Nová angličtina do ucha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová angličtina do ucha"

Transkript

1 Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější výukový materiál zaměřený na výuku poslechem. Zatímco se první verze Angličtiny do ucha soustředila zejména na gramatiku a později na rozvoj slovní zásoby, přináší nové vydání mnohem více nejen procvičení gramatiky s ohledem na tvorbu gramatických struktur, ale zejména jejího uplatnění v praxi. Zcela nové jsou konverzační části, kde se kromě klasické výuky frází procvičuje i reakce na každodenní otázky a každodenní situace, a také práce se souvislým textem, díky níž si zvyknete na souvisle mluvený text a naučíte se porozumět, případně se soustředit na detaily, které nesou podstatné informace. Samozřejmě je zachován princip od jednoduššího ke složitějšímu. Každý díl nové Angličtiny do ucha se skládá z deseti audio CD a jednoho CD ROMu. Každé audio CD je uzavřeným celkem obsahuje menší a větší gramatické téma, jeho procvičení s důrazem na praktické použití, konverzační téma a text. Každé audio CD byste si vždy měli poslechnout od začátku do konce, a poté se pouze vracet k těm částem, které nemáte zcela zvládnuty nebo které Vám činily potíže. Stejně jako minulé vydání Angličtiny do ucha má i toto vydání program na CD ROMu, který výrazně rozšiřuje možnosti práce s učebnicí můžete se seznamovat nejen s písemnou podobou slovíček, frází a procvičovacích vět, ale také aktivně procvičovat studované okruhy a vytvářet v tištěné i poslechové formě doprovodné výstupy, které jsou velice podstatné pro dodatečné procvičování konkrétních okruhů. Celá audioučebnice je koncipována tak, že nepotřebujete jiné knihy nebo materiály, obsahuje vše, co je třeba k systematickému studiu cizího jazyka. Prosím neváhejte se na nás obrátit, pokud budete mít jakýkoli dotaz, námět nebo připomínku. Naším společným zájmem je, aby Nová angličtina do ucha přispěla k rozšíření Vašich znalostí, obohatila slovní zásobu, ale zejména zvýšila Vaši schopnost prakticky komunikovat. Přejeme Vám mnoho úspěchů Autorský tým jazykové školy Eddica

2 Angličtina do ucha_1 díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď 2 Sloveso TO BE - být, zápor, záporná otázka a krátká záporná odpověď 3 Vazba There is/are a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO 4 Přítomný čas prostý - oznamovací věta a kladná otázka, sloveso TO HAVE - mít Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -S Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen Předložky IN - v, ON - na, UNDER - pod, NEXT TO - vedle Pádové tvary zájmen Čísla 1-10, Kolik stojí? Co je to? To je Čísla , Kolik je ti let? Je mi Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii. Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména 5 Přítomný čas prostý záporná oznamovací věta a záporná otázka Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT o, WITH s, FOR pro, FROM - od Telefonování 6 Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 7 Způsobové sloveso CAN moci, umět a jeho zápor CAN T 8 Použití sloves WANT chtít, LIKE mít rád a vazby WOULD LIKE chtěl bych 9 Minulý čas prostý nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase 10 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí Určování času Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy Vyjádření žádosti a nabídky Spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se, letopočty Minulá určení času AGO před, LAST minulý, YESTERDAY včera a další Dny v týdnu, předložky času Nakupování Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená. Víkendové aktivity, sport a volný čas

3 Angličtina do ucha _2. díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Sloveso TO BE - být, přítomný čas prostý Přivlastňovací zájmena Pozdravy a představování, telefonní čísla 2 Přítomný čas prostý a průběhový 3 Vazba There is/are, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary 4 Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN 5 Způsobová slovesa CAN a COULD a jejich zápor 6 Minulý čas prostý pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE Krátké odpovědi, přivlastňovací 'S Samostatná přivlastňovací zájmena Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY - kolik Účelový infinitiv Vyjádření času včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN narodil/narodili se V restauraci, ceny Dotazy na cestu a popis cesty Výrazy společenské interakce Zdvořilá žádost Popis dovolené 7 Stupňování přídavných jmen Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE Nakupování oblečení 8 Budoucí čas 1 použití WILL a vazby GOING TO Vyjádření času v budoucnosti zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc Telefonování 9 Budoucí čas 2 přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO 10 Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým Vyjádření času v budoucnosti 2 v 5 hodin, ve středu, v lednu Příslovce a přídavná jména Dotazy na čas a sdělení času Dotazy na cestu a popis cesty 2

