STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014

2 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. OBSAH strana Úvod 3 1 MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF, GRAMATIKA: OSOBNÍ ZÁJMENO V 1. PÁDĚ, ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE, ČASOVÁNÍ SLOVESA SEIN a HABEN, ČLEN A PODSTATNÉ JMÉNO V 1. PÁDĚ, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ, PŘÍDAVNÉ JMÉNO V PŘÍSUDKU 5 2 SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE, GRAMATIKA: PODSTATNÁ JMÉNA VE 4. PÁDĚ JEDNOTNÉHO ČÍSLA, OSOBNÍ ZÁJMENA VE 4. PÁDĚ, PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMÉNA, ZÁPOR, ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ, PŘÍTOMNÝ ČAS MÍSTO BUDOUCÍHO, BEZESPOJKOVÉ VĚTY 21 3 SPEISEN UND GETRÄNKE: REZEPT AUF MEINE LIEBLINGSSPEISE: GRAMATIKA: SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE, SKLOŇOVÁNÍ TÁZACÍCH ZÁJMEN WER (KDO) A WAS (CO), SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN, PŘEDLOŽKY S 3. PÁDEM, ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MÜSSEN, KÖNNEN, DÜRFEN 31 4 WOHNEN, WOHNUNGSEINRICHTUNGEN, WOHNUNGSPROBLEME. GRAMATIKA. 43 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN V MNOŽNÉM ČÍSLE, PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM, NÁHRADA ČESKÉHO ZVRATNÉHO ZÁJMENA SVŮJ, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA SOLLEN A WOLLEN, NEURČITÝ PODMĚT MAN A ES, ČASOVÉ ÚDAJE 2

3 5 6 7 Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. GESUNDHEIT, DER GESUNDE LEBENSSTIL, ZIVILISATIONS-KRANKHEITEN. GRAMATIKA. SILNÁ SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE A JEJICH ČASOVÁNÍ, SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, SLOVESO MÖGEN, VEDLEJŠÍ VĚTY S DASS, ZÁKLADNÍ POČETNÍ ÚKONY, OZNAČENÍ MÍRY, HMOTNOSTI A MNOŽSTVÍ PO ČÍSLOVKÁCH EINKAUFEN, GESCHÄFTE, BEKLEIDUNG UND MODE. GRAMATIKA. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V PŘÍVLASTKU, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM, NEODLUČITELNÉ A ODLUČITELNÉ PŘEDPONY, ČASOVÁNÍ SLOVESA WISSEN, VAZBA ES GIBT, PRÉTERITUM REISEN, VERKEHR, VERKEHRSMITTEL. EINE AUSLANDSREISE. DEUTSCHLAND. GRAMATIKA. ZVRATNÁ SLOVESA, ČASOVÁNÍ SLOVESA WERDEN, BUDOUCÍ ČAS, TÁZACÍ ZÁJMENA WELCHER (KTERÝ) A WAS FÜR EIN (JAKÝ), NEPŘÍMÉ OTÁZKY, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ HLAVNÍ PO VĚTE VEDLEJŠÍ, PŘÍSUDKOVÉ SLOVESO PO ČÍSLOVKÁCH, PERFEKTUM PRAG KULTURELLES ZENTRUM DES LANDES: GRAMATIKA: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ. SKLOŇOVÁNÍ VLASTNÍCH OSOBNÍCH A MÍSTNÍCH JMEN. 90 3

4 ÚVOD SLOVO AUTORA: Předložený studijní materiál, který obsahuje osm základních výukových celků, je zaměřen na zvládnutí nejdůležitějších lexikálních, gramatických a hlavně komunikačních aspektů moderní němčiny. Každý výukový celek obsahuje úvodní text, který svým obsahem navazuje na dílčí okruhy, které jsou součástí závěrečné zkoušky. Následují k němu jak otázky, tak i přiložená nová slovní zásoba. Poté následuje vysvětlení a seznámení se s novou gramatikou. Jednotlivé gramatické jevy je možné si pak procvičit přímo ve cvičeních a také v závěrečné části, která obsahuje rovněž cvičný test. Součástí je samozřejmě klíč, který je nezbytnou zpětnou vazbou pro každého studenta. VÝSTUPY Z UČENÍ: Po pečlivém prostudování všech lexikálních, gramatických či komunikačních prvků získáte jazykovou vybavenost, která Vám umožní bez problémů zvládnout nejběžnější komunikační situace, jako jsou rodina, životopis, studium, jídlo, bydlení, zdraví, nakupování, cestování a město. Veškeré jazykové dovednosti se opírají také o gramatickou vybavenost, kterou student průběžně získá po studium každé lekce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) 4

