PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Vedeí společosti Compay Maagemet O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our Services Kotakty Cotacts Telefoí ústředa Cetral Switchboard tel.: Vedeí společosti Compay Maagemet tel.: fax: Životí prostředí The Eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Naše budoucost Our Future Životí prostředí modrá lika Evirometal Protectio Blue Lie tel.: Náměty a připomíky Topics ad Commets HRDOST PRIDE OTEVŘENOST opeess BEZPEČNOST SAFETY ODPOVĚDNOST resposibility VIZE VISION Jsme ositeli dobrého jméa Letiště Praha. Klíčové ekoomické ukazatele We are the bearers of the good ame of Prague Airport. Key Ecoomic Idicators Díváme se a svět vašima očima. We see the world through your eyes. Vývoj provozích výkoů Garatujeme vaši bezpečost. Developig Operatioal Performace We guaratee your safety. Chováme se odpovědě. We act resposibly. Předvídáme budoucí příležitosti. We aticipate future opportuities. Vydáo v červeci 2011 Published July

3 Představeí společosti A Itroductio to the Compay Letiště Praha, a. s., (dále Letiště Praha ) je provozovatelem ejvýzamějšího meziárodího letiště v České republice a druhého ejvětšího ve středí a východí Evropě. Svou výjimečou lokalitou v samém středu Evropy abývá a výzamu také jako přestupí uzel. Ročě teto vzdušý přístav, který se achází a severozápadě hlavího města České republiky, odbaví okolo 11, 5 milioů cestujících. V současé době a Letišti Praha působí a 53 leteckých společostí spojujících Prahu pravidelou likou se 133 destiacemi v 52 zemích. Pět pravidelých cargo dopravců a další desítky společostí pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, a. s. (hereiafter Prague Airport) operates the most importat iteratioal airport i the Czech Republic ad the secod-largest i Cetral ad Easter Europe. Alog with its exceptioal locatio i the very heart of Europe, the airport is takig o importace as a trasfer hub. Each year, the airport, located orthwest of the capital city of the Czech Republic, hadles aroud 11.5 millio passegers. There are curretly 53 airlies at Prague Airport providig regularly scheduled coectios betwee Prague ad 133 destiatios i 52 coutries aroud the globe. Five regular cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter flights. Základí iformace Basic Iformatio Naše posláí Our Missio Posláím Letiště Praha je poskytovat vysoce kvalití služby cestujícím a obchodím parterům, kterými jsou především letecké a hadligové společosti a provozovatelé obchodích ploch, zejméa pak provozovatelé obchodů a poskytovatelé gastroomických, ubytovacích a dopravích služeb. Mezi ejdůležitější úkoly Letiště Praha také patří zajištěí bezpečostích stadardů a ejvyšší úrovi. Prague Airport s missio is to provide high-quality services to passegers ad busiess parters, primarily aviatio ad hadlig compaies as well as busiesses such as shops, restaurats, accommodatio services providers ad trasport service providers. Prague Airport s most importat tasks also iclude esurig the highest level of safety stadards. Naše cíle Our Goal Letiště Praha je moderím evropským vzdušým přístavem a zároveň je klíčovým prvkem ifrastruktury České republiky, který podporuje ekoomický a sociálí růst a rozvoj státu. Maagemet společosti kotiuálě rozvíjí letiště Praha/Ruzyě jako výzamou vzdušou bráu do středí a východí Evropy, jehož globálí dostupost je výzamá a rozhodující pro ekoomiku i podikáí. Prague Airport is a moder Europea airport ad a key elemet i the ifrastructure of the Czech Republic which supports ecoomic ad social growth, as well as the developmet of the coutry. Compay maagemet is cotiually developig Prague Ruzye Airport as a sigificat air portal to Cetral ad Easter Europe, whose global accessibility is a sigificat, decisive factor for the ecoomy ad busiess. 01