4 Angličtina do ucha_ 3.díl Číslo lekce Hlavní gramatické téma Doplňkové gramatické téma Konverzační téma 1 Přítomné časy prostý, průběhový, použití slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT Určování množství mnoho, málo, několik Ceny a nakupování v obchodech 2 Minulé časy prostý, průběhový Příslovce a jejich tvorba Vyjádření času datum, v pátek, v 6 hodin 3 Budoucí časy WILL, GOING TO a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 4 Předpřítomný čas průběhový vs. prostý 5 Přehled časů přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas 6 Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací způsob - SHOULD 7 Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu, otázka What if? 8 Podmínkové věty podmínka 2. typu Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (- ING) Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE Stupňování přídavných jmen, otázka What is it like Využití infinitivu účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv Časové spojky AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL, BEFORE, AFTER Způsobové sloveso MIGHT V hotelu Vedení konverzace Výrazy společenské interakce Nápisy a upozornění Psaní dopisů a ů, domluva schůzky U doktora 9 Trpný rod Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED) Výrazy společenské interakce 2 10 Předminulý čas, souslednost časů Frázová slovesa Rozloučení a poděkování

5 Struktura audio CD Angličtiny do ucha Jak již bylo řečeno, každé audio CD tvoří jeden celek zejména tím, že se zaměřuje většinou na jedno dominantní a jedno okrajové gramatické téma. Tato témata se potom promítají do následujících aktivit s CD, zejména do části THE STORY (příběh) a do části CONVERSATION (konverzace). Audio CD Nové angličtiny do ucha se skládá z následujících částí: PART I. GRAMMAR Vocabulary for grammar/slovní zásoba pro gramatiku Abyste vůbec byli schopni pochopit vysvětlení gramatiky, je třeba se seznámit s novou slovní zásobou, se kterou se budete setkávat nejen při samotném vysvětlování gramatiky, ale zároveň v následujících procvičovacích větách. Procvičování slovní zásoby probíhá nejprve formou překladu z angličtiny do češtiny, a poté překladem z češtiny do angličtiny, přičemž slova jsou vždy nabízena v jiném pořadí. Poslechněte si část výuky slovíček, a pokud nebudete něčemu rozumět, procvičte si slovíčka v nainstalovaném programu, případně si vtvořte audiostopu, nebo si je vytiskněte na kartičky. Díky tiskovému výstupu se seznámíte i s psanou podobou jednotlivých slov a frází. Grammar/Vysvětlení gramatiky Poté můžete přistoupit k poslechu vysvětlení gramatiky. Celá audioprezentace je ve formě dialogu studenta a jeho lektorky. Tato část byla vytvořena zkušenými lektory, kteří daná témata během své praxe již mnohokrát vysvětlovali a mohli do vysvětlení zahrnout i nejčastěji pokládané otázky nebo upozornění na nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí. Vysvětlení formou rozhovoru je rovněž méně náročné na udržení pozornosti. Grammar training/procvičování gramatiky Tato část se soustředí na procvičení gramatických jevů probíraných v předchozím vysvětlení. Procvičování probíhá ve formě překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a pak z češtiny do angličtiny. V této části se pracuje s omezenou slovní zásobou cílem je osvojit si pomocí opakovaného poslechu a překladu probíraný jev bez ohledu na rozsah slovní zásoby či případné použití daného jevu v praxi. Všechny věty v tomto oddílu můžete opět procvičovat, poslouchat nebo tisknout pomocí doprovodného programu. Grammar in use/procvičování gramatiky v praxi První část tohoto oddílu je podobná jako předchozí část s tím rozdílem, že věty, na nichž se cvičí gramatický jev, již používají rozšířenou slovní zásobu a jsou více zaměřeny na užití v praxi. Opět se procvičuje formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. V dalším cvičení s názvem FILL IN THE MISSING WORD/Doplňte chybějící slovo uslyšíte nejprve českou větu a poté její anglický překlad s tím, že místo jednoho slova uslyšíte pípnutí. V následující pauze je Vaším úkolem doplnit chybějící anglické slovo. Správnost svého doplnění si můžete ověřit hned po uplynutí pauzy, kdy uslyšíte správně celou větu i s vynechaným slovem. Poslední částí tohoto oddílu je cvičení s názvem CORRECT A MISTAKE IN A SENTENCE/Opravte

