PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Vedeí společosti Compay Maagemet O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our Services Kotakty Cotacts Telefoí ústředa Cetral Switchboard tel.: Vedeí společosti Compay Maagemet tel.: fax: Životí prostředí The Eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Naše budoucost Our Future Životí prostředí modrá lika Evirometal Protectio Blue Lie tel.: Náměty a připomíky Topics ad Commets HRDOST PRIDE OTEVŘENOST opeess BEZPEČNOST SAFETY ODPOVĚDNOST resposibility VIZE VISION Jsme ositeli dobrého jméa Letiště Praha. Klíčové ekoomické ukazatele We are the bearers of the good ame of Prague Airport. Key Ecoomic Idicators Díváme se a svět vašima očima. We see the world through your eyes. Vývoj provozích výkoů Garatujeme vaši bezpečost. Developig Operatioal Performace We guaratee your safety. Chováme se odpovědě. We act resposibly. Předvídáme budoucí příležitosti. We aticipate future opportuities. Vydáo v červeci 2011 Published July

3 Představeí společosti A Itroductio to the Compay Letiště Praha, a. s., (dále Letiště Praha ) je provozovatelem ejvýzamějšího meziárodího letiště v České republice a druhého ejvětšího ve středí a východí Evropě. Svou výjimečou lokalitou v samém středu Evropy abývá a výzamu také jako přestupí uzel. Ročě teto vzdušý přístav, který se achází a severozápadě hlavího města České republiky, odbaví okolo 11, 5 milioů cestujících. V současé době a Letišti Praha působí a 53 leteckých společostí spojujících Prahu pravidelou likou se 133 destiacemi v 52 zemích. Pět pravidelých cargo dopravců a další desítky společostí pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, a. s. (hereiafter Prague Airport) operates the most importat iteratioal airport i the Czech Republic ad the secod-largest i Cetral ad Easter Europe. Alog with its exceptioal locatio i the very heart of Europe, the airport is takig o importace as a trasfer hub. Each year, the airport, located orthwest of the capital city of the Czech Republic, hadles aroud 11.5 millio passegers. There are curretly 53 airlies at Prague Airport providig regularly scheduled coectios betwee Prague ad 133 destiatios i 52 coutries aroud the globe. Five regular cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter flights. Základí iformace Basic Iformatio Naše posláí Our Missio Posláím Letiště Praha je poskytovat vysoce kvalití služby cestujícím a obchodím parterům, kterými jsou především letecké a hadligové společosti a provozovatelé obchodích ploch, zejméa pak provozovatelé obchodů a poskytovatelé gastroomických, ubytovacích a dopravích služeb. Mezi ejdůležitější úkoly Letiště Praha také patří zajištěí bezpečostích stadardů a ejvyšší úrovi. Prague Airport s missio is to provide high-quality services to passegers ad busiess parters, primarily aviatio ad hadlig compaies as well as busiesses such as shops, restaurats, accommodatio services providers ad trasport service providers. Prague Airport s most importat tasks also iclude esurig the highest level of safety stadards. Naše cíle Our Goal Letiště Praha je moderím evropským vzdušým přístavem a zároveň je klíčovým prvkem ifrastruktury České republiky, který podporuje ekoomický a sociálí růst a rozvoj státu. Maagemet společosti kotiuálě rozvíjí letiště Praha/Ruzyě jako výzamou vzdušou bráu do středí a východí Evropy, jehož globálí dostupost je výzamá a rozhodující pro ekoomiku i podikáí. Prague Airport is a moder Europea airport ad a key elemet i the ifrastructure of the Czech Republic which supports ecoomic ad social growth, as well as the developmet of the coutry. Compay maagemet is cotiually developig Prague Ruzye Airport as a sigificat air portal to Cetral ad Easter Europe, whose global accessibility is a sigificat, decisive factor for the ecoomy ad busiess. 01

