vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu"

Transkript

1 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu Září Téma: Kdo přišel do školky Cíl: usnadnit adaptaci v novém prostředí, uvázat kamarádské vztahy, chápat význam tvorby pravidel a jejich dodržování pojmenovat předměty kolem sebe najít jejich místo, poznávat a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny Podtémata: 1. Hola, hola školka volá 2. Tady jsem doma 3. Příběh O jabloňce 4. Konec léta Říjen Téma: Sklízíme plody podzimu Cíl: rozšiřovat a upevňovat poznatky o podzimní přírodě, chápat změny v přírodě, porovnání tvarů a barev, poznat a pojmenovat některé stromy a plody lesa Podtémata: 1. Z pohádky do pohádky (O veliké řepě) 2. Jdeme s tátou do polí 3. Barevný podzim v lese 4. Podzimní radovánky Listopad Téma: Když padá listí Cíl: poznávat změny počasí vítr a déšť Poznávat základní poznatky v lidském těle a jeho hlavních funkcích, znát jak chránit své zdraví, poznávat různé části oděvu a jejich vlastnosti Podtémata: 1. Co umí vítr a déšť 2. Co si oblékneme 3. Moje tělo a smysly 4. Když kamarád stůně Prosinec

2 Téma: Těšíme se na Ježíška Cíl: poznávat a prožívat zvyky a tradice Vánoc, rozvíjet kladné mezilidské vztahy, dělat si vzájemně radost drobným dárkem, upevňovat znalost základních barev, porovnávat velikost a tvar Podtémata: 2. Mikuláš s čertem 3. Čas pohádek 4. Vánoce přicházejí 5. Co to voní Leden Téma: Paní zima jede Cíl: obohacovat slovní zásobu, rozvíjet samostatné vyjadřování, uvědomovat si význam zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně poznávat geometrické tvary, pomáhat a spolupracovat s malými dětmi Podtémata: 1. Tři králové 2. Už půjdeme k zápisu 3. Zimní radovánky 4. Kam se, ptáčku, kam schováš Únor Téma: Objevujeme svět kolem nás Cíl: uvědomovat si, že vše na světě má svůj význam, poznávat práci dospělých, vážit si ji, poznávat vlastnosti různých předmětů, seznamovat se s životem a radovat se z tradičních lidových slavností Podtémata: 2. Pohádka O kohoutkovi a slepičce řemesla 3. Za polárním kruhem 4. Masopustní a karnevalové veselí 5. Jak poznáváme svět vlastnosti předmětů Březen Téma: Jak se rodí jaro Cíl: poznávat dopravní značky a jejich způsob pohybu, znát své chování na ulici a vozovce, poznávat typické znaky jara, spojit si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími, umět zacházet s knihou Podtémata: 1. Jedu, jedeš, jedeme 2. Probouzení v přírodě 3. Každý den s knihou 4. Hody, hody, doprovody Duben

3 Téma: Jdeme na procházku Cíl: prožívat svátky jara, zvyky a obyčeje, umět pojmenovat mláďata domácích zvířat, vést děti k ochraně životního prostředí Podtémata: 1. Velikonoce 2. U babičky na venkově mláďata 3. Žijeme na planetě Zemi 4. Rej čarodějnic Květen Téma: Když všechno kvete Cíl: mít respekt ke všem členům rodiny, vnímat rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím členům, poznávat cizokrajná zvířata, umět relaxovat Podtémata: 1. Moje rodina 2. Květiny pro maminku 3. ZOO 4. Výlet rozdíl mezi městem a vesnicí Červen Téma: Těšíme se na prázdniny Cíl: umět respektovat odlišnosti kamarádů a jiných lidí, poznávat život u vody a ve vodě, na louce a zahrádce, umět chránit své tělo, upevňovat obezřetné chování k cizím lidem, učit se spolupracovat ale i odmítat Podtémata 1. Děti jako já 2. Život u vody 3. Voní kvítí, barvy svítí (na louce) 4. Nepůjdu s tím, koho neznám 5. Splněná přání loučení s předškoláky

