Číslo Označení materiálu hodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo Označení materiálu hodiny"

Transkript

1 Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků 6. U2 Mé telefonní číslo je.(my phone number is.) procvičování 7. U2 Kolik? (How many?) procvičování 8. U3 - Toys and colours 9. U3 Barvy (Colours) procvičování 10. U3 Barvy (Colours) test 11. U3 Hračky (Toys) procvičování - spojování obrázku a anglického názvu hračky 12. U4 - Základní fráze - 3.roč. 13. Samostatná práce - Revision U/ U5 Abeceda 15. U5 Abeceda (The alphabet) procvičování - spojování U5 Abeceda (The alphabet) procvičování - spojování U5 Jídlo (Food) procvičování - spojování:obrázek+text+zápis 18. U5 Jídlo (Food) procvičování - práce s chybou 19. U5 Jídlo (Food) procvičování - spojování slabik 20. U5 Jídlo (Food) test 21. U6 - Oblečení, 3.roč. 22. U6 - Oblečení 3.ročník 23. U6 Oblečení (Clothes) procvičování - spojování:obrázek+text+zapsat 24. U6 Oblečení (Clothes) procvičování - práce s chybou 25. U6 Oblečení (Clothes) test 26. U6 Oblečení (Clothes) - fráze: Nosit na sobě. (He/She s wearing.. ) procvičování 27. U6 - Clothes - pracovní list 28. U7 - Čísla 1-20, 3.ročník 29. U7 Čísla (Numbers 11-20) procvičování - spojení slova a číslice 30. U7 Čísla (Numbers 11-20) procvičování - práce s chybou

2 Označení materiálu 31. U7 Čísla (Numbers 11-20) test 32. U8 Domácí mazlíčci (Pets) procvičování - spojování slabik+obrázků+textu 33. U8 Domácí mazlíčci (Pets) procvičování - pravda nebo lež 34. U8 Domácí mazlíčci (Pets) test 35. U8 - Toby the tiger - actions - unit U8 - To have - pets, 3.ročník 37. U9 - Měsíce v roce, 3. ročník 38. U9 Měsíce - procvičování - doplňování slov (Months - practice - complete the words) 39. U9 Měsíce - procvičování - spojování čj a aj názvů (Months - practice - matching) 40. U9 Měsíce - procvičování - spojování slabik (Months - practice -matching) 41. Halloween 42. Christmas - slovní zásoba 43. Otázka a odpověď (Question and answer) procvičování - spojování 44. U1 - Čísla U1 Čísla (Numbers 10-50) test 46. Unit 1, 1.část, 4.roč. 47. Unit 1, 2.část, 4.roč. 48. Unit 2, 1.část, 4.roč. 49. Unit 2, 2.část, 4.roč. 50. U2 - Toby the tiger 51. U2 Ve škole U2 - procvičování - spojování: obrázek a aj název (At school - practice) 52. U2 Ve škole U2 (At school) test 53. Unit 3, 1.část, 4.roč. 54. Unit 3, 2.část, 4.roč. 55. U3 Části těla (Parts of body) test 56. Opakování 1.-3.l, 4.roč. 57. Unit 4, 1.část, 4.roč. 58. Unit 4, 2.část, 4.roč. 59. U4 Jídlo - procvičování - spojování obrázek+text+zápis (Food - match:picture+text+write) 60. U4 Jídlo - procvičování - práce s chybou (Food - find and correct the mistakes)

