Nová angličtina do ucha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová angličtina do ucha"

Transkript

1 Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější výukový materiál zaměřený na výuku poslechem. Zatímco se první verze Angličtiny do ucha soustředila zejména na gramatiku a později na rozvoj slovní zásoby, přináší nové vydání mnohem více nejen procvičení gramatiky s ohledem na tvorbu gramatických struktur, ale zejména jejího uplatnění v praxi. Zcela nové jsou konverzační části, kde se kromě klasické výuky frází procvičuje i reakce na každodenní otázky a každodenní situace, a také práce se souvislým textem, díky níž si zvyknete na souvisle mluvený text a naučíte se porozumět, případně se soustředit na detaily, které nesou podstatné informace. Samozřejmě je zachován princip od jednoduššího ke složitějšímu. Každý díl nové Angličtiny do ucha se skládá z deseti audio CD a jednoho CD ROMu. Každé audio CD je uzavřeným celkem obsahuje menší a větší gramatické téma, jeho procvičení s důrazem na praktické použití, konverzační téma a text. Každé audio CD byste si vždy měli poslechnout od začátku do konce, a poté se pouze vracet k těm částem, které nemáte zcela zvládnuty nebo které Vám činily potíže. Stejně jako minulé vydání Angličtiny do ucha má i toto vydání program na CD ROMu, který výrazně rozšiřuje možnosti práce s učebnicí můžete se seznamovat nejen s písemnou podobou slovíček, frází a procvičovacích vět, ale také aktivně procvičovat studované okruhy a vytvářet v tištěné i poslechové formě doprovodné výstupy, které jsou velice podstatné pro dodatečné procvičování konkrétních okruhů. Celá audioučebnice je koncipována tak, že nepotřebujete jiné knihy nebo materiály, obsahuje vše, co je třeba k systematickému studiu cizího jazyka. Prosím neváhejte se na nás obrátit, pokud budete mít jakýkoli dotaz, námět nebo připomínku. Naším společným zájmem je, aby Nová angličtina do ucha přispěla k rozšíření Vašich znalostí, obohatila slovní zásobu, ale zejména zvýšila Vaši schopnost prakticky komunikovat. Přejeme Vám mnoho úspěchů Autorský tým jazykové školy Eddica

2 Angličtina do ucha_1 díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď 2 Sloveso TO BE - být, zápor, záporná otázka a krátká záporná odpověď 3 Vazba There is/are a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO 4 Přítomný čas prostý - oznamovací věta a kladná otázka, sloveso TO HAVE - mít Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -S Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen Předložky IN - v, ON - na, UNDER - pod, NEXT TO - vedle Pádové tvary zájmen Čísla 1-10, Kolik stojí? Co je to? To je Čísla , Kolik je ti let? Je mi Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii. Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména 5 Přítomný čas prostý záporná oznamovací věta a záporná otázka Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT o, WITH s, FOR pro, FROM - od Telefonování 6 Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 7 Způsobové sloveso CAN moci, umět a jeho zápor CAN T 8 Použití sloves WANT chtít, LIKE mít rád a vazby WOULD LIKE chtěl bych 9 Minulý čas prostý nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase 10 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí Určování času Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy Vyjádření žádosti a nabídky Spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se, letopočty Minulá určení času AGO před, LAST minulý, YESTERDAY včera a další Dny v týdnu, předložky času Nakupování Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená. Víkendové aktivity, sport a volný čas

3 Angličtina do ucha _2. díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE - být, přítomný čas prostý Přivlastňovací zájmena Pozdravy a představování, telefonní čísla 2 Přítomný čas prostý a průběhový 3 Vazba There is/are, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary 4 Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN 5 Způsobová slovesa CAN a COULD a jejich zápor 6 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE Krátké odpovědi, přivlastňovací 'S Samostatná přivlastňovací zájmena Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY - kolik Účelový infinitiv Vyjádření času včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se V restauraci, ceny Dotazy na cestu a popis cesty Výrazy společenské interakce Zdvořilá žádost Popis dovolené 7 Stupňování přídavných jmen Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE Nakupování oblečení 8 Budoucí čas 1 použití WILL a vazby GOING TO Vyjádření času v budoucnosti zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc Telefonování 9 Budoucí čas 2 přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO 10 Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým Vyjádření času v budoucnosti 2 v 5 hodin, ve středu, v lednu Příslovce a přídavná jména Dotazy na čas a sdělení času Dotazy na cestu a popis cesty 2

