Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:"

Transkript

1 Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ: Následující metodické příklady demonstrují možnosti používání elektronických slovníků Lingea na interaktivních tabulích, jejich využití pomocí promítání z počítače dataprojektorem na plátno či přímo na počítačích v počítačových a jazykových učebnách. Elektronické slovníky Lingea usnadní učitelům přípravu na vyučování a umožní jim další vzdělávání. Jsou vhodné také pro žáky na domácí přípravu na vyučování. Obsah: Slovíčka: učení, zkoušení Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Opakování slovíček Zkoušení slovíček Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků... 7 Výslovnost Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Procvičování slovíček s podobnou výslovností Procvičování slovíček s různou výslovností... 9 Gramatika Tvoření slov odvozováním Práce s frázovými slovesy Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Procvičování tvarosloví Využití kapitol přehledu gramatiky Určování podstatných jmen v angličtině Určování sloves v angličtině Rozšiřování slovní zásoby Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání

2 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí antonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Procvičování slovní zásoby a pravopisu hra s doplňováním písmen Práce s příslovími a s frázemi Rozšiřování tematické slovní zásoby pomocí slovníku, práce s tématy Práce s výkladovým slovníkem Aktuální slovní zásoba v překladech Rozlišování slov podobného významu Práce s výkladovým hierarchickým slovníkem Wordnet Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů Texty písniček Doplňování chybějících slov do textů písniček Vyhledávání homonym a homografů Rozšiřování slovní zásoby podle témat, stylů či regionů Používání překladových pomůcek Hledání neznámých slovíček pomocí různých typů slovníků Pravopis vyplňování křížovek s elektronickým slovníkem Překlad a zaměňování slov přímo v textovém editoru MS Word Doplňky Práce s více slovníky zároveň Použití přehledů gramatiky ve slovníku při výuce Přesmyčky Překlad hesla s upřesněním významu Doplnění vlastních hesel do slovníku Doplnění vlastních poznámek k heslu do slovníku

3 Slovíčka: učení, zkoušení Slovíčka: učení, zkoušení 1. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nebo zkopíruje nová slovíčka včetně překladu do textového editoru, např. MS Word. Při výuce ukazuje kurzorem myši postupně na jednotlivá slova, slovník Lingea automaticky tato slovíčka přebírá a sám přehrává jejich výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. U každého slovíčka spustí učitel jeho výslovnost 3x, žáci výslovnost opakují. Pokud je to vhodné, může učitel zobrazit žákům i gramatické informace (skloňování, časování), zejména jedná-li se o nepravidelné tvary. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Neustálé upevňování správné výslovnosti při výuce cizích jazyků je velmi důležité, později se nesprávné návyky žáků obtížně odstraňují., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na která se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce Přebírání slov pod kurzorem i Vyslovovat každé zobrazované heslo jsou standardně v Lexiconu vypnuty, aktivují se zaškrtnutím v dialogovém okně Možnosti programu (ikona šedého montážního klíče vpravo). Stejným způsobem se i vypnou. Režim Přebírání slov pod kurzorem se zapíná automaticky při přepnutí Lexiconu do mini okna (tlačítko Minimální vpravo nahoře, tlačítko s textem mini se špendlíkem). Přepínat lze i stisknutím klávesy F5. Výslovnost slovíčka lze přehrávat opakovaným ukázáním na slovíčko kurzorem myši, kliknutím na ikonu amplionu vpravo za slovíčkem nebo stisknutím klávesy F8. Tvarosloví vyhledaného slovíčka se zobrazí po kliknutí na ikonu zlatého klíčku na konci řádku. 3