6 chybu ve větě. Opět uslyšíte anglickou větu s tím, že je v ní záměrně řečena chyba. Vaším úkolem je v následující pauze chybu odhalit a hned poté si můžete větu poslechnout ve správné verzi, takže uvidíte, zda jste chybu našli správně. Jedná se o nejčastější chyby, které se k probíranému tématu vztahují. PART II.- CONVERSATION Listen and translate/poslouchejte a přeložte V této části se zaměříte na slovní zásobu a fráze, které souvisí s určitým tématem (v restauraci, v obchodě, na letišti a podobně). Úkolem této sekce je rozšířit si slovní zásobu používanou v každodenních situacích a zároveň se naučit reagovat na nejzákladnější otázky. Slovíčka a fráze se opět učíte poslechem, nejprve ve směru překladu z angličtiny do češtiny, a poté z češtiny do angličtiny. Seznam konverzačních slovíček a frází si rovněž můžete vytisknout v oddílu TISK v přiloženém programu. React/Reagujte V tomto cvičení budete mít možnost procvičit praktické zvládnutí slovní zásoby a frází, a to formou reakce. Uslyšíte anglickou větu nebo otázku, a po chvíli její český překlad. Hned si tedy můžete ověřit, zda jste dané větě rozuměli. Poté uslyšíte nápovědu, jak máte na danou větu či otázku reagovat. Vaším cílem by mělo být v nabídnuté pauze správně zareagovat, správná varianta reakce následuje hned poté. PART III THE STORY/Příběh Vocabulary for the story/slovní zásoba k příběhu V této části audio CD budete pracovat s celými příběhy, tedy se souvisle mluveným textem. Nejprve se však musíte seznámit s novou slovní zásobou, která se v textu vyskytuje a která dosud nebyla použita. Seznámíte se s ní osvědčeným způsobem nejprve si ji poslechněte anglickočesky a hned poté česko-anglicky. Pokud si nebudete moci některá slovíčka zapamatovat, poslech několikrát opakujte, nebo využijte k procvičení procvičovací část přiloženého software, kde rovněž naleznete i tiskový výstup pro nová slovíčka k příběhu. Listening and translation/poslech a překlad Pomocí této stopy se poprvé seznámíte s příběhem. Příběhy odpovídají aktuálnímu stupni pokročilosti uživatele a jsou vytvořeny s důrazem na konverzační okruh a gramatické téma, které se na CD probírá, takže představují procvičení všech témat, která jste prozatím na CD naposlouchali. Nejprve si poslechnete celý text s tím, že každá anglická věta je po krátké pauze přeložena do češtiny pro případ, že byste jí zcela nerozuměli. Poté následuje poslech v opačném směru, kde byste se měli pokusit překládat jednotlivé věty z příběhu z češtiny do angličtiny. Příběh většinou představuje nějaké obecné, nicméně v praxi dobře využitelné téma vyprávíme

7 o sobě, o své rodině, práci, plánech na dovolenou a podobně. Naučíte-li se takto překládat, pak pro Vás již v praxi nebude problém podobně vyprávět o sobě. Listening/Poslech Na této stopě již uslyšíte příběh celý bez jakéhokoli přerušení. Vzhledem k relativně pečlivému procvičení v minulé stopě by pro Vás neměl být problém příběhu rozumět. Pokud ano, vraťte se o jedno cvičení zpět a pracujte s ním tak dlouho, dokud nebudete příběhu dokonale rozumět. Answer the questions/odpovězte na otázky Toto cvičení představuje logické vyústění celé sekce THE STORY, protože jsou Vám v něm pokládány otázky vztahující se k příběhu. Jelikož jste příběh v minulých sekcích několikrát slyšeli, měli byste být schopni na tyto otázky odpovědět. Zajímavé je i zpracování tohoto cvičení nejprve uslyšíte otázku, pak budete mít krátký čas na odpověď. Poté uslyšíte úryvek článku, který v sobě odpověď na danou otázku skrývá, a nakonec ještě jednou správné znění odpovědi. V tomto cvičení neuslyšíte jediné slovo česky musíte si tedy poradit již podle anglických pokynů a hlavně rozumět pokládaným otázkám a rychle na ně reagovat.

