Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:"

Transkript

1 Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ: Následující metodické příklady demonstrují možnosti používání elektronických slovníků Lingea na interaktivních tabulích, jejich využití pomocí promítání z počítače dataprojektorem na plátno či přímo na počítačích v počítačových a jazykových učebnách. Elektronické slovníky Lingea usnadní učitelům přípravu na vyučování a umožní jim další vzdělávání. Jsou vhodné také pro žáky na domácí přípravu na vyučování. Obsah: Slovíčka: učení, zkoušení Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Opakování slovíček Zkoušení slovíček Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků... 7 Výslovnost Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Procvičování slovíček s podobnou výslovností Procvičování slovíček s různou výslovností... 9 Gramatika Tvoření slov odvozováním Práce s frázovými slovesy Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Procvičování tvarosloví Využití kapitol přehledu gramatiky Určování podstatných jmen v angličtině Určování sloves v angličtině Rozšiřování slovní zásoby Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání

2 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí antonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Procvičování slovní zásoby a pravopisu hra s doplňováním písmen Práce s příslovími a s frázemi Rozšiřování tematické slovní zásoby pomocí slovníku, práce s tématy Práce s výkladovým slovníkem Aktuální slovní zásoba v překladech Rozlišování slov podobného významu Práce s výkladovým hierarchickým slovníkem Wordnet Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů Texty písniček Doplňování chybějících slov do textů písniček Vyhledávání homonym a homografů Rozšiřování slovní zásoby podle témat, stylů či regionů Používání překladových pomůcek Hledání neznámých slovíček pomocí různých typů slovníků Pravopis vyplňování křížovek s elektronickým slovníkem Překlad a zaměňování slov přímo v textovém editoru MS Word Doplňky Práce s více slovníky zároveň Použití přehledů gramatiky ve slovníku při výuce Přesmyčky Překlad hesla s upřesněním významu Doplnění vlastních hesel do slovníku Doplnění vlastních poznámek k heslu do slovníku

3 Slovíčka: učení, zkoušení Slovíčka: učení, zkoušení 1. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nebo zkopíruje nová slovíčka včetně překladu do textového editoru, např. MS Word. Při výuce ukazuje kurzorem myši postupně na jednotlivá slova, slovník Lingea automaticky tato slovíčka přebírá a sám přehrává jejich výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. U každého slovíčka spustí učitel jeho výslovnost 3x, žáci výslovnost opakují. Pokud je to vhodné, může učitel zobrazit žákům i gramatické informace (skloňování, časování), zejména jedná-li se o nepravidelné tvary. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Neustálé upevňování správné výslovnosti při výuce cizích jazyků je velmi důležité, později se nesprávné návyky žáků obtížně odstraňují., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na která se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce Přebírání slov pod kurzorem i Vyslovovat každé zobrazované heslo jsou standardně v Lexiconu vypnuty, aktivují se zaškrtnutím v dialogovém okně Možnosti programu (ikona šedého montážního klíče vpravo). Stejným způsobem se i vypnou. Režim Přebírání slov pod kurzorem se zapíná automaticky při přepnutí Lexiconu do mini okna (tlačítko Minimální vpravo nahoře, tlačítko s textem mini se špendlíkem). Přepínat lze i stisknutím klávesy F5. Výslovnost slovíčka lze přehrávat opakovaným ukázáním na slovíčko kurzorem myši, kliknutím na ikonu amplionu vpravo za slovíčkem nebo stisknutím klávesy F8. Tvarosloví vyhledaného slovíčka se zobrazí po kliknutí na ikonu zlatého klíčku na konci řádku. 3

