KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Loučení s prázdninami, O švestkové chaloupce a veselé školičce, Co Indián zjistil, Ticho a linduška Ťukavá pohádka, Tajemství, Králíci z klobouku, Gvendolína, Pekařův Tygr Autosprávkárna, Protiklady, Kluci, pozor, červená!, Hlasy, Čeho se bojí vrabec, Veselé povětří, Jablíčko Správný kluk, Hokejista, Přišla zima, Na půlnoční Marnivost, Tři vrabčáci, Sáňkujeme, Krásná hra Sněhurka, Vonička, Dítěti, Pyšný macek O mluvícím stromě, Ráj domova, Vykutálená pohádka, O vlkovi a psovi Jarní slunce, Zelená válka, Rezervováno, Pokažený zub Soukromý zvěřinec pana Frynty, Barevné pentličky, Jak se slunko nudilo Hravý pes, Sestra k popukání, Kolumbovo vejce Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Použitá literatura : Čítanka pro 6. ročník ZvŠ, Učíme se číst s pejskem Hasanem, Čítanka pro čtvrtý až šestý ročník ZvŠ

2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 7. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Deník, Princ s černýma nohama, Povídačka o kouzelné jedli, Co je lepší? Klapzubova jedenáctka Ruka mi mává sama od sebe, Víte, co je počítač?, Schovávají se O Eduardu Bassovi, Ta naše jedenáctka válí, Jak odešla spát až do jara Kožíšek na jednu zimu, Hra na královničku, Pes a zloděj, časopisy pro děti Sportovní událost, O Svatoplukovi, Reportáž ze zabíjačky v Kotěhůlkách, Na střeše Honza a vrba, Hledám tátu, Jak roste tráva, časopisy pro děti Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Květen Červen Země je v oblacích, První dopis mamince, Kuchaři Dingové, Robinson Crusoe Kočka a čert, Uspávanka s chlapcem, který dělá stojku na hlavě, Tři Svatoplukovy pruty, časopisy pro děti Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Použitá literatura : Čítanka pro 7. ročník ZvŠ, Trénujeme čtení s tátou Klapzubou, Čítanka pro sedmý až devátý ročník ZvŠ

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 8. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Děti a motoristé, Automat, Jablíčka, Polekaný zajíc, Kápla kapka z okapu Vařím si vejce naměkko, Sek a Zula, Sek a Zula získávají Drápka, časopisy pro mládež Jak si upravit hřiště, Poštovní pterodaktyl, Perný den Vánoce, Vánoce přicházejí, Kapr, Vánoční svícen docela jinak Honička po eskymácku, Sloupy do nebe, Bitva s vlky, V jeslích dítě spinká Jak dostal táta nejstrašnější horečku na světě, Bych, Případ s Hejkalem Kouřím, O mluvícím stromě, časopisy pro mládež Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Jak na Šumavě obři vyhynuli, Uspávanka s Popelčiným oříškem, Živá voda Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Květen Červen Popelka, Hora Říp, Fidlovačka, Jak stařeček měnil, až vyměnil Žlutá vlajka, Nejen sůl nad zlato, Kouzelník Magiáš Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Použitá literatura : Čítanka pro 8. ročník ZvŠ, Čteme si o Lovcích mamutů

4 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 9. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen První výlet, Píseň, Tajemný nepřítel Na shledanou, Vlaštovky, Září, Ohníček vesele praskal Rybolov, Plž, Budík, Motouzy, časopisy pro mládež Netopýr, Pražské děti a meč svatého Václava Zjišťování alkoholu v krvi řidiče, Jak psi objevují drogy, odborné časopisy (např. Reader s Digest Výběr) Dvanáct let, Psaní jednoho oficíra vdově, do které se zamiloval, dřív než ji uviděl, Běh na lyžích Toník nabírá uhlí, Jak mizí sníh, Aprílová škola, Křtiny Kdo byl Karel May, Abeceda, Malířství Vzpomínka na květnové povstání, Zahradníkův srpen, V neustálém strachu Najdi se a překonej, Teď se nesmíš bát, Loučení Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Použitá literatura : Čítanka pro 9. ročník ZvŠ, Čítanka plná humoru pro 7. ročník, Čítanka pro sedmý až devátý ročník ZvŠ