3 Označení materiálu 61. U4 Jídlo - procvičování - spojování slabik (Food - match the syllables) 62. U4 Jídlo (Food) test 63. U4 - Toby the tiger - unit Unit 5, 1.část, 4.roč. 65. Unit 5, 2.část, 4.roč. 66. U5 Volnočasové aktivity - procvičování - práce s chybou (Free time activities - find and correct the mistakes) 67. U5 Volnočasové aktivity - procvičování - spojování slov v čj a aj (Free time activities - matching Cz.+Eng.) 68. Unit 6, 1. část, 4.roč. 69. U6 - Animals - Farm animals 70. U6 - Animals - otázky a odpovědi 71. U6 - Zvířata v ZOO, 4.roč. 72. U6 Zvířata - procvičování - spojování slabik, obrázku a napiš (Animals - practice - match picture+syllables+write) 73. U6 - London ZOO 74. Halloween - 4.tř. 75. Unit 1 - Irregular nouns 76. Unit 1 - There is/are 77. Unit Unit 2, 1.část 79. Unit 2, 2. část 80. Unit 2, 3.část 81. Unit 2 - Possessive pronouns 82. Unit 2 - To be - 1. část 83. Unit 2 - TO BE, 2.část 84. U2 Rodina (Family) - test - spojování 85. U2 Rodina (Family) - test - práce s chybou 86. U2 Rodina (Family) - procvičování - najdi, spoj a napiš členy rodiny 87. U2 Rodina (Family) - procvičování - přesmyčky 88. U2 Sloveso to be (Verb "to be")-kladné a záporné věty - test 89. U2 Přivlastňovací zájmena (Possessive adjectives)- test - spojování 90. U2 Přivlastňovací zájmena (Possessive adjectives)- test - doplnění tabulky

4 Označení materiálu 91. U2 Where are you from? - názvy států - procvičování - práce s chybou 92. U2 Where are you from? - názvy států - procvičování - doplňování písmen 93. Unit 1, Unit 3, 1.část 95. Unit3, 2.část 96. Unit 3, 3.část 97. Unit 3, 4.část 98. Unit 3 - To have - 1.část 99. Unit 3 - TO HAVE, 2.část 100. Unit 3 - Have/Has got -?/short answers - PL 101. Unit 3 - To be x To have, 1. část 102. Unit 3 - To be, To have, 2.část 103. U3 Slovní zásoba L3/A - things (Vocabulary L3/A - things) - test 104. U3 Slovní zásoba L3/B - pets (Vocabulary L3/B - pets) - test 105. U3 Sloveso "mít" (Verb have got / has got) - test 106. U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - procvičování - spojování čj a aj 107. U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - procvičování - kde není chyba ( School subjects - practice ) 108. U3 Slovní zásoba L3/D - školní předměty - test 109. Unit 4, 1.část 110. Unit 4, 2.část, PS - otázka 111. Unit 4, 3.část, PS 112. Unit 4 - Předložky 113. Unit 4 - Hodiny 114. Unit 4 - Present simple 115. Unit 4 - Přítomný čas prostý 116. Unit 4 - Přítomný čas prostý - kladná věta 117. Unit 4 - Přítomný čas prostý - zápor 118. Unit 4 - Přítomný čas prostý - otázka 119. Unit 4 - Přítomný čas prostý - opakování, 1.část 120. Unit 4 - Přítomný čas prostý - opakování, 2.část