4 Mezi ejvýzamější oceěí, která Letiště Praha získalo již třikrát ve své ovodobé historii, patří prveství v reomovaé celosvětové aketě mezi cestujícími azvaé World Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a v sekci Nejlepší letiště východí Evropy. Přehled ejvýzamějších oceěí a certifikací Český Aeroholdig Czech Aeroholdig Vláda České republiky rozhodla v listopadu o záměru založit Český aeroholdig. Nově založeá akciová společost je subjektem, do kterého se mají postupě začleit společosti Letiště Praha, České aeroliie a jejich dceřié společosti v souladu s platou legislativou a se souhlasem všech příslušých orgáů. Přestože jedím z cílů stabilího a kapitálově silého subjektu pod přímým dohledem státu je dosáhout výzamých provozích a fiačích úspor, všechy dceřié společosti budou obchodě autoomí a budou zachovávat rové podmíky vůči všem obchodím parterům. K přechodu k plé holdigové struktuře bude docházet postupě v ěkolika avazujících etapách. Teto proces bude dokoče ejpozději do koce roku I November,, the govermet of the Czech Republic took the decisio to establish Czech Aeroholdig. The ewly established joit stock corporatio is to gradually iclude Prague Airport, Czech Airlies ad their subsidiaries, i accordace with applicable law ad with the coset of all relevat bodies. Although oe objective of a stable etity with a strog capital base uder the direct cotrol of the state is to achieve sigificat operatioal ad fiacial savigs, all compay subsidiaries will operate idepedetly ad maitai a level playig field for all busiess parters. The full structure of the holdig compay will be achieved gradually i successive phases. This process will be cocluded by 2012, at the latest. Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Díky své politice aktivího přístupu k řešeí dopadů letecké dopravy a životí prostředí bylo přijato do programu Airport Carbo Accreditatio (evropská iiciativa směřující k postupému sižováí emisí CO 2 ) 1. místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 Termiál 2 - dopraví stavba roku místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 certifikát provozí bezpečosti dle stadardů Meziárodí orgaizace pro civilí letectví ICAO 2006 umístěí v TOP 10 firem soutěže Českých 100 ejlepších místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2004 Zaměstavatel roku pražského regiou 2002 Certifikát ISO (systém evirometálího maagemetu) Amog its most importat awards is oe which Prague Airport has wo for the third time i its moder history. The airport took first place i the reowed global passeger survey - World Airport Awards i 2005, 2006 ad for Best Airport i Easter Europe. A overview of our most sigificat awards ad certificatios Thaks to its proactive policy for dealig with the impact of air trasport o the eviromet, the airport was accepted i the Airport Carbo Accreditatio Program (part of a Europea iitiative aimed at the gradual reductio of CO2 emissios) First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Termial 2 Trasport Structure of the Year 2006 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Certificate of Operatioal Safety i keepig with the stadards of the Iteratioal Civil Aviatio Orgaizatio, ICAO 2006 TOP 10 rakig i the Czech 100 Best cotest 2005 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2004 Employer of the Year, Prague Regio 2002 ISO certificatio (evirometal maagemet system) 02 03

5 Složeí představestva k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, members of the compay s Board of Directors were as follows: Ig. Miroslav Dvořák Mgr. Petr Vlasák Ig. Jiří Pos Marta Guthová, MBA Ig. Marti Hlava předseda Chairma místopředseda Vice Chairma Složeí dozorčí rady k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, Supervisory Board members were as follows: Ig. Jiří Kubíek místopředseda Vice Chairma MUDr. Pavel Bém Mgr. Roma Boček JUDr. Tomáš Jidra Ig. Pavel Atoí Stehlík, MBA Ig. Tomáš Rohlea Eva Hlavová čleka Member Bc. Jiří Kraus V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí dozorčí rady: The followig persoel chages took place i the Supervisory Board durig : Vedeí společosti Compay Maagemet Ig. Iva Fuksa záik čleství v dozorčí radě termiatio of membership of the Supervisory Board, 8/6/ Společost Letiště Praha, a. s., má zříze výbor pro audit, který je persoálě obsaze: Prague Airport has established a audit committee with the followig staff: Mgr. Roma Boček Ig. Tomáš Rohlea místopředseda výboru Committee Vice-Chairma čle výboru Committee Member V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí výboru pro audit: The followig persoel chages took place i the audit committee durig : Ig. Iva Fuksa záik čleství ve výboru pro audit termiatio of membership of the audit committee 04