5 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 6. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování Čtení s porozuměním Moje prázdniny Dovolená s rodiči Na základě vlastních zážitků tvoří krátké mluvené vypravování Text čte s porozuměním, rozliší podstatné a okrajové informace, podle návodných otázek odpoví na otázky plynoucí z textu, text zjednodušeně reprodukuje TP-MV/1a průběžně v hodinách PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách V lese Text čte s porozuměním, rozliší podstatné a okrajové informace, podle návodných otázek odpoví na otázky plynoucí z textu, ví, jak se správně chová v lese a proč, vyjmenuje lesní plody, chápe pojmy houby jedlé, nejedlé a jedovaté Říjen Popis obrázků Popis práce podle osnovy a soustavy otázek Obrázky z lesa Papírový drak Popíše děj na obrázku, rozliší co je správné a co je špatné Vyjmenuje materiál a pomůcky k výrobě draka, s dopomocí sestaví osnovu výroby draka ve správné posloupnosti, popíše pracovní postup při výrobě draka podle vytvořené osnovy, používá při popisu celé věty Ústní vypravování Jste pořádní a čistotní? Ústně vyplní pravdivě jednoduchý test, s dopomocí jej zhodnotí, ví a samostatně vyjádří, co při osobní hygieně dělá správně a kde by se měl zlepšit Ústní vypravování Správná výživa Zná a samostatně vysvětlí význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, popíše, co je velmi dobré, ale ne zdravé (sladkosti,.), chápe a vystihne význam sportu pro zdraví člověka Listopad Komunikace (rozhovor podle námětu na obrázcích) Popis třídy ústní Člověk mezi lidmi Naše třída Zná zásady slušného chování, vede rozhovor se spolužákem podle situačního obrázku, dodržuje zásady dialogu, je zdvořilý S dopomocí popíše třídu a její vybavení, užívá celé věty, volí vhodné a výstižné výrazy, orientuje se v pojmech vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahoře atd., ví a popíše, jak může sám přispět k pěknému a příjemnému prostředí třídy a jak ho zachovat Ochrana společného majetku Ústní vypravování Úcta ke škole, péče o pěkný vzhled okolí školy Snaží se vyjádřit, jaký má škola význam pro vzdělání a další život člověka a říci, jak může sám přispět k pěknému vzhledu okolí školy Ústní popis domu podle dané osnovy Dům, ve kterém bydlím Popíše jednoduchými větami podle dané osnovy dům ve kterém bydlí Ústní popis situačních obrázků Jak doma pomáhám Popíše pracovní činnosti, které má doma za úkol, vyjmenuje spotřebiče, které doma používají a uvede, v čem usnadňují práci, zná a popíše zásady bezpečné práce při jejich používání

6 Sloh 6. ročník Časový plán Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní popis obrázků Na cestách Vyjmenuje dopravní prostředky, popíše zásady slušného chování v těchto prostředcích, zná a uvede pravidla bezpečnosti Čtení s porozuměním V obchodním domě Přečte text s porozuměním - po přečtení textu odpoví na otázky vztahující se k článku, orientuje se v pojmech (levné, drahé ), ví, podle druhu zboží, jaké oddělení má navštívit a pojmenuje ho Vypravování podle obrázků Předvánoční úklid Vypravuje podlé obrázků o přípravách na Vánoce Leden Vypravování Psaní novoročního přání, vyplnění adresy na pohlednici Vánoce Novoroční přání Vypravuje o průběhu Štědrého večera u nich doma, jaké dodržují vánoční tradice, jaké sváteční jídlo se u nich doma připravuje Správně napíše adresu a text na novoroční pohlednici Situační scénka Jdeme na návštěvu Zná zásady slušného chování, volí vhodné výrazy a vypravuje, jak se máme na návštěvě slušně chovat, při hraní scénky je schopen předvést různé role Seřazení obrázků podle posloupnosti děje a vypravování pohádky podle seřazených obrázků Postavy z pohádek Seřadí obrázky podle časové posloupnosti a pohádku souvisle vypráví, zná některé české pohádky (např. Čert a Káča, Červená Karkulka atd.) a stručně vypráví jejich obsah Únor České pohádky Ústní popis Máme rádi pohádky S čím si rádi hrajeme Doplní dvojice pohádkových postav, jednoduchými větami popíše obsah pohádky Popíše své oblíbené hračky a ví, jak s nimi zacházet, snaží se volit výstižná slova při popisu hračky a rozliší, zda je hračka plyšová, z UH atd. Různé způsoby učení Umíte se učit? Ví a popíše, jaký způsob učení mu nejlépe vyhovuje a na koho se obrátit v případě, když učivu nerozumí, žádost o pomoc slovně vyjádří Ústní vypravování Kniha můj dobrý kamarád Vysvětlí význam četby pro člověka, zná a pojmenuje alespoň některé, jeho věku přiměřené literární žánry (např. pohádky, knihy o zvířatech, dobrodružné knihy atd.)

