PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Vedeí společosti Compay Maagemet O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our Services Kotakty Cotacts Telefoí ústředa Cetral Switchboard tel.: Vedeí společosti Compay Maagemet tel.: fax: Životí prostředí The Eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Naše budoucost Our Future Životí prostředí modrá lika Evirometal Protectio Blue Lie tel.: Náměty a připomíky Topics ad Commets HRDOST PRIDE OTEVŘENOST opeess BEZPEČNOST SAFETY ODPOVĚDNOST resposibility VIZE VISION Jsme ositeli dobrého jméa Letiště Praha. Klíčové ekoomické ukazatele We are the bearers of the good ame of Prague Airport. Key Ecoomic Idicators Díváme se a svět vašima očima. We see the world through your eyes. Vývoj provozích výkoů Garatujeme vaši bezpečost. Developig Operatioal Performace We guaratee your safety. Chováme se odpovědě. We act resposibly. Předvídáme budoucí příležitosti. We aticipate future opportuities. Vydáo v červeci 2011 Published July

3 Představeí společosti A Itroductio to the Compay Letiště Praha, a. s., (dále Letiště Praha ) je provozovatelem ejvýzamějšího meziárodího letiště v České republice a druhého ejvětšího ve středí a východí Evropě. Svou výjimečou lokalitou v samém středu Evropy abývá a výzamu také jako přestupí uzel. Ročě teto vzdušý přístav, který se achází a severozápadě hlavího města České republiky, odbaví okolo 11, 5 milioů cestujících. V současé době a Letišti Praha působí a 53 leteckých společostí spojujících Prahu pravidelou likou se 133 destiacemi v 52 zemích. Pět pravidelých cargo dopravců a další desítky společostí pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, a. s. (hereiafter Prague Airport) operates the most importat iteratioal airport i the Czech Republic ad the secod-largest i Cetral ad Easter Europe. Alog with its exceptioal locatio i the very heart of Europe, the airport is takig o importace as a trasfer hub. Each year, the airport, located orthwest of the capital city of the Czech Republic, hadles aroud 11.5 millio passegers. There are curretly 53 airlies at Prague Airport providig regularly scheduled coectios betwee Prague ad 133 destiatios i 52 coutries aroud the globe. Five regular cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter flights. Základí iformace Basic Iformatio Naše posláí Our Missio Posláím Letiště Praha je poskytovat vysoce kvalití služby cestujícím a obchodím parterům, kterými jsou především letecké a hadligové společosti a provozovatelé obchodích ploch, zejméa pak provozovatelé obchodů a poskytovatelé gastroomických, ubytovacích a dopravích služeb. Mezi ejdůležitější úkoly Letiště Praha také patří zajištěí bezpečostích stadardů a ejvyšší úrovi. Prague Airport s missio is to provide high-quality services to passegers ad busiess parters, primarily aviatio ad hadlig compaies as well as busiesses such as shops, restaurats, accommodatio services providers ad trasport service providers. Prague Airport s most importat tasks also iclude esurig the highest level of safety stadards. Naše cíle Our Goal Letiště Praha je moderím evropským vzdušým přístavem a zároveň je klíčovým prvkem ifrastruktury České republiky, který podporuje ekoomický a sociálí růst a rozvoj státu. Maagemet společosti kotiuálě rozvíjí letiště Praha/Ruzyě jako výzamou vzdušou bráu do středí a východí Evropy, jehož globálí dostupost je výzamá a rozhodující pro ekoomiku i podikáí. Prague Airport is a moder Europea airport ad a key elemet i the ifrastructure of the Czech Republic which supports ecoomic ad social growth, as well as the developmet of the coutry. Compay maagemet is cotiually developig Prague Ruzye Airport as a sigificat air portal to Cetral ad Easter Europe, whose global accessibility is a sigificat, decisive factor for the ecoomy ad busiess. 01