4 Angličtina do ucha_ 3.díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Přítomné časy prostý, průběhový, použití slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT Určování množství mnoho, málo, několik Ceny a nakupování v obchodech 2 Minulé časy prostý, průběhový Příslovce a jejich tvorba Vyjádření času datum, v pátek, v 6 hodin 3 Budoucí časy WILL, GOING TO a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 4 Předpřítomný čas průběhový vs. prostý 5 Přehled časů přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas 6 Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací způsob - SHOULD 7 Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu, otázka What if? 8 Podmínkové věty podmínka 2. typu Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (- ING) Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE Stupňování přídavných jmen, otázka What is it like Využití infinitivu účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv Časové spojky AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL, BEFORE, AFTER Způsobové sloveso MIGHT V hotelu Vedení konverzace Výrazy společenské interakce Nápisy a upozornění Psaní dopisů a ů, domluva schůzky U doktora 9 Trpný rod Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED) Výrazy společenské interakce 2 10 Předminulý čas, souslednost časů Frázová slovesa Rozloučení a poděkování

5 Struktura audio CD Angličtiny do ucha Jak již bylo řečeno, každé audio CD tvoří jeden celek zejména tím, že se zaměřuje většinou na jedno dominantní a jedno okrajové gramatické téma. Tato témata se potom promítají do následujících aktivit s CD, zejména do části THE STORY (příběh) a do části CONVERSATION (konverzace). Audio CD Nové angličtiny do ucha se skládá z následujících částí: PART I. GRAMMAR Vocabulary for grammar/slovní zásoba pro gramatiku Abyste vůbec byli schopni pochopit vysvětlení gramatiky, je třeba se seznámit s novou slovní zásobou, se kterou se budete setkávat nejen při samotném vysvětlování gramatiky, ale zároveň v následujících procvičovacích větách. Procvičování slovní zásoby probíhá nejprve formou překladu z angličtiny do češtiny, a poté překladem z češtiny do angličtiny, přičemž slova jsou vždy nabízena v jiném pořadí. Poslechněte si část výuky slovíček, a pokud nebudete něčemu rozumět, procvičte si slovíčka v nainstalovaném programu, případně si vtvořte audiostopu, nebo si je vytiskněte na kartičky. Díky tiskovému výstupu se seznámíte i s psanou podobou jednotlivých slov a frází. Grammar/Vysvětlení gramatiky Poté můžete přistoupit k poslechu vysvětlení gramatiky. Celá audioprezentace je ve formě dialogu studenta a jeho lektorky. Tato část byla vytvořena zkušenými lektory, kteří daná témata během své praxe již mnohokrát vysvětlovali a mohli do vysvětlení zahrnout i nejčastěji pokládané otázky nebo upozornění na nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí. Vysvětlení formou rozhovoru je rovněž méně náročné na udržení pozornosti. Grammar training/procvičování gramatiky Tato část se soustředí na procvičení gramatických jevů probíraných v předchozím vysvětlení. Procvičování probíhá ve formě překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a pak z češtiny do angličtiny. V této části se pracuje s omezenou slovní zásobou cílem je osvojit si pomocí opakovaného poslechu a překladu probíraný jev bez ohledu na rozsah slovní zásoby či případné použití daného jevu v praxi. Všechny věty v tomto oddílu můžete opět procvičovat, poslouchat nebo tisknout pomocí doprovodného programu. Grammar in use/procvičování gramatiky v praxi První část tohoto oddílu je podobná jako předchozí část s tím rozdílem, že věty, na nichž se cvičí gramatický jev, již používají rozšířenou slovní zásobu a jsou více zaměřeny na užití v praxi. Opět se procvičuje formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. V dalším cvičení s názvem FILL IN THE MISSING WORD/Doplňte chybějící slovo uslyšíte nejprve českou větu a poté její anglický překlad s tím, že místo jednoho slova uslyšíte pípnutí. V následující pauze je Vaším úkolem doplnit chybějící anglické slovo. Správnost svého doplnění si můžete ověřit hned po uplynutí pauzy, kdy uslyšíte správně celou větu i s vynechaným slovem. Poslední částí tohoto oddílu je cvičení s názvem CORRECT A MISTAKE IN A SENTENCE/Opravte