5 1. MEINE FAMILIE, FAMILIENBEZIEHUNGEN, LEBENSLAUF VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět správně představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Získáte slovní zásobu z oblasti rodina, kariéra, životopis a také znalosti základních pravidel jak správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. Budete schopni představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také správně používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Familie, Laufbahn, Lebenslauf, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie, ich sage, du sagst, er, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, der, die, das, ein, eine, ein PRŮVODCE KAPITOLOU: V první části kapitoly se seznámíme s tématem moje rodina a životopis. Zde si nastudujeme novou slovní zásobu a procvičíme si praktické slovní obraty. V další části této kapitoly se pak seznámíme také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. 5

6 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte ve dvojicích následující otázky. Poté ve dvojicích proveďte podobný dialog a také se sám představte včetně Vašeho životopisu. Musterdialog / vzorový dialog - Hallo, wie geht es Ihnen? - Danke, gut, und Ihnen? / Es geht schon. / Es geht mir einigermaßen gut. / Leider, nicht so gut. - Wie ist Ihr Name bitte? Können Sie auch Ihren Namen buchstabieren 1? - Ulrike Peterson, dass heißt U L R I K E, P E T E R S O N. Das heißt U wie Ulrich, L wie Ludwig, R wie Richard, I wie Ida, K wie Kaufmann, E wie Emil, und P wie Paula, E wie Emil, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel, O wie Otto und N wie Nordpol 2. - Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? - Ja, natürlich, ich beantworte sie ganz gern. / Ja, selbstverständlich. / Klar. - Wie groß ist Ihre Familie? - Meine Familie ist nicht groß, wir sind vier zu Hause: meine Mutti, mein Vater, meine Schwester und ich. - Wir sind eine vierköpfige 3 Familie. - Ich habe zwei Geschwister 4 : einen Bruder, eine Schwester. - Wir haben ein Tier zu Hause - einen Hund / eine Katze / einen Papagei / einen Hamster, 1 hláskovat 2 Více na 3 jsme čtyřčlenná rodina 4 sourozenci 6

7 - Wo wohnen Sie? - Wir wohnen in Ostrava in einem Plattenbau / in einem Einfamilienhaus. - Wir wohnen noch mit Oma zusammen. - Wir haben ein Einfamilienhaus / eine Villa. - Meine ältere Schwester wohnt nicht mehr bei uns. - Wir haben eine 4-Zimmerwohnung. - Sagen Sie etwas über Ihre Eltern! - Mein Vater / meine Mutter/ heißt. - Er / sie ist Jahre alt. - Er / sie arbeitet als Unternehmer/in, Manager/in, Techniker/in / Lehrer/in /Verkäufer/in / Professor/in an der Ökonomischen Hochschule / Gärtner/in / Laborant/in. - Er / sie hat eine Firma. - Seine / ihre Arbeit ist sehr interesent/ zeitanpruschsvoll 5 / verantwortlich 6 / vielfältig 7 er / sie kommt aber oft spät nach Hause und hat wenig Zeit. - Vor zwei Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen 8. - Sagen Sie etwas über Ihre Geschwister! - Ich habe keine Geschwister / Ich habe zwei Geschwister. - Ich habe eine/n um drei Jahre ältere/n / jüngere/n Schwester / Bruder. 5 časově náročná 6 zodpovědná 7 různorodá 8 rozvedli se 7

8 - Er / sie geht noch zur Schule. - Er / sie ist am Gymnasium / in der Grundschule. - Er / sie studiert an der Karlsuniversität / an der. - Er ist zur Zeit zum Wehrdienst 9. / Er macht zur Zeit den Zivildienst. - Er / sie hat schon eine eigene Familie. - Er / sie ist schon verheiratet 10 und hat ein Kind. / Er is ledig 11 / geschieden - Mein Bruder / meine Schwester hört gern Musik / spielt mit mir Tennis / - Sagen Sie etwas über Ihre Großeltern! - Oma wohnt bei uns in der Wohnung. - Mein Großvater ist vor zwei Jahren gestorben Meine Großeltern sind schon ziemlich 13 alt. - Sie wohnen auf dem Lande. - Mit Opa gehe ich oft angeln Ich helfe meiner Oma oft im Garten. - Mein Großvater / meine Großmutter hat das ganze Leben lang als gearbeitet. - Sie sind schon Rentner je na vojně 10 vdaná/ženatý 11 svobodný 12 zemřel 13 docela 14 chodit na ryby 15 penzista 8