4 Mezi ejvýzamější oceěí, která Letiště Praha získalo již třikrát ve své ovodobé historii, patří prveství v reomovaé celosvětové aketě mezi cestujícími azvaé World Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a v sekci Nejlepší letiště východí Evropy. Přehled ejvýzamějších oceěí a certifikací Český Aeroholdig Czech Aeroholdig Vláda České republiky rozhodla v listopadu o záměru založit Český aeroholdig. Nově založeá akciová společost je subjektem, do kterého se mají postupě začleit společosti Letiště Praha, České aeroliie a jejich dceřié společosti v souladu s platou legislativou a se souhlasem všech příslušých orgáů. Přestože jedím z cílů stabilího a kapitálově silého subjektu pod přímým dohledem státu je dosáhout výzamých provozích a fiačích úspor, všechy dceřié společosti budou obchodě autoomí a budou zachovávat rové podmíky vůči všem obchodím parterům. K přechodu k plé holdigové struktuře bude docházet postupě v ěkolika avazujících etapách. Teto proces bude dokoče ejpozději do koce roku I November,, the govermet of the Czech Republic took the decisio to establish Czech Aeroholdig. The ewly established joit stock corporatio is to gradually iclude Prague Airport, Czech Airlies ad their subsidiaries, i accordace with applicable law ad with the coset of all relevat bodies. Although oe objective of a stable etity with a strog capital base uder the direct cotrol of the state is to achieve sigificat operatioal ad fiacial savigs, all compay subsidiaries will operate idepedetly ad maitai a level playig field for all busiess parters. The full structure of the holdig compay will be achieved gradually i successive phases. This process will be cocluded by 2012, at the latest. Oceěí a certifikáty Awards ad Certificatio Díky své politice aktivího přístupu k řešeí dopadů letecké dopravy a životí prostředí bylo přijato do programu Airport Carbo Accreditatio (evropská iiciativa směřující k postupému sižováí emisí CO 2 ) 1. místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 Termiál 2 - dopraví stavba roku místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2006 certifikát provozí bezpečosti dle stadardů Meziárodí orgaizace pro civilí letectví ICAO 2006 umístěí v TOP 10 firem soutěže Českých 100 ejlepších místo v meziárodí soutěži World Airport Awards v sekci Nejlepší letiště východí Evropy 2004 Zaměstavatel roku pražského regiou 2002 Certifikát ISO (systém evirometálího maagemetu) Amog its most importat awards is oe which Prague Airport has wo for the third time i its moder history. The airport took first place i the reowed global passeger survey - World Airport Awards i 2005, 2006 ad for Best Airport i Easter Europe. A overview of our most sigificat awards ad certificatios Thaks to its proactive policy for dealig with the impact of air trasport o the eviromet, the airport was accepted i the Airport Carbo Accreditatio Program (part of a Europea iitiative aimed at the gradual reductio of CO2 emissios) First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Termial 2 Trasport Structure of the Year 2006 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2006 Certificate of Operatioal Safety i keepig with the stadards of the Iteratioal Civil Aviatio Orgaizatio, ICAO 2006 TOP 10 rakig i the Czech 100 Best cotest 2005 First place i the iteratioal World Airport Awards for Best Airport i Easter Europe 2004 Employer of the Year, Prague Regio 2002 ISO certificatio (evirometal maagemet system) 02 03

5 Složeí představestva k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, members of the compay s Board of Directors were as follows: Ig. Miroslav Dvořák Mgr. Petr Vlasák Ig. Jiří Pos Marta Guthová, MBA Ig. Marti Hlava předseda Chairma místopředseda Vice Chairma Složeí dozorčí rady k 31. prosici bylo ásledující: As of 31/12/, Supervisory Board members were as follows: Ig. Jiří Kubíek místopředseda Vice Chairma MUDr. Pavel Bém Mgr. Roma Boček JUDr. Tomáš Jidra Ig. Pavel Atoí Stehlík, MBA Ig. Tomáš Rohlea Eva Hlavová čleka Member Bc. Jiří Kraus V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí dozorčí rady: The followig persoel chages took place i the Supervisory Board durig : Vedeí společosti Compay Maagemet Ig. Iva Fuksa záik čleství v dozorčí radě termiatio of membership of the Supervisory Board, 8/6/ Společost Letiště Praha, a. s., má zříze výbor pro audit, který je persoálě obsaze: Prague Airport has established a audit committee with the followig staff: Mgr. Roma Boček Ig. Tomáš Rohlea místopředseda výboru Committee Vice-Chairma čle výboru Committee Member V průběhu roku došlo k ásledující persoálí změě v obsazeí výboru pro audit: The followig persoel chages took place i the audit committee durig : Ig. Iva Fuksa záik čleství ve výboru pro audit termiatio of membership of the audit committee 04