6 chybu ve větě. Opět uslyšíte anglickou větu s tím, že je v ní záměrně řečena chyba. Vaším úkolem je v následující pauze chybu odhalit a hned poté si můžete větu poslechnout ve správné verzi, takže uvidíte, zda jste chybu našli správně. Jedná se o nejčastější chyby, které se k probíranému tématu vztahují. PART II.- CONVERSATION Listen and translate/poslouchejte a přeložte V této části se zaměříte na slovní zásobu a fráze, které souvisí s určitým tématem (v restauraci, v obchodě, na letišti a podobně). Úkolem této sekce je rozšířit si slovní zásobu používanou v každodenních situacích a zároveň se naučit reagovat na nejzákladnější otázky. Slovíčka a fráze se opět učíte poslechem, nejprve ve směru překladu z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. Seznam konverzačních slovíček a frází si rovněž můžete vytisknout v oddílu TISK v přiloženém programu. React/Reagujte V tomto cvičení budete mít možnost procvičit praktické zvládnutí slovní zásoby a frází, a to formou reakce. Uslyšíte anglickou větu nebo otázku, a po chvíli její český překlad. Hned si tedy můžete ověřit, zda jste dané větě rozuměli. Poté uslyšíte nápovědu, jak máte na danou větu či otázku reagovat. Vaším cílem by mělo být v nabídnuté pauze správně zareagovat, správná varianta reakce následuje hned poté. PART III THE STORY/Příběh Vocabulary for the story/slovní zásoba k příběhu V této části audio CD budete pracovat s celými příběhy, tedy se souvisle mluveným textem. Nejprve se však musíte seznámit s novou slovní zásobou, která se v textu vyskytuje a která dosud nebyla použita. Seznámíte se s ní osvědčeným způsobem nejprve si ji poslechněte anglickočesky a hned poté česko-anglicky. Pokud si nebudete moci některá slovíčka zapamatovat, poslech několikrát opakujte, nebo využijte k procvičení procvičovací část přiloženého software, kde rovněž naleznete i tiskový výstup pro nová slovíčka k příběhu. Listening and translation/poslech a překlad Pomocí této stopy se poprvé seznámíte s příběhem. Příběhy odpovídají aktuálnímu stupni pokročilosti uživatele a jsou vytvořeny s důrazem na konverzační okruh a gramatické téma, které se na CD probírá, takže představují procvičení všech témat, která jste prozatím na CD naposlouchali. Nejprve si poslechnete celý text s tím, že každá anglická věta je po krátké pauze přeložena do češtiny pro případ, že byste jí zcela nerozuměli. Poté následuje poslech v opačném směru, kde byste se měli pokusit překládat jednotlivé věty z příběhu z češtiny do angličtiny. Příběh většinou představuje nějaké obecné, nicméně v praxi dobře využitelné téma vyprávíme

7 o sobě, o své rodině, práci, plánech na dovolenou a podobně. Naučíte-li se takto překládat, pak pro Vás již v praxi nebude problém podobně vyprávět o sobě. Listening/Poslech Na této stopě již uslyšíte příběh celý bez jakéhokoli přerušení. Vzhledem k relativně pečlivému procvičení v minulé stopě by pro Vás neměl být problém příběhu rozumět. Pokud ano, vraťte se o jedno cvičení zpět a pracujte s ním tak dlouho, dokud nebudete příběhu dokonale rozumět. Answer the questions/odpovězte na otázky Toto cvičení představuje logické vyústění celé sekce THE STORY, protože jsou Vám v něm pokládány otázky vztahující se k příběhu. Jelikož jste příběh v minulých sekcích několikrát slyšeli, měli byste být schopni na tyto otázky odpovědět. Zajímavé je i zpracování tohoto cvičení nejprve uslyšíte otázku, pak budete mít krátký čas na odpověď. Poté uslyšíte úryvek článku, který v sobě odpověď na danou otázku skrývá, a nakonec ještě jednou správné znění odpovědi. V tomto cvičení neuslyšíte jediné slovo česky musíte si tedy poradit již podle anglických pokynů a hlavně rozumět pokládaným otázkám a rychle na ně reagovat.