4 Slovíčka: učení, zkoušení 2. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nová slovíčka jako lekci přímo do slovníku Lingea Lexicon 5. Při vyučování pak zapne u slovníku Lexicon 5 režim Učení, postupně se zobrazují jednotlivá slova a automaticky se u každého přehraje jeho výslovnost namluvená rodilým mluvčím. Žáci výslovnost opakují. Lekci je vhodné přehrát žákům několikrát, nejprve v pořadí, tak jak jsou slovíčka napsána za sebou, potom v náhodném pořadí. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Porovnají si efektivnost této metody s klasickým učením slovíček ze sešitu či učebnice. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Nové lekce můžete vytvářet na obou stranách slovníku, tj. např. na anglicko-české i česko-anglické. Před zadáváním lekce nastavte proto potřebný směr kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami nad zadávacím políčkem. Tmavá barva znamená stranu anglickou (cizí jazyk), světlejší barva tlačítka je pro stranu českou. Novou lekci vytvoříte kliknutím na ikonu Doplňky a na položku Vlastní témata. V dialogovém okně zvolíte tlačítko Nové a po zadání názvu lekce můžete do spodní části okna psát seznam slovíček do nové lekce, každé slovíčko samostatně na řádek. Překlady slovíček se nepíšou, vše doplní program automaticky. Pokud ale už slovíčka máte v elektronické podobě (v textovém editoru, na webové stránce apod.), nemusíte je opisovat, můžete je zkopírovat pomocí schránky (Ctrl+C, Ctrl+V). 4

5 Slovíčka: učení, zkoušení Vlastní lekci lze později upravovat, doplňovat nová slovíčka nebo ji úplně smazat. Pokud zadáte slovíčko, které Lexicon ve svém slovníku nenajde, nebude je v režimu učení a zkoušení zobrazovat. Do režimu učení slovíček se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce označíte jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Vlastní lekce najdete pod ikonou panáčka. Můžete si vybrat způsob, jakým budou hesla předkládána: náhodně znamená v náhodném pořadí automaticky znamená v tom pořadí, jak jsou v lekci uvedena stále dokola slovíčka se vypisují ve smyčce, lekce se přehrává opakovaně (pokud tuto volbu nezatrhnete, vypsáním posledního slovíčka učení končí) Po stisknutí tlačítka Učení vlevo dole se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Chod režimu učení se ovládá pomocí malého panelu, ukončit jej můžete stisknutím tlačítka Slovníky. 5

6 Slovíčka: učení, zkoušení 3. Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Učitel zadá žákům za domácí úkol naučit se slovíčka z nové lekce. Ve škole jim ukáže, jak se mohou slovíčka učit efektivněji díky elektronickým slovníkům. Žákům, kteří mají doma počítač, předá učitel zkušební verzi elektronického slovníku (funguje 30 dní od nainstalování do počítače a je zcela zdarma). Doma si ji vyzkouší a s pomocí tohoto slovníku se nová slovíčka naučí. Nejdříve si žáci nechají v režimu Učení slovíčka postupně předkládat tak, jak jsou za sebou napsána, potom v náhodném pořadí a na závěr si spustí režim Zkoušení. V příští hodině si navzájem předají své dojmy a zhodnotí efektivitu učení se nových slovíček tímto způsobem ve srovnání s klasickým způsobem. Didaktický efekt: Žáci poznají další způsob učení nových slovíček. Vyzkouší si efektivnější metodu než je klasické učení ze sešitu nebo učebnice. Zároveň si mohou zkontrolovat i výslovnost, popř. si výslovnost opakovaně přehrávat. Možnost učit se slovíčka opakovanou výslovností pomůže žákům, kteří mají dobrou zvukovou paměť, ale se zapamatováním textů mají problém. Zvládnutí nových slovíček je při výuce cizího jazyka zásadní, proto je velmi užitečné, aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce možností a rozhodli se, která metoda je pro ně nejefektivnější a kterou budou používat. Výuka se takto stává pro žáky přitažlivější a zábavnější. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu, buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) využití témat, která jsou již ve slovníku přednastavena (např. příroda, společnost, jazyk) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Vytvoření nové lekce je popsáno v kapitole Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání. Do režimu Učení se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce lze označit jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Po stisknutí tlačítka se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Režim Zkoušení se spustí tlačítkem Zkoušení. Objeví se okno s políčkem, do nějž zapíšeme překlad. Význam malých tlačítek: ano (fajfka) přeskočit slovo (přece ho znám) ne (křížek) přeskočit slovo (vůbec nevím) zobrazit (papír) nápověda, ukončit, konec konec (trojúhelník) Nakonec se zobrazí výsledek zkoušení, počet správných a špatných odpovědí. 4. Opakování slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. Na začátku každé hodiny zapne jejich automatické přehrávání včetně výslovnosti, žáci výslovnost opakují. Možné též doplnit o slovíčka starší a problematická. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. 6

