KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Loučení s prázdninami, O švestkové chaloupce a veselé školičce, Co Indián zjistil, Ticho a linduška Ťukavá pohádka, Tajemství, Králíci z klobouku, Gvendolína, Pekařův Tygr Autosprávkárna, Protiklady, Kluci, pozor, červená!, Hlasy, Čeho se bojí vrabec, Veselé povětří, Jablíčko Správný kluk, Hokejista, Přišla zima, Na půlnoční Marnivost, Tři vrabčáci, Sáňkujeme, Krásná hra Sněhurka, Vonička, Dítěti, Pyšný macek O mluvícím stromě, Ráj domova, Vykutálená pohádka, O vlkovi a psovi Jarní slunce, Zelená válka, Rezervováno, Pokažený zub Soukromý zvěřinec pana Frynty, Barevné pentličky, Jak se slunko nudilo Hravý pes, Sestra k popukání, Kolumbovo vejce Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Použitá literatura : Čítanka pro 6. ročník ZvŠ, Učíme se číst s pejskem Hasanem, Čítanka pro čtvrtý až šestý ročník ZvŠ

2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 7. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Deník, Princ s černýma nohama, Povídačka o kouzelné jedli, Co je lepší? Klapzubova jedenáctka Ruka mi mává sama od sebe, Víte, co je počítač?, Schovávají se O Eduardu Bassovi, Ta naše jedenáctka válí, Jak odešla spát až do jara Kožíšek na jednu zimu, Hra na královničku, Pes a zloděj, časopisy pro děti Sportovní událost, O Svatoplukovi, Reportáž ze zabíjačky v Kotěhůlkách, Na střeše Honza a vrba, Hledám tátu, Jak roste tráva, časopisy pro děti Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Květen Červen Země je v oblacích, První dopis mamince, Kuchaři Dingové, Robinson Crusoe Kočka a čert, Uspávanka s chlapcem, který dělá stojku na hlavě, Tři Svatoplukovy pruty, časopisy pro děti Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Použitá literatura : Čítanka pro 7. ročník ZvŠ, Trénujeme čtení s tátou Klapzubou, Čítanka pro sedmý až devátý ročník ZvŠ

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 8. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Děti a motoristé, Automat, Jablíčka, Polekaný zajíc, Kápla kapka z okapu Vařím si vejce naměkko, Sek a Zula, Sek a Zula získávají Drápka, časopisy pro mládež Jak si upravit hřiště, Poštovní pterodaktyl, Perný den Vánoce, Vánoce přicházejí, Kapr, Vánoční svícen docela jinak Honička po eskymácku, Sloupy do nebe, Bitva s vlky, V jeslích dítě spinká Jak dostal táta nejstrašnější horečku na světě, Bych, Případ s Hejkalem Kouřím, O mluvícím stromě, časopisy pro mládež Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Jak na Šumavě obři vyhynuli, Uspávanka s Popelčiným oříškem, Živá voda Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Květen Červen Popelka, Hora Říp, Fidlovačka, Jak stařeček měnil, až vyměnil Žlutá vlajka, Nejen sůl nad zlato, Kouzelník Magiáš Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Použitá literatura : Čítanka pro 8. ročník ZvŠ, Čteme si o Lovcích mamutů

4 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 9. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen První výlet, Píseň, Tajemný nepřítel Na shledanou, Vlaštovky, Září, Ohníček vesele praskal Rybolov, Plž, Budík, Motouzy, časopisy pro mládež Netopýr, Pražské děti a meč svatého Václava Zjišťování alkoholu v krvi řidiče, Jak psi objevují drogy, odborné časopisy (např. Reader s Digest Výběr) Dvanáct let, Psaní jednoho oficíra vdově, do které se zamiloval, dřív než ji uviděl, Běh na lyžích Toník nabírá uhlí, Jak mizí sníh, Aprílová škola, Křtiny Kdo byl Karel May, Abeceda, Malířství Vzpomínka na květnové povstání, Zahradníkův srpen, V neustálém strachu Najdi se a překonej, Teď se nesmíš bát, Loučení Upevňuje a procvičuje si dovednost číst plynule, správně a s porozuměním obsahem i formou přiměřeně náročné texty umělecké i naukové a orientuje se v nich. Upevňuje si čtenářské dovednosti: - užívá uvědomělé tiché čtení - čte věty s přirozenou intonací, správným slovním i větným přízvukem - rozumí významové stránce vět a odstavců - reprodukuje text vlastními slovy za dodržení logických vazeb, časové posloupnosti, věcné správnosti - vystihne hlavní myšlenku, je schopen zobecnění - určí hlavní postavy díla, jejich charakterové vlastnosti - orientuje se v textu, vyhledá podle zadání určenou část (klíčová slova) - pracuje s textem podle zadání - pracuje s různými typy textů a textových materiálů - přednáší krátké básně. Čte noviny, časopisy, pracuje s encyklopediemi a slovníky a orientuje se v nich. Komunikuje v různých situacích, vede dialog, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a využívá je v komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-MV/1b, 1c průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Použitá literatura : Čítanka pro 9. ročník ZvŠ, Čítanka plná humoru pro 7. ročník, Čítanka pro sedmý až devátý ročník ZvŠ