5 121. U4 What s the time? (Kolik je hodin?) - test 122. U4 Slovesa L4/B - procvičování - spojování čj a aj 123. U4 Slovesa L4/B - test 124. U4 Volnočasové aktivity - doplňování slov (Free time activities - complete) - procvičování 125. U4 Volnočasové aktivity - práce s chybou (Free time activities - find the mistakes) - procvičování 126. U4 Přítomný čas prostý - procvičování (Present simple - practice ) 127. U4 Přítomný čas prostý - test (Present simple - test) 128. Unit U5 Předložky místa - procvičování (Prepositions of places - practice) 130. U5 Předložky místa - test (Prepositions of places - test) 131. U5 Slovní zásoba L5/A,B - procvičování - spoj obrázek a text (Vocabulary L5/A,B - practice - match the picture ant the text) 132. U5 Slovní zásoba L5/A,B - test (Vocabulary L5/A,B) 133. U5 Slovní zásoba L5/C - procvičování - spoj obrázek a text (Vocabulary L5/C - practice - match the picture and the text) 134. Unit 6, 1.část 135. Unit 6, 2.část 136. Unit 6, 3.část 137. Unit 6, 4.část 138. Unit 6 - Přítomný čas průběhový-kladná věta 139. Unit 6 - Přítomný čas průběhový - záporná věta 140. Unit 6 - Přítomný čas průběhový - otázka 141. Unit 6 - Přítomný čas průběhový - opakování 1.část 142. Unit 6 - Přítomný čas průběhový - opakování č Unit 6 - Přítomný čas průběhový 144. Unit 6 - PS x PC, 2.část 145. Present simple- affirmative -6.tř 146. Present simple- negative + questions 6.tř 147. Přítomný čas prostý (Presentsimple); 6th class; procvičování 148. Pořádek slov ve větě pracovnílistu pro 6.ročník 149. Describing the personsprocvičovánípro 6.ročník 150. Comparing the lives -procvičování pro 6.ročník

6 151. Questions- procvičování pro6.ročník 152. Řadové číslovky (Ordinal numbers find and correct themistakes); 6th class; test práce s chybou 153. Řadové číslovky (Ordinal numbers matching); 6th class; test spojování 154. Ordinal numbers řadové číslovky - procvičování pro 6.ročník 155. Datumy (Dates); 6th class; procvičování 156. Měsíce + datumy pracovní list pro 6.ročník 157. Datumy (Dates); 6th class; test 158. Present continuous number 1 - procvičování pro 6.ročník 159. Průběžná písemná práce pracovní list pro 6.ročník Přítomný čas průběhový 160. Tázací tvary a jejich použití 161. Popis zvířete pracovní list pro 6.ročník 162. Části těla (Parts of body);test 163. Revision U2/A; 6th class; test 164. Object pronouns - 6.tř Some / any - pracovní list pro 6.ročník 166. Some/any/no- pracovní list - 6.tř 167. Demonstrative pronouns - 6.tř Demonstrative pronouns - 6.tř. pracovní listy 169. To be in past - 6.tř To be in question- past simple -6.tř 171. Sloveso BÝT v minulém čase -kontrolní test pro 6.ročník 172. Minulý čas- slovesa pracovní list pro 6.ročník 173. Minulý čas slovesa být ( Past simple verbs to be ); 6th class; procvičování 174. Minulý čas prostý kladné a záporné věty (Past simple affirmative and negativesentences); 6th class; practice 175. Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; practice - find and correct the mistakes ( práce s chybou 176. Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; practice matching (spojování ) 177. Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs ); 6th class; test 178. Minulý čas prostý - kladné a záporné věty (Past simple - affirmative and negativesentences);6th class; test 179. Minulý čas prostý práce s textem a chybou (Past simple sentences correct themistakes) 180. Přiřazování obrázku v textu v minulém čase

7 U3 Nemoci procvičování (Illnesses - practice) U3 Dopis, omluvenka - práce s textem Rozhovor - práce s textem Ve třídě - vybavení, nábytek Základní společenské fráze Otázky k vyplnění dotazníku a formuláře Osobní informační tabulka Popis obrázku Nakupování - práce s textem Mr. Mitch is rich - práce s textem Sporty - práce s textem Reading - Sport - práce s textem Reading - At school - práce s textem Reading - A busy Sunday práce s textem Reading - Our family - práce s textem Reading - Machines in the home- práce s textem Reading - In the kitchen - práce s textem Reading - Jill s room - práce s textem Reading - The house Reading - Mikes s birthday -práce s textem Reading - Jill s week - práce s textem Jídlo, nápoje U4 How much / How many U4 How count uncountable nouns? U4 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména test U4 Vyjádření kvantity u nepočitatelných podstatných jmen U4 Articles U4 Užití some, a, the U5 Spojené králoství UK prezentace U5 Irregular adjectives

