Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ:"

Transkript

1 Metodické příklady zapojení elektronických (knižních) slovníků Lingea do výuky na ZŠ a SŠ: Následující metodické příklady demonstrují možnosti používání elektronických slovníků Lingea na interaktivních tabulích, jejich využití pomocí promítání z počítače dataprojektorem na plátno či přímo na počítačích v počítačových a jazykových učebnách. Elektronické slovníky Lingea usnadní učitelům přípravu na vyučování a umožní jim další vzdělávání. Jsou vhodné také pro žáky na domácí přípravu na vyučování. Obsah: Slovíčka: učení, zkoušení Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Opakování slovíček Zkoušení slovíček Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků... 7 Výslovnost Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Procvičování slovíček s podobnou výslovností Procvičování slovíček s různou výslovností... 9 Gramatika Tvoření slov odvozováním Práce s frázovými slovesy Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Procvičování tvarosloví Využití kapitol přehledu gramatiky Určování podstatných jmen v angličtině Určování sloves v angličtině Rozšiřování slovní zásoby Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání

2 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí antonym Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Procvičování slovní zásoby a pravopisu hra s doplňováním písmen Práce s příslovími a s frázemi Rozšiřování tematické slovní zásoby pomocí slovníku, práce s tématy Práce s výkladovým slovníkem Aktuální slovní zásoba v překladech Rozlišování slov podobného významu Práce s výkladovým hierarchickým slovníkem Wordnet Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů Texty písniček Doplňování chybějících slov do textů písniček Vyhledávání homonym a homografů Rozšiřování slovní zásoby podle témat, stylů či regionů Používání překladových pomůcek Hledání neznámých slovíček pomocí různých typů slovníků Pravopis vyplňování křížovek s elektronickým slovníkem Překlad a zaměňování slov přímo v textovém editoru MS Word Doplňky Práce s více slovníky zároveň Použití přehledů gramatiky ve slovníku při výuce Přesmyčky Překlad hesla s upřesněním významu Doplnění vlastních hesel do slovníku Doplnění vlastních poznámek k heslu do slovníku

3 Slovíčka: učení, zkoušení Slovíčka: učení, zkoušení 1. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci spouštěná učitelem Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nebo zkopíruje nová slovíčka včetně překladu do textového editoru, např. MS Word. Při výuce ukazuje kurzorem myši postupně na jednotlivá slova, slovník Lingea automaticky tato slovíčka přebírá a sám přehrává jejich výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. U každého slovíčka spustí učitel jeho výslovnost 3x, žáci výslovnost opakují. Pokud je to vhodné, může učitel zobrazit žákům i gramatické informace (skloňování, časování), zejména jedná-li se o nepravidelné tvary. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Neustálé upevňování správné výslovnosti při výuce cizích jazyků je velmi důležité, později se nesprávné návyky žáků obtížně odstraňují., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na která se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce Přebírání slov pod kurzorem i Vyslovovat každé zobrazované heslo jsou standardně v Lexiconu vypnuty, aktivují se zaškrtnutím v dialogovém okně Možnosti programu (ikona šedého montážního klíče vpravo). Stejným způsobem se i vypnou. Režim Přebírání slov pod kurzorem se zapíná automaticky při přepnutí Lexiconu do mini okna (tlačítko Minimální vpravo nahoře, tlačítko s textem mini se špendlíkem). Přepínat lze i stisknutím klávesy F5. Výslovnost slovíčka lze přehrávat opakovaným ukázáním na slovíčko kurzorem myši, kliknutím na ikonu amplionu vpravo za slovíčkem nebo stisknutím klávesy F8. Tvarosloví vyhledaného slovíčka se zobrazí po kliknutí na ikonu zlatého klíčku na konci řádku. 3

4 Slovíčka: učení, zkoušení 2. Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání Učitel si v rámci přípravy na vyučování napíše nová slovíčka jako lekci přímo do slovníku Lingea Lexicon 5. Při vyučování pak zapne u slovníku Lexicon 5 režim Učení, postupně se zobrazují jednotlivá slova a automaticky se u každého přehraje jeho výslovnost namluvená rodilým mluvčím. Žáci výslovnost opakují. Lekci je vhodné přehrát žákům několikrát, nejprve v pořadí, tak jak jsou slovíčka napsána za sebou, potom v náhodném pořadí. Didaktický efekt: Žáci se učí výslovnost nových slovíček podle výslovnosti namluvené rodilým mluvčím. Porovnají si efektivnost této metody s klasickým učením slovíček ze sešitu či učebnice. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Nové lekce můžete vytvářet na obou stranách slovníku, tj. např. na anglicko-české i česko-anglické. Před zadáváním lekce nastavte proto potřebný směr kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami nad zadávacím políčkem. Tmavá barva znamená stranu anglickou (cizí jazyk), světlejší barva tlačítka je pro stranu českou. Novou lekci vytvoříte kliknutím na ikonu Doplňky a na položku Vlastní témata. V dialogovém okně zvolíte tlačítko Nové a po zadání názvu lekce můžete do spodní části okna psát seznam slovíček do nové lekce, každé slovíčko samostatně na řádek. Překlady slovíček se nepíšou, vše doplní program automaticky. Pokud ale už slovíčka máte v elektronické podobě (v textovém editoru, na webové stránce apod.), nemusíte je opisovat, můžete je zkopírovat pomocí schránky (Ctrl+C, Ctrl+V). 4

