Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004"

Transkript

1 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Dalkia představení strategického projektu pro zaměstnanců skupiny Dalkia Dalkia 2010 un projet stratégique qui concerne les employés du groupe Dalkia Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 Lyon: «Victoires de Dalkia 2004» Récompense pour les projets tchèques!! Novela energetického zákona přináší změny výrobcům i spotřebitelům L amendement de la loi énergétique apporte des changements pour les producteurs comme pour les consommateurs člen skupiny

2 obsah / sommaire 2 strana 3 page 3 strana 4 page 7 strana 8 page 11 strana 12 page 13 strana 14 page 17 strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 25 strana 26 page 27 strana 28 page 30 Úvodník Actualité Dalkia 2010 představení strategického projektu pro zaměstnanců skupiny Dalkia Dalkia 2010 un projet stratégique qui concerne les employés du groupe Dalkia Titanová běloba z přerovské PRECHEZY patří k českému rodinnému stříbru Le blanc de titane de la société PRECHEZA de Přerov fait partie de «l argenterie familiale» tchèque Nově založený nadační fond DALKIA HUMAIN začíná pomáhat La fondation nouvellement créée DALKIA HUMAIN commence à faire ses preuves Technici Dalkie pracují také v hypermoderním areálu Roztyly Dans le complexe hypermoderne de Roztyly travaillent aussi des techniciens de Dalkia Fúze ve skupině Dalkia v ČR Fusion dans le groupe Dalkia en République Tchèque Dalkia má moderní turbínu TG 16 aneb Ať žije nová královna! Dalkia a fait l acquisition d une nouvelle turbine - TG 16. Alors Vive la reine! Novela energetického zákona přináší změny výrobcům i spotřebitelům L amendement de la loi énergétique apporte des changements pour les producteurs comme pour les consommateurs Dortík MARLENKA dobývá střední EVROPU Les «PETITES MARLENES» à l assaut de l Europe centrale Lyon: České obchodní projekty byly odměněny zvláštní cenou ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 Lyon: «Victoires de Dalkia 2004» Récompense pour les projets tchèques Modrý reportér, 1/2005 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: François Habègre, Renaud Capris, Eva Tmejová, Martina Zichová, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Aline Capris, Catherine Kressmann Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / actualité Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás, akcionáře, členy skupiny, zákazníky, partnery a spolupracovníky skupiny Dalkia v České republice, srdečně pozdravil na začátku nového roku. Rok 2004 byl pro nás velmi úspěšný. Podařilo se nám rozšířit naše sítě, připojit nové zákazníky a zároveň jsme zachovali ceny tepla na srovnatelné úrovni. Rozvíjeli jsme se také v oblasti energetických služeb, zejména v nemocničním sektoru. Vylepšili jsme svou pozici výrobce elektrické energie a poskytovatele podpůrných služeb, neboť jsme zvýšili výrobu i počet zákazníků. Průběžně jsme dále zlepšovali výrobní zařízení v teplárnách a rozvodných sítích a naše podpůrné systémy. Podařilo se nám také lépe hospodařit s nakupovaným palivem. Společným úsilím všech se nám také podařilo výrazně zlepšit hospodářský výsledek za rok Souběžně jsme se připravovali na budoucnost, a to nejen prostřednictvím investic do zařízení, ale i podporou kariérního růstu a průběžného vzdělávání zaměstnanců. V roce 2005 budeme pokračovat v naplňování přijatých akčních plánů, které budou sledovat tři hlavní směry: - optimalizaci organizační struktury našich společností z pohledu právního, výrobního a finančního, - větší selektivitu technologických investic, - silnější důraz na obchodní růst. Rád bych vám všem, vážení zákazníci, partneři, akcionáři a spolupracovníci, poděkoval za projevenou důvěru. Přeji vám mnoho úspěchů v novém roce Chères lectrices, chers lecteurs, Au début de cette nouvelle année, permettez-moi de vous saluer tous, actionnaires, membres du groupe, clients, partenaires, et collaborateurs du groupe Dalkia en République Tchèque. L année 2004 a été pour nous une forte belle année. Nous avons réussi à développer nos réseaux et à raccorder de nouveaux clients et nous avons maintenu des prix de chaleur très comparatifs. Nous avons amplifié notre croissance dans le domaine des services énergétiques, en particulier en secteur hospitalier. Nous avons encore amélioré notre position de producteur d énergie et de services électriques en augmentant notre production et le nombre de clients. Nous avons poursuivi nos actions d amélioration continue de nos outils de production, sur nos centrales et nos réseaux, et de nos systèmes support. Nous avons aussi pu maîtriser nos achats de combustible et fournitures. Les efforts de chacun nous ont ainsi permis d améliorer encore sensiblement notre résultat en 2004, tout en préparant l avenir, tant sur les investissements matériels que sur l évolution et la formation continue de nos collaborateurs. En 2005 nous poursuivrons l ensemble de nos plans d action, avec trois lignes directrices majeures : - l optimisation de l organisation juridique, opérationnelles et financière de nos sociétés - une plus grande sélectivité de nos investissements industriels - un effort accru sur le développement commercial. Je remercie chacune et chacun d entre vous, nos clients, partenaires, actionnaires, collaborateurs, pour la confiance que vous nous apportez. François Habègre country manager Bonne Année 2005 à toutes et à tous. François Habègre directeur pays Reporter bleu, 1/2005 3

