HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Eva Zýková, Jan Tlučhoř ÚVOD Internet je v současné době fenoménem v mnoha oblastech lidského života. Stále více lidských aktivit je podporováno prostřednictvím internetu. Ne jinak je tomu i u odvětví cestovního ruchu, vždyť až 89% Čechů (r. 2012) využívá k plánování svých dovolených internetu a více než polovina na internetu realizuje rezervaci ubytovacích služeb.[1] Odvětví cestovního ruchu, a zvláště sektor ubytovacích služeb se z hlediska distribuce za posledních dvacet let výrazně proměnil. Zatímco jádro produktu ubytovacích zařízení je již po staletí v podstatě totožné, způsob distribuce (rezervace) služeb se v průběhu let významně mění. Produkt ubytovacích zařízení je v tomto smyslu ideální pro prodej pomocí internetu, je totiž většinou zakupován (rezervován) dopředu, tj. časově a místně se poptávající (rezervující) a nabízející osobně nepotkávají. Ubytovací služby jsou typickým produktem s odloženou spotřebou vůči datu prodeje. Produkt není třeba distribuovat k zákazníkovi, neboť zákazník k datu spotřeby přijíždí osobně k ubytovateli (nabízejícímu). V době rezervace zákazník pouze obdrží potvrzení o rezervaci nebo o zaplacení příslušné ceny, což dnes samozřejmě probíhá elektronicky. Nicméně oblast ubytovacích služeb a jejich prodeje je na internetu poměrně komplikovaná, ať již pro zákazníka, nebo pro konečného poskytovatele ubytovacích služeb. V tomto odvětví totiž existuje nepřeberné množství zprostředkovatelských subjektů, které může na běžného uživatele hledajícího ubytovací služby pomocí vyhledávače působit až zmatečně. Hledání webové stránky příslušného ubytovacího zařízení tak může být poměrně komplikované. Těžištěm tohoto článku, který vychází z bakalářské práce E. Zýkové [7], je evaluace webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Na Katedře marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU v Plzni se již dlouhodobě zabýváme internetovým marketingem, ať již v podnicích [4], vzdělávacích institucích [3] či v cestovním ruchu. [5] 1 ZPŮSOB HODNOCENÍ WEBŮ Hodnocení vybraných ubytovacích zařízení z oblasti hlavního města Prahy různé kategorie a typu vychází aplikovaně ze studií WebTop100 [6] a Dobryweb.cz [2], které byly přizpůsobeny pro potřeby hodnocení webových stránek ubytovacích zařízení. Toto hodnocení je doplněno testovacími scénáři, při kterých oslovení respondenti (vždy 20-30) řeší konkrétní aspekty hodnocené webové stránky (zde se zaměřujeme na kontaktní údaje, informace o poskytovaném ubytování a obsluhu rezervačního systému). Cílem studie bylo porovnat webové stránky čtyř ubytovacích zařízení (různého typu a kategorie, ovšem ze stejné geografické oblasti) a případně navrhnout doporučení pro zlepšení těchto webů. Předpokladem studie bylo, že kvalita webu bude klesat s velikostí a kategorií (třídou) zařízení. Studie byla realizována na začátku roku Ubytovací zařízení byla vybrána v hlavním městě České republiky. Důvodem pro výběr Prahy je nejen koncentrace méně obvyklých ubytovacích zařízení, jako je například botel či motel, ale i největší návštěvnost a počet přenocování v těchto zařízeních a s ní spojená obrovská konkurence v ubytovacích službách. Konkrétní výběr jednotlivých zařízení proběhl náhodně pomocí databáze ubytovacích zařízení ve městě Praha, zveřejněné Českým statistickým úřadem [24]. Internetové stránky vybraných zařízení byly hodnoceny ve třech základních oblastech: Použitelnost a technické řešení stránek (max. 25 bodů), Informačního hodnota a obsah (max. 20 bodů) a Marketingové hodnota (max. 15 bodů). Tyto oblasti byly dále děleny do dílčích podoblastí a bodů. V hodnotících kritériích byla hodnocena například i viditelnost ve vyhledávačích (čtyři klíčová sousloví: ubytování Praha; ubytování s restaurací v Praze; hotely/botely/motely/penziony Praha; ubytování v hotelu/botelu/motelu/penzionu, Praha); existence a stav profilu na Facebooku; zmínka o provozní době recepce či rezervační systém. Významnost jednotlivých hodnocených oblastí vyjadřuje maximální počet získatelných bodů. Celkově bylo možné získat 60 bodů, hodnocená ubytovací zařízení dosáhla mezi 38 a 66%. Dodatečné informace přinesly také již zmíněné testovací scénáře.