5 Slovíčka: učení, zkoušení Vlastní lekci lze později upravovat, doplňovat nová slovíčka nebo ji úplně smazat. Pokud zadáte slovíčko, které Lexicon ve svém slovníku nenajde, nebude je v režimu učení a zkoušení zobrazovat. Do režimu učení slovíček se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce označíte jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Vlastní lekce najdete pod ikonou panáčka. Můžete si vybrat způsob, jakým budou hesla předkládána: náhodně znamená v náhodném pořadí automaticky znamená v tom pořadí, jak jsou v lekci uvedena stále dokola slovíčka se vypisují ve smyčce, lekce se přehrává opakovaně (pokud tuto volbu nezatrhnete, vypsáním posledního slovíčka učení končí) Po stisknutí tlačítka Učení vlevo dole se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Chod režimu učení se ovládá pomocí malého panelu, ukončit jej můžete stisknutím tlačítka Slovníky. 5

6 Slovíčka: učení, zkoušení 3. Učení slovíček pomocí elektronického slovníku Učitel zadá žákům za domácí úkol naučit se slovíčka z nové lekce. Ve škole jim ukáže, jak se mohou slovíčka učit efektivněji díky elektronickým slovníkům. Žákům, kteří mají doma počítač, předá učitel zkušební verzi elektronického slovníku (funguje 30 dní od nainstalování do počítače a je zcela zdarma). Doma si ji vyzkouší a s pomocí tohoto slovníku se nová slovíčka naučí. Nejdříve si žáci nechají v režimu Učení slovíčka postupně předkládat tak, jak jsou za sebou napsána, potom v náhodném pořadí a na závěr si spustí režim Zkoušení. V příští hodině si navzájem předají své dojmy a zhodnotí efektivitu učení se nových slovíček tímto způsobem ve srovnání s klasickým způsobem. Didaktický efekt: Žáci poznají další způsob učení nových slovíček. Vyzkouší si efektivnější metodu než je klasické učení ze sešitu nebo učebnice. Zároveň si mohou zkontrolovat i výslovnost, popř. si výslovnost opakovaně přehrávat. Možnost učit se slovíčka opakovanou výslovností pomůže žákům, kteří mají dobrou zvukovou paměť, ale se zapamatováním textů mají problém. Zvládnutí nových slovíček je při výuce cizího jazyka zásadní, proto je velmi užitečné, aby si žáci vyzkoušeli co nejvíce možností a rozhodli se, která metoda je pro ně nejefektivnější a kterou budou používat. Výuka se takto stává pro žáky přitažlivější a zábavnější. funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu, buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se přehrává stále dokola) funkce Zkoušení (slovník ukáže slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) využití témat, která jsou již ve slovníku přednastavena (např. příroda, společnost, jazyk) automatické přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Vytvoření nové lekce je popsáno v kapitole Ukázková výslovnost nových slovíček v lekci automatické přehrávání. Do režimu Učení se vstoupí stisknutím tlačítka Učení, v nabídce lze označit jedno nebo více témat (více témat se označí, pokud se při klikání drží klávesa Ctrl). Po stisknutí tlačítka se začnou zobrazovat hesla. Pokud je zapnuta volba Vyslovovat každé zobrazované heslo, přehrává se i výslovnost. Tento způsob učení se žákům velmi doporučuje, zejména při domácí přípravě. Režim Zkoušení se spustí tlačítkem Zkoušení. Objeví se okno s políčkem, do nějž zapíšeme překlad. Význam malých tlačítek: ano (fajfka) přeskočit slovo (přece ho znám) ne (křížek) přeskočit slovo (vůbec nevím) zobrazit (papír) nápověda, ukončit, konec konec (trojúhelník) Nakonec se zobrazí výsledek zkoušení, počet správných a špatných odpovědí. 4. Opakování slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. Na začátku každé hodiny zapne jejich automatické přehrávání včetně výslovnosti, žáci výslovnost opakují. Možné též doplnit o slovíčka starší a problematická. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. 6

