Nová angličtina do ucha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová angličtina do ucha"

Transkript

1 Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější výukový materiál zaměřený na výuku poslechem. Zatímco se první verze Angličtiny do ucha soustředila zejména na gramatiku a později na rozvoj slovní zásoby, přináší nové vydání mnohem více nejen procvičení gramatiky s ohledem na tvorbu gramatických struktur, ale zejména jejího uplatnění v praxi. Zcela nové jsou konverzační části, kde se kromě klasické výuky frází procvičuje i reakce na každodenní otázky a každodenní situace, a také práce se souvislým textem, díky níž si zvyknete na souvisle mluvený text a naučíte se porozumět, případně se soustředit na detaily, které nesou podstatné informace. Samozřejmě je zachován princip od jednoduššího ke složitějšímu. Každý díl nové Angličtiny do ucha se skládá z deseti audio CD a jednoho CD ROMu. Každé audio CD je uzavřeným celkem obsahuje menší a větší gramatické téma, jeho procvičení s důrazem na praktické použití, konverzační téma a text. Každé audio CD byste si vždy měli poslechnout od začátku do konce, a poté se pouze vracet k těm částem, které nemáte zcela zvládnuty nebo které Vám činily potíže. Stejně jako minulé vydání Angličtiny do ucha má i toto vydání program na CD ROMu, který výrazně rozšiřuje možnosti práce s učebnicí můžete se seznamovat nejen s písemnou podobou slovíček, frází a procvičovacích vět, ale také aktivně procvičovat studované okruhy a vytvářet v tištěné i poslechové formě doprovodné výstupy, které jsou velice podstatné pro dodatečné procvičování konkrétních okruhů. Celá audioučebnice je koncipována tak, že nepotřebujete jiné knihy nebo materiály, obsahuje vše, co je třeba k systematickému studiu cizího jazyka. Prosím neváhejte se na nás obrátit, pokud budete mít jakýkoli dotaz, námět nebo připomínku. Naším společným zájmem je, aby Nová angličtina do ucha přispěla k rozšíření Vašich znalostí, obohatila slovní zásobu, ale zejména zvýšila Vaši schopnost prakticky komunikovat. Přejeme Vám mnoho úspěchů Autorský tým jazykové školy Eddica

2 Angličtina do ucha_1 díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď 2 Sloveso TO BE - být, zápor, záporná otázka a krátká záporná odpověď 3 Vazba There is/are a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO 4 Přítomný čas prostý - oznamovací věta a kladná otázka, sloveso TO HAVE - mít Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -S Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen Předložky IN - v, ON - na, UNDER - pod, NEXT TO - vedle Pádové tvary zájmen Čísla 1-10, Kolik stojí? Co je to? To je Čísla , Kolik je ti let? Je mi Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii. Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména 5 Přítomný čas prostý záporná oznamovací věta a záporná otázka Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT o, WITH s, FOR pro, FROM - od Telefonování 6 Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 7 Způsobové sloveso CAN moci, umět a jeho zápor CAN T 8 Použití sloves WANT chtít, LIKE mít rád a vazby WOULD LIKE chtěl bych 9 Minulý čas prostý nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase 10 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí Určování času Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy Vyjádření žádosti a nabídky Spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se, letopočty Minulá určení času AGO před, LAST minulý, YESTERDAY včera a další Dny v týdnu, předložky času Nakupování Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená. Víkendové aktivity, sport a volný čas

3 Angličtina do ucha _2. díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE - být, přítomný čas prostý Přivlastňovací zájmena Pozdravy a představování, telefonní čísla 2 Přítomný čas prostý a průběhový 3 Vazba There is/are, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary 4 Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN 5 Způsobová slovesa CAN a COULD a jejich zápor 6 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE Krátké odpovědi, přivlastňovací 'S Samostatná přivlastňovací zájmena Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY - kolik Účelový infinitiv Vyjádření času včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se V restauraci, ceny Dotazy na cestu a popis cesty Výrazy společenské interakce Zdvořilá žádost Popis dovolené 7 Stupňování přídavných jmen Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE Nakupování oblečení 8 Budoucí čas 1 použití WILL a vazby GOING TO Vyjádření času v budoucnosti zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc Telefonování 9 Budoucí čas 2 přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO 10 Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým Vyjádření času v budoucnosti 2 v 5 hodin, ve středu, v lednu Příslovce a přídavná jména Dotazy na čas a sdělení času Dotazy na cestu a popis cesty 2