8

9 Popis software Nová angličtina do ucha Používání audio CD a softwaru Nová angličtina do ucha, který naleznete na jedenáctém CD, spolu velice úzce souvisí. Jak již bylo uvedeno dříve, audioučebnice je opravdu komplexní materiál pro výuku a zjednodušeně by se dalo říci, že pokud budete mít při poslechu nějaké problémy něčemu nebudete rozumět, nebudete umět slovíčka a podobně, v této chvíli byste měli otevřít program Nová angličtina do ucha. Program se skládá ze čtyř částí výuka, procvičování slov a frází, procvičování problémových slov a frází a tvorba CD a tiskových materiálů. Výuka Už název každé sekce dobře napovídá, jak byste v ní s programem měli pracovat. Tato část se zaměřuje na výuku slov a frází pro jednotlivé lekce. Pokud kliknete na část výuka, dostáváte se na výběr témat, která již znáte z poslechu audio CD. Zvolte si téma (nebo několik témat), která se chcete aktuálně učit. Dále si zvolte směr přehrávání (anglicko česky nebo česko anglicky) a mezeru, která bude mezi jednotlivými slovy a větami při jejich přehrávání. Pokud pracujete pouze se slovíčky, měla by být mezera 1 2 sekundy, pokud s větami, tak maximálně 2 sekundy. Je-li studované téma pro Vás nové, nejprve si zvolte směr přehrávání anglicko-česky. Při následném spuštění pak česko-anglicky, protože překládat z češtiny do angličtiny je těžší než naopak. Poté klikněte na ikonu pomocí které spouštíte proces přehrávání.

10 Hlavní výhodou softwaru vůči audio nahrávce je, že se slovíčka vždy přehrávají v jiném pořadí, takže nehrozí tzv. kontextové zapamatování význam slovíčka si zapamatujete pouze tehdy, pokud před tím slyšíte slovíčko jiné. Software také umožňuje náhodné přehrávání slovíček i vět najednou, což audio stopa rovněž neumožňuje. Procvičování slov a frází Po kliknutí na tento oddíl na první stránce se Vám opět nabídne výběr lekcí k procvičení, kde si zakliknete požadovanou lekci nebo požadované lekce. Poté si zvolíte směr procvičování, na rozdíl od předchozí sekce ale můžete nastavit ještě jeden typ procvičování náhodný směr přehrání. Při této volbě necháváte na programu, zda Vám předloží danou frázi, větu či slovo k procvičení anglicky a Vy je budete překládat do češtiny, anebo uslyšíte otázku v češtině a budete ji muset přeložit do angličtiny, což je opět ta těžší varianta. Jakmile kliknete na ikonu zahájíte aktivní procvičovací proces. Aktivní procvičovací proces spočívá v tom, že program Vám nabízí slovíčka a věty k překladu a Vy reagujete kliknutím na pokud dané slovíčko či frázi znáte. Pokud dané slovíčko neumíte přeložit, kliknete na. V obou případech se správná odpověď objeví v protilehlém okně. Pokud zjistíte, že Vaše odpověď byla špatná mysleli jste si, že dané slovíčko znáte, ale jeho význam byl jiný pak klikněte na ikonu Ovládací prvky aktivního procvičování Ikona ZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud znáte význam slovíčka nebo fráze, kterou program zobrazí v levém okně. Významem se rozumí ekvivalent v opačném jazyce při zobrazení anglického slovíčka musíte znát jeho český význam a naopak. Na tuto ikonu klikejte pouze tehdy, pokud Vás správný překlad zobrazeného slovíčka napadne okamžitě, nebo maximálně do 1 sekundy od zobrazení. Ikona NEZNÁM - na tuto ikonu kliknete tehdy, pokud vůbec neznáte překlad slovíčka zobrazeného v levé části procvičovacího rozhraní, nebo nad jeho významem přemýšlíte déle než 1 sekundu. Pokud chcete znát slovíčko opravdu aktivně a používat ho při komunikaci, nemůžete dlouho nad jeho významem přemýšlet. Kliknutím na tuto ikonu slovíčko zařadíte do skupiny problémových, které lze v následující sekci programu procvičovat samostatně a soustředit se tak pouze na ně.