6 Letiště Praha/Ruzyě, které se achází 17 kilometrů severozápadě od cetra Prahy, datuje svou historii od roku 1937 a v současé době dispouje ejmoderějšími techologiemi a vybaveím. Tvoří jej tři termiály: Termiál 1 je urče pro lety mimo schegeský prostor, Termiál 2 slouží pro schegeské lety a Termiál 3 v jižím areálu je využívá pro odbaveí meších privátích letadel. Dráhový systém se skládá ze dvou drah hlaví RWY 06/24 a vedlejší RWY 13/31. V současé době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzletů a přistáí) během jedé hodiy. Ifrastrukturu letiště dále tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 ástupích mostů. Odbavovací plocha v severí části areálu zahruje 60 odbavovacích stáí, v jiží oblasti určeé pro meší privátí letadla je 23 odbavovacích a 38 odstavých stáí. V areálu pražského meziárodího letiště se acházejí také dva cargo termiály. Letiště Praha uzavřelo s dopravci tzv. Service Level Agreemet; také díky tomuto kroku je provoz a letišti Praha/Ruzyě a vysoké úrovi v oblasti pravidelosti i provozí bezpečosti. Nově společost zavádí projekt Airport Collaborative Decisio Makig, jehož cílem je další zvýšeí pravidelosti provozu a zároveň zmírěí jeho dopadu a životí prostředí. Letecký obchod a provoz Aviatio Busiess ad Operatio V současé době a Letišti Praha působí 53 leteckých společostí, které cestujícím abízejí pravidelá spojeí do 133 destiací. Pět cargo dopravců a další desítky společostí zajišťují charterovou přepravu. Svou domovskou základu má a letišti Praha/Ruzyě árodí dopravce České aeroliie, který je zároveň leteckou společostí se zde ejvyšším počtem přepraveých cestujících, a dále česká letecká společost Travel Service a maďarský Wizz Air. Nově také dceřiá společost Českých aeroliií a Holiday Czech Airlies. Obchodí politika Letiště Praha se v oblasti leteckého obchodu vyzačuje trasparetí ceotvorbou, rovým a otevřeým přístupem ke všem leteckým společostem. V oblasti rozvoje leteckých spojeí uplatňuje Letiště Praha atraktiví a efektiví pobídkové programy, jež jsou pro operující dopravce motivací k otevíráí ových liek, stejě tak jako k posilováí počtu letů a likách stávajících. Podpora leteckých společostí rověž zahruje deí komuikaci se zástupci dopravců, poskytováí aalýz, statistických údajů, spolupráci v oblasti marketigových aktivit a asisteci při komuikaci s ostatími subjekty cestovího ruchu. Mezi ejvýzamější ICT systémy patří Cetrálí letiští databáze, která poskytuje data eje pro Letiště Praha, ale také pro Řízeí letového provozu, jedotlivé letecké společosti a ostatí obchodí partery. K dalším důležitým ICT systémům patří apř. systém řízeí automatické třídíry zavazadel, systém pro aváděí letadel při parkováí či systém dyamického pláováí a přidělováí zdrojů Letiště Praha. Prague/Ruzye Airport, located 17 km orthwest of dowtow Prague, has bee i existece sice 1937 ad is curretly equipped with the latest techology ad facilities. The airport cosists of three termials: Termial 1 is desigated for flights outside of Schege airspace, Termial 2 is for Schege flights ad Termial 3, at the souther ed of the airport, is used by small private aircraft. The ruway system is made up of two ruways, the mai ruway, RWY 06/24, ad RWY 13/31. The ruway system curretly permits 46 movemets (takeoffs ad ladigs) per hour. Airport ifrastructure also icludes 3 piers, 53 gates ad 33 boardig bridges. The apro i the orther sectio of the airport icludes 60 ramp hadlig spaces, while the souther sectio, desigated for smaller private aircraft, icludes 23 hadlig ad 38 parkig spaces. Two cargo termials are also foud withi the area of the Prague Iteratioal Airport. Prague Airport has cocluded a so-called Service Level Agreemet with airlies. This brigs a high level of regularity ad operatioal security to the airport. Recetly, the compay has itroduced the Airport Collaborative Decisio Makig project, whose goal is to further heighte the regularity of operatios while mitigatig the impact o the atural eviromet. The most importat ICT systems iclude the Cetral Airport Database, which provides data for Prague Airport, as well as air traffic cotrol, idividual airlies ad other busiess parters. Other importat ICT systems iclude automatic luggage sortig maagemet, the system for guidig aircraft durig parkig ad the dyamic plaig ad resource allocatio system of Prague Airport. O letišti Praha/Ruzyě About Prague Airport Naše služby Our services There are curretly 53 airlies operatig at Prague Airport, offerig passegers regularly scheduled coectios to 133 destiatios. Five cargo carriers ad dozes of other compaies provide charter trasport. Prague/Ruzye Airport is home to the Czech atioal airlie, Czech Airlies, which has the highest passeger cout at the airport, as well as the Czech aviatio firm Travel Service ad Wizz Air from Hugary. Recetly, the airport has also become the base for a Czech Airlies subsidiary ad Holiday Czech Airlies. The busiess policy of Prague Airport i the area of aviatio busiess is characterized by trasparet price creatio ad a fair, ope approach to all aviatio busiesses. Whe it comes to developig air coectios, Prague Airport offers attractive, effective icetive programs to motivate airlies to ope ew coectios, as well as to icrease the umber of flights o existig liks. Support for aviatio compaies also icludes daily commuicatio with airlie represetatives, the provisio of aalyses, statistical data, collaboratio ad marketig ad assistace i commuicatig with other tourism etities. Hadlig Hadlig Letiště Praha zajišťuje služby pro cestující, včetě ticketigu, odbaveí pasažérů a jejich zavazadel i pozemí odbaveí letadel pro řadu leteckých společostí. K ejvýzamějším z ich patří aeroliky bázovaé a letišti Praha/Ruzyě Travel Service a Wizzair, a dále TAP, Vuelig a Rossiya, z charterových dopravců Czech Coect Airlies a SuExpress. Prague Airport provides passeger services icludig ticketig, passeger check-i, luggage check-i ad groud hadlig for aircraft for a umber of airlies. Some of the most importat are airlies based at the airport: Travel Service ad Wizzair, as well as TAP, Vuelig ad Rossiya. Sigificat charter carriers iclude Czech Coect Airlies ad SuExpress