7 Sloh 6. ročník Časový plán Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Exkurze do knihovny V knihovně Zná uložení a řazení knih v knihovně, ví, jak se může stát řádným členem, jak se s knihami správně zachází, postup při ztrátě nebo poškození zapůjčené knihy Exkurze městská knihovna Pozorování změn v přírodě popis A je tu zase jaro Výstižně popíše změny v přírodě při odchodu zimy Vycházka Pozorování a popis obrázku Jarní práce na zahradě Pozoruje a popíše obrázek, vyjmenuje nářadí popíše k jaké práci na zahradě se používá Duben Postup při psaní dopisní obálky Postup při psaní dopisní obálky Dopisní obálka Dopisní obálka Ví, jak se správně vyplní dopisní obálka, zná a dokáže vysvětlit pojmy odesilatel a adresát, PSČ a že musí psát čitelně Samostatně napíše adresu adresáte i odesilatele Zásady při psaní dopisu Zásady při psaní dopisu Dopis Dopis Zná, co vše by měl dopis obsahovat, jeho řazení do odstavců, jednoduchý dopis napíše podle osnovy (místo a datum, oslovení adresáta, pozdrav, sdělení, závěrečnou větu, podpis pisatele) Květen Ústní vypravování Popis vnitřního zařízení bytu podle plánku Velikonoce svátky jara Náš byt Zná aspoň částečně historii vzniku Velikonoc a tradice, které se k nim váží, vypravuje o Velikonocích ve své rodině Ústně popíše byt ve kterém bydlí se svou rodinou a vyjmenuje základní zařízení bytu Ústní prosba, poděkování a omluva v různých situacích Umíš být zdvořilý? Ví, jak slušně požádá, poprosí, poděkuje a omluví se, prakticky ve scénkách tyto formy společenského styku předvede, mění role Ústní prosba, poděkování a omluva v různých situacích Umíš být zdvořilý? Červen Sestavení osnovy a vypravování podle této osnovy Písemné blahopřání k svátku, narozeninám.. Hrajeme si se slovy Blahopřání Se spolužáky společně sestaví osnovu libovolného článku a vlastními slovy podle této osnovy vypráví obsah článku Napíše jednoduché blahopřání na pohlednici a správně napíše adresu Ústní vypravování Mé plány na prázdniny Vyjádří vlastními slovy své plány na letní prázdniny Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

8 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 7. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování podle otázek Schéma vypravování (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení) Vzpomínky z prázdnin Jízda po Lužnici Vypravuje podle návodných otázek, při vypravování se vyjadřuje v celých větách Pozorně si přečte článek, odpoví celou větou na otázky k článku, rozčlení odstavce článku podle schéma vypravování PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-MV/2a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách Spisovné a nespisovné výrazy Jak jsem se učil plavat V textu nahradí výrazy nespisovné výrazy spisovnými PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Vypravování, úprava a vlastní dokončení vět Ústní a písemné vyprávění podle osnovy Letní bouře Výlet Upraví a dokončí věty a vybere si vhodná slova Ústně vypráví svou verzi příběhu, vypravování napíše a text při psaní člení na odstavce podle bodů osnovy Vypravování podle dané osnovy Úraz Vypravuje podle dané osnovy, používá spisovný jazyk Sestavení osnovy k článku Můj první výlet na kole Sestaví osnovu k článku a příběh podle této osnovy převypráví Listopad Vlastnosti sportovce Písemné odpovědi na otázky Můj první výlet na kole Dárek Z nabídky si vybere vlastnosti správného sportovce a dokáže je vysvětlit Písemně a pokud možno pravdivě odpoví na dané otázky Popis činností během dne Od rána do večera Popíše ústně svůj všední den, volí spisovné výrazy, používá celé věty Vypravování, popis, nahrazování slov vhodnějšími výrazy Můj den Písemně popíše, jak tráví neděli, v textu nahradí slova vhodnějšími výrazy Prosinec Rozhovor při telefonování Důležitá telefonní čísla Telefonování (pevná linka, mobil) Pevná linka, mobil Zná výhody telefonování, ví, jak se správně telefonuje a jaká pravidla se musí dodržovat, telefonický rozhovor předvede, zanechá vzkaz na záznamníku Zná telefonní čísla rodičů a důležitá čísla pro záchranu osob a majetku, ví, že volání na čísla 150, 155, 158 a 112 jsou zdarma z každého telefonního přístroje, popíše, kdy je možno je použít Písemné odpovědi na otázky, vyhledávání odpovědí v textu Přišla zima Přečte si text a vyhledá v něm odpovědi na otázky, které písemně zodpoví Vypravování a popis Vánoce u nás Ústně vypráví, jak probíhá příprava na Vánoce u nich doma Popis vánočního stromečku Vánoční stromeček Napíše písemné odpovědi na dané otázky