6 Letiště Praha/Ruzyě, které se achází 17 kilometrů severozápadě od cetra Prahy, datuje svou historii od roku 1937 a v současé době dispouje ejmoderějšími techologiemi a vybaveím. Tvoří jej tři termiály: Termiál 1 je urče pro lety mimo schegeský prostor, Termiál 2 slouží pro schegeské lety a Termiál 3 v jižím areálu je využívá pro odbaveí meších privátích letadel. Dráhový systém se skládá ze dvou drah hlaví RWY 06/24 a vedlejší RWY 13/31. V současé době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzletů a přistáí) během jedé hodiy. Ifrastrukturu letiště dále tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 ástupích mostů. Odbavovací plocha v severí části areálu zahruje 60 odbavovacích stáí, v jiží oblasti určeé pro meší privátí letadla je 23 odbavovacích a 38 odstavých stáí. V areálu pražského meziárodího letiště se acházejí také dva cargo termiály. Letiště Praha uzavřelo s dopravci tzv. Service Level Agreemet; také díky tomuto kroku je provoz a letišti Praha/Ruzyě a vysoké úrovi v oblasti pravidelosti i provozí bezpečosti. Nově společost zavádí projekt Airport Collaborative Decisio Makig, jehož cílem je další zvýšeí pravidelosti provozu a zároveň zmírěí jeho dopadu a životí prostředí. Letecký obchod a provoz Aviatio Busiess ad Operatio V současé době a Letišti Praha působí 53 leteckých společostí, které cestujícím abízejí pravidelá spojeí do 133 destiací. Pět cargo dopravců a další desítky společostí zajišťují charterovou přepravu. Svou domovskou základu má a letišti Praha/Ruzyě árodí dopravce České aeroliie, který je zároveň leteckou společostí se zde ejvyšším počtem přepraveých cestujících, a dále česká letecká společost Travel Service a maďarský Wizz Air. Nově také dceřiá společost Českých aeroliií a Holiday Czech Airlies. Obchodí politika Letiště Praha se v oblasti leteckého obchodu vyzačuje trasparetí ceotvorbou, rovým a otevřeým přístupem ke všem leteckým společostem. V oblasti rozvoje leteckých spojeí uplatňuje Letiště Praha atraktiví a efektiví pobídkové programy, jež jsou pro operující dopravce motivací k otevíráí ových liek, stejě tak jako k posilováí počtu letů a likách stávajících. Podpora leteckých společostí rověž zahruje deí komuikaci se zástupci dopravců, poskytováí aalýz, statistických údajů, spolupráci v oblasti marketigových aktivit a asisteci při komuikaci s ostatími subjekty cestovího ruchu. Mezi ejvýzamější ICT systémy patří Cetrálí letiští databáze, která poskytuje data eje pro Letiště Praha, ale také pro Řízeí letového provozu, jedotlivé letecké společosti a ostatí obchodí partery. K dalším důležitým ICT systémům patří apř. systém řízeí automatické třídíry zavazadel, systém pro aváděí letadel při parkováí či systém dyamického pláováí a přidělováí zdrojů Letiště Praha. Prague/Ruzye Airport, located 17 km orthwest of dowtow Prague, has bee i existece sice 1937 ad is curretly equipped with the latest techology ad facilities. The airport cosists of three termials: Termial 1 is desigated for flights outside of Schege airspace, Termial 2 is for Schege flights ad Termial 3, at the souther ed of the airport, is used by small private aircraft. The ruway system is made up of two ruways, the mai ruway, RWY 06/24, ad RWY 13/31. The ruway system curretly permits 46 movemets (takeoffs ad ladigs) per hour. Airport ifrastructure also icludes 3 piers, 53 gates ad 33 boardig bridges. The apro i the orther sectio of the airport icludes 60 ramp hadlig spaces, while the souther sectio, desigated for smaller private aircraft, icludes 23 hadlig ad 38 parkig