11 Tuto ikonu použijete tehdy, pokud jste v reakci na dané slovíčko kliknuli na ikonu VÍM, ale při zobrazení správné odpovědi uvidíte, že Váš původní překlad byl mylný. Celá myšlenka programu je založena na tom, že neobelháváte sami sebe. Pokud si překladem nejste stoprocentně jisti, klikněte raději na NEVÍM. Rovněž pokud si nevzpomenete na význam slovíčka dostatečně rychle, volte raději NEVÍM. Buďte přísní sami k sobě a Vaše aktivní znalost anglických frází a slovíček se začne rychle zvyšovat. Procvičování problémových slov a frází Pokud jste pracovali s předchozí sekcí, určitě se Vám stalo, že jste nějaké slovíčko, větu nebo frázi neuměli a označil jste je kliknutím na ikonu, případně na ikonu. Právě tato problémová slovíčka máte nyní v této sekci. Kliknutím na tuto sekci se dostáváte na seznam lekcí, ovšem pouze těch, ve kterých jste v rámci předchozího procvičování udělali chybu. Poté procvičujete slovíčka stejně jako v předchozím procvičování ovšem s tím, že se Vám zobrazují pouze problémová. Pokud v této sekci slovíčko nebo větu 2 x označíte kliknutím na ikonu, program je poté přesune ze sekce problémových zpět do sekce procvičování. Vaším cílem by tedy mělo být co nejméně slovíček v této kategorii. Tvorba CD Tato kategorie je první, která slouží k tvorbě takzvaných pomocných výstupů. S její pomocí si sami můžete vytvářet audionahrávky z procvičovaných vět a frází. Opět si po kliknutí na tuto sekci volíte lekci, ze které chcete audiostopu vytvářet, formát výstupu (vaw /mp3) a směr překladu, ve kterém by měla být stopa vytvořena. Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit, a poté jej vypálit na CD, nahrát do mobilního telefonu nebo mp3 playeru. Tisk V této druhé kategorii pomocných výstupů si můžete vytvořit tiskové výstupy ze studovaných okruhů. Tvorba tiskových výstupů je velmi důležitá, neboť Vám

12 umožňuje být neustále ve výukovém procesu i tam, kde nemáte k dispozici PC nebo kde nemůžete ani poslouchat. Po kliknutí na část TISK se opět dostáváte na výběr lekcí. Po volbě lekce si volíte požadovaný formát výstupu (A4/oboustranné kartičky/test), směr tiskového výstupu (A-Č nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Poté již stačí zadat, kam si přejete požadovaný soubor uložit a posléze vytisknout na Vaší tiskárně. Ovládací funkce programu Kliknutím na tuto ikonu se dostáváte na hlavní stránku programu, kde si můžete zvolit jinou kategorii slovíček, vytvořit globální tiskové nebo audio výstupy, případně změnit parametry procvičování, přepnout uživatele, nebo ukončit práci s programem. Registrace tato funkce slouží k registraci produktu. Registraci můžete provést buď telefonicky, nebo on-line, pokud jste připojeni k internetu. Po provedení registrace se tato ikona přestane objevovat. Info pod touto ikonou najdete informace o tom, jaká je základní myšlenka programu, jak postupovat při prvním spuštění a při následujících spuštěních, jaké jsou zásady práce s programem, aby byl výsledek co nejlepší, a konečně popisy jednotlivých funkcí a ikon. Spouštění programu tato funkce spouští výuku a aktivní procvičování překlad z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny (doporučujeme z češtiny do angličtiny) a dobu reakce (doporučujeme 1 až 2 sekundy). Čas od času je vhodné směr procvičování a dobu reakce změnit. Tvorba audio tato funkce Vám umožňuje vytvořit audiostopu z jakéhokoli aktuálního obsahu jakékoli kategorie programu. Zvolíte si kategorii, dále to, jestli chcete k audiu automaticky i tiskovou podobu (doporučeno) a dále směr překladu (A-Č nebo Č-A), výsledný formát (WAV, MP3) a mezeru mezi jednotlivými slovíčky. Tisk umožní Vám tvořit doprovodné tiskové výstupy. Opět si zvolíte nejprve kategorii, ze které si přejete tiskový výstup provést, a poté volíte formát (A4, oboustranné kartičky, test), směr tiskového výstupu (A-Č

13 nebo Č-A) a počet sloupců (má smysl pouze při předchozí volbě A4). Tato variabilita tiskových výstupů Vám umožní vytvořit takový tištěný materiál, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. kliknutím na tuto ikonu ukončíte práci s programem.