7 Slovíčka: učení, zkoušení funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 5. Zkoušení slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. V hodině přepne slovník do režimu Zkoušení. Slovník náhodně vybírá hesla, která mají žáci přeložit. Každý žák je vyzkoušen z jednoho slova včetně výslovnosti. Možné též využít pro zadávání testu a jeho následnou opravu ve třídě. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 6. Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků Učitel připraví slovíčka obsahující určitou skupinu znaků, např. takovou, která se často žákům plete (např.: oo, ee, ea). Žákům ale zadá pouze tuto skupinu znaků a jejich úkolem bude vypsat co nejvíce slov, která tuto skupinu obsahují, uvést i jejich význam a výslovnost. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr si žáci porovnají nalezená slovíčka a učitel jim u každého slovíčka několikrát přehraje výslovnost. Didaktický efekt: Žáci si procvičí podobná slovíčka a budou v nich v budoucnu méně chybovat. Upevňují si správnou výslovnost. Vyhledávání podle šablon je pro žáky zajímavým zpestřením hodiny. rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: do slovníku se zapíše?oo?, slovník najde slova: book, cook, look, boom, pool, boot, cool, food, good, loop, door atd. do slovníku se zapíše?ea?, slovník najde slova: bean, beat, deal, bear, dear, lead, meal, read, beau, deaf, head Aby mohli žáci efektivně vyhledávat v elektronickém slovníku podle skupiny znaků uvnitř slova, nasměruje je učitel po chvíli na rozšířené vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (právě jeden znak) na kartě šablony. 7

8 Výslovnost Výslovnost 7. Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Učitel předloží žákům seznam slovíček zapsaných foneticky, tak jak je čteme. Úkolem žáků je pro každý fonetický zápis vypsat všechna slovíčka, jejichž výslovnost představuje homofony. Nejprve žáci pracují bez pomůcek, potom s použitím elektronického slovníku Lexicon 5, kam mohou slovíčko zadat foneticky. Na závěr učitel několikrát přehraje žákům výslovnost slovíček. Didaktický efekt: Žáci se naučí rozlišovat homofony. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci si také uvědomí, že fonetický přepis výslovnosti je pouze přibližný. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože v něm najdou i slova, která v knižních slovnících mnohdy nenašli, neboť přesně nevěděli, jak se píšou. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese; fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: houl: whole, hole bag: bag, bug sin: sin, sing, thin, thing, syne sik: sick, thick soul: soul, sole sót: sort, thought, sought, saut sajt: sight, site, cite rajt: right, write, riot, rite, wright men: man, men, maun mad: mad, mud mag: mag, mug francouzština: se/ce; et/est wič: which, witch grejt: great, grate mejl: male, mail nou: know, no sí: sea, see sajt: cite, sight, site stíl: steal, steel tú: two, to, too wík: week, weak najt: night, knight Fonetické hledání zatím funguje pouze pro angličtinu a francouzštinu. Je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a opět zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 8