spaces. Two cargo termials are also foud withi the area of the Prague Iteratioal Airport. Prague Airport has cocluded a so-called Service Level Agreemet with airlies. This brigs a high level of regularity ad operatioal security to the airport. Recetly, the compay has itroduced the Airport Collaborative Decisio Makig project, whose goal is to further heighte the regularity of operatios while mitigatig the impact o the atural eviromet. The most importat ICT systems iclude the Cetral Airport Database, which provides data for Prague Airport, as well as air traffic cotrol, idividual airlies ad other busiess parters. Other importat ICT systems iclude automatic luggage sortig maagemet, the system for guidig aircraft durig parkig ad the dyamic plaig ad resource allocatio system of Prague Airport. O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our services There are curretly 53 airlies operatig at Prague Airport, offerig passegers regularly scheduled coectios to 133 destiatios. Five cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter trasport. Prague/Ruzye Airport is home to the Czech atioal airlie, Czech Airlies, which has the highest passeger cout at the airport, as well as the Czech aviatio firm Travel Service ad Wizz Air from Hugary. Recetly, the airport has also become the base for a Czech Airlies subsidiary ad Holiday Czech Airlies. The busiess policy of Prague Airport i the area of aviatio busiess is characterized by trasparet price creatio ad a fair, ope approach to all aviatio busiesses. Whe it comes to developig air coectios, Prague Airport offers attractive, effective icetive programs to motivate airlies to ope ew coectios, as well as to icrease the umber of flights o existig liks. Support for aviatio compaies also icludes daily commuicatio with airlie represetatives, the provisio of aalyses, statistical data, collaboratio ad marketig ad assistace i commuicatig with other tourism etities. Hadlig Hadlig Letiště Praha zajišťuje služby pro cestující, včetě ticketigu, odbaveí pasažérů a jejich zavazadel i pozemí odbaveí letadel pro řadu leteckých společostí. K ejvýzamějším z ich patří aeroliky bázovaé a letišti Praha/Ruzyě Travel Service a Wizzair, a dále TAP, Vuelig a Rossiya, z charterových dopravců Czech Coect Airlies a SuExpress. Prague Airport provides passeger services icludig ticketig, passeger check-i, luggage check-i ad groud hadlig for aircraft for a umber of airlies. Some of the most importat are airlies based at the airport: Travel Service ad Wizzair, as well as TAP, Vuelig ad Rossiya. Sigificat charter carriers iclude Czech Coect Airlies ad SuExpress

7 Self check-i Self check-i Letiště Praha umožňuje cestujícím samoodbaveí (self check-i) pomocí 25 kiosků. V roce tuto službu využilo téměř cestujících a pravidelých likách leteckých dopravců Lufthasa a Austria Airlies 55 % a Českých aeroliií, Air Frace a KLM 45 %. Alterativí možostí samoodbaveí a Letišti Praha je využití mobilích telefoů. Prague Airport offers a wide rage of parkig optios directly at the airport. These iclude short-term parkig directly i frot of the termials, log-term guarded parkig i covered parkig buildigs, as well as VIP guarded parkig with supplemetary services. Doprava Trasport Prague Airport allows passegers to check themselves i (self check-i) usig 25 kiosks. I, almost 667,000 passegers o regularly scheduled flights took advatage of the service. 55% flew with Lufthasa or Austria Airlies, 45% with Czech Airlies, Air Frace or KLM. Aother alterative check-i method at Prague Airport is via mobile telephoe. Spojeí letiště s hlavím městem zajišťují pravidelé autobusové liky městské hromadé dopravy a autobus Airport Express, dále mají cestující k dispozici dvě smluví taxi služby, které garatují ceu i kvalitu poskytovaých služeb. Neletecké a komerčí aktivity No-Aviatio Commercial Activities There are coectios to the airport from dowtow via regularly scheduled city buses, as well as the Airport Express bus. I additio, passegers may choose to utilize guarateed quality