5 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 6. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování Čtení s porozuměním Moje prázdniny Dovolená s rodiči Na základě vlastních zážitků tvoří krátké mluvené vypravování Text čte s porozuměním, rozliší podstatné a okrajové informace, podle návodných otázek odpoví na otázky plynoucí z textu, text zjednodušeně reprodukuje TP-MV/1a průběžně v hodinách PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách V lese Text čte s porozuměním, rozliší podstatné a okrajové informace, podle návodných otázek odpoví na otázky plynoucí z textu, ví, jak se správně chová v lese a proč, vyjmenuje lesní plody, chápe pojmy houby jedlé, nejedlé a jedovaté Říjen Popis obrázků Popis práce podle osnovy a soustavy otázek Obrázky z lesa Papírový drak Popíše děj na obrázku, rozliší co je správné a co je špatné Vyjmenuje materiál a pomůcky k výrobě draka, s dopomocí sestaví osnovu výroby draka ve správné posloupnosti, popíše pracovní postup při výrobě draka podle vytvořené osnovy, používá při popisu celé věty Ústní vypravování Jste pořádní a čistotní? Ústně vyplní pravdivě jednoduchý test, s dopomocí jej zhodnotí, ví a samostatně vyjádří, co při osobní hygieně dělá správně a kde by se měl zlepšit Ústní vypravování Správná výživa Zná a samostatně vysvětlí význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, popíše, co je velmi dobré, ale ne zdravé (sladkosti,.), chápe a vystihne význam sportu pro zdraví člověka Listopad Komunikace (rozhovor podle námětu na obrázcích) Popis třídy ústní Člověk mezi lidmi Naše třída Zná zásady slušného chování, vede rozhovor se spolužákem podle situačního obrázku, dodržuje zásady dialogu, je zdvořilý S dopomocí popíše třídu a její vybavení, užívá celé věty, volí vhodné a výstižné výrazy, orientuje se v pojmech vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahoře atd., ví a popíše, jak může sám přispět k pěknému a příjemnému prostředí třídy a jak ho zachovat Ochrana společného majetku Ústní vypravování Úcta ke škole, péče o pěkný vzhled okolí školy Snaží se vyjádřit, jaký má škola význam pro vzdělání a další život člověka a říci, jak může sám přispět k pěknému vzhledu okolí školy Ústní popis domu podle dané osnovy Dům, ve kterém bydlím Popíše jednoduchými větami podle dané osnovy dům ve kterém bydlí Ústní popis situačních obrázků Jak doma pomáhám Popíše pracovní činnosti, které má doma za úkol, vyjmenuje spotřebiče, které doma používají a uvede, v čem usnadňují práci, zná a popíše zásady bezpečné práce při jejich používání