7 Slovíčka: učení, zkoušení funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 5. Zkoušení slovíček Učitel zadá do slovníku aktuálně probíraná slovíčka. V hodině přepne slovník do režimu Zkoušení. Slovník náhodně vybírá hesla, která mají žáci přeložit. Každý žák je vyzkoušen z jednoho slova včetně výslovnosti. Možné též využít pro zadávání testu a jeho následnou opravu ve třídě. Didaktický efekt: Podpora znalosti slovíček z aktuální lekce včetně správné výslovnosti, možnost opakování starších slovíček. funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, po jeho zapsání slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla 6. Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu znaků Učitel připraví slovíčka obsahující určitou skupinu znaků, např. takovou, která se často žákům plete (např.: oo, ee, ea). Žákům ale zadá pouze tuto skupinu znaků a jejich úkolem bude vypsat co nejvíce slov, která tuto skupinu obsahují, uvést i jejich význam a výslovnost. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr si žáci porovnají nalezená slovíčka a učitel jim u každého slovíčka několikrát přehraje výslovnost. Didaktický efekt: Žáci si procvičí podobná slovíčka a budou v nich v budoucnu méně chybovat. Upevňují si správnou výslovnost. Vyhledávání podle šablon je pro žáky zajímavým zpestřením hodiny. rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: do slovníku se zapíše?oo?, slovník najde slova: book, cook, look, boom, pool, boot, cool, food, good, loop, door atd. do slovníku se zapíše?ea?, slovník najde slova: bean, beat, deal, bear, dear, lead, meal, read, beau, deaf, head Aby mohli žáci efektivně vyhledávat v elektronickém slovníku podle skupiny znaků uvnitř slova, nasměruje je učitel po chvíli na rozšířené vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (právě jeden znak) na kartě šablony. 7

8 Výslovnost Výslovnost 7. Vyhledávání homofonů a upevňování správné výslovnosti slovíček Učitel předloží žákům seznam slovíček zapsaných foneticky, tak jak je čteme. Úkolem žáků je pro každý fonetický zápis vypsat všechna slovíčka, jejichž výslovnost představuje homofony. Nejprve žáci pracují bez pomůcek, potom s použitím elektronického slovníku Lexicon 5, kam mohou slovíčko zadat foneticky. Na závěr učitel několikrát přehraje žákům výslovnost slovíček. Didaktický efekt: Žáci se naučí rozlišovat homofony. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci si také uvědomí, že fonetický přepis výslovnosti je pouze přibližný. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože v něm najdou i slova, která v knižních slovnících mnohdy nenašli, neboť přesně nevěděli, jak se píšou. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese; fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: houl: whole, hole bag: bag, bug sin: sin, sing, thin, thing, syne sik: sick, thick soul: soul, sole sót: sort, thought, sought, saut sajt: sight, site, cite rajt: right, write, riot, rite, wright men: man, men, maun mad: mad, mud mag: mag, mug francouzština: se/ce; et/est wič: which, witch grejt: great, grate mejl: male, mail nou: know, no sí: sea, see sajt: cite, sight, site stíl: steal, steel tú: two, to, too wík: week, weak najt: night, knight Fonetické hledání zatím funguje pouze pro angličtinu a francouzštinu. Je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a opět zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 8

9 Výslovnost 8. Procvičování slovíček s podobnou výslovností Učitel vytvoří skupiny slov, která se žákům často pletou (např. slova s podobnou výslovností, slova, která se podobně píšou ap.). Úkolem žáků je doplnit výslovnost a české významy slovíček. Pracují samostatně, poté svoje výsledky ověří pomocí elektronického slovníku. Učitel nakonec vysvětlí žákům rozdíl ve výslovnosti slov, ukáže fonetický přepis výslovnosti a výslovnost každého slovíčka několikrát přehraje. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. vyhledávání hesla přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla angličtina: heart hurt hard heard thing think thin sing 9. Procvičování slovíček s různou výslovností Učitel připraví skupiny slovíček obsahující určitou skupinu písmen (např. oo). Žáci je mají roztřídit podle podobné výslovnosti do několika skupin. Nejprve pracují samostatně, bez dalších pomůcek, potom s použitím knižního slovníku, nakonec s elektronickým slovníkem Lexicon 5. Na závěr učitel principy výslovnosti skupiny oo podrobněji vysvětlí a u každého slovíčka žákům několikrát přehraje jeho výslovnost. Varianta: Učitel nechá žáky vyhledat další slovíčka obsahující skupinu oo, po chvíli jim napoví efektivní způsob rozšířené vyhledávání podle šablon s pomocí elektronického slovníku. Protože výsledných slov nalezne Lexicon příliš mnoho, učitel může hledání upřesnit hledat se budou jen slova, která mají právě 4 (5) písmen. Didaktický efekt: Žáci se naučí správně vyslovovat podobná slova. Přehrávání vzorové výslovnosti přispěje k jejímu snazšímu zapamatování a zlepšování vlastní výslovnosti. Žáci ocení výhody práce s elektronickým slovníkem, protože slovo zadané skupinou písmen uvnitř slova by v knižním slovníku obtížně hledali. přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: tooth, food, noon food, goog, book němčina: neu, treu, heute, Beutel kein, fein, Stein, meinen tief, sieben, kopieren, Tier Varianty gramatických procvičovacích cvičení pro němčinu: skládání kompozit ověření v Lexiconu 5 v záložce Kolokace door, floor blood, flood schön, hören, mögen Schlüssel, küssen, dünn, Stück Rätsel, Käse, dänisch, Säge 9