taxi services at a guarateed price. VIP služby VIP Services Podíl výosů z obchodích aktivit, které doplňují servis pro cestující a letišti, se postupě zvyšuje a jeho výzam arůstá. Mezi ejčastější služby využívaé a letišti patří parkováí, smluví doprava, občerstveí, ákupy a relaxace. Pro áročé kliety zajišťuje Letiště Praha služby ve svých VIP salocích. Letiště Praha poskytuje VIP služby v salocích Club Cotietal v Termiálu 1 a Citibak Louge v Termiálu 2, dále v salocích Crystal Louge v Termiálu 1 a 2. Jedá se především o rychlé a soukromé odbaveí VIP klietů, včetě jejich zavazadel, v luxusím prostředí příjemých saloků, odvoz cestujících až k letadlu a další adstadardí služby. Prague Airport provides VIP services i its Club Cotietal salos i Termial 1, the Citibak Louge i Termial 2 ad the Crystal Louge i Termials 1 ad 2. The services primary advatage is fast, private check-i for VIP cliets ad their luggage i the luxury eviromet of our pleasat salos, trasport to the aircraft ad other special services. The share of reveues from busiesses which complemet passeger services at the airport is gradually icreasig ad its importace is growig. Some of the most-used services iclude parkig, cotract trasport, refreshmets, shoppig ad relaxatio. For cliets with high expectatios, Prague Airport offers services via its VIP Salos. Restaurace a obchody Restaurats ad Shops Na Letišti Praha mají cestující aktuálě k dispozici abídku více ež 30 restaurací od meziárodích řetězců rychlého stravováí až po gastroomická zařízeí vyšší úrově. K dispozici je také růzorodá abídka více ež 70 obchodů zaměřeých a tradičí české suveýry, módu a doplňky, parfémy, ápoje, hračky atd. Naše služby Our services Naše služby Our services Bezpečost Safety Letiště Praha zajišťuje také bezpečostí kotrolu cestujících, ostrahu areálu celého letiště a má specializovaou jedotku hasičů. Nepřetržitou zdravotí záchraou službu zabezpečuje smluví parter. Prague Airport also provides for passeger security checks, security aroud the area of the airport ad a special firefightig uit. Nostop emergecy healthcare services are available through a cotractual parter. Passegers curretly have more tha 30 eateries at their disposal at Prague Airport, ragig from iteratioal fast food chais to fie food restaurats. More tha 70 busiesses are also located at the airport, offerig everythig from traditioal Czech souveirs to fashio ad accessories, perfumes, beverages, toys ad more. Ostatí služby Other Services Parkováí Parkig Letiště Praha abízí široké spektrum parkovacích možostí přímo a letišti. Nabídka zahruje krátkodobé parkováí přímo před termiály, dlouhodobé hlídaé parkováí v krytých parkovacích domech a také VIP hlídaé parkováí s dalším doplňkovým servisem. Iformačí servis Letiště Praha fuguje 24 hodi deě a je dosažitelý jak telefoicky a elektroicky, tak i a viditelě ozačeých iformačích přepážkách v Termiálu 1 a 2. Mezi další služby zajišťovaé smluvími partery v prostorách Letiště Praha patří apř. pošta, pojišťova, bakomaty, směáry či ubytováí v hotelech v areálu letiště. Prague Airport Iformatio Service fuctios 24 hours a day ad may be reached by telephoe or the iteret, as well as i perso at the clearly marked iformatio couters i Termials 1 ad 2. Other services offered by cotractual parters at Prague Airport iclude postal service, isurace, ATMs, currecy exchage ad hotel accommodatio i the area aroud the airport

8 Letiště Praha, a. s., udržuje ekofliktí prostředí a dobré vztahy s okolími komuitami a obcemi. Základím předpokladem úspěchu je včasá a pravdivá iformovaost veřejosti o všech změách a letišti, zejméa těch provozích, které ovlivňují životí prostředí. Letiště Praha je výzamým a stabilím zaměstavatelem s ízkou fluktuací zaměstaců. V současé době zaměstává cca lidí, dalších odhadovaých více ež lidí zaměstávají firmy působící a letišti či avázaé a jeho provoz. Z těchto důvodu přistoupilo Letiště Praha, a. s., k zavedeí moderích ástrojů řízeí ochray životího prostředí, které jsou dobrovolé a ad rámec poviých legislativích