N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y"

Transkript

1 CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

2 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí čtenáři, jako většina z Vás, i my se v těchto dnech ohlížíme zpět za uplynulým rokem, abychom se poučili z případných nezdarů a pochlubili tím, co se nám naopak povedlo. S potěšením musím konstatovat, že toho úspěšného nebylo málo. Předně se nám podařilo stabilizovat finanční toky. V budoucnu tak budeme nadále schopni hradit své závazky sami a nebudeme nuceni žádat našeho akcionáře, hlavní město Prahu, o dotace. Nemalou měrou jsme přispěli ke skutečnosti, že Praha dle statistiky ICCA obhájila 6. místo na světě v počtu účastníků mezinárodních kongresů a předstihla dokonce Vídeň. Důkazem neustále vzrůstajícího zájmu organizátorů akcí mezinárodního významu o Prahu a naše kongresové centrum je například získání celosvětové olympiády cestovního ruchu International Destination Expo americké asociace cestovních kanceláří ASTA, která se v Kongresovém centru Praha (KCP) uskuteční v březnu tohoto roku. Nezapomínáme ale ani na širší veřejnost. Svědčí o tom tradiční nabídka kulturních a společenských akcí, od divadelních představení přes koncerty, plesy, přednášky, sportovní klání atd., ale rovněž navýšení parkovacích možností otevřením nově zrekonstruovaných nonstop garáží v podzemí KCP. Snažíme se tak pomoci motoristům a odlehčit obyvatelům centra Prahy od dopravní zátěže. A mohl bych pokračovat prakticky kompletním obsazením obchodních a kancelářských ploch KCP, jež dokládají vysoký standard našich prostor i služeb, a celou řadou dalších skutečností. Za tyto úspěchy bych chtěl poděkovat zejména všem zaměstnancům KCP i našim partnerům. Na závěr mi dovolte nemalé přání - ať je pro Vás i pro nás letošní rok alespoň stejně úspěšný jako byl ten loňský. f o r e w o r d Dear readers, ladies and gentlemen as well as most of you these days, we think back of the last year to see what we did wrong and what we succeeded in. I have the honour to tell you that there were many successes. First of all we managed to stabilize our cash flow. So we are still able to cover our financial obligations ourselves and we won t have to ask our stockholder, the City of Prague, for a subsidy. In a large degree we helped the City of Prague to defend the 6th position in the number of members of international congresses, according to the stats ICCA and we even outmatched the City of Vienna. As a proof of increasing interest in Prague and our congress centre can be taken the fact that we acquired the organization of International Destination Expo of the American association of travel agencies ASTA which will take place in Prague Congress Centre (PCC) in March this year. We don t forget about the public. This year we are going to offer many cultural and social events, theatre performances, concerts, balls, lectures, sport events etc. We also managed to provide more parking spaces by reconstructing the non-stop underground garages. We are trying to help motorists and to decongist the city. Next thing is that all our office and business rooms are fully booked up which demonstrates high quality standarts of our services. I would like to thank for these successes to all PCC staff and to our partners. In conclusion let me say a wish let this year be at least the same successful for all of us as the last one was. Michal Kárník general director and board member of PCC Ing. Michal Kárník generální ředitel a člen představenstva KCP, a.s. 2 CongressMan CongressMan 3