6 Sloh 6. ročník Časový plán Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní popis obrázků Na cestách Vyjmenuje dopravní prostředky, popíše zásady slušného chování v těchto prostředcích, zná a uvede pravidla bezpečnosti Čtení s porozuměním V obchodním domě Přečte text s porozuměním - po přečtení textu odpoví na otázky vztahující se k článku, orientuje se v pojmech (levné, drahé ), ví, podle druhu zboží, jaké oddělení má navštívit a pojmenuje ho Vypravování podle obrázků Předvánoční úklid Vypravuje podlé obrázků o přípravách na Vánoce Leden Vypravování Psaní novoročního přání, vyplnění adresy na pohlednici Vánoce Novoroční přání Vypravuje o průběhu Štědrého večera u nich doma, jaké dodržují vánoční tradice, jaké sváteční jídlo se u nich doma připravuje Správně napíše adresu a text na novoroční pohlednici Situační scénka Jdeme na návštěvu Zná zásady slušného chování, volí vhodné výrazy a vypravuje, jak se máme na návštěvě slušně chovat, při hraní scénky je schopen předvést různé role Seřazení obrázků podle posloupnosti děje a vypravování pohádky podle seřazených obrázků Postavy z pohádek Seřadí obrázky podle časové posloupnosti a pohádku souvisle vypráví, zná některé české pohádky (např. Čert a Káča, Červená Karkulka atd.) a stručně vypráví jejich obsah Únor České pohádky Ústní popis Máme rádi pohádky S čím si rádi hrajeme Doplní dvojice pohádkových postav, jednoduchými větami popíše obsah pohádky Popíše své oblíbené hračky a ví, jak s nimi zacházet, snaží se volit výstižná slova při popisu hračky a rozliší, zda je hračka plyšová, z UH atd. Různé způsoby učení Umíte se učit? Ví a popíše, jaký způsob učení mu nejlépe vyhovuje a na koho se obrátit v případě, když učivu nerozumí, žádost o pomoc slovně vyjádří Ústní vypravování Kniha můj dobrý kamarád Vysvětlí význam četby pro člověka, zná a pojmenuje alespoň některé, jeho věku přiměřené literární žánry (např. pohádky, knihy o zvířatech, dobrodružné knihy atd.)

7 Sloh 6. ročník Časový plán Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Exkurze do knihovny V knihovně Zná uložení a řazení knih v knihovně, ví, jak se může stát řádným členem, jak se s knihami správně zachází, postup při ztrátě nebo poškození zapůjčené knihy Exkurze městská knihovna Pozorování změn v přírodě popis A je tu zase jaro Výstižně popíše změny v přírodě při odchodu zimy Vycházka Pozorování a popis obrázku Jarní práce na zahradě Pozoruje a popíše obrázek, vyjmenuje nářadí popíše k jaké práci na zahradě se používá Duben Postup při psaní dopisní obálky Postup při psaní dopisní obálky Dopisní obálka Dopisní obálka Ví, jak se správně vyplní dopisní obálka, zná a dokáže vysvětlit pojmy odesilatel a adresát, PSČ a že musí psát čitelně Samostatně napíše adresu adresáte i odesilatele Zásady při psaní dopisu Zásady při psaní dopisu Dopis Dopis Zná, co vše by měl dopis obsahovat, jeho řazení do odstavců, jednoduchý dopis napíše podle osnovy (místo a datum, oslovení adresáta, pozdrav, sdělení, závěrečnou větu, podpis pisatele) Květen Ústní vypravování Popis vnitřního zařízení bytu podle plánku Velikonoce svátky jara Náš byt Zná aspoň částečně historii vzniku Velikonoc a tradice, které se k nim váží, vypravuje o Velikonocích ve své rodině Ústně popíše byt ve kterém bydlí se svou rodinou a vyjmenuje základní zařízení bytu Ústní prosba, poděkování a omluva v různých situacích Umíš být zdvořilý? Ví, jak slušně požádá, poprosí, poděkuje a omluví se, prakticky ve scénkách tyto formy společenského styku předvede, mění role Ústní prosba, poděkování a omluva v různých situacích Umíš být zdvořilý? Červen Sestavení osnovy a vypravování podle této osnovy Písemné blahopřání k svátku, narozeninám.. Hrajeme si se slovy Blahopřání Se spolužáky společně sestaví osnovu libovolného článku a vlastními slovy podle této osnovy vypráví obsah článku Napíše jednoduché blahopřání na pohlednici a správně napíše adresu Ústní vypravování Mé plány na prázdniny Vyjádří vlastními slovy své plány na letní prázdniny Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