10 Gramatika Gramatika 10. Tvoření slov odvozováním Učitel si v rámci přípravy nachystá deset slov, ke kterým mají žáci najít odvozená slova. Nejdříve ta, která sami znají, další potom s pomocí elektronického slovníku Lexicon 5 (na interaktivní tabuli, promítáním dataprojektorem či na počítačích v jazykové učebně). Didaktický efekt: Žáci se pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku naučí vyhledat hesla se stejným kořenem a jejich porovnáním si přiblíží možnosti tvoření slov odvozováním od kořene. Poznají tak další způsob, jak si aktivně rozšiřovat slovní zásobu. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) rozšířené vyhledávání hesla podle šablon (např. znak? ve vyhledávání zastupuje jakékoli jedno písmeno, znak * zastupuje libovolný počet písmen) angličtina: act: actor, actress, acting, active, interact, overact, actable, react fly: overfly, flyer, flying, butterfly, dragonfly, firefly, flyboy, flyby, fly-fish, flypaper man: woman, airman, aidman, anchorman, anchorwoman, apeman, barman, businessman, chairman, fireman, mailman němčina: Haus: Nebenhaus, Vorhaus, Durchhaus, Hinterhaus, Hausbar, Hausmeister schön: Schönheit, wunderschön, Dankeschön, unschön weit: unweit, Weite, weitläufig, ausweiten, erweitern, weltweit, insoweit, inwieweit, Oberweite, soweit Kompozita: hoch + podstatné jméno: Hoch+Schule, Hoch+Haus, Hoch+Deutsch, Hoch+Spannung, Hoch+Wasser Schul(e) + podstatné jméno: Schul+Alter, Schul+Aufgabe, Schul+Bus, Schul+Bank, Schul+Buch, Schul+Fach, Schul+Heft, Schul+Jahr, Schul+Hof, Schul+Klasse, Schul+Tag, Schul+Tasche Příbuzná slova se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary, Kolokace. V tomto okně jsou ve třech skupinách uvedena frázová slovesa, slova odvozená předponami a slova odvozená příponami (pokud k danému heslu existují). Kliknutím na příslušnou skupinu se zobrazí její obsah. Seznam lze doplnit pomocí rozšířeného vyhledávání podle šablon (ikona lupy se znaménkem +) s použitím speciálních znaků * (text libovolné délky) a? (jeden znak). 10

11 Gramatika angličtina: act* = všechna slova začínající na act *act = všechna slova končící na act *act* = všechna slova obsahující kdekoliv act (i na začátku nebo na konci)??act = všechna pětipísmenná slova končící na act Pozn.: U některých nalezených slov ale nebude hledaný text act tvořit kořen (compact). němčina: weit* = všechna slova začínající na weit *weit = všechna slova končící na weit *weit* = všechna slova obsahující kdekoliv weit (i na začátku nebo na konci)??weit = všechna pětipísmenná slova končící na weit 11. Práce s frázovými slovesy Učitel si v rámci přípravy nachystá pět sloves, která jsou součástí sloves frázových. Ke každému mají žáci napsat co nejvíce frázových sloves. Nejdříve ta, která sami znají, potom s použitím knižního slovníku, na závěr pracují s elektronickým slovníkem Lexicon 5. U každého slovesa žáci napíšou také jeho význam. Modifikace při probírání nového slovesa, které tvoří frázová slovesa: žáci obdrží věty s frázovými slovesy, která neznají, z kontextu se mají pokusit odhadnout jejich význam. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat frázová/předponová slovesa, uvidí jejich použití ve větách a uvědomí si jejich význam. Díky snadnému ovládání elektronického slovníku si mohou slovesa porovnat, problematická zopakovat a procvičit. U předponových sloves mohou tímto způsobem pochopit funkci a význam jednotlivých předpon., knižní slovníky Lingea zobrazení frázových sloves u hesla angličtina: think: think back, think out, think over, think through, think up němčina: geben: abgeben, aufgeben, angeben, ausgeben, begeben, beigeben, durchgeben, eingeben, ergeben, herausgeben, hingeben, übergeben, untergeben, vergeben, weitergeben, wiedergeben, zugeben, zurückgeben machen: abmachen, anmachen, aufmachen, ausmachen, durchmachen, einmachen, herausmachen, hinmachen, losmachen, nachmachen, vormachen, wegmachen, zumachen sagen: absagen, ansagen, aufsagen, aussagen, besagen, dazusagen, durchsagen, einsagen, entsagen, hersagen, hinsagen, untersagen, versagen, voraussagen, vorsagen, weitersagen, zusagen Frázová slovesa se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Tvary. Kliknutém na konkrétní frázové sloveso se zobrazí jeho význam. 11