3 4 A S T A Prestižní olympiáda turismu v KCP Do Kongresového centra Praha (KCP) přijede v březnu na mezinárodní konferenci Americké asociace cestovních kanceláří ASTA více než dva tisíce zástupců amerických a kanadských cestovních kanceláří. Konference v Praze je vůbec první akcí ASTA zaměřenou na konkrétní oblast. Žezlo hostitele převzala Praha v listopadu loňského roku na světovém turistickém kongresu ASTA v kanadském Montrealu. International Destination Expo ASTA se v KCP uskuteční od 21. do 26. března. V soutěži o pořádání této prestižní akce zvítězila Česká republika i díky nabídce prostor KCP nad Marokem, Maďarskem, Brazílií a Tureckem. Cílem jarního kongresu bude seznámit světové cestovní kanceláře s možnostmi turistiky v České republice, která chce prezentovat především své kulturní dědictví s důrazem na památky UNESCO, lázeňská střediska nebo možnosti aktivit, které zajímají hlavně americké turisty, například golf. Přípravy jsou již v plném proudu. S účastníky například dolaďujeme umístění jejich výstavních stánků na doprovodné výstavě. Probíhá příprava scénáře slavnostního zahajovacího večera a v neposlední řadě řešíme vybavení sálů odpovídající technikou, uvedla vedoucí obchodního oddělení Alice Červená. Prestigious Olympics of tourism in PCC Prague Congress Centre (PCC) will organize an international congress of ASTA. More than 2000 representatives of U.S. and Canadian travel agencies will come to Prague. This is the very first ASTA event focused on a specific area. Last year in Montreal Prague assumed the patronage over the next International Destination Expo ASTA. It will take place in PCC from the 21st to 26th March. The Czech Republic leaving behind Morocco, Hungary, Brazil and Turkey won thanks to the offer of premises in PCC. The main objective of the spring congress will be to provide information about touristic possibilities in the Czech Republic which wants to present especially its cultural heritage putting the accent on UNESCO sights, spa resorts or possibilities of free-time activities for American tourists such as golf. The preparations are in a full swing. We are completing small detailes such as positions of display stands during the acompanying exhibition. The preparation of the opening evening is in process as well. We are also equipping the halls with appropriate technology, said the head of business department Alice Červená. CongressMan The First Design Hotel in Prague Best Hotel Project of guest rooms WiFi/high speed internet access Modern technologies Café Restaurant Esprit Délicatesse Bistro Esprit Esprit Orangerie 4 conference rooms Parking garage Interconnected with Prague Congress Centre, the largest congress venue in Prague QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO 9001:2000, IQ NET 9004) HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE Na Pankráci 15/1684, Praha 4 Tel.: / Fax: / reservation: unique interior design modern gastronomy luxury accommodation historical monument Vyšehrad state of the art technologies jogging area flexible meeting rooms the best of realty 2001 The only one Holiday Inn Prague