8

9 Popis software Nová angličtina do ucha Používání audio CD a softwaru Nová angličtina do ucha, který naleznete na jedenáctém CD, spolu velice úzce souvisí. Jak již bylo uvedeno dříve, audioučebnice je opravdu komplexní materiál pro výuku a zjednodušeně by se dalo říci, že pokud budete mít při poslechu nějaké problémy něčemu nebudete rozumět, nebudete umět slovíčka a podobně, v této chvíli byste měli otevřít program Nová angličtina do ucha. Program se skládá ze čtyř částí výuka, procvičování slov a frází, procvičování problémových slov a frází a tvorba CD a tiskových materiálů. Výuka Už název každé sekce dobře napovídá, jak byste v ní s programem měli pracovat. Tato část se zaměřuje na výuku slov a frází pro jednotlivé lekce. Pokud kliknete na část výuka, dostáváte se na výběr témat, která již znáte z poslechu audio CD. Zvolte si téma (nebo několik témat), která se chcete aktuálně učit. Dále si zvolte směr přehrávání (anglicko česky nebo česko anglicky) a mezeru, která bude mezi jednotlivými slovy a větami při jejich přehrávání. Pokud pracujete pouze se slovíčky, měla by být mezera 1 2 sekundy, pokud s větami, tak maximálně 2 sekundy. Je-li studované téma pro Vás nové, nejprve si zvolte směr přehrávání anglicko-česky. Při následném spuštění pak česko-anglicky, protože překládat z češtiny do angličtiny je těžší než naopak. Poté klikněte na ikonu pomocí které spouštíte proces přehrávání.

10 Hlavní výhodou softwaru vůči audio nahrávce je, že se slovíčka vždy přehrávají v jiném pořadí, takže nehrozí tzv. kontextové zapamatování význam slovíčka si zapamatujete pouze tehdy, pokud před tím slyšíte slovíčko jiné. Software také umožňuje náhodné přehrávání slovíček i vět najednou, což audio stopa rovněž neumožňuje. Procvičování slov a frází Po kliknutí na tento oddíl na první stránce se Vám opět nabídne výběr lekcí k procvičení, kde si zakliknete požadovanou lekci nebo požadované lekce. Poté si zvolíte směr procvičování, na rozdíl od předchozí sekce ale můžete nastavit ještě jeden typ procvičování náhodný směr přehrání. Při této volbě necháváte na programu, zda Vám předloží danou frázi, větu či slovo k procvičení anglicky a Vy je budete překládat do češtiny, anebo uslyšíte otázku v češtině a budete ji muset přeložit do angličtiny, což je opět ta těžší varianta. Jakmile kliknete na ikonu zahájíte aktivní procvičovací proces. Aktivní procvičovací proces spočívá v tom, že program Vám nabízí slovíčka a věty k překladu a Vy reagujete kliknutím na pokud dané slovíčko či frázi znáte. Pokud dané slovíčko neumíte přeložit, kliknete na. V obou případech se správná odpověď objeví v protilehlém okně. Pokud zjistíte, že Vaše odpověď byla špatná mysleli jste si, že dané slovíčko znáte, ale jeho význam byl jiný pak klikněte na ikonu Ovládací prvky aktivního procvičování Ikona ZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud znáte význam slovíčka nebo fráze, kterou program zobrazí v levém okně. Významem se rozumí ekvivalent v opačném jazyce při zobrazení anglického slovíčka musíte znát jeho český význam a naopak. Na tuto ikonu klikejte pouze tehdy, pokud Vás správný překlad zobrazeného slovíčka napadne okamžitě, nebo maximálně do 1 sekundy od zobrazení. Ikona NEZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud vůbec neznáte překlad slovíčka zobrazeného v levé části procvičovacího rozhraní, nebo nad jeho významem přemýšlíte déle než 1 sekundu. Pokud chcete znát slovíčko opravdu aktivně a používat ho při komunikaci, nemůžete dlouho nad jeho významem přemýšlet. Kliknutím na tuto ikonu slovíčko zařadíte do skupiny problémových, které lze v následující sekci programu procvičovat samostatně a soustředit se tak pouze na ně.