9 - Wie sieht Ihr Familienleben aus 16? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. - Früher bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern jedes Jahr in den Urlaub gefahren Wir fahren fast jedes Wochenende in unser Wochenendhaus in. - Alle Familienmitglieder 18 treffen sich nur sonntags zum Mittagessen. - Jede Woche fahren wir unseren Opa im Altersheim 19 besuchen. - Mein Vater hat mir immer beim Lernen geholfen. - Lebenslauf 20 Sagen Sie mir etwas über Ihre Laufbahn 21! - Ich heiße (NAME) und bin am (DATUM) (-en Dezember 1990) in (STADT) geboren. - Mein Vater heißt (NAME) und stammt aus 22 (STADT). Er ist jetzt (ALTER) Jahre alt. Seit (JAHR) arbeitet er als (BERUF) in (BETRIEB/FIRMA). - Meine Mutter heißt (NAME), geborene (NAME). Sie kommt aus (STADT). Sie arbeitet jetzt in (BETRIEB/FIRMA) als (BERUF). - Was sind Sie von Beruf 23? - Seit (JAHR) besuchte 24 ich die neunjährige Grundschule in (STADT/STRASSE). Hier hatte ich immer gute Noten 25, so dass ich mich danach fürs Gymnasium entschied. - (JAHR) wurde ich am Gymnasium in (STADT/STRASSE) aufgenommen 26, das ich dann vier Jahre besuchte. Hier hatte ich auch keine Probleme mit der Schule, deshalb beendete 27 ich das Studium mit Erfolg. ( ). 16 jak vypadá 17 jezdil jsem na dovolenou 18 členové rodiny 19 dům důchodců 20 Životopis více příkladů na 21 kariéra 22 pochází 23 Jaké je Vaše povolání? 24 navštěvoval jsem 25 známky 26 byl jsem přijat 27 ukončil jsem 9

10 - Ich habe mich hier für das Abitur und dann fürs Hochschulstudium vorbereitet 28. Ich habe das Abitur abgelegt 29, und zwar in (Englisch usw.) Besonders wichtig fand 30 ich den Fremdsprachenunterricht, vor allem Englisch. - Ich habe auch einige Praktika 31 / ein Berufspraktikum gemacht,, in der Firma ( ). - Meine persönlichen Fähigkeiten 32 sind ( ). - Meine kommunikativen Fähigkeiten sind ( ). - Ich beherrsche 33 Englisch ( ). - Meine organisatorischen und Management Fähigkeiten sind ( ). - Meine beruflichen Tätigkeiten sind ( ). - Meine Computerkenntnisse 34 sind ( ). - Meine sonstigen Fähigkeiten sind ( ). - Meine Interessen und Hobbys sind ( ). - Nach dem Abitur 35 plane ich / nach dem Abschluss 36 möchte ich / in der Zukunft ( ). - Meine Zukunftspläne (mein Beruf, Familie) ( ).ich habe vor ( )., ich möchte ( )., ich plane ( ), ich habe vor (...). Otázky k textu: 1. Wie geht es Ihnen? 2. Wie ist Ihr Name? Können Sie Ihren Namen buchstabieren? 28 připravoval jsem se na 29 složil jsem 30 považoval jsem za 31 praxe 32 dovednosti 33 ovládám 34 znalosti 35 maturita 36 po ukončení 10

11 3. Wie alt sind Sie? 4. Wie gross ist Ihre Familie? 5. Wo wohnen Sie? 6. Stellen Sie kurz Ihre Geschwister und Eltern vor! 7. Wie sieht Ihr Familienleben aus? Was unternehmen Sie gern zusammen, z. B. im Winter oder im Sommer? 8. Beschreiben Sie auch Ihre Laufbahn! Womit beschäftigen Sie sich 37? Was machen Sie? 9. Beschreiben Sie auch kurz Ihre Person und Eigenschaften! 10. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? 37 Čím se zabýváte? 11

12 GRAMATIKA: 1. Osobní zájmena v 1. pádě: V němčině rozlišujeme následující základní osobní zájmena: ich já wir my du ty ihr vy er on sie oni sie ona Sie vy (vykání) es ono Upozornění: Zájmeno Sie používámé pro vykání a vždy se píše s velkým písmenem a pojí se s 3. osobou množného čísla. Příklad: Sie sind sehr nett jste velice laskavý apod. Cvičení: Zopakujte nahlas jednotlivá zájmena pro všechny osoby. 2. Časování pravidelných sloves v přítomném čase: Pravidelná slovesa v němčině se časují dle následujícího vzoru: A/ sagen říkat ich sage (říkám) wir sagen (říkáme) du sagst (říkáš) ihr sagt (říkáte) 12