4 4.2 Použitá literatura Literatura: Jaro Léto Podzim Zima Hudba v současné době-výběrové řady Školka plná zábavy Rozcvičky v MŠ II Informatorium školy mateřské Čteme a recitujeme v MŠ Velká kniha pro malé mistry - Eva Opravilová - Vladimíra Gebhartová - Eva Jenčková - Patty Glaycombová - Hana Volfová - časopisy - Eva Veberová a Vladimír Staněk - Uršula Barttová, Inge Burkhardtová Hádanky od srdíčka - Zuzana Kopecká Diagnostika předškoláka 100 her k rozvoji tvořivosti předškolního a ml. školního věku 130 her k utváření osobnosti 150 her k utváření osobnosti Zpívejme si, zpívejme si 1.,2. Soubor Barevných kamínků 1-10 Hrajeme si od jara do zimy - M. Přikrylová, J. Horáčková - G.+ M. Přikrylovy - G.+ M. Přikrylovy Velká kniha pro předškoláky a malé školáky - nakladatelství Svojtka Malým zpěváčkům zpěvník pro MŠ - SNP Písničky čtyř ročních období dětem

5 Skřivánek sborník písní pro MŠ - Panton 4.3 Měsíční plány ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY Podtéma: Hola, hola, školka volá Cíl: seznámení nových dětí s prostředím školy a normami komunikace respektování dohodnutých pravidel společného soužití ve třídě rozvíjení slovní zásoby dětí 1. Nabídnutí možnosti zahrát si pohybové hry 2. Rozvíjení schopností předávání náčiní z ruky do ruky 3. Koordinování pohybů se zrakovým vnímáním 4. Zlepšování koordinace těla 1. Umět říci své jméno a příjmení 2. Umožnění her v koutcích a vedení dětí k vzájemnému dialogu 3. Soustředěné vyposlechnutí literárního díla, hovoření o četbě 4. Seznámení se základními společenskými normami komunikace 1. Seznámení dětí s prostředím a pravidly školy 2. Vytvořit dětem radostnou chvíli v mateřské škole 3. své značky, upevňování návyků sebeobsluhy a hygieny 4. Seznamování o významu pořádku, ukládání věcí na určené místo a o péči o své okolí 1. Navození radostné nálady ve třídě, těšení se na společný pobyt v MŠ 2. Umožnění výtvarné činnosti v průběhu celého dne 3. Vymalování plochy temperovou barvou a vhodným štětcem 4. Zajišťování pěvecké úrovně třídy zásobou písní, zpívání si pro radostnou náladu 5. Rozvíjení schopnosti spolupracovat se společenstvím ostatních dětí, mít radost ze společné činnosti

6 1. Vytváření prostředí k utváření osobní pohody 2. Ukládání si věcí na své místo 3. Zvládnutí jednoduchých pracovních postupů přeložit čtverec papíru 4. Rozvíjení drobného svalstva ruky mačkání a zarýhnutí papíru - sestavování z drobných kostek - tvořivé hry Na obchod, Na domácnost - pohybové hry Na jména, Na Palečka a Obra Škatulata,škatulata hejbejte se - prohlídka školy výlet po třídě a budově školy - hra s míči a papírovými koulemi - prohlížení knih,četba - práce s říkadly a pohádkou - kresba pastelkami - malování temperovými barvami - řízený rozhovor - zpěv písní Skákal pes, Travička zelená, Prší,prší, Vlaštovičko leť ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLY Podtéma: Tady jsem doma Cíl: Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým dětem v dětské herní skupině,v rodině,osvojovat si dovednosti podporující osobní pohodu 1. Rozvíjení schopnosti běhat ve skupinách s poskoky, reagovat na signál 2. Zlepšování koordinace pohybů těla při plazení pod překážkami 3. Podporování celkové obratnosti a postřehu při společných hrách 4. Nabídnutí možnosti výběru pohybových her podle volby dětí 1. Rozvíjení samostatného slovního projevu, vyjadřování svých pocitů, myšlenek 2. Procvičování kultivovaného projevu, ovládání intonace a tempa řeči 3. Rozvíjení řečových dovedností při poznávání a hledání tvarů množného čísla 4. Soustředěné vyposlechnutí literárního díla, zapamatování si krátkého verše 1. Uvědomováni si pojmu rodina, kdo do ní patří, jak nás chrání 2. důležitosti rodiny pro život, sounáležitosti s rodinou, rodinným prostředím 3. Rozvíjení orientace na ploše, poznávání rozdílů mezi předměty, věcmi 4. Seznámení dětí s prostředím školky, upevňování a dodržování určitých