4 charita / charity Charitativní dar KCP Na charitativní účely se rozhodlo darovat část svého zisku Kongresové centrum Praha, a.s. (KCP). V polovině loňského prosince převzala z rukou generálního ředitele KCP Ing. Michala Kárníka sedmnáctiletá Markéta Z. z Prahy inhalační přístroj Pari E-Flow, který je novinkou na trhu a na jehož nákupu se KCP významnou měrou podílelo. Tento přístroj je nezbytný pro osoby nemocné cystickou fibrosou. KCP si je vědomo, že je nutné pomáhat nemocným a potřebným lidem. Pomoci dívce s chronickým onemocněním dýchacích cest jsme se rozhodli proto, že zařízení je drahé a přitom se nemocný bez něj neobejde, uvedl generální ředitel KCP Ing. Michal Kárník. Markéta díky inhalátoru může konečně bez problémů chodit do školy, jezdit hromadnou dopravou, zkrátka žít běžný život. Původní přístroj, který jsem musela stále nosit s sebou, byl velký zhruba půl metru. Nový má tvar malého discmana a již mi nebrání v pohybu. Je to také časově méně náročné. Zkrátka mohu žít plnějším životem a za to vděčím pomoci ze strany Kongresového centra, svěřila se dívka. KCP hodlá i letos v charitativní činnosti pokračovat. PCC contributes to charity Prague Congress Centre (PCC) decided to donate part of its profit to charity. Last year in mid-december seventeen-year old Markéta Z. from Prague obtained an inhaler Pari E-Flow from the general manager Mr. Michal Kárník. It is a complete introduction and its purchase was supported by PCC in a high degree. This apparatus is indispensable for people who suffer from cystic fibrosis. PCC knows that it s necessary to help ill and needy people. We decided to help the girl with chronical disease of respiratory system, because the device is expensive and the diseased can t live without it said the PCC general director Mr. Michal Kárník. Thanks to the inhaler Marketa is able to go to school, use the public transport, simply to live a normal life. That former device I had to carry on me all the time was about a half meter long. This new one is the size of a discman and I m not hampered by it any more. It is also less time consuming. I can live a normal life and I m appreciative for the help from PCC said the girl. PCC is going to continue in charity activities this year. akce / event of issue Nejslavnější záhadolog v KCP Vůbec poprvé přijel přednášet do Kongresového centra Praha (KCP) v listopadu loňského roku nejúspěšnější autor literatury faktu, badatel a bořič mýtů a dogmat Erich von Däniken. Naučím Čechy znovu žasnout, slíbil na úvod a také to dodržel. Na posluchačů jej v největším Kongresovém sále KCP sledovalo bez jediného hlasu. Jsem rád, že jsem mohl přijet do Prahy. Je mi sedmdesát let a nevím, jestli se sem budu moci ještě někdy podívat, prohlásil s úsměvem. Kromě toho, že rád vaří a miluje vína Bordeaux, zasvětil celý svůj život myšlence, že naši Zemi v dávné minulosti navštívili mimozemšťané a zanechali zde řadu stop. V Praze na toto téma přednesl dvě přednášky s názvem Nevyřešené záhady minulosti. Erich von Däniken se proslavil již svou prvotinou Vzpomínky na budoucnost, vydanou v roce Jeho knihy vyšly v nákladu více než 63 milionů výtisků, řada z nich byla zfilmována. Stovky fanoušků zaplnily prostory KCP, aby získaly jeho podpis. Fotogalerie z návštěvy Ericha von Dänikena v KCP na Hundreds of his fans came to the PCC for an autograph. Erich von Däniken signed into a guestbook in the Holiday Inn Hotel PCC. See photos at The most famous mysteryseeker in PCC Erich von Däniken, non-fiction author, researcher, myth and dogma breaker came for the very first time to give lectures to the Prague Congress Centre (PCC) in November last year. I will teach the Czechs to marvel again promised at the begining. He kept his word auditors watched him speechless in the biggest Congress Hall. I m glad to be here in Prague. I m seventy and I don t know if I make it again in the future, said smiling. Besides his great passion in cooking and Bordeaux wines he dedicated his whole life to the idea that the Earth had been visited by UFOs in the past which left many traces. He gave two lectures on this topic and called them Unsolved Mysteries of the Past. Erich von Däniken became famous for his very first book Chariots of the Gods (1968). He has sold more than 63 million copies. Many of them were made into films. 6 CongressMan CongressMan 7

5

6

7 vánoce Advent v KCP patřil dětem Vůbec poprvé v historii připravilo Kongresové centrum Praha (KCP) na loňské předvánoční období pro děti řadu překvapení. Budovu tak zaplnil dětský smích, barvy, mladé baletky či kočičí mňoukání. Protože se akce návštěvníkům líbila, jistě adventní program nachystáme i v roce 2006, a založíme tak novou tradici, uvedl generální ředitel KCP Michal Kárník. První advent v KCP nabídl netradiční vánoční koncert, výstavu součastné dětské tvorby Archivu Muzea dětské kresby Praha a jeho hostů, umísťovací výstavu opuštěných koček, taneční vystoupení 1. soukromé taneční konzervatoře v Praze či oblíbené trhy oděvní firmy OP Prostějov. V tomto roce bychom rádi uspořádali mimo jiného i tradiční vánoční trhy, dodal Michal Kárník. christmas Advent in PCC for children It was for the very first time in its history that Prague Congress Centre (PCC) prepared a bunch of surprises for children. The building was filled up with child s laughter, colors, young ballet-dancers and cat s meowing. Because the visitors enjoyed it, we will surely prepare this Advent program in 2006 and so we ll establish a new tradition said the PCC general director Mr. Michal Kárník. The first advent in PCC offered an unusual christmas concert, an exhibition of contemporary child s art production from the Archive of Prague s Museum of child s drawing, dance performance of the 1st Private Dance Conservatory in Prague, cat exhibition or favourite markets held by clothes company OP Prostějov. This year we would like to organize traditional christmas markets said Michal Kárník. Partneři adventu / Partners of the advent: 11 CongressMan CongressMan 12