9 Sloh 7. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Odpovědi na otázky Zimní prázdniny Celými větami, spisovným jazykem odpoví na otázky Seřazení vět podle časové posloupnosti Zima Správně seřadí věty podle časové posloupnosti, vyjádří vlastnosti věcí více slovy Rozhovor U lékaře V rozhovoru dokáže sdělit, jaké má zdravotní problémy, zná a dodržuje pravidla rozhovoru (nechat druhou stranu domluvit, neskákat do řeči, být vždy slušný a zdvořilý) Únor Písemné doplnění vět při rozhovoru, dramatizace Popis U zubního lékaře Můj pokoj Písemně sestaví rozhovor probíhající mezi zubařem a dítětem, chápe důležitost a význam ústní hygieny Ústně i písemně popíše vybavení svého pokoje Otázky k textu Med Přečte si pozorně text a odpoví na dané otázky Výstižný název k obrázkům, vypravování podle obrázků Vandal v ZOO Vymyslí název pro každý obrázek a podle nich sestaví osnovu vypravování, které napíše Březen Členění dopisu Dopis, adresa Člení dopis do odstavců, zná veškeré náležitosti důležité pro psaní dopisu, umí samostatně napsat adresu Dopis sestavení Společné sestavení dopisu kamarádovi Skupinová práce sestavení dopisu kamarádovi Odpovědi na otázky Jaro Ústně odpoví na dané otázky Duben Sestavení osnovy Rozhovor Jaro V obchodě Přečte si pozorně text a sestaví osnovu Dokáže vést rozhovor na určité téma spojené s nakupováním zboží, předvede, jak se zachová v určitých situacích Vlastní vypravování Mezilidské vztahy Samostatně vypravuje na dané téma (spisovný jazyk, celé věty) Sestavení osnovy vypravování, slova s více významy Velký úklid Sestaví osnovu vypravování k danému textu, vymyslí věty se slovy, která mají více významů Popis práce při výrobě krabičky, volba vhodných sloves, sestavení osnovy Krabička, která nám neuteče Správně popíše pracovní postup, volí výstižná slovesa, sestaví osnovu pracovního postupu

10 Sloh 7. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Popis přípravy jídla Palačinky Popíše správný postup při přípravě palačinek Tvorba osnovy, slova stejného nebo podobného významu Kočka a veverka Sestaví osnovu k danému textu, k určeným slovům hledá slova stejného významu Popis těla žirafy Náležitosti objednávky Žirafa Objednávka Popíše tělo žirafy a volí vhodné výrazy Ví, které údaje musí obsahovat objednávka Červen Vypsání objednávky Objednávka Sestaví a napíše jednoduchou objednávku Odpovědi na otázky Na poště Na dané otázky odpoví celými větami Vyplnění podacího lístku, poštovní poukázky Podací lístek, poštovní poukázka Správně vyplní podací lístek a poštovní poukázku Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