7 Self check-i Self check-i Letiště Praha umožňuje cestujícím samoodbaveí (self check-i) pomocí 25 kiosků. V roce tuto službu využilo téměř cestujících a pravidelých likách leteckých dopravců Lufthasa a Austria Airlies 55 % a Českých aeroliií, Air Frace a KLM 45 %. Alterativí možostí samoodbaveí a Letišti Praha je využití mobilích telefoů. Prague Airport offers a wide rage of parkig optios directly at the airport. These iclude short-term parkig directly i frot of the termials, log-term guarded parkig i covered parkig buildigs, as well as VIP guarded parkig with supplemetary services. Doprava Trasport Prague Airport allows passegers to check themselves i (self check-i) usig 25 kiosks. I, almost 667,000 passegers o regularly scheduled flights took advatage of the service. 55% flew with Lufthasa or Austria Airlies, 45% with Czech Airlies, Air Frace or KLM. Aother alterative check-i method at Prague Airport is via mobile telephoe. Spojeí letiště s hlavím městem zajišťují pravidelé autobusové liky městské hromadé dopravy a autobus Airport Express, dále mají cestující k dispozici dvě smluví taxi služby, které garatují ceu i kvalitu poskytovaých služeb. Neletecké a komerčí aktivity No-Aviatio Commercial Activities There are coectios to the airport from dowtow via regularly scheduled city buses, as well as the Airport Express bus. I additio, passegers may choose to utilize guarateed quality taxi services at a guarateed price. VIP služby VIP Services Podíl výosů z obchodích aktivit, které doplňují servis pro cestující a letišti, se postupě zvyšuje a jeho výzam arůstá. Mezi ejčastější služby využívaé a letišti patří parkováí, smluví doprava, občerstveí, ákupy a relaxace. Pro áročé kliety zajišťuje Letiště Praha služby ve svých VIP salocích. Letiště Praha poskytuje VIP služby v salocích Club Cotietal v Termiálu 1 a Citibak Louge v Termiálu 2, dále v salocích Crystal Louge v Termiálu 1 a 2. Jedá se především o rychlé a soukromé odbaveí VIP klietů, včetě jejich zavazadel, v luxusím prostředí příjemých saloků, odvoz cestujících až k letadlu a další adstadardí služby. Prague Airport provides VIP services i its Club Cotietal salos i Termial 1, the Citibak Louge i Termial 2 ad the Crystal Louge i Termials 1 ad 2. The services primary advatage is fast, private check-i for VIP cliets ad their luggage i the luxury eviromet of our pleasat salos, trasport to the aircraft ad other special services. The share of reveues from busiesses which complemet passeger services at the airport is gradually icreasig ad its importace is growig. Some of the most-used services iclude parkig, cotract trasport, refreshmets, shoppig ad relaxatio. For cliets with high expectatios, Prague Airport offers services via its VIP Salos. Restaurace a obchody Restaurats ad Shops Na Letišti Praha mají cestující aktuálě k dispozici abídku více ež 30 restaurací od meziárodích řetězců rychlého stravováí až po gastroomická zařízeí vyšší úrově. K dispozici je také růzorodá abídka více ež 70 obchodů zaměřeých a tradičí české suveýry, módu a doplňky, parfémy, ápoje, hračky atd. Naše služby Our services Naše služby Our services Bezpečost Safety Letiště Praha zajišťuje také bezpečostí kotrolu cestujících, ostrahu areálu celého letiště a má specializovaou jedotku hasičů. Nepřetržitou zdravotí záchraou službu zabezpečuje smluví parter. Prague Airport also provides for passeger security checks, security aroud the area of the airport ad a special firefightig uit. Nostop emergecy healthcare services are available through a cotractual parter. Passegers curretly have more tha 30 eateries at their disposal at Prague Airport, ragig from iteratioal fast food chais to fie food restaurats. More tha 70 busiesses are also located at the airport, offerig everythig from traditioal Czech souveirs to fashio ad accessories, perfumes, beverages, toys ad more. Ostatí služby Other Services Parkováí Parkig Letiště Praha abízí široké spektrum parkovacích možostí přímo a letišti. Nabídka zahruje krátkodobé parkováí přímo před termiály, dlouhodobé hlídaé parkováí v krytých parkovacích domech a také VIP hlídaé parkováí s dalším doplňkovým servisem. Iformačí servis Letiště Praha fuguje 24 hodi deě a je dosažitelý jak telefoicky a elektroicky, tak i a viditelě ozačeých iformačích přepážkách v Termiálu 1 a 2. Mezi další služby zajišťovaé smluvími partery v prostorách Letiště Praha patří apř. pošta, pojišťova, bakomaty, směáry či ubytováí v hotelech v areálu letiště. Prague Airport Iformatio Service fuctios 24 hours a day ad may be reached by telephoe or the iteret, as well as i perso at the clearly marked iformatio couters i Termials 1 ad 2. Other services offered by cotractual parters at Prague Airport iclude postal service, isurace, ATMs, currecy exchage ad hotel accommodatio i the area aroud the airport