4 Skupina Dalkia Dalkia 2010 strategický projekt pro zaměstnanců skupiny Dalkia Zástupci Dalkie Česká republika se zúčastnili semináře Dalkia 2010, který se uskutečnil 27. a 28. ledna 2005 v Lyonu. Bernard Saint-André, ředitel Dalkie pro strategii, poskytl magazínu Modrý reportér rozhovor. Bernard Saint-André - ředitel pro strategii, skupina Dalkia M. Bernard Saint-André - directeur stratégique de Dalkia Zástupci Dalkie Česká republika se zúčastnili semináře Dalkia 2010, který se uskutečnil 27. a 28. ledna 2005 v Lyonu. Bernard Saint-André, ředitel Dalkie pro strategii, poskytl magazínu Modrý reportér rozhovor. Modrý reportér: Co je vlastně Dalkia 2010? Bernard Saint-André: Jedná se v první řadě o projekt strategických úvah, z něhož by měl vyplynout ambiciózní a zároveň realistický cíl globálního rozvoje Dalkie ve střednědobém výhledu. Nejdříve bylo nutné prostudovat a poté stanovit priority rozvoje v horizontu do roku 2010, který byl zvolen spíše symbolicky. Dále bylo třeba určit prostředky. Dalkia 2010 proto zahrnuje soubor opatření v oblasti lidských zdrojů, marketingu, obchodu a technologie provozu. Dalkia 2010 je skutečným podnikovým projektem, který obsahuje strategickou vizi, plán akcí nutných k zajištění rozvoje podniku, a také často zmiňovanou průřezovost což v praxi bude znamenat potřebu spolupracovat v týmu a v propojených skupinách. Modrý reportér: Mohl byste nám ve stručnosti přiblížit hlavní témata, jimž se zaměstnanci v rámci projektu Dalkia 2010 budou věnovat? Bernard Saint-André: Projekt sleduje tři hlavní směry. V prvé řadě jde o zaměření na expanzi, tj. o účinné prostředky pro náš rozvoj (např. marketing a obchod). Dále o smysl pro dokonalost, od kterého si slibujeme věrnost našich zákazníků. Posledním z nich je kult hospodárnosti. Každý z nás musí neustále usilovat o maximální hospodárnost. Modrý reportér: Mohl byste připomenout našim čtenářům, tj. zákazníkům a zaměstnancům skupiny Dalkia Česká republika, kdy a jak se zrodila myšlenka strategie Dalkia 2010? Bernard Saint-André: Dalkia za posledních deset let zaznamenala mimořádný růst založený na kogeneraci (výroba tepla a elektřiny zároveň, pozn. redakce) a trvalém rozvoji mimo Francii. Podnik se zcela změnil co do svého rozsahu: Z převážně francouzské společnosti s ne příliš významným vývozem se dnes stala plně mezinárodní společnost. Zároveň se však vytrácely některé tradiční hybné síly rozvoje, jako právě kogenerace a naše okolní prostředí zaznamenávalo hluboké proměny: deregulace trhů, zvyšování cen energií, tlak na udržitelný rozvoj a kjótský protokol, nové příležitosti jako např. dálkové systémy rozvodu tepla ve střední a východní Evropě, čehož je Česká republika dobrým příkladem. Za této situace jsme museli učinit jistý odstup, abychom mohli svým způsobem přebudovat naši budoucnost: stanovit a lépe definovat naše nové priority, zajistit lidský potenciál a finanční prostředky, know-how, nezbytná organizační opatření k jejich dosažení. Ambicióznost projektu Dalkia 2010 spočívá v zachování těch aspektů, které vždy přinášely Dalkii úspěch: naslouchání zákazníkům, podnikatelský duch, schopnost inovace. 4 Modrý reportér, 1/2005

5 Groupe Dalkia Jean-Michel Mazalerat - ředitel Dalkie pro střední a východní Evropu M. Jean-Michel Mazalerat - directeur zone PECO Dalkia 2010 un projet stratégique qui concerne les employés du groupe Dalkia Les représentants de Dalkia en République Tchèque ont eu l occasion de participer au séminaire «Dalkia 2010» qui s est tenu à Lyon les 27 et 28 janvier Le Reporteur bleu a interviewé le directeur de la stratégie de Dalkia, M. Bernard Saint-André. Le Reporteur bleu: Qu est-ce que Dalkia 2010? Bernard Saint-André: «C est en premier lieu un projet de réflexion stratégique, destiné à nous donner un objectif ambitieux mais réaliste pour le développement de Dalkia à moyen terme. Il a d abord fallu étudier puis arrêter les priorités du développement à cette horizon de 2010 qui a été choisie de façon un peu emblématique. Puis il a fallu travailler sur les moyens, Dalkia 2010 a ainsi décliné ensemble d actions dans les domaines des ressources humaines, du marketing, du commerce, de la technique d exploitation. Dalkia 2010 est un véritable projet d entreprise, avec une vision stratégique, un programme d actions nécessaires au développement de l entreprise, par exemple, la transversalité, c est-à-dire la nécessité de travailler plus en équipe et en réseau. Le Reporteur bleu: Pourriez-vous nous donner un bref récapitulatif des grands sujets autour desquels les équipes vont travailler sur le projet Dalkia 2010? Bernard Saint-André: «Trois grandes idées définissent ce projet. Tout d abord «l esprit de conquête» pour se donner les moyens de notre développement, par exemple en marketing et commerce. Ensuite «la culture d excellence» qui nous permettra de fidéliser nos clients. Pour terminer, «le culte de la rentabilité» pour que chacun d entre nous recherche en permanence la meilleure efficacité. Le Reporteur bleu: Pourriez-vous rappeler aux lecteurs, clients et salariés du groupe Dalkia en République Tchèque quand et comment l idée de la stratégie Dalkia 2010 a vu le jour? Bernard Saint-André: Dalkia a connu depuis 10 ans une croissance vigoureuse largement basée sur la cogénération et le développement Reporter bleu, 1/2005 5

6 Skupina Dalkia Tento projekt nám umožní přizpůsobit naši kulturu a způsoby fungování, aby bylo možné zajistit identitu, jednotu a mechanismy výměny a vzájemného obohacování, které jsou příznačné pro velkou mezinárodní skupinu, která na svých trzích zaujímá vůdčí postavení. Modrý reportér: Podnikový projekt Dalkia 2010 byl právě zahájen. Vy jej máte na starosti. Můžete nám potvrdit, že Modrý reportér je prvním podnikovým časopisem skupiny, kterému se podařilo na toto téma získat rozhovor? Bernard Saint-André: Je tomu skutečně tak. Společně s Pascale Barillot, ředitelkou pro komunikaci, jsme uvažovali o způsobu zapojení podnikových časopisů do informování všech zaměstnanců o cílech, prostředcích a roli každého v rámci projektu Dalkia O rozhovor k projektu Dalkia 2010 jste požádali vy sami a váš časopis je tak prvním, který s touto iniciativou přišel. Projekt Dalkia 2010 se týká zaměstnanců společnosti. Je velmi důležité, aby se každý z nich s projektem ztotožnil. Vaše úloha je v tomto ohledu nezastupitelná. V současnosti začínáme se zaváděním programu Dalkia 2010 po celém světě. Olivier Barbaroux, předseda správní rady Dalkie, ustanovil kontrolní výbor, který bude také osobně řídit a koordinovat tak zavádění jednotlivých etap projektu. Bernard Saint-André - ředitel pro strategii, skupina Dalkia M. Bernard Saint-André - directeur stratégique de Dalkia 6 Modrý reportér, 1/2005