8 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 7. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování podle otázek Schéma vypravování (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení) Vzpomínky z prázdnin Jízda po Lužnici Vypravuje podle návodných otázek, při vypravování se vyjadřuje v celých větách Pozorně si přečte článek, odpoví celou větou na otázky k článku, rozčlení odstavce článku podle schéma vypravování PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-MV/2a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách Spisovné a nespisovné výrazy Jak jsem se učil plavat V textu nahradí výrazy nespisovné výrazy spisovnými PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Vypravování, úprava a vlastní dokončení vět Ústní a písemné vyprávění podle osnovy Letní bouře Výlet Upraví a dokončí věty a vybere si vhodná slova Ústně vypráví svou verzi příběhu, vypravování napíše a text při psaní člení na odstavce podle bodů osnovy Vypravování podle dané osnovy Úraz Vypravuje podle dané osnovy, používá spisovný jazyk Sestavení osnovy k článku Můj první výlet na kole Sestaví osnovu k článku a příběh podle této osnovy převypráví Listopad Vlastnosti sportovce Písemné odpovědi na otázky Můj první výlet na kole Dárek Z nabídky si vybere vlastnosti správného sportovce a dokáže je vysvětlit Písemně a pokud možno pravdivě odpoví na dané otázky Popis činností během dne Od rána do večera Popíše ústně svůj všední den, volí spisovné výrazy, používá celé věty Vypravování, popis, nahrazování slov vhodnějšími výrazy Můj den Písemně popíše, jak tráví neděli, v textu nahradí slova vhodnějšími výrazy Prosinec Rozhovor při telefonování Důležitá telefonní čísla Telefonování (pevná linka, mobil) Pevná linka, mobil Zná výhody telefonování, ví, jak se správně telefonuje a jaká pravidla se musí dodržovat, telefonický rozhovor předvede, zanechá vzkaz na záznamníku Zná telefonní čísla rodičů a důležitá čísla pro záchranu osob a majetku, ví, že volání na čísla 150, 155, 158 a 112 jsou zdarma z každého telefonního přístroje, popíše, kdy je možno je použít Písemné odpovědi na otázky, vyhledávání odpovědí v textu Přišla zima Přečte si text a vyhledá v něm odpovědi na otázky, které písemně zodpoví Vypravování a popis Vánoce u nás Ústně vypráví, jak probíhá příprava na Vánoce u nich doma Popis vánočního stromečku Vánoční stromeček Napíše písemné odpovědi na dané otázky

9 Sloh 7. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Odpovědi na otázky Zimní prázdniny Celými větami, spisovným jazykem odpoví na otázky Seřazení vět podle časové posloupnosti Zima Správně seřadí věty podle časové posloupnosti, vyjádří vlastnosti věcí více slovy Rozhovor U lékaře V rozhovoru dokáže sdělit, jaké má zdravotní problémy, zná a dodržuje pravidla rozhovoru (nechat druhou stranu domluvit, neskákat do řeči, být vždy slušný a zdvořilý) Únor Písemné doplnění vět při rozhovoru, dramatizace Popis U zubního lékaře Můj pokoj Písemně sestaví rozhovor probíhající mezi zubařem a dítětem, chápe důležitost a význam ústní hygieny Ústně i písemně popíše vybavení svého pokoje Otázky k textu Med Přečte si pozorně text a odpoví na dané otázky Výstižný název k obrázkům, vypravování podle obrázků Vandal v ZOO Vymyslí název pro každý obrázek a podle nich sestaví osnovu vypravování, které napíše Březen Členění dopisu Dopis, adresa Člení dopis do odstavců, zná veškeré náležitosti důležité pro psaní dopisu, umí samostatně napsat adresu Dopis sestavení Společné sestavení dopisu kamarádovi Skupinová práce sestavení dopisu kamarádovi Odpovědi na otázky Jaro Ústně odpoví na dané otázky Duben Sestavení osnovy Rozhovor Jaro V obchodě Přečte si pozorně text a sestaví osnovu Dokáže vést rozhovor na určité téma spojené s nakupováním zboží, předvede, jak se zachová v určitých situacích Vlastní vypravování Mezilidské vztahy Samostatně vypravuje na dané téma (spisovný jazyk, celé věty) Sestavení osnovy vypravování, slova s více významy Velký úklid Sestaví osnovu vypravování k danému textu, vymyslí věty se slovy, která mají více významů Popis práce při výrobě krabičky, volba vhodných sloves, sestavení osnovy Krabička, která nám neuteče Správně popíše pracovní postup, volí výstižná slovesa, sestaví osnovu pracovního postupu

10 Sloh 7. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Popis přípravy jídla Palačinky Popíše správný postup při přípravě palačinek Tvorba osnovy, slova stejného nebo podobného významu Kočka a veverka Sestaví osnovu k danému textu, k určeným slovům hledá slova stejného významu Popis těla žirafy Náležitosti objednávky Žirafa Objednávka Popíše tělo žirafy a volí vhodné výrazy Ví, které údaje musí obsahovat objednávka Červen Vypsání objednávky Objednávka Sestaví a napíše jednoduchou objednávku Odpovědi na otázky Na poště Na dané otázky odpoví celými větami Vyplnění podacího lístku, poštovní poukázky Podací lístek, poštovní poukázka Správně vyplní podací lístek a poštovní poukázku Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