12 Gramatika 12. Výklad tvarosloví s pomocí elektronického slovníku Učitel si před vysvětlováním gramatického jevu v rámci přípravy nachystá deset slov, kterých se gramatický jev týká a nejsou v základním tvaru, např. různé tvary sloves v minulém čase, tvary přídavných jmen při stupňování, podstatných jmen při skloňování ap. Žáci nejdříve postupně hádají, od kterého slova by tvary mohly být odvozeny, poté učitel zadá tvar do Lexiconu a ukáže výsledek. Na závěr může předvést tabulku tvarosloví, aby si žáci zopakovali tvary, které již znají. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Žáci se naučí najít překlad slova, které není v základním tvaru. Upevní si probíraný gramatický jev. Zjistí také, že lze hledat slovíčka zapsaná bez diakritiky. morfologické (tvaroslovné) hledání (tzn. slovo lze do vyhledávání zadat např. v minulém čase, v množném čísle, nepravidelném tvaru ap.) 12

13 Gramatika Deset pravidelných sloves v minulém čase > zobecnění a výklad tvorby minulého času angličtina: nepravidelná slovesa: went, spoke, bought, brought, broken, stolen, lost němčina: časování silných sloves v přítomnosti: a > ä: fahren, braten, fallen, halten, schlafen, schlagen, tragen e > ie: sehen, lesen, empfehlen, stehlen, befehlen e > i: sprechen, vergessen, essen, nehmen, treten, brechen časování silných sloves v minulosti: A B B: belieben, fliegen, lügen, reiten, schneiden, schließen, schreiben, ziehen A B A: essen, fahren, fallen, geben, heißen, kommen, lassen, laufen, lesen, schlafen, sehen A B C: beginnen, bitten, finden, gewinnen, helfen, nehmen, schwimmen, sitzen, sprechen, springen Tvaroslovné hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá základní tvar slova. Tuto funkci lze vypnout (zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. Tvaroslovné hledání funguje ve všech jazycích, tedy i v češtině. 13. Procvičování tvarosloví Učitel si nachystá deset slov. Žáci mají vytvořit všechny tvary v určité gramatické kategorii. Při následné opravě učitel demonstruje správné výsledky v tvaroslovných tabulkách, případně doplní vysvětlení přehledem v oddílu Gramatika (vhodné zejména pro jazyky s pestřejším skloňováním a časováním). Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Varianta: Učitel vytvoří na interaktivní tabuli cvičení s různými tvary jednoho slovesa užitými ve více větách. Žáci mají doplnit správný tvar slovesa do každé věty. Didaktický efekt: procvičení a podpora výuky tvarosloví (skloňování, stupňování, časování, nepravidelné tvary atd.) s názornými ukázkami a přehledy v elektronickém slovníku. Využití přehledů ze slovníku usnadní učiteli přípravu na hodinu. zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. kompletní časování sloves atd.) Informace o tvarosloví nalezeného hesla se zobrazí po stisknutí zlatého klíčku za heslovým slovem nebo vpravo dole. Obecnou gramatiku lze studovat po stisknutí tlačítka s písmenem G, které je v okně Lexicon umístěno vpravo dole. angličtina: go němčina: hund, sein, fahren 13