7 Groupe Dalkia durable hors de France. L entreprise a complètement changé de dimension : d une société essentiellement française, qui faisait un peu d export, elle est devenue aujourd hui une société pleinement internationale. En même temps, certains moteurs de croissance traditionnels, comme la cogénération se tarissait tandis que notre paysage environnant connaissait des mutations profondes : déréglementation des marché, augmentation des prix des énergies, développement durable et accords de Kyoto, opportunités nouvelles comme les réseaux de chaleur en Europe centrale et orientale dont la République Tchèque est un bon exemple. Dans un tel contexte, il nous fallait prendre un peu de recul pour en quelque sorte réinventer notre avenir : définir et mieux cibler nos nouvelles priorités, identifier les moyens humains et financiers, les savoir-faire, les organisations nécessaires pour les atteindre. C est l ambition de Dalkia 2010 qui s inscrit dans la continuité de ce qui a toujours fait le succès de Dalkia : l écoute clients, l esprit entrepreneurial, la capacité d innovation. Ce projet doit nous permettre d adapter notre culture et nos modes de fonctionnement pour créer l identité, la solidarité, les mécanismes d échanges et d enrichissement réciproques qui sont la marque d un grand groupe international leader sur ses marchés. Le Reporteur bleu: Le projet d entreprise Dalkia 2010 a été lancé. Vous en êtes le parrain. Pourriez-vous nous confirmer que le Reporteur bleu est la première revue interne du Groupe à expliquer ce projet? Bernard Saint-André: «C est un fait. Après concertation avec Pascale Barillot, directrice de la communication, sur la manière de s appuyer sur les revues internes pour informer tous les collaborateurs des objectifs, des moyens et du rôle de chacun, vous avez sollicité cette interview sur Dalkia Ainsi votre revue est la première à prendre cette initiative. Dalkia 2010 est un projet qui concerne les employés de l entreprise. Il est tout à fait essentiel que chacun s y reconnaisse. Votre rôle est donc fondamental. Aujourd hui nous allons déployer Dalkia 2010 partout dans le monde. Olivier Barbaroux, président de Dalkia, a constitué un comité de suivi qu il animera personnellement afin de coordonner la mise en œuvre des différentes étapes du projet. Olivier Barbaroux - generální ředitel Dalkie M. Olivier Barbaroux - président de Dalkia Reporter bleu, 1/2005 7

8 naši klienti Titanová běloba z přerovské PRECHEZY patří k českému rodinnému stříbru Jedním z nejvýznamnějších partnerů Dalkie na střední Moravě je akciová společnost PRECHEZA. Tento chemický podnik, který je jedním z největších zaměstnavatelů na Přerovsku, má za sebou úctyhodnou 110 let trvající historii. Nejdůležitějším výrobkem je titanová běloba Výrobní program PRECHEZY je orientován především na výrobu anorganických pigmentů a chemikálií vzniklých jako meziprodukty při hlavní výrobě. Nejdůležitějším výrobkem PRECHE- ZY je titanová běloba univerzální a ve světě nejrozšířenější bílý pigment, který se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot. Titanová běloba je navíc jedinou známou netoxickou inertní bělobou. Není proto divu, že nachází široké využití i v papírenství, gumárenství a v potravinářském, farmaceutickém či kosmetickém průmyslu. PRECHEZA exportuje více než 86 procent své produkce do zahraničí. Polovina výrobků míří do západní Evropy a zbytek do USA a východní Evropy. V ostré mezinárodní konkurenci patří PRECHEZA ke středně velkým výrobním závodům. Firma je současně členem Asociace výrobců titanové běloby v Evropské unii. Technologie výroby titanové běloby je skutečně české národní stříbro. Tento pigment byl totiž vyvinut v roce 1924 v naší republice jako ve čtvrté zemi na světě. Předešly nás pouze Spojené státy americké, Německo a Norsko, říká výkonný ředitel PRECHEZY Karel Šimeček. Uplatní se i meziprodukty chemické výroby Výroba titanové běloby patří k nejsložitějším technologiím. Výroba je složena z mnohastupňového procesu. Základní surovinou je minerální látka ilmenit, což jsou laicky řečeno pomleté kameny a písek, které obsahují oxidy titanu a železa. Samotná technologie je založena právě na rozkladu ilmenitu kyselinou sírovou. Při dalším energeticky náročném postupu vzniká za působení vody, vápna, vápence a dalších chemikálií titanová běloba. Mezi využitelné meziprodukty hlavní výroby patří například zelená skalice, která slouží k přípravě barevných pigmentů a chemikálií pro čištění komunálních a průmyslových vod. Jiným významným meziproduktem, vzniklým při výrobě titanové běloby, je monohydrát síranu železnatého, jenž nachází využití jako přídavek do krmiv pro dobytek a v cementárnách. Není jistě bez zajímavosti, že monohydrát výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti cementu a zabraňují tak vzniku chronických ekzémů. Z dalších našich výrobků bych mohl 8 Modrý reportér, 1/2005

9 nos clients Le blanc de titane de la société PRECHEZA de Přerov fait partie de «l argenterie familiale» tchèque L un des partenaires des plus importants de Dalkia en Moravie centrale est la société anonyme PRECHEZA. Cette entreprise chimique, qui est l un des plus grands employeurs de la région de Přerov, a derrière elle 110 ans d une histoire digne de respect. Le produit le plus important est le blanc de titane Le programme de production de PRECHEZA est principalement orienté vers la production de pigments anorganiques et de produits chimiques nés comme sous-produits de la production principale. Le produit le plus important de PRECHEZA est le blanc de titane pigment blanc universel et le plus répandu dans le monde entier, utilisé dans les matières plastiques et peintures industrielles. Le blanc de titane est de plus le seul blanc inerte connu non toxique. C est pourquoi il est courant de le trouver dans les produits de l industrie du papier, du caoutchouc, ainsi que dans l industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. PRECHEZA exporte plus de 86 % de sa production à l étranger. La moitié des produits va vers l Europe de l Ouest et l autre moitié vers les Etats-Unis et l Europe de l Est. Dans la concurrence internationale, PRECHEZA fait partie des entreprises de taille moyenne. Elle est actuellement membre de l Association des producteurs de blanc de titane de l Union européenne. «La technologie de production du blanc de titane fait vraiment partie de l argenterie nationale tchèque. La République Tchèque a été le quatrième pays du monde à développer ce pigment, et ce en Seuls les Etats-Unis, l Allemagne et la Norvège nous ont devancés», nous dit M. Karel Šimeček, le directeur exécutif de PRECHEZA. Les sous-produits chimiques trouvent aussi leur utilisation «La production de blanc de titane est une technologie extrêmement compliquée. La production comporte de nombreuses étapes. La matière première de base est la matière minérale ilménite, c est-à-dire de manière laïque, des pierres moulues et du sable, qui contiennent de l oxyde de titane et du fer. La technologie elle-même est basée sur la dissolution de l ilménite par de l acide sulfurique. Ensuite, après un processus énergétique compliqué, l eau, la chaux et le calcaire agissent dessus ainsi que d autres produits chimiques, pour engendrer le blanc de titane. Parmi les sous-produits utilisables on trouve par exemple le vitriol vert, qui sert à la préparation de pigments et de produits chimiques colorés pour l épuration des eaux communales et industrielles. Un autre sous-produit important né de la production de blanc de titane est le monohydrate de sulfate ferreux, qui s utilise comme complément pour le fourrage du bétail ainsi que dans les cimenteries. On peut ajouter que ce monohydrate améliore notoirement les qualités hygiéniques du ciment et empêche ainsi l apparition d eczémas chroniques. Parmi nos autres produits, je pourrais par exemple citer le gypse blanc industriel avec le nom commercial de Pregips, qu on utilise pour la fabrication de plâtre et comme ingrédient pour le ciment. Un autre produit important est le gypse rouge Prestab, Reporter bleu, 1/2005 9