8 211. U5 Víceslabičná přídavná jména stupňo 212. U5 Opposites 213. U5 Similes 214. U5 Užití as.as 215. U6 Adverbs of frequency 216. Aktivity ve volném čase 217. U1 Past simple 218. U1 Minulý čas prostý -pravidelné a nepravidelné slovesa procvičování 219. U1 Past simple ago 220. U1 Family tree 221. Our family fading 222. Neurčitá a záporná zájmena, jejich složené tvary 223. Other a jeho tvary 224. Another,other,the other -Pracovní list 225. U2 Užití like + ing ve větě 226. U2 Porovnání present simple a continuous 227. U3 Future with will 228. U3 Budoucí čas (Future tense) test 229. U3 Předpověď s will 230. U3 would you like, Do you want? 231. U3 Předložky místa 232. U4 Předložky času (Prepositions- time expressions) test 233. U4 Past continuous 234. U4 Culture - Canada L 235. U5 London test 236. U5 Definite articles 237. U5 Použití přítomného času průběhového k vyjádření budoucnosti 238. U5 Udávání směru -procvičování - spojování (Givingdirections - practice - match theczech words with english words) 239. U5 Udávání směru - procvičování- doplňování slov (Giving directions - practice - complete the words) 240. Lokalizace místa, směry navigaci

9 241. Rozhovor - popis cesty 242. U6 Pronouns opakování 243. U6 Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné 244. U6 Past participle test 245. U6 Present perfekt (Předpřítomný čas) test 246. U7 Modal verbs 247. U7 Modální slovesa a jejich opisy 248. U7 Should / Shouldn t 249. U8 Velká čísla - procvičování - samostatná práce (Large numbers) 250. U8 Every, some, any..složeniny - procvičování ( Every, some, any.. compound - practice) 251. U8 Every, some, any..složeniny - test ( Every, some, any.compound - test) 252. Reading - The body - práce s textem J 253. Státy a země 254. Veni vidi vici: pozdravení a představení druhé osoby 255. U1 Náležitosti dopisu 256. U2 Předpřítomný čas (Presentperfect) - presentation 257. U2 Předpřítomný čas -procvičování - práce s chybou 258. U2 předpřítomný čas užití for/since 259. U2 For / Since in presentperfect 260. U2 Příčestí trpné minulé test (Past participle) test 261. U2 Předpřítomný čas test (Present perfect) test - tabulka 262. U2 užití too / enough 263. U2 Too / enough 264. U2 Oblečení + části oblečení(clothes + parts of clothes) -test 265. U3 Porovnání minulých časů 266. U3 Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (Past simple and past continuous) - test 267. U3 Věci každodenní potřeby - procvičování - doplňování slov (Everyday things - practice -complete the words) 268. U3 Věci každodenní potřeby - procvičování - práce s chybou (Everyday things - practice - find and correct the mistakes 269. U3 Materiály - procvičování - doplňování slov (The materials - practice - complete the words) 270. U3 Materiály - procvičování - práce s chybou (Materials - practice - find and correct the mistakes)

10 271. U3 Věci každodenní potřeby+materiály (Materials and everyday things) test 272. Správná životospráva U3 Modala verbs in past U4 Modal verbs in future U4 Veni vidi vici: opakování modálních sloves should / shouldn t U4 Modal verbs - pracovní list Lidské tělo U4 Části těla (Parts of body) test U5 There is someone ing U5 Přídavná jména (Adjectives) test U6 Present perfect gone, been U6 Been / gone - pracovní list U7 1.kondicionál U7 Frázová slovesa (Phrasal verbs) test U7 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu: So / Nor do I U8 Passive voice U8 Trpný rod ( Passive voice) test Prepositions

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98 OBSAH 1. Přítomný čas prostý.............................................10 2. Přítomný čas průběhový.......................................... 16 3. Minulý čas prostý...............................................

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel. Administrativní a prezentační systémy - APS124EK Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 8 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více