13 er sagt (říká) sie sagen (říkají) sie sagt (říká) Sie sagen (říkáte) es sagt (říká) Cvičení: Časujte ve všech osobách: besuchen, fragen, lernen, schreiben, schwimmen, wohnen, machen. B/ arbeiten pracovat ich arbeite wir arbeiten du arbeitest ihr arbeitet er arbeitet sie arbeiten sie arbeitet Sie arbeiten es arbeitet V případě, že kmen slovesa končí na -t (např.: arbeit-, begleit-) nebo -d, vsouvá se pro snazší výslovnost mezi kmen a koncovku hláska -e-. Příklad: du arbeitest, er, sie, es arbeitet, ihr arbeitet. (2. a 3. osoba jedn.č. a 2. osoba množ.č.) V případě, že kmen slovesa končí na sykavku s, ß, z, tz, tsch, sch, zt apod. např. sloveso heiß-, sloveso přibírá v 2. osobě jednotného čísla pouze koncovku t. 2. a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar. Příklad: du heißt, er, sie, es heißt. 13

14 Cvičení: Časujte ve všech osobách: begleiten, heißen, warten, küssen 3. Časovaní slovesa sein (být): Sloveso sein je nepravidelné a také se nepravidelně časuje: ich bin jsem wir sind jsme du bist jsi ihr seid jste er ist je sie sind jsou sie ist je Sie sind jste es ist je Cvičení: Doplňujte tvary slovesa sein : Ich.. Petra. Sie sehr nett. Wir.. zu Hause. Sie. in Berlin. Du Michael und er Florian. Ihr in Ostrava. 4. Časování slovesa haben (mít): Slovesa haben je další nepravidelné sloveso a časuje se následujícím způsobem: ich habe wir haben du hast ihr habt er/sie, es hat sie haben 14

15 Sie haben Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. Cvičení: Časujte sloveso haben ve všech osobách: Ich habe einen Onkel / eine Tante / ein Kind. 5. Člen a podstatné jméno v 1. pádě: Němčina používá člen určitý (der, die, das) pro označení věci známé. V češtině používáme v takových případech ukazovací zájmeno ten, ta, to. Příklad: der Herr ten pán, die Frau ta žena, das Kind to dítě Člen neurčitý (ein, eine, ein) označuje věci neznámé. V češtině používáme v takových případech neurčité zájmeno nějaký. Příklad: ein Herr nějaký pán, eine Frau nějaká žena, ein Kind nějaké dítě V němčině platí pravidlo, že před každým podstatným jménem se zpravidla používá člen. U některých podstatných jmen je možné člen vynechat, např. před osobními jmény, tituly, názvy měst, zemí, apod. a také v případě vazeb. Mužský určitý člen der, neurčitý člen ein Mann Ženský určitý člen die, neurčitý člen eine Frau Střední určitý člen das, neučitý člen ein Kind Cvičení: Vyjádřete následující podstatná jména se členem určitým a neurčitým: 15

16 město, historie, paní, ulice, univerzita, přítelkyně, přítel, bratr 6. Pořádek slov ve větě: 6.1. Slovosled v oznamovací větě: Oznamovací věta může mít přímý a nepřímý pořádek slov. Přímý pořádek: podmět sloveso ostatní větné členy Příklad: Er arbeitet in Prag. Eva aus Ostrava arbeitet auch in Prag. Nepřímý pořádek: zdůrazněný větný člen sloveso podmět ostatní větné členy Sloveso stojí v německé oznamovací větě vždy jako 2. větný člen. Příklad: In Prag studiert sie Ökonomie Slovosled v tázací větě: Sloveso v takovém případě stojí jako 2. větný člen po tázacím zájmenu nebo na začátku věty v případě, že otázka nemá tázací zájmeno. Příklad: Was machst du jetzt? Sind Sie aus Hamburg? Cvičení: Překládejte: Jste z Prahy? Kde pracujete? Co studuješ? Kdo je ta dívka? Je tady také? Jak se ti daří? 7. Přídavné jméno v přísudku: 16