4 Slovíčka: učení, zkoušení 2. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nová slovíčka jako lekci přímo do slovníku Lingea Lexicon 5. Při vyučování pak zapne u slovníku Lexicon 5 režim Učení, postupně se zobrazují jednotlivá slova a automaticky se u každého přehraje jeho výslovnost namluvená rodilým mluvčím. Žáci výslovnost opakují. Lekci je vhodné přehrát žákům několikrát, nejprve v pořadí, tak jak jsou slovíčka napsána za sebou, potom v náhodném pořadí. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Porovnají si efektivnost této metody s klasickým učením slovíček ze sešitu či učebnice. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Nové lekce můžete vytvářet na obou stranách slovníku, tj. např. na anglicko-české i česko-anglické. Před zadáváním lekce nastavte proto potřebný směr kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami nad zadávacím políčkem. Tmavá barva znamená stranu anglickou (cizí jazyk), světlejší barva tlačítka je pro stranu českou. Novou lekci vytvoříte kliknutím na ikonu Doplňky a na položku Vlastní témata. V dialogovém okně zvolíte tlačítko Nové a po zadání názvu lekce můžete do spodní části okna psát seznam slovíček do nové lekce, každé slovíčko samostatně na řádek. Překlady slovíček se nepíšou, vše doplní program automaticky. Pokud ale už slovíčka máte v elektronické podobě (v textovém editoru, na webové stránce apod.), nemusíte je opisovat, můžete je zkopírovat pomocí schránky (Ctrl+C, Ctrl+V). 4

5 Slovíčka: učení, zkoušení Vlastní lekci lze později upravovat, doplňovat nová slovíčka nebo ji úplně smazat. Pokud zadáte slovíčko, které Lexicon ve svém slovníku nenajde, nebude je v režimu učení a zkoušení zobrazovat. Do režimu učení slovíček se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce označíte jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Vlastní lekce najdete pod ikonou panáčka. Můžete si vybrat způsob, jakým budou hesla předkládána: náhodně znamená v náhodném pořadí automaticky znamená v tom pořadí, jak jsou v lekci uvedena stále dokola slovíčka se vypisují ve smyčce, lekce se přehrává opakovaně (pokud tuto volbu nezatrhnete, vypsáním posledního slovíčka učení končí) Po stisknutí tlačítka Učení vlevo dole se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Chod režimu učení se ovládá pomocí malého panelu, ukončit jej můžete stisknutím tlačítka Slovníky. 5

6 Slovíčka: učení, zkoušení 3. Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Učitel zadá žákům za domácí úkol naučit se slovíčka z nové lekce. Ve škole jim ukáže, jak se mohou slovíčka učit efektivněji díky elektronickým slovníkům. Žákům, kteří mají doma počítač, předá učitel zkušební verzi elektronického slovníku (funguje 30 dní od nainstalování do počítače a je zcela zdarma). Doma si ji vyzkouší a s pomocí tohoto slovníku se nová slovíčka naučí. Nejdříve si žáci nechají v režimu Učení slovíčka postupně předkládat tak, jak jsou za sebou napsána, potom v náhodném pořadí a na závěr si spustí režim Zkoušení. V příští hodině si navzájem předají své dojmy a zhodnotí efektivitu učení se nových slovíček tímto způsobem ve srovnání s klasickým způsobem. Didaktický efekt: Žáci poznají další způsob učení nových slovíček. Vyzkouší si efektivnější metodu než je klasické učení ze sešitu nebo učebnice. Zároveň si mohou zkontrolovat i výslovnost, popř. si výslovnost opakovaně přehrávat. Možnost učit se slovíčka opakovanou výslovností pomůže žákům, kteří mají dobrou zvukovou paměť, ale se zapamatováním textů mají problém. Zvládnutí nových slovíček je při výuce cizího jazyka zásadní, proto je velmi užitečné, aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce možností a rozhodli se, která metoda je pro ně nejefektivnější a kterou budou používat. Výuka se takto stává pro žáky přitažlivější a zábavnější. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu, buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) využití témat, která jsou již ve slovníku přednastavena (např. příroda, společnost, jazyk) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Vytvoření nové lekce je popsáno v kapitole Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání. Do režimu Učení se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce lze označit jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Po stisknutí tlačítka se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Režim Zkoušení se spustí tlačítkem Zkoušení. Objeví se okno s políčkem, do nějž zapíšeme překlad. Význam malých tlačítek: ano (fajfka) přeskočit slovo (přece ho znám) ne (křížek) přeskočit slovo (vůbec nevím) zobrazit (papír) nápověda, ukončit, konec konec (trojúhelník) Nakonec se zobrazí výsledek zkoušení, počet správných a špatných odpovědí. 4. Opakování slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. Na začátku každé hodiny zapne jejich automatické přehrávání včetně výslovnosti, žáci výslovnost opakují. Možné též doplnit o slovíčka starší a problematická. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. 6

