein.(1) Das ist Karl. Er ist vierzehn. Er hat blonde Haare, blaue Augen

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Bekannte Persönlichkeit - Patrik Nowak über sich Mein Alter Ich bin 32

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa

NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině, vy_32_inovace_ma_25_14

Více

Test časování sloves, číslovky, pozdravy

Test časování sloves, číslovky, pozdravy Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_06 Test časování sloves, číslovky, pozdravy Němčina 1. ročník

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita.

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.10 Závěrečné opakování (pro 9. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření

Více

Hallo, wie geht es? lektion 1

Hallo, wie geht es? lektion 1 lektion 1 1 Hallo, wie geht es? Hallo, Laura, wie geht es? Hallo, Oliver, danke, gut. Und dir? Auch gut. Laura, das ist mein Freund Filip aus Tschechien, aus Prag. Filip, das ist meine Freundin Laura.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion Transkript vom. Oktober Interaktion 0 0 A B D E F G H Akteur Text Interaktion L/S-G L/E-S S-G/L E-S/L S/S L Guten Tag. S Guten Tag, Frau Kalábek. L Das war heute schön. Setzt euch. Und gleich zählen wir

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 5 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : von: an: susi_hartwig@google.com darina.mala@volny.cz Datum: 24. 09. 2013 Betreff:

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: jazyků Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-10 Z á k l a d o v ý t e x t : 24.6. 2013 Klaras Tagebuch der usflug Heute ist Sonntag. as Wetter ist schön.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou.

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Gramatika Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. 1. Ich stehe auf jeden Tag um 6 Uhr. 2. Mach das Fenster zu!

Více

Jednotné a množné číslo podstatných jmen

Jednotné a množné číslo podstatných jmen Jednotné číslo: Jednotné a množné číslo podstatných jmen Podstatná jména mají člen: DER - podstatná jména končící na DIE - podstatná jména končící na DAS - podstatná jména končící na ling, -or, -us, -er,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film.

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film. POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-11 Z á k l a d o v ý t e x t : Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am onnerstag? Im Kino läuft ein interessanter

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více