požadavků. Mezi tyto způsoby řízeí patří certifikovaý systém řízeí ochray životího prostředí podle požadavků meziárodí ormy ČSN EN ISO :2005. Letiště Praha, a. s., ásleduje i další světové tredy a zapojuje se do meziárodích aktivit, apř. do projektu s cílem omezit emise produkovaé vlastími zdroji. Zavedeí programu Airport Carbo Accreditatio (ACA) je reakcí leteckého průmyslu a klimatické změy. Cílem je redukovat vlastí produkci skleíkových plyů, které vzikají především ze spotřeby eergie a paliv, z dopravy směrem a/z letiště, z provozu letištích obslužých vozidel, z pojížděí letadel, z vytápěí a chlazeí budov. Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivího přístupu k řešeí problematiky zečišťováí ovzduší přijato do programu ACA v listopadu. Prague Airport maitais a coflict-free eviromet ad good relatioships with surroudig commuities ad muicipalities. The basis of success is timely, truthful iformatio to iform the public about all chages at the airport, especially those cocerig operatios which might ifluece the eviromet. For these reasos, Prague Airport has itroduced moder evirometal maagemet tools above ad beyod above ad beyod those demaded by law. These maagemet methods iclude a system of evirometal protectio maagemet coformig to the requiremets of the ČSN EN ISO :2005 iteratioal orm. životí prostředí the eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Prague Airport is a sigificat, stable employer with low employee turover. The airport curretly employs about 2200 people, with a estimated 15,000 more employed by compaies active at the airport or coected with its operatios. Počet pracovíků - průměré přepočteé stavy Number of employees - average adjusted umbers Počet zaměstaců k podle orgaizačí struktury Employees of Prague Airport by field of activity Bezpečost Safety Fiace a korporátí záležitosti Fiace ad Corporate Services Geerálí ředitel Chief Executive Prague Airport also follows other global treds ad is ivolved i iteratioal activities such as a project to restrict emissios produced by sources at the airport. Letecký obchod, provoz a řízeí majetku Aviatio Busiess, Operatios ad Properties Maagemet Neletecký obchod a provoz No-Aviatio Busiess ad Operatios The Airport Carbo Accreditatio Program (ACA) has bee itroduced i reactio to climate chage by the aviatio idustry. The goal is to reduce the idustry s productio of greehouse gases origiatig primarily due to eergy ad fuel cosumptio by traffic headed to ad from the airport, airport service vehicles, taxiig aircraft ad the heatig ad coolig of buildigs. Because of its proactive approach to resolvig air pollutio issues, Prague Airport was accepted i the ACA program i November,. Počet zaměstaců k podle pohlaví Employees of Prague Airport by sex Muži Me Žey Wome Počet zaměstaců k podle věkové struktury Employees of Prague Airport by age do 29 let to 29 years let years let years let years 60 a více let 60 ad over 10 11

9 Mírý meziročí árůst počtu cestujících zazamealo Letiště Praha v závěru roku a a začátku roku a byl to pozitiví obrat oproti předchozím letům ovlivěých epřízivým vývojem světové ekoomiky. Teto přízivý tred byl ale zpomale a egativě pozameá dubovým přerušeím leteckého provozu ad Evropu v důsledku erupce isladské sopky a také sěhovými kalamitami a řadě letišť v závěru roku. Ve druhé poloviě roku se zároveň projevila pláovaá redukce ejméě retabilích liek Českých aeroliií a základě jejich tříletého restrukturalizačího pláu. Dlouhodobé priority rozvoje letiště, mezi které patří zejméa příprava projektu výstavby paralelí dráhy, zvyšováí počtu pravidelých spojeí a leteckých dopravců, podpora komerčích aktivit, rozšiřováí služeb pro cestující a zvyšováí jejich kvality, zůstávají ezměěy. Prague Airport recorded moderate growth year-o-year i passeger umbers at the close of ad the begiig of, a positive reversal vis-à-vis previous years iflueced by the egative developmets i the global ecoomy. But this positive tred was slowed ad egatively impacted by the April iterruptio of aviatio operatios