11 Tuto ikonu použijete tehdy, pokud jste v reakci na dané slovíčko kliknuli na ikonu VÍM, ale při zobrazení správné odpovědi uvidíte, že Váš původní překlad byl mylný. Celá myšlenka programu je založena na tom, že neobelháváte sami sebe. Pokud si překladem nejste stoprocentně jisti, klikněte raději na NEVÍM. Rovněž pokud si nevzpomenete na význam slovíčka dostatečně rychle, volte raději NEVÍM. Buďte přísní sami k sobě a Vaše aktivní znalost anglických frází a slovíček se začne rychle zvyšovat. Procvičování problémových slov a frází Pokud jste pracovali s předchozí sekcí, určitě se Vám stalo, že jste nějaké slovíčko, větu nebo frázi neuměli a označil jste je kliknutím na ikonu, případně na ikonu. Právě tato problémová slovíčka máte nyní v této sekci. Kliknutím na tuto sekci se dostáváte na seznam lekcí, ovšem pouze těch, ve kterých jste v rámci předchozího procvičování udělali chybu. Poté procvičujete slovíčka stejně jako v předchozím procvičování ovšem s tím, že se Vám zobrazují pouze problémová. Pokud v této sekci slovíčko nebo větu 2 x označíte kliknutím na ikonu, program je poté přesune ze sekce problémových zpět do sekce procvičování. Vaším cílem by tedy mělo být co nejméně slovíček v této kategorii. Tvorba CD Tato kategorie je první, která slouží k tvorbě takzvaných pomocných výstupů. S její pomocí si sami můžete vytvářet audionahrávky z procvičovaných vět a frází. Opět si po kliknutí na tuto sekci volíte lekci, ze které chcete audiostopu vytvářet, formát výstupu (vaw /mp3) a směr překladu, ve kterém by měla být stopa vytvořena. Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit, a poté jej vypálit na CD, nahrát do mobilního telefonu nebo mp3 playeru. Tisk V této druhé kategorii pomocných výstupů si můžete vytvořit tiskové výstupy ze studovaných okruhů. Tvorba tiskových výstupů je velmi důležitá, neboť Vám

12 umožňuje být neustále ve výukovém procesu i tam, kde nemáte k dispozici PC nebo kde nemůžete ani poslouchat. Po kliknutí na část TISK se opět dostáváte na výběr lekcí. Po volbě lekce si volíte požadovaný formát výstupu (A4/oboustranné kartičky/test), směr tiskového výstupu (A-Č nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit a posléze vytisknout na Vaší tiskárně. Ovládací funkce programu Kliknutím na tuto ikonu se dostáváte na hlavní stránku programu, kde si můžete zvolit jinou kategorii slovíček, vytvořit globální tiskové nebo audio výstupy, případně změnit parametry procvičování, přepnout uživatele, nebo ukončit práci s programem. Registrace tato funkce slouží k registraci produktu. Registraci můžete provést buď telefonicky, nebo on-line, pokud jste připojeni k internetu. Po provedení registrace se tato ikona přestane objevovat. Info pod touto ikonou najdete informace o tom, jaká je základní myšlenka programu, jak postupovat při prvním spuštění a při následujících spuštěních, jaké jsou zásady práce s programem, aby byl výsledek co nejlepší, a konečně popisy jednotlivých funkcí a ikon. Spouštění programu tato funkce spouští výuku a aktivní procvičování překlad z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny (doporučujeme z češtiny do angličtiny) a dobu reakce (doporučujeme 1 až 2 sekundy). Čas od času je vhodné směr procvičování a dobu reakce změnit. Tvorba audio tato funkce Vám umožňuje vytvořit audiostopu z jakéhokoli aktuálního obsahu jakékoli kategorie programu. Zvolíte si kategorii, dále to, jestli chcete k audiu automaticky i tiskovou podobu (doporučeno) a dále směr překladu (A-Č nebo Č-A), výsledný formát (WAV, MP3) a mezeru mezi jednotlivými slovíčky. Tisk umožní Vám tvořit doprovodné tiskové výstupy. Opět si zvolíte nejprve kategorii, ze které si přejete tiskový výstup provést, a poté volíte formát (A4, oboustranné kartičky, test), směr tiskového výstupu (A-Č