17 Na rozdíl od češtiny německé přídavné jméno v přísudku nepřibírá žádnou koncovku a má stejný tvar ve všech rodech. Příklad: Du bist freundlich. Sie ist freundlich. Wir sind freundlich. Cvičení: Překládejte: Petr je přátelský. My jsme přátelští. Jsi také přátelský? Ta paní je přátelská. Eva je přátelská. Já jsem také přátelská. Jsme přátelské? SHRNUTÍ: Budete správně umět představit sami sebe, Vaši rodinu a kariéru a také používat zájmena v 1. pádě, správně časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, včetně slovesa sein a haben, správně používat člen a podstatné jméno v 1. pádě, správně vytvořit pořádek slov ve větě a také použít přídavné jméno v přísudku. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaká jsou zájmena v 1. pádě? 2. Jak se časují slovesa v přítomném čase? 3. Jak se časuje sloveso sein a haben? 4. Jaké existují v němčině členy? 5. Jaký je správný pořádek slov v německé větě? 6. Jaký tvar má přídavné jméno v přísudku? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN:

18 2. Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Uveďte následující podstatná jména se správným členem určitým a neurčitým: 1.. Bruder. 2...Schule. 3. Name 4. Schwester. 5. Ökonomie 6 Kind.. 2. Doplňte zájmena osobní: 1. Wie alt ist deine Schwester? - ist 25 Jahre alt. 2. Woher kommt.. -. kommt aus Paris. 3. Mark, was studierst? -.. studiere Ökonomie. 3. Doplňte tvary slovesa haben : 1.. du eine Zigarette? Nein, ich. keine Zigarette. 2. Monika und Peter. schon ein Haus. 3.. ihr schon eine Arbeit? 4. Wir. eine Wohnung in Ostrava. 5..sie schon einen Freund? 6.. Sie Geschwister? 4. Seřaďte slova do vět: 1. Eigentlich hier wohnt wer? 2. Zur Arbeit fahren auch Sie? 3. Sehr die Kinder nett aber sind! 18

19 4. Weit von hier Ostrava liegt? Cizí jazyk II., Německý jazyk I.-IV. 5. Schön Prag ist. 5. Jak zněla otázka: 1..? Ich gehe in das Stadtzentrum. 2..? Nein, Eva arbeitet in Prag. 3..? Ich studiere an der Uni in Ostrava. 4..? Ökonomie. 5..? Erika wird nächste Woche heiraten. 6. Přeložte do němčiny: 1. Jak se jmenujete?.. 2. Kde bydlíte / studujete/ pracujete? 3. Co děláte? Co studujete? 5. Mluvíte anglicky nebo něměcky?.. 6. Kolik je Vám let?. 7. Máte sourozence?. Řešení testu: der / ein 2. die / eine 3. der /ein 4. die / eine 5. die / eine 6. das / ein Sie 2. sie Sie 3. du Ich 19

20 3. 1. hast - habe 2. haben 3. habt 4. haben 5. hat 6. haben Wer wohnt eigentlich hier? 2. Fahren Sie auch zur Arbeit? 3. Die Kinder sind aber sehr nett! 4. Liegt Ostrava weit von hier? 5. Prag ist schön Wohin gehst du? 2. Arbeitet Eva in Bratislava.? 3. Wo studierst du? 4. Was studierst du? 5. Wann wird Erika heiraten? Wie heißen Sie? 2. Wo wohnen Sie / studieren Sie/ arbeiten Sie? 3. Was machen Sie? / Was sind Sie von Beruf? 4. Was studieren Sie? 5. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? 6. Wie alt sind Sie? 7. Haben Sie Geschwister? 20

21 2. SCHULE, SCHULWESEN, BILDUNG, UNSERE DEUTSCHSTUNDE VÝSTUPY Z UČENÍ: Po prostudování textu a vypracování úkolů této kapitoly budete umět popsat Vaše předchozí a stávající studium a také správně používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Získáte znalosti základních pravidel jak správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. Budete schopni správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Studium, Grundschule, Mittelschule, Hochschule, Uni, ein, einen, der, den, eine, eine, die, die, ein, ein, das, das, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie, haben, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr, nein, nicht, eins, zwei, drei eine Million PRŮVODCE KAPITOLOU: V této kapitole se nejdříve seznámíme s textem zaměřeným na Vaše předchozí a stávající studium a také s novou gramatikou, kterou si posléze procvičíme v dílčích cvičeních. Na konci kapitoly pak následuje souhrn v podobě testu, který rekapituluje vždy ty nejzávažnější gramatické jevy. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci o Vašem předchozím a také stávajícím studium. 21