9 Výslovnost 8. Procvičování slovíček s podobnou výslovností Učitel vytvoří skupiny slov, která se žákům často pletou (např. slova s podobnou výslovností, slova, která se podobně píšou ap.). Úkolem žáků je doplnit výslovnost a české významy slovíček. Pracují samostatně, poté svoje výsledky ověří pomocí elektronického slovníku. Učitel nakonec vysvětlí žákům rozdíl ve výslovnosti slov, ukáže fonetický přepis výslovnosti a výslovnost každého slovíčka několikrát přehraje. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. vyhledávání hesla přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: heart hurt hard heard thing think thin sing 9. Procvičování slovíček s různou výslovností Učitel připraví skupiny slovíček obsahující určitou skupinu písmen (např. oo). Žáci je mají roztřídit podle podobné výslovnosti do několika skupin. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s použitím knižního slovníku, nakonec s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr učitel principy výslovnosti skupiny oo podrobněji vysvětlí a u každého slovíčka žákům několikrát přehraje jeho výslovnost. Varianta: Učitel nechá žáky vyhledat další slovíčka obsahující skupinu oo, po chvíli jim napoví efektivní způsob rozšířené vyhledávání podle šablon s pomocí elektronického slovníku. Protože výsledných slov nalezne Lexicon příliš mnoho, učitel může hledání upřesnit hledat se budou jen slova, která mají právě 4 (5) písmen. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože slovo zadané skupinou písmen uvnitř slova by v knižním slovníku obtížně hledali. přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: tooth, food, noon food, goog, book němčina: neu, treu, heute, Beutel kein, fein, Stein, meinen tief, sieben, kopieren, Tier Varianty gramatických procvičovacích cvičení pro němčinu: skládání kompozit ověření v Lexiconu 5 v záložce Kolokace door, floor blood, flood schön, hören, mögen Schlüssel, küssen, dünn, Stück Rätsel, Käse, dänisch, Säge 9

10 Gramatika Gramatika 10. Tvoření slov odvozováním Učitel si v rámci přípravy nachystá deset slov, ke kterým mají žáci najít odvozená slova. Nejdříve ta, která sami znají, další potom s pomocí elektronického slovníku Lexicon 5 (na interaktivní tabuli, promítáním dataprojektorem či na počítačích v jazykové učebně). Didaktický efekt: Žáci se pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku naučí vyhledat hesla se stejným kořenem a jejich porovnáním si přiblíží možnosti tvoření slov odvozováním od kořene. Poznají tak další způsob, jak si aktivně rozšiřovat slovní zásobu. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: act: actor, actress, acting, active, interact, overact, actable, react fly: overfly, flyer, flying, butterfly, dragonfly, firefly, flyboy, flyby, fly-fish, flypaper man: woman, airman, aidman, anchorman, anchorwoman, apeman, barman, businessman, chairman, fireman, mailman němčina: Haus: Nebenhaus, Vorhaus, Durchhaus, Hinterhaus, Hausbar, Hausmeister schön: Schönheit, wunderschön, Dankeschön, unschön weit: unweit, Weite, weitläufig, ausweiten, erweitern, weltweit, insoweit, inwieweit, Oberweite, soweit Kompozita: hoch + podstatné jméno: Hoch+Schule, Hoch+Haus, Hoch+Deutsch, Hoch+Spannung, Hoch+Wasser Schul(e) + podstatné jméno: Schul+Alter, Schul+Aufgabe, Schul+Bus, Schul+Bank, Schul+Buch, Schul+Fach, Schul+Heft, Schul+Jahr, Schul+Hof, Schul+Klasse, Schul+Tag, Schul+Tasche Příbuzná slova se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary, Kolokace. V tomto okně jsou ve třech skupinách uvedena frázová slovesa, slova odvozená předponami a slova odvozená příponami (pokud k danému heslu existují). Kliknutím na příslušnou skupinu se zobrazí její obsah. Seznam lze doplnit pomocí rozšířeného vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (jeden znak). 10