7 Slovíčka: učení, zkoušení funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 5. Zkoušení slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. V hodině přepne slovník do režimu Zkoušení. Slovník náhodně vybírá hesla, která mají žáci přeložit. Každý žák je vyzkoušen z jednoho slova včetně výslovnosti. Možné též využít pro zadávání testu a jeho následnou opravu ve třídě. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 6. Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků Učitel připraví slovíčka obsahující určitou skupinu znaků, např. takovou, která se často žákům plete (např.: oo, ee, ea). Žákům ale zadá pouze tuto skupinu znaků a jejich úkolem bude vypsat co nejvíce slov, která tuto skupinu obsahují, uvést i jejich význam a výslovnost. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr si žáci porovnají nalezená slovíčka a učitel jim u každého slovíčka několikrát přehraje výslovnost. Didaktický efekt: Žáci si procvičí podobná slovíčka a budou v nich v budoucnu méně chybovat. Upevňují si správnou výslovnost. Vyhledávání podle šablon je pro žáky zajímavým zpestřením hodiny. rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: do slovníku se zapíše?oo?, slovník najde slova: book, cook, look, boom, pool, boot, cool, food, good, loop, door atd. do slovníku se zapíše?ea?, slovník najde slova: bean, beat, deal, bear, dear, lead, meal, read, beau, deaf, head Aby mohli žáci efektivně vyhledávat v elektronickém slovníku podle skupiny znaků uvnitř slova, nasměruje je učitel po chvíli na rozšířené vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (právě jeden znak) na kartě šablony. 7

8 Výslovnost Výslovnost 7. Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Učitel předloží žákům seznam slovíček zapsaných foneticky, tak jak je čteme. Úkolem žáků je pro každý fonetický zápis vypsat všechna slovíčka, jejichž výslovnost představuje homofony. Nejprve žáci pracují bez pomůcek, potom s použitím elektronického slovníku Lexicon 5, kam mohou slovíčko zadat foneticky. Na závěr učitel několikrát přehraje žákům výslovnost slovíček. Didaktický efekt: Žáci se naučí rozlišovat homofony. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci si také uvědomí, že fonetický přepis výslovnosti je pouze přibližný. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože v něm najdou i slova, která v knižních slovnících mnohdy nenašli, neboť přesně nevěděli, jak se píšou. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese; fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: houl: whole, hole bag: bag, bug sin: sin, sing, thin, thing, syne sik: sick, thick soul: soul, sole sót: sort, thought, sought, saut sajt: sight, site, cite rajt: right, write, riot, rite, wright men: man, men, maun mad: mad, mud mag: mag, mug francouzština: se/ce; et/est wič: which, witch grejt: great, grate mejl: male, mail nou: know, no sí: sea, see sajt: cite, sight, site stíl: steal, steel tú: two, to, too wík: week, weak najt: night, knight Fonetické hledání zatím funguje pouze pro angličtinu a francouzštinu. Je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a opět zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 8