7 pravidel důležitých pro vzájemné soužití ve třídě 5. Podporování smyslu pro pořádek, vědět, že věci mají své místo 1. Vyjádření citového vztahu k rodině pomocí malby, využití celé plochy papíru 2. Rozvíjení fantazie, odvážného výtvarného tvoření 3. Procvičování lehkého tanečního kroku při pohybovém vyjádření písně 4. Navozování radosti při společném i sólovém zpěvu, snažit se o rytmicky přesný zpěv 5. Probouzení pocitu pěkně strávených chvil ve společnosti svých kamarádů společným poslechem milé pohádky 1. Rozvíjení obratnosti ruky při vystřihování a nalepování, podporování samostatnosti při činnosti. 2. Procvičování drobného svalstva ruky manipulace s materiálem 3. Realizování vlastních nápadů při činnosti s papírem skládání, přehýbání, lepení 4. Podporování fantazie dětí při řazení geometrických tvarů na podložce vytváření obrázků, týkajících se domova, rodiny - námětové hry Na domácnost, Na maminky - pohybové hry Zatoulaný míček, Na vlka a kůzlátka, Vítr a mrak - hry s reakcí na signál, plazení pod překážkami - hry s geometrickými tvary a lepidlem - tvoření z korálků, látek, papírů, práce s nůžkami - malování temperovými barvami, pastelkami, voskovkami - fantazijní tvoření tuší a barvami - zpěv písní Já mám tetu, Hrálo si koťátko, Holka modrooká - seznámení s tanečním krokem mazurka na píseň Liščí mazurka - práce s jednoduchými verši, básničkami a pohádkou - prohlížení a čtení knih s rodinnou tématikou - samostatné a plynulé vyjadřování při rozhovorech o své rodině, kdo do ní patří, školce, kamarádech,vyhledávání tvarů množ.čísla, ovládání tempa řeči a správné intonace - hry s pracovními listy - konstruktivní hry, manipulační činnosti - společenské hry - tvořivé hraní v koutcích - vycházky do okolí - hry na školní zahradě, pískovišti ZÁŘÍ TÉMA: KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY

8 Podtéma: O jabloňce na zahradě Cíl: poznávání a pojmenovávání některých druhů ovoce a zeleniny jejich vlastnosti,význam pro zdraví člověka rozvíjení sluchových dovedností při rozkladu slov určování množství více-méně 1. Procvičování chůze,běhu a poskoků v rytmu s reagováním na smluvený signál 2. Protahování jednotlivých částí těla s dýcháním při cvičení,rovnými zády a koordinací pohybů 3. Procvičování tanečního kroku krok stranou - přísun 4. Procvičování chůze ve dvojicích a v útvaru vycházky do okolí 5. Seznamování dětí s bezpečnou chůzí po schodech,střídání nohou při výstupu a sestupu 1. a pojmenovávání ovoce, zeleniny a jejich vlastností 2. Rozvíjení sluchových dovedností při rozkladu slov 3. Objevování zdrobnělin 4. se navzájem,vyjadřování svých představ 1. ovoce a zeleniny podle chuti a vzhledu 2. počtu a umění ho zaznamenat určování více méně 3. Seznámení nových dětí s prostředím divadla a pravidly chování v divadle 4. Vyluštění hádanek soustředěním se na jejich text 5. Vytváření podvědomí a hledání poučení a inspirace 6. a pozorování ovocných stromů v okolí 7. Objevování významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka 1. Posilování fantazie a představivosti při výtvarné činnosti 2. Ml.d.-vymalovávání určitého tvaru prstovými barvami 3. St.d.-malování čistými barvami,používání více štětců na více barev 4. Zpívání sólově i ve skupince 5. Poslech příběhu s dětským hrdinou 1. Vedení dětí k pečlivosti a přesnosti při skládání papíru dle pokynů 2. Uvolňování zápěstí kroužkovým pohybem 3. Upevňování špetkového držení psacího náčiní 4. Vedení dětí ke sběru přírodnin a využití při sestavování obrázků 5. Procvičování jemné motoriky ruky tlakem na dlaň a koulením vytvářet z modelovací hmoty kouli - motivovaná cvičení s jablíčky - skládání papíru housenka