4 Mezi ejvýzamější oceěí, která Letiště Praha získalo již třikrát ve své ovodobé historii, patří prveství v reomovaé celosvětové aketě mezi cestujícími azvaé World Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a v sekci Nejlepší letiště východí Evropy. Přehled ejvýzamějších oceěí a certifikací Český Aeroholdig Czech Aeroholdig Vláda České republiky rozhodla v listopadu o záměru založit Český aeroholdig. Nově založeá akciová společost je subjektem, do kterého se mají postupě začleit společosti Letiště Praha, České aeroliie a jejich dceřié společosti v souladu s platou legislativou a se souhlasem všech příslušých orgáů. Přestože jedím z cílů stabilího a kapitálově silého subjektu pod přímým dohledem státu je dosáhout výzamých provozích a fiačích úspor, všechy dceřié společosti budou obchodě autoomí a budou zachovávat rové podmíky vůči všem obchodím parterům. K přechodu k plé holdigové struktuře bude docházet postupě v ěkolika avazujících etapách. Teto proces bude dokoče ejpozději do koce roku I November,, the govermet of the Czech Republic took the decisio to establish Czech Aeroholdig. The ewly established joit stock corporatio is to gradually iclude Prague Airport, Czech Airlies ad their subsidiaries, i accordace with applicable law ad with the coset of all relevat bodies. Although oe objective of a stable etity with a strog capital base uder the direct cotrol of the state is to achieve sigificat operatioal ad fiacial savigs, all compay subsidiaries will operate idepedetly ad maitai a level playig field for all busiess parters. The full structure of the holdig compay will be achieved gradually i successive phases. This process will be cocluded by 2012, at the latest. Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Díky své politice aktivího přístupu k řešeí dopadů letecké dopravy a životí prostředí bylo přijato do programu Airport Carbo Accreditatio (evropská iiciativa směřující k postupému sižováí emisí CO 2 ) 1. místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 Termiál 2 - dopraví stavba roku místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 certifikát provozí bezpečosti dle stadardů Meziárodí orgaizace pro civilí letectví ICAO 2006 umístěí v TOP 10 firem soutěže Českých 100 ejlepších místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2004 Zaměstavatel roku pražského regiou 2002 Certifikát ISO (systém evirometálího maagemetu) Amog its most importat awards is oe which Prague Airport has wo for the third time i its moder history. The airport took first place i the reowed global passeger survey - World Airport Awards i 2005, 2006 ad for Best Airport i Easter Europe. A overview of our most sigificat awards ad certificatios Thaks to its proactive policy for dealig with the impact of air trasport o the eviromet, the airport was accepted i the Airport Carbo Accreditatio Program (part of a Europea iitiative aimed at the gradual reductio of CO2 emissios) First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Termial 2 Trasport Structure of the Year 2006 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Certificate of Operatioal Safety i keepig with the stadards of the Iteratioal Civil Aviatio Orgaizatio, ICAO 2006 TOP 10 rakig i the Czech 100 Best cotest 2005 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2004 Employer of the Year, Prague Regio 2002 ISO certificatio (evirometal maagemet system) 02 03

5 Složeí představestva k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, members of the compay s Board of Directors were as follows: Ig. Miroslav Dvořák Mgr. Petr Vlasák Ig. Jiří Pos Marta Guthová, MBA Ig. Marti Hlava předseda Chairma místopředseda Vice Chairma Složeí dozorčí rady k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, Supervisory Board members were as follows: Ig. Jiří Kubíek místopředseda Vice Chairma MUDr. Pavel Bém Mgr. Roma Boček JUDr. Tomáš Jidra Ig. Pavel Atoí Stehlík, MBA Ig. Tomáš Rohlea Eva Hlavová čleka Member Bc. Jiří Kraus V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí dozorčí rady: The followig persoel chages took place i the Supervisory Board durig : Vedeí společosti Compay Maagemet Ig. Iva Fuksa záik čleství v dozorčí radě termiatio of membership of the Supervisory Board, 8/6/ Společost Letiště Praha, a. s., má zříze výbor pro audit, který je persoálě obsaze: Prague Airport has established a audit committee with the followig staff: Mgr. Roma Boček Ig. Tomáš Rohlea místopředseda výboru Committee Vice-Chairma čle výboru Committee Member V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí výboru pro audit: The followig persoel chages took place i the audit committee durig : Ig. Iva Fuksa záik čleství ve výboru pro audit termiatio of membership of the audit committee 04