9 Výslovnost 8. Procvičování slovíček s podobnou výslovností Učitel vytvoří skupiny slov, která se žákům často pletou (např. slova s podobnou výslovností, slova, která se podobně píšou ap.). Úkolem žáků je doplnit výslovnost a české významy slovíček. Pracují samostatně, poté svoje výsledky ověří pomocí elektronického slovníku. Učitel nakonec vysvětlí žákům rozdíl ve výslovnosti slov, ukáže fonetický přepis výslovnosti a výslovnost každého slovíčka několikrát přehraje. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. vyhledávání hesla přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: heart hurt hard heard thing think thin sing 9. Procvičování slovíček s různou výslovností Učitel připraví skupiny slovíček obsahující určitou skupinu písmen (např. oo). Žáci je mají roztřídit podle podobné výslovnosti do několika skupin. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s použitím knižního slovníku, nakonec s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr učitel principy výslovnosti skupiny oo podrobněji vysvětlí a u každého slovíčka žákům několikrát přehraje jeho výslovnost. Varianta: Učitel nechá žáky vyhledat další slovíčka obsahující skupinu oo, po chvíli jim napoví efektivní způsob rozšířené vyhledávání podle šablon s pomocí elektronického slovníku. Protože výsledných slov nalezne Lexicon příliš mnoho, učitel může hledání upřesnit hledat se budou jen slova, která mají právě 4 (5) písmen. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože slovo zadané skupinou písmen uvnitř slova by v knižním slovníku obtížně hledali. přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: tooth, food, noon food, goog, book němčina: neu, treu, heute, Beutel kein, fein, Stein, meinen tief, sieben, kopieren, Tier Varianty gramatických procvičovacích cvičení pro němčinu: skládání kompozit ověření v Lexiconu 5 v záložce Kolokace door, floor blood, flood schön, hören, mögen Schlüssel, küssen, dünn, Stück Rätsel, Käse, dänisch, Säge 9

10 Gramatika Gramatika 10. Tvoření slov odvozováním Učitel si v rámci přípravy nachystá deset slov, ke kterým mají žáci najít odvozená slova. Nejdříve ta, která sami znají, další potom s pomocí elektronického slovníku Lexicon 5 (na interaktivní tabuli, promítáním dataprojektorem či na počítačích v jazykové učebně). Didaktický efekt: Žáci se pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku naučí vyhledat hesla se stejným kořenem a jejich porovnáním si přiblíží možnosti tvoření slov odvozováním od kořene. Poznají tak další způsob, jak si aktivně rozšiřovat slovní zásobu. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: act: actor, actress, acting, active, interact, overact, actable, react fly: overfly, flyer, flying, butterfly, dragonfly, firefly, flyboy, flyby, fly-fish, flypaper man: woman, airman, aidman, anchorman, anchorwoman, apeman, barman, businessman, chairman, fireman, mailman němčina: Haus: Nebenhaus, Vorhaus, Durchhaus, Hinterhaus, Hausbar, Hausmeister schön: Schönheit, wunderschön, Dankeschön, unschön weit: unweit, Weite, weitläufig, ausweiten, erweitern, weltweit, insoweit, inwieweit, Oberweite, soweit Kompozita: hoch + podstatné jméno: Hoch+Schule, Hoch+Haus, Hoch+Deutsch, Hoch+Spannung, Hoch+Wasser Schul(e) + podstatné jméno: Schul+Alter, Schul+Aufgabe, Schul+Bus, Schul+Bank, Schul+Buch, Schul+Fach, Schul+Heft, Schul+Jahr, Schul+Hof, Schul+Klasse, Schul+Tag, Schul+Tasche Příbuzná slova se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary, Kolokace. V tomto okně jsou ve třech skupinách uvedena frázová slovesa, slova odvozená předponami a slova odvozená příponami (pokud k danému heslu existují). Kliknutím na příslušnou skupinu se zobrazí její obsah. Seznam lze doplnit pomocí rozšířeného vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (jeden znak). 10