9 - poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a hmatu - pozorování a pojmenovávání ovocných stromů - grafomotorická cvičení krouživé pohyby zápěstí - pracovní listy - prohlížení knih, encyklopedií, kuchařek - řízený rozhovor - poslech příběhu O jabloňce - modelování ovoce - otisk a dokreslení ovoce - návštěva divadelního představení, zpěv písní, nácvik písně Měla babka - malování prstovými a temperovými barvami - hry na zahradě, vycházka do okolí - tvořivé hry - pohybové hry - nácvik tanečního kroku krok stranou přísun ZÁŘÍ TÉMA : KDO PŘIŠEL DO ŠKOLY Podtéma : Konec léta Cíl : Pojmenovávat předměty a jevy kolem sebe, chápat jejich význam,užitek, podnítit spontánní hru,výtvarné cítění a pracovní zručnost při činnostech 1. Upevňování rovnovážného držení těla při chůzi po vyvýšené ploše 2. Zdolávání různých překážek v přírodním terénu 3. Procvičování rychlé reakce na změnu směru s pravolevou orientací ve skupinkách i samostatně 4. Upevňování postřehu při předávání míče z ruky do ruky, chytání míče z hodu 1. Rozvíjení mluveného projevu dětí, schopnosti klást otázky a souvisle na ně odpovídat 2. Zapamatování si krátkého textu, verše, opakovat ho se správnou výslovností 3. Upevňování schopnosti pro rozklad slov rytmizací slov 4. Vedení dětí ke vzájemné komunikaci, dialogu při hrách, vycházkách 1. Seznamování s nadcházejícími změnami v přírodě, počasí 2. Pozorování, poznávání a určování měnících se barev, tvarů a jevů okolo nás 3. Upevňování základních matematických pojmů, určování počtu, porovnávání množství 4. Procvičování prostorové orientace, představ, pojmy na, za, pod,nad, vedle, před

10 5. a zkoumání našich smyslů, vědět, k čemu nám slouží 1. Podněcování dětí k odvážné malbě, vyjádřit svůj citový vztah k prostředí, přírodě okolo nás 2. Obkreslení jednoduchého tvaru 3. Upevňování pěveckých návyků, přesnější intonace, správná artikulace 4. Poslech básní, veršů pro zpříjemnění prožitku z poznávání 1. Podporování samostatnosti při sestavování výrobků z konstruktivního materiálu 2. Upevňování lehkého tahu ruky, pravidelnosti tahu obloučky, rovné čáry 3. Procvičování správného postupu při obkreslování jednoduchého tvaru, zraková kontrola, správné držení tužky 4. Bezpečná manipulace s nůžkami, správný úchop při vystřihování jednoduchého tvaru 5. Vymalování předkresleného tvaru, nepřetahování linie tvaru - překonávání překážek v přírodním terénu - chůze po vyvýšené ploše s přímým držením těla - hry s míčem předávání, chytání, kutálení - pohybové a hudebně pohybové hry s reakcí na signál a pravolevou orientací - řízené rozhovory, navozování dialogů - pozorování skutečných jevů a dějů, jejich popisování - hry se slovy, artikulační činnosti - básničky, říkanky, verše - hry s pracovními listy matematické pojmy - upevňování tahu ruky při kresbě obloučky, rovné čáry, kruh - prostorové představy, orientace na, za, nad, pod, vedle, před - zpěv písní skupinový i sólový, přesná intonace - hry s barvami, modelovací hmotou - obkreslování tvarů, domalování, vymalování tvarů, nepřetahování linie tvaru - obkreslování šablonek a stříhání obrázků - malování, kreslení motivů z přírody - sestavování z konstruktivního a jiného matriálu - vycházky do okolí - pozorování jevů, změn - vyhledávání a pojmenovávání tvarů a barev ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Z pohádky do pohádky Cíl: pomocí vypravování a dramatizace pohádky obohacovat slovní zásobu dětí

11 třídění předmětů podle barvy poznávání určování barev řazení postav podle určených pravidel 1. Procvičování cvalu, klusu s vysokým zvedáním kolen jednotlivě i ve dvojicích 2. Cvičení protahovacích cviků se správným držením těla motivované pohádkou 3. Cvičení s prolézání obručemi přeskakování z obruče do obruče - provlékání obručí ve stoji,lehu,kleku 4. Vedení děti k rychlé reakci na smluvený signál při pohybových hrách 1. Vyprávění známé pohádky 2. Zapojení se do dramatizace jednoduché pohádky 3. Určování hlásky na začátku slova, rytmizace slov 4. Podporovat u dětí kamarádské vztahy. Hodnocení vlastností a vztahů mezi lidmi,mezi postavami v pohádce 1. Třídění předmětů podle barvy 2. Rozlišování stromů - jehličnaté,listnaté, vysoké,nízké, malé,velké 3. Hledání odpovědí na otázky příroda 4. Řazení postav z pohádky: za, před, podle určených pravidel 1. Seznámení s novými písničkami z pohádek 2. Ml.d.- vymalování předkresleného tvaru vodovými barvami St.d.- kreslení černou tuží,správné držení kreslícího náčiní 3. Poslech básní navozujících příjemnou atmosféru 4. Pozorování podzimní přírody 1. Procvičování správného úchopu nůžek 2. Procvičování správného postupu při nalepování papíru 3. Mačkání měkkého papíru,rozvíjení drobného svalstva ruky 4. Skládání a ukládání svých osobních věcí - běh ve dvojicích hra Na traktor viz. příloha - cval,klus,běh s vysokým zvedáním kolenou - zdravotní cviky O řepě viz.příloha - vystřihování obrázků z pohádky - lepení vystřižených obrázků - hraní pohybových her Na kočku a myš Na kocoura a vrabce - skládání a ukládání osobních věcí - mačkání měkkého papíru barevná řepa - pobyt venku - dramatizace pohádky - práce s postavami z pohádky řízený rozhovor