4 Angličtina do ucha_ 3.díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Přítomné časy prostý, průběhový, použití slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT Určování množství mnoho, málo, několik Ceny a nakupování v obchodech 2 Minulé časy prostý, průběhový Příslovce a jejich tvorba Vyjádření času datum, v pátek, v 6 hodin 3 Budoucí časy WILL, GOING TO a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 4 Předpřítomný čas průběhový vs. prostý 5 Přehled časů přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas 6 Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací způsob - SHOULD 7 Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu, otázka What if? 8 Podmínkové věty podmínka 2. typu Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (- ING) Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE Stupňování přídavných jmen, otázka What is it like Využití infinitivu účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv Časové spojky AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL, BEFORE, AFTER Způsobové sloveso MIGHT V hotelu Vedení konverzace Výrazy společenské interakce Nápisy a upozornění Psaní dopisů a ů, domluva schůzky U doktora 9 Trpný rod Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED) Výrazy společenské interakce 2 10 Předminulý čas, souslednost časů Frázová slovesa Rozloučení a poděkování

5 Struktura audio CD Angličtiny do ucha Jak již bylo řečeno, každé audio CD tvoří jeden celek zejména tím, že se zaměřuje většinou na jedno dominantní a jedno okrajové gramatické téma. Tato témata se potom promítají do následujících aktivit s CD, zejména do části THE STORY (příběh) a do části CONVERSATION (konverzace). Audio CD Nové angličtiny do ucha se skládá z následujících částí: PART I. GRAMMAR Vocabulary for grammar/slovní zásoba pro gramatiku Abyste vůbec byli schopni pochopit vysvětlení gramatiky, je třeba se seznámit s novou slovní zásobou, se kterou se budete setkávat nejen při samotném vysvětlování gramatiky, ale zároveň v následujících procvičovacích větách. Procvičování slovní zásoby probíhá nejprve formou překladu z angličtiny do češtiny, a poté překladem z češtiny do angličtiny, přičemž slova jsou vždy nabízena v jiném pořadí. Poslechněte si část výuky slovíček, a pokud nebudete něčemu rozumět, procvičte si slovíčka v nainstalovaném programu, případně si vtvořte audiostopu, nebo si je vytiskněte na kartičky. Díky tiskovému výstupu se seznámíte i s psanou podobou jednotlivých slov a frází. Grammar/Vysvětlení gramatiky Poté můžete přistoupit k poslechu vysvětlení gramatiky. Celá audioprezentace je ve formě dialogu studenta a jeho lektorky. Tato část byla vytvořena zkušenými lektory, kteří daná témata během své praxe již mnohokrát vysvětlovali a mohli do vysvětlení zahrnout i nejčastěji pokládané otázky nebo upozornění na nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí. Vysvětlení formou rozhovoru je rovněž méně náročné na udržení pozornosti. Grammar training/procvičování gramatiky Tato část se soustředí na procvičení gramatických jevů probíraných v předchozím vysvětlení. Procvičování probíhá ve formě překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a pak z češtiny do angličtiny. V této části se pracuje s omezenou slovní zásobou cílem je osvojit si pomocí opakovaného poslechu a překladu probíraný jev bez ohledu na rozsah slovní zásoby či případné použití daného jevu v praxi. Všechny věty v tomto oddílu můžete opět procvičovat, poslouchat nebo tisknout pomocí doprovodného programu. Grammar in use/procvičování gramatiky v praxi První část tohoto oddílu je podobná jako předchozí část s tím rozdílem, že věty, na nichž se cvičí gramatický jev, již používají rozšířenou slovní zásobu a jsou více zaměřeny na užití v praxi. Opět se procvičuje formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. V dalším cvičení s názvem FILL IN THE MISSING WORD/Doplňte chybějící slovo uslyšíte nejprve českou větu a poté její anglický překlad s tím, že místo jednoho slova uslyšíte pípnutí. V následující pauze je Vaším úkolem doplnit chybějící anglické slovo. Správnost svého doplnění si můžete ověřit hned po uplynutí pauzy, kdy uslyšíte správně celou větu i s vynechaným slovem. Poslední částí tohoto oddílu je cvičení s názvem CORRECT A MISTAKE IN A SENTENCE/Opravte