8 ICCA Praha předstihla světová velkoměsta Česká metropole si drží svou pozici mezi světovými kongresovými velkoměsty. V roce 2004 předstihla v počtu kongresových delegátů i rakouskou Vídeň, která dosud ve středoevropském regionu dominovala. Prokázala to statistická studie prestižní Mezinárodní kongresové asociace ICCA, které je Kongresové centrum Praha (KCP) členem. Praha, potažmo KCP, se v počtu účastníků kongresových akcí v roce 2004 umístila opět na 6. místě. Kromě velkých středoevropských konkurentů, Vídně a Budapešti, tak za sebou nechala i taková světová velkoměsta jako např. Řím, New York, Washington, Montreal či Tokyo. V prognóze studie ICCA na roky 2005 až 2016 je navíc Praha v počtu již závazně přihlášených akcí na místě sedmém. Považuji toto umístění za obrovský úspěch, potvrdil Michal Kárník, generální ředitel KCP. Těchto výsledků by KCP podle něj nedosáhlo bez dobré spolupráce s agenturou CzechTourism, organizačními agenturami a dalšími subjekty kongresové turistiky. KCP se přihlásilo ke kandidatuře na pořádání významného kongresu ICCA v roce Prague has overtaken big world cities The Czech capital keeps its position among world congress cities. In 2004 Prague beat even Austrian Vienna, formerly dominating the central european region, in the number of congress participants. This is as far as the stats of the ICCA (International Convention and Congress Association) go. In 2004 PCC retook the 6th place in the number of congress participants. In addition to big central european competitors Vienna and Budapest, Prague left behind cities such as Rome, New York, Washington, Montreal or Tokyo. In the prognosis for years 2005 to 2016 Prague has taken the 7th place in the number of binding orders. I concider this position to be a great success, said Michal Kárník, general director of PCC. According to his words this success wouldn t be achieved without a good cooperation with Czech Tourist Authority, organizational agencies and other subjects in the area of congress tourism. CongressMan 14

9 rozhovor / interview KCP služby nezdražuje Rozhovor s obchodním ředitelem Kongresového centra Praha, a. s. (KCP) Ing. Michalem Ambrožem Hodláte pro rok 2006 zvýšit ceny prostor a služeb v KCP? Po pečlivé tržní analýze, která probíhá koneckonců neustále, jsme se rozhodli pro rok 2006 hladinu našich cen v určitém segmentu nabízených prostor snížit. A to vše i přesto, že v oblasti kongresové turistiky řada dalších subjektů v ČR i v zahraničí ceny svých služeb naopak zvyšuje, především v důsledku narůstajících nákladů na energie. Mění se portfolio Vámi nabízených služeb? V reakci na stále častější poptávky zákazníků po nových službách a vzrůstající nároky trhu jsme začali nabídku rozšiřovat. Naším dlouhodobým cílem je poskytnout klientovi komplexní servis při zajištění jeho zakázky, včetně vytvoření grafických a informačních systémů k akcím, zajištění ubytování či organizace společenských programů mimo budovu KCP. Jaké možnosti nabízí KCP v oblasti parkování? Po rekonstrukci dosud nevyužívaných podzemních prostor vzniklo 122 nových parkovacích míst pro naše klienty i veřejnost. Celkem jich tak delegátům akcí pořádaných v KCP můžeme nabídnout již více než 500. PCC is not rising prices of its services The interview with the commercial director of Prague Congress Centre (PCC) Mr. Michal Ambrož 15 Are you going to raise the prices of your premises in 2006? Since we have a thorough market analysis, which is constantly in process anyway, we have decided to lower the prices of some of our premises. Even though many other subjects in the area of congress tourism are raising theirs, mainly because of higher energy cost. Are there any changes in your service portfolio you offer? In reaction to more frequent requests for new services and increasing market demands we have started to broaden our offers. Our long-term aim is to provide our clients with complex service when completing their orders, including creating graphical and information systems for the events, booking accommodation or organizing social programmes outside PCC. What parking facilities does PCC offer? There are 122 new parking spaces, after those so far not used underground areas were reconstructed, for both our clients and public. So now we can offer over 500 parking spaces for our guests. CongressMan