11 Gramatika angličtina: act* = všechna slova začínající na act *act = všechna slova končící na act *act* = všechna slova obsahující kdekoliv act (i na začátku nebo na konci)??act = všechna pětipísmenná slova končící na act Pozn.: U některých nalezených slov ale nebude hledaný text act tvořit kořen (compact). němčina: weit* = všechna slova začínající na weit *weit = všechna slova končící na weit *weit* = všechna slova obsahující kdekoliv weit (i na začátku nebo na konci)??weit = všechna pětipísmenná slova končící na weit 11. Práce s frázovými slovesy Učitel si v rámci přípravy nachystá pět sloves, která jsou součástí sloves frázových. Ke každému mají žáci napsat co nejvíce frázových sloves. Nejdříve ta, která sami znají, potom s použitím knižního slovníku, na závěr pracují s elektronickým slovníkem Lexicon 5. U každého slovesa žáci napíšou také jeho význam. Modifikace při probírání nového slovesa, které tvoří frázová slovesa: žáci obdrží věty s frázovými slovesy, která neznají, z kontextu se mají pokusit odhadnout jejich význam. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat frázová/předponová slovesa, uvidí jejich použití ve větách a uvědomí si jejich význam. Díky snadnému ovládání elektronického slovníku si mohou slovesa porovnat, problematická zopakovat a procvičit. U předponových sloves mohou tímto způsobem pochopit funkci a význam jednotlivých předpon., knižní slovníky Lingea zobrazení frázových sloves u hesla angličtina: think: think back, think out, think over, think through, think up němčina: geben: abgeben, aufgeben, angeben, ausgeben, begeben, beigeben, durchgeben, eingeben, ergeben, herausgeben, hingeben, übergeben, untergeben, vergeben, weitergeben, wiedergeben, zugeben, zurückgeben machen: abmachen, anmachen, aufmachen, ausmachen, durchmachen, einmachen, herausmachen, hinmachen, losmachen, nachmachen, vormachen, wegmachen, zumachen sagen: absagen, ansagen, aufsagen, aussagen, besagen, dazusagen, durchsagen, einsagen, entsagen, hersagen, hinsagen, untersagen, versagen, voraussagen, vorsagen, weitersagen, zusagen Frázová slovesa se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary. Kliknutém na konkrétní frázové sloveso se zobrazí jeho význam. 11

12 Gramatika 12. Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Učitel si před vysvětlováním gramatického jevu v rámci přípravy nachystá deset slov, kterých se gramatický jev týká a nejsou v základním tvaru, např. různé tvary sloves v minulém čase, tvary přídavných jmen při stupňování, podstatných jmen při skloňování ap. Žáci nejdříve postupně hádají, od kterého slova by tvary mohly být odvozeny, poté učitel zadá tvar do Lexiconu a ukáže výsledek. Na závěr může předvést tabulku tvarosloví, aby si žáci zopakovali tvary, které již znají. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Žáci se naučí najít překlad slova, které není v základním tvaru. Upevní si probíraný gramatický jev. Zjistí také, že lze hledat slovíčka zapsaná bez diakritiky. morfologické (tvaroslovné) hledání (tzn. slovo lze do vyhledávání zadat např. v minulém čase, v množném čísle, nepravidelném tvaru ap.) 12

13 Gramatika Deset pravidelných sloves v minulém čase > zobecnění a výklad tvorby minulého času angličtina: nepravidelná slovesa: went, spoke, bought, brought, broken, stolen, lost němčina: časování silných sloves v přítomnosti: a > ä: fahren, braten, fallen, halten, schlafen, schlagen, tragen e > ie: sehen, lesen, empfehlen, stehlen, befehlen e > i: sprechen, vergessen, essen, nehmen, treten, brechen časování silných sloves v minulosti: A B B: belieben, fliegen, lügen, reiten, schneiden, schließen, schreiben, ziehen A B A: essen, fahren, fallen, geben, heißen, kommen, lassen, laufen, lesen, schlafen, sehen A B C: beginnen, bitten, finden, gewinnen, helfen, nehmen, schwimmen, sitzen, sprechen, springen Tvaroslovné hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá základní tvar slova. Tuto funkci lze vypnout (zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. Tvaroslovné hledání funguje ve všech jazycích, tedy i v češtině. 13. Procvičování tvarosloví Učitel si nachystá deset slov. Žáci mají vytvořit všechny tvary v určité gramatické kategorii. Při následné opravě učitel demonstruje správné výsledky v tvaroslovných tabulkách, případně doplní vysvětlení přehledem v oddílu Gramatika (vhodné zejména pro jazyky s pestřejším skloňováním a časováním). Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Varianta: Učitel vytvoří na interaktivní tabuli cvičení s různými tvary jednoho slovesa užitými ve více větách. Žáci mají doplnit správný tvar slovesa do každé věty. Didaktický efekt: procvičení a podpora výuky tvarosloví (skloňování, stupňování, časování, nepravidelné tvary atd.) s názornými ukázkami a přehledy v elektronickém slovníku. Využití přehledů ze slovníku usnadní učiteli přípravu na hodinu. zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. kompletní časování sloves atd.) Informace o tvarosloví nalezeného hesla se zobrazí po stisknutí zlatého klíčku za heslovým slovem nebo vpravo dole. Obecnou gramatiku lze studovat po stisknutí tlačítka s písmenem G, které je v okně Lexicon umístěno vpravo dole. angličtina: go němčina: hund, sein, fahren 13