10 naši klienti například jmenovat bílý průmyslový sádrovec s obchodním jménem Pregips využitelný při výrobě sádry a jako přísada do cementu. Významným produktem je rovněž červený sádrovec Prestab, jenž se pro své těsnící vlastnosti používá při rekultivaci terénu. Prestab se pro svou nehořlavost a netoxičnost hodí i do podsypového materiálu při stavbě silnic, objasňuje Karel Šimeček hlavní využití výrobků společnosti PRECHEZA. Dalkia dodává PRECHEZE speciálně upravenou páru Spolupráce s Dalkií je velmi dobrá a stále se rozvíjí. V současné době odebíráme od Dalkie vysokotlakou a střednětlakou páru, kterou využíváme pro technologické procesy právě při výrobě titanové běloby. Páru konkrétně používáme při hydrolýze, sušení a parním tryskovém mletí. Energii z Dalkie kombinujeme se svým vlastním zdrojem páry, jenž je jedním z meziproduktů, který vzniká při výrobě kyseliny sírové, říká Karel Šimeček a doplňuje, že se dnes rýsují další možnosti spolupráce s Dalkií, především při odběrech elektrické energie. Další oblastí, v níž chceme s Dalkií úzce spolupracovat, je výroba podsypového materiálu potřebného při výstavbě komunikací. Tento materiál, který by se výborně hodil například na stavbu nově budované dálnice, se bude skládat z našeho červeného sádrovce a popílku z provozů Dalkie. (Na šesti závodech společnosti Dalkia je suchý popílek a popílek z odkališť certifikován. Tento materiál proto může být nabízen silničářům na konstrukční vrstvy vozovek. pozn. M. R.). Zatím probíhají pevnostní zkoušky, které potvrdí, zda náš podsypový materiál může při stavbě silnic nahradit přírodní kamenivo. Doufáme, že potřebné certifikáty budeme mít k dispozici do konce letošního roku. S Dalkií samozřejmě počítáme jako s dlouhodobým partnerem. Chtěl bych poděkovat managementu za dobrou spolupráci, která se neodvíjí jenom v rovině pracovní, ale i personální. Celé Dalkii pak přejeme hodně zdaru, dodává s úsměvem výkonný ředitel PRECHEZY Karel Šimeček. 10 Modrý reportér, 1/2005

11 nos clients utilisé pour ses qualités d étanchéité pour la remise en culture d un terrain. Prestab, car non inflammable et non toxique, s utilise aussi comme matériau de remblai lors de la construction de routes», explique M. Karel Šimeček. Dalkia livre à PRECHEZA une vapeur spéciale «Nous sommes très contents de notre coopération avec Dalkia qui ne cesse d ailleurs de se développer. Actuellement, nous achetons à Dalkia une vapeur de haute et de moyenne pression, que nous utilisons pour nos processus technologiques, justement pour la production de blanc de titane. Nous utilisons cette vapeur pour l hydrolyse, le séchage et le moulage à jets de vapeur. Nous combinons l énergie de Dalkia avec notre propre source de vapeur, qui est l un des sous produits engendrés lors de la production d acide sulfurique», explique M. Karel Šimeček en ajoutant qu aujourd hui se dessinent d autres formes possibles de coopération avec Dalkia, en particulier pour l achat d électricité. «Un autre domaine dans lequel nous souhaitons engager une coopération étroite avec Dalkia est la fabrication de matériau de remblai nécessaire lors de la construction des routes. Ce matériau, qui serait parfait par exemple pour la construction d une nouvelle autoroute, sera formé de notre gypse rouge et du fraisil des exploitations de Dalkia. (Dans six usines de la société Dalkia, le fraisil sec et celui des bassins de décantation est certifié. Ce matériau peut donc être proposé aux employés des ponts et chaussées pour les couches de construction des routes. Note du R.B.). Nous faisons actuellement des tests de dureté, pour vérifier que notre matériau de remblai peut remplacer des pierres naturelles pour la construction de routes. Nous espérons obtenir les certificats nécessaires d ici la fin de l année. Nous comptons naturellement sur Dalkia comme partenaire à long terme. Je souhaiterais remercier l équipe de direction pour la bonne coopération non seulement sur le plan du travail mais aussi sur le plan personnel. Nous souhaitons à Dalkia une bonne réussite», ajoute en souriant M. Karel Šimeček, le directeur exécutif de PRECHEZA. Reporter bleu, 1/