12 - poslech a zpěv písniček Pojďte děti Kuty,kuty Máme řepu - kresba tuží,malování vodovými barvami - poslech říkadel a básniček Myška O veliké řepě ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Jdeme s tátou do polí Cíl: Upevnění poznatků o podzimní přírodě a jejích proměnách, poznávat práce spojené s podzimní sklizní, s životem některých zvířat, která žijí na polích, rozvíjení paměti, pozornosti, představivosti 1. Upevňování přímého držení těla a správného dýchání při cvičení 2. Procvičování zrakového vnímání a orientace při běhu s vyhýbáním 3. Zlepšování fyzické zdatnosti při přelézání, podlézání, přeskakování překážek 4. Upevňování koordinace těla při zdolávání překážek v přírodním terénu 1. Rozvíjení citu pro fonematický sluch jednoduchými sluchově -analitickými činnostmi 2. Rozšiřování slovní zásoby o slova označující jevy, činnosti související s podzimní přírodou 3. Kladení základů pro výraznou recitaci - podzimní říkanky 4. Věnování náležité péče o správnou výslovnost dětí artikulační cvičení 1. některých druhů stromů, keřů rostoucích na poli, v jeho okolí 2. některých polních plodů, bližší seznámení s jejich růstem, užitím a produkty z nich vyrobenými 3. Seznamování s pracemi na poli, se zemědělskými stroji, náčiním 4. Seznámení se zemědělstvím, jaký význam má zemědělství pro život člověka 5. Podporování samostatného slovního projevu při charakterizování ročního období některými typickými znaky 6. Vedení dětí k osvojení si početní řady, určování - první a poslední, určování a porovnávání množství 7. Seznamování s některými volně žijícími zvířaty, poznávání prostředí, ve kterém žijí, způsobu jejich života 1. Zaplnění plochy, malování na námět podle vlastního přání dětí 2. Rozvíjení fantazie, smyslu pro tvary a barvy při práci s materiálem

13 3. Soustředěně vyposlechnout pohádkový příběh s dětským, nebo zvířecím hrdinou, rozhovory o příběhu 4. Upevňování správné intonace, navozovat radost ze zpěvu 5. Seznámení se a postupné pochopení vtipu a slovní hry ve veršovaných textech 1. Rozvíjení jemné motoriky při hrách s pracovními listy 2. Podporování pracovní zručnosti při tvorbě z různého materiálu 3. Podněcování bezpečného zacházení při manipulaci s nůžkami- rovný střih 4. Upevňování správného držení tužky, pastelky - tvořivé hry Na zemědělce, Na zvířátka - pohybové hry Na vlaštovky, Na zajíčky (padák) - překážková dráha - zdolávání překážek při vycházkách - organizace výstavky polních plodů, jejich poznávání - hry s pracovními listy- Poznej, co se sklízí, Jak dědeček sklízel brambory - výroba babky Bramboračky - tvoření z přírodních materiálů, dekorace z listí, jeřabin - tiskání bramborovými tiskátky - vystřihovánky, skládanky z papíru,,vrána - malování, práce se štětcem Život na poli, na poli - práce s říkadly a veršovánkami Vrána, Brambor, Žížala - řízené rozhovory o pracích a životě na poli - poznávat a zkoumat život zvířátek na polích - poslech a práce s pohádkou Zajíček Hrdopýšek, O veliké řepě - hry s počty, určování první, poslední - zpěv písní Běží myška, Nepořádní, Tancovala žížala - hry s kartičkami Zvířátka a jejich domečky, Co roste na poli - prohlížení dětských knížek, časopisů četba pohádkových příběhů - dramatizace pohádky ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma: Barevný podzim v lese Cíl: poznávání a pojmenovávání některých stromů a jejich plodů umět se chovat v lese,neničit přírodu čisté a pečlivé lepení přírodnin a netradičního materiálu 1. Procvičování poskoků a skoků mezi překážkami,postřehu a pohotovosti