6 Letiště Praha/Ruzyě, které se achází 17 kilometrů severozápadě od cetra Prahy, datuje svou historii od roku 1937 a v současé době dispouje ejmoderějšími techologiemi a vybaveím. Tvoří jej tři termiály: Termiál 1 je urče pro lety mimo schegeský prostor, Termiál 2 slouží pro schegeské lety a Termiál 3 v jižím areálu je využívá pro odbaveí meších privátích letadel. Dráhový systém se skládá ze dvou drah hlaví RWY 06/24 a vedlejší RWY 13/31. V současé době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzletů a přistáí) během jedé hodiy. Ifrastrukturu letiště dále tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 ástupích mostů. Odbavovací plocha v severí části areálu zahruje 60 odbavovacích stáí, v jiží oblasti určeé pro meší privátí letadla je 23 odbavovacích a 38 odstavých stáí. V areálu pražského meziárodího letiště se acházejí také dva cargo termiály. Letiště Praha uzavřelo s dopravci tzv. Service Level Agreemet; také díky tomuto kroku je provoz a letišti Praha/Ruzyě a vysoké úrovi v oblasti pravidelosti i provozí bezpečosti. Nově společost zavádí projekt Airport Collaborative Decisio Makig, jehož cílem je další zvýšeí pravidelosti provozu a zároveň zmírěí jeho dopadu a životí prostředí. Letecký obchod a provoz Aviatio Busiess ad Operatio V současé době a Letišti Praha působí 53 leteckých společostí, které cestujícím abízejí pravidelá spojeí do 133 destiací. Pět cargo dopravců a další desítky společostí zajišťují charterovou přepravu. Svou domovskou základu má a letišti Praha/Ruzyě árodí dopravce České aeroliie, který je zároveň leteckou společostí se zde ejvyšším počtem přepraveých cestujících, a dále česká letecká společost Travel Service a maďarský Wizz Air. Nově také dceřiá společost Českých aeroliií a Holiday Czech Airlies. Obchodí politika Letiště Praha se v oblasti leteckého obchodu vyzačuje trasparetí ceotvorbou, rovým a otevřeým přístupem ke všem leteckým společostem. V oblasti rozvoje leteckých spojeí uplatňuje Letiště Praha atraktiví a efektiví pobídkové programy, jež jsou pro operující dopravce motivací k otevíráí ových liek, stejě tak jako k posilováí počtu letů a likách stávajících. Podpora leteckých společostí rověž zahruje deí komuikaci se zástupci dopravců, poskytováí aalýz, statistických údajů, spolupráci v oblasti marketigových aktivit a asisteci při komuikaci s ostatími subjekty cestovího ruchu. Mezi ejvýzamější ICT systémy patří Cetrálí letiští databáze, která poskytuje data eje pro Letiště Praha, ale také pro Řízeí letového provozu, jedotlivé letecké společosti a ostatí obchodí partery. K dalším důležitým ICT systémům patří apř. systém řízeí automatické třídíry zavazadel, systém pro aváděí letadel při parkováí či systém dyamického pláováí a přidělováí zdrojů Letiště Praha. Prague/Ruzye Airport, located 17 km orthwest of dowtow Prague, has bee i existece sice 1937 ad is curretly equipped with the latest techology ad facilities. The airport cosists of three termials: Termial 1 is desigated for flights outside of Schege airspace, Termial 2 is for Schege flights ad Termial 3, at the souther ed of the airport, is used by small private aircraft. The ruway system is made up of two ruways, the mai ruway, RWY 06/24, ad RWY 13/31. The ruway system curretly permits 46 movemets (takeoffs ad ladigs) per hour. Airport ifrastructure also icludes 3 piers, 53 gates ad 33 boardig bridges. The apro i the orther sectio of the airport icludes 60 ramp hadlig spaces, while the souther sectio, desigated for smaller private aircraft, icludes 23 hadlig ad 38 parkig spaces. Two cargo termials are also foud withi