22 TEXT: Nejdřív si text pozorně přečtěte. Pokuste se pomocí slovníku či kontextu odhadnout novou slovní zásobu. Po seznámení se se slovní zásobou a obsahem textu si zodpovězte otázky. Na další sezení si připravte podobnou krátkou prezentaci. Wie viele andere Schüler in Tschechien musste ich verschiedene 38 Vorschul- und Schuleinrichtungen 39 besuchen. Zuerst war das die Kinderkrippe 40, der Kindergarten 41. Mit sechs Jahren 42 wurde ich eingeschult 43 und besuchte acht Jahre die Grundschule 44. In der achten Klasse musste ich mich entscheiden 45, wo ich die Schulpflicht 46 beenden 47 wollte. Ich hatte drei Möglichkeiten 48 : in einer Berufsschule 49, am Gymnasium oder in einer der Fachschulen 50. Heutzutage 51 ist es schon anders mit der Schulpflicht. Jetzt besucht man neun Jahre die Grundschule und damit ist dann die Schulpflicht erfüllt 52. Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten 53. Ich hatte auch viele Interessen 54, wusste aber noch nicht, was ich werden möchte. Deshalb entschied ich mich für das Gymnasium. Es ist eine allgemeinbildende 55 Mittelschule 56. Die Schüler können hier mathematische, naturwissenschaftliche 57, sprachliche, gesellschaftlich-historische 58 und künstlerische 59 Bildung 60 gewinnen 61. Meiner Meinung nach 62 ist es auch die beste Vorbereitung 63 für das Hochschulstudium různé předškolní a školní zařízení jesle školka v šesti letech zařazen do školního vzdělávání (vstoupit do školy) základní škola rozhodnout se povinná školní docházka ukončit možnost učňovská škola odborná škola dnes, v současné době splnit potíže zájmy všeobecně vzdělávací střední škola přírodovědné společensko-historické umělecké vzdělání získat podle mého názoru příprava vysokoškolské studium 22

23 Dann bestand 65 ich erfolgreich Aufnahmeprüfung 66 und begann ich, diese Schule zu besuchen. Da ich genau wusste, dass ich gleich nach dem Abitur 67 noch nicht arbeiten wollte, entschloss 68 ich mich für das Studium. Die Anmeldung 69 zum Studium habe ich an die Ökonomische und an die Rechtswissenschaftliche/Juristische 70 Fakultät der Karlsuniversität gesendet. Wenn es nicht klappt, dachte ich damals, möchte ich einen zweijährigen Sprachkurs 71 besuchen und das Staatsexamen 72 in Deutsch und Englisch ablegen 73. Aber so weit 74 wollte ich ich lieber nicht denken. Vor mir stand ja das Abitur! In Tschechien besteht 75 das Abitur aus zwei Teilen 76. Im April haben wir die schriftliche 77 Prüfung in Tschechisch gemacht. Für mich war das der schlimmste 78 Teil des Abiturs. Wenn ich etwas schreiben soll, muss ich mich gut fühlen und genug Zeit haben. Das Thema muss mir passen, sonst schaffe 79 ich nichts. Im Mai legten wir die mündliche 80 Prüfung ab. Tschechisch und eine Fremdsprache 81 sind Pflicht 82, zwei Fächer 83 wählen wir selbst. Wir konnten das Abitur in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Informatik, Geschichte und Bürgerkunde 84 machen. Das sind fast alle Fächer, die am Gymnasium normalerweise unterrichtet werden. Ich habe Deutsch, Englisch und Ökonomie ausgewählt. Die mündliche Prüfung legt man vor einer Abiturkommision 85 ab. Diese dauert insgesamt 86 zwei Stunden. Für ein Fach hat jeder Schüler eine halbe Stunde Zeit. Zuerst zieht man sich eins von 25 oder 30 Themen heraus 87 und bereitet sich eine Viertelstunde vor. Danach spricht man über das Thema, löst 88 verschiedene Aufgaben und beantwortet die von den Lehrern gestellten Fragen. Wenn man genug gelernt hat und auch Glück hat, fällt man nicht durch 89. Und was kann ich erwarten? Ich glaube, dass ich ein guter Schüler bin. Ich lerne zwar nicht viel, aber trotzdem hoffe ich, dass alles gut klappt bestehen obstát (u zkoušky) přijímací zkouška maturita rozhodl jsem se přihláška právní dvouletý jazykový kurs státnice složit, skládat (o zkoušce) tak dalece (tak daleko do budoucnosti) skládat se (z ) část písemný nejhorší zvládnout ústní cizí jazyk povinnost (povinný) předmět (obor) ZSV maturitní komise celkem herausziehen - vytáhnout řešit propadnout 23