2 2 VYBRANÉ VÝSTUPY ZE STUDIE Na obrázku č. 1 nalezneme srovnání hodnocení zkoumaných webových stránek. Obr. č. 1: Srovnání hodnocení jednotlivých webových stránek ubytovacích zařízení Zdroj: Vlastní zpracování, Cheb, 2012 Webové stránky hotelu Hilton Prague působí kvalitním dojmem, největší část stránek tvoří prezentace složená ze záběrů pokojů, baru, restaurace a dalších částí hotelu. Mírně problematická je otázka navigačních menu (existují zde dvě, ne zcela totožná), nedostatečné je též odlišení odkazů na jiné stránky, u rezervačního systému dochází k překryvům posuvných lišt. Z hlediska viditelnosti ve vyhledávačích je použitý nevhodný titulek. Stránky hotelu jsou pro zvolená klíčová slova v podstatě neviditelné ve zkoumaných vyhledávačích (Seznam, Bing, Google, Yahoo.com). Internetové stránky Motelu Mejto byly ve všech případech hodnoceny nejhůře. Stránky působí celkově nepropracovaným dojmem, což se promítá do většiny hodnocených faktorů a není překvapením, že byl nalezen problém s kompatibilitou zobrazení v některých prohlížečích. Ani tato stránka v podstatě není vyhledatelná ve vyhledávačích při použití výše uvedených klíčových slov. Domovská stránka Penzionu U Lilie působí dobrým dojmem, nicméně zásadní výhradou je nativní zobrazení anglické verze webových stránek. I zde nejsou zcela adekvátně zvýrazněny odkazy a navíc stránky nejsou graficky konzistentní. Podobně i rezervační systém není příliš intuitivní. Ani tento penzion není ve vyhledávačích viditelný. Web Botelu Albatros byl celkově nejpropracovanější, především v oblasti Marketingová hodnota, kde výrazně předčil ostatní hodnocené internetové stránky. Hlavním problémem je časté mísení českého a anglického obsahu. Jako jediné ze sledovaných stránek byly pro některá klíčová slova nalezitelné (tj. v prvních padesáti odkazech). Nejlépe byl tento web hodnocen také uživateli v rámci jednotlivých testovacích scénářů. Na obrázku č. 2 naleznete srovnání hodnocení dílčích oblastí webových stránek.

3 Obr. č. 2: Hodnocení dílčích oblastí webových stránek Zdroj: Vlastní zpracování, Cheb, 2012 ZÁVĚR Předpoklad o kvalitnějších internetových stránkách větších ubytovacích zařízení vyšší kategorie se v podstatě potvrdil, i když zkoumaný vzorek je samozřejmě velmi malý (i když náhodně zvolený). Menší subjekty zaostávaly v podstatě ve všech oblastech. Na rozdíl od podobné studie hodnotící webové stránky cestovních kanceláří [6], nelze konstatovat, že všechny internetové stránky byly na vysoké kvalitativní úrovni. Jedním z důvodů může být právě vysoký podíl zprostředkovatelských subjektů, kdy se jednotlivá ubytovací zařízení spíše spoléhají na zákazníky proudící od zprostředkovatelů a příliš se nezabývají vlastním internetovým marketingem. Takže nekladou až takový důraz na kvalitní internetové stránky. Rozdíly v bodovém hodnocení jsou poměrně zásadní. Také testovací scénáře ukázaly odlišnosti mezi jednotlivými weby, avšak zdaleka ne tak výrazné jako bodové hodnocení. Je potřeba konstatovat, že je vždy důležitější zákaznický pohled (v tomto případě testovací scénáře), než jakékoli bodovací kritérium. Nicméně všechny testované stránky neobsahovaly informace povinné ze znění obchodního zákoníku, což sice neovlivňuje zákaznické rozhodování, avšak mohlo by způsobit potíže s kontrolními orgány. V tomto kontextu se zdá, že mezi podniky není dostatečná informovanost o 13a obchodního zákoníku. Při realizaci studie bylo patrné, že se internetové stránky sledovaných zařízení velmi rychle proměňují, což je jistě pozitivní, nicméně je to zároveň výzvou pro výzkumy v oblasti internetového marketingu. LITERATURA [1] ASOCIACE PRO ELEKTRONICKOU KOMERCI. Místo katalogu internet, tak dnes Češi plánují dovolenou. [online] [cit ] Praha: Asociace pro elektronickou komerci, Dostupné z www: <http://www.apek.cz/tiskove-zpravy/misto-katalogu-internet-tak-dnescesi-planuji-dovolenou/>

4 [2] DOBRYWEB.CZ. Studie webů automobilek. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dobryweb.cz/studie-webu-automobilek/> [3] EGER, Ludvík a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Educa Service a Česká andragogice společnost, 2010, ISBN [4] EGER Ludvík, PETRTYL Jan. How should companies communicate on Facebook? Liberec: Technical University of Liberec Economic Forum 2011, s ISBN [5] VONDRÁŠKOVÁ, Marika, TLUČHOŘ, Jan. Hodnocení webových stránek vybraných cestovních kanceláří. In: Trendy v podnikání, roč. 2, č. 1. Plzeň: Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni, ISSN [6] WebTop100. Hodnocená kritéria pro rok [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] ZÝKOVÁ, Eva. Evaluace webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Cheb: ZČU v Plzni, 2012 Autoři: Bc. Eva Zýková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb,

5 WEB SITE EVALUATION OF SELECTED ACCOMMODATION PROVIDERS Abstract: The paper presents the application of internet marketing in the tourism sector. This case study is aimed to web site evaluation of selected accommodation providers in Prague, the capital of the Czech Republic. The paper evaluates the current situation and identifies some recommendations for the web sites of accommodation providers. Key words: Internet marketing, tourism, web site, case study JEL Classification: M31, L83, L86

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA V KONTEXTU PODNIKŮ CESTOVNÍHO RUCHU

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA V KONTEXTU PODNIKŮ CESTOVNÍHO RUCHU SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA V KONTEXTU PODNIKŮ CESTOVNÍHO RUCHU Lenka Půlpánová Klíčová slova: spokojenost zákazníka, cestovní ruch, cestovní kancelář, kvadrantová analýza Key words: customer satisfaction, tourism,

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 102-126

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Daniel Šlais Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více