11 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 8. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vypravování podle otázek Prázdninové vzpomínání Ústně odpovídá na dané otázky PT-MV/4a průběžně v hodinách Dopis kamarádovi Prázdninové vzpomínání Napíše jednoduchý dopis kamarádovi PT-MV/2a průběžně v hodinách Formulace pravidel ŠŘ Tak už nám to začíná Ústně formuluje pravidla ŠŘ vyplývající z textu básně Září PT-OSV/5a průběžně v hodinách Popis činností od příchodu ze školy do doby než jde spát Tak už nám to začíná Písemně odpoví na dané otázky PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Ústní dokončení příběhu na dané téma Na houbách Přečte si text a příběh dokončí vlastními slovy Význam hub pro člověka Na houbách Písemně odpovídá na dané otázky celými větami, spisovně Slovní vyjádření vnímaných pocitů Podzim Vlastními slovy popíše podzimní období, jak ho vnímá, snaží se o vyjádření svých pocitů Podzimní práce na zahradě Podzim Celými větami popíše podzimní práce na zahradě Listopad Každodenní náplň jednotlivých profesí podle obrázků Všední den Krátkými větami ústně popíše pracovní náplň lékaře, kuchaře atd. Písemné tvoření vět Všední den Písemně tvoří věty na dané téma Rozbor textu, osobnost J. Seiferta Praha pod sněhem Ví, kdo byl J. Seifert a ústně pomocí návodných otázek vyjádří pocity J. Seiferta při procházce zasněženou Prahou Prosinec Seřazení vět ve správné časové posloupnosti Údaje, které obsahuje adresa Zima přichází z hor Adresa, pozdrav na pohlednici Správně v časové posloupnosti seřadí věty Ví, které údaje obsahuje adresa, správně napíše adresu i krátký pozdrav na pohlednici, zná pojem PSČ a dokáže ho vysvětlit Psaní dopisu pravidla (datum, oslovení, úvod, vlastní obsah dopisu, závěr, podpis) Dopis Zná a popíše pravidla pro psaní dopisu a používá je Psaní dopisu Dopis kamarádovi (příbuznému) Napíše krátký dopis kamarádovi (příbuznému)

12 Sloh 8. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vyplnění obálky pro doporučený dopis, vyplnění podacího lístku Obálka doporučeného dopisu, podací lístek Napíše obálku pro doporučený dopis, správně vyplní podací lístek a zná jeho význam Vyplnění poštovní poukázky Poštovní poukázka Vyplní poštovní poukázku a zná její význam, ví, kde se podává (3 různé typy poštovních poukázek) Vyplnění poštovní průvodky Poštovní průvodka Vyplní poštovní průvodku a zná její význam, ví, kde se podává Únor Rozhovor, písemné odpovědi na otázky Moje oblíbená kniha Písemně odpoví na dané otázky Správná výživa, doplňování slov do vět Zásady správné výživy Ví a jednoduše vlastními slovy vyjádří, co znamená slovo zdravá výživa, doplní slova do vět Březen Odpovědi celými větami Ústní popis, písemné odpovědi na otázky Kultura stolování Naše třída Odpoví písemně celými větami na dané otázky Ústně popíše svou třídu (umístění, velikost, vybavení atd.), písemně odpoví na otázky Pravidla silničního provozu pro cyklisty rozhovor Cyklista na jaře Ví, jak se má správně chovat na silnici, když jede na kole a dokáže o tom souvisle vypravovat spisovným jazykem Znalost značek pro cyklisty Cyklista na jaře dopravní značky Správně popíše a vybarví důležité dopravní značky, zná jejich význam Duben Popis jízdního kola Tvorba osnovy Jízdní kolo Připravujeme se na Velikonoce Zná důležité části jízdního kola a písemně je popíše, ví, co patří k povinnému vybavení kola Společně se svými spolužáky sestaví osnovy přečteného textu Symboly, zvyky Velikonoce Popíše alespoň některé symboly a zvyky Velikonoc, vypráví o průběhu Velikonoc ve své rodině Popis Krajina Jednoduchými větami popíše obrázek krajiny z učebnice nebo z pohlednice Vyprávění podle osnovy Beranova pomsta S dopomocí učitele sestaví osnovu přečteného textu a podle osnovy obsah převypráví