24 Nächstes Jahr werde ich bestimmt an der Uni studieren. Persönlich interessiere ich mich für Unternehmen, weil meine Familie schon eine eigene Firma besitzt, deshalb möchte ich mich mit diesem Studium in der Zukunft beschäftigen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen warten. Vor mir stehen jetzt die Sommerferien. Ich werde wohl reisen und neue Länder und Kulturen kennenlernen. Otázky k textu: 1. Welche Vorschuleinrichtungen haben Sie besucht? 2. Mit wie vielen Jahren begannen Sie, die Grundschule zu besuchen? 3. Wie lange dauerte die Schulpflicht früher und wie ist es heute? 4. Warum haben Sie sich nach der Grundschule fürs Gymnasium oder ein anderes Studium entschieden? 5. Wie sieht das Abitur aus? 6. Was planen Sie nach dem Abitur? 7. Wo studieren Sie heute? 8. Was studieren Sie genau? Beschreiben Sie kurz Ihr jetziges Studium! 9. Welche Fächer machen Ihnen Spass? 10. Was möchten Sie dann in der Zukunft machen? 24

25 GRAMATIKA: 1. Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla: V němčině rozlišujeme pouze 4 pády na rozdíl od češtiny a skloňují se zpravidla pomocí členů, zájmen, nebo předložek. V této kapitole se seznámíme pouze s 1. a 4. pádem: Rod mužský: 1.p. der Bruder ein Bruder 4.p. den Bruder einen Bruder Rod ženský: 1.p. die Schwester eine Schwester 4.p. die Schwester eine Schwester Rod střední: 1.p. das Kind ein Kind 4.p. das Kind das Kind Cvičení: Doplňujte člen určitý a neurčitý: Uwe begleitet.. Freundin, Onkel, Mädchen. Ich bitte. Bruder,.. Cousine,. Kind. Suchen Sie. Straße, Schule, Kind? 2. Osobní zájmena ve 4. pádě: Osobní zájmena, stejně jako člen, se skloňují ve 4 pádech. V této kapitole se seznámíme s tvary ve 4. pádě: Jednotné číslo: 1.p. ich du er sie es 4.p. mich dich ihn sie es 25

26 Množné číslo: 1.p. wir ihr sie Sie 4.p. uns euch sie Sie Cvičení: Nahrazujte následující podstatná jména zájmenem: Wir suchen das Kind. Sie kennt die Straße. Ich bitte die Mutter. Sie begleitet den Freund. Ich bitte den Vater. Ich kenne das Mädchen. 3. Přivlastňovací zájmena: Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen. jednotné číslo množné číslo mein, meine, mein můj, má, mé unser, unsere, unser náš, naše dein, deine, dein tvůj, tvá, tvé euer, euere, euer váš, vaše sein, seine, sein jeho ihr, ihre, ihr jejich ihr, ihre, ihr její Ihr, Ihre, Ihr Váš, Vaše sein, seine, sein jeho Cvičení: Překládejte: vaše dítě, naše rodina, můj otec, jeho žena, jejich dítě, naše ulice, můj bratr, vaše město, tvůj přítel, má sestra, její škola. 4. Zápor nein, nicht, kein 26

27 V němčině se v rámci jedné věty může objevit pouze jeden zápor. Rozlišujeme zápor nein, který je opakem ja a vždy stojí před větou. Příklad: Nein, ich kaufe es nicht. Nicht slovesný zápor vždy stojí za určitým slovesem, někdy až na konci věty. Příklad: Martin ist nicht aus Linz. Er kennt die Strasse nicht. Es ist nicht leicht. Záporné zájmeno kein, keine, kein vyjadřuje zápor u podstatného jména. Skloňuje se v jednotném čísle jako neurčitý člen. Příklad: Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Habt ihr Zeit? Wir haben keine Zeit. Cvičení: Doplňujte nicht nebo kein. Du hast. Freund. Ich bin.schnell. Sie sind. hier. Wir wohnen in Prag. Wir haben.kind. Sie begleiten uns.. Ich habe.. Schwester. Vanessa ist. Stadt. 5. Číslovky: 0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn, 11 elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn, 20 zwanzig. 21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig, 100 (ein)hundert, 101 (ein) hunderteins, 200 zweihundert, 300 dreihundert, 1000 (ein)tausend, 1001 (ein)tausendundeins, 2000 zweitausend, 3000 dreitausend, zehntausend, hunderttausend, eine Million Cvičení: Čtetě nahlas: 27