6 chybu ve větě. Opět uslyšíte anglickou větu s tím, že je v ní záměrně řečena chyba. Vaším úkolem je v následující pauze chybu odhalit a hned poté si můžete větu poslechnout ve správné verzi, takže uvidíte, zda jste chybu našli správně. Jedná se o nejčastější chyby, které se k probíranému tématu vztahují. PART II.- CONVERSATION Listen and translate/poslouchejte a přeložte V této části se zaměříte na slovní zásobu a fráze, které souvisí s určitým tématem (v restauraci, v obchodě, na letišti a podobně). Úkolem této sekce je rozšířit si slovní zásobu používanou v každodenních situacích a zároveň se naučit reagovat na nejzákladnější otázky. Slovíčka a fráze se opět učíte poslechem, nejprve ve směru překladu z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. Seznam konverzačních slovíček a frází si rovněž můžete vytisknout v oddílu TISK v přiloženém programu. React/Reagujte V tomto cvičení budete mít možnost procvičit praktické zvládnutí slovní zásoby a frází, a to formou reakce. Uslyšíte anglickou větu nebo otázku, a po chvíli její český překlad. Hned si tedy můžete ověřit, zda jste dané větě rozuměli. Poté uslyšíte nápovědu, jak máte na danou větu či otázku reagovat. Vaším cílem by mělo být v nabídnuté pauze správně zareagovat, správná varianta reakce následuje hned poté. PART III THE STORY/Příběh Vocabulary for the story/slovní zásoba k příběhu V této části audio CD budete pracovat s celými příběhy, tedy se souvisle mluveným textem. Nejprve se však musíte seznámit s novou slovní zásobou, která se v textu vyskytuje a která dosud nebyla použita. Seznámíte se s ní osvědčeným způsobem nejprve si ji poslechněte anglickočesky a hned poté česko-anglicky. Pokud si nebudete moci některá slovíčka zapamatovat, poslech několikrát opakujte, nebo využijte k procvičení procvičovací část přiloženého software, kde rovněž naleznete i tiskový výstup pro nová slovíčka k příběhu. Listening and translation/poslech a překlad Pomocí této stopy se poprvé seznámíte s příběhem. Příběhy odpovídají aktuálnímu stupni pokročilosti uživatele a jsou vytvořeny s důrazem na konverzační okruh a gramatické téma, které se na CD probírá, takže představují procvičení všech témat, která jste prozatím na CD naposlouchali. Nejprve si poslechnete celý text s tím, že každá anglická věta je po krátké pauze přeložena do češtiny pro případ, že byste jí zcela nerozuměli. Poté následuje poslech v opačném směru, kde byste se měli pokusit překládat jednotlivé věty z příběhu z češtiny do angličtiny. Příběh většinou představuje nějaké obecné, nicméně v praxi dobře využitelné téma vyprávíme

7 o sobě, o své rodině, práci, plánech na dovolenou a podobně. Naučíte-li se takto překládat, pak pro Vás již v praxi nebude problém podobně vyprávět o sobě. Listening/Poslech Na této stopě již uslyšíte příběh celý bez jakéhokoli přerušení. Vzhledem k relativně pečlivému procvičení v minulé stopě by pro Vás neměl být problém příběhu rozumět. Pokud ano, vraťte se o jedno cvičení zpět a pracujte s ním tak dlouho, dokud nebudete příběhu dokonale rozumět. Answer the questions/odpovězte na otázky Toto cvičení představuje logické vyústění celé sekce THE STORY, protože jsou Vám v něm pokládány otázky vztahující se k příběhu. Jelikož jste příběh v minulých sekcích několikrát slyšeli, měli byste být schopni na tyto otázky odpovědět. Zajímavé je i zpracování tohoto cvičení nejprve uslyšíte otázku, pak budete mít krátký čas na odpověď. Poté uslyšíte úryvek článku, který v sobě odpověď na danou otázku skrývá, a nakonec ještě jednou správné znění odpovědi. V tomto cvičení neuslyšíte jediné slovo česky musíte si tedy poradit již podle anglických pokynů a hlavně rozumět pokládaným otázkám a rychle na ně reagovat.