13 nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Tato variabilita tiskových výstupů Vám umožní vytvořit takový tištěný materiál, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. kliknutím na tuto ikonu ukončíte práci s programem.

14 Zásady používání audioučebnice Angličtina do ucha 1) Poslouchejte audio CD a pracujte s programem pokud možno každý den, byť třeba i pár minut. 2) Dodržujte přesně doporučenou strukturu výukového bloku nejprve se seznamte s gramatickými slovíčky, potom se pokuste o zvládnutí gramatiky a pak se teprvě věnujte konverzační části a textu 3) Pokud nebudete něčemu při poslechu audio CD rozumět, zkuste najít odpověď na doprovodném PC programu. Pomocí něj se můžete seznámit s pdanou podobou slovíček, vět a frází, aktivně procvičovat a vytvářet si doprovodné tiskové a audio výstupy. 4) Maximálně využívejte doprovodné výstupy z procvičování nejen v tištěné, ale i v audio formě. Máte-li například u sebe seznam naposledy procvičovaných problémových výrazů, který si několikrát za den přečtete, budete sami překvapeni, na kolik z nich si při následném procvičování s programem vzpomenete. Totéž platí i o audio stopách, kde opakovaným poslechem upevňujete znalost dané gramatiky i slovní zásoby. 5) Využívejte každé příležitosti, abyste si mohli slovíčka procvičovat, ať již s formou poslechu, s PC nebo i bez něj. Zkuste najít prostor cestou do práce, při jízdě automobilem, v rámci volnočasových aktivit a podobně. Opravdu stačí pár minut denně. 6) Snažte se, aby se Vám v procvičovací kategorii Procvičování problémových slov a frází nenahromadilo příliš mnoho slovíček. Výukový proces by tak ztratil svoji dynamiku. Pokud by tomu tak mělo být, přestaňte se v rámci procvičování seznamovat s novou slovní zásobou a věnujte se procvičování slovíček a vět v této kategorii. 7) Udělejte z angličtiny nedílnou součást každého Vašeho dne. Čtěte anglické texty, dívejte se na filmy, třeba s titulky, pokud jste pokročilejší, mluvte. Pouze při aktivním používání jazyka si uvědomíte, která slovíčka Vám opravdu chybí, nebo naopak která jste se díky programu naučili tak, že je budete umět opravdu aktivně používat. 8) Nenechte se odradit počátečními neúspěchy. S Vaším mozkem je to podobné jako s každým jiným svalem pokud budete citlivě trénovat, jeho výkon bude postupně růst a nové výrazy se Vám budou snadněji pamatovat i učit. Pokud paměť hned zpočátku přetížíte, výsledky nebudou odpovídat vynaloženému úsilí. Důležitá je systematičnost a pravidelnost.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN Eddica, spol. s r.o. 2009 Obsah Úvod... 3 Jak používat kurz Aktivně konverzace na každý den... 4 Výukový software... 4

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé v kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2, který vytvořila Slezská univerzita v Opavě (Česká republika) v rámci mezinárodního

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí: Dodatek ŠVP platný od 01. 09. 2014 5.3.1.1 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Ve stále více propojeném světě nabývá výuka jazyka stále většího významu, kromě významu praktického a komunikativního.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010-2011 ZDOUNKY 2011 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r. II-II-1- Days, month, dates Juránková Vladimíra, Sládková Eva, 222 cvičení z anglické gramatiky, DAMIRO 1999, 63 stran Materiál je určen pro 8. ročník, kde je opět nutné v úvodu školního roku zopakovat

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více