14 Gramatika 14. Využití kapitol přehledu gramatiky Při upozorňování na časté chyby žáků ukazuje učitel na interaktivní tabuli či pomocí projektoru správné tvary slova v gramatických přehledech nebo tvaroslovných tabulkách, které jsou součástí elektronických slovníků. Zobrazení těchto informací na interaktivní tabuli nebo jejich promítání dataprojektorem na plátno nahrazuje plakáty a výukové obrazy s gramatikou. Didaktický efekt: Učitel může flexibilně reagovat na různé typy chyb a názorně zopakovat problémovou gramatiku bez nutnosti přípravy. Žáci se naučí využívat tvaroslovné tabulky a gramatiku v elektronickém slovníku samostatně a vyhnou se následně podobným chybám. fulltextové vyhledávání v gramatice při zadání slova would nebo stupňování se vyhledají všechny kapitoly gramatiky, které toto slovo obsahují 15. Určování podstatných jmen v angličtině Jednoduchá hra do hodin angličtiny, při které mají žáci za úkol v rámci lekce poznat podstatná jména. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim Učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o podstatné jméno, nebo nikoliv. 14

15 Gramatika Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně, v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; buď se každé slovíčko přehraje jen jednou, nebo se opakuje stále dokola) 16. Určování sloves v angličtině Obdobné cvičení, při kterém mají žáci v rámci lekce poznat slovesa. Učitel si připraví slovíčka, v Lexiconu 5 zapne režim učení a žáci mají za úkol u každého slovíčka rozhodnout, zda se jedná o sloveso, nebo nikoliv. Žáci navíc u každého slovesa určí, zda je pravidelné, nebo nepravidelné, a vypíšou všechny jeho tvary konkrétně: infinitiv, 3. osobu přítomného času, minulý čas, trpný rod a gerundium. Didaktický efekt: Žáci si procvičí gramatiku. kompletní přehled gramatiky zobrazení kompletní tabulky tvarosloví slova (např. časování sloves ve všech časech atd.) 15

16 Rozšiřování slovní zásoby Rozšiřování slovní zásoby 17. Rychlý překlad neznámého slova při práci s cizojazyčným textem v počítači Žáci pracují společně nebo samostatně s cizojazyčným textem (např. encyklopedie zpravodajství atd.) na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel chvíli nechá žáky pracovat samostatně, pak ukáže rychlou metodu přeložení slovíčka; stačí ukázat kurzorem myši na slovíčko, slovník je automaticky převezme a zobrazí jeho překlad. Didaktický efekt: Žáci se naučí používat nejrychlejší metodu překladu neznámého slova v textu pomocí elektronického slovníku Lexicon 5. Nenásilně si rozšiřují slovní zásobu., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) přehrávání výslovnosti zobrazeného hesla Funkce přebírání slovíčka pod kurzorem se často nazývá mouse-over. Standardně je vypnutá, aktivuje se zaškrtnutím v Možnostech programu (ikona klíče), podrobněji v kapitole 1a. Díky funkci mouse-over lze slovíčka překládat elegantně a jednoduše, je to nejrychlejší možná metoda překladu neznámého slova v textu v počítači. 18. Práce s cizojazyčným textem na počítači, překlad a uložení nových slovíček vytvořením nové lekce Žáci pracují samostatně s cizojazyčným textem, který jim učitel zadá nebo jej vyhledají podle pokynů učitele na internetu (např. Rozsah a náročnost textu zvolí učitel úměrně pokročilosti žáků. Obsah článku může navazovat na učivo probírané v rámci jiných předmětů nebo na aktuální téma, výročí apod. (multikulturní výchova, svět cizokrajných zvířat, evropské sopky, polární výpravy aj.). K vyhledání neznámých slovíček použijí žáci Lexicon. Mají za úkol text přeložit buď na počítači, nebo do sešitu (podle pokynů učitele), a z neznámých slovíček vytvořit v Lexiconu vlastní lekci. Didaktický efekt: Žáci se naučí pracovat s cizojazyčným textem a při dohledávání neznámých slovíček používat funkci mouse-over, rychlou metodu přeložení neznámého slova. Procvičí si také překlad souvislého textu ve větách a posilují i mezipředmětové vztahy. Zopakují si vytvoření vlastní nové lekce a nová slovíčka si tak budou moci standardně procvičovat., EasyLex 2/2+ automatické přebírání slov z elektronického textu, na které se ukáže kurzorem myši funkce mouse- -over (lze ji využít např. v textových editorech {např. MS Word}, v prohlížečích internetových stránek {např. MS Explorer, Mozilla Firefox}, v ech {např. MS Outlook} či v prohlížečích pdf dokumentů {např. Acrobat Reader} atd.) funkce Učení (přehrávání slovíček buď postupně v pořadí od prvního do posledního, nebo náhodně vybraných; další slovíčko naskakuje po stisknutí klávesy, nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu; každé slovíčko se buď přehraje jen jednou, nebo se slovíčka přehrávají stále dokola) funkce Zkoušení (slovník vybere slovíčko a požaduje od zkoušené osoby zapsat jeho překlad, poté slovník zobrazí správný překlad, uživatel označí svůj překlad za správný či špatný, na závěr program ukáže počet správných a špatných překladů zkoušené osoby) vytvoření vlastního tématu, např. nové lekce z učebnice (seskupení vybraných slovíček do skupiny) 16