8

9 Popis software Nová angličtina do ucha Používání audio CD a softwaru Nová angličtina do ucha, který naleznete na jedenáctém CD, spolu velice úzce souvisí. Jak již bylo uvedeno dříve, audioučebnice je opravdu komplexní materiál pro výuku a zjednodušeně by se dalo říci, že pokud budete mít při poslechu nějaké problémy něčemu nebudete rozumět, nebudete umět slovíčka a podobně, v této chvíli byste měli otevřít program Nová angličtina do ucha. Program se skládá ze čtyř částí výuka, procvičování slov a frází, procvičování problémových slov a frází a tvorba CD a tiskových materiálů. Výuka Už název každé sekce dobře napovídá, jak byste v ní s programem měli pracovat. Tato část se zaměřuje na výuku slov a frází pro jednotlivé lekce. Pokud kliknete na část výuka, dostáváte se na výběr témat, která již znáte z poslechu audio CD. Zvolte si téma (nebo několik témat), která se chcete aktuálně učit. Dále si zvolte směr přehrávání (anglicko česky nebo česko anglicky) a mezeru, která bude mezi jednotlivými slovy a větami při jejich přehrávání. Pokud pracujete pouze se slovíčky, měla by být mezera 1 2 sekundy, pokud s větami, tak maximálně 2 sekundy. Je-li studované téma pro Vás nové, nejprve si zvolte směr přehrávání anglicko-česky. Při následném spuštění pak česko-anglicky, protože překládat z češtiny do angličtiny je těžší než naopak. Poté klikněte na ikonu pomocí které spouštíte proces přehrávání.

10 Hlavní výhodou softwaru vůči audio nahrávce je, že se slovíčka vždy přehrávají v jiném pořadí, takže nehrozí tzv. kontextové zapamatování význam slovíčka si zapamatujete pouze tehdy, pokud před tím slyšíte slovíčko jiné. Software také umožňuje náhodné přehrávání slovíček i vět najednou, což audio stopa rovněž neumožňuje. Procvičování slov a frází Po kliknutí na tento oddíl na první stránce se Vám opět nabídne výběr lekcí k procvičení, kde si zakliknete požadovanou lekci nebo požadované lekce. Poté si zvolíte směr procvičování, na rozdíl od předchozí sekce ale můžete nastavit ještě jeden typ procvičování náhodný směr přehrání. Při této volbě necháváte na programu, zda Vám předloží danou frázi, větu či slovo k procvičení anglicky a Vy je budete překládat do češtiny, anebo uslyšíte otázku v češtině a budete ji muset přeložit do angličtiny, což je opět ta těžší varianta. Jakmile kliknete na ikonu zahájíte aktivní procvičovací proces. Aktivní procvičovací proces spočívá v tom, že program Vám nabízí slovíčka a věty k překladu a Vy reagujete kliknutím na pokud dané slovíčko či frázi znáte. Pokud dané slovíčko neumíte přeložit, kliknete na. V obou případech se správná odpověď objeví v protilehlém okně. Pokud zjistíte, že Vaše odpověď byla špatná mysleli jste si, že dané slovíčko znáte, ale jeho význam byl jiný pak klikněte na ikonu Ovládací prvky aktivního procvičování Ikona ZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud znáte význam slovíčka nebo fráze, kterou program zobrazí v levém okně. Významem se rozumí ekvivalent v opačném jazyce při zobrazení anglického slovíčka musíte znát jeho český význam a naopak. Na tuto ikonu klikejte pouze tehdy, pokud Vás správný překlad zobrazeného slovíčka napadne okamžitě, nebo maximálně do 1 sekundy od zobrazení. Ikona NEZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud vůbec neznáte překlad slovíčka zobrazeného v levé části procvičovacího rozhraní, nebo nad jeho významem přemýšlíte déle než 1 sekundu. Pokud chcete znát slovíčko opravdu aktivně a používat ho při komunikaci, nemůžete dlouho nad jeho významem přemýšlet. Kliknutím na tuto ikonu slovíčko zařadíte do skupiny problémových, které lze v následující sekci programu procvičovat samostatně a soustředit se tak pouze na ně.