14 Gramatika 14. Využití kapitol přehledu gramatiky Při upozorňování na časté chyby žáků ukazuje učitel na interaktivní tabuli či pomocí projektoru správné tvary slova v gramatických přehledech nebo tvaroslovných tabulkách, které jsou součástí elektronických slovníků. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Učitel může flexibilně reagovat na různé typy chyb a názorně zopakovat problémovou gramatiku bez nutnosti přípravy. Žáci se naučí využívat tvaroslovné tabulky a gramatiku v elektronickém slovníku samostatně a vyhnou se následně podobným chybám. fulltextové vyhledávání v gramatice při zadání slova would nebo stupňování se vyhledají všechny kapitoly gramatiky, které toto slovo obsahují 15. Určování podstatných jmen v angličtině Jednoduchá hra do hodin angličtiny, při které mají žáci za úkol v rámci lekce poznat podstatná jména. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim Učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o podstatné jméno, nebo nikoliv. 14

15 Gramatika Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) 16. Určování sloves v angličtině Obdobné cvičení, při kterém mají žáci v rámci lekce poznat slovesa. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o sloveso, nebo nikoliv. Žáci navíc u každého slovesa určí, zda je pravidelné, nebo nepravidelné, a vypíšou všechny jeho tvary konkrétně: infinitiv, 3. osobu přítomného času, minulý čas, trpný rod a gerundium. Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) 15

16 Rozšiřování slovní zásoby Rozšiřování slovní zásoby 17. Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Žáci pracují společně nebo samostatně s cizojazyčným textem (např. encyklopedie zpravodajství atd.) na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel chvíli nechá žáky pracovat samostatně, pak ukáže rychlou metodu přeložení slovíčka; stačí ukázat kurzorem myši na slovíčko, slovník je automaticky převezme a zobrazí jeho překlad. Didaktický efekt: Žáci se naučí používat nejrychlejší metodu překladu neznámého slova v textu pomocí elektronického slovníku Lexicon 5. Nenásilně si rozšiřují slovní zásobu., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce přebírání slovíčka pod kurzorem se často nazývá mouse-over. Standardně je vypnutá, aktivuje se zaškrtnutím v Možnostech programu (ikona klíče), podrobněji v kapitole 1a. Díky funkci mouse-over lze slovíčka překládat elegantně a jednoduše, je to nejrychlejší možná metoda překladu neznámého slova v textu v počítači. 18. Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Žáci pracují samostatně s cizojazyčným textem, který jim učitel zadá nebo jej vyhledají podle pokynů učitele na internetu (např. Rozsah a náročnost textu zvolí učitel úměrně pokročilosti žáků. Obsah článku může navazovat na učivo probírané v rámci jiných předmětů nebo na aktuální téma, výročí apod. (multikulturní výchova, svět cizokrajných zvířat, evropské sopky, polární výpravy aj.). K vyhledání neznámých slovíček použijí žáci Lexicon. Mají za úkol text přeložit buď na počítači, nebo do sešitu (podle pokynů učitele), a z neznámých slovíček vytvořit v Lexiconu vlastní lekci. Didaktický efekt: Žáci se naučí pracovat s cizojazyčným textem a při dohledávání neznámých slovíček používat funkci mouse-over, rychlou metodu přeložení neznámého slova. Procvičí si také překlad souvislého textu ve větách a posilují i mezipředmětové vztahy. Zopakují si vytvoření vlastní nové lekce a nová slovíčka si tak budou moci standardně procvičovat., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy, nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; každé slovíčko se buď přehraje jen jednou, nebo se slovíčka přehrávají stále dokola) funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) 16