14 Zásady používání audioučebnice Angličtina do ucha 1) Poslouchejte audio CD a pracujte s programem pokud možno každý den, byť třeba i pár minut. 2) Dodržujte přesně doporučenou strukturu výukového bloku nejprve se seznamte s gramatickými slovíčky, potom se pokuste o zvládnutí gramatiky a pak se teprvě věnujte konverzační části a textu 3) Pokud nebudete něčemu při poslechu audio CD rozumět, zkuste najít odpověď na doprovodném PC programu. Pomocí něj se můžete seznámit s pdanou podobou slovíček, vět a frází, aktivně procvičovat a vytvářet si doprovodné tiskové a audio výstupy. 4) Maximálně využívejte doprovodné výstupy z procvičování nejen v tištěné, ale i v audio formě. Máte-li například u sebe seznam naposledy procvičovaných problémových výrazů, který si několikrát za den přečtete, budete sami překvapeni, na kolik z nich si při následném procvičování s programem vzpomenete. Totéž platí i o audio stopách, kde opakovaným poslechem upevňujete znalost dané gramatiky i slovní zásoby. 5) Využívejte každé příležitosti, abyste si mohli slovíčka procvičovat, ať již s formou poslechu, s PC nebo i bez něj. Zkuste najít prostor cestou do práce, při jízdě automobilem, v rámci volnočasových aktivit a podobně. Opravdu stačí pár minut denně. 6) Snažte se, aby se Vám v procvičovací kategorii Procvičování problémových slov a frází nenahromadilo příliš mnoho slovíček. Výukový proces by tak ztratil svoji dynamiku. Pokud by tomu tak mělo být, přestaňte se v rámci procvičování seznamovat s novou slovní zásobou a věnujte se procvičování slovíček a vět v této kategorii. 7) Udělejte z angličtiny nedílnou součást každého Vašeho dne. Čtěte anglické texty, dívejte se na filmy, třeba s titulky, pokud jste pokročilejší, mluvte. Pouze při aktivním používání jazyka si uvědomíte, která slovíčka Vám opravdu chybí, nebo naopak která jste se díky programu naučili tak, že je budete umět opravdu aktivně používat. 8) Nenechte se odradit počátečními neúspěchy. S Vaším mozkem je to podobné jako s každým jiným svalem pokud budete citlivě trénovat, jeho výkon bude postupně růst a nové výrazy se Vám budou snadněji pamatovat i učit. Pokud paměť hned zpočátku přetížíte, výsledky nebudou odpovídat vynaloženému úsilí. Důležitá je systematičnost a pravidelnost.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro práci s výukovými programy AKTIVNĚ KONVERZACE NA KAŽDÝ DEN Eddica, spol. s r.o. 2009 Obsah Úvod... 3 Jak používat kurz Aktivně konverzace na každý den... 4 Výukový software... 4

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition)

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition) 4. ročník (Click 2) - Introduction, Theme 1, Theme 2 příkazy přivlastňovací s There is/are přítomný čas průběhový věta kladná can ve větě kladné, záporné a otázce like ve větě kladné, záporné, otázce a

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách. Charakteristika předmětu 2. stupně Anglický jazyk (AJ - BVJ, AJ RVJ) Anglický jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6., 7. a 9. ročníku

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Manuál úspěšného studenta

Manuál úspěšného studenta Manuál úspěšného studenta Jak správně studovat online jazykové kurzy ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. Do kurzu se přihlásím, co teď? Do kurzu se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů,

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 4 hodiny týdně) Ročník: 9. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen vytvořit a reprodukovat

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah 1.ročník Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní ŘEČOVÉ Žák Jazykové struktury a gramatika: DOVEDNOSTI rozumí základním pokynům při výuce, osobní jména, jednoduchá otázka a odpověď s

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé v kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2, který vytvořila Slezská univerzita v Opavě (Česká republika) v rámci mezinárodního

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 8. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen sestavit vyprávění na

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hello again!

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Opakování Základní pokyny Pozdravy Představení Barvy Věci, části těla Hry, poslech, čtení, psaní, diktáty Chápe základní pokyny, dovedou na ně reagovat, umí pozdravit a představit se, dokáží popsat postavu

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Vítejte Doporučená konfigurace počítače:

Vítejte Doporučená konfigurace počítače: Vítejte Na tomto CD-ROMu si můžete rychle a pohodlně vyhledat překlad, poslechnout si správnou výslovnost anglických slov, která namluvili rodilí mluvčí, můžete si vytvořit vlastní uživatelský slovník

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 3 2. stupeň Module One Já a můj svět Veřejná místa, kde žijeme Osobní můj týdenní program Společenská plánování programu Pracovní péče o zvíře Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více