8 Letiště Praha, a. s., udržuje ekofliktí prostředí a dobré vztahy s okolími komuitami a obcemi. Základím předpokladem úspěchu je včasá a pravdivá iformovaost veřejosti o všech změách a letišti, zejméa těch provozích, které ovlivňují životí prostředí. Letiště Praha je výzamým a stabilím zaměstavatelem s ízkou fluktuací zaměstaců. V současé době zaměstává cca lidí, dalších odhadovaých více ež lidí zaměstávají firmy působící a letišti či avázaé a jeho provoz. Z těchto důvodu přistoupilo Letiště Praha, a. s., k zavedeí moderích ástrojů řízeí ochray životího prostředí, které jsou dobrovolé a ad rámec poviých legislativích požadavků. Mezi tyto způsoby řízeí patří certifikovaý systém řízeí ochray životího prostředí podle požadavků meziárodí ormy ČSN EN ISO :2005. Letiště Praha, a. s., ásleduje i další světové tredy a zapojuje se do meziárodích aktivit, apř. do projektu s cílem omezit emise produkovaé vlastími zdroji. Zavedeí programu Airport Carbo Accreditatio (ACA) je reakcí leteckého průmyslu a klimatické změy. Cílem je redukovat vlastí produkci skleíkových plyů, které vzikají především ze spotřeby eergie a paliv, z dopravy směrem a/z letiště, z provozu letištích obslužých vozidel, z pojížděí letadel, z vytápěí a chlazeí budov. Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivího přístupu k řešeí problematiky zečišťováí ovzduší přijato do programu ACA v listopadu. Prague Airport maitais a coflict-free eviromet ad good relatioships with surroudig commuities ad muicipalities. The basis of success is timely, truthful iformatio to iform the public about all chages at the airport, especially those cocerig operatios which might ifluece the eviromet. For these reasos, Prague Airport has itroduced moder evirometal maagemet tools above ad beyod above ad beyod those demaded by law. These maagemet methods iclude a system of evirometal protectio maagemet coformig to the requiremets of the ČSN EN ISO :2005 iteratioal orm. životí prostředí the eviromet Výzamý zaměstavatel Major Employer Prague Airport is a sigificat, stable employer with low employee turover. The airport curretly employs about 2200 people, with a estimated 15,000 more employed by compaies active at the airport or coected with its operatios. Počet pracovíků - průměré přepočteé stavy Number of employees - average adjusted umbers Počet zaměstaců k podle orgaizačí struktury Employees of Prague Airport by field of activity Bezpečost Safety Fiace a korporátí záležitosti Fiace ad Corporate Services Geerálí ředitel Chief Executive Prague Airport also follows other global treds ad is ivolved i iteratioal activities such as a project to restrict emissios produced by sources at the airport. Letecký obchod, provoz a řízeí majetku Aviatio Busiess, Operatios ad Properties Maagemet Neletecký obchod a provoz No-Aviatio Busiess ad Operatios The Airport Carbo Accreditatio Program (ACA) has bee itroduced i reactio to climate chage by the aviatio idustry. The goal is to reduce the idustry s productio of greehouse gases origiatig primarily due to eergy ad fuel cosumptio by traffic headed to ad from the airport, airport service vehicles, taxiig aircraft ad the heatig ad coolig of buildigs. Because of its proactive approach to resolvig air pollutio issues, Prague Airport was accepted i the ACA program i November,. Počet zaměstaců k podle pohlaví Employees of Prague Airport by sex Muži Me Žey Wome Počet zaměstaců k podle věkové struktury Employees of Prague Airport by age do 29 let to 29 years let years let years let years 60 a více let 60 ad over 10 11