12 Dalkia v České republice Nově založený nadační fond DALKIA HUMAIN začíná pomáhat Mgr. Eva Tmejová - ředitelka pro lidské zdroje - directrice des ressources humaines S návrhem založit nadační fond, který by přispěl k zajištění nutných životních potřeb zaměstnanců Dalkie v tíživé sociální situaci, přišli jako první odboráři ze základní organizace odborového svazu ECHO. Rozpracování této myšlenky a jejího dovedení do zdárného konce se pak ujali zaměstnanci ředitelství pro lidské zdroje společně s ředitelstvím pro právní vztahy. Nadační fond dostal název DALKIA HU- MAIN a zahájil svou činnost 1. ledna Představitelem fondu je správní rada, která má pět členů. Předsedkyní se stala ředitelka pro lidské zdroje Dalkie ČR Eva Tmejová, místopředsedou předseda odborové organizace Ladislav Kugler z divize Karviná a administrátorkou personalistka Eva Neulingerová. Dalšími členy jsou doktorka Jitka Smičeková z Ostravské univer- zity a Jaroslav Tesařík, předseda odborové organizace olomoucké divize. Správní rada schválila statut fondu, spravuje jeho ma- jetek a rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku. 12 Fond umožní rovné rozdělování prostředků V minulých letech docházelo například při povodních k pořádání sbírek pro postižené spolupracovníky. Dnes se může každý zaměstnanec Dalkie, který se dostane do obtížné životní situace, obrátit přímo na fond a požádat o sociální výpomoc. Správní rada se snaží o vytvoření precedentního systému, aby byla pomoc pro zaměstnance všech divizí a dceřiných společností Dalkie jednotná a spravedlivá, vysvětluje předsedkyně správní rady fondu Eva Tmejová a upřesňuje, že DALKIA HUMAIN bude navíc přispívat částkou 5 tisíc korun na každé narozené či adoptované dítě zaměstnance Dalkie a 13 tisíc korun na tělesně či duševně postižené dítě. Pomoci mohou všichni zaměstnanci Dalkie Dalkia Česká republika do fondu vložila milion korun a zavázala se, že stejnou částkou přispěje každý rok. Základní organizace odborového svazu ECHO vložily do fondu 100 tisíc korun a rovněž přislíbily, že budou podle svých možností pomáhat i nadále. Prostřednictvím Modrého reportéra bychom chtěli vyzvat všechny zaměstnance, aby do fondu DALKIA HUMAIN také přispívali. Naši pracovníci si mohou na mzdových účtárnách domluvit srážky ze mzdy. Jde o libovolně vysoký příspěvek přivítáme například i symbolickou pětikorunu! Pokud však částka vložená zaměstnancem překročí více než 1000 korun ročně, jedná se o danově odpočitatelnou položku. Všechny příspěvky jsou naprosto dobrovolné a jsou určeny na konkrétní pomoc. Hospodaření fondu DAL- KIA HUMAIN je naprosto průhledné a všichni zaměstnanci se s ním budou moci každoročně seznámit. Budeme se také snažit o vytvoření finančních rezerv pro případ větších živelných pohrom, abychom mohli peníze rychle poskytnout postiženým, dodává předsedkyně správní rady fondu DALKIA HUMAIN Eva Tmejová. Modrý reportér, 1/2005 David Staufčík se svým jen pár hodin starým synem Jiřím - jeden z prvních příjemců nadačního příspěvku M. David Staufčík avec Jiří, son fils agêé de quelques jours. Il est l un des premiers à avoir réçu une contribution du fond.

13 Dalkia en Républ ique Tchèque La fondation nouvellement créée DALKIA HUMAIN commence à faire ses preuves Ce sont les syndicalistes de l organisation ECHO qui ont proposé de créer une fondation qui aiderait à assurer les besoins vitaux des employés de Dalkia en situation sociale difficile. Ce sont ensuite les employés de la direction des ressources humaines et de la direction des liens juridiques qui ont travaillé sur cette idée et lui ont donné sa forme définitive. La fondation a été baptisée DALKIA HUMAIN et est entrée en activité le 1 er janvier Le représentant du fond est son Conseil d Administration, composé de cinq membres. Sa présidente est Mme Eva Tmejová, directrice des ressources humaines de Dalkia ČR, son vice-président M. Ladislav Kugler de la division de Karviná, président de l organisation syndicale, et son administratrice est Mme Eva Neulingerová, chargée des ressources humaines. Les deux derniers membres sont Mme Jitka Smičeková de l Université d Ostrava et M. Jaroslav Tesařík, président de l organisation syndicale d Olomouc. Le Conseil d Administration a approuvé les statuts du fond, gère ses biens et décide de l allocation des subventions. La fondation permet une répartition équilibrée des moyens financiers «Au cours des années précédentes, il y a eu par exemple lors des inondations des collectes pour les employés touchés. Aujourd hui, chaque employé de Dalkia se trouvant dans une situation difficile peut se tourner vers la fondation et demander une aide sociale. Le Conseil d Administration veut créer un système de précédents, de sorte que l aide aux employés de toutes les divisions de Dalkia et de ses filiales soit juste et homogène», explique Mme Eva Tmejová, présidente du Conseil d Administration, en ajoutant que d autre part, «la fondation DALKIA HUMAIN donnera cinq mille couronnes pour chaque naissance ou adoption d enfant d un employé de Dalkia et treize mille couronnes pour un enfant porteur d un handicap physique ou mental». Tous les employés de Dalkia peuvent aider «Dalkia Česká republika a donné un million de couronnes pour la fondation et s est engagée à verser la même somme chaque année. Les syndicalistes de l organisation ECHO ont versé à la fondation cent mille couronnes et se sont également engagés à de nouvelles subventions dans l avenir dans la mesure de leurs possibilités. Au travers du Reporter bleu, nous voudrions demander à tous les employés de participer aussi au fond DALKIA HUMAIN. Nos employés peuvent demander à la comptabilité des retraits sur salaire. La somme versée est libre même cinq couronnes symboliques sont les bienvenues! Si la somme offerte par un employé dépasse les mille c o u r o n n e s a n n u e l l e s, elle peut faire l objet d une r é d u c t i o n d impôts. Tous les versements sont libres et sont destinés à une aide concrète. La comptabilité du fond DALKIA HUMAIN est parfaitement transparente et tous les employés pourront en prendre connaissance chaque année. Nous souhaitons aussi créer des réserves financières pour le cas de catastrophes naturelles, afin de pouvoir fournir une aide rapide en cas de besoin», ajoute Mme Eva Tmejová, présidente du Conseil d Administration de la fondation DALKIA HUMAIN. Reporter bleu, 1/