11 Gramatika angličtina: act* = všechna slova začínající na act *act = všechna slova končící na act *act* = všechna slova obsahující kdekoliv act (i na začátku nebo na konci)??act = všechna pětipísmenná slova končící na act Pozn.: U některých nalezených slov ale nebude hledaný text act tvořit kořen (compact). němčina: weit* = všechna slova začínající na weit *weit = všechna slova končící na weit *weit* = všechna slova obsahující kdekoliv weit (i na začátku nebo na konci)??weit = všechna pětipísmenná slova končící na weit 11. Práce s frázovými slovesy Učitel si v rámci přípravy nachystá pět sloves, která jsou součástí sloves frázových. Ke každému mají žáci napsat co nejvíce frázových sloves. Nejdříve ta, která sami znají, potom s použitím knižního slovníku, na závěr pracují s elektronickým slovníkem Lexicon 5. U každého slovesa žáci napíšou také jeho význam. Modifikace při probírání nového slovesa, které tvoří frázová slovesa: žáci obdrží věty s frázovými slovesy, která neznají, z kontextu se mají pokusit odhadnout jejich význam. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat frázová/předponová slovesa, uvidí jejich použití ve větách a uvědomí si jejich význam. Díky snadnému ovládání elektronického slovníku si mohou slovesa porovnat, problematická zopakovat a procvičit. U předponových sloves mohou tímto způsobem pochopit funkci a význam jednotlivých předpon., knižní slovníky Lingea zobrazení frázových sloves u hesla angličtina: think: think back, think out, think over, think through, think up němčina: geben: abgeben, aufgeben, angeben, ausgeben, begeben, beigeben, durchgeben, eingeben, ergeben, herausgeben, hingeben, übergeben, untergeben, vergeben, weitergeben, wiedergeben, zugeben, zurückgeben machen: abmachen, anmachen, aufmachen, ausmachen, durchmachen, einmachen, herausmachen, hinmachen, losmachen, nachmachen, vormachen, wegmachen, zumachen sagen: absagen, ansagen, aufsagen, aussagen, besagen, dazusagen, durchsagen, einsagen, entsagen, hersagen, hinsagen, untersagen, versagen, voraussagen, vorsagen, weitersagen, zusagen Frázová slovesa se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary. Kliknutém na konkrétní frázové sloveso se zobrazí jeho význam. 11

12 Gramatika 12. Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Učitel si před vysvětlováním gramatického jevu v rámci přípravy nachystá deset slov, kterých se gramatický jev týká a nejsou v základním tvaru, např. různé tvary sloves v minulém čase, tvary přídavných jmen při stupňování, podstatných jmen při skloňování ap. Žáci nejdříve postupně hádají, od kterého slova by tvary mohly být odvozeny, poté učitel zadá tvar do Lexiconu a ukáže výsledek. Na závěr může předvést tabulku tvarosloví, aby si žáci zopakovali tvary, které již znají. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Žáci se naučí najít překlad slova, které není v základním tvaru. Upevní si probíraný gramatický jev. Zjistí také, že lze hledat slovíčka zapsaná bez diakritiky. morfologické (tvaroslovné) hledání (tzn. slovo lze do vyhledávání zadat např. v minulém čase, v množném čísle, nepravidelném tvaru ap.) 12