11 Tuto ikonu použijete tehdy, pokud jste v reakci na dané slovíčko kliknuli na ikonu VÍM, ale při zobrazení správné odpovědi uvidíte, že Váš původní překlad byl mylný. Celá myšlenka programu je založena na tom, že neobelháváte sami sebe. Pokud si překladem nejste stoprocentně jisti, klikněte raději na NEVÍM. Rovněž pokud si nevzpomenete na význam slovíčka dostatečně rychle, volte raději NEVÍM. Buďte přísní sami k sobě a Vaše aktivní znalost anglických frází a slovíček se začne rychle zvyšovat. Procvičování problémových slov a frází Pokud jste pracovali s předchozí sekcí, určitě se Vám stalo, že jste nějaké slovíčko, větu nebo frázi neuměli a označil jste je kliknutím na ikonu, případně na ikonu. Právě tato problémová slovíčka máte nyní v této sekci. Kliknutím na tuto sekci se dostáváte na seznam lekcí, ovšem pouze těch, ve kterých jste v rámci předchozího procvičování udělali chybu. Poté procvičujete slovíčka stejně jako v předchozím procvičování ovšem s tím, že se Vám zobrazují pouze problémová. Pokud v této sekci slovíčko nebo větu 2 x označíte kliknutím na ikonu, program je poté přesune ze sekce problémových zpět do sekce procvičování. Vaším cílem by tedy mělo být co nejméně slovíček v této kategorii. Tvorba CD Tato kategorie je první, která slouží k tvorbě takzvaných pomocných výstupů. S její pomocí si sami můžete vytvářet audionahrávky z procvičovaných vět a frází. Opět si po kliknutí na tuto sekci volíte lekci, ze které chcete audiostopu vytvářet, formát výstupu (vaw /mp3) a směr překladu, ve kterém by měla být stopa vytvořena. Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit, a poté jej vypálit na CD, nahrát do mobilního telefonu nebo mp3 playeru. Tisk V této druhé kategorii pomocných výstupů si můžete vytvořit tiskové výstupy ze studovaných okruhů. Tvorba tiskových výstupů je velmi důležitá, neboť Vám

12 umožňuje být neustále ve výukovém procesu i tam, kde nemáte k dispozici PC nebo kde nemůžete ani poslouchat. Po kliknutí na část TISK se opět dostáváte na výběr lekcí. Po volbě lekce si volíte požadovaný formát výstupu (A4/oboustranné kartičky/test), směr tiskového výstupu (A-Č nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit a posléze vytisknout na Vaší tiskárně. Ovládací funkce programu Kliknutím na tuto ikonu se dostáváte na hlavní stránku programu, kde si můžete zvolit jinou kategorii slovíček, vytvořit globální tiskové nebo audio výstupy, případně změnit parametry procvičování, přepnout uživatele, nebo ukončit práci s programem. Registrace tato funkce slouží k registraci produktu. Registraci můžete provést buď telefonicky, nebo on-line, pokud jste připojeni k internetu. Po provedení registrace se tato ikona přestane objevovat. Info pod touto ikonou najdete informace o tom, jaká je základní myšlenka programu, jak postupovat při prvním spuštění a při následujících spuštěních, jaké jsou zásady práce s programem, aby byl výsledek co nejlepší, a konečně popisy jednotlivých funkcí a ikon. Spouštění programu tato funkce spouští výuku a aktivní procvičování překlad z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny (doporučujeme z češtiny do angličtiny) a dobu reakce (doporučujeme 1 až 2 sekundy). Čas od času je vhodné směr procvičování a dobu reakce změnit. Tvorba audio tato funkce Vám umožňuje vytvořit audiostopu z jakéhokoli aktuálního obsahu jakékoli kategorie programu. Zvolíte si kategorii, dále to, jestli chcete k audiu automaticky i tiskovou podobu (doporučeno) a dále směr překladu (A-Č nebo Č-A), výsledný formát (WAV, MP3) a mezeru mezi jednotlivými slovíčky. Tisk umožní Vám tvořit doprovodné tiskové výstupy. Opět si zvolíte nejprve kategorii, ze které si přejete tiskový výstup provést, a poté volíte formát (A4, oboustranné kartičky, test), směr tiskového výstupu (A-Č