14 naši klienti Technici Dalkie pracují také v hypermoderním areálu Roztyly Podzimní slunce se odráží ve stovkách oken budovy Obchodně administrativního areálu Roztyly v Praze a vytváří kolem rozsáhlé stavby zvláštní hru plnou světelných odlesků a lomů. Majitelem nedávno otevřeného areálu je firma Roztyly Centrum, která po vyhodnocení výběrového řízení uzavřela dohodu s vítěznou společností Dalkia na provozování multitechnických služeb. Velkorysá prosklená stavba firmy Roztyly Centrum dnes slouží jedinému nájemci a tím je významný mobilní operátor T- Mobile. Na vrátnici areálu, která připomíná spíše velkou odbavovací letištní halu než klasickou zastávku při vstupu do firemního objektu, si redakční tým Modrého reportéra vyzvedl vedoucí objektu OAA Roztyly Robert Forbelský z pražské divize Dalkie. Zaměstnanci Dalkie pracují ve dvou směnách Pro Obchodně administrativní areál Roztyly zajišťuje multitechnické služby šest zaměstnanců Dalkie, kteří pracují ve dvousměnném provoze. Od šesti hodin ráno do čtrnácti hodin odpoledne jsou v objektu přítomni tři naši technici. Druhá tříčlenná směna však nastupuje už ve dvanáct a setrvá zde až do dvaceti hodin. V nejexponovanějším čase se tak na dvě hodiny obě party překrývají, říká Robert Forbelský. Redaktory Modrého re- portéru samozřejmě zajímalo především to, co všechno vlastně mají zaměstnanci Dalkie v moderním objektu na starosti. Staráme se téměř o veškeré technologie v budově od vzduchotechniky, radiátorů až po osvětlení. Děláme však i jiné věci, například v případě poruchy výtahu vyprošťujeme uvízlé osoby a vyřizujeme reklamace a závady. Stavba je nová a tak je zatím všechno v garanční záruce, vysvětluje Robert Forbelský. Energie je zálohována mnoha různými způsoby Technologické zázemí této budovy je opravu velkorysé, vzhledem k charakteru poskytovaných služeb T-Mobilem však i nutné. Jak by se vám líbilo, kdybyste se nedovolali přátelům jen proto, že na centrále vypadl proud? Proto při případném výpadku proudu je provoz zálohován hned třemi diesel agregáty. Dále je k dispozici také mobilní záložní agregát, který by byl v případě nutnosti k Obchodně administrativnímu areálu Roztyly přivezen na valníku. To však není zdaleka všechno, dalším jištěním jsou totiž speciální baterie UPS, které jsou samostatně schopny udržet provoz až pět hodin, upřesňuje Robert Forbelský. Teplotu i osvětlení reguluje centrální počítač Při naší práci nám velice pomáhá centrální počítač měření a regulace, který nám například umožňuje nastavování optimálních teplot v jednotlivých místnostech nebo spínání světel na chodbách. Budova Obchodně administrativního areálu Roztyly je energeticky velmi náročná, takže tento způsob centrální regulace je nezbytností, říká Robert Forbelský a vede nás dlouhými chodbami k místnosti, kde trůní onen zázrak techniky. Na první pohled jde o docela obyčejný přístroj, teprve ukázka sofistikovaných programů a hlavně příslušenství nás vede k úvahám, jestli nemáme tomuto zázraku umělé inteligence začít vykat. Centrální počítač toho umí opravdu mnoho. Škodolibého člověka by však zřejmě nejvíce zaujala možnost pořádně zatopit či naopak ochladit pracovní prostředí neoblíbenému zaměstnanci. Virtuální kancelář si lze totiž bez problémů najít na monitoru a pak jen kliknutím myši nastavit příslušnou teplotu. Kdoví, co čeká vzpurné podřízené v příštích letech Modrý reportér, 1/2005

15 nos clients Dans le complexe hypermoderne de Roztyly travaillent aussi des techniciens de Dalkia Le soleil vient poser ses rayons sur les centaines de fenêtres du complexe d administration commerciale de Roztyly à Prague et crée autour de cette grande bâtisse un jeu de reflets colorés. Le propriétaire du complexe ouvert récemment est la société Roztyly Centrum, qui, après avoir lancé un appel d offres, a passé un contrat avec la société gagnante, Dalkia, pour l exploitation de services multitechniques. Ce grand bâtiment vitré de la société Roztyly Centrum sert aujourd hui à un seul et unique locataire, l opérateur de téléphones portables T- Mobile. A l entrée du complexe, qui ressemble plus à un grand hall d aéroport qu à une classique réception d entreprise, l équipe de rédaction du Reporter bleu a été accueillie par M. Robert Forbelský, chef du complexe d administration commerciale de Roztyly de la division de Prague de Dalkia. Les employés de Dalkia travaillent en deux équipes «Six employés de Dalkia travaillant en deux équipes assurent les services multitechniques du complexe d administration commerciale de Roztyly. Trois de nos techniciens sont présents sur le terrain de six heures du matin à quatorze heures. La deuxième équipe commence dès midi et travaille jusqu à vingt heures. Ainsi, sur la période la plus dense, les deux équipes sont présentes», explique M. Robert Forbelský. Les rédacteurs du Reporter bleu ont bien sûr voulu connaître les différentes tâches des employés de Dalkia dans ce complexe hypermoderne. «Nous nous occupons de presque tous les équipements technologiques du bâtiment, de l aération à l éclairage en passant par le chauffage. Mais ce n est pas là notre seule tâche. En cas de panne d ascenseur par exemple, nous faisons sortir les personnes bloquées et nous réglons aussi les réclamations et divers problèmes. Le bâtiment est neuf et pour l instant, tout est sous garantie,» explique M. Robert Forbelský. Il y a bien des formes de réserves d énergie «L équipement technologique du bâtiment est vraiment de haut niveau, ce qui est nécessaire vu le caractère des services dispensés par T-Mobile. Que diriez-vous de ne pouvoir téléphoner à vos amis à cause d une panne d électricité à la centrale? C est pourquoi l exploitation est garantie en cas de panne d électricité par trois groupes électrogènes diesel. Il y a en plus un groupe électrogène mobile de réserve, qui pourrait être amené sur le complexe de Roztyly par fardier en cas de besoin. Mais ce n est pas tout, il y a aussi des batteries spéciales UPS, capables de maintenir le fonctionnement pendant cinq heures,» précise M. Robert Forbelský. Reporter bleu, 1/

16 naši klienti 16 Modrý reportér, 1/2005

17 nos clients La température et l éclairage sont réglés par un ordinateur central «Nous sommes aidés dans notre travail par un ordinateur central de mesure et de régulation, qui nous permet par exemple de régler les températures optimales dans les différentes pièces ou d allumer les lampes dans les couloirs. Le bâtiment du complexe d administration commerciale de Roztyly consomme beaucoup d énergie, donc un tel mode de régulation centrale est indispensable», ajoute M. Robert Forbelský en nous conduisant à travers de longs couloirs vers la pièce où trône ce miracle de la technique. A première vue, il a l air d un appareil tout à fait commun, et ce n est qu après une démonstration des programmes sophistiqués et surtout des divers accessoires que nous commençons à ressentir un vrai respect envers cette intelligence hors du commun. L ordinateur central a vraiment d innombrables capacités. Les mauvais esprits seront de suite intéressés par la possibilité de noyer ou de refroidir le lieu de travail de tel ou tel employé. Il est en effet facile de repérer sur l ordinateur n importe quel bureau et par un clic sur la souris d en régler la température au niveau souhaité. Qui sait ce qui attend les employés mécontents dans quelques années Baterie UPS, které jsou samostatně schopny udržet provoz areálu až pět hodin Batteries spéciales UPS, capables de maintenir le fonctionnement pendant cinq heures 17