13 Gramatika Deset pravidelných sloves v minulém čase > zobecnění a výklad tvorby minulého času angličtina: nepravidelná slovesa: went, spoke, bought, brought, broken, stolen, lost němčina: časování silných sloves v přítomnosti: a > ä: fahren, braten, fallen, halten, schlafen, schlagen, tragen e > ie: sehen, lesen, empfehlen, stehlen, befehlen e > i: sprechen, vergessen, essen, nehmen, treten, brechen časování silných sloves v minulosti: A B B: belieben, fliegen, lügen, reiten, schneiden, schließen, schreiben, ziehen A B A: essen, fahren, fallen, geben, heißen, kommen, lassen, laufen, lesen, schlafen, sehen A B C: beginnen, bitten, finden, gewinnen, helfen, nehmen, schwimmen, sitzen, sprechen, springen Tvaroslovné hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá základní tvar slova. Tuto funkci lze vypnout (zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. Tvaroslovné hledání funguje ve všech jazycích, tedy i v češtině. 13. Procvičování tvarosloví Učitel si nachystá deset slov. Žáci mají vytvořit všechny tvary v určité gramatické kategorii. Při následné opravě učitel demonstruje správné výsledky v tvaroslovných tabulkách, případně doplní vysvětlení přehledem v oddílu Gramatika (vhodné zejména pro jazyky s pestřejším skloňováním a časováním). Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Varianta: Učitel vytvoří na interaktivní tabuli cvičení s různými tvary jednoho slovesa užitými ve více větách. Žáci mají doplnit správný tvar slovesa do každé věty. Didaktický efekt: procvičení a podpora výuky tvarosloví (skloňování, stupňování, časování, nepravidelné tvary atd.) s názornými ukázkami a přehledy v elektronickém slovníku. Využití přehledů ze slovníku usnadní učiteli přípravu na hodinu. zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. kompletní časování sloves atd.) Informace o tvarosloví nalezeného hesla se zobrazí po stisknutí zlatého klíčku za heslovým slovem nebo vpravo dole. Obecnou gramatiku lze studovat po stisknutí tlačítka s písmenem G, které je v okně Lexicon umístěno vpravo dole. angličtina: go němčina: hund, sein, fahren 13

14 Gramatika 14. Využití kapitol přehledu gramatiky Při upozorňování na časté chyby žáků ukazuje učitel na interaktivní tabuli či pomocí projektoru správné tvary slova v gramatických přehledech nebo tvaroslovných tabulkách, které jsou součástí elektronických slovníků. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Učitel může flexibilně reagovat na různé typy chyb a názorně zopakovat problémovou gramatiku bez nutnosti přípravy. Žáci se naučí využívat tvaroslovné tabulky a gramatiku v elektronickém slovníku samostatně a vyhnou se následně podobným chybám. fulltextové vyhledávání v gramatice při zadání slova would nebo stupňování se vyhledají všechny kapitoly gramatiky, které toto slovo obsahují 15. Určování podstatných jmen v angličtině Jednoduchá hra do hodin angličtiny, při které mají žáci za úkol v rámci lekce poznat podstatná jména. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim Učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o podstatné jméno, nebo nikoliv. 14

15 Gramatika Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) 16. Určování sloves v angličtině Obdobné cvičení, při kterém mají žáci v rámci lekce poznat slovesa. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o sloveso, nebo nikoliv. Žáci navíc u každého slovesa určí, zda je pravidelné, nebo nepravidelné, a vypíšou všechny jeho tvary konkrétně: infinitiv, 3. osobu přítomného času, minulý čas, trpný rod a gerundium. Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) 15

16 Rozšiřování slovní zásoby Rozšiřování slovní zásoby 17. Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Žáci pracují společně nebo samostatně s cizojazyčným textem (např. encyklopedie zpravodajství atd.) na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel chvíli nechá žáky pracovat samostatně, pak ukáže rychlou metodu přeložení slovíčka; stačí ukázat kurzorem myši na slovíčko, slovník je automaticky převezme a zobrazí jeho překlad. Didaktický efekt: Žáci se naučí používat nejrychlejší metodu překladu neznámého slova v textu pomocí elektronického slovníku Lexicon 5. Nenásilně si rozšiřují slovní zásobu., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce přebírání slovíčka pod kurzorem se často nazývá mouse-over. Standardně je vypnutá, aktivuje se zaškrtnutím v Možnostech programu (ikona klíče), podrobněji v kapitole 1a. Díky funkci mouse-over lze slovíčka překládat elegantně a jednoduše, je to nejrychlejší možná metoda překladu neznámého slova v textu v počítači. 18. Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Žáci pracují samostatně s cizojazyčným textem, který jim učitel zadá nebo jej vyhledají podle pokynů učitele na internetu (např. Rozsah a náročnost textu zvolí učitel úměrně pokročilosti žáků. Obsah článku může navazovat na učivo probírané v rámci jiných předmětů nebo na aktuální téma, výročí apod. (multikulturní výchova, svět cizokrajných zvířat, evropské sopky, polární výpravy aj.). K vyhledání neznámých slovíček použijí žáci Lexicon. Mají za úkol text přeložit buď na počítači, nebo do sešitu (podle pokynů učitele), a z neznámých slovíček vytvořit v Lexiconu vlastní lekci. Didaktický efekt: Žáci se naučí pracovat s cizojazyčným textem a při dohledávání neznámých slovíček používat funkci mouse-over, rychlou metodu přeložení neznámého slova. Procvičí si také překlad souvislého textu ve větách a posilují i mezipředmětové vztahy. Zopakují si vytvoření vlastní nové lekce a nová slovíčka si tak budou moci standardně procvičovat., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy, nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; každé slovíčko se buď přehraje jen jednou, nebo se slovíčka přehrávají stále dokola) funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) 16