9 Mírý meziročí árůst počtu cestujících zazamealo Letiště Praha v závěru roku a a začátku roku a byl to pozitiví obrat oproti předchozím letům ovlivěých epřízivým vývojem světové ekoomiky. Teto přízivý tred byl ale zpomale a egativě pozameá dubovým přerušeím leteckého provozu ad Evropu v důsledku erupce isladské sopky a také sěhovými kalamitami a řadě letišť v závěru roku. Ve druhé poloviě roku se zároveň projevila pláovaá redukce ejméě retabilích liek Českých aeroliií a základě jejich tříletého restrukturalizačího pláu. Dlouhodobé priority rozvoje letiště, mezi které patří zejméa příprava projektu výstavby paralelí dráhy, zvyšováí počtu pravidelých spojeí a leteckých dopravců, podpora komerčích aktivit, rozšiřováí služeb pro cestující a zvyšováí jejich kvality, zůstávají ezměěy. Prague Airport recorded moderate growth year-o-year i passeger umbers at the close of ad the begiig of, a positive reversal vis-à-vis previous years iflueced by the egative developmets i the global ecoomy. But this positive tred was slowed ad egatively impacted by the April iterruptio of aviatio operatios over Europe, resultig from the eruptio of the Iceladic volcao ad sow emergecies at a umber of airports at the close of the year. Durig the secod half of, a plaed reductio also took place i the least profitable routes flow by Czech Airlies, based upo the compay s three-year restructurig pla. The airport s log-term priorities remai uchaged. These iclude preparatio of a project to costruct a parallel ruway, icreasig the umber of regularly scheduled coectios ad airlies, support for commercial activities, the expasio of passeger services ad icreasig the quality of services. Projekt výstavby paralelí dráhy The Costructio of a Paralel Ruway Klíčovým projektem pro další rozvoj letecké dopravy v České republice je vybudováí paralelí dráhy ozačeé 06R/24L. Nová dráha, která je pláováa souběžě se stávající hlaví, výzamě zvýší kapacitu dráhového systému letiště Praha/Ruzyě. Díky í bude možé i adále uspokojovat poptávku cestujících po letecké dopravě, rozvíjet cestoví ruch v České republice i související avazující služby. Mezi další důležité příosy paralelí dráhy patří efektivější a k životímu prostředí šetrější provoz a dvou souběžých drahách a utlumeí provozu a vedlejší dráze, jejíž využíváí zatěžuje hlukem a obyvatel Prahy a okolí. Stavba a ásledé uvedeí dráhy do provozu bude mít výzamý pozitiví dopad a českou ekoomiku podle dostupých odborých odhadů do roku 2020 vytvoří a 17 tisíc ových pracovích míst, zejméa v Praze a Středočeském kraji. A key project for the further developmet of air trasport i the Czech Republic is the costructio of the parallel ruway desigated 06R/24L. The ew ruway, which will ru parallel to the existig mai ruway, will substatially icrease the capacity of the ruway system at Prague/Ruzye Airport.This will allow passeger demad for air trasport to cotiue to be satisfied ad will cotribute to developmet of tourism ad associated services i the Czech Republic. Other importat beefits of the parallel ruway will iclude more effective, more evirometally friedly operatios o the two parallel ruways ad a reductio of operatios o the alterate ruway, whose use creates oise for 200,000 residets of Prague ad the surroudig area. Costructio ad subsequet itroductio of the ruway will have a sigificatly positive impact o the Czech ecoomy. Expert estimates say 17,000 ew jobs will be created by 2020, particularly i Prague ad the Cetral Bohemia Regio. NAŠE BUDOUCNOST Our future KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key ecoomic idicators Ukazatel Fiačí výkoy (mil. Kč) Přidaá hodota (mil. Kč) Provozí zisk (mil. Kč) Hospodářský výsledek před zdaěím (mil. Kč) Hospodářský výsledek za účetí období (mil. Kč) Aktiva (mld. Kč) Vlastí kapitál (mld. Kč) Počet pracovíků (průměrý přepočteý stav) Návratost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % meziročí změa v % bodech Návratost vlastího kapitálu (čistý zisk/vlastí kapitál) v % meziročí změa v % bodech Idicator Reveues (mil. CZK) Added value (mil. CZK) Operatig profit (mil. CZK) Profit before tax (mil. CZK) Profit for the accoutig period (mil. CZK) Assets (bil. CZK) Shareholders equity (bil. CZK) Number of employees (average adjusted umber) Retur o assets (et profit/assets) i % year-o-year chage i % poits Retur o shareholders equity (et profit/shareholders equity) i % year-o-year chage i % poits , , , , ,5 38,7 5,5 26,9 2, ,9 3,04 0,00 4,36 0, , , , , ,1 38,7 0,2 27,8 3, ,2 2,3-0,74 3,2-1, , , , , ,1 39,9 3,1 28,8 3, ,4 2,48 0,18 3,44 0,23 Přidaá hodota v milioech Kč Added value - millios CZK