11 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 8. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vypravování podle otázek Prázdninové vzpomínání Ústně odpovídá na dané otázky PT-MV/4a průběžně v hodinách Dopis kamarádovi Prázdninové vzpomínání Napíše jednoduchý dopis kamarádovi PT-MV/2a průběžně v hodinách Formulace pravidel ŠŘ Tak už nám to začíná Ústně formuluje pravidla ŠŘ vyplývající z textu básně Září PT-OSV/5a průběžně v hodinách Popis činností od příchodu ze školy do doby než jde spát Tak už nám to začíná Písemně odpoví na dané otázky PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Ústní dokončení příběhu na dané téma Na houbách Přečte si text a příběh dokončí vlastními slovy Význam hub pro člověka Na houbách Písemně odpovídá na dané otázky celými větami, spisovně Slovní vyjádření vnímaných pocitů Podzim Vlastními slovy popíše podzimní období, jak ho vnímá, snaží se o vyjádření svých pocitů Podzimní práce na zahradě Podzim Celými větami popíše podzimní práce na zahradě Listopad Každodenní náplň jednotlivých profesí podle obrázků Všední den Krátkými větami ústně popíše pracovní náplň lékaře, kuchaře atd. Písemné tvoření vět Všední den Písemně tvoří věty na dané téma Rozbor textu, osobnost J. Seiferta Praha pod sněhem Ví, kdo byl J. Seifert a ústně pomocí návodných otázek vyjádří pocity J. Seiferta při procházce zasněženou Prahou Prosinec Seřazení vět ve správné časové posloupnosti Údaje, které obsahuje adresa Zima přichází z hor Adresa, pozdrav na pohlednici Správně v časové posloupnosti seřadí věty Ví, které údaje obsahuje adresa, správně napíše adresu i krátký pozdrav na pohlednici, zná pojem PSČ a dokáže ho vysvětlit Psaní dopisu pravidla (datum, oslovení, úvod, vlastní obsah dopisu, závěr, podpis) Dopis Zná a popíše pravidla pro psaní dopisu a používá je Psaní dopisu Dopis kamarádovi (příbuznému) Napíše krátký dopis kamarádovi (příbuznému)

12 Sloh 8. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vyplnění obálky pro doporučený dopis, vyplnění podacího lístku Obálka doporučeného dopisu, podací lístek Napíše obálku pro doporučený dopis, správně vyplní podací lístek a zná jeho význam Vyplnění poštovní poukázky Poštovní poukázka Vyplní poštovní poukázku a zná její význam, ví, kde se podává (3 různé typy poštovních poukázek) Vyplnění poštovní průvodky Poštovní průvodka Vyplní poštovní průvodku a zná její význam, ví, kde se podává Únor Rozhovor, písemné odpovědi na otázky Moje oblíbená kniha Písemně odpoví na dané otázky Správná výživa, doplňování slov do vět Zásady správné výživy Ví a jednoduše vlastními slovy vyjádří, co znamená slovo zdravá výživa, doplní slova do vět Březen Odpovědi celými větami Ústní popis, písemné odpovědi na otázky Kultura stolování Naše třída Odpoví písemně celými větami na dané otázky Ústně popíše svou třídu (umístění, velikost, vybavení atd.), písemně odpoví na otázky Pravidla silničního provozu pro cyklisty rozhovor Cyklista na jaře Ví, jak se má správně chovat na silnici, když jede na kole a dokáže o tom souvisle vypravovat spisovným jazykem Znalost značek pro cyklisty Cyklista na jaře dopravní značky Správně popíše a vybarví důležité dopravní značky, zná jejich význam Duben Popis jízdního kola Tvorba osnovy Jízdní kolo Připravujeme se na Velikonoce Zná důležité části jízdního kola a písemně je popíše, ví, co patří k povinnému vybavení kola Společně se svými spolužáky sestaví osnovy přečteného textu Symboly, zvyky Velikonoce Popíše alespoň některé symboly a zvyky Velikonoc, vypráví o průběhu Velikonoc ve své rodině Popis Krajina Jednoduchými větami popíše obrázek krajiny z učebnice nebo z pohlednice Vyprávění podle osnovy Beranova pomsta S dopomocí učitele sestaví osnovu přečteného textu a podle osnovy obsah převypráví