17 Rozšiřování slovní zásoby Funkce mouse-over je rozebrána v kapitole 1, vytvoření nové lekce v kapitole 2. Novou lekci budou žáci tvořit až po přeložení celého textu, je vhodné jim doporučit, aby si neznámá slovíčka zapisovali do seznamu (na počítači nebo do sešitu), samozřejmě stačí bez překladu. Elektronický seznam slovíček je pro žáky výhodnější, protože jej potom mohou do vytvářené lekce zkopírovat a nemusí slovíčka znovu opisovat. 19. Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Učitel žákům přehraje po větách audiotext, který obsahuje slovíčka, jež neznají. Začátečníkům může učitel přehrávat pouze jednotlivá slovíčka. Žáci mají za úkol si věty nebo slovíčka zapisovat a doplnit vždy jejich překlad. Snaží se odhadnout jejich pravopis. Následně chodí žáci k interaktivní tabuli nebo k počítači a hledají překlad slovíček. Pak si výsledek ověří zapsáním slyšené výslovnosti do slovníku. Pokud program nabídne více možností, snaží se žáci odvodit správný význam (pouze v případě audiotextu ve větách). Učitel může přehrát též vzorovou výslovnost nalezeného slovíčka. Pokud mají žáci k dispozici svůj počítač s Lexiconem, mohou vyhledávat slovíčka samostatně, jakmile je učitel seznámí s možnostmi fonetického hledání. Také audiotext může být zadán na počítači např. ve formě MP3 souboru nebo jako jednoduché video, např. rozhovor ve formátu AVI nebo MPEG. V tomto případě mohou žáci pracovat zcela samostatně, mají-li sluchátka. Tato varianta je výhodnější pro slabší žáky, mohou si nahrávku podle potřeb sami zastavovat, vracet zpět a opakovaně přehrávat. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat ve slovníku slova, která jen slyšeli, ale nevědí, jak se přesně píšou. U jazyků s historickým pravopisem, jako je např. angličtina, si uvědomí, jakými způsoby lze vyslovovanou hlásku přepsat. Také mohou porovnáním výslovnosti daného slova v audiotextu a v Lexiconu poznat, jak se může výslovnost téhož slovíčka u různých mluvčích lišit. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat českými znaky slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese); fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu angličtina: šíp > sheep číz > cheese čúz > choose tač > touch pzišn > position lajn > line, lion lejk > laik, lake grejt > grate, great sam > some, sum, thumg, SAM sin > sin, sing, sine, thin, thing Fonetické hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 17