17 Rozšiřování slovní zásoby Funkce mouse-over je rozebrána v kapitole 1, vytvoření nové lekce v kapitole 2. Novou lekci budou žáci tvořit až po přeložení celého textu, je vhodné jim doporučit, aby si neznámá slovíčka zapisovali do seznamu (na počítači nebo do sešitu), samozřejmě stačí bez překladu. Elektronický seznam slovíček je pro žáky výhodnější, protože jej potom mohou do vytvářené lekce zkopírovat a nemusí slovíčka znovu opisovat. 19. Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Učitel žákům přehraje po větách audiotext, který obsahuje slovíčka, jež neznají. Začátečníkům může učitel přehrávat pouze jednotlivá slovíčka. Žáci mají za úkol si věty nebo slovíčka zapisovat a doplnit vždy jejich překlad. Snaží se odhadnout jejich pravopis. Následně chodí žáci k interaktivní tabuli nebo k počítači a hledají překlad slovíček. Pak si výsledek ověří zapsáním slyšené výslovnosti do slovníku. Pokud program nabídne více možností, snaží se žáci odvodit správný význam (pouze v případě audiotextu ve větách). Učitel může přehrát též vzorovou výslovnost nalezeného slovíčka. Pokud mají žáci k dispozici svůj počítač s Lexiconem, mohou vyhledávat slovíčka samostatně, jakmile je učitel seznámí s možnostmi fonetického hledání. Také audiotext může být zadán na počítači např. ve formě MP3 souboru nebo jako jednoduché video, např. rozhovor ve formátu AVI nebo MPEG. V tomto případě mohou žáci pracovat zcela samostatně, mají-li sluchátka. Tato varianta je výhodnější pro slabší žáky, mohou si nahrávku podle potřeb sami zastavovat, vracet zpět a opakovaně přehrávat. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat ve slovníku slova, která jen slyšeli, ale nevědí, jak se přesně píšou. U jazyků s historickým pravopisem, jako je např. angličtina, si uvědomí, jakými způsoby lze vyslovovanou hlásku přepsat. Také mohou porovnáním výslovnosti daného slova v audiotextu a v Lexiconu poznat, jak se může výslovnost téhož slovíčka u různých mluvčích lišit. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat českými znaky slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese); fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu angličtina: šíp > sheep číz > cheese čúz > choose tač > touch pzišn > position lajn > line, lion lejk > laik, lake grejt > grate, great sam > some, sum, thumg, SAM sin > sin, sing, sine, thin, thing Fonetické hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 17