14 2. Spojování cvičení s dýcháním 3. Procvičování rychlé a pohotové reakce při hře 4. Prolézání látkovým pytlem v podporu dřepmo 5. em charakterizovat postavu z pohádky 1. Rozvíjení schopnosti klást otázky a na otázky souvisle odpovídat 2. Upevňování výslovnosti,paměti při nácviku říkanky,zapamatovat si veršovaný text 3. Přecházení od smyslového vnímání k myšlení pojmovému 4. Soustředěný poslech pohádkového příběhu 5. Umět soustředěně vyjádřit myšlenku,svůj názor, formulovat otázku 1. Seznamování s výrobky ze dřeva 2. Seznamování se se společenstvím lesa, všímat si barev a tvaru přírodnin 3. Osvojování si poznatků o přírodě v lese.jaký význam má les pro člověka. Jak se v lese chováme.proč šetříme s papírem. 4. Osvojování si poznatků o lese o funkci myslivce,hajného,lesníka. 5. Všímání si různých druhů stromů,keřů,poznávání plodů některých z nich 6. Porovnávání množství více méně 1. Obkreslení jednoduchého tvaru 2. Vytváření podzimní dekorace z podzimních přírodnin 3. Výtvarně zachytit jehličnatý strom 4. Upevňování pěveckých návyků a intonaci písní,sólový skupinový zpěv 5. Výtvarně vyjádřit dojmy z vycházky do lesa 1. Čisté a pečlivé nalepování přírodnin,papíru aj.materiálu 2. Bezpečné zacházení s nůžkami při vystřihování jednoduchého obrázku 3. Uvolňování ruky v zápěstí,zraková kontrola pravidelnosti tahu ruky šikmé rovné čáry,obloučky 4. Procvičování špetkového držení sypký materiál 5. Sestavování obrázků z dřevěných tvarů dle předlohy - pohybové hry Zaječí pelíšky, Podzime - kreslení tuží - malování barvami - nalepování - navlékání přírodnin - stříhání - vycházky do lesa,přírody - poslech a nácvik říkadel - sestavování obrázků - řízený rozhovor - pozorování skutečných jevů a dějů

15 - zpěv písní Liščí mazurka, Muchomůrka - prohlížení knih ŘÍJEN TÉMA: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Podtéma:Podzimní radovánky Cíl: Rozvoj estetického cítění, poznávání a využívání rozmanitosti barev podzimní přírody ve své tvorbě, osvojit si návyky podporující osobní pohodu a prožívání podzimní přírody 1. Procvičování plynulého přechodu od chůze k běhu a naopak 2. Upevňování víry ve vlastní síly, překonávání strachu při seskakování s vyšší roviny na podložku s dopomocí i bez dopomoci 3. Podporování pohotové reakce na změny směru při běhu ve skupinkách s pravolevou orientací 4. Procvičování orientování se v určeném prostoru při běhu mezi ostatním dětmi 1. Podporování samostatného slovního projevu na dané téma, procvičování a chápání sloves Co děláme na podzim? 2. Usměrňování a ovládání výdechového proudu při mluvení, zpěvu 3. Soustředěné vyposlechnutí pohádkového příběhu 4. Umět sluchově rozlišovat hlásku na začátku a na konci slova 1. zásadních změn počasí v podzimní přírodě, jak počasí mění tvář země 2. významu pozorování, objevování a poznávání nového při vycházkách do přírody 3. Vytváření radostných chvil při hrách a činnostech spojených s podzimním časem 4. Rozvíjení schopnosti poznávat a pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy a činnosti 5. Objevování možností her a tvorby v podzimní přírodě podle fantazie dětí 1. Podporování fantazie dětí, volení typických barev podzimu při tvorbě 2. Udržování čistoty práce při tvorbě s lepidlem a přírodními materiály, vytváření dekorací z přírodnin 3. Sledování a chápání postupu melodie ve spojení s pohybem, poznávání rozdílů v dynamice a tempu písně, skladby, ladnost pohybu 4. Zajišťování radosti při společném zpěvu, motivování zpěvu hlasy a zvuky podzimní přírody