18 Dalkia v České republice Fúze ve skupině Dalkia v ČR Představenstva tří společností - Dalkie Česká republika, Teplárny Ústí nad Labem (TUL) a PPC Trmice (PPC) rozhodla v lednu 2005 o záměru fúze sloučením v jeden subjekt, kterým bude Dalkia Česká republika. Fúze rozhodně nebude důvodem pro razantní snižování počtu zaměstnanců, protože k racionalizačním opatřením došlo již v minulých letech. Postup při realizaci fúze Celou fúzi musí ještě v červenci letošního roku schválit valné hromady akcionářů všech tří společností. Do konce září pak bude podán návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Předtím však musí proběhnout celý pracovní proces fúze, který se řídí podrobnými právními předpisy. Po rozhodnutí soudu o zápisu fúze budou k 31. prosinci 2005 vymazány zanikající společností PPC a TUL a od 1. ledna 2006 bude existovat pouze jedna nástupnická společnost - Dalkia Česká republika, vysvětluje podrobnosti fúze ředitel pro právní vztahy Dalkie Česká republika JUDr. Lubomír Lubojacký. JUDr. Lubomír Lubojacký - ředitel pro právní vztahy - directeur juridique PŘIPRAVOVANÁ FÚZE JE VÝHODNÁ Z NĚKOLIKA HLEDISEK: 1. Důvody organizační dojde ke zjednodušení řízení všech tří společnosti a k centralizaci nákupu a prodeje. 2. Důvody technické fúze přinese lepší využití know-how jednotlivých společností ve prospěch nástupnické organizace. Dojde také ke zvýšení technické a technologické úrovně jednotlivých divizí Dalkie ČR. 3. Důvody ekonomické zjednoduší se řízení a vylepší synergické efekty. Navíc dojde i k optimalizaci a výraznému zjednodušení financování. Centralizace nákupu umožní snížení cen. 4. Důvody personální zvýší se využití specializovaných skupin v rámci Dalkie ČR. Rovněž se budou lépe hledat cesty k racionálnímu využití potenciálu těchto skupin i mimo mateřskou společnost. 18 Co přinese fúze akcionářům? Stávající majoritní i drobní akcionáři Teplárny Ústí nad Labem se stanou majiteli akcií Dalkie ČR, které získají výměnou za své akcie TUL v poměru, který stanoví smlouva o fúzi. Dalkia ČR v posledních několika letech pravidelně vyplácela svým podílníkům dividendy a je pravděpodobné, že tomu tak bude i nadále. Ti akcionáři TUL, kteří by se zúčastnili valné hromady a s fúzi by nesouhlasili, pak mají nárok na odkoupení akcií, říká Lubomír Lubojacký. Celá fúze je sledována finančním a právním ředitelstvím Dalkie International. Mateřská společnost považuje fúzi mezi firmami Dalkia ČR, Teplárnou Ústí nad Labem a PPC Trmice za základní restrukturalizační krok v rámci svých aktivit v České republice, dodává Lubomír Lubojacký. Modrý reportér, 1/2005 v České republice 34 % 24 % 59 % 97 % 3 % PPC Trmice France - energie - - énergie International - energie - énergie 36 % 66 % 76 % 98 % - tepelné sítě - réseaux de chaleur - servis - maintenance - tepelné sítě - réseaux de chaleur - energie - énergie 95 % 66 % 100 % 52 % - veřejné osvětlení - éclairage public

19 Dalkia en Républ ique Tchèque Fusion dans le groupe Dalkia en République Tchèque LA FUSION ENVISAGÉE EST AVANTAGEUSE SOUS BIEN DES ASPECTS: 1. Raisons d organisation il y aura simplification de la direction des trois entreprises et centralisation des achats et ventes. 2. Raisons techniques la fusion apportera une meilleure utilisation du know-how des différentes sociétés au profit de la nouvelle organisation. Il y aura donc amélioration du niveau technique et technologique des différentes divisions de Dalkia Česká republika. 3. Raisons économiques la direction sera simplifiée et les effets de synergie vont s améliorer. Il y aura aussi amélioration et simplification du financement. La centralisation des achats permettra une baisse des prix. 4. Raisons de personnel Les groupes spécialisés seront mieux utilisés dans le cadre de Dalkia Česká republika. Il sera aussi plus facile de trouver un chemin pour utiliser ces groupes rationnellement hors de la firme mère. Les directoires de trois sociétés - Dalkia Česká republika, Teplárna Ústí nad Labem (la Centrale thermique d Ústí nad Labem (TUL) et PPC Trmice (PPC) - ont décidé en janvier 2005 une fusion en un seul sujet, Dalkia Česká republika. Cette fusion ne fera pas l objet d une baisse d effectifs en masse, car il y a déjà eu dans les dernières années des mesures de rationalisation. Qu est-ce que la fusion va apporter aux actionnaires? «Les actionnaires existants de la centrale thermique d Ústí nad Labem deviendront propriétaires des actions Dalkia Česká republika, qu ils recevront en échange de leurs actions de TUL au prorata établi par le contrat de fusion. Dalkia Česká republika a régulièrement versé à ses actionnaires des dividendes au cours des quelques dernières années et il est probable qu il continuera d en être ainsi. Les actionnaires de TUL qui participeraient à l assemblée générale et ne seraient pas d accord avec la fusion auront droit au rachat de leurs actions», dit M. Lubomír Lubojacký. «Toute la fusion est suivie par la direction financière et juridique de Dalkia International. La société mère considère cette fusion entre les entreprises Dalkia Česká republika, la centrale thermique d Ústí nad Labem et PPC Trmice comme un pas fondamental de restructuration dans le cadre de ses activités en République Tchèque», ajoute M. Lubomír Lubojacký. Etapes de réalisation de la fusion «La fusion doit encore être approuvée en juillet par les assemblées générales d actionnaires des trois sociétés. D ici la fin septembre ensuite, il faudra faire la demande d enregistrement de la fusion au Registre du Commerce du Tribunal régional d Ostrava. Mais avant cela, il faut encore qu ait lieu tout le processus de travail de fusion réglé par des normes juridiques très précises. Après résolution du Tribunal sur l enregistrement de la fusion, les sociétés PPC et TUL seront rayées du Registre du Commerce au 31 décembre 2005 et au 1 er janvier 2006 n existera plus qu une société qui les reprendra Dalkia Česká republika», explique M. Lubomír Lubojacký, le directeur du département juridique de Dalkia Česká republika. Reporter bleu, 1/