the area of the Prague Iteratioal Airport. Prague Airport has cocluded a so-called Service Level Agreemet with airlies. This brigs a high level of regularity ad operatioal security to the airport. Recetly, the compay has itroduced the Airport Collaborative Decisio Makig project, whose goal is to further heighte the regularity of operatios while mitigatig the impact o the atural eviromet. The most importat ICT systems iclude the Cetral Airport Database, which provides data for Prague Airport, as well as air traffic cotrol, idividual airlies ad other busiess parters. Other importat ICT systems iclude automatic luggage sortig maagemet, the system for guidig aircraft durig parkig ad the dyamic plaig ad resource allocatio system of Prague Airport. O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our services There are curretly 53 airlies operatig at Prague Airport, offerig passegers regularly scheduled coectios to 133 destiatios. Five cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter trasport. Prague/Ruzye Airport is home to the Czech atioal airlie, Czech Airlies, which has the highest passeger cout at the airport, as well as the Czech aviatio firm Travel Service ad Wizz Air from Hugary. Recetly, the airport has also become the base for a Czech Airlies subsidiary ad Holiday Czech Airlies. The busiess policy of Prague Airport i the area of aviatio busiess is characterized by trasparet price creatio ad a fair, ope approach to all aviatio busiesses. Whe it comes to developig air coectios, Prague Airport offers attractive, effective icetive programs to motivate airlies to ope ew coectios, as well as to icrease the umber of flights o existig liks. Support for aviatio compaies also icludes daily commuicatio with airlie represetatives, the provisio of aalyses, statistical data, collaboratio ad marketig ad assistace i commuicatig with other tourism etities. Hadlig Hadlig Letiště Praha zajišťuje služby pro cestující, včetě ticketigu, odbaveí pasažérů a jejich zavazadel i pozemí odbaveí letadel pro řadu leteckých společostí. K ejvýzamějším z ich patří aeroliky bázovaé a letišti Praha/Ruzyě Travel Service a Wizzair, a dále TAP, Vuelig a Rossiya, z charterových dopravců Czech Coect Airlies a SuExpress. Prague Airport provides passeger services icludig ticketig, passeger check-i, luggage check-i ad groud hadlig for aircraft for a umber of airlies. Some of the most importat are airlies based at the airport: Travel Service ad Wizzair, as well as TAP, Vuelig ad Rossiya. Sigificat charter carriers iclude Czech Coect Airlies ad SuExpress

7 Self check-i Self check-i Letiště Praha umožňuje cestujícím samoodbaveí (self check-i) pomocí 25 kiosků. V roce tuto službu využilo téměř cestujících a pravidelých likách leteckých dopravců Lufthasa a Austria Airlies 55 % a Českých aeroliií, Air Frace a KLM 45 %. Alterativí možostí samoodbaveí a Letišti Praha je využití mobilích telefoů. Prague Airport offers a wide rage of parkig optios directly at the airport. These iclude short-term parkig directly i frot of the termials, log-term guarded parkig i covered parkig buildigs, as well as VIP guarded parkig with supplemetary services. Doprava Trasport Prague Airport allows passegers to check themselves i (self check-i) usig 25 kiosks. I, almost 667,000 passegers o regularly scheduled flights took advatage of the service. 55% flew with Lufthasa or Austria Airlies, 45% with Czech Airlies, Air Frace or KLM. Aother alterative check-i method at Prague Airport is via mobile telephoe. Spojeí letiště s hlavím městem zajišťují pravidelé autobusové liky městské hromadé dopravy a autobus Airport Express, dále mají cestující k dispozici dvě smluví taxi služby, které garatují ceu i kvalitu poskytovaých služeb. Neletecké a komerčí aktivity No-Aviatio Commercial Activities There are coectios to the airport from dowtow via regularly scheduled city buses, as well as the Airport Express bus. I additio, passegers may choose to utilize guarateed quality taxi services at a guarateed price. VIP služby VIP Services Podíl