16 1. Procvičování drobných prstových svalů, podporování pracovní zručnosti při vytrhávání, nalepování, skládání z papíru 2. Umožnění manipulace a experimentace s přírodním materiálem, dbát na bezpečnost práce 3. Umět ovládat ruku, prsty, zkoušet udělat špetičku při tvorbě z přírodnin sypký materiál 4. Upevňování tahů pastelkou, nepřetahování linie kresby 5. Umožnění dětem experimentování s barvou hry s prstovými barvami - pohybové hry Na dračí ocásky, Vítr a drak - seskakování s vyšší roviny na podložku - běh ve skupinkách s vyhýbáním a reakcí na změnu směru - rozhovory, vyprávění o činnostech, které děláme na podzim pouštění draků - vyprávění podle obrazového materiálu Co dělají děti na louce, - pozorování změn v přírodě, chápat je, pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy - poznávání hlásek na konci a na začátku slov - hry s pracovními listy - tvoření z papíru skládání, vytrhávání, lepení - tvoření z přírodních materiálů dekorace z listí, jeřabin, - výroba draků z různých materiálů - poslech, četba a práce s pohádkou Vláďův drak - pouštění draků - práce s říkankami a básněmi Fí, fí, fí - zpěv podzimních písní, poznávání rozdílného tempa písní, ztvárnění tempa pohybem,tancem Draku vyleť výš, Vlaštovičko leť - malování výjevů podzimní přírody temperovými barvami, voskovkami - otiskování nabarveného listí, rukou - dokreslování nalepeného listu podle fantazie dětí Co ti list připomíná? LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Co umí vítr a déšť Cíl: poznávat změny počasí vítr a déšť uvědomování si,jak je voda důležitá pro život a růst rostlin používání přídavných jmen, pojmenovávání bezprostředně vnímaných jevů 1. Zařazování cviků do výponu a úklonů stranou

17 2. Rozvíjení poznatků dětí o těle pravá a levá ruka,o základních funkcích jednotlivých částí těla 3. Rozvíjení pohybových dovedností,ladnosti pohybu 4. Zdolávání přírodních překážek překračováním,obcházením,přeskakováním při pobytu venku 5. Běh od mety k metě,vyběhnutí na smluvený signál 1. Zvyšováním používání přídavných jmen rozvíjet schopnost vyjadřování 2. Rozvíjet komunikativní dovednosti 3. Upevňování výslovnosti a výrazného přednesu 4. Zapamatování si krátkého verše, chápání obrazného přirovnávání 5. Objasňování významu přísloví V nouzi poznáš přítele 6. Rozvíjení schopnosti pojmenovávat bezprostředně vnímané jevy déšť,bouřka,vítr, vichřice 1. a pojmenování základních a některých doplňkových barev 2. Rozvíjení rozlišovacích schopností,vyhledávat stejné tvary 3. Řazení předmětů podle velikosti,objevování pravidel při řazení předmětů,jevů a okolností 4. Hledání příkladů pro koloběh vody v přírodě.,že voda je důležitá pro život a růst rostlin 5. Objevování a poznávání neznámého. Využívání větru a deště 6. Seznamování se s změnami počasí.jak počasí mění tvář země 1. Využívání celé plochy papíru,odvážné zacházení s barvami,zvýraznění malby dokreslením tuží 2. Citlivé vnímaní krásy podzimních barev. Míchání na malířské paletě,zapouštění do vlhkého podkladu 3. Hledání tvarů a objevování krásy barev rozfoukávání barevných tuží pomocí brčka 4. Spojování zpěvu písní s pohybem v prostoru a hrou na tělo 1 Procvičování dovedností při stříhání nůžkami 2. Uvolňování ruky v zápěstí a loktu,příprava na psaní 3. Sbírání barevných listů na vycházce a zachovávání jejich barvy i tvaru vylisováním 4. Udržování pořádku 5. Osvojování si dovedností v péči o okolí,zacházení s nářadím - cviky s napodobováním větru a deště - cvičení s listy - obtiskování listů - práce s pracovními listy - kreslení,rozfoukávání tuží brčkem

18 - nalepování - lisování listů - literární činnosti - vyhledávání dvojic - poznávání - konstruktivní činnosti - překonávání překážek v terénu - didaktické hry Bouřkové počasí, Tanec větru LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Přijíždí Martin na bílém koni, co si oblékneme Cíl: Seznámení dětí s lidovým rčením Příjezd Martina na bílém koni, poznávat a hodnotit krajinu na přelomu podzimu a zimy 1. Rozvíjení obratnosti, při výstupu a sestupu s nízké překážky 2. Procvičování cvalu stranou 3. Procvičování správného postupu při hodu na cíl 4. Posilování zdraví dětí protahovacími, uvolňovacími a relaxačními cvičeními 5. Vedení dětí k ladnému pohybu celým tělem 1. Podněcování samostatného jednání při vyřizování vzkazu 2. Vedení dětí ke vzájemné komunikaci, navozování dialogů s kamarády, dospělými 3. Rozvíjení vyjadřovacích schopností, zaměření se na správné dýchání při mluvení 4. Kladení otázek a hledání odpovědí- třídění oblečení na letní a zimní 5. Zapamatování si a vědomé opakování krátkého verše 1. Seznamování dětí s lidovým rčením, s lidovými zvyky Příjezd Martina na bílém koni 2. Vědět, jak se musíme přizpůsobit změně počasí Jak se oblékneme 3. Prohlížení a seznamování se s knihou kuchařka, rozvíjení povědomí o významu kuchařské knihy pro maminku, pro pani kuchařku 4. Rozvíjení zraku a chuti při poznávání surovin 5. Pokoušet se o zhodnocení svého výrobku,vážit si své práce i práce druhých 1. Rozvíjení výtvarného cítění dětí při tvorbě s barvami 2. Upevňování správné intonace při zpěvu, spojit zpěv s pohybem 3. Zpříjemňování chvil poslechem a četbou pohádek