13 Sloh 8. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní a písemný popis Můj spolužák Ústně a písemně popíše svého spolužáka Hovorový a spisovný jazyk Úprava hovorového jazyka na spisovný Hovorový a spisovný jazyk V textu rozliší hovorový a spisovný jazyk Písemně upraví hovorový jazyk na spisovný Formuláře základní údaje Formuláře Zná nejčastěji používané typy formulářů, zná základní údaje o své osobě nutné k vyplnění těchto formulářů Červen Písemné vyplnění formulářů Písemné vyplnění formulářů Přihlašovací lístek na trvalý pobyt, žádost o slevu na jízdné Přihláška, dotazník S dopomocí učitele vyplní písemně tyto formuláře Samostatně vyplní písemně tyto formuláře Životopis Životopis klasický, strukturovaný Ví, které základní údaje musí obsahovat životopis, k čemu napsaný životopis potřebuje, popíše rozdíly mezi klasickým a strukturovaným životopisem Průvodní dopis k životopisu (motivační dopis) Životopis, motivační dopis S dopomocí učitele napíše svůj jednoduchý životopis, motivační dopis Časová rezerva Dokončí svůj jednoduchý životopis, motivační dopis

14 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 9. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování Nahrazení obrázků výstižným textem Vzpomínka na prázdniny Výlet Na základě vlastních zážitků tvoří vlastní mluvený projev za užití celých vět a spisovného jazyka Nahradí obrázky v textu výstižnými slovy a text plynule přečte PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-MV/2a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách Obsahová odlišnost dvou dopisů Dopisy Plynule přečte ukázky dvou dopisů a slovně vyjádří jejich odlišnost PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Popis Popis Můj domov Zařízení bytu Podrobně popíše dům, ve kterém bydlí, správně napíše adresu svého bydliště a PSČ Popíše zařízení bytu, ve kterém bydlí, rozliší, které zařízení bytu je potřebné a které je pouze pro radost a volný čas Orientace v řemeslech a jejich pracovní náplň Tradiční řemesla Vyjmenuje typická řemesla (zedník, klempíř atd.), vyjádří vlastními slovy jejich pracovní náplň Vyplnění přihlášky ke studiu Přihláška Dokáže vyplnit přihlášku ke studiu Listopad Členění životopisu Životopis písemně Životopis Životopis Zná členění životopisu a jednotlivé části chápe Napíše svůj vlastní životopis a dodrží jeho základní členění Sestavení jídelníčku na jeden den Jídelníček Přečte krátký návodný text, objasní pojmy předkrm, polévka, hlavní jídlo, moučník, sestaví a napíše jídelníček na jeden den s ohledem na zdravou výživu Společenský styk rozhovor V restauraci Vybere si z jídelníčku jídlo, vybrané jídlo si dokáže objednat, zná a jednoduše popíše základní pravidla stolování Prosinec Možnosti získávání informací Možnosti získávání informací Informace Informace Ví, kde a jakým způsobem získá příslušné informace, vybere si vhodný způsob získání těchto informací (ústně, písemně, telefonicky, internet atd.) Ví, kde a jakým způsobem získá příslušné informace, vybere si vhodný způsob získání těchto informací (ústně, písemně, telefonicky, internet atd.) Popis Rodinné album Dokáže výstižně popsat obrázky, při popisu využívá celé věty Osobní údaje rodiny Moje rodina a přátelé Zná a napíše jména a příjmení členů své rodiny, datum narození svých rodičů Ústní vypravování Vánoční svátky Na základě vlastních zkušeností tvoří krátký mluvený projev zaměřený na předvánoční úklid, nákup a balení dárků