28 0, 1, 5, 85, 9, , 715, , 1985, , , 77, Přítomný čas místo budoucího: V němčině lze poměrně často použít přítomný čas pro vyjádření boudoucnosti. Příklad: Sie kommt spät. Přijde pozdě. Dann bin ich Vater. Potom budu otcem. 7. Bezespojkové věty: Slovesa sagen, meinen, glauben apod. uvádějí další větu bez spojky. Příklad: Ich meine, du bist faul. Sie sagen, sie arbeiten schnell. Ich glaube, sie kommt spät. Sie sagt, sie studiert in Wien. Cvičení: Překládejte: Myslím, že pracuje v Praze. Domnívám se, že bydlí v Ostravě. Říká, že se jmenuje Michael. Domnívám se, že je z Paříže. Myslíme si, že tady studují. SHRNUTÍ: Budete umět správně popsat Vaše předchozí a stávající studium a také používat podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla, včetně zájmen ve 4. pádě, používat přivlastňovací zájmena, vytvořit zápor, počítat, vytvořit jednoduchý budoucí čas a také použít bezespojkové věty. KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaké tvary mají podstatná jména ve 4. pádě? 2. Jaké jsou tvary přivlastňovacích zájmen v němčině? 3. Jak se tvoří zápor? 28

29 4. Jak se tvoří číslovky v němčině od číslovky 1 až po ? 5. Jaké jsou pravidla pro bezespojkové věty? DALŠÍ ZDROJE: 1. Drmlová, Kettnerová, Homolková, Tesařová, Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň ISBN: Nekovářová Alena, Zemanová Lucie, Němčina nejen pro samouky, Leda, Praha, 2014, ISBN: Navrátilová, Helena a kol. Němčina maturitní témata, edice MATURITA, Výuka.cz, Třebíč, 2007, ISBN: ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Test: 1. Nahraďte podstatné jméno zájmenem: 1. Wolfgang kennt seinen Freund seit langem. Woher kennt er.? 2. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Und wo liegt.? 3. Erfüllt er die Aufgabe? Natürlich erfüllt er. 4. Roman findet ihren Freund dumm. Ich nicht, ich finde.. klug. 5. Kennen Sie ihre Geschwister? Nein, ich kenne. nicht. 2. Doplňte zápor: 1. Marian hat. Freundin. 2. Die Kollegen gehen. zur Arbeit. 3. Mark wohnt. in Rostock. 4. Sie haben. Kind. 5. Ich lerne. gern. 6. Das Kind ist. froh. 7. Florian besucht uns.. 8. Michael ist. unser Freund. 3. Přeložte: 1. můj dům 2. jeho otec 3. její rodina 4. vaše dítě 5. jeho matka 6. tvoje přítelkyně 7. jejich jméno 8. její dům 4. Doplňte: 29

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b)

Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b) Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b) Slovníček obsahuje všechna slova, která se vyskytují v knize (jak v části Učebnice, tak v části Cvičebnice) a zohledňují aktuální změny pravidel pravopisu ke

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky (Samuel Deus) Mai - Juni 2010 Květen - Červen 2010 Liebe Eltern, dies ist die letzte Ausgabe unserer Kindergartenzeitung vor der Sommerpause. Im Anhang finden Sie

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

Naše krajina slov. Unsere Wortlandschaft. Česko-německá čítanka spisovatelů Liberecka

Naše krajina slov. Unsere Wortlandschaft. Česko-německá čítanka spisovatelů Liberecka Naše krajina slov Česko-německá čítanka spisovatelů Liberecka Unsere Wortlandschaft Deutsch-tschechisches Lesebuch der Schriftsteller aus Liberec und dessen Umfeld Editoři Herausgegeben von Luboš Příhoda,

Více

SONNTAG/NEDĚLE. Sie schmecken sehr gut. Am Abend reden wir nur noch ein bisschen und freuen uns auf den nächsten Tag in Florenz.

SONNTAG/NEDĚLE. Sie schmecken sehr gut. Am Abend reden wir nur noch ein bisschen und freuen uns auf den nächsten Tag in Florenz. SONNTAG/NEDĚLE Tereza Šollová Am Sonntag, 12. Februar, Morgen um 06.30 Uhr treffen wir uns auf dem Prager Flughafen Ruzyne. Zwei Stunden später sitzen wir schon im Flugzeug nach Wien. In Wien steigen wir

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

GEDICHTE ausgewählt von Alena Fürnberg und Viera Glosíková

GEDICHTE ausgewählt von Alena Fürnberg und Viera Glosíková Alt möchte ich werden wie ein alter Baum Ein literarischer Abend zum 100. Geburtstagsjubiläum des Schriftstellers Louis Fürnberg 4.6.2009 18:30 Galerie Smečky Ve Smečkách 21, Prag 1 GEDICHTE ausgewählt

Více