10 prostory / premises a k c e / e v e n t s Malý sál Malý sál je jedním z původních sálů z roku 1980, kdy se Kongresové centrum Praha (KCP) stavělo. V roce 2000 však prošel zásadní modernizací během rekonstrukce budovy před zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. Dnes tak odpovídá náročným moderním standardům a vyniká výbornými akustickými vlastnostmi. Výhodná je jeho poloha v přízemí KCP. Malý sál má dnes speciální akustické ostění a novou parketovou podlahu. Navíc disponuje vlastním kompletním zázemím pro organizátory akcí přímo spojeným se samotným sálem kancelářemi, šatnami pro účastníky či účinkující i sklady. Je tak vhodný pro prestižní politická či vědecká jednání, semináře, schůzky, koncerty a další společenské a obchodní příležitosti. Maximální kapacita je 300 osob, celková plocha 411 m 2. Velikost pódia je variabilní, maximálně však 40 m 2 s nosností 200 kg/m 2. Malý sál využil i Magistrát hlavního města Prahy. V dobách, kdy se rekonstruoval jeho velký jednací sál, zasedali členové městského zastupitelstva právě zde. Small Hall Small Hall is one of the original halls from 1980 when Prague Congress Centre (PCC) was built. However, in 2000, it was completely reconstructed and modernized before the Annual meeting of the International Monetary Fund and World Bank in Prague. Nowadays it complies with all modern standarts and its acoustic qualities are excellent. Also its location on the ground floor is handy. The Small Hall has a special acoustical reveal and a new parquet floor now. Further it has its own complete background facilities for the organizators that are directly linked with the hall offices, coatrooms and stocks. So it s suitable for prestigious political or scientific negotiations, seminars, meetings, concerts and other social and business events. Maximum capacity is 300 people, the total area is 411 square meters. The stage size is variable up to 40 sq.meters max. with 200 kg/sq.m carrying capacity. The Small Hall was also used by Prague Municipal Council. When its own conference room was being reconstructed, the city council sat here. Významné akce v KCP v první polovině roku 2006 Important events organized in the PCC in Career Days 2006 prezentace firem pro studenty vysokých škol Career Days 2006 presentation of companies for students from universities Chris Rea koncert kytaristy se zakouřeným, ale hedvábným hlasem, vstupenky k dostání v síti Ticketpro Chris Rea concert of guitar player with smoky but silky voice, tickets in Ticketpro Lou Reed koncert významné postavy rockové hudby, originálního zpěváka, kytaristy a textaře, vstupenky k dostání v síti Ticketportal Lou Reed concert of important person of rock music, original singer, guitar player and lyricist, tickets in Ticketportal Bacardi Salsa Festival Praha 5. Bacardi Salsa Festival Praha ASTA 2006 (American Society of Travel Agents) kongres, olympiáda cestovního průmyslu ASTA 2006 Congress of American Society of Travel Agents Fórum digitální fotografie Digital Photography Forum COLOR CONGRESS & COLOR TROPHY soutěž a kongres kadeřníků pořádaný francouzskou firmou L Oréal COLOR CONGRESS & COLOR TROPHY A competition and a congress of hairstylists organized by the French Company L Oréal EFS Sexuologický kongres 2006 EFS Sexological Congress Mezinárodní výstava bonsají International Exhibition on Bonsai CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a. s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: únor 2006 / February 2006 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a. s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Eva Havelková, Mediaclar, s.r.o., Tel.: , Ondřej Špaček, marketing KCP, Tel.: , Grafická úprava a výroba: Machart, s. r. o., Náklad: ks 17 CongressMan CongressMan 18

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více