17 Rozšiřování slovní zásoby Funkce mouse-over je rozebrána v kapitole 1, vytvoření nové lekce v kapitole 2. Novou lekci budou žáci tvořit až po přeložení celého textu, je vhodné jim doporučit, aby si neznámá slovíčka zapisovali do seznamu (na počítači nebo do sešitu), samozřejmě stačí bez překladu. Elektronický seznam slovíček je pro žáky výhodnější, protože jej potom mohou do vytvářené lekce zkopírovat a nemusí slovíčka znovu opisovat. 19. Překlad slyšeného neznámého slovíčka fonetické hledání v elektronických slovnících Učitel žákům přehraje po větách audiotext, který obsahuje slovíčka, jež neznají. Začátečníkům může učitel přehrávat pouze jednotlivá slovíčka. Žáci mají za úkol si věty nebo slovíčka zapisovat a doplnit vždy jejich překlad. Snaží se odhadnout jejich pravopis. Následně chodí žáci k interaktivní tabuli nebo k počítači a hledají překlad slovíček. Pak si výsledek ověří zapsáním slyšené výslovnosti do slovníku. Pokud program nabídne více možností, snaží se žáci odvodit správný význam (pouze v případě audiotextu ve větách). Učitel může přehrát též vzorovou výslovnost nalezeného slovíčka. Pokud mají žáci k dispozici svůj počítač s Lexiconem, mohou vyhledávat slovíčka samostatně, jakmile je učitel seznámí s možnostmi fonetického hledání. Také audiotext může být zadán na počítači např. ve formě MP3 souboru nebo jako jednoduché video, např. rozhovor ve formátu AVI nebo MPEG. V tomto případě mohou žáci pracovat zcela samostatně, mají-li sluchátka. Tato varianta je výhodnější pro slabší žáky, mohou si nahrávku podle potřeb sami zastavovat, vracet zpět a opakovaně přehrávat. Didaktický efekt: Žáci se naučí vyhledat ve slovníku slova, která jen slyšeli, ale nevědí, jak se přesně píšou. U jazyků s historickým pravopisem, jako je např. angličtina, si uvědomí, jakými způsoby lze vyslovovanou hlásku přepsat. Také mohou porovnáním výslovnosti daného slova v audiotextu a v Lexiconu poznat, jak se může výslovnost téhož slovíčka u různých mluvčích lišit. Porozumí možnostem fonetického hledání a budou je aktivně používat. fonetické vyhledávání hesla (stačí do vyhledávání zapsat českými znaky slovo tak, jak ho slyšíme, a slovník ho vyhledá, např. v anglickém slovníku zadáme číz, slovník najde hledané slovo cheese); fonetické hledání je zahrnuto ve všeobecných slovnících pro angličtinu a francouzštinu angličtina: šíp > sheep číz > cheese čúz > choose tač > touch pzišn > position lajn > line, lion lejk > laik, lake grejt > grate, great sam > some, sum, thumg, SAM sin > sin, sing, sine, thin, thing Fonetické hledání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky vyhledá heslo zadáním jeho výslovnosti. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. 17

18 Rozšiřování slovní zásoby Učitel může připomenout žákům i další možnosti hledání, které jsou uvedeny v dialogovém okně. Podrobněji jsou rozebrány v dalších kapitolách. 20. Užití slov v kontextu, objevování nových významů slov pomocí fulltextového vyhledávání Žáci pracují společně s cizojazyčným textem na interaktivní tabuli či na počítačích. Učitel pomocí vybraných slovíček žáky seznámí s principy fulltextového vyhledávání (hledání slova uvnitř ostatních hesel ve slovníku). Společně si projdou některé nalezené fráze, kolokace, příklady a idiomy. Pokud má učitel ve slovníkové sadě k dispozici i Korpus (je obsažen ve slovnících Platinum), ukáže v něm žákům také konkrétní užití slovíčka v reálně publikovaných textech. Didaktický efekt: Žáci uvidí slovíčko v kontextu, uvědomí si nové významy a s pomocí fulltextového vyhledávání budou schopni o slovíčku získat z různých zdrojů maximum informací. fulltextové vyhledávání (při hledání hesla prohledá celý slovník {obsah všech hesel} a u hesel, ve kterých se hledané slovo vyskytuje {např. v příkladové větě, ve slovním spojení, ve frázi atd.}, tyto výskyty zobrazí) práce s celou slovníkovou sadou (pokud má uživatel zakoupeno více slovníků Lexicon 5, program vyhledává ve všech těchto slovnících najednou) Fulltextové vyhledávání je standardně zapnuto, což znamená, že se automaticky hledá heslo také uvnitř jiných hesel a textů. Tuto funkci lze vypnout (a zase zapnout) v dialogovém okně Hledání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou. angličtina: land Na záložce Hesla nalezeno v několika slovnících, okno Náhled fulltextu zobrazuje ukázku, pokud není tento náhled vypnut (příklad 2). Všechny výsledky fulltextu najdete po kliknutí na záložku Fulltext. heslo nalezené v různých slovnících výsledky fulltextu příklady s překlady idiomy s překlady 18