13 Sloh 8. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní a písemný popis Můj spolužák Ústně a písemně popíše svého spolužáka Hovorový a spisovný jazyk Úprava hovorového jazyka na spisovný Hovorový a spisovný jazyk V textu rozliší hovorový a spisovný jazyk Písemně upraví hovorový jazyk na spisovný Formuláře základní údaje Formuláře Zná nejčastěji používané typy formulářů, zná základní údaje o své osobě nutné k vyplnění těchto formulářů Červen Písemné vyplnění formulářů Písemné vyplnění formulářů Přihlašovací lístek na trvalý pobyt, žádost o slevu na jízdné Přihláška, dotazník S dopomocí učitele vyplní písemně tyto formuláře Samostatně vyplní písemně tyto formuláře Životopis Životopis klasický, strukturovaný Ví, které základní údaje musí obsahovat životopis, k čemu napsaný životopis potřebuje, popíše rozdíly mezi klasickým a strukturovaným životopisem Průvodní dopis k životopisu (motivační dopis) Životopis, motivační dopis S dopomocí učitele napíše svůj jednoduchý životopis, motivační dopis Časová rezerva Dokončí svůj jednoduchý životopis, motivační dopis

14 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh 9. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Ústní vypravování Nahrazení obrázků výstižným textem Vzpomínka na prázdniny Výlet Na základě vlastních zážitků tvoří vlastní mluvený projev za užití celých vět a spisovného jazyka Nahradí obrázky v textu výstižnými slovy a text plynule přečte PT-MV/4a průběžně v hodinách PT-MV/2a průběžně v hodinách PT-OSV/5a průběžně v hodinách Obsahová odlišnost dvou dopisů Dopisy Plynule přečte ukázky dvou dopisů a slovně vyjádří jejich odlišnost PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Říjen Popis Popis Můj domov Zařízení bytu Podrobně popíše dům, ve kterém bydlí, správně napíše adresu svého bydliště a PSČ Popíše zařízení bytu, ve kterém bydlí, rozliší, které zařízení bytu je potřebné a které je pouze pro radost a volný čas Orientace v řemeslech a jejich pracovní náplň Tradiční řemesla Vyjmenuje typická řemesla (zedník, klempíř atd.), vyjádří vlastními slovy jejich pracovní náplň Vyplnění přihlášky ke studiu Přihláška Dokáže vyplnit přihlášku ke studiu Listopad Členění životopisu Životopis písemně Životopis Životopis Zná členění životopisu a jednotlivé části chápe Napíše svůj vlastní životopis a dodrží jeho základní členění Sestavení jídelníčku na jeden den Jídelníček Přečte krátký návodný text, objasní pojmy předkrm, polévka, hlavní jídlo, moučník, sestaví a napíše jídelníček na jeden den s ohledem na zdravou výživu Společenský styk rozhovor V restauraci Vybere si z jídelníčku jídlo, vybrané jídlo si dokáže objednat, zná a jednoduše popíše základní pravidla stolování Prosinec Možnosti získávání informací Možnosti získávání informací Informace Informace Ví, kde a jakým způsobem získá příslušné informace, vybere si vhodný způsob získání těchto informací (ústně, písemně, telefonicky, internet atd.) Ví, kde a jakým způsobem získá příslušné informace, vybere si vhodný způsob získání těchto informací (ústně, písemně, telefonicky, internet atd.) Popis Rodinné album Dokáže výstižně popsat obrázky, při popisu využívá celé věty Osobní údaje rodiny Moje rodina a přátelé Zná a napíše jména a příjmení členů své rodiny, datum narození svých rodičů Ústní vypravování Vánoční svátky Na základě vlastních zkušeností tvoří krátký mluvený projev zaměřený na předvánoční úklid, nákup a balení dárků