výosů z obchodích aktivit, které doplňují servis pro cestující a letišti, se postupě zvyšuje a jeho výzam arůstá. Mezi ejčastější služby využívaé a letišti patří parkováí, smluví doprava, občerstveí, ákupy a relaxace. Pro áročé kliety zajišťuje Letiště Praha služby ve svých VIP salocích. Letiště Praha poskytuje VIP služby v salocích Club Cotietal v Termiálu 1 a Citibak Louge v Termiálu 2, dále v salocích Crystal Louge v Termiálu 1 a 2. Jedá se především o rychlé a soukromé odbaveí VIP klietů, včetě jejich zavazadel, v luxusím prostředí příjemých saloků, odvoz cestujících až k letadlu a další adstadardí služby. Prague Airport provides VIP services i its Club Cotietal salos i Termial 1, the Citibak Louge i Termial 2 ad the Crystal Louge i Termials 1 ad 2. The services primary advatage is fast, private check-i for VIP cliets ad their luggage i the luxury eviromet of our pleasat salos, trasport to the aircraft ad other special services. The share of reveues from busiesses which complemet passeger services at the airport is gradually icreasig ad its importace is growig. Some of the most-used services iclude parkig, cotract trasport, refreshmets, shoppig ad relaxatio. For cliets with high expectatios, Prague Airport offers services via its VIP Salos. Restaurace a obchody Restaurats ad Shops Na Letišti Praha mají cestující aktuálě k dispozici abídku více ež 30 restaurací od meziárodích řetězců rychlého stravováí až po gastroomická zařízeí vyšší úrově. K dispozici je také růzorodá abídka více ež 70 obchodů zaměřeých a tradičí české suveýry, módu a doplňky, parfémy, ápoje, hračky atd. Naše služby Our services Naše služby Our services Bezpečost Safety Letiště Praha zajišťuje také bezpečostí kotrolu cestujících, ostrahu areálu celého letiště a má specializovaou jedotku hasičů. Nepřetržitou zdravotí záchraou službu zabezpečuje smluví parter. Prague Airport also provides for passeger security checks, security aroud the area of the airport ad a special firefightig uit. Nostop emergecy healthcare services are available through a cotractual parter. Passegers curretly have more tha 30 eateries at their disposal at Prague Airport, ragig from iteratioal fast food chais to fie food restaurats. More tha 70 busiesses are also located at the airport, offerig everythig from traditioal Czech souveirs to fashio ad accessories, perfumes, beverages, toys ad more. Ostatí služby Other Services Parkováí Parkig Letiště Praha abízí široké spektrum parkovacích možostí přímo a letišti. Nabídka zahruje krátkodobé parkováí přímo před termiály, dlouhodobé hlídaé parkováí v krytých parkovacích domech a také VIP hlídaé parkováí s dalším doplňkovým servisem. Iformačí servis Letiště Praha fuguje 24 hodi deě a je dosažitelý jak telefoicky a elektroicky, tak i a viditelě ozačeých iformačích přepážkách v Termiálu 1 a 2. Mezi další služby zajišťovaé smluvími partery v prostorách Letiště Praha patří apř. pošta, pojišťova, bakomaty, směáry či ubytováí v hotelech v areálu letiště. Prague Airport Iformatio Service fuctios 24 hours a day ad may be reached by telephoe or the iteret, as well as i perso at the clearly marked iformatio couters i Termials 1 ad 2. Other services offered by cotractual parters at Prague Airport iclude postal service, isurace, ATMs, currecy exchage ad hotel accommodatio i the area aroud the airport

8 Letiště Praha, a. s., udržuje ekofliktí prostředí a dobré vztahy s okolími komuitami a obcemi. Základím předpokladem úspěchu je včasá a pravdivá iformovaost veřejosti o všech změách a letišti, zejméa těch provozích, které ovlivňují životí prostředí. Letiště Praha je výzamým a stabilím zaměstavatelem s ízkou fluktuací zaměstaců. V současé době zaměstává cca lidí, dalších odhadovaých více ež lidí zaměstávají firmy působící a letišti či avázaé a jeho provoz. Z těchto důvodu přistoupilo Letiště Praha, a. s., k zavedeí moderích ástrojů řízeí ochray životího prostředí, které jsou dobrovolé a ad rámec poviých legislativích požadavků. Mezi tyto způsoby řízeí patří certifikovaý systém řízeí ochray životího prostředí podle požadavků meziárodí ormy ČSN EN ISO :2005. Letiště Praha, a. s., ásleduje i další světové tredy a zapojuje se do meziárodích aktivit, apř. do projektu s cílem omezit emise produkovaé vlastími zdroji. Zavedeí programu Airport Carbo Accreditatio (ACA) je reakcí leteckého průmyslu a klimatické změy. Cílem je redukovat vlastí produkci skleíkových plyů, které vzikají především ze spotřeby eergie a paliv, z dopravy směrem a/z letiště, z provozu letištích obslužých vozidel, z pojížděí letadel, z vytápěí a chlazeí budov. Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivího přístupu k řešeí problematiky zečišťováí ovzduší přijato do programu ACA v listopadu. Prague Airport maitais a coflict-free eviromet ad good relatioships with surroudig commuities ad muicipalities. The basis of success is timely, truthful iformatio to iform the public about all chages at the airport, especially those cocerig operatios which might ifluece the eviromet. For these reasos, Prague Airport has itroduced moder evirometal maagemet tools above ad beyod above ad beyod those demaded by law. These maagemet methods iclude a system of evirometal protectio maagemet coformig to the requiremets of the ČSN EN ISO :2005 iteratioal orm. životí prostředí the eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Prague Airport is a sigificat, stable employer with low employee turover. The airport curretly employs about 2200 people, with a estimated 15,000 more employed by compaies active at the airport or coected with its operatios. Počet pracovíků - průměré přepočteé stavy Number of employees - average adjusted umbers Počet zaměstaců k podle orgaizačí struktury Employees of Prague Airport by field of activity Bezpečost Safety Fiace a korporátí záležitosti Fiace ad Corporate Services Geerálí ředitel Chief Executive Prague Airport also follows other global treds ad is ivolved i iteratioal activities such as a project to restrict emissios produced by sources at the airport. Letecký obchod, provoz a řízeí majetku Aviatio Busiess, Operatios ad Properties Maagemet Neletecký obchod a provoz No-Aviatio Busiess ad Operatios The Airport Carbo Accreditatio Program (ACA) has bee itroduced i reactio to climate chage by the aviatio idustry. The goal is to reduce the idustry s productio of greehouse gases origiatig primarily due to eergy ad fuel cosumptio by traffic headed to ad from the airport, airport service vehicles, taxiig aircraft ad the heatig ad coolig of buildigs. Because of its proactive approach to resolvig air pollutio issues, Prague Airport was accepted i the ACA program i November,. Počet zaměstaců k podle pohlaví Employees of Prague Airport by sex Muži Me Žey Wome Počet zaměstaců k podle věkové struktury Employees of Prague Airport by age do 29 let to 29 years let years let years let years 60 a více let 60 ad over 10 11

9 Mírý meziročí árůst počtu cestujících zazamealo Letiště Praha v závěru roku a a začátku roku a byl to pozitiví obrat oproti předchozím letům ovlivěých epřízivým vývojem světové ekoomiky. Teto přízivý tred byl ale zpomale a egativě pozameá dubovým přerušeím leteckého provozu ad Evropu v důsledku erupce isladské sopky a také sěhovými kalamitami a řadě letišť v závěru roku. Ve druhé poloviě roku se zároveň projevila pláovaá redukce ejméě retabilích liek Českých aeroliií a základě jejich tříletého restrukturalizačího pláu. Dlouhodobé priority rozvoje letiště, mezi které patří zejméa příprava projektu výstavby paralelí dráhy, zvyšováí počtu pravidelých spojeí a leteckých dopravců, podpora komerčích aktivit, rozšiřováí služeb pro cestující a zvyšováí jejich kvality, zůstávají ezměěy. Prague Airport recorded moderate growth year-o-year i passeger umbers at the close of ad the begiig of, a positive reversal vis-à-vis previous years iflueced by the egative developmets i the global ecoomy. But this positive tred was slowed ad egatively impacted by the April iterruptio of aviatio operatios over Europe, resultig from the eruptio of the Iceladic volcao ad sow emergecies at a umber of