19 Rozšiřování slovní zásoby němčina: Najít pomocí fulltextového vyhledávání slovo Fisch a) ve všech základních významech (r Fisch = ryba {živočich}, ryba {pokrm}, Ryby {znamení zvěrokruhu}, Ryby {souhvězdí} atp.) b) ve složenině (např. Backfisch, Fischauge, Fischbein, Fischbesteck, Fischfang, Fischfilet, Fischsuppe) c) v odvozených slovech (např. fischen, Fischer, Sportfischen) d) ve slovních spojeních (např. chytat ryby, souhvězdí Ryb, zlatá rybka) e) v kolokacích (např. mlčet jako ryba, plavat jako ryba, být zdravý jako rybička) f) v idiomech (např. být jako ryba na suchu) Pro žáky jsou zajímavým zpestřením zvláště idiomy, kterým se podrobněji věnuje některá další kapitola. 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí synonym Učitel si v rámci přípravy nachystá deset cizích slov, ke kterým mají žáci napsat synonyma. Nejdříve ta, která sami znají, potom žáci vyhledávají synonyma v knižním slovníku a na závěr v elektronickém slovníku Lexicon 5. Varianta: Učitel si může pro žáky vytvořit jako učební pomůcku různé hry na kartičkách typu domino či pexeso, kdy dvojice tvoří vždy dvě synonyma. Tyto hry hrají buď jednotliví žáci, nebo skupiny žáků proti sobě. Didaktický efekt: Žáci si zopakují pojem synonymum. Uvědomí si různé možnosti vyjádření téhož jevu. Naučí se vyhledávat synonyma ve slovnících, porovnají možnosti knižního a elektronického slovníku., knižní slovníky Lingea. slovník zobrazuje příbuzná slova k heslu (slova odvozená předponou či příponou, synonyma a antonyma, frázová slovesa, kolokace atd.) angličtina: big > velký (rozměry) big, great, (plošně) large rozsáhlý extensive, vast němčina: kurz > krátký zierlich, klein, knapp, bündig, kurzfristig schmutzig > špinavý fleckig, unsauber, dreckig, böse machen > dělat handeln, vorgehen, anfertigen 19

20 Rozšiřování slovní zásoby Synonyma a antonyma se zobrazují v levém dolním okně programu Lexicon 5 na kartě Význam. Velikost tohoto okna můžete myší měnit podle potřeb, stejně tak i rozměry dalších oken na obrazovce. Poznámka: Žáci mohou porovnat nalezená synonyma s těmi, která nabízí textový procesor Word v rámci své funkce Thesaurus (slovník synonym). K českým synonymům mohou hledat překlady. Thesaurus pozdvihuje úroveň psaného projevu žáků. 20

Vítejte Doporučená konfigurace počítače:

Vítejte Doporučená konfigurace počítače: Vítejte Na tomto CD-ROMu si můžete rychle a pohodlně vyhledat překlad, poslechnout si správnou výslovnost anglických slov, která namluvili rodilí mluvčí, můžete si vytvořit vlastní uživatelský slovník

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby.

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby. strana cvičení materiál metodický postup organizační forma čas str. 56 1 Ž si prohlédnou obrázek a česky odpoví na otázky. 2a Ž si prohlédnou obrázky A I a srovnají je se situací na obrázku ve cv. 1. Potraviny,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC Jméno autora práce Rybecká Petra Název práce High numbers, Who s and What s in the house? Zaměření, cíle práce Chápání číselných pojmů Určování (pojmenovávání) rodinných členů a místností v domě. Popis

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

My English Vocabulary

My English Vocabulary My English Vocabulary Program jsem si napsal pro svou potřebu, ale jelikož se domnívám, že by mohl být užitečný i jiným, tak jsem se rozhodl dát jej k dispozici jako freeware. Program slouží k udržování

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více