15 Sloh 9. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Rozdíl mezi popisem a charakteristikou člověka Popis a charakteristika člověka Ví, jaký je rozdíl mezi popisem a charakteristikou člověka, rozliší kladná a záporné povahové vlastnosti a některé z těchto vlastností uvede Charakter člověka - rozhovor Povahové vlastnosti lidí Společně s vyučujícím a spolužáky vede rozhovor o různých povahových vlastnostech lidí a co tyto vlastnosti utváří Ústní popis spolužáka Popis spolužáka Ústně popíše spolužáka a při popisu si vybere vhodné výrazy Písemný popis spolužáka Popis spolužáka Písemně popíše spolužáka a při popisu si vybere vhodné výrazy Únor Dopis k sv. Valentýnovi Dopis Přečte si příslušný text a odpoví na otázky k textu, napíše krátký dopis, alespoň zhruba objasní co je to za svátek Sestavení seznamu nejdůležitějších čistících a úklidový prostředků Generální úklid Napíše seznam úklidových a čistících prostředků, zná a vysvětlí jejich použití Březen Písemné odpovědi na otázky Orientace v inzerátech na koupi a prodej zboží Buďme ohleduplní Kupujeme prodáváme Písemně, celými větami a spisovně napíše odpovědi na otázky Ví, kde se s těmito inzeráty setká, rozumí zkratkám v textu, chápe na co si má dávat pozor, než koupi uskuteční Sestavení písemné odpovědi na inzerát Odpověď na inzerát Sestaví a napíše odpověď na inzerát Práce s textem Na koncertě Přečte si text a ústně nebo písemně zodpoví otázky, v textu se orientuje a vyhledá příslušné věty Správné uspořádání popleteného textu Oslava narozenin Věty napíše ve správném pořadí Duben Písemná pozvánka Pozvánka na oslavu narozenin Napíše pozvánku na oslavu svých narozenin, ví, které údaje tam nesmějí chybět Praktické vyhledávání v klasickém jízdním řádu (vlak, autobus) Vyhledávání v jízdním řádu Dokáže si vyhledat v klasickém jízdním řádu příslušné spoje, najde si vysvětlení příslušných symbolů Internet vyhledávání spojení (autobus, vlak, kombinace obou) Dokáže na internetu vyhledat jednotlivé spoje

16 Sloh 9. ročník Časový plán Květen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Vyplnění poštovní poukázky typu A Poštovní poukázka typu A Tuto poukázku správně vyplní Orientace v plánu hlavního města Orientace v plánu města Podle plánu pojmenuje některé významné pražské památky, vybere si k nim z textu příslušné údaje, popíše cestu z Karlova mostu na Pražský hrad, napíše názvy ulic přes které se dostane k cíli Vyplnění žádosti k vydání cestovního pasu Žádost o vydání cestovního pasu Žádost vypíše, ví kde ji má odevzdat a které další doklady k tomu potřebuje Červen Práce s textem BESIP test Cestovatelé bez pasu Malý dopravní test, dopravní značky Sestaví a napíše osnovu k přečtenému textu, písemně odpoví na otázky k textu Vyplní jednoduchý dopravní test, ví, kde v něm popřípadě chyboval, ví a vyjádří, co znamenají uvedené dopravní značky Úprava textu do spisovného jazyka Hurá na prázdniny Ústně upraví text do spisovného jazyka Časová rezerva Docvičování a upevňování dovedností slohového výcviku

17 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování poznatků z nižších ročníků Věta, slovo, slabika, hláska (písmeno) Ví, z čeho se skládá věta a z čeho slovo,ví, že každé slovo má svůj význam, rozlišuje hlásku a písmeno, zná a správně graficky označí začátek věty a druhy vět, dodržuje pořádek slov ve větě Říjen Abeceda Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhláska Souhlásky tvrdé a měkké (psaní i-í, y-ý) Souhlásky obojetné, psaní y-ý ve vyjmenovaných slovech po b,l, m Pravopis slov se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Zná abecedu zpaměti, řadí slova podle abecedy, vyhledá slova v abecedním seznamu Rozliší a správně ve slovech píše délku samohlásek, ví co je dvojhláska Roztřídí souhlásky na tvrdé a měkké,správně přečte tvrdé a měkké souhlásky, ovládá psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách, dokáže doplňovat y-ý, i-í po těchto souhláskách v textu, pravopis si odůvodní Rozpozná souhlásky obojetné, umí s dopomocí odříkat řady vyjmenovaných slov po b, l, m, chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov po b, l, m, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po b, l, m Správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě samostatně i ve slově Psaní souhlásek znělých a neznělých na konci a uprostřed slov Zdůvodní si pravopis jiným tvarem slova a správně slova napíše Listopad Psaní u, ů, ú ve slovech Procvičování základních poznatků o vlastních jménech osob, zvířat, obcí, měst, hor, řek Podstatná jména: rod, číslo Píše správně u,ů,ú ve slovech Zná definici vlastních jmen,umí správně napsat jméno a příjmení, jednotlivé zeměpisné názvy Zná definici podstatných jmen, vyhledá podstatná jména v textu, umí určit jejich rod a číslo Hláskosloví a pravopis Vyjmenovaná slova - slovo příbuzné Zná význam tohoto pojmu, vyhledává a vymýšlí slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po b, l, m, zdůvodní pravopis, správně slovo příbuzné napíše