20 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Dalkia má moderní turbínu TG 16 aneb Ať žije nová královna! Královna je mrtvá, ať žije královna! Tento okřídlený výkřik není v našem případě žádnou historickou reminiscencí, ale velmi případnou parafrází. Společnost Dalkia Česká republika se totiž rozhodla odstavit padesát let sloužící turbínu TG 14 v Elektrárně Třebovice a nahradit ji moderní parní turbínou TG 16 o výkonu 72 MW. Nová turbína byla slavnostně předána do provozu v prosinci minulého roku a zařadila se vedle TG 15 k největším parním turbogerátorům v celé společnosti Dalkia. Tento článek je věnován vedoucímu projektu TG 16 Petru Türkemu, jehož práce v Dalkii vyvrcholila - před odchodem do důchodu právě při instalaci nové turbíny TG 16 na třebovický betonový trůn. Instalace nové turbíny TG 16 byla velmi obtížná Příprava na stavbu turbíny TG 16 začala již v září roku Společnost Dalkia tehdy začala připravovat výběrové řízení na dodavatele, do něhož se nakonec přihlásily dvě firmy. Vzhledem k nejvýhodnější nabídce byla realizace stavby turbíny TG 16 svěřena v červnu roku 2003 společnosti Škoda Energo, s níž byla podepsána smlouva o dílo. Šlo o nesmírně náročný projekt, který například zahrnoval tak rozdílné činnosti jako bourání starého základu TG 11, betonování nové turbínové stolice či velmi obtížnou a precizní výrobu a montáž turbíny. TG 16 byla po kontrolní montáži ve Škoda Energo kompletována až v Třebovicích. Přes řadu problémů mohl být zkušební provoz turbogenerátoru zahájen v plánovaném termínu - v říjnu 2004, vysvětluje vedoucí projektu TG 16 Petr Türke z útvaru významných projektů obtíže při instalaci turbíny. Provoz nové turbíny TG 16 přináší společnosti Dalkia řadu výhod. V první řadě umožňuje plně využít výkon kotelny v Třebovicích, což stará turbína TG 14 nedokázala. Dalkia si také zvýšením instalovaného elektrického výkonu vylepšila svou pozici na trhu s elektřinou a podpůrnými službami. Instalace nové turbíny vedla nejenom k efektivnější výrobě, ale i ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a elektřiny. Malá exkurze do historie: TG 14 kontra TG 16 Přestože bývalá královna TG 14 jistě časem skončí v zapomenutí, nebude jistě na škodu malá exkurze do období jejího více než padesátiletého panování. Nová turbína TG 14 byla v 50. letech minulého století zařízením s vůbec největším instalovaným elektrickým výkonem, které kdy bylo vyrobeno na našem území. Pro tehdejší Škodovy závody byla TG 14 jakýmsi zkušebním kamenem pro výrobu turbín velkých výkonů nejenom pro domácí, ale i pro zahraniční trhy. Elektrárna Třebovice vybavená TG 14 byla díky jejímu výkonu po určitou dobu největším energetickým zdrojem nejenom v tehdejším poválečném Československu, ale i v celé střední Evropě. Jak už bylo řečeno, turbína TG 14 vydržela v provozu celé půlstoletí. Nová královna TG 16 tedy přejala vládu. Její úspěšný zkušební provoz ukázal, že bude ze svého betonového trůnu v Třebovicích spolehlivě dodávat Ostravě teplo a elektřinu po dlouhou dobu. 20 Modrý reportér, 1/2005

21 ique Tchèque Pracovní tým TG 16 Equipe «TG 16» Dalkia a fait l acquisition d une nouvelle turbine - TG 16. Alors Vive la reine! «La reine est morte, vive la reine!» Cette déclaration n est pas une réminiscence historique mais une paraphrase très adaptée ici. La société Dalkia Česká republika a en effet décidé de mettre hors d usage la turbine TG 14 tournant depuis cinquante ans à la centrale électrique de Třebovice et de la remplacer par une turbine à vapeur moderne TG 16 d une puissance de 72 MW. La nouvelle turbine a été mise officiellement en service en décembre dernier et devient avec TG 15 l un des plus importants turbogénérateurs à vapeur de la société Dalkia. L installation de la nouvelle turbine TG 16 a été très délicate «Les préparatifs pour la construction de la turbine TG 16 ont débuté en septembre La société Dalkia mettait alors en forme un appel d offres pour un fabricant, auquel ont finalement participé deux sociétés. La réalisation de la construction de la turbine a été confiée en juin 2003 à la société Škoda Energo, qui avait présenté l offre la plus avantageuse, et avec qui a été passé un contrat d ouvrage. Il s agissait là d un projet d extrême envergure, qui comprenait des activités aussi diverses que le démolissement de l ancien socle de TG 11, le bétonnage du socle de la nouvelle turbine, sa fabrication précise ou son montage. TG 16, après un montage de contrôle à l usine Škoda Energo, n a été véritablement installée que sur place à Třebovice. «Malgré de nombreux problèmes, l exploitation d essai a pu être réalisée à la date prévue en octobre 2004», explique M. Petr Türke, directeur du projet TG 16, du département des grands projets. L exploitation de la nouvelle turbine TG 16 apporte à la société Dalkia toute une série d avantages. Tout d abord, elle permet d utiliser au maximum la puissance de la chaufferie de Třebovice, ce qui n était pas le cas avec TG 14. Dalkia, en augmentant sa puissance électrique installée, a aussi amélioré sa position sur le marché de l électricité et des services de soutien. L installation de la nouvelle turbine a conduit non seulement à une plus grande efficacité de production, mais aussi à une meilleure fiabilité de l approvisionnement en chaleur et en électricité. Cet article est dédié au directeur du projet TG 16 M. Petr Türke, dont le travail à Dalkia a justement été couronné avant son départ à la retraite par l installation de la nouvelle turbine TG 16 sur son «trône en béton» de Třebovice. Petite excursion dans l histoire: TG 14 versus TG 16 Bien que l ancienne «reine» TG 14 soit destinée à passer aux oubliettes, il serait bon de faire un petit rappel sur ses cinquante années de «règne». La nouvelle turbine TG 14 a été dans les années cinquante du siècle dernier l appareil disposant de la puissance électrique installée la plus importante, qui ait jamais été construit dans notre pays. Pour les usines Škoda d alors, TG 14 était en quelque sorte un test pour la fabrication de turbines à haute puissance pour le marché national et international. La centrale électrique de Třebovice, équipée de TG 14, a été par sa puissance pendant un certain temps la plus grande source d énergie non seulement dans la Tchécoslovaquie d après-guerre, mais dans toute l Europe centrale. Comme nous l avons déjà évoqué, la turbine TG 14 a été en fonction pendant tout un demi-siècle. La nouvelle «reine» TG 16 a donc repris le «règne». Son exploitation d essai, réussie, a montré que de son trône de béton à Třebovice, elle sera à même d approvisionner Ostrava en chaleur et en énergie pendant longtemps. Reporter bleu, 1/

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

Základní informace rok 2011

Základní informace rok 2011 Základní informace rok 2011 Tržby 2.831 mil.kč Export 2.790 mil.kč HV po zdanění 760 mil.kč Odpisy 156 mil.kč Investice 113 mil.kč Osobní náklady 260 mil.kč Počet ZC 626 Historie 1894 založena První akciová

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více