over Europe, resultig from the eruptio of the Iceladic volcao ad sow emergecies at a umber of airports at the close of the year. Durig the secod half of, a plaed reductio also took place i the least profitable routes flow by Czech Airlies, based upo the compay s three-year restructurig pla. The airport s log-term priorities remai uchaged. These iclude preparatio of a project to costruct a parallel ruway, icreasig the umber of regularly scheduled coectios ad airlies, support for commercial activities, the expasio of passeger services ad icreasig the quality of services. Projekt výstavby paralelí dráhy The Costructio of a Paralel Ruway Klíčovým projektem pro další rozvoj letecké dopravy v České republice je vybudováí paralelí dráhy ozačeé 06R/24L. Nová dráha, která je pláováa souběžě se stávající hlaví, výzamě zvýší kapacitu dráhového systému letiště Praha/Ruzyě. Díky í bude možé i adále uspokojovat poptávku cestujících po letecké dopravě, rozvíjet cestoví ruch v České republice i související avazující služby. Mezi další důležité příosy paralelí dráhy patří efektivější a k životímu prostředí šetrější provoz a dvou souběžých drahách a utlumeí provozu a vedlejší dráze, jejíž využíváí zatěžuje hlukem a obyvatel Prahy a okolí. Stavba a ásledé uvedeí dráhy do provozu bude mít výzamý pozitiví dopad a českou ekoomiku podle dostupých odborých odhadů do roku 2020 vytvoří a 17 tisíc ových pracovích míst, zejméa v Praze a Středočeském kraji. A key project for the further developmet of air trasport i the Czech Republic is the costructio of the parallel ruway desigated 06R/24L. The ew ruway, which will ru parallel to the existig mai ruway, will substatially icrease the capacity of the ruway system at Prague/Ruzye Airport.This will allow passeger demad for air trasport to cotiue to be satisfied ad will cotribute to developmet of tourism ad associated services i the Czech Republic. Other importat beefits of the parallel ruway will iclude more effective, more evirometally friedly operatios o the two parallel ruways ad a reductio of operatios o the alterate ruway, whose use creates oise for 200,000 residets of Prague ad the surroudig area. Costructio ad subsequet itroductio of the ruway will have a sigificatly positive impact o the Czech ecoomy. Expert estimates say 17,000 ew jobs will be created by 2020, particularly i Prague ad the Cetral Bohemia Regio. NAŠE BUDOUCNOST Our future KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key ecoomic idicators Ukazatel Fiačí výkoy (mil. Kč) Přidaá hodota (mil. Kč) Provozí zisk (mil. Kč) Hospodářský výsledek před zdaěím (mil. Kč) Hospodářský výsledek za účetí období (mil. Kč) Aktiva (mld. Kč) Vlastí kapitál (mld. Kč) Počet pracovíků (průměrý přepočteý stav) Návratost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % meziročí změa v % bodech Návratost vlastího kapitálu (čistý zisk/vlastí kapitál) v % meziročí změa v % bodech Idicator Reveues (mil. CZK) Added value (mil. CZK) Operatig profit (mil. CZK) Profit before tax (mil. CZK) Profit for the accoutig period (mil. CZK) Assets (bil. CZK) Shareholders equity (bil. CZK) Number of employees (average adjusted umber) Retur o assets (et profit/assets) i % year-o-year chage i % poits Retur o shareholders equity (et profit/shareholders equity) i % year-o-year chage i % poits , , , , ,5 38,7 5,5 26,9 2, ,9 3,04 0,00 4,36 0, , , , , ,1 38,7 0,2 27,8 3, ,2 2,3-0,74 3,2-1, , , , , ,1 39,9 3,1 28,8 3, ,4 2,48 0,18 3,44 0,23 Přidaá hodota v milioech Kč Added value - millios CZK

10 Vývoj provozích výkoů developmet of operatioal performace Ukazatel Počet odbaveých cestujících Počet pohybů letadel Počet tu přistáí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Provozí výkoy letiště Operatig Performace of the Airport Idicator Number of passegers Number of aircraft movemets Number of ladigs (toes) Počet odbaveých cestujících v milioech Number of Passegers i Millios / Počet pohybů letadel Number of Aircraft Movemets 14 15

11

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více