15 Sloh 9. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Rozdíl mezi popisem a charakteristikou člověka Popis a charakteristika člověka Ví, jaký je rozdíl mezi popisem a charakteristikou člověka, rozliší kladná a záporné povahové vlastnosti a některé z těchto vlastností uvede Charakter člověka - rozhovor Povahové vlastnosti lidí Společně s vyučujícím a spolužáky vede rozhovor o různých povahových vlastnostech lidí a co tyto vlastnosti utváří Ústní popis spolužáka Popis spolužáka Ústně popíše spolužáka a při popisu si vybere vhodné výrazy Písemný popis spolužáka Popis spolužáka Písemně popíše spolužáka a při popisu si vybere vhodné výrazy Únor Dopis k sv. Valentýnovi Dopis Přečte si příslušný text a odpoví na otázky k textu, napíše krátký dopis, alespoň zhruba objasní co je to za svátek Sestavení seznamu nejdůležitějších čistících a úklidový prostředků Generální úklid Napíše seznam úklidových a čistících prostředků, zná a vysvětlí jejich použití Březen Písemné odpovědi na otázky Orientace v inzerátech na koupi a prodej zboží Buďme ohleduplní Kupujeme prodáváme Písemně, celými větami a spisovně napíše odpovědi na otázky Ví, kde se s těmito inzeráty setká, rozumí zkratkám v textu, chápe na co si má dávat pozor, než koupi uskuteční Sestavení písemné odpovědi na inzerát Odpověď na inzerát Sestaví a napíše odpověď na inzerát Práce s textem Na koncertě Přečte si text a ústně nebo písemně zodpoví otázky, v textu se orientuje a vyhledá příslušné věty Správné uspořádání popleteného textu Oslava narozenin Věty napíše ve správném pořadí Duben Písemná pozvánka Pozvánka na oslavu narozenin Napíše pozvánku na oslavu svých narozenin, ví, které údaje tam nesmějí chybět Praktické vyhledávání v klasickém jízdním řádu (vlak, autobus) Vyhledávání v jízdním řádu Dokáže si vyhledat v klasickém jízdním řádu příslušné spoje, najde si vysvětlení příslušných symbolů Internet vyhledávání spojení (autobus, vlak, kombinace obou) Dokáže na internetu vyhledat jednotlivé spoje

16 Sloh 9. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vyplnění poštovní poukázky typu A Poštovní poukázka typu A Tuto poukázku správně vyplní Orientace v plánu hlavního města Orientace v plánu města Podle plánu pojmenuje některé významné pražské památky, vybere si k nim z textu příslušné údaje, popíše cestu z Karlova mostu na Pražský hrad, napíše názvy ulic přes které se dostane k cíli Vyplnění žádosti k vydání cestovního pasu Žádost o vydání cestovního pasu Žádost vypíše, ví kde ji má odevzdat a které další doklady k tomu potřebuje Červen Práce s textem BESIP test Cestovatelé bez pasu Malý dopravní test, dopravní značky Sestaví a napíše osnovu k přečtenému textu, písemně odpoví na otázky k textu Vyplní jednoduchý dopravní test, ví, kde v něm popřípadě chyboval, ví a vyjádří, co znamenají uvedené dopravní značky Úprava textu do spisovného jazyka Hurá na prázdniny Ústně upraví text do spisovného jazyka Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

17 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování poznatků z nižších ročníků Věta, slovo, slabika, hláska (písmeno) Ví, z čeho se skládá věta a z čeho slovo,ví, že každé slovo má svůj význam, rozlišuje hlásku a písmeno, zná a správně graficky označí začátek věty a druhy vět, dodržuje pořádek slov ve větě Říjen Abeceda Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhláska Souhlásky tvrdé a měkké (psaní i-í, y-ý) Souhlásky obojetné, psaní y-ý ve vyjmenovaných slovech po b,l, m Pravopis slov se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Zná abecedu zpaměti, řadí slova podle abecedy, vyhledá slova v abecedním seznamu Rozliší a správně ve slovech píše délku samohlásek, ví co je dvojhláska Roztřídí souhlásky na tvrdé a měkké,správně přečte tvrdé a měkké souhlásky, ovládá psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách, dokáže doplňovat y-ý, i-í po těchto souhláskách v textu, pravopis si odůvodní Rozpozná souhlásky obojetné, umí s dopomocí odříkat řady vyjmenovaných slov po b, l, m, chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov po b, l, m, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po b, l, m Správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě samostatně i ve slově Psaní souhlásek znělých a neznělých na konci a uprostřed slov Zdůvodní si pravopis jiným tvarem slova a správně slova napíše Listopad Psaní u, ů, ú ve slovech Procvičování základních poznatků o vlastních jménech osob, zvířat, obcí, měst, hor, řek Podstatná jména: rod, číslo Píše správně u,ů,ú ve slovech Zná definici vlastních jmen,umí správně napsat jméno a příjmení, jednotlivé zeměpisné názvy Zná definici podstatných jmen, vyhledá podstatná jména v textu, umí určit jejich rod a číslo Hláskosloví a pravopis Vyjmenovaná slova - slovo příbuzné Zná význam tohoto pojmu, vyhledává a vymýšlí slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po b, l, m, zdůvodní pravopis, správně slovo příbuzné napíše