airports at the close of the year. Durig the secod half of, a plaed reductio also took place i the least profitable routes flow by Czech Airlies, based upo the compay s three-year restructurig pla. The airport s log-term priorities remai uchaged. These iclude preparatio of a project to costruct a parallel ruway, icreasig the umber of regularly scheduled coectios ad airlies, support for commercial activities, the expasio of passeger services ad icreasig the quality of services. Projekt výstavby paralelí dráhy The Costructio of a Paralel Ruway Klíčovým projektem pro další rozvoj letecké dopravy v České republice je vybudováí paralelí dráhy ozačeé 06R/24L. Nová dráha, která je pláováa souběžě se stávající hlaví, výzamě zvýší kapacitu dráhového systému letiště Praha/Ruzyě. Díky í bude možé i adále uspokojovat poptávku cestujících po letecké dopravě, rozvíjet cestoví ruch v České republice i související avazující služby. Mezi další důležité příosy paralelí dráhy patří efektivější a k životímu prostředí šetrější provoz a dvou souběžých drahách a utlumeí provozu a vedlejší dráze, jejíž využíváí zatěžuje hlukem a obyvatel Prahy a okolí. Stavba a ásledé uvedeí dráhy do provozu bude mít výzamý pozitiví dopad a českou ekoomiku podle dostupých odborých odhadů do roku 2020 vytvoří a 17 tisíc ových pracovích míst, zejméa v Praze a Středočeském kraji. A key project for the further developmet of air trasport i the Czech Republic is the costructio of the parallel ruway desigated 06R/24L. The ew ruway, which will ru parallel to the existig mai ruway, will substatially icrease the capacity of the ruway system at Prague/Ruzye Airport.This will allow passeger demad for air trasport to cotiue to be satisfied ad will cotribute to developmet of tourism ad associated services i the Czech Republic. Other importat beefits of the parallel ruway will iclude more effective, more evirometally friedly operatios o the two parallel ruways ad a reductio of operatios o the alterate ruway, whose use creates oise for 200,000 residets of Prague ad the surroudig area. Costructio ad subsequet itroductio of the ruway will have a sigificatly positive impact o the Czech ecoomy. Expert estimates say 17,000 ew jobs will be created by 2020, particularly i Prague ad the Cetral Bohemia Regio. NAŠE BUDOUCNOST Our future KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key ecoomic idicators Ukazatel Fiačí výkoy (mil. Kč) Přidaá hodota (mil. Kč) Provozí zisk (mil. Kč) Hospodářský výsledek před zdaěím (mil. Kč) Hospodářský výsledek za účetí období (mil. Kč) Aktiva (mld. Kč) Vlastí kapitál (mld. Kč) Počet pracovíků (průměrý přepočteý stav) Návratost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % meziročí změa v % bodech Návratost vlastího kapitálu (čistý zisk/vlastí kapitál) v % meziročí změa v % bodech Idicator Reveues (mil. CZK) Added value (mil. CZK) Operatig profit (mil. CZK) Profit before tax (mil. CZK) Profit for the accoutig period (mil. CZK) Assets (bil. CZK) Shareholders equity (bil. CZK) Number of employees (average adjusted umber) Retur o assets (et profit/assets) i % year-o-year chage i % poits Retur o shareholders equity (et profit/shareholders equity) i % year-o-year chage i % poits , , , , ,5 38,7 5,5 26,9 2, ,9 3,04 0,00 4,36 0, , , , , ,1 38,7 0,2 27,8 3, ,2 2,3-0,74 3,2-1, , , , , ,1 39,9 3,1 28,8 3, ,4 2,48 0,18 3,44 0,23 Přidaá hodota v milioech Kč Added value - millios CZK

10 Vývoj provozích výkoů developmet of operatioal performace Ukazatel Počet odbaveých cestujících Počet pohybů letadel Počet tu přistáí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Provozí výkoy letiště Operatig Performace of the Airport Idicator Number of passegers Number of aircraft movemets Number of ladigs (toes) Počet odbaveých cestujících v milioech Number of Passegers i Millios / Počet pohybů letadel Number of Aircraft Movemets 14 15

11

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s. Výročí zpráva k 31. 12. 26 Pioeer ivestičí společost, a.s. Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více