19 4. Umět se vcítit do hrané role při dramatizaci 5. Zapojování se do her se skutečnými surovinami 1. Procvičování drobného svalstva ruky mačkáním, válením 2. Umožnění dětem manipulace s kuchyňským náčiním 3. Podněcování pracovní zručnosti při tvorbě z různého materiálu 4. Zvládání jednoduchých úklidových činností 5. Rozvíjení grafických schopností dětí - pohybové hry Na Martina a koně, Na kocoura a vrabce - cval stranou Na koníčky - překážková dráha, výskoky a seskoky s nízkých překážek - cviky pro posílení zdraví - překonávání překážek v přírodním terénu - tanečky na písně Liščí mazurka, Tancovala žížala - zvládnutí domácího úkolu přinést si suroviny, zástěru - vyprávění, rozhovory o blížící se zimě, o rčení Příjezd Martina na bílém koni, o zvycích pečení Martinských rohlíčků, - vědět o změnách počasí, které nastanou, jak se jim musíme přizpůsobit - poznávání a třídění oblečení na zimní, letní - říkanka - Čepice a rukavice - poznávání, ochutnávání surovin potřebných k přípravě rohlíčků - manipulace se surovinami příprava Martinských rohlíčků mačkání, válení, plnění, tvarování, namotávání těsta - lepení, tvarování papíru - výroba kornoutků, košíčků, - zdobení kornoutků, košíčků, různými technikami - poslech, četba pohádky Zajícova chaloupka, O Sňehulce - dramatizace vybrané pohádky - prohlížení kuchařek, vědět, proč vaříme podle receptů a nemůžeme dát do těsta co chceme pohádka Jak pejsek s kočičkou pekli dort LISTOPAD TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ Podtéma: Moje tělo a smysly Cíl: poznávat poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích znát jak chránit své zdraví rozlišovat kulaté,hranaté a špičaté předměty 1. Zdravotní cviky s malými míčky

20 2. Zdolávání překážkové dráhy s držením předmětu 3. Lezení a plížení dětí 4. Podávání a házení míče závodivé hry 5. Přelézání překážek v přírodním terénu 1. Pojmenovávání poznávaných předmětů 2. Prohlížení si téměř stejných obrázků,vyhledávání a pojmenování rozdílů 3. Rytmizace slov hra s říkadly a krátkými verši 4. Objasňování obsahu slov 5. Rozvíjení potřeby vyprávět a podporovat jejich aktivitu při komunikaci 1. a pojmenovávání různých částí lidského těla a nalézání je na svém těle 2. Rozlišování špičatých,kulatých a hranatých předmětů 3. Seznamování dětí s pěti smysly člověka,mozkem,kůží jejich úlohou a významem 4. podle smyslů 5. Všímání si co je stejné a co je rozdílné na lidském těle 6. Vedení dětí k péči o své zdraví hygienu,seznamování se zdravou výživou, životosprávou,upozorňování na nebezpečí poranění 7. Vyhledávání a pojmenovávání barev 1. Hledání částí lidského těla spojení s rytmem v písničce 2. Otiskování prstů namočených v barvě,dokreslení otisku 3. Pozorné vyposlechnutí krátkého textu 4. Zapouštění barev do vlhkého podkladu 5. Zpívání písničky s hrou na tělo 1. Vystřihování a nalepování obrázku 2. Smotávání a lepení papíru 3. Hledání předmětů v písku 4. Udržování pořádku v hračkách - hra s obrázky části lidského těla - didaktické hry Schovej si..., Tajemný sáček, Na krtka aj. - rozlišování předmětů špičatých,kulatých,hranatých,co dětem do ruky patřínepatří - vystřihování a nalepování obrázků z letáků Co mi chutná - ochutnávky potravin - obkreslování ruky,nohy - otiskování prstů - výroba dalekohledu - poznávání předmětů podle hmatu,čichu,zvuku - nácvik písničky Hlava,ramena, kolena,palce

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více