18 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec Vyjmenovaná slova po p S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po p, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po p, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po p, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Žáci mohou užívat přehledy vyjmenovaných slov Leden Vyjmenovaná slova po s S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po s, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po s, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po s, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Únor Vyjmenovaná slova po v S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po v, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po v, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po v, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Březen Vyjmenovaná slova po z Opakování vyjmenovaných slov Abeceda, abecední řazení slov S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po z, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po z, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po z, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Ovládá psaní i-í, y-ý po obojetných souhláskách Zná abecedu zpaměti, umí řadit slova podle abecedy, vyhledávat v abecedních přehledech

19 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Duben Tvarosloví Podstatná jména rod, číslo, životnost a neživotnost u rodu mužského, tvary podstatných jmen Vyhledá podstatná jména v textu, umí určit rod a číslo, určí životnost a neživotnost u podstatných jmen rodu mužského pomocí ukazovacích zájmen ty ti, ví, že podstatná jména mají různé tvary Květen Vlastní jména Slovesa poznávání Tvary sloves Rozliší v textu i v mluveném projevu vlastní jména, blíže je určí a správně napíše Zná definici sloves, pozná slovesa v textu Ví, že slovesa mají různé tvary, vyhledá slovesa v textu Osobní zájmena pomoc při časování sloves Slovesa osoba, číslo Slovesa čas, časování sloves (čas přítomný) Vyjmenuje osobní zájmena a zná jejich správné pořadí Dokáže určit osobu a číslo u sloves Dokáže přidávat osobní zájmena ke slovesům a tak měnit jejich tvar časovat slovesa (pouze čas přítomný právě teď ) Žáci mohou užívat tabulku osobních zájmen Červen Opakování učiva Procvičování časování sloves Opakování a shrnutí učiva 6. ročníku Časová rezerva

20 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 7. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování poznatků z nižších ročníků Opakování pravopisu psaní i, y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách Rozpozná v textu souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, ovládá pravopis slov s i/y po těchto souhláskách Znělé a neznělé souhlásky, vlastní jména Slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky Říjen Nauka o slově Slovní základ, předpona, přípona Pravopis slov s předponami od, nad, pod, bez, roz, vy, vý, ob, v Předložky od, nad, pod, před, bez Procvičování a dokončení pravopisu slov s předponami a předložkami Listopad Tvarosloví Podstatná jména rod a číslo Pojmenování vlastností a činností Správně napíše a zdůvodní psaní slov, která mají na konci nebo uvnitř slova znělé a neznělé souhlásky, rozpozná vlastní jména a správně je píše Rozpozná v textu podstatná jména, určí u podstatných jmen rod a číslo, rozpozná v textu slovesa, časuje slovesa v přítomném čase za pomoci osobních zájmen, ví, co je předložka, jak je čteme a jak píšeme Označí a pozná kořen slov, předpony a přípony, chápe zásady tvoření českých slov, rozlišuje slova příbuzná, rozlišuje v písemném i ústním projevu předložku a předponu. Správně používá tyto předpony a doplní je vhodně do slov. Správně používá tyto předpony a doplní je vhodně do slov. Chápe pojmy předpona, předložka a rozdíl mezi nimi, správně je píše. Zná definici podstatných jmen a ví, co se u nich určuje,,vyhledá podstatná jména v textu Určí u podstatných jmen rod a číslo, u podstatných jmen rodu mužského životnost Ví, co jsou názvy vlastností a činností, dokáže je rozlišit a vyhledat v textu, pojmenovat určitou vlastnost nebo činnost. Pojem skloňování podstatných jmen Zná pojem skloňování podstatných jmen a jeho význam.

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 6. ročník (ČJL 9 1 09) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 09) napíše kratší vypravování a dodržuje následnost dějových složek umí využívat dějových

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA září - červen Soustředěně a pozorně naslouchá Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý Přípravný kurz z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ 2019 SPGŠ Futurum Mgr. Tomáš Veselý Termíny přípravných kurzů ČJ Skupina A 27. 2. (středa) 15:30 13. 3. (středa) 15:30 22.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Čítanka 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Český jazyk a literatura

Více