18 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec Vyjmenovaná slova po p S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po p, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po p, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po p, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Žáci mohou užívat přehledy vyjmenovaných slov Leden Vyjmenovaná slova po s S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po s, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po s, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po s, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Únor Vyjmenovaná slova po v S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po v, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po v, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po v, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Březen Vyjmenovaná slova po z Opakování vyjmenovaných slov Abeceda, abecední řazení slov S dopomocí odříká řadu vyjmenovaných slov po z, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po z, chápe a používá odůvodňování těchto vyjmenovaných slov, vyhledává a tvoří slova příbuzná s vyjmenovanými slovy po z, zdůvodní jejich pravopis a správně je napíše Ovládá psaní i-í, y-ý po obojetných souhláskách Zná abecedu zpaměti, umí řadit slova podle abecedy, vyhledávat v abecedních přehledech

19 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Časový plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Duben Tvarosloví Podstatná jména rod, číslo, životnost a neživotnost u rodu mužského, tvary podstatných jmen Vyhledá podstatná jména v textu, umí určit rod a číslo, určí životnost a neživotnost u podstatných jmen rodu mužského pomocí ukazovacích zájmen ty ti, ví, že podstatná jména mají různé tvary Květen Vlastní jména Slovesa poznávání Tvary sloves Rozliší v textu i v mluveném projevu vlastní jména, blíže je určí a správně napíše Zná definici sloves, pozná slovesa v textu Ví, že slovesa mají různé tvary, vyhledá slovesa v textu Osobní zájmena pomoc při časování sloves Slovesa osoba, číslo Slovesa čas, časování sloves (čas přítomný) Vyjmenuje osobní zájmena a zná jejich správné pořadí Dokáže určit osobu a číslo u sloves Dokáže přidávat osobní zájmena ke slovesům a tak měnit jejich tvar časovat slovesa (pouze čas přítomný právě teď ) Žáci mohou užívat tabulku osobních zájmen Červen Opakování učiva Procvičování časování sloves Opakování a shrnutí učiva 6. ročníku Časová rezerva

20 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 7. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování poznatků z nižších ročníků Opakování pravopisu psaní i, y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách Rozpozná v textu souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, ovládá pravopis slov s i/y po těchto souhláskách Znělé a neznělé souhlásky, vlastní jména Slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky Říjen Nauka o slově Slovní základ, předpona, přípona Pravopis slov s předponami od, nad, pod, bez, roz, vy, vý, ob, v Předložky od, nad, pod, před, bez Procvičování a dokončení pravopisu slov s předponami a předložkami Listopad Tvarosloví Podstatná jména rod a číslo Pojmenování vlastností a činností Správně napíše a zdůvodní psaní slov, která mají na konci nebo uvnitř slova znělé a neznělé souhlásky, rozpozná vlastní jména a správně je píše Rozpozná v textu podstatná jména, určí u podstatných jmen rod a číslo, rozpozná v textu slovesa, časuje slovesa v přítomném čase za pomoci osobních zájmen, ví, co je předložka, jak je čteme a jak píšeme Označí a pozná kořen slov, předpony a přípony, chápe zásady tvoření českých slov, rozlišuje slova příbuzná, rozlišuje v písemném i ústním projevu předložku a předponu. Správně používá tyto předpony a doplní je vhodně do slov. Správně používá tyto předpony a doplní je vhodně do slov. Chápe pojmy předpona, předložka a rozdíl mezi nimi, správně je píše. Zná definici podstatných jmen a ví, co se u nich určuje,,vyhledá podstatná jména v textu Určí u podstatných jmen rod a číslo, u podstatných jmen rodu mužského životnost Ví, co jsou názvy vlastností a činností, dokáže je rozlišit a vyhledat v textu, pojmenovat určitou vlastnost nebo činnost. Pojem skloňování podstatných jmen Zná pojem skloňování podstatných jmen a jeho význam.

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více