13 nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Tato variabilita tiskových výstupů Vám umožní vytvořit takový tištěný materiál, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. kliknutím na tuto ikonu ukončíte práci s programem.

14 Zásady používání audioučebnice Angličtina do ucha 1) Poslouchejte audio CD a pracujte s programem pokud možno každý den, byť třeba i pár minut. 2) Dodržujte přesně doporučenou strukturu výukového bloku nejprve se seznamte s gramatickými slovíčky, potom se pokuste o zvládnutí gramatiky a pak se teprvě věnujte konverzační části a textu 3) Pokud nebudete něčemu při poslechu audio CD rozumět, zkuste najít odpověď na doprovodném PC programu. Pomocí něj se můžete seznámit s pdanou podobou slovíček, vět a frází, aktivně procvičovat a vytvářet si doprovodné tiskové a audio výstupy. 4) Maximálně využívejte doprovodné výstupy z procvičování nejen v tištěné, ale i v audio formě. Máte-li například u sebe seznam naposledy procvičovaných problémových výrazů, který si několikrát za den přečtete, budete sami překvapeni, na kolik z nich si při následném procvičování s programem vzpomenete. Totéž platí i o audio stopách, kde opakovaným poslechem upevňujete znalost dané gramatiky i slovní zásoby. 5) Využívejte každé příležitosti, abyste si mohli slovíčka procvičovat, ať již s formou poslechu, s PC nebo i bez něj. Zkuste najít prostor cestou do práce, při jízdě automobilem, v rámci volnočasových aktivit a podobně. Opravdu stačí pár minut denně. 6) Snažte se, aby se Vám v procvičovací kategorii Procvičování problémových slov a frází nenahromadilo příliš mnoho slovíček. Výukový proces by tak ztratil svoji dynamiku. Pokud by tomu tak mělo být, přestaňte se v rámci procvičování seznamovat s novou slovní zásobou a věnujte se procvičování slovíček a vět v této kategorii. 7) Udělejte z angličtiny nedílnou součást každého Vašeho dne. Čtěte anglické texty, dívejte se na filmy, třeba s titulky, pokud jste pokročilejší, mluvte. Pouze při aktivním používání jazyka si uvědomíte, která slovíčka Vám opravdu chybí, nebo naopak která jste se díky programu naučili tak, že je budete umět opravdu aktivně používat. 8) Nenechte se odradit počátečními neúspěchy. S Vaším mozkem je to podobné jako s každým jiným svalem pokud budete citlivě trénovat, jeho výkon bude postupně růst a nové výrazy se Vám budou snadněji pamatovat i učit. Pokud paměť hned zpočátku přetížíte, výsledky nebudou odpovídat vynaloženému úsilí. Důležitá je systematičnost a pravidelnost.

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Zlaté tipy ke studiu jazyka

Zlaté tipy ke studiu jazyka Zlaté tipy ke studiu jazyka Copyright 2010-2015 Euvit, Všechna práva vyhrazena Tip č. 1: Angličtinu nepřekládejte, anglicky myslete! Do you speak Czenglish? Kdyby měl každý, kdo umí anglicky, na tuto otázku

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Prezentace slovní zásoby ve výuce anglického

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály anglického jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více