18 Rozšiřování slovní zásoby Učitel může připomenout žákům i další možnosti hledání, které jsou uvedeny v dialogovém okně. Podrobněji jsou rozebrány v dalších kapitolách. 20. Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání Žáci pracují společně s cizojazyčným textem na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel pomocí vybraných slovíček žáky seznámí s principy fulltextového vyhledávání (hledání slova uvnitř ostatních hesel ve slovníku). Společně si projdou některé nalezené fráze, kolokace, příklady a idiomy. Pokud má učitel ve slovníkové sadě k dispozici i Korpus (je obsažen ve slovnících Platinum), ukáže v něm žákům také konkrétní užití slovíčka v reálně publikovaných textech. Didaktický efekt: Žáci uvidí slovíčko v kontextu, uvědomí si nové významy a s pomocí fulltextového vyhledávání budou schopni o slovíčku získat z různých zdrojů maximum informací. fulltextové vyhledávání (při hledání hesla prohledá celý slovník {obsah všech hesel} a u hesel, ve kterých se hledané slovo vyskytuje {např. v příkladové větě, ve slovním spojení, ve frázi atd.}, tyto výskyty zobrazí) práce s celou slovníkovou sadou (pokud má uživatel zakoupeno více slovníků Lexicon 5, program vyhledává ve všech těchto slovnících najednou) Fulltextové vyhledávání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky hledá heslo také uvnitř jiných hesel a textů. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. angličtina: land Na záložce Hesla nalezeno v několika slovnících, okno Náhled fulltextu zobrazuje ukázku, pokud není tento náhled vypnut (příklad 2). Všechny výsledky fulltextu najdete po kliknutí na záložku Fulltext. heslo nalezené v různých slovnících výsledky fulltextu příklady s překlady idiomy s překlady 18

19 Rozšiřování slovní zásoby němčina: Najít pomocí fulltextového vyhledávání slovo Fisch a) ve všech základních významech (r Fisch = ryba {živočich}, ryba {pokrm}, Ryby {znamení zvěrokruhu}, Ryby {souhvězdí} atp.) b) ve složenině (např. Backfisch, Fischauge, Fischbein, Fischbesteck, Fischfang, Fischfilet, Fischsuppe) c) v odvozených slovech (např. fischen, Fischer, Sportfischen) d) ve slovních spojeních (např. chytat ryby, souhvězdí Ryb, zlatá rybka) e) v kolokacích (např. mlčet jako ryba, plavat jako ryba, být zdravý jako rybička) f) v idiomech (např. být jako ryba na suchu) Pro žáky jsou zajímavým zpestřením zvláště idiomy, kterým se podrobněji věnuje některá další kapitola. 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Učitel si v rámci přípravy nachystá deset cizích slov, ke kterým mají žáci napsat synonyma. Nejdříve ta, která sami znají, potom žáci vyhledávají synonyma v knižním slovníku a na závěr v elektronickém slovníku Lexicon 5. Varianta: Učitel si může pro žáky vytvořit jako učební pomůcku různé hry na kartičkách typu domino či pexeso, kdy dvojice tvoří vždy dvě synonyma. Tyto hry hrají buď jednotliví žáci, nebo skupiny žáků proti sobě. Didaktický efekt: Žáci si zopakují pojem synonymum. Uvědomí si různé možnosti vyjádření téhož jevu. Naučí se vyhledávat synonyma ve slovnících, porovnají možnosti knižního a elektronického slovníku., knižní slovníky Lingea. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) angličtina: big > velký (rozměry) big, great, (plošně) large rozsáhlý extensive, vast němčina: kurz > krátký zierlich, klein, knapp, bündig, kurzfristig schmutzig > špinavý fleckig, unsauber, dreckig, böse machen > dělat handeln, vorgehen, anfertigen 19

20 Rozšiřování slovní zásoby Synonyma a antonyma se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Význam. Velikost tohoto okna můžete myší měnit podle potřeb, stejně tak i rozměry dalších oken na obrazovce. Poznámka: Žáci mohou porovnat nalezená synonyma s těmi, která nabízí textový procesor Word v rámci své funkce Thesaurus (slovník synonym). K českým synonymům mohou hledat překlady. Thesaurus pozdvihuje úroveň psaného projevu žáků. 20

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

A-Test 4.0. Druhy pohledů

A-Test 4.0. Druhy pohledů A-Test 4.0 Program A-Test 4.0 byl napsán proto, aby Vám usnadnil výuku cizích jazyků, zejména angličtiny. Program je již čtvrtou verzí, tentokrát poprvé pro systém Windows. Popularita programu je totiž

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Tým projektu HAIR. Vážení učitelé,

Tým projektu HAIR. Vážení učitelé, Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využívat nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více