18 Rozšiřování slovní zásoby Učitel může připomenout žákům i další možnosti hledání, které jsou uvedeny v dialogovém okně. Podrobněji jsou rozebrány v dalších kapitolách. 20. Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání Žáci pracují společně s cizojazyčným textem na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel pomocí vybraných slovíček žáky seznámí s principy fulltextového vyhledávání (hledání slova uvnitř ostatních hesel ve slovníku). Společně si projdou některé nalezené fráze, kolokace, příklady a idiomy. Pokud má učitel ve slovníkové sadě k dispozici i Korpus (je obsažen ve slovnících Platinum), ukáže v něm žákům také konkrétní užití slovíčka v reálně publikovaných textech. Didaktický efekt: Žáci uvidí slovíčko v kontextu, uvědomí si nové významy a s pomocí fulltextového vyhledávání budou schopni o slovíčku získat z různých zdrojů maximum informací. fulltextové vyhledávání (při hledání hesla prohledá celý slovník {obsah všech hesel} a u hesel, ve kterých se hledané slovo vyskytuje {např. v příkladové větě, ve slovním spojení, ve frázi atd.}, tyto výskyty zobrazí) práce s celou slovníkovou sadou (pokud má uživatel zakoupeno více slovníků Lexicon 5, program vyhledává ve všech těchto slovnících najednou) Fulltextové vyhledávání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky hledá heslo také uvnitř jiných hesel a textů. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. angličtina: land Na záložce Hesla nalezeno v několika slovnících, okno Náhled fulltextu zobrazuje ukázku, pokud není tento náhled vypnut (příklad 2). Všechny výsledky fulltextu najdete po kliknutí na záložku Fulltext. heslo nalezené v různých slovnících výsledky fulltextu příklady s překlady idiomy s překlady 18

19 Rozšiřování slovní zásoby němčina: Najít pomocí fulltextového vyhledávání slovo Fisch a) ve všech základních významech (r Fisch = ryba {živočich}, ryba {pokrm}, Ryby {znamení zvěrokruhu}, Ryby {souhvězdí} atp.) b) ve složenině (např. Backfisch, Fischauge, Fischbein, Fischbesteck, Fischfang, Fischfilet, Fischsuppe) c) v odvozených slovech (např. fischen, Fischer, Sportfischen) d) ve slovních spojeních (např. chytat ryby, souhvězdí Ryb, zlatá rybka) e) v kolokacích (např. mlčet jako ryba, plavat jako ryba, být zdravý jako rybička) f) v idiomech (např. být jako ryba na suchu) Pro žáky jsou zajímavým zpestřením zvláště idiomy, kterým se podrobněji věnuje některá další kapitola. 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Učitel si v rámci přípravy nachystá deset cizích slov, ke kterým mají žáci napsat synonyma. Nejdříve ta, která sami znají, potom žáci vyhledávají synonyma v knižním slovníku a na závěr v elektronickém slovníku Lexicon 5. Varianta: Učitel si může pro žáky vytvořit jako učební pomůcku různé hry na kartičkách typu domino či pexeso, kdy dvojice tvoří vždy dvě synonyma. Tyto hry hrají buď jednotliví žáci, nebo skupiny žáků proti sobě. Didaktický efekt: Žáci si zopakují pojem synonymum. Uvědomí si různé možnosti vyjádření téhož jevu. Naučí se vyhledávat synonyma ve slovnících, porovnají možnosti knižního a elektronického slovníku., knižní slovníky Lingea. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) angličtina: big > velký (rozměry) big, great, (plošně) large rozsáhlý extensive, vast němčina: kurz > krátký zierlich, klein, knapp, bündig, kurzfristig schmutzig > špinavý fleckig, unsauber, dreckig, böse machen > dělat handeln, vorgehen, anfertigen 19

20 Rozšiřování slovní zásoby Synonyma a antonyma se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Význam. Velikost tohoto okna můžete myší měnit podle potřeb, stejně tak i rozměry dalších oken na obrazovce. Poznámka: Žáci mohou porovnat nalezená synonyma s těmi, která nabízí textový procesor Word v rámci své funkce Thesaurus (slovník synonym). K českým synonymům mohou hledat překlady. Thesaurus pozdvihuje úroveň psaného projevu žáků. 20

Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:

Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Cílem těchto příkladů je ROZŠÍŘENÍ slovní zásoby (cizí a odborné výrazy, idiomy, slovní spojení), UPEVNĚNÍ různých významů

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Prezentace slovní zásoby ve výuce anglického

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více