10 Vývoj provozích výkoů developmet of operatioal performace Ukazatel Počet odbaveých cestujících Počet pohybů letadel Počet tu přistáí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Provozí výkoy letiště Operatig Performace of the Airport Idicator Number of passegers Number of aircraft movemets Number of ladigs (toes) Počet odbaveých cestujících v milioech Number of Passegers i Millios / Počet pohybů letadel Number of Aircraft Movemets 14 15

11

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Omni-Commerce Obchodování 21. století

Omni-Commerce Obchodování 21. století Omi-Commerce Obchodováí 21. století 22. duba 2016 Pavel Bartoš Pavel Bartoš Accout Maager, Projektový maažer Uicor Systems Accout Maager Project Maager Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY NA HODNOTU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODNIKU Paseka P., Mareček J. Departmet of

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD do

LETIŠTNÍ CENÍK OD do LETIŠTNÍ CENÍK OD 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/13 21 MAR +420

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

přijímací zkouška AR 2016/2017

přijímací zkouška AR 2016/2017 České vysoké učeí techické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií přijímací zkouška AR 06/07 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 608 EKONOMIKA A MANAGEMENT České vysoké učeí techické v Praze, Masarykův ústav

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow Paid parking zones in the capital city of Prague Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow 15.9. 2016 1979 The first zones were launched 1996 The right bank of the Prague History 1979-2016 2007 (2008) Widening

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více