vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu"

Transkript

1 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu Září Téma: Kdo přišel do školky Cíl: usnadnit adaptaci v novém prostředí, uvázat kamarádské vztahy, chápat význam tvorby pravidel a jejich dodržování pojmenovat předměty kolem sebe najít jejich místo, poznávat a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny Podtémata: 1. Hola, hola školka volá 2. Tady jsem doma 3. Příběh O jabloňce 4. Konec léta Říjen Téma: Sklízíme plody podzimu Cíl: rozšiřovat a upevňovat poznatky o podzimní přírodě, chápat změny v přírodě, porovnání tvarů a barev, poznat a pojmenovat některé stromy a plody lesa Podtémata: 1. Z pohádky do pohádky (O veliké řepě) 2. Jdeme s tátou do polí 3. Barevný podzim v lese 4. Podzimní radovánky Listopad Téma: Když padá listí Cíl: poznávat změny počasí vítr a déšť Poznávat základní poznatky v lidském těle a jeho hlavních funkcích, znát jak chránit své zdraví, poznávat různé části oděvu a jejich vlastnosti Podtémata: 1. Co umí vítr a déšť 2. Co si oblékneme 3. Moje tělo a smysly 4. Když kamarád stůně Prosinec

2 Téma: Těšíme se na Ježíška Cíl: poznávat a prožívat zvyky a tradice Vánoc, rozvíjet kladné mezilidské vztahy, dělat si vzájemně radost drobným dárkem, upevňovat znalost základních barev, porovnávat velikost a tvar Podtémata: 2. Mikuláš s čertem 3. Čas pohádek 4. Vánoce přicházejí 5. Co to voní Leden Téma: Paní zima jede Cíl: obohacovat slovní zásobu, rozvíjet samostatné vyjadřování, uvědomovat si význam zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně poznávat geometrické tvary, pomáhat a spolupracovat s malými dětmi Podtémata: 1. Tři králové 2. Už půjdeme k zápisu 3. Zimní radovánky 4. Kam se, ptáčku, kam schováš Únor Téma: Objevujeme svět kolem nás Cíl: uvědomovat si, že vše na světě má svůj význam, poznávat práci dospělých, vážit si ji, poznávat vlastnosti různých předmětů, seznamovat se s životem a radovat se z tradičních lidových slavností Podtémata: 2. Pohádka O kohoutkovi a slepičce řemesla 3. Za polárním kruhem 4. Masopustní a karnevalové veselí 5. Jak poznáváme svět vlastnosti předmětů Březen Téma: Jak se rodí jaro Cíl: poznávat dopravní značky a jejich způsob pohybu, znát své chování na ulici a vozovce, poznávat typické znaky jara, spojit si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími, umět zacházet s knihou Podtémata: 1. Jedu, jedeš, jedeme 2. Probouzení v přírodě 3. Každý den s knihou 4. Hody, hody, doprovody Duben

3 Téma: Jdeme na procházku Cíl: prožívat svátky jara, zvyky a obyčeje, umět pojmenovat mláďata domácích zvířat, vést děti k ochraně životního prostředí Podtémata: 1. Velikonoce 2. U babičky na venkově mláďata 3. Žijeme na planetě Zemi 4. Rej čarodějnic Květen Téma: Když všechno kvete Cíl: mít respekt ke všem členům rodiny, vnímat rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím členům, poznávat cizokrajná zvířata, umět relaxovat Podtémata: 1. Moje rodina 2. Květiny pro maminku 3. ZOO 4. Výlet rozdíl mezi městem a vesnicí Červen Téma: Těšíme se na prázdniny Cíl: umět respektovat odlišnosti kamarádů a jiných lidí, poznávat život u vody a ve vodě, na louce a zahrádce, umět chránit své tělo, upevňovat obezřetné chování k cizím lidem, učit se spolupracovat ale i odmítat Podtémata 1. Děti jako já 2. Život u vody 3. Voní kvítí, barvy svítí (na louce) 4. Nepůjdu s tím, koho neznám 5. Splněná přání loučení s předškoláky

4 4.2 Použitá literatura Literatura: Jaro Léto Podzim Zima Hudba v současné době-výběrové řady Školka plná zábavy Rozcvičky v MŠ II Informatorium školy mateřské Čteme a recitujeme v MŠ Velká kniha pro malé mistry - Eva Opravilová - Vladimíra Gebhartová - Eva Jenčková - Patty Glaycombová - Hana Volfová - časopisy - Eva Veberová a Vladimír Staněk - Uršula Barttová, Inge Burkhardtová Hádanky od srdíčka - Zuzana Kopecká Diagnostika předškoláka 100 her k rozvoji tvořivosti předškolního a ml. školního věku 130 her k utváření osobnosti 150 her k utváření osobnosti Zpívejme si, zpívejme si 1.,2. Soubor Barevných kamínků 1-10 Hrajeme si od jara do zimy - M. Přikrylová, J. Horáčková - G.+ M. Přikrylovy - G.+ M. Přikrylovy Velká kniha pro předškoláky a malé školáky - nakladatelství Svojtka Malým zpěváčkům zpěvník pro MŠ - SNP Písničky čtyř ročních období dětem

5 Skřivánek sborník písní pro MŠ - Panton 4.3 Měsíční plány ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY Podtéma: Hola, hola, školka volá Cíl: seznámení nových dětí s prostředím školy a normami komunikace respektování dohodnutých pravidel společného soužití ve třídě rozvíjení slovní zásoby dětí 1. Nabídnutí možnosti zahrát si pohybové hry 2. Rozvíjení schopností předávání náčiní z ruky do ruky 3. Koordinování pohybů se zrakovým vnímáním 4. Zlepšování koordinace těla 1. Umět říci své jméno a příjmení 2. Umožnění her v koutcích a vedení dětí k vzájemnému dialogu 3. Soustředěné vyposlechnutí literárního díla, hovoření o četbě 4. Seznámení se základními společenskými normami komunikace 1. Seznámení dětí s prostředím a pravidly školy 2. Vytvořit dětem radostnou chvíli v mateřské škole 3. své značky, upevňování návyků sebeobsluhy a hygieny 4. Seznamování o významu pořádku, ukládání věcí na určené místo a o péči o své okolí 1. Navození radostné nálady ve třídě, těšení se na společný pobyt v MŠ 2. Umožnění výtvarné činnosti v průběhu celého dne 3. Vymalování plochy temperovou barvou a vhodným štětcem 4. Zajišťování pěvecké úrovně třídy zásobou písní, zpívání si pro radostnou náladu 5. Rozvíjení schopnosti spolupracovat se společenstvím ostatních dětí, mít radost ze společné činnosti

6 1. Vytváření prostředí k utváření osobní pohody 2. Ukládání si věcí na své místo 3. Zvládnutí jednoduchých pracovních postupů přeložit čtverec papíru 4. Rozvíjení drobného svalstva ruky mačkání a zarýhnutí papíru - sestavování z drobných kostek - tvořivé hry Na obchod, Na domácnost - pohybové hry Na jména, Na Palečka a Obra Škatulata,škatulata hejbejte se - prohlídka školy výlet po třídě a budově školy - hra s míči a papírovými koulemi - prohlížení knih,četba - práce s říkadly a pohádkou - kresba pastelkami - malování temperovými barvami - řízený rozhovor - zpěv písní Skákal pes, Travička zelená, Prší,prší, Vlaštovičko leť ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLY Podtéma: Tady jsem doma Cíl: Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým dětem v dětské herní skupině,v rodině,osvojovat si dovednosti podporující osobní pohodu 1. Rozvíjení schopnosti běhat ve skupinách s poskoky, reagovat na signál 2. Zlepšování koordinace pohybů těla při plazení pod překážkami 3. Podporování celkové obratnosti a postřehu při společných hrách 4. Nabídnutí možnosti výběru pohybových her podle volby dětí 1. Rozvíjení samostatného slovního projevu, vyjadřování svých pocitů, myšlenek 2. Procvičování kultivovaného projevu, ovládání intonace a tempa řeči 3. Rozvíjení řečových dovedností při poznávání a hledání tvarů množného čísla 4. Soustředěné vyposlechnutí literárního díla, zapamatování si krátkého verše 1. Uvědomováni si pojmu rodina, kdo do ní patří, jak nás chrání 2. důležitosti rodiny pro život, sounáležitosti s rodinou, rodinným prostředím 3. Rozvíjení orientace na ploše, poznávání rozdílů mezi předměty, věcmi 4. Seznámení dětí s prostředím školky, upevňování a dodržování určitých

7 pravidel důležitých pro vzájemné soužití ve třídě 5. Podporování smyslu pro pořádek, vědět, že věci mají své místo 1. Vyjádření citového vztahu k rodině pomocí malby, využití celé plochy papíru 2. Rozvíjení fantazie, odvážného výtvarného tvoření 3. Procvičování lehkého tanečního kroku při pohybovém vyjádření písně 4. Navozování radosti při společném i sólovém zpěvu, snažit se o rytmicky přesný zpěv 5. Probouzení pocitu pěkně strávených chvil ve společnosti svých kamarádů společným poslechem milé pohádky 1. Rozvíjení obratnosti ruky při vystřihování a nalepování, podporování samostatnosti při činnosti. 2. Procvičování drobného svalstva ruky manipulace s materiálem 3. Realizování vlastních nápadů při činnosti s papírem skládání, přehýbání, lepení 4. Podporování fantazie dětí při řazení geometrických tvarů na podložce vytváření obrázků, týkajících se domova, rodiny - námětové hry Na domácnost, Na maminky - pohybové hry Zatoulaný míček, Na vlka a kůzlátka, Vítr a mrak - hry s reakcí na signál, plazení pod překážkami - hry s geometrickými tvary a lepidlem - tvoření z korálků, látek, papírů, práce s nůžkami - malování temperovými barvami, pastelkami, voskovkami - fantazijní tvoření tuší a barvami - zpěv písní Já mám tetu, Hrálo si koťátko, Holka modrooká - seznámení s tanečním krokem mazurka na píseň Liščí mazurka - práce s jednoduchými verši, básničkami a pohádkou - prohlížení a čtení knih s rodinnou tématikou - samostatné a plynulé vyjadřování při rozhovorech o své rodině, kdo do ní patří, školce, kamarádech,vyhledávání tvarů množ.čísla, ovládání tempa řeči a správné intonace - hry s pracovními listy - konstruktivní hry, manipulační činnosti - společenské hry - tvořivé hraní v koutcích - vycházky do okolí - hry na školní zahradě, pískovišti ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY

8 Podtéma: O jabloňce na zahradě Cíl: poznávání a pojmenovávání některých druhů ovoce a zeleniny jejich vlastnosti,význam pro zdraví člověka rozvíjení sluchových dovedností při rozkladu slov určování množství více-méně 1. Procvičování chůze,běhu a poskoků v rytmu s reagováním na smluvený signál 2. Protahování jednotlivých částí těla s dýcháním při cvičení,rovnými zády a koordinací pohybů 3. Procvičování tanečního kroku krok stranou - přísun 4. Procvičování chůze ve dvojicích a v útvaru vycházky do okolí 5. Seznamování dětí s bezpečnou chůzí po schodech,střídání nohou při výstupu a sestupu 1. a pojmenovávání ovoce, zeleniny a jejich vlastností 2. Rozvíjení sluchových dovedností při rozkladu slov 3. Objevování zdrobnělin 4. se navzájem,vyjadřování svých představ 1. ovoce a zeleniny podle chuti a vzhledu 2. počtu a umění ho zaznamenat určování více méně 3. Seznámení nových dětí s prostředím divadla a pravidly chování v divadle 4. Vyluštění hádanek soustředěním se na jejich text 5. Vytváření podvědomí a hledání poučení a inspirace 6. a pozorování ovocných stromů v okolí 7. Objevování významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka 1. Posilování fantazie a představivosti při výtvarné činnosti 2. Ml.d.-vymalovávání určitého tvaru prstovými barvami 3. St.d.-malování čistými barvami,používání více štětců na více barev 4. Zpívání sólově i ve skupince 5. Poslech příběhu s dětským hrdinou 1. Vedení dětí k pečlivosti a přesnosti při skládání papíru dle pokynů 2. Uvolňování zápěstí kroužkovým pohybem 3. Upevňování špetkového držení psacího náčiní 4. Vedení dětí ke sběru přírodnin a využití při sestavování obrázků 5. Procvičování jemné motoriky ruky tlakem na dlaň a koulením vytvářet z modelovací hmoty kouli - motivovaná cvičení s jablíčky - skládání papíru housenka

9 - poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a hmatu - pozorování a pojmenovávání ovocných stromů - grafomotorická cvičení krouživé pohyby zápěstí - pracovní listy - prohlížení knih, encyklopedií, kuchařek - řízený rozhovor - poslech příběhu O jabloňce - modelování ovoce - otisk a dokreslení ovoce - návštěva divadelního představení, zpěv písní, nácvik písně Měla babka - malování prstovými a temperovými barvami - hry na zahradě, vycházka do okolí - tvořivé hry - pohybové hry - nácvik tanečního kroku krok stranou přísun ZÁŘÍ TÉMA : KDO PŘIŠEL DO ŠKOLY Podtéma : Konec léta Cíl : Pojmenovávat předměty a jevy kolem sebe, chápat jejich význam,užitek, podnítit spontánní hru,výtvarné cítění a pracovní zručnost při činnostech 1. Upevňování rovnovážného držení těla při chůzi po vyvýšené ploše 2. Zdolávání různých překážek v přírodním terénu 3. Procvičování rychlé reakce na změnu směru s pravolevou orientací ve skupinkách i samostatně 4. Upevňování postřehu při předávání míče z ruky do ruky, chytání míče z hodu 1. Rozvíjení mluveného projevu dětí, schopnosti klást otázky a souvisle na ně odpovídat 2. Zapamatování si krátkého textu, verše, opakovat ho se správnou výslovností 3. Upevňování schopnosti pro rozklad slov rytmizací slov 4. Vedení dětí ke vzájemné komunikaci, dialogu při hrách, vycházkách 1. Seznamování s nadcházejícími změnami v přírodě, počasí 2. Pozorování, poznávání a určování měnících se barev, tvarů a jevů okolo nás 3. Upevňování základních matematických pojmů, určování počtu, porovnávání množství 4. Procvičování prostorové orientace, představ, pojmy na, za, pod,nad, vedle, před

10 5. a zkoumání našich smyslů, vědět, k čemu nám slouží 1. Podněcování dětí k odvážné malbě, vyjádřit svůj citový vztah k prostředí, přírodě okolo nás 2. Obkreslení jednoduchého tvaru 3. Upevňování pěveckých návyků, přesnější intonace, správná artikulace 4. Poslech básní, veršů pro zpříjemnění prožitku z poznávání 1. Podporování samostatnosti při sestavování výrobků z konstruktivního materiálu 2. Upevňování lehkého tahu ruky, pravidelnosti tahu obloučky, rovné čáry 3. Procvičování správného postupu při obkreslování jednoduchého tvaru, zraková kontrola, správné držení tužky 4. Bezpečná manipulace s nůžkami, správný úchop při vystřihování jednoduchého tvaru 5. Vymalování předkresleného tvaru, nepřetahování linie tvaru - překonávání překážek v přírodním terénu - chůze po vyvýšené ploše s přímým držením těla - hry s míčem předávání, chytání, kutálení - pohybové a hudebně pohybové hry s reakcí na signál a pravolevou orientací - řízené rozhovory, navozování dialogů - pozorování skutečných jevů a dějů, jejich popisování - hry se slovy, artikulační činnosti - básničky, říkanky, verše - hry s pracovními listy matematické pojmy - upevňování tahu ruky při kresbě obloučky, rovné čáry, kruh - prostorové představy, orientace na, za, nad, pod, vedle, před - zpěv písní skupinový i sólový, přesná intonace - hry s barvami, modelovací hmotou - obkreslování tvarů, domalování, vymalování tvarů, nepřetahování linie tvaru - obkreslování šablonek a stříhání obrázků - malování, kreslení motivů z přírody - sestavování z konstruktivního a jiného matriálu - vycházky do okolí - pozorování jevů, změn - vyhledávání a pojmenovávání tvarů a barev ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Z pohádky do pohádky Cíl: pomocí vypravování a dramatizace pohádky obohacovat slovní zásobu dětí

11 třídění předmětů podle barvy poznávání určování barev řazení postav podle určených pravidel 1. Procvičování cvalu, klusu s vysokým zvedáním kolen jednotlivě i ve dvojicích 2. Cvičení protahovacích cviků se správným držením těla motivované pohádkou 3. Cvičení s prolézání obručemi přeskakování z obruče do obruče - provlékání obručí ve stoji,lehu,kleku 4. Vedení děti k rychlé reakci na smluvený signál při pohybových hrách 1. Vyprávění známé pohádky 2. Zapojení se do dramatizace jednoduché pohádky 3. Určování hlásky na začátku slova, rytmizace slov 4. Podporovat u dětí kamarádské vztahy. Hodnocení vlastností a vztahů mezi lidmi,mezi postavami v pohádce 1. Třídění předmětů podle barvy 2. Rozlišování stromů - jehličnaté,listnaté, vysoké,nízké, malé,velké 3. Hledání odpovědí na otázky příroda 4. Řazení postav z pohádky: za, před, podle určených pravidel 1. Seznámení s novými písničkami z pohádek 2. Ml.d.- vymalování předkresleného tvaru vodovými barvami St.d.- kreslení černou tuží,správné držení kreslícího náčiní 3. Poslech básní navozujících příjemnou atmosféru 4. Pozorování podzimní přírody 1. Procvičování správného úchopu nůžek 2. Procvičování správného postupu při nalepování papíru 3. Mačkání měkkého papíru,rozvíjení drobného svalstva ruky 4. Skládání a ukládání svých osobních věcí - běh ve dvojicích hra Na traktor viz. příloha - cval,klus,běh s vysokým zvedáním kolenou - zdravotní cviky O řepě viz.příloha - vystřihování obrázků z pohádky - lepení vystřižených obrázků - hraní pohybových her Na kočku a myš Na kocoura a vrabce - skládání a ukládání osobních věcí - mačkání měkkého papíru barevná řepa - pobyt venku - dramatizace pohádky - práce s postavami z pohádky řízený rozhovor

12 - poslech a zpěv písniček Pojďte děti Kuty,kuty Máme řepu - kresba tuží,malování vodovými barvami - poslech říkadel a básniček Myška O veliké řepě ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Jdeme s tátou do polí Cíl: Upevnění poznatků o podzimní přírodě a jejích proměnách, poznávat práce spojené s podzimní sklizní, s životem některých zvířat, která žijí na polích, rozvíjení paměti, pozornosti, představivosti 1. Upevňování přímého držení těla a správného dýchání při cvičení 2. Procvičování zrakového vnímání a orientace při běhu s vyhýbáním 3. Zlepšování fyzické zdatnosti při přelézání, podlézání, přeskakování překážek 4. Upevňování koordinace těla při zdolávání překážek v přírodním terénu 1. Rozvíjení citu pro fonematický sluch jednoduchými sluchově -analitickými činnostmi 2. Rozšiřování slovní zásoby o slova označující jevy, činnosti související s podzimní přírodou 3. Kladení základů pro výraznou recitaci - podzimní říkanky 4. Věnování náležité péče o správnou výslovnost dětí artikulační cvičení 1. některých druhů stromů, keřů rostoucích na poli, v jeho okolí 2. některých polních plodů, bližší seznámení s jejich růstem, užitím a produkty z nich vyrobenými 3. Seznamování s pracemi na poli, se zemědělskými stroji, náčiním 4. Seznámení se zemědělstvím, jaký význam má zemědělství pro život člověka 5. Podporování samostatného slovního projevu při charakterizování ročního období některými typickými znaky 6. Vedení dětí k osvojení si početní řady, určování - první a poslední, určování a porovnávání množství 7. Seznamování s některými volně žijícími zvířaty, poznávání prostředí, ve kterém žijí, způsobu jejich života 1. Zaplnění plochy, malování na námět podle vlastního přání dětí 2. Rozvíjení fantazie, smyslu pro tvary a barvy při práci s materiálem

13 3. Soustředěně vyposlechnout pohádkový příběh s dětským, nebo zvířecím hrdinou, rozhovory o příběhu 4. Upevňování správné intonace, navozovat radost ze zpěvu 5. Seznámení se a postupné pochopení vtipu a slovní hry ve veršovaných textech 1. Rozvíjení jemné motoriky při hrách s pracovními listy 2. Podporování pracovní zručnosti při tvorbě z různého materiálu 3. Podněcování bezpečného zacházení při manipulaci s nůžkami- rovný střih 4. Upevňování správného držení tužky, pastelky - tvořivé hry Na zemědělce, Na zvířátka - pohybové hry Na vlaštovky, Na zajíčky (padák) - překážková dráha - zdolávání překážek při vycházkách - organizace výstavky polních plodů, jejich poznávání - hry s pracovními listy- Poznej, co se sklízí, Jak dědeček sklízel brambory - výroba babky Bramboračky - tvoření z přírodních materiálů, dekorace z listí, jeřabin - tiskání bramborovými tiskátky - vystřihovánky, skládanky z papíru,,vrána - malování, práce se štětcem Život na poli, na poli - práce s říkadly a veršovánkami Vrána, Brambor, Žížala - řízené rozhovory o pracích a životě na poli - poznávat a zkoumat život zvířátek na polích - poslech a práce s pohádkou Zajíček Hrdopýšek, O veliké řepě - hry s počty, určování první, poslední - zpěv písní Běží myška, Nepořádní, Tancovala žížala - hry s kartičkami Zvířátka a jejich domečky, Co roste na poli - prohlížení dětských knížek, časopisů četba pohádkových příběhů - dramatizace pohádky ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Barevný podzim v lese Cíl: poznávání a pojmenovávání některých stromů a jejich plodů umět se chovat v lese,neničit přírodu čisté a pečlivé lepení přírodnin a netradičního materiálu 1. Procvičování poskoků a skoků mezi překážkami,postřehu a pohotovosti

14 2. Spojování cvičení s dýcháním 3. Procvičování rychlé a pohotové reakce při hře 4. Prolézání látkovým pytlem v podporu dřepmo 5. em charakterizovat postavu z pohádky 1. Rozvíjení schopnosti klást otázky a na otázky souvisle odpovídat 2. Upevňování výslovnosti,paměti při nácviku říkanky,zapamatovat si veršovaný text 3. Přecházení od smyslového vnímání k myšlení pojmovému 4. Soustředěný poslech pohádkového příběhu 5. Umět soustředěně vyjádřit myšlenku,svůj názor, formulovat otázku 1. Seznamování s výrobky ze dřeva 2. Seznamování se se společenstvím lesa, všímat si barev a tvaru přírodnin 3. Osvojování si poznatků o přírodě v lese.jaký význam má les pro člověka. Jak se v lese chováme.proč šetříme s papírem. 4. Osvojování si poznatků o lese o funkci myslivce,hajného,lesníka. 5. Všímání si různých druhů stromů,keřů,poznávání plodů některých z nich 6. Porovnávání množství více méně 1. Obkreslení jednoduchého tvaru 2. Vytváření podzimní dekorace z podzimních přírodnin 3. Výtvarně zachytit jehličnatý strom 4. Upevňování pěveckých návyků a intonaci písní,sólový skupinový zpěv 5. Výtvarně vyjádřit dojmy z vycházky do lesa 1. Čisté a pečlivé nalepování přírodnin,papíru aj.materiálu 2. Bezpečné zacházení s nůžkami při vystřihování jednoduchého obrázku 3. Uvolňování ruky v zápěstí,zraková kontrola pravidelnosti tahu ruky šikmé rovné čáry,obloučky 4. Procvičování špetkového držení sypký materiál 5. Sestavování obrázků z dřevěných tvarů dle předlohy - pohybové hry Zaječí pelíšky, Podzime - kreslení tuží - malování barvami - nalepování - navlékání přírodnin - stříhání - vycházky do lesa,přírody - poslech a nácvik říkadel - sestavování obrázků - řízený rozhovor - pozorování skutečných jevů a dějů

15 - zpěv písní Liščí mazurka, Muchomůrka - prohlížení knih ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma:Podzimní radovánky Cíl: Rozvoj estetického cítění, poznávání a využívání rozmanitosti barev podzimní přírody ve své tvorbě, osvojit si návyky podporující osobní pohodu a prožívání podzimní přírody 1. Procvičování plynulého přechodu od chůze k běhu a naopak 2. Upevňování víry ve vlastní síly, překonávání strachu při seskakování s vyšší roviny na podložku s dopomocí i bez dopomoci 3. Podporování pohotové reakce na změny směru při běhu ve skupinkách s pravolevou orientací 4. Procvičování orientování se v určeném prostoru při běhu mezi ostatním dětmi 1. Podporování samostatného slovního projevu na dané téma, procvičování a chápání sloves Co děláme na podzim? 2. Usměrňování a ovládání výdechového proudu při mluvení, zpěvu 3. Soustředěné vyposlechnutí pohádkového příběhu 4. Umět sluchově rozlišovat hlásku na začátku a na konci slova 1. zásadních změn počasí v podzimní přírodě, jak počasí mění tvář země 2. významu pozorování, objevování a poznávání nového při vycházkách do přírody 3. Vytváření radostných chvil při hrách a činnostech spojených s podzimním časem 4. Rozvíjení schopnosti poznávat a pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy a činnosti 5. Objevování možností her a tvorby v podzimní přírodě podle fantazie dětí 1. Podporování fantazie dětí, volení typických barev podzimu při tvorbě 2. Udržování čistoty práce při tvorbě s lepidlem a přírodními materiály, vytváření dekorací z přírodnin 3. Sledování a chápání postupu melodie ve spojení s pohybem, poznávání rozdílů v dynamice a tempu písně, skladby, ladnost pohybu 4. Zajišťování radosti při společném zpěvu, motivování zpěvu hlasy a zvuky podzimní přírody

16 1. Procvičování drobných prstových svalů, podporování pracovní zručnosti při vytrhávání, nalepování, skládání z papíru 2. Umožnění manipulace a experimentace s přírodním materiálem, dbát na bezpečnost práce 3. Umět ovládat ruku, prsty, zkoušet udělat špetičku při tvorbě z přírodnin sypký materiál 4. Upevňování tahů pastelkou, nepřetahování linie kresby 5. Umožnění dětem experimentování s barvou hry s prstovými barvami - pohybové hry Na dračí ocásky, Vítr a drak - seskakování s vyšší roviny na podložku - běh ve skupinkách s vyhýbáním a reakcí na změnu směru - rozhovory, vyprávění o činnostech, které děláme na podzim pouštění draků - vyprávění podle obrazového materiálu Co dělají děti na louce, - pozorování změn v přírodě, chápat je, pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy - poznávání hlásek na konci a na začátku slov - hry s pracovními listy - tvoření z papíru skládání, vytrhávání, lepení - tvoření z přírodních materiálů dekorace z listí, jeřabin, - výroba draků z různých materiálů - poslech, četba a práce s pohádkou Vláďův drak - pouštění draků - práce s říkankami a básněmi Fí, fí, fí - zpěv podzimních písní, poznávání rozdílného tempa písní, ztvárnění tempa pohybem,tancem Draku vyleť výš, Vlaštovičko leť - malování výjevů podzimní přírody temperovými barvami, voskovkami - otiskování nabarveného listí, rukou - dokreslování nalepeného listu podle fantazie dětí Co ti list připomíná? LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Co umí vítr a déšť Cíl: poznávat změny počasí vítr a déšť uvědomování si,jak je voda důležitá pro život a růst rostlin používání přídavných jmen, pojmenovávání bezprostředně vnímaných jevů 1. Zařazování cviků do výponu a úklonů stranou

17 2. Rozvíjení poznatků dětí o těle pravá a levá ruka,o základních funkcích jednotlivých částí těla 3. Rozvíjení pohybových dovedností,ladnosti pohybu 4. Zdolávání přírodních překážek překračováním,obcházením,přeskakováním při pobytu venku 5. Běh od mety k metě,vyběhnutí na smluvený signál 1. Zvyšováním používání přídavných jmen rozvíjet schopnost vyjadřování 2. Rozvíjet komunikativní dovednosti 3. Upevňování výslovnosti a výrazného přednesu 4. Zapamatování si krátkého verše, chápání obrazného přirovnávání 5. Objasňování významu přísloví V nouzi poznáš přítele 6. Rozvíjení schopnosti pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy déšť,bouřka,vítr, vichřice 1. a pojmenování základních a některých doplňkových barev 2. Rozvíjení rozlišovacích schopností,vyhledávat stejné tvary 3. Řazení předmětů podle velikosti,objevování pravidel při řazení předmětů,jevů a okolností 4. Hledání příkladů pro koloběh vody v přírodě.,že voda je důležitá pro život a růst rostlin 5. Objevování a poznávání neznámého. Využívání větru a deště 6. Seznamování se s změnami počasí.jak počasí mění tvář země 1. Využívání celé plochy papíru,odvážné zacházení s barvami,zvýraznění malby dokreslením tuží 2. Citlivé vnímaní krásy podzimních barev. Míchání na malířské paletě,zapouštění do vlhkého podkladu 3. Hledání tvarů a objevování krásy barev rozfoukávání barevných tuží pomocí brčka 4. Spojování zpěvu písní s pohybem v prostoru a hrou na tělo 1 Procvičování dovedností při stříhání nůžkami 2. Uvolňování ruky v zápěstí a loktu,příprava na psaní 3. Sbírání barevných listů na vycházce a zachovávání jejich barvy i tvaru vylisováním 4. Udržování pořádku 5. Osvojování si dovedností v péči o okolí,zacházení s nářadím - cviky s napodobováním větru a deště - cvičení s listy - obtiskování listů - práce s pracovními listy - kreslení,rozfoukávání tuží brčkem

18 - nalepování - lisování listů - literární činnosti - vyhledávání dvojic - poznávání - konstruktivní činnosti - překonávání překážek v terénu - didaktické hry Bouřkové počasí, Tanec větru LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Přijíždí Martin na bílém koni, co si oblékneme Cíl: Seznámení dětí s lidovým rčením Příjezd Martina na bílém koni, poznávat a hodnotit krajinu na přelomu podzimu a zimy 1. Rozvíjení obratnosti, při výstupu a sestupu s nízké překážky 2. Procvičování cvalu stranou 3. Procvičování správného postupu při hodu na cíl 4. Posilování zdraví dětí protahovacími, uvolňovacími a relaxačními cvičeními 5. Vedení dětí k ladnému pohybu celým tělem 1. Podněcování samostatného jednání při vyřizování vzkazu 2. Vedení dětí ke vzájemné komunikaci, navozování dialogů s kamarády, dospělými 3. Rozvíjení vyjadřovacích schopností, zaměření se na správné dýchání při mluvení 4. Kladení otázek a hledání odpovědí- třídění oblečení na letní a zimní 5. Zapamatování si a vědomé opakování krátkého verše 1. Seznamování dětí s lidovým rčením, s lidovými zvyky Příjezd Martina na bílém koni 2. Vědět, jak se musíme přizpůsobit změně počasí Jak se oblékneme 3. Prohlížení a seznamování se s knihou kuchařka, rozvíjení povědomí o významu kuchařské knihy pro maminku, pro pani kuchařku 4. Rozvíjení zraku a chuti při poznávání surovin 5. Pokoušet se o zhodnocení svého výrobku,vážit si své práce i práce druhých 1. Rozvíjení výtvarného cítění dětí při tvorbě s barvami 2. Upevňování správné intonace při zpěvu, spojit zpěv s pohybem 3. Zpříjemňování chvil poslechem a četbou pohádek

19 4. Umět se vcítit do hrané role při dramatizaci 5. Zapojování se do her se skutečnými surovinami 1. Procvičování drobného svalstva ruky mačkáním, válením 2. Umožnění dětem manipulace s kuchyňským náčiním 3. Podněcování pracovní zručnosti při tvorbě z různého materiálu 4. Zvládání jednoduchých úklidových činností 5. Rozvíjení grafických schopností dětí - pohybové hry Na Martina a koně, Na kocoura a vrabce - cval stranou Na koníčky - překážková dráha, výskoky a seskoky s nízkých překážek - cviky pro posílení zdraví - překonávání překážek v přírodním terénu - tanečky na písně Liščí mazurka, Tancovala žížala - zvládnutí domácího úkolu přinést si suroviny, zástěru - vyprávění, rozhovory o blížící se zimě, o rčení Příjezd Martina na bílém koni, o zvycích pečení Martinských rohlíčků, - vědět o změnách počasí, které nastanou, jak se jim musíme přizpůsobit - poznávání a třídění oblečení na zimní, letní - říkanka - Čepice a rukavice - poznávání, ochutnávání surovin potřebných k přípravě rohlíčků - manipulace se surovinami příprava Martinských rohlíčků mačkání, válení, plnění, tvarování, namotávání těsta - lepení, tvarování papíru - výroba kornoutků, košíčků, - zdobení kornoutků, košíčků, různými technikami - poslech, četba pohádky Zajícova chaloupka, O Sňehulce - dramatizace vybrané pohádky - prohlížení kuchařek, vědět, proč vaříme podle receptů a nemůžeme dát do těsta co chceme pohádka Jak pejsek s kočičkou pekli dort LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Moje tělo a smysly Cíl: poznávat poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích znát jak chránit své zdraví rozlišovat kulaté,hranaté a špičaté předměty 1. Zdravotní cviky s malými míčky

20 2. Zdolávání překážkové dráhy s držením předmětu 3. Lezení a plížení dětí 4. Podávání a házení míče závodivé hry 5. Přelézání překážek v přírodním terénu 1. Pojmenovávání poznávaných předmětů 2. Prohlížení si téměř stejných obrázků,vyhledávání a pojmenování rozdílů 3. Rytmizace slov hra s říkadly a krátkými verši 4. Objasňování obsahu slov 5. Rozvíjení potřeby vyprávět a podporovat jejich aktivitu při komunikaci 1. a pojmenovávání různých částí lidského těla a nalézání je na svém těle 2. Rozlišování špičatých,kulatých a hranatých předmětů 3. Seznamování dětí s pěti smysly člověka,mozkem,kůží jejich úlohou a významem 4. podle smyslů 5. Všímání si co je stejné a co je rozdílné na lidském těle 6. Vedení dětí k péči o své zdraví hygienu,seznamování se zdravou výživou, životosprávou,upozorňování na nebezpečí poranění 7. Vyhledávání a pojmenovávání barev 1. Hledání částí lidského těla spojení s rytmem v písničce 2. Otiskování prstů namočených v barvě,dokreslení otisku 3. Pozorné vyposlechnutí krátkého textu 4. Zapouštění barev do vlhkého podkladu 5. Zpívání písničky s hrou na tělo 1. Vystřihování a nalepování obrázku 2. Smotávání a lepení papíru 3. Hledání předmětů v písku 4. Udržování pořádku v hračkách - hra s obrázky části lidského těla - didaktické hry Schovej si..., Tajemný sáček, Na krtka aj. - rozlišování předmětů špičatých,kulatých,hranatých,co dětem do ruky patřínepatří - vystřihování a nalepování obrázků z letáků Co mi chutná - ochutnávky potravin - obkreslování ruky,nohy - otiskování prstů - výroba dalekohledu - poznávání předmětů podle hmatu,čichu,zvuku - nácvik písničky Hlava,ramena, kolena,palce

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti.

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti. Mateřská škola se úspěšně zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Na zpracovaný projekt Od slovíčka k pohádce